priv 2.0: rapport om sosiale medier og personvern

Click here to load reader

Post on 28-Aug-2014

5.788 views

Category:

Technology

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Referanse: Brandtzæg, P.B. & Lüders, M. (2009). Privat 2.0. Person- og forbrukervern i den nye medievirkeligheten. SINTEF rapport, A12979, ISBN: 978-82-14-04453-9. Skrevet på oppdrag fra Forbrukerrådet. Tilgjengelig online: http://www.sintef.no/upload/Konsern/Media/Person%20og%20forbrukervern.pdf Rapport om trender innen sosiale medier og utfordringer knyttet til personvern. Rapporten beskriver tall om bruk og holdninger, samt intervjuer med Facebookbruker og utviklere av sosiale medier.

TRANSCRIPT

  • SINTEF RAPPORT TITTEL Privat 2.0: Person- og forbrukervern i den nye SINTEF IKT medievirkeligheten Postadresse: Boks 124, Blindern 0314 Oslo FORFATTER(E) Besksadresse: Forskningsveien 1 0373 Oslo Telefon: 22 06 73 00 Petter Bae Brandtzg og Marika Lders Telefaks: 22 06 73 50 OPPDRAGSGIVER(E) Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Forbukerrdet RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. SINTEF A12979 pen Hans Marius Graasvold GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG pen 978-82-14-04453-9 90B271 86 ELEKTRONISK ARKIVKODE PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN.) VERIFISERT AV (NAVN, SIGN.) Rapport priv 2.0_finale.doc Petter Bae Brandtzg Jan Heim ARKIVKODE DATO GODKJENT AV (NAVN, STILLING, SIGN.) 2009-11-02 Bjrn Skjellaug SAMMENDRAG I lpet av kort tid har nye sosiale medier endret bde p teknologiske muligheter og kommunikasjonsmnstre oss imellom. Dette har igjen forandret betingelsene for person- og forbrukervern. Brukerne er blitt innholdsprodusenter og frigir stadig flere opplysninger om seg selv, og for mange flyttes privatlivet i kende grad ut p Internett. Personopplysninger har med ett blitt handelsvare. SINTEF har ved hjelp av en sprreunderskelse og gjennom intervjuer bde med utviklere og brukere skaffet kunnskap om befolkningens erfaringer og holdninger til person- og forbrukervern i sosiale medier. Resultatene viser at 67% av nettbrukerne er bekymret for konsekvensene av dele personlig informasjon p Internett. I tillegg viser studien at nettbrukere flest har en begrenset innsikt i hvordan sosiale medier fungerer. Utviklere av sosiale medier tror p sin side at personvernet reguleres av brukermakten, siden tjenestene er avhengig av brukernes tillit, og mener slik at forbrukervernet ikke er nevneverdig svekket. Rapporten belyser videre at 66 % av nettbrukerne i Norge er brukere av nettsamfunn, og 35 % er daglige brukere av Facebook. n konklusjon er at bruk av Facebook gir et relativt drlig personvern. Bde kjennetegn ved selve tjenesten, designet, brukernes kompetanse og manglende bevissthet i forhold til forbruker- og personvern, understreker dette. 36 % av nettsamfunnsbrukerne rapporterer det som utrygt dele personlig innhold med andre i det nettsamfunnet de bruker oftest. Vi finner ogs at brukerne ikke forstr brukervilkrene for gratistjenester som Facebook. Flere kvinner enn menn bruker Facebook, de bruker det oftere og de har andre og mer private brukerpreferanser enn menn, og kan slik sett vre mer srbare enn menn. Et annet funn er at majoriteten av brukeren (63%) ikke nsker skreddersydd, mlrettet reklame, noe utviklerne av disse tjenesten tror at de nsker. Dette funnet korresponderer med en tilsvarende studie nylig utfrt i USA. STIKKORD NORSK ENGELSK GRUPPE 1 Personvern Privacy GRUPPE 2 IKT ICT EGENVALGTE Sosiale medier Social media
  • 2 Innholdsfortegnelse Privat 2.0: Person- og forbrukervern i den nye medievirkeligheten......................................... 1 Innholdsfortegnelse .................................................................................................................... 2 Utvidet sammendrag .................................................................................................................. 4 1. Bakgrunn ............................................................................................................................ 4 2. Metode................................................................................................................................ 6 3. Resultater............................................................................................................................ 6 4. Konklusjon ....................................................................................................................... 12 1. Innledning og problemstilling .............................................................................................. 14 1.1 Prosjektml..................................................................................................................... 17 1.2 Arbeidsbeskrivelse ......................................................................................................... 17 2. Bakgrunn: sosiale medier og personvern ............................................................................. 19 2.1 Personvern...................................................................................................................... 19 2.2 Personopplysningskonomien........................................................................................ 20 2.3 Personvern i sosiale medier............................................................................................ 23 2.4 Fremtid og utfordringer.................................................................................................. 24 3. Personvernsvilkr og brukerbetingelser ............................................................................... 34 4. Sprreskjemaunderskelse om bruk og personvern i sosiale medier................................... 36 4.1 Metode............................................................................................................................ 36 4.2 Resultater........................................................................................................................ 37 5. Analyse av intervjudata........................................................................................................ 48 5.1 Vanskelige innstillinger og betingelser .......................................................................... 49 5.2 Hvorfor Facebook?......................................................................................................... 51 5.3 Betenkeligheter for bruk av Facebook ........................................................................... 56 5.4 Individuell selvregulering?............................................................................................. 63
  • 3 5.5 Oppsummering av kapittel 5 .......................................................................................... 66 6. Analyse av ekspertintervjuer................................................................................................ 69 6.1 Sosial medier en svekkelse av forbrukernes personvern sett frem i tid? .................... 70 6.2 Hva kan utviklere av sosiale medier bidra med for styrke person- og forbrukervernet til forbrukerne i fremtiden? .................................................................................................. 71 6.3 Selges personopplysninger til kommersielle aktrer fra sosiale nettverkstjenester i Norge i dag? ......................................................................................................................... 72 6.4 Er det en bevissthet rundt personvernproblematikk i det sentrale utviklingsmiljet rundt sosiale medier? ..................................................................................................................... 72 6.5 Hva med brukerne - er de opptatt av personvern og skjnner de personvern i sosiale medier? ................................................................................................................................. 73 7. Konklusjon og anbefalinger ................................................................................................. 74 Referanser................................................................................................................................. 77 Vedlegg 1: Utdrag fra personvernsvilkr og brukerbetingelser .............................................. 81 Fra retningslinjer for personvern.......................................................................................... 81 Utdrag fra Terms of Service/betingelser .............................................................................. 81 Vedlegg 2: Detaljerte kontrollmuligheter for tilgang.............................................................. 83
  • 4 Utvidet sammendrag1 Fokus for denne rapporten er forst hvordan bruken av sosiale medier utfordrer vrt forbruker- og personvern. Rapporten er skrevet p oppdrag fra Forbrukerrdet. Prosjektet er gjort dels i samarbeid med SINTEF-prosjektene NETPOWER og RECORD stttet av programmet for IKT-forskning: VERDIKT i Forskningsrdet. Det utvidede sammendrag som presenterer en kortversjon av rapportens bakgrunn, metode og funn. 1. Bakgrunn Stadig flere benytter seg n av mulighetene til bruke gratis sosiale medietjenester, hvor vi deler informasjon om alt fra politiske preferanser, jobb og private forhold: Et privat 2.0 de