ravnoteža je važna

of 23 /23
RAVNOTEŽA JE VAŽNA SVI BIOMI ZAJEDNO ČINE BIOSFERU. BIOSFERA JE NASELJENI DIO PLANETE ZEMLJE KOJI ŽIVA BIĆA SVOJOM AKTIVNOŠĆU MIJENJAJU. U BIOSFERI SE VRŠI KRUŽENJE MATERIJA I PROTICANJE ENERGIJE

Upload: the-little-art-school-the-blue-bunny

Post on 15-Aug-2015

18 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Ravnoteža je važna

RAVNOTEŽA JE VAŽNA

• SVI BIOMI ZAJEDNO ČINE BIOSFERU.

• BIOSFERA JE NASELJENI DIO PLANETE ZEMLJE KOJI ŽIVA BIĆA SVOJOM AKTIVNOŠĆU MIJENJAJU.

• U BIOSFERI SE VRŠI KRUŽENJE MATERIJA I PROTICANJE ENERGIJE

Page 2: Ravnoteža je važna

KAKO SE REMETI RAVNOTEŽA U BIOSFERI?

• MIJENJANJEM PRIRODNIH EKOSISTEMA U VJEŠTAČKE

Page 3: Ravnoteža je važna

KAKO SE REMETI RAVNOTEŽA U BIOSFERI

• PRETJERANIM LOVOM I RIBOLOVOM

Page 4: Ravnoteža je važna
Page 5: Ravnoteža je važna
Page 6: Ravnoteža je važna

KAKO SE REMETI RAVNOTEŽA U BIOSFERI

• UNOŠENJE NOVIH VRSTA U EKOSISTEM IZAZIVA LANČANE REAKCIJE.

• UNOŠENJEM ŠARANA KINEZA-SMANJIO SE BROJ KRAPOVA U SKADARSKOM JEZERU

Page 7: Ravnoteža je važna

ŠTA JE TO ZAGAĐIVANJE?

• ZAGAĐIVANJE PODRAZUMJEVA NEGATIVNE PROMJENE KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE.

Page 8: Ravnoteža je važna

NAČINI ZAGAĐIVANJA

1. NAGOMILAVAJU SE OTPADNE MATERIJE (PLASTIKA, STAKLO, GUMA...)

Page 9: Ravnoteža je važna
Page 10: Ravnoteža je važna

NAČINI ZAGAĐIVANJA

• 2. UNOSE SE TOKSINI (OTROVNE MATERIJE) KOJE SE LANCIMA ISHRANE MOGU NAĆI U LJUDSKOJ HRANI.

Page 11: Ravnoteža je važna

MONITORING

• MONITORING JE SISTEM PRAĆENJA I ANALIZA ŽIVOTNE SREDINE.

Page 12: Ravnoteža je važna
Page 13: Ravnoteža je važna
Page 14: Ravnoteža je važna
Page 15: Ravnoteža je važna

DA LI JE OZONSKA RUPA ZAISTA RUPA?

• DŽOZEF FARMAN, BRITANSKI NAUČNIK OTKRIO JE OZONSKU RUPU IZNAD JUŽNOG POLA 1985. GODINE.

• NASA NIMBUS 7

Page 16: Ravnoteža je važna

OZONSKA RUPA IZNAD ANTARKTIKA

Page 17: Ravnoteža je važna

DA LI JE OZONSKA RUPA ZAISTA RUPA?

• OZON SE NALAZI NA 25 KILOMETARA VISINE I ŠTITI OD ULTRAVIOLETNIH ZRAKA.

• FREONI SU JEDINJENJA KOJA SE KORISTE U FRIŽIDERIMA.

• FREONI UNIŠTAVAJU OZON I NASTAJU RUPE.

OZON

Page 18: Ravnoteža je važna

DA LI JE OZONSKA RUPA ZAISTA RUPA?

• OZONSKE RUPE SU USTVARI OŠTEĆENI, STANJENI DIJELOVI OZONSKOG OMOTAČA.

• KROZ OZONSKE RUPE PROLAZI ULTRAVIOLETNO ZRAČENJE.

Page 19: Ravnoteža je važna
Page 20: Ravnoteža je važna
Page 21: Ravnoteža je važna

DA LI JE OZONSKA RUPA ZAISTA RUPA?

• ULTRAVIOLETNO ZRAČENJE MOŽE UZROKOVATI RAK I OSLABITI IMUNITET ORGANIZMA.

Page 22: Ravnoteža je važna

EKSPERIMENT U VEZI DJELOVANJA ULTRAVIOLETNIH ZRAKA NA PSA

Page 23: Ravnoteža je važna

DA PONOVIMO...

• PITANJA1. ŠTA JE BIOSFERA?

2. KAKO NASTAJU OZONSKE

RUPE?

• ODGOVORI1. BIOSFERA JE NASELJENI

DIO ZEMLJE...

2. UNIŠTAVANJEM OZONA FREONIMA.

• PITANJA1. KAKO OZONSKE RUPE

UTIČU NA ŽIVI SVIJET?

2. ŠTA JE MONITORING?

• ODGOVORI1. NEPOVOLJNO JER

PROPUŠTAJU ULTAVIOLETNE ZRAKE.

2. PRAĆENJE STANJA ŽIVOTNE SREDINE