presentatie cees jan pen

of 22/22
Volgt wonen het werken; lessen voor Brainport en focus op B5 dr. Cees-Jan Pen Lector Vastgoed/lectoraat Brainport (Lectorale rede 10-09-2013)

Post on 14-Feb-2017

219 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Volgt wonen het werken;

  lessen voor Brainport en focus op B5

  dr. Cees-Jan Pen

  Lector Vastgoed/lectoraat Brainport

  (Lectorale rede 10-09-2013)

 • I Drijfveer

  - Bijdragen aan cultuuromslag vastgoedsector en

  vernieuwing/transformatie opleiding

  a. Van nieuwbouw naar bestaande bouw

  b. Van grexdenken naar vraagdenken

  c. Van planoptimisme naar realisme

  d. Van maakbaarheid naar raakbaarheid

  e. Van master- naar microplannen

  f. Van groei naar duurzaamheid

  g. Van gebouw/project via gebied naar regio

  Voettekst 2

 • Thema presentatie (1e verkenning)

  Planologen-geografen-sociologen

  Werken volgt wonen. In steden waar mensen graag

  willen wonen neemt werkgelegenheid toe. Aan de

  aantrekkelijkste woonsteden gaat niet alleen de

  bevolkingskrimp voorbij, ze doen het economisch

  beter. Uiteindelijk maakt gunstige ligging in combi

  met stedelijke voorzieningen een stad aantrekkelijk

  Inzicht in de woon-werkdynamiek is kaderstellend

  en richtinggevend voor de planning van

  woningbouwlocaties en bedrijventerreinen

  Voettekst 3

 • Economen

  You should not bring the jobs to the people, but

  the people to the jobs. Het is de economie die

  bepaalt en de mensen hobbelen er achteraan. Dat

  is de regel. Mensen vestigden zich toch van

  oudsher waar ze de kost konden

  verdienenzou dit weer het geval zijn als

  gevolg van de crisis?

  Voettekst 4

 • Voettekst 5

  Metropool of

  megaregio

 • II Toekomst stad

  Voettekst 6

  Its the city stupid

 • II Toekomst stad

  Voettekst 7

  Randstad en

  wat Brainport

 • Voettekst 8

  Randstad en

  wat Brainport

 • II Its the city stupid

  Eeuw van de stad/stedelijke nabijheid. Ongelijk

  Thomas Friedman World is Flat

  Globaliserende economie draait om stedelijke

  regios ipv landen vs geography of enterprise

  Kennis, innovatie, ontmoeten, interactie,

  dichtheid, diensten, etc

  Zowel mono- als polycentrisch (Randstad plus)

  Groot gat centrum-grijze tussengebied-periferie

  Voettekst 9

 • Must read

  Voettekst 10

 • Voettekst 11

  Wanneer stad doorgroeit, zijn keuzen onvermijdelijk:

  Kracht van diversiteit van milieus en mensen! als

  uitgangspunt?

  Oog voor verdringingseffecten (autos in centrum?)

  Fundamenteel voor excellent vestigingsklimaat zijn:

  Internationale connectiviteit (meer dan asfalt)

  Kennis (topuniversiteiten, private kennis

  investeringen)

  Quality of Living

  En diversiteit van hoogwaardige woonmilieus

  II Its the city stupid

 • 12

  Aantrekkelijkheid van de stad

  Stad en land

  Bereikbaarheid

  banen; 34%

  Ligging; 18%

  Stedelijke

  voorzieningen;

  22%

  Overlast; 2%

  Onverklaard;

  23%

 • 13

  Aantrekkelijkheid: de determinanten

  Amsterdam Haarlem Utrecht 's-Gravenhage Rotterdam

  Grondprijsverschil feitelijk 396 255 169 254 101

  Grondprijsverschil verwacht 379 193 181 237 139

  Loon 12 3 6 11 6

  Bereikbaarheid werk per auto 58 36 44 48 29

  Bereikbaarheid werk per OV 38 27 39 43 34

  Historische binnenstad 49 8 1 -3 -7

  Podiumkunsten 119 32 44 45 30

  Culinair aanbod 19 8 4 12 3

  Luxe winkels 80 44 42 60 44

  Stadspark, natuur 4 23 12 16 6

  Disamenities 0 11 -10 6 0

  Stad en land

 • Verstedelijkingsnota 1976

  Over de manier waarop de ruimtelijke ontwikkeling

  en de sociaal-economische ontwikkeling elkaar

  benvloeden is weinig bekend. Met name over de

  invloed over en weer van de woonplaatskeuze van

  de mensen en de werkplaatskeuze van bedrijven

  bestaat nog grote onzekerheid

  Voettekst 14

  III Werk volgt wonen?

 • KNIP 1990

  Concentratie vs deconcentratie

  Suburbanisatie: overheerste tot eind jaren 80

  Trek uit de Randstad naar groene Hart

  en de buitenring, gebundelde deconcentratie

  Urbanisatie: overheerst sinds de jaren 90

  Trek uit de periferie naar de Randstad (vooral

  universiteitssteden Amsterdam, Utrecht)

  New towns? Leeg ommeland? Onderkant? Voettekst 15

  III Werk volgt wonen?

 • Voettekst 16

  III Werk volgt toch wonen?

  - Werk volgt wonen! Diversiteit woonmilieus, nabijheid

  groen, bruisend centrum, cultuur-economie-

  monument, citymarketing: Marlet, aantrekkelijke stad

  - De (creatieve) kenniswerker zoekt hippe appartemen-

  ten in hoge dichtheden en leuke stad: succes Adam.

  Gadet terug naar de stad en gezinnen ook!

  - Idem zoekt technische kenniswerker ruimte en groen:

  succes Brainport? Of volgt wonen het succes van

  Brainport? Economisch ipv woonbeleid?

 • Voettekst 17

  III Werk volgt toch wonen?

  - Atlas NL gemeenten/Platform31: werk/studie

  magneet lange afstandsmigratie naar regio. Keuze

  woonplaats wordt bepaald door banen (nu sterker)

  - Binnen landingsregio voorzieningen leidend (Haar-

  lem). NL? Alle sectoren/leeftijden? luxevraagstuk?

  - Bereidheid reizen lange afstand wel voor werk en niet

  voor voorzieningen. Of anno 2013 anders?

  - Geldt voor hoger opgeleiden en kansrijke groepen, al

  is deze groep al bijna 50%. Tweedeling dreigt

 • Voettekst 18

  III Werk volgt toch wonen?

  - PBL/Hospers: burgers en bedrijven zijn honkvast

  (30 km) plus fenomeen boomerang migranten

  - Van Dijk ea: hoe lager opgeleid hoe minder mobiel.

  VB Granieten kern rapport mbt strippenkaart

  - Venhorst ea: van afgestudeerden woont en werkt

  een groter aandeel na afloop van studie in de steden,

  dan dat er voorafgaand aan de studie woonden

  - Hoogstra: geen bewijs dat bevolkingsgroei =

  economische groei

 • Voettekst 19

  III Werk volgt toch wonen?

  Van Oort 2011:

  Werken volgt wonen = Randstedelijk fenomeen

  (Noordvleugel)

  Werken volgt werken

  In Periferie wordt er weinig gevolgd (als er al iets

  wordt gevolgd, dan volgt wonen werken)

  Brainport: niet alleen wonen, maar aantrekkelijke banen

  en leefomgeving: woonlocatiekeuze minder beperkt

  Brainport: nieuwe woningen, nieuwe inwoners leidt niet

  tot banen in productiestad, wel verzorgingsstad

 • Voettekst 20

  IV Brainport 2020

  Bevestiging prios Brainport mbt kennis

  &innovatie!!

  Kracht wonen in Brainport is de regio??-groen

  Triple Helix, maar binding afgestudeerden?

  Human capital agenda, maar onderkant?

  Teveel focus op asfalt

  Diversiteit/dichtheid wonen, winkelen in de stad,

  culturele hoofdstad en monumenten

  Economische kansen etniciteit (MOE-landers)?

  Vliegveld irt Schiphol?

  Mate en betaalbaarheid stedelijke voorzieningen

  Hogesnelheids OV verbindingen, maar station

  Bereikbaarheid banen?? B 5?

 • VI De B5

  50% productiestad prima, maar 50% consumptiestad?

  Leegstand binnenstad

  Metropolitaan denken Brabant-Limburg: B5

  Bereikbaarheid

  beheer/onderhoud stad en openbare ruimte

  bouwen inbreiden/verdichten ipv uitleg/nieuwbouw

  Voettekst 21

 • Voettekst 22