otomasyon-15032011

Click here to load reader

Post on 14-Sep-2014

419 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Endstriyel Otomasyon rnleriFiyat Listesi8 Austos 2011

444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Altivar Plus, ATV1000 ve ATV1100 panolu srcleri ve akll soutma zmleri ile uygulamalarnz zelletirin.Altivar 61/71 PlusAlak gerilim panolu hz kontrol zmleriGeni g ve gerilim aral Altivar 61 Plus: 90...2,400 kW, 380...690V Altivar 71 Plus: 90...2,000 kW, 380...690V Farkl alma koullarna uygun koruma seenekleri IP23 (elektrik odas ) IP54 kompakt tasar m (fabrika ortam ) IP54 zel tasar m (tozlu ortamlar i in filtresiz so utmal ) IP55 (su so utmal ) Temel versiyondaki ekipmanlar Schneider Electric end striyel pano Y k ay r c s ve h zl sigortalar H z kontrol cihaz AC veya DC ok bobini Pano kapa nda grafik kontrol paneli Motor ve kontrol klemensleri

Altivar 1100Orta gerilim src zm G aral : 0,3 - 10 MW k gerilimi: 3.3 / 6.6 / 10 kV Hava so utmal De i ken ve sabit tork uygulamalar 2 quadrant s r c S r c ye entegre trafo 36 pulse do rultucu kat ile harmoniksiz z m: THDI > > > > > Fiyatlarmza %18 KDV dahil deildir. Bu fiyatlar kurs sresinin toplam bedeli olup TL bazndadr. Kurs, le yemei, kahve molalar, eitim notlar ve sertifika bedellerini kapsamaktadr. Kurs katlm bedeli , kurs balang tarihinden 1 hafta nce banka hesabna nakden havale yolu ile yatrlmal, aklama ksmna "eitim bedeli" diye yazdrlmal ve banka dekontunun takibi iin 0216 655 8809 numaral faksa gnderilmesi gerekmektedir. Bir eitim iptal edildiinde, herhangi bir nedenle katlmama durumunda, 7 i gnnden nce haber verilmesi kouluyla denen cret, bir baka eitimde kullanlmak zere ak hale dntrlr. Eitimlerin balang tarihinden nceki iki i gnnde eitim bavurusunun iptal edilmesi durumunda, iptal edilen katlmcya ait eitim bedeli fatura edilir. Faturalanan irket bu bedeli demekle ykmldr. Eitim Kitaplar Schneider Electric'in maldr ve para veya btn olarak oaltlmalar yasaktr.

Banka hesap numaralar> > Bankas Ege Kurumsal ubesi, ube No= 3399, Hesap=11743, IBAN No: TR83 0006 4000 0013 3990 0117 43 Akbank Dou Kurumsal ubesi, ube No=798, Hesap=18801, IBAN No: R50 0004 6007 9888 8000 0188 01 Eitimlerle ilgili detay bilgileri www.schneider-electric.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

Enerji tasarrufu konusunda uzman zmler ile iletmeniz iin nemli farklar yaratabilirsiniz.Enerji niversitesine cretsiz kayt olun, enerjiden nasl tasarruf edeceinizi renin.Ekonomik kriz d nyadaki b t n i kollarn etkilerken, enerji maliyetleri i letmeleri, h k metleri ve t keticileri bask altna alarak artmaya devam ediyor. stelik teknolojinin getirdi i enerji talepleri, evre ve iklim de i iminin yaratt endi elerle birle ince bizlere hata yapma hakk da pek b rakm yor. Ama sizlere iyi bir haberimiz var: letmenizin bu zorlu zamanlar atlatmas na Enerji niversitesi ile yard mc olabiliriz. Enerji niversitesi, kurumunuz i inde enerji verimlili i ile ilgilenen herkese a k web tabanl bir kaynakt r. Enerji verimlili i ve y netiminin ard ndaki felsefeye dayan larak haz rlanm her biri 1 saatlik kurslar enerji t ketimi ve uygulamalar hakk ndaki z mleri kapsar. ster Siz, ister enerji dan man n z bu kurslar tamamlayarak, i letmenizde enerji konusunda kar la t n z ola an ya da beklenmedik t m sorunlar n stesinden kolayl kla gelebileceksiniz. Enerjiye olan ba ml l m z n kritik seviyelere ula t ger e i yeni bir haber de il-i letmenizin ve do an n dedi i bedeller hi bir zaman bu kadar b y k olmam t . Enerji verimlilii iin bugn en doru zaman. Enerji niversitesi iin bugn en doru zaman.

Daha az harcama yolunda byk bir adm atnEnerji niversitesi nin konular d nyadaki enerji t ketiminin %72 sini temsil eden kritik pazarlara odaklanm t r:

> Enerji ve Altyap > Endstri > Bina > Enerji verimlilii > Veri merkezleriEnerji niversitesi nin online kurslar ile i letmenizdeki liderleri enerji verimlili inin uzmanlar olmak zere e itebilirsiniz.

Enerji niversitesine cretsiz kayt olmak iin www.myenergyuniversity.com adresini ziyaret edin.'2010 Schneider Electric Industries SAS, T m Haklar Sakl d r. Schneider Electric ve Enerji niversitesi, Schneider Electric e ya da Amerika Birle ik Devletleri ve di er lkelerde bulunan ba l ortakl klar na aittir. 998-2269-TR