presentation internship report

of 14 /14
Báo cáo thc tp Cty TNHH Trò Chơi Trc Tuyến Magik Phm Minh Khc Đinh Văn Tài – 10520487 TRƯỜNG ĐI HC CÔNG NGHTHÔNG TIN KHOA MNG MÁY TÍNH VÀ TRUYN THÔNG Công ty: Người phtrách: Sinh viên: Phát trin ng dng Nhà TrTt trên nn tng iOS

Upload: van-tai-dinh

Post on 05-Jul-2015

122 views

Category:

Mobile


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Báo cáo thực tập lập trình trên iOS

TRANSCRIPT

Page 1: Presentation internship report

Báo cáo thực tập

Cty TNHH Trò Chơi Trực Tuyến MagikPhạm Minh KhắcĐinh Văn Tài – 10520487

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TINKHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

Công ty:Người phụ trách:

Sinh viên:

Phát triển ứng dụng Nhà Trọ Tốttrên nền tảng iOS

Page 2: Presentation internship report

Giới thiệu công tyCông ty TNHH Trò Chơi Trực Tuyến Magik được thànhlập ngày 01 tháng 12 năm 2011 là công ty phát triển phầnmềm, trò chơi trên nhiều nền tảng như Android, iOS,Web…

Phong 210, Khu Cong Nghệ Phần Mềm – Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh,KP 6, Linh Trung, Thủ Đức, TP. Hồ Chi Minh.Website: http://www.magik.vnEmail: [email protected]

Thông tin liên hệ:

8/27/2014

Page 3: Presentation internship report

Một số sản phẩm hiện tại

Games:Naval warUp cityHappy journey Immortal swordman

Apps:Nhà trọ tốt/Nhà đất tốtDân chơi guitar Future for facebookEnglish Partner

8/27/2014

Page 4: Presentation internship report

Nội dung thực tập

Tìm hiểu các công cụ hỗ trợ

Tìm hiểu các kỹ thuật, công nghệ sử

dụng

Dự án nhà trọ tốt trên nền tảng iOS

Nghiên cứu và cải tiến hệ thống

crawler dữ liệu

8/27/2014

Page 5: Presentation internship report

Schedule

Time Description

07/07 20/07 Courses: Trello, GitHub, SVN & Scum

21/07 27/07Research: Xcode, Cocoa Touch, MapKit,

CoreLocation, GCD, JSON Parser, …

28/07 01/08 Design, build prototype

04/08 12/08 Build alpha version

13/08 22/08Setup Python, Scrapy tools and research

crawler system.

25/08 31/08Optimize address reverse algorithm &

normalize database system.

8/27/2014

Page 6: Presentation internship report

Tools

Scrum

Trello

Git

Xcode

8/27/2014

Page 7: Presentation internship report

Technologies iOS Architecture

Cocoa Touch,

MapKit &

CoreLocation

Grand Central

Dispatch

JSON Parser

Web Scrapping

Google Analytics

Python 8/27/2014

Page 8: Presentation internship report

Tools & Technologies

8/27/2014

Page 9: Presentation internship report

iOS Architecture

8/27/2014

Page 10: Presentation internship report

Nhà Trọ Tốt

Trực quan

Đơn giản, dể sử dụng

Dữ liệu phong phú

8/27/2014

Page 11: Presentation internship report

Scrapy Framework

Scrapy là một framework được viết bằng Python, nó cấp sẵn

1 cấu trúc tương đối hoàn chỉnh để thực hiện việc crawl và

scrape data nhanh chóng.

Open-source, 100% Python => Portable8/27/2014

Page 12: Presentation internship report

Web Crawler System Spiders:

batdongsan_com,

kenhnhatro_com,

rongbay_com,

thuephongtro_com,

diaoconcline_vn, nato_vn.

Convert address to

geocode

Extract phone number

Remove duplicate data8/27/2014

Page 13: Presentation internship report

SummaryKnowledges

Scrum

Objective–C

Python

iOS programming

Experience

Skills

Teamwork

Communication

Research

Time management

English

8/27/2014

Page 14: Presentation internship report

Thank You!

8/27/2014