refleksi internship

29
1.0 Pendahuluan Kursus PPK 290/2 Internship 1 adalah bertujuan memberi pendedahan awal dan pengalaman sebenar kepada pelajar tentang pengendalian program pendidikan khas integrasi di sekolah. Pelajar kursus ini sebagai guru pembantu hanya dikehendaki membuat pemerhatian dan membantu guru serta melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah supaya mereka mendapat pengalaman yang sesuai. Pada akhir internship, pelajar akan mempunyai pemahaman yang jelas tentang peranan guru pendidikan khas di sekolah. Semasa menjalani latihan ini, pelajar tidak akan melakukan tugas-tugas sebenar guru pendidikan khas. Mereka hanya dikehendaki melibatkan diri dalam empat tugas iaitu membuat pemerhatian terhadap tugas-tugas guru pendidikan khas, pengurusan murid-murid keperluan khas, serta pemerhatian terhadap aktiviti pengajaran dalam kelas pendidikan khas. Selain itu, tugas guru pembantu juga meliputi membantu guru pendidikan khas mengurus murid-murid pendidikan khas, mengendali aktivitipengajaran dalam kelas pendidikan khas, mengkaji keperluan murid dan menulis laporan RPI serta menulis jurnal harian dan menyediakan laporan reflektif. 2.0 Penghargaan

Upload: pensil-dan-pemadam

Post on 16-Jan-2015

809 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Refleksi internship

1.0 Pendahuluan

Kursus PPK 290/2 Internship 1 adalah bertujuan memberi pendedahan awal dan

pengalaman sebenar kepada pelajar tentang pengendalian program pendidikan khas

integrasi di sekolah. Pelajar kursus ini sebagai guru pembantu hanya dikehendaki

membuat pemerhatian dan membantu guru serta melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang

dijalankan di sekolah supaya mereka mendapat pengalaman yang sesuai. Pada akhir

internship, pelajar akan mempunyai pemahaman yang jelas tentang peranan guru

pendidikan khas di sekolah.

Semasa menjalani latihan ini, pelajar tidak akan melakukan tugas-tugas sebenar

guru pendidikan khas. Mereka hanya dikehendaki melibatkan diri dalam empat tugas iaitu

membuat pemerhatian terhadap tugas-tugas guru pendidikan khas, pengurusan murid-

murid keperluan khas, serta pemerhatian terhadap aktiviti pengajaran dalam kelas

pendidikan khas. Selain itu, tugas guru pembantu juga meliputi membantu guru

pendidikan khas mengurus murid-murid pendidikan khas, mengendali aktivitipengajaran

dalam kelas pendidikan khas, mengkaji keperluan murid dan menulis laporan RPI serta

menulis jurnal harian dan menyediakan laporan reflektif.

Page 2: Refleksi internship

2.0 Penghargaan

Syukur Alhamdulillah, saya berjaya melalui internship atau praktikal selama sebulan

di SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga

SMK Rosli Dhoby, terutamanya kepada Tuan Pengetua, Penolong Kanan Pendidikan

Khas dan guru-guru pendidikan khas kerana memberi peluang dan kebenaran kepada

saya untuk menjalani internship selama sebulan di sekolah ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru-guru yang sudi membimbing dan

membantu saya selama saya berada di sekolah ini. Saya juga berterima kasih kepada

pensyarah-pensyarah saya yang telah banyak membantu. Hasil daripada pembelajaran

yang saya ikuti di Universiti Sains Malaysia, telah saya aplikasikan sepanjang saya berada

di sekolah ini.

Selain itu, saya juga amat berterima kasih kepada pelajar-pelajar pendidikan khas

SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak kerana telah banyak membantu saya sepanjang saya

menjadi guru pembantu di sekolah ini. Kerjasama yang mereka berikan amat bermakna

buat saya. Setelah sebulan berada di sekolah ini, banyak pengalaman dan ilmu yang saya

perolehi. Saya juga dapat menambah pengetahuan mengenai bahasa-bahasa isyarat

yang mereka gunakan di sekolah dan dalam perbualan harian. Akhir kata, sekali lagi saya

ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang membantu saya termasuklah

keluarga saya dan seluruh warga SMK Rosli Dhoby, Sibu, Sarawak.

Page 3: Refleksi internship

3.0 Objektif Internship

Objektif utama Internship 1 adalah untuk memberi pendedahan awal dan

pengalaman sebenar (field experience) kepada pelajar. Pelajar akan ditempatkan dalam

program-program pendidikan khas yang sesuai dengan bidang tumpuan selama sebulan

(4 minggu). Semasa menjalankan internship, pelajar dikehendaki membuat pemerhatian,

membantu dan melibatkan diri dalam program-program yang dijalankan supaya mereka

akan mendapat pengalaman yang sesuai. Pelajar diberi peluang untuk mengkaji ciri-ciri

diagnostik ketidakupayaan murid, dan cara mengurus dan mengajar murid-murid tersebut.

Pelajar akan bertugas sebagai guru pembantu (teaching assistant) kepada guru-guru

pendidikan khas dalam program-program tersebut. Pada akhir internship, pelajar akan

mempunyai kefahaman mengenai peranan guru pendidikan khas dalam program integrasi

inklusif atau badan bukan kerajaan.

Page 4: Refleksi internship

4.0 Refleksi Internship

4.1 Refleksi Hari Pertama (9 Julai 2012 / Isnin)

Hari pertama berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Rosli Dhoby, hari pertama

sebagai guru pembantu. Sekolah yang merupakan tempat saya praktikal ini mempunyai

Program Integrasi Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran. Program ini diwujudkan

sejak tahun 2002. Sewaktu itu, program ini masih berada di skala yang kecil. Mereka

menggunakan sebuah kelas sahaja. Guru-guru pula menggunakan sedikit ruang di dalam

kelas tersebut sebagai tempat rehat guru. Pada permulaan program ini dahulu, hanya

terdapat sedikit sahaja pelajar pendidikan khas. Namun sehingga tahun 2012, mereka

berkembang daripada 1 kelas kepada 5 kelas. Dahulunya hanya untuk pelajar Tingkatan 1

sehingga 3 sahaja, namun kini sudah mempunyai kelas tingkatan 4 dan 5. Hal ini

menunjukkan program ini sudah banyak membangun setelah 11 tahun diwujudkan. Jika

dahulu, guru hanya menumpang ruang di dalam kelas pelajar, namun kini mereka sudah

mempunyai bilik rehat guru yang tersendiri. Selain itu, mereka juga mempunyai 2 orang

pembantu pendidikan khas. Mereka adalah Kak Lily dan Kak Siti Hawa. Tugas mereka

adalah untuk membantu guru-guru dan para pelajar di sini. Mereka membantu guru

daripada segi menyediakan salinan lampiran mengajar, serta membuat tugas-tugas lain.

Bagi pelajar pula, mereka membantu pelajar untuk memesan makanan di kantin dan

sekiranya terdapat aktiviti luar bilik darjah, mereka membantu untuk memasak makanan

untuk para pelajar.

Bagi hari pertama, tidak banyak perkara yang dilakukan. Saya tiba di sekolah pada

pukul 6.20 pagi, kerana sudah menjadi kebiasaan semasa bersekolah di sini dahulu.

Waktu persekolahan bermula pada pukul 6.50 pagi. Pada kebiasaannya, pelajar-pelajar

akan berhimpun di tapak perhimpunan untuk upacara menaikkan bendera. Namun, pada

hari ini, cuaca tidak mengizinkan, hujan yang turun menyebabkan pelajar-pelajar hanya

menunggu di dalam kelas dan bersedia untuk memulakan proses pengajaran dan

pembelajaran.

Para pelajar sudah dilatih untuk berdikari dalam menjaga kebersihan kelas masing-

masing. Sebelum masuk ke kelas, sudah menjadi rutin harian, mereka akan mengambil

kunci kelas masing-masing untuk membuka bilik darjah. Kelas pendidikan khas di sini

Page 5: Refleksi internship

adalah sebanyak 5 buah, iaitu daripada Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5. Setiap wakil

daripada kelas masing-masing akan mengambil kunci kelas yang terletak di bilik guru.

Selepas kelas dibuka, murid-murid akan membuat pembersihan di kelas masing-masing.

Guru kelas setiap tingkatan sudah menyediakan jadual bertugas untuk memudahkan

pelajar mengetahui tugas masing-masing.

Tidak banyak pemerhatian dilakukan pada hari ini. Saya melakukan pemerhatian di

seluruh kelas pendidikan khas daripada Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5. Para pelajar

kelihatan ramah apabila saya memasuki kelas mereka, walaupun mereka berasa hairan

dengan kehadiran saya. Pada hari pertama, interaksi antara saya dan pelajar-pelajar di

sini tidak begitu berkembang. Mereka masih kekok untuk menegur. Interaksi antara guru

pula baik, mungkin disebabkan saya sudah mengenali mereka semasa zaman

persekolahan dahulu.

Kelas pertama yang saya masuk adalah kelas Tingkatan 1. Dalam kelas ini, ada 4

orang pelajar. Namun seorang pelajar tidak hadir ke sekolah. Apabila saya masuk untuk

pemerhatian, pelajar-pelajar tersebut kelihatan rajin untuk membuat kerja. 3 orang pelajar

ini dikenali dengan nama Tan Wui Chen, Saadiah bt Yusuf dan Eileen Kung. Ketiga-tiga

mereka mengalami masalah pendengaran. Di dalam kelas ini, mereka menggunakan

papan putih untuk menggantikan papan hitam. Penggunaan papan putih ini, pada

pendapat saya amat sesuai untuk pelajar pendidikan khas. Tulisan yang ditulis di papan

putih kelihatan lebih jelas berbanding di papan hitam. Kebanyakan sekolah di Sarawak

masih lagi menggunakan papan hitam di dalam kelas. Jadi, menjadi satu kelainan di

dalam kelas-kelas pendidikan khas ini apabila mereka menggunakan papan putih. Di

dalam kelas ini juga terdapat rak penyimpanan buku pelajar, mesin jahit, rak simpanan

kasut, kipas dan peralatan sukan. Susun atur tempat duduk pelajar adalah berhadapan

dengan guru (Lihat Lampiran A).

Kelas kedua yang saya masuki adalah kelas Tingkatan 2. Kelas ini mempunyai 5

orang pelajar yang kesemuanya lelaki. Mereka adalah Alexander, Mohd Fikri, Micheal,

Ting dan Nicholas. Menurut guru yang mengajar, pelajar yang bernama Nicholas, baru

memasuki sekolah pada tahun 2011 iaitu semasa dia berada di Tingkatan 1. Pelajar

tersebut tidak pernah menerima sebarang pendidikan semenjak daripada kecil. Oleh itu,

apabila pelajar tersebut memasuki sekolah pada tahun 2011, pelajar tersebut tidak

mempunyai sebarang pengetahuan mengenai bahasa isyarat dan pelajaran yang diajar.

Page 6: Refleksi internship

Hal ini merupakan satu cabaran bagi guru-guru untuk mengajar pelajar tersebut daripada

pengajaran yang paling asas. Pelajar-pelajar lain kesemuanya bekas murid daripada

sekolah rendah pendengaran. Di dalam kelas ini, terdapat papan putih, rak simpanan buku

pelajar, alat pemancar (LCD), televisyen dan kipas.

Kelas seterusnya adalah kelas tingkatan 3. Kelas ini terdapat hanya 2 orang pelajar

sahaja. Mereka adalah David dan Mohd Rizal. Di dalam kelas ini terdapat papan putih, rak

simpanan buku pelajar, rak simpanan kasut, televisyen, kipas dan tempat simpanan alat

pemancar. Pelajar yang bernama Rizal mempunyai sering sakit menyebabkan badannya

yang kurus semakin kurus. Jika diperhatikan, pelajar tersebut kelihatan mempunyai

penyakit lain yang menyebabkan badannya sangat kurus. Rizal tidak mempunyai masalah

pendengaran yang serius. Hal ini kerana dia mampu mendengar percakapan guru. Dia

akan menjawab semula dalam bahasa isyarat.

Dalam kelas Tingkatan 4 pula, terdapat 4 orang pelajar iaitu Albert, Afiq, Monica

dan Teng. Pelajar yang bernama Teng, merupakan pelajar perempuan yang berbangsa

Cina. Pelajar tersebut lewat memasuki kelas pendidikan khas. Hal tersebut kerana

menurut guru yang mengajar, pelajar tersebut lewat dikenalpasti sebagai mempunyai

masalah pendengaran. Menurut pemerhatian saya, pelajar tersebut kelihatan tidak dapat

menyesuaikan diri lagi berada dalam kelas pendidikan khas tersebut. Seperti yang kita

tahu, apabila seseorang tidak menggemari akan sesuatu, dia akan berperlakuan agresif

seperti suka marah dan sukar untuk mendengar arahan guru. Pelajar tersebut mempunyai

perlakuan tersebut yang menyebabkan guru-guru sukar untuk memberi arahan

kepadanya. Selain itu, walaupun pelajar tersebut tidak mempunyai masalah pendengaran

yang serius, guru-guru terpaksa bercakap dalam nada yang tinggi supaya dia mampu

mendengar. Pelajar tersebut juga mencuba untuk bercakap, namun butiran

percakapannya sukar untuk dikenalpasti. Hal ini menimbulkan kesukaran dalam proses

interaksi.

Kelas Tingkatan 5 pula terdapat 7 orang pelajar iaitu Nurhidayah, Nabil, Hadi, Alvin,

Hazemi, _____ dan ______. Dalam kelas ini terdapat kemudahan seperti papan putih, rak

simpanan buku, rak kasut, kipas dan OHP. Menurut guru yang mengajar, para pelajar di

dalam kelas ini mempunyai sikap dan pencapaian akademik yang baik. Apabila saya

masuk untuk memerhati, mereka rajin membuat kerja yang guru berikan. Terdapat guru

yang memberitahu bahawa ada pelajar di dalam kelas ini berpotensi untuk mendapat gred

Page 7: Refleksi internship

A dalam mata pelajaran tertentu. Walaupun mereka sukar untuk faham akibat masalah

pendengaran yang dihadapi, namun mereka tidak berputus asa untuk fahami subjek yang

guru ajar. Pemerhatian kelima-lima kelas membolehkan saya tahu serba sedikit mengenai

pelajar dan tingkahlaku mereka di dalam kelas.

Waktu pengajaran dan pembelajaran tamat pada pukul 1 tengah hari. Saya

bernasib baik kerana berkesempatan terlibat dalam aktiviti mereka pada hari itu. Aktiviti itu

bermula pada pukul 2 petang. Aktiviti yang diadakan adalah aktiviti penanaman bunga di

kawasan yang berhadapan dengan kelas pendidikan khas. Melalui aktiviti tersebut, dapat

dilihat kerjasama antara pelajar sangat baik. Walaupun mereka berada dalam tingkatan

yang berlainan, mereka boleh berinteraksi sesama sendiri seperti rakan-rakan yang

normal. Malah mereka kelihatan lebih rapat antara satu sama lain. Hal ini mungkin

disebabkan oleh jumlah pelajar yang sedikit. Guru-guru memberi tunjuk ajar kepada

mereka cara-cara untuk penanaman pokok.

Pada permulaannya, mereka mencabut keseluruhan tanaman yang tumbuh di

kawasan yang hendak ditanam. Kemudian, beberapa orang pelajar ditugaskan untuk

mencangkul tanah bagi menggemburkan tanah-tanah yang ada. Apabila melihatkan

mereka melakukan tugasan yang diberi, tergambar bahawa pelajar-pelajar tersebut amat

tekun melakukan kerja yang melibatkan kemahiran. Berbeza suasananya apabila

dibandingkan antara mereka berada di dalam kelas dan di luar kelas. Aktviti yang

melibatkan kemahiran vokasional lebih menarik minat mereka. Walaupun sukar untuk

mendengar, mereka mampu melaksanakan tugasan penanaman pokok tersebut dengan

baik. Aktiviti luar tersebut digunakan oleh guru sebagai latihan amali untuk mata pelajaran

Kemahiran Hidup. Aktiviti tersebut dilakukan untuk menguji kefahaman pelajar serta

peneguhan untuk mata pelajaran yang guru ajar.

Guru-guru juga turut serta dalam proses penanaman pokok-pokok tersebut.

Pelajar-pelajar tersebut diajar untuk menggemburkan tanah, menanam pokok di dalam

pasu dan di dalam tanah serta menggunting ranting-ranting yang ada di pokok.

Kesimpulannya, perjalanan internship hari pertama berlalu dengan baik.

Page 8: Refleksi internship

4.2 Hari kedua (10 Julai 2012 / Selasa )

Awal pagi sebelum bermulanya waktu persekolahan, seperti biasa pelajar-

pelajar melakukan tugasan pembersihan seperti menyapu lantai, mengemop,

membersihkan papan putih dan mengelap tingkap. Selain itu, ada juga pelajar disuruh

untuk menyiram pokok bunga yang ditanam semalam. Waktu pertama sehingga keempat

dihabiskan dengan aktiviti wajib seluruh sekolah di Malaysia iaitu 1 Murid 1 Sukan. Aktiviti

ini serentak dijalankan di sekolah-sekolah seluruh Malaysia pada hari Selasa. Para pelajar

dan guru-guru pendidikan khas tidak melepaskan peluang untuk turut serta dalam aktiviti

ini. Pelajar-pelajar sungguh bersemangat ketika menyertai aktiviti ini. Mereka berjaya

mengikut rentak senamrobik yang dibuat oleh jurulatih. Hal tersebut merupakan sesuatu

yang membanggakan kerana walaupun mempunyai kekurangan, mereka masih mampu

untuk menyertai aktiviti sebegitu.

Waktu selepas rehat dihabiskan dengan membuat pemerhatian di kelas Tingkatan

1. Hari sebelumnya, seorang pelajar tidak menghadirkan diri ke sekolah. Pada hari ini,

pelajar tersebut yang bernama Hafiz hadir ke sekolah. Menurut guru yang mengajar serta

melalui pemerhatian saya, pelajar tersebut tidak sesuai dimasukkan ke kelas bermasalah

pendengaran. Hal ini kerana, pelajar ini boleh mendengar dengan baik. Pelajar ini seolah-

olah mempunyai masalah pembelajaran iaitu autisme. Simptom-simptomnya dapat dilihat

dengan jelas. Pelajar ini tidak mempunyai kontak mata dengan orang lain, dia mampu

mendengar tetapi berpura-pura tidak mendengar arahan guru. Hafiz dilihat gemar

membentuk bahasa isyarat dengan sendirian tanpa maksud. Contohnya dia sering

membentuk isyarat abjad-abjad namun tidak memberi apa-apa maksud. Apabila kita

melihat padanya, dia akan berusaha untuk memalingkan muka serta badannya supaya

kita tidak dapat melihatnya.

Pelajar-pelajar dalam kelas tingkatan 1 mengalami masalah dalam penulisan

bahasa, tidak kiralah bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Seperti yang diketahui,

pelajar bermasalah pendengaran sememangnya mempunyai masalah yang besar dalam

pembentukan bahasa. Penggunaan bahasa mereka kerap salah dan banyak mengalami

kesalahan tatabahasa. Seperti contoh, pelajar-pelajar lain kecuali Hafiz mempunyai

masalah dalam bahasa. Walaupun mereka hanya menyalin, namun apa yang disalin

mengalami kesalahan terutamanya kesalahan ejaan. Selain itu, mereka juga mengalami

masalah dalam menggunakan imbuhan. Manakala, Hafiz pula mempunyai masalah yang

Page 9: Refleksi internship

lain. Dia tidak mampu untuk menyelesaikan apa-apa tugas yang guru berikan. Hafiz juga

memerlukan arahan satu persatu daripada guru supaya apa yang disampaikan dapat

dilaksanakan. Hafiz hanya boleh menyalin daripada buku atau papan putih, namun tidak

memahami apa yang disalin dan tidak mempunyai sebarang input daripada apa yang

dipelajari. Sekiranya ujian topikal diberikan kepada Hafiz, dia tidak mampu untuk

membuatnya dengan baik. Sebarang tulisan yang ditulis oleh Hafiz menjadi suatu

perkataan yang tidak mempunyai sebarang makna kerana perkataan yang ditulis adalah

hasil campuran huruf yang berlainan. Hal ini menunjukkan bahawa Hafiz sememangnya

mengalami masalah dalam bahasa.

Bagi guru Bahasa Malaysia yang mengajar mereka pula mengatakan bahawa guru-

guru tidak boleh memberikan perhatian yang lebih kepada Hafiz. Hal ini kerana tahap

pencapaian Hafiz sangat rendah berbanding dengan rakan-rakannya yang lain. Sekiranya

guru-guru terlalu tertumpu pada Hafiz, rakan-rakan yang lain akan mengalami masalah

dalam menguasai pelajaran. Namun, para guru telah mengambil inisiatif untuk

memberikan masa tambahan untuk mengajar Hafiz. Pemerhatian yang teliti perlu

dilakukan kepada Hafiz kerana apabila guru memberikan perhatian kepada rakan lain, dia

akan membuat kerja yang lain. Oleh itu, apabila rakan-rakan membuat latihan, Hafiz akan

diajar untuk menguasai sesuatu pelajaran misalnya kemahiran menulis. Hafiz akan

disuruh untuk menyalin nota yang guru sediakan. Hal ini telah menunjukkan Hafiz

memerlukan teknik pengajaran yang tepat untuk membantunya dalam akademik. Hafiz

dapat menyalin tugasan dengan cepat, namun tulisannya tidak kemas dan bersambung-

sambung. Guru perlu memberi panduan kepadanya untuk menyalin supaya Hafiz dapat

menyalin dengan baik. Hal ini menyumbang kepada satu masalah apabila kerajaan

memperkenalkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah, yang memerlukan para pelajar lulus

tahap-tahap ujian yang tertentu. Skala yang diukur adalah menggunakan Band 1 sehingga

Band 6. Para pelajar perlu lulus tahap-tahap tersebut, sekiranya gagal, mereka perlu

mengulangi semula tahap yang gagal. Bagi Hafiz, dia sukar untuk lulus Band 1 kerana

masalah yang dihadapinya. Guru-guru sedaya upaya untuk membantunya walaupun untuk

mencapai tahap Band 1.

Pelajar-pelajar ini boleh memahami pelajaran yang tidak memerlukan mereka untuk

memahami sesuatu yang abstrak. Misalnya mata pelajaran Matematik. Mereka boleh

melakukan Matematik lebih baik daripada mata pelajaran yang memerlukan kemahiran

bahasa. Namun untuk membuat latihan Matematik, mereka memerlukan bantuan

Page 10: Refleksi internship

kalkulator untuk mengira nombor yang ada. Para pelajar ini juga tidak boleh diberikan

kerja rumah yang terlalu banyak. Jika diberi terlalu banyak tugasan, peratus untuk tidak

menyiapkan kerja rumah adalah tinggi. Oleh itu, guru-guru akan memberikan tugasan

yang sedikit untuk mereka siapkan di rumah.

Selain itu, apabila memasuki kelas Tingkatan 1 ini, saya berpeluang untuk

memerhati bagaimana kaedah yang guru gunakan untuk mengajar pelajar bermasalah

pendengaran. Guru-guru akan menulis nota di papan putih, manakala murid akan

menyalinnya ke dalam buku. Kemudian, guru akan menyuruh mereka membaca kembali

nota tersebut dengan menggunakan bahasa isyarat. Guru mengatakan bahawa bacaan

tersebut bertujuan untuk melatih para pelajar untuk menguasai bahasa isyarat mereka.

Ada antara pelajar yang masih mengeja perkataan-perkataan yang mempunyai bahasa

isyarat tersendiri. Jadi, guru-guru akan menggalakkan mereka membaca buku bahasa

isyarat untuk meneguhkan penguasaan bahasa isyarat mereka. Pelajar yang bernama

Eileen menunjukkan penguasaan bahasa isyarat yang agak baik. Dia melakukan bahasa

isyaratnya dengan sangat jelas. Walaupun mengalami kesalahan, cara dia membaca

dengan menggunakan bahasa isyarat tersebut sangat baik. Guru akan menegur

kesilapannya dan dia akan berusaha untuk mengingati bahasa isyarat yang dibetulkan.

Dua lagi rakan yang lain, mempunyai kemahiran berbahasa isyarat yang sederhana. Hal

ini menunjukkan kepada saya bahawa pelajar-pelajar juga perlu menguasai bahasa

isyarat dengan baik supaya mereka mampu berkomunikasi dengan guru, rakan lain atau

masyarakat luar.

Pemerhatian di kelas Tingkatan 1 memberi gambaran kepada saya bahawa untuk

mengajar pelajar pendidikan khas bermasalah pendengaran, guru perlu banyak tahu

bahasa isyarat supaya dapat menerangkan pelajaran yang diajar kepada pelajar. Hal ini

sangat penting apabila mengajar pelajar yang baru menginjak ke sekolah menengah.

Suasana pembelajaran di sekolah menengah amat berbeza dengan sekolah rendah.

Mereka perlu lebih berdikari untuk menimba ilmu berbanding di sekolah rendah, ramai

guru yang membantu sepanjang masa.

Saya turut mengambil kesempatan mempelajari bahasa isyarat yang mudah-mudah

sepanjang guru mengajar pelajar tingkatan 1 tersebut. Selain daripada guru, saya juga

mempelajari serba sedikit bahasa isyarat daripada pelajar-pelajar dalam kelas tersebut.

Page 11: Refleksi internship

Walaupun baru dua hari berada di sekolah ini, saya dapat lihat banyak situasi pengajaran

dan pembelajaran yang berlaku dalam program tersebut.

4.3 Hari ketiga (11 Julai 2012 / Rabu )

Hari ketiga diteruskan dengan pemerhatian di kelas Tingkatan 2. Dalam kelas ini

terdapat 5 orang pelajar, kesemuanya lelaki. Menurut guru-guru, pelajar di dalam kelas ini

hampir kesemuanya lemah dalam pembelajaran. 4 orang antara mereka mempunyai

masalah pendengaran yang teruk kerana tidak mampu mendengar walaupun mempunyai

alat bantu pendengaran. Manakala seorang lagi yang bernama Fikri mampu mendengar

jika guru bercakap dengan kuat, walaupun tiada alat bantu pendengaran. Fikri juga

mampu bercakap, namun dengan suara yang perlahan. Melalui pemerhatian saya, Fikri

kurang sesuai ditempatkan dikelas pendidikan khas bermasalah pendengaran. Hal ini

kerana, dia mampu mendengar dan bercakap dengan baik sekiranya dilatih. Di dalam

kelas ini, dia terpengaruh oleh rakan-rakan yang mengalami masalah pendengaran, dia

sentiasa berbahasa isyarat untuk berkomunikasi walaupun dengan guru. Fikri boleh dilatih

untuk bercakap supaya dia boleh membantu dirinya sendiri untuk berhubung dengan

masyarakat.

Pengajaran dan pembelajaran dalam kelas tingkatan 2 berlangsung dengan baik.

Guru-guru yang mengajar perlu mengajar dengan teliti untuk memahamkan pelajar-

pelajar. Para pelajar tersebut amat lemah dalam bahasa. Apabila saya ikuti kelas bahasa

Malaysia, pelajar-pelajar diminta untuk menjawab soalan latihan. Guru meminta pelajar

untuk membaca secara individu. Fikri boleh membaca dengan baik soalan yang diberi.

Rakan-rakan yang lain pula, ada di antara mereka yang masih perlu mengeja perkataan-

perkataan yang dibaca. Manakala, ada pelajar yang bernama Nicholas pula, menghadapi

masalah untuk membaca. Dia baru masuk ke sekolah pada tahun 2011, dan tidak pernah

memasuki mana-mana sekolah rendah sebelumnya. Guru yang mengajar pula perlu

membantunya mengeja satu persatu perkataan yang dibaca. Sehingga pada satu tahap,

Nicholas sudah lupa abjad-abjad dalam bahasa isyarat. Hal ini menimbulkan kesukaran

kepada dia dan guru yang mengajar. Inisiatif yang guru tersebut ambil adalah mencetak

gambar abjad dalam bahasa isyarat yang besar untuk bacaannya. Guru tersebut

memintanya menghafal semula abjad-abjad tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahawa

para pelajar berpendidikan khas perlu menjalani pendidikan seawal yang mungkin.

Mereka perlu mendapatkan kemahiran yang asas ketika masih kecil bagi membolehkan

Page 12: Refleksi internship

mereka mudah untuk faham pembelajaran pada tahap-tahap seterusnya. Pendidikan asas

bukan sahaja perlu kepada pelajar khas bermasalah pendengaran sahaja, malah semua

pelajar yang mengalami ketidakupayaan termasuklah bermasalah penglihatan dan

masalah pembelajaran.

Pelajar-pelajar dalam kelas ini perlu melalui pengajaran yang sama seperti pelajar

dalam tingkatan 1. Mereka masih tidak memahami kebanyakan pelajaran yang guru ajar.

Guru perlu memberi tunjuk ajar satu persatu untuk memastikan mereka faham apa yang

diajar. Selain itu, mereka kurang minat akan bidang akademik. Jika dilihat, mereka lebih

gemar akan sesuatu yang melibatkan kemahiran. Ada diantara mereka yang sangat minat

dalam bermain bola sepak, minat untuk membaiki sesuatu dan banyak lagi. Apabila

mereka mengikuti aliran perdana, mereka kurang didedahkan dengan aktiviti yang

melibatkan kemahiran. Pelajar seperti ini boleh diajar dan dilatih untuk kemahiran

vokasional supaya mereka mudah untuk memasuki bidang kerjaya kelak.

Waktu pembelajaran selepas rehat diteruskan dengan menemani pelajar-pelajar

tingkatan 5 ke dewan sekolah. Terdapat aktiviti ceramah kerjaya yang diadakan untuk

semua pelajar-pelajar tingkatan 5 di SMK Rosli Dhoby. Mereka juga turut serta dalam

aktiviti tersebut. Ceramah tersebut adalah mengenai bagaimana pelajar-pelajar dapat

menempatkan diri dalam alam pekerjaan serta cara-cara untuk mendapatkan pekerjaan.

Untuk aktiviti seperti ini, para pelajar memerlukan penterjemah untuk menterjemahkan apa

yang disampaikan oleh penceramah. Pelajar-pelajar ini saling membantu satu sama lain.

Contohnya, apabila rakan mereka tidak memahami apa yang disampaikan, rakan yang

lain akan berusaha untuk menerangkan kembali kepada rakan mereka. Wujudnya

komunikasi yang baik antara mereka membolehkan mereka mendapat ilmu yang

disampaikan oleh orang luar dengan baik. Adakalanya mereka tidak memerlukan

penterjemah kerana terdapat pelajar tingkatan 5 yang boleh mendengar dan membantu

membuat penerangan kepada rakan-rakan.

Page 13: Refleksi internship

4.4 Hari keempat (12 Julai 2012 / Khamis )

Hari keempat praktikal digunakan untuk memerhati di kelas Tingkatan 3. Kelas ini

mempunyai 2 orang pelajar sahaja, iaitu David dan Rizal. Kedua-dua mereka mempunyai

masalah pendengaran, Rizal mempunyai masalah pendengaran yang sederhana. Oleh itu,

dia mampu mendengar apa yang guru sampaikan. Dalam proses pengajaran dan

pembelajaran yang berlaku, kedua-dua menunjukkan perlakuan yang baik dalam

akademik. Walaupun tidak mencapai keputusan yang cemerlang, namun bagi pelajar yang

bermasalah pendengaran, mereka boleh mengikuti pembelajaran yang dijalankan.

Rizal mempunyai tubuh badan yang sangat kurus. Guru-guru mengatakan bahawa

dia sering sakit sehingga menyebabkan badannya menjadi begitu. Rizal boleh mendengar

sekiranya guru bercakap dalam nada yang tinggi. Walaupun mengalami masalah, Rizal

seorang pelajar yang cepat memahami apa yang guru sampaikan. Apabila guru

menerangkan sesuatu, dia boleh meniru kembali perbuatan guru untuk menunjukkan dia

faham apa yang disampaikan. Selain itu, Rizal juga mahir dalam menggunakan bahasa

isyarat. Saya juga cuba untuk mengajar Rizal mata pelajaran Agama Islam. Apabila saya

menyuruhnya membaca nota, dia boleh membaca dengan menggunakan bahasa isyarat

dengan baik. Kemudian, guru yang mengajar bertanyakan mengenai topik yang dipelajari,

dia memahami dan boleh menjawab soalan yang guru tanya.

Seorang lagi pelajar iaitu David mempunyai masalah pendengaran yang agak teruk

Walaupun mempunyai alat bantu pendengaran, dia sukar untuk mendengar bunyi.

Menurut gurunya, David seorang pelajar yang lemah dalam menerima pelajaran. Dia

sukar untuk faham apa yang guru ajar. Namun, kesukaran yang dialaminya tidak menjadi

masalah buat guru-guru kerana David seorang pelajar yang sangat rajin. Dia boleh

memahami sesuatu walaupun mengambil masa yang agak lama. David juga memerlukan

panduan untuk melakukan latihan dalam setiap subjek yang dilakukan. Walaupun David

lemah dalam akademik, namun David rajin dalam melakukan kerja-kerja harian. Pada

awal pagi tadi, David mengadu akan rakannya Rizal bahawa dia tidak melakukan kerja-

kerja pembersihan. Hanya David seorang sahaja yang mengemas kelas mereka. Rizal

kelihatan tidak mengambil kisah akan apa yang David katakan. Apabila dilihat, Rizal

sememangnya tidak peduli akan apa yang orang katakan. Selepas 4 hari pemerhatian,

Rizal seakan-akan hidup dalam dunianya sendiri. Namun dia tidak mengalami masalah

Page 14: Refleksi internship

autisme, mungkin disebabkan oleh kesakitan yang dialaminya menyebabkan Rizal tidak

berdaya untuk melakukan kerja-kerja harian.

Semasa pengajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Rizal bersama guru

yang mengajar belajar mengenai tajuk kematian. Apabila ditanya mengenai kematian,

Rizal mampu memahami sedikit mengenai maksud kematian. Dia sempat mengatakan

kepada gurunya bahawa dia belum akan mati keesokkan harinya. Manakala David pula

sudah menghabiskan silibus untuk mata pelajaran Pendidikan Moral, jadi guru yang

mengajar memberi bimbingan kepadanya untuk memahami subjek lain.

Apabila ketiadaan guru dalam kelas, David dan Rizal membuat kerja masing-

masing. Saya lihat mereka berdua jarang berkomunikasi sesama sendiri melainkan ada

perkara yang perlu dibualkan. Selepas beberapa hari pemerhatian saya kepada kelas-

kelas pendidikan khas ini, dapat dilihat bahawa Rizal kurang bergaul dengan rakan-rakan

yang lain. Amat berbeza daripada David, dia boleh bersosial dengan rakan-rakan daripada

kelas-kelas lain dengan sangat baik. Pada pandangan pertama, David dilihat sebagai

seorang yang suka menyendiri, namun bila menemui rakan-rakan, dia mempunyai banyak

cerita yang menarik dikongsikan kepada rakan-rakannya. Mungkin disebabkan oleh hanya

dia dan Rizal sahaja di dalam kelas tersebut, dia kurang untuk berinteraksi sesama

mereka di dalam kelas.

Selain itu, guru yang mengajar mengatakan bahawa Rizal sering tertinggal buku di

rumah. Setiap kali pembelajaran dilakukan, Rizal akan memberi alasan tertinggal di rumah

ataupun hilang. Pada hari ini, ibu Rizal datang ke sekolah untuk berjumpa dengan guru.

Dia mengatakan bahawa Rizal ada mencari-cari buku di rumah, tetapi tidak tahu jumpa

atau tidak. Dia juga mengatakan Rizal sering sakit yang menyebabkan dia tidak mampu

untuk ke sekolah. Selain itu, ibu Rizal juga memberikan wang kepada guru untuk

kegunaan Rizal di sekolah. Wang itu selalunya digunakan untuk membeli peralatan

sekolah Rizal yang tiada serta untuk pembelian makanan semasa Rizal berada di sekolah.

Page 15: Refleksi internship

4.5 Hari kelima (13 Julai 2012 / Jumaat )

Saya bertuah pada hari ini kerana terdapat wakil-wakil daripada Deaf Association

Kuching datang melawat ke sekolah SMK Rosli Dhoby, Sibu. Mereka juga mewakili “Sibu

Deaf Club” yang melakukan aktiviti-aktiviti untu pelajar-pelajar bermasalah pendengaran.

Tujuan mereka datang adalah untuk membuat hari motivasi bersama pelajar-pelajar

bermasalah pendengaran di sini. Program tersebut dinamakan “Motivasi Ilmu untuk

Pelajar Khas”. Ada antara wakil tersebut merupakan bekas pelajar di sekolah ini sewaktu

permulaan penubuhan kelas pendidikan khas di sekolah ini. Oleh itu, dia mengatakan

bahawa dia ingin menyumbangkan sesuatu untuk pelajar bermasalah pendengaran di sini.

Permulaan hari motivasi ini dimulakan dengan sesi perkenalan antara pelajar

bersama wakil daripada Persatuan Pekak tersebut. Masing-masing mempunyai cara

panggilan tersendiri, huruf yang melambangkan nama masing-masing. Saya lihat ia

merupakan sesuatu yang menarik kerana hanya melalui 1 atau 2 huruf sahaja, mereka

sudah mengetahui siapa orang yang dipanggil. Saya berpendapat bahawa pelajar-pelajar

kursus pendidikan khas Tahun 2 di USM juga patut mempunyai nama bahasa isyarat yang

tersendiri. Perkara tersebut akan menjadi satu keunikan bagi pelajar yang mengambil

jurusan tersebut.

Kemudian, aktiviti hari motivasi diteruskan dengan pembentangan slaid daripada

wakil-wakil yang ada. Saya kurang memahami perbualan mereka bersama pelajar yang

ada kerana mereka menggunakan bahasa isyarat yang sangat cepat dan ada antara

bahasa isyarat yang digunakan belum dipelajari. Namun, saya dapat lihat pelajar-pelajar

sangat gembira mengikuti aktiviti yang dijalankan. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh

mereka kurang mengikuti aktiviti-aktiviti seperti yang dijalankan. Sewaktu pembentangan

slaid oleh wakil-wakil tersebut, mereka membentangkan dengan sangat baik. Hal ini

kerana apa yang dipaparkan di slaid kurang difahami oleh pelajar-pelajar disini, namun

mereka menerangkan dengan sangat baik. Mereka juga menyelitkan unsur cerita apabila

menerangkan sesuatu. Para pelajar tidak dapat memahami dengan baik sekiranya

terdapat peribahasa digunakan di dalam perbualan harian, tetapi wakil tersebut dapat

menerangkan dengan baik peribahasa yang digunakan serta menggunakan contoh-contoh

yang menarik untuk menerangkannya. Mereka juga membuat lakonan sebagai contoh di

hadapan para pelajar. Walaupun kurang faham apa yang disampaikan, namun, saya

dapat faham apa yang cuba disampaikan melalui lakonan yang mereka jalankan. Amat

Page 16: Refleksi internship

menarik dan saya berpendapat bahawa cara mereka menyampaikan tersebut boleh

digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Hal ini kerana

pelajar-pelajar dilihat lebih mudah memahami apa yang disampaikan sekiranya cara

penyampaian tersebut menarik minat mereka dan mempunyai contoh-contoh yang boleh

mengukuhkan pemahaman mereka.

Mereka juga memberi peluang kepada para pelajar yang faham untuk

menerangkan slaid tersebut kepada rakan-rakan yang lain. Walaupun pada mulanya ada

yang masih ragu-ragu dan malu untuk berada dihadapan, wakil-wakil tersebut membantu

pelajar untuk berasa yakin apabila berada dihadapan orang. Mereka tidak membiarkan

pelajar untuk membuat penerangan secara bersendirian malah mereka turut serta

membantu pelajar tersebut menerangkan kepada rakan mereka. Cara tersebut dapat

membina keyakinan diri pelajar disamping dapat memperkembang bakat yang ada kepada

orang lain.

Antara topik yang diperkatakan dalam hari motivasi tersebut termasuklah berkaitan

dengan impian para pelajar dan cara untuk memperoleh kejayaan. Mereka memerlukan

bantuan daripada segi psikologi untuk membolehkan mereka yakin dan boleh berinteraksi

dengan masyarakat. Cara penyampaian wakil-wakil tersebut sangat baik kerana mereka

dapat meningkatkan psikologi yang positif dalam diri pelajar. Mereka juga memaparkan

golongan yang bermasalah pendengaran yang berjaya dalam akademik dan memperoleh

sijil di peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Mereka mengatakan bahawa pelajar

khas juga boleh berjaya sekiranya mereka mahukannya serta belajar bersungguh-

sungguh. Contoh pelajar yang berjaya tersebut merupakan bekas pelajar di SMK Rosli

Dhoby juga. Hal tersebut dapat memberi inspirasi kepada para pelajar tersebut untuk

mengikuti jejak langkah senior-senior mereka.

Selepas tamat sesi pertama, kami rehat dan makan bersama-sama tenaga

pengajar yang ada. Ada pelajar yang makan bersama tenaga pengajar tersebut berbual

bersama mereka. Sambil makan, terdapat proses interaksi antara mereka. Hal ini

membolehkan mereka bertukar-tukar pendapat mengenai apa yang mereka tahu.

Selepas rehat, hari motivasi diteruskan dengan latihan dalam kumpulan. Para

pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan. Tenaga pengajar memilih pelajar untuk

dibahagikan kepada 3 kumpulan, mereka tidak membenarkan pelajar memilih kumpulan

mereka sendiri. Kemudian, mereka diberi kertas yang besar sebagai tempat untuk

Page 17: Refleksi internship

menulis. Tugasan mereka adalah menulis apa yang baik dan apa yang tidak baik yang

dilakukan dalam kehidupan seharian. Masing-masing menyumbang idea dalam aktiviti

tersebut. Aktiviti tersebut dapat memupuk semangat kerjasama antara pelajar.

Tamatnya sesi perbincangan dalam kumpulan, para pelajar diminta menghantar

wakil untuk membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing di hadapan. Apabila

melihatkan hasil kerja mereka, nampak kesilapan yang jelas dalam bahasa. Tatabahasa

yang mereka gunakan tunggang-langgang. Pembalikan ayat turut berlaku. Hal ini

disebabkan mereka menulis mengikut apa yang mereka fahami dan cara penulisan

mereka sememangnya lemah dalam penggunaan bahasa yang betul. Sewaktu

pembentangan oleh tenaga pengajar tersebut juga menggunakan bahasa yang terbalik.

Mereka menyediakan bahan yang mudah untuk difahami oleh para pelajar. Golongan

bermasalah pendengaran sememangnya menggunakan singkatan dalam perbualan

harian. Saya juga berpeluang untuk mengikuti perbincangan dalam kumpulan. Saya hanya

bertanya menggunakan bahasa isyarat mudah sahaja, mereka sudah dapat memahami

maksud yang saya cuba sampaikan.

Pembentangan para pelajar diwakilkan oleh 3 orang daripada setiap kumpulan.

Melalui pembentangan ini, dapat dilihat para pelajar mencuba sedaya upaya untuk

menerangkan dalam bahasa isyarat di hadapan orang. Ada pelajar yang bernama Ling,

boleh menggunakan bahasa isyarat dengan sangat cepat berbeza apabila bersama rakan-

rakan dan guru. Mungkin disebabkan rakan-rakan atau guru sukar untuk memahami

sekiranya dia menggunakan bahasa isyarat dengan sangat cepat. Hari motivasi bersama

pelajar berkeperluan khas ini tamat pada pukul 11.30 pagi. Aktiviti tersebut ditamatkan

dengan sesi bergambar bersama tenaga pengajar, guru dan para pelajar. Sesungguhnya

aktiviti ini dapat meningkatkan keyakinan dalam diri pelajar serta dapat mengukuhkan

psikologi positif mereka. Aktiviti tersebut perlu dilakukan dengan lebih kerap supaya

pelajar tidak hanya belajar di dalam kelas sahaja, mereka juga boleh memperkembangkan

pembelajaran mereka di luar bilik darjah.

4.6 Hari keenam (16 Julai 2012 / Isnin )

Pemerhatian pada hari ini dilakukan kepada pelajar Tingkatan 4. Dalam kelas ini

terdiri daripada empat orang pelajar iaitu Albert (Ketua Kelas), Monica (Penolong), Afiq

Page 18: Refleksi internship

dan Teng. Afiq dan Monica mempunyai masalah pendengaran yang teruk manakala Albert

dan Teng mengalami masalah pendengaran yang sederhana. Jadi, mereka berdua

mampu mendengar apa yang guru katakan dengan bantuan alat bantu pendengaran yang

ada. Albert bukan sahaja boleh mendengar malah juga boleh bercakap. Namun butiran

percakapannya tidak seperti pelajar normal. Hal tersebut merupakan satu kelebihan

baginya. Dia mampu bertutur bagi pihak rakan-rakannya sekiranya terdapat orang-orang

sekeliling yang tidak mampu memahami bahasa isyarat. Guru-guru juga sering meminta

Albert berjumpa dengan pihak pentadbiran sekiranya terdapat masalah yang melibatkan

pendidikan khas, kerana Albert boleh bercakap dan mewakili pelajar-pelajar pendidikan

khas.

Selain itu, Teng pula boleh mendengar. Dia juga boleh bercakap sedikit namun

butiran percakapan tidak jelas. Apabila saya mendengar dia bercakap, seolah-olah ada

sesuatu yang tersekat di pita suaranya. Teng hanya boleh bercakap bahasa Cina sahaja,

dia tidak mahir berbahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Pada mulanya Teng bukan

seorang yang suka bersosial. Namun, pada hari pemerhatian saya, dia sedaya upaya

untuk berkongsi sesuatu kepada saya, tetapi dia bertutur dalam bahasa Cina yang

menyebabkan saya tidak faham apa yang cuba disampaikan. Dia hanya menunjuk-nunjuk

gambar, dan melalui gambar yang ditunjuk, saya boleh menangkap apa yang cuba

disampaikan walaupun maklumatnya sedikit. Teng kurang untuk bergaul dengan rakan-

rakan yang lain. Melalui perbualan saya bersama PPM pendidikan khas, Teng baru sahaja

dimasukkan ke program integrasi ini pada bulan Mei. Pengesanan terhadap

ketidakupayaannya dilakukan agak lewat. Hal tersebut menyebabkan Teng seolah-olah

memberontak apabila dilayan seperti pelajar pendidikan khas yang lain.

Dapat dilihat setiap kali semasa perhimpunan harian dijalankan, Teng tidak akan

menyanyikan lagu kebangsaan dan sekolah menggunakan bahasa isyarat. Dia hanya

menggerakkan mulutnya, walaupun melalui pemerhatian saya, apa yang dinyanyikannya

adalah salah. Dia tidak mahu mengikuti pergerakan guru yang berada dihadapan mereka.

Situasi di dalam kelas juga begitu, Teng hanya cuba untuk bercakap dengan

menggunakan bahasa Cina, namun tiada tanda dia akan menggunakan bahasa isyarat.

Bagi pelajar yang bernama Monica pula, dia tidak mampu untuk mendengar dan

bertutur. Apabila dia cuba berbual dengan saya, dia akan menggunakan bahasa isyarat

mudah dan kami menggunakan pen dan kertas sebagai medium pertuturan. Apabila

Page 19: Refleksi internship

menulis, dia cuba menyampaikan sesuatu namun bahasa yang digunakan agak sukar

difahami. Dia gemar menggunakan ayat yang terbalik yang sangat mengelirukan

pembaca. Saya perlu memerhati dan membaca berulang kali untuk memahami apa yang

cuba disampaikan. Monica mempunyai pergerakan dan bertindak dengan sedikit perlahan.

Oleh itu, apabila saya cuba menyampaikan sesuatu, saya perlu memastikan dia benar-

benar faham sesuatu maklumat sebelum berpindah ke maklumat seterusnya. Tetapi,

Monica akan bertanya semula apabila dia tidak memahaminya.

Terdapat seorang lagi iaitu Afiq. Afiq mempunyai masalah pendengaran yang teruk

dan tidak boleh bertutur. Namun, apa yang menariknya, Afiq sangat gemar bersosial. Dia

akan senyum kepada sesiapa sahaja yang ditemuinya. Afiq juga gemar berkomunikasi

dengan orang lain. Dia akan menulis di atas kertas untuk berhubung dengan orang lain.

Namun Afiq tidak pandai berbahasa Melayu. Dia akan berkomunikasi dengan orang lain

dengan menggunakan bahasa Inggeris. Bahasa isyarat yang digunakan juga merupakan

bahasa Inggeris. Afiq bersifat sukakan perhatian daripada orang lain. Dia akan berasa

terpinggir sekiranya rakan-rakan yang lain tidak memberikan perhatian kepadanya. Dia

juga sering merasakan rakan-rakannya gemar meminggirkannya. Afiq tinggal di asrama

lelaki sekolah ini. Dahulunya, dia masih dihantar oleh ibunya untuk ke sekolah. Namun,

setelah beberapa tahun, ibunya menghantar dia ke asrama. Hal tersebut kerana dia terlalu

leka dengan kemudahan komputer di rumahnya. Apabila berada di rumah, dia tidak akan

menelaah buku-buku ataupun membuat kerja rumahnya. Dia menjadi leka apabila

terdapat perkara yang sememangnya menjadi minatnya. Hal tersebut menjadi kesukaran

kerana dia tidak dapat memahami apa sahaja yang dipelajari sekiranya tidak membuat

tugasan yang diberikan oleh guru. Setiap kali berjumpa dengan Afiq, dia pasti akan

mengatakan dia keseorangan. Kadang-kadang agak kelakar kerana dia yang memilih

untuk tidak mahu berkawan bersama rakan yang lain. Namun, dia sendiri yang mengadu

bahawa rakannya tidak mahu berkawan dengannya. Pemikirannya seolah-olah masih

sama seperti kanak-kanak. Mungkin disebabkan kerana dia merupakan anak manja dalam

keluarganya. Pemerhatian saya pada hari tersebut dapat melihat bahawa Afiq

sememangnya gemar berkenalan dengan orang yang baru dikenali. Dia akan bertanyakan

banyak soalan kepada saya sepanjang saya melakukan pemerhatian.

Proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan adalah bersamaan dengan

kelas-kelas yang lain. Guru-guru perlu menerangkan satu persatu apa yang dipelajari

supaya mereka faham apa yang disampaikan. Para pelajar juga akan mengulang apa

Page 20: Refleksi internship

yang guru sampaikan. Walaupun mereka mengatakan mereka memahami apa yang

mereka pelajari, mereka akan membuat kesilapan di dalam latihan mereka. Mereka

memerlukan latihan yang mencukupi dan bimbingan daripada guru untuk membuat latihan

serta memahami apa yang dipelajari.

4.7 Hari ketujuh (17 Julai 2012 / Selasa )

Hari ini saya melakukan pemantauan terhadap kelas Tingkatan 5.

4.8 Hari kelapan (18 Julai 2012 / Rabu )

4.9 Hari kesembilan (19 Julai 2012 / Khamis)

4.10 Hari kesepuluh (20 Julai 2012 / Jumaat )

4.11 Hari kesebelas (23 Julai 2012 / Isnin )

Minggu pertama untuk bulan Ramadhan. Hari ini saya ditugaskan untuk

menggantikan guru yang sakit. Pada waktu pertama, saya masuk ke kelas tingkatan 3,

untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris. Hari ini sekali lagi Rizal tidak menghadirkan diri ke

sekolah. David pula belajar seorang di dalam kelas. Jadi, saya menyuruh David untuk

menyiapkan kertas soalan ramalan PMR Bahasa Inggeris. Selepas menyiapkan satu

bahagian, David menghantarnya kepada saya, untuk disemak. David boleh melakukan

soalan yang ada dengan baik. Dia boleh memahami soalan dengan baik. Selepas

menyemak bahagian yang disiapkan oleh David tadi, saya menyuruh dia menyiapkan satu

lagi bahagian dalam buku soalan tersebut. Kali ini, David menyiapkannya dengan banyak

kesilapan. Saya menyuruhnya membetulkan kembali kesilapan yang dilakukannya.

Kemudian, selepas membuat pembetulan, saya menyemak kembali tugasan yang

dilakukannya. Namun, David masih membuat kesilapan yang sama. Apabila diteliti, David

tidak memahami kebanyakan perkataan yang menyebabkan dia tidak dapat menjawab

dengan baik. Walaupun merujuk kepada kamus, dia masih memerlukan penerangan untuk

setiap perkataan yang sukar.

Page 21: Refleksi internship

Kemudian, selepas kelas tersebut, saya masuk ke kelas Tingkatan 4 bagi

menggantikan guru yang mengajar mata pelajaran Sains. Saya membenarkan pelajar

membuat tugasan masing-masing yang belum siap. Setelah habis tugasan tersebut,

pelajar yang bernama Teng meminta bantuan rakannya untuk mengajarnya bahasa

isyarat. Dia menggunakan buku yang mempunyai bahasa isyarat yang disusuli dengan

perkataan bahasa Melayu, Inggeris dan Cina. Dia akan mengulang kembali apa yang

rakannya buat. Dengan cara itu, dia mampu menghafal bahasa-bahasa isyarat tersebut.

Walaupun tidak mahir berbahasa isyarat, dia boleh menggunakan bahasa isyarat yang

ringkas untuk berkomunikasi bersama rakannya. Monica turut membantu Afiq mengajar

Teng berbahasa isyarat. Terdapat kosa kata di dalam buku tidak menepati bahasa isyarat

yang digunakan dalam kehidupan seharian mereka, Afiq menyuruh Teng mengikut bahasa

isyaratnya kerana bahasa isyarat di dalam buku tersebut mengalami kesalahan. Saya juga

turut mengambil kesempatan untuk mempelajari bahasa isyarat daripada mereka. Hal

tersebut kerana, apabila kita mempelajari bahasa isyarat berpandukan buku sahaja, sukar

untuk mengingatnya. Tetapi, saya merasakan apabila saya mengikut bahasa isyarat yang

ditunjukkan oleh para pelajar, saya boleh mengingatnya dengan lebih mudah. Pada

pendapat saya, para pelajar pendidikan khas yang mengambil masalah pendengaran

perlu lebih didedahkan dengan pelajar bermasalah pendengaran kerana ianya dapat

membantu meningkatkan tahap kebolehan berbahasa isyarat.

4.12 Hari kedua belas (24 Julai 2012 / Selasa )

4.13 Hari ketiga belas (25 Julai 2012 / Rabu )

Hari ini perhimpunan wajib dibatalkan kerana hari hujan. Jadi, para pelajar diminta

untuk duduk di dalam kelas bagi membuat kerja masing-masing. Saya mengambil

kesempatan untuk berada dalam kelas Tingkatan 5. Seperti biasa mereka membuat

tugasan masing-masing seperti membuat kerja rumah, membaca buku dan sebagainya.

Kemudian, terdapat satu insiden di mana seorang pelajar yang bernama Alvin bermain

‘marker’ dan menconteng muka rakannya, Tang. Saya memerhati bagaimana mereka

menyelesaikan perkara tersebut. Pada mulanya Tang nampak marah kerana dia tahu

kesan dakwat tersebut sukar untuk hilang. Kemudian, dia ingin membalas kembali apa

yang dilakukan oleh Alvin kepadanya dengan menconteng muka Alvin. Namun, hasratnya

dihalang oleh Hazemi. Hazemi menyuruhnya membiarkan sahaja tindakan Alvin kerana

Page 22: Refleksi internship

tiada gunanya membalas tindakan Alvin. Kemudian Tang bertanya kepada Hazemi, yang

dia ingin membalas namun dia ingin menconteng di tangan Alvin dan bukan di mukanya.

Hazemi mengatakan boleh. Kemudian, Tang pun memanggil Alvin lalu menconteng

tangannya. Alvin hanya membenarkan Tang menconteng tangannya. Selepas

mencontengnya, saya nampak Tang berpuas hati kerana sudah membalas tindakan Alvin.

Insiden tersebut agak kelakar kerana mereka masih berfikir seperti kanak-kanak yang

gemar membalas tindakan orang lain dengan melakukan perkara yang sama. Namun cara

mereka menyelesaikan masalah tersebut adalah bijak kerana mereka tidak mencetuskan

sebuah pergaduhan yang serius. Selepas insiden itu, mereka boleh meneruskan tugasan

masing-masing tanpa memikirkan apa yang telah terjadi.

Kemudian, saya mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama David yang

dilakukan di dalam bilik rehat guru. David belajar subjek Matematik. Menurut cerita

daripada guru Geografinya, dia baru sahaja mengajar David mengenai topik laut, sepuluh

minit kemudian, apabila ditanya soalan mengenai apa yang dipelajarinya, David tidak

dapat menjawab dengan baik. Ingatan David lemah menyebabkan dia tidak mampu untuk

mengingat perkara yang baru sahaja dipelajarinya. Apabila dia belajar subjek Matematik,

dia perlu membuat latihan yang banyak. Apabila membuat latihan Matematik, David

sentiasa membuat kesilapan dalam menyelesaikan soalan yang ada. Semasa guru

Matematik menyemak soalan, guru memberitahu David bahawa sekiranya dia tidak

memahami apa yang diajar, dia perlu bertanya semula kepada guru. David mengatakan

soalan yang cuba dijawabnya sangat susah sehingga menyebabkan dia muntah-muntah.

Guru pula mengatakan bahawa David tidak boleh terlalu tertekan ketika belajar. Hal ini

akan menyebabkan kesihatannya akan terganggu. Selepas beberapa latihan dibuat oleh

David, dia mampu membuat soalan yang lain dengan baik. Hari ini masuk hari ketiga

David belajar sendirian di dalam kelas kerana Rizal tidak hadir ke sekolah. Guru

menganggap mungkin David kesunyian apabila belajar bersendirian di dalam kelas tanpa

ada rakan.

Pada waktu yang ke-7, saya ditugaskan untuk menggantikan guru yang mengambil

ujian Cambridge di sekolah. Saya masuk ke kelas Tingkatan 2 bagi subjek Bahasa

Inggeris. Sudah menjadi kelaziman apabila masuk ke kelas Tingkatan 2 ini, para pelajar

sememangnya sukar untuk bergerak dengan cepat. Buku daripada waktu sebelumnya

masih berada di atas meja, dan ada yang masih menyalin nota di papan putih. Saya

menyuruh mereka menyimpan semua buku yang ada dan bersedia untuk mata pelajaran

Page 23: Refleksi internship

seterusnya. Guru yang mengajar hanya menyuruh saya memberikan latihan menjawab

soalan sahaja kepada mereka. Saya menyuruh mereka membuat tugasan tersebut.

Setelah siap, saya menyemak dan menyuruh mereka membuat pembetulan soalan yang

salah sekali lagi. Kemudian barulah saya menyemak dengan menggunakan pen merah.

Markah yang mereka perolehi tidak lebih daripada 4 markah dan ada yang memperoleh 1

markah.

Selepas memberikan kembali tugasan tersebut, terdapat lebihan masa untuk waktu

tersebut. Saya mengambil peluang untuk berborak bersama mereka. Waktu seterusnya

adalah untuk subjek Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). Ada pelajar menyuruh saya

menggantikan guru tersebut kerana dia kurang gemar akan guru tersebut. Hal tersebut

menunjukkan mereka seperti pelajar normal, kerana pelajar normal juga sering mengadu

mengenai guru yang mereka kurang minat. Saya mendapat iktibar daripada peristiwa

tersebut bahawa untuk menjadi guru, kita tidak boleh terlalu bertegas dan garang dengan

pelajar. Impak daripada tersebut, pelajar tidak sukakan kita dan boleh menyebabkan

mereka tiada minat langsung terhadap mata pelajaran yang kita ajari.

Kemudian saya masuk ke kelas Tingkatan 3 bagi menggantikan guru yang sama.

Kali ini untuk mengajar mata pelajaran Sejarah pula. Seperti biasa saya akan masuk ke

kelas tersebut dan melihat kelibat David sahaja. Guru tersebut menugaskan saya untuk

memainkan perisian Sejarah kepada David. Jadi, saya dan David duduk di hadapan

komputer riba dan saya menyuruh David menyiapkan aktiviti yang ada dalam perisian

tersebut. David mengalami kesukaran untuk menyiapkan aktiviti tersebut. Dia terpaksa

mencuba berkali-kali untuk menyelesaikan satu aktiviti. Ada antara aktiviti tersebut, David

tidak mengingati kesalahan yang dilakukannya, malah melakukannya berulang kali.

Kemudian saya lihat, apabila dia ingin menjawab soalan, dia akan berfikir dan jika tidak

tahu jawapannya, dia akan menjawab sesuka hati. Sememangnya David memerlukan

latihan yang banyak supaya dia tidak teragak-agak untuk menjawab sesuatu.

Page 24: Refleksi internship

4.14 Hari keempat belas (26 Julai 2012 / Khamis )

Hari ini dimulakan dengan perhimpunan harian sekolah. Hari ini pula saya

ditugaskan untuk menggantikan guru yang mengambil cuti rehat khas. Pagi-pagi saya

masuk ke kelas Tingkatan satu bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. Saya sekali lagi

menyuruh para pelajar bermain permainan bina perkataan. Perisian ini sesuai untuk

membina pengetahuan para pelajar dalam membina perkataan-perkataan bahasa

Inggeris. Mereka kelihatan berminat apabila saya menyuruh mereka bermain permainan

tersebut. Hafiz pula kelihatan seronok, tidak seperti apabila guru menyuruhnya membaca

dan menulis. Mereka hanya boleh membina perkataan yang pendek-pendek. Hafiz ingin

bermain permainan tersebut juga namun dia tidak boleh mengeja. Saya membantu Hafiz

mengeja, dan apabila memenangi tahap tersebut, Hafiz sangat gembira. Ternyata, Hafiz

tertarik kepada pembelajaran berasaskan multimedia. Saadiah pula cuba membina

perkataan berdasarkan kamus. Secara keseluruhan mereka boleh mengeja perkataan

bahasa Inggeris yang mudah dengan baik.

Selang satu waktu, saya masuk ke kelas Tingkatan 5. Mereka kelihatan tekun

membuat tugasan subjek Matematik. Saya memberi masa kepada mereka untuk

menyiapkan tugasan mereka. Apabila mereka tidak tahu menjawabnya, mereka bertanya

kepada saya. Walaupun sudah lama meninggalkan subjek-subjek di Tingkatan 5, saya

masih boleh mengingat langkah-langkah untuk menyelesaikan soalan Matematik

Tingkatan 5. Saya bernasib baik kerana mampu untuk menjawab soalan yang ditanya.

Selepas rehat pula, saya memasuki kelas Tingkatan 1 sekali lagi untuk subjek

Sains sebanyak 2 masa. Kali ini, saya tidak memberikan sebarang permainan kepada

mereka. Saya memberikan tugasan dalam buku latihan Sains mereka. Saya menunjukkan

muka surat yang perlu dilakukan. Saya menyuruh mereka mencari jawapannya di dalam

buku teks. Walaupun mereka agak lambat dalam mencari jawapan bagi soalan yang

diberikan, mereka masih boleh menjawab dengan betul. Saya hanya memberikan tugasan

tersebut kepada Tan, Eileen dan Saadiah sahaja. Manakala untuk Hafiz pula, saya

menyuruh dia menyalin nota ke dalam buku notanya. Hafiz dapat menyiapkan nota

tersebut dengan kadar yang segera. Rakannya yang lain boleh menjawab soalan Sains

berdasarkan jawapan dalam buku teks.

Dua waktu yang terakhir, saya memasuki kelas Tingkatan 4 untuk subjek bahasa

Inggeris. Seperti biasa, saya hanya memberikan latihan di dalam buku latihan kepada

Page 25: Refleksi internship

mereka. Para pelajar juga bergegas ingin menyiapkan tugasan Sejarah mereka. Jadi saya

hanya memberikan sedikit latihan kepada mereka. Selepas menyiapkan tugasan Bahasa

Inggeris mereka, mereka kembali menyambung tugasan Sejarah mereka yang perlu

dihantar sebelum tamatnya waktu persekolahan. Mereka kelihatan bersungguh

menyiapkan tugasan, mungkin kerana guru yang mengajar tegas terhadap mereka.

Mereka akhirnya dapat menyiapkan tugasan Sejarah mereka sebelum tamatnya masa

pembelajaran.

Semasa menyiapkan tugasan, pelajar yang bernama Afiq sempat berborak

bersama saya. Seperti kebiasaan dia akan berbahasa isyarat kepada saya. Jika saya

tidak memahaminya, dia akan mengeja perkataan-perkataan tersebut dengan bahasa

isyarat secara perlahan-lahan. Saya senang berkomunikasi bersama Afiq. Hal tersebut

kerana dia akan memastikan saya faham apa yang disampaikan dengan sebaiknya. Itulah

yang menyeronokkan apabila berkomunikasi bersama mereka, mereka akan memastikan

orang yang berinteraksi dengan mereka memahami bahasa yang mereka gunakan.

Page 26: Refleksi internship

4.15 Hari kelima belas (27 Julai 2012 / Jumaat )

Hari ini saya tidak melakukan sebarang pemerhatian terhadap mana-mana kelas.

Saya melakukan pencarian terhadap Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

4.16 Hari keenam belas (30 Julai 2012 / Isnin )

Awal pagi dimulakan dengan perhimpunan harian. Kemudian, saya melakukan

pemerhatian terhadap pelajar Tingkatan 2. Minggu lepas, pelajar bernama Alexander telah

digantung sekolah kerana membotakkan kepalanya secara keseluruhan. Sememangnya

peraturan sekolah tidak membolehkan pelajar untuk membotakkan kepala. Mata pelajaran

pertama hari ini adalah Bahasa Malaysia. Guru mengajar mengenai penulisan ringkasan

karangan.

Selepas rehat pula, saya memasuki kelas Pendidikan Islam untuk kelas Tingkatan

1 dan Tingkatan 2. Mula-mula, guru mengajar dan menerangkan topik “Hidayah Sumber

Kebahagiaan”. Sesudah menerangkan topik tersebut kepada Fikrie, Fikrie disuruh menulis

nota dan membuat latihan ke dalam buku nota. Selepas itu, guru memfokuskan kepada

Hafiz dan Saadiah untuk Pendidikan Khas Tingkatan 1. Hafiz disuruh untuk menulis

namanya di dalam borang pentaksiran PBS. Guru menanyakan sama ada Hafiz boleh

menulis namanya sendiri atau tidak. Hal tersebut kerana apabila Hafiz menulis sendirian,

dia akan menulis perkataan yang pelik-pelik. Guru menyuruhnya cuba menulis namanya

sendiri di papan putih. Setelah menulis namanya, terdapat kesalahan ejaan yang

dilakukannya. Setelah itu, guru menyuruh Hafiz meniru ejaan namanya yang terdapat di

buku latihannnya.

Kemudian, guru menyuruh Saadiah menulis nota sambil menunggu Hafiz siap

menulis namanya di kertas pentaksiran tersebut. Selepas Hafiz siap menulis namanya di

kertas pentaksiran tersebut, Hafiz disuruh menulis nota. Kemudian guru menerangkan

topik hari itu. Sambil guru menerangkan, dia menggunakan bahasa isyarat supaya pelajar

memahaminya. Dia juga menyuruh pelajar mengikut bahasa isyaratnya supaya mereka

tidak duduk sahaja semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Semasa

membuat penerangan, Hafiz kelihatan tidak fokus terhadap pengajaran yang berlaku. Dia

mengatakan dia mengantuk. Guru yang mengajar mengatakan baru pertama kali dia

melihat Hafiz menguap di dalam kelas. Hal tersebut menunjukkan walaupun Hafiz tidak

dapat menangkap ilmu pengetahuan yang diajar di sekolah, namun, dia masih boleh

Page 27: Refleksi internship

berusaha untuk menumpukan perhatiannya kepada pengajaran guru. Perkara yang

menarik perhatian saya adalah apabila guru menyuruh Hafiz mengeja ABC dengan

bahasa isyarat, Hafiz boleh mengeluarkan suara. Pertama kali saya mendengar suara

Hafiz semenjak saya memasuki kelas mereka. Rupa-rupanya Hafiz juga boleh bercakap,

mungkin dia tidak mahu mengeluarkan suaranya, menyebabkan dia hanya berkomunikasi

dengan saya menggunakan bahasa isyarat.

Selepas tamatnya waktu Pendidikan Islam, saya mengikuti kelas Geografi

Tingkatan 1. Seperti biasa guru akan menyuruh pelajar mereka menyiapkan latihan yang

ada dalam buku latihan. Mereka mencari jawapan dalam buku teks. Saya duduk di

sebelah Eileen. Apabila dia tidak tahu jawapannya, dia sempat bertanya kepada saya

bagaimana hendak menyelesaikan tugasan tersebut. Saya turut membantunya

menyiapkan tugasan tersebut. Hafiz pula diberi latihan yang berbeza kerana dia tidak

menyiapkan tugasan yang lepas. Guru menyuruh Hafiz menyiapkan latihan dengan

berpandukan nota di dalam buku. Namun, Hafiz hanya membulat jawapannya sehingga

habis. Hafiz tidak mampu untuk memahami bacaan dan apa yang dijawabnya adalah

berdasarkan apa yang dibulat pada jawapan sebelumnya. Hafiz sememangnya sukar

untuk melakukan tugasan yang berasaskan akademik.

Page 28: Refleksi internship

4.17 Hari ketujuh belas (31 Julai 2012 / Selasa )

Hari ini diteruskan dengan membuat pemerhatian terhadap Tingkatan 2. Awal-awal

pagi saya sudah menyuruh Nicholas untuk mengulangkaji abjad dalam bahasa isyarat.

Apabila saya melihat kertas yang saya berikan kepadanya semalam, saya berasa gembira

kerana dia menampakkan dia mengulangkaji abjad tersebut di asrama. Dia sudah boleh

mengingati sedikit demi sedikit abjad-abjad tersebut. Bahasa isyarat yang dilakukannya

masih tidak tepat dan dia masih teragak-agak untuk menunjukkan bahasa isyarat tersebut.

Hari ini tidak banyak perkara yang berlaku. Para pelajar mengikuti pembelajaran

secara biasa. Pada masa pembelajaran Bahasa Inggeris, Patrick dimarahi oleh guru

kerana dia silap dalam menulis rumusan Bahasa Inggeris. Patrick menyalin soalan ke

dalam jawapannya sebagai rumusan. Guru memarahinya kerana sudah diajar beberapa

kali supaya tidak menyalin soalan ke dalam jawapan. Satu perkara yang saya lihat, para

pelajar cuba untuk menghabiskan waktu pembelajaran subjek tertentu dengan melambat-

lambat untuk menyiapkan tugasan mereka. Jika guru yang mengajar adalah guru

kegemaran mereka, mereka akan menyalin dan membuat tugasan dengan cepat.

Fenomena ini adalah sama seperti apa yang berlaku kepada pelajar normal.

Bagi masa kedua terakhir dan seterusnya, saya mengikuti pengajaran Pendidikan

Islam bagi kelas Tingkatan 1 dan 2. Seperti biasa pengajaran dilakukan berasingan untuk

subjek tingkatan 1 dan tingkatan 2. Hafiz sekali lagi disuruh untuk membaca ABC. Kali ini

dia disuruh untuk menulisnya di papan putih. Setelah selesai menulis, Hafiz tertinggal

beberapa huruf dalam abjad tersebut. Hafiz disuruh untuk mengulang membaca abjad-

abjad tersebut untuk mengenal di mana kesilapan Hafiz. Hafiz kemudiannya disuruh untuk

menulis namanya sendiri. Hafiz selalu tersilap menulis namanya, selalu tertinggal abjad

tertentu di dalam namanya. Selain itu, guru juga menyuruh Fikrie untuk menulis di papan

putih kerana Fikrie selalu tersilap dalam menyalin ayat daripada buku. Kemudian, Hafiz

juga disuruh untuk menulis perkataan-perkataan yang mudah seperti baca, meja dan

kipas. Namun, Hafiz tidak dapat mengejanya. Dia hanya menurut apa yang saya eja

menggunakan bahasa isyarat. Yang menyeronokkan, Hafiz mampu untuk menerangkan

satu perkataan kepada saya iaitu bola dan dia mampu untuk mengeja perkataan bola

dengan sendirinya. Buat pertama kali saya dapat lihat Hafiz mampu mengeja sesuatu

dengan sendirinya. Berbanding dengan perkataan-perkataan yang selalu diejanya yang

tidak mempunyai makna. Selepas itu, Hafiz juga diminta oleh guru untuk menyanyikan

Page 29: Refleksi internship

sebuah lagu. Hafiz cuba menyanyi sambil tangannya dihayun-hayunkan. Guru yang

mengajar mengatakan bahawa Hafiz sememangnya berminat untuk melakukan perkara

berikut contohnya menyanyi, menari dan sebagainya.

Setelah tamat waktu sekolah, Hafiz dan Saadiah bertugas untuk menutup tingkap

dan memadam papan tulis. Hafiz sudah tahu tugasnya untuk membuang sampah. Guru

mengatakan dia lebih berminat untuk melakukan perkara yang melibatkan kemahiran.

4.18 Hari kelapan belas (1 Ogos 2012 / Rabu )

Awal pagi dimulakan dengan perhimpunan wajib sekolah. Agak lama kerana

terdapat upacara perlantikan pengawas. Kemudian, hari ini saya gunakan untuk membuat

pemerhatian di kelas Tingkatan 4. Proses pengajaran dan pembelajaran

4.19 Hari kesembilan belas (2 Ogos 2012 / Khamis )

4.4 Hari kedua puluh (3 Ogos 2012/ Jumaat )

5.0 Laporan Mengenai Pemerhatian Terhadap Guru

6.0 Kelemahan dan Cadangan Penambahbaikan

6.1 Masalah Kekurangan Tenaga Guru

6.2 Kelayakan sebenar Guru-guru

6.3 Kelemahan / Ketidakupayaan sebenar Pelajar

6.4 Bilik Rehat Guru

6.5 Pentaksiran Berasaskan Sekolah

7.0 Contoh Rancangan Pengajaran Individu

Page 30: Refleksi internship

8.0 Refleksi Keseluruhan / Kesimpulan

9.0 Lampiran