open data voor leeuwarden

72
Welkom bij Frack

Upload: ton-zijlstra

Post on 29-Nov-2014

1.252 views

Category:

Business


0 download

DESCRIPTION

Oplevering onderzoeksresultaten open data Leeuwarden tijdens sessie bij Frack.nl

TRANSCRIPT

Page 1: Open Data voor Leeuwarden

Welkom bij Frack

Page 2: Open Data voor Leeuwarden

Open Data voor Leeuwarden

tonzijlstra.euknowledge work, learning, social media

19 juli 2012

Page 3: Open Data voor Leeuwarden

programma

• 12:15 ontvangst

• 12:30 welkom door Frack.nl

• 12:35 toelichting programma

• 12:40 onderzoeksresultaten

• 13:20 Omtinken 2.0 / reactie raadsleden

• 13:35 reactie wethouder

• 13:45 discussie

• 14:25 afsluiting

• 14:30 napraten

Page 4: Open Data voor Leeuwarden
Page 5: Open Data voor Leeuwarden

cc by sa Melanie Chernoff

Page 6: Open Data voor Leeuwarden

1.Alle data waar geen restricties op rusten2.Ruwe data van de bron, grootst mogelijke

detaillering3.Voor iedereen, geen exclusiviteit4.Actueel en snel beschikbaar5.In een machine leesbaar formaat (open

standaard)6.Gratis

Open data

Page 7: Open Data voor Leeuwarden

EU PSI Directive / WOB / INSPIRE / Århus

http://www.flickr.com/photos/docjohnboy/4106899304/

Page 8: Open Data voor Leeuwarden

internetconsultatie.nl/wetaanpassingwob

Page 9: Open Data voor Leeuwarden

Networked life, networked work, networked learningOpen Gov Data

Page 10: Open Data voor Leeuwarden
Page 11: Open Data voor Leeuwarden
Page 12: Open Data voor Leeuwarden
Page 13: Open Data voor Leeuwarden

staand beleid

Page 14: Open Data voor Leeuwarden

inimplementatie begint net

Page 15: Open Data voor Leeuwarden

juridische, technische, sociale en organisatorische vragen

opendatahandbook.org

Page 16: Open Data voor Leeuwarden

er is veel!

Page 17: Open Data voor Leeuwarden

• Wat is er?

• Hoe ver af van ‘open data’?

• Andere partijen motiveren?

• Publiceren als standaard proces?

• Openbaarheid inbedden in beleid?

• Kansen voor eigen organisatie?

Onderzoek

Page 18: Open Data voor Leeuwarden

n~550 datasets

Page 19: Open Data voor Leeuwarden

Subsidies

Activiteitenagenda gemeente

Gemeentelijke gebouwen, diensten en voorzieningen

Graven (grafnummers, xy coordinaten)

Onderwijsdata

Leerlingenvervoer

Aantal gemeentelijke medewerkers per dienst etc.

Ambtenaren (wie, wat, waar)

Begrotingen

WOB-verzoeken

Groenonderhoud regimes

Bomen

Bestemmingsplannen

Bekendmakingen openbare ruimte

Buurtgegevens

n~12% laaghangend fruit

Page 20: Open Data voor Leeuwarden

indeling / geo

Page 21: Open Data voor Leeuwarden

openbare ruimte

Page 22: Open Data voor Leeuwarden

openbaar groen

Page 23: Open Data voor Leeuwarden

verkeer / vervoer

Page 24: Open Data voor Leeuwarden

natuur en milieu

Page 25: Open Data voor Leeuwarden

cultuur

Page 26: Open Data voor Leeuwarden

prestaties gemeentelijke organisatie

Page 27: Open Data voor Leeuwarden

~ 100 applicaties

Page 28: Open Data voor Leeuwarden

externe partijen

Page 29: Open Data voor Leeuwarden

waar beginnen?

Page 30: Open Data voor Leeuwarden

• Publiceren als standaard proces?

• Openbaarheid inbedden in beleid?

• Kansen voor eigen organisatie?

• Netwerk bouwen!

4 elementen

Page 31: Open Data voor Leeuwarden

Networked life, networked work, networked learning

know the gov does not exist. find 1 civil servant

netwerk in de stad (vh ‘klankbordgroep’)

Page 32: Open Data voor Leeuwarden

netwerk binnen eigen organisatie

Page 33: Open Data voor Leeuwarden

aansluiting bij DSA groep

Page 34: Open Data voor Leeuwarden

Networked life, networked work, networked learning

nstandaard IM proces

inrichten

kiezen

doen

verbeteren

cyclisch / iteratief

Page 35: Open Data voor Leeuwarden

Networked life, networked work, networked learning

nstandaard IM proces

inrichten

kiezen

doen

verbeteren

data.leeuwarden.nl

Page 36: Open Data voor Leeuwarden

ninrichten

nieuw

bestaand

Page 37: Open Data voor Leeuwarden

Networked life, networked work, networked learning

nstandaard IM proces

inrichten

kiezen

doen

verbeteren

makkelijk, basis eerst (geo), samen met burgers, beleidsmedewerkers

Page 38: Open Data voor Leeuwarden

Networked life, networked work, networked learning

nstandaard IM proces

inrichten

kiezen

doen

verbeteren

5*/jaar in vast ritme, 20 datasets

Page 39: Open Data voor Leeuwarden

kiezen /doen

• 5 releases, 1 a 2 vooruit gepland (geo loopt zo mee)

• obv interactie intern, extern

• maak een release spannend, deel thematisch, deel algemeen

• release is communicatie moment, vraag feedback, stimuleer community

• toon hergebruik op de site

Page 40: Open Data voor Leeuwarden

Networked life, networked work, networked learning

nstandaard IM proces

inrichten

kiezen

doen

verbeterennaar ‘open by default’ & ‘privacy by design’ bij updates/nieuwe

applicaties

ism andere gemeenten / organisaties

Page 41: Open Data voor Leeuwarden

Networked life, networked work, networked learning

nstandaard IM proces

inrichten

kiezen

doen

verbeteren

<10k nu, ~12k per 3 jaar

1/2 fte ‘data steward’

Page 42: Open Data voor Leeuwarden

beleidsinbedding

• pro-actieve openbaarmaking als uitgangspunt

• gekoppeld aan DSA

• vrije licentie (landelijk: CC0), gratis

• inkoopvoorwaarden, inkoopspecificaties, subsidievoorwaarden, contracten

• open data als beleidsinstrument inzetten

• data-paragraaf in beleids-, projectplannen

• stakeholders op data wijzen

• hergebruik in beleidsevaluaties meenemen

Page 43: Open Data voor Leeuwarden

Networked life, networked work, networked learning

WIIFM?Leeuwarden?

Page 44: Open Data voor Leeuwarden

Networked life, networked work, networked learning

Hoe helpt open data de eigen doelstellingen, de

eigen bezuinigingen, en het eigen werk?

Page 45: Open Data voor Leeuwarden

Networked life, networked work, networked learning

Hoe helpt open data jullie burgers / doelgroepen?

Page 46: Open Data voor Leeuwarden

Networked life, networked work, networked learning

Anders werken? Andere instrumenten!

Open Data

en je hebt ‘t eigenlijk al in huis!

Page 47: Open Data voor Leeuwarden

Networked life, networked work, networked learning

1 bezuinigen2 participatie3 beleidsuitvoering4 effectmeting5 zelf apps gebruiken6 data andere overheden7 activiteit / bedrijvigheid stimuleren

Page 48: Open Data voor Leeuwarden

open data als beleidinstrument

Page 49: Open Data voor Leeuwarden

thema’s

ParticipatieBereikbaarheidDuurzaam (2020 energie neutraal)Sluitende begroting / overschot 2014Maatschappelijk vastgoedZelfredzaamheid vergrotenToerisme, cultuurhoofdstad 2018

Page 50: Open Data voor Leeuwarden

Networked life, networked work, networked learningParticipation = life

participatie als leven in je stad

Page 51: Open Data voor Leeuwarden

Networked life, networked work, networked learningfrankfurt gestalten

participatie in buurten

Page 52: Open Data voor Leeuwarden

zelfredzaamheid

Page 53: Open Data voor Leeuwarden

participatie

Page 54: Open Data voor Leeuwarden

bereikbaarheid

Page 55: Open Data voor Leeuwarden

bereikbaarheid

Page 56: Open Data voor Leeuwarden

iduurzaamheid

Page 57: Open Data voor Leeuwarden

duurzaamheid

Page 58: Open Data voor Leeuwarden

duurzaamheid

Page 59: Open Data voor Leeuwarden

waar gaat mijn geld heen?

Page 60: Open Data voor Leeuwarden

10-7 in de Guardian

Page 61: Open Data voor Leeuwarden

isluitende begroting

Page 62: Open Data voor Leeuwarden

open data beheer voor goedkoper (groen)onderhoud / actievere burger

Page 63: Open Data voor Leeuwarden

maatschappelijk vastgoed

Page 64: Open Data voor Leeuwarden

http://www.flickr.com/photos/minkewagenaar/5104776252/

igebruik maatschappelijk vastgoed

Page 65: Open Data voor Leeuwarden

itoerisme / cultuurhoofdstad

Page 66: Open Data voor Leeuwarden

itoerisme / cultuurhoofdstad

Page 67: Open Data voor Leeuwarden

Networked life, networked work, networked learning

vraagstuk

datastakeholders

efficiëntie- en effectiviteitswinsten

Page 68: Open Data voor Leeuwarden

Geen extra werk, maar anders werken met bestaande middelen.

Noem het geen pilot!

Page 69: Open Data voor Leeuwarden

iOmtinken 2.0 / reactie raadsleden

Page 70: Open Data voor Leeuwarden

ireactie wethouder

Page 71: Open Data voor Leeuwarden

idiscussie

Page 72: Open Data voor Leeuwarden

CreditsAll photos: Ton Zijlstra, by nc saExcept where mentioned on the photo.

Slides: Ton Zijlstra, by nc

Slides: http://slideshare.net/tonzijlstraBlog: http://zylstra.org/blogContact: [email protected]: ton_zylstra

tonzijlstra.euknowledge work, learning, social media