sähköajoneuvojen korjaaminen

of 14 /14
Sähköajoneuvojen korjauksien henkilöstömääräykset Vesa Linja-aho Metropolia-amk 12.2.2013 Vesa Linja-aho Sähköajoneuvojen korjauksien henkilöstömääräykset

Upload: vesa-linja-aho

Post on 01-Sep-2014

1.848 views

Category:

Automotive


0 download

DESCRIPTION

Esitelmä Autoelektroniikan päivillä 12.2.2013.

TRANSCRIPT

Page 1: Sähköajoneuvojen korjaaminen

Sähköajoneuvojen korjauksienhenkilöstömääräykset

Vesa Linja-aho

Metropolia-amk

12.2.2013

Vesa Linja-aho Sähköajoneuvojen korjauksien henkilöstömääräykset

Page 2: Sähköajoneuvojen korjaaminen

Sähköurakointi vaatii sähköurakointiluvan

Sähköajoneuvojen, joissa esiintyy yli 120 voltin tasajännitteitätai yli 50 voltin vaihtojännitteitä, korjaaminen vaatiisähköurakointiluvan Tukesilta.Sähköurakointilupaa hakiessa on nimettävä sähkötöidenjohtaja.Sähkötöiden johtajalla on oltava sähköpätevyystodistus(sähkö- ja hybridiajoneuvoihin rajoitettu S3-sähköpätevyys).Sähköpätevyystodistuksen voi hakea Seti Oy:ltä henkilö, jokaon

autosähköalan ammattihenkilö.on suorittanut autoalan rajoitetunS3-sähköturvallisuustutkinnon.

Vesa Linja-aho Sähköajoneuvojen korjauksien henkilöstömääräykset

Page 3: Sähköajoneuvojen korjaaminen

Poikkeus ja yleinen väärinkäsitys

PoikkeusJos korjaustyö on vain pistoliitinkojeiden vaihtoa toiseensamanlaiseen valmistajan ohjeen mukaan, työ rinnastetaanvähäistä vaaraa aiheuttavaksi työksi ja sähköurakointilupaa eitarvita. Työturvallisuudesta on toki huolehdittava.

Yleinen väärinkäsitysAutoalalla kiertää jostain syystä huhu, että aina kun korjaamoontulee sisään hybridi- tai sähköajoneuvo, tulee tehdä Tukesilleilmoitus. Tämä ei pidä paikkaansa. Totuus: Lupa haetaan kerranTukesilta, ja se on voimassa toistaiseksi.

Vesa Linja-aho Sähköajoneuvojen korjauksien henkilöstömääräykset

Page 4: Sähköajoneuvojen korjaaminen

Autosähköalan ammattihenkilöAutosähköalan ammattihenkilöksi katsotaan henkilö, jolla on

vuoden työkokemus autosähkötöistä ja jokin seuraavistatutkinnoista

Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto, autosähköRaskaskalustomekaanikon ammattitutkinto, autosähköAutosähkömekaanikon ammattitutkintoAutomekaanikon erikoisammattitutkintoOpisto- tai korkeakouluasteen tutkinto autoalalta tai

pelkästään kahden vuoden työkokemus ja "riittävät alanperustiedot".

sekä jompi kumpi seuraavista:Autoalan sähköturvallisuustutkintoon valmentava koulutusAutoalan sähköturvallisuustutkinto

Punaisella merkityt kohdat ovat neuvottelukunnan linjaus –monella maahantuojalla on oma riittävä koulutuksensa em. asioille.Ammattihenkilöstatusta ei tarvitse "hakea" mistään, se onvoimassa kun ehdot täyttyvät.

Vesa Linja-aho Sähköajoneuvojen korjauksien henkilöstömääräykset

Page 5: Sähköajoneuvojen korjaaminen

Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvonta

Kun korjaamolla tehdään sähkötyötä, paikalla on aina oltavaammattihenkilöstatuksen omaava työnaikaisensähköturvallisuuden valvoja.Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan nimeämisestävastaa sähkötöiden johtaja.Joka tilanteessa on oltava selvää, kenelle työnaikaisensähköturvallisuuden valvonta kuuluu!

Vesa Linja-aho Sähköajoneuvojen korjauksien henkilöstömääräykset

Page 6: Sähköajoneuvojen korjaaminen

Opastetut henkilöt

Sähkötöitä tekevä henkilö, jolla ei ole (vielä)ammattihenkilöstatusta, mutta jonka ammattihenkilö on opastanutniitä tekemään, on opastettu henkilö. Opastettu henkilö voityönantajan harkinnan mukaan tehdä kokemuksen mukaan tehdäopastetulle henkilölle sallittuja töitä.Opastettu henkilö ei voi toimia työnaikaisen sähköturvallisuudenvalvojana eikä tehdä jännitetyötä (jota on esimerkiksiakkukennoston korjaaminen).Mikäli opastetulla henkilöllä ei ole lainkaan autosähköalankoulutusta eikä työkokemusta, hän saa tehdä vain töitä, joihinhänet on erityisesti opastettu.

Vesa Linja-aho Sähköajoneuvojen korjauksien henkilöstömääräykset

Page 7: Sähköajoneuvojen korjaaminen

SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus kaikille sähkötöitätekeville

Kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettunatyöjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, onannettava yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus, jokasisältää vähintään seuraavat asiat:

sähkön aiheuttamat vaarat ja sähköstä johtuvat tapaturmatsähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten jasähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 sisältö.

Tämä koskee kaikkia korkeajännitejärjestelmän kanssa tekemisissäolevia, kesätyöntekijästä työnjohtajaan. Koulutuksen voi antaa(auto)sähköalan ammattihenkilö, ja se on voimassa viisi vuotta.Koulutuksesta on pidettävä kuulustelu ja annettava todistus.

Vesa Linja-aho Sähköajoneuvojen korjauksien henkilöstömääräykset

Page 8: Sähköajoneuvojen korjaaminen

Muita töitä tekeville riittää opastussähkötyöturvallisuudesta

Jos mekaanikko ei työskentele korkeajännitejärjestelmän parissa,riittää suppeampi opastus sähkön vaaroista:

sähkön vaarallisuus: jännitteisen osan koskettamisestaaiheutuva vaara, valokaaren aiheuttama palovaara ja vedenkäyttämiseen liittyvä vaaratoimenpiteet sähkötapaturman sattuessa: avun hankkiminen,uhriksi joutuneen irrottaminen, elvytystoimenpiteet puhallus-ja painantaelvytyksen avullakorjattavaan ajoneuvoon pääsyä ja laitteiden käyttöä koskevatkiellot: kieltokilpien tunnistaminen, sivullisten henkilöidenpääsyn estäminen korjattavan ajoneuvon luo,korkeajännitejärjestelmän tunnistaminen ja sen suojustenavaamisen kielto, vaurioituneiden osien silmämääräinentunnistaminen

Vesa Linja-aho Sähköajoneuvojen korjauksien henkilöstömääräykset

Page 9: Sähköajoneuvojen korjaaminen

Henkilöstö on ensiapukoulutettava

SFS 6002: Kaikille sähkötöihin osallistuville sähköalanammattihenkilöille työnjohdon henkilöt mukaan luettuna sekänäissä töissä avustamaan opastetuille henkilöille on tarpeen antaaensiapukoulutus.

Vesa Linja-aho Sähköajoneuvojen korjauksien henkilöstömääräykset

Page 10: Sähköajoneuvojen korjaaminen

Huomioita

Valmistajien omat turvallisuusmääräykset työskentelytavoistausein tiukempia kuin standardin minimivaatimukset.Sähköturvallisuusmääräyksiä ei ole päivitetty autoalallesopiviksi, vaan kyse on sähköalan säädösten tulkinnasta jasoveltamisesta.

Vesa Linja-aho Sähköajoneuvojen korjauksien henkilöstömääräykset

Page 11: Sähköajoneuvojen korjaaminen

Tulevaisuus

Varmasti tulossa: autoalan oma SFS 6002 -verkkokoe.Spekulointia: UNECE R100 -säännöstä koskevien kysymystenmielekkyydestä sähköturvallisuustutkinnossa käydäänkeskustelua neuvottelukunnossa. Saattaa muuttua.Antakaa palautetta turvallisuusmääräyksistä(allekirjoittaneelle, AKL:n Jouko Sohlbergille taineuvottelukunnan puheenjohtaja Tuomas Martansaarelle).

Vesa Linja-aho Sähköajoneuvojen korjauksien henkilöstömääräykset

Page 12: Sähköajoneuvojen korjaaminen

Koulutusmateriaalia autoalan sähkötyöturvallisuuteen

Ajoneuvovalmistajien oma materiaali.Tulossa: eEsa-hankkeessa tuotettu verkko-opiskelumateriaali(HMV-Systems Oy).Vesa Linja-aho: Sähkö- ja hybridiajoneuvojensähkötyöturvallisuus, Autoalan Koulutuskeskus Oy, 2. painos,2013. ISBN 978-951-9155-27-2. Hinta 39 euroa +toimituskulut.Tulossa keväällä 2013: Sähköturvallisuudenedistämiskeskuksen rahoittama vapaa materiaali(Metropolia-amk).

Vesa Linja-aho Sähköajoneuvojen korjauksien henkilöstömääräykset

Page 13: Sähköajoneuvojen korjaaminen

Vapaa (= avoimesti lisensoitu) koulutusmateriaali

Perinteinen koulutusmateriaali: maksat käytöstä, et saamuokata ja kehittää.Vapaasti lisensoitu materiaali: käytä, jaa ja jatkokehitävapaasti (vrt. Firefox, Linux ja Wikipedia).Osa maailmanlaajuista megatrendiä (tunnetuin esimerkki:MIT OpenCourseWare).Liiketoimintamalli siirtyy osaamisen panttaamisesta osaamisenjakamiseen.Kouluttajan/koulutuksen tuotava muutakin lisäarvoa kuinmonistenipun jakaminen.

Vesa Linja-aho Sähköajoneuvojen korjauksien henkilöstömääräykset

Page 14: Sähköajoneuvojen korjaaminen

Materiaalin sisältö ja kohderyhmä

Hankkeessa tuotetaanluentokalvosarja sähköturvallisuusmääräyksistä ja käytännönsähkötyöturvallisuudestaopasvihko korjaamoille

Tärkein kohderyhmä materiaalille ovat pienet (1-4 hengen)korjaamot.

Vesa Linja-aho Sähköajoneuvojen korjauksien henkilöstömääräykset