registrul bunurilor imobile capitolul a ... - ziarul de gardă · pdf file temeiul...

Click here to load reader

Post on 05-Feb-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2/21/2014 IS "Cadastru". Documentul bunurilor imobile Registru_Total : 0100101.520

  https://www.cadastru.md/register/webinfo/f?p=307:20:3735979694867501::NO:NO:P20_DOC_TYPE,P20_RAIONID,P20_ZONEID,P20_MASSIVID,P20_… 1/121

  Registrul bunurilor imobile 0100101520

  Capitolul A,B

  Deschis 09.07.2005

  Subcapitolul I. Bunul imobil

  1.0 Bunul imobil Teren

  Numărul cadastral 0100101.520

  Adresa mun. Chişinău, sect. Botanica str. Grenoble, 159

  Modul de folosinţă Pentru construcţii

  Suprafaţa 0.9722 ha

  Tipul hotarelor generale

  1.1 Bunul imobil Construcţie

  Numărul cadastral 0100101.520.01

  Adresa mun. Chişinău, sect. Botanica str. Dr.Tudor Strisca, 19/2

  Modul de folosinţă Construcţie nefinalizată

  Suprafaţa m.p.

  1.2 Bunul imobil Construcţie

  Numărul cadastral 0100101.520.02

  Adresa mun. Chişinău, sect. Botanica str. Dr.Tudor Strisca, 19/4

  Modul de folosinţă Construcţie nefinalizată

  Suprafaţa m.p.

  1.3 Bunul imobil Construcţie

  Numărul cadastral 0100101.520.03

  Adresa mun. Chişinău, sect. Botanica str. Dr.Tudor Strisca, 19/6

  Modul de folosinţă Construcţie nefinalizată

  Suprafaţa m.p.

  1.4 Bunul imobil Construcţie

  Numărul cadastral 0100101.520.04

  Adresa mun. Chişinău, sect. Botanica str. Dr.Tudor Strisca, 19/3

  Modul de folosinţă Construcţie nefinalizată

  Suprafaţa m.p.

  1.5 Bunul imobil Construcţie

  Numărul cadastral 0100101.520.05

  Adresa mun. Chişinău, sect. Botanica str. Dr.Tudor Strisca, 19/5

  Modul de folosinţă Construcţie nefinalizată

  Suprafaţa m.p.

  Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil

  2.1 Bunul imobil 0100101.520 Stins

  Cota parte 1.0

  Proprietarul municipiul Chişinău,

  Domiciliul / Sediul

 • 2/21/2014 IS "Cadastru". Documentul bunurilor imobile Registru_Total : 0100101.520

  https://www.cadastru.md/register/webinfo/f?p=307:20:3735979694867501::NO:NO:P20_DOC_TYPE,P20_RAIONID,P20_ZONEID,P20_MASSIVID,P20_… 2/121

  Domiciliul / Sediul

  Temeiul înscrierii Alt act Legea RM Codul Funciar nr. 828-XII din 25.12.1991

  Decizia Consiliului mun.Chişinău nr. 16/66-3 din 28.12.2004 (22295/05)

  Data înregistrării 07.06.2005

  2.2 Bunul imobil 0100101.520

  Cota parte 1.0

  Proprietarul Republica Moldova

  Domiciliul / Sediul

  Temeiul înscrierii Hotăгârea Guvernului ... nr. 1055 din 15.09.2008 (0100/08/83850)

  Legea Cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 (0100/08/44359)

  Data înregistrării 17.06.2008

  2.3 Bunul imobil 0100101.520.01

  Cota parte 1.0

  Proprietarul Tomailî-Argo Î.I., (14.01.1999), Codul Personal 1002600029598

  Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Centru, str. Armeneasca , 26

  Proprietarul Republica Moldova

  Domiciliul / Sediul -

  Temeiul înscrierii Act AVIZ TEHNIC de examinare a construcţiei nr. 69 din 07.06.2010 (0100/10/43159)

  Autorizaţie de construire nr. 87 din 17.03.2010 (0100/10/43159)

  Data înregistrării 08.06.2010

  2.4 Bunul imobil 0100101.520.02

  Cota parte 1.0

  Proprietarul Tomailî-Argo Î.I., (14.01.1999), Codul Personal 1002600029598

  Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Centru, str. Armeneasca , 26

  Proprietarul Republica Moldova

  Domiciliul / Sediul -

  Temeiul înscrierii Act AVIZ TEHNIC de examinare a construcţiei nr. 71 din 07.06.2010 (0100/10/43160)

  Autorizaţie de construire nr. 88 din 17.03.2010 (0100/10/43160)

  Data înregistrării 08.06.2010

  2.5 Bunul imobil 0100101.520.03

  Cota parte 1.0

  Proprietarul Tomailî-Argo Î.I., (14.01.1999), Codul Personal 1002600029598

  Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Centru, str. Armeneasca , 26

  Proprietarul Republica Moldova

  Domiciliul / Sediul -

  Temeiul înscrierii Act AVIZ TEHNIC de examinare a construcţiei nr. 72 din 07.06.2010 (0100/10/43161)

  Autorizaţie de construire nr. 89 din 17.03.2010 (0100/10/43161)

  Data înregistrării 08.06.2010

  2.6 Bunul imobil 0100101.520.04

  Cota parte 1.0

  Proprietarul Tomailî-Argo Î.I., (14.01.1999), Codul Personal 1002600029598

  Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Centru, str. Armeneasca , 26

  Proprietarul Republica Moldova

  Domiciliul / Sediul -

  Temeiul înscrierii Act AVIZ TEHNIC de examinare a construcţiei nr. 70 din 07.06.2010 (0100/10/43163)

  Autorizaţie de construire nr. 91 din 17.03.2010 (0100/10/43163)

  Data înregistrării 08.06.2010

  2.7 Bunul imobil 0100101.520.05

  Cota parte 1.0

 • 2/21/2014 IS "Cadastru". Documentul bunurilor imobile Registru_Total : 0100101.520

  https://www.cadastru.md/register/webinfo/f?p=307:20:3735979694867501::NO:NO:P20_DOC_TYPE,P20_RAIONID,P20_ZONEID,P20_MASSIVID,P20_… 3/121

  Proprietarul Tomailî-Argo Î.I., (14.01.1999), Codul Personal 1002600029598

  Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Centru, str. Armeneasca , 26

  Proprietarul Republica Moldova

  Domiciliul / Sediul -

  Temeiul înscrierii Alt act AVIZ TEHNIC gradul de finisare-5% nr. 163 din 21.12.2010 (0100/11/128345)

  Autorizaţie de construire nr. 90 din 17.03.2010 (0100/11/128345)

  Data înregistrării 01.12.2011

  Subcapitolul III. Grevarea drepturilor patrimoniale

  Partea I. Alte drepturi reale.

  3.1.1 Tipul grevării Folosinţă

  Obiectul grevării Bunul imobil :

  0100101.520

  indicat în subcapitol II la nr. 2.2:

  Temeiul înscrierii Titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren Nr. 01001010520 din 13.06.2008 (0100/08/44359)

  Termenul / Condiţia -

  Suma

  Titularul grevării / Solicitantul Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.M Î.S .

  Domiciliul / Sediul

  Însemnări

  Data înregistrării 17.06.2008

  3.1.316 Tipul grevării Gestiune economică

  Obiectul grevării Bunul imobil :

  0100101.520.01

  indicat în subcapitol II la nr. 2.3:

  Temeiul înscrierii Autorizaţie de construire Nr. 87 din 17.03.2010 (0100/10/43159)

  Termenul / Condiţia 17.03.2010 -

  Suma

  Titularul grevării / Solicitantul SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA

  Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. nr. 166

  Însemnări

  Data înregistrării 08.06.2010

  3.1.317 Tipul grevării Gestiune economică

  Obiectul grevării Bunul imobil :

  0100101.520.02

  indicat în subcapitol II la nr. 2.4:

  Temeiul înscrierii Autorizaţie de construire Nr. 88 din 17.03.2010 (0100/10/43160)

  Termenul / Condiţia 17.03.2010 -

  Suma

  Titularul grevării / Solicitantul SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA

  Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. nr. 166

  Însemnări

  Data înregistrării 08.06.2010

  3.1.318 Tipul grevării Gestiune economică

  Obiectul grevării Bunul imobil :

  0100101.520.03

  indicat în subcapitol II la nr. 2.5:

  Temeiul înscrierii Autorizaţie de construire Nr. 89 din 17.03.2010 (0100/10/43161)

  Termenul / Condiţia 17.03.2010 -

  Suma

  Titularul grevării / Solicitantul SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA

  Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. nr. 166

  Însemnări

 • 2/21/2014 IS "Cadastru". Documentul bunurilor imobile Registru_Total : 0100101.520

  https://www.cadastru.md/register/webinfo/f?p=307:20:3735979694867501::NO:NO:P20_DOC_TYPE,P20_RAIONID,P20_ZONEID,P20_MASSIVID,P20_… 4/121

  Însemnări

  Data înregistrării 08.06.2010

  3.1.319 Tipul grevării Gestiune economică

  Obiectul grevării Bunul imobil :

  0100101.520.04

  indicat în subcapitol II la nr. 2.6:

  Temeiul înscrierii Autorizaţie de construire Nr. 91 din 17.03.2010 (0100/10/43163)

  Termenul / Condiţia 17.03.2010 -

  Suma

  Titularul grevării / Solicitantul SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA

  Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. nr. 166

  Însemnări

  Data înregistrării 08.06.2010

  3.1.320 Tipul grevării Gestiune economică

  Obiectul grevării Bunul imobil :

  0100101.520.05

  indicat în subcapitol II la nr. 2.7:

  Temeiul înscrierii Autorizaţie de construire Nr. 90 din 17.03.2010 (0100/11/128345)

  Termenul / Condiţia 17.03.2010 -

  Suma

  Titularul grevării / Solicitantul SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA

  Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, Ştefan cel Mare şi Sfînt bd. nr. 166

  Însemnări

  Data înregistrării 01.12.2011

  Partea II. Notări.

  3.2.2 Tipul grevării Contract

  Obiectul grevării Bunul imobil :

  0100101.520

  indicat în subcapitol II la nr. 2.2:

  Temeiul înscrierii Contract de colaborare (cu drept de superficie) Nr. 182/08 din 30.10.2008 (0100/08/84646)

  Termenul / Condiţia 30.10.2008 -

  Suma

  Titularul grevării / Solicitantul Tomailî-Argo Î.I.

  Domiciliul / Sediul mun. Chişinău, sect. Centru, str. Armeneasca , 26

  Însemnări

  Data înregistrării 05.11.2008

  3.2.3 Tipul grevării Contrac

View more