s3 body language - taking notes - ending presentation

of 29 /29
1 Dùng ngay & truyền đạt lại người Dùng ngay & truyền đạt lại người khác khác Thực hành Thực hành Thảo luận nhóm Thảo luận nhóm Âm thanh, Hình Âm thanh, Hình ảnh ảnh Đọc Đọc Nghe Nghe 5 % 5 % 10 % 10 % 20 % 20 % 30 % 30 % 50 % 50 % 75 % 75 % 90 % 90 % Minh họa Minh họa HIỆU QUẢ TIẾP THU HIỆU QUẢ TIẾP THU

Author: hanoi

Post on 24-May-2015

415 views

Category:

Education


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. HIU QU TIP THU Nghe 5%c10 %m thanh, Hnh nh 20 % Minh ha 30 % Tho lun nhm50 %Thc hnh75 %Dng ngay & truyn t li ngi khc90 %1

2. Nghe QunNhn NhTri nghim Thu hiu 3. GIAO TIPPHI NGN T(Non verballanguage) 4. SO SNH Ngn tPhi ngn tn knh a knhKhng lin tc Lin tcKim sot c Kh kim sotR rngKh hiu 5. SC MNH THNG IPH nhnh 55%G ing n i 38%N g n t 7% 6. PHNG TIN GIAO TIPPHI NGN T Ging ni Tay Dng iu, c ch ng chm Trang phc Chuyn ng Mt Mi Mt Khong cch 7. Mt lca s tm hn 8. TAY BT MT MNG 9. Hn nhau tm omanhqun. Th ra,bc trn...Ai hnai? 10. Gn n bng, n dL n o, n qunChcn orch! 11. Nht dng, nh da,th ba nt mt 12. SC MNH CANGN NG C CH 13. Bn cm thy th no khi ng nghip ng qu gn bn trong khi ni chuynCm thyKhngthn thinthoi mi,v tin cy cm thynhau? bi ri? mi nn vn ha khc nhau ngn ng c ch s c nhng ngha khc nhau 14. ngha ca ngn ng c ch mt snn vn ha Ngi Nht: c xeml bt lch s, nht lNhn thngi vi ngi mi quenhoc c chc v cao hn vo mt1khi giao tip Ngi M: nu khng nhn vo mt s b xem l th l, thiu tn trng hoc ni di 15. 2Gt u hu ht cc Hy Lp, Th Nhquc gia: K, Bungari: Ti ng Ti khng ng 16. 3 Ngn tr g nh ln mi : Cn thnCoi chng Anh: B mt nha! 17. 4Bc M, Chu u:Dng iu bnh thngNgn Tr Ch TrNht Bn, Trung Quc: Bt knh, bt lch sNgi ta thng dng c bn tay ch ai hocvn g 18. 5Mt lim dim Nht, Thi, M: Trung Quc:Chn qu! Ti ang lng nghe! 19. 6Du Hiu OK Tt p hay n c hu ht cc nc S 0 hoc V dng ti mt s nc chu u Tin Nht Bn L s s nhc ngi khc Hy Lp, Braxin, ,Th Nh K, Nga v mt s quc gia khc 20. Mu bt chhn tr nh tt Tr nh mkhng bng nt mc m 21. TM TH GHI cng C O Q N U Q Li gii thiu C O U L I T O U O Thnh ngE T N U T E T R Li ktO L I Kch c: N E 1/3 t A4 22. KISSKeep It Short & SimpleHy ni n gin v ngn gn 23. SOSSignificance Of SimplicitiesGi tr ca s n gin 24. Bit nhiukhng bng bit iu 25. KT LUN Thng bo trc khi kt thc Tm tt im chnh Thch thc v ku gi 26. iu cui cng s sng cng 27. THANKS FOR WATCHING THE END!