se-/testweek juli 2019 · 2019-06-20 · ... theme 8 alle woorden en grammatica. ... past...

17
SE-/TESTWEEK JULI 2019 1e klas m/h Nederlands: Lezen (tekstbegrip) hoofdstuk 1 t/m 6 + grammatica hoofdstuk 5 (woordsoorten) en hoofdstuk 6 (zinsdelen) + spelling v.d. werkwoorden (blz. 113, 153, 193 en 233). Frans: stencil vocabulaire en phrases-clés; grammatica: 1. het BN vorm en plaats maar in twee opdrachten. (F-N + N-F) H.5 en H.7 2. de werkwoorden aller en faire (N-F + F-N) H.5 en H.6 3. de futur proche (F-N + N-F) H.5 4. de Passé Composé (F-N) H.6 5. à / de + bepaald lidwoord H. 7 6. getallen 0 - 1000 (N-F + F-N) TB blz. 134 Leesteksten. Gebruik ook Slim Stampen! Duits: Kapitel 3: Lernliste J en J* + Grammatik I op blz. 226 en 231 t/m 232 + leestekst. Engels: Theme 8 alle woorden en grammatica. Geschiedenis: Leren hoofdstuk 6 paragraaf 1 tot en met 5 tekstboek en werkboek + alle aantekeningen uit de les. Aardrijkskunde: Hoofdstuk 5 par. 1 t/m 4 Topografie: W2 Europa en Stencil opdracht week 20-21 Wiskunde: H11 + daltonopdrachten periode 4. Biologie: Thema 7 : Bloemen ,vruchten en zaden. Basisstof 1 t/m 7 + Verrijkingsstof 1. Opdrachten week 18 t/m 25 en alle aantekeningen.

Upload: trinhdung

Post on 21-Jul-2019

213 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SE-/TESTWEEK JULI 2019 · 2019-06-20 · ... Theme 8 alle woorden en grammatica. ... Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive

SE-/TESTWEEK JULI 2019 1e klas m/h Nederlands: Lezen (tekstbegrip) hoofdstuk 1 t/m 6 + grammatica hoofdstuk 5

(woordsoorten) en hoofdstuk 6 (zinsdelen) + spelling v.d. werkwoorden (blz. 113, 153, 193 en 233).

Frans: stencil vocabulaire en phrases-clés;

grammatica:

1. het BN vorm en plaats maar in twee opdrachten. (F-N + N-F) H.5

en H.7

2. de werkwoorden aller en faire (N-F + F-N) H.5 en H.6

3. de futur proche (F-N + N-F) H.5

4. de Passé Composé (F-N) H.6

5. à / de + bepaald lidwoord H. 7

6. getallen 0 - 1000 (N-F + F-N) TB blz. 134

Leesteksten.

Gebruik ook Slim Stampen!

Duits: Kapitel 3: Lernliste J en J* + Grammatik I op blz. 226 en 231 t/m 232 + leestekst. Engels: Theme 8 alle woorden en grammatica. Geschiedenis: Leren hoofdstuk 6 paragraaf 1 tot en met 5 tekstboek en werkboek + alle aantekeningen uit de les. Aardrijkskunde: Hoofdstuk 5 par. 1 t/m 4 Topografie: W2 Europa en Stencil opdracht week 20-21 Wiskunde: H11 + daltonopdrachten periode 4. Biologie: Thema 7 : Bloemen ,vruchten en zaden. Basisstof 1 t/m 7 +

Verrijkingsstof 1. Opdrachten week 18 t/m 25 en alle aantekeningen.

Page 2: SE-/TESTWEEK JULI 2019 · 2019-06-20 · ... Theme 8 alle woorden en grammatica. ... Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive

SE-/TESTWEEK JULI 2019 1e klas h/v Nederlands: Kennen de theorie van de paragrafen LEZEN van hst. 1 t/m 6. Frans: het vocabulaire en de phrases-clés chapitre 6,

grammaire :

1. de futur proche: chapitre 5

2. het BN plaats en vorm (F-N + N-F) chapitre 5 en 7

3. à / de + bepaald lidwoord (N-F) chapitre 7

4. Faire + sporten met faire. Chapitre 6

5. passé composé: chapitre 6

LEESTEKSTEN

Gebruik ook Slim Stampen!

Duits: Grammatik- Lernliste-Lesen, Kapitel 3, Textbuch Seite 50 Grammatik I, Arbeitsbuch Seite 177 bis 180 Lernen: Aufgaben 38,39, 40,41,42,43,44,45, Arbeitsbuch Seite 214 bis 216, Lernen: Lernliste DI,II,III Deutsch-Niederländisch/Niederländisch-Deutsch und Lernliste JI,II,III D Deutsch-Niederländisch/Niederländisch-Deutsch. Engels: Leer de Past Simple (zie TB H8 blz. 132 verleden tijd) en de lijst met 20 onregelmatige werkwoorden (zie magister mail). Op de test komt ook tekstverklaren. Geschiedenis: H.4 Paragraaf 1 t/m 5. Leertekst, begrippen en aantekeningen.

Aardrijkskunde: Hoofdstuk 6 paragraaf 1 t/m 3 Hoofdstuk 8 paragraaf 1 t/m 3 Basisboeknummers: 206, 207, 208, 209, 176, 181, 188, 214, 219, 136, 137, 245, 113, 114 Let dit zijn geen blz. nummers

Topografie: H8 W1 Spanje. Wiskunde: H.10 vergelijkingen en H.12 rekenen met variabelen. Biologie: Thema 7 : Bloemen ,vruchten en zaden. Basisstof 1 t/m 7 en de

opdrachten week 18 t/m 25 en alle aantekeningen.

Page 3: SE-/TESTWEEK JULI 2019 · 2019-06-20 · ... Theme 8 alle woorden en grammatica. ... Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive

SE-/TESTWEEK JULI 2019 1e klas gymnasium Nederlands: Kennen de theorie van de paragrafen LEZEN van hst. 1 t/m 6. Frans: het vocabulaire en de phrases-clés chapitre 6,

grammaire :

1. de futur proche: chapitre 5

2. het BN plaats en vorm (F-N + N-F) chapitre 5 en 7

3. à / de + bepaald lidwoord (N-F) chapitre 7

4. Faire + sporten met faire. Chapitre 6

5. passé composé: chapitre 6

LEESTEKSTEN

Gebruik ook Slim Stampen!0

Duits: Grammatik- Lernliste-Lesen, Kapitel 3, Textbuch Seite 50 Grammatik I, Arbeitsbuch Seite 177 bis 180 Lernen: Aufgaben 38,39, 40,41,42,43,44,45, Arbeitsbuch Seite 214 bis 216, Lernen: Lernliste DI,II,III Deutsch-Niederländisch/Niederländisch-Deutsch und Lernliste JI,II,III D Deutsch-Niederländisch/Niederländisch-Deutsch. Engels: Leer de Past Simple (zie TB H8 blz. 132 verleden tijd) en de lijst met 20 onregelmatige werkwoorden (zie magister mail). Op de test komt ook tekstverklaren. Geschiedenis: H.4 Paragraaf 1 t/m 5. Leertekst, begrippen en aantekeningen.

Aardrijkskunde: Hoofdstuk 6 paragraaf 1 t/m 3 Hoofdstuk 8 paragraaf 1 t/m 3 Basisboeknummers: 206, 207, 208, 209, 176, 181, 188, 214, 219, 136, 137, 245, 113, 114 Let dit zijn geen blz. nummers

Topografie: H8 W1 Spanje. Wiskunde: H.10 vergelijkingen en H.12 rekenen met variabelen. Biologie: Thema 7 : Bloemen ,vruchten en zaden. Basisstof 1 t/m 7 en de

opdrachten week 18 t/m 25 en alle aantekeningen. Latijn: GEEN TEST.

Page 4: SE-/TESTWEEK JULI 2019 · 2019-06-20 · ... Theme 8 alle woorden en grammatica. ... Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive

SE-/TESTWEEK JULI 2019 Mavo 2 Nederlands: Hoofdstuk 5 en 6: de paragrafen Lezen, Grammatica, Spelling en het Spellingsboekje. Frans: H6 vocabulaire A, E, F + G, zinnen TB p. 79 + 85 (Frans – Nederlands). Grammatica: H5 de Passé Composé, voorzetsels bij landen en steden. H6 de Imparfait, het delend lidwoord en H7 werkwoorden partir + sortir in de présent + Passé Composé + leesteksten. Duits: Kapitel 6: Lernliste J en J*+ Redemittel J ( D – NL, NL – D ) + leestekst. Engels: Tekstverklaren en herhaling grammar tenses (=tijden): TB pag. 11, 15, 47, 57, 61 en 75. Geschiedenis: H.5 p. 1 t/m 5 teststof. Aardrijkskunde: Hoofdstuk 8 paragraaf 1 t/m 4 Topografie: H8 W2 Afrika Wiskunde: H11 , H12 , EN DALTON OPDRACHTEN PERIODE 4. Biologie: Th4: Voortplanting. Basisstof 1 t/m 4, 6, 7, 9 en 10, verrijkingsstof

1, grijze teksten in periodetaak, daltonopdr. week 19 /m 25 en alle aantekeningen.

Natuurkunde: H8 Licht. Economie: Pincode H5.3, 6.3, 6,4, 7.1 t/m 7.3 + Daltonopdrachten.

Page 5: SE-/TESTWEEK JULI 2019 · 2019-06-20 · ... Theme 8 alle woorden en grammatica. ... Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive

SE-/TESTWEEK JULI 2019 H/V 2 Nederlands: Kennen de theorie van de paragrafen LEZEN van hst. 1 t/m 6. Frans: - Leestekst

- Voca H6: A + B + E + F + H + zinnen (alléén maar F-N) (WB: blz 85 t/m blz 87) - Vraag stellen (H2, Bron C, TB: blz 26) - Persoonlijk voornaamwoord als lijdend voorwerp (H3, Bron I, TB: blz 48) -Voorzetsel bij landen/steden (H5, Bron I, TB: blz 70) - Delend lidwoord(H6, Bron I, TB: blz 86) - Futur (H7, Bron C, TB: blz 96)

Werkwoorden: in présent, passé composé, futur - Regelmatige werkwoorden op -er / -ir / -re - Onregelmatige werkwoorden: avoir / être / aller / faire / prendre

Duits: Grammatik-Lernliste-Lesen, Kapitel 6, Textbuch Seite 92 und 98 Grammatik C und I, Arbeitsbuch Seite 144, 145, 146, Lernen: Aufgaben 4,5, 6, Arbeitsbuch Seite 169 bis 171 und Seite 176, lernen: Aufgaben 36,37,38,39,40,41, 45, 46 und 51, Lernliste DI,II,III Deutsch-Niederländisch/Niederländisch-Deutsch und Lernliste JI,II,III Deutsch-Niederländisch/NiederLändisch-Deutsch Engels: Tekstverklaren en herhaling grammar tenses (=tijden): TB 143 tot 151 (punt 1 t/m 6). Latijn: Ongeziene vertaling op niveau van H13 met gebruik van woordenlijst. Geschiedenis: H5. Paragraaf 1 t/m 5. Leertekst, begrippen en aantekeningen.

Aardrijkskunde: Hoofdstuk 8: paragraaf 1 t/m 4 Basisboeknummers: 142,176,192, 209, 211, 212, 223, 225, 228, 229, 231, 240, 242, 251 Let op dit zijn geen blz. nummers Topografie: H8 W1 & W4

Wiskunde: H.10 ruimtemeetkunde en H.11 ontbinden in factoren. opdrachten periode 4. Biologie: Th4: Voortplanting. Basisstof 1 t/m 4, 6, 7 en 9, grijze teksten in

periodetaak, daltonopdr. week 19 /m 25 en alle aantekeningen. Natuurkunde: H7 & H5 boek + dalton taak wk 18 t/m 25 (!!WK25!!)

Page 6: SE-/TESTWEEK JULI 2019 · 2019-06-20 · ... Theme 8 alle woorden en grammatica. ... Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive

Economie: Pincode Hfd. 6 §1, §3 en §4 + Hfd. 7 §1 en §2.

SE-/TESTWEEK JULI 2019 Gymnasium 2 Nederlands: Kennen de theorie van de paragrafen LEZEN van hst. 1 t/m 6. Frans: - Leestekst

- Voca H6: A + B + E + F + H + zinnen (alléén maar F-N) (WB: blz 85 t/m blz 87) - Vraag stellen (H2, Bron C, TB: blz 26) - Persoonlijk voornaamwoord als lijdend voorwerp (H3, Bron I, TB: blz 48) -Voorzetsel bij landen/steden (H5, Bron I, TB: blz 70) - Delend lidwoord(H6, Bron I, TB: blz 86) - Futur (H7, Bron C, TB: blz 96)

Werkwoorden: in présent, passé composé, futur

- Regelmatige werkwoorden op -er / -ir / -re - Onregelmatige werkwoorden: avoir / être / aller / faire / prendre

Duits: Grammatik-Lernliste-Lesen, Kapitel 6, Textbuch Seite 92 und 98 Grammatik C und I, Arbeitsbuch Seite 144, 145, 146, Lernen: Aufgaben 4,5, 6, Arbeitsbuch Seite 169 bis 171 und Seite 176, lernen: Aufgaben 36,37,38,39,40,41, 45, 46 und 51, Lernliste DI,II,III Deutsch-Niederländisch/Niederländisch-Deutsch und Lernliste JI,II,III Deutsch-Niederländisch/NiederLändisch-Deutsch Engels: Tekstverklaren en herhaling grammar tenses (=tijden): TB 143 tot 151 (punt 1 t/m 6). Latijn: Proefvertaling t/m H13 met woordenlijst en handgeschreven grammaticakaart. Geschiedenis: H5. Paragraaf 1 t/m 5. Leertekst, begrippen en aantekeningen.

Aardrijkskunde: Hoofdstuk 8: paragraaf 1 t/m 4 Basisboeknummers: 142,176,192, 209, 211, 212, 223, 225, 228, 229, 231, 240, 242, 251 Let op dit zijn geen blz. nummers Topografie: H8 W1 & W4

Wiskunde: H.10 ruimtemeetkunde en H.11 ontbinden in factoren. opdrachten periode 4. Biologie: Th4: Voortplanting. Basisstof 1 t/m 4, 6, 7 en 9, grijze teksten in

periodetaak, daltonopdr. week 19 /m 25 en alle aantekeningen. Natuurkunde: H7 & H5 boek + dalton taak wk 18 t/m 25 (!!WK25!!)

Page 7: SE-/TESTWEEK JULI 2019 · 2019-06-20 · ... Theme 8 alle woorden en grammatica. ... Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive

Economie: Pincode Hfd. 6 §1, §3 en §4 + Hfd. 7 §1 en §2.

SE-/TESTWEEK JULI 2019 Mavo 3 Nederlands: Lezen (tekstbegrip) hoofdstuk 1 t/m 6 + H.6 grammatica zinsdelen (GEEN bijv. bep!) + spelling van de werkwoorden (blz 234). Frans: Leesteksten m.b.v. woordenboek. Duits: Kapitel 6 : K schreiben ( opdr. 55 + 56 ) + leestekst , met

woordenboek D – NL en NL – D. Engels: Tekstverklaren en herhaling grammar tenses en irregular verbs (schema magister mail). TB blz 15, 39, 79, 89 en 103. Geschiedenis: Katern “De industriële samenleving in Nederland”. Hoofdstuk 1 t/m 4 en 6.

Aardrijkskunde: Katern: Arm en rijk H. 2 en 3. Topografie par. 2.2 W6 (VS) Wiskunde: Hoofdstukken 10, 11 en 12. Biologie: Zintuigen: Thema 6 BS 1 t/m 6 + periodetaak week 20 t/m 25 +

aantekeningen. NS1: H5 (5.4 niet!) & H7 & H8 + dalton stencils wk 18,19 NS2: Test week 4 H3 + H4 + H5 +H6.1, H6.2, H6.4 Economie: Pincode 5.1, 5.2, H6. Maatschappijleer: GEEN TEST. Tekenen: GEEN TEST. Handvaardigheid: GEEN TEST. LO2: H2.1 en H2.2. H3.1 gezonde leefstijl en voeding.

H4 toernooiorganisatie. Reader LO2 squash en atletiek (Hink-stap-sprong en 200 m).

Page 8: SE-/TESTWEEK JULI 2019 · 2019-06-20 · ... Theme 8 alle woorden en grammatica. ... Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive

SE-/TESTWEEK JULI 2019 H/V 3 Nederlands: Leren de theorie van paragrafen Lezen H1 t/m H6. Frans: Het beantwoorden van open en gesloten vragen bij examenteksten. Duits: Lesefertigkeit. Engels: Grammar chapter 1 t/m 6: Future (1), Modals (1), Modals (2), Passive (3), Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive and reciprocal pronouns (6) en teksten. Latijn: GEEN TEST. Grieks: GEEN TEST. Geschiedenis H7 De wereld onder hoogspanning. Paragraaf 1 t/m 3. Aardrijkskunde BB 34, 35, 85, 86, 88, 89, 91, 93, 118, 119, 125, 131, 132, 181, 182,

183, 187 + § 6.2, 6.3, 8.1, 8.3 en 8.4 Wiskunde: Hoofdstuk 7 + Daltonopdrachten week 18 t/m 25. Biologie: Zintuigen: Thema 6 BS 1 t/m 6 + periodetaak week 20 t/m 25 +

aantekeningen. Natuurkunde: Boekje geluid & warmte zijn stencils + Daltonopdrachten!! week 18

t/m 25 + practica (H4 uit het boek is de basis, dus leer ook de moeilijke opdrachten uit het warmte boekje).

Scheikunde: §2.3, §3.3, §5.1 t/m 5.3 + 5.5 + de aantekeningen uit de lessen en de opdrachten. Economie: Pincode Hfd. 9 en 10.

Page 9: SE-/TESTWEEK JULI 2019 · 2019-06-20 · ... Theme 8 alle woorden en grammatica. ... Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive

SE-/TESTWEEK JULI 2019 Gymnasium 3 Nederlands: Leren de theorie van paragrafen Lezen van H1 t/m H6. Frans: Het beantwoorden van open en gesloten vragen bij examenteksten. Duits: Lesefertigkeit. Engels: Grammar chapter 1 t/m 6: Future (1), Modals (1), Modals (2), Passive (3), Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive and reciprocal pronouns (6) en teksten. Latijn: GEEN TEST. Grieks: GEEN TEST. Geschiedenis: H7 De wereld onder hoogspanning. Paragraaf 1 t/m 3. Aardrijkskunde BB 34, 35, 85, 86, 88, 89, 91, 93, 118, 119, 125, 131, 132, 181, 182, 183, 187 + § 6.2, 6.3, 8.1, 8.3 en 8.4. Wiskunde: Hoofdstuk 7 + Daltonopdrachten week 18 t/m 25. Biologie: Zintuigen: Thema 6 BS 1 t/m 6 + periodetaak week 20 t/m 25 +

aantekeningen. Natuurkunde: Boekje geluid & warmte zijn stencils + Daltonopdrachten!! week 18

t/m 25 + practica (H4 uit het boek is de basis, dus leer ook de moeilijke opdrachten uit het warmte boekje).

Scheikunde: §2.3, §3.3, §5.1 t/m 5.3 + 5.5 + de aantekeningen uit de lessen en de opdrachten. Economie: Pincode Hfd. 9 en 10.

Page 10: SE-/TESTWEEK JULI 2019 · 2019-06-20 · ... Theme 8 alle woorden en grammatica. ... Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive

SE-/TESTWEEK JULI 2019 Havo 4 Nederlands: Nieuw Nederlands: Leesaardigheid H.1 t/m H.3 + Katern Argumentatieve Vaardigheden. Frans: leesteksten met open- en gesloten vragen (neem je woordenboek F-N mee). Duits: Leesvaardigheid (Woordenboek D-NL mee). Engels: Reading comprehension. Geschiedenis: Test hoofdstuk 6, 7 en 8.

Aardrijkskunde: Hoofdstuk 4 Katern Buitenland “Wateroverlast” Grote Bosatlas (54eof 55e druk) meenemen. IN DEZE ATLAS MAG

NIET GESCHREVEN ZIJN !! ER WORDT GECONTROLEERD!! Wiskunde A: Alle behandelde stof van het hele jaar (van H5 uit H5A alleen de opgaven uit de syllabus en Herleiden en combineren uit de syllabus (blz 28) niet) én de Daltonopdrachten (ook week 25). Wiskunde B: Alle behandelde stof van het hele jaar én de Daltonopdracchten. Biologie: Stofwisseling en ecologie: periodetaak 4 blz. 4 t/m 23, uit deel 4B thema 7

Ecologie basisstof 1 t/m 7, opdrachten wk 18 t/m 24 en aantekeningen. Natuurkunde: Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Scheikunde:` Hoofdstuk 6, inclusief (mol)rekenen uit §2.4 en §4.4, taken van periode

4 en aantekeningen uit de lessen. Economie: Schoolexamen lesbrieven Crisis, Vervoer en Jong & Oud (zie P.T.A.). Bedrijfseconomie: Marktverovering + Personeelsbeleid & Interne Organisatie Hfd. 1 t/m 4. MA: GEEN TEST. MW: Vorming – binding – vaardigheden. Handv/Tekenen: H 4.4 Arts and Craft en Jugendstil t/m H 5.2 expressionisme blz. 88 t/m blz. 109. BSM: GEEN TEST. Muziek: Theorie: alle hoofdstukken (alleen Pop). Geschiedenis: Reggae, HipHop & Dance.

Page 11: SE-/TESTWEEK JULI 2019 · 2019-06-20 · ... Theme 8 alle woorden en grammatica. ... Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive

SE-/TESTWEEK JULI 2019 Vwo 4 Nederlands: Nieuw Nederlands: Leesvaardigheid H.1 en H.2. Frans: Compréhension écrite (leesvaardigheid) leesteksten met open en gesloten vragen (100 min) Zelf woordenboek meenemen! Duits: Leesvaardigheid (Woordenboek D-NL mee). Engels: Leesteksten met m.c. - / open – en wel/niet vragen. Latijn: Proefvertaling Middeleeuws Latijn met woordenboek. Grieks: Proefvertaling met woordenboek t/m les 26. Geschiedenis: Het boekje over Vietnam.

Aardrijkskunde: Leeropdrachtenboek “Globalisering”, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4, plus de stof uit de Daltonopdrachten 18 tot en met 23, dus exclusief opdracht 24/25, de topo van de VS & Midden-Amerika. Grote Bosatlas (54e of 55e) meenemen IN DEZE ATLAS MAG NIET GESCHREVEN ZIJN !! ER WORDT GECONTROLEERD!!

Wiskunde A: Alle behandelde stof + alle opdrachten. Wiskunde B: Alle behandelde stof + alle opdrachten. Wiskunde D: Hoofdstuk 7, hoofdstuk 8, Plaats en afstand. Biologie: Stofwisseling en ecologie: periodetaak 4 blz. 4 t/m 24, uit deel 4b

thema 6 basisstof 1 t/m 7, opdrachten wk 18 t/m 25 en aantekeningen.

Natuurkunde: Hoofdstuk 4 en modelleren (2.6, 3.8, 7.4). Scheikunde: §3.1, Hoofdstuk 5 en 6 (inclusief rekenwerk uit §1.4 en §4.4). Economie: Lesbrieven Levensloop, Vraag & Aanbod en marktgedrag hoofdstuk 1 t.e.m. hoofdstuk 3. MA: Hoofdstuk 2 “De rechtsstaat” helemaal. MW: Het boek binding helemaal. MO: Module Bedrijf starten en module Marktverovering. Handv/Tekenen: H 4.4 Arts and Craft en Jugendstil t/m H 5.2 expressionisme blz. 88 t/m blz. 109.

Page 12: SE-/TESTWEEK JULI 2019 · 2019-06-20 · ... Theme 8 alle woorden en grammatica. ... Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive

Vwo 4 BSM: GEEN TEST. Muziek: Theorie: alle hoofdstukken (alleen Pop). Geschiedenis: Reggae, HipHop & Dance.

Page 13: SE-/TESTWEEK JULI 2019 · 2019-06-20 · ... Theme 8 alle woorden en grammatica. ... Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive

SE-/TESTWEEK JULI 2019 Vwo 5 Nederlands: Leerstof: Cursus Lezen, hoofdstuk 1 en 2 en het Katern Argumentatieve vaardigheden. Frans: Het beantwoorden van open en gesloten vragen bij examenteksten. Duits: Du schreibst eine Argumentation (minimal 200 Wörter) über eine These zum

Thema „Gesellschaft“. Üben: Memrise-Wörterliste „Gesellschaft“, Anwendung des naamvallenstencils.

Engels: Reading Comprehension, you will be asked to answer MC and open questions, a dictionary is allowed. Latijn: SE TV Tacitus H15.1 (Nero en Agrippina) & Seneca H14.15 (Een astma-

aanval) & Plinius H6.1: Het optreden van Plinius Maior én Plinius en zijn moeder.

Grieks: SE over alle teksten van dit jaar, behalve de Bijbelteksten. Leer zowel de Griekse teksten als de achtergrondinformatie. Geschiedenis: Het Midden-Oosten.

Aardrijkskunde: Katern “Wonen in Nederland” hoofdstukken 1 en 2, inclusief de stof uit de Daltonopdrachten 18 t/m 25

Grote Bosatlas(54e of 55e) meenemen IN DEZE ATLAS MAG NIET GESCHREVEN ZIJN !! ER WORDT GECONTROLEERD!!

Wiskunde A: Alle behandelde stof + alle opdrachten. Wiskunde B: Alle behandelde stof van het hele jaar én de Daltonopdrachten én het keuze onderwerp. Biologie: moleculaire genetica en dissimilatie: 5a th1 BS2 blz. 11 t/m 14, Th1 BS6

en VS1 (blz 68) en 5a Th2. BS2 t/m 7 Opdrachten week 20 t/m 24. Aantekeningen.

Natuurkunde: Arbeid & energie, Trillingen & golven, Elektromagnetisme, Kern- en deeltjesprocessen. Scheikunde: H8, H10 en H11 (rekenwerk en basiskennis uit andere hoofdstukken

kan altijd teruggevraagd worden). Economie: Lesbrieven Economische Modellen, Vraag & Aanbod, Mobiliteit en

Marktgedrag.

MW: Alle stof (concepten + vaardigheden).

Page 14: SE-/TESTWEEK JULI 2019 · 2019-06-20 · ... Theme 8 alle woorden en grammatica. ... Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive

Vwo 5 MA: GEEN TEST. MO: Stoffels de modules Naamloze vennootschap, Organisatie & Personeel en Marketing & Logistiek. Tekenen: Kunstboek Hoofdstukken 4, 5, 6 19e eeuw t/m postmodernisme blz. 74 t/m 201. Beeldende Begrippen Hoofdstuk 3 en 4, blz. 44 t/m 109. BSM: Kinesiologie: . Latijnse/NL benamingen van plaatsbepaling en richting. Deze moet je ook kunnen toepassen (Prezi en blad). . Vlakken, assen en bewegingen (Prezi en blad). . Latijnse/NL benaming en locatie van de spieren. . Latijnse/NL benaming en locatie van botten/botstukken. . Bewegingsanalyse. Klimmen praktijk en theorie reader. Coaching praktijk en theorie reader. Verdeling, ca 2/3e kinesiologie en 1/3e sport. Muziek: Luistervaardigheid & Solfège (alle theorie & geschiedenis).

Page 15: SE-/TESTWEEK JULI 2019 · 2019-06-20 · ... Theme 8 alle woorden en grammatica. ... Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive

SE-/TESTWEEK JULI 2019 EMC 1 Nederlands: Kennen de theorie van de paragrafen LEZEN van hst. 1 t/m 6. Frans: GEEN TEST. Duits: GEEN TEST. Engels: Leer de Past Simple (zie TB H8 blz. 132 verleden tijd) en de lijst met 20 onregelmatige werkwoorden (zie magister mail). Op de test komt ook tekstverklaren. Geschiedenis: GEEN TEST. Aardrijkskunde: GEEN TEST. Wiskunde: H.10 vergelijkingen en H.12 rekenen met variabelen. Biologie: GEEN TEST.

Page 16: SE-/TESTWEEK JULI 2019 · 2019-06-20 · ... Theme 8 alle woorden en grammatica. ... Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive

SE-/TESTWEEK JULI 2019 EMC 2 Nederlands: Kennen de theorie van de paragrafen LEZEN van hst. 1 t/m 6. Frans: Leren voc. Les 6: A, B, E, F + H alleen Frans –Nederlands o.a. voor leesvaardigheid. Leren de vervoeging van de regelmatige werkwoorden op -er /-ir /-re. Van deze werkwoorden kun je de présent / passé composé / imparfait en de futur simple maken en herkennen. Leer de 15 ww. op –er N-F en F-N (blz 142 tekstboek). Leer de 7 ww. op –ir N-F en F-N (blz 143 tekstboek). Leer de 6 ww. op –re N-F en F-N (blz 143 tekstboek). Leer ook de volgende onregelmatige werkwoorden: aller, avoir, être, faire, prendre. Deze ook in 4 tijden leren (zie vanaf blz. 148). Engels: Tekstverklaren en herhaling grammar tenses (=tijden): TB 143 tot 151 (punt 1 t/m 6). Duits: Grammatik-Lernliste-Lesen, Kapitel 6, Textbuch Seite 92 und 98 Grammatik C und I, Arbeitsbuch Seite 144, 145, 146, Lernen: Aufgaben 4,5, 6, Arbeitsbuch Seite 169 bis 171 und Seite 176, lernen: Aufgaben 36,37,38,39,40,41, 45, 46 und 51, Lernliste DI,II,III Deutsch-Niederländisch/Niederländisch-Deutsch und Lernliste JI,II,III Deutsch-Niederländisch/NiederLändisch-Deutsch Latijn: Proefvertaling t/m H13 met woordenlijst en handgeschreven grammaticakaart. Geschiedenis: H5. Paragraaf 1 t/m 5. Leertekst, begrippen en aantekeningen.

Aardrijkskunde: Hoofdstuk 8: paragraaf 1 t/m 4 Basisboeknummers: 142,176,192, 209, 211, 212, 223, 225, 228, 229, 231, 240, 242, 251 Let op dit zijn geen blz. nummers Topografie: H8 W1 & W4

Wiskunde: H.10 ruimtemeetkunde en H.11 ontbinden in factoren. opdrachten periode 4. Biologie: Th4: Voortplanting. Basisstof 1 t/m 4, 6, 7 en 9, stencils met extra

info, daltonopdr. week 23 en 25 en alle aantekeningen.

Page 17: SE-/TESTWEEK JULI 2019 · 2019-06-20 · ... Theme 8 alle woorden en grammatica. ... Past Simple/Present Perfect (4), Present Simple/Present Continuous (4), Past Perfect (5), reflexive

Natuurkunde: H7 & H5 boek + dalton taak wk 18 t/m 25 (!!WK25!!)