ontwikkeling en uitdaging van prestatiecontracten – cees brandsen

Click here to load reader

Post on 30-Mar-2016

224 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tijdens de herfsthub op 20 en 21 september 2011 vertelde Cees Brandsen, HID bij Rijkswaterstaat, over de ontwikkeling en uitdagingen van prestatiecontracten.

TRANSCRIPT

 • Werkconferentieprestatiecontracten

  20 en 21 september 2011

  WELKOM

 • Rijkswaterstaat

  Samen aan de slag met prestatiecontracten

  Samenwerken in de keten

  Kennis vergaren en kennis delen

  Dilemmas en ontwikkelingen onderhoud

  2 20 september 2011

 • Rijkswaterstaat

  Werkconferentie samen met Kennishub

  20 september 20113

 • Rijkswaterstaat

  Agenda

  20 september Ontwikkelingen RWS irt prestatiecontracten

  Ontwikkelingen en dilemmas RWS en Markt

  Kennisverdeling RWS en Markt

  Paneldiscussie

  21 september Inhoudelijke verdieping prestatiecontracten

  Kennisquizzz

  Workshopcarrousel

  Werken onder kwaliteitsborging

  EMVI en selectiecriteria (actie Marktdag 2010)

  Kennisverdeling Markt-RWS

  Duurzaamheid & BIOmassa

  Gegevensbehoefte en inspecties (actie Marktdag 2010)

  4 20 september 2011

 • Ontwikkeling en uitdaging vanprestatiecontracten

  Ing. Cees BrandsenHID Dienst Infrastructuur

 • Rijkswaterstaat

  Samen in transitie

  Verandering in werkwijze en samenwerking OG ON is substantieel voor beide partijen

  OG ON

  Behoefte Proces Uitvoering

  Overdracht

  Daarom vl aandacht voor:- Nieuwe relatie OG ON (SCB, werken met IPM-rollen)- Kennis en competenties van in te zetten mensen

  Extern (samen met marktpartijen) door:- Vooraf: Consultatieproces, thema- en Marktavonden, alg en individuele

  inlichtingen -> op alle organisatieniveaus- Tijdens: Project Start-up, Follow-up, teamsessies en evaluaties

  Intern- Invoeringteams contracten (gerichte hands-on ondersteuning)- Samenwerking medewerkers en afdelingen (landelijk en regionaal)- Beheersing en communiceren over tempo uitrol

  6 20 september 2011

 • Rijkswaterstaat

  Waar zit de uitdaging voor RWS en de Markt

  Invulling goed huisvaderschap en werking eigen kwaliteitsysteem Hoe te investeren in betrokken personeel in de keten RWS als klant in het kwaliteitssysteem van de ON

  Risicomanagement in belang van en meedenken met OG Kennis van het contract en besef van verantwoordelijkheden Interpretatieverschillen intentie contract, inschrijving en uitvoering

  Speculatief inschrijfgedrag en EMVI na opdracht

  20 september 20117

 • Rijkswaterstaat

  Aanleiding

  In 2003 ontstaat verhoogde politiek-maatschappelijke druk op Rijkswaterstaat:

  Rijkswaterstaat is te groot, te duur en doet te veel zelf

  Burger wil meer waar voor zijn belastinggeld

  Bouwmarkt wil duidelijker rol van Rijkswaterstaat

  Algemene Rekenkamer eist betere en efficintere bedrijfsvoering

  In 2006 wordt RWS agentschap met ambitie in Agenda 2012:

  Publieksgerichte netwerkmanager

  Betrouwbare Efficinte Partner

  Toonaangevend Opdrachtgever

  Mensen zijn doorslaggevend

  8 20 september 2011

 • Rijkswaterstaat

  Agentschap RWS

  Afspraken :

  Input Output Service Level Agreement (SLA) tussen I&M-RWS Kas Baten-Lasten stelsel

  Organisatie :

  Reorganisatie en krimp

  Techn.discipline georinteerd Netwerk en proces georinteerd Verzwaren publieksgeorinteerdheid (VerkeersMan. en weginspecteurs)

  Verschuiving in keten van uitvoerend naar regisserend

  Keten benadering wordt cruciaal

  9 20 september 2011

 • Rijkswaterstaat

  Verandering ingezet

  Inzet RWS Inkoopstrategie (2008)

  Opschaling, Integratie en Bundeling in meerjarige contracten

  Transitie van directieve naar gelijkwaardige OG-ON relatie (UAV-GC)

  Incentives en prestatiemeting

  Nieuwe Contractvormen: Nieuw model Prestratiecontract

  Programma aanpak Groot Onderhoud (D&C/E&C)

  Invoering DBFM

  Doel: Effectievere benutting marktpotentie

  Meer verantwoordelijkheid en ruimte voor markt inventiviteit

  10 20 september 2011

 • Rijkswaterstaat11 20 september 2011

  Doel: Continue risicos beheersen, afwegen en kiezen tav:

  Netwerkprestaties (mobiliteit, hinder, etc)Beschikbare middelen(nu en in de toekomst)Bestuurbaarheid (flexibiliteit)

  RWS heeft het belang dat de Markt deze ontwikkeling meemaakt, begrijpt en hierin acteert

  RWS moet blijven (kunnen) regisseren

 • Rijkswaterstaat12 20 september 2011

  Belangrijke verbeteringen doorgevoerd, maar hogere verwachtingen: Kabinet: flexibiliteit, compacter en goedkoper

  Taakstelling van 17,5% op de organisatiekosten Burgers en gebruikers: betere dienstverlening Medeoverheden: nauwere samenwerking Markt: meer uniformiteit Medewerkers: ruimte voor ideen, maatschappelijk relevant werk

  Evaluatie agentschap RWS geeft positief beeld maar ook: Versterking nodig op LCC, assetmanagement en positie RWS in de regio

  Daarnaast ervaringen afgelopen periode Landelijke samenhang netwerken versterken Synergie nat- en droog stimuleren en kenbaar maken Relaties en samenwerking met partner-organisaties versterken

  (Door-)ontwikkelingen RWS

 • Rijkswaterstaat13 20 september 2011

  We werken als n team We werken intensief samen We verbeteren continu de kwaliteit van onze dienstverlening

  RWS in 2015

  In 2015 werkt Rijkswaterstaat als n team, intensief samen met anderen en verbetert zijn resultaten elke dag. Het publiek, de

  politiek en onze partners merken dat en waardeert ons als effectieve en efficinte netwerkmanager, projectmanager en crisismanager met

  hoogwaardige kennis en ervaring.

 • Rijkswaterstaat14 20 september 2011

  RWS in 2015

  De samenhang (en de structuur OP2015)

 • Rijkswaterstaat

  Wat betekent dat voor onderhoud Groei en ontwikkelingen zetten zich door

  Verdergaande integratie vast en variabel onderhoud

  Meeontwikkelen van de Markt, keuzes maken (?), waarin investeren (personeel, kennis, disciplines)

  Markt is, in de ontwikkeling bezien, de operationele schakel in realiseren van SLA afspraken naar netwerkprestaties

  20 september 201115

 • Rijkswaterstaat

  Voor prestatiecontract

  Basisopdracht: Goed huisvaderschap:

  Integrale verantwoordelijkheid voor het in stand houden (handhaven) van het functioneren van bestaande areaal (tenzij anders overeengekomen)

  Beheersen van risicos van de OG

  20 september 201116

 • Rijkswaterstaat

  Samen in transitie

  Verandering in werkwijze en samenwerking OG ON is substantieel voor beide partijen

  OG ON

  Behoefte Proces Uitvoering

  Overdracht

  Daarom vl aandacht voor:- Nieuwe relatie OG ON (SCB, werken met IPM-rollen)- Kennis en competenties van in te zetten mensen

  Extern (samen met marktpartijen) door:- Vooraf: Consultatieproces (per project), thema-avonden, alg en

  individuele inlichtingen -> op alle organisatieniveaus- Tijdens: Project Start-up, Follow-up, teamsessies en evaluaties

  Intern- Invoeringteams contracten (gerichte hands-on ondersteuning)- Samenwerking medewerkers en afdelingen (landelijk en regionaal)- Beheersing en communiceren over uitrol tempo

  17 20 september 2011

 • Rijkswaterstaat

  De Jong

  De JongVd Lee

  Vd Lee

  V Doorn

  V Doorn

  Krinkels

  Heijmans

  Special DUT: DVM - VialisSpecial Tunneltechn. Inst.

  Start mei 2015

  Start jan 2015

  Start jan 2013

  Start jan 2012

  Start apr 2012

  18

 • Rijkswaterstaat19

  V Doorn

  V Oord

  Ooms Avenhorn

  vd Herik

  Special DZH Radar Special DZH-DZL StormvloedkeringenSpecial DID Landelijk meetnet water

  Start jul 2012

  KWS-v Oord

  Start jan 2012

  Start jan 2012

  DNZ (lichtopst.) Tebezo

  J v Esch

  DNZ (Baggeren) Boskalis v Oord

  De Vries&vd Wiel

  Start okt 2012

  Start dec 2013

  Start jan 2013

  Start jan 2013

  Start jan 2014

  Start dec 2013

  Start mei 2013

 • Rijkswaterstaat20

  Vragen voor nu?

  20 september 2011