opojne droge

56
OPOJNE DROGE

Upload: marina-zubcevic

Post on 03-Nov-2014

180 views

Category:

Documents


22 download

DESCRIPTION

tekst

TRANSCRIPT

Page 1: Opojne Droge

OPOJNE DROGE

Page 2: Opojne Droge

Pod opojnim drogama podrazumevaju se proizvodi i supstance prirodnog ili veštačkog porekla čijom se upotrebom mogu stvoriti stanja zavisnosti, koja mogu da izazovu oštećenje zdravlja ili da na drugi način ugroze integritet ljudi , bilo u fizičkom, psihičkom ili socijalnom smislu.

Page 3: Opojne Droge

DROGE MOGU BITI :

PRIRODNE OPIJUM, MORFIN, KOKAIN, HAŠIŠ, MARIHUANA

POLUSINTETIČKE HEROIN

SINTETIČKE AMFETAMIN, LSD, STP, DOM, MEKSOLIN

Page 4: Opojne Droge

DOBIJANJE DROGA

PRIRODNE DROGE SE UGLAVNOM DOBIJAJU IZ ČAURE OPIJUMSKOG MAKA, IZ LIŠĆA BILJKE KOKE I INDUSTRISKE KONOPLJE TJ. KANABISA

SINTETIČKE DROGE NASTAJU ODREDJENIM TEHNOLOŠKIM POSTUPCIMA U LABORATORIJUMA ILI FABRIKAMA

Page 5: Opojne Droge

POREKLO REČI DROGA

REČ DROGA JE VEROVATNO ARAPSKOG POREKLA I POTIČE OD REČI “DORA” ŠTO U PREVODU ZNAČI LEKOVITO SREDSTVO.

PRVI PUT JE ZAPISANA U ČETRNAESTOM VEKU U JEDNOM ENGLESKOM GODIČNJAKU.

Page 6: Opojne Droge

ISTORIJAT DROGE

PREDPOSTAVLJA SE DA JE PRVA ISKUSTVA SA DROGOM ČOVEK IMAO U MLADJEM PALEOLITSKOM DOBU.

KASNIJE JE IZ SPISA I MNOGIH SPOMENIKA SPOZNATO DA SU EFEKTI MNOGIH DROGA DOBRO POZNAVALI SUMERCI, KINEZI, INDUSI, STARI GRCI, ASTECI, RAZNA SIBIRSKA PLEMENA I DA SU IH KORISTILI U RAZLIČITE SVRHE.

Page 7: Opojne Droge

RANO OTKRIĆE DROGE POMOGLO JE ČOVEKU DA LAKŠE STUPI U KONTAKT SA SVOJIM NESVESNIM DELIM I DOVEDE SEBE U EKSTATIČNO STANJE U TOKU KOG JE IMAO UTISAK DA OPŠTI SA NATPRIRODNIM SILAMA, KOJE TREBA DA MU PRUŽE UTEHU I PRENESU PORUKU SA NEKOG DRUGOG SVETA.

OVU PRIVILEGIJU POSEDOVALI SU SAMO ODREDJENI PLEMENSKI ODABRANACI; POGLAVICE, VRAČEVI, ŠAMANI, A ZA OSTALE SMRTNIKE DROGE SU DUGO BILE TABU TEMA A NJIHOVA UPOTREBA POVLAČILA STROGU KAZNU.

Page 8: Opojne Droge

PRVA BILJKA SA PSIHOAKTIVNIM SVOJSTVIMA KOJI SE SPOMINJE U ISTORIJI JESTE MAK.

HAŠIŠ SE SPOMINJE U FARMAKOPEJI KINESKOG CARA SHEN NUNGA 2737.GOD. PRE NOVE ERE, KAO LEK PROTIV KAŠLJA I DIJAREJE.

HERODOT BELEŽI DA SU SKITSKA PLEMENA IMALA NAVIKU UDISANJE PARE IZ ZAGREJANE KONOPLJE.

IZ OVOG SE VIDI DA JE DROGA KORIŠĆENA U RAZLIČITA VREMENA NA RAZLIČITIM PROSTORIMA I TO U RAZLIČITE SVRHE.

U DANAŠNJE VREME UPOTREBA DROGE JE U VELIKOJ MERI PREŠLA U ZLOUPOTREBU.

Page 9: Opojne Droge

KONZUMIRANJEM DROGA DOLAZI DO STVARANJA DVE VRSTE ZAVISNOSTI:

1. PSIHIČKE ZAVISNOSTI

2. FIZIČKE ZAVISNOSTI

Page 10: Opojne Droge

PSIHIČKA ZAVISNOST

RAZDVIJA SE KOD SVIH OBLIKA ZLOUPOTREBE DROGA. DROGA POSTAJE SASTAVNI DEO EMOCIONALNE I SOCIJALNE ADAPTACIJE I ZA SVAKU LIČNOST IMA “TEŠKO SHVATLJIVO I IMPERATIVNO ZNAČENJE.”

KOD NEKIH OSOBA DROGA ĆE DOVESTI DO SMANJIVANJA ANEKSIOZNOSTI, UBLAŽAVANJA DEPRESIVNOSTI ILI PAK HEMISKI PROIZVEDENE IRACIONALNE EUFORIJE.

KOD SINDROMA PSIHIČKE ZAVISNOSTI POSTOJI AGRESIVNA SKLADNOST KA UZIMANJU DROGA, KAO I ZNACI PSIHIČKOG KOMFORA PRI INTOKSIKACIJI.

Page 11: Opojne Droge

FIZIČKA ZAVISNOST

NE RAZVIJA SE KOD UPOTREBE SVIH DROGA .

TO JE SPECIJALNI STADIJUM ADAPTACIJE NA DROGU, PA DROGA POSTAJE NAJČEŠĆE SASTAVNI DEO METABOLIZMA ĆELIJA. NAGLO PREKIDANJE DALJEG UNOŠENJA DROGA MOŽE DOVESTI DO MNOGIH METABOLITIČKIH PERTURBACIJA, ZBOG ČEGA SE OVA VRSTA ZAVISNOSTI NAZIVA I

METABOLITIČKA ZAVISNOST

Page 12: Opojne Droge

DROGE KOJE KARAKTERIŠE STVARANJE FIZIČKE ZAVISNOSTI ODLIKUJU SE TIME DA NJIHOVIM NESTANKOM IZ ORGANIZAMA NESTAJU FIZIOLOŠKI POREMEĆAJI POZNATI KAO

APSTINENCIJALNI SINDROMJOŠ JEDAN TERMIN JE BITAN, A TO JE

TOLERANCIJAKARAKTERISTIŠE JE NEMOGUĆNOST

POSTIZANJA ŽELJENIH EFEKATA RANIJOM DOZOM

Page 13: Opojne Droge

OPIJUM IOPIJATI

Page 14: Opojne Droge

OPIJUM

OPIJUM JE SMOLASTA MASA KOJA SE DOBIJA IZ NEZRELIH GLAVICA OPIJUMSKOG MAKA (PAPAVER SOMNIFERUM).SUŠENJA I PRESOVANJA SMOLA JE SIROVI OPIJUM.IZGLED SIROVOG OPIJUMA ZAVISI OD NJEGOVE PRIPREME:

MOŽE BITI CRN, MEKAN I LEPLJIV POPUT KATRANA

A MOŽE BITI ČVRST POPUT BAKELITA.

Page 15: Opojne Droge

ZA UPOTREBU SE DALJE PRERADJUJE. PRODAJE SE U OBLIKU POGAČA ILI KOCKICA UMOTANIH U CELOFAN, JUTARNJE VREĆE, NOVINE I SL.

KOD NAS SE OPIJUM RETKO POJAVLJUJE NA ILEGALNOM TRŽIŠTU. UŽIVA SE PUŠENJEM IZ POSEBNO IZRADJENJE LULE ILI SE ŽVAĆE, A ČEŠĆE SE UZIMA INTRAVENOZNO.

OPIJUM SE UPOTRBLJAVA OD DAVNINA. POČEV OD TREĆEG VEKA PRE NOVE ERE, NALAZI SE PRVI PISANI TRAGOVI O OPIJUMU.

Page 16: Opojne Droge

OPIJUM I NJEGOVI PRIRODNI DERIVATI (MORFIN I KODEIN) I POLUSINTETIČKI DERIVATI (HEROIN I DILAUDID) NAZIVAJU SE

OPIJATIDOK SE SINTETIČKI OPIJATI (METADON I

PENTAZOCIDARVON) NAZIVAJU SE

OPIOIDI

Page 17: Opojne Droge

SIROVI OPIJUM BOGAT JE STVARIMA IZ SKUPINE ORGANSKIH SPOJEVA KOJI SE NAZIVAJU ALKALOIDI. U OPIJUMU JE OKO DVADESET RAZLIČITIH ALKALOIDA, OD KOJIH MNOGI DELUJU NA SREDIŠNJI NERVNI SISTEM LJUDI, A NAJZNAČAJNIJI SU MORFIJUM I KODEIN. ALKALOIDI OPIJUMA U MEDICINI SE UPOTREBLJAVAJU KAO SREDSTVA ZA UMIRIVANJE BOLOVA - ANALGETICI, ALI SU I NARKOTICI – SMIRUJU, USPAVLJUJU, HIPNOTIZUJU.

Page 18: Opojne Droge

MORFIJUM

MORFIJUM JE NAJZASTUPLJENIJI OD ALKALOIDA OPIJUMA (7-14%). NALAZE SE U OBLIKU BELIH IGLIČASTIH KRISTALA, KRISTALNIH KOMADA ILI PRAŠKA. NARKOMAN, SKLON STALNOM POVEĆANJU DOZE, UNOSI I 500 PUTA VEĆU DOZU TAKOZVANE ANALGETIČKE DOZE(DOZE KOJA SUZBIJA BOL).

UNESENI MORFIJUM SE LOKALIZUJE U CENTRALNOM NERVNOM SISTEMU I U JETRI, A U NAVIKNUTOM ORGANIZMU MIŠIĆI SADRŽE VELIKU KOLIČINU MORFIJUMA. IZLUČUJE SE PREKO ŽELUDAČNO-CREVNOG TRAKTA I BUBREGA.

OVISNICI GA UZIMAJU ORALNO ILI INJEKCIJAMA(INTRAVENOZNO),PONAVLJANOM UZIMANJEM STVARA SE JAKA PSIHIČKA I FIZIČKA ZAVISNOST

Page 19: Opojne Droge

KODEINKODEIN JE ALKALOID OPIJUMA, ALI DOBIJA SE

HEMISKOM REAKCIJOM IZ ČISTOG MORFIJUMA. HEMISKI NAZIV JE

METILMORFINDELOVANJE JE SLIČNO MORFIJUMU ALI SLABIJEG JE

UČINKA. U MEDICINI SE KORISTI KAO ANALGETIK U OBLIKU TABLETA ILI ANPULA ZA INJEKCIJE PROTIV BOLOVA I SASTOJAK JE SIRUPA KOJI UMIRUJE KAŠALJ.

TABLETE KODEIN-FOSFATA U ADOLESCENTNOJ POPULACIJI NARKOMANA NE KORISTE SE KAO SREDSTVO PROTIV KAŠLJA VEĆ KAO DROGA

Page 20: Opojne Droge

MARIHUANA I HAŠIŠ

KANABINOIDI SU SKUPINE OPOJNIH DROGA KOJE SE DOBIJAJU PRERADOM INDISKE KONOPLJE (CANABIS SATIVA)

INDISKA KONOPLJA MOŽE DA NARASTE DO 2m U VISINU, NA VRHU STABLJIKE BILJKE U CVATU JE ŽUTOZELENI LEPLJIVI CVET DUZINE OKO 15cm. PLOD JE ZELENOŽUTA MAHUNA SA SEMENKOM.

Page 21: Opojne Droge

ZA DOBIJANJE PROIZVODA KOJI IMAJU PSIHOAKTIVNO DELOVNJE VAŽNA JE ŽENSKA BILJKA U CVATU. TADA SE PRIKUPLJAJU DELOVI BILJAKA KOJE SADRŽE LEPLJIVU, SMOLASTU MASU KOJA JE NAJBOGATIJA

TETRAHIDROKANABIOLOM (SKRAĆENO THC)KOJI SVOJIM

PRERADJIVANJEM DAJE POSEBNA SVOJSTVA.

Page 22: Opojne Droge

KOLIČINA THC-A U BILJCI ZAVISI OD KLIMATSKIH USLOVA, MESTA UZGOJA I VREMENA KADA SE PRIKUPLJA. PROIZVODI INDISKE KONOPLJE IMAJU SPECIJALNI MIRIS POPUT SENA A NJIHOVO DELOVANJE ZAVISI OD PRERADE BILJKE OD TRAJANJA I SKLADIŠTENJA I PAKOVANJA. NAJZNAČAJNIJI PROIZVODI OVE BILJKE SU MARIHUANA I HAŠIŠ.

MARIHUANA I HAŠIŠ SU DANAS U SVETU NAJČEŠĆE KORIŠĆENJE I NAJKONTRAVERZNIJE OPOJNE DROGE.

Page 23: Opojne Droge

O STVARANJU ZAVISNOSTI I O ŠTETNOSTI UZIMANJA MARIHUANE ODVOJENA SU MIŠLJENJA, TE SE DANAS U MNOGIM ZEMLJAMA VODE RASPRAVE I POSTAVLJAJU SE ZAHTEVI ZA LEGALIZACIJU UZGOJA, PRODAJE I UPOTREBE INDISKE KONOPLJE.

U NOVIJE VREME DAKAZANA SU I NEKA LEKOVITA SVOJSTVA . IPAK, ISTRAŽIVANJA SU POKAZALA DA POSTOJE I MNOGA ŠTETNA DEJSTVA I POSLEDICE:

Page 24: Opojne Droge

MARIHUANA

(“TRAVA”) JE MEŠAVINA SUŠENOG I USITNJENOG LIŠĆA, CVETOVA I GORKIH DELOVA STABLJIKE ŽENSKE BILJKE INDISKE KONOPLJE.

Page 25: Opojne Droge

HAŠIŠSE DOBIJA SUŠENJEM CVETOVA I OSTALIH DELOVA

BILJEKE KOJI SU BOGATI SMOLOM TE EKSTRAKCIJOM SMOLE POGODNOM OTAPALIMA RASTVOTIMA (NPR. ALKOHOLOM). MARIHUANA I HAŠIŠ OBIČNO SE UZIMAJU POMEŠANE SA DUVANOM U CIGARETE KOJE SE PUŠE (“JOINT”) ILI SE PUŠI IZ POSEBNIH LULA (“PIPE”).

U ORGANIZMU SE MOGU UNETI I JEDENJEM UMEŠANI U HRANU ILI PITI KAO ČAJ, ALI TADA JE DELOVANJE DALEKA SLABIJE. PRI PUŠENJU UČINAK JE NAJIZRAŽENIJI NAKON 15-20 MIN I MOŽE TRAJATI 3-4 SATA. OSEĆAJ KOJI SE STVARA OVIM OPIJATOM MOZE BITI: OSEĆAJ BLAGE OPIJENOSTI, OPUŠTENOSTI, ZADOVOLJSTVA HALUCINACIJE, ALI I BEZRAZLOŽNI STRAH, VRTOGLAVICA, POVRAĆANJE. POVEĆAVA SE POTREBA ZA SLATKIM JELOM.

Page 26: Opojne Droge

PSIHOSTIMULANS

Page 27: Opojne Droge

KOKAIN

KOKAIN JE PRIRODNA DROGA KOJA SE DOBIJA IZ LIŠĆA BILJKE KOKE (EUYTROXYLON COCA).

KOJA RASTE U PLANINAMA JUŽNE AMERIKE I U TROPSKIM PODRUČJIMA AZIJE. PRERADOM LIŠĆA DOBIJA SE KOKAIN HIDROKLORID (SO KLORIDNE KISELINEI KOKAINA KOJA JE TOPLJIVA U VODI), KOJI SE PRODAJE NA ILEGALNOM TRŽIŠTU RAZLIČITIH STUPNJEVA ČISTOĆE I SA RAZLIČITIM PRIMESIMA.

Page 28: Opojne Droge

KOKAIN JE BELI KRISTALNI PRAŠAK KOJI U ZAVISNOSTI OD STEPENA ČISTOĆE I OD NAČINA PRERADE MOŽE LIČITI NA PEĆER, SNEG, TALK I SL. VRLO JE GORKOG UKUSA I DELUJE KAO POVRŠINSKI ANESTETIK.

ZA UZIMANJE SE MEŠA SA NPR.: BORNOM KISELINOM, ŠEĆEROM, SODOM BIKARBONOM. UOBIČAJNO SE UZIMA UŠMRKAVANJEM (“SNIFANJEM”)

U ORGANIZAM SE MOŽE UNETI I INJEKCIJOM, OBIČNO KAO “KOKTEL” MEŠAVINA KOKAINA I HEROINA.

Page 29: Opojne Droge

HEROINHEROIN JE IZOLOVAN 1898 GOD. POLUSINTETIČKA

OPOJNA DROGA, KOJA SE RELATIVNO JEDNOSTAVNO PROIZVODI IZ MORFINA I GRADJOM JE VRLO SLIČNO MORFINU.HEMISKI NAZIV HEROINA JE DIACETILMORFIN. UGLAVNOM SE NALAZI U GRANULARNOM OBLIKU U VIDU PRAHA, A PO BOJI VARIRA OD SVETLOBRAON DO FINO BELOG PRAHA. UKUS MU JE GORAK BEZ MIRISA I RASTVORA SE U VODI. KORISTI SE UBRIZGAVANJEM PUTEM INJEKCIJE, UŠMRKAVANJEM ILI PUŠENJEM. UOBIČAJNA DOZA JE OD 90-250 mg.

DANAS SE SVE ČEŠĆE UPOTREBLJAVAJU TZV.KOKTELI (MEŠAVINA HEROINA I KOKAINA). PONOVLJENO UZIMANJE STVARA JAKU PSIHIČKU I FIZIČKU ZAVISNOST ŠTO DOVODI DO POVEĆANJA TOLERANCIJE. ZAVISNICI SE VRLO TEŠLO LEČE.

Page 30: Opojne Droge

METADONMETADON JE KOD NAS POZNAT KAO HEPTANON U VIDU

JE BEZBOJNIH KRISTALA ILI BELOG KRISTALNOG PRAŠKA. IZAZIVA BLAGU EUFORIJU. KORISTI SE TZV. SUPSTIUCIONOJ TERAPIJI KOD NARKOMANA KOJI KORISTE OPIJATE, DA BI SE IZBEGLA DRASTIČNA APSTINENCIJALNA KRIZA.

POSTOJI MOGUĆNOS NAVIKAVANJA NA HEPTANON. KORISTI SE U SLUČAJEVIMA HEROINO MANIJE, PA MEDJU ZAPADNIM AUTORIMA POSTOJI I DOŽIVOTNOG DAVANJA HEPTANONA POŠTO JE ON MANJE ŠTETAN OD HEROINA

Page 31: Opojne Droge

AMFETAMIN

NEMAČKI FARMAKOLOG EDELANO NAPRAVIO JE SINTEZU AMFETAMINA 1887. LEK JE KASNIJE DOBIO NAZIV BENZEDRIN. OD 1937. BIVA PRIZNAT KAO KORISTAN LEK, MEDJUTIM 1959. BIVA ZABRANJEN. DELUJE NA SRCE, KRVNE SUDOVE, BUBREGE, BRONHIJE, ORGANE ZA VARENJE. AMFETAMIN JE STIMULATOR CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA DETOKSIKUJE GA JETRA A IZLUČUJE SE PREKO BUBREGA. TOLERANCIJA NA AMFETAMIN RAZVIJA SE VRLO SPORO. LEKOVI IZ OVE GRUPE SE NEDOZVOLJENO UPOTEBLJAVAJU KAO DOPING U SPORTU.

Page 32: Opojne Droge

U PRODAJI SE POJAVLJUJU U RAZLIČITIM OBLICIMA: TABLETAMA, U MNOGIM VARIJATETIMA (DANAS POZNAT KAO EKSTAZI), POSTOJE U RAZLIČITIM BOJAMA I OBLICIMA. PORED STIMULATIVNOG IMAJU I HALUCIGENO DEJSTVO.

TAKODJE SE MOGU NAĆI I U TZV. KARTONČIĆIMA. KOJI PREDSTAVLJAJU OBIČAN KARTON ILI PAPIR NAROPLJEN AMFETAMINSKIM RASTVOROM. POZNAT JE I METAMFETOMIN (TZV. ,,ICE) UŽIVAO SE PUŠENJEM, ALI JE DUGOTRAJNIJEG DEJSTVA.

Page 33: Opojne Droge

EFEKTI NA PSIHIČKE FUNKCIJE ZAVISE OD KOLIČINE UNESENE DROGE. KORIŠĆENJEM MANJIH DOZA POSTIZU SE SLEDEĆI EFEKTI: EUFORIZIČNO RASPOLOŽENJE PRAĆENO GOVORLJIVOŠĆU, POVEĆAVANJE PSIHOMOTORNE AKTIVNOSTI I SAMOPOUZDANJA KAO I DOZIVLJAJ VEĆE USPEŠNOSTI U PREDUZETIM AKTIVNOSTIMA.

EUFORIČNI EFEKTI TRAJU KRATKO. OSOBA PADA U DEPRESIJU I PRIMORANA JE NA PONOVNO UZIMANJE AMFETAMINA.

ZBOG GUBITKA APETITA I TELESNE MASE DOLAZI DO PRVOG TELESNOG RUININANJA.

Page 34: Opojne Droge

HALUINOGENI

Page 35: Opojne Droge

LSDJE NAJPOZNATIJA SINTETIČKA HALUCIGENA DROGA.

SINTETIZOVANA JE IZ LIZERGIČNE KISELINE, KOJA JE SASTOJAK RAŽANE GLAVICE, VRSTE PARAZITA NA RAŽI IZ KOJEG SE DOBIJAJU NEKI VAZNI LEKOVI.

VRLO SNAŽNO HALUCIGENO DEJSTVO TE JE ZA “TRIP” POTREBNA VRLO MALA KOLIČINA OKO 25 MIKROGRAMA. DELUJE STVARANJEM EUFORIČNOG RASPOLOŽENJA, NO PONEKAD DELUJE I DEPRESIVNO UZ POJAVU NERAZLOŽENIH STRAHOVA I NOĆNIH MORA. TAKVA STANJA MOGU POTRAJATI I NEKOLIKO DANA ALI SE I POJAVITI IZNENADA BEZ UZIMANJA DROGE (FLASHBACK)

Page 36: Opojne Droge

NA ILEGALNOM TRŽIŠTU OBIČNO UVIJENA U PROZIRNI PAPIR KOJI MOŽE BITI ŠARENO OBOJEN ILI SA SITNIM SLIČICAMA.

NA JEDNOM KOMADIĆU – JEDNOJ SLIČICI KOJA SE JEDNOSTAVNO ODVOJI, NAKAPANA JE DOZA LSD-a ZA JEDAN “TRIP”. PAPIRIĆ SE STAVI U USTA I UBRZO ZAPOČINJE DELOVANJE KOJE MOŽE POTRAJATI I 12h.

Page 37: Opojne Droge

PCP (FENCIKLIDIN)

NOVIJA JE SINTETIČKA HALUCINOGENA DROGA. DANAS SE MEŠA SA DRUGIM OPOJNIM DROGAMA (LSD,AMFETAMIN) PRODAJE SE U OBLIKU TABLETA, KAPSULA ILI PRAŠKA.

Page 38: Opojne Droge

BITNO BI BILO POMENUTI I ZLOUPOTREBU RAZNIH LEKOVA FARMAKOMANIJU.

NAJČEŠĆESE KORISTE HIPNOTICI TIPA BARBITURATA I NEBARBITURATA KAO I UMIRUJUĆA SREDSTVO – SEDATIVI, SREDSTVA PROTIV BOLOVA I ANTIPARKINSONCI.

NAJČEŠĆE ZLOUPOTREBLJENI SEDATIVI SU: HEMINEVRIN, MEPROBAMAT, BENZODIAZEPINI, TAKODJE TU SU I NAJPOZNATIJI TRODON I VALORON.

Page 39: Opojne Droge

IDENTIFIKACIJA OPOJNIH DROGA

Page 40: Opojne Droge

DANAS NIJE LAKO IDENTIFIKOVATI STVAR IZ TAKO VELIKE GRUPE OPOJNIH DROGA, KAO NI ODREDITI NJENU VRSTU, SASTAV I POREKLO. UZ DUGAČAK POPIS STVARI KOJE SU SVRSTANE U OPOJNE DROGE,UZ RANOLIKOST NJIHOVIH POJAVNIH OBLIKA, BOJA, NAČINA PLASIRANJA, UZ RAZNOVRSNE PRIMESE KOJE SE DODAJU, NA ILEGALNOM TRŽIŠTU NEPRESTANO SE POJAVLJUJU NOVI PROIZVODI. NOVE MEŠAVINE; U ILEGALNIM LABORATORIJAMA PROIZVODE SE NOVE STVARI SLIČNOG SASTAVA I SVOJSTVAKAO ONA IZ POPISA (“DESIGNER DRUGS”).

Page 41: Opojne Droge

STOGA JE POTREBNO ZAISTA TEMELJNO POZNAVANJE PODRUČJA, STALNO PRAĆENJE LITERATURE, VELIKO ISKUSTVO! MNOGO STRPLJENJA VEŠTAKA TOKSIKOLOGA, KAO I NAJSAVREMENIJA OPREMA I INSTRUMENTI.

DVE SU FAZE IDENTIFIKACIJE OPOJNIH DROGA. U PRVOJ FAZI SPROVODE SE PRETHODNE PROBE, TAKOZVANI “SCREENING TESTOVI”. U DRUGOJ FAZI SE POGODNIM METODIMA ANALIZOM UTVRDJUJE IDENTITET ISPITIVANE OPOJNE DROGE.

Page 42: Opojne Droge

PRETHODNE PROBE NA OPOJNE DROGE

IZVODJENJEM PRETHODNIH PROBA PROVERAVA SE DA LI JE UZORAK DOSTAVLJEN NA ANALIZU ZAISTA OPOJNIH DROGA, TE AKO JESTE DOBIJASE PODATAK U KOJU SKUPINU OPOJNIH DROGASPADA. TIME SE UZORAK MOŽE ODMAH ISKLJUČITI IZ DALJEG POSTUPKA, AKO SE DOKAŽE DA NIJE OPOJNO SREDSTVO.

Page 43: Opojne Droge

GRADJA I HEMISKA SVOJSTVA VELIKOG BROJA STVARI KOJE SU U DUGAČKOM POPISU OPOJNIH DROGA RAZLIKUJU SE. TE RAZLIKE MOGU SE POKAZATI U REAKCIJAMA SA REAGENSIMA KOJI SU UZ STVARANJE NOVIH STVARI – PRODUKATA HEMISKE REAKCIJE, DOK ĆE STVARI DRUGE GRADJE I DRUGIH SVOJSTAVA OSTATI NEPROMENJENE. PRINCIP SPROVODJENJA PREDHODNIH PROBA –”SCREENING TESTOVA” JA TAJ DA SE ODABERE TAKAV REAGENS KOJI S ODREDJENIM STVARIMA BRZO REAGUJE I DA PRI TOME NASTANE HEMISKA PROMENA KOJU MOŽEMO VIDETI, PRIMETITI DA SE BOJA RASTVORA MENJA ILI DA NASTANE OBOJENI TALOG.

Page 44: Opojne Droge

TAKODJE JE VAŽNO DA JE REAKCIJA VRLO OSETLIVA, ŠTO ZNAČI DA SE PROMENA MOŽE OPAYITI I KADA SE RADI S VRLO MALOM KOLIČINOM STVARI.

NEKOLIKO JE VRSTA TAKVIH JEDNOSTAVNIH I BRYIH PRETHODNIH PROBA KOJE SE UPOTREBLJAVAJU PRI IDENTIFIKACIJI POPJNIH DROGA. TU SU PROBE BOJENJA, MIKROKRISTALIČNE PROBE, TE U NOVIJE VREME SPECIFIČNE IMUNOHEMISKE PROBE.

Page 45: Opojne Droge

IMUNOHEMISKE PROBE

IMUNOHEMISKE PROBE SU OSETLJIVE I SPECIFIČNE PA SE KORISTE ZA DOKAZIVANJE DROGA U VRLO NISKIM KONCETRACIJAMA (U UZORCIMA MOKRAĆE, TRAGOVI DROGE U PRAHU ILI RASTVORU ITD.). IZVODE SE NA TEST TRAKAMA ILI PLOČICAMA I VRLO SU JEDNOSTAVNE ZA UPOREBU. UZROK SE NANESE NA TO OČITA SE REZULTAT, KOJI JE VIDLJIV KAO PROMENA BOJE ILI POJAVA OBOJENE LINIJE.

Page 46: Opojne Droge

PRINCIP JE SLEDEĆI: UZORAK PUTUJE KROZ PODLOGU NA KOJOJ SE NALAZE ANTITELA ZA ODREDJENU DROGE. UKOLIKO JE U UZROKU DROGA PRISUTNA, ONA ĆE VEZATI ANTITELA I DOĆI ĆE DO PROMENE BOJA, A UKOLIKO U UZROKU NEMA DROGE PROMENA BOJE ĆE IZOSTATI.

Page 47: Opojne Droge

PROBA BOJENJAPROBA BOJENJA (KOLORNE REAKCIJE, SPOR-

REAKCIJE) ZA DOKAZIVANJE OPOJNIH DROGA MOGU SE PROVESTI, NE SAMO U LABORATORISKIM USLOVIMA, NEGO I BILO GDE JE TO POTREBNO. TO SU VRLO JEDNOSTAVNI I BRZI POSTUPCI ZA KOJE NIJE POTREBNO POSEBNO ZNANJE I ISKUSTVO. OVE PROBE SE MOGU RADITI NA STAKLENOJ (PORCULANSKOJ) PLOČICI SE UDUBLJENJIMA ILI U MALIM EPRUVETAMA.

Page 48: Opojne Droge

DANAS SE MOGU NABAVITI POSEBNI KOMPLETI KOJI SADRŽE SVE POTREBNE PREDMETE I HEMIKALIJE ZA PRETHODNU IDENTIFIKACIJU OPOJNIH DROGA. JEDAN TAKAV KOMPLET KOJI SE KOD NAS UPOTREBLJAVA JE “NARCOTEST”

U TOKSIKOLOŠKOJ LABORATORIJI ZA PRETHODNU IDENTIFIKACIJU OPOJNIH DROGA OD VELIKOG BROJA MOGUĆIH REAGENSA SPOMENUĆEMO ONE KOJI SE NAJČEŠĆE UPOTREBLJAVAJU:

Page 49: Opojne Droge

1.MARQUISOV REAGENS

CRVENA I LJUBIČASTA BOJA UKAZUJE NA OPIJATE,

NARANDJASTA BOJA UKAZUJE NA AMFETAMINE ILI METAMFETAMINE

CRNA BOJA UKAZUJE NA MDMA (“ECSTASY”)

Page 50: Opojne Droge

2. DILLIE – KOPPANYIEV REAGENS

PRVO SE DODAJE RASTVOR I, A

NAKON TOGA RASTVOR II.SA BARBITURATIMA DAJE

LJUBIČASTOPLAVU BOJU.

Page 51: Opojne Droge

3. DUQUERENIOS – LEVINEOV REAGENSUZORAK ZA KOJI SE SUMNJA DA JE

MARIHUANA DODAJE SEE REDOSLED RASTVORA A, RASTVOR B, TE RASTVOR C.

LJUBIČASTA BOJA DONJEG SLOJA (KLOROFORM) UKAZUJE NA KANABINOIDE.

Page 52: Opojne Droge

4. SCOTTOV REAGENSTO JE PROBA ZA DOKAZIVANJE KOKAINA.

DODAVANJEM SUMLJIVOG PRAŠKA RASTVORU A, RASTVOR PLAVI. DODAVANJEM RASTVORA B, BOJA PRELAZI U LJUBIČASTU. DODAVANJEM RASTVORA C, AKO PRAŠAK SADRŽI KOKAIN DOĆI ĆE PONOVO DO POJAVE PLAVE BOJE U SREDIŠNJEM SLOJU.

SAVREMENA TOKSIKOLOŠKA KRIMINALISTIČKA LABORATORIJA OPREMLJENA JE PRECIZNIM INSTRUMENTIMA UPOTREBOM KOJIH JE MOGUĆE TAČNO IDENTIFIKOVATI OPOJNU DROGU I SVE SASTOJKE. SVE SU TO FIZIKALNO-HEMISKE METODE ANALIZE. NAJBOLJI REZULTATI POSTUZU SE UPOTREBOM KROMATOGRAFSKIH METODA, IC SPEKTROMETRIJE, SPEKTRMETRIJE MASE, TE KONBINACIJOM OVIH METODA.

Page 53: Opojne Droge

TANKOSLOJNA KROMATOGRAFIJA PRVI KORAK U LABORATORIJA NAKON

PRETHODNIH PROBA UOBIČAJNO JE TANKOSLOJNA KROMATOGRAFIJA. S OBZIROM NA REZULTATE PRETHODNIH PROBA ODABIRA SE POGODAN SASTAV RASTVORA ZA RAZVIJANJE KROMATOGRAMA I METODA VIZALIZACIJE.

NA ISTU PLOČICU S TANKIM SLOJEM APSORBENSA NA STARTNU LINIJU NANOSI SE RASTVOR STANDARDA - POZNATIH ČISTIH DROGA ILI STANDARDNE POZNATE MEŠAVINE I SPORNI UZORAK KOJEG JE POTREBNO IDENTIFIKOVATI.

Page 54: Opojne Droge

PLOČICA SA NANESENIM UZORCIMA POSTAVLJA SE U KADU SA RASTVOROM ZA RAZVIJANJE KROMATROGRAMA. KAD RASTVOR DOSTIGNE ODREDJENI NIVO NA PLOČICI I RAZVIJANJE SE ZAUSTAVLJA, PLOČICA SE IZVADI IZ KADE I OSUŠI, A POTOM SE NEKOM POGODNOM METODOM VIZUALIZACIJE. MRLJE NA KROMATOGRAMIMA STANDARDA I UZORKA UPOTREBLJAVAJU SE, ODREDJUJE SE I UPOREDJUJU Rf VREDNOST. UKOLIKO SU MRLJE NA KROMATOGRAMIMA NEKOG OD STANDARDA I NA KROMATOGRAMU ISPITIVANOG UZORKA PODUDARNE, ISPITIVANA STVAR ISTA JE TOM STANDARDU.

Page 55: Opojne Droge

RADI VEĆE POUZDANOSTI ISTOVREMENO SE RADI NA DVE PLOČICE KOJE SE, MEDJUTIM, STAVLJAJU U RAZLIČITE SASTAVE RASTVORA ZA RAZVIJANJE. UKOLIKO SU REZULTATI ANALIZE U OBA SLUČAJA ISTE, TO SE SA VEĆOM SIGURNOŠĆU MOŽE IDENTIFIKOVATI OPOJNA DROGA.

NAKON TRAKOSLOJNE KROMATOGRAFIJE UOBIČAJNO SE PROVODI JOŠ NEKA OD INSTRUMENTALNIH METODA ANALIZE KAKO BI SE JOŠ JEDNOM DOBILA POTVRDA O IDENTITETU ISPITIVANE OPOJNE DROGE.

Page 56: Opojne Droge

AKO VAM NEKO PONUDI DROGU

POZOVITE 92