proyekto sa aralin panlipunan mapa

Upload: francis-dale-o-ambrocio

Post on 17-Feb-2018

353 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Proyekto Sa Aralin Panlipunan MApa

  1/8

  Proyekto Sa Aralin

  Panlipunan

  Pitong kontinente

  ng DaigdigIpinasa ni:

  Alyssa Faye O. Ambrocio

  Grade & Section: 8-DaffodilIpinasa kay:

  Bb. ioleta !. "#eben$co

  Date: A$osto %'(%)

 • 7/23/2019 Proyekto Sa Aralin Panlipunan MApa

  2/8

  Ang Asyaay ang isa sa mga lupalopng mundo. Ang Asya

  ang may pinakamalaking bahagdan ng populasyon at sa lawak,

  sapagkat sakop nito ang 1/3 ng mundo. Sa kanluran ng Asya

  matatagpuan ang lupalop ng Europa; sa timogsilangan at

  silangan ang Awstralyaat !syanya; sa timogkanluran naman

  banda ang Aprika. Ang Asyaang pinakamalaking kontinente at

  sumasaklaw sa humigitkumulang na ikatlong bahagi ng mundo.

  "ay sukat itong #$,%$#,&'' milya kuwadrado (mi)*. +to ay

  nahihiwalay sa Europasa pamamagitan ng isang makinaryang

  libulibong linya ang dumadaan buhat sa undok -ral patungongDagat aspian, ulubundukin ng auasusat sa Dagat +tim

  (Black Sea*. Ang hangganang naghahati sa A0riaat Asya ay ang

  Sue anal at ang hangganan sa pagitan ng 2ilagang AmerikaAt

  Asya ay ang ering Strait. Sa hilaga ng Asya ay ang aragatang

  Artikoat sa timog nito, ang aragatang +ndian.

  https://tl.wikipedia.org/wiki/Kontinentehttps://tl.wikipedia.org/wiki/Mundohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Europahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Awstralyahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Oceaniahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Aprikahttps://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_Mountainshttps://tl.wikipedia.org/wiki/Africahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Hilagang_Amerikahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Karagatang_Artikohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Karagatang_Artikohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Karagatang_Indianhttps://tl.wikipedia.org/wiki/Mundohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Europahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Awstralyahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Oceaniahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Aprikahttps://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus_Mountainshttps://tl.wikipedia.org/wiki/Africahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Hilagang_Amerikahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Karagatang_Artikohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Karagatang_Artikohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Karagatang_Indianhttps://tl.wikipedia.org/wiki/Kontinente
 • 7/23/2019 Proyekto Sa Aralin Panlipunan MApa

  3/8

  Europa ay isang kontinente na bumubuo sa kanluranan

  peninsula ng Eurasia. +to ay karaniwang nahahati mula sa Asya sa

  pamamagitan ng mga watershed naghihiwalay ng -ral at

  auasus "ountains, ang +log -ral, ang aspian at lak Seas, at

  ang osporus daluyan ng tubig sa pagkonekta sa lak at Aegean

  Seas.

 • 7/23/2019 Proyekto Sa Aralin Panlipunan MApa

  4/8

  A0ria ay ang pangalawang pinakamalaking at ikalawang

  pinakamatao kontinente sa mundo. Sa tungkol sa 3',)'','''

  km) (11,&'',''' s4 mi* kabilang katabi isla, ito ay sumasakop sa

  anim na porsiyento ng kabuuang lugar ng lapag ng "undo at )'.#

  porsiyento ng kanyang kabuuang lugar ng lupa. Sa 1.1 bilyon tao

  bilang ng )'13, ito ay para sa mga aount tungkol sa 156 ng

  populasyon ng tao sa mundo. 738 ontinent ay napapaligiran ng

  Dagat "editeraneo sa hilaga, parehong ang Sue anal at ang

  9ed Sea sa kahabaan ng Sinai Peninsula sa hilagangsilangan, ang

  +ndian !ean sa timogsilangan.

 • 7/23/2019 Proyekto Sa Aralin Panlipunan MApa

  5/8

  !eania ay isang rehiyon na binubuo ng libolibo ng mga

  isla sa buong :itna at imog aragatang Pasipiko. abilang dito

  ang Australia, ang pinakamaliit na kontinente sa mga tuntunin ng

  kabuuang lugar ng lupa. aramihan sa Australia at !eania ay sa

  ilalim ng Pai

 • 7/23/2019 Proyekto Sa Aralin Panlipunan MApa

  6/8

  Ang Hilagang Amerika(+ngles> North America* ay

  isang kontinentesa hilagang hemisperyong Daigdigat halos na

  nasa kanlurang hemisperyo. ?apapaligiran ito ng aragatang

  Artikosa hilaga, 2ilagang aragatang Atlantikosa silangan, Dagat

  aribbeansa timogsilangan, at 2ilagang aragatang Pasipikosa

  timog at kanluran. ?asa )#,5'',''' km@ ($,#%',''' s4 mi* ang

  sakop nito, o nasa #.6 ng ibabaw na bahagi ng planeta. ?oong

  2ulyo )''), tinatayang mahigit sa 51#,%'',''' ang populasyon

  nito. Ang 2ilagang Amerika ang ikatlo sa pinakamalaking

  kontinente ayon sa sakop, pagkatapos ng Asyaat Aprika, at ika

  apat na pinakamalaki ayon sa populasyon, pagkatapos ng Asya,

  Aprika at Europa.

  https://tl.wikipedia.org/wiki/Wikang_Ingleshttps://tl.wikipedia.org/wiki/Kontinentehttps://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilagang_hemisperyo&action=edit&redlink=1https://tl.wikipedia.org/wiki/Daigdighttps://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanlurang_hemisperyo&action=edit&redlink=1https://tl.wikipedia.org/wiki/Karagatang_Artikohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Karagatang_Artikohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Karagatang_Atlantikohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Dagat_Caribbeanhttps://tl.wikipedia.org/wiki/Dagat_Caribbeanhttps://tl.wikipedia.org/wiki/Karagatang_Pasipikohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Asyahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Aprikahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Europahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Wikang_Ingleshttps://tl.wikipedia.org/wiki/Kontinentehttps://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hilagang_hemisperyo&action=edit&redlink=1https://tl.wikipedia.org/wiki/Daigdighttps://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanlurang_hemisperyo&action=edit&redlink=1https://tl.wikipedia.org/wiki/Karagatang_Artikohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Karagatang_Artikohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Karagatang_Atlantikohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Dagat_Caribbeanhttps://tl.wikipedia.org/wiki/Dagat_Caribbeanhttps://tl.wikipedia.org/wiki/Karagatang_Pasipikohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Asyahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Aprikahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Europa
 • 7/23/2019 Proyekto Sa Aralin Panlipunan MApa

  7/8

  Ang Timog Amerika(+ngles> South America* ayisang kontinentena matatagpuan sa anlurang 2emisperosapagitan ng mga karagatang Pasipikoat Atlantiko.

  adalasang tinutukoy na kabilang sa Amerika, katuladng 2ilagang Amerika, pinangalan ang imog Amerika kay AmerigoBespui, na ang unang Europeo na nagmungkahi na ang Amerikaay hindi ang Silangang aindiyahan, ngunit isang hindi panatutuklasangagong "undo. "ay laki ang imog Amerika ng o0

  1&,#',''' kilometro kuadrado (%,$',''' milya kuadrado*, onasa 3.56 ng ibabaw ng Daigdig. ?oong )''5, tinatayang nasa3&1,''',''' ang populasyonnito. Pangapat ang imog Amerikasa laki (pagkatapos ng Asya, Aprika, at 2ilagang Amerika* atpanglima sa populasyon (pagkatapos ng Asya, Aprika, Europa, at2ilagang Amerika*.

  https://tl.wikipedia.org/wiki/Wikang_Ingleshttps://tl.wikipedia.org/wiki/Kontinentehttps://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanlurang_Hemispero&action=edit&redlink=1https://tl.wikipedia.org/wiki/Karagatang_Pasipikohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Karagatang_Atlantikohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Amerikahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Hilagang_Amerikahttps://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amerigo_Vespucci&action=edit&redlink=1https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amerigo_Vespucci&action=edit&redlink=1https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Silangang_Kaindiyahan&action=edit&redlink=1https://tl.wikipedia.org/wiki/Bagong_Mundohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Daigdighttps://tl.wikipedia.org/wiki/Populasyonhttps://tl.wikipedia.org/wiki/Asyahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Aprikahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Europahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Wikang_Ingleshttps://tl.wikipedia.org/wiki/Kontinentehttps://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanlurang_Hemispero&action=edit&redlink=1https://tl.wikipedia.org/wiki/Karagatang_Pasipikohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Karagatang_Atlantikohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Amerikahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Hilagang_Amerikahttps://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amerigo_Vespucci&action=edit&redlink=1https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amerigo_Vespucci&action=edit&redlink=1https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Silangang_Kaindiyahan&action=edit&redlink=1https://tl.wikipedia.org/wiki/Bagong_Mundohttps://tl.wikipedia.org/wiki/Daigdighttps://tl.wikipedia.org/wiki/Populasyonhttps://tl.wikipedia.org/wiki/Asyahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Aprikahttps://tl.wikipedia.org/wiki/Europa
 • 7/23/2019 Proyekto Sa Aralin Panlipunan MApa

  8/8

  Antartikaan kontinentesa kinCbanna nasapinakasulnopan na parte. Sa sokol na 1#.# milyon km@, ini an

  ikalima sa pinakadakulang kontinente sunod

  sa Asya, Aprika, Amerika ?orteasin Amerika Sur. ?apapatos nin

  yelo an halos $6 kan Antantika.Plantilya>ink APlantilya>inkA. Antartia, sa karaniwan, ay ang oldest, driest, at windiest

  kontinente, at ang may pinakamataas na aFerage na eleFation ng

  lahat ng mga kontinente. Antartia ay itinuturing na isang

  disyerto, na may taunang preipitation ng )'' lamang mm (in* sa

  kahabaan ng baybayin at gaanong kalayo sa loob ng bansa.

  https://bcl.wikipedia.org/wiki/Kontinentehttps://bcl.wikipedia.org/wiki/Kin%C3%A0banhttps://bcl.wikipedia.org/wiki/Asyahttps://bcl.wikipedia.org/wiki/Aprikahttps://bcl.wikipedia.org/wiki/Amerika_Nortehttps://bcl.wikipedia.org/wiki/Amerika_Surhttps://bcl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plantilya:Link_FA&action=edit&redlink=1https://bcl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plantilya:Link_FA&action=edit&redlink=1https://bcl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plantilya:Link_FA&action=edit&redlink=1https://bcl.wikipedia.org/wiki/Kontinentehttps://bcl.wikipedia.org/wiki/Kin%C3%A0banhttps://bcl.wikipedia.org/wiki/Asyahttps://bcl.wikipedia.org/wiki/Aprikahttps://bcl.wikipedia.org/wiki/Amerika_Nortehttps://bcl.wikipedia.org/wiki/Amerika_Surhttps://bcl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plantilya:Link_FA&action=edit&redlink=1https://bcl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plantilya:Link_FA&action=edit&redlink=1https://bcl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plantilya:Link_FA&action=edit&redlink=1