plagiatul academic

of 20 /20
Plagiatul academic REGULI DE PREVENIRE

Upload: cornel-ursu

Post on 03-Apr-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 1/20

PlagiatulacademicREGULI DE PREVENIRE

Page 2: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 2/20

Plagiatul se defineşte, conform DEX, ca fiind o “Operăliterară, artistică sau ştiinţifică a 

altcuiva, însuşită (integral sau parţial) şi prezentată drept

creaţie personală”. Originea 

etimologică a termenului se pare că provine dela latinescul plagiarius , care definea pe cei care

răpeau oameni, pe care apoi îi vindeau ca sclavi. Astăzi,

termenul de plagiat se referă numai la 

“răpirea” produsului intelectual al altei persoane, însuşirea bunurilor materiale purtând

denumirea de piraterie.

Page 3: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 3/20

În legislaţia americană referitoare la drepturile de autor, plagiat se consideră utilizarea

repetată a mai mult de 8 cuvinte, fără precizarea sursei

originale, considerând că în acest fel,

lucrarea plagiată este prezentată ca o lucrare originală. Amfăcut această precizare pentru a

familiariza pe cei care utilizează surse de documentare

 provenite din această ţară asupra consecinţelor. 

Page 4: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 4/20

Frauda academică

Plagiatul reprezintă o formă de fraudă academică şiface parte din contextul eticii academice,reprezentând o problemă de educaţie etică. 

reprezintă un concept mai larg, care cuprinde:falsificarea unor date

sau informaţii provenite din procesul de cercetare;sabotarea lucrărilor altora prin împiedicarea

acestora să-şi finalizeze lucrarea; înşelarea saucoruperea în vederea obţinerii unor avantaje

academice; favoritismul aplicat unei persoane în daunaalteia.

Page 5: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 5/20

Plagiatul reprezintă în general o încălcare atât a drepturilor morale ale autorului, cât și a drepturilor de proprietateintelectuală asupra creației respective. Totuși, există cazuri

în care

 plagiatul poate să nu încalce nici drepturi morale aleautorului –  dacă acesta/aceasta a renunțat la

ele voluntar - și nici drepturi de proprietate intelectuală, dacărespectiva creație este disponibilă în

domeniul public fără nici un fel de restricții. 

Page 6: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 6/20

Plagiatul poate fi involuntar, prin utilizarea unor idei sau

cuvinte, fără a preciza sursa,

citarea greşită a sursei, fără intenţie (graba de a realiza un

material nu reprezintă o scuză), sau

voluntar, când ideile şi/sau rezultatele cercetării sau munciialtei persoane sunt însuşite conştient

de către plagiator.

Page 7: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 7/20

Și totuși… 

„Nu am plagiat, doar m-am inspirat” 

Plagiatul nu se măsoară prin intenția autorului, ci princreația rezultată – mai precis, prin

mesajul transmis publicului. Chiar dacă autorul a avutintenția de a se inspira și de a crea un produs

intelectual mai bun, prin referirea la creațiile altor autori,dacă lucrarea sa produce confuzie în

rândul cititorilor între creatorul real și semnatar, este vorbadespre plagiat –  fără alte nuanțe. 

Page 8: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 8/20

Prezentarea drept creație personală 

O anumită creație intelectuală poate fi prezentată ca fiind proprie fie explicit  –  „În continuare voi argumenta că…”,

 „Părerea mea este că…”,

 „Propun folosirea conceptului de….”, 

fie Implicit ca regulă generală, toate elementele deoriginalitate (concepte noi, interpretări, informații

factuale, generalizări, ipoteze și întrebări etc) incluse într -o

lucrare semnată de un autor sunt atribuite acestui autor –  dacă nu există o specificare explicită, clară, a unui alt autor de la care au fost preluate. 

Page 9: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 9/20

Cum putem împiedica apariţia

 plagiatului ?  In primul rând trebuie să ne gândim dacă termenul plagiat

este cunoscut şi înţeles în

comunitatea noastră academică. Este uşor de sancţionat un

 plagiat , dar în acest caz trebuie să fii

sigur că autorul respectiv ştie ce înseamnă acest lucru.Bineînţeles că şi acest lucru este greu de

demonstrat, cele mai multe cazuri de plagiat involuntar 

având drept cauză ignoranţa în acest domeniu. 

Cea mai simplă metodă este de a începe educaţia etică câtmai devreme, încă din primii ani de studiu.

Page 10: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 10/20

Din păcate, plagiatul nu este detectat în toate cazurile.Uneori poate fi remarcat atunci

când se face o documentare asupra unei teme şi acest lucru

se poate întâmpla după câţiva ani de

la publicare.

Aşa cum dezvoltarea internetului a permis o creştere a plagiatului, fiind la un moment dat

vorba de un fenomen, la ora actuală tot el este cel carelimitează această fraudă. Există websiteuri care suntdedicate studierii acestui fenomen, precum şi împiedicăriirăspândirii lui.

Page 11: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 11/20

Scurt Istoric Inainte de apariţia internetului acest tip de înşelătorie reprezenta mai mult o pierdere de 

timp, chiar dacă şi în acea perioadă plagiatul exista, deoarece necesita consultarea unuinumăr  

limitat de resurse, materialul trebuia scris de mână, iar posibilitatea detectarii era multmai mare, tocmai din aceste motive.

Odată cu dezvoltarea noilor tehnologii (internetul), numărul cazurilor de plagiat acrescut  brusc. 

 O creştere lentă şi redusă a apărut prin anii 80’, timp de aproximativ 8 ani,urmată de

ocreştere bruscă înainte de anul 1990, creştere care a durat timp de aproape 10 ani, după care a început o scădere a numărului de cazuri, în mare parte datorită şi

dezvoltării metodelor de 

depistare a plagiatului, prin crearea unor soft-uri specializate, aceasta reprezentând oaltă faţetă a 

avantajelor şi dezavantajelor internetului (4). 

Page 12: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 12/20

Proprietatea Industriala

Obiectele protecției proprietății industriale sunt definite de Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale , semnată la 20 martie 1883 , ele putându-se împărți în treigrupe :

Creații: 

invenții  – rezolvarea cu mijloace tehnice a unei probleme tehnice din orice domeniu tehnologic

modele de utilitate  –  reprezintă o formă de protecție asigurată de înregistrarea sau acordarea unui brevet pentru o invenție aparținând de regulă domeniului mecanic 

desene și modele industriale  –   prin care se protejează aspectul nou al unui produs având funcțieutilitară 

Semne distinctive: 

mărci  –  semne susceptibile de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane 

indicații geografice  – denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o țară, regiunesau localitate a unui stat, în cazurile în care are o calitate, o repetiție sau alte caracteristicideterminante pot fi în mod esențial atribuite acestei origini geografice 

nume comercial - numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant își execută comerțul șisub care semnează 

Reprimarea concurenței neloiale  –   promovează mijloacele de apărare împotriva actelor de concurență contrare practicii oneste în comerț sau industrie 

Page 13: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 13/20

Conditiile de brevetare a inventiei  O inventie din orice domeniu tehnologic poate fi brevetata sub rezerva ca aceasta sa

corespunda urmatoarelor cerinte de baza pentru brevetabilitate:

inventia trebuie sa fie„susceptibila de aplicare industriala”; 

inventia trebuie sa fie„noua”; 

inventia trebuie sa implice o„activitate inventiva”. 

Noutatea. O inventie este noua daca nu este continuta in stadiul tehnicii, care includecunostintele ce au devenit accesibile publicului oriunde in lume pana la data prioritatiiinventiei in cauza.

Activitatea inventiva.O inventie trebuie sa implice o activitate inventiva, adica sa nurezulte in mod evident din stadiul tehnicii.In cazul brevetelor de inventie de scurta durata se considera ca o inventie implica oactivitate inventiva, daca ea prezinta un avantaj tehnic sau practic.

Aplicarea industriala.O inventie este susceptibila de aplicare industriala daca obiectulei poate fi folosit in domeniul industriei, agriculturii sau in orice alt domeniu de activitateumana.

Pot fi brevetate urmatoarele tipuri de obiecte:

Produs- masini, aparate, scule, dispozitive, mecanisme, organe de masini, agregate,instalatii, circuite, elemente de constructie, mobilier, articole de uz casnic, jucarii,instrumente, calculatoare, programe pentru calculator, baze de date electronice etc.;substante chimice si biologice, cu exceptia celor care exista in natura si asupra caroranu s-a actionat prin efort creativ; amestecuri fizice sau fizico-chimic.

Page 14: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 14/20

Surse de documentare: 1. Academia Romana, Institutul de Lingvistica Iorgu Iordan,DEX-Dictionarul

explicativ al limbii

romane, Editura: Univers Enciclopedic, 2007, sv plagia, plagiat.

2. Barrie JM, Presti DE, Digital plagiarism - The web giveth and the web shalltaketh, J Med

Internet Res 2000;2(1):e6; [http://www.jmir.org/2000/1/e6/]

3. Basso L, Ethics in bio-medical publishing: plagiarism and self-plagiarism,

SICCR org.,

downloaded 15.04.2009; [http://www.siccr.org/newsing/258/Editorial_Basso_ Dec08_EN.pdf]

4. Doctor P, In Other Words….Plagiarism in the new age. Asian Stud Med J2003;2:2 [Full text

available Online at: http://www.asmj.org/article0803.html ]

5. Errami M,Garner H, A tale of two citations, Nature. 2008 Jan24;451(7177):397-9;

downloaded18.04.2009;[http://www.nature.com/nature/journal/v451/n7177/full/ 451397a.html]

6. Mihaela Miroiu (coord),Ana Bulai,Daniela Cutaş,Liviu Andreescu,DanielaIon, Etica În

Page 15: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 15/20

Aparat de suturare

mecanica a defectelor faringoesofagiene

Page 16: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 16/20

Page 17: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 17/20

Page 18: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 18/20

Page 19: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 19/20

Prioritatile suturii mecanice

Se evita deschiderea cavitatii oro-hipofaringiene,corespunzator se evita si contactul direct cutumoarea

Marginele se suprapun simetrc una peste alta Distasta intre suturi este simetrica

Mucoasa se traumatizeaza mult mai putincomparative cu sutararea manuala

Procesul de regenere dureaza 10-12 zile

Page 20: Plagiatul Academic

7/29/2019 Plagiatul Academic

http://slidepdf.com/reader/full/plagiatul-academic 20/20

Complicatiile postoperatorii

locale in cazul aplicariisuturii mecanicne