presentasjon sosiale medier

38
FAGDAG, MK- OG MIK-LÆRERE Tangen videregående skole, 21. oktober 2011

Upload: morgan-kristensen

Post on 20-Jun-2015

377 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Presentasjon sosiale medier

FAGDAG, MK- OG MIK-LÆRERETangen videregående skole, 21. oktober 2011

Page 3: Presentasjon sosiale medier

SOSIALEMEDIER

Page 4: Presentasjon sosiale medier

SOSIALE MEDIERFra Wikipedia

Sosiale medier er medier (kanaler eller plattformer) som ved hjelp av Internett eller webbasert teknologi, åpner for interaksjon mellom to eller flere mennesker (brukere).

Andreas Kaplan og Michael Haenlein har en definisjon av sosiale medier som sier at der er en gruppe internettbaserte applikasjoner som bygger på det ideologiske og teknologiske grunnlaget til Web 2.0, og som tillater skapelse og utveksling av brukergenerert innhold.

Med interaksjon mellom brukerne menes blant annet deling, rating og tagging, eller å poste kommentarer til bilder, artikler eller annet innhold og informasjon.

Eksempler på sosiale medier er nettsider som Facebook, Twitter, LinkedIn, ResearchGate, Youtube, MySpace, Gowalla, men også spill via spillkonsoller (f.eks. Playstation, Xbox, Nintendo eller andre web-baserte spillplattformer og spillkanaler), wikier, blogging, vlogging, crowdsourcing osv.

I motsetning til tradisjonelle medier (TV, avis, radio) er det brukerne som setter føringen for hva innholdet skal være, og ikke en overordnet aktør/avsender.

Page 5: Presentasjon sosiale medier

«Sosiale medier er dialog på nett»

Kort fortalt...

Page 6: Presentasjon sosiale medier

Dialogen foregår blandt annet på...

- Blogg- Mikroblogg- Chat- RSS- Widgets- Sosiale nettverk- Sosiale bokmerker

- Forum- Podcast- Videodelingnettsider- Fotodelingsnettsider- Virtuelle verdener- Wiki+++

Page 7: Presentasjon sosiale medier

Sosiale medier er kommet for å bli, enten vi liker det eller ikke...

PUNKTUM!

Page 8: Presentasjon sosiale medier

HVORFORBRY SEG?

Page 9: Presentasjon sosiale medier

Facebook og Twitter har til sammen ca.

900 000 000brukere, og vokser fremdeles med enorm fart.

Page 10: Presentasjon sosiale medier

Hadde Wikipedia blitt laget som en bok, ville den hatt...

2,5 millioner sider

og tatt mer enn 123 år å lese

Page 11: Presentasjon sosiale medier

Og hadde Facebook vært et eget land...

1. Kina (1,3 milliarder)

2. India (1,2 milliarder)

3. Facebook (800 millioner)

4. USA (313 millioner)

5. Indonesia (245 millioner)

6. Brasil (203 millioner)

---12. Twitter (102 millioner)

Page 12: Presentasjon sosiale medier

Lady Gaga, Justin Bieber og Britney Spears har i dag flere «followers» på Twitter enninnbyggertallet til...

...TIL SAMMEN!

Page 13: Presentasjon sosiale medier

...er verdens nest største søkemotor...

Page 14: Presentasjon sosiale medier

I 2013 vil...

Sosiale nettverksspill selge virtuelle varer for over

6 milliarder US dollar...

...kinoer vil derimot selge virkelige varer for bare

2,5 milliarder US dollar...

Page 15: Presentasjon sosiale medier

HVORFORFUNGERER DET?

Page 16: Presentasjon sosiale medier

Sosiale medier er...

TransparenteInkluderendeAutentiskeLevendeBrukerdrevet

Page 17: Presentasjon sosiale medier

og IKKE...

KontrollerteOrganiserteEkslusiveProduktdrevet

Page 18: Presentasjon sosiale medier

«Innhold er det nye demokratiet, og vi menneskene, sørger for atstemmene våre blir hørt.»

Page 19: Presentasjon sosiale medier

HVORDANDELTA?

Page 20: Presentasjon sosiale medier

#1 LYTTE

Page 21: Presentasjon sosiale medier

«Det handler om kommunikasjon,og de beste kommunikatørenestarter alltid som de beste lytterene»

Page 22: Presentasjon sosiale medier

#2 DELTA

Page 23: Presentasjon sosiale medier

«Beskjeder og meldinger er ikke dialog»

Page 24: Presentasjon sosiale medier

Sosiale medier

Page 25: Presentasjon sosiale medier

#3 GI AVKALL PÅ KONTROLL

Page 26: Presentasjon sosiale medier

Målet er ikke å kontrollere dialogen, men å utløse, engasjere, inspirere, og påvirke den

Page 27: Presentasjon sosiale medier

GI DEM NOE Å SNAKKE OM!

Page 28: Presentasjon sosiale medier

SOSIALE MEDIERI UNDEVISNINGENHindring eller mulighet?

Page 29: Presentasjon sosiale medier

FORBUD MOT SOSIALE MEDIER•Forstyrrer undervisningen•Fører til mobbing•Pedofile på jakt•Er unyttig kunnskap•Skolen har kompetansemål

– sosiale medier faller utenfor

Page 30: Presentasjon sosiale medier

LÆREPLANENS GENERELLE DEL• Det fremste mål for utdanning er utvikling.

Opplæringa skal møte barn, unge og vaksne på deira eigne vilkår og samtidig føre dei inn i grenseland der dei kan lære nytt ved å opne sinn og prøve evner.

Page 31: Presentasjon sosiale medier

LÆREPLANENS GENERELLE DEL• Når auka kunnskap gir større makt, må det leggjast

meir vekt på det ansvaret som denne makta gir. Val må byggjast på kunnskap om konsekvensar og samanhengar, men også rettleiast ved å bli prøvde mot verdiar. Ei tydeleg hovudlinje i oppfostringa må vere å sameine auka innsikt, kunnskap og dugleik med sosiale krav, etisk orienteringsevne og estetisk sans.

Page 32: Presentasjon sosiale medier

FORMÅL MED UNDERVISNING I MEDIER OG KOMMUNIKASJON• Medie- og kommunikasjonsvirksomheter har en viktig rolle

som kilde til kunnskap, underholdning, opplevelse, markedsføring og handel. Stadige og raske endringer i samfunn og teknologi fører også til endringer i bruken av medier. Økt globalisering og sammensmelting av ulike medier fører til at nye yrker og medieprodukter oppstår, noe som stiller nye krav til kompetanse innenfor mediesektoren.

Page 33: Presentasjon sosiale medier

MK KOMPETANSEMÅL MED SÆRLIG DEKNING

• Gjøre rede for enkle kommunikasjonsmodeller• Formidle budskap tilpasset forskjellige målgrupper• Følge regelverk og etiske normer som regulerer

medie- og kommunikasjonsvirksomhet, i arbeid med egne medieprodukter

• Drøfte medienes produkter i lys av regelverk og etiske normer som regulerer medie- og kommunikasjonsvirksomhet

Page 34: Presentasjon sosiale medier

MULIGHETER• Å lage kommunikasjonsplaner, for så å sette dem ut i livet• Bruke ulike analysemodeller med målbare tilbakemeldinger• Praktisere informasjon, PR, redaksjonelt arbeid

og reklameskaping• Sammenhengen mellom ulike medier• Prøve og feile med Vær Varsom Plakaten• Bygge relasjoner og skape TPO• Bli sett• Være trygg

Page 35: Presentasjon sosiale medier
Page 36: Presentasjon sosiale medier
Page 37: Presentasjon sosiale medier
Page 38: Presentasjon sosiale medier

SPØRSMÅL?