propostes estiu 2017

of 10 /10
PROPOSTES PER TREBALLAR A L’ESTIU És important no interrompre, durant períodes llargs de temps, la pràctica d’habilitats directament relacionades amb la competència comunicativa lingüística i la competència matemàtica. Cal que ajudeu els vostres fills i filles en la planificació i l’organització de les feines. És important que aprenguin a treballar d’una manera organitzada i a planificar-se per poder-ho fer. Han d’acostumar-se a no voler fer tota la feina el primer dia o a no deixar-la pel darrer. Us proporcionem un horari que està pensat perquè el vostre fill o la vostra filla pugui concretar els dies de les vacances d’estiu en què realitzarà les activitats, l’horari que hi dedicarà i el compromís que pren fer-ho. És aconsellable que us interesseu per la feina que va fent, si té dubtes, si necessita ajuda... Aquest seguiment el farà treballar amb més seguretat i confiança. Animeu els vostres fills a aprofitar totes les oportunitats que donen les vacances per aprendre coses durant aquest període. Equip de mestres de Cicle Superior

Upload: escolalesfonts

Post on 22-Jan-2018

2.179 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Propostes estiu 2017

PROPOSTES PER TREBALLAR A L’ESTIU

• És important no interrompre, durant períodes llargs de temps, la pràctica

d’habilitats directament relacionades amb la competència comunicativa

lingüística i la competència matemàtica.

• Cal que ajudeu els vostres fills i filles en la planificació i l’organització de

les feines. És important que aprenguin a treballar d’una manera

organitzada i a planificar-se per poder-ho fer. Han d’acostumar-se a no

voler fer tota la feina el primer dia o a no deixar-la pel darrer.

• Us proporcionem un horari que està pensat perquè el vostre fill o la

vostra filla pugui concretar els dies de les vacances d’estiu en què

realitzarà les activitats, l’horari que hi dedicarà i el compromís que pren

fer-ho.

• És aconsellable que us interesseu per la feina que va fent, si té dubtes, si

necessita ajuda... Aquest seguiment el farà treballar amb més seguretat i

confiança.

• Animeu els vostres fills a aprofitar totes les oportunitats que donen les

vacances per aprendre coses durant aquest període.

Equip de mestres de Cicle Superior

Page 2: Propostes estiu 2017

PROPOSTES PER TREBALLAR A L’ESTIU

Dossier de resolució de problemes OBLIGATORI PER A TOTS ELS /LES

ALUMNES

Lectura d’un llibre en llengua catalana, a triar per l’alumne, i preparar-

se una exposició oral de la recensió, amb el suport d’un power point, (veure document recensió que està a continuació) d’aquest llibre durant la primera setmana del curs 2017-2018OBLIGATORI PER A TOTS ELS /LES ALUMNES

“Prepara...sisè. Repassa els continguts claus de

5è de Primària”. Editorial La Galera Text. ISBN: 978-84-412-2241-0

“144 exercicis per repassar ortografia i

gramàtica”. Editorial Santillana. Vacaciones Santillana. ISBN-13: 978-84-7918-225-0

“100 problemes per repassar matemàtiques”.

Editorial Santillana. Vacaciones Santillana. ISBN-13: 978-84-7918-231-1

Page 3: Propostes estiu 2017

ESTRUCTURA DE LA RECENSIÓ (TREBALL ORAL)

1. PORTADA

Cal especificar els punts següents:

Títol del llibre

Identificació de l’alumne

2. FITXA TÈCNICA

Ha de incloure la informació següent:

AUTORTÍTOLEDITORIALIL.LUSTRADOR LLOC D’EDICIÓNÚMERO EDICCIÓANY D’EDICIÓ

S’ha d’incloure la imatge de la portada del llibre.

3. ANÀLISI DE LA NARRACIÓ

Has d’enumerar:

Quin tipus de narració és (realista, fantàstica, d’aventures, de ciència-ficció...

Qui explica la història (el protagonista, un dels personatges, tercera

persona,.....)

En quin temps passa la història (actualitat, passat, futur)

En quant temps transcorren els fets (dies, mesos, anys, ...).

En quins llocs es desenvolupa la història.

4. ESTUDI DELS PERSONATGES

Descripció, física i psicològica, del protagonista del relat.

Enumeració d’altres personatges, explicant quina relació tenen amb el principal.

5. RESUM DEL CONTINGUT

Page 4: Propostes estiu 2017

Explicació breu de les diferents parts de la narració (plantejament, nus i desenllaç).

6. OPINIÓ PERSONAL

No es tracta només de dir si t’ha agradat o no el llibre, sinó d’intentar explicar una

sèrie de qüestions:

- Ha estat una lectura fàcil o us ha costat interpretar el que l’autor explica?

- Personatges preferits i per què.

- Situacions divertides, tristes, avorrides, dramàtiques, ....

- Fragments o frases interessants1.

- Valoració personal.

- Recomanació del llibre

1 Si vols citar alguna frase del llibre, l’has de posar entre cometes i indicar la pàgina on apareix.

Page 5: Propostes estiu 2017

(OPCIONALS) ÀREA DE LLENGUA CATALANA

COMPRENSIÓ LECTORA

Entrena’t per llegir: http://www.edu365.cat/entrena/index.htmEntrenament lector amb activitats relatives al procés de descodificació i de comprensió lectora. El vermell és l’adequat per a cicle superior.Hi ha diferents unitats amb activitats diverses: memòria visual, velocitat lectora i comprensió lectora.

Lectura eficaç : http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/En aquesta pàgina trobaràs tots aquests exercicis per augmentar la teva eficàcia lectora.

“Destreses bàsiques. Comprensió lectora 5” Editorial Cruïlla

“Destreses bàsiques. Comprensió lectora 6” Editorial Cruïlla

“Pla lector Baula: Mags del capvespre”. (Llibre de lectura i quadernet).

Editorial Baula

EXPRESSIÓ ESCRITA

Petites històries: http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=caPer escriure històries a partir d’unes imatges seleccionades.

Crea: http://www.edu365.cat/crea/

Eines digitals per crear històries: escrites, amb dibuixos, còmics...

Muds de mots: http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/Exercicis per millorar el vocabulari.

“Textgrup”. Quadern d’expressió escrita vermell. Editorial Text La

Galera.

“Textgrup”. Quadern d’expressió escrita lila. Editorial Text La Galera.

Page 6: Propostes estiu 2017

ORTOGRAFIA

Aventura’t amb l’ortografia: http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/Exercicis autocorrectius d’ortografia estructurats en tres nivells de dificultat.

Ortografia catalana (quadernet 10, 11 i 12) Ed. Teide

LECTURA

Au, llegim!: http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/

Guies de lectura dels llibres:

Va de llibres: http://www.edu365.cat/vadellibres/

Per parlar i documentar-te sobre llibres que pots llegir.Què llegeixes?: http://www.quellegeixes.cat/

Fòrum per compartir les lectures dels llibres que llegeixes.

Page 7: Propostes estiu 2017

ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA

COMPRENSIÓ LECTORA

http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/pasatiempos1/

Jocs de llengua i lógica.

Comprensión lectora 5º (Ed. Santillana)

Comprensión lectora 6º (Ed. Santillana)

EXPRESSIÓ ESCRITA

http://www.edu365.cat/escriptoris/escriptori_primaria.htm

Eines per escriure i consultar (diccionaris, mapes...).

http://www.edu365.cat/crea/

Eines digitals per crear històries: escrites, amb dibuixos, còmics...

Domina la expresión escrita 5 (Ed. Bruño)

Domina la expresión escrita 6 (Ed. Bruño)

ORTOGRAFIA

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/index.htm

Activitats, jocs i regles d'ortografia castellana.

Ortografía y gramàtica 5º (Ed. Santillana)

Ortografía y gramàtica 6º (Ed. Santillana)

LECTURA

http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/lecturas/index.htm

Guies de lectura dels llibres.

Page 8: Propostes estiu 2017

ÀREA DE LLENGUA ANGLESA

PBS Kids Webpagehttp://pbskids.org/

This is another site where you can practice by playing games and watching videos.Un altre lloc on podeu practicar jugant a jocs i veient vídeos.

British Council Webpagehttp://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/In this website you can find games, songs videos and other stuff to practice your in English in a fun way.En aquesta web podeu trobar jocs, cançons i altres coses per practicar langlès d’una forma divertida.

Quadern Holiday English 5è + CD. Ed: Oxford.

ISBN: 978-0-19-454560-0

Page 9: Propostes estiu 2017

ÀREA DE MATEMÀTIQUES

CÀLCUL I NUMERACIÓ

Màquina de calcular: http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/maquina_calcular/maquinaCalcular.htmlPractica les operacions calculant en un minut.

Quaderns de matemàtiques: http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/cuadernosSumes, restes, multiplicacions i divisions.

La botiga: http://www.edu365.cat/euro/botigues9.htmAprèn a comprar i a utilitzar les monedes. Útil també per practicar l’arrodoniment amb els nombres decimals.

Sudokus: http://www.sudokusweb.com/

El joc de les operacions:http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/joc_operacions/joc_operacions.htmlJuga tot calculant.El quinzet: www.elquinzet.com

Pàgina amb diversos recursos matemàtics.

Quaderns de Matemàtiques “Nou i Mig” Ed. TEIDE ( Del n. 1 al n. 6 corresponen

al nivell de 5è i del n. 7 al 12 al nivell de 6è)

PROBLEMES

Jocs per pensar: http://www.xtec.es/~efranco/index.htmMatemàtica interactiva recreativa.

Quaderns de Problemes Ed. BAULA :

n. 5 Sumes, restes i multiplicacions per més d’una xifra. n. 6 Multiplicacions i divisions per una xifra. n. 7 Multiplicacions i divisions. n. 8 Sumes, restes, multiplicacions i divisions. n. 9 Operacions amb decimals i fraccions. n. 10 Operacions combinades amb nombres naturals i nombres decimals. n. 11 Sistema mètric decimal. n. 12 Geometria.

Page 10: Propostes estiu 2017

GEOMETRIA

Cossos geomètrics I:http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometrics1/index.htmlEls cossos geomètrics al nostre entorn. Políedres i cossos de revolució.

Cossos geomètrics II:http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometrics2/index.htmlEls tipus de cossos geomètrics, composicions i desenvolupaments plans.

Rectes i angles:http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/recta/index.htmlAlguns conceptes essencials de geometria: recta, semirecta, segment i angle.

Angles: mesura i operacions: http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/angle/index.htmlClassificació dels angles, la seva mesura i les operacions amb angles.

Activitats amb geogebra: http://www.xtec.cat/~smora/geogebra/altres_geogebra.htmRecull d'activitats que es caracteritzen perquè treballen les matemàtiques utilitzant aplicacions geogebra.

Polígons I:http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons/index.htmlIdentificació de les figures planes al nostre entorn.

Polígons II: http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons1/index.htmlLa classificació dels polígons. El joc del Tangram.

Polígons III:http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons2/index.htmlEls quadrilàters i els triangles. El joc dels poliòminos.

Triangles:http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/triangle/index.htmlEls tipus de triangles segons els seus costats i els seus angles. El triangle rectangle.

Geometria: http://www.xtec.cat/~epuig124/mates/geometria/index.htmDefinicions i trencaclosques.