redakteursbrief - brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het...

18
Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014 Kortpad na advertensies Algemene nuusbrokkies Gemeenskapsadvertensies Kleinadvertensies (Persoonlik) Kleinadvertensies (Besigheid) Werksgeleenthede Geestelike Pitkos Afrikaanse kerkdienste Landswye dagboek Riglyne vir adverteerders Kanselleer intekening / Unsubscribe 20 April 2014 4/4 4/4 Redakteursbrief In hierdie uitgawe plaas ek die kollig redelik sterk op die Paasfees wat op Goeie Vrydag begin het en vandag, op Opstanding-Sondag eindig. My persoonlike perspektief verskyn op die volgende bladsy in my geselsrubriek ‘Op my voorstoep’. Ek probeer daarmee dieper kyk na wat die naweek eintlik vir my beteken. Ek beoordeel egter ook ‘n paar stukke sterk getuienis wat na my mening meehelp om enige twyfel oor die historiese akkuraatheid van die gebeure wat net meer as 2000 jaar gelede afgespeel het, uit die weg te ruim. Hierdie uitgawe bevat ook ‘n artikel oor twee lesers wat voorberei om ‘n kwartmarathon te hardloop om fondse vir Bybelverpreiding in te samel. Benewens die korter advertensie wat hieroor In Gemeenskapsadvertensies verskyn, is daar ook ‘n ander fondsinsamelingsgeleentheid wat daar geadverteer word. Twee ander lesers samel weer fondse in vir die Kankervereniging. Jy kan hulle help deur die fliek by te woon wat hulle besig is om te reël. Lees die eerste advertensie in Gemeenskapsadvertensies hieroor. As jy in die Tauranga-omgewing moet oornag, lees gerus die nuwe advertensie onder ‘Besigheid / Akkommodasie’ oor ‘Comore Cottage’. Dit lyk na ‘n goeie aanbieding. Die meeste van ons het rekenaars, en die goed breek soms of raak bloot mal. Mense wat in die Hibiscus Coast woon, het Silverdale Computers op jul voorstoep. Hy bied glo baie goeie afslagaanbiedinge aan. Net so is daar ‘laer af’ op die Auckland-kaart PC Fixit wat al vir lank goeie diens verrig. Philip Langenhoven Redakteur (Skryf gerus aan my oor enigiets by [email protected] ) ________________________________________________________________________________________ Ysbreker: Taallessie Die toeriste kom in Zoeloeland by Hluhluwe aan en kan nie besluit oor hoe om die naam uit te spreek nie. Na 'n groot debat besluit hulle om maar iets te gaan eet. Hulle kom toe in die restaurant aan en besluit om die kelnerin te vra: "Ag sal jy asseblief so gaaf wees om ons te vertel hoe mens julle plekkie se naam uitspreek?" "Ja, seker" is die kelnerin se antwoord, “'n Mens spreek dit so uit: Sspuuurr!”

Upload: others

Post on 12-Nov-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Redakteursbrief - Brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in

Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014

Kortpad na advertensies Algemene nuusbrokkies Gemeenskapsadvertensies Kleinadvertensies (Persoonlik) Kleinadvertensies (Besigheid) Werksgeleenthede Geestelike Pitkos Afrikaanse kerkdienste Landswye dagboek Riglyne vir adverteerders Kanselleer intekening / Unsubscribe

20 April 2014

4/4

4/4

Redakteursbrief In hierdie uitgawe plaas ek die kollig redelik sterk op die Paasfees wat op Goeie Vrydag begin het en vandag, op Opstanding-Sondag eindig. My persoonlike perspektief verskyn op die volgende bladsy in my geselsrubriek ‘Op my voorstoep’. Ek probeer daarmee dieper kyk na wat die naweek eintlik vir my beteken. Ek beoordeel egter ook ‘n paar stukke sterk getuienis wat na my mening meehelp om enige twyfel oor die historiese akkuraatheid van die gebeure wat net meer as 2000 jaar gelede afgespeel het, uit die weg te ruim. Hierdie uitgawe bevat ook ‘n artikel oor twee lesers wat voorberei om ‘n kwartmarathon te hardloop om fondse vir Bybelverpreiding in te samel. Benewens die korter advertensie wat hieroor In Gemeenskapsadvertensies verskyn, is daar ook ‘n ander fondsinsamelingsgeleentheid wat daar geadverteer word. Twee ander lesers samel weer fondse in vir die Kankervereniging. Jy kan hulle help deur die fliek by te woon wat hulle besig is om te reël. Lees die eerste advertensie in Gemeenskapsadvertensies hieroor. As jy in die Tauranga-omgewing moet oornag, lees gerus die nuwe advertensie onder ‘Besigheid / Akkommodasie’ oor ‘Comore Cottage’. Dit lyk na ‘n goeie aanbieding. Die meeste van ons het rekenaars, en die goed breek soms of raak bloot mal. Mense wat in die Hibiscus Coast woon, het Silverdale Computers op jul voorstoep. Hy bied glo baie goeie afslagaanbiedinge aan. Net so is daar ‘laer af’ op die Auckland-kaart PC Fixit wat al vir lank goeie diens verrig. Philip Langenhoven Redakteur (Skryf gerus aan my oor enigiets by [email protected]) ________________________________________________________________________________________ Ysbreker: Taallessie Die toeriste kom in Zoeloeland by Hluhluwe aan en kan nie besluit oor hoe om die naam uit te spreek nie. Na 'n groot debat besluit hulle om maar iets te gaan eet. Hulle kom toe in die restaurant aan en besluit om die kelnerin te vra: "Ag sal jy asseblief so gaaf wees om ons te vertel hoe mens julle plekkie se naam uitspreek?" "Ja, seker" is die kelnerin se antwoord, “'n Mens spreek dit so uit: Sspuuurr!”

Page 2: Redakteursbrief - Brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in

Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014

Geselsrubriek: Op my voorstoep – Deur Philip Langenhoven

Het Jesus werklik fisiek uit die dood opgestaan?

Hierdie naweek het miljoene mense oor die wêreld heen onthou hoe Jesus gekruisig en begrawe is, en op die derde dag uit die dood opgestaan het. Of mense het dit nie gedenk nie. Of mense het hul eie betekenis daaraan geheg, soos om te erken dat Hy gedood is maar nie dat Hy opgestaan het nie, en dus nie God was nie. Buite-Bybelse simbole soos die sjokolade paaseiers en paashasies figureer nogal sterk in die meeste huishoudings, ongeag of die mense die oorspronklike gebeure ken, verstaan of glo. Daar is op die oog af baie mense wat nie die gebeure rondom Golgotha erken en gedenk nie, of nie besin oor wat dit alles vir die mensdom inhou nie. Jesus se geboorte tesame met die Paasverhaal van Sy kruisinging, opstanding en Hemelvaart, is myns insiens die belangrikste historiese gebeure waaraan die mens hom maar gerus kan steur. Dit bied aan ons ‘n skeidslyn en geleentheid om met ons sondige, onperfekte toestand permanente toegang tot ons Skepper-God te kry. Sonder Jesus se werklike dood aan die kruis en sy werklike, liggaamlike opstanding uit die dood is Christenskap irrelevant. Indien Hy slegs ‘n wyse en goeie man was maar steeds in die graf, kon Hy onmoontlik ook God gewees het, en het Hy nie die waarheid gepraat in hierdie verband nie. Indien Hy wel wonderbaarlik uit die dood opgestaan het, is dit die sterkste getuienis dat Sy aanspraak dat Hy God is, waar is. Geen ander geloof se kernfiguur het ooit daarop aanspraak gemaak dat hy God is nie. Daardie leiers was sterflinge en dikwels ook goeie, morele mense. Nie net het Jesus beweer Hy is God nie, maar hy het voor honderde mense verskyn om te bewys dat die dood Hom nie kon vashou nie. En dan praat ons nie eens van die tallose wonderwerke wat hy in sy ongeveer 33 jaar op aarde verrrig het nie. In Johannes 14 vers 6-7 sê Jesus: “Ek is die weg die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. As julle My ken, sal julle My Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom.” En toe sê Filippus vir Jesus: “Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom: ‘Ek is al so lank by julle, en ken jy my nie Filippus? Wie My sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê: “Wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in My nie?”” Effens verder sê Jesus hulle moet ook sy wonderwerke gebruik om te beoordeel wie Hy dan werklik is. Jesus se aansprake dat Hy God is, vereis dus dat die ‘opgewekte Jesus’ waar moet wees. Indien dit nie waar is nie, het die Christen-geloof geen bestaansreg nie. Indien dit waar is, affekteer dit elke mens op aarde, maak nie saak watter geloof hulle aanhang nie. Hier gaan dit nie oor ‘n geloofskompetisie nie; dit gaan oor ‘n eerlike, openhartige boodskap aan mense om die gebeure rondom die Kruis in ag te neem en te besin oor hul geestelike toekoms na hierdie lewe.

Sterk getuienis dat Jesus waarlik opgestaan het Daar is verskeie faktore wat baie sterk daarop dui dat Jesus wel in liggaam uit die dood opgestaan het. Die oop graf is ‘n sterk aanduiding. Sowel die Bybelse evangelies as sekere Joodse geskrifte van die tyd bevestig hierdie feit. Die dissipels is in daardie tyd selfs beskuldig dat hulle die liggaam gesteel het, so dit moes leeg gewees het vir opponente om so ‘n beskuldiging te maak.

Page 3: Redakteursbrief - Brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in

Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014

Nog ‘n sterk stuk getuienis is die feit dat vrouens die eerste persone was om die oop graf, asook die opgestane Jesus te ondek. Waarom is dit belangrik? In daardie jare was vrouens as tweederangse burgers beskou. Hul geloofwaardigheid was so laag dat hulle nie eens toegelaat was om in howe te getuig nie. Indien die opstanding van Jesus uitgedinkte stories was, is dit logies om te aanvaar dat die storiemakers getuies vanuit die mees geloofwaardige segment van die gemeenskap sou gekies het: mans. Na Sy opstanding het Jesus eers aan vrouens verskyn, toe aan die 11 oorlewende dissipels, en toe aan sowat 500 ander mense wat Hom gesien, gehoor en aan Hom gevat het. Indien die dissipels daarin sou kon slaag om meer as 500 mense te laat lieg oor wat hulle gesien het, hoe sou die dissipels dit kon versoen met die lesse oor ‘waarheid’ wat hulle voorheen van Jesus ontvang het? (Bv. in die Skrifgedeelte elders aangehaal) Verder, na die kruisiging was die dissipels verslae en gebroke. Hulle het verwag om ‘n triomfantelike Jesus te sien wat wonderbaarlik van die kruis af ontsnap en die soldate oorwin, maar in die plek daarvan het hulle sy lyding en wrede dood aan die hand van trotse mense ervaar. Dit was nie hoe hulle verwag het dinge sou ontvou nie. Hulle het gedink die vrouens wat die eerste getuienis van Sy opstanding en lewende gestalte gebring het, was van hul sinne beroof; totdat hulle vir Jesus self gesien het en die lig vir hulle aangegaan het. So het die Christengeloof begin. Tydens Sy dood was Jesus se liggaam bebloed en gebreek, maar die dissipels en ander sien ‘n Jesus wie se liggaam ten volle herstel en verheerlik is (met behoud van die tekens van Sy kruisiging: die gate wat deur die spykers in Hom gemaak is); ‘n sterk aanduiding dat dit ‘n wonderbaarlike herlewing was. Vir my is een van die sterkste aanduidings dat die dissipels nie kluitjies gebak het nie, die feit dat feitlik al die dissipels in die jare daarna ‘n gruwelike dood gesterf het vir hul geloof. Rome het opdrag gegee dat hulle tereggestel moes word vir dit wat hulle in die vroeë kerk verkonding het. Romeinse dokumente in Europese museums toon aan dat Romeinse heersers van die tyd opdrag gegee het dat Christene tot die dood veroordeel moes word, tensy hulle hul geloof in die openbaar afsweer.

Hier’s die kruks: Niemand wat ek ken, is bereid om ter wille van ‘n leuen vir leeus gevoer te word, in teer gedoop en lewendig aan die brand gesteek te word om as ‘n tuinlantern te dien, om gekruisig te word, of om middeldeur gesaag te word. Dit is van die dinge wat skynbaar met die dissipels gebeur het. So sterk was hul geloof dat hulle nie hul boodskap kon verander en sê dat hulle ‘n leuen versprei het oor wat hulle gesien en beleef het nie. Hulle het geweet dat hul Verlosser vir hulle wag anderkant hul wrede dood. Dit is een ding om ‘n bom se knoppie te druk omdat jy eerlik in jou hart glo jy is reg oor iets, en heeltemal ‘n ander om gedreig te word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in die leeuhok beland en maaifoedie wys sy tande, is ek seker ‘n grapmaker sal vinnig met die waarheid uitkom! Die dissipels se martelaarskap suggereer dat hul leiding (ongeag die wreedheid daarvan) vir hulle aanvaarbaar was omdat hulle geweet het hulle sal die ewige lewe beërf die oomblik as hulle hierdie lewe verlaat. So het hulle verstaan dat Jesaja se profesieë van bykans 800 jaar vantevore (soos opgeteken in die Ou Testament) waar geword het. In Jesaja 7:14 praat Jesaja van die verlosser wat ‘n maagdelike geboorte gaan hê. In Jesaja 52 en 53 word die komende Messias se fisieke vernieling en lyding voorspel, sy verwerping deur mense, hoe Hy sal toelaat dat Sy bloed vir mense se skuld betaal, hoe Hy ons skulde op Hom sal neem en in ons plek sal sterf, om net ‘n paar voorbeelde uit te lig. Daar is meer profesieë in die Ou Testament oor Jesus. Ek wil die dissipels en ander getroue gelowiges se voorbeeld gebruik om myself te ondersoek, te erken hoe ek die Here gereeld teleurstel en my lewe en toekomsvisie op Hom hervestig. Ek bid dat ek en ander wat hierdie insig kry in ons geloof sal groei. Ek bid ook dat mense wat dit vir die eerste keer verstaan en Hom erken, hulle in nederigheid na ons Verlosser sal draai en ‘n verhouding met Hom begin. Dis so maklik; ons hoef niks te doen om die Ewige Lewe te verdien nie. Jesus het dit alles vir ons gedoen…vrywilliglik…aan die Kruis. Philip Langenhoven

Page 4: Redakteursbrief - Brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in

Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014

Algemene nuusbrokkies

Terug na bo...

Wedloop vir Bybels – Oorweeg ‘n borgskap per km

Foto links: Jeanine en Neels Janse van Rensburg Foto regs: ‘n Toneel by ‘n vorige Rotorua Marathon.

Twee Afrikaanse Kiwi’s neem op 3 Mei deel aan die 50ste Rotorua Marathon en wil daarmee Nieu-Seeland se Bybelgenootskap help om fondse in te samel vir Bybelverspreiding. Neels en Jeanine Janse van Rensburg woon in Auckland en werk albei vir die Bybelgenootskap. Hulle sal saam met ‘n span van die genootskap deelneem. “Ons gaan aan die kwartmarathon deelneem, en ons nooi Brokkies-lesers uit om ons te ondersteun deur ons te borg vir elke kilometer wat ons aflê. Alle fondse wat ons so insamel sal regstreeks aan die Bybelgenootskap gaan vir die doel van Bybelverspreiding. Dus versoek ons dat enige fondse aan die Bybelgenootskap oorbetaal sal word,” sê Jeanine. Sy verduidelik verder: “Die Bybelgenootskap se missie is om Bybels in die hand van elke persoon in hul eie taal te verskaf. Oor die jare het aksiegroepe van die Bybelgenootskap en individuele ondersteuners aan verskeie sportbyeenkomste deelgeneem om fondse in te samel vir die genootskap se werk. So is daar dr Mel Bowen, ‘n ondersteuner, wat al vir ‘n klompie jare aan die Rotorua Marathon deelneem om fondse deur middel van borgskappe in te samel. Op sy laaste lopie het hy meer as $4,000 ingesamel! “Vanjaar sal ‘n span van die Bybelgenootskap se personeel saam met Mel aan die marathon deelneem om die fondsinsamelingspoging verder te versterk. Ons hoop dat ons jaarlikse betrokkenheid hierby sal help om plaaslike kerke en gemeenskappe bewus te maak van die werk wat die Bybelgenootskap in Nieu-Seeland doen. “Ons doel is verder om ‘n jonger groep by ons insamelingsprojekte te betrek, asook om korporatiewe borgskap te bekom. Die fondse sal gebruik word vir ‘Bible Month’ wat in Julie plaasvind, met die fokus op die jeug van Nieu-Seeland. Meer inligting oor “Bible Month” is op die Bybelgenootskap se webblad beskikbaar: http://www.biblesociety.org.nz Inligting vir lesers wat hul poging wil borg As jy graag vir Neels en Jeanine Janse van Rensburg wil ondersteun deur hulle te borg, kan jy ‘n donasie maak vir elke kilometer wat hul aflê. Fondse moet direk aan die Bybelgenootskap oorbetaal word; die bankbesonderhede is soos volg: Bible Society New Zealand Rekeningnommer: 03 0558 0245656 02 Verwysing: Janse van Rensburg Besonderhede: Bible Month Indien jy meer inligting verlang, of sommer net met Neels en Jeanine wil kommunikeer, skryf gerus aan hulle by [email protected] of [email protected] Indien jy ‘n donasie maak, versoek hulle dat jy jou persoonlike inligting (naam, adres en kontaknommer) aan hulle sal deurgee sodat hulle kan reël dat ‘n kwitansie aan jou gestuur word. (Donateurs kan belastingkrediet ontvang op donasies van hoër as $5.)

Page 5: Redakteursbrief - Brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in

Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014

Brokkies-lesers kan ook hardloop en help insamel Jeanine sê daar is natuurlik ook geleentheid vir Brokkies-lesers om self die Bybelgenootskap te verteenwoordig deur ook aan die wedloop deel te neem en so fondse vir die Bybelgenootskap in te samel. Sy kan meer inligting verskaf indien daar lesers is wat hierin belangstel. Vir meer inligting oor die Rotorua Marathon self, besoek http://www.rotoruamarathon.co.nz/ (Laat my asseblief weet as jy hul voorstel aanvaar en besluit om self deel te neem, om net soos Jeanine en Neels fondse vir die Bybelgenootskap in te samel. – Red.) Reeks: Kiwi-eerstes (Deel 1) Nieu-Seelanders wat in die lugruim geskiedenis gemaak het (Uittreksels uit ‘Great Kiwi Firsts’, deur Astral Sligo – Alle & Unwin 2012) Die ‘Flying Boat’

Die Solent IV-vliegboot. Regs is ‘n plakkaat wat die gewilde ‘Coral Route’ bemark. Die eerste Nieu-Seelandse vliegboot het op 1 Januarie 1915 vanaf die Waitemata Hawe in Auckland opgestyg. Dit is ontwerp en gebou deur Vivian Walsh en sy broer Leo. Dit was moontlik die eerste vliegboot in die suidelike halfrond. Hulle het in 1909 hul eerste vliegtuig uit ingevoerde boustelle gebou. Vivian was braaf genoeg om te leer hoe om hul handewerk te vlieg, sonder dat hy enige instruksies of lesse gehad het! Die broers was later die Boeing-maatskappy se eerste kliënte deurdat hulle die eerste Boeing-vliegtuig wat in boustelle verkoop is, aangeskaf het. Die broers het in 1910 die Aero Club of New Zealand gestig en so die grondslag gelê vir militêre en siviele lugvaart in Nieu-Seeland. In Maart 1915 het Vivian die eerste van vele passasiers op ‘n vlug van vyf myl vervoer. Hulle het later ‘n vliegskool in Mission Bay begin om loodse vir die Eerste Wêreldoorlog op te lei, toe vliegbote deur die Royal Flying Corps gebruik is om die Britse Ryk se wydverspreide eiland-vestings met mekaar in verbinding te hou. Teen die einde van 1918 was 110 loodse opgelei en uitgeplaas. Na die oorlog het die vliegskool bly voortbestaan. Nadat Leo vir maande lank probeer het om die regering te oortuig dat lugvaart funksionele waarde inhou buite die raamwerk van ‘n oorlog, het die eerste amptelike posvlug in Nieu-Seeland op 16 Desember 1919 tussen Auckland en Dargaville plaasgevind. In 1938 is 25,000 posstukke op die eerste internasionale posvlug na Amerika vervoer. Gedurende die oorlog het die Kiwi-loodse wat by die Walshe se vliegskool opgelei is die kuns aangeleer om tussen eilande te ‘island hop’ en ‘ligvoets’ op ‘n verskeidenheid tropiese strandmere van verskillende vorms en grootte te land en op te styg. Wat aanvanklik ‘n geskeduleerde posroete was, het later die mees romantiese vlugroete in die wêreld geword. Dit het as die Coral Route bekend gestaan. TEAL het hierdie passasiersdiens in 1951 ingestel en passasiers tussen Auckland se hawe en Fiji, Samoa, Tahiti en die Cook Islands in luukse dubbeldekker Solent IV-vliegbote vervoer. Die laaste oorblywende kommersiële vliegbootdiens ter wêreld het in September 1060 sy finale landing in Mechanics Bay uitgevoer. Die enigste Solent IV-vliegboot wat nog ter wêreld bestaan, word by die MOTAT Museum in Auckland uitgestal. ‘n Monument is vir die twee Walsh-broers in Mission May opgerig.

Page 6: Redakteursbrief - Brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in

Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014

Gee jy jou Brokkies aan vir iemand? Hier’s ‘n spesiale versoek aan alle intekenaars...

Talle lesers het al aangedui dat hulle hul kopie van Brokkies aan hul familie en vriende elders aanstuur. Dit is wonderlik dat mense dit doen en die brokkie weeklikse Kiwi-Afrikaans so versprei. Dit sal egter nog meer wondelik wees as ek ‘n beter gevoel kon opbou oor hoeveel lesers Brokkies werklik het. Behalwe vir die duisende gesinne wat ingeteken is, is daar moonlik honderde, indien nie duisende ander gesinne in Nieu-Seeland of elders wat dit onregstreeks ontvang. Daarom wil ek elke leser wat Brokkies van my af ontvang en dit na iemand toe aanstuur, ‘n groot guns vra: Versoek asseblief daardie mense om self in te teken. Hulle moet net ‘n e-pos stuur aan [email protected] en in die onderwerpslyn tik ‘Brokkies DIREK asseblief’. Hulle moet ook hul naam en van, voorstad en stad, en land vermeld. Help my om ‘n beter idee op te bou van hoe ver Brokkies se reikwydte werklik is; ook ter wille van ons adverteerders, wat alles moontlik maak.

Sommer ‘n ou grappie… Die woord ‘selfie’ het die afgelope tyd nogal baie aandag gekry. Al wat bekende filmster is neem deesdae foto’s van hulself op hul selfone (ofte wel ‘selfies’) en versprei dit dan op sosiale media. Hier’s die jongste een. Ek weet nie waarom dit so opslae maak nie, want dis wat my betref ‘n onbekende akteur…

Ons lesers skryf: Hier is ‘n laaste reaksie op die berig van ‘n paar uitgawes gelede oor die voorkoms van vye in Nieu-Seeland:

Hallo Brokkies Ons woon in Waikato (dit is Hamilton-omgewing) Ons het al 'n klompie vyebome gesien en ook 'n paar gehad, maar blykbaar is dit nie 'n Kiwi ding nie. Een ou was 'n eks Hollander, ons buurman kom uit Engeland. En al die ander was by Suid-Afrikaners. Ons het twee bome in Cambridge gehad, maar toe ons die huis verkoop, was die vye die eerste ding wat gewaai het. Ons het 'n boom, ons kinders om die hoek het 'n boom, en hulle dra te mooi, bygesê ons somers is mos nou baie droog. Die vye het eers sowat 'n maand gelede begin ryp word en ons kry elke dag 'n paar. Ons kinders het Kaapse bruinvye, en ons het wittes. Ons koop die boompies by Warehouse. Gert en Elna Bester Kihikihi

Page 7: Redakteursbrief - Brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in

Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014

Kommunikeer so met Brokkies Vir Advertensie-riglyne, stuur ‘n e-pos aan [email protected] Om ‘n e-pos aan ons te skryf: [email protected] Om op te hou om Brokkies te ontvang, e-pos [email protected] met “Verwyder adres asseblief” in die onderwerpslyn. Aanspreeklikheid en Regte • Die redakteur van Brokkies aanvaar nie aanspreeklikheid vir die korrektheid, wettigheid of algemeen aanvaarbaarheid van enige nuus-of

algemene item nie. Dieselfde geld ook vir enige geplaasde advertensie of advertensie-artikel se inhoud of die belofte van ‘n produk of diens se gehalte wat in advertensies vermeld word. Enige probleme met advertensies se inhoud, dienslewering of produkgehalte moet regstreeks met die adverteerder opgeneem word, en die redakteur raak nie by daardie proses betrokke nie.

• Die redakteur behou die reg voor om enige voorgelegde bydrae (nuus of advertensie) van die hand te wys en nie te publiseer nie, sonder verstrekking van redes. Dit sluit in die reg om te enige tyd korrespondensie oor diesulke situasies eensydig te beeïndig.

Gemeenskapsadvertensies

Terug na bo...

1. Kom fliek saam en help klop kanker – 7 Mei (1/3) ‘Team Geoff’ van “The Ride to Conquer Cancer”-projek van die Cancer Society of New Zealand vertoon die rolprent ‘Heaven is for real’ op 7 Mei 2014 in Auckland. Dit is deel van ‘n fondsinsameling vir hierdie projek van die kankervereniging. Die ‘Ride to conquer cancer’ is 'n fietsrypoging oor 200 km, waardeur deelnemers wil geld insamel vir kankernavorsing. Alle fondse ingesamel gaan regstreeks na die kankervereniging. ‘Team Geoff’ bring die fliek ‘Heaven is for real’ na die grootskerm. Dit is gegrond op die ware verhaal van 'n vierjarige se nadoodse ervaring. Datum: 7 Mei 2014 Tyd: 7.30nm Plek: Montery Cinema, Howick, Auckland Toegang: $20 per persoon. Sluit roomys of glasie wyn in Kaartjies: Te koop by 021 1135423 of [email protected] 2. Help geld insamel vir Bybelverspreiding – 3 Mei (1/2) Jeanine en Neels Janse van Rensburg neem op 3 Mei deel aan die 50ste Rotorua Marathon en wil daarmee die Nieu-Seelandse Bybelgenootskap ondersteun in hul werk om Bybels te versprei. Hulle sal saam met ‘n span van die Bible Society aan die kwartmarathon deelneem. Lesers kan hulle help deur hulle te borg vir elke kilometer wat hulle aflê. Fondse moet regstreeks aan die Bybelgenootskap oorbetaal word. Die bankbesonderhede is soos volg:

Bible Society New Zealand Rekeningnommer: 03 0558 0245656 02 Verwysing: Janse van Rensburg Besonderhede: Bible Month

Vir meer inligting, skryf aan hulle by [email protected] of [email protected] Indien jy ‘n donasie maak, versoek hulle dat jy jou persoonlike inligting (naam, adres en kontaknommer) aan hulle sal deurgee sodat hulle kan reël dat ‘n kwitansie aan jou gestuur word. (Donateurs kan belastingkrediet ontvang op donasies van hoër as $5.) 3. ACK Auckland bied aan: David Fourie! – 10 Mei (2/4) DAVID FOURIE - Gewilde Suid-Afrikaanse sanger met treffers soos Kaboemielies, Jy soen soos ‘n engel. Heerlike aand van ordentlike gesinsvermaak teen bekostigbare pryse. Ligte verversings sal te koop wees. Datum: 10 Mei 2014 Tyd: 7 nm Plek: Takapuna Grammar-skool se saal. Toegang: Volwassenes $30; Kinders 12 jaar en jonger $20 Eetgoed: Vetkoek ($5) en melktert ($3) – word voor die konsert verkoop; daari is geen pouse nie. Kaartjies: Te koop by Freds Fine Foods in Albany en Howick, of kontak Harry [email protected]

Page 8: Redakteursbrief - Brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in

Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014

4. ACK Waikato bied ook aan: David Fourie! – 9 Mei (3/5) DAVID FOURIE - Gewilde SA sanger met treffers soos Kaboemielies, Jy soen soos ‘n engel. Heerlike aand van ordentlike gesinsvermaak. Ligte verversings (boereworsrolle) en drinkgoed sal te koop wees (Slegs kontant). Datum: 9 Mei 2014 Tyd: 7 nm Plek: Hamilton Methodist Centre – Auditorium, 62 London Street, Hamilton Koste: Volwassenes $15, Studente 12 jaar tot Uni - $10, Kinders onder 12 gratis Kaartjies: Stephanie Maritz – 021 236 1871, Kerkkantoor: 07 855 3329 of 021 23 55 292 of epos:

[email protected] 5. TunaRadio saai wêreldwyd uit in Afrikaans – uit Wellington TunaRadio se leuse is "Vir Ons Mense, Met Ons Mense" en daarom kan ons lekker saamkuier met Pieter en sy span wat ons heeldag vermaak met SA-musiek en Afrikaanse geselsies. Retha Kruger gesels in Kos&Kerjater oor eet, drink en gesond leef, terwyl Pieter en Deon oor alles kuier, van Sport&Plesier en Taal&Kultuur tot Kort-Kort Stories en JeugJolle. Alana Bailey van AfriForum kuier ook saam met Pieter in ‘SA in 'n Minuut’ waar hulle hoogtepunte van die SA-week bespreek. Kuier gerus by http://www.tunaradio.net en luister vanaf hulle Luisterblad. Volg TunaRadio op Twitter @tunaradio, skryf aan hulle by [email protected] of gesels met hulle op Skype by tunaradio.net. 6. Luister na Afrikaanse Radio-uitsendings in Auckland Die Protea-Uur word sedert Junie 2001 elke Sondag om 2.55 nm op 104.6 PlanetFM uitgesaai. Dit is 'n tweetalige tydskrifprogram en bestaan uit geselse, musiek, nuuswaardighede, ens. Die aanbieder is Jan Coetsee en hy verneem graag van gebeure en van ‘Oulanders’ wat as ateljeegas wil kom kuier en hul eie musiekkeuse uitsaai. Skryf aan Jan Coetsee by [email protected]

Kleinadvertensies (Persoonlik)

Terug na bo...

1. Inligting vir voornemende Immigrante na NS (3/5/10)~P Besoek www.fritzswart.co.nz en kliek op die skakel “Tips on Moving to NZ” vir waardevolle inligting en advies oor verhuising na Nieu-Seeland. Vir verdere navrae gebruik die “enquiry”-skakel of stuur ‘n e-pos aan Fritz Swart by [email protected] 2. Sy hande staan vir niks verkeerd nie; het jy vir hom ‘n werk? (2/4) Ek is 66 jaar jonk, ek is ‘n gereedskapmaker (‘tool and diemaker’). Het my eie besigheid en fabriek gehad in Kemptonpark. Ek kan nog steeds mikron fyn werk doen, so ook gewone ‘fitting’ en ‘turning’. Ek het ook ‘machine tool fitting’ gedoen en was toe gevra om in Australië te gaan help met sekere masjiene. Ek en my vrou was toe soontoe van 2008 tot 2010. Ek doen van sweiswerk tot houtwerk. CV is op aanvraag beskikbaar. Hannes McGill, sel: 021 1777 063, e-pos: [email protected]

Kleinadvertensies (Besigheid)

Terug na bo...

Klik op die besigheidstipe van jou keuse:

Algemeen Dienste Motors Skoonheid & Gesondheid Akkommodasie / Huishuur Eiendomme Professionele dienste Versekering Ambagsmanne / Kontrakteurs Finansiële dienste Rekenaardienste SA-produkte

Algemeen

Terug na besigheidstipes...

1. Ekstra lesse vir skoolkinders in vriendelike atmosfeer (1/5/10)~3 Ek gee ekstra lesse vir skoolkinders, meestal in Engels, Wiskunde en Engels as tweede taal, maar kan ook met huiswerk en studietegnieke help. Ek is ‘n gekwalifiseerde onderwyseres en het my eie tutorsentrum in Suid-Afrika besit. Lesse is by my huis in Browns Bay. Ouers is welkom om te bly vir tee gedurende die les. E-pos Angie by [email protected] 2. Nou ook in HOWICK! Maandelikse byeenkoms vir immigrante (2/5/10)~2 Maandelikse byeenkoms vir nuwe immigrante. Kom geniet n drankie, ontmoet ander mense en bou jou netwerk. Datum: 29 April 2014 31 Maart 2014

Page 9: Redakteursbrief - Brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in

Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014

Tyd: Adres:

6 nm Inverness Room, Browns Bay Community Centre, 2 Glen Road, Browns Bay, Auckland

6nm Howick Leisure Centre, 563 Pakuranga Road, Howick, Auckland

Kontak: Eugene 022 276 0082 of [email protected] 3. Beleef Ilse se kunssinnigheid by ‘Close to the Heart’ (2/5/10) P Wil jy graag handgemaakte kaartjies vir familie of vriende gee maar weet nie waar om te begin nie? Kontak my vir inligting oor klasse. Beginnerspakket beskikbaar. Skakel Ilse by 021 236 9434 of epos [email protected] . Besoek ook http://www.ilsepieterse.shopctmh.co.nz vir alle benodigdhede. 4. Suid-Afrikaanse braairestaurant in Auckland (2/5/10) Vir ‘n ‘steakhouse’-ervaring soos in die ou dae besoek Bushmans Grill. Geniet vingerlek- lekker, bekostigbare steaks, spare-ribs, uieringe, calamari, prawns en meer. Ook knoffelslakke, Dom Pedros en Springbokkies. Gereelde spesiale aanbiedings soos 300g ‘rump’ vir net $18 op Woensdae. Gesinsvriendelik met ‘n speelkamer vir kinders. Adres: 31 Northcote Rd, Hillcrest (vanaf noordelike snelweg, neem Northcote-afrit). Parkering voor Poenamo Hotel oorkant netbalbane. Kyk ons spesiale aanbiedinge: www.bushmansgrill.co.nz. Bespreek by 09 418 0056 / 021 055 3835. 5. Sewing Machine Repair Centre (3/5/10) P Vir die diens of herstel van alle naaldwerk- en omkapmasjiene. Kontak Rudie Gouws. 145 Upper Harbour Drive, Greenhithe, Auckland. Tel (09) 950 3914 en selfoon 0211 484 990. E-pos: [email protected] 6. Businesses for sale – Profitable Tavern for Sale: BAR AFRICA (6/6/15) • Busy North Shore location • Annual turnover exceeds $1.3million & profits circa $300k per year • 18 licensed pokies offsets rent • Caters for large functions Price by negotiation. Contact Brett from Barker Business to discuss P: 09 448 0751 | M: 021 744 990 | E: [email protected] - www.barkerbusiness.co.nz Barker Business Brokerage (Licensed REAA 2008

Akkommodasie / Huishuur

Terug na besigheidstipes...

1. Bly oor by ‘Comore Cottage’ – Omokoroa, Tauranga (1/5/15) Moet jy in die Tauranga-omgewing oorbly vir werk of lekkerkry? Vir volledige besonderhede, kyk na ons webwerf: http://www.lookafterme.co.nz/accommodation/comore-cottage Ontbyt is ingesluit en ander dienste word op versoek voorsien. Vir navrae of besprekings kontak Carolie by [email protected] of skakel 021 144 8225 / 07 579 9085 2. Bellrock Lodge – Russell, Bay of Islands (3/5/10)~3 * Besoek Bellrock Lodge in Russell vir ‘n onvergeetlike ondervinding met die beste uitsig in Russell. SKY, WiFi, lugreëling, aparte sitkamer vir gaste. Baie om te doen. Qualmark 5-stergradering. 10% afslag aan lesers van Brokkies vir bespekings van 2 dae of meer. Besoek ons webtuiste www.russellbnb.co.nz vir baie meer inligting, skakel Peter of Lorraine by 09 403 7422 of stuur ‘n e-pos na [email protected] . Sien ook terugvoer op Tripadvisor vir Bellrock.

Ambagsmense / Kontrakteurs

Terug na besigheidstipes...

Dienste

Terug na besigheidstipes...

1. AUCKLAND: Matte en Huishoudelike Skoonmaakdienste (3/5/10)~2 Real Clean Services bedien 50km radius van die North Shore van Auckland.

• Stoomskoonmaak van matte, lopers en Persiese matte • Vlekke kan behandel word

Page 10: Redakteursbrief - Brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in

Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014

• Eenmalige skoonmaak (spring clean): $150 vir 3 ure • Stowe, oonde, ys- en vrieskaste • ‘Einde van huurkontrak’ skoonmaak

Skakel Johan Spies tolvry by 0800 000 163, of besoek www.realcleanservices.co.nz

Eiendomme te huur of te koop

Terug na besigheidstipes...

1. ‘A Buyer's Choice Home Inspections’ is nou tot u diens! (1/5/10) P Eiendom word beskou as een van die mens se kosbaarste besittings. Wil jy sekerheid hê oor die toestand van jou potensiele belegging ? Laat ‘n professionele huisinspeksie uitvoer deur ‘n gekwalifiseerde inspekteur met ‘n Internasionale kwalifikasie. Vir die mees betroubare verslag, ten volle geillustreerd, met n sertifikaat volgens die NZS4306-standaard, skakel Gerard Naude by 021 205 1195 / 0800 86 36 36 of besoek www.albany.abuyerschoice.com

Finansiële dienste

Terug na besigheidstipes...

1. Glenfield Tax Accountants – Small business experts (1/5/10) P Glenfield Tax Accountants ~ Small Business Experts with a Different Approach. GST & Income Tax Returns for Companies, Sole Traders, Trusts, Partnerships & Rental Properties. We expand your awareness of how business WORKS ~ of how businesses GROW ~ and how to ENJOY your business. First Visit FREE! Contact Mariska Malan on 09 551-6976 or [email protected]; www.taxshop.co.nz 2. Is jy bekommerd oor jou geld wat nog in SA is? (2/5/10)~4 P Rand Reunite is ‘n plaaslike maatskappy wat SAners voorsien van praktiese en koste-effektiewe maniere om hulle te “reunite” met hul Rande! Ons spesialiseer in geblokkeerde fondse soos uittree-annuïteite, pensioenfondse, aandele en erfgeld. Ons doen ook kontantoorplasings vanuit enige SA-handelsbank. Kontak Rudi direk: 09 972 0857 / 021 222 7897 / www.randreunite.com of besoek ons by ons nuwe kantoor: 18 Canaveral Drive, Albany (Auckland se North Shore). 3. Hoe bring ek my SA Rand na Nieu-Seeland? (4/10/10) P Het jy iewers geld op belegging? Onseker oor hoe om dit oor te plaas? Mutual Financial Services in assosiasie met Rand ReUnite spesialiseer in geblokkeerde fondse soos uittree-annuïteite, pensioenfondse, aandele en erfgelde. Ook kontantoorplasings vanuit enige SA-handelsbank. Die SA Reserwebank staan dispensasie toe aan SA-residente en burgers om jaarlikse toelae te gebruik om rande oor te plaas. Registreer by http://www.randreunite.com/registration.php . Kontak Herman Roodt by 09 473 0880 (w), 021 736 030 of e-pos [email protected] of besoek www.mfs.net.nz 4. Huiskoop is jou grootste finansiële besluit! (9/10/10) P Benodig jy 'n huislening teen die beste rentekoers? Ons huisfinansieringspesialiste kan help met die volgende vrae:

• Vir hoe groot lening kwalifiseer ek teen 'n mededingende rentekoers? • Kan ek my eiendom se waarde gebruik vir 'n deposito op 'n nuwe eiendom? (Groot belastingvoordeel) • Watter versekering het ek nodig?

Vir gratis advies skakel Richard en sy span by 09 479 8449 / 0800 112 300 of e-pos [email protected] vir 'n afspraak... jou tyd... jou plek, of kom drink 'n cappuccino by ons kantoor te 753 Beach Rd, Browns Bay. *Nuusflits - 95% huislenings nou weer beskikbaar - Skakel Richard vir inligting!

Motors

Terug na besigheidstipes...

1. Glenfield Autocentre – Your ONE stop Automotive Service Centre! (1/5/10) P Economy or Full Automotive Service Options on ALL MAKES of Vehicles. I also specialize in BMW. Auto, Transmission Flushing, WOF Repairs, Auto Electrical Repairs & Wiring, Installations of Radios & Reverse Camera Systems, Brake & Suspension Specialists. Committed to the Best Prices and Quality Service. Contact Johan on 09 444-68-76, or visit www.glenfieldautocentre.co.nz

Page 11: Redakteursbrief - Brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in

Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014

2. Motorherstelwerk-bestemming op die Shore (2/5/10) P Pit Stop Browns Bay is in Suid-Afrikaanse besit. Uitlaatstelsels, remme, suspensiewerk, skokbrekers, dienste, “cambelts”; koppellaars; “CV joints” en WOF-herstelwerk. Vir ‘n professionele, hartlike, waarde-vir-geld dienservaring sonder gelyke, in beide Afrikaans of Engels, kontak Duncan by 479 5311 / 479 5314 òf loer in te Beach Road 749, Browns Bay

Professionele dienste

Terug na besigheidstipes...

1. Leiding met Loopbaan-, Studie- en Vakkeuses (1/5/10)~1 Potential Profiling help jou kind ‘n loopbaan kies wat sy/haar brein se natuurlike denkvoorkeure pas. Verhoed teleurstelling, frustrasie, tydmors, demotivering, konflik, onderprestasie en studieskuld-las eie aan verkeerde beroepskeuses. Vir ‘n unieke loopbaanleidings-diens, gesels met Martin Hefer — 021 210 2002 of [email protected] 2. Baker Law – Prokureurs North Shore en Howick (3/5/10) P Ons is die grootste Afrikaanse prokureursfirma in die land en help graag met ‘n wye verskeidenheid van sake. Ons het spesialiste in eiendommme, trusts en testamente, litigasie, besigheidsreg en arbeidsreg. Ons kantore is in Beach Rd, Mairangi Bay (ingang uit Hastings Rd, langs United Video), en in Uxbridge Rd, Howick (langs Ray White).Skakel ons by 09 476 8000 of e-pos na [email protected] 3. SILVER FERN IMMIGRATION SERVICES – Committed to your success (4/5/10) P Drie gelisensieerde adviseurs om jou te help met enige immigrasiewerk. Ons help graag met; • SMC (Skilled Migrant Category) – E-pos jou CV na ons vir ‘n gratis evaluasie • Werksvisas – Het jy ‘n werksaanbod? Ons kan help om jou werksvisa in die kortste moontlike tyd deur te kry • Besigheids- en Entrepeneursvisas – Ons kan help om jou besigheidsidee te laat gebeur • Beleggers – Het jy geweet dis ‘n kortpad na permanente verblyfreg? • Ouers van ‘permanente residents’ – Ons bied ‘n spesiale prys aan ouers Kontak ons vir meer inligting: [email protected] , [email protected] en [email protected] Besoek www.silverfernimmigration.co.nz of kontak ons op 09 2777 848, of Skype op Silverfernimmigration1 4. Dental Practice on the North Shore (4/5/10) P Sunset Dental Care, Unit 18 North Shore Medical Centre c/o Sunset & East Coast Rd. Dr Jonathan Franks BDS (Rand), ex-South African run & owned. New patients welcome. Special: Free examination for new patients Call 478 2112 or [email protected] 5. North Shore Immigration (Established 1993) (4/5/10) P We have 3 licensed advisers and 5 support staff operating on the North Shore, Auckland. Professional immigration advice in English, Russian, Chinese, Romanian & Spanish. We specialise in long term business visas but can assist in:

Skilled Migrant Category Business/Entrepreneur Category

Work Visas Study in New Zealand

Renewal of passports

Free advice and free assessments. Contact Simona [email protected] or Peter [email protected] or call 415 33 92 for appointment. Visit www.nsis.co.nz or www.sagoingtonz.co.nz for lots of info regarding Immigration to NZ 6. Regsadvies – Downie Stewart Lawyers (24/25/10) Op soek na ‘n prokureur wat jou verstaan? Eerste telefoon-konsultasie gratis vir Brokkieslesers. Kontak Pieter Brits by 021 990 711 of [email protected] of besoek ons webblad www.downiestewart.co.nz vir meer inligting.

Rekenaardienste

Terug na besigheidstipes...

1. PC Fixit Rekenaardienste (4/5/10) ~1 P Ons bou rekenaars volgens u vereistes, installeer netwerke, doen opgraderings en herstelwerk by u huis of kantoor regoor Auckland. Skakel Juanita of Philip Coetzee by 09 271 2441 of 0800PCFixit. e-pos: [email protected] 2. Silverdale Rekenaar-ondersteuning (3/5/10) ~1 Ons doen algemene Apple- en Windows-rekenaarondersteuning. Ook outomatiese data-rugsteuning (back-ups) en sinchronisasie van data tussen rekenaars. Bedien die Hibiscus Coast en North Shore. Skakel Danie by 09-427-8980 of 022-54321-54 of epos [email protected]

Page 12: Redakteursbrief - Brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in

Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014

Skoonheid & Gesondheid

Terug na besigheidstipes...

1. HAMILTON: Annique Rooibos gesondheids- en skoonheidsprodukte (3/5/10) Fantastiese spesiale aanbiedinge en gratis items vir April! Kyk ons ongelooflike ‘April Easter’-katalogus hier. Vir meer inligting, of om ‘n Annique-konsultant te word, skakel asb met Tracey Crosby by 09 945-0556 of [email protected] of besoek www.anniqueonline.co.nz or www.facebook.com/AnniqueNZ 2. KAPITI COAST – ‘House of Hair Salon’ bied professionele, bekostigbare diens (1/5/15) Moeg gesoek vir ‘n Suid-Afrikaanse haarkapster wat jou behoeftes verstaan? Ek is op die hoogte van alle nuwe haarstyle, kleure en haarprodukte. Ek is gekwalifiseer en geniet die persoonlike interaksie met my kliënte. Skakel my, Mariaan van Niekerk, vir meer inligting of ‘n afspraak: Tel. 04-904 0878 / sel. 021-059 8078 / e-pos [email protected] Ek is ook die senior konsultant vir Annique rooibos skoonheidsprodukte in die Kapiti Coast-gebied.

Versekering

Terug na besigheidstipes...

1. Uitree-annuïteite in SA mag nou voorwaardelik afgekoop word (4/5/10) Indien u oor Permanente Verblyfreg of Nieu-Seelandse burgerskap beskik, mag u moontlik u uitree-annuïteite in SA afkoop, selfs al is u jonger as 55 jaar. Vir verdere inligting, stuur asseblief ‘n e-pos aan Fritz Swart ([email protected]) 2. Nuut in Nieu-Seeland? (7/25/10) Kontak FINCARE. Ons bied lewens-, mediese en korttermynversekering, asook hulp met huisverband aansoeke. Gratis hulp met met die afkoop van uittree-annuïteite en raad oor wat om te doen met jou SA polisse vir ons kliënte. Skakel 09 963 6291 of 021 472 444 of e-pos [email protected]. Ons webblad is www.fincare.co.nz. en kyk gerus na ons facebook – Fincare. 3. Hoeveel lewensdekking het ek regtig nodig? (3/10/10) Doen self die berekening en bepaal hoeveel lewensdekking jy nodig het. Kliek asseblief op die volgende skakel daarvoor: http://www.mfs.net.nz/lifecalc.htm. Ons kan jou ook hiermee help indien jy onseker is. PROBEER ONS! Skakel Herman Roodt van Mutual Financial Services Ltd by 09 473 0880 (w), 021 736 030 (s) of e-pos 4. Fritz Swart vir al jou versekeringsbehoeftes en meer (4/5/10) P Fritz Swart het meer as 25 jaar ervaring in die versekeringswese. Nuwe NZ lewens-, mediese, kar- en huisversekering teen lae premies. Advies en inligting oor jou SA-polisse. Ook huisverbande en gratis NZ testamente vir kliënte. Skakel 09 473 5210 of 021 183 8936 alle ure. E-pos: [email protected] en webblad

SA-produkte

Terug na besigheidstipes...

1. Suid Afrikaanse Winkels in Rosedale Road en Stanmore Bay (1/10/10)-P Die SA-winkels in Rosedale Rd en Stanmore Bay hou baie SA produkte aan soos biltong, boerewors, koeksisters, melktert en kruideniersware. ‘South African Kiwi’-gholfhemde nou beskikbaar. Groot verskeidenheid SA-CD’s, SA-wyne, SA-biere en ander drank! Besoek ons by 6c Rosedale Rd (net af van East Coast Rd) - tel 09 478 8016, of by 2B Arklow Lane, Stanmore Bay (draai regs op die bult na PlaceMakers op pad na die Pacific Plaza) tel 09 428 0850. 2. Safari Biltong winkels (8/10/10) P Northshore: 83 Apollo Drive Eden Terrace: 45 New North Road Tel nr 09 359 9936 Hamilton: 96A Fith Ave Tel nr 07 852 5251 Aan-lyn bestellings: www.safaribiltong.co.nz OF Skakel tolvry 0800 Biltong Landswye aflewering - sien kostes op ons webwerf. Safari Biltong spesialiseer in biltong, droëwors, cabanossi, ‘biltong sticks’, ‘chilli sticks’ en ‘biltong chips’ (gewoon & chilli)

Page 13: Redakteursbrief - Brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in

Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014

3. Safari Meats & SA Shop in Christchurch spog met nuwe webwerf! (3/5/10)~2 Safari Meats & SA Shop spog met ‘n splinternuwe webblad! Vir die beste Boerewors, Biltong en die geurigste Rumpsteak in New Zealand, besoek ons by www.safarimeats.co.nz en plaas jou bestelling aanlyn (ons versend daagliks regoor NZ). Loer gerus in by 100 Carmen Road, Hornby, Christchurch. Kontak Chris, Magda of Riki by 03 389 7703/5. 4. Fred’s Fine Foods – Landswyd bekend vir puik produkte! (4/5/10)~4 P Ons maak smullekker biltong, droëwors, boerewors, russians, viennas, melktert, beskuit en koeksisters en het ‘n groot verskeidenheid SA produkte. Kontak vir Aletta, Alida of Danie! Ons lewer produkte landwyd. Besoek ons te Unit H, 52 Oteha Valley Rd, Albany op die North Shore of skakel 09 475 5403. Nou ook by die Highlands Park winkelsentrum, 505 Pakuranga Rd waar Meisie en Cole alles verkoop wat ons in Albany aanhou. Saterdae het hulle ook ‘n boereworsrol-stalletjie. Hul tel is: 537 1643. Besoek www.fredsfinefoods.co.nz. 5. ‘The Original SA Shop’ in Browns Bay het van alles en nogwat (5/5/10) P Kom besoek ons by The Original SA Shop 12 - 18 Inverness Road, Browns Bay - Op die hoek van Glen Road en Inverness Road. Ons hou ‘n groot voorraad Suid-Afrikaanse produkte aan soos Biltong, Boerewors en Melktert, Koeksisters en Fudge asook ‘n groot verskeidenheid kruideniersware, lekkers en chips. Probeer ons tuisgebak: Koeksisters ($7.90), Melktert ($11.50), Peppermint Crisp-tert ($16.90) Kontak ons by: Tel: 09 476 3414 / Web: www.thesashop.co.nz / E-pos: [email protected] ________________________________________________________________________________________________

Paasfees in Nieu-Seeland

Werksgeleenthede

Terug na bo...

1. Versekeringsadviseur pos beskikbaar Vergoeding is op n kommissie basis. Deel van ‘n gevestigde onderneming met ‘n bestaande kliëntebasis. Ondervinding noodsaaklik. Moet oor eie vervoer beskik. Kantoor en adminpersoneel word voorsien. Kontak asb vir Bernard De Wet by 021 472 444 of tydens kantoorure by 09 963 6291. 2. Spraakonderwys vir Immigrante Kan jy met vertroue 'n toespraak maak in Engels? Weet jy hoe Nieu-Seelandse werksonderhoude gevoer word? Het jy ervaring in klasgee vir volwassenes? Geniet jy dit om met mense van verskillende kulture saam te werk? Wil jy vir jouself 'n deeltydse werk skep? Lees die artikel oor die spraakkursusse wat in Rotorua aangebied word in Brokkies van 8 Februarie 2014 en kontak Margriet Theron vir meer inligting by [email protected] 3. Office administration / Customer service (Part time) 20hrs a week @ $14hr Mon – Friday 8:45 – 1:00 in a small but busy automotive workshop. Requirements: Drivers license, organised, computer literate, can do attitude, presentable & client service minded would be essential. Full training will be provided. Based in Glenfield contact Johan at [email protected] to register interest. ________________________________________________________________________________________________

Page 14: Redakteursbrief - Brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in

Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014

Afrikaanse kerkdienste

Terug na bo...

Geestelike Pitkos Terug na bo...

Wat het jy in jou hand?

So dikwels word ons gemotiveer om te “gaan vir daardie droom!” Amper in elke “motiverings”-praatjie wat ek al bygewoon het, is die boodskap op die einde: 1. Wees net jouself en 2. Leef jou droom! Sonder om te veel tyd te spandeer aan wat my opinie hieroor is, wil ek graag eerder met jou deel waarmee die Here my die afgelope tyd kom uitdaag het. Ek dink die probleem is dat ons somtyds so ‘n obsessie kan ontwikkel oor die einddoel, dat ‘n mens in die proses dalk al die klein oomblikke en geleenthede wat God gee, misloop! Kom ek verduidelik dit so: Toe God vir Moses geroep het om die volk Israel uit Egipte te lei, het God Sy “Groot Plan” aan Moses kom openbaar. Dit beteken egter nie noodwendig dat God dit altyd doen nie (neem bv. Abraham as voorbeeld). In Moses se geval was die plan egter duidelik: “Ek gaan aan julle die beloofde land Kanaan gee...” Maar, voordat Moses God se plan kon begin uitvoer, moes hy eers iets by God kom leer. God daag Moses daarom met die vraag: “...Wat is daar in jou hand?” (Ex 4:2). Moses se antwoord: “My Staf”! Dit laat my ook dink aan die vrou wat Elisa gehelp het om haar kinders te behou met die vermeerdering van die olie in 2 Kon 4:2: “Toe sê Elísa vir haar: Wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in die huis het. En sy antwoord: U dienares het glad niks in die huis nie…” Let mooi op wat Elisa vir haar vra: “Wat het jy in jou huis?” Haar eerste reaksie was: “…niks nie…”, maar toe besef sy dat sy ‘n flessie olie het. Ek glo God vra vir ons almal daagliks dieselfde vraag. Wat het jy in jou huis, in jou hand, in jou bank, in jou...? Wat het jy vandag in jou of by jou waarmee jy God kan eer en Hom kan dien? Dit is net hier waar ons baie versigtig moet wees voordat ons Hom antwoord! Dit is baie maklik om die vinnige antwoord te gee: “niks nie”. Op so ‘n manier vrywaar ek myself van enige verantwoordelikheid om iets te doen. Dit geld natuurlik nie net vir wanneer dit kom by my Christenskap nie, maar geld ook vir wanneer ek byvoorbeeld sonder ‘n werk sit. Dit is te maklik om die verskoning te gebruik van “ek kry nie werk nie”, terwyl God dalk die heeltyd vir jou vra: “Maar wat het jy in jou hand?”. Kyk bietjie rond en maak jou oë oop vir die deur wat God dalk al lankal vir jou oopgemaak het, maar omdat ek so op myself en my probleme gefokus is, is dit amper onmoontlik vir my om dit raak te sien! Maar God gee gelukkig nie so maklik op nie . Da a ro ons hom eerlik kan antwoord. Miskien het jy nie baie om te wys nie, maar die vraag is nie: “Hoeveel het jy in jou hand nie”, maar “wat het jy in jou hand?” Nie, “hoeveel is dit werd wat in jou hand is nie, maar slegs “wat...wat het jy in jou hand?” Moses se antwoord was sy staf en die vrou kon slegs met 1 potjie olie opkom. Sodra jy sien wat in jou eie hand is, verwag God van jou om in daardie oomblik met ‘n verwagting, volkome op Hom te vertrou om daarmee “die skares te voed” (Matt 15:34-38). Glo dat Hy by magte is om met wat ook al in jou hand is, hoe groot of hoe klein, ‘n wonderwerk te verrig (Fil 4:13). Soms is die probleem egter dat ons eenvoudig net nie weet waar om te begin of wat om te maak met dit wat ons in ons hand het nie. Onthou jy wat het Moses gedoen met sy staf, hoe hy begin het? Wat het die vrou gedoen met haar flessie olie? Beide moes in Geloof dit eers vir God teruggee sodat God dit wat hulle gehad het eers kon seën (“Gooi dit op die grond”). Wat albei in gemeen gehad het, was:

Page 15: Redakteursbrief - Brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in

Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014

1. Gehoorsaamheid 2. Vertroue, en 3. Om oor te gaan tot aksie. “Toe gooi hy dit op die grond…” (Gen 4:3), “En hy sê: Gaan leen vir jou van buite af kanne, leë kanne van al jou bure; leen nie te min nie.” 2 Kon 4:3 Hou op om dit wat in jou hand is so styf vas te hou terwyl dit slegs deur genade aan jou geleen is. Vir so lank as wat ek dit wat ek het slegs vir my eie vleeslike begeerlikhede wil aanwend, sal ek nooit ware geluk en vrede by God vind nie. God het ons gemaak sodat ons tot Sy eer kan lewe. Dit beteken dat ons ook alles wat ons het behoort te gebruik tot Sy eer! Kry dit reg en jy sal weet hoe lyk ware geluk – selfs al bly jy in Antartika. Mag jy dit wat in jou hand is vandag tot eer van God gebruik. Ds Derik Kotze Afrikaanse Christen Kerk van Nieu-Seeland (Hawkes Bay)

Afrikaanse kerkdienste 1. Erediens te ASHBURTON: Afrikaanse Christen Kerk van Nieu-Seeland Elke derde Sondag van die maand om 3:00 nm in die Evangelical Presbyterian Church, 63 Princess Street, Ashburton. Die Leraar is ds Andre Strauss van Christchurch. Elke ander Sondag sal daar 'n diens wees wat gelei word deur Willem Ferreira. Na die diens word saamgekuier oor ‘n koppie koffie/tee. Skakel ds Andre Strauss by 021 134 4383 of [email protected] of Willem Ferreira by 027 766 3890, 03 327 3326 of [email protected] vir meer inligting. 2. Erediens op North Shore: Afrikaanse Christen Kerk van NS (AUCKLAND-gemeente) Om 10vm in die Rothesay Bay Ratepayers Association se saal op die hoek van Beulah Avenue en Rothesay Bay Road (1 Beaulah Avenue). Besoek ons vir 'n gewyde Afrikaanse erediens en kuier na die diens lekker saam. Kategese na die erediens vir alle ouderdomme. Besoek gerus die gemeente se webblad www.ackauckland.co.nz vir meer inligting. 3 Erediens te CHRISTCHURCH: Afrikaanse Christen Kerk van Nieu-Seeland Afrikaanse eredienste elke Sondag in die Kerkgebou van ST MAGARET’S PRESBYTERIAN CHURCH OM 16:00 [4NM.] TE 94 FARRINGTON RD BISHOPDALE. Die prediker is ds. Andre Strauss. Na die diens kuier ons saam om ’n koppie koffie/tee. Skakel ds. Strauss by 021-134-4383 of epos na [email protected] vir meer besonderhede. 4. Feesdienste van Doxa Deo Auckland Ons Feesdienste op die North Shore word elke Sondag om 09:00 vm by AUT se A A-gebou te 90 Akoranga Drive, Northcote, gehou. Tydens die oggenddiens word die kinders ook bedien op hulle vlak. Jongmense en tieners kom Woensdae om 7:00 nm byeen by die Presbiteriaanse kerk te 539 Albany Highway, North Shore. Besoek gerus ons webblad www.doxadeo.co.nz vir meer besonderhede oor wat die gemeente bied. Rig navrae aan Marinda by [email protected] of skakel Karel Botha by 022 601 3397 of 09 414 1181 (Kerkkantoor). Almal is baie welkom! 5. Erediens te Greymouth: Afrikaanse Christen Kerk van Nieu-Seeland Elke laaste Sondag van die maand om 5:00 nm in die Baptiste Kerk, 76 High Street Greymouth. Bybelstudies vind weekliks plaas op Woensdae om 7:00 nm. Almal is hartlik welkom. Vir inligting oor gemeentelike aktiwiteite skakel gerus ds Andrè Strauss by of 021 134 4383 of stuur ’n e-pos aan [email protected] 6. Erediens te HAMILTON: Afrikaanse Christen Kerk van NS Afrikaanse eredienste elke Sondag om 9:00 vm in die Auditorium van die St Paul's Methodist Church 62 London Steet, Hamilton (agter die kerkgebou; parkering en ingang vanaf Harwood Street). ‘n Volledige geloofsonderrig-program word aangebied vir kinders, voorskools tot belydenisklas. Tee/koffie word na die tyd bedien. Skakel ds Johan Hendricks by 07 855 3329 of [email protected]. Almal is baie welkom. 7. Erediens in TE AWAMUTU - ‘n Bediening van die ACK, Hamilton Elke Sondag om 6:00 nm is daar ‘n Afrikaanse erediens in die Assemblies of God Kerk, 654 Alexander Street, Te Awamutu. Skakel Ds Johan Hendricks vir meer inligting: 07 855 3329 / 021 233 1785 of epos [email protected] 8. Wyksdiens in WAIKATO DISTRIK: Afrikaanse Christen Kerk van NS, Hamilton Die erediens vir Hamilton se landelike gebied vind elke Sondag van die maand om 11:30 vm in die kerkie op die hoek van State Highway 27 en Diagonal Street plaas en word gelei deur Ds Johan Hendricks. Dit is ongeveer halfpad tussen Morrinsville (Tutuanui) en Matamata op State Highway 27. Geloofsonderrig word aangebied. Skakel ds Johan Hendricks by 07 855 3329 of 021 233 1785 of [email protected] vir meer inligting

Page 16: Redakteursbrief - Brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in

Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014

9. Nederduits-Hervormde Kerk in Nieu-Seeland – Gewyde eredienste - CLIVE Gewyde Afrikaanse eredienste om 11vm in St Francis Parish, Ferry Rd, Clive vir Februarie. Ds Liebenberg (konsulent) besoek vanaf Waterberg Gemeente en sal die dienste waarneem. n Program is beskikbaar vir huisbesoek, jeugkamp, huwelikskategese en lekker kuier. Volwaardige kategese/Sondagskool na die erediens. Vir pastorale versorging skakel dr Ronelle Brits (Skriba) by 06 875 1961 of 021 807 442 of e-pos na [email protected] vir meer inligting. Dr Stan Theron en Ds Sonnedecker is ons besoekende predikers en datums van preke sal vooraf verskaf word 10. Erediens te HOWICK-gemeente in AUCKLAND: Afrikaanse Christen Kerk van N S Erediens elke Sondag om 9:30 vm in die skoolsaal van Lady Star of the Sea Skool, 19 Stellamaris Way, North Park, Howick. Die jeug word ook tydens die erediens in die oggende bedien. Daar is ook ‘n Engelse diens om 7:00 nm by dieselfde lokaal wat deur Annericke Leonard / Ruan Swart gelei word. Besoek gerus die webblad www.ackhowick.co.nz vir meer inligting. Die leraar is ds Freek Terblanché en kan geskakel word by 09 550 6450 en 021 756 077 of per e-pos by [email protected] 11. Eredienste te NAPIER: Hawkes Bay-gemeente van die ACK van NS Afrikaanse eredienste elke Sondag om 10:00 vm gedurende die winter en 8:50 vm gedurende die somer. (Verandering weens dagligbesparing.) Voor elke erediens is daar gebedsbediening om 8:30 vm in die somer. Kinderbediening (5-12 jaar) vind tydens die erediens plaas. Jeugbediening vir hoërskooljeug (13-17 jaar) wat Sondagoggende direk na die erediens om 10:00vm. Adres: EIT (Eastern Institute of Technology) Campus, Lecture Theater 1, Gloucester Sreet, Taradale, Napier. Meer inligting, insluitende 'n roetekaart, kan verkry word op ons webblad www.ackhawkesbay.co.nz of deur Ds Derik Kotze te skakel by 06 929 0154 / 021 242 2025 of [email protected]. Na die afloop van die erediens kuier ons almal lekker saam met ‘n koppie koffie/tee 12. Erediens op North Shore: Afrikaanse Christen Kerk van NS (NORTH SHORE-gemeente) Erediens elke Sondag om 09:30 vm in die gebou van die Seventh-Day Adventist Church te 40 Bronzewing Terrace, Unsworth Heights. Ons Visie–Slagspreuk “Ons geloofsfamilie is jubelende draers van Jesus se liefde en lig”. Besoek www.acknorthshore.co.nz vir meer inligting of e-pos na [email protected] Die Leraar is Ds Danie Marais, 14 Fitzwilliam Drive, Torbay, North shore, Auckland, 09 473 5320 en 021 556 853 of e-pos [email protected] 13. Afrikaanse Kerkdienste in PAKURANGA - Auckland Afrikaans Community Church Elke Sondag in Studio 4 om 10:00 vm. TE TUHI CENTRE for the ARTS, 13 Reeves Rd, Pakuranga. Dienste word gelei deur Louis Fourie. Almal baie welkom.Vir verdere inligting skakel:Louis Fourie 021 0272 6270 of e-pos na [email protected] 14. Erediens te PUKEKOHE: Afrikaanse Christenkerk van Nieu Seeland Erediens elke Sondagaand om 6nm in die winter (tans die begintyd) en 7 nm in die somer, in die Wesley Methodist Church, h/v Queen & Wesley Street, Pukekohe. Besoek gerus die webblad www.ackhowick.co.nz vir meer inligting. Die leraar is ds Freek Terblanché en kan geskakel word by 09 550 6450 en 021 756 077 of per e-pos by [email protected] 15. Eredienste te ROTORUA: Afrikaanse Christen Kerk van NS (ROTORUA-gemeente) Eredienste vind elke Sondag om 6:00 nm (Somertyd) en 5:00 nm (Wintertyd) plaas in die kerkgebou van die Seventh-Day Adventist Church, 311 Fenton straat, Rotorua. Eredienste deur ds. Riaan Rossouw gelei. Volledige geloofsonderigprogram vir kinders (voorskools tot belydenisklas), omgeegroepe, gemeentebybelstudie, gebedsgroep en saamkuier na diens. Skakel die kerkkantoor by 07 348 4875 (h) of 022 345 4775 (s) (Irma van Niekerk) of ds. Rossouw by 07 345 7958 (h) of 027 566 5458 (s) of e-pos na [email protected] vir meer inligting. Gaan kyk gerus na ons webwerf www.ackrotorua.co.nz. Let wel: die winter- en somertye word bepaal deur “Daylight Saving”. 16. Afrikaanse kerkdienste in TARANAKI Elke Sondag om 10vm. Dienste vind plaas elke 1ste, 3de en 5de Sondag van die maand in New Plymouth in die Citizen's Advice Bureau saal langs die YMCA, verste punt van parkeerarea oorkant die District Council gebou in Leach Street. Ook elke 2de & 4de Sondag in die kerkie op die terrein van die Taranaki Pioneer Village, net suid van Stratford op SH3. Navrae kan gerig word aan Francois Bredenkamp by 06 759 6951 (h) of 021 147 3674. Vir die jongste inligting besoek www.taranakichristen.blogspot.com 17. Afrikaanse kerkdiens in TAUPO Kerkdienste is om 7:00 nm in die St Paul's Union kerk, h/v Rifle Range en Tamamutu Street, elke 2de maand, elke 4de Donderdag van die maand. Die volgende dienste is 10 April (nagmaal), 12 Junie, 14 Augustus en 9 Oktober. Die prediker is Dr Jaco Reyneke. Na die diens word daar lekker gekuier met ‘n koppie koffie of tee en lekker eetgoed. Alle belangstellendes is welkom. Vir meer besonderhede, of om die datum en tyd van die diens te bevestig, skryf aan Retha Janse Van Rensburg – [email protected]

Page 17: Redakteursbrief - Brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in

Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014

18. Afrikaanse Eredienste te TAURANGA Die Afrikaanse Christen Kerk van Nieu-Seeland se Tauranga-gemeente het elke Sondag ‘n erediens in die St Enoch's Presbiteriaanse Kerk te 134 Sixteenth Ave. Dr. Jaco Reyneke lei die eredienste. Wintertyd 5:00 nm en Somertyd 6:00 nm. Let wel: Winter- en somertye bepaal deur ‘daylight saving’. Bel Jaco 07 574 3371 / 027 325 9003 vir meer inligting. 19. Eredienste in WELLINGTON: Afrikaanse Christen Kerk van Nieu-Seeland Die ACK Wellington is ‘n geloofsfamilie wat weekliks ontmoet rondom die Woord. Ons nooi u uit na ons eredienste

• elke Sondagoggend om 10:00 vm in die Plunketgebou, 19 Rotoiti Road, Johnsonville • elke 3e Sondag van die maand om 6:00 nm by Waikanae Uniting Parish, Ngapaki Street, Waikanae

Meer inligting kan verkry word van • Jacques Botha by 027 437 3291 of 04 550 4085 of per e-pos by [email protected] of of • Dries Gerryts by 021 879 423 of 04 477 4451 of per e-pos by [email protected]

20. ‘His Family’ bediening in Churton Park, WELLINGTON ‘His Family'-geloofsfamilie hou elke Sondag om 6Nm tweetalige gesinsbyeenkomste by die Amesbury skoolsaal, 48 Amesbury Drive, Churton Park, Wellington. 'n Gesins-bidgeleentheid begin reeds om 5.30Nm in dieselfde gebou. Besoek ons webwerf www.HisFamilynz.org of ons Facebook-blad by HisFamily NZ vir meer inligting. Enige navrae kan aan Jaco Rheeder gerig word by [email protected] of by 04 23 23 624 / 02777 333 04. ALMAL BAIE WELKOM! 21. Afrikaanse kerkdienste te WHANGAREI Erediens elke Sondagoggend om 9:30 vm in die Kamo War Memorial Hall, h/v Grant en Boswell Street, Kamo. Dr Gert Volschenk lei die dienste en navrae kan gerig word aan Gert Volschenk by 09 438 4455 of 022 652 2044 (na-ure) en e-pos [email protected]. Na afloop van die diens word daar lekker saamgekuier oor ‘n koppie tee/koffie 22. Afrikaanse preke op INTERNET

1. Besoek die webblad van die Afrikaanse Christen Kerk van Nieu-Seeland, Hamilton-gemeente, by www.ackhamilton.co.nz en luister na Afrikaanse preke deur Ds Johan Hendricks en ander predikers.

2. Besoek die webblad van die Afrikaanse Christen Kerk van Nieu-Seeland, Howick-gemeente, by www.ackhowick.co.nz en luister.na Afrikaanse preke deur Ds Freek Terblanche.

3. Besoek die webblad van die Afrikaanse Christen Kerk van Nieu-Seeland, Wellington-gemeente, by http://www.ackwellington.co.nz en luister.na Afrikaanse preke deur Ds Mariaan Scutte.

Landswye dagboek

Terug na bo...

Dagboek: AUCKLAND SUPER CITY Besoek: http://www.guidetoauckland.co.nz/?gclid=CIrMp5jX4qUCFQIBbAodgyVYFg vir aktiwiteite Dagboek: WELLINGTON Besoek: http://www.feelinggreat.co.nz/ vir aktiwiteite Dagboek: HAMILTON Besoek: http://www.hamiltonevents.co.nz/vir aktiwiteite Dagboek: CHRISTCHURCH Besoek: http://www.bethere.org.nz/ vir aktiwiteite Dagboek: HAWKES BAY Besoek: http://www.hawkesbaynz.com vir aktiwiteite in Hawkes Bay Dagboek: ROTORUA Besoek: http://www.rotoruanz.com/events/ vir aktiwiteite in Rotorua Dagboek: TAURANGA Besoek http://events.tauranga.gBuskingovt.nz/ vir aktiwiteite. Dagboek: WHAKATANE Besoek: http://www.whakatane.com/eventslist.html vir aktiwiteite

Page 18: Redakteursbrief - Brokkies...word dat jy in ‘n leeukuil gegooi gaan word tensy jy erken jy het maar net ‘n grappie gemaak oor wat jy gesê het jy gesien het. Wanneer jy dan in

Brokkies Afrikaanse e-nuusbrief van Kiwiland 20 April 2014

Riglyne vir adverteerders

Terug na bo...

Versoek asseblief ons advertensieriglyne by [email protected] ; ons sal dit aan jou e-pos.

Kanselleer intekening / UNSUBSCRIBE

Terug na bo...

Indien jy jou Brokkies nie meer wil ontvang nie, stuur asseblief ‘n e-pos na [email protected] met vermelding van jou e-posadres, asook die versoek ‘Verwyder asb. my adres’ in die onderwerpslyn. If you would like to unsubscribe, please send an email to [email protected], with the following request in the subject line: ‘Please unsubscribe me’. Remember to mention your email address in the body of the email.