shimano prirucnik

110
Priručnik za uporabu Opće upute DM-GN0001-05 (Croatian) hrv_001879_DM-GN0001.indd 1 19/04/12 10:22

Upload: matko-tomljanovic

Post on 29-Oct-2015

172 views

Category:

Documents


15 download

DESCRIPTION

shimano

TRANSCRIPT

Page 1: SHIMANO Prirucnik

Priručnik za uporabu

Opće upute

DM-GN0001-05(Croatian)

hrv_001879_DM-GN0001.indd 1 19/04/12 10:22

hsgtt
テキストボックス
DM-GN0001-00
Page 2: SHIMANO Prirucnik

hrv_001879_DM-GN0001.indd 2 19/04/12 10:22

Page 3: SHIMANO Prirucnik

SADRŽAJ

VAŽNE NAPOMENE .......................................................................... 5SIGURNO RUKOVANJE .......................................................................................................5

PODEŠAVANJE INDEKSNOG MIJENJANJA BRZINA (SIS) ................ 6STRAŽNJI MJENJAČ - MTB / TREKKING .............................................................................7

STRAŽNJI MJENJAČ - CESTOVNI ......................................................................................13

PREDNJI MJENJAČ - MTB / TREKKING .............................................................................18 - Podešavanje položaja .................................................................................................18

PREDNJI MJENJAČ - CESTOVNI ........................................................................................24 - Pogon s dva lančanika ................................................................................................24 - Pogon s tri lančanika ...................................................................................................27

LANAC ............................................................................................. 31SPOJNI ZATIK LANCA .......................................................................................................34

KOČNICE ......................................................................................... 35DISK KOČNICE ..................................................................................................................39

HIDRAULIČKE DISK KOČNICE ..........................................................................................42 - Montaža .......................................................................................................................42 - Održavanje ..................................................................................................................49

MEHANIČKE DISK KOČNICE .............................................................................................55 - Montaža .......................................................................................................................55 - Održavanje ..................................................................................................................58

“V-BRAKE” kočnice ..........................................................................................................59 - Montaža .......................................................................................................................59 - Održavanje ..................................................................................................................61 - "V-BRAKE" i "roller" kočnice .....................................................................................62 - Disk kočnice .................................................................................................................64

"DUAL PIVOT" OBUHVATNE KOČNICE ...........................................................................66 - Montaža .......................................................................................................................66 - Održavanje ..................................................................................................................68

hrv_001879_DM-GN0001.indd 3 19/04/12 10:22

Page 4: SHIMANO Prirucnik

POGON ............................................................................................ 69MONTAŽA LANČANIKA ...................................................................................................71

MONTAŽA POGONA ........................................................................................................73 - "HOLLOWTECH II" / dvodijelni integrirani pogon ....................................................73 - "OCTALINK" OSOVINA POGONA ...............................................................................75 - ČETVEROSTRANA OSOVINA POGONA .......................................................................76

OSOVINA POGONA S DOSJEDNIM ADAPTEROM ("PRESS-FIT BB") ..............................77

PEDALE ............................................................................................ 80SPD PEDALE ......................................................................................................................81

SPD-SL PEDALE .................................................................................................................86

DINAMO GLAVČINA ....................................................................... 91SIGURNO RUKOVANJE .....................................................................................................91

MONTAŽA ........................................................................................................................92

SPAJANJE ELEKTRIČNIH KABLOVA ..................................................................................94

ODRŽAVANJE ...................................................................................................................95

GLAVČINE S UNUTRAŠNJIM MIJENJANJEM BRZINA (8/7-BRZINA) .................................................................................... 96

MONTAŽA ........................................................................................................................98

PODEŠAVANJE ................................................................................................................103

hrv_001879_DM-GN0001.indd 4 19/04/12 10:22

Page 5: SHIMANO Prirucnik

VA

ŽNE N

APO

MEN

E

5

VAŽNE NAPOMENE • Ove servisne upute primarno su namijenjene profesionalnim i iskusnim serviserima bicikala. Korisnici koji nisu obučeni za montažu bicikala ne bi trebali samostalno montirati komponente prateći samo smjernice ovih servisnih uputa. Ako Vam je nejasna bilo koja od informacija u uputama nemojte dalje nastavljati montažu. Umjesto toga, za podršku kontaktirajte mjesto kupnje ili ovlaštenog trgovca biciklima.

• Obvezatno pročitajte sve upute dostavljene uz proizvod.

• Nemojte rastavljati niti preinačavati komponente ni na jedan drugi način osim onog opisanog u ovim servisnim uputama.

• Sve servisne upute i priručnici dostupni su na internet stranicama (http://si.shimano.com).

• Pridržavajte se odgovarajućih pravila i propisa zemlje, države ili regije u kojoj poslujete kao ovlašteni trgovac.

Obvezatno, prije uporabe u cijelosti pročitajte ove priručnik i slijedite njegove smjernice zbog Vaše sigurnosti i ispravne uporabe.

SIGURNO RUKOVANJE

OPREZ

• Prilikom montaže komponenta obvezatno slijedite smjernice servisnih uputa. Preporučujemo da isključivo koristite Shimano originalne rezervne dijelove. Slabo učvršćeni ili oštećeni vijci i matice mogu uzrokovati nenadani pad i ozbiljne ozlijede vozača bicikla. Također, ukoliko podešavanja nisu načinjena ispravno, mogu nastupiti poteškoće koje mogu uzrokovati nenadani pad i ozbiljne ozlijede vozača bicikla.

• Nakon što ste pažljivo pročitali priručnik za korištenje pohranite ga na sigurno za naknadno korištenje.

Uvijek se pridržavajte slijedećih uputa kako bi izbjegli tjelesne ozlijede te oštećenje opreme i okružja.Upute su razvrstane prema stupnju opasnosti ili štete koju može izazvati neispravno korištenje.

OPASNOST

Nepridržavanje smjernica uputa rezultirati će smrću ili ozbiljnim ozljedama.

OPREZ

Nepridržavanje smjernica uputa može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.

PAŽNJA

Nepridržavanje smjernica uputa može uzrokovati tjelesne ozlijede te oštećenje opreme i okružja.

001_030_001879_DM-GN0001-01_hrv.indd 5 25/04/12 09:12

Page 6: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

6

PODEŠAVANJE INDEKSNOG MIJENJANJA BRZINA (SIS)

OPREZ

• Pribavite i pažljivo pročitajte priručnik za korištenje prije montaže dijelova. Slabo učvršćeni, istrošeni ili oštećeni dijelovi mogu uzrokovati pad s bicikla što može rezultirati ozbiljnim ozljedama. Preporučujemo da koristite isključivo originalne Shimano rezervne dijelove.

• Pribavite i pažljivo pročitajte priručnik za korištenje prije montaže dijelova. Ukoliko podešavanja nisu načinjena ispravno, lanac može spasti s lančanika pogona, što može prouzrokovati pad s bicikla koji može za posljedicu imati ozbiljne ozljede

NAPOMENA

• Ukoliko se pojavljuju teškoće pri mijenjanju brzina, očistite mjenjač i podmažite sve pokretne dijelove.

• Ako je zračnost u elementima mjenjača toliko velika da podešavanje nije moguće, zamijenite mjenjač.

• Radi smanjenja trenja podmažite sajlu i unutrašnjost bužira prije uporabe.

• Za ispravno djelovanje, koristite u uputama preporučene bužire i vodilice sajli na kućištu osovine pogona.

ga -18 T

-

S

HIM

ANO

HYPERGLIDEC

ag-15Tag-13T

Oznaka grupe

Aluminijska kapica

Prema mjenjaču

4-mm kapica

Plastična ili 4-mm kapica

4-mm kapica < CESTOVNI > • Kraj bužira na kojemu se nalazi aluminijska kapica umeće se u stražnji mjenjač.

< MTB / Trekking > • Periodički očistite lančanike neutralnim deterdžentom. Također, čišćenje lanca neutralnim deterdžentom i redovno podmazivanje predstavlja efikasan način produžavanja trajnosti lančanika i lanca.

• Uvijek koristite lančanike koji imaju na sebi utisnutu istu oznaku grupe. Nikad ne koristite kasetni lančanik koji u sebi sadrži lančanike s različitim oznakama grupe.

• Upotrijebite bužir duljine koja osigurava slobodno okretanje upravljača od krajnjeg lijevog do krajnjeg desnog položaja. Osim toga, provjerite da ručice mjenjača ne dodiruju okvir bicikla ni kod punog okreta upravljača.

• Za podmazivanje sajle i bužira mjenjača koristi se posebna mast. Zbog toga ne koristite DURA-ACE mast ili bilo kakvo drugo sredstvo za podmazivanje jer će to uzrokovati slabije mijenjanje brzina.

STRAŽNJI MJENJAČ

• Periodički očistite mjenjač i podmažite sve pokretne dijelove (mehanizam i kotačiće mjenjača).

• Ako se podešavanje mjenjača ne može provesti, provjerite paralelnost svih elemenata stražnjeg dijela bicikla. Također, provjerite da li su sajla i bužir stražnjeg mjenjača podmazani i da li je bužir odgovarajuće duljine.

• U slučaju da zbog zračnosti u kotačićima mjenjača čujete neobičan zvuk, zamijenite kotačiće.

• Ne preporuča se korištenje okvira bicikala s unutrašnjim vođenjem bužira jer visoko trenje pri prolazu sajle kod tako vođenih bužira može uzrokovati neprecizno indeksno mijenjanje brzina (SIS).

hrv_001879_DM-GN0001.indd 6 19/04/12 10:22

Page 7: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

7

PREDNJA TRANSMISIJA

< MTB / Trekking > • Kada se lanac nalazi u položaju prikazanom ilustracijom, moguć je dodir lanca s drugim lančanicima pogona ili prednjim mjenjačem uz pojavu neugodnog zvuka. Taj se zvuk može izbjeći prebacivanjem lanca na slijedeći veći stražnji lančanik.

• Za bicikle sa stražnjim ovjesom, kut stražnje vilice ovisi o opterećenju, odnosno da li se kut promatra tijekom vožnje ili kad se bicikl ne koristi. Kada se bicikl ne koristi, a lanac se nalazi na velikom lančaniku pogona i na najmanjem stražnjem lančaniku, vanjski rub vodilice lanca prednjeg mjenjača može dodirivati lanac.

STRAŽNJI MJENJAČ - MTB / TREKKING

Lančanici pogona

Stražnji lančanici

Imbus ključ 5 mm

Moment pritezanja: 8 - 10 Nm

Nosač mjenjača

Nosač

� Montaža stražnjeg mjenjača

Okvir

Vijak adaptera

Nosač

Matica adaptera

Moment pritezanja: 3 - 4 Nm

Izvedba s nosačem

Izvedba za direktnu montažu

hrv_001879_DM-GN0001.indd 7 19/04/12 10:22

Page 8: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

8

� Podešavanje hoda mjenjača i učvršćivanje sajle i bužira

1. Podešavanje vanjskog graničnika Gledajući sa stražnje strane bicikla, okrećite vijak vanjskog graničnika dok ne poravnate sredinu vodećeg kotačića s vanjskim bridom najmanjeg stražnjeg lančanika.

2. Podešavanje unutrašnjeg graničnika Okrećite vijak unutrašnjeg graničnika dok se vodeći kotačić u potpunosti ne poravna s najvećim stražnjim lančanikom.

3. Određivanje duljine lanca

Vijak vanjskog graničnika

Vanjski brid najmanjeg stražnjeg lančanika

+2 karike

Najveći stražnji lančanik

Lanac

Veliki lančanik pogona

Vijak unutrašnjeg graničnika Vodeći kotačić

Najveći stražnji lančanik

Napomena:

Periodički provjerite da ne postoji zazor između nosača i nosača mjenjača (prikazano ilustracijom). Ako se pojavljuje zazor između ova dva dijela kvaliteta mijenjanja brzina može biti narušena.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 8 19/04/12 10:22

Page 9: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

9

4. Rezanje bužira1. Pri skraćivanju bužira, režite bužir na suprotnom kraju od onog

na kojemu je oznaka. Nakon skraćivanja bužira ispravite deformaciju bužira kako bi bužir imao pravilan okrugli presjek.

2. Kapicu s odrezanog dijela bužira prebacite na skraćeni bužir.

3. Brtvljenu kapica bužira s jezičcem i gumeni štitnik treba se montirati na zadržač bužira na okviru bicikla.

*Ukoliko se stražnji mjenjač značajno pomiče, kao u slučaju bicikala sa stražnjim ovjesom, preporučljivo je standardnu kapicu bužira zamijeniti aluminijskom kapicom.

Duljina A ovisi o kretanju stražnjeg ovjesa. Zbog toga, u slučaju da je lanac prekratak, pogonski sustav može biti dodatno opterećen. Određivanje duljine lanca: Kada je stražnji ovjes u položaju u kojem je duljina "A" stražnjeg ovjesa najveća, dodati dvije karike na duljinu lanca kada se lanac istovremeno nalazi na najvećem stražnjem lančaniku i velikom lančaniku pogona. U slučaju velikog hoda stražnjeg ovjesa, moguće je da se neće moći postići pravilna napetost lanca kada je lanac na malom lančaniku pogona i najmanjem stražnjem lančaniku. Dodati 2 karike (na duljinu lanca kada se lanac istovremeno nalazi na najvećem stražnjem lančaniku i velikom lančaniku pogona)

Kapica bužira

Gumeni štitnik

Gumeni štitnik Pažnja - ne savijati

Brtvljena kapica bužira s jezičcem

• Odvijte vijak B-zatezača do položaja prikazanog ilustracijom.

< Duljina bužira - "SHADOW" STRAŽNJI MJENJAČ >

hrv_001879_DM-GN0001.indd 9 19/04/12 10:22

Page 10: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

10

5. Montaža i učvršćivanje sajle i bužira Pričvrstite sajlu na stražnji mjenjač. Ako se pojavi inicijalna olabavljenost, ponovite postupak zatezanja sajle i njenog učvršćivanja na stražnji mjenjač prema ilustraciji.

Napomena:

• Provjerite da li je sajla dosjela u žlijeb.

• Podesite sajlu tako da slobodni završetak bude kraći od 30 mm i ne dolazi u zahvat sa žbicama kotača. Tijekom ove aktivnosti zaustavite vrtnju kotača.

Kraće od 30 mm

Moment pritezanja: 6 - 7 Nm

Žlijeb

Povuci

Napomena:

Udaljenost između zadržača bužira na stražnjem mjenjaču i na okviru bicikla može se mijenjati uslijed gibanja stražnjeg ovjesa. Zbog toga duljinu bužira odredite s obzirom na najveću udaljenost.

Bužir

Zadržač bužira

• Provjerite da li je duljina bužira veća od potrebne. Zatim, poravnajte kraj bužira s donjim bridom zadržača bužira na stražnjem mjenjaču i odrežite višak bužira.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 10 19/04/12 10:22

Page 11: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

11

< "SHADOW" STRAŽNJI MJENJAČ >

Najveći stražnji lančanik Najmanji stražnji lančanik

Vijak B-zatezača

Postavite lanac preko malog lančanika pogona i najvećeg stražnjeg lančanika i zavrtite pogon prema naprijed. Zatim okrećite vijak B-zatezača tako da vodeći kotačić mjenjača približite što bliže stražnjem lančaniku, a da pri tome kotačić ne dodiruje stražnji lančanik. U slijedećem koraku, postavite lanac preko najmanjeg stražnjeg lančanika, zavrtite pogon unatrag i provjerite da vodeći kotačić ne dodiruje stražnji lančanik. Ako je potrebno ponovite postupak.

7. Podešavanje indeksnog mijenjanja brzina (SIS) Ručicom mjenjača prebacite lanac na drugi (2) lančanik kasetnog lančanika. Zatim, pritisnite ručicu mjenjača samo za iznos praznog hoda i okrećite pogon prema naprijed.

Stražnji mjenjač postavite u najnižu brzinu, zaustavite vrtnju stražnjeg kotača i provjerite da li udaljenost od brida vodećeg kotačića mjenjača do brida najvećeg stražnjeg lančanika iznosi 5 - 6 mm. Zavrtite pogon i provjerite da li se brzine lagano mijenjaju. U slučaju promjene kasetnog lančanika drugim, koji ima drugačije kombinacije broja zubi, ponovite cijeli postupak podešavanja.

Provjera razmaka između najvećeg stražnjeg lančanika i vodećeg kotačića mjenjača

1. Kada se mijenja na treći (3) stražnji lančanik

2. Pritegnite (vrtnjom u smjeru kazaljke na satu) regulator napetosti sajle dok se lanac ne vrati na drugi (2) stražnji lančanik.

1. Ako se uopće ne čuje nikakav zvuk

2. Otpustite (vrtnjom u smjeru suprotnom od kazaljke na satu) regulator napetosti sajle dok lanac ne dodirne treći (3) stražnji lančanik uz pojavu specifičnog zvuka.

Regulator napetosti sajle

Regulator napetosti sajle

Regulator napetosti sajle

Regulator napetosti sajle

6. Podešavanje mjenjača s vijkom B-zatezača

hrv_001879_DM-GN0001.indd 11 19/04/12 10:22

Page 12: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

12

Napomena:

Kako bi mogli zamijeniti napinjući kotačić, prvo uklonite E-uskočnik.

Imbus ključ 3 mm

Vodeći kotačić

Napinjući kotačić E-uskočnik

Moment pritezanja: 2,5 - 5,0 Nm

� Zamjena kotačića mjenjača

Periodički podmažite sve elemente prijenosnika snage kako bi indeksno mijenjanje brzina (SIS) optimalno djelovalo.

3. Optimalno podešen stražnji mjenjač Stražnji mjenjač optimalno je podešen, kada ručicu mjenjača pomaknemo za iznos praznog hoda i u tom trenutku lanac dodirne treći (3) stražnji lančanik uz pojavu specifičnog zvuka.

* Vratite ručicu mjenjača u početni položaj (u položaj u kojemu se stražnji mjenjač nalazi na drugom (2) stražnjem lančaniku) i zavrtite pogon u smjeru kazaljke na satu. Ukoliko sada lanac dodiruje treći (3) stražnji lančanik uz pojavu specifičnog zvuka, pritegnite (vrtnjom u smjeru kazaljke na satu) regulator napetosti sajle dok lanac ne počne nečujno prelaziti preko stražnjeg lančanika. Ručicom mjenjača prebacujte lanac između pojedinih lančanika i provjerite da li lanac nečujno prelazi preko svih stražnjih lančanika.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 12 19/04/12 10:22

Page 13: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

13

STRAŽNJI MJENJAČ - CESTOVNI

� Montaža stražnjeg mjenjača Prilikom montaže pripazite da ne deformirate stražnji mjenjač uslijed kontakta vijka B-zatezača i nosača mjenjača na okviru bicikla.

Napomena:

Kako bi mogli zamijeniti napinjući kotačić, prvo uklonite E-uskočnik.

Okvir

Vijak adaptera

Nosač

Matica adaptera

Moment pritezanja: 3 - 4 Nm

Izvedba s nosačem

Nosač mjenjača

Imbus ključ 5 mm

vijak B-zatezača

Moment pritezanja: 8 - 10 Nm

Standardna izvedba

� Podešavanje hoda mjenjača i učvršćivanje sajle i bužira

1. Podešavanje vanjskog graničnika Gledajući sa stražnje strane bicikla, okrećite vijak vanjskog graničnika dok ne poravnate sredinu vodećeg kotačića s vanjskim bridom najmanjeg stražnjeg lančanika.

Vodeći kotačić

Vanjski brid najmanjeg stražnjeg lančanika

Vijak vanjskog graničnika

hrv_001879_DM-GN0001.indd 13 19/04/12 10:22

Page 14: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

14

3. Određivanje duljine lanca

< Transmisija s najvećim stražnjim lančanikom do 27T >

Pravi kut prema podlozi Odredite duljinu kada se lanac istovremeno nalazi na velikom lančaniku pogona i najmanjem stražnjem lančaniku. Pravac koji prolazi kroz središta vodećeg i napinjućeg kotačića treba s podlogom zatvarati kut od 90° ili veći.

90

Najmanji stražnji lančanik

Lanac

Veliki lančanik pogona

Pogon s tri lančanika

Nije dobro OK

+

Dodati 2 karike (na duljinu lanca kada se lanac istovremeno nalazi na najvećem stražnjem lančaniku i velikom lančaniku pogona)

Najveći stražnji lančanik Veliki lančanik pogona

Pogon s dva lančanika

Lanac +2 karike

90

Pravi kut prema podlozi

Pogon s dva lančanika

Veliki lančanik pogona Najmanji stražnji lančanik

Lanac Vodeći kotačić

Napinjući kotačić

< Pogon s tri lančanika i s najvećim stražnjim lančanikom do 30T >

< Transmisija s najvećim stražnjim lančanikom većim od 28T >

2. Podešavanje unutrašnjeg graničnika Okrećite vijak unutrašnjeg graničnika dok se vodeći kotačić u potpunosti ne poravna s najvećim stražnjim lančanikom.

Najveći stražnji lančanik

Vodeći kotačić

Vijak unutrašnjeg graničnika

hrv_001879_DM-GN0001.indd 14 19/04/12 10:22

Page 15: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

15

5. Montaža i učvršćivanje sajle i bužira Pričvrstite sajlu na stražnji mjenjač. Ako se pojavi inicijalna olabavljenost, ponovite postupak zatezanja sajle i njenog učvršćivanja na stražnji mjenjač prema ilustraciji.

+

Dodati 2 karike (na duljinu lanca kada se lanac istovremeno nalazi na najvećem stražnjem lančaniku i velikom lančaniku pogona)

Najveći stražnji lančanik Veliki lančanik pogona

Pogon s tri lančanika

Lanac +2 karike

< Pogon s tri lančanika i s najvećim stražnjim lančanikom do 32T >

Žlijeb

Moment pritezanja: 6 - 7 Nm

Provjerite da li je sajla dosjela u žlijeb.

Napomena:

Povuci

4. Rezanje bužira1. Pri skraćivanju bužira, režite bužir na suprotnom kraju od onog

na kojemu je oznaka. Nakon skraćivanja bužira ispravite deformaciju bužira kako bi bužir imao pravilan okrugli presjek.

2. Kapicu s odrezanog dijela bužira prebacite na skraćeni bužir.

Kapica bužira

hrv_001879_DM-GN0001.indd 15 19/04/12 10:22

Page 16: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

16

6. Podešavanje mjenjača s vijkom B-zatezača Postavite lanac preko malog lančanika pogona i najvećeg stražnjeg lančanika i zavrtite pogon unatrag. Zatim vrtnjom vijka B-zatezača vodeći kotačić mjenjača približite što bliže stražnjem lančaniku, a da pri tome ne dođe do njihovog dodira. U slijedećem koraku, postavite lanac preko najmanjeg stražnjeg lančanika, zavrtite pogon unatrag i provjerite da vodeći kotačić ne dodiruje stražnji lančanik. Ako je potrebno ponovite postupak.

7. Podešavanje indeksnog mijenjanja brzina (SIS) Ručicom mjenjača prebacite lanac na drugi (2) lančanik kasetnog lančanika. Zatim, pritisnite ručicu mjenjača samo za iznos praznog hoda i okrećite pogon prema naprijed.

1. Kada se mijenja na treći (3) stražnji lančanik

2. Pritegnite (vrtnjom u smjeru kazaljke na satu) regulator napetosti sajle dok se lanac ne vrati na drugi (2) stražnji lančanik.

1. Ako se uopće ne čuje nikakav zvuk

2. Otpustite (vrtnjom u smjeru suprotnom od kazaljke na satu) regulator napetosti sajle dok lanac ne dodirne treći (3) stražnji lančanik uz pojavu specifičnog zvuka.

Najveći stražnji lančanik

Najmanji stražnji lančanik

vijak B-zatezača

23 Prazan hod

Regulator napetosti sajle Regulator napetosti sajle

hrv_001879_DM-GN0001.indd 16 19/04/12 10:22

Page 17: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

17

3. Optimalno podešen stražnji mjenjač Stražnji mjenjač optimalno je podešen, kada ručicu mjenjača pomaknemo za iznos praznog hoda i u tom trenutku lanac dodirne treći (3) stražnji lančanik uz pojavu specifičnog zvuka.

*Vratite ručicu mjenjača u početni položaj (u položaj u kojemu se stražnji mjenjač nalazi na drugom (2) stražnjem lančaniku) i zavrtite pogon u smjeru kazaljke na satu. Ukoliko sada lanac dodiruje treći (3) stražnji lančanik uz pojavu specifičnog zvuka, pritegnite (vrtnjom u smjeru kazaljke na satu) regulator napetosti sajle dok lanac ne počne nečujno prelaziti preko stražnjeg lančanika. Ručicom mjenjača prebacujte lanac između pojedinih lančanika i provjerite da li lanac nečujno prelazi preko svih stražnjih lančanika.

Imbus ključ 3 mm

Moment pritezanja: 2,5 - 5,0 Nm

� Zamjena kotačića mjenjača

Periodički podmažite sve elemente prijenosnika snage kako bi indeksno mijenjanje brzina (SIS) optimalno djelovalo.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 17 19/04/12 10:22

Page 18: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

18

PREDNJI MJENJAČ - MTB / TREKKING

Podešavanje položaja

� Montaža prednjeg mjenjača Montirajte prednji mjenjač kako je prikazano slikom. Podesite položaj prednjeg mjenjača tako da razmak između vanjskog ruba vodilice lanca prednjeg mjenjača i najvećeg promjera velikog lančanika pogona iznosi 1 - 3 mm.

Pro-Set montažni graničnik graničnik

Vanjski rub vodilice lanca

Najveći promjer velikog lančanika

Pro-Set mjerna oznaka

1~3 mm Razmak:

Vanjski rub vodilice lanca

Pro-Set mjerna oznaka

Vijak

Adapter Adapter

Prednji mjenjač

Pogon

3 Moment pritezanja: 5 - 7 Nm

1, 2 Moment pritezanja:35 - 50 Nm

• Montirajte kako je prikazano slikom.

Izvedba s nosačem

hrv_001879_DM-GN0001.indd 18 19/04/12 10:22

Page 19: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

19

Izvedba s obujmicom

• Podešavanje položaja prednjeg mjenjača. Vanjski rub vodilice lanca prednjeg mjenjača mora se nalaziti direktno iznad i paralelno s velikim lančanikom pogona. Imbus ključem 5 mm pričvrstite prednji mjenjač.

Napomena:

Pri montaži komponenata na karbonski okvir bicikla/upravljač, provjerite kod proizvođača karbonskog okvira/dijelova njegove preporuke momenata pritezanja kako bi izbjegli pretezanje koje može uzrokovati oštećenje dijelova od karbona i/ili premali moment pritezanja što za posljedicu ima labavost ili nedovoljnu čvrstoću spoja komponenata.

BB prihvat

Nosač

Primjer: Primjenom imbus ključa

BB pričvrsni vijci Napomena: Shimano ne isporučuje BB

pričvrsne vijke.

Moment pritezanja: 5 - 7 Nm

Izvedba bez E-nosača

Imbus ključ 5 mm Imbus ključ 5 mm

Moment pritezanja: 5 - 7 Nm

Pogon (veliki lančanik)

Vodilica lanca

hrv_001879_DM-GN0001.indd 19 19/04/12 10:22

Page 20: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

20

� Podešavanje hoda mjenjača i učvršćivanje sajle i bužira

1. Podešavanje unutrašnjeg graničnika1. Izvucite Pro-Set montažni graničnik.

2. Razmak između unutrašnjeg ruba vodilice lanca i lanca podesite da iznosi 0 - 0,5 mm.

3. Zategnite navojni čep sajle mjenjača kako je prikazano na ilustraciji. Ne prekoračujte preporučeni moment pritezanja kako ne bi oštetili navoje na čepu sajle mjenjača.

Navojni čep sajle mjenjača

Sajla

Navojni čep sajle mjenjača

Pro-Set montažni graničnik

Vijak unutrašnjeg graničnika

Lanac

Unutrašnji rub vodilice lanca

“Down Swing” izvedba

“Top swing” izvedba

Najveći stražnji lančanik

Mali lančanik pogona

< Položaj lanca >

hrv_001879_DM-GN0001.indd 20 19/04/12 10:22

Page 21: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

21

2. Montaža i učvršćivanje sajle i bužira

"Top swing" izvedba

• Viličastim ili imbus ključem pritegnite vijak zadržača sajle.

< Izvedba s donjim povlačenjem > < Izvedba s gornjim povlačenjem >

Imbus ključ

Napomena: Provucite sajlu kako je prikazano na slici.

Vijak zadržača sajle

"Down Swing" izvedba (s obujmicom)

< Izvedba s donjim povlačenjem >

Napomena: Provucite sajlu kako je prikazano na slici.

Imbus ključ

< Izvedba s gornjim povlačenjem >

Viličasti ključ

Vijak zadržača sajle

hrv_001879_DM-GN0001.indd 21 19/04/12 10:22

Page 22: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

22

"Down Swing" izvedba (direktna montaža)

• Ako se pojavi inicijalna olabavljenost, ponovite postupak zatezanja sajle i njenog učvršćivanja na prednji mjenjač prema ilustraciji.

3. Podešavanje vanjskog graničnika Razmak između vanjskog ruba vodilice lanca i lanca podesite da iznosi 0 - 0,5 mm.

< Položaj lanca > Najmanji stražnji

lančanik Veliki lančanik

pogona

Lanac Vanjski rub vodilice lanca

Vijak vanjskog graničnika

"Down swing" izvedba

"Top swing" izvedba

< Izvedba s donjim povlačenjem > < Izvedba s gornjim povlačenjem >

Imbus ključ

Napomena: Provucite sajlu kako je prikazano na slici.

Vijak zadržača sajle Moment pritezanja:

6 - 7 Nm

< Izvedba s donjim povlačenjem > < Izvedba s gornjim povlačenjem >

Povuci

Povuci

hrv_001879_DM-GN0001.indd 22 19/04/12 10:22

Page 23: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

23

4. Podešavanje mjenjača na srednjem lančaniku pogona Pri podešavanju prednjeg mjenjača postavite lanac preko srednjeg lančanika pogona i najvećeg stražnjeg lančanika. Podesite pomoću regulatora napetosti sajle prednji mjenjač tako da razmak između unutrašnjeg ruba vodilice lanca i lanca iznosi 0 - 0,5 mm.

Ako lanac ispada s lančanika na stranu poluge pogona (prema van).

Pritegnite vijak vanjskog graničnika (oko 1/4 okretaja u smjeru kazaljke na satu).

Ako je prebacivanje lanca sa srednjeg na veliki lančanik pogona otežano.

Otpustite vijak vanjskog graničnika (oko 1/8 okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu).

Ako je prebacivanje lanca sa srednjeg na mali lančanik pogona otežano.

Otpustite vijak unutrašnjeg graničnika (oko 1/4 okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu).

Ako dolazi do dodira između unutrašnjeg ruba vodilice lanca i lanca dok se nalazi na velikom lančaniku pogona.

Pritegnite vijak vanjskog graničnika (oko 1/8 okretaja u smjeru kazaljke na satu).

Ako dolazi do dodira između vanjskog ruba vodilice lanca i lanca dok se nalazi na velikom lančaniku pogona.

Otpustite vijak vanjskog graničnika (oko 1/8 okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu).

Ukoliko pri prebacivanju lanca s velikog lančanika pogona, lanac preskače srednji lančanik i dosjeda na mali lančanik.

Otpustite regulator napetosti sajle (1 do 2 okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu).

Ako dolazi do dodira između unutrašnjeg ruba vodilice lanca i lanca, dok se lanac nalazi na srednjem lančaniku pogona i najvećem stražnjem lančaniku.

Pritegnite regulator napetosti sajle (1 do 2 okretaja u smjeru kazaljke na satu).

Ako lanac ispada s lančanika na stranu ležaja osovine pogona (prema unutra)

Pritegnite vijak unutrašnjeg graničnika (oko 1/2 okretaja u smjeru kazaljke na satu).

Ako je potrebna velika sila na ručici mjenjača pri prebacivanju lanca sa srednjeg na veliki lančanik pogona.

Otpustite vijak vanjskog graničnika (oko 1/4 okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu).

5. Rješavanje teškoća Nakon što ste okončali sve radnje u koracima 1 - 4, provjerite djelovanje prednjeg mjenjača. (Upute za rješavanje teškoća također su primjenjive kada mijenjanje brzina postane otežano tijekom korištenja bicikla.)

Regulator napetosti sajle

Najveći stražnji lančanik

Srednji lančanik pogona

Lanac

Unutrašnji rub vodilice lanca

< Položaj lanca >

hrv_001879_DM-GN0001.indd 23 19/04/12 10:22

Page 24: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

24

PREDNJI MJENJAČ - CESTOVNI

Pogon s dva lančanika

� Montaža prednjeg mjenjača

Napomena:

Pri montaži komponenata na karbonski okvir bicikla/upravljač, provjerite kod proizvođača karbonskog okvira/dijelova njegove preporuke momenata pritezanja kako bi izbjegli pretezanje koje može uzrokovati oštećenje dijelova od karbona i/ili premali moment pritezanja što za posljedicu ima labavost ili nedovoljnu čvrstoću spoja komponenata.

Moment pritezanja: 5 - 7 Nm

3. Imbus ključem 5 mm pričvrstite prednji mjenjač.

2. Vanjski rub vodilice lanca mora se nalaziti direktno iznad i paralelno s velikim lančanikom pogona.

1. Podesite mjenjač tako da razmak između vanjskog ruba vodilice lanca i velikog lančanika bude 1 - 3 mm.

Pogon (veliki lančanik)

Vodilica lanca

Razmak: 1 - 3 mm

Vanjski rub vodilice lanca

hrv_001879_DM-GN0001.indd 24 19/04/12 10:22

Page 25: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

25

Vijak unutrašnjeg graničnika

Unutrašnji rub vodilice lanca

Lanac

Moment pritezanja: 6 - 7 Nm

Vijak vanjskog graničnika

Vanjski rub vodilice lanca

Lanac

Povuci

Najmanji stražnji lančanik

Veliki lančanik

3. Podešavanje vanjskog graničnika Razmak između vanjskog ruba vodilice lanca i lanca podesite da iznosi 0 - 0,5 mm.

Ako se pojavi inicijalna olabavljenost, ponovite postupak zatezanja sajle i njenog učvršćivanja na prednji mjenjač prema ilustraciji.

2. Montaža i učvršćivanje sajle i bužira Dok zatežete sajlu, s imbus ključem 5 mm pritegnite vijak zadržača sajle kako bi učvrstili sajlu.

1. Podešavanje unutrašnjeg graničnika Razmak između unutrašnjeg ruba vodilice lanca i lanca podesite da iznosi 0 - 0,5 mm.

Najveći stražnji lančanik

Mali lančanik

� Podešavanje hoda mjenjača i učvršćivanje sajle i bužira

hrv_001879_DM-GN0001.indd 25 19/04/12 10:22

Page 26: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

26

Najveći stražnji lančanik

Veliki lančanik

Mijenjanje brzina prednjim mjenjačem

Ručica b S većeg lančanika na

manji lančanik

Ručica a S manjeg lančanika na

veći lančanik

Ručica a

Ručica b

Regulator napetosti sajle

Unutrašnji rub vodilice lanca

Lanac

Razmak: 0 - 0,5 mm

Ako lanac ispada s lančanika na stranu poluge pogona (prema van).

Pritegnite vijak vanjskog graničnika (oko 1/4 okretaja u smjeru kazaljke na satu).

Ako je prebacivanje lanca s malog na veliki lančanik pogona otežano.

Otpustite vijak vanjskog graničnika (oko 1/8 okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu).

Ako je prebacivanje lanca s velikog na mali lančanik pogona otežano.

Otpustite vijak unutrašnjeg graničnika (oko 1/8 okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu).

Ako lanac ispada s lančanika na stranu ležaja osovine pogona (prema unutra)

Pritegnite vijak unutrašnjeg graničnika (oko 1/2 okretaja u smjeru kazaljke na satu).

Ako je nakon izravnavanja (trim-a) otežano prebacivanje lanca na mali lančanik.

Pritegnite regulator napetosti sajle (oko 1/8 okretaja u smjeru kazaljke na satu) kako bi prebacivanje lanca na mali lančanik teklo bez teškoća. Pri tome pazite da regulator napetosti sajle ne zategnete previše kako ne bi otežali prebacivanje lanca na veliki lančanik.

5. Rješavanje teškoća Nakon što ste okončali sve radnje u koracima 1 - 4, provjerite djelovanje prednjeg mjenjača. (Upute za rješavanje teškoća također su primjenjive kada mijenjanje brzina postane otežano tijekom korištenja bicikla.)

2. Podesite razmak (korištenjem regulatora napetosti sajle) između lanca i vodilice lanca na minimum (0 - 0,5 mm).

1. Postavite lanac preko velikog lančanika pogona i najvećeg stražnjeg lančanika.

4. Podešavanje napetosti sajle

Najveći stražnji lančanik

Veliki lančanik

hrv_001879_DM-GN0001.indd 26 19/04/12 10:22

Page 27: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

27

Napomena:

U slučaju montaže prednjeg mjenjača na okvire od karbonskih vlakana možda će biti potrebno pritezanje izvršiti s manjim momentom kako bi se izbjeglo oštećivanje okvira. Za ispravne vrijednosti momenta pritezanja kontaktirajte proizvođača bicikla ili proizvođača okvira.

Moment pritezanja: 5 - 7 Nm 3. Imbus ključem 5 mm pričvrstite prednji mjenjač.

Pogon (veliki lančanik)

Vodilica lanca

1mm

3mm

Pro-Set montažni graničnik

1mm

Vrh zubi lančanika mora se nalaziti unutar raspona danog mjernom oznakom

Pro-Set mjerna oznaka

2. Vanjski rub vodilice lanca mora se nalaziti direktno iznad i paralelno s velikim lančanikom pogona.

1. Podesite i zatim montirajte prednji mjenjač kako je prikazano na ilustraciji. Tijekom podešavanja i montaže ne uklanjajte Pro-Set montažni graničnik.

� Montaža prednjeg mjenjača

Pogon s tri lančanika

hrv_001879_DM-GN0001.indd 27 19/04/12 10:22

Page 28: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

28

� Podešavanje hoda mjenjača i učvršćivanje sajle i bužira

1. Podešavanje unutrašnjeg graničnika Izvucite Pro-Set montažni graničnik.

Razmak između unutrašnjeg ruba vodilice lanca i lanca podesite da iznosi 0 - 0,5 mm.

Ako se pojavi inicijalna olabavljenost, ponovite postupak zatezanja sajle i njenog učvršćivanja na prednji mjenjač prema ilustraciji.

Pro-Set montažni graničnik

Vijak unutrašnjeg graničnika

Unutrašnji rub vodilice lanca

Lanac

Moment pritezanja: 6 - 7 Nm

Povuci

Najveći stražnji lančanik

Mali lančanik pogona

2. Montaža i učvršćivanje sajle i bužira Dok zatežete sajlu, s imbus ključem 5 mm pritegnite vijak zadržača sajle kako bi učvrstili sajlu.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 28 19/04/12 10:22

Page 29: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

29

Vijak vanjskog graničnika

Vanjski rub vodilice lanca

Lanac

Mijenjanje brzina prednjim mjenjačem

Ručica b S većeg lančanika na

manji lančanik

Ručica a S manjeg lančanika na

veći lančanik

Ručica a

Ručica b

Regulator napetosti sajle

Unutrašnji rub vodilice lanca

Lanac

Najveći stražnji lančanik

Srednji lančanik pogona

< Položaj lanca >

Najmanji stražnji lančanik

Veliki lančanik pogona Vijak vanjskog

graničnika

Vanjski rub vodilice lanca

Lanac

Podesite pomoću regulatora napetosti sajle prednji mjenjač tako da razmak između unutrašnjeg ruba vodilice lanca i lanca iznosi 0 - 0,5 mm.

Napomena:

U odnosu na srednji lančanik pogona, dva su položaja koje može zauzeti prednji mjenjač. Kada podešavate napetost sajle, osigurajte da se prednji mjenjač nalazi na unutrašnjem (bliže malom lančaniku pogona) od dva moguća položaja. Prednji mjenjač postavite u taj položaj mijenjanjem brzina s velikog na srednji lančanik pogona (preporučuje se) ili prebacivanjem lanca s malog na srednji lančanik pogona tako da nakon mijenjanja brzina lagano pritisnete ručicu (b) dok ne osjetite mali "klik" (time pozicionirate prednji mjenjač na unutrašnju stranu srednjeg lančanika pogona).

4. Podešavanje napetosti sajle

1. Podešavanje napetosti sajle mjenjača na srednjem lančaniku pogona Pri podešavanju sajle prednjeg mjenjača postavite lanac preko srednjeg lančanika pogona i najvećeg stražnjeg lančanika.

3. Podešavanje vanjskog graničnika Razmak između vanjskog ruba vodilice lanca i lanca podesite da iznosi 0 - 0,5 mm.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 29 19/04/12 10:22

Page 30: SHIMANO Prirucnik

POD

EŠAV

AN

JE IND

EKSN

OG

MIJEN

JAN

JA B

RZIN

A (SIS)

30

Najmanji stražnji lančanik

Veliki lančanik pogona

< Položaj lanca >

Vijak vanjskog graničnika

Vanjski rub vodilice lanca

Lanac

Ako lanac ispada s lančanika na stranu poluge pogona (prema van)

Pritegnite vijak vanjskog graničnika (oko 1/4 okretaja u smjeru kazaljke na satu).

Ako je prebacivanje lanca sa srednjeg na veliki lančanik pogona otežano

Otpustite vijak vanjskog graničnika (oko 1/8 okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu).

Ako je prebacivanje lanca sa srednjeg na mali lančanik pogona otežano

Otpustite vijak unutrašnjeg graničnika (oko 1/4 okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu).

Ako dolazi do dodira između vanjskog ruba vodilice lanca i lanca dok se nalazi na velikom lančaniku pogona.

Otpustite vijak vanjskog graničnika (oko 1/8 okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu).

Ukoliko pri prebacivanju lanca s velikog lančanika pogona, lanac preskače srednji lančanik i dosjeda na mali lančanik.

Otpustite regulator napetosti sajle (1 do 2 okretaja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu).

Ako dolazi do dodira između unutrašnjeg ruba vodilice lanca i lanca, dok se lanac nalazi na srednjem lančaniku pogona i najvećem stražnjem lančaniku.

Pritegnite regulator napetosti sajle (1 do 2 okretaja u smjeru kazaljke na satu).

Ako lanac ispada s lančanika na stranu ležaja osovine pogona (prema unutra)

Pritegnite vijak unutrašnjeg graničnika (oko 1/2 okretaja u smjeru kazaljke na satu).

2. Podešavanje i provjera mehanizma izravnavanja (trim) Okrećući pogon, nježno utisnite ručicu (b) i provjerite da li se je prednji mjenjač lagano pomaknuo u smjeru malog lančanika. Ukoliko je došlo do većeg pomaka prednjeg mjenjača i time do prebacivanja lanca na mali lančanik, odvijte vijak vanjskog graničnika za 1/8 kruga. Vratite lanac na početni položaj i ponovo podesite i provjerite mehanizam izravnavanja (trim).

5. Rješavanje teškoća Nakon što ste okončali sve radnje u koracima 1 - 4, provjerite djelovanje prednjeg mjenjača. (Upute za rješavanje teškoća također su primjenjive kada mijenjanje brzina postane otežano tijekom korištenja bicikla.)

hrv_001879_DM-GN0001.indd 30 19/04/12 10:22

Page 31: SHIMANO Prirucnik

LAN

AC

31

LANAC OPREZ

"Interval održavanja ovisi o načinu korištenja i uvjetima vožnje. Redovito čistite lanac odgovarajućim sredstvom za čišćenje lanca. Nikad ne koristite otapala na lužnatoj ili kiseloj osnovi, poput sredstava za čišćenje hrđe. Uslijed uporabe navedenih sredstava lanac može puknuti i izazvati ozbiljne povrede."

• Da bi se postigla dobra svojstva mijenjanja brzina, lanac CN-M980 / HG94 / HG74 / HG54, CN-7901 / 6701 / 5701 / 4601 ima prednju (vanjsku stranu) i stražnju (unutrašnju stranu). Obije strane vidljivo su označene kako bi se lanac pri montaži ispravno okrenuo. Ispravna montaža osigurava lancu kvalitetan rad. U slučaju da dođe do zamjena strana lanca pri montaži, može doći do spadanja lanca s lančanika i time povezanog pada vozača s bicikla uz moguće ozbiljne povrede.

• Za spajanje uskih tipova lanaca koristite isključivo odgovarajući ojačani spojni zatik.

• Korištenjem drugih vrsta veznih zatika, a ne ojačanog spojnog zatika, kao i alata za spajanje lanca koji nije predviđen za navedeni tip lanca, moguće je da se neće postići dovoljna spojna sila, što može uzrokovati pucanje lanca ili njegovo spadanje s lančanika.

5.85mm

sa žlijebom (2)

5.85mm

sa žlijebom (3)

Lanac Ojačani spojni zatik Alat za lanac

< CESTOVNI > 11-brzina CN-9000

TL-CN28

< MTB / Trekking > Super uski lanac 10-brzina poput CN-M980 / HG94 / HG74 / HG54

TL-CN33TL-CN32TL-CN28TL-CN27

< CESTOVNI - Pogon s dva lančanika > Super uski lanac 10-brzina poput CN-7901 / 6701 / 5701 / 4601

< CESTOVNI - Pogon s tri lančanika > Super uski lanac 10-brzina poput CN-7801 / 6600 / 5600

Super uski lanac 9-brzina poput CN-YM81 / 7701 / HG93

Uski lanac 8/7/6-brzina poput CN-HG50 / HG40

6.5mm

Srebrna boja

7.1mm

Crna boja

4.9mm

( (

hrv_001879_DM-GN0001.indd 31 19/04/12 10:22

Page 32: SHIMANO Prirucnik

LAN

AC

32

Mjesto spoja

* Treba biti jednako

• Ako je nužno podesiti duljinu lanca, npr. zbog promjene lančanika lančanikom s drugačijim brojem zubi, rastavljanje lanca načinite na karici na kojoj nije bilo spajanja lanca ojačanim spojnim zatikom. Rastavljanjem lanca na mjestu gdje je bio spojen ojačanim spojnim zatikom uzrokovati će oštećenje lanca.

• Kada podešavate duljinu lanca, obvezno ojačani spojni zatik utisnite s iste strane s koje je alatom za lanac, lanac i rastavljen.

• Provjerite da na lancu nema deformacija ili nepravilnosti kao ni pukotina ili korozije. Postoji li bilo kakvo oštećenje, odmah zamijenite lanac novim. Nepridržavanje ove upute može izazvati puknuće lanca i rezultirati ozbiljnim ozljedama.

• Periodički očistite lančanike neutralnim deterdžentom. Također, čišćenje lanca neutralnim deterdžentom i redovno podmazivanje predstavlja efikasan način produžavanja trajnosti lančanika i lanca.

• Pribavite i pažljivo pročitajte servisne upute prije montaže dijelova. Preporučujemo da koristite isključivo originalne Shimano rezervne dijelove. Ukoliko podešavanja nisu načinjena ispravno, lanac može spasti s lančanika pogona, što može prouzrokovati pad s bicikla koji može za posljedicu imati ozbiljne ozljede

Ojačani spojni zatik

Zatik karike Zatik karike

Ojačani spojni zatik

• Nakon spajanja lanca, obvezatno provjerite da li spojni zatik proviruje jednako na obije strane lanca.

< Lanac 9/8/7-brzina >

• Osigurajte da spojni zatik pri spajanju lanca bude poravnan s površinom karike na strani s koje je utisnut. Na dodir, karika lanca na kojoj se nalazi spojni zatik, mora biti glatka. Spojni zatik neznatno će viriti na stražnjoj strani lanca nakon što odlomite vodilicu s čela zatika.

< Lanac 11/10-brzina > Površina karike

Spojni zatik

hrv_001879_DM-GN0001.indd 32 19/04/12 10:22

Page 33: SHIMANO Prirucnik

LAN

AC

33

NAPOMENA

U skladu s prikazom na slici A , izričito preporučamo da pri montaži lanca spojni zatik utisnete u prednju rupu vanjske karike gledano u smjeru kretanja lanca. Takvim postupkom spajanja lanca povećava se njegova čvrstoća u usporedbi s načinom prikazanim na slici B.

< CN-M980 / HG94 / HG74 / HG54, CN-7901 / 6701 / 5701 / 4601 >

• Da bi se postigla dobra svojstva mijenjanja brzina, lanac CN-M980 / HG94 / HG74 / HG54, CN-7901 / 6701 /5701 / 4601 ima prednju (vanjsku stranu) i stražnju (unutrašnju stranu). Obije strane vidljivo su označene kako bi se CN-M980 / HG94 / HG74 / HG54, CN-7901 / 6701 /5701 / 4601 lanac pri montaži ispravno okrenuo.

Smjer kretanja lanca

Unutrašnja karika

Vanjska karika

Spojni zatik

A

Unutrašnja karika

Vanjska karika

Spojni zatik

B

Prednja (vanjska)

strana

Strana lanca s oznakama kao na slici je prednja (vanjska strana).

Stražnja (unutrašnja)

strana CN-M980 / HG94 / HG74 / HG54 CN-7901 / 6701 / 5701 / 4601

hrv_001879_DM-GN0001.indd 33 19/04/12 10:22

Page 34: SHIMANO Prirucnik

LAN

AC

34

SPOJNI ZATIK LANCA

Alat za lanac

1. Umetnuti 2. Utisnuti 3. Nakon utiskivanja 4. Odlomiti protisnutu vodilicu

� Način primjene

Ojačani spojni zatik

Kako bi se osigurala povećana čvrstoća spoja lanca, ojačani spojni zatik ima poseban oblik (zatik je većeg promjera na krajevima nego u sredini). Na čelu ojačanog spojnog zatika nalazi se konusna vodilica koja olakšava utiskivanje zatika u kariku lanca.

� Značajke

hrv_001879_DM-GN0001.indd 34 19/04/12 10:22

Page 35: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

35

KOČNICE OPREZ

• Pribavite i pažljivo pročitajte priručnik za korištenje prije montaže dijelova. Slabo učvršćeni, istrošeni ili oštećeni dijelovi mogu uzrokovati pad s bicikla što može rezultirati ozbiljnim ozljedama. Preporučujemo da koristite isključivo originalne Shimano rezervne dijelove.

< Disk kočnice > • Ukoliko je rotor napuknut ili deformiran, zamijenite postojeći rotor novim.

• Ako se uslijed trošenje debljina rotora smanji na 1,5 mm ili aluminijska jezgra rotora postane vidljiva, obvezatno zamijenite postojeći rotor novim.

• Dospije li ulje ili masnoće na kočione obloge, odmah ih zamijenite. Dospije li ulje ili masnoće na rotor, odmah ga očistite/odmastite. Ako se to ne učini moguće je neadekvatno djelovanje kočnica.

Indikatori istrošenosti kočionih obloga

< Hidrauličke disk kočnice > • Koristite isključivo originalno Shimano mineralno ulje. Primjena drugih vrsta ulja može uzrokovati probleme u djelovanju kočnica i uzrokovati neispravnost kočionog sustava.

• Koristite samo novo, nekorišteno ulje. Nikako ne koristite staro ulje poput onog istisnutog pri odzračivanju kočnica. Staro ili već korišteno ulje sadrži u sebi vlagu koja može uzrokovati probleme pri kočenju (vapor lock).

• Vlaga ili zračni mjehurići u kočionom sustavu uzročnici su neispravnog djelovanja kočnica (vapor lock). Budite posebno oprezni pri odvijanju odzračnih vijaka.

• Prilikom skraćivanja kočione uljne cijevi s namjerom određivanja njene ispravne duljine ili pri međusobnoj zamjeni uljne cijevi između lijeve i desne ručice kočnica obvezatno odzračite kočioni sustav slijedeći smjernice (4) i (8) do (12) servisnih uputa "Dopunjavanje mineralnog ulja i odzračivanje".

• Pri okretanju bicikla naopako moguće je da će doći do kretanja mjehurića zraka koji postoje u rezervoaru kočione tekućine i u drugim dijelovima kočionog sustava i nakon njegova odzračivanja. Kočioni sustav nije predviđen za rad u tako preokrenutom položaju. Uslijed takvog okretanja bicikla naopako moguće je da mjehurići iz kočionog sustava dospiju u čeljusti kočnice. Bicikl u takvom stanju veoma je opasan za vožnju jer kočnice možda neće djelovati ispravno, što može rezultirati ozbiljnom nezgodom. Ako je bicikl bio okrenut naopako, obvezatno prije vožnje bicikla, utisnite nekoliko puta ručice kočnica kako bi ustanovili da li kočnice djeluju normalno. Ukoliko kočnice ne djeluju ispravno, podesite ih slijedećim postupkom.

Ako prilikom utiskivanja ručica kočnice slabo koče

Nekoliko puta nježno povucite ručicu kočnice i sačekajte da se zračni mjehurići vrate u rezervoar ulja. Uklonite odzračne vijke i rezervoar dopunite uljem, tako da u njemu više ne bude zračnih mjehurića. Ukoliko kočnice i dalje slabo koče odzračite kočioni sustav. (Smjernice pročitajte u "Dopunjavanje mineralnog ulja i odzračivanje".)

hrv_001879_DM-GN0001.indd 35 19/04/12 10:22

Page 36: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

36

Kraće od 20 mm

• Nalazi li se ručica zatvarača na istoj strani kao i rotor, postoji opasnost njihovog međusobnog zahvata; provjerite da međusobno ne interferiraju.

• Shimano sustav disk kočnica nije predviđen za korištenje na tandem biciklima. Tijekom kočenja, tandem bicikli zbog svoje velike ukupne težine dodatno opterećuju kočioni sustav. Korištenje hidrauličkih disk kočnica na tandem biciklima uzrokuje pregrijavanje kočione tekućine, što može izazvati ekspanziju mjehurića vode i zraka u kočionom sustavu (vapor lock) ili perforaciju uljne cijevi što u konačnici rezultira prestankom djelovanja kočnica.

< Mehaničke disk kočnice > • Podesite sajlu tako da slobodni završetak bude kraći od 20 mm (3/4 inch). Zbog veće duljine slobodnog završetka, sajla se može tijekom vožnje uglaviti u rotor, te blokirati vrtnju kotača. To za posljedicu može imati pad s bicikla i ozbiljne ozlijede.

• Budite oprezni i onemogućite da bilo kakvo ulje ili masnoće dospiju u dodir s rotorom i kočionim oblogama; u suprotnom kočnice neće ispravno djelovati.

< "V-BRAKE" kočnice / Obuhvatne kočnice > • Budite oprezni i ne dozvolite da bilo kakvo ulje ili masnoće dospiju u dodir s kočionim oblogama. Dospiju li ulje ili masnoće na kočione obloge, odmah ih zamijenite jer kočnice neće ispravno djelovati.

< Obuhvatne kočnice > • Pritegnite montažne matice obuhvatne kočnice propisanim momentom pritezanja.· Primijenite matice s uloškom od plastične mase (samoosiguravajuće matice) na zato predviđenim mjestima.· Kod kočnica koje koriste matice s upuštenom glavom, koristite matice odgovarajuće duljine, koje osiguravaju minimalno šest

okretaja matice; neposredno prije upotrebe nanesite tekućinski osigurač na navoje matice.U slučaju otpuštanja montažne matice kočnice, kočnica može doći u nekontrolirani zahvat s kotačem, zaglaviti se i izazvati pad s bicikla. Posebno se to odnosi na prednji kotač, što dovodi do pada preko upravljača i može rezultirati ozbiljnim ozljedama.

• Provjerite da li na bužirima i sajlama kočnica ima tragova korozije ili trošenja; ako ih ima odmah ih zamijenite. Ako se to ne učini moguće je neadekvatno djelovanje kočnica.

< Kočiona uljna cijev > • Ako dolazi do istjecanja kočione tekućine odmah prekinite vožnju bicikla i izvršite odgovarajući popravak. Nastavak vožnje bicikla dok istječe kočiona tekućina može rezultirati neočekivanim prestankom djelovanja kočnica.

PAŽNJA

< Hidrauličke disk kočnice > • Tijekom kočenja G01A, G01S i F01A kočione pločice ostvaruju nižu glasnoću zvuka koji nastaje tijekom dodira rotora i kočione obloge. Zbog takve izvedbe ove kočione pločice imaju dulji period uhodavanja u usporedbi prema G03S/F03C kočionim pločicama.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 36 19/04/12 10:22

Page 37: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

37

Područje djelovanja modulatora sile kočenja

bez modulatora sile kočenja

s modulatorom sile kočenja

Sila

koč

enja

na

kota

ču

Pomak ručice kočnice

(N)

Rad s mineralnim uljem

• Pri radu koristite zaštitne naočale i izbjegavajte kontakt s očima. Dospijeće ulja u oči može rezultirati njihovom iritacijom. U tom slučaju isperite oči sa čistom vodom i odmah potražite medicinsku pomoć.

• Pri radu koristite rukavice. Kontakt s kožom može izazvati osip ili nadraženost kože. U tom slučaju dijelove kože koji su došli u kontakt s uljem detaljno operite s vodom i sapunom.

• Udisanje uljnih para može uzrokovati mučninu. Zaštite nos i usta respiratorom i radite u dobro prozračenom prostoru. Ukoliko ste udahnuli uljne pare trenutačno iziđite na svježi zrak. Ogrnite se pokrivačem. Utoplite se, mirujte i zatražite stručnu medicinsku pomoć.

• Nemojte piti ulje. Može uzrokovati povraćanje ili dijareju.

• Držite izvan dohvata djece.

• Posudu s uljem nemojte rezati, zagrijavati, tlačiti niti držati u blizini zavarivačkih radova jer može doći do eksplozije ili požara.

• Zbrinjavanje rabljenih ulja: Slijedite odredbe lokalne samouprave i/ili zakone koji propisuju gospodarenje otpadnim uljima. Provodite sigurnosne mjere pri zbrinjavanju otpadnog ulja.

• Uputa: Posudu s uljem čvrsto zatvorite kako bi onemogućili ulaz drugim tvarima ili vlazi i pohranite ju na hladnom i tamnom mjestu, zaštićenom od direktnog sunčevog svjetla i izvora topline.

< "V-BRAKE" kočnice > • Modulator sile kočenja mehanizam je koji omogućava bolji nadzor na djelovanjem kočnica, tako da se povećanjem hoda ručice kočnice omogući umjereniji prirast sile kočenja.Nakon iskorištenja cijelog opsega djelovanja modulatora sile kočenja, djelovanje "V-BRAKE" kočnice biti će progresivno i snažno kao i kod "V-BRAKE" kočnice bez modulatora kočenja. Takvo djelovanje može proizvesti silu kočenja veću od očekivane, što može uzrokovati blokiranje vrtnje kotača. Stoga, veoma je bitno da u potpunosti razumijete i praktično isprobate djelovanje kočnica opremljenih modulatorom sile kočenja.Modulator sile kočenja svojim djelovanjem nije predviđen da onemogući blokiranje vrtnje kotača.

Usporedba djelovanja kočnica

hrv_001879_DM-GN0001.indd 37 19/04/12 10:22

Page 38: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

38

NAPOMENA

< Hidrauličke disk kočnice > • Ako se ručica kočnice utisne, a distantni umetak nije instaliran, kočioni klipovi biti će istisnuti više nego što je uobičajeno. Pomoću ravnog odvijača ili sličnim alatom utisnite kočione pločice u početni položaj, pazeći da ne oštetite kočione obloge. (Ukoliko kočione pločice nisu montirane, pomoću alata s ravnim plohama utisnite kočione klipove, pazeći da ih ne oštetite.) Ako se utiskivanje kočionih pločica ili kočionih klipova odvija otežano, uklonite odzračni vijak rezervoara ulja i pokušajte ponovo. (Napomena: Moguće je da će pri tome nastupiti istjecanje ulja iz rezervoara.)

• Za čišćenje i održavanje kočionog sustava koristite izopropilni alkohol, sapunicu i suhu tkaninu za brisanje. Ne koristite komercijalno dostupne čistaće i odmaščivaće kočnica zato jer oni mogu oštetiti pojedine dijelove kočnica, npr. brtve.

• Pri demontaži čeljusti kočnica ne uklanjajte kočione klipove.

< Mehaničke disk kočnice > • Ukoliko prihvat čeljusti kočnice i prihvat kotača nisu međusobno paralelni, rotor i čeljust kočnice mogu doći u dodir.

< "V-BRAKE" kočnice > • Optimalna efikasnost "Multi-Condition" kočionog sustava ostvaruje se korištenjem preporučenih kočnica i ručica kočnica.

• Kočione obloge zamijenite kada su istrošene toliko da se na njima više ne vide žlijebovi.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 38 19/04/12 10:22

Page 39: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

39

Fiksirajući prsten rotora

TL-LR15

Moment pritezanja: 40 - 50 Nm

Prednji - lijevo

Stražnji - lijevo

Stražnji - desno

Slika 1

Prednji - desno

Slika 2

DISK KOČNICE

� Pletenje kotača Provjerite da li je pletenje kotača načinjeno kao na ilustracijama. Radijalno pletenje kotača nije primjenjivo. Na slici 1 prikazano je pletenje na lijevoj strani prednjeg kotača (strana na kojoj je montiran rotor) i na lijevoj i desnoj strani stražnjeg kotača. Slikom 2 prikazano je pletenje desne strane prednjeg kotača.

� Montaža rotora

"Center lock" izvedba

Smjer vrtnje kotača

hrv_001879_DM-GN0001.indd 39 19/04/12 10:22

Page 40: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

40

Pločasti osigurač

Rotor

Glavčina

Pričvrsni vijci rotora (#T25 torx)

* TORX je registrirani zaštitni znak tvrtke Acument Intellectual Properties, LLC.

Pločasti osigurač

Rotor Rotor

Moment pritezanja: 2 - 4 Nm

Pločasti osigurač

Izvedba sa 6 vijaka

1. Postavite rotor i pločaste osigurače na glavčinu i učvrstite ih pritezanjem vijaka.

2. Rukavicama zaštitite ruke i snažno zakrenite rotor u smjeru kazaljke na satu. Istovremeno, do kraja zategnite pričvrsne vijke rotora redoslijedom prikazanim ilustracijom.

3. Ravnim odvijačem ili sličnim alatom savijte rubove pločastih osigurača preko glava pričvrsnih vijaka.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 40 19/04/12 10:22

Page 41: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

41

Nazubljeni pločasti osigurač

Pričvrsni vijak rotora

Moment pritezanja: 2 - 4 Nm

Izvedba sa 6 vijaka (i nazubljenim pločastim osiguračima)

1. Postavite rotor i nazubljene pločaste osigurače na glavčinu i učvrstite ih pritezanjem vijaka.

Napomena:

• Nazubljene pločaste osigurače postavite tako da je natpis "TOP" vidljiv.

• Ne koristite oštećene ili već prije upotrebljavane nazubljene pločaste osigurače. Pri montaži rotora upotrijebite nove dijelove.

• Za montažu rotora isključivo koristite namjenske pričvrsne vijke.

2. Rukavicama zaštitite ruke i snažno zakrenite rotor u smjeru kazaljke na satu. Istovremeno, do kraja zategnite pričvrsne vijke rotora redoslijedom prikazanim ilustracijom.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 41 19/04/12 10:22

Page 42: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

42

Moment pritezanja: 6 - 8 Nm

Utisnuti

Obujmica

HIDRAULIČKE DISK KOČNICE

Montaža

� Montaža ručice kočnice Učvrstite ručicu kočnice kako je prikazano ilustracijom. (Provjerite da tijekom uporabe ručica kočnice nije ometana ručicama mjenjača. Zbog položaja pričvrsnih vijaka ručica mjenjača, neki tipovi ručica mjenjača moraju se montirati prije ručica kočnica.)

Preklopna obujmica

Utisnite imbus ključ 2 mm i rastvorite obujmicu ručice kočnice kako je prikazano na ilustraciji.

Napomena:

Pri montaži komponenata na karbonski okvir bicikla/upravljač, provjerite kod proizvođača karbonskog okvira/dijelova njegove preporuke momenata pritezanja kako bi izbjegli pretezanje koje može uzrokovati oštećenje dijelova od karbona i/ili premali moment pritezanja što za posljedicu ima labavost ili nedovoljnu čvrstoću spoja komponenata.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 42 19/04/12 10:22

Page 43: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

43

90 stupnjeva

Odrezani kraj

Bačvasta spojnica

Vijak spojnice

Uljna cijev

Smjer umetanja

Bačvasta spojnica

Vijak spojnice

Mašću premažite vanjski dio bačvaste spojnice.

Bačvasta spojnica

Mast

Pokrov

Navucite pokrov na vijak spojnice.

Oznaka Oznaka

Oznaka Oznaka

� Montaža uljne cijevi Pomoću noža ili sličnog alata skratite uljnu cijev. *Koristite nož u skladu s uputama i mjerama sigurnosti vezanim za rad s oštrim predmetima.

1. Provucite uljnu cijev kroz vijak spojnice i bačvastu spojnicu kako je prikazano ilustracijom.

2. Kako bi provjerili da li je uljna cijev ispravno dosjela u ležište na ručici i čeljusti kočnice, prije montaže na uljnoj cijevi načinite oznaku kao na ilustraciji. (Za orijentaciju, duljina uljne cijevi unutar ležišta iznosi približno 11 ili 14 mm mjereno od odrezanog kraja uljne cijevi.)

< Na strani ručice kočnice >

Oznaka modela Duljina Izvedba

SM-BH90-SB 11 mm Izvedba sa spojnicom

SM-BH90-SS 11 mm Izvedba s vijkom spojnice

SM-BH59 14 mm Izvedba s vijkom spojnice

SM-BH59-A 11 mm Izvedba s vijkom spojnice

SM-BH80 14 mm Izvedba sa spojnicom

< Na strani čeljusti kočnice >

Oznaka modela Duljina Izvedba

SM-BH90-SS 11 mm Izvedba s vijkom spojnice

SM-BH59 14 mm Izvedba s vijkom spojnice

SM-BH59-A 11 mm Izvedba s vijkom spojnice

hrv_001879_DM-GN0001.indd 43 19/04/12 10:22

Page 44: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

44

Uljna cijev Bačvasta spojnica

Škripac

TL-BH61

Spojni umetak

Spojni umetak

Uljna cijev

SM-BH90: 1 mm SM-BH59 / BH80(YM-BH81): 4 mm

SM-BH90: 2 mm SM-BH59 / BH80(YM-BH81): 5 mm

Bačvasta spojnica

Uljna cijev

Spojni umetak

Viličasti ključ 8 mm

Vijak spojnice

Moment pritezanja: 5 - 7 Nm

3. Šiljastim predmetom oblikujte unutrašnji dio uljne cijevi na odrezanom kraju i utisnite spojni umetak. Prihvatite uljnu cijev s TL-BH61 i učvrstite TL-BH61 u škripac kako je prikazano na slici. Pomoću čekića ili sličnog alata utisnite do kraja spojni umetak, dok njegov prošireni dio ne dosjedne na kraj uljne cijevi. Ako prošireni dio spojnog umetka ne dosjedne na kraj uljne cijevi moguće je odvajanje uljne cijevi ili istjecanje kočione tekućine.

4. Nakon što provjerite da li je bačvasta spojnica u položaju prikazanom ilustracijom, nanesite tanki sloj masti na navoje vijka spojnice i uljnu cijev spojite na ručicu kočnice kao što je prikazano na ilustraciji.

Oznaka modela Duljina Boja

SM-BH90 11,2 mm Srebrna boja

SM-BH59 / 80 13,2 mm Zlatna boja

YM-BH81 13,2 mm Srebrna boja

Ne dopustite uvijanje uljne cijevi. Provjerite da su čeljust i ručica kočnice sastavljene u položaj prema slici.

< Za lijevu ručicu kočnice > < Za desnu ručicu kočnice >

5. Istovremeno s utiskivanjem uljne cijevi zategnite vijak spojnice.

< Na strani ručice kočnice >

hrv_001879_DM-GN0001.indd 44 19/04/12 10:22

Page 45: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

45

< Na strani čeljusti kočnice >

Izvedba sa spojnicom

Ustanovite da li su oba O-prstena postavljena u žlijebove na jednoj i drugoj strani spojnice. Zatim učvrstite spojnicu na čeljust kočnice kako je prikazano ilustracijom. Provjerite da li su nakon montaže oba O-prstena postavljena čvrsto u žlijebove. Na oba O-prstena nanesite tanak sloj masti.

Moment pritezanja: 5 - 7 Nm

Imbus ključ 3 mm

Moment pritezanja: 8 - 10 Nm

Imbus ključ 4 mm

Uljna cijev

Spojnica

Imbus ključ 3 mm Imbus ključ 4 mm

O-prsten

Moment pritezanja: 5 - 7 Nm

Bačvasta spojnica

Vijak spojnice

Čeljust kočnice

Distantni umetak za odzračivanje

Izvedba s vijkom spojnice

� Montaža čeljusti kočnice i učvršćivanje uljne cijevi

1. Uklonite distantni umetak za odzračivanje (žute boje) i na okvir bicikla montirajte kotač s rotorom.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 45 19/04/12 10:22

Page 46: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

46

Kočione pločice

Žičani osigurač Žičani osigurač

Rascjepka

S rascjepkom

Moment pritezanja: 2 - 4 Nm

Čeljust kočnice

Rotor

Adapter

Montažni vijci čeljusti kočnice

Vijci adaptera čeljusti kočnice čeljusti kočnice

Adapter

Montažni vijci čeljusti kočnice

Vijci adaptera čeljusti kočnice

Moment pritezanja: 6 - 8 Nm

2. Umetnite kočione pločice.

Pri montaži čeljusti kočnica s post-tip prihvatom na internacionalni standard prihvata upotrijebite adapter. (Postoje zasebni adapteri za montažu za prednju i stražnju kočnicu.)

1. Učvrstite adapter na vilicu/okvir bicikla i zatim provizorno učvrstite čeljust kočnice na adapter. (Čeljust kočnice mora se moći postrance pomicati).

2. Utisnite ručicu kočnice kako bi kočione pločice čvrsto zahvatile rotor i zategnite montažne vijke čeljusti kočnice.

Internacionalni standard prihvata

Kočione pločice s hladnjakom

• Oprugu kočione pločice uložite kao što je prikazano slikom.

• Kočione pločice s hladnjakom montirajte u skladu s prikazom na ilustraciji.

< Prednja kočnica > < Stražnja kočnica >

hrv_001879_DM-GN0001.indd 46 19/04/12 10:22

Page 47: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

47

Montažni vijci čeljusti kočnice

Moment pritezanja: 6 - 8 Nm

Sigurnosna kapica Sigurnosna kapica

Post-tip Sigurnosna kapica

Sigurnosna kapica

Žica

Žica

Post-tip prihvat

Priručno učvrstite čeljust kočnice na vilicu (tako da se čeljust lagano postrance pomiče), utisnite ručicu kočnice kako bi kočione pločice čvrsto zahvatile rotor i zategnite montažne vijke čeljusti kočnice.

� Osiguranje sigurnosnim kapicama i osiguranje žicom Za osiguranje vijaka čeljusti kočnice možete primijeniti bilo sigurnosne kapice, bilo osiguranje žicom. Pri izboru načina osiguranja izaberite onaj način koji je prikladniji za prednju vilicu, odnosno okvir bicikla.

< Prednja kočnica >

< Prednja kočnica >

< Prednja kočnica >

< Stražnja kočnica >

< Stražnja kočnica >

Osiguranje sigurnosnim kapicama

Osiguranje žicom

hrv_001879_DM-GN0001.indd 47 19/04/12 10:22

Page 48: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

48

Kako je prikazano ilustracijom, pomoću žice osigurajte dva vijka protiv otpuštanja.

Žica

Vijak Žica

Vijak 1

Vijak 2

Moment pritezanja: 0,3 - 0,5 Nm

Za "post" izvedbu

Montažni vijak čeljusti kočnice osigurajte žicom u skladu s prikazom na slici.

Nastupi li otpuštanje vijka 1 (vrtnjom u smjeru suprotnom od kazaljke na satu), dolazi do napinjanje žice koje nastoji zategnuti vijak 2 (vrtnjom u smjeru kazaljke na satu). Međutim, vijak 2 nije moguće dodatno zategnuti. U skladu s tim, kako je vijak 1 također vezan žicom, nije moguće njegovo odvijanje. Ukoliko se jedan od vijaka nastoji otpustiti, to uzrokuje silu koja nastoji drugi vijak zategnuti. Drugim riječima, ovaj način osiguravanja ne dozvoljava otpuštanje vijka.

Za učvršćivanje uljnih cijevi na okvir bicikla s C-vodilicama i uobičajenim zadržačima bužira koristite Shimano vodilice uljnih cijevi (prodaju se odvojeno).

< C-vodilica > < Uobičajeni zadržač bužira >

Nekoliko puta stisnite ručicu kočnice i provjerite da li sve komponente kočionog sustava djeluju ispravno. Također provjerite da li postoji istjecanje ulja iz kočionog sustava.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 48 19/04/12 10:22

Page 49: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

49

Kočione pločice Žičani osigurač

Rascjepka

S rascjepkom

Kočioni klip

Distantni umetak (crvene boje)

Žičani osigurač

Kočione pločice

Vijak

Moment pritezanja: 2 - 4 Nm

Održavanje

� Zamjena kočionih pločica

Napomena:

Kočioni sustav osmišljen je tako da se istrošenost kočionih obloga, automatski kompenzira istiskivanjem kočionih klipova uz zadržavanje jednakog zazora između kočionih pločica i rotora. Zbog toga, potrebno je utisnuti kočione klipove u početni položaj pri zamjeni kočionih pločica.

Ako pri dodavanju kočionog ulja, ulje dospije na kočione obloge zamijenite kočione pločice. Također, ako se uslijed korištenja debljina kočione obloge smanjila na 0,5 mm ili ako opruga kočionih pločica dolazi u dodir s rotorom zamijenite kočione pločice.

1. Uklonite kotač bicikla iz okvira i izvucite kočione pločice kako je prikazano ilustracijama.

2. Očistite kočione klipove i područje oko njih.

3. Pomoću alata s ravnim plohama utisnite kočione klipove do početnog položaja, pazeći da okomito ulaze u cilindar. Za utiskivanje kočionih klipova ne koristite oštre predmete. Kočioni klipovi mogli bi se oštetiti.

• Montirajte nove kočione pločice, uvijte vijak i između kočionih obloga utisnite distantni umetak (crvene boje) Ujedno, provjerite da niste zaboravili montirati žičani osigurač.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 49 19/04/12 10:23

Page 50: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

50

• Montirajte nove kočione pločice, umetnite rascjepku i između kočionih obloga utisnite distantni umetak (crvene boje). Razdvojite krajeve rascjepke.

Distantni umetak (crvene boje)

Rascjepka

Kočione pločice Kočione pločice

4. Nekoliko puta stisnite ručicu kočnice i provjerite da li kočioni sustav djeluje ispravno.

5. Uklonite distantni umetak, montirajte kotač i provjerite da li rotor dolazi u dodir s čeljustima kočnice. Ukoliko dolazi do dodira izvršite podešavanje prema smjernicama u poglavlju "Montaža čeljusti kočnice i učvršćivanje uljne cijevi".

� Podešavanje u slučaju neispravnog djelovanja kočionih klipova Mehanizam čeljusti kočnice sadrži dva kočiona klipa. Ako kočioni klipovi neispravno djeluju, nejednoliko se istiskuju iz čeljusti ili ako nakon kočenja kočione pločice ostaju u dodiru s rotorom, podesite kočione klipove slijedećim postupkom.

1. Uklonite kotač bicikla iz okvira i izvucite kočione pločice. Očistite kočione klipove i područje oko njih.

2. Pomoću alata s ravnim plohama utisnite kočione klipove do početnog položaja, pazeći da okomito ulaze u cilindar. Za utiskivanje kočionih klipova ne koristite oštre predmete. Kočioni klipovi mogli bi se oštetiti.

3. Montirajte kočione pločice i između kočionih obloga utisnite distantni umetak (crvene boje).

4. Nekoliko puta stisnite ručicu kočnice i provjerite da li se pri tome oba kočiona klipa jednoliko istiskuju i vraćaju u početni položaj.

5. Uklonite distantni umetak, montirajte kotač i provjerite da li rotor dolazi u dodir s kočionim pločicama. Ukoliko dolazi do dodira otpustite montažne vijke čeljusti kočnica i ponovite podešavanje.

� Osnovni položaj ručice Pritezanjem (vrtnjom u smjeru kazaljke na satu) vijka za podešavanje hoda ručice, ručicu kočnice približavate upravljaču, a otpuštanjem (vrtnjom u smjeru suprotnom od kazaljke na satu) udaljavate od upravljača.

Vijak za podešavanje hoda ručice

Vijak za podešavanje hoda ručice

hrv_001879_DM-GN0001.indd 50 19/04/12 10:23

Page 51: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

51

� Podešavanje praznog hoda Odvijanjem vijka za podešavanje praznog hoda, prazni hod ručice kočnice se povećava. Prazni hod ručice prilagodite svojim potrebama.

Vijak za podešavanje praznog hoda

Rotor

Kočiona obloga

Dodir

Dodir kočionih obloga i rotora

� Zamjena mineralnog ulja Preporučujemo da zamijenite kočionu tekućinu u rezervoaru ulja kada ona značajnije promijeni boju. Cijev s vrećicom spojite na odzračni ventil, otvorite odzračni ventil i ispustite ulje. Utiskivanjem ručice kočnice potpomognite istjecanje ulja. Po istjecanju kočione tekućine, ulijte svježu kočionu tekućinu prateći smjernice servisne upute "Dopunjavanje mineralnog ulja i odzračivanje". Koristite isključivo originalno Shimano mineralno ulje. Pri zbrinjavanju otpadnog ulja slijedite odredbe lokalne samouprave i/ili zakone koji propisuju gospodarenje otpadom.

� Dopunjavanje mineralnog ulja i odzračivanje Za odzračivanje čeljusti disk kočnice potreban je lijevak za ulje i uljni čep (SM-DISC).

Montirajte distantne umetke (žute boje) u čeljust kočnice i postavite bicikl na stalak kako je prikazano ilustracijom.

Uljna cijev Čeljust kočnice

hrv_001879_DM-GN0001.indd 51 19/04/12 10:23

Page 52: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

5252

Lijevak za ulje Lijevak za ulje Odzračni vijak Odzračni vijak

O-prsten O-prsten

Odzračni ventil

1. Postavite ručicu kočnice u položaj zakrenut za 45 stupnjeva prema horizontali i odvijete odzračni vijak rezervoara ulja i O-prsten. U otvor umetnite lijevak za ulje. U ovom trenutku ne utiskujte uljni čep.

2. Maticu odzračnog ventila obuhvatite okastim ključem 7 mm. Brizgaljku napunite uljem i cijev navucite na odzračni ventil. Okretanjem matice za 1/8 kruga otvorite odzračni ventil. Utiskivanjem klipa brizgaljke utisnite ulje. Uslijed utiskivanja, ulje će puniti lijevak za ulje. Nastavite s utiskivanjem ulja tako dugo, dok ne počne istjecati ulje bez zračnih mjehurića.

3. Kada prestane istjecanje ulja sa zračnim mjehurićima, privremeno zatvorite odzračni ventil.

Tijekom ovog postupka ne utiskujte ručicu kočnice.

Utiskivanje ručice kočnice može uzrokovati miješanje mjehurića zraka s uljem u rezervoaru ručice i produžiti postupak odzračivanja. (Ukoliko ste višestruko utisnuli i otpustili ručicu kočnice, ispustite sve ulje i započnite iz početka s utiskivanjem ulja.)

hrv_001879_DM-GN0001.indd 52 19/04/12 10:23

Page 53: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

5353

Vrećica Zrak

Odzračni ventil

4. Okasti ključ 7 mm postavite kao što je prikazano na slici i na cijev spojite vrećicu. Cijev spojite na odzračni ventil i okretanjem matice ventila otvorite odzračni ventil. Iz odzračnog ventila će uslijed prirodnog pada istjecati ulje pomiješano sa zrakom. Na ovaj način moguće je ispustiti veliki dio zraka zaostalog u kočionom sustavu. Odzračivanje se može potpomoći protresanjem i mijenjanjem položaja čeljusti kočnice ili nježnim kuckanjem po samoj čeljusti kočnice.

5. Istjecanje ulja uzrokovati će sniženje razine ulja u lijevku, stoga u lijevak dodajte ulje kako bi zadržali dovoljnu razinu ulja u lijevku. To je važno kako ne bi zrak kroz otvor na ručici ušao u kočioni sustav.

6. Kada mjehurići zraka prestanu izlaziti iz ventila za odzračivanje privremeno zatvorite odzračni ventil.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 53 19/04/12 10:23

Page 54: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

5454

Uljni čep

O-prsten

Mekano (treba odzračiti) Srednje (djelomično odzračeno) Tvrdo (odzračeno)

Moment pritezanja: 4 - 6 Nm

7. Utisnite ručicu kočnice i brzo otvorite (na cca 0,5 sekundi) i zatvorite odzračni ventil. Na taj način istisnite eventualno zaostale mjehuriće zraka iz čeljusti kočnice. Ovaj postupak ponovite 2 do 3 puta. Na kraju zatezanjem matice zatvorite odzračni ventil.

8. Utisnite ručicu kočnice nekoliko puta kako bi potaknuli kretanje mjehurića zraka kroz kočioni sustav i njihov izlazak kroz otvor na ručici u lijevak za ulje. Kada prestane izlazak mjehurića zraka, utisnite ručicu kočnice koliko je maksimalno moguće. Ukoliko je odzračivanje dobro provedeno ručica kočnice trebala bi biti "tvrda".

Rukovanje s ručicom

9. Vratite ručicu kočnice u horizontalni položaj kako je prikazano ilustracijom, a zatim ručicu kočnice zakrenite u smjeru 1 za 30 stupnjeva, ponovite korak 8 postupka odzračivanja i provjerite da li ima zaostalih zračnih mjehurića. Nakon toga, zakrenite ručicu kočnica za 30 stupnjeva od horizontale u smjeru 2, ponovite korak 8 postupka odzračivanja i provjerite da li ima zaostalih zračnih mjehurića. Ako se mjehurići zraka i dalje pojavljuju postupak ponavljate do potpunog prestanka pojave mjehurića.

10. Kako iz lijevka ne bi istjecalo ulje, uljnim čepom začepite lijevak za ulje (strana uljnog čepa s O-prstenom mora bit usmjerena prema dolje).

hrv_001879_DM-GN0001.indd 54 19/04/12 10:23

Page 55: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

5555

Moment pritezanja: 6 - 8 Nm

O-prsten

Moment pritezanja: 0,3 - 0,5 Nm

11. Odvojite lijevak za ulje od ručice kočnice. Na odzračni vijak rezervoara ulja postavite O-prsten. Tijekom zatezanja odzračnog vijka iz rezervoara ulja istjecati će višak ulja. Provjerite da se pri tome ne pojavljuju mjehurići zraka u ulju.* Ne utiskujte ručicu kočnice dok zatežete odzračni vijak kako ne bi došlo do ulaska

zraka u cilindar ručice kočnice.

12. Obrišite sve ulje koje je isteklo.

MEHANIČKE DISK KOČNICE

Montaža

� Montaža ručice kočnice Koristite ručke upravljača maksimalnog promjera do 32 mm.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 55 19/04/12 10:23

Page 56: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

5656

Vijak adaptera čeljusti kočnice

Montažni vijci čeljusti kočnice

Vijak adaptera čeljusti kočnice

Adapter

Moment pritezanja: 6 - 8 Nm

Moment pritezanja: 6 - 8 Nm

Regulator zazora

Vijak zadržača sajle

Sajla

� Montaža čeljusti kočnice

1. Montirajte kotač bicikla. Otpustite montažne vijke čeljusti kočnice tako da se čeljust kočnice lagano pomiče lijevo-desno.

2. Rukavicama zaštitite ruke i snažno zakrenite adapter u smjeru suprotnom od kazaljke na satu uz istovremeno pritezanje vijaka adaptera čeljusti kočnice.

� Učvršćivanje sajle i bužira

1. Provucite sajlu kroz regulator zazora i sajlu učvrstite vijkom zadržača sajle.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 56 19/04/12 10:23

Page 57: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

5757

Moment pritezanja: 6 - 8 Nm

Rotor

Kočione obloge

Vijak za podešavanje kočionih obloga

obloge

Stisnite približno 10 puta

Regulator zazora

Sigurnosna kapica

Sigurnosna kapica kapica

2. Utiskivanjem ručice kočnice čeljust kočnice zauzeti će ispravan položaj koji fiksirajte zatezanjem montažnih vijaka čeljusti kočnice.

3. Otpustite vijak za podešavanje kočionih obloga za dva "klik"-a.

4. Desetak puta, stisnite ručicu kočnice do kraja i provjerite da li sve komponente kočionog sustava djeluju ispravno, te da li pri vrtnji kotača dolazi do dodira između rotora i kočionih obloga.

5. Pomoću regulatora zazora podesite inicijalnu napetost sajle.

• Kako je prikazano ilustracijom, pomoću sigurnosnih kapica osigurajte tri vijka protiv otpuštanja.

< Prednja kočnica > < Stražnja kočnica > Za "post" izvedbu

hrv_001879_DM-GN0001.indd 57 19/04/12 10:23

Page 58: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

5858

Regulator zazora

Vijak za podešavanje kočionih obloga

Rascjepka

Kočiona obloga

Vijak za podešavanje kočionih obloga Vijak za podešavanje kočionih obloga Regulator zazora

Vijak za podešavanje kočionih obloga

Regulator zazora

� Podešavanje uslijed trošenja kočionih obloga Regulatorom zazora na ručici i čeljusti kočnice i vijkom za podešavanje kočionih obloga podesite zazor djelomično istrošenih kočionih obloga. Kočione obloge smiju se koristit dok je debljina kočionog materijala barem 0,5 mm.

Podesite zazor A i B na 0,2 - 0,4 mm.

< B strana > Zazor podesite pritezanjem vijka za podešavanje kočionih obloga.

< A strana > Zazor podesite vrtnjom regulatora zazora na ručici ili čeljusti kočnice.

• Pri podešavanju djelomično istrošenih kočionih obloga koristite i regulator zazora i vijak za podešavanje kočionih obloga. Ako koristite samo regulator zazora kočione obloge neće se ujednačeno trošiti (kočione obloge neće se moći koristiti do minimalne debljine od 0,5 mm). Štoviše, kočione obloge mogu dodirivati rotor tijekom vožnje.

Održavanje

� Zamjena kočionih pločica Kada se uslijed istrošenosti debljina kočionih obloga smanji na 0,5 mm potrebno je zamijeniti kočione obloge.

1. Uklonite kotač bicikla iz okvira i izvucite kočione obloge kako je prikazano ilustracijom.

2. Odvijte vijak za podešavanje kočionih obloga a regulator zazora na ručici i čeljusti kočnice otpustite vrtnjom u smjeru kazaljke na satu.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 58 19/04/12 10:23

Page 59: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

5959

Imbus ključ 5 mm

Fiksirajući zatik

Montažni vijak čeljusti

Rupa zatika

Moment pritezanja: 5 - 7 Nm

Moment pritezanja: 6 - 8 Nm

Rascjepka

"V-BRAKE" kočnice

Montaža

� Montaža ručice kočnice Koristite ručke upravljača maksimalnog promjera do 32 mm.

U slučaju montaže ručica kočnica na upravljač od karbonskih vlakana možda će biti potrebno pritezanje izvršiti s manjim momentom kako bi se izbjeglo oštećivanje upravljača. Za ispravne vrijednosti momenta pritezanja kontaktirajte proizvođača bicikla ili proizvođača upravljača.

� Montaža "V-BRAKE" kočnice 1. Fiksirajući zatik čeljusti kočnice postavite u srednju rupu na osovini

nosača kočnice. Čeljust kočnice učvrstite montažnim vijkom.

3. Umetnite nove kočione obloge. Razdvojite krajeve rascjepke. Zazor između kočionih obloga i rotora podesite na 0,2 - 0,4 mm pritezanjem vijka za podešavanje kočionih obloga.

4. Ustanovite da li se kočione obloge i rotor dodiruju tijekom vrtnje kotača i provjerite djelovanje kočnica utiskivanjem ručice kočnica.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 59 19/04/12 10:23

Page 60: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

60

60

Vijak za podešavanje napetosti opruge

Vijak za podešavanje napetosti opruge

1 mm 1 mm

Vodilica sajle

Imbus ključ 5 mm

B + C = 2 mm

Imbus ključ 5 mm

1 mm

FOR

WA

RD

RFO

RW

AR

DR

Podložna pločica A Podložna pločica A

Podložna pločica

Oslonac kočione obloge

Montažna matica kočione obloge

Podložna pločica B (deblja) Podložna pločica

B (tanja)

Podložna

B (tanja)

kočione obloge

32 mm ili više

Moment pritezanja: 6 - 8 Nm

Moment pritezanja: 6 - 8 Nm

2. Kada se obije kočione obloge oslone na obruč, izmjenom položaja tanje i deblje podložne pločice B osigurajte da dimenzija A iznosi 32 mm ili više.

3. Oslonite kočionu oblogu na obruč i zategnite montažnu maticu kočione obloge.

4. Provucite sajlu kroz vodilicu. Fiksirajućim vijkom učvrstite sajlu tako da ukupni zazor između kočionih obloga i obruča iznosi 2 mm.

5. Simetrično pozicioniranje kočionih obloga prema obruču provedite vijkom za podešavanje napetosti opruge.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 60 19/04/12 10:23

Page 61: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

6161

Stisnite približno 10 puta

Osigurač kočione obloge

Uložak kočione obloge Uložak kočione obloge

Osigurač kočione obloge

L

FOR

WA

RD

FOR

WA

RD

L R

FOR

WA

RD

FOR

WA

RD

R

Uložak kočione obloge

Prema naprijed

Osigurač kočione obloge Osigurač kočione obloge

Nosač kočione obloge Nosač kočione obloge

Smjer umetanja uloška kočione obloge

Uložak kočione obloge

Prema naprijed

6. Prije korištenja bicikla, desetak puta stisnite ručicu kočnice do kraja i provjerite zazor kočionih obloga te da li kočnice djeluju ispravno.

Održavanje

� Zamjena uloška kočione obloge 1. Uklonite osigurač kočione obloge i izvucite uložak kočione obloge

tako da on isklizne iz žlijeba nosača.

2. Postoji lijevi i desni uložak, te lijevi i desni nosač kočione obloge. Pažljivo umetnite uložak kočione obloge u žlijeb nosača, uzimajući u obzir na ulošku naznačeni smjer i položaj (lijevo L i desno R).

3. Obavezno osiguračem kočione obloge osigurajte položaj kočione obloge u nosaču.

< Lijeva strana > Jednako za prednju i stražnju kočnicu

< Desna strana > Jednako za prednju i stražnju kočnicu

hrv_001879_DM-GN0001.indd 61 19/04/12 10:23

Page 62: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

6262

"V-BRAKE" i "roller" kočnice

1. Kompatibilnost kočionih sustavaIzbor kombinacije kočnica - ručica kočnice značajno utječe na omjer između sile privlačenja ručice kočnice i ostvarene sile kočenja na kotaču.Budite veoma oprezni pri izboru kombinacije kočnica - ručica kočnice. Neispravna kombinacija može uzrokovati nezgodu ili nedostatnu silu kočenja uslijed neprikladnog ukupnog kočionog omjera. Veoma pažljivo proučite upute prikazane tablicom radi ispravnog izbora kočnice i pripadajuće ručice kočnice.

Napomena:

Navedena kombinacija ne osigurava dostatnu silu kočenja.

The “NO!” symbols indicate combinations that should not be used under any circumstances.

Čeljust kočnice

Ručica kočnice

"V-BRAKE" kočnice

"Roller" kočnice

BR-T780 BR-R353BR-M590 BR-R463BR-M432 BR-R573BR-M422 BR-T670BR-MX70

Modeli s modulatorom sile kočenjaBR-T780 sa SM-PM70BR-M590 sa SM-PM70BR-M422 sa SM-PM40BR-R353 sa SM-PM40BR-R463 sa SM-PM40BR-R573 sa SM-PM70BR-T670 sa SM-PM70

"V-BRAKE" ručice kočnicaST-M770 BL-M740ST-M430 BL-M590ST-M410 BL-M571ST-M390 BL-M421ST-M360 (kočenje s dva prsta) BL-MX70ST-M310 (kočenje s dva prsta)

ST-EF65 (kočenje s dva prsta)

ST-EF51 (kočenje s dva prsta)

ST-EF51-A (kočenje s dva prsta)

ST-EF40

X X Napomena

"V-BRAKE" ručice kočnicaST-M590 BL-T780 BL-T670 BL-M591

X

"V-BRAKE" ručice kočnica s regulatorom načina rada BL-4600 BL-R780 BL-3500

X X

Ručice kočnica s regulatorom načina radaST-T300-S BL-C800ST-M360 (kočenje sa četiri prsta) BL-T400ST-M310 (kočenje sa četiri prsta) BL-IM65ST-EF65 (kočenje sa četiri prsta) BL-IM60ST-EF51 (kočenje sa četiri prsta)

ST-EF51-A (kočenje sa četiri prsta)

SB-8S20ST-8S20

X X

Ručice za "Roller" kočnice X

X: Da

Oznaka “NE!” upućuje na kombinaciju koja se ne smije koristiti ni u kojem slučaju.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 62 19/04/12 10:23

Page 63: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

6363

V

V

C R

Modulator sile kočenja

"V-BRAKE" kočnice s modulatorom sile kočenja

"Roller" kočnice / Obuhvatne kočnice

"V-BRAKE" kočnice (V)-položaj

VV

C R

C R

"V-BRAKE" kočnica

"Roller" kočnice / Obuhvatne kočnice

Obuhvatne/"Roller" kočnice (C R)-položaj

< "Roller" kočnice/Obuhvatne kočnice >

OPREZ

• Nepodudaranje izbora čeljusti kočnice i položaja regulatora načina rada na ručici kočnice može uzrokovati nedostatnu/preveliku silu kočenja. Pažljivo izaberite položaj regulatora načina rada prema izabranoj čeljusti kočnice.

< "V-BRAKE" kočnice (s modulatorom sile kočenja) >

2. Kompatibilnost ručica kočnica s regulatorom načina rada Ručice kočnica za kočenje sa četiri prsta opremljene s regulatorom načina rada mogu se postavljanjem regulatora u odgovarajući položaj koristiti na "V-BRAKE" kočnicama ili na obuhvatnim/"roller" kočnicama.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 63 19/04/12 10:23

Page 64: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

6464

Oznaka modela Izvedba ručice kočnice

BR-R515ST-3500/ 4600/ 5700/ 6700/ 6770BL-4600/ 3500/ R780

BR-CX75ST-3500/ 4600/ 5700/ 6700/ 6770BL-4600/ 3500/ R780

Oznaka modela

Izvedba ručice kočnice

Kočenje s dva prsta Kočenje sa četiri prstaKočenje sa četiri prsta/s

modulatorom sile kočenja

sa/ SM-PM50

BR-M495 X - X

BR-M416-A X - X

BR-M375 X - X

2. Prikaz sparivanja komponenata (Mehaničke disk kočnice)1. Shimano mehaničke disk kočnice - detaljni opis

Kako bi postigli najbolje djelovanje, preporučujemo da koristite slijedeće kombinacije komponenata.

Grupa Čeljust kočnice Izvedba prihvata Ručica kočnice Rotor Kočione pločice

Shimano "Non-series"

BR-M495 * "V-BRAKE" ručica kočnice

(duljina ručice za 1,5-2,5 prsta)

SM-RT54 / SM-RT56 SM-RT30 samo za mekane - "resin"

kočione obloge

B01S mekane - "resin"BR-M416-A BR-M375 *

BR-R515 * Cestovna ručica kočnice** SM-RT64 / 66 G01S mekane -

"resin"

BR-CX75 * Cestovna ručica kočnice** SM-RT81 / 86

G01A mekane - "resin"/G03Ti metalne

kočione obloge

* Prihvat prednje kočnice: Internacionalni standard/Post-tip prihvat Prihvat stražnje kočnice: Internacionalni standard ** Za BL-R780/ 4600/ 3500, ST-6700/ 5700/ 4600

2. Kompatibilnost čeljusti i ručica mehaničkih disk kočnica

Disk kočnice

1. Kočione uljne cijevi za hidrauličke disk kočnice - detaljni opis

Grupa Oznaka modela kočione uljne cijevi Spojnice Krutost uljne cijevi Primjenjiva kombinacija ručice i

čeljusti kočnice

XTR SM-BH90-SB S vijkom spojnice - Sa spojnicom Za veliku silu kočenja

BL-M985 / BR-M985

BL-M988 / BR-M985

SAINT SM-BH90-SBLS *1 S vijkom spojnice - Sa spojnicom Za veliku silu kočenja BL-M820 / BR-M820

ZEE SM-BH90-SBS *2 S vijkom spojnice - Sa spojnicom Za veliku silu kočenja BL-M640/ BR-M640

DEORE XTSLX SM-BH90-SB S vijkom spojnice -

Sa spojnicom Za veliku silu kočenja

BL-M785 / BR-M785

BL-T785 / BR-M785

BL-M675 / BR-M675

DEORESM-BH90-SS S vijkom spojnice -

S vijkom spojniceZa veliku silu kočenja

BL-M596 / BR-M596

DEORE LX BL-T675 / BR-T675

Alfine SM-BH90-SB S vijkom spojnice - Sa spojnicom BL-S700 / BR-S700

Shimano "Non-series" SM-BH59 S vijkom spojnice - S vijkom spojnice

Za uobičajenu silu kočenja

BL-M505 / BR-M446

BL-M445 / BR-M446

BL-T445 / BR-M446

Shimano "Non-series" SM-BH59-A S vijkom spojnice - S vijkom spojnice BL-M395 / BR-M395

DEORE XT SM-BH63 S vijkom spojnice - Sa spojnicom BL-M775-A / BR-M776

*1: Dugačka spojnica, kratki vijak*2: Normalna spojnica, kratki vijak

hrv_001879_DM-GN0001.indd 64 19/04/12 10:23

Page 65: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

6565

Napomena:

• Izaberite pripadajući adapter čeljusti disk kočnice prema tipu prihvata na prednjoj vilici/okviru bicikla.

• Rotori SM-RT56/RT54/RT30 mogu se koristiti samo u kombinaciji s mekanim - "resin" kočionim oblogama. Ako se koriste s metalnim kočionim oblogama ubrzano će se trošiti.

• Rotorom promjera 140 mm ostvaruje se manja sila kočenja nego s rotorom promjera 160 mm; obvezatno provjerite da li ostvarena kočiona sila ispunjava Vaše zahtjeve. Rotor promjera 140 mm koristite isključivo na stražnjem kotaču.

• Trajnost kočionih obloga namijenjenih rotoru visokog profila skraćuje se primjenom na rotoru niskog profila.

• Dvodijelni rotor niskog profila ne može se koristiti u kombinaciji sa čeljusti disk kočnice namijenjene za rotore visokog profila.

Zahvat između čeljusti kočnice i središnjeg nosača rotora Ne koristite navedene kombinacije zbog toga što dolazi do zahvata/dodira između čeljusti kočnice i središnjeg nosača rotora.

Čeljust kočnice

Rotor

ø140 ø160 ø180 ø203

BR-T675BR-M485BR-M446BR-M395

SM-RT98

SM-RT98SM-RT86SM-RT81SM-RT79SM-RT76

SM-RT98

SM-RT99SM-RT98SM-RT86SM-RT81SM-RT79SM-RT76

Čeljust kočniceMaterijal kočionih obloga

Promjer rotora (mm)

ø140 ø160 ø180 ø203

BR-M985BR-M785BR-M675

Metal/ Mekane - "Resin"

SM-RT98-SS

SM-RT98-SSM-RT86-SSM-RT81-SSM-RT67-SSM-RT76-SSM-RT64-SSM-RT66-S

SM-RT98-MSM-RT86-MSM-RT81-MSM-RT79-MSM-RT67-MSM-RT76-MSM-RT64-MSM-RT66-M

SM-RT98-LSM-RT86-LSM-RT81-LSM-RT67-LSM-RT76-LSM-RT64-LSM-RT66-L

BR-M820BR-M640

Metal/ Mekane - "Resin"

BR-S501 Mekane - "Resin"

BR-M575 Metal

BR-M596 Metal/Mekane - "Resin" -

SM-RT64-SSM-RT66-S

SM-RT64-MSM-RT66-M

SM-RT64-LSM-RT66-L

BR-T675BR-M575BR-M495BR-M446BR-M416-ABR-M395BR-M375

Mekane - "Resin" -

SM-RT30-SSM-RT54-SSM-RT56-S

SM-RT30-MSM-RT54-MSM-RT56-M

-

BR-CX75BR-R515

Metal/ Mekane - "Resin"

SM-RT98-SS

SM-RT98-SSM-RT86-SSM-RT81-SSM-RT79-SSM-RT67-SSM-RT76-SSM-RT75-SSM-RT64-SSM-RT66-S

- -

Visoki profil Visoki profil

3. Kompatibilnost čeljusti i rotora disk kočnica

Niski profil

Niski profil

Niski profil

Niski profil

Niski profil

Niski profil

Niski profil

Niski profil

Niski profil

hrv_001879_DM-GN0001.indd 65 19/04/12 10:23

Page 66: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

6666

Moment pritezanja: 5 - 7 Nm

Montažni vijak kočionih obloga

Imbus ključ 4 mm

1 mm ili više

Smjer vrtnje obruča

Smjer vrtnje obruča Kutni zazor

0,5 mm

Imbus ključ 5 mm

Prilikom montaže čeljusti kočnice glava vijka za centriranje kočnice trebala bi biti u položaju prikazanom ilustracijom.

Moment pritezanja: 8 - 10 Nm

2. Podešavanje položaja kočionih obloga Podesite položaj kočionih obloga prema površini obruča u skladu s prikazom na ilustraciji i zategnite montažni vijak kočionih obloga.

Napomena:

U slučaju da zbog okretanja upravljača čeljust kočnice dodiruje okvir bicikla, na okvir postavite zaštitne naljepnice koje su isporučene uz kočnicu.

Montaža

1. Montaža čeljusti kočnice Stisnite snažno čeljusti kočnice dok se obloge kočnica čvrsto ne oslone na obruč.

"DUAL PIVOT" OBUHVATNE KOČNICE

hrv_001879_DM-GN0001.indd 66 19/04/12 10:23

Page 67: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

6767

+ = 3 - 4 mm

Vijak za centriranje

Imbus ključ 3 mm

Ručica zatvarača

Imbus ključ 3 mm

Vijak za centriranje

Otvoreno

Zatvoreno

Regulator zazora Regulator zazora

+ = 3 - 4 mm

Stisnite približno 10 puta

Prije korištenja bicikla, desetak puta stisnite ručicu kočnice do kraja i provjerite zazor kočionih obloga te da li kočnice djeluju ispravno.

6. Provjera

Vrtnjom regulatora zazora podesite udaljenost kočionih obloga od obruča kako je prikazano slikom.

5. Podešavanje zazora kočionih obloga:

Simetrično pozicioniranje kočionih obloga prema obruču provedite vijkom za centriranje.

4. Centriranje kočionih obloga

Ručicu zatvarača postavite u položaj "Zatvoreno" i podesite razmak kočionih obloga od obruča (kao što je prikazano sljedećom ilustracijom).

3. Priključivanje sajle

Moment pritezanja: 6 - 8 Nm

hrv_001879_DM-GN0001.indd 67 19/04/12 10:23

Page 68: SHIMANO Prirucnik

KO

ČN

ICE

6868

Imbus ključ 2 mm

Vijak regulatora tvrdoće

Tvrdo

Mekano

Imbus ključ 2 mm

Pričvrsni vijak obloge

Uložak kočione obloge

RFO

RWA

RDFO

RWA

RDL

Pričvrsni vijak obloge Pričvrsni vijak obloge

Nosač kočione obloge Nosač kočione obloge Nosač kočione obloge

Uložak kočione obloge

Prema naprijed

Uložak kočione obloge

Prema naprijed

Smjer umetanja uloška kočione obloge

Moment pritezanja: 1 - 1,5 Nm

4. Zategnite pričvrsni vijak obloge

3. Postoji lijevi i desni uložak, te lijevi i desni nosač kočione obloge. Pažljivo umetnite uložak kočione obloge u žlijeb nosača, uzimajući u obzir na ulošku naznačeni smjer i položaj (lijevo L i desno R).

2. Izvucite uložak kočione obloge tako da on isklizne iz žlijeba nosača.

1. Potpuno odvijte pričvrsni vijak obloge

Održavanje

� Zamjena uloška kočione obloge

Pomoću vijka regulatora tvrdoće podesite tvrdoću opruge čeljusti kočnice.

7. Podešavanje tvrdoće opruge čeljusti

< Lijeva strana > Jednako za prednju i stražnju kočnicu

< Desna strana > Jednako za prednju i stražnju kočnicu

hrv_001879_DM-GN0001.indd 68 19/04/12 10:23

Page 69: SHIMANO Prirucnik

POG

ON

69

POGONOPREZ

"Interval održavanja ovisi o načinu korištenja i uvjetima vožnje. Redovito čistite lanac odgovarajućim sredstvom za čišćenje lanca. Nikad ne koristite otapala na lužnatoj ili kiseloj osnovi, poput sredstava za čišćenje hrđe. Uslijed uporabe navedenih sredstava lanac može puknuti i izazvati ozbiljne povrede."

• Na lijevoj poluzi pogona dva su montažna vijka koje treba postupno i naizmjenično pritegnuti. Ne preporuča se pojedinačno potpuno pritezanje montažnih vijaka. Pomoću moment ključa izvršite konačno pritezanje montažnih vijaka momentom pritezanja u rasponu 12 - 14 Nm. Nadalje, nakon prevezenih približno 100 km (60 milja) moment ključem provjerite momente pritezanja montažnih vijaka. Također, potrebno je periodički provjeravati navedene momente pritezanja. Nedostatan moment pritezanja ili pritezanje vijaka koje nije bilo postupno i naizmjenično može uzrokovati iskliznuće lijeve poluge pogona i pad s bicikla koji može rezultirati ozbiljnim ozljedama.

• U slučaju da zaštitna cijev nije ispravno instalirana, moguća je korozija osovine i njom uzrokovano oštećivanje osovine. Tako oštećeni dijelovi mogu uzrokovati pad s bicikla što može rezultirati ozbiljnim ozljedama.

• Provjerite da na lancu nema deformacija ili nepravilnosti kao ni pukotina ili korozije. Postoji li bilo kakvo oštećenje, odmah zamijenite lanac novim. Nepridržavanje ove upute može izazvati puknuće lanca i rezultirati ozbiljnim ozljedama.

• Pribavite i pažljivo pročitajte priručnik za korištenje prije montaže dijelova. Slabo učvršćeni, istrošeni ili oštećeni dijelovi mogu uzrokovati pad s bicikla što može rezultirati ozbiljnim ozljedama. Preporučujemo da koristite isključivo originalne Shimano rezervne dijelove.

• Pribavite i pažljivo pročitajte priručnik za korištenje prije montaže dijelova. Ukoliko podešavanja nisu načinjena ispravno, lanac može spasti s lančanika pogona, što može prouzrokovati pad s bicikla koji može za posljedicu imati ozbiljne ozljede.

NAPOMENA

• Dodatno, ako tijekom vožnje bicikla osjetite bilo što neobično u radu pogona, ponovno ga provjerite.

• Prije svake vožnje biciklom, provjerite da li su dijelovi dobro učvršćeni i da li postoji zračnost. Također, obvezno periodički pritegnite poluge pogona i pedale.

• Ukoliko čujete škripanje iz spoja osovine i lijeve poluge pogona, podmažite spoj i zategnite montažne vijke do propisanog momenta pritezanja.

• Osovinu i ležajeve pogona ne perite mlazom vode pod visokim tlakom.

• Osjetite li bilo kakvu zračnost u ležajevima osovine pogona, zamijenite sklop osovine pogona.

• Prilikom montaže pedala, nanesite malu količinu masti na navoje kako bi kasnije bilo lakše odviti pedale. Pomoću moment ključa zategnite pedale. Moment pritezanja: 35 - 55 Nm. Desna poluga pogona ima desni navoj, a lijeva poluga pogona ima lijevi navoj.

• Za čišćenje poluga i osovine pogona koristite neutralni deterdžent. Korištenje deterdženata na kiseloj ili lužnatoj osnovi može uzrokovati izbljeđivanje dijelova.

• Ukoliko se pojavljuju teškoće pri mijenjanju brzina, očistite mjenjač i podmažite sve pokretne dijelove.

• Ako je zračnost u elementima mjenjača toliko velika da podešavanje nije moguće, zamijenite mjenjač.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 69 19/04/12 10:23

Page 70: SHIMANO Prirucnik

POG

ON

70

Zadržači bužira • Za ispravno djelovanje, koristite u uputama preporučene bužire i vodilice sajli na kućištu osovine pogona.

• Upotrijebite bužir duljine koja osigurava slobodno okretanje upravljača od krajnjeg lijevog do krajnjeg desnog položaja. Osim toga, provjerite da ručice mjenjača ne dodiruju okvir bicikla ni kod punog okreta upravljača.

• Za podmazivanje sajle i bužira mjenjača koristi se posebna mast. Zbog toga ne koristite DURA-ACE mast ili bilo kakvo drugo sredstvo za podmazivanje jer će to uzrokovati slabije mijenjanje brzina.

• Radi smanjenja trenja podmažite sajlu i unutrašnjost bužira prije uporabe.

• Ručicama mjenjača smiju se mijenjati brzine samo tijekom vrtnje pogona.

• Rastavljanje mehanizma ručice mjenjača može uzrokovati njezino oštećivanje ili neispravno djelovanje.

< MTB / Trekking > • Za bicikle sa stražnjim ovjesom, kut stražnje vilice ovisi o opterećenju, odnosno da li se kut promatra tijekom vožnje ili kad se bicikl ne koristi. Kada se bicikl ne koristi, a lanac se nalazi na velikom lančaniku pogona i na najmanjem stražnjem lančaniku, vanjski rub vodilice lanca prednjeg mjenjača može dodirivati lanac.

• Pri montaži prednjeg mjenjača u izvedbi s gornjim povlačenjem, koristite okvir bicikla s tri zadržača bužira kao što je prikazano na slici desno.

• Ako se u disk kočnicama koristi kočiona tekućina koja ima tendenciju nagrizanja plastičnih dijelova ručice mjenjača, mogu se pojaviti pukotine ili izbljeđivanje plastičnih dijelova. Zbog toga, provjerite da kočiona tekućina koju koristite ne nagriza plastične dijelove. Mineralno ulje koje se koristi u SHIMANO disk kočnicama ne izaziva pukotine niti izbljeđivanje plastičnih dijelova. Ipak, potrebno je plastične dijelove koji dođu u dodir s kočionom tekućinom oprati alkoholom kako bi se izbjeglo prianjanje nečistoća.

< CESTOVNI > • Ukoliko osovina pogona nije okomita na ravninu bicikla, neće biti moguće ostvariti kvalitetno mijenjanje brzina.

• Prilikom montaže lijevog i desnog adaptera ležaja, obvezno montirajte i zaštitnu cijev; u suprotnom će se značajno smanjiti kvaliteta brtvljenja ležajeva.

• Periodički očistite lančanike neutralnim deterdžentom. Također, čišćenje lanca neutralnim deterdžentom i redovno podmazivanje predstavlja efikasan način produžavanja trajnosti lančanika i lanca.

• Osjetite li bilo kakvu zračnost u ležajevima osovine pogona, zamijenite sklop osovine pogona.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 70 19/04/12 10:23

Page 71: SHIMANO Prirucnik

POG

ON

71

MONTAŽA LANČANIKA

Precizno mijenjanje brzina moguće je samo ako su lančanici ispravno montirani. Provjerite ispravnost montaže lančanika.

< CESTOVNI >

Pogon s dva lančanika

• Kada je oznaka na velikom lančaniku okrenuta prema Vama, postavite veliki lančanik tako da je osigurač zaglavljivanja lanca poravnan s polugom pogona.

Vanjska strana

Poluga pogona

Osigurač zaglavljivanja lanca

Moment pritezanja: 12 - 14 Nm

Poluga pogona

Unutrašnja strana

Moment pritezanja: 12 - 14 Nm

• Kada je oznaka na malom lančaniku čitljiva s unutrašnje strane, postavite mali lančanik tako da je trokutasti znak poravnan s polugom pogona.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 71 19/04/12 10:23

Page 72: SHIMANO Prirucnik

Veliki lančanik pogona / Srednji lančanik pogona

Moment pritezanja: 14 - 16 Nm

Mali lančanik pogonaMoment pritezanja: 16 - 17 Nm

POG

ON

72

Pogon s tri lančanika

< MTB / Trekking >

Pogon s tri lančanika

Moment pritezanja: 12 - 14 Nm

< FC-5703 (39T) > Poluga pogona

Poluga pogona

hrv_001879_DM-GN0001.indd 72 19/04/12 10:23

Page 73: SHIMANO Prirucnik

POG

ON

73

MONTAŽA POGONA

"HOLLOWTECH II" / dvodijelni integrirani pogon

Slijedite postupak prikazan crtežom

1, 2. Za montažu adaptera ležaja osovine pogona i zaštitne cijevi koristite specijalni alat TL-FC32/33/36. Desni adapter ležaja ima lijevi navoj (pritezanje suprotno kretanju kazaljke na satu), dok lijevi adapter ležaja ima desni navoj (pritezanje u smjeru kazaljke na satu). Moment pritezanja: 35 - 50 Nm

Napomena:

< MTB / Trekking > Možda će biti neophodno montirati dodatne distantne prstenove ovisno o širini kućišta osovine pogona. Za pojedinosti postupka slijedite smjernice navedene u poglavlju "Montaža distantnih prstenova".

3. Umetnite desnu polugu pogona s lančanicima.

4. Montirajte lijevu polugu pogona na osovinu, pazeći na ispravan dosjed šireg utora A na osovinu.

5. Alatom TL-FC16/18 zategnite navojni čep. Moment pritezanja: 0,7 - 1,5 Nm

6. Utisnite pločasti osigurač i provjerite da li je klin osigurača ispravno dosjeo, te zatim zategnite vijke lijeve poluge pogona. (Imbus ključ 5 mm)

Napomena:

Svaki od vijaka mora se postupno i jednako pritegnuti momentom 12 - 14 Nm.

6 2

1

Ožljebljeni dio

TL-FC16

Pločasti osigurač

Klin osigurača

Utisnuti Pločasti osigurač

osigurača

5

4

(A)

TL-FC32

Zaštitna cijev

Napomena: Instalirajte pločasti osigurač na način kako je prikazano ilustracijom.

• Desni adapter ležaja

desni navoj na 70 mm [M36] osovini pogona

3

Kod cestovnog pogona s tri lančanika umetnite distantni prsten.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 73 19/04/12 10:23

Page 74: SHIMANO Prirucnik

Izvedba s obujmicom Izvedba za nosač štitnika lanca Izvedba s nosačem

Izvedba s obujmicom Izvedba s nosačem

POG

ON

74

68 mm 73 mm

� Montaža distantnih prstenova

< MTB / Trekking>

1. Provjerite da li je širina kućišta osovine pogona 68 mm ili 73 mm.

2. Zatim, montirajte distantne prstenove prema smjernicama prikazanim slikama.

Izvedba s donjim povlačenjem

Izvedba za nosač štitnika lanca

Distantni prsten

2,5 mm 1,8 mm 0,7 mm 68 mm*

A A

C B 68 mm E-tip nosača E-tip nosača A

A A

73 mm 73 mm

A

68 mm **

A A

C B

73 mm

A

68 mm

A A C

Nosač štitnika lanca 68 mm A

A A

E-tip nosača

73 mm

* Ako se koristi prednji mjenjač u izvedbi s obujmicom na okviru bicikla s kućištem osovine pogona širine 68 mm mogu se upotrijebiti tri distantna prstena debljine 2,5 mm, tako da se dva instaliraju na desnoj i jedan na lijevoj strani.

** Predviđeno za primjenu nosača štitnika lanca debljine 1,8 mm.

73 mm

C

A B C

hrv_001879_DM-GN0001.indd 74 19/04/12 10:23

Page 75: SHIMANO Prirucnik

POG

ON

75

"OCTALINK" OSOVINA POGONA

� Montaža osovine pogona Za montažu osovine pogona koristite posebni alat TL-UN74-S / TL-UN66. Prvo instalirajte tijelo osovine pogona, a zatim sa suprotne strane adapter.

� Montaža pogona Pomoću imbus ključa 8 ili 10 mm učvrstite pogon.

Tijelo osovine pogona

Adapter

Aluminij ili čelik

Plastika

Moment pritezanja: 50 - 70 Nm

Moment pritezanja: 35 - 50 Nm Imbus ključ 8 ili 10 mm

hrv_001879_DM-GN0001.indd 75 19/04/12 10:23

Page 76: SHIMANO Prirucnik

POG

ON

76

ČETVEROSTRANA OSOVINA POGONA

� Montaža osovine pogona Za montažu osovine pogona koristite posebni alat TL-UN74. Prvo instalirajte tijelo osovine pogona, a zatim sa suprotne strane adapter.

Tijelo osovine pogona

Adapter

Pogon Pogon

Tijelo osovine

Aluminij ili čelik

Plastika

Moment pritezanja: 50 - 70 Nm

� Montaža pogona Pomoću TL-FC10 alata učvrstite pogon.

Moment pritezanja: 35 - 50 Nm

TL-FC10 / FC11

Snažno pritegnuti

hrv_001879_DM-GN0001.indd 76 19/04/12 10:23

Page 77: SHIMANO Prirucnik

POG

ON

77

OSOVINA POGONA S DOSJEDNIM ADAPTEROM ("PRESS-FIT BB")

� Adapter

Lijevi adapter ležaja

Zaštitna cijev

Desni adapter ležaja

Distantni prsten 2,5 mm Širina kućišta osovine pogona

Lijevi adapter ležaja Desni adapter ležaja

� Primjer montaže

Izvedba adaptera CESTOVNI MTB

Bez zaštitne cijevi

Ukoliko okvir bicikla nema potpuni provrt kroz kućište osovine pogona, montirajte adaptere bez zaštitne cijevi.

• Primjenjivo za kućište osovine pogona širine 86,5 mm.

Sa zaštitnom cijevi

Ukoliko okvir bicikla ima potpuni provrt kroz kućište osovine pogona, montirajte adaptere sa zaštitnom cijevi kako bi se spriječila moguća onečišćenja.

• Primjenjivo za kućište osovine pogona širine 86,5 mm. Distantni prsten debljine 2,5 mm nije potreban.

• Montirajte zaštitnu cijev.

• Distantni prsten debljine 2,5 mm nije potreban za kućište osovine pogona širine 92 mm.

• Montirajte zaštitnu cijev.

• Za kućište osovine pogona širine 89,5 mm umetnite distantni prsten debljine 2,5 mm na desnu stranu (između okvira i desnog adaptera ležaja).

• Montirajte zaštitnu cijev.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 77 19/04/12 10:23

Page 78: SHIMANO Prirucnik

POG

ON

78

� Montaža

TL-BB12

1. Umetnite adaptere ležajeva u kućište osovine pogona.

2. Provucite alat za utiskivanje kroz adaptere ležajeva.

3. Ključem pritežite alat za utiskivanje adaptera. Obvezatno provjerite da li je rub adaptera paralelan s bridom kućišta osovine pogona.

4. Prekontrolirajte da nema zazora između adaptera i kućišta osovine pogona.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 78 19/04/12 10:23

Page 79: SHIMANO Prirucnik

POG

ON

79

1. Uvucite alat za izbijanje kroz adapter ležaja..

2. Držite otvorenim tri krilca na kraju alata za izbijanje i istovremeno s druge strane utisnite alat do potpunog dosjedanja.

3. Udarcima plastičnog čekića po alatu izbijte adapter iz kućišta osovine pogona.

4. Drugi adapter ležaja izbijte na isti način.

� Demontaža TL-BB13

Napomena:

Ne koristite već prije upotrebljavane adaptere jer mogu imati oštećenja nastala tijekom demontaže.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 79 19/04/12 10:23

Page 80: SHIMANO Prirucnik

PEDA

LE

80

PEDALEUPOZORENJE ZA RODITELJE / STARATELJE

- Kako biste izbjegli ozbiljne povrede: KORIŠTENJE OVOG PROIZVODA U SKLADU S OVIM PRIRUČNIKOM ZA UPORABU KLJUČNO JE ZA SIGURNOST VAŠEG DJETETA. UVJERITE SE DA I VAŠE DIJETE RAZUMIJE UPUTE IZ PRIRUČNIKA ZA UPORABU. NEPRIDRŽAVANJE OVIH UPUTA MOŽE REZULTIRATI OZBILJNIM OSOBNIM OZLJEDAMA.

OPREZ

•• Prema Vašem afinitetu podesite prihvatnu silu prije vožnje.

•• Očistite područje prihvata pedale i SPD pločice od nečistoća i stranih predmeta kako bi osigurali pouzdano ukapčanje i iskapčanje.

•• Redovno provjeravajte stanje istrošenosti SPD pločica. Istrošene SPD pločice zamijenite. Uvijek, nakon zamjene SPD pločica podešavanjem napetosti opruga namjestite prihvatnu silu. Ukoliko ne održavate vaše cipele i SPD pločice u dobrom stanju, ukapčanje i iskapčanje pedala može postati nepredvidivo ili otežano što može rezultirati ozbiljnim ozljedama.

•• Obvezatno, za noćne vožnje opremite bicikl katadiopterima. Obustavite vožnju noću ukoliko su katadiopteri prljavi ili oštećeni jer postajete teško primjetljivi za nadolazeća vozila.

•• Pribavite i pažljivo pročitajte priručnik za korištenje prije montaže dijelova.Slabo učvršćeni, istrošeni ili oštećeni dijelovi mogu uzrokovati pad s bicikla što može rezultirati ozbiljnim ozljedama. Preporučujemo da koristite isključivo originalne Shimano rezervne dijelove.

•• PAŽLJIVO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE NAVEDENIH UPOZORENJA.

•• Nepridržavanje upozorenja može izazvati da se vaše cipele možda neće iskopčati u željenom trenutku ili će se nepredvidivo ili slučajno iskopčati što će rezultirati ozbiljnim ozljedama.

< SPD pedale >•• SPD pedale projektirane su tako da njihovo otpuštanje nastupa samo kada ih Vi namjeravate iskopčati. Pedale nisu predviđene da se automatski iskopčaju, npr. u trenutku pada s bicikla. Ta sigurnosna mjera sprečava gubitak ravnoteže i pad s bicikla kao posljedicu slučajnog iskapčanja stopala iz pedala.

•• Koristite isključivo SPD cipele uz ovaj proizvod. Ostale vrste obuće možda se neće iskopčati iz pedale ili će se iskopčati neočekivano.

•• Koristite isključivo Shimano SPD pločice (SM-SH51/SM-SH52/SM-SH55/SM-SH56) i učvrstite ih pričvrsnim vijcima za cipele.

< SPD-SL pedale >•• SPD-SL pedale projektirane su tako da njihovo otpuštanje nastupa samo kada ih Vi namjeravate iskopčati. Pedale nisu predviđene da se automatski iskopčaju, npr. u trenutku pada s bicikla. Ta sigurnosna mjera sprečava gubitak ravnoteže i pad s bicikla kao posljedicu slučajnog iskapčanja stopala iz pedala.

•• Koristite isključivo SPD-SL cipele uz ovaj proizvod. Ostale vrste obuće možda se neće iskopčati iz pedale ili će se iskopčati neočekivano.

•• Koristite isključivo Shimano SPD-SL pločice i provjerite da li su dobro učvršćene pričvrsnim vijcima za potplat cipele.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 80 19/04/12 10:23

Page 81: SHIMANO Prirucnik

PEDA

LE

81

PAŽNJA

< SPD pedale >- Kako biste izbjegli ozbiljne povrede:Na PD-M324 pedale mogu se montirati klipseri, ali oni se moraju ukloniti kada pedale namjeravate koristiti kao SPD pedale.

NAPOMENA

•• Prije svake vožnje biciklom, provjerite da li su dijelovi dobro učvršćeni i da li postoji zračnost. Također, obvezno periodički pritegnite poluge pogona i pedale.

< SPD pedale >•• Katadiopteri su dostupni kao dodatna oprema.

SPD PEDALE

OPREZ

Ne koristite pedale i SPD pločice ni na koji drugi način, osim onako kako je opisano u ovim uputama. SPD pločice projektirane su da se ukopčaju i iskopčaju iz pedala kada su SPD pločice i pedale pravilno orijentirane. Slijedite upute za montažu SPD pločica.NEPRIDRŽAVANJE OVIH UPUTA MOŽE REZULTIRATI OZBILJNIM OSOBNIM OZLJEDAMA.

Napomena:

Ove pedale mogu koristiti jednosmjerno otpuštajuće SPD pločice (SM-SH51) i višesmjerno otpuštajuće SPD pločice (SM-SH56).Svaki tip SPD pločica ima svoja razlikovna obilježja, stoga pažljivo proučite upute kako bi izabrali SPD pločice koje najbolje odgovaraju Vašem stilu vožnje, terenu i uvjetima korištenja.Ostali tipovi SPD pločica, poput jednosmjerno otpuštajućih (SM-SH52) i višesmjerno otpuštajućih (SM-SH55) SPD pločica ne mogu se koristiti jer ne pružaju dovoljno pouzdano iskapčanje cipele ili dostatnu prihvatnu silu.

•� Ukapčanje SPD pločice u pedaluUtisnite SPD pločicu istovremenom kretnjom prema naprijed i prema dolje.

•� Iskapčanje SPD pločice iz pedaleNačin iskapčanja razlikuje se u skladu s korištenim tipom SPD pločica.(Provjerite oznaku modela i boju Vaših SPD pločica kako bi utvrdili ispravan način iskapčanja.)

hrv_001879_DM-GN0001.indd 81 19/04/12 10:23

Page 82: SHIMANO Prirucnik

PEDA

LE

82

Jednosmjerno otpuštajuće SPD pločice: SM-SH51 (crna boja)

•• Ove SPD pločice iskapčaju se zakretanjem pete prema van. Zakretanjem pete u bilo kojem drugom smjeru neće nastupiti iskapčanje.

•• Biti ćete u mogućnosti povući pedalu stopalom prema gore, jer otpuštanje neće nastupiti dok stopalo ne zakrenete prema van.

•• Uslijed gubitka ravnoteže, nije nužno da nastupi otpuštanje SPD pločice. Zbog toga, na mjestima i u situacijama kada postoji mogućnost da će te izgubiti ravnotežu, pobrinite se unaprijed da imate dovoljno vremena da iskopčate SPD pločicu.

•• Pri energičnoj vožnji bicikla, možete nenamjerno zakrenuti petu prema van, što može uzrokovati slučajno iskapčanje SPD pločice. Slučajno iskapčanje SPD pločice može uzrokovati pad s bicikla i time povezane ozbiljne ozlijede. To možete spriječiti podešavanjem veličine sile potrebne za iskapčanje SPD pločice. Vježbanjem je potrebno naviknuti se na veličinu sile i kut pri kojemu nastupa otpuštanje SPD pločice.

Jednosmjerno otpuštajuće djelovanjeSPD pločice iskapčaju se zakretanjem pete prema van .

Napomena:

Nužno je vježbati iskapčanje dok ne steknete sigurnost.

Višesmjerno otpuštajuće SPD pločice: SM-SH56 (srebrna/zlatna boja; dodatna oprema)

•• Ove SPD pločice iskapčaju se zakretanjem pete u bilo kojem smjeru.

•• Kako se ove SPD pločice iskapčaju i pri povlačenju stopala prema gore, uslijed toga može doći do slučajnog iskapčanja SPD pločice. Ove SPD pločice ne mogu se koristiti pri vožnji bicikla koja uključuje povlačenje pedala ili aktivnosti poput skakanja s biciklom pri kojima bi sila povlačenja mogla uzrokovati iskapčanje pedala.

•• Iako se ove SPD pločice iskapčaju zakretanjem pete u bilo kojem smjeru, nije nužno da uslijed gubitka ravnoteže nastupi otpuštanje SPD pločice. Zbog toga, na mjestima i u situacijama kada postoji mogućnost da će te izgubiti ravnotežu, pobrinite se unaprijed da imate dovoljno vremena da iskopčate SPD pločicu.

•• Slučajno iskapčanje SPD pločice može uzrokovati pad s bicikla i time povezane ozbiljne ozlijede. Ukoliko djelovanje višesmjerno otpuštajućih SPD pločica ne razumijete u cijelosti i ako ih ne koristite na ispravan način, moguće je da će se višesmjerno otpuštajuće SPD pločice slučajno iskapčati puno češće nego jednosmjerno otpuštajuće SPD pločice. To možete spriječiti podešavanjem veličine sile potrebne za iskapčanje SPD pločice u bilo kojem smjeru. Vježbanjem je potrebno naviknuti se na veličinu sile i kut pri kojemu nastupa otpuštanje SPD pločice.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 82 19/04/12 10:23

Page 83: SHIMANO Prirucnik

PEDA

LE

83

Višesmjerno otpuštajuće djelovanje SPD pločice iskapčaju se zakretanjem pete u bilo kojem smjeru.

Napomena:

Kod višesmjerno otpuštajućih SPD pločica nužno je vježbati iskapčanje dok ne steknete sigurnost. Posebno treba uvježbati iskapčanje podizanjem pete stopala.

•� Montaža SPD pločica

1. Pomoći kliješta ili sličnog alata, odignite gumeni pokrov kako bi oslobodili otvor za montažu SPD pločica.

Napomena:

Ovaj korak postupka nije neophodan (ovisi o tipu cipele).

2. Uklonite uložak i umetnite pločastu maticu preko ovalnih otvora.

Napomena:

Ovaj korak postupka nije neophodan (ovisi o tipu cipele).

3. Na potplat cipela, iznad SPD otvora postavite SPD pločicu i podložni adapter. SPD pločice jednake su za lijevu i desnu pedalu. Provizorno zategnite SPD pričvrsne vijke.

Gumeni pokrov SPD otvora

SPD cipela SPD cipela

Pločasta matica Uložak

Imbus ključ 4 mm

SPD pričvrsni vijci

Podložni adapter

Prema naprijed

Trokutasti dio SPD pločice usmjerite prema prednjem dijelu cipele.

SPD pločica

Moment pritezanja: 2,5 Nm

SPD pričvrsni vijci

Podložni adapter

hrv_001879_DM-GN0001.indd 83 19/04/12 10:23

Page 84: SHIMANO Prirucnik

PEDA

LE

84

•� Podešavanje položaja SPD pločice

1. Područje podešavanja SPD pločice je 20 mm naprijed-natrag i 5 mm lijevo-desno. Nakon provizornog učvršćivanja SPD pločice, praktično uvježbajte ukopčavanje i iskopčavanje, jedne po jedne, cipele. Ako je potrebno pomičite SPD pločicu kako bi odredili optimalan položaj SPD pločice.

2. Nakon što ste odredili optimalni položaj SPD pločice, snažno pritegnite SPD pričvrsne vijke pomoću imbus ključa 4 mm.

•� Vodonepropusna naljepnica Uklonite uložak i zalijepite vodonepropusnu naljepnicu.

Napomena:

Neophodno je izvršiti lijepljenje vodonepropusnih naljepnica; naljepnice se isporučuju uz Shimano cipele.

•� Montaža pedala na poluge pogona

•• Za montažu pedala na poluge pogona koristite imbus ključ 8 mm. Desna pedala ima desni navoj, a lijeva pedala ima lijevi navoj.

Moment pritezanja: 5 - 6 Nm

Vodonepropusna naljepnica

Uložak

Moment pritezanja: 35 - 55 Nm

Imbus ključ 8 mm Imbus ključ 8 mm

hrv_001879_DM-GN0001.indd 84 19/04/12 10:23

Page 85: SHIMANO Prirucnik

PEDA

LE

85

•• Za montažu pedala na poluge pogona koristite viličasti ključ 15 mm. Desna pedala ima desni navoj, a lijeva pedala ima lijevi navoj.

Napomena:

Imbus ključem 6 mm nije moguće ostvariti dostatan moment pritezanja. Uvijek koristite viličasti ključ 15 mm.

•� Podešavanje sile prihvata Sila prihvata, ostvaruje se oprugom, a podešava se regulacijskim vijkom opruge. Regulacijski vijak opruge nalazi se iza svakog prihvata i na svakoj pedali nalaze se dva regulacijska vijka opruge. Izjednačite silu prihvata promatrajući položaj regulacijskih pločica i brojeći okretaje regulacijskog vijka opruge. Okretanjem regulacijskog vijka podesite silu prihvata. Svaki okret regulacijskog vijka ima četiri koraka.

Vrtnjom regulacijskog vijka opruge u smjeru kazaljke na satu prihvatna sila se povećava, a vrtnom u smjeru suprotnom od kazaljke na satu smanjuje.

•� Zamjena SPD pločica Tijekom uporabe SPD pločice se habaju i moraju se stoga periodički mijenjati. SPD pločice moraju se zamijeniti kada se teško iskapčaju iz pedale ili kada se iskapčaju s puno manjom silom nego kada su nove.

Moment pritezanja: 35 - 55 Nm

15

R

Viličasti ključ 15 mm Viličasti ključ 15 mm

R

Obratite pažnju na oznake: R: desna pedala L: lijeva pedala

Otpuštanje (mekše)

Zatezanje (tvrđe)

Regulacijski vijak opruge

Zatezanje (tvrđe)

Regulacijska pločica

Regulacijski vijak opruge

hrv_001879_DM-GN0001.indd 85 19/04/12 10:23

Page 86: SHIMANO Prirucnik

PEDA

LE

86

SPD-SL PEDALE

•� Vrste SPD-SL pločica

(Opcija)

Široko Usko

Nepokretan način djelovanjaBez mogućnosti zakretanja kada su cipele ukopčane u pedale.

Pokretan način djelovanjaS mogućnošću malog zakretanja kada su cipele ukopčane u pedale.

•� Ukapčanje SPD-SL pločice u pedaluUtisnite SPD-SL pločicu istovremenom kretnjom prema naprijed i prema dolje.

SM-SH10 SM-SH11

hrv_001879_DM-GN0001.indd 86 19/04/12 10:23

Page 87: SHIMANO Prirucnik

PEDA

LE

87

•� Iskapčanje SPD-SL pločice iz pedale SPD-SL pločice iskapčaju se zakretanjem pete prema van.

Napomena:

Oslonjeni o tlo jednom nogom, praktično uvježbavajte ukapčanje i iskapčanje cipele iz pedale i prema Vašem afinitetu podesite prihvatnu silu pedale.

•� Montaža SPD-SL pločica Na potplat svake cipele postavite SPD-SL pločicu, kako je prikazano slikom, a zatim provizorno zategnite SPD-SL pričvrsne vijke Za više detalja, slijedite smjernice servisnih uputa za cipele.

Napomena:

Pri montaži SPD-SL pločica koristite uz njih isporučene SPD-SL pričvrsne vijke i podložne pločice. Korištenjem bilo kakvih drugih pričvrsnih vijaka i podložnih pločica možete oštetiti ili neispravno montirati SPD-SL pločice.

Imbus ključ 4 mm

SPD-SL pričvrsni vijci

SPD-SL podložna pločica

SPD-SL pločica

hrv_001879_DM-GN0001.indd 87 19/04/12 10:23

Page 88: SHIMANO Prirucnik

PEDA

LE

88

•� Podešavanje položaja SPD-SL pločice1. Područje podešavanja SPD-SL pločice je 15 mm naprijed-natrag i

5 mm lijevo-desno. Nakon provizornog učvršćivanja SPD-SL pločice, praktično uvježbajte ukopčavanje i iskopčavanje, jedne po jedne, cipele. Ako je potrebno pomičite SPD-SL pločicu kako bi odredili optimalan položaj SPD-SL pločice.

2. Nakon što ste odredili optimalni položaj SPD-SL pločice, snažno pritegnite SPD-SL pričvrsne vijke pomoću imbus ključa 4 mm.

•� Montaža pedala na poluge pogona•• Za montažu pedala na poluge pogona koristite imbus ključ 8 mm. Desna pedala ima desni navoj, a lijeva pedala ima lijevi navoj.

•• Za montažu pedala na poluge pogona koristite viličasti ključ 15 mm. Desna pedala ima desni navoj, a lijeva pedala ima lijevi navoj.

Napomena:

Imbus ključem 6 mm nije moguće ostvariti dostatan moment pritezanja. Uvijek koristite viličasti ključ 15 mm.

Moment pritezanja: 5 - 6 Nm

Imbus ključ 8 mm

Moment pritezanja: 35 - 55 Nm

Viličasti ključ 15 mm

Obratite pažnju na oznake: R: desna pedala L: lijeva pedala

Moment pritezanja: 35 - 55 Nm

hrv_001879_DM-GN0001.indd 88 19/04/12 10:23

Page 89: SHIMANO Prirucnik

PEDA

LE

89

•� Podešavanje sile prihvata Sila prihvata, ostvaruje se oprugom, a podešava se regulacijskim vijkom opruge na stražnjoj strani pedale. Silu prihvata pedale podesite tako da ostvarite sigurno iskapčanje SPD-SL pločice. Izjednačite silu prihvata na obije pedale promatrajući položaj indikatora sile prihvata i brojeći okretaje regulacijskog vijka opruge. Okretanjem regulacijskog vijka podesite silu prihvata. Svaki okret regulacijskog vijka ima četiri koraka. Regulacijski vijak može se zakrenuti tri puna okreta.

Ne okrećite regulacijski vijak opruge ako se indikator sile prihvata nalazi u najtvrđem ili najmekšem položaju.

Napomena:

•• Kako bi izbjegli slučajno iskapčanje, provjerite da li je sila prihvata ispravno podešena.

•• Sila prihvata mora biti jednaka na lijevoj i desnoj pedali. Ako sila prihvata nije podešena na jednaku vrijednost, vozač bicikla može imati poteškoće pri ukapčanju ili iskapčanju pedala.

•• Ukoliko se regulacijski vijak opruge u potpunosti odvije potrebno će biti rastaviti i ponovo sastaviti pedalu. Ako se to dogodi, zatražite pomoć od ovlaštenog trgovca biciklima.

•� Zamjena SPD-SL pločica Tijekom uporabe SPD-SL pločice se habaju i moraju se stoga periodički mijenjati. SPD-SL pločice moraju se zamijeniti kada se teško iskapčaju iz pedale ili kada se iskapčaju s puno manjom silom nego kada su nove.

Napomena:

Ako su žuti (SM-SH11) ili crveni (SM-SH10) dijelovi SPD-SL pločica istrošeni, zamijenite ih novima

Prednji dio: Zamijenite SPD-SL pločice kada donji crni sloj postane vidljiv. Stražnji dio: Zamijenite SPD-SL pločicu kada dio A (označen na slici) bude istrošen.

Otpuštanje (mekše) Zatezanje (tvrđe)

Imbus ključ 2,5 mm Imbus ključ 2,5 mm

Regulacijski vijak opruge

Indikator sile prihvata

Otpuštanje (mekše) Zatezanje (tvrđe)

SPD-SL pločica Stražnji dio

Prema naprijed naprijed

Dio A

hrv_001879_DM-GN0001.indd 89 19/04/12 10:23

Page 90: SHIMANO Prirucnik

PEDA

LE

90

•� Zamjena pokrova pedale Kada se istroši pokrov pedale, zamijenite ga novim (prodaje se odvojeno), kako je prikazano ispod.

Napomena:

Pokrov pedale je potrošni dio. Zamijenite pokrov pedale novim prije nego što se bilo koji njegov dio istroši do razine pedale. Nastavak vožnje bicikla bez zamjene pokrova pedale može oštetiti pedalu Dodatno, vijci pokrova pedale su samoosiguravajući. Zbog toga kada se jednom odviju, moraju se zamijeniti novim vijcima pokrova.

•� Održavanje osovina Ukoliko imate bilo kakvih problema s rotirajućim dijelovima pedala, potrebno je izvršiti njihovo podešavanje.

•� Montaža katadioptera (dodatna oprema) Katadiopteri su dostupni kao dodatna oprema.

Moment pritezanja: 0,6 - 0,8 Nm

Pokrov pedale

Pedala

Pokrov pedale

Križni odvijač (#1)

Vijak pokrova pedale

Pokrov pedale

hrv_001879_DM-GN0001.indd 90 19/04/12 10:23

Page 91: SHIMANO Prirucnik

DIN

AM

O G

LAV

ČIN

A

91

DINAMO GLAVČINASIGURNO RUKOVANJE

OPREZ

Obvezatno korisnike upozorite na slijedeće:

• Prije vožnje bicikla provjerite da li su kotači bicikla sigurno učvršćeni na bicikl. Ukoliko kotači nisu dobro učvršćeni mogu otpasti s bicikla i uzrokovati pad s ozbiljnim povredama.

• Provjerite tijekom noćne vožnje djelovanje rasvjetne opreme bicikla.

Prilikom montaže komponenata na bicikl i održavanja:

• Ovisno o vrsti dinamo glavčine, razlikuje se kompatibilni vanjski promjer kotača. Obvezatno provjerite kompatibilnu veličinu kotača. Korištenje nekompatibilne veličine kotača može uzrokovati blokiranje kotača, gubitak ravnoteže i Vaš pad s bicikla.

• Ako je ukupna masa bicikla (bicikl + vozač + prtljaga) naznačena na tijelu glavčine, u glavčini se nalazi modulator sile kočenja koji ograničava veličinu sile kočenja. Uz takvu glavčinu koristite pripadajuću ručicu kočnice. Ukoliko je ukupna masa bicikla veća od mase predviđene radnim područjem modulatora sile kočenja, kočiona sila možda neće biti dostatna za kvalitetno kočenje. Ako je ukupna masa bicikla manja od preporučene, kočenje može biti preintenzivno i može uzrokovati blokiranje kotača i Vaš pad s bicikla. Modulator sile kočenja nije predviđen da svojim djelovanjem onemogući blokiranje vrtnje kotača.

PAŽNJA

Obvezatno korisnike upozorite na slijedeće:

• Dinamo glavčina proizvodi električnu struju visokog napona. Tijekom vožnje bicikla ili vrtnje kotača ne dodirujte priključni terminal dinamo glavčine. Dodirivanje priključnog terminala može izazvati strujni udar.

NAPOMENA

Obvezatno korisnike upozorite na slijedeće:

• Pri montaži dinamo glavčine u prednju vilicu, priključni terminal mora se nalaziti na desnoj strani gledano u smjeru vožnje bicikla. Ako greškom montiramo dinamo glavčinu tako da se priključni terminal nalazi na lijevoj strani može doći do otežane vrtnje kotača.

• Prije vožnje bicikla provjerite da li su svi kontakti na priključnom terminalu ispravno spojeni i učvršćeni.

• Ukoliko pregori žarulja bilo prednje bilo stražnje svjetiljke, preostala žarulja biti će izvrgnuta povećanom električnom opterećenju, što će skratiti njen životni vijek; zato neispravnu žarulju zamijenite što je prije moguće.

• Često uključivanje svjetiljki na biciklu pri vožnji većim brzinama može skratiti životni vijek žarulja.

• Svjetiljke s dodatnim strujnim krugovima, poput automatskih svjetiljki, mogu biti oštećene pri vožnji velikom brzinom.

• Otežana vrtnja kotača s dinamo glavčinom uzrokovana je magnetom unutar glavčine.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 91 19/04/12 10:23

Page 92: SHIMANO Prirucnik

DIN

AM

O G

LAV

ČIN

A

92

Prilikom montaže komponenata na bicikl i održavanja:

• Prema njemačkoj regulativi (StVZO), svaka dinamo glavčina u Njemačkoj mora imati zaštitu od prenapona. Dinamo glavčina (3,0 W) sama za sebe ne posjeduje zaštitu od prenapona. Koristite vanjsku zaštitu od prenapona označenu simbolom koji potvrđuje usuglašenost s njemačkom regulativom (zaštita od prednapona ili sličan proizvod).

• Provjerite paralelnost prihvata kotača prednje vilice bicikla. Ako prihvati kotača prednje vilice nisu međusobno paralelni, mogu izazvati deformaciju osovine glavčine i neispravno djelovanje dinamo glavčine.

• Primjenjive svjetiljke.

<3,0 W dinamo glavčina> <2,4 W dinamo glavčina>

Prednja svjetiljka Stražnja svjetiljka Prednja svjetiljka Stražnja svjetiljka

6,0 V/2,4 W 6,0 V/0,6 W 6,0 V/2,4 W −

6,0 V/3,0 W −<1,5 W dinamo glavčina>Koristite isključivo LED svjetiljku.

9,6 V/5,0 W −

• Ne utiskujte nikakvo mazivo u unutrašnjost glavčine jer će to izazvati istiskivanje masti iz ležaja što može uzrokovati probleme s električnom vodljivošću.

MONTAŽA

� Montaža rotora* Slijedite smjernice uputa navedene u poglavlju "DISK KOČNICE".

� Montaža prednjeg kotačaPri montaži kotača priključni terminal mora se nalaziti na desnoj strani gledano u smjeru vožnje bicikla i treba biti poravnat s prednjom vilicom ili nosačem prtljage. Pri montaži pratite smjernice prikazane slikama u nastavku, pazeći da je priključni terminal usmjeren prema gore.Ne pokušavajte silom okrenuti priključni terminal nakon što je kotač učvršćen zatvaračem ili su zategnute matice osovine glavčine. Ako silom pokušavate okrenuti priključni terminal može doći do njegovog oštećivanja ili oštećivanja električnih vodiča unutar priključnog terminala.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 92 19/04/12 10:23

Page 93: SHIMANO Prirucnik

DIN

AM

O G

LAV

ČIN

A

93

Za izvedbu sa zatvaračem

Napomena:

• Kod izvedbe glavčine sa zatvaračem ne koristite zupčastu podložnu pločicu

• Spojite obije žice vodiča kako bi osigurali nesmetani tok struje.

Za izvedbu s maticom

Napomena:

Kada zatežete ukrasne matice, naizmjenično ih pritežite na obije strane. Zatezanje/otpuštanje samo na jednoj strani kotača može izazvati okretanje osovine glavčine i prekomjerno zatezanje/otpuštanje matica.

Priključni terminal

Prednja vilica

Nosač blatobrana

Matica zatvarača

Priključni terminal

Matica zatvarača

Nosač blatobrana

Prednja vilica

Opruga zatvarača

Moment pritezanja: 20 - 25 Nm

Priključni terminal

Nosač prtljage

Prednja vilica

Nosač blatobrana

Nosač blatobrana

Priključni terminal

Prednja vilica Prednja vilica

Nosač prtljage Podložna pločica

Ukrasna matica (M9)

hrv_001879_DM-GN0001.indd 93 19/04/12 10:23

Page 94: SHIMANO Prirucnik

DIN

AM

O G

LAV

ČIN

A

94

SPAJANJE ELEKTRIČNIH KABLOVA

Električne kablove spojite u skladu s prikazom na ilustracijama.

Napomena:

Pri povezivanju električnih kablova sastružite boju s konektora na svjetiljci i okviru.

Priključni terminal dinamo glavčine

Priključni terminal za okvir

Priključni terminal za svjetiljku

Priključni kabel za okvir

Kapica konektora (siva boja)

Pokrov konektora (crna boja)

Priključni kabel za svjetiljku

Približno 16 mm

Približno 16 mm

Priključni terminal za okvir

Priključni terminal za svjetiljku

Napomena: • Žice vodiča savijte i vodite duž žlijebova.

• Žice vodiča ne smiju se međusobno dodirivati.

Napomena:

• Pazite na ispravnu orijentaciju pokrova.

• Utisnite dok ne čujete "klik".

Napomena:

• Nemoj te zamijeniti priključni kabel za okvir s priključnim kablom za svjetiljku. Ukoliko neispravno povežete vodiče, svjetlo neće raditi.

• Prije spajanja, međusobno omotajte kablove radi lakšeg vođenja duž okvira.

• Preporučene karakteristike vodiča

Izvedba Termoplastikom izoliran kabel

Žica Dimenzija (AWG) 22 Promjer: približno 0,8 mm

Izolacija Promjer (vanjski) 1,8 - 2 mm

Žica Izolacija Žica

Umetnuti

Saviti

Žlijeb

hrv_001879_DM-GN0001.indd 94 19/04/12 10:23

Page 95: SHIMANO Prirucnik

DIN

AM

O G

LAV

ČIN

A

95

Napomena:

• Učvrstite električne kablove za prednju vilicu ili nosač prtljage, kako bi izbjegli da kablovi budu zahvaćeni žbicama kotača ili nekim drugim predmetom tijekom vožnje bicikla. Kada se mijenja udaljenost između dinamo glavčine i svjetiljke, npr. pri korištenju amortizirajuće vilice, dužina kablova neka bude takva da osigura njeno nesmetano djelovanje.

• Vodiče povežite tako da tok električne struje ide neometano između dinamo glavčine i svjetiljke

• Za odvajanje svjetiljke od dinamo glavčine odspojite pokrov konektora.

• Ne vozite bicikl s odspojenim pokrovom konektora jer bi kablovi mogli biti zahvaćeni kotačem tijekom vrtnje.

• Pri demontaži kotača, prvo odvojite pokrov konektora. Zatezanje kablova može izazvati prekid žica vodiča ili slabi kontakt. Osim toga, pri montaži kotača, prvo učvrstite kotač, a zatim spojite pokrov konektora.

� Provjera rada svjetiljke Zavrtite prednji kotač i provjerite da li svjetiljka svijetli.

ODRŽAVANJE

Preporučujemo da pri postupku zamjene unutrašnjih dijelova dinamo glavčine koristite originalni Shimano alat. TL-DH10 (Y-12009000). Moment pritezanja: 54 Nm

TL-DH10 JAPAN

32

36

Pokrov konektora

Odvojiti

Pokrov konektora

Spojiti

konektora

Kabel

Prednja vilica

hrv_001879_DM-GN0001.indd 95 19/04/12 10:23

Page 96: SHIMANO Prirucnik

GLA

INE S U

NU

TRA

ŠNJIM

MIJEN

JAN

JEM B

RZIN

A (8/7-B

RZIN

A)

96

GLAVČINE S UNUTRAŠNJIM MIJENJANJEM BRZINA (8/7-BRZINA)

OPREZ

• Pri montaži glavčine na okvir bicikla, obvezatno koristite ispravno odabrane nerotirajuće podloške osiguranja za lijevu i desnu stranu, a matice osovine glavčine zategnite preporučenim momentom pritezanja. Ako se nerotirajuće podloške osiguranja postave samo na jednu stranu ili ako matice osovine glavčine nisu dostatno zategnute, nerotirajuća podloška osiguranja može ispasti. To može uzrokovati zakretanje osovine glavčine i veznog sklopa. Zbog toga može doći do zakretanja upravljača uzrokovanog zatezanjem sajle mjenjača, što može rezultirati iznimno ozbiljnom nezgodom.

• Pribavite i pažljivo pročitajte priručnik za korištenje prije montaže dijelova.Slabo učvršćeni, istrošeni ili oštećeni dijelovi mogu uzrokovati pad s bicikla što može rezultirati ozbiljnim ozljedama. Preporučujemo da koristite isključivo originalne Shimano rezervne dijelove.

• Prije vožnje bicikla provjerite da li su kotači bicikla sigurno učvršćeni na bicikl. Ukoliko kotači nisu dobro učvršćeni mogu otpasti s bicikla i uzrokovati pad s ozbiljnim povredama.

• Nužno je da u potpunosti razumijete djelovanje kočionog sustava Vašeg bicikla. Neadekvatno korištenje kočionog sustava Vašeg bicikla može uzrokovati gubitak nadzora nad biciklom ili nesreću koja može rezultirati ozbiljnim ozljedama. Svaki bicikl ima drugačija vozna svojstva, stoga, izvježbajte na svom biciklu, ispravnu tehniku kočenja (uključujući vozne osobine bicikla) i upoznajte funkcioniranje dijelova bicikla. Kroz vožnju bicikla upoznajte njegova svojstva i djelovanje kočionog sustava.

< Disk kočnice > • Vijak koji se nalazi na tijelu glavčine služi za izmjenu ulja. Nikad ne odvijajte taj vijak, osim pri promjeni ulja. Odvijanje vijka može rezultirati istjecanjem ulja.

• Obvezatno, prije montaže rotora disk kočnice postavite distantni prsten rotora. Izostavi li se distantni prsten rotora može nastupiti neispravno djelovanje disk kočnice.

< "Roller" kočnice / "Torpedo" ("coaster") kočnice > • Pri učvršćivanju kočione poluge na okvir bicikla, koristite obujmicu kočione poluge čiji promjer odgovara promjeru stražnje vilice. Obujmicu pričvrstite pomoću vijka i matice obujmice uz propisani moment pritezanja. Primijenite maticu s uloškom od plastične mase (samoosiguravajuću maticu) za učvršćenje obujmice. Preporučujemo da koristite originalnu Shimano obujmicu kočione poluge s pripadajućim vijkom i maticom obujmice. Koristite obvezatno obujmicu kočione poluge čiji promjer odgovara promjeru stražnje vilice. Ukoliko nastupi otpuštanje matice obujmice kočione poluge ili se vijak obujmice ili kočiona poluga oštete, može se kočiona poluga zavrtjeti unutar stražnje vilice uzrokujući nenadani trzaj upravljača ili blokiranje vrtnje kotača, što može rezultirati padom s bicikla i ozbiljnim ozljedama.

PAŽNJA

Kočioni bubanj

< "Torpedo" ("coaster") kočnice >

- Kako biste izbjegli ozbiljne povrede:

• Izbjegavajte kontinuiranu upotrebu kočnica na dugim nizbrdicama, jer će to izazvati jako zagrijavanje unutrašnjosti kočnice i moguće slabljenje kočione sile. Također, to može uzrokovati smanjenje količine masti unutar kočnice i izazvati probleme poput neuobičajenog i nenadanog kočenja.

• Zavrtite kotač kako bi provjerili djelovanje nožne "torpedo" ("coaster") kočnice i kočionu silu.

• U slučaju česte uporabe kočnica, kočioni bubanj može postati veoma zagrijan. Zbog toga, ne dodiruje kočioni bubanj barem 30 minuta nakon što ste prestali s vožnjom bicikla.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 96 19/04/12 10:23

Page 97: SHIMANO Prirucnik

GLA

INE S U

NU

TRA

ŠNJIM

MIJEN

JAN

JEM B

RZIN

A (8/7-B

RZIN

A)

97

Područje oko kočnice

< "Roller" kočnice >- Kako biste izbjegli ozbiljne povrede:

• Kod bicikala opremljenim Shimano Inter-M kočionim sustavom izbjegavajte kontinuiranu upotrebu kočnica na dugim nizbrdicama, jer će to izazvati jako zagrijavanje unutrašnjosti kočnice i moguće slabljenje kočione sile. Također, to može uzrokovati smanjenje količine masti unutar kočnice i izazvati probleme poput neuobičajenog i nenadanog kočenja.

• U slučaju česte uporabe kočnica, područje oko kočnice može postati veoma zagrijano. Zbog toga, ne dodirujte područje oko kočnica barem 30 minuta nakon što ste prestali s vožnjom bicikla.

NAPOMENA

• Možete mijenjati brzine pod opterećenjem, ali u rijetkim situacijama mehanizam jednosmjerne spojke unutar glavčine može nakon mijenjanja brzina ispuštati zvuk, što je normalna pojava pri mijenjanja brzina.

• Periodički očistite lančanike neutralnim deterdžentom. Također, čišćenje lanca neutralnim deterdžentom i redovno podmazivanje predstavlja efikasan način produžavanja trajnosti lančanika i lanca.

• Ukoliko tijekom vožnje dolazi do spadanja lanca sa stražnjih lančanika, zamijenite lanac i stražnje lančanike.

< Disk kočnice > • Koristite kotače s tri ili četiri puta križanim žbicama, a ne radijalno pletene kotače. Neodogoarajuće pleteni kotači ne mogu se koristiti jer uporaba kočnica može oštetiti žbice i/ili obruč, a pri kočenju može se pojaviti neugodni zvuk.

< "Roller" kočnice / "Torpedo" ("coaster") kočnice > • Ukoliko je otežana vrtnja kotača, glavčinu podmažite mašću.

• Ne utiskujte nikakvo mazivo u unutrašnjost glavčine jer će to izazvati istiskivanje masti iz ležaja.

< "Torpedo" ("coaster") kočnice > • Koristite kotače s tri ili četiri puta križanim žbicama. Radijalno pleteni kotači ne mogu se koristiti jer uporaba kočnica može oštetiti žbice i/ili obruč, a pri kočenju može se pojaviti neugodni zvuk.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 97 19/04/12 10:23

Page 98: SHIMANO Prirucnik

GLA

INE S U

NU

TRA

ŠNJIM

MIJEN

JAN

JEM B

RZIN

A (8/7-B

RZIN

A)

98

Žičani osigurač

Stražnji lančanik

Desni prašnik

Pogonsko vratilo

Pripazite na smjer

MONTAŽA

� Montaža stražnjeg lančanika na glavčinu

1. Montirajte desni prašnik na pogonsko vratilo na desnoj strani tijela glavčine.

2. Montirajte stražnji lančanik i učvrstite ga pomoću žičanog osigurača.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 98 19/04/12 10:23

Page 99: SHIMANO Prirucnik

GLA

INE S U

NU

TRA

ŠNJIM

MIJEN

JAN

JEM B

RZIN

A (8/7-B

RZIN

A)

99

� Montaža veznog sklopa na glavčinu

1. Montirajte poklopac pogonskog vratila na pogonsko vratilo na desnoj strani glavčine.

2. Zakrenite napinjač veznog sklopa u smjeru strelice na slici kako bi poravnali oznake na napinjaču i držaču veznog sklopa. Tako podešen vezni sklop montirajte na desnu stranu glavčine tako da se oznake veznog sklopa poravnaju s oznakama na tijelu glavčine.

Pogonsko vratilo

<Inter-8 glavčina> Crvene oznake <Inter-7 glavčina > Žute oznake

<Inter-8 glavčina> Crvene oznake <Inter-7 glavčina > Žute oznake

Vezni sklop

Pripazite na smjer

Poklopac pogonskog vratila

< Inter-7 glavčina> Žuta oznaka (na napinjaču veznog sklopa) Žuta oznaka (na držaču veznog sklopa)

< Inter-8 glavčina> Crvena oznaka (na napinjaču veznog sklopa) Crvena oznaka (na držaču veznog sklopa)

Treba biti poravnano

CJ-8S20

JAPAN

Napinjač veznog sklopa

Treba biti poravnano

Držač veznog sklopa

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

Fiksirajući prsten veznog sklopa

Napinjač veznog sklopa

Prilikom montaže poravnajte žute oznake.

Fiksirajući prsten veznog sklopa

CJ-8S20

JAPAN

LOCK

Zakrenuti za 45°

Fiksirajući prsten veznog sklopa

Dobro učvrstite nosač veznog sklopa.

3. Učvrstite vezni sklop za glavčinu pomoću fiksirajućeg prstena veznog sklopa.

4. Prilikom montaže poravnajte žute oznake na fiksirajućem prstenu veznog sklopa sa žutim oznakama na napinjaču veznog sklopa i zatim zakrenite fiksirajući prsten veznog sklopa za 45° u smjeru kazaljke na satu.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 99 19/04/12 10:23

Page 100: SHIMANO Prirucnik

GLA

INE S U

NU

TRA

ŠNJIM

MIJEN

JAN

JEM B

RZIN

A (8/7-B

RZIN

A)

100

� Montaža rotora < Disk kočnice >

Rotor

Fiksirajući prsten rotora

TL-LR10

Fiksirajući prsten rotora

Moment pritezanja: 40 Nm

LOCK

Osovina glavčine

Prihvat kotača

7R

LOCK

Nerotirajuća podloška osiguranja (za lijevu stranu)

Vezni sklop

Žlijeb prihvata kotača

Nerotirajuća podloška osiguranja (za desnu stranu)

Stražnja vilica

� Montaža glavčine u okvir bicikla 1. Prebacite lanac preko stražnjeg lančanika i postavite glavčinu

u prihvat kotača.

2. Na lijevu i desnu stranu osovine glavčine postavite nerotirajuće podloške osiguranja. Zakrenite vezni sklop tako da izdanci na nerotirajućim podloškama osiguranja dosjednu u žlijebove prihvata kotača. Na kraju zakrenite vezni sklop, tako da pri montaži bude približno paralelan sa stražnjom vilicom.

• Upotrijebite onu nerotirajuću podlošku osiguranja koja odgovara obliku prihvata kotača. Nerotirajuće podloške osiguranja za lijevu i desnu stranu međusobno se razlikuju.

Prihvat kotača

Nerotirajuća podloška osiguranja

Oznaka/Boja Kut prihvata

Desna strana Lijeva strana

Standardna izvedba

5R/Žuta 5L/Smeđa θ ≤ 20°

7R/Crna 7L/Siva θ ≤ 38°

Obrnuti prihvat 6R/Srebrna 6L/Bijela θ = 0°

Obrnuti prihvat (potpuna

zaštita lanca) 5R/Žuta 5L/Smeđa θ = 0°

Vertikalni prihvat

8R/Plava 8L/Zelena θ = 60°- 90°

hrv_001879_DM-GN0001.indd 100 19/04/12 10:23

Page 101: SHIMANO Prirucnik

GLA

INE S U

NU

TRA

ŠNJIM

MIJEN

JAN

JEM B

RZIN

A (8/7-B

RZIN

A)

101

• Izdanci nerotirajuće podloške osiguranja moraju dosjesti u žlijeb prihvata kotača.

• Na obije strane osovine glavčine, nerotirajuće podloške osiguranja moraju čvrsto dosjesti u žlijeb prihvata kotača.

3. Ispravno zategnite lanac i učvrstite kotač u stražnjoj vilici pomoću ukrasnih matica.

LOCK

7R

Ukrasna matica

Nerotirajuća podloška osiguranja

7R

Moment pritezanja: 30 - 45 Nm

Napomena:

Pri montaži na osovinu glavčine dijelova kao što je nosač blatobrana, montirajte ih redoslijedom prikazanim na slici.

4. Učvrstite kočionu polugu za stražnju vilicu pomoću obujmice kočione poluge.

< "Roller" kočnice > Učvrstite kočionu polugu Inter-M kočnice za stražnju vilicu pomoću obujmice kočione poluge. Provizorno pritegnite vijak i maticu obujmice, a zatim zategnite ukrasne matice osovine glavčine.

7ROznaka

Nerotirajuća podloška osiguranja

Nosač blatobrana

Nosač prtljage

Podložna pločica

Ukrasna matica

pločica

hrv_001879_DM-GN0001.indd 101 19/04/12 10:23

Page 102: SHIMANO Prirucnik

GLA

INE S U

NU

TRA

ŠNJIM

MIJEN

JAN

JEM B

RZIN

A (8/7-B

RZIN

A)

102

< "Roller" kočnice > Učvrstite kočionu polugu Inter-M kočnice za stražnju vilicu pomoću obujmice kočione poluge.

• Ukoliko je za učvršćivanje kočione poluge potrebno primijeniti veliku silu, kotač će se teško okretati. Stoga, ne primjenjujte veliku silu pri montaži.

< "Torpedo" ("coaster") kočnice >

Napomena:

• Pri montaži obujmice kočione poluge pomoću 10 mm viličastog ključa pridržavajte maticu obujmice dok pritežete vijak.

• Nakon montaže obujmice kočione poluge, provjerite da li vijak obujmice viri 2 -3 mm iznad površine matice obujmice.

< "Torpedo" ("coaster") kočnice >

• Prije korištenja nožne "torpedo" ("coaster") kočnice provjerite da li kočnica djeluje ispravno uz neometanu vrtnju kotača.

Moment pritezanja: 2 - 3 Nm

2 - 3 mm

Obujmica kočione poluge poluge

Vijak obujmice (M6 × 16 mm)

Matica obujmice Matica obujmice Kočiona poluga

Kočiona poluga Kočiona poluga Vijak obujmice

Matica obujmice Matica obujmice

Stražnja vilica

Obujmica kočione poluge

Obujmica kočione poluge

Kočiona poluga

Stražnja vilica

hrv_001879_DM-GN0001.indd 102 19/04/12 10:23

Page 103: SHIMANO Prirucnik

Standardna izvedba DX

GLA

INE S U

NU

TRA

ŠNJIM

MIJEN

JAN

JEM B

RZIN

A (8/7-B

RZIN

A)

103

PODEŠAVANJE

� Duljina slobodnog kraja sajle Duljina slobodnog kraja sajle između seta vijka zadržača sajle i bužira.

101 mm

66 mm ili manje

127 mm

Provucite sajlu mjenjača kroz OT-SP40 bužir. Provlačenje započnite na strani bužira s plastičnom kapicom.

• Rezanje bužira Pri skraćivanju bužira, režite bužir na kraju bližem plastičnoj kapici, ne skidajući kapicu s bužira.

Nakon skraćivanja bužira ispravite deformaciju bužira kako bi bužir imao pravilan okrugli presjek i navucite plastičnu kapicu.

Plastična kapica

(Na strani ručice mjenjača)

Aluminijska kapica

Plastična kapica

hrv_001879_DM-GN0001.indd 103 19/04/12 10:23

Page 104: SHIMANO Prirucnik

GLA

INE S U

NU

TRA

ŠNJIM

MIJEN

JAN

JEM B

RZIN

A (8/7-B

RZIN

A)

104

� Montaža sajle i bužira mjenjača na vezni sklop1. Nakon što ste se uvjerili da je kraj bužira čvrsto dosjeo u regulator zazora "Revo-shift" ručice/ručice mjenjača, učvrstite na sajlu

set vijka zadržača sajle.

Napomena: Ne koristite ovaj set vijaka zadržača sajle s veznim sklopom CJ-4S30.

10 mm

Provucite sajlu kroz otvor.

Set vijka zadržača sajle

Matica zadržača sajle

Podložna pločica zadržača sajle.

Vijak zadržača sajle.

Zategnite sajlu tijekom pričvršćivanja seta vijka zadržača sajle.

Moment pritezanja: 4 - 6 Nm

LOCK

Matica zadržača sajle Napinjač veznog sklopa

Ležište na napinjaču

Ravne plohe podložne pločice zadržača sajle Matica zadržača sajle

Ležište na napinjaču

Ravne plohe podložne pločice zadržača sajle

LOCK

Zadržač sajle Zadržač sajle

Zakrenite sajlu za 60°

2. Vodite sajlu oko napinjača veznog sklopa tako da matica zadržača sajle bude okrenuta prema van. Zatim utisnite podložnu pločicu zadržača sajle da svojim ravnim plohama dosjedne u ležište na napinjaču.

3. Zakrenite sajlu za 60° u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu kako bi se učvrstila u zadržaču sajle.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 104 19/04/12 10:24

Page 105: SHIMANO Prirucnik

GLA

INE S U

NU

TRA

ŠNJIM

MIJEN

JAN

JEM B

RZIN

A (8/7-B

RZIN

A)

105

LOC

K

Zadržač bužira

Prorez

Sajla

Držač veznog sklopa

Držač veznog sklopa

Napinjač veznog sklopa

LOCK

Otvor na napinjaču veznog sklopa

Imbus ključ 2 mm ili žbica #14

LOCK

LOCK

Vodilica Vodilica

OK Nije OK

10 cm

10 cm 15 cm

Prihvatne trake

4. Provedite sajlu po obodu napinjača veznog sklopa kako je prikazano na slici, provucite sajlu kroz prorez na držaču veznog sklopa i umetnite kraj bužira u zadržač bužira na veznom sklopu.

• Ako je jednostavnije umetnuti bužir u zadržač bužira na veznom sklopu, tada prvo u njega uložite bužir, a zatim umetnite imbus ključ 2 mm ili žbicu #14 u otvor na napinjaču veznog sklopa i zakrenite napinjač kako bi set vijka zadržača sajle dosjeo u ležište na napinjaču.

Napomena: Provjerite da li je sajla ispravno dosjela unutar vodilice napinjača veznog sklopa.

5. Prihvatnim trakama pričvrstite bužir za okvir bicikla.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 105 19/04/12 10:24

Page 106: SHIMANO Prirucnik

GLA

INE S U

NU

TRA

ŠNJIM

MIJEN

JAN

JEM B

RZIN

A (8/7-B

RZIN

A)

106

� Podešavanje veznog sklopa

Provjerite da li su žute crte za podešavanje na držaču i napinjaču veznog sklopa poravnate.

• Žute crte za podešavanje na veznom sklopu nalaze se na dva mjesta. Pri podešavanju koristite one koje su uočljivije.

• Ako žute crte za podešavanje nisu poravnate, okretanjem regulatora zazora na "Revo-shift" ručici mjenjača međusobno poravnajte crte za podešavanje. Zatim, "Revo-shift" ručicu mjenjača vratite iz položaja 4 u položaj 1 i ponovo vratite u položaj 4 , te ponovo provjerite da li su žute crte za podešavanje poravnane.

4

Postavite na 4

LOCK

Žute crte za podešavanje

LOCK

Držač veznog sklopa

Napinjač veznog sklopa

Mora biti poravnano

LOCK

Držač veznog sklopa

Napinjač veznog sklopa

Mora biti poravnano

Regulator zazora

4

Regulator zazora

1. "Revo-shift" ručicu mjenjača zakrenite iz položaja 1 u položaj 4 .

< Kada bicikl stoji uspravno > < Kada je bicikl okrenut naopako >

hrv_001879_DM-GN0001.indd 106 19/04/12 10:24

Page 107: SHIMANO Prirucnik

GLA

INE S U

NU

TRA

ŠNJIM

MIJEN

JAN

JEM B

RZIN

A (8/7-B

RZIN

A)

107

2. Nakon što je podešen vezni sklop, odrežite sajlu na duljinu prikazanu slikom i montirajte završnicu sajle.

LOCK

15 - 20 mm

Završnica sajle

LOCK

15 - 20 mm

Završnica sajle

NAPOMENA

• Jamstvo na dijelove ne obuhvaća trošenje i oštećenja uslijed normalne uporabe i starenja materijala.

• Za postizanje najboljih rezultata, preporučujemo korištenje Shimano maziva i sredstava za održavanje.

hrv_001879_DM-GN0001.indd 107 19/04/12 10:24

Page 108: SHIMANO Prirucnik

108

hrv_001879_DM-GN0001.indd 108 19/04/12 10:24

Page 109: SHIMANO Prirucnik

hrv_001879_DM-GN0001.indd 109 19/04/12 10:24

Page 110: SHIMANO Prirucnik

Opaska: Zbog unaprjeđenja specifikacije se mogu mijenjati bez prethodne najave. (Croatian)© Ožujak 2012 Shimano Inc. HTR

hrv_001879_DM-GN0001.indd 110 19/04/12 10:24