pallejà és jove - ajuntament de pallejà · car l’expressió oral, i el nivell intermedi, per...

of 28 /28
06. Pallejà iniciarà l’experiència dels contenidors soterrats 07. El camp de fut- bol tindrà gespa artificial 09. S’inaugura la Llar d’Infants Municipal Les Rovires 12. Un Nadal màgic 20. Tornen els Tres Tombs 23. Festa Major de Santa Eulàlia Pallejà és JOVE LES PROPOSTES PER A GENT JOVE ES MULTIPLIQUEN AL MUNICIPI Butlletí d’informació municipal de Pallejà I Febrer 2008 I Núm. 19 de PALLEJÀ de PALLEJÀ

Author: vuongthuan

Post on 26-Sep-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 06. Pallej iniciar lexperincia dels contenidors soterrats 07. El camp de fut-

  bol tindr gespa artificial 09. Sinaugura la Llar dInfants Municipal Les Rovires

  12. Un Nadal mgic 20. Tornen els Tres Tombs 23. Festa Major de Santa Eullia

  Pallej s JOVELES PROPOSTES PER A GENT JOVE

  ES MULTIPLIQUEN AL MUNICIPI

  Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 19de PALLEJde PALLEJ

 • 02

  Notcies breus

  EDITA: AJUNTAMENT DE PALLEJCarrer del Sol, nm. 1 I Tel. 93 663 00 00 I [email protected] I www.palleja.catD.L. B-50936-2004 I Paper reciclat

  Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 19

  Cursos de catal per a adultsDe l1 al 8 de febrer sobre el perode dins-cripci al segon quadrimestre dels cursosde catal per a adults que organitza elServei Local de Catal.

  Doctubre a gener shan dut a terme els trescursos presencials que es van preveure enel perode dinscripci de setembre, un cursms que lany passat. Enguany ha augmen-tat, per tant, el nombre dalumnes que volenaprendre catal. Hi ha tres nivells diferents:el nivell bsic, per entendre i comenar aparlar la llengua; el nivell elemental, permillorar-ne la comprensi i sobretot practi-car lexpressi oral, i el nivell intermedi, peraprendre lexpressi escrita.

  Aquelles persones que vulguin assistir aalgun daquests cursos ara tenen loportuni-tat dinscriure-shi. Les classes comenaranel proper 14 de febrer.

  LOficina Mbil dInformaci alConsumidor passa per PallejEl passat 16 de gener lOficina MbildInformaci al Consumidor va oferir elsseus serveis al municipi durant tot el mat ala plaa Major. Grcies a aquesta iniciativa,els ciutadans van ser atesos de manera gra-tuta com a consumidors per tal de resoldrediferents dubtes sobre lhabitatge, submi-nistraments bsics, assegurances, serveisbancaris, etc. La visita de lOficina MbildInformaci al Consumidor ha estat orga-nitzada per lAjuntament de Pallej i laDiputaci de Barcelona.

  Els llibres ms llegitsLa novella dIldefonso Falcones La catedraldel mar ha estat la ms llegida pels usuarisde la Xarxa de Biblioteques Municipalsdurant lany 2007. La novella La sombra delviento, de Carlos Ruiz Zafn, es disputaamb lobra de Falcones el primer lloc, des-prs de quatre anys dxit.

  Les novelles ms prestades al llarg del2007 a la Xarxa de Biblioteques Municipalsde la provncia de Barcelona, segons lndexde prstecs realitzats entre l1 de gener i el31 de desembre daquest any passat, hanestat:

  1. FALCONES, Ildefonso.La catedral del mar

  2. RUIZ ZAFN, Carlos.La sombra del viento

  3. FALCONES, Ildefonso.L'esglsia del mar

  4. ASENSI, Matilde.Todo bajo el cielo

  5. ALLENDE, Isabel.Ins del alma ma

  6. POMBO, lvaro.La fortuna de Matilda Turpn

  7. PMIES, Sergi.Si menges una llimona sense fer ganyotes

  8. SNCHEZ PIOL, Albert.La pell freda

  9. NAVARRO, Julia.La sangre de los inocentes

  10. NAVARRO, Julia.La biblia de barro

  Tots els llibres de la llista es poden trobar ala Biblioteca de Pallej.

  AjuntamentAJUNTAMENT DE PALLEJ (Regidories de: Habitatge, Finances,Personal, Serveis Municipals, Via Pblica, Medi Ambient, Urbanisme,Planificaci Urbanstica, Governaci, Comunicaci, Participaci Ciutadana iComer)

  93 663 00 00OFICINA MPAL DE FONTPINEDA 93 650 00 01OFICINA GESTI TRIBUTRIA 93 663 19 23DEIXALLERIA 93 663 26 62

  Cultura (Castell de Pallej)REGIDORIA DE CULTURA 93 663 22 55BIBLIOTECA 93 663 18 87SERVEI DE CATAL 93 663 22 55

  DonaREGIDORIA DE LA DONA 93 663 22 55

  Solidaritat i CooperaciREGIDORIA DE SOLIDARITAT I COOPERACI 93 663 22 55

  Serveis Socials i Gent GranREGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS 93 663 36 20CASAL DE LA GENT GRAN 93 663 19 35CENTRE DE DIA 93 663 23 88

  Joventut (La Masoveria)REGIDORIA DE JOVENTUT 93 663 22 55PUNT D'INFORMACI JUVENIL 93 663 41 63RDIO PALLEJ 93 663 35 08

  EnsenyamentREGIDORIA DEDUCACI 93 663 36 20CEIP NGEL GUIMER 93 663 00 61CEIP JACINT VERDAGUER 93 663 02 74CEIP LA GARALDA 93 663 10 57ESCOLA D'ADULTS 93 663 15 40ESCOLA L'OREIG 93 650 00 87I E S PALLEJ 93 663 18 27LLAR DINFANTS MUNICIPAL LESPURNA 93 663 30 16LLAR DINFANTS MUNICIPAL LES ROVIRES 93 663 08 76LLAR D'INFANTS BABIWEB (Fontpineda) 93 650 08 34LLAR DINFANTS LA LLUNA 93 663 15 63LUDOTECA EL TREN 93 663 12 92LUDOTECA EL CANGUR 93 663 00 08

  Esports (Pavell i piscina)REGIDORIA DESPORTS 93 663 02 43SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS 93 663 02 43

  Promoci econmicaREGIDORIA DE PROMOCI ECONMICA 93 663 36 20SERVEI LOCAL D'OCUPACI 93 663 36 20

  SanitatREGIDORIA DE SANITAT 93 663 36 20AMBULATORI 93 663 06 67

  Per demanar consulta 902 111 444URGNCIES (Sant Andreu de la Barca) 93 653 00 49HOSPITAL DE MARTORELL 93 774 20 20

  FarmciesFARMCIA DEL GUILA (Fontpineda) 93 688 07 48FARMCIA GIBERT 93 663 01 25FARMCIA HUGET 93 663 03 49

  Seguretat ciutadanaBOMBERS 085EMERGNCIES 112MOSSOS D'ESQUADRA 088POLICIA LOCAL 93 663 01 02AMBULANCIA (URGNCIES) 061

  TransportsFERROCARRILS DE LA GENERALITAT 93 205 15 15FONTPIBUS (Francisco Nocete) 93 783 48 74SERVEI TAXIS .Parada Molins de Rei 93 668 23 95

  .Radio taxi 93 630 30 30SERVEI AUTOBUS (SOLER I SAURET) 93 632 51 33

  Companyies de serveisCATALANA DE GAS Informaci 900 760 760

  Avaries 900 750 750CORREUS 93 663 08 41FECSA-ENHER Informaci 902 507 750

  Avaries 900 770 077SERVEI AIGES Informaci 900 710 710

  Avaries 900 700 720

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 19 03

  Siguem cvics. Tots i totes en sortimguanyants evident que a tots i a totes ens preocupen els actes incvics. Durant molts anys la socie-tat ha treballat per millorar la convivncia i el civisme. Pallej s un poble on no es regis-tren greus incidents, per cal que no abaixem la gurdia.

  A vegades colloquem els drets individuals per davant dels collectius i aix duu enfronta-ments i causa molsties perfectament evitables. s cert que sn actuacions allades i pun-tuals dunes quantes persones (contenidors pintats, grafits a les parets, excrements dani-mals, trencadisses en parcs pblics, altes velocitats, sorolls, etc), per tot i que ladminis-traci ha de prendre mesures per eradicar-les, hem de ser tots i totes els qui hem dedonar una resposta contundent a lincivisme i als actes que estan directament enfron-tats a les regles bsiques de la bona convivncia i dels valors humans.

  Des de lAjuntament podem fer campanyes per millorar la convivncia i altres accionseducatives, per la resposta per eradicar aquests fets injustificats ha de ser de tots icadascun de nosaltres.

  Per aix us demano que tots plegats posem el nostre granet de sorra en aquest repte,que evitem les actituds incviques per tal que a Pallej puguin continuar convivint elsdrets i els deures de lindividu amb els de la collectivitat. Encara que noms sigui pelsanys que portem de lluita guanyada en aquest terreny de la responsabilitat i del compor-tament cvic i responsable.

  La resposta per eradicar les actuacions incviques ha de serde tots i cadascun de nosaltres

  Jos Antonio Rubio LeivaLAlcalde

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 1904

  Entra en vigor la Renda BsicadEmancipaci (RBE)Aquest ajut ve a sumar-se a iniciatives municipals com la promocide pisos de lloguer per a joves

  Des del passat 1 de gener, tots els joves dentre 22 i 30 anyspoden optar a la Renda Bsica dEmancipaci, segonsinforma lOficina Municipal dHabitatge. La Renda BsicadEmancipaci consisteix en una prestaci que poden rebreels joves emancipats i els que tinguin intenci de fer-ho iencara no hagin formalitzat un contracte de lloguer.

  210 euros mensualsLajut que rebran els joves que es beneficin daquestarenda ser de 210 euros al mes per al pagament del seuhabitatge, als quals es podran sumar 600 euros de prstecsense interessos en cas que shagi de dipositar una fianai 120 euros per a les despeses de tramitaci de laval encas que se nexigeixi un.

  A ms de tenir entre 22 i 30 anys, s necessari per benefi-ciar-se daquest ajut disposar duna font regular dingres-sos no superiors a 22.000 bruts anuals; acreditar unavida laboral de sis mesos dantiguitat; ser titulars del con-tracte darrendament de lhabitatge que es destini a domi-cili habitual i permanent; no ser propietaris de cap habitat-ge o que, sent-ne titulars, no en disposin del dret ds ogaudi; no tenir cap relaci de parentiu amb larrendador delhabitatge habitual, i no ser titulars de bns i drets amb unvalor superior a 108.182 .

  La renda est adreada a joves que,entre daltres requisits, no guanyinms de 22.000 euros bruts a lany

  - Al telfon 012 datenci ciutadana- Al telfon 900 900 707- Al web del Departament de Medi Ambient i Habitatge:

  www.gencat.cat/habitatge- Al web www.alquilerjoven.es- Al web www.palleja.cat

  On es pot demanar informaci sobrela RBE?

  - A les Borses Joves dHabitatge*- A les Oficines Locals dHabitatge*- A la Secretaria dHabitatge (c/ Arag, 244, Barcelona)- A ADIGSA

  On es pot tramitar aquesta prestaci?

  * LAjuntament de Pallej est adherit a la Borsa JovedHabitatge del Baix Llobregat (plaa de Mercat, 3-4, Molinsde Rei), tel. 93 668 40 98.

  Des de Pallej tamb simpulsaven recentment les polti-ques destinades a lemancipaci dels joves amb latorga-ment de 28 pisos protegits de lloguer. Ja es treballa en unsegon sorteig de 12 pisos protegits ms, situats tamb a laronda Santa Eullia.

  Punt dInformaci Juvenil. Edifici La MasoveriaAv. Prat de la Riba, nm. 27Tel. 93 663 41 63Horari: de dilluns a divendres de 16 a 20 h

  Oficina Municipal dHabitatgeC/ J. Molins Parera, s/n(Mercat Municipal )Tel. 93 663 25 44Horari: dimarts i dijous de 10 a 12 h

 • El passat 10 de gener es donaven cita alCastell de Pallej representants darreudel Baix Llobregat a la II Jornada deJoventut organitzada pel ConsellComarcal. Lobjectiu de la jornada eracompartir amb el conjunt dels municipisalgunes de les actuacionsdesenvolupades entorndel sector jove de lapoblaci a cada municipi.

  La ComissiAix, shi exposaren pro-jectes que anaven des dela sexualitat a latencipsicolgica passant pelcmic. Precisament, laComissi Jove de Pallej,destinada a promoure la

  participaci daquest collectiu, va seruna de les 10 propostes que es van ana-litzar al llarg de la jornada. Lacte va serpresentat per la presidenta del ConsellComarcal, Rosa Boladeras, i lalcalde dePallej, Jos Antonio Rubio.

  Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 19 05

  Els principals projectes per a joves de la comarcasexposen al municipiEntre les propostes compartides a la II Jornada de Joventut es trobavala Comissi Jove de Pallej

  Els responsables dEnsenyament a la zona es troben a PallejEl municipi ha acollit dues trobades dels Serveis Territorials del Departament dEducaci

  El passat 16 de gener representantsdels centres deducaci primria isecundria de lrea del BaixLlobregat Anoia dels ServeisTerritorials del DepartamentdEducaci es donaven cita aPallej. Lobjectiu de la jornada detreball era obrir una reflexi sobre elprojecte lingstic de centre aix compresentar un aplicatiu on line per talque els docents puguin redactar orevisar els seus projectes.

  Els canvis que hi ha hagut al llargdels darrers anys en la composi-ci de lalumnat i de les sevesfamlies, o la necessitat dadaptarels programes dimmersi lings-tica a la nova realitat de lalumnat,

  fan que des del DepartamentdEducaci shagi impulsat aquestprocs per a la redacci de nousprojectes lingstics.

  A aquesta trobada venia a sumar-sen una altra dinspectors dense-nyament tamb de lrea del BaixLlobregat Anoia que se celebravaal Castell.

  El Departament dEducaci ressalta queexisteixen nous reptes que conviden ala creaci de nous projectes lingstics

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 1906

  Pallej iniciar lexperincia delscontenidors soterratsLa millora es completa amb la introducci dels contenidors grocsdestinats als envasos

  El Ple Municipal celebrat el passat 31 de gener aprovavauna srie de millores en la recollida descombraries a lanostra vila, entre les quals destaca la introducci dels con-tenidors soterrats. Concretament se ninstallaran, com aprimera experincia, a nou punts integrats dins de la urba-nitzaci del soterrament. A cada punt es podran trobar cinccontenidors diferents per tal de poder realitzar la recollidaselectiva de residus orgnics, paper, vidre, envasos irebuig. Aquests contenidors es trobaran per sota del nivelldel sl, per la qual cosa noms en quedaran a la vista lesboques dabocament, diferenciades amb els colors decada tipus de residu.

  Donada la situaci dels contenidors, enfonsats entre dos itres metres, per tal de realitzar la recollida es precisar

  duna grua-ploma que aixecar els dipsits des del seuemplaament per buidar-los en un cami.

  Aquesta ser, en tot cas, una primera experincia. Si elsresultats es consideren satisfactoris, ja es planteja lexten-si daquest sistema a tot el municipi.

  El contenidor grocEntre les mesures per a millorar la recollida de residus estroba tamb la implantaci del contenidor groc, destinatals envasos lleugers. Daquesta manera es vol incremen-tar la brossa recollida per a ser reciclada.

  La recollida de residus es realitzar aixecant els contenidorsmitjanant una grua

  Els emplaaments seran a les crulles del carrer Barcelonaamb els carrers Mestre Falla, Riera del Mig, Moreres, J. M.Segarra, Pau Claris, Mercat, Esglsia i Riera Boter i a la cru-lla de Joan Tarruella amb Ntra. Sra. de Montserrat.

  On es trobaran?

  - Envasos de plstic- Envasos metllics: llaunes de ferro i dalumini o esprais

  buits- Cartr per a begudes- Altres envasos lleugers; en general, aquells identificats amb

  el punt verd que no siguin ni de paper ni de vidre (envasos de fusta, cermica, etc.).

  Qu podem llenar al contenidor groc?

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 19 07

  Grcies. Fem un bon equip.Pallej acull una exposici que promouels comportaments cvics

  Sota el nom Grcies. Fem un bonequip. Exposici sobre el civisme,el Castell acollia entre el 17 de generi el 3 de febrer una mostra desenvo-lupada per la Diputaci deBarcelona que tenia com a principalobjectiu agrair als ciutadans els seuscomportaments cvics aix composar de manifest quines actitudspodem adoptar en la vida quotidianaper tal de millorar el nostre entorn.Aix, shi tractaven aspectes com arala neteja, el soroll, els espais de con-vivncia, els animals de companyia ila mobilitat. Els continguts estavendistributs en set estructures triangu-lars, una per cada lletra de la parau-la grcies.

  Som cvics?A ms, a lexposici els visitantspodien disposar dun joc dordina-

  dor en el qual es mostrava al juga-dor, a partir de la tria feta per ell, elscomportaments cvics i els incvicsque podem desenvolupar.

  El camp de futbol municipal estransformar al llarg del properestiu. Un cop ja han estat enlles-tits els nous vestidors, siniciauna segona fase que tindr coma actuaci ms destacada lacollocaci de ms de 9.000 m2

  de gespa artificial. Aquesta ins-tallaci anir acompanyadaduna pujada de la cota actual en80 centmetres per tal que elcamp quedi a la mateixa aladadels actuals vestidors.

  De la mateixa manera, tamb estreballar en la illuminaci delterreny de joc. Aix, la collocacide la gespa artificial es comple-tar amb la installaci de quatretorres dilluminaci. El conjunt

  daquestes actuacions es desen-volupar durant lestiu, aprofitantel final de la temporada esportiva,per tal de no interferir en les com-peticions que en lactualitat esduen a terme.

  El camp de futbol tindr gespa artificialEls treballs, que es duran a terme durant lestiu, es completaran amb una nova illuminaci

  Per tal de millorar la visibilitat alterreny de joc shi installar un nousistema dilluminaci

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 1908

  Els treballs al voltant del pont delpasseig de les Moreres han avanatfins al punt que els responsables de

  lobra ja preveuen que es podr tor-nar a permetre el pas pel passeigabans de la primavera. El trnsit es

  tall lany passat per les necessitatsque generaven les obres del soter-rament dels Ferrocarrils de laGeneralitat. Durant aquest tempssha posat a disposici dels via-nants una passera per a travessar lazona i sha habilitat un pas provisio-nal per als vehicles situat al carrerMestre Falla.

  Parallelament sestudien ja diversesactuacions que poden desenvolu-par-se al voltant daquest espai.Entre aquestes es troba la possibili-tat de connectar els passeigs cen-trals a ms dhabilitar una zona des-tacionament a la part baixa del pont.

  El passeig de les Moreres sobrir al trnsitabans de la primaveraActualment sestudia la possibilitat de crear una zona destacionament a la part baixa del pont

  Sest estudiant la possibilitat deconnectar els passeigs centrals ihabilitar una zona destacionament

  Ja shan iniciat els treballs per a con-vertir La Garalda en un CEIP que per-meti rebre dues lnies. Lampliaci deles installacions suposar la creacide tres nous cossos annexos a ledi-fici existent, els quals allotjaran unaulari de dues plantes, un menjadoramb cuina i un gimns amb els seusvestidors.

  Lactual edificiPel que fa a lactual edifici tamb senampliaran algunes zones. Concre-tament, safegir un nou volum alcostat de lespai de ladministraci,

  es construir un forjat en el porxo dela cara est per convertir-lo en aules ies connectar el menjador i el gim-ns amb un volum en qu hi haurdues aules. Daltra banda, tamb es

  redistribuir la zona dadministraci iels lavabos dels alumnes, a ms deconstruir-ne de nous a les aules infan-tils. Les obres es completaran amb lareparaci i millora de lactual edifici.

  Comencen les obres dampliaci de La GaraldaLa finalitat del projecte s la de poder oferir dues lnies

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 19 09

  El passat 15 de desembre sinaugu-rava oficialment la segona llar din-fants municipal, Les Rovires. A lac-te, a ms de lalcalde de Pallej,Jos Antonio Rubio, i el regidordEducaci, Jaume Boronat, hiassist la directora dels ServeisTerritorials dEducaci del BaixLlobregat Anoia, Olga Adroher.

  La inauguraci oficial va comptaramb una visita a les installacions, unespectacle danimaci per als msmenuts i un refrigeri per a tots elsassistents. Com a particularitat caldestacar que a lhora de triar el nomdel centre es va obrir a tota la ciuta-dania un procs de participaci. Elsvens i venes van poder fer aix lesseves propostes, entre les quals es

  va escollir Les Rovires amb lobjectiude promoure lestima per la naturaentre els ms menuts des del primermoment.

  El centreLescola bressol entrava en funciona-ment amb linici del curs escolar per-metent ampliar loferta educativa de0 a 3 anys a Pallej fins a les 143 pla-ces. Aquesta xifra situa el municipiper sobre de lestimaci feta per laGeneralitat pel que fa a loferta deplaces a la nostra vila. El centre tcapacitat per a 82 infants.

  Sinaugura la Llar dInfants Municipal Les RoviresLa segona llar dinfants ja va entrar en funcionament amb linici del curs escolar

  El nom de la llar dinfants era escollit desprsdun ampli procs de participaci ciutadana

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 1910

  Les nits sn jovesTornen propostes de lleure nocturn com les Nits Golfes i la Nit Medieval-Folk

  La promoci de la cultura estre-tament relacionada amb locinocturn s un dels principalsobjectius de les activitats quedes de la Regidoria de Joventutes programen al llarg de les pro-peres setmanes. Entre aquestes,ja durant el mes de gener, desta-ca el retorn de les Nits Golfes: laprimera delles va ser la del pas-sat 18 de gener, quan, a partir deles 12 de la nit, el Jovespai obriales seves portes. Els participantsvan tenir la possibilitat de gaudirde la ludoteca jove amb jocsdiversos com la Wii o jocs detaula i amb msica dambient.Tamb es podia accedir als ser-veis permanents del PIJ (PuntdInformaci Juvenil) i al racdordinadors.

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 19 11

  Les properes nitsCom a novetat, les Nits Golfes tin-dran un cop cada tres mesos unavetllada dedicada a lintercanvidinformaci. El passat 1 de febrertenia lloc la primera daquestesexperincies al Jovespai sota elnom Secrets per a comprar ambel cap.

  La msica continuar sent una deles grans protagonistes de les pro-postes joves. Sense anar mslluny, el proper 23 de febrer la ter-cera Nit Medieval-Folk arriba a laSala Palladius. El festival, que si-niciar a partir de les 10 de la nit,portar a la nostra vila grupsrepresentatius de la vessant msfosca del folk com sn els barcelo-nins Fayrierie, The Moon and the

  Nightspirit (Hongria) i Faun(Alemanya). Per a ms informacies pot visitar el web www.myspa-ce.com/paganfolk.

  Entre les darreres propostes musi-cals destaca lxit de la Nit deRock, que, coincidint amb laniver-sari del Jovespai, va comptar ambla presncia de la banda localNufragos i dels ja consolidatsCosto Rico.

  Segona Mostra dArtistes LocalsTots els joves de Pallej dentre 12i 35 anys amb inquietuds artsti-ques de qualsevol tipus tenen unanova oportunitat de donar-se aconixer amb la celebraci de lasegona Mostra dArtistes Locals.La trobada, en la qual ja es poden

  inscriure tots aquells que tinguininquietuds en el mn de la msica,el ball, lhumor o qualsevol altretipus dexpressi creativa, tindrlloc el proper 15 de febrer a la SalaPalladius. De la mateixa manera, idins de les propostes culturals, alllarg daquest mes sobren les ins-cripcions per al taller de BreakDance i el 7 de mar hi haur unanit llarga de discjqueis locals iconvidats a la Nau.

  En tot cas, i pel que fa a la partici-paci activa del collectiu de joves,les comissions joves continuensent la principal eina al seu servei.La darrera cita daquestes era el24 de gener, amb dues reunions:la de la comissi de menors de 18anys i la de majors dedat.

  Encara es poden aconseguir cpies del DVD del JovespaiEl passat 15 de desembre, dins dels actes de celebraci dels 10 anys delPunt dInformaci Juvenil, es presentava un DVD en el qual es recull aquestaprimera dcada dactivitats destinades a la dinamitzaci del collectiu jove.Tots els interessats a tenir-ne una cpia poden sollicitar-la al Jovespai odemanar-la per correu electrnic a [email protected]

  La vessant ms fosca del folk es donar citaa Pallej amb la presncia de bandes deBarcelona, Hongria i Alemanya

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 1912

  Un Nadal

  MgicEls Reis tornen a visitar Pallej

  Un any ms, la nit del 5 al 6 de gener fou la ms mgi-ca de lany. Com sempre, a lhora anunciada van arri-bar les carrosses reials al municipi, acompanyades dellums, patges, msica, caramels i color. Melcior,Gaspar i Baltasar van arribar a Pallej envoltats demgia i, desprs de fer un volt pels carrers de la vila,van parar a la plaa del Castell, on lalcalde, JosAntonio Rubio, els va rebre amb tots els honors.Durant la recepci, lalcalde va lliurar la clau del muni-cipi a Ses Majestats dOrient i, en nom de tots elspallejanencs i pallejanenques, els va demanar quepassessin per totes les llars.

  Des de feia dies, per, tots els nens i nenes havien fetja la feina ms important: tenir preparades les cartesper als Reis Mags i fer-les a mans del patge reial a laSala Palladius.

  Larribada dels Reis al municipi va ser organitzadapels Amics dels Ocells, 40tins del 67, grup ContentsContem Contes Cantant, comerciants i botiguers,diverses persones a ttol personal i lAjuntament dePallej.

  El Pare Noel i el Ti a FontpinedaEl dia abans de Nadal, el Pare Noel va visitar el CentreCvic de Fontpineda. Els nens i nenes van tenir tota latarda per anar-lo a veure i van rebre un obsequi alho-ra que, tamb all mateix, van disposar de loportuni-tat de fer cagar el Ti.

  L alcalde va lliurar laclau del municipi aSes Majestats dOrient

  Els infants tamb van podersaludar el Pare Noel al CentreCvic de Fontpineda

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 19 13

  El patge reial va recollir les cartes ala Sala Palladius

  Ms de 500 nens fan cagar el Ti

  La vespra de Nadal, el 24 de desembre, es va organitzar ala Sala Palladius el tradicional Caga, Ti. Pels volts delmigdia, ms de 500 nens i nenes van poder donar cops debast al Ti i, en conseqncia, aquest els va cagar unmunt de sorpreses i regals. La novetat denguany va serque aquest acte es va organitzar dins el marc del Parc deNadal.

  Caga, Ti

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 1914

  Ms de 1.000 entradesal Parc de NadalLa iniciativa ofereix variades propostesper a nens i joves

  El Parc de Nadal va esdevenir tot un xit en sobrepassarles mil entrades en 6 dies. En la seva primera edici, laproposta pretenia cobrir les necessitats educatives, cul-turals, de lleure i socials dels nens i joves i, alhora,donar durant els dies de vacances escolars una opcials pares i cuidadors per a la conciliaci de la vida fami-liar i laboral.

  La Sala Palladius va obrir les seves portes a lesdeveni-ment els dies 24, 27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener.El Parc de Nadal va oferir al jovent tallers de tota mena ipropostes ben variades: jocs gegants, cinema, inflables,jocs de taula, la prctica de diferents esports, karaoke,campionats de Wii o Playstation, sal de lectura...

  Lltim dia en qu restava obert el Parc de Nadal es vacelebrar una festa de comiat amb berenar de xocolata,pastes i pomes per a ms de 700 persones. Finalment, elParc va tancar les seves portes amb un balan prou posi-tiu com per comenar a preparar el del Nadal vinent.

  Lorganitzaci va anar a crrec de lAjuntament de Palleji van participar-hi 10 monitors, 2 conserges de les esco-les i personal del propi Ajuntament. Les associacions ientitats que hi van collaborar sn: Colla gegantera, Clubde Futbol, Futbol Sala, Patinatge, grup Contents CantemContes Cantant, Agrupament Escolta GRATALLOPS,CEM, Modelistes, Amics de la Sardana i voluntaris de laCreu Roja. I les empreses del municipi que van fer-hiaportacions: Ciments Molins, Restaurant Parads, Caixade Catalunya, Caixa Sabadell, Intermarch, CaixaPeneds, Condis, Random House Mondadori, la Caixai GEAFE.

  La Diputaci de Barcelona i la Generalitat de Catalunyatamb hi van aportar subvencions i finanar activitats.

  La festa de comiat apleg ms de700 persones a la Sala Palladius

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 19 15

  Els passats 26 i 30 de desembre elsJoves de la Parrquia van organit-zar, un any ms, el Pessebre Viventde Pallej. Centenars de personesvan visitar la representaci del nai-xement de Jess ambientada aBetlem i inspirada en els tpics pes-sebres catalans i els textos deJosep Maria de Segarra. El recorre-gut comenava al costat de lesgl-sia, just davant del CEIP JacintVerdaguer.

  Ms de 100 collaboradorsLestructura del Pessebre Viventest formada en un primer nivell per

  la comissi organitzadora, integradaper cinc persones que sencarre-guen de preparar i dinamitzar larepresentaci, dissenyar els espais,cercar latrezzo i aconseguir elsrecursos indispensables. Per elpessebre seria absolutament impos-sible de desenvolupar sense lajudade ms de 100 persones que socu-pen de la construcci i muntatge deles escenes, fan de figurants o sen-carreguen de la gesti del pblic,personatges, materials..., a msdassessorar en el camp tcnic oartstic.

  Centenars de persones visitenel Pessebre ViventLa representaci ja s tot un clssic dels actes nadalencsde Pallej

  El Pessebre Monumental va inaugu-rar-se a Pallej el dia de SantaLlcia, i la ciutadania va tenir msde tres setmanes per a visitar unade les obres ms espectaculars queshan exposat al Castell. El passatdia 6 de gener va ser lltim en ques va exposar i va comenar el des-muntatge dentre 600 i 700 quilos depessebre amb ms dun centenarde figures.

  Lentitat Amics del Pessebre, integra-da per set persones, ja ha comenata hores dara a preparar el que haurde ser el Pessebre Monumental delany vinent i ho fa amb lempenta queels ha donat el gran xit dacollidaque ha tingut lobra presentada

  enguany. Els autors del pessebre, noobstant, han volgut mostrar el seuagrament a tots aquells que els hanajudat en la tasca: Per a nosaltres haresultat fonamentalel recolzament quehem rebut des de laRegidoria deCultura, per tambcal esmentar la coral de lescolaJacint Verdaguer que va fer un con-cert inaugural, lempresa Cer-Cas,la tintoreria Pallej, lAssociaci dePessebristes de Molins de Rei, lenti-tat Contents Contem Contes Cantanti, sobretot, tots els visitants de totesles edats, sense els quals elPessebre Monumental no hauriaestat possible.

  xit del Pessebre MonumentalEl pessebre aixeca una gran expectaci entre la ciutadania

  Els autors ja treballen en elpessebre del Nadal vinent

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 1916

  El passat 22 de desembreel Taller de Msica dePallej tornava a oferir elseu tradicional Concert deNadal. Enguany, i com aprincipal novetat, el recitalnadalenc es va celebrar ala Sala Palladius. Aquestcanvi dubicaci va venirmotivat per lincrement enel nombre despectadorsregistrat al llarg de lesdarreres edicions del con-cert. Una vegada ms, alumnes iprofessors van actuar sobre unmateix escenari per oferir una mostradels seus coneixements.

  El Concert de Nadal es traslladaa la Sala PalladiusEls alumnes i professors del Taller de Msica de Pallej van oferir una demostracidels seus coneixements

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 19 17

  Leducaci musical s un dels pilars bsics per al desen-volupament personal dels infants, i en aquest sentitlAjuntament i les escoles de Pallej treballen en diferents inombroses activitats durant tot lany. Un exemple daixsn tres de les activitats que shan fet els ltims mesos.

  Cantada dels NicolausEl passat desembre un grup de nens de Pallej va fer la tra-dicional cantada dels Nicolaus. Amb el bisbet incls, elsnens van fer el seu particular concert davant la Casa de laVila, tot i que 40 anys enrere la tradici portava els Nicolausa fer les seves cantades a la plaa Major, davant de lesgl-sia. Desprs de la cantada enguany es va fer una petitamostra de ball de bastons.

  Concert de Santa CecliaEl passat 22 de desembre, dia de Santa Ceclia, patrona dela msica, ms de 500 escolars van assistir a un concert ala Sala Palladius ofert per lOrquestra de Castellbisbal i enel qual van poder escoltar peces de diversos estils, des declssic fins a sardanes.

  Contents Contem Contes CantantLentitat Contents Contem Contes Cantant ha ofert tambaquests ltims mesos diverses actuacions per als mspetits. Una delles fou el passat desembre al vestbul delCastell.

  La msicade protagonista

  Pallej aposta per leducaci musical dels infants

 • Davant lincrement de deixalles reuti-litzables que es generen al llarg deles festes de Nadal, al nostre muni-cipi sendegaren diferents recollides

  especfiques per tal de recuperar ireciclar el mxim daquests residus.Com a resultat daquest esfor shaaconseguit recollir al voltant de

  18.000 quilos de paper i cartr quees podran tornar a utilitzar com ams cart o paper reciclat.

  A aquesta shansumat duesrecollides espe-cfiques ms.Duna bandashan recuperatms de 1.400ampolles de

  cava que podran tornar a ser reutilit-zades. A ms shan recollit 20arbres de Nadal que serviran per afer substrat vegetal i compost. Per

  tal de facilitar la recuperaci da-quests arbres sen crearen cincpunts de recollida a diferents espaisdel municipi.

  Es recuperen 18.000 quilos depaper i cartr durant les festesPallej desenvolupa campanyes de recollida especficade paper i cart, arbres de Nadal i ampolles de cava

  Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 1918

  A Pallej shan recuperat ms de1.400 ampolles de cava que es reu-tilitzaran de nou

  El passat 15 de desembre el ClubFontpineda Plus-55 celebr per tercerany consecutiu el seu dinar de Nadal.Van ser els mateixos membres delclub els encarregats daportar-hi lestruites i pastissos que van consumir-se en un dinar que va finalitzar ambun espectacle danimaci amb msi-ca en directe i humor a crrec delGrup d'Havaneres del Maresme, ElCremat del Garb.

  Cap dAnyLes activitats nadalenques del clubes van completar amb la revetlla deCap dAny, en qu van participar alvoltant de 200 persones entre lesquals saplegaven avis, fills i nts.

  Els ms grans de Fontpinedacelebren el NadalEl Club Fontpineda Plus-55 organitzava un dinar de Nadal iuna revetlla de Cap dAny

 • El passat 21 de desembre es lliura-ven els certificats als alumnes deldarrer dels cursos dofimtica realit-zats a la Molinada. A lacte de cloen-

  da del curs van assistir lal-calde, Jos Antonio Rubio, ila regidora de PromociEconmica, Alcia Racano,que aprofitaren la trobadaper a intercanviar impres-sions amb els alumnes delcurs.

  Els propers cursosQuatre han estat, fins ara,les accions formatives desenvolupa-des des de lrea de NovesTecnologies per tal de millorar elsconeixements sobre ls de les eines

  informtiques. Per els cursos torna-ran al llarg daquest 2008; concreta-ment, la propera edici siniciar lasetmana del 21 de febrer.

  Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 19 19

  Es lliuren els certificatsdel curs dofimticaLa setmana del 21 de febrer sinicien nous cursosdestinats a millorar els coneixements dinformtica

  Enguany, el trasps dels Quarantinsdel 67 als del 68 va ser lexcusa perconvertir la plaa del Castell en uncarrer de Pamplona durant la festade San Fermn. Aquest va ser elmotiu triat pels Quarantins de lanypassat a lhora de donar la benvingu-da als pallejanencs i pallejanenquesque al llarg daquest 2008 arribaran aledat de quaranta anys. Aix, els nas-cuts al 1968 van ser vestits amb elstradicionals colors blanc i vermelldels corredors dels encierros.

  Un sopar amb espectacleUn cop que els nous Quarantins vanhaver demostrat les seves habilitatsdavant els bous i superat les provesque els havien organitzat, es va cele-brar un sopar a la Sala Palladius en

  el qual la generaci del 67 va volerhomenatjar a la segent generaci

  amb un espectacle que ells mateixoshavien preparat.

  Els Quarantins porten els Sanferminesa PallejLes festes ms populars de Pamplona van ser el tema central en el traspsdels Quarantins

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 1920

  Amb els animals de tir, els carruatges i els traginers torn acelebrar-se la popular festa dels Tres Tombs a Pallej. Eldiumenge 13 de gener es reprenia aquesta celebraci enhonor de Sant Antoni Abad i que es troba estretament arre-lada a la histria de la pagesia catalana. La jornadacomenava a les 9 del mat amb lesmorzar dels traginerscelebrat al parc de la Molinada. A partir de les 11, al mateixparc, tenia lloc lenganxada de carros i carrosses, i a tresquarts de 12 se celebr la tradicional benedicci dels ani-mals a la plaa del Castell.

  Un dels moments ms vistosos de la festa, organitzada pelCentre Cultural Andals amb la collaboraci delAjuntament, va ser el recorregut de la comitiva. Aquestaarrencava del parc de la Molinada i finalitzava al carrerValls i Ribot, passant per lavinguda de la Generalitat i elscarrers Velzquez, Mare de Du de Loreto, Pau Claris, SantIsidre i Francesc Maci.

  Tornen els Tres TombsEl passat 13 de gener els cavalls i carruatgesvan tornar a passejar pel municipi

  La festa va ser organitzada pelCentre Cultural Andals amb lacollaboraci de lAjuntament

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 19 21

  Des de la seva aparici, al setembre de 2006, fins a lac-tualitat el web municipal, palleja.cat, ha registrat ms de100.000 visites. El nombre de visitants sha incrementatespecialment al llarg del darrer trimestre, en qu el portalha comptabilitzat prop de 20.000 visites amb ms de207.000 pgines visualitzades. Aquest fet ha suposat que,en el darrer mes, unes 350 persones hagin consultat di-riament els continguts del web de dilluns a divendres.

  Informaci al moment a travs del correuUna de les eines que ms utilitzen els usuaris depalleja.cat s el butllet de subscripci. A travs de la pgi-na de portada del web, i nicament inscrivint-hi unaadrea de correu electrnic, els visitants reben peridica-ment al seu correu una notificaci amb les informacionsms rellevants que shi han afegit: notcies, agendes, cam-panyes ciutadanes, trmits, etc.

  Dins de la seva voluntat de servei pblic, des depalleja.cat poden descarregar-se per a la seva consultadiferents documents que van des dels horaris del trans-port pblic a agendes dactivitats. En tot cas, el document

  ms descarregat i consultat ha estat la documentaci rela-tiva al Pla Local de Joventut, amb un total que sapropa ales 1.500 descrregues.

  En aquest mateix lloc destaca tamb lxit dapartats quehan anat incorporant-se des de la creaci del portal, comara el doferta pblica docupaci, el de concessionsadministratives o el de pisos per a joves. Aquests perme-ten als interessats disposar de la informaci necessriaper a optar a un lloc de treball a ladministraci, disposardun aparcament a travs de concessi o b optar a unpis de lloguer per a joves, entre daltres possibilitats.

  A lltim, tambdestaca entre lesxifres registrades alportal el temps queels visitants dedi-quen a la consulta.Aquest, en ms dela meitat delscasos, se situa enms dun minut.

  Ms de 100.000 visites al webmunicipalAl llarg del darrer trimestre shi han incrementat les visitesfins apropar-se a les 300 diries

  La documentaci del Pla Local deJoventut ha estat la ms consultadades del naixement del web

  Subscriures al butllet del web per-met rebre personalment lactualitatdel municipi i les novetats del portal

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 1922

  Es presenta el Club Patinatge Artstic PallejLa presentaci va significar per a les patinadores ms joves la sevaprimera actuaci

  El passat 22 de desembre es presentava al Pavell elClub Patinatge Artstic Pallej. Lesdeveniment vaconstituir per a les patinadores ms jovesla primera oportunitat que tenien dedemostrar les seves habilitats davant delpblic. De la mateixa manera, els espec-tadors van poder gaudir de les exhibi-cions de les patinadores ms destaca-des del club. Com a sorpresa, i donadesles dates en qu se celebrava el festival,es compt amb la participaci del PareNoel, que va repartir llaminadures.

  En competiciPel que fa a la participaci de les patina-dores locals en competicions, aquestproper 10 de febrer el Club PatinatgeArtstic Pallej participar en el IICampionat de Patinatge Artstic, Iniciaci D, en el qualel nostre club competir amb el Club Patinatge ArtsticEsplugues i amb el Patinatge Artstic Sant Feliu.

  27 quilmetres i mig a peu i amb bicicletaEl Duatl de Muntanya Vila de Pallej aplega 180 atletes

  5 quilmetres de cursa a peu, 20 quilmetres msamb bicicleta tot terreny per camins forestals de lesRovires i 2,5 quilmetres finals novament a peu:aquest era lextenuantrecorregut proposat pelClub Ciclista Pallej en laquarta edici del Duatlde Muntanya Vila dePallej, que se celebravael passat 23 de desembre.En total van ser 180 elsatletes que van prendrepart en una prova que vanguanyar Meritxell Gimnezi Pau Zamora en les cate-gories femenina i masculi-na i amb temps d1:42:21 i1:26:22, respectivament.

  LorganitzaciPer tal de fer possible una prova daquestes carac-terstiques, inscrita dins del Circuit Catal de Duatl

  de Muntanya de laFederaci Catalana deTriatl, va caler un impor-tant esfor organitzatiu.Aix, el club ciclista vacomptar amb el recolza-ment de voluntaris, atle-tes, linstitut, RdioPallej, jutges, patrocina-dors i lAjuntament.

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 19 23

  DIUMENGE 10A les 10.00 h: Campionat diniciaci al patinatge artstic entre els clubs dEsplugues,

  Sant Feliu i Pallej. Al Pavell Municipal.

  DIMARTS 12A les 11.00 h: Eucaristia en honor de Santa Eullia, patrona de Pallej, amb la

  collaboraci de la Coral Pau Casals. A la Parrquia.A les 11.00 h: Xocolatada infantil. A la plaa de la Llum.A les 12.00 h: Espectacle El Follet Valent a crrec de la companyia nics

  Produccions. A la Sala Palladius.A les 12.00 h: Sardanes amb la cobla La Principal de la Bisbal. A la plaa del Castell. A les 18.00 h: Concert de Festa Major amb lorquestra La Principal de la Bisbal. A la

  Sala Palladius.A les 21.00 h: Ball de Gala amb lorquestra La Principal de la Bisbal. A la Sala

  Palladius. Entrada gratuta per recollir al Castell. Aforament limitat.

  DIVENDRES 15A les 18.00 h: Hora del conte Els Dimonis de Pallej, a crrec de Contents Contem

  Contes Cantant. Al Castell.A les 20.00 h: Inauguraci de les exposicions Llus Companys i la seva poca i

  Exposici Bsnia. A les sales dexposicions del Castell.A les 20.45 h: Inauguraci de la XVII Mostra Local. A lAula de Cultura de la Caixa del

  Peneds.A les 22.30 h: 2a. Mostra dartistes joves locals. A la Sala Palladius.

  DISSABTE 16A les 9.00 h: Botifarrada popular. A la plaa del Castell. Preu: 2 .A les 11.00 h: Club de Lectura: A la Biblioteca.A les 11.00 h: 6a. Trobada de colleccionistes locals de plaques de cava. A la plaa

  Major.A les 16.00 h: Cursa dScalxtric. A lantic ambulatori.A les 19.00 h: Trasps de 50ons. Els de lany 1957 donen pas als nascuts a lany

  1958. A la Sala Gran del Castell.A les 20.00 h: Tabalada i correfoc amb els Diables de Sant Andreu de la Barca i els

  Dimonis de Pallej. Inici a la plaa del Castell.A les 22.00 h: Actuaci de lartista ms carismtica del Parallel de Barcelona, Lita

  Claver, La Maa, en lespectacle de music-hall s... formidable.A la Sala Palladius. Preu: 5 .

  DIUMENGE 17A les 10.00 h: Concurs social de tir al plat. A les Pedreres.A les 11.30 h: Inici de la cercavila de gegants i bastoners. A la plaa del Castell.A les 13.00 h: Ballada final de gegants. A la plaa del Castell.A les 19.30 h: Torrades de Festa Major. A la plaa Major.A les 20.30 h: Cantada dhavaneres amb el grup Pirates i rom cremat. A la plaa Major.

  L'ORGANITZACI DE LA FESTA MAJOR DE SANTA EULLIA HA ESTAT POSSIBLE GRCIES A:Amics dels Ocells, Quarantins del 67, Associaci de Modelistes, Grup de Dimonis, Associaci de

  Caadors, Colla Gegantera, Tallers del Centre dEducaci Permanent de la Molinada, Club de Patinatge

  Artstic, AMPAS dels CEIPS ngel Guimer, Jacint Verdaguer i La Garalda, Grup Local Xarxa a Pallej,

  Parrquia de Santa Eullia, Amics de la Sardana i Coral Pau Casals.

  FESTA MAJOR DE SANTA EULLIA 2008 (PALLEJ)

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 1924

  ACTIVITATSDE LES ENTITATS ESPORTIVES

  DIES 16 I 17 DE FEBRER DE 2008

  DISSABTE 16/02/08

  Lloc Hora Esport Local Visitant

  Pavell 09.15 Bsquet Premini masc. A Paidos Sant Fruits

  Pavell 09.15 Bsquet Premini masc. B AEE Col. Cultural

  Camp de Futbol 10.00 Futbol 7 Benjam B EF Prat Blaugrana D

  Camp de Futbol 10.00 Futbol 7 Benjam C Vista Alegre UD

  Pavell 10.45 Bsquet Mini masc. A Gramanet BC A

  Pavell 10.45 Bsquet Mini masc. B CB Montpedrs A

  Camp de Futbol 11.30 Futbol 7 Prebenjam B EF Base Masquefa

  Camp de Futbol 13.00 Futbol Alev Esparreguera CE B

  Camp de Futbol 16.00 Futbol Veterans de futbol Santa Eullia

  Pavell 16.00 Futbol Sala Cadet Hospitalet Bellsports

  Pavell 17.45 Futbol Sala Snior 1a. nacional B Kis Rione

  Pavell 19.30 Bsquet Jnior mascul La Salle Manresa A

  DIUMENGE 17/02/08

  Lloc Hora Esport Local Visitant

  Pavell 09.30 Bsquet Cadet femen Escola Pia Igualada

  Pavell 11.00 Bsquet Infantil mascul CB La Salle Reus Groc

  Pavell 12.30 Bsquet Cadet mascul CE Europa Sports Centre

  Camp de Futbol 12.00 Futbol Amateur Sant Pau dOrdal UE

  Pavell 16.00 Bsquet Sots 21 mascul CD Olmpic

  Pavell 17.30 Bsquet Snior mascul A CBSAB

  Pavell 19.00 Bsquet Snior mascul B Gass de Ripollet

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 19 25

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 1926

  Entesa per Pallej es va marcar en el seu progra-ma electoral diferents prioritats que ara est tre-ballant amb fermesa per acomplir. Una daques-tes prioritats era modernitzar ladministraci permillorar el servei que es presta a la ciutadania ifelicitem lEquip de Govern perqu ja hagi posat fila lagulla.En aquests moments est a punt de finalitzar-seun projecte organitzatiu que ha de permetre dur a

  terme aquest repte, ja que sha fet una radiogra-fia de lestat actual de lAjuntament que ha demarcar les lnies dactuaci perqu els palleja-nencs i pallejanenques rebin un bon servei.Aquest projecte sest fent amb la participaci delpersonal municipal, la qual cosa tamb suposauna implicaci directa dels treballadors i treballa-dores per millorar la gesti i la seva feina diria.Aquest projecte ha de beneficiar tant la ciutadaniafent els trmits i els serveis ms gils i fluidscom els mateixos treballadors, vol consolidar elsllocs de treball i assumir directament serveis quefins ara estaven fent empreses externes. En

  aquesta lnia, una de les accions previstes s le-laboraci dun pla de formaci al personal delAjuntament amb lobjectiu de millorar els serveisdatenci a la ciutadania.La implementaci daquest projecte de modernit-zaci de ladministraci local s un pas ms en lavoluntat dadaptar-se als nous temps i a lesnecessitats reals de la poblaci. Felicitem-nos,doncs, de mesures com aquesta perqu, en defi-nitiva, totes i tots en sortim beneficiats.

  Entesa per Pallej

  ELS HAN DUT CARB!!!

  Si ms no, sembla que als nostres governants, alequip de govern dEP i CiU, els Reis Mags elshan portat carb. Si no com podrem explicartots els contratemps de la Cavalcada de Reisdenguany? Problemes de so, espantada decriatures i plors amb els petards i, finalment, latopada dun vehicle amb el cotxe de la policiadavant lAjuntament. Tot plegat, per deslluir lapassejada dels Reis Mags.

  Es mereixen aquesta dosi de carb? Si fembalan dels darrers sis mesos de govern munici-pal trobarem diversos motius. El primer, fer-noscombregar amb rodes de mol pel tema delssous i la doble alcaldia. En segon lloc, no fer lafeina quan toca. El Pressupost del 2007 es vaaprovar a loctubre (del 2007), els comptes del2006 encara no shan aprovat (la llei obliga a fer-ho abans del dia 15 doctubre) i del Pressupostdel 2008, de moment, ni parlar-ne. Nhi ha ms.Els increments dimpostos i preus pblics per al2008, propers al 5%.Tamb podrem parlar, davant de la manca dun

  programa electoral concret per al nostre munici-pi, de la cpia ms o menys afortunada de pro-postes daltres grups poltics, i el Parc de Nadalns una; en aquest cas, del programa electoralsocialista. Ara b, en aquest cas, en tractar-sedun guany per al municipi, no sels hauria detenir en compte, sin tot el contrari: encoratjar-los perqu ho segueixin fent, ja que s lnicaforma que veiem moviment a Pallej.

  Partit dels Socialistes de Catalunya a Pallej

  LA INFORMACI EN UNPALLEJ GLOBAL

  El nostre EQUIP DE GOVERN s demcrata de"tota la vida".No en tenim el menor dubte.Pensen a construir un PALLEJ GLOBAL.Limportant s que ning no tingui cap privilegi.Tots iguals.Tots els mateixos drets.Tots els mateixos serveis.Tots el mateix enllumenat.

  Tots els mateixos fanals.Tots la mateixa neteja.Tots les mateixes zones enjardinades.El nostre EQUIP DE GOVERN sn bona gent!Nosaltres els coneixem.Sn amables.Gaireb sempre somriuen i petonegen elsnens i els avis quan els veuen pel carrer.Per aix: com sobliden, com exclouen, comfan invisibles els actes, els esdeveniments iles activitats populars que un barri realitzaamb gran esfor a totes les seves publica-cions, fulletons i comunicats institucionals?

  LA SEVA POLTICA INFORMATIVA, per deixa-desa, per falta de sensibilitat, per excs de feina aposar aquest Ajuntament al lloc que es mereix, oper falta de tarann, s: de-plo-ra-ble i criticable.

  El PDF lamenta que a les ltimes revistes muni-cipals, i desprs de molts anys, es deixi de cos-tat una part important dels vens daquestPALLEJ GLOBAL que pretenem construir.

  PDF (Partit pel Desenvolupament deFontpineda)

  LA CAVALCADA

  Aquest mes de gener hem pogut gaudir de la pri-mera gran festa de lany, la Cavalcada de Reis.Creiem que la quantitat de gent que va assistir-hino va anar acompanyada duna posada en escenaapropiada i a lalada daquest poble. En elsdarrers anys la cavalcada ha anat disminuint con-siderablement en nombre de carrosses, i hem dereflexionar sobre el perqu daquesta situaci.Les entitats sempre havien jugat un paper molt

  important en aquesta festa. Podem posar com aexemple la gran tasca que durant molts anys hanestat desenvolupant els Amics dels Ocells engala-nant els tractors, fent servir els remolcs com acarrosses i fent gaudir a tots els infants de lapoblaci.Sembla ser que aquest cicle sacaba, i creiemnecessria una reacci que mobilitzi i dinamitzipersones compromeses amb el nostre poble. Noshi val noms a criticar les persones que muntenles quatre carrosses, prou feina tenen.El que cal s ajudar-les i aprofitar tota lexperinciaque tenen, per poder fer de la Cavalcada una de

  les millors festes de lany. Sha de buscar la mane-ra dimplicar-hi la gent, de compartir experincies ide crear idees innovadores per mantenir vivesaquestes tradicions. Per qu no promovem des delAjuntament aprofitar les millors carrosses de larua per incorporar-les a la Cavalcada? O facilitarmaterial als premiats de la rua perqu en facinunes altres per a la Cavalcada?Des de JA Pallej farem la proposta a lAjuntament,amb la finalitat dintentar recuperar el prestigi da-questa festa tan mgica per als infants.

  Ja Pallej

  LA GRAN TRANSFORMACI UNNOU PALLEJ

  Comena un any ple de projectes, tots ells emmar-cats dins del nostre programa electoral. Ja sesttreballant en la reconversi de lantiga N-II, on la pri-mera etapa que es far ser la compresa entre elcarrer de lEsglsia i la rotonda de Joan Maragall.Tot aquest tram ser part daquest eix comercial enqu la Regidoria de Comer juntament amb para-distes del mercat i botiguers estan treballant per ferun estudi de millora comercial. A aquesta actuaci

  safegeixen linici de les obres del camp de gespa,lacabament dels vestidors i la urbanitzaci delsoterrament. Aix, en poc temps anirem veient lagran transformaci de Pallej. Aquest, en tot cas,noms s un punt de partida daquest nou Pallejen el qual continuarem intentant fer les coses ambcoherncia i tica poltica.El nostre comproms es fer sempre el que creiemms convenient per al poble i, sobretot, fer-hoescoltant la gent totes les vegades que faci falta.Desprs del gran xit del tradicional Carnestoltes,arriba la Festa Major, on ens veurem i gaudirem totsplegats. Tamb des del nostre grup fem la 2a.

  Calotada el dia 24 de febrer a la Nau. Esperemque ens confirmeu la vostra assistncia per reser-var lloc i per donar-nos la possibilitat de compartirtots plegats les illusions renovades per Pallej.

  Grup Municipal CiU

  Grups poltics municipals

 • Butllet dinformaci municipal de Pallej I Febrer 2008 I Nm. 19 27

  Lxit de la collecci de cromos Pallej: ahir, avui i sempreha fet que lorganitzaci es plantegs premiar la fidelitat detots aquells que han aconseguit obtenir el total dimatgescolleccionables. Concretament, el passat 1 de febrer esposava punt i final a la campanya amb el lliurament de ll-tim cromo i, com a recompensa per a tots aquells quehavien finalitzat la collecci, es van sortejar 10 vals decompra per bescanviar als comeros del municipi.

  Linters per part dels ciutadans ha acompanyat la propos-ta des de la seva aparici, ja que noms en la primera set-mana de llanament de la iniciativa es van repartir al vol-tant de 500 lbums. En total es calcula que han estat unes700 persones les que shan animat a completar la collec-ci de cromos dimatges del municipi.

  La collecci de cromos Pallej: ahir, avui i sempreregala vals de compraSestima que al voltant de 700 persones segueixen aquesta iniciativa dels comerciants localsi lAjuntament

  Noms en la primera setmana decampanya es van repartir al voltantde 500 lbums

  APROVACIONS AL PLE MUNICIPAL del 17 DE DESEMBRE DE 2007

  Creaci i constituci del Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix LlobregatNord i dels seus estatuts.

  Aprovaci de les sollicituds a presentar amb motiu de la convocatria per a la formu-laci del Pla nic dObres i Serveis de Catalunya 2008-2012.

  Acord definitiu de modificaci i aprovaci de les ordenances fiscals reguladores delstributs municipals per a lexercici de 2008.