[sharing t5] ngụy biện & các lỗi ngụy biện thường gặp - minh danh

Download [Sharing T5] Ngụy biện & các lỗi ngụy biện thường gặp - Minh Danh

Post on 29-Aug-2014

266 views

Tags:

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sharing tháng 5 về Ngụy biện của Silicon Straits Saigon Follow us on : Facebook: https://www.facebook.com/siliconstraitssaigon Website: http://www.siliconstraits.vn/ Blog: http://blog.siliconstraits.vn/

TRANSCRIPT

 • NGY BIN V CC LI NGY BIN THNG GP
 • Cc kiu thng gp
 • 1. Tn cng c nhn
 • 2. Li dng quyn lc
 • 3. Li dng cm tnh
 • 4. Li dng s ng
 • 5. Li dng truyn thng
 • 6. Li dng ci mi
 • 7. L l c trch
 • 8. L l ch i
 • 9. Ngy bin lp tha
 • 10. Khi qut ha vi v
 • 11. Nguyn nhn sai
 • 12. Gi thuyt tri vi thc t
 • 13. thuc c vo ging
 • Mt vi kiu khc
 • Tham kho: 1. The Nizkor project (http://www.nizkor.org/features/fallacies/) 2. Thi ngy bin ca ngi Vit - BT 3. Tnh yu v s ngy bin - Max Shulman