opening obobd

58
Innoveren met ict OBOBD 2012 frans schouwenburg twitter @allfrans

Upload: kennisnet

Post on 18-Dec-2014

363 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

obobd

TRANSCRIPT

  • 1. Innoveren met ictOBOBD 2012 frans schouwenburg twitter @allfrans

2. Inhoud Veranderen Urgentie Wat weten we Geintegreerd 3. u zocht kennisu ging naar debibliotheek 4. foto lezen op ipad 5. u zocht contactu stuurde een kaartje 6. u wilde iets kopen? u wilde iets kopenu ging naar de winkel 7. u wilde ergens komenu raadpleegde een kaart 8. u wilde iemand bellenu pakte de telefoon 9. u zocht ontspanning?u speelde een spelletje 10. Voor jong en oud en jong 11. beroepen verdwijnenvaste werkplekken ook 12. Rollen veranderen, wie leert ze...omgaan met onzekerheidomgaan met profielenflexibiliteitmondiaal denkenondernemerschapopen staan voor nieuwe zaken? 13. Belangrijkste ontwikkeling: 14. Gebruiksgemak 15. Waarom ict in onderwijs?Leerlingen als burger voorbereiden opfunctioneren in mediarijkekennissamenleving (maatschappij) Ict- toepassingen nodig voorberoepsuitoefening (beroep)Kwaliteit en productiviteit van onderwijsverbeteren (organiseren van leren) emmauscollege 2010 16. weten wat werktmet juist gebruik van ict wordt uw onderwijs: effectiever efficinter aantrekkelijker 17. Alleen succesvol wanneer 18. Hoe veroorzaak ik leren?Kennis Kennisoverdracht constructie 19. 4 in balanstool 20. Onderzoek digitaal prentenboek 21. Ontwikkeling Woordenschat: 5-6 woorden ipv 2-3 woordenHier komt de titel van de presentatie 27 januari 312007 22. DE VISIEVERSNELLER BIEDT EEN COMPLEET PAKKET OM ZELF EENWORKSHOP TE GEVEN. EEN MANIER OM SAMEN ONDERWIJSVISIE ENICT-DOELEN IN KAART BRENGEN AAN DEHAND VAN STELLINGEN. ONLINE ONDERSTEUNING OM DIRECT DEUITKOMSTEN VAN DE WORKSHOP TEBORGEN. EEN CONCREET ACTIEPLAN ALS EIND-RESULTAAT VOORZIEN VAN VISIE ENSMART-DOELEN. 23. Geen mening hebben is geen optie 24. mediawijsheid 25. Wat verwachten ouders van school? een actieve rol in digitale - en online opvoeding; een heldere visie op kinderen en internet; ouderavonden over dit onderwerp; schoolopdrachten met computer en internet; kinderen leren informatie zoeken, beoordelen en verwerken; een levende schoolwebsite voor ouders en kind; vakkundige begeleiding bij verwerken negatieve ervaringen; goed toezicht ; afscherming slechte sites op schoolcomputers. 26. Ofwel: ouders verwachten Visie Expertise Communicatie Betrokkenheid Integratie in het onderwijs Veiligheid Biedt u dat? 27. 13 februari 2012 28. Onderwijs in de maatschappij 29. Nieuwe fase Ict in het leren Ict in het organiseren Ict in hetverantwoorden 30. Meer vraag om Aansluiting bij trends uit en verwachtingen van maatschappij Aantoonbaar rendement Bij leren Optimaliseren organisatie Gentegreerde aanpak van dit alles 42 31. Professionalisering Leermiddelen Infrastructuur 32. Vorige week gelanceerd 33. ICT bekwaamheid lerarenDe leraar is bekend met ict hulpmiddelen die totbetere onderwijsopbrengsten leiden dan het gebruikvan andere hulpmiddelen en past deze adequaattoe. Hij gebruikt ict toepassingen waar zij eenmeerwaarde hebben en erkent dat ict bijdraagt aanbetere onderwijsopbrengsten.De leraar toont aan dat hij ict bekwaam is in driekerntaken: 1. Didactisch handelen (leren leren) 2. Werken in de schoolcontext 3. Persoonlijke ontwikkeling 34. Drie kerntaken1. Integreren van ict-hulpmiddelen2. Gebruiken van (aan schoolcontext gebonden) ICT systemen voor het communiceren met leerlingen, ouders en collegas en voor het verantwoorden van eigen handelen3. Onderhouden en ontwikkelen eigen bekwaamheid 35. Bijvoorbeeld De leraar integreert digitale oefenprogrammas in zijnonderwijs om de woordenschat (Nederlands en vreemdetalen) van leerlingen te vergroten; De leraar maakt gebruik vanprogrammas met feedback en hints bijreken/wiskunde vraagstukken zodatleerlingen betere prestaties behalen; De leraar maakt gebruik van computersimulaties omleerlingen onderzoekend en manipulerend(natuurwetenschappelijke) inzichten te laten verwerven. 36. Leermiddelen 37. Traditionele keten van Auteur tot School 38. Digitale keten van Auteur tot School 39. Situatie ICT in Onderwijs 40. Uitgeversperspectief op Leermateriaal 41. Open federatie oplossing leermateriaal 42. Open federatie oplossing voor alle ICT 43. infrastructuur basisvoorziening goedkoper afhankelijker