per què la i complex és complexa? · pdf file 2018-10-31 · designing...

Click here to load reader

Post on 11-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Jordi Amblàs Novellas, MD, PhD

  és complexa? COMPLEXITAT

  Barcelona, 17 d’octubre de 2018

  Per què la

 • Menú de treball Com

  sobreviure a la complexitat ?

 • Realment és complex?

  Multimorbiditat HTA, DM2, Artrosi, Insuficiència cardíaca, Insuficiència renal crònica

  Dependència moderada per activitats bàsiques (IB 65/100); no conserva activitats instrumentals.

  Sd. geriàtriques: caigudes, disfàgia, polifarmàcia i úlceres –cures 3 cops per setmana-.

  Deteriorament cognitiu lleu

  Viu amb nebot (Frodo), buscador d’anells, amb trastorn bipolar

  Barreres arquitectòniques (casa de hòbbit)

  Pobresa (pensió mínima)

  Gandalf, 83 anys

 • Complexitats múltiples

  “COMPLEXITAT CLÍNICA”

  “COMPLEXITAT SOCIAL /

  CONTEXTUAL”

 • Complexitats múltiples Kuipers P et al. Complexity

  and Health care: health practicioner workforce

  services, roles, skills and training, to

  respond to patients with complex needs. 2011

  “COMPLEXITAT CLÍNICA”

  “COMPLEXITAT SOCIAL /

  CONTEXTUAL”

  “COMPLEXITAT DE SISTEMA

  ASSISTENCIAL”

 • Kuipers P et al. Complexity and Health care: health practicioner workforce services, roles, skills and training, to respond to patients with complex needs. 2011

  Complexitats múltiples

 • Complexitats múltiples

 • Per què en Gandalf és complex?

  SISTEMA COMPLEX

  Difícil de definir /mesurar

  Difícil de predir/resoldre

 • Difícil de definir / mesurar

  Població general

  Crònics no complexos

  Crònics amb risc de complexitat

  Crònics avançats

  i/o complexos

  VISIÓ POBLACIONAL VISIÓ INDIVIDUAL

  PCC

  MACA

  La complexitat comença per la pròpia definició de complexitat. A vegades, la definició del problema depèn de la solució proposada.

  Per què la complexitat és complexa?

 • Difícil de definir / mesurar

  Per què la complexitat és complexa?

  Naturalesa difusa (sense límits clars)

  PCC MACA

  i dinàmica (frequentement cambiant i imprevisible)

  Crònic NO Complex

  NECPAL

 • Difícil de definir / mesurar

  Per què la complexitat és complexa?

  Multi- morbiditat

  Deteriorament cognitiu

  Vulnerabilitat social

  Barreres arquitec- tòniques

  Pobresa

  Síndromes geriàtriques

  Dependència

  Orígen multifactorial / “efecte papallona”

 • Per què la complexitat és complexa?

  Difícil de predir /resoldre

  SISTEMA COMPLEX

  Difícil de definir / mesurar

 • Difícil de predir/reso Las solucions als problemes complexos són difícilment protocolizables

  >15

  Per què la complexitat és complexa?

 • Requereix de la participació de múltiples agents per intentar afrontar-ho.

  Difícil de predir/resoldre

  Thomas, P. et al. Combined horizontal and vertical integration of care: A goal of practice-based commissioning. Qual. Prim. Care16, 425– 432 (2008).

  ATENCIÓ SANITÀRIA

  ESPECIALITZADA

  ATENCIÓ PRIMÀRIA SANITÀRIA

  SERVEIS SOCIALS

  SANITARIS

  SERVIEIS SOCIALS BÀSICS

  Per què la complexitat és complexa?

 • Gould, J.D. and Lewis, C. (1985). Designing for Usability: Key Principles and What Designers Think, Communications of the ACM, March, 28(3), 300-311.

  Difícil de predir/resoldre

  Per què la complexitat és complexa?

  L'esforç per intentar a resoldre el problema pot revelar o crear altres complexitats i nous problemes

  * Però cada nou intent per afrontar la complexitat

  importa ! -aprenem a mesura

  que avançem; avançem a mesura

  que aprenem-.

 • A NIVELL POBLACIONAL

  Població general

  Crònics no complexos

  Crònics amb risc de complexitat

  Crònics avançats i/o complexos

  Difícil de predir/resoldre

  No hi ha solucions úniques. Les solucions als problemes complexos no són correctes o incorrectes – com a molt poden ser millors o pitjors-.

  Per què la complexitat és complexa?

  FUNCIONA? QUÈ

  A NIVELL INDIVIDUAL

  TAILORING clinical

  GESTIÓ CAS + Atenció

  INTEGRADA

 • Menú de treball Com

  sobreviure a la complexitat ?

 • Com Sobreviure a la complexitat

  VISIÓ INDIVIDUAL

  TAILORING CLINICAL

  DIAGNÒSTIC SITUACIONAL

  Etapa 1

  A B C D E F

  PRESA DE DECISIONS

  INDIVIDUALITZADA

  Etapa 2

  Amblàs- Novellas, J. et al. Frailty, severity,

  progression and shared decision-

  making: A pragmatic

  framework for the challenge of

  clinical complexity at

  the end of life. Eur Geriatr Med

  (2015)

 • Com Sobreviure a la complexitat

  Font: PGAC

  1. IDENTIFICACIÓ de les persones

  2. AVALUACIÓ MULTIDIMENSIONAL

  3. PLA D’ATENCIÓ / Presa de decisions compartida

  4. APODERAMENT, FORMACIÓ i AUTOCURA

  5. PRÀCTIQUES COL·LABORATIVES

  6. INTERLOCUCIÓ ÚNICA

  7. MONITORITZACIÓ i REDIRECCIONAMENT

  GESTIÓ DE CAS (7 elements clau)

  VISIÓ POBLACIONAL

  GESTIÓ CAS + Atenció

  INTEGRADA

 • Com Sobreviure a la complexitat

  VISIÓ POBLACIONAL

  ATENCIÓ INTEGRADA (10 elements clau)

  GESTIÓ CAS + Atenció

  INTEGRADA

 • CONCLUSIONS

  ESPERANÇA DE VIDA

  NECESSITAT DE PRESA DE DECISONS COMPLEXES

  PERSONALITZACIÓ DE LES INTERVENCIONS

 • Jordi Amblàs Novellas

  jamblas@chv.cat

  @jordiamblas

  Gràcies!

  Número de diapositiva 1 Número de diapositiva 2 Número de diapositiva 3 Número de diapositiva 4 Número de diapositiva 5 Número de diapositiva 6 Número de diapositiva 7 Número de diapositiva 8 Número de diapositiva 9 Número de diapositiva 10 Número de diapositiva 11 Número de diapositiva 12 Número de diapositiva 13 Número de diapositiva 14 Número de diapositiva 15 Número de diapositiva 16 Número de diapositiva 17 Número de diapositiva 18 Número de diapositiva 19 Número de diapositiva 20 Número de diapositiva 21 Número de diapositiva 22