principals elements dels ordinadors

of 15 /15
Principals elements dels ordinadors

Upload: jovives95

Post on 30-Jun-2015

205 views

Category:

Technology


1 download

DESCRIPTION

Principals elements dels ordinadors

TRANSCRIPT

Page 1: Principals elements dels ordinadors

Principals elements dels

ordinadors

Page 2: Principals elements dels ordinadors

Índex Maquinari Programari CPU Memòria – ROM i RAM Memòria interna Memòria externa Disc dur Periferics Monitor Sistema operatiu

Page 3: Principals elements dels ordinadors

Maquinari Part física del sistema informàtic , la part

que ‘‘es pot tocar’’. Tindrem, doncs, com a exemples tots els elements que tracten la informació: l’ordinador.

Page 4: Principals elements dels ordinadors

Programari És la part lògica del sistema informàtic, la

part que ‘’no es pot tocar’’ .

Page 5: Principals elements dels ordinadors

CPU Podem dir que es tracta del ‘’cervell’’ de

l’ordinador, per tant, tot el sistema informàtic estarà controlat per la CPU. La seva funció principal és interpretar les instruccions que li fa arribar la memòria.

Page 6: Principals elements dels ordinadors

Memòria ROM És una memòria de només lectura. És a

dir, només podem llegir la informació que conté, però no hi podem escriure o emmagatzemar res de nou.

Page 7: Principals elements dels ordinadors

Memòria RAM És una memòria de lectura i escriptura.És

a dir, podem llegir la informació que conté i, a més, enregistrar-n’hi de nova. La seva funció es emmagatzemar la informació i el programari que la CPU utilitza a cada moment.

Page 8: Principals elements dels ordinadors

La memòria interna La memòria interna conté els programes i

la informació necessaris perquè el nostre ordinador pugui dur a terme una tasca determinada.

Page 9: Principals elements dels ordinadors

La memòria externa Ja hem vist que amb la memòria interna

treballem mentre l’ordinador està funcionant. Per recuperar informació es fa servir els dispositius de memòria externa

Page 10: Principals elements dels ordinadors

Com es poden classificar? Dispositius magnètics (disc dur, disquets) Dispositius òptics (CD – diferents formats)

Page 11: Principals elements dels ordinadors

Disc Dur Són discs magnètics rígids que ens

permeten emmagatzemar grans quantitats d’informació.

Page 12: Principals elements dels ordinadors

Periférics Podem definir els perifèrics com el conjunt

de dispositius que permeten la comunicació d’un equip informàtic amb el seu exterior. Es classifiquen en funció del sentit del flux de les dades que gestionen.

Page 13: Principals elements dels ordinadors

Tipus de perifèrics Perifèrics d’entrada d’informació Perifèrics de sortida d’informació Perifèrics d’entrada/sortida d’informació

Page 14: Principals elements dels ordinadors

Monitor És el perifèric de sortida més important.

Avui dia no podríem entendre el concepte d’ordinador sense una pantalla associada, tot i que n’hi ha que no en tenen. El monitor ens permet visualitzar tota la informació que l’ordinador ens proporciona.

Page 15: Principals elements dels ordinadors

Sistema operatiu S’anomena sistema operatiu el conjunt de

programes que fan possible el control simple i senzill del maquinari per part dels usuaris.