sivv_1_1del.pdf / warriors skills level 1 part 1

of 474 /474

Click here to load reader

Upload: matej-praznik

Post on 25-Oct-2015

341 views

Category:

Documents


45 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Warriors Skills SAF Level 1 / Part 1Individual Tactics / BasicFirst AidLand NavigationNBCSignals / CommunicationSAF RegulationsLanguage: Slovenian

TRANSCRIPT

Page 1: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

Splošne Individualne

VOJAŠKE VEŠČINE SV

Nivo 1

POSKUSNI PRIROČNIK

JANUAR 2009_____________________________________________

Page 2: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 3: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE

NIVO 1

2009

Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje

Page 4: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 2

Ta stran je namenoma izpuščena.

Page 5: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 3

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Slovenska vojskaPoveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje

Številka: Datum:

Na podlagi točke 2a Navodila za izdelavo strokovne literature (MORS, šifra 604-16/2006-5, 28. 03. 2006) predpisujem

Poskusni priročnik

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE

NIVO 1

Priročnik je namenjen za potrebe vojaškega izobraževanja in usposabljanja posameznika v PEZ SV ter v organizacijskih enotah PDRIU. Namenjen je predvsem kot pripomoček podčastnikom ter odgovornim častnikom za usposabljanje vojakov in podčastnikov.

Splošne individualne vojaške veščine so razdeljene na 4 nivoje in so osnova za načrtovanje individualnega usposabljanja v PEZ ter iz njih izhajajočih kolektivnih nalog.

Sistem uvajanja splošnih individualnih vojaških veščin temelji na podlagi ukaza NGŠ, ki opredeljuje izboljšanje stanja in odpravo pomanjkljivosti pri izvajanju vojaškega izobraževanja in usposabljnja na podlagi seznama bistvenih nalog (GŠSV, št. 603-14/2009-8 z dne 02.02.2009).

Do konca leta 2009 se zbirajo pripombe in predlogi v Centru za doktrino in razvoj.Gradivo ni recenzirano in lektorirano.

brigadirAlojz Završnik

poveljnik

Page 6: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 4

Naziv originala: STP 21-1 / 21-4 - SMCT Soldier`s Manual of COMMON TASKS

Prevedel, zbral in uredil: ŠV Matej Praznik

Sodelavci: Stot. Aleš KunsteljPor. Uroš Perovšek

Strokovni recenzent: Skripta ni strokovno recenzirana

Jezikovni pregled:Skripta ni jezikovno pregledana

Pregledal: pk. Vasilije Maraš

Izdalo:Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje

CIP …

Page 7: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 5

KAZALO – 1. DEL: SPLOŠNI PREDMETI

UVOD in PREDSTAVITEV………………………………………………………………………………….13Oštevilčevanje splošnih individualnih vojaških veščin (predlog)…………………………………………...……...14Pomen splošnih individualnih veščin pri usposabljanju enot……………………………………..………………...15Izvajanje usposabljanja iz splošnih individualnih veščin…………………………………………………………….17Nekaj o normah in standardih…………………………………………………………………………………………..19Kratka navodila za uporabo ocenjevalnih kartonov……………………………………………………..…………...20Načrt usposabljanja splošnih individualnih veščin – NIVO 1 (primer)……………………………………………..23

A. PREDMET 01 – SPLOŠNI VOJAŠKI PREDPISI 1…………………………………………………..A-1SVV-1-01-001 NOŠENJE UNIFORME SV…………………………………………………….……………………..A-3 OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………..A-7SVV-1-01-002 POZNAVANJE ŽENEVSKIH IN HAAŠKIH KONVENCIJ………………………………..……….A-9 OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………….A-11SVV-1-01-003 SOOČASJE Z MEDIJI………………………………………………………………………………..A-13OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………………A-15

B. PREDMET 02 – SANITETA 1…………………………………………………………………………..B-1SVV-1-02-001 PREGLEJ POŠKODOVANCA………………………………………………………………………B-4OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………….………..B-8SVV-1-02-002 ODSTRANI TUJEK IZ GRLA………………………………………...……………………………..B-10OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………….……..B-12SVV-1-02-003 PP-ŠOK………………………………………………………………………………………………..B-14OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………………B-16SVV-1-02-004 PP-OPEKLINE………………………………………………………………………………………..B-18OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………………B-20SVV-1-02-005 PP-VROČINSKE POŠKODBE...............................................................................................B-22OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………………B-24SVV-1-02-006 PP-ODPRTA RANA NA TREBUHU……………………………………………………………….B-26OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………….…………..B-28SVV-1-02-007 PP-ODPRTA RANA NA PRSNEM KOŠU………………………………………………………...B-30OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………..B-32SVV-1-02-008 PP-KRVAVITVE IZ OKONČIN……………………………………………………………………...B-34OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………..…B-38SVV-1-02-009 PP-ODPRTA RANA NA GLAVI…………………………………………………………………….B-40OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………..B-42SVV-1-02-010 PP-ZLOMI……………………………………………………………………………………………..B-44OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………..B-48SVV-1-02-011 PP-UMETNO DIHANJE (USTA-NA-USTA)…………………………………………………….…B-50OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………..B-54SVV-1-02-012 PP-ŽIVČNI BOJNI STRUPI……………………………………………………………………….....B-56OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………..B-60SVV-1-02-013 PP-POŠKODBE ZARADI MRAZU………………………………………………………………....B-62OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………..B-66SVV-1-02-014 PRENAŠANJE RANJENCA……………………………………………………………………......B-68OCENJEVALNI LIST………………………………………………………………………………………………..B-76SVV-1-02-015 IZVAJANJE INDIVIDUALNIH PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH UKREPOV…………….....B-78OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………..B-84SVV-1-02-016 POLOŽAJ ZA NEZAVESTNEGA…………………………………………………………….……B-86OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………..B-88SVV-1-02-018 PREGLEJ RANJENEGA SOBORCA V TAKTIČNI / BOJNI SITUACIJ………………..…..…B-90OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………..B-94SVV-1-02-018 OŽIVLJANJE (CPR)………………………………………………………………………………...B-96OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………..B-102

Page 8: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 6

C. PREDMET 03 – JRKBO 1……………………………………………………………………………...C-1SVV-1-03-001 UPORABA PRIBORA ZA OSEBNO DEKONTAMINACIJO………………………………….….C-3OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………...C-7SVV-1-03-002 REAKCIJA NA JEDRSKI NAPAD / UDAR……………………………………………………….C-11OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………..C-15SVV-1-03-003 REAKCIJA NA KEMIČNI / BIOLOŠKI NAPAD ALI NEVARNOST……………………………C-17OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………..C-21SVV-1-03-004 ZAŠČITA PRED K/B KONTAMINACIJO Z UPORABO ZAŠČITNE MASKE………………..C-23OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………….C-25SVV-1-03-005 VZDRŽEVANJE ZAŠČITNE MASKE…………………………………………………………..…C-27OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………….C-29SVV-1-03-006 UPORABA LAHKE ZAŠČITNE OBLEKE (LZO)……………………………………………..…C-31OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………….C-35SVV-1-03-007 UPORABA JRKB OZNAČEVALNEGA KOMPLETA…………………………………………..C-37OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………….C-41SVV-1-03-008 REAKCIJA NA OSIROMAŠEN URAN…………………………………………………………...C-43OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….…C-45

D. PREDMET 04 – PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1………………………………………………………D-1SVV-1-04-001 IZHOD IZ MINSKEGA POLJA……………………………………………………………………..D-3OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………….………….D-7SVV-1-04-002 LOCIRAJ MINE PRESENEČENJA……………………………………………………………..…D-9OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….…D-13SVV-1-04-003 PREMIK POD DIREKTNIM SOVRAŽNIKOVIM OGNJEM…………………………………..…D-15OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….…D-19SVV-1-04-004 PREMIK PREKO, SKOZI ALI OKOLI OVIR (NE-MINSKIH)………………………………..…D-21OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………….D-23SVV-1-04-005 REAKCIJA NA INDIREKTNI OGENJ – IZKRCAN……………………………………………..D-25OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………….D-25SVV-1-04-006 REAKCIJA NA OSVETLJEVALNO RAKETO……………………………………………….…D-27OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………….D-27SVV-1-04-007 IZBERI ZAČASNI OGNJENI POLOŽAJ………………………………………………………...D-29OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………….D-31SVV-1-04-008 REAKCIJA NA INDIREKTNI (MM / ARTILERIJSKI) OGENJ – VKRCAN………………..…D-33OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………….D-33SVV-1-04-009 SEKTOR »7. VREČ PESKA«……………………………………………………………………..D-35OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………D-37SVV-1-04-010 IZDELAJ OGNJENI POLOŽAJ – ZA POSAMEZNIKA……………………………………...…D-39OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………D-43SVV-1-04-011 IZVAJANJE MASKIRNE DISCIPLINE (HRUP / SVETLOBA / ODPADKI)………………..…D-45OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………D-45SVV-1-04-012 IZVAJANJE STRAŽARSKE DOLŽNOSTI…………………………………………………….…D-47OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………D-49SVV-1-04-013 REAKCIJA NA DIREKTNI OGENJ – VKRCAN…………………………………………………D-51OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………....D-51SVV-1-04-014 REAKCIJA NA NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA (NUS / UXO)………………….D-53OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………D-59SVV-1-04-015 VOŽNJA VOZILA V KONVOJU…………………………………………………………………..D-61OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………D-63SVV-1-04-016 REAKCIJA NA MOŽNE IMPROVIZIRANE EKSPLOZIVNE NAPRAVE (IEN)………………D-65OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………..………………….D-67SVV-1-04-017 NEVTRALIZACIJA MIN PRESENEČENJ………………………………………………………..D-71OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………...D-75SVV-1-04-018 POSTAVI BIVAK (B21S)…………………………………………………………………………..D-81OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………D-81

SVV-1-04-019 ODSTRANI (POSPRAVI) BIVAK (B21S)………………………………………………………..D-82OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………..….D-82

Page 9: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 7

SVV-1-04-020 PRIPRAVI NOČNOGLED LORIS ZA DELOVANJE…………………………………………...D-83OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………...D-85SVV-1-04-021 PRIPRAVI LD METRIX ZA DELOVANJE……………………………………………………….D-87OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………...…D-93SVV-1-04-022 POSTOPNA UPORABA SILE PRI SOOČENJU S NASILNIMI CIVILISTI…………………..D-95OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………...D-97SVV-1-04-023 REAKCIJA NA NAPAD OSTROSTRELCA……………………………………………………..D-99OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………….….D-101SVV-1-04-024 DOLOČI RAZDALJO…………………………………………………………………………….D-103OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………..…D-107

E. PREDMET 05 – ZAŠČITA IN KONTROLA 1………………………………………………………....E-1SVV-1-05-001 NADZIRANJE VHODA/IZHODA IZ VARNOSTNEGA OBMOČJA………………………….…E-3OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….…E-5SVV-1-05-002 PREGLED TRANSPORTNIH VOZIL NA KT PRED VAROVANIM OBJEKTOM…………….E-7OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………….E-15SVV-1-05-003 NADZOR VSTOPA V VOJAŠKO VAROVANO OBMOČJE/OBJEKT……………………….E-17OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………….E-21SVV-1-05-004 PREGLEJ VOZILO V TAKTIČNI SITUACIJI…………………………………………………...E-23OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………….….E-25

F. PREDMET 06 – NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1………………………….………..……………...F-1SVV-1-06-001 NAVIGACIJA IZ TOČKE A DO TOČKE B (IZKRCAN)………………………………………...F-4OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………..…...F-10SVV-1-06-002 NAVIGACIJA IZ TOČKE A DO TOČKE B (VKRCAN)………………………………………..F-12OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………….…F-16SVV-1-06-003 ORIENTIRAJ KARTO S POMOČJO BUSOLE…………………………………………………F-18OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………….…F-20SVV-1-06-004 UGOTOVI POMEN PODATKOV NA VOJAŠKI KARTI…………………………………….…F-22OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….F-24SVV-1-06-005 UGOTOVI POMEN TERENSKIH ZNAČILNOSTI NA KARTI…………………………………F-26OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….F-34SVV-1-06-006 DOLOČI PRAVOKOTNE KOORDINATE TOČKE NA KARTI………………………………..F-36OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….F-40SVV-1-06-007 DOLOČI VIŠINO TOČKE NA KARTI……………………….………………………………..…F-42OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….F-46SVV-1-06-008 UGOTOVI LOKACIJO S PRIMERJAVO ZEMLJIŠČA……………………………………...…F-48OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………….…F-50SVV-1-06-009 IZMERI RAZDALJE NA KARTI……………………………………………………………….….F-52OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………F-54SVV-1-06-010 PRETVORBA MAGNETNEGA AZIMUTA……………………………………………………....F-56OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………...….F-58SVV-1-06-011 ORIENTIRAJ KARTO S PRIMERJAVO TERENSKIH ZNAČILNOSTI………………………F-60OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………F-62SVV-1-06-012 DOLOČI AZIMUT S POMOČJO KORDINATOMERJA (PROTRAKTORJA)…………...….F-64OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………F-66SVV-1-06-013 DOLOČI KONTRA-AZIMUT………………………………………………………………………F-68OCENJEVALNI KARTON.....................................................................................................................F-68SVV-1-06-014 DOLOČI SMER BREZ POMOČI BUSOLE……………………………………………………...F-70OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………...…F-74SVV-1-06-015 DOLOČI MAGNETNI AZIMUT S POMOČJO JAPONSKE BUSOLE………………………..F-76OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………...F-80

Page 10: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 8

G. PREDMET 08 – POSTOPKI V OBRAMBI 1………………………………………..…….………….G-1SVV-1-08-001 MASKIRAJ SEBE IN SVOJO OPREMO…………………………………………………………G-3OCENJEVALNI KARTON.........................................................................................................................G-7SVV-1-08-002 MASKIRAJ MTS…………………………………………………………………………………….G-9OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………..G-11SVV-1-08-003 POROČANJE PO S-A-L-U-T-E / V-A-L-E-Č-O OBRAZCU…………………………………..G-13OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………….….G-15

H. PREDMET 09 – ZVEZE / KOMUNICIRANJE 1………….……………………………...…………...H-1SVV-1-09-001 PRIPRAVI RP TADIRAN PRC-04 ZA DELO……………………………………………………..H-3OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………….H-5SVV-1-09-002 TABLICA ČRKOVANJA (SLO / NATO)………………………………………………………….H-7OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….…H-7SVV-1-09-003 PREVERJANJE INDUKTORSKEGA TELEFONA M-63……………………………………….H-9OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….…H-9SVV-1-09-004 POSTAVLJANJE TAKTIČNE TELEFONSKE ZANKE………………………………………..H-11OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………..…H-13SVV-1-09-005 PRIPRAVI RP HARRIS RRC-05 ZA DELO………………………………………………..……H-15OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………..H-15SVV-1-09-006 BRISANJE PROGRAMA RP HARRIS RRC-05……………………………………………..…H-17OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………..…H-17SVV-1-09-007 VZPOSTAVLJANJE IN PREVERJANJE ZVEZE V BREZŽIČNEM PROMETU……………H-19OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………..H-21

I. PREDMET 10 – NADZOR IZGREDOV 1………………………………………………………………..I-1SVV-1-10-001 UPORABA PENDREKA……………………………………………………………………………..I-3OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………I-13SVV-1-10-002 INDIVIDUALNI POLOŽAJI V PROTI-IZGREDNIŠKIH FORMACIJAH (OSNOVE)…………I-15OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………I-19

J. PREDMET 11 – OPAZOVANJE 1……………………………………………………………………...J-1SVV-1-11-001 OPAZOVANJE OBMOČJA BREZ ELEKTRONSKIH-OPAZOVALNIH NAPRAV…………..J-3OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………...…….J-5

U. PREDMET 17 – POSTOPKI Z ZAJETIM SOVRAŽNIKOVIM OSEBJEM 1………………………U-1SVV-1-17-001 ZASTRAŽI ZAJETO OSEBO……………………………………………………………………..U-3OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….U-5SVV-1-17-002 PREGLEJ ZAJETO OSEBO……………………………………………………………………...U-7OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………..…U-11

V. VIRI………………………………………………………………………………………………..………V-1

Page 11: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 9

KAZALO – 2. DEL: SKLOP OBOROŽITVE

K. PREDMET 12 – OBOROŽITEV 1 / TEMA: PIŠTOLA M92 BERETTA 9mm……………….……K-1SVV-1-12-001 RAVNANJE S PI M92 BERETTA…………………………………………………….…………..K-3OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………..….K-7SVV-1-12-002 NAPOLNI PI M92 BERETTA………………………………………………………………..…….K-9OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………...…K-9SVV-1-12-003 IZPRAZNIK PI M92 BERETTA…………………………………………………………………..K-11OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………….…K-11SVV-1-12-004 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI S PI M92 BERETTA…………………………………..…K-13OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………….…K-17

L. PREDMET 12 – OBOROŽITEV 1 / TEMA: AP FN F2000S 5.56mm………………..……………L-1SVV-1-12-005 VARNOSTNI POSTOPKI Z AP F2000S – POBERI OROŽJE………………………………...L-3OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………..L-3SVV-1-12-006 VARNOSTNI POSTOPKI Z AP F2000S – IZROČI OROŽJE………………………………….L-4OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………..…L-4SVV-1-12-007 RAVNANJE Z AP F2000S – VARNOSTNI PREGLED…………………………………………L-5OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………..…L-5SVV-1-12-008 RAVNANJE Z AP F2000S – RAZSTAVI OROŽJE………………………………………….….L-6OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….L-9SVV-1-12-009 RAVNANJE Z AP F2000S – SESTAVI OROŽJE……………………………………………...L-11OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….L-13SVV-1-12-010 RAVNANJE Z AP F2000S – PREGLED FUNKCIONALNOSTI……………………………..L-15OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….L-15SVV-1-12-011 RAVNANJE Z AP F2000S – IZPRAZNI OROŽJE…………………………………………….L-17OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….L-17SVV-1-12-012 RAVNANJE Z AP F2000S – NAPOLNI OROŽJE………………………………………….…L-19OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………….…L-19SVV-1-12-013 TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU OROŽJA (Običajni / Plinski zastoj)…………...L-21OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………….…L-21SVV-1-12-014 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE AF F2000S V OBIČAJNIH RAZMERAH………………….L-23OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………….…L-29SVV-1-12-015 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z AP F2000S (PODNEVI)……………………………….L-31OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………….…L-41

M- PREDMET 12 – OBOROŽITEV 1 / TEMA: LPM MINIMI 5.56mm (PARA)…………………..…..M-1SVV-1-12-016 RAVNANJE Z LPM MINIMI…………………………………………………………………….…M-3OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………..….M-11SVV-1-12-017 NAPOLNI / IZPRAZNI LPM MINIMI……………………………………………………...……..M-13OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………...M-15SVV-1-12-018 VZDRŽEVANJE LPM MINIMI……………………………………………………………………M-17OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………...M-23SVV-1-12-019 TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU LPM MINIMI (P-POPS)…………………..………M-25OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………….…..M-26SVV-1-12-020 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z LPM MINIMI…………….…………………….………..M-27OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………...M-33

N. PREDMET 12 – OBOROŽITEV 1 / TEMA: UNIVERZALNI MITRALJEZ FN MAG 7.62mm…...N-1SVV-1-12-021 RAVNANJE Z FN MAG……………………………………………………………………………N-3OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………..N-9SVV-1-12-022 NAPOLNI / IZPRAZNI FN MAG……………………………………………………...………….N-11OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………....N-13SVV-1-12-023 VZDRŽEVANJE FN MAG………………………………………………………………………..N-15OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………N-21

Page 12: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 10

SVV-1-12-024 TAKOJŠNI POSTOPKI PRI ZASTOJU FN MAG (P-POPS)……………………………...…N-23OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………N-24SVV-1-12-025 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z FN MAG………………………………………………..N-25OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………..….N-31

O. PREDMET 12 – OBOROŽITEV 1 / TEMA: TEŽKI MITRALJEZ M2 HB QCB 12.7mm………..O-1SVV-1-12-026 RAVNANJE Z M2 HB QCB……………………………………………………………………….O-3OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………..…O-11SVV-1-12-027 VZDRŽEVANJE M2 HB QCB…………………………………………………………………...O-13OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………….…O-19SVV-1-12-028 NAPOLNI M2 HB QCB…………………………………………………………………………..O-21OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………….…O-23SVV-1-12-029 IZPRAZNI M2 HB QCB………………………………………………………………………..…O-25OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………….O-25SVV-1-12-030 TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU M2 HB QCB (P-POPS)……………………….….O-27OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………….O-29SVV-1-12-031 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z M2 HB QCB……………………………………………O-31OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………….…O-37

P. PREDMET 12 – OBOROŽITEV 1 / TEMA: AVTOMATSKI BOMBOMET H&K 40mm………….P-1SVV-1-12-032 RAVNANJE Z ABM H&K………………………………………………………………………….P-3OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………....P-11SVV-1-12-033 VZDRŽEVANJE ABM H&K…………………………………………………………………..….P-13OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………P-19SVV-1-12-034 NAPOLNI / IZPRAZNI ABM H&K……………………………………………………………….P-21OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………P-23SVV-1-12-035 TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU ABM H&K (P-POPS)……………………………..P-25OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………....P-26SVV-1-12-036 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z ABM H&K……………………………………………....P-27OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………...….P-33

R. PREDMET 12 – OBOROŽITEV 1 / TEMA: ROČNA BOMBA & USMERNO-RAZPRŠNA MINA..R-1SVV-1-12-037 MET ROČNE BOMBE………………………………………………………………………….….R-3OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………….…R-3SVV-1-12-038 POSTAVI / OBOROŽI / SPROŽI URM…………………………………………………………..R-5OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………….…R-7SVV-1-12-039 ODSTRANI / POSPRAVI URM…………………………………………………………………...R-8OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………….…R-8

S. PREDMET 12 – OBOROŽITEV 1 / TEMA: ROČNI NETRZAJNI RAKETOMET RGW-90……..S-1SVV-1-12-040 PREGLED PRED UPORABO…………………………………………………………………….S-3OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………..S-3SVV-1-12-041 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z RGW-90……………………………………………..…..S-5OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………...S-11SVV-1-12-042 PREVAJANJE RGW-90 V TRANSPORTNI POLOŽAJ…………………….…………….….S-13OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………...…S-13SVV-1-12-043 ODPRAVLJANJE ZASTOJEV PRI STRELJANJU Z RGW-90…………………………..…S-15OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………..S-15

T. PREDMET 12 – OBOROŽITEV 1 / TEMA: IZDELAVA SKIC OGNJENEGA SEKTORJA……..T-1SVV-1-12-044 IZDELAJ SKICO OGNJENEGA SEKTORJA ZA MITRALJEZ……………………………….T-3OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………..….T-7SVV-1-12-045 IZDELAJ SKICO OGNJENEGA SEKTORJA ZA ABM……………………………….……….T-9OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………….……T-15

V. VIRI…………………………………………………………………………………………………..……V-1

Page 13: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 11

PREDGOVOR

Cenjeni sodelavci, podčastniki, soborci. Pred vami so v obliki poskusnih priročnikov pripravljene SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE, ki so sestavljene iz štirih nivojskih delov, ki si sledijo po zahtevnosti veščin.Prvi del, NIVO 1 je sestavljen iz splošnega dela in iz sklopa osnovne pehotne oborožitve.

Priporočam vam, da si zelo pazljivo preberete uvodni del in predstavitev priročnika, kjer boste našli vse potrebne informacije, ki so nujno potrebne za učinkovito uporabo splošnih individualnih veščin v različnih fazah usposabljanja posameznikov in enot.

Če boste poskusne priročnike dobili v elektronski obliki in če se boste odločili za tiskanje le-teh v papirnato obliko jih zvežite tako, da bo vezava omogočala zamenjavo posameznih listov. Vsaka nadgradnja, sprememba ali zamenjava določene veščine bo tako veliko bolj enostavna in predvsem ekonomična. V načrtu je namreč formiranje določene skupine izkušenih podčastnikov, ki bo skrbela za ažurno nadgrajevanje in dopolnjevanje veščin na podlagi vaših predlogov in izkušenj, ter na podlagi novih znanj, pridobljenih na različnih vojaško-strokovnih tečajih, seminarjih in seveda iz kriznih območij.

Dovolite mi, da citiram dve vrstici iz Podčastniškega kodeksa; »Nihče ni bolj profesionalen kot jaz; in »VODIM S PRIMEROM«!

Podčastniki; če boste v skripti ki je pred vami, naleteli na kakšne napake, ali če mislite, da je potrebno kaj spremeniti, dopolniti ali odstraniti, takrat računam na vašo profesionalnost. Vse je stvar dogovora in strokovne debate. Moja in verjamem da tudi vaša želja je, da usposobimo učinkovite, motivirane in visoko profesionalne vojake, bojevnike. Ta priročnik je nastal samo iz enega razloga; V pomoč nam, ki v miru PRIPRAVLJAMO SVOJE VOJAKE ZA BOJ!

Page 14: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 12

Ta stran je namenoma izpuščena.

Page 15: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 13

UVOD IN PREDSTAVITEV

UVOD IN PREDSTAVITEV---------------------------------------------------------------------------------------13OŠTEVILČEVANJE SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN (Predlog)--------------------------------------14POMEN INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN PRI USPOSABLJANJU ENOT -----------------------------------------15IZVAJANJE USPOSABLJANJA IZ SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN--------------------------------17NEKAJ O NORMAH IN STANDARDIH ----------------------------------------------------------------------------------------------19KRATKA NAVODILA ZA UPORABO OCENJEVALNIH KARTONOV ------------------------------------------------------20NAČRT USPOSABLJANJA SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN - NIVO 1 (PRIMER) ------------23

Page 16: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 14

OŠTEVILČEVANJE SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN (Predlog)

XYZ - 0 - 00 - 000NAMEMBNOST VEŠČINE

Rod / SlužbaNIVO VEŠČINE PREDMET VEŠČINE

ZAP. ŠTEVILKA VEŠČINE

NAMEMBNOST VEŠČINSVV SPLOŠNE VOJAŠKE VEŠČINEPEH PEHOTAOKE OKLEPNE ENOTEART ARTILERIJAINZ INŽENIRSTVOZVZ ZVEZERKB JRKBOLET LETALSTVOZOB ZRAČNA OBRAMBANZP NADZOR ZRAČNEGA PROSTORAPOM POMORSTVOTSL TEHNIČNA SLUŽBAINS INTENDANTSKAZDS ZDRAVSTVENAPTR PREMIK in TRANSPORT

TEMESPLOŠNI VOJAŠKI PREDPISI 01SANITETA 02JRKBO 03PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 04ZAŠČITA IN KONTROLA 05NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 06POSTOPKI IN RAVNANJE S ŽRTVAMI 07POSTOPKI V OBRAMBI 08ZVEZE / KOMUNICIRANJE 09NADZOR IZGREDOV 10OPAZOVANJE 11OBOROŽITEV 12VODENJE IN POVELJEVANJE 13ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 14PREGLEDI IN NADZORI 15OCENITEV TVEGANJA 16POSTOPKI IN RAVNANJE S SOVRAŽNIM OSEBJEM 17

Primer:Št. Veščine: SVV-01-12-002Pomen: Splošna Vojaška Veščina; Nivo 1; iz predmeta Oborožitev; Napolni Pi M92 Beretta

Page 17: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 15

POMEN INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN PRI USPOSABLJANJU ENOT

Kaj sploh so Individualne Veščine?

Individualne veščine so tiste naloge/postopki, ki jih izvaja posameznik. Obvladovanje teh veščin je izrednega pomena za učinkovito urjenje in izvajanje kolektivnih nalog. Individualne veščine pokrivajo bojne postopke, kadrovske postopke, kot tudi ravnanje s opremo in oborožitvijo.

Kaj so SPLOŠNE individualne veščine?

To so individualne veščine, ki veljajo v vseh enotah, ne glede na njen rod, VED ali specialnost. Te veščine imajo absolutno prednost v fazi načrtovanja usposabljanja enote.

Kaj so SPECIALISTIČNE individualne veščine?

To so veščine, vezane na vojaške dolžnosti (specialnosti), rodove in VED-e enot. Pehotne enote imajo (bi morale imeti) tako svoje specialistične individualne veščine za PEHOTO, vojaki-specialisti (npr. mitraljezci) pa morajo biti izurjeni še v svojih specialističnih veščinah, ki se tičejo samo vojakov, ki so na dolžnosti mitraljezca.

KATALOG SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN OMOGOČA in STANDARDIZIRA:

Poenoteno usposabljanje SPLOŠNIH individualnih vojaških veščin v enotah SV. Dosledno usposabljanje po SBN (METL / Mission Essential Task List) enot. Objektivno preverjanje in ocenjevanje usposobljenosti posameznikov in enot.

OBIČAJNI STANDARD: ČETA – 4 do 5 kolektivnih nalog za VOD. VOD - 12 do 20 kolektivnih nalog za ODD. Načeloma 75 do 100 individualnih nalog/veščin za posameznike (VOJ / PČ / Č).

SEZNAM BISTVENIH NALOG BATALJONA

Mission-to-Collective Task Matrix

INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE (VOJ & PČ)

-SPLOŠNE-SPECIALISTIČNE

SEZNAM KOLEKTIVNIH NALOG ČETE

ARTEP 63-XXX-60-MTP

INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE (ČASTNIKI)

ČASTNIŠKI POKLICNI STANDARDI(OFS)

Page 18: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 16

PRIMER:

Naloga/poslanstvo X. enote: Sodelovanje na OKO – pripraviti enoto za izvajanje nalog na območju kriznega odzivanja.

Poveljnik bataljona s pomočjo svojega BPČ, na osnovi matrice izdela seznam bistvenih nalog (SBN) za čete.

Poveljniki čet na podlagi SBN, določijo kolektivne naloge za svoje vode. Vsaka kolektivna naloga vsebuje seznam PODPORNIH INDIVUALNIH VEŠČIN, ki so nujno

potrebne za njeno uspešno izvedbo (slika spodaj). ČPČ in VPČ bodo nato izdelali seznam Individualnih veščin (splošnih in specialističnih), ki so

nujno potrebne za uspešno urjenje kolektivnih nalog.

KOLEKTIVNA NALOGA : SPREMSTVO KONVOJAENOTA: PEHOTNI/MOTORIZIRAN VOD

POGOJI: Vod izvaja operacijo kot del večje enote in sprejme povelje (OPORD) ali dopolnilno povelje (FRAGO), da izvede spremljanje konvoja na določeni lokaciji in ob določenem času. Vod ima lahko nalogo čelno varovanje, glavne sile ali začelnega varovanja. Vod ima na razpolago celotno enoto in vso predvideno opremo za izvedbo naloge. Vod ima zvezo z nadrejenim, s sosedi in znotraj voda. Vod deluje v skladu z pravili bojevanja (ROE) in z pravili sodelovanja (ROI). Koalicijske sile in nebojevniki so lahko prisotni v coni operacije. Določene ponovitve tega postopka se lahko izvajajo v pogojih zmanjšane vidljivosti. Določeno število ponovitev bi moralo biti izvršenih v sklopu MOPP4 (zaščitni RKB ukrepi za izvedbo naloge).

STANDARDI NALOGE: Vod izvede spremljanje konvoja v skladu z taktičnim SOP-om (TSOP), ukazom in ali v skladu z navodili nadrejenega poveljnika. Vod izvede potrebno koordinacijo z vodjo konvoja. Vod se postavi na mesto, katero mu je določeno, in zagotavlja učinkovito varovanje kot čelno varovanje, glavne sile ali začelno varovanje. Med zaustavljanjem vod zagotavlja varovanje 360°. Vod izvaja vse postopke v skladu z ROE in ROI.

*Zgornja Kolektivna naloga je samo primer. Seznam prikazanih podpornih veščin je le VZORČEN.

Page 19: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 17

IZVAJANJE USPOSABLJANJA IZ SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN

VLOGA POVELJUJOČIH ČASTNIKOV. Kot poveljnik enote morate poskrbeti, da vaš načrt usposabljanja pripravlja enoto za izvajanje nalog v širokem spektru sodobnih groženj.

Načrt mora vašim podrejenim omogočati doseganje in vzdrževanje predpisanih / določenih standardov, oziroma določene stopnje usposobljenosti. Učinkovit načrt usposabljanja pretvori neproduktiven čas v učinkovit čas usposabljanja, ki nadgrajuje veščine posameznih vojakov in razvija mlajše poveljujoče.

Pri načrtovanju usposabljanj iz splošnih individualnih vojaških veščin upoštevajte naslednjih sedem spodaj navedenih korakov:

1. Korak: Določite cilje usposabljanja.2. Korak: Načrtujte potrebne vire/resurse za izvedbo (osebje, čas, pripomočki, naprave, vadbeni

objekti, vadišča).3. Korak: Usposobite inštruktorje (učenje iz izkušenj / podčastniški čas).4. Korak: Zagotovite potrebne vire za izvedbo usposabljanja.5. Korak: Upoštevajte varnostne ukrepe in ocene tveganja.6. Korak: Izvedite usposabljanje.7. Korak: Ocenjujte in beležite rezultate.

VLOGA NOSILCEV USPOSABLJANJA. Čeprav je usposabljanje vloga vsakega posameznika v SV, ste vi kot podčastnik ključna oseba pri izvajanju usposabljanja svojih podrejenih.

Vi morate prvi prepoznati, katere veščine delajo vašim podrejenim težave.Vi morate poskrbeti, da vsak vaš podrejeni doseže predpisane standarde iz določenih individualnih veščin.

Za učinkovito usposabljanje upoštevajte spodaj navedena navodila:

(1) Načrtujte usposabljanje. Načeloma lahko vključite usposabljanje določenih splošnih individualnih veščin v ostala usposabljanja, ali pa izkoristite vmesne proste termine. Pomagajte si s primerom načrta na strani 23 - Načrt usposabljanja splošnih individualnih vojaških veščin - NIVO 1.

(2) Pripravite se. Ko ste izbrali določeno individualno veščino za urjenje, najdite že predpisan standard za to veščino. Če predpisanih standardov za to veščino ni, jih določite vi. Poskrbite, da VI, KOT VODJA URJENJA / USPOSABLJANJA DOSEGATE STANDARDE, ki ste jih določili za svoje podrejene! Kako določati časovne norme, si poglejte na strani 19 – Nekaj o normah in standardih.

(3) Zagotovite potrebne resurse. Zberite vsa potrebna MTS, ki jih boste potrebovali za izvedbo in pripravite mesto, kjer boste izvedli usposabljanje – kot je predpisano v vsaki veščini posebej (pogoji izvedbe in priprave za preverjanje). Izdelajte zanimiv/kreativni načrt, kako veščino predstaviti podrejenim. Zagotovite učne pripomočke, ki bodo vašim podrejenim v pomoč pri razumevanju veščine. Prepričajte se, da imajo vaši podrejeni pri urjenju s seboj vso potrebno oborožitev in opremo, potrebno za urjenje/usposabljanje. Poskrbite, da bodo vsa potrebna MTS in oprema brezhibna in kompletna.

Page 20: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 18

(4) Usposabljajte podrejene. Jasno jim razložite nalogo, pogoje in standarde. To je najbolj pomemben korak. Vaši podrejeni morajo poznati standarde, ki se od njih pričakujejo/zahtevajo. Demonstrirajte nalogo – tako kot ste jo razložili. Nato naj vsak posameznik izvede nalogo. Podrejeni se najbolje učijo s praktičnim delom. Vodite jih skozi veščino. Opazujte njihovo izvajanje in popravljajte njihove napake. Svojim podrejenimdovolite, da nato sami izvajajo nalogo.

(5) Ocenjujte podrejene. Vsa usposabljanja/urjenja individualnih veščin se zaključijo s ocenjevanjem. Poskrbite, da vsi vaši podrejeni dosežejo določene standarde. Ocenjevanje lahko izvajate med usposabljanjem individualnih veščin, ali pa med izvajanjem kolektivnih nalog enote. Pomagajte si s primerom načrta na na strani 23 - Načrt usposabljanja splošnih individualnih vojaških veščin - NIVO 1, s katerim lahko takoj ugotovite, kako pogosto je potrebno preverjati znanje podrejenih da vzdržujejo določeno stopnjo usposobljenosti.

(6) Beležite rezultate. Za beleženje rezultatov uporabite STATUS ODDELKA - na strani 21.Podrejene ocenjujte s OPRAVIL / NI OPRAVIL.

(7) Do-usposabljajte in ponovno ocenjujte. Posvetite se svojim podrejenim, ki imajo težave pri usposabljanju. Urite jih, vse dokler ne dosežejo standardov.

Zapomnite si: Dobro usposabljanje poveča profesionalizem vsakega vojaka in pomaga pri izgradnji učinkovite vojaške enote. VI (nosilec usposabljanja) ste vitalni člen za izvajanje dobrega usposabljanja.

Page 21: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 19

NEKAJ O NORMAH IN STANDARDIH

Pri prebiranju splošnih individualnih veščin boste verjetno opazili, da ni za skoraj nobeno veščino predpisanih časovnih norm; razen pri veščini ZAŠČITA PRED KEMIČNO/BIOLOŠKO KONTAMINACIJO Z UPORABO ZAŠČITNE MASKE (9 sekund).

Definitivno je potrebno dati prednost PRAVILNI IZVEDBI POSTOPKA, pred časovno normo.Šele nato, ko vsi pripadniki določene enote PRAVILNO OPRAVIJO VSE POSTOPKE, lahko določimo norme.

Torej, kako določiti časovne norme?

Enostavno. Vzemimo recimo individualno veščino: NAPOLNI M2 HB QCB.Ocenjevalci, torej inštruktorji, torej Poveljnik oddelka in njegov Vodja ognjene skupine bosta najprej sama izvedla nalogo; napolnila M2 v najhitrejšem času, ki sta ga sposobna doseči. Recimo, da je PO dosegel čas 42 sekund, VOS pa 46.

Oba bosta nato izračunala povprečje obeh doseženih časov, torej njun povprečni čas je 44. Temu času bosta dodala +50%; (44 + 22 = 66 sekund).

Dobili smo rezultat 66 sekund.

Ta čas je ZAČETNA NORMA ZA NJUNE VOJAKE / ODDELEK za oceno OPRAVIL!

Začetna norma je tista norma, ki naj velja v začetni fazi usposabljanja/urjenja neke veščine. Kasneje, ko vsi vojaki enote osvojijo posamezno veščino, torej ko jo znajo izvesti po PRAVILNIH POSTOPKIH v določeni začetni normi, lahko poveljnik enote oteži izvedbo veščine – JRKB pogoji, omejena vidljivost, strožje časovne norme…

Takšen način določanja norm avtomatično podpira podčastniški kodeks:

VODIM S PRIMEROM!

Enotovni podčastniki lahko nato zberejo vse rezultate določenih veščin in jim določijo skupno normo, ki velja za njihovo enoto.

Na primer; ČPČ je na podlagi rezultatov preverjanja temeljne veščine NAPOLNI M2 HB QCB, ki jih je dobil od svojih VPČ, določil normo za svojo četo.

BPČ pa lahko na podlagi določenih norm v četah, določi normo za celoten bataljon.

Page 22: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 20

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO OCENJEVALNIH KARTONOV

Pred preverjanjem si pazljivo preberite KAJ VSE POTREBUJETE za ocenjevanje določene veščine (MTS / dodatni inštruktorji / navajalci-igralci / ustrezne lokacije…)Nekatere veščine ne potrebujejo natančnega opisa postopkov / korakov; zato sem opis korakov združil s OCENJEVALNIM LISTOM (kot primer spodaj).

O - OPRAVIL / Vojak je pravilno izvedel korak / postopekNO – NI OPRAVIL / Vojak ni izvedel / nepravilno izvedel korak / postopek

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NOPOZOR: Pištola M92 ima dva načina streljanja; SINGLE in DOUBLE ACTION! Če je pištola zavarovana (varovalka na SAFE položaju), in če pritisnemo na sprožilec- se pištola avtomatsko napne in sproži naboj v načinu DOUBLE-ACTION.TOREJ, PRST VSTRAN S SPROŽILCA, VSE DOKLER NE NAMERAVAŠ USTRELITI!!!

1. IZPRAZNI PIŠTOLO.a. Varovalka v položaj SAFE (do konca navzdol)b. Pritisni na gum za utrjevalo okvirja in odstrani okvir iz pištolec. Pištolo usmeri v varno smer (v tarčo, ali v zrak)d. Zaklepišče povleči do konca nazaj, tako da se izvrže naboj iz cevie. Z utrjevalom zaklepišča zakleni zaklepišče v zadnjem položaju in se prepričaj, da v

ležišču ni nabojaf. Sprosti zaklepišče. Poskrbi, da je varovalka v položaju SAFE.

X

2. IZ OKVIRJA ODSTRANI VSE NABOJE.a. Okvir primi z eno roko z dnom navzdol in s sprednjo stranjo obrnjeno vstran od nas.

Nato z vrhom palca druge roke močno potisnemo naboj na zadnjem delu navzdol in naprej, tako da naboj pade med prste druge roke.

b. Postopek ponavljaj, dokler okvir ni prazen.

X

Priimek/ime vojakaNOVAK JANEZ

Datum/kraj ocenjevanja:Vojašnica Celje (VCE)25NOV2006

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILOpombe: Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca: KOVAČ IVAN

OCENJEVALNE LISTE lahko prirejate po potrebah v vaših enotah. Pomembno je le, da kritičnih–glavnih korakov ne spreminjate / odstranjujete. Lahko pa dodate še kakšen korak iz opisa postopkov, za katerega mislite, da bi za vašo situacijo bil koristen, oziroma ustrezen.

Nekatere posamezne veščine, predvsem veščine iz oborožitve, so sestavljene iz več različnih nalog. Na primer:Veščina Ravnanje s AP FN F2000S je sestavljena iz več različnih nalog:

Varnostni pregled Razstavljanje Pregled Vzdrževanje Sestavljanje Pregled funkcionalnosti.

Za potrebe usposabljanja (predvsem v začetni fazi), lahko preverjate samo določeno nalogo. Ko vojaki pravilno izvedejo vse sestavne naloge, ga preverimo in ocenimo v celotni veščini.

Page 23: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 21

STATUS VOJAKOV X. ODDELKA – SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE 1 ŠTEVILO LISTOV1 od XX

IMENA & PRIIMKI VOJAKOVX. ODDELEK / X. VOD

POV. ODD:

SPLOŠNE INDIVIDUALNE

VOJAŠKE VEŠČINE

NIVO 1 PD

ES

JA

NE

Z N

OV

AK

STATUSŠTEVILKA IN NASLOV VEŠČINE

O NO O NO O NO O NO O NO O NO O NO O NO O NO

SVV-1-02-001 Preglej poškodovanca 3-2-08

SVV-1-02-015 Prenašanje ranjenca 3-2-08

SVV-1-04-006 Reakcija na indirektni ogenj 4-3-08

SVV-1-04-007 Izberi začasni ognjeni položaj 4-3-08

OBRAZEC ZA BELEŽENJE ODDELČNIH REZULTATOV OCENJEVANJA VEŠČIN.

Pod stolpce O / NO (Opravil / Ni Opravil) vpisujemo datume ocenjevanja/preverjanja določene veščine.

Page 24: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 22

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 25: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 23

NAČRT USPOSABLJANJA SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN - NIVO 1 (PRIMER)

Ta načrt zagotavlja vse potrebne informacije za pomoč inštruktorjem pri načrtovanju, pripravi, urjenju, ocenjevanju in nadziranju individualnega usposabljanja v enotah.

Načrt prikazuje kje in priporoča kako pogosto izvajati usposabljanje posameznih splošnih individualnih veščin.

NTPČ Nadaljevalni tečaji za PČ (ŠTPČ, TVPČ…)

ŠPČ Šola za PČ

TPOS Tečaj za desetnike / Tečaj za Poveljnike Skupin

TVSU Temeljno vojaško strokovno usposabljanje

NUE Nadaljevalno usposabljanje v enoti

OUE Osnovno usposabljanje v enoti

SUE Samostojno usposabljanje v enoti

Pomen kratic v načrtu usposabljanja

FREKVENCA USPOSABLJANJA

1LT 1 x na LETO

2LT 2 x na LETO (vsake pol leta)

4LT 4 x na LETO (na vsako četrtletje)

Page 26: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 24

NAČRT USPOSABLJANJA SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN

NIVO 1

ŠTEVILKA VEŠČINE NAZIV VEŠČINE LOKACIJA FREKVENCA

PREDMET 01 – SPLOŠNI VOJAŠKI PREDPISI 1SVV-1-01-001 NOŠENJE UNIFORME SV TVSU/OUE 1LTSVV-1-01-002 POZNAVANJE ŽENEVSKIH IN HAAŠKIH KONVENCIJ TVSU/OUE 1LTSVV-1-01-003 SOOČANJE S MEDIJI TVSU/OUE 1LT

PREDMET 02 – SANITETASVV-1-02-001 PREGLEJ POŠKODOVANCA TVSU/OUE 1LTSVV-1-02-002 ODSTRANI TUJEK IZ GRLA (poškodovanec je pri zavesti) TVSU/OUE 1LTSVV-1-02-003 PRVA POMOČ - ŠOK TVSU/OUE 1LTSVV-1-02-004 PRVA POMOČ - OPEKLINE TVSU/OUE 1LTSVV-1-02-005 PRVA POMOČ - VROČINSKE POŠKODBE OUE 1LTSVV-1-02-006 PRVA POMOČ – ODPRTA RANA NA TREBUHU OUE 1LTSVV-1-02-007 PRVA POMOČ – ODPRTA RANA NA PRSNEM KOŠU OUE 1LTSVV-1-02-008 PRVA POMOČ– KRVAVITVE IZ OKONČIN TVSU/OUE 1LTSVV-1-02-009 PRVA POMOČ– ODPRTA RANA NA GLAVI TVSU/OUE 1LTSVV-1-02-010 PRVA POMOČ - ZLOMI TVSU/OUE 1LTSVV-1-02-011 PRVA POMOČ – UMETNO DIHANJE (usta-na-usta) TVSU/OUE 2LTSVV-1-02-012 PRVA POMOČ – ŽIVČNI BOJNI STRUPI TVSU/OUE 1LTSVV-1-02-013 PRVA POMOČ – OZEBLINE / OMRZLINE / PODHLADITEV OUE 1LTSVV-1-02-015 PRENAŠANJE RANJENCA TVSU/OUE 1LT

SVV-1-02-016IZVAJANJE INDIVIDUALNIH PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH UKREPOV (PZU)

TPOS/OUE 2LT

SVV-1-02-017 POLOŽAJ ZA NEZAVESTNEGA TVSU/OUE 1LT

SVV-1-02-018PREGLEJ RANJENEGA SOBORCA V TAKTIČNI / BOJNI SITUACIJI

OUE 1LT

SVV-1-02-019 OŽIVLJANJE (CPR) OUE 1LT

PREDMET 03 - JRKBO 1SVV-1-03-001 UPORABA PRIBORA ZA OSEBNO DEKONTAMINACIJO TVSU/OUE 1LTSVV-1-03-002 REAKCIJA NA JEDRSKI NAPAD / UDAR TVSU/OUE 1LTSVV-1-03-003 REAKCIJA NA KEMIČNI / BIOLOŠKI NAPAD TVSU/OUE 1LT

SVV-1-03-004ZAŠČITA PRED KEMIČNO/BIOLOŠKO KONTAMINACIJO Z UPORABO ZAŠČITNE MASKE

TVSU/OUE 1LT

SVV-1-03-005 VZDRŽEVANJE ZAŠČITNE MASKE TVSU/OUE 1LTSVV-1-03-006 UPORABA JRKB OZNAČEVALNEGA KOMPLETA OUE 1LTSVV-1-03-007 UPORABA LAHKE ZAŠČITNE OBLEKE (LZO) OUE 1LTSVV-1-03-008 REAKCIJA NA OSIROMAŠEN URAN TVSU/OUE 1LT

PREDMET 04 - PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1SVV-1-04-001 IZHOD IZ MINSKEGA POLJA NUE 4LTSVV-1-04-002 LOCIRAJ MINE PRESENEČENJA NUE 1LTSVV-1-04-003 PREMIK POD DIREKTNIM SOVRAŽNIKOVIM OGNJEM TVSU/OUE 2LTSVV-1-04-004 PREMIK PREKO, SKOZI ali OKOLI OVIR TVSU/OUE 2LTSVV-1-04-005 REAKCIJA NA INDIREKTNI OGENJ (Izkrcan) TPOS//OUE 2LTSVV-1-04-006 REAKCIJA NA OSVETLJEVALNO RAKETO TVSU/OUE 2LTSVV-1-04-007 IZBERI ZAČASNI OGNJENI POLOŽAJ TVSU/OUE 2LT

SVV-1-04-008REAKCIJA NA INDIREKTNI (MM / Artilerijski) OGENJ Vkrcani v vozilu

TPOS/OUE 1LT

SVV-1-04-009 SEKTOR »7. VREČ PESKA« TPOS/OUE 2LTSVV-1-04-010 IZDELAJ OGNJENI POLOŽAJ (za posameznika) TVSU/OUE 2LTSVV-1-04-011 IZVAJANJE MASKIRNE DISCIPLINE (Hrup/Svetloba/Odpadki) TVSU/OUE 2LTSVV-1-04-012 IZVAJANJE STRAŽARSKE DOLŽNOSTI TVSU/OUE 1LTSVV-1-04-013 REAKCIJA NA DIREKTNI OGENJ Vkrcani v vozilu OUE 1LT

SVV-1-04-014REAKCIJA NA NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA (NUS / UXO)

OUE 2LT

Page 27: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 25

SVV-1-04-015 VOŽNJA VOZILA V KONVOJU OUE 2LT

SVV-1-04-016REAKCIJA NA MOŽNE IMPROVIZIRANE EKSPLOZIVNE NAPRAVE (IEN)

TPOS/OUE 4LT

SVV-1-04-017 NEVTRALIZACIJA MIN PRESENEČENJ OUE 2LTSVV-1-04-018 POSTAVI BIVAK (B21S) TVSU/OUE 1LTSVV-1-04-019 ODSTRANI / POSPRAVI BIVAK (B21S) TVSU/OUE 1LTSVV-1-04-020 PRIPRAVI NOČNOGLED LORIS ZA DELOVANJE TVSU/OUE 2LTSVV-1-04-021 PRIPRAVI LD METRIX ZA DELOVANJE TVSU/OUE 2LT

SVV-1-04-022POSTOPNA UPORABA SILE PRI SOOČENJU S NASILNIMI CIVILISTI

NUE 2LT

SVV-1-04-023 REAKCIJA NA NAPAD OSTROSTRELCA NUE 2LTSVV-1-04-024 DOLOČI RAZDALJO TVSU/OUE 2LT

PREDMET 05 - ZAŠČITA IN KONTROLA 1

SVV-1-05-001NADZIRANJE VHODA&IZHODA IZ VARNOSTNEGA OBMOČJA

TVSU/OUE 2LT

SVV-1-05-002PREGLED TRANSPORTNIH VOZIL / ISKANJE EKSPLOZIVNIH NAPRAV IN DRUGIH PREPOVEDANIH PREDMETOV NA KONTROLNI TOČKI PRED VAROVANIM OBJEKTOM

NUE 2LT

SVV-1-05-003NADZOR VSTOPA V VOJAŠKO VAROVANO OBMOČJE / OBJEKT

TVSU/OUE 2LT

SVV-1-05-004 PREGLED VOZIL V TAKTIČNI SITUACIJI NUE 2LT

PREDMET 06 - NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1SVV-1-06-001 NAVIGACIJA IZ TOČKE A DO TOČKE B (IZKRCAN) TPOS//OUE 2LTSVV-1-06-002 NAVIGACIJA IZ TOČKE A DO TOČKE B (VKRCAN V VOZILO) OUE 2LTSVV-1-06-003 ORIENTIRAJ KARTO S POMOČJO BUSOLE TVSU/OUE 2LTSVV-1-06-004 UGOTOVI POMEN PODATKOV NA VOJAŠKI KARTI TVSU/OUE 2LTSVV-1-06-005 UGOTOVI POMEN TERENSKIH ZNAČILNOSTI NA KARTI TVSU/OUE 2LTSVV-1-06-006 DOLOČI PRAVOKOTNE KOORDINATE TOČKE NA KARTI TVSU/OUE 2LTSVV-1-06-007 DOLOČI VIŠINO TOČKE NA KARTI 1:50,000 TVSU/OUE 2LTSVV-1-06-008 UGOTOVI LOKACIJO S PRIMERJAVO ZEMLJIŠČA TVSU/OUE 2LTSVV-1-06-009 IZMERI RAZDALJE NA KARTI 1:50,000 TVSU/OUE 2LTSVV-1-06-010 PRETVORBA MAGNETNEGA AZIMUTA TVSU/OUE 2LT

SVV-1-06-011ORIENTIRAJ KARTO S PRIMERJAVO TERENSKIH ZNAČILNOSTI

TVSU/OUE 2LT

SVV-1-06-012 DOLOČI AZIMUT (Az) S POMOČJO PROTRAKTORJA TVSU/OUE 2LTSVV-1-06-013 DOLOČI KONTRA-AZIMUT (KAz) TVSU/OUE 2LTSVV-1-06-014 DOLOČI SMER BREZ POMOČI BUSOLE TVSU/OUE 2LT

SVV-1-06-015DOLOČI MAGNETNI AZIMUT S POMOČJO JAPONSKE BUSOLE

OUE 2LT

PREDMET 08 - POSTOPKI V OBRAMBI 1SVV-1-08-001 MASKIRAJ SEBE IN SVOJO OPREMO TVSU/OUE 4LTSVV-1-08-002 MASKIRAJ MTS OUE 2LTSVV-1-08-003 POROČANJE – po »S-A-L-U-T-E / V-A-L-E-Č-O obrazcu TPOS//OUE 1LT

PREDMET 09 - ZVEZE / KOMUNICIRANJE 1SVV-1-09-001 PRIPRAVI RADIJSKO POSTAJO TADIRAN PRC-04 ZA DELO TVSU/OUE 2LTSVV-1-09-002 TABLICA ČRKOVANJA (SLO & NATO) TVSU/OUE 1LTSVV-1-09-003 PREVERJANJE INDUKTORSKEGA TELEFONA M-63 TVSU/OUE 1LTSVV-1-09-004 POSTAVLJANJE TAKTIČNE ŽIČNE ZANKE (HOT-LOOP) OUE 1LTSVV-1-09-005 PRIPRAVI RP HARRIS RRC-05 ZA DELO OUE 2LTSVV-1-09-006 BRISANJE PROGRAMA RP HARRIS RRC-05 OUE 2LT

SVV-1-09-007VZPOSTAVLJANJE IN PREVERJANJE ZVEZE V BREZŽIČNEM PROMETU

TVSU/OUE 2LT

PREDMET 10 - NADZOR IZGREDOV 1SVV-1-10-001 UPORABA PENDREKA OUE 4LT

SVV-1-10-002INDIVIDUALNI POLOŽAJI V PROTI-IZGREDNIŠKIH FORMACIJAH

OUE 4LT

Page 28: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 26

PREDMET 11 - OPAZOVANJE 1

SVV-1-11-001OPAZOVANJE OBMOČJA BREZ ELEKTRONSKIH OPAZOVALNIH NAPRAV

OUE 2LT

PREDMET 12 –OBOROŽITEV 1 : PIŠTOLA M92 BERETTA 9mmSVV-1-12-001 RAVNANJE S Pi M92 Beretta OUE 1LTSVV-1-12-002 NAPOLNI M92 OUE 1LTSVV-1-12-003 IZPRAZNI M92 OUE 1LTSVV-1-12-004 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z Pi M92 Beretta OUE 1LT

PREDMET 12 – OBOROŽITEV 1 : AVTOMATSKA PUŠKA FN F2000S 5,56mm

SVV-1-12-005SVV-1-12-006

VARNOSTNI POSTOPKI Z FN F2000SA. Pobiranje orožjaB. Predajanje orožja

TVSU/OUE 2LT

SVV-1-12-007SVV-1-12-008SVV-1-12-009SVV-1-12-010SVV-1-12-011SVV-1-12-012

RAVNANJE S AP FN F2000SA. Varnostni pregledB. RazstavljanjeC. SestavljanjeD. Pregled funkcionalnostiE. Izprazni orožjeF. Napolni orožje

TVSU/OUE 2LT

SVV-1-12-013TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU OROŽJA(Običajni & Plinski zastoj)

TVSU/OUE 2LT

SVV-1-12-014ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE AP FN F2000S V OBIČAJNIH PODNEBNIH RAZMERAH

TVSU/OUE 2LT

SVV-1-12-015 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z AP F2000S (PODNEVI) TVSU/OUE 2LT

PREDMET 12 – OBOROŽITEV 1 : LAHKI PUŠKOMITRALJEZ FN MINIMI 5,56mm (Para)

SVV-1-12-016RAVNANJE S LPM Minimi(Varnostni Pregled/ Razstavljanje / Sestavljanje / Pregled funkcionalnosti)

TVSU/OUE 4LT

SVV-1-12-017 NAPOLNI IN IZPRAZNI LPM Minimi (Nabojnik / Okvir M-16) TVSU/OUE 1LTSVV-1-12-018 VZDRŽEVANJE LPM Minimi (Pregled / Čiščenje) TVSU/OUE 1LTSVV-1-12-019 TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU LPM Minimi TVSU/OUE 1LTSVV-1-12-020 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI Z LPM Minimi TVSU/OUE 1LT

PREDMET 12 – OBOROŽITEV 1 : UNIVERZALNI MITRALJEZ FN MAG 7,62mm

SVV-1-12-021RAVNANJE S FN MAG(Varnostni Pregled / Razstavljanje / Sestavljanje / Pregled funkcionalnosti)

NUE 4LT

SVV-1-12-022 NAPOLNI in IZPRAZNI FN MAG NUE 4LTSVV-1-12-023 VZDRŽEVANJE FN MAG NUE 4LTSVV-1-12-024 TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU FN MAG NUE 4LTSVV-1-12-025 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI S FN MAG NUE 4LT

PREDMET 12 – OBOROŽITEV 1 : TEŽKI MITRALJEZ M2 HB QCB 12,7mm

SVV-1-12-026RAVNANJE S M2 HB QCB(Varnostni pregled / Razstavljanje / Sestavljanje / Pregled funkcionalnosti)

OUE 4LT

SVV-1-12-027 NAPOLNI M2 HB QCB OUE 4LTSVV-1-12-028 IZPRAZNI M2 HB QCB 4LTSVV-1-12-029 VZDRŽEVANJE M2 HB QCB OUE 4LTSVV-1-12-030 TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU M2 HB QCB OUE 4LTSVV-1-12-031 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI S M2 HB QCB OUE 4LT

PREDMET 12 – OBOROŽITEV 1 : AVTOMATSKI BOMBOMET H&K 40mm

SVV-1-12-032RAVNANJE S ABM H&K (Varnostni pregled / Razstavljanje / Sestavljanje / Pregled funkcionalnosti)

OUE 1LT

SVV-1-12-033 NAPOLNI & IZPRAZNI ABM H&K OUE 1LTSVV-1-12-034 VZDRŽEVANJE ABM H&K OUE 1LTSVV-1-12-035 TAKOJŠNJI POSTOPKI PRI ZASTOJU ABM H&K OUE 1LTSVV-1-12-036 OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI S ABM H&K OUE 1LT

Page 29: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 27

PREDMET 12 – OBOROŽITEV 1 : ROČNA BOMBA / USMERNO-RAZPRŠILNA MINASVV-1-12-037 MET ROČNE BOMBE M-75 TVSU/OUE 2LTSVV-1-12-038 POSTAVI / OBOROŽI / SPROŽI URM TVSU/OUE 4LTSVV-1-12-039 ODSTRANI URM TVSU/OUE 4LT

PREDMET 12 – OBOROŽITEV 1 : ROČNI NETRZAJNI RAKETOMET RGW-90SVV-1-12-040 PREGLED PRED UPORABO TVSU/OUE 1LT

SVV-1-12-041OSNOVNI STRELSKI POSTOPKI S RGW-90 (Priprava za strel / Merjenje / Sproženje / Postopki po strelu)

TVSU/OUE 1LT

SVV-1-12-042PREVAJANJE RGW-90 IZ BOJNEGA V TRANSPORTNI POLOŽAJ

TVSU/OUE 1LT

SVV-1-12-043 ODPRAVLJANJE ZASTOJEV PRI STRELJANJU S RGW-90 OUE 1LT

PREDMET 12 – OBOROŽITEV 1 : IZDELAVA SKIC OGNJENEGA SEKTORJA ZA ABM in MG

SVV-1-12-044IZDELAJ SKICO OGNJENEGA SEKTORJA (RC) ZA MITRALJEZ

OUE 2LT

SVV-1-12-045IZDELAJ SKICO OGNJENEGA SEKTORJA (RC) ZA AVTOMATSKI BOMBOMET

OUE 2LT

PREDMET 17 – POSTOPKI Z ZAJETIM SOVRAŽNIKOVIM OSEBJEM 1SVV-1-17-001 ZASTRAŽI ZAJETO OSEBO OUE 1LTSVV-1-17-002 PREGLEJ ZAJETO OSEBO OUE 1LT

Page 30: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 31: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] A-1

A.PREDMET 01 – SPLOŠNI VOJAŠKI PREDPISI 1

VSEBINA

A. PREDMET 01 – SPLOŠNI VOJAŠKI PREDPISI 1--------------------------------------------A-1

SVV-1-01-001 NOŠENJE UNIFORME SV ------------------------------------------------------------------------------------ A-3OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A-7

SVV-1-01-002 POZNAVANJE ŽENEVSKIH IN HAAŠKIH KONVENCIJ -------------------------------------------- A-9OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A-11

SVV-1-01-003 SOOČANJE Z MEDIJI (Radio / TV / Časopis) ------------------------------------------------------- A-13OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A-15

Page 32: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] A-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 33: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] A-3

Predmet: SPLOŠNI VOJAŠKI PREDPISI 1

Individualna veščina: SVV-1-01-001 NOŠENJE UNIFORME SV

Pogoji izvedbe: To veščino lahko preverjaš praktično in/ali teoretično. Namen te veščine pa je pravzaprav INFO za vse pripadnike SV o pravilih nošenja bojne in službene uniforme SV.

Standardi: Vojaki poznajo pravila nošenja obeh tipov uniform, ter ta pravila praktično upoštevajo.OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1. TIPI UNIFORM V SLOVENSKI VOJSKI IN NAČINI NOŠENJA

Slovenska vojska uporablja naslednje uniforme: bojno uniformo, službeno uniformo, slovesno uniformo, uniformo gardne enote.

Bojna uniforma. Vojaške osebe nosijo bojno uniformo pri opravljanju bojnih nalog, na terenu, na vojaškem usposabljanju in drugih nalogah, kjer vodja usposabljanja določi tip uniforme in njene dodatke.

Službena uniforma.Vojaške osebe nosijo službeno uniformo, ko ne izvajajo vojaškega usposabljanja na terenu ali ne opravljajo bojnih nalog. Službeno uniformo nosijo vsi v poveljstvih enot in zavodih. Nosi se tudi na prireditvah, skladno z odločitvijo organizatorja ali po odločitvi nadrejenih. Pri organizaciji raznih sestankov, konferenc ipd. je potrebno na ukazu, dopisu ali vabilu navesti natančen tip uniforme (npr. Tip A-1, A-4 ali B-2).Službene uniforme so moške in ženske, za mornariške enote pa tudi letne in zimske.2. SPLOŠNA PRAVILA – POLETNA BOJNA UNIFORMA

Poletna bojna uniforma je izdelana iz bombažne tkanine, potiskane v maskirnih barvah SV. Tkanina je tkana v vezavi ripstop. Izdeluje se v ženski in moški različici.

Sestava poletne uniforme:- Bluzon (moški / ženski)- Hlače (moške / ženske)- Kapa s senčnikom

Pravila nošenjaBluzon se nosi preko hlač. Pod bluzonom se nosi spodnja majica. Stara rjava majica SV, zaradi prevelikega ovratnika ni primerna za nošenje pod bluzonom. Primerne so stare maskirne majice SV; ali civilne majice, ki so v ustrezni barvi (vojaško zelena / rjava / črna) in brez vidnih logotipov. Zgornji gumb bluzona je lahko odpet.Hlače se nosijo s pasom. Hlačnici sta zatlačeni v škornje, ali pa v spodnje robove napeljemo elastiko; v tem primeru sta hlačnici preko škornjev.Pokrivala, ki se nosita s poletno bojno uniformo sta kapa s senčnikom ali baretka. Anorak in vrhnje hlače se nosita v primeru deževnega ali vetrovnega vremena, nad uniformo.K uniformi se nosi predpisana vojaška obutev, druge obutve ni dovoljeno nositi.Ovratnika vetrovke in anoraka se lahko zavihata navzgor. Ovratnika bluzona ni dovoljeno zavihati.

Page 34: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] A-4

Kombiniranje posameznih delov uniforme

Izdelek / Kombinacija 1 2 3 4BLUZON X X X XHLAČE X X X XKAPA / BARETKA X X X XVETROVKA X XANORAK & VRHNJE HLAČE* X X

*OPOMBA: Kombinaciji 3 in 4 je mogoče nositi tudi samo z anorakom, brez vrhnjih hlač.

Vzdrževanje bojne uniforme

PRANJENajvišja temperatura 40°CMehanska obdelava zelo zmanjšanaIzpiranje ob postopnem zniževanju temperature (do hladnega)Centrifugiranje zmanjšano

KEMIČNO ČIŠČENJE Strokovno kemično čiščenje v tetrakloretenu in vseh topilih,naveden za simbol FNormalen postopek

BELJENJE Beljenje ni dovoljenoSUŠENJE Sušenje v sušilcu dovoljeno pri nižji temperaturiLIKANJE Likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 110°C;

Likanje s paro lahko povzroči trajne poškodbe na tkaniniX

3.A. SPLOŠNA PRAVILA NOŠENJA MOŠKE SLUŽBENE UNIFORME – OSNOVNE

Službena srajca z dolgimi ali kratkimi rokavi se nosi s kravato. Srajca s kratkimi rokavi se lahko v poletnih mesecih, ko se čez njo ne nosi drugega oblačila, nosi brez kravate, pri čemer mora biti zgornji gumb odpet. Srajca mora biti v hlačah.Hlače se nosijo s pasom.Pulover se lahko nosi samostojno, pod njim je srajca s kravato. Čez pulover je lahko jopič ali vetrovka. V kombinaciji s puloverjem, ki se nosi samostojno, se lahko nosi le baretka.Bombažne hlače brez črte se lahko nosijo z jopičem ali puloverjem, ne smejo pa biti v kombinaciji s suknjičem.Vetrovka se lahko nosi čez katero koli vrhnje oblačilo, v vseh letnih časih.Čapka se lahko nosi le v kombinaciji s hlačami s črto.Baretka se lahko nosi le v kombinaciji z bombažnimi hlačami brez črte in enako kot v točki kjer so hlače s črto.Ploščica s priimkom je na vseh vrhnjih oblačilih razen na vetrovki.Na ovratniku katerega koli dela uniforme ni oznak.Na vseh desnih rokavih oblačil je našitek z izvezeno oznako enote razen na vetrovki.

Dovoljene kombinacije nošenja osnovne službene uniforme - moška. TIP ˝A˝ 1 2 3 4 5 6

Suknjič xJopič-kratka jakna x xČapka x x x x x baretkaPulover x xSrajca dolgi/kratki rokav x x x x x* xKravata x x x x xHlače s črto x x x x x x

*kombinacija je mogoča le s kratkimi rokavi

Page 35: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] A-5

Dovoljene kombinacije nošenja osnovne službene uniforme – moška.TIP ˝B˝ 1 2 3 4 5

Jopič-kratka jakna x xBaretka x x x x xPulover x xSrajca dolgi/kratki rokav x x x x x*Kravata x x x xBombažne hlače brez črte x x x x x

*kombinacija je mogoča le s kratkimi rokavi

3.B. SPLOŠNA PRAVILA NOŠENJA ŽENSKE SLUŽBENE UNIFORME – OSNOVNE

Bluza z dolgimi ali kratkimi rokavi se nosi s kravato. Bluza s kratkimi rokavi se lahko v poletnih mesecih, ko se nad njo ne nosi drugega oblačila, nosi brez kravate, pri čemer mora biti zgornji gumb odpet. Bluza je lahko v hlačah ali krilu ali pa se nosi čez hlače ali krilo.Hlače ali krilo se nosi s pasom.Pulover se lahko nosi samostojno, pod njim je bluza s kravato. Čez pulover je lahko jopič ali vetrovka. V kombinaciji s puloverjem, ki se nosi samostojno, se lahko nosi le baretka. Bombažne hlače brez črte se lahko nosijo z jopičem ali puloverjem, ne smejo pa biti v kombinaciji s suknjičem.Vetrovka se lahko nosi čez katero koli vrhnje oblačilo, v vseh letnih časih. Klobuček se nosi le v kombinaciji s hlačami s črto ali krilom.Baretka se lahko nosi le v kombinaciji z bombažnimi hlačami brez črte in enako kot v točki 7.3 kjer so hlače s črto.Ploščica s priimkom je na vseh vrhnjih oblačilih razen na vetrovki.Na ovratniku katerega koli dela uniforme ni oznak.Na vseh desnih rokavih oblačil je našitek z izvezeno oznako enote razen na vetrovki.

Dovoljene kombinacije nošenja osnovne službene uniforme - ženska. TIP ˝A˝ 1 2 3 4 5 6

Suknjič xJopič-kratka jakna x xKlobuček x x x x x baretkaPulover x xBluza dolgi/kratki rokav x x x x x* xKravata x x x x xHlače s črto ali krilo x x x x x x

* kombinacija je mogoča le s kratkimi rokavi

Dovoljene kombinacije nošenja osnovne službene uniforme - ženska.TIP ˝B˝ 1 2 3 4 5

Jopič-kratka jakna x xBaretka x x x x xPulover x xBluza dolgi/kratki rokav x x x x x*Kravata x x x xBombažne hlače brez črte x x x x x

* kombinacija je mogoča le s kratkimi rokavi

Page 36: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] A-6

*4. INFO: PRIMERJALNA TABELA Z NATO DRŽAVAMI.

Slovenska različica Nato različica TIP Bojna BDU (Battle Dress Uniform) TIP A CLASS A TIP B CLASS B TIP SVEČANA MASS DRESS

Page 37: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] A-7

Predmet: SPLOŠNI VOJAŠKI PREDPISI 1

Individualna veščina: NOŠENJE UNIFORME SV

SVV-1-01-001

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.TIPI UNIFORM V SLOVENSKI VOJSKI IN NAČINI NOŠENJAPozna vse tipe uniform v SVPozna vse načine nošenja

2.SPLOŠNA PRAVILA – POLETNA BOJNA UNIFORMAPozna vsa splošna pravila za nošenje bojne uniforme SV

3.

SPLOŠNA PRAVILA NOŠENJA MOŠKE SLUŽBENE UNIFORMEPozna vsa splošna pravila za nošenje moške službene uniforme SV

SPLOŠNA PRAVILA NOŠENJA ŽENSKE SLUŽBENE UNIFORME Pozna vsa splošna pravila za nošenje moške službene uniforme SV

*4.PRIMERJAVA Z NATO DRŽAVAMI.Zna primerjati SV uniformo z uniformami NATO.

*Opcija

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 38: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] A-8

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 39: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] A-9

Predmet: SPLOŠNI VOJAŠKI PREDPISI 1

Individualna veščina: SVV-1-01-002 POZNAVANJE ŽENEVSKIH IN HAAŠKIH KONVENCIJ181-105-1001 Comply with the Law of War and the Geneva and Hague Conventions

Pogoji izvedbe: V vojaških operacijah.

Standardi: Delovanje v skladu z Ženevskimi konvencijami in Haaškim pravom.OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

SPLOŠNO. Za kršitev mednarodnega vojnega prava (MVP) je osebno odgovoren vsak posameznik ki

stori takšno kršitev, ali jo ukaže da se storiODGOVORNOST POVELJNIKA ENOTE.

Je kazensko odgovoren, če podrejenim ukaže ravnanje, ki je v nasprotju z MVP. Osebno je odgovoren tudi starešina, ki ve, da so bila kršena pravila MVP, a zoper kršilca ne

uvede disciplinski postopek, Odgovoren je tudi takrat, ko krši pravila MVP zaradi ukaza višjih poveljnikov Je odgovoren, da njegovi podrejeni poznajo in obvladajo pravila MVP

STATUS BOJEVNIKA.Ima vsakdo, ki izpolnjuje 4 pogoje:

1. za svoja dejanja odgovarja nadrejenemu.2. nosi oznako pripadnosti.3. odkrito nosi orožje,4. upošteva pravila MVP

Izpolnjevanje povelj, ko le te vodijo v kršitev MVP:o tem govorijo Ženevske konvencije in Pravila službe v SV, da je pripadnik SV dolžan dosledno in brez ugovarjanja izvrševati ukaze, razen v primeru, ko je ukaz v nasprotju z MVPOMEJITVE VOJSKOVANJA, glede na:a. osebe:

- civilno prebivalstvo- dezerterji, ranjenci, bolni, kdor se preda in nima sredstev za obrambo- prepovedano je siliti nasprotnika v delovanje proti lastni državi

b. orožje (perfidna sredstva):- izstrelki lažji od 400 g, ki se razletijo polnjeni z gorljivo vsebino- izstrelek, ki se v telesu razstreli (DUM-DUM)- orožja, ki po nepotrebnem povzročajo bolečine- toksini in toksična orožja- dušljivci, biološka sredstva in plini- jedrsko orožje, napalm

c. način bojevanja in uporabe orožja:- izdajalsko ubijanje- izjava, da ni milosti- zloraba znakov in simbolov- kraja lastnine in ropanje- lažno identificiranje

d. prepoved napada civilnih ciljev, zaščitenih objektov in uničevanje naravnega okolja- teroristično bombardiranje (prehrambeni proizvodi, poljedelski pridelki na polju)- nebranjeno mesto in objekti, razen vojaška skladišča, vojaške ladje v luki in vojaška

letala na vzletni/pristajalni pisti- obvezna je predhodna obvestitev civilistov o bombardiranju kulturne dobrine

(spomeniki, cerkve, bolnice, sakralni objekti...)

Page 40: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] A-10

VOJNI UJETNIKI.

Spoštovanje in varna evakuacija:- osebna nedotakljivost in dostojanstvo- z vsemi vojnimi ujetniki (v/u) se ravna enako, izjema so ugodnosti ki temeljijo na činu,

zdravstvenem stanju, starosti in strokovni usposobljenosti- obvezna je vsestranska humanost evakuacije v taborišče

razorožitev :- v/u ostanejo ob razorožitvi predmeti za osebno rabo, čelada, plinska maska oziroma

vse tisto, kar sodi k priboru za osebno zaščito, hrana in obleka- ne sme se v/u odvzeti čina, državljanstva, odlikovanj, denar se mu lahko odvzame

samo ob predhodnem popisuzasliševanje:

- v/u je med zaslišanjem dolžan povedati samo: PRIIMEK, IME, ČIN. DATUM ROJSTVA, ŠTEVILKO ENOTE, OSEBNO IN SERIJSKO ŠTEVILKO

- prepovedano je telesno in duševno mučenje z namenom pridobitve informacije- obvezno je zaslišanje v jeziku, ki ga v/u razume

prepoved fizičnega in psihičnega mučenja:- obvezna je humanost- prepovedano je fizično pohabljanje, nasilnost biomedicinski poskusi, nasilnost,

zastraševanje in žalitev- obvezna je osebna nedotakljivost in dostojanstvo- v/u ne sme opravljati škodljivih, zdravju nevarnih, poniževalnih del, odstranjevati min

disciplinski in kazenski ukrepi:- kolektivni disciplinski ukrepi, ki vplivajo na prehrano so prepovedani- v/u se za isto dejanje kaznuje samo enkrat- v/u se lahko izreče samo takšne kazni, ki so predvidene za pripadnike njenih OS- prepovedana so kolektivna kaznovanja za individualna dejanja- trajanje posamezne kazni v nobenem primeru ne sme trajati dlje kot 30 dni

CIVILISTI.

Ženevska konvencija o zaščiti civilnih oseb med vojno iz leta 1949 opredeljuje:- ščiti osebe med spopadom in okupacijo- zaščitene osebe se ne morejo odpovedati pravicam te konvencije- civilne bolnišnice ne smejo biti žrtev napada, razen če opravljajo dejanja škodljiva za

nasprotnika- spoštovanje in zavarovanje sanitetnih vozil- pravica oseb do svoje osebnosti, dostojanstva, vere, obredov- prepoved telesnega in duševnega nasilja- prepovedana je zloraba rdečega križa idr. Ženevskih znakov- prepovedano je ropanje, kopičenje in zbiranje osebnih stvari umrlih

Page 41: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] A-11

Predmet: SPLOŠNI VOJAŠKI PREDPISI 1

Individualna veščina: POZNAVANJE ŽENEVSKIH IN HAAŠKIH KONVENCIJ

SVV-1-01-002

Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino preverjaj skozi vodeno diskusijo s svojimi vojaki.

Razlaga vojakom: /

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. Razume in pozna odgovornost poznavanja MVP2. Pozna 4 pogoje, ki opredeljujejo status bojevnika3. Pozna omejitve vojskovanja4. Pozna splošna pravila o ravnanju z vojnimi ujetniki5. Pozna splošna določila o zaščiti civilistov

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 42: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] A-12

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 43: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] A-13

Predmet: SPLOŠNI VOJAŠKI PREDPISI 1

Individualna veščina: SVV-1-01-003 SOOČANJE Z MEDIJI (Radio / TV / Časopis)224-176-1425 Interact with News Media

Pogoji izvedbe: V vojaških operacijah v urbanih naseljih, ali v vojašnici – ustrezno sodeluj z mediji (novinarji/TV...). Vojaški predstavnik za stike z javnostjo NI PRISOTEN!

Standardi: Identificiraj principe sodelovanja z mediji.OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1. VLOGA POSAMEZNIKA PRI SODELOVANJU Z MEDIJI.

a. Preveri novinarsko izkaznico/identifikacijo ali novinarski akreditiv. Če oseba pokaže ustrezne dokumente, nadaljuj z intervjujem. Če oseba ne pokaže ustrezne dokumente, se obrni na svojega nadrejenega, ali na predstavnika za stike z javnostjo.

b. Tvoje pravice:(1) Ni ti treba govoriti z novinarji(2) Ni ti treba odgovarjati na vsa vprašanja(3) Ti nadziraš čas trajanja intervjuja

c. Ne diskutiraj o zadevah, ki se tičejo varnostne zagotovitve delovanja (OPSEC).Zapomni si: Operations Security (OPSEC) - Varnostno delovanje.Proces, ki ob uporabi pasivnih ali aktivnih sredstev zagotavlja ustrezno varnost sil, da bi preprečilisovražniku poznavanje razporeditve, zmogljivosti in namere lastnih sil.

2. NAVODILA ZA POGOVOR Z NOVINARJI.

a. Premisli, preden odgovorišb. Govori resnico. Ne smeš lagati, ali namerno zavajati novinarjevc. Diskutiraj le o zadevah, za katere si neposredno odgovoren, ali če si popolnoma seznanjen z

njimid. Ne odgovarjaj na špekulativna (hipotetična) vprašanja. Npr. »Kaj, če...«e. Izogibaj se žargonu, kraticam, narečju in tehničnim/strokovnim izrazomf. Če ti zastavijo vprašanje in več možnih odgovorov, izberi odgovor ki je najbolj

primeren/zadosteng. Zavedaj se, da so tvoje izjave lahko objavljene (TV/Radio/Časopis)h. Ko izjavljaš svoje mnenje, uporabljaj »JAZ« in ne »MI«i. Odgovori naj bodo kratki, jasni in jedrnatij. Če ne veš odgovora na vprašanje, ali če o zadevi zaradi nekaterih razlogov ne moreš govoriti,

to jasno povej novinarjem. Izogibaj se izjavi »BREZ KOMENTARJA«3. O TVOJEM SODELOVANJU / POGOVORU Z MEDIJI OBVESTI SVOJEGA NADREJENEGA.

Page 44: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] A-14

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 45: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] A-15

Predmet: SPLOŠNI VOJAŠKI PREDPISI 1

Individualna veščina: SOOČANJE Z MEDIJI (Radio / TV / Časopis)

SVV-1-01-003Priprave za preverjanje:

Priprava: Uporabi realističen scenarij in simuliraj intervju z vojakom, ki ga preverjaš. Uporabi lažne / neprave novinarsko izkaznico/akreditiv, če je to potrebno.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora sodelovati z mediji (intervju z novinarjem), brez prisotnosti predstavnika za stike z javnostjo. Oceni vojakovo sposobnost soočanja z mediji.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. PREVERI NOVINARSKO IZKAZNICO, ALI AKREDITIV2. NAŠTEJE SVOJE PRAVICE (3)

3.MED INTERVJUJEM NE GOVORI O ZADEVAH, KI SE NANAŠAJO NA VARNOSTNO ZAGOTOVITEV DELOVANJA (OPSEC)

4.DISKUTIRA LE O ZADEVAH, ZA KATERE SI NEPOSREDNO ODGOVOREN

DISKUTIRA LE O ZADEVAH, Z KATERIMI SI POPOLNOMA SEZNANJEN5. NE ODGOVARJA NA ŠPEKULATIVNA / HIPOTETIČNA VPRAŠANJA6. NE UPORABLJA ŽARGONA, KRATIC ALI TEHNIČNIH/STROKOVNIH IZRAZOV7. NA VPRAŠANJA ODGOVARJA KRATKO, JASNO IN JEDRNATO8. NE DAJA NOBENIH »OFF THE RECORD« IZJAV9. IZOGIBA SE IZJAVI »BREZ KOMENTARJA«

10. O SODELOVANJU / POGOVORU Z MEDIJI OBVESTI SVOJEGA NADREJENEGA

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 46: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] A-16

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 47: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-1

B.PREDMET 02 - SANITETA 1VSEBINA

B. PREDMET 02 - SANITETA 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------B-1

SVV-1-02-001 PREGLEJ POŠKODOVANCA------------------------------------------------------------------------------------------------B-3OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B-7

SVV-1-02-002 ODSTRANI TUJEK IZ GRLA (poškodovanec je pri zavesti) -------------------------------------------------------B-9OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-11

SVV-1-02-003 PRVA POMOČ - ŠOK --------------------------------------------------------------------------------------------------------- B-13OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-15

SVV-1-02-004 PRVA POMOČ - OPEKLINE ------------------------------------------------------------------------------------------------ B-17OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-19

SVV-1-02-005 PRVA POMOČ - VROČINSKE POŠKODBE----------------------------------------------------------------------------B-21OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-23

SVV-1-02-006 PRVA POMOČ – ODPRTA RANA NA TREBUHU -------------------------------------------------------------------- B-25OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-27

SVV-1-02-007 PRVA POMOČ – ODPRTA RANA NA PRSNEM KOŠU ------------------------------------------------------------B-29OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-31

SVV-1-02-008 PRVA POMOČ– KRVAVITVE IZ OKONČIN ----------------------------------------------------------------------------B-33OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-37

SVV-1-02-009 PRVA POMOČ– ODPRTA RANA NA GLAVI -------------------------------------------------------------------------- B-39OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-41

SVV-1-02-010 PRVA POMOČ - ZLOMI ------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-43OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-47

SVV-1-02-011 PRVA POMOČ – UMETNO DIHANJE (usta-na-usta) ---------------------------------------------------------------B-49OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-53

SVV-1-02-012 PRVA POMOČ – ŽIVČNI BOJNI STRUPI -------------------------------------------------------------------------------B-55OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-59

SVV-1-02-013 PRVA POMOČ – OZEBLINE / OMRZLINE / PODHLADITEV------------------------------------------------------B-61OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-65

SVV-1-02-014 PRENAŠANJE RANJENCA-------------------------------------------------------------------------------------------------B-67OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-75

SVV-1-02-015 IZVAJANJE INDIVIDUALNIH PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH UKREPOV (PZU) -----------------------B-77OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-83

SVV-1-02-016 POLOŽAJ ZA NEZAVESTNEGA ------------------------------------------------------------------------------------------B-85OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-87

SVV-1-02-017 PREGLEJ RANJENEGA SOBORCA V TAKTIČNI / BOJNI SITUACIJI ---------------------------------------- B-89OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-93

SVV-1-02-018 OŽIVLJANJE (CPR) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-95OCENJEVALNI KARTON ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B-101

Page 48: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 49: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-3

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: SVV-1-02-001 PREGLEJ POŠKODOVANCA081-831-1000 Evaluate a Casualty

Pogoji izvedbe: Poškodovanec kaže znake ali/in simptome poškodb.

Standardi: Poškodovanec je pregledan po pravilnem vrstnem redu. Vsi simptomi in/ali znaki so identificirani/ugotovljeni. Poškodovanca imobiliziramo, če sumimo, da gre za poškodbo vratu ali hrbtenice.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOVZapomni si: Ko pregleduješ in/ali oskrbuješ za poškodovanca, poišči medicinsko pomoč (medic) takoj ko je to mogoče. Ne prekini z oskrbovanjem, če situacija to omogoča – pošlji drugo osebo, da poišče ustrezno medicinsko pomoč.

Pozor: Če so prisotni znaki kemične ali biološke zastrupitve, takoj nadeni poškodovancu zaščitno masko. Če sumimo, da ima poškodovanec zlomljen vrat ali hrbtenico, ne premikaj poškodovanca, razen če je to nujno potrebno za njegovo preživetje.

1. PREVERI REAGIRANJE POŠKODOVANCA.

a. Vprašaj ga z glasnim, ampak pomirjujočim glasom: »Ali si O.K.?«b. Nežno ga potrepljaj po rami.c. Opazuj poškodovanca in njegove reakcije. Če poškodovanec ne reagira, začni z korakom 2.d. Če je poškodovanec pri zavesti, ga vprašaj; »Kje te boli? Ali; Kje se počutiš drugače kot

običajno?«Začni z korakom 3. Če je poškodovanec pri zavesti, ampak se duši in ne more govoriti, prekini z pregledom in mu nudi PP (SVV-1: Odstrani tujek iz grla).

2. PREVERI, ČE DIHA.

a. Opazuj njegov prsni koš (če se dviga in spušča).b. Poslušaj če diha (svoje uho približaj njegovim ustom in nosu).c. Začuti, če diha (svojo roko ali lice približaj njegovim ustom in nosu). Če poškodovanec ne diha,

prekini z pregledom n mu nudi PP (glej SVV-1: Umetno dihanje).

Zapomni si: Med nudenjem umetnega dihanja usta-na-usta, preverjaj poškodovančev pulz/utrip.o

3. PREVERI, ČE KRVAVI.

Pozor: Če je poškodovanec na kontaminiranem območju, ne odkrivaj njegovih ran!

a. Poglej, če ima na obleki/uniformi krvave madeže, ali če mu kje brizga kri.b. Poglej, če ima vstopne in izstopne rane.c. Če krvavi, prekini z pregledom in mu nudi ustrezno PP:

(1) Poškodba na roki ali nogi (glej SVV-1: Krvavitve iz okončin)(2) Delna ali popolna amputacija (glej SVV-1: Krvavitve iz okončin)(3) Odprta rana na glavi (glej SVV-1: Odprta rana na glavi)(4) Odprta rana na trebuhu (glej SVV-1: Odprta rana na trebuhu)(5) Odprta rana na prsnem košu (glej SVV-1: Odprta rana na prsnem košu)

Page 50: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-4

4. PREVERI, ČE JE V ŠOKU.

a. Preveri, če kaže poškodovanec naslednje znake in/ali simptome: (1) Prepotena in hladna koža. (2) Bleda koža. (3) Nemirnost in nervoznost. (4) Žeja. (5) Izguba krvi (krvavitve). (6) Zmedenost. (7) Hitrejše bitje srca. (8) Modrikasta koža, predvsem okoli ust. (9) Slabost ali/in bruhanje.

b. Če so prisotni znaki ali/in simptomi šoka, prekini z pregledom in nudi PP (glej SVV-1: PP- šok).

5. PREVERI, ČE IMA ZLOME.

a. Preveri, če ima poškodovanec znake in simptome poškodb vratu ali hrbtenice:(1) Bolečina in napetost na vratu ali na hrbtu.(2) Vreznine ali modrice na vratu/hrbtu.(3) Nezmožnost premikanja (paraliza ali otrplost.

- Vprašaj ga, če se lahko premika (paraliza).- Dotakni se njegovih nog in rok; vprašaj ga, če kaj čuti (otrplost).

(4) Neobičajni položaji telesa, ali udov.

Pozor: Če ima poškodovanec poškodovan vrat ali hrbtenico, ga ne premikaj – razen če to moraš storiti, da rešiš njegovo življenje!

b. Imobiliziraj poškodovanca, če sumiš da ima poškodovan vrat ali hrbtenico: (1) Povej mu, da se ne sme premikati. (2) Če ima poškodovano hrbtenico, mu pod hrbet (spodnji obok) položi blazino (zvita oblačila). (3) Če gre za poškodbo vratu, mu pod vrat položi blazino (zvita oblačila); čevlje napolni s peskom/zemljo/kamenjem in jih postavi levo in desno ob glavi.

c. Preveri, če ima na rokah ali nogah odprte ali/in zaprte zlome:(1) Preveri, če ima odprte zlome.

- preglej ga, če krvavi- preglej, če mu iz kože štrlijo kosti

(2) Preveri, če ima zaprte zlome.- preglej, če ima na udih otekline- preglej, če ima na udih spremenjeno barvo kože- preglej, če ima na udih deformacije (nepravilni položaji)

d. Če ima poškodovanec zlomljene roke ali/in noge prekini z pregledom in mu nudi PP (glej SVV-1:Zlomi).

6. PREVERI, ČE IMA OPEKLINE.

a. Pazljivo preveri, če ima rdečo, mehurjasto ali ožgano kožo. Prav tako preveri, če ima ožgana oblačila.

b. Če je poškodovanec opečen, prekini z pregledom in mu nudi PP (glej SVV-1: PP Opekline)

Page 51: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-5

7. PREVERI, ČE IMA POŠKODOVANO GLAVO.

a. Preveri, če ima naslednje znake in simptome: (1) Neenaki zenici. (2) Tekočina iz ušes, nosu, ust ali iz rane. (3) Nerazločni govor. (4) Zmedenost. (5) Zaspanost. (6) Izguba spomina ali nezavest. (7) Opotekajoča hoja. (8) Glavobol. (9) Vrtoglavica (10) Bruhanje. (11) Paraliza. (12) Zvijanje, trzanje in krči.

b. Če ima poškodovano glavo, poškodovanca opazuj in mu po potrebi nudi umetno dihanje (usta-na-usta); glej SVV-1: Umetno dihanje, ali SVV – Krvavitve, ali SVV – PP šok.)

8. POIŠČI MEDICINSKO POMOČ.

Poišči medicinsko pomoč čim hitreje, vendar ne pusti poškodovanca samega in ne prekini z nudenjem PP. Če je mogoče, pošlji drugo osebo po pomoč

9. VSE KORAKE IZVEDI V PRAVILNEM VRSTNEM REDU.

10. IDENTIFICIRAJ VSE POŠKODBE IN STANJE POŠKODOVANCA.

Page 52: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-6

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 53: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-7

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: PREGLEJ POŠKODOVANCASVV-1-02-001

Priprave za preverjanje:

Priprava: Pripravi »poškodovanca«, ki simulira eno ali več ran/poškodb. Simuliraj poškodbe z uporabo umetnih ran, ali z drugimi priročnimi sredstvi (barva…). Lahko svetuješ in vodiš »poškodovanca«, če je le-ta pri zavesti; lahko kaže znake šoka, ali poškodbe glave in kako se naj odziva vojaku, ki ga pregleduje, recimo; kako naj odgovarja vojaku na vprašanja, kot so: Kje si poškodovan?, ali Kje te boli?Če gre za nezavestnega poškodovanca, moraš voditi vojaka, ki pregleduje. Na primer; objasni vojaku, ali poškodovanec diha, ali pa mu opiši znake (šok).

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da naj izvede vse potrebne korake za pregled poškodovanca in da naj identificira vse znake ali/in simptome poškodb. Povej vojaku, naj ti pove/razloži, kakšne ukrepe bo izvedel (umetno dihanje, povijanje rane, itd.) Vojaku pri tej individualni veščini ni potrebno oskrbeti poškodb/ran, ampak jih ugotoviti, razen če gre za poškodbo vratu ali hrbtenice (imobilizacija).

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. PREVERI REAGIRANJE POŠKODOVANCA2. PREVERI, ČE DIHA3. PREVERI, ČE KRVAVI4. PREVERI, ČE JE V ŠOKU5. PREVERI, ČE IMA ZLOME6. PREVERI, ČE IMA OPEKLINE7. PREVERI, ČE IMA POŠKODOVANO GLAVO8. POIŠČI MEDICINSKO POMOČ9. VSE KORAKE IZVEDI V PRAVILNEM VRSTNEM REDU10. IDENTIFICIRAJ VSE POŠKODBE IN STANJE POŠKODOVANCA

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 54: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-8

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 55: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-9

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: SVV-1-02-002 ODSTRANI TUJEK IZ GRLA (poškodovanec je pri zavesti)081-831-1003 Perform First Aid to Clear an Object Stuck in the Throat of a Conscious Casualty

Pogoji izvedbe: Vidiš poškodovanca, ki ima težave pri dihanju, zaradi tujka v grlu.

Standardi: Odstrani tujek iz poškodovančevega grla. Izvajaj Heimlichov prijem (trebušni ali prsni stisk), dokler poškodovanec zopet ne zadiha normalno in začne govoriti – vojak se oceni kot kvalificiran / Poškodovanec pade v nezavest – potrebno je izvesti umetno dihanje (usta-na-usta).

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. UGOTOVI, ČE POŠKODOVANEC POTREBUJE POMOČ.a. Če poškodovanec normalno diha – normalno govori (mogoče poškodovanec samo hlasta za

zrakom med kašljanjem), ne posreduj. b. Če poškodovanec težko diha (slabotno kašljanje z visokim tonom in znaki šoka), nadaljuj z

korakom 2.c. Če ima poškodovanec popolnoma zaprte dihalne poti (ne more govoriti, dihati in izkašljevati, ali

se drži za svoj vrat in hodi opotekajoče), nadaljuj z korakom 2.2. IZVEDI HEIMLICHOV PRIJEM.

Zapomni si: Heimlichovega prijema ne smemo izvajati na osebah, ki so v visoki nosečnosti, na osebah ki so zelo debeli, ali na osebah ki imajo večjo rano na želodcu!

a. Izvedi trebušni Heimlichov prijem:Če ima poškodovanec na sebi neprebojni jopič, mu ga snemi!

(1) Postavi se za poškodovancem.(2) Primi (objemi) ga okoli njegovega pasu.(3) Eno dlan stisni v pest.(4) Členke pesti položi med popkom in prsnim košem/rebri.(5) Pest primi z drugo roko.(6) Izvedi sunkovit stisk nazaj in navzgor.

Zapomni si: Vsak stisk izvedi posamično in odločno. Heimlichov prijem izvajaj tako dolgo, dokler poškodovancu ne sprostiš dihalne poti. Če poškodovanec pade v nezavest, prekini z izvajanjem prijema!

Page 56: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-10

b. Izvedi prsni Heimlichov prijem:(1) Postavi se za poškodovancem.(2) Primi (objemi) ga okoli prsnega koša / pod rameni.(3) Eno dlan stisni v pest.(4) Členke pesti položi na sredino prsnega koša.(5) Pest primi z drugo roko.(6) Izvedi stisk nazaj.

Zapomni si: Vsak stisk izvedi počasi in odločno!

c. Izvedi trebušni Heimlichov prijem – poškodovanec leži:(1) Počepni nad poškodovančevimi stegni.(2) Prvo dlan položi na poškodovančev trebuh (med popkom in prsnim košem – rebri).(3) Drugo dlan položi na prvo.(4) Prsti gledajo proti poškodovančevi glavi.(5) Izvedi pritisk na njegov trebuh z hitrim gibom naprej in navzgor (uporabi svojo težo za

izvedbo postopka).

3. NADALJUJ Z IZVAJANJEM HEIMLICHOVEGA PRIJEMA, DOKLER POŠKODOANCU NE SPROSTIŠ DIHALNE POTI.

Če poškodovanec normalno zadiha, je vojak kvalificiran za izvajanje Heimlichovega prijema!

Zapomni si: Če poškodovanec pade v nezavest, mu tujek v grlu poskušaj odstraniti s prstom, nato začni z nudenjem umetnega dihanja (usta-na-usta)!

Zapomni si: Ko je tujek iz grla odstranjen, pazljivo opazuj poškodovanca in če je to potrebno ga preglej, če nima še kakšnih drugih poškodb.

Page 57: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-11

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: ODSTRANI TUJEK IZ GRLA (poškodovanec je pri zavesti)

SVV-1-02-002

Priprave za preverjanje:

Priprava: Potrebuješ vojaka, ki bo igral »poškodovanca«.

Razlaga vojakom: Vojakom opiši simptome normalnega, oteženega ali onemogočenega dihanja. Vprašaj vojaka, kaj mora storiti. Korak 1 oceni z njegovim odgovorom. Povej vojaku, da naj izvede vse korake prve pomoči (PP) v pravilnem zaporedju, da poškodovancu odstrani tujek iz grla. Povej vojaku, naj ti pokaže kako se mora postaviti, v kakšnem položaju mora imeti roke in v kakšen položaj mora postaviti poškodovanca za izvajanje Heimlichovega prijema. Vojak ti mora povedati/razložiti, kako se izvede ta prijem. Razloži vojaku, da pri simuliranem ocenjevanju ne izvaja pravilnega prijema, saj bi s tem lahko poškodoval igralca »poškodovanca«. Pri simuliranem ocenjevanju ne ocenjuj koraka 3.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. UGOTOVI, ČE POŠKODOVANEC POTREBUJE POMOČ

2.

IZVEDE HEIMLICHOV PRIJEM:(1) Izvede trebušni Heimlichov prijem(2) Izvede prsni Heimlichov prijem(3) Izvede trebušni Heimlichov prijem – poškodovanec leži

3.NADALJUJE Z IZVAJANJEM HEIMLICHOVEGA PRIJEMA, DOKLER POŠKODOANCU NE SPROSTI DIHALNE POTI

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 58: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-12

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 59: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-13

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: SVV-1-02-003 PRVA POMOČ - ŠOK081-831-1005 Perform First Aid to Prevent or Control Shock

Pogoji izvedbe: Vidiš poškodovanca, ki diha. Poškodovanec ne krvavi nekontrolirano. Ima enega ali več simptomov šoka. Potrebna oprema & materiali: Vojaška jakna, odeja ali pončo.

Standardi: Prepreči, da poškodovanec pade v šok; postavi ga v ustrezen položaj, odpni mu zategnjena oblačila, potolaži in ohrabri ga, zagotovi mu senco/zaščito pred direktnim soncem, ali pa ga zaščiti pred mrazom. Ne prizadeni mu dodatnih poškodb.

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. POSTAVI POŠKODOVANCA V PRAVILNI POLOŽAJ.

a. Poškodovanca premakni v zaklon, če to situacija dovoljuje in če je zaklon na voljo.

b. Položi ga na hrbet, razen če mu sedeči položaj omogoča lažje dihanje.c. Dvigni mu noge višje od srca – uporabi stabilen predmet, da mu noge ne

zdrsnejo dol.Pozor: Če ima poškodovanec zlomljeno nogo, rano na trebuhu ali rano na glavi, mu ne smeš dvigati nog!

2. ODPNI MU TESNO OBLEKO (ovratnik / pas…).Pozor: Če je poškodovanec v kontaminiranem območju, mu ne odpenjaj oblačil!

3. PREPREČI PREGREVANJE / PODHLADITEV.a. Pokrij poškodovanca, da preprečiš izgubo toplote v hladnem vremenu.

Tudi pod njega položi odejo/pončo. b. Premakni poškodovanca v senco / zaklon pred soncem – v vročem

vremenu.Pozor: Poškodovancu ne daj ničesar za piti in jesti.

V hladnem vremenu Glavo obrnemo na stran

4. POŠKODOVANCA POMIRI IN OHRABRI.a. Prevzemi pobudo in pokaži samozavestnost.b. Pokaži poškodovancu, da boš poskrbel za njega.

Pozor: Če moraš zapustiti poškodovanca, mu položi glavo na stran – da preprečiš zadušitev v primeru bruhanja.

5. POIŠČI MEDICINSKO POMOČ.Zapomni si: Pazljivo opazuj poškodovanca in pravočasno identificiraj znake, ki ogrožajo njegovo življenje. Preglej ga, če nima dodatnih ran/poškodb in poišči medicinsko pomoč (bolničar).

Page 60: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-14

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 61: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-15

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: PRVA POMOČ - ŠOKSVV-1-02-003

Priprave za preverjanje:

Priprava: Potrebuješ vojaka, ki bo igral poškodovanca. Poškodovanec naj se uleže. Na voljo imej čutaro polno vode – za testiranje koraka 3.

Razlaga vojakom: Povej vojakom, da morajo poškodovancu nuditi PP pred šokom. Lahko prilagajaš ocenjevanje; povej vojaku, da je vreme mrzlo ali vroče; da ima poškodovanec zlomljeno nogo, ali da ima odprto rano na trebuhu – ugotovi, ali vojak ve, kaj storiti. Ne ocenjuj koraka 5 pri simuliranem ocenjevanju!

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

POSTAVI POŠKODOVANCA V PRAVILNI POLOŽAJ.a. Poškodovanca premakne v zaklon, če to situacija dovoljuje in če je

zaklon na voljo.b. Položi ga na hrbet, razen če mu sedeči položaj omogoča lažje dihanje.c. Dvigne mu noge višje od srca – uporabi stabilen predmet, da mu noge

ne zdrsnejo dol.

2.

ODPNE MU TESNO OBLEKO (ovratnik / pas…).a. Pokrije poškodovanca, da prepreči izgubo toplote v hladnem vremenu.

Tudi pod njega položi odejo/pončo. alib. Premakne poškodovanca v senco / zaklon pred soncem – v vročem

vremenu.

3.PREPREČI PREGREVANJE / PODHLADITEV.

a. Prevzeme pobudo in pokaže samozavestnost.b. Pokaže poškodovancu, da bo poskrbel za njega.

4. POŠKODOVANCA POMIRI IN OHRABRI.5. POIŠČE MEDICINSKO POMOČ.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 62: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-16

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 63: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-17

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: SVV-1-02-004 PRVA POMOČ - OPEKLINE081-831-1007 Perform First Aid for Burns

Pogoji izvedbe: Vidiš poškodovanca, ki je opečen/ima opekline. Potrebna MTS: Poškodovančev SK-1 in čutara vode. Standardi: Nudi PP, ne da poškodovancu povzročiš dodatne poškodbe. Če je potrebno, nevtraliziraj vzrok poškodbe. Na opeklino pazljivo položi gazo in jo pravilno previj z povojem.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. NEVTRALIZIRAJ VZROK OPEKLINE.

a. VROČINSKE OPEKLINE: Če poškodovancu gori obleka/uniforma, ga pokrij z jakno, ali z večjim ne-sintetičnim materialom; ter ga povaljaj po tleh – da pogasiš ogenj.

b. OPEKLINE – ELEKTRIČNI TOK: Če je poškodovanec v stiku z el. tokom, izklopi elektriko, če je stikalo v bližini. Če el. toka ne moreš izklopiti, poškodovanca z neprevodnim materialom (vrv, lesena palica, oblačila) povleči/porini vstran od vira el.toka.

Pozor: Ne dotikaj se poškodovanca z golimi rokami!Pozor: Visoka napetost, ali udar strele lahko povzroči trenutno nezavest, težave z dihanjem, ali nepravilno bitje srca!

c. KEMIČNE OPEKLINE:Pozor: Mehurji, ki jih povzročajo kemikalije, so pravzaprav opekline! Ne poskušaj dekontaminirati kože, ki je že pokrita z mehurji. Če na koži še ni mehurjev, dekonaminiraj kožo!

(1) Tekoče kemikalije – splakni z vodo/ali z drugo nevnetljivo tekočino. Uporabi čim več tekočine.(2) Suhe kemikalije – odstrani z kože z čisto in suho tkanino. Če imaš na voljo res velike količine

vode, splakni prizadeto mesto, drugače vode ne uporabljaj. (3) Suhi fosfor – pogasi / zaduši z vodo, mokro tkanino, ali blatom. Prizadeto mesto pusti pokrito z

mokrim materialom. d. LASERSKE OPEKLINE: Poškodovanca odstrani od laserskega vira (pazi na oči).

Zapomni si: Ko si poškodovanca odstranil od vira opeklin, ga pogosto opazuj – lahko se razvijejo stanja, ki zahtevajo izvedbo osnovnih postopkov prve pomoči (ohranitev življenja)!

2. ODKRIJ RANO / OPEKLINO.Pozor: V kontaminiranem območju ne odkrivaj ran/opeklin!

a. Oblačila, ki pokrivajo opeklino, pazljivo razparaj/razreži.Pozor: Ne poskušaj odstraniti obleke, ki se je prijela na rano/opeklino!

b. Previdno dvigni oblačilo vstran od opekline.Zapomni si: Z obleko ne drgni po opečenem mestu!Zapomni si: Če ima poškodovanec opečeno roko ali/in zapestje, mu odstrani ves nakit/uro in jih pospravi v njegov žep!

3.NA OPEKLINO POLOŽI GAZO.Zapomni si: Če gre za bel fosfor, mora biti gaza mokra!

a. Gazo položi direktno na opeklinob. S povojem popolnoma prekrij/previj gazoc. Povoj zaveži/učvrsti vstran od mesta opekline – NE DIREKTNO NAD RANO!d. Povoj in gaza ne sme drseti z opekline in hkrati ne sme biti pretesno povita

Zapomni si: El .tok pogosto povzroči vstopno in izstopno rano/opeklino. Poskrbi za obe!4. BODI POZOREN!

a. NE PREBADAJ MEHURJEV!b. NA OPEKLINO NE DAJAJ MASTI, ALI OLJA!c. GAZE NE DAJAJ PREKO OBRAZA IN GENITALIJ!

Zapomni si: Če je poškodovanec pri zavesti in če mu ni slabo, mu daj za piti malo vode!Zapomni si: Poškodovanca pazljivo opazuj; preveri, če ima še druge poškodbe in poišči medicinsko pomoč – MEDIC!

Page 64: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-18

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 65: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-19

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: PRVA POMOČ - OPEKLINESVV-1-02-004

Priprave za preverjanje:

Priprava: Potrebuješ igralca »poškodovanca«. Uporabi umetne rane (barvo). Zagotovi material za oskrbo opeklin (vrv, odeje, voda, SK-1). Če simuliraš poškodbo zaradi el. toka; naj se »poškodovanec« uleže na vrv/žico. Imej na voljo dovolj materiala za oskrbo dveh simuliranih ran/opeklin na vojaka, ki ga ocenjuješ.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, kaj je opeklo poškodovanca in da mora pravilno ukrepati. Ko vojak konča korak 1, mu povej da je poškodovanec pri zavesti in da nima drugih poškodb, razen opeklin. Ko ocenjuješ korak 2, lahko poveš vojaku, da se je obleka prijela na opeklino, ali da je poškodovanec v kontaminiranem območju.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. NEVTRALIZIRA VZROK OPEKLINE2. ODKRIJE RANO / OPEKLINO3. NA OPEKLINO POLOŽI GAZO / POVIJE RANO

4.

POZORNOST! a. NE PREBADA MEHURJEV! b. NA OPEKLINO NE DAJA MASTI, ALI OLJA! c. GAZE NE DAJA PREKO OBRAZA IN GENITALIJ!

5. PREVERI, ČE POŠKODOVANEC NIMA ŠE DRUGIH POŠKODB IN POIŠČEMEDICINSKO POMOČ (MEDIC)

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 66: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-20

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 67: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-21

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: SVV-1-02-005 PRVA POMOČ - VROČINSKE POŠKODBE081-831-1008 Perform First Aid for Heat Injuries

Pogoji izvedbe: Vidiš poškodovanca, ki ima znake in simptome vročinske poškodbe. Poškodovanec ima pri sebi polno čutaro hladne/pitne vode.

Standardi: Prepoznaj tip vročinske poškodbe in nudi poškodovancu ustrezno prvo pomoč (PP).

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. IDENTIFICIRAJ TIP VROČINSKE POŠKODBE.

a. VROČINSKI KRČI - simptomi:(1) Mišični krči v rokah, nogah ali v abdomenu(2) Močno/prekomerno potenje(3) Žeja

b. VROČINSKA IZČRPANOST – simptomi (prvih pet simptomov se pojavi pogosto, ostali le včasih):(1) Močno potenje / bleda, vlažna, hladna koža(2) Glavobol(3) Slabotnost(4) Vrtoglavica(5) Izguba apetita(6) Vročinski krči(7) Slabost (z, ali brez bruhanja)(8) Sila na vodo (uriniranje)(9) Hitro dihanje(10) Drhtenje rok in/ali nog(11) Zmedenost

c. VROČINSKI UDAR / SONČARICA– simptomi:(1) Pordečela, vroča in suha koža(2) Glavobol(3) Vrtoglavica(4) Slabost(5) Zmedenost(6) Slabotnost(7) Izguba zavesti(8) Božjasten napad(9) Slaboten in pospešen pulz(10) Slabotno in hitro (plitko) dihanje

2. NUDI USTREZNO PRVO POMOČ.

a. VROČINSKI KRČI:(1) Poškodovanca premakni v hlad, ali senco (ali pa improviziraj/ naredi zaščito pred soncem;

npr. z šotorskim platnom)(2) Poškodovancu sleči odvečna oblačila (razen, če si na kontaminiranem območju)(3) Poškodovanec naj počasi spije vsaj eno čutaro hladne vode(4) Poišči medicinsko pomoč (MEDIC), če se vročinski krči nadaljujejo

Page 68: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-22

b. VROČINSKA IZČRPANOST:(1) Poškodovanca premakni v hlad, ali senco (ali pa improviziraj/ naredi zaščito pred soncem;

npr. z šotorskim platnom)(2) Poškodovancu sleči odvečna oblačila in obutev (razen, če si na kontaminiranem območju)(3) Poškodovanca polij z hladno vodo in ga prevetri /z pahljačo (razen, če si v

kontaminiranem območju)(4) Poškodovanec naj počasi spije vsaj eno čutaro hladne vode(5) Dvigni njegove noge v višji položaj(6) Opazuj poškodovanca, dokler simptomi ne izginejo, ali do prihoda medicinske pomoči

Zapomni si: Če je le mogoče, naj poškodovanec preostanek dneva počiva (brez fizičnih aktivnosti)!

c. VROČINSKI UDAR / SONČARICA:

POZOR: Sončarica – nujna (prioritetna) medicinska pomoč. Lahko povzroči smrt, če pomoč pride prepozno. Takoj začni z ohlajevanjem poškodovanca in ga ohlajuj vse do prihoda transporta in med evakuacijo!

(1) Poškodovanca premakni v hlad, ali senco (ali pa improviziraj/ naredi zaščito pred soncem; npr. z šotorskim platnom)

(2) Poškodovancu sleči odvečna oblačila (razen, če si na kontaminiranem območju)(3) Poškodovanca polij, ali poškropi z hladno vodo in ga prevetri /z pahljačo (razen, če si v

kontaminiranem območju)(4) Masiraj poškodovančeve roke in noge (razen, če si v kontaminiranem območju)(5) Dvigni njegove noge v višji položaj(6) Če je poškodovanec pri zavesti, naj počasi spije vsaj eno čutaro hladne vode

Zapomni si: Pazljivo opazuj in spremljaj stanje poškodovanca. Preglej ga, če nima še drugih poškodb!

Page 69: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-23

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: PRVA POMOČ - VROČINSKE POŠKODBE

SVV-1-02-005

Priprave za preverjanje:

Priprava: /Razlaga vojakom: Vojaku opiši/naštej znake in/ali simptome za vročinske krče, vročinsko izčrpanost ali za vročinski udar/sončarico. Nato ga vprašaj, za kateri tip vročinske poškodbe gre in kako poškodovancu nuditi ustrezno prvo pomoč.

Primer: 1. VPRAŠANJE: »Poškodovanec ima krče v rokah in nogah, se močno poti in toži, da ga žeja. Za kakšen tip vročinske poškodbe gre?ODGOVOR: »Vročinski krči!«

2. VPRAŠANJE: »Kakšno PP boš mu nudil?«ODGOVOR: »Premaknem ga v hlad ali v senco, če nisem v kontaminiranem območju z njegaslečem odvečna oblačila, in mu dam za piti celo čutaro hladne vode. Če se krči še vedno pojavljajo, pokličem/pošljem nekoga po bolničarja!«

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

IDENTIFICIRA TIP VROČINSKE POŠKODBE.(1) VROČINSKI KRČI (2) VROČINSKA IZČRPANOST(3) VROČINSKI UDAR / SONČARICA

2. NUDI USTREZNO PRVO POMOČ

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 70: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-24

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 71: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-25

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: SVV-1-02-006 PRVA POMOČ – ODPRTA RANA NA TREBUHU081-831-1025 Perform First Aid for an Open Abdominal Wound

Pogoji izvedbe: Vidiš poškodovanca, ki ima odprto rano na trebuhu. Poškodovanec diha. Potrebna oprema in materiali: poškodovančev SK-1, in material za povijanje (povoji).

Standardi: Povij rano v pravilnem zaporedju, ne da poškodovancu povzročiš dodatne poškodbe. Povoj varuje rano, brez pritiska na črevesje.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. POLOŽI POŠKODOVANCA NA HRBET. KOLENA V VIŠJI POLOŽAJ, PODLOŽI MU GLAVO.

2. ODKRIJ RANO, RAZEN ČE SE JE UNIFORMA ZALEPILA NANJO, ALI ČE SI V KONTAMINIRANEM OBMOČJU.

Pozor: Odkrivanje ran v kontaminiranem območju, ali odstranjevanje prilepljenih oblačil z ran samo poveča poškodbe!

3. POBERI ORGANE, KI (ČE) VISIJO IZ TREBUHA.a. Uporabi čisto in suho gazo, ali najčistejši material, ki ga lahko najdeš, ter nežno poberi organe,

ne da bi se jih dotaknil z golimi rokami.b. Položi organe na vrh poškodovančevega trebuha.

4. VZAMI PRVI POVOJ IZ POŠKODOVANČEVEGA SK-1.Zapomni si: Če je prvi povoj premajhen, da bi prekril celo rano, lahko uporabiš notranjo stran ovitka prvega povoja. Z njim pokrij črevesje, preden na rano položiš prvi povoj (gazo). Lahko uporabiš druga priročna sredstva, ki pa morajo biti čista (deli oblek, odej…).

a. Direktno na rano položi gazo(vstopna rana-gazi ena na drugo / vstopna in izstopna rana-eno gazo na vsako rano)

Pozor: Ne pritiskaj na rano, ali na izpostavljene organe!b. Povij povoj okoli poškodovančevega telesa, z povojem prekrij celotno gazo, če je mogoče.c. Na poškodovančevem boku na rahlo zveži oba konca povoja z vozlom, ki ne drsi.d. Poskrbi, da je vozel dovolj močan da drži gazo na mestu, in hkrati dovolj rahel, da ne pritiska na

črevesje

Zapomni si: Gazo prvega povoja lahko dodatno povežemo z improviziranimi materiali, kot so kravate ali razni trakovi in s tem še bolj zavarujemo rano. Improvizirani povoj zvežemo na poškodovančevem boku – na nasprotni strani, kjer smo zvezali prvi povoj.

Pozor: Ne povzroči dodatnih poškodb:- Ne dotikaj se izpostavljenih organov z golimi rokami!- Ne potiskaj organov v telo!- Ne čisti rane in ne poskušaj iz nje odstranjevati tujkov.

Zapomni si: Opazuj poškodovanca in bodi pozoren na znake, ki ogrožajo njegovo življenje. Preglej ga, če nima še kakšnih drugih poškodb in čim prej poišči medicinsko pomoč (medic).

Pozor: Poškodovancu ne dajaj hrane ali vode! Dovoljeno mu je le vlažiti ustnice!

Page 72: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-26

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 73: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-27

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: PRVA POMOČ – ODPRTA RANA NA TREBUHU

SVV-1-02-006Priprave za preverjanje:

Priprava: Potrebuješ igralca »poškodovanca«. Uporabljaj umetne rane, ali drug priročen material (barva, krpe…). Imej pripravljeno čutaro z vodo, če bo poškodovanec zahteval vodo – pri ocenjevanju koraka 4.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora v pravilnem vrstnem redu nuditi prvo pomoč poškodovancu in oskrbeti njegovo rano. Ko ocenjuješ korak 2, lahko otežiš individualno veščino; Povej vojaku, da se je njegova uniforma prilepila na rano, ali da je poškodovanec v kontaminiranem območju.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.POLOŽI POŠKODOVANCA NA HRBET. KOLENA V VIŠJI POLOŽAJ (upognjena), PODLOŽI MU GLAVO

2.ODKRIJE RANO-RAZEN ČE SE JE UNIFORMA ZALEPILA NANJO, ALI ČE JE V KONTAMINIRANEM OBMOČJU

3. POBERE ORGANE, KI (ČE) VISIJO IZ TREBUHA4. VZAME PRVI POVOJ IZ POŠKODOVANČEVEGA SK-15. POVIJE RANO

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 74: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-28

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 75: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-29

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: SVV-1-02-007 PRVA POMOČ – ODPRTA RANA NA PRSNEM KOŠU081-831-1026 Perform First Aid for an Open Chest Wound

Pogoji izvedbe: Vidiš poškodovanca, ki ima na prsih odprto rano. Poškodovanec diha. Potrebna oprema in material: poškodovančev sanitetni komplet (SK-1) in material za povijanje (povoji).

Standardi: Povij rano na prsih v pravilnem zaporedju, ne da poškodovanca dodatno poškoduješ. Rana je pravilno zaprta/povita in povoji ne motijo poškodovanca pri dihanju.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOVZapomni si: Če ima poškodovanec dve rani na prsih, izvedi enake postopke za vsako rano posebej.Začni z rano, ki je najbolj resna/nevarna (bolj krvavi, ali pa je večja).

1. ODKRIJ RANO, RAZEN ČE SE JE UNIFORMA ZALEPILA NANJO, ALI ČE SI V KONTAMINIRANEM OBMOČJU.

Pozor: Odkrivanje ran v kontaminiranem območju, ali odstranjevanje prilepljenih oblačil z ran samo poveča poškodbe!POZOR: NE POSKUŠAJ ČISTITI RAN!!!

2. PREKO RANE POLOŽI HERMETIČNI MATERIAL.a. Uporabi popolnoma raztegnjen ovitek prvega povoja iz poškodovančevega SK-1, ali drug

hermetičen/nepredušen material.b. Direktno na rano položi notranjo stran ovitka, ko poškodovanec popolnoma izdihne zrak iz pljuč.

Zapomni si: Ne dotikaj se notranje strani ovitka prve pomoči!c. Drži ovitek na mestu.3. POVIJ RANO.a. Na ovitek položi gazo direktno na hermetični material.(vstopna rana-gazi ena na drugo / vstopna

in izstopna rana-eno gazo na vsako rano)b. Poskrbi, da poškodovanec diha normalno.c. Vzdržuj pritisk na gazo, medtem ko okoli poškodovančevega telesa povijaš povoj.d. Ko poškodovanec popolnoma izdihne zrak,oba konca povoja poveži na sredini gaze z vozlom, ki

ne drsi.e. Poskrbi, da je vozel dovolj močan da drži gazo na mestu, in hkrati dovolj rahel, da ne moti

poškodovanca pri dihanju.

Zapomni si: Ko gre za pravo rano, gazo pritiskaj na rano 5 do 10 minut, da zaustaviš krvavitev!

Page 76: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-30

4. POŠKODOVANCA POSTAVI V SEDEČI POLOŽAJ, ALI NA BOK. (na položaj, ki mu omogoča najlažje dihanje)

Pozor: Če se stanje poškodovancu po povijanju poslabša (oteženo dihanje, kratko-hitro (plitko) dihanje, nemirnost, ali če njegova koža postaja modrikasta), hitro odstrani povoj in še enkrat povij rano z drugim povojem!

Zapomni si: Opazuj poškodovanca in bodi pozoren na znake, ki ogrožajo njegovo življenje. Preglej ga, če nima še kakšnih drugih poškodb in čim prej poišči medicinsko pomoč (medic).

Page 77: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-31

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: PRVA POMOČ – ODPRTA RANA NA PRSNEM KOŠU

SVV-1-02-007Priprave za preverjanje:

Priprava: Potrebuješ igralca »poškodovanca«. Uporabljaj umetne rane, ali drug priročen material (barvo).Za ocenjevanje pripravi ovitke prvega povoja, ali drug hermetičen/nepredušen material (PVC, celofan, folija).

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora nuditi prvo pomoč poškodovancu, ki ima rano na prsih. Ko ocenjuješ korak 1, lahko otežiš individualno veščino: Povej vojaku, da se je poškodovancu na rano zalepila uniforma, ali da je poškodovanec v kontaminiranem območju.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.ODKRIJE RANO-RAZEN ČE SE JE UNIFORMA ZALEPILA NANJO, ALI ČE SI V KONTAMINIRANEM OBMOČJU

2. PREKO RANE POLOŽI HERMETIČNI MATERIAL3. POVIJE RANO

4. POŠKODOVANCA POSTAVI V SEDEČI POLOŽAJ, ALI NA BOK(na položaj, ki mu omogoča najlažje dihanje)

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 78: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-32

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 79: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-33

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: SVV-1-02-008 PRVA POMOČ– KRVAVITVE IZ OKONČIN081-831-1032 Perform First Aid for Bleeding of an Extremity

Pogoji izvedbe: Vidiš poškodovanca, ki ima krvavečo rano na roki ali nogi. Poškodovanec diha. Potrebna oprema in materiali: Poškodovančev SK-1, improvizirana sredstva za povezovanje (trakovi…), material za dvig okončin (odeja, pončno…), palice oziroma podobni predmeti.

Standardi: Ustavi krvavitve po pravilnem zaporedju. Obveza in gaza je pravilno in fiksno povita na rano. Obveza ne povzroča Esmarchovega učinka. Esmarch uporabi le takrat, če z klasičnim povojem/gazo in kompresijskim povojem ne moreš ustaviti močne krvavitve, ali če gre za odtrgan ud.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. ODKRIJ RANO, RAZEN ČE SE JE OBLEKA PRIJELA NA RANO.

Pozor: Ne odstranjuj zaščitne obleke z poškodovanca v kontaminiranem območju. Rano povij preko zaščitne obleke!

Zapomni si: Če gre za odtrganino, začni z korakom 5!

2. NA RANO POLOŽI GAZO.a. Gazo položi direktno na rano (če gre za vstopno in izstopno rano – eno gazo na vsako rano / če

gre samo za vstopno rano – obe gazi na rano!)b. Povij gazo – gaza je popolnoma prekrita z povojem.c. Konec povoja zaveži na robu gaze in ne direktno nad rano.d. Preveri, da gaza ne drsi in da povoj ni pretesno povit (Esmarch efekt).

Pozor: Povoj in gaza ne smeta povzročati Esmarchovega efekta (prekinjena cirkulacija krvi). Zrahljaj povoj, če koža okoli njega postaja hladna, bleda ali odrevenela!

3. ČE RANA ŠE VEDNO KRVAVI, IZVEDI PRITISK NA GAZO IN PO POTREBI DVIGNI POŠKODOVANO OKONČINO.

a. Izvajaj pritisk na gazo 5 do 10 minut.b. Dvigni poškodovan ud nad njegovo srce, razen če sumiš da ima ud zlomljen in še ne uravnan

(imobiliziran).INFO INFO

Digitalni / točkovni pritisk

Je alternativna metoda za zaustavitev krvavitve. Pritisk z prsti, ali rokami izvajamo na točkah, kjer glavna

arterija dovaja kri do rane. Žilo pritisnemo ob kost.

Uporablja se takrat, kadar nimamo na voljo povojev / gaz.

Page 80: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-34

4. ČE RANA ŠE VEDNO KRVAVI, UPORABI KOMPRESIJSKI POVOJ.a. Roka/noga naj ostane dvignjena.b. Položi kompleten prvi povoj (v ovitku) direktno na rano.c. Z povojem (ali improviziranim trakom) močno poveži rano.d. Zaveži povoj z vozlom direktno nad rano.e. Preveri, da povoj ne povzroča Esmarchovega efekta).

Zapomni si: Če rana neha krvaveti, opazuj poškodovanca in ga preglej če ima še kakšne poškodbe.

Zapomni si: Če rana še vedno močno krvavi, uporabi Esmarch!

Pozor: Esmarch uporabimo le takrat če gre za odtrgan ud, ali če močne krvavitve ne moremo ustaviti z kompresijskim povojem. Če je odtrgan samo del noge/roke, krvavitev ustavimo z kompresijskim povojem!

5. UPORABI ESMARCH.a. Pripravi vsaj 5 cm trak/povoj za Esmarch.b. Pripravi Esmarch:

(1) Esmarch povij preko zvitega rokava (hlače/srajca), če je to mogoče.(2) Esmarch povij okoli uda – 5 do 10 cm nad rano, med rano in srcem, vendar ne okoli sklepov,

direktno preko drugih ran in ne preko mesta zloma (če ima poškodovanec še dodatne rane ali/in zlome).

(3) Če je rana pod sklepom, poveži Esmarch tik pod sklepom.c. Izvedi Esmarch:

(1) Trak zveži z enojnim vozlom.(2) Na vrh vozla položi palico (ali podoben predmet).(3) Trak in palico poveži z dvojnim vozlom.(4) Zasukaj palico, dokler iz rane preneha teči kri.

Zapomni si: Če gre za odtrgan ud, lahko iz rane po Esmarchu še kratek čas curlja temna kri!d. Zavaruj Esmarch. To lahko narediš z konci traka, ali z drugim trakom/povojem. Poskrbi, da se

zategnjena palica ne odvije.Zapomni si: Če je ud popolnoma odtrgan/odrezan, rano/štrcelj povijemo z gazo in povojem. Z POVOJEM NE SMEŠ PREKRITI ESMARCHA!

Zapomni si: Če je to mogoče, odtrgan ud zavaruj in naj bo evakuiran zraven poškodovanca. VENDAR NAJ GA POŠKODOVANEC NE VIDI! Odtrgan ud povij s suhim in sterilnim povojem, ter ga shrani v suho plastično vrečo. Če je možno ud položi v hladilno posodo (ne ga potopiti v vodo in ne dovoli da zmrzne). Velika verjetnost je, da na bojišču vsega tega ne boš mogel storiti – naredi pač, kar je v tvoji moči!

Pozor: Ko je Esmarch povit, ga ne rahljaj ali odstranjuj z rane!

e. Na poškodovančevo čelo nariši črko E (Esmarch). Uporabi pisalo, njegovo kri – kar imaš pač na voljo.

1.

Page 81: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-35

2.

3.

6. PAZLJIVO OPAZUJ POŠKODOVANCA.a. Preglej ga, če ima še kakšne druge poškodbe.b. Če mu grozi šok, mu nudi PP (Glej SVV-1: PP-ŠOK)

Page 82: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-36

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 83: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-37

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: PRVA POMOČ– KRVAVITVE IZ OKONČIN

SVV-1-02-008Priprave za preverjanje:

Priprava: Potrebuješ vojaka »poškodovanca«. Uporabi umetne rane, ali druga improvizirana sredstva (barve), s katerimi simuliraj rano na roki ali nogi. Za preverjanje Esmarcha, uporabi lutko, ali umetno roko/nogo (kos lesa, z čevljem/rokavico na eni strani. Pod nobenim pogojem ne izvajaj ocenjevanja/usposabljanja Esmarcha na živi osebi! Za izvajanje Esmarcha imej pripravljeno palico in ustrezne povoje/trakove, pasove…

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da po pravilnem vrstnem redu oskrbi krvavečo rano. Pravilni vrstni red: 1. Uporaba klasičnega povoja (gaza in povoj) 2. Kompresijski povoj 3. EsmarchPri koraku 1 lahko poveš vojaku, da se je obleka prijela na rano, ali da je poškodovanec v kontaminiranem območju. Pri koraku 2 in 3, povej vojaku da poškodovanec še vedno krvavi. Po koraku 4, povej vojaku da krvavitve še vedno ni ustavil in da mora opisati postopke za izvedbo Esmarcha, nato pa te postopke tudi praktično izvede na lutki (umetni nogi/roki).

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.ODKRIJE RANO-RAZEN ČE SE JE OBLEKA PRIJELA NA RANO

2. NA RANO POLOŽI GAZO

3.ČE RANA ŠE VEDNO KRVAVI, IZVEDE PRITISK NA GAZOIN PO POTREBI DVIGNI POŠKODOVANO OKONČINO.

4. ČE RANA ŠE VEDNO KRVAVI, UPORABI KOMPRESIJSKI POVOJ

5.ČE RANA ŠE VEDNO MOČNO KRVAVI, UPORABI ESMARCH- Na poškodovančevo čelo nariše črko E (Esmarch)

6. PAZLJIVO OPAZUJE POŠKODOVANCA

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 84: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-38

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 85: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-39

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: SVV-1-02-009 PRVA POMOČ– ODPRTA RANA NA GLAVI081-831-1033 Perform First Aid for an Open Head Wound

Pogoji izvedbe: Vidiš poškodovanca, ki ima odprto rano na glavi. Poškodovanec diha. Potrebna oprema in materiali: Poškodovančev SK-1, čutara z pitno vodo.

Standardi: Povij rano v pravilnem zaporedju, ne da poškodovancu povzročiš dodatne poškodbe. Poškodovanec je v pravilnem položaju, gaza je na mestu in ne pritiska preveč na rano.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. PREVERI STANJE/STOPNJO POŠKODOVANČEVE ZAVESTI.a. Vprašaj ga:

(1) »Kako ti je ime?«(2) »Kje si?«(3) »Kateri datum je danes (dan, mesec, leto)?« (4) Nepravilne odgovore, in nesposobnost govora, ali spreminjanje odgovorov poročaj

medicinskemu osebju (medic).2. POSTAVI POŠKODOVANCA V PRAVILNI POLOŽAJ.

Pozor: Poškodovanca lahko premikamo le, če samo lažje krvavi. Če kaže druge znake/simptome, kot so bolečine v vratu, hrbtenici in če ima na glavi večjo/resno rano, poškodovanca NE SMEMO PREMIKATI!!!

a. Poškodovanec je pri zavesti in ima lažjo rano na glavi (na koži/skalpu):(1) Poškodovanec se naj usede, razen če mu druge poškodbe to ne omogočajo.(2) Če poškodovanec leži in če ne akumulira tekočin v grlu, mu rahlo privzdigni glavo. (3) Obrni mu glavo na stran (ne na rano) – če iz rane krvavi, pazi da kri ne teče v njegova

usta/grlo.b. Poškodovanec je v nezavesti, ali pa ima na glavi resno poškodbo:

(1) Z njim ravnaj podobno, kot če bi imel poškodovan vrat ali hrbtenico. Imobiliziraj ga in ga ne premikaj, razen če je to res nujno potrebno.

(2) Obrni ga na stran (ne na rano), če se davi, če bruha in če krvavi v usta.

Pozor: Če sumiš, da ima poškodovanec poškodovan vrat ali hrbtenico in ga moraš premakniti, potrebuješ nekoga za pomoč. Poškodovancu podpremo glavo in vrat, ter ga nežno prevalimo na stran – glava, vrat in telo morajo biti pri tem v isti liniji!

3. ODKRIJ RANO (če je potrebno, mu snemi čelado).Pozor: Če je poškodovanec v kontaminiranem območju, biga z snemanjem zaščitne maske in obleke lahko ogrozili.Zapomni si: Če si v kontaminiranem območju:

- če je poškodovančeva ZM nepoškodovana, mu ne obvezuj rane. Če ni bilo signala za konec RKB nevarnosti, mu ne snemaj ZM in zaščitne obleke.

- Če je poškodovančeva ZM poškodovana/predrta, in če ni bilo signala za konec RKB nevarnosti, poskušaj zatesniti njegovo ZM s lepilnim trakom ali mokrimi krpami. Ne obvezuj mu rane.

- Če je poškodovančeva ZM poškodovana/predrta in če je bil dan signal za konec RKB nevarnosti, mu snemi ZM in mu obveži rano.

Page 86: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-40

4. POLOŽI GAZO PRVEGA POVOJA NA RANO.(uporabi poškodovančev prvi povoj)

Pozor: Da preprečiš dodatne poškodbe:- Ne poskušaj očistiti rane!- Ne pritiskaj preveč na rano!- Ne poskušaj potisniti možganskega tkiva nazaj v lobanjo!- Ne dajaj mu hrane, ali vode!- Ne premikaj ga, če sumiš na zlom vratu/hrbtenice!

a. Rana na čelu, na strani ali temenu glave:(1) Položi gazi (ena na drugo) direktno preko rane.(vstopna rana-gazi ena na drugo / vstopna

in izstopna rana-eno gazo na vsako rano)(2) Poskrbi, da povoj pokriva gazo in ne oči ali ušes poškodovanca.(3) Poveži povoj na strani glave z vozlom, ki ne drsi.

b. Rana na vrhu glave ali pod brado:(1) Položi gazi (ena na drugo) direktno preko rane.(2) Povoj poveži pod brado in navzgor pred ušesom, nato preko gaze ter navzdol do in nad

drugim ušesom.(3) Prekrižaj trakova.(4) En trak povoja poveži okoli čela nad obrvmi do in nad nasprotnim ušesom.(5) Poveži oba trakova z vozlom, ki ne drsi.

Rana na čelu Rana na vrhu glave

Rana na strani glave

5. NADZORUJ POŠKODOVANCA.a. Preverjaj njegovo stanje/stopnjo zavesti vsakih 15 minut.b. Če zaspi, ga zbujaj vsakih 15 minutc. Zabeleži si vse spremembe njegovega stanja.6. OPAZUJ POŠKODOVANCA

Bodi pozoren na znake, ki ogrožajo njegovo življenje. Če je potrebno ga preglej, če nima še kakšnih drugih poškodb.

Page 87: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-41

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: PRVA POMOČ– ODPRTA RANA NA GLAVI

SVV-1-02-009Priprave za preverjanje:

Priprava: Potrebuješ igralca »poškodovanca«. Uporabljaj umetne rane, ali drug priročen material (barve), s katerimi simuliraj rano na čelu, na temenu, na straneh glave, na bradi ali na vrhu glave. Poškodovancu daj navodila, kako naj odgovarja vojaku pri koraku 1. Imej pripravljeno čutaro vode; poškodovancu povej, naj vojaku reče da je zelo žejen – s tem preveriš, če vojak ve, kaj storiti.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, naj poškodovancu nudi prvo pomoč in da mu mora oskrbeti rano v pravilnem zaporedju. Povej vojaku, da ni v kontaminiranem območju. Ko vojak konča korak 4, ga vprašaj kako pogosto mora preverjati poškodovančevo stanje/stopnjo zavesti, in kaj mora storiti če poškodovanec zaspi. Korak 5 oceni na podlagi vojakovih odgovorov.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. PREVERI STANJE/STOPNJO POŠKODOVANČEVE ZAVESTI2. POSTAVI POŠKODOVANCA V PRAVILNI POLOŽAJ

3. ODKRIJE RANO(če je potrebno, mu sname čelado)

4. POLOŽI GAZO PRVEGA POVOJA NA RANO5. NADZORUJE POŠKODOVANCA6. OPAZUJE POŠKODOVANCA

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 88: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-42

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 89: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-43

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: SVV-1-02-010 PRVA POMOČ - ZLOMI081-831-1034 Perform First Aid for a Suspected Fracture

Pogoji izvedbe: Vidiš poškodovanca, za katerega sumiš da ima zlomljeno roko, ali nogo. Poškodovanec nima drugi ran. Potrebna oprema in materiali: material za opornice/imobilizacijo (deske, palice, odeje…), material za povijanje (trakovi, povoji, pasovi…).

Standardi: Pravilna imobilizacija zlomljene okončine.

OPIS KORAKOV/ POSTOPKOV1. PRIPRAVI POŠKODOVANCA NA IMOBILIZACIJO.

a. Preveri, če je poškodovanec pri zavesti in da razume vse, kar mu govoriš. Povej mu, da boš poskrbel za njega.

b. Odpni mu vsa tesna oblačila (pas, ovratnik..).Pozor: V kontaminiranem območju, mu ne snemaj zaščitne obleke/čevljev. Imobiliziraj zlom preko zaščitne opreme!

Pozor: Poškodovanca ne sezuvaj, razen v primeru če ga moraš stabilizirati pri poškodbi vratu, ali če krvavi iz podplata!c. Odstrani ves nakit s poškodovančeve okončine in ga spravi v njegov žep. Povej mu, da to počneš

zato, da ne pride do poškodb, zaradi kasnejšega otekanja okončin.2. PRIPRAVI MATERIAL ZA IMOBILIZACIJO.

a. Lahko uporabiš lesene deske, veje, palice, ali izpraznjeno puško – material mora biti dovolj dolg, da preseže sklepe nad in pod mestom zloma.

b. Pripravi material za oblogo (oblačila, odeje, pončo…).c. Pripravi material za povezovanje (trakovi, pasovi, povoji…).

Zapomni si: Če ni na voljo sredstev za imobilizacijo, zlomljeno roko imobiliziramo s zavihanim vogalom jakne, ali z trikotno ruto / zlomljeno nogo – poškodovani ud ob zdravi ud.

d. Nadaljuj z korakom 7 in 8.3. OBLOŽI POŠKODOVAN UD.

a. Oblogo položi med opornico in mesti telesa, kjer ni mesa (zapestje, koleno, komolec, mednožje, pazduha).

4. BODI POZOREN NA ZNAKE OTEŽKOČENE CIRKULACIJE KRVI (pod mestom zloma).a. Pri svetlopoltih ljudeh bodi pozoren na bledo, posivelo kožo.b. Pri temnopoltih ljudeh – s prsti mu stisni noht na prstu noge/roke ; opazuj, kdaj se prst zopet obarva

v zdravo barvo. Počasna obarvanost je indikator, da gre za problem z cirkulacijo krvi. c. Preveri, če je poškodovan ud hladnejši od zdravega.d. Vprašaj poškodovanca, če v poškodovanem udu občuti odrevenelost ali občutek hladu.

Pozor: Če gre za probleme z cirkulacijo, evakuiraj poškodovanca takoj, ko je to mogoče!5. UPORABI OPORNICE / IMOBILIZIRAJ UD.

Pozor: Če gre za odprt zlom, ne potiskaj kosti nazaj pod kožo. Gazo položi na rano, da zaščitiš mesto poškodbe!

a. Roko/nogo imobiliziraj v položaj, v katerem jo ima poškodovanec.Pozor: Ne ravnaj zlomljene roke/noge – ne spreminjaj položaja roke/noge!b. Položi opornico na vsako stran zlomljenega uda. Poskrbi, da opornica sega preko sklepov nad in

pod mestom zloma.

Page 90: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-44

c. Pričvrsti opornice z trakovi/pasovi/povoji…(1) Pazljivo poveži trak/povoj/pas najmanj 2x nad in 2x pod mestom zloma, če je to mogoče.

Pozor: Ne poveži traka direktno preko mesta zloma!

(2) Trakove učvrsti z vozli, ki ne drsijo in vstran od mesta zloma.

ZLOM GOLENICE

ZLOM PODLAHTI

ZLOM STEGNA

ZLOM ZAPESTJA

Page 91: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-45

6. PREVERI; ČE SO TRAKOVI DOVOLJ MOČNO POVEZANI.a. Poskrbi, da so trakovi dovolj močno povezani, da držijo opornice na mestu.b. Še enkrat preglej zlomljen ud pod mestom zloma – če je z cirkulacijo vse O.K.c. Izvedi popravke, ne da bi razrahljal opornice.

7. IMOBILIZACIJA BREZ OPORNIC.

a. Imobilizacija roke z zavihanim vogalom suknjiča., ali s pomočjo trikotne rute:(1) Poskrbi, da je dlan poškodovane roke malo višje od komolca (zatekanje).

b. Imobilizacija noge – zlomljen ud ob zdrav ud.8. PAZLJIVO OPAZUJ POŠKODOVANCA.

a. Preglej ga, če ima še kakšne druge poškodbe.b. Poišči / pošlji koga po medicinsko pomoč (Medic).

Page 92: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-46

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 93: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-47

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: PRVA POMOČ - ZLOMI

SVV-1-02-010Priprave za preverjanje:

Priprava: Potrebuješ vojaka igralca »poškodovanca«. Poškodovanec sedi, ali leži. Material za imobilizacijo je v bližini mesta ocenjevanja. Če je mogoče, imej na voljo več različnih vrst teh materialov (različnih dolžin), za ocenjevanje koraka 1.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, kaj ima poškodovanec zlomljeno in mesto zloma (spodnji / zgornji del roke ali noge). Povej vojaku, da mora imobilizirati zlomljeno okončino. Pri usposabljanju / ocenjevanju ne ocenjuj koraka 8.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. PRIPRAVI POŠKODOVANCA NA IMOBILIZACIJO2. PRIPRAVI MATERIAL ZA IMOBILIZACIJO3. OBLOŽI POŠKODOVAN UD4. JE POZOREN NA ZNAKE OTEŽKOČENE CIRKULACIJE KRVI5. UPORABI OPORNICE / IMOBILIZIRAJ UD6. PREVERI, ČE SO TRAKOVI DOVOLJ MOČNO POVEZANI7. IZVEDE IMOBILIZACIJO BREZ OPORNIC8. PAZLJIVO OPAZUJE POŠKODOVANCA

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 94: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-48

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 95: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-49

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: SVV-1-02-011 PRVA POMOČ – UMETNO DIHANJE (usta-na-usta)081-831-1042 Perform Mouth-to-Mouth Resuscitation

Pogoji izvedbe: Vidiš poškodovanca (odraslo osebo), ki je v nezavesti in NE DIHA! Poškodovanec ni v kontaminiranem območju.

Standardi: Pravilno izvedeni postopki v pravilnem zaporedju. Izvajaj 10-12 vdihov v minuti, dokler poškodovanec sam ne zadiha / dokler te ne zamenja kvalificirana oseba (medic).

INFO: Standard je povzet po AHA (American Heart Association 2007).

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. POLOŽI POŠKODOVANCA NA HRBET.Pozor: Poškodovanca previdno prevali na hrbet / telo se ne sme zvijati-prepogibati!

2. SPROSTI DIHALNE POTI.Zapomni si: Če ima v ustih tujek/bruhanje, ga moraš čim hitreje odstraniti (glej korak 7)!

a. Metoda »Glava nazaj, brada gor«:(1) Počepni pri poškodovančevih ramenih.(2) Eno roko položi na njegovo čelo in pazljivo z dlanjo pritisni glavo navzdol.(3) S prsti druge roke ga primi okoli kosti spodnje čeljusti in jo dvigni/brada navzgor.

Glava nazaj / brada gor.

Zapomni si: Z prsti ne pritiskaj globoko v mehko tkivo pod brado!

b. Metoda »Pritisk na čeljust«:Zapomni si: To metodo ponavadi uporabimo na poškodovancih, ki imajo poškodbe vratu, ali večjo/resno poškodbo glave!

(1) Počepni nad poškodovančevo glavo (pogled proti njegovim nogam).(2) Svoje komolce položi na tla.(3) Kazalca in sredinca obeh rok položi pod kostjo spodnje čeljusti, tik pod zobmi.(4) Z prsti dvigni čeljust naprej (navzgor).

Zapomni si: Če so poškodovančeva usta še zmeraj zaprta, z prsti razpri spodnjo ustnico in s tem omogoči vdor zraka v njegova usta!

Pritisk na čeljust

Page 96: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-50

3. PREVERI, ČE DIHA.a. Za 3-5 sekund približaj svoje uho poškodovančevim ustom in hkrati opazuj njegov prsni koš.b. Opazuj, če se njegov prsni koš dviga in spušča.c. Poslušaj njegovo dihanje.d. Začuti njegov dih na svojem licu.

Zapomni si: Če poškodovanec diha, mu pusti sproščene dihalne poti in ga opazuj/nadziraj. Poškodovanca moramo transportirati do mesta, kjer mu bodo nudili ustrezno medicinsko pomoč. Če poškodovanec ne diha, nadaljuj s postopki!

4. UMETNO DIHANJE.Zapomni si: Če ima poškodovanec poškodovano čeljust, ali krč v čeljustih, ne boš mogel izvesti umetnega dihanja usta-na-usta. V tem primeru izvedi umetno dihanje usta-na-nos!

Zapomni si: Pri metodi usta-na-nos, izdihni/pihni zrak v njegov nos – z dlanjo zapri njegova usta. Po vdihu odmakni svoja usta, da spustiš vdihan zrak iz poškodovančevih pljuč. To lahko v nekaterih primerih storiš tudi z razmikom poškodovančevih ustnic!

a. Vzdržuj sproščene dihalne poti, z prstoma (palec in kazalec) mu nežno stisni nosnici. b. Globoko vdihni in položi svoja usta nepredušno na poškodovančeva usta.c. Izvedi dva izdiha (1 ½ do 2 sekundi – vsak vdih). Med vdihoma zajemi zrak (vdihni). Vmes opazuj

poškodovančev prsi koš (dviganje/spuščanje) in poslušaj ali/in občuti njegov izdih zraka iz pljuč.

Pozor: Če se prsni koš dviga, začni z korakom 8! Če se prsni koš ne dviga, nadaljuj z korakom 5!

5. GLAVO MU POLOŽI ŠE MALO BOLJ NAZAJ (nadaljuj z korakom 5).

Pozor: Če se njegov prsni koš dvigne, začni z korakom 8! Če se njegov prsni koš ne dvigne, nadaljuj z korakom 6!

i6. IZVEDI TREBUŠNI ALI PRSNI PRITISK.Zapomni si: Izvedi trebušni pritisk, razen če je poškodovanka v visoki nosečnosti, če je poškodovanec/ka zelo debel, ali če ima resne rane na trebuhu!

a. Trebušni pritisk:(1) Počepni nad poškodovančevimi bedri (proti njegovi glavi).(2) Dlan ene roke položi na njegov trebuh / tik nad popkom, s prstmi proti njegovi glavi.(3) Položi drugo roko na vrh prve.(4) Pritisni na želodec (naprej/nazaj).

Zapomni si: Vsak pritisk izvedi ločeno!(5) Izvedi nekoliko pritiskov (do 5).

Page 97: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-51

b. Prsni pritisk:(1) Počepni ob strani poškodovanca.(2) Lociraj spodnji rob reber in s prsti otipaj mesto, kjer se rebra stikajo s prsnim košem.(3) Sredinec položi na mesto, kazalec je tik ob spodnjem koncu prsnega koša.(4) Spodnji del dlani druge roke položi na spodnjo polovico prsnega koša, poleg sredinca in

kazalca prve roke.(5) Odmakni prste prve roke od mesta in jo položi na vrh druge (prste iztegni ali pa jih prepleti).(6) Iztegni roki v komolcih / ramena so točno nad rokami.(7) Brez tresenja/zibanja izvedi pritisk na prsni koš (pritisk za 2-4 cm).

Zapomni si: Vsak pritisk izvedi počasi, odločno in z namenom odpraviti motnjo!(8) Izvedi nekoliko pritiskov (do 5).

7. ODSTRANI TUJEK IZ GRLA IN IZVEDI UMETNO DIHANJE.a. Poškodovancu odpri usta/jezik stisni ob spodnjo čeljust.b. V usta porini kazalec druge roke, do korena jezika.c. Kazalec oblikuj v »kavelj« in z gibom (iz strani proti centru ust) odstrani tujek.

Pozor: Pazi, da tujka ne porineš še globje v grlo!!!d. Sprosti dihalne poti in začni z umetnim dihanjem.

Zapomni si: Če se prsni koš dviga, nadaljuj z korakom 8! Če se prsni koš ne dviga, ponavljaj koraka 6 in 7, dokler ne sprostiš dihalne poti!

Page 98: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-52

8. PREVERI, ČE IMA POŠKODOVANEC PULZ (preverjaj 5 – 10 sekund).

Zapomni si: Za preverjanje pulza uporabi kazalec/sredinec (NE PALCA!). Položi ju na poškodovančevo grlo, poleg Adamovega jabolka!

a. Če zaznaš pulz, vendar poškodovanec ne diha, nadaljuj z korakom 9.b. Če pulza ne zaznaš, moraš izvesti masažo srca (glej SVV-1: OŽIVLJANJE - CPR). Če za to nisi

usposobljen, pošlji nekoga po medic-a / ustrezno pomoč.

9. NADALJUJ Z UMETNIM DIHANJEM - (10 do 12 vdihov na minuto!)10. PONOVNO PREVERI PULZ - (3 do 5 sekund, po vsakih 12. vdihih!)

Zapomni si: Ko poškodovanec zadiha sam, ga opazuj; pazi, da ima sproščene dihalne poti in ga preglej, če ima še kakšne poškodbe!

Page 99: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-53

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: PRVA POMOČ – UMETNO DIHANJE (usta-na-usta)

SVV-1-02-011Priprave za preverjanje:

Priprava: Potrebuješ lutko (Ančka) DVC 08-15. Imej pripravljeno steklenico z alkoholom in gaze/vato (za razkuževanje). Položi lutko na tla, alkohol in gaze na mizo. Očisti nos in usta na lutki, preden oceniš vsakega vojaka.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da v pravilnem zaporedju izvede umetno dihanje. Po koraku 3, povej vojaku da poškodovanec ne diha. Ko ocenjuješ koraka 4 in 5, lahko otežiš individualno veščino; prsni koš poškodovanca se dviga, ali pa ne.Če ocenjuješ korak 7, povej vojaku da so dihalne poti proste/odprte. Lahko ustaviš preverjanje, ko vojak ponovno preveri poškodovančev pulz (korak 10).

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. POLOŽI POŠKODOVANCA NA HRBET2. SPROSTI MU DIHALNE POTI3. PREVERI, ČE DIHA4. IZVEDE UMETNO DIHANJE.

- Če se prsni koš dviga, začne z korakom 8!- Če se prsni koš ne dviga, nadaljuje z korakom 5!

5.GLAVO MU POLOŽI ŠE MALO BOLJ NAZAJ

- Če se prsni koš dviga, začne z korakom 8!- Če se prsni koš ne dviga, nadaljuje z korakom 6!

6. IZVEDE TREBUŠNI ALI PRSNI PRITISK

7.

ODSTRANI TUJEK IZ GRLA IN IZVEDE UMETNO DIHANJE- Če se prsni koš dviga, nadaljuje z korakom 8!- Če se prsni koš ne dviga, ponavlja koraka 6 in 7, dokler ne sprosti dihalne poti!

8. PREVERI, ČE IMA POŠKODOVANEC PULZ(preverja vsakih 5 – 10 sekund).

9. NADALJUJE Z UMETNIM DIHANJEM.(10 do 12 vdihov na minuto!)

10. PONOVNO PREVERI PULZ.(3 do 5 sekund, po vsakih 12. vdihih!)

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 100: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-54

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 101: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-55

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: SVV-1-02-012 PRVA POMOČ – ŽIVČNI BOJNI STRUPI081-831-1044 Perform First Aid for Nerve Agent Injury

Pogoji izvedbe: Ti in tvoja enota je bila napadena z kemičnimi bojnimi strupi. Na sebi imaš JRKB zaščitno pregrinjalo/obleko in/ali ZM, ali pa so ti ta zaščitna sredstva v trenutku na voljo. Med vojaki v tvoji enoti je nekaj žrtev, ki kažejo simptome zastrupitve z kemičnimi bojnimi strupi. Potrebna oprema: zaščitne rokavice, zaščitna obleka/pregrinjalo, zaščitna pokrivala za škornje, ZM (komplet) in POD (komplet).

Standardi: Pravilno injiciraj/vbrizgaj ANTIDOT sebi, in nato še svojemu soborcu.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOVZapomni si: ANTIDOT se uporablja za samopomoč / prvo pomoč pri kontaminaciji z živčnimi bojnimi strupi. Omogoča hitro, učinkovito in varno uporabo – igla je hermetično zaprta!Uporablja se v vojaške in tudi civilne namene v primeru, če so osebe ki ga uporabljajo usposobljene za uporabo!

Zapomni si: Če nudiš PP poškodovancu/soborcu, poišči ustrezno medicinsko pomoč takoj, ko je to mogoče. Ne prenehaj z nudenjem PP; če situacija to dopušča, pošlji po pomoč drugega vojaka!

1. IDENTIFICIRAJ ZAČETNE / BLAGE ZNAKE IN SIMPTOME ZASTRUPITVE Z ŽIVČNIMI BOJNIMI STRUPI.

a. Nenadno močno izločanje sluza iz nosu.b. Nenaden močan glavobol.c. Prekomerno slinjenje.d. Občutek tesnobe v prsih – težko dihanje.e. Težave z vidom (zamegljen vid).f. Mišično trzanje na mestu izpostavljene ali kontaminirane kože.g. Želodčni krči.h. Slabost.

Zapomni si: Za zgoraj navedene simptome/znake je Prva Pomoč - SAMOPOMOČ!

2. REAGIRAJ NA NEVARNOST.a. Nadeni si ZM v zaščitni položaj.

Zapomni si: Takoj poišči zaklon z nad-glavno zaščito / ali se pokrij z pončom/pregrinjalom – če situacija to omogoča.Zaenkrat si na sebe ne nameščaj dodatne zaščitne JRKB opreme/obleke. Prvo SEBI injiciraj ANTIDOT. Nato si z Reaktivno dekontaminacijsko gobico dekontaminiraj izpostavljeno kožo in si šele nato obleči JRKB zaščitno obleko/pregrinjalo!

b. Alarmiraj ostale!

Page 102: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-56

3. VBRIZGAJ / INJICIRAJ SI ANTIDOT/AVTOINJEKTOR, če je to potrebno.

a. Iz svojega POD vzemi ANTIDOT.b. Iz njega odstrani varovalo.c. ANTIDOT vzemi v roko in ga usmeri v spodnji del na zunanjo stran stegna.d. Stisni stegenjsko mišico in pritisni ANTIDOT vodoravno ob stegno – da se sproži igla – v tem

položaju zadrži ANTIDOT 10 sekund.e. Mesto, kjer je bilo vbrizgano zdravilo zmasiraj.

Zapomni si: Mesto vboda masiramo zato, da mišično tkivo absorbira zdravilo!

Zapomni si: Če so simptomi kontaminacije še vedno prisotni – postopek ponovi / poišči medicinsko pomoč!

Zapomni si: Ko si sebi injiciral ANTIDOT, po vsej verjetnosti ne bo potrebe za dodatno vbrizgavanje. Če pa bo to potrebno, naj to opravi bolničar, ali pa tvoj soborec!

Zapomni si: PO UPORABI AVTOINJEKTOR ODLOŽI NA DOGOVORJENO MESTO (ZABOJ).Zaboje z uporabljenimi avtoinjektorji zakopljemo v zemljo!

i4. IZVEDI DEKONTAMINACIJO SVOJE IZPOSTAVLJENE KOŽE, če je to potrebno.

Uporabi reaktivno dekontaminacijsko gobico iz svojega POD (glej SVV-1: Uporaba POD). 5. OBLEČI PREOSTALO / DODATNO ZAŠČITNO OPREMO

(zaščitna obleka/rokavice/pregrinjalo..)6. POIŠČI STROKOVNO MEDICINSKO POMOČ.7. IDENTIFICIRAJ KASNEJŠE / RESNEJŠE ZNAKE in SIMPTOME ZASTRUPITVE Z ŽIVČNIMI BOJNIMI STRUPI.

a. Čudno in zmedeno obnašanje.b. Grgrajoč zvok med dihanjem.c. Izrazito zmanjšane zenice.d. Rdeče in solzne oči.e. Bruhanje.f. Močno trzanje mišic (povsod po telesu).g. Izguba nadzora nad izločanjem urina in blata.h. Trzavica in nemir.i. Nezavest ali prenehanje dihanja.

Zapomni si: Če poškodovanec kaže več zgoraj navedenih simptomov, mu takoj nudi PP!i8. POŠKODOVANCU NADENI ZM, če je to potrebno.

POZOR: Med nudenjem PP se z koleni ne dotikaj tal – stik (drsenje) z tlemi lahko pospeši vdor kemikalij skozi zaščitno obleko!

Zapomni si: Poškodovanca obrni na njegov hrbet, če mu moraš nadeti ZM!a. Poškodovancu nadeni ZM v zaščitni položaj.b. Če je poškodovanec sposoben slediti tvojim navodilom, mu ukaži naj si izpiha ZM.c. Preveri, ali mu ZM pravilno tesni – z dlanjo zatesni ventil na cedilu. d. Poškodovanca položi na njegov desni bok/podobno kot v položaj za nezavestnega – tako da se ne

bo mogel sam prevrniti nazaj na hrbet.

Page 103: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-57

9. POŠKODOVANCU INJICIRAJ ANTIDOT.

a. Uporabi njegov ANTIDOT/POD, če je to mogoče.b. Iz njega odstrani varovalo.c. Ob poškodovancu zavzemi stabilen položaj.d. ANTIDOT vzemi v roko in ga usmeri v spodnji del na zunanjo stran poškodovančevega stegna

(pred injiciranjem preglej da na mestu vboda pod obleko ni gumbov/ostalih ovir.e. Z drugo roko stisni njegovo stegenjsko mišico in pritisni ANTIDOT vodoravno ob stegno – da se

sproži igla – v tem položaju zadrži ANTIDOT 10 sekund.f. Mesto, kjer je bilo vbrizgano zdravilo zmasiraj.

Zapomni si: PO UPORABI AVTOINJEKTOR ODLOŽI NA DOGOVORJENO MESTO (ZABOJ).Zaboje z uporabljenimi avtoinjektorji zakopljemo v zemljo!

10. DEKONTAMINIRAJ POŠKODOVANČEVO KOŽO (če je to potrebno).

Uporabi njegov POD / dekontaminacijsko gobico, če je to le mogoče.

11. POIŠČI STROKOVNO MEDICINSKO POMOČ.

Page 104: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-58

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 105: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-59

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: PRVA POMOČ – ŽIVČNI BOJNI STRUPI

SVV-1-02-012Priprave za preverjanje: Priprava: Za preverjanje te veščine potrebuješ vadbeni POD (glej SVV-1: Uporaba POD). Pravih ANTIDOTOV NE SMEŠ UPORABLJATI! Za preverjanje vojaka pri nudenju samopomoči naj bo vojak v JRKB zaščitni stopnji 2 (glej tabelo : Stopnje JRKB zaščite). Vojak naj ima na začetku preverjanja svojo ZM in svoj POD v torbici za ZM. Za nudenje PP poškodovancu / soborcu: vojak, ki igra poškodovanca naj bo v zaščitni JRKB stopnji 2; naj leži na tleh, z ZM in svojim POD v svoji torbici. Na mestu preverjanja določi / označi mesto (zaboj), kjer naj se odlagajo uporabljeni ANTIDOTI!Razlaga vojakom: Za korak 1; povej vojaku naj ti našteje (ne po vrstnem redu) začetne/blage simptome zastrupitve z živčnimi bojnimi strupi. Vojak mora našteti vsaj 7 od 8 simptomov, da mu ocenimo korak 1 z DA. Nato povej vojaku, da ima blage/začetne simptome zastrupitve in da naj ustrezno reagira (samopomoč). Ko vojak izvede 3, ga vprašaj, kaj mora sedaj storiti. Nato ga vprašaj kaj mora storiti potem, ko si na sebe nadene še ostalo JRKB zaščitno opremo. Za ocenitev koraka 7; naj ti vojak našteje (ne po vrstnem redu) kasnejše/resnejše simptome zastrupitve z živčnimi bojnimi strupi. Vojak mora našteti vsaj 8 od 9 simptomov, da mu ocenimo korak 7 z DA.Povej vojaku, da mora nuditi PP svojemu soborcu. Ko vojak zaključi z korakom 9, ga vprašaj kaj mora še storiti. Korak 11 oceni na podlagi njegovega odgovora.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

IDENTIFICIRA ZAČETNE / BLAGE ZNAKE IN SIMPTOME ZASTRUPITVE Z ŽIVČNIMI BOJNIMI STRUPI.- Našteje vsaj 7 simptomov!

2. USTREZNO REAGIRA NA NEVARNOST.3. PRAVILNO SI VBRIZGA / INJICIRA ANTIDOT/AVTOINJEKTOR.4. Z UPORABLJENIM ANTIDOTOM USTREZNO RAVNA.5. IZVEDE DEKONTAMINACIJO SVOJE IZPOSTAVLJENE KOŽE- če je to potrebno.6. OBLEČE SI PREOSTALO / DODATNO ZAŠČITNO OPREMO.7. PREVERI, ČE KDO OD SOBORCEV POTREBUJE NJEGOVO POMOČ.

8. IDENTIFICIRA KASNEJŠE / RESNEJŠE ZNAKE in SIMPTOME ZASTRUPITVE Z ŽIVČNIMI BOJNIMI STRUPI. - Našteje vsaj 8 simptomov!

9. POŠKODOVANCU NADENE ZM.10. POŠKODOVANCU PRAVILNO INJICIRA ANTIDOT.11. Z UPORABLJENIM ANTIDOTOM USTREZNO RAVNA.12. DEKONTAMINIRA POŠKODOVANČEVO KOŽO- če je to potrebno.13. POIŠČE STROKOVNO MEDICINSKO POMOČ.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 106: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-60

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 107: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-61

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: SVV-1-02-013 PRVA POMOČ – OZEBLINE / OMRZLINE / PODHLADITEV081-831-1045 Perform First Aid for Cold Injuries

Pogoji izvedbe: Vidiš poškodovanca, ki kaže/ima znake in simptome poškodb zaradi mrazu. Potrebna MTS: čutara z pitno vodo, odeja/deka in suha oblačila.

Standardi: Identificiraj tip poškodbe in nudi ustrezno PP.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOVZapomni si: Ko nudiš PP poškodovancu, čim prej poišči medicinsko pomoč. Ne prekini z nudenjem PP, ampak (če situacija to dopušča) pošlji nekoga po bolničarja!

1. IDENTIFICIRAJ TIP POŠKODBE.a. OZEBLINE: Če gre za spodaj navedene simptome, nadaljuj z korakom 2.a.!

(1) Podaljšano izpostavljanje gole kože na temperaturi med 0 in 10°C.(2) Pordečela koža na prizadetem mestu.(3) Odrevenelost (neobčutljivost na bolečine).(4) Krvaveče razjede / rane na koži.

Zapomni si: Ozebline lahko povzročijo zmrzline na površini tkiva; vendar ne gre za zmzline v globini tkiva!

b. OMRZLINE: Če gre za spodaj navedene simptome, nadaljuj z korakom 2.b.!(1) Površinske omrzline:

- neobčutljivost ali odrevenelost prizadetega dela telesa - nenadna obledelost kože na prizadetih mestih, ki ji sledi trenuten občutek mravljincev - pordečela koža (pri svetlopoltih ljudeh) - posivela koža (pri temnopoltih ljudeh)

(2) Globinske omrzline: - mehurji - zatekanje - izguba občutka za bolečino na prizadetih mestih - bleda, rumenkasta in na pogled voskasta koža - zmrznjeni deli telesa so na dotik hladni in trdi

c. OZEBLINE PODPLATOV: Če gre za spodaj navedene simptome, nadaljuj z korakom 2.c.!(1) Dolgo izpostavljanje mokrih/vlažnih podplatov na temperaturi od 0 do 10°C.(2) Zgodnja stopnja / začetna faza:

- hladen občutek v nogah/podplatih - neobčutljivost na bolečine

(3) Kasnejša stopnja / napredna faza: - občutek vročine v podplatih - pekoča bolečina - bledo/modra koža - jakost pulza oslabi - mehurji, zatekanje, rdečica, vročina in gangrena

d. SNEŽNA SLEPOTA: Če gre za spodaj navedene simptome, nadaljuj z korakom 2.d.!(1) Zbadajoč občutek v očeh (kot da bi imel pesek v očeh)(2) Bleščanje(3) Rdeče oči(4) Glavobol in občutljivost na svetlobo

Page 108: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-62

e. PODHLADITEV: Če gre za spodaj navedene simptome, nadaljuj z korakom 2.e.!(1) Blaga podhladitev: (telesna temperatura med 32 in 35°C)

- Poškodovanec je pri zavesti, vendar je ravnodušen in duševno otopel - Tresenje - Bleda, hladna koža - Nejasen govor - Slaba mišična koordinacija - Slaboten pulz

(2) Huda podhladitev: (telesna temperatura pod 32°C) - Počasno in plitko dihanje - Nepravilno bitje srca - Šibek pulz - Otopelost in nezavest - Ledeno/mrzla koža - Otopele mišice - Steklene oči

Zapomni si: Če na terenu (zunaj) z temperaturo okolja pod 10°C najdeš poškodovanega/ranjenega človeka, ki leži, je velika verjetnost da trpi zaradi podhladitve!!

Pozor: Ko gre za podhladitev, je celotna površina telesa shlajena pod 35°C. Temperatura je navedena le kot podatek, saj vojak na terenu ne bo imel pri sebi termometra, z katerim bi poškodovancu lahko izmeril telesno temperaturo!

f. DEHIDRACIJA: (v hladnem vremenu). Če gre za spodaj navedene simptome, nadaljuj z korakom

2.f.!(1) Izsušena usta, jezik in grlo(2) Oteženo požiranje(3) Slabost in omotičnost(4) Oslabelost in izčrpanost(5) Mišični krči, predvsem v nogah(6) Otežkočeno fokusiranje oči

2. NUDI PRVO POMOČ.a. OZEBLINE:

(1) Ogrej telo / prizadeto mesto (dvigni telesno temperaturo) poškodovancu: - pihaj toplo sapo na prizadeto mesto - dlani mu daj pod pazduho

(2) Zaščiti rane (če jih ima) z suho in sterilno gazo/povojem(3) Poišči medicinsko pomoč (MEDIC)

Pozor: Ne drgni / masiraj poškodovanega mesta!

Pozor: Če zgoraj navedeni preprosti ukrepi ne pomagajo, začni z nudenjem PP za zmrzline!

b. OMRZLINE:

POZOR! NIKOLI NE –- drgni sneg ob omrzline- masiraj ali drgni omrzline- uporabi suho ali žarečo toploto za ogrevanje omrzlin- predri mehurjev- uporabi olja, masti in drugih »zdravilnih« maž- ravnaj z omrzlino grobo (na silo)- dovoli, da odtajen ud/prst ponovno zmrzne- dovoli poškodovancu, da pije alkohol, ali uživa tobak

(1) Ogrej prizadeto mesto z previdnim pritiskom dlani, pod pazduho ali z želodcem(2) omrzline obraza, ušes, nosu – pokrij z dlanmi (z poškodovančevimi, ali z dlanmi soborca)(3) Omrzline dlani – odpni poškodovančevo jakno in jih položi na njegovo telo (po možnosti pod

pazduho), nato mu zapni jakno.

Page 109: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-63

(4) Omrzline podplatov (ozebline) – sezuj mu čevlje, snemi mu nogavice in mu noge položi pod oblačila in ob/pod telo soborca.

Pozor: Ne odstranjuj oblačil v kontaminiranem območju!

Pozor: Ne poskušaj otajati poškodovančevih podplatov, ali drugih resno poškodovanih delov telesa, če bo potem moral poškodovanec hoditi do mesta, kjer mu bodo nudili medicinsko pomoč. Možnost poškodb pri hoji je manjša, če podplati ostanejo zmrznjeni (če je le možno, naj poškodovanec NE HODI!) Odtajanje na terenu poveča možnost infekcije in gangrene!

(5) Povečaj izolacijo (pokrij ga z odejo/ali podobno suho tkanino)(6) Poišči medicinsko pomoč – Evakuacija

c. OMRZLINE PODPLATOV:(1) Postopoma ogrevaj poškodovančeve podplate z toplim zrakom

(2) Posuši mu noge (3) Poškodovanec naj ne hodi, če je to le mogoče (4) Dvigni mu noge v višji položaj (5) Poišči medicinsko pomoč (evakuacija)

d. SNEŽNA SLEPOTA: (1) Pokrij mu oči z temno tkanino (2) Poišči medicinsko pomoč (evakuacija)

e. PODHLADITEV:Pozor: Nujna je takojšnja medicinska pomoč!

(1) Blaga podhladitev: - ogrej telo (taborni ogenj / telesna toplota drugega vojaka) - zaščiti telo poškodovanca pred zunanjimi vplivi - postopoma mu daj topli napitek (če je pri zavesti) - TAKOJ poišči medicinsko pomoč!

Zapomni si: Ni dovolj, da poškodovanca položimo v spalno vrečo, ali da ga pokriješ z odejo –podhlajeno telo ni sposobno samo proizvajati toplote!

(2) Huda podhladitev: - stabiliziraj telesno temperaturo - pazi, da poškodovanec ne izgublja več svoje telesne toplote - evakuiraj ga do najbližje medicinske pomoči, takoj ko je to mogoče

Zapomni si: Segrevanje hudo podhlajenega na terenu je izjemno nevarno! Lahko pride do komplikacij, kot so šok in motnje ritma bitja srca!

Pozor: OPAZUJ POŠKODOVANCA!

f. DEHIDRACIJA: (1) Ohrani poškodovančevo telesno temperaturo (2) Zrahljaj mu tesna oblačila za boljšo cirkulacijo krvi (3) Daj mu za pitiZapomni si: Bolničar bo odločil, če poškodovanec potrebuje nadomestek soli!

(4) Počitek (5) Poišči medicinsko pomoč

Page 110: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-64

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 111: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-65

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: PRVA POMOČ – OZEBLINE / OMRZLINE / PODHLADITEV

SVV-1-02-013Priprave za preverjanje:

Priprava: Potrebuješ igralca »poškodovanca«. Izberi en tip poškodbe zaradi mrazu, po kateri boš ocenil vojaka. Svetuj »poškodovancu« kako naj odgovarja na vojakova vprašanja. Fizične znake, ki jih »poškodovanec« ne more simulirati (npr. mehurji) razložimo / opišemo vojaku, ki ga ocenjujemo.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora ugotoviti tip poškodbe na poškodovancu, ki je nastala zaradi mrazu. Ko vojak ugotovi tip poškodbe, ga vprašaj kako bi tej poškodbi nudil PP.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

IDENTIFICIRA TIP POŠKODBE:a. Ozeblineb. Omrzlinec. Omrzline / ozebline podplatovd. Snežna slepotae. Podhladitevf. Dehidracija

2. NUDI USTREZNO PRVO POMOČ

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 112: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-66

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 113: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-67

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: SVV-1-02-014 PRENAŠANJE RANJENCA081-831-1046 Transport a Casualty

Pogoji izvedbe: Poškodovancu si nudil prvo pomoč. Sedaj ga moraš premakniti do mesta, kjer mu bodo nudili ustrezno medicinsko pomoč. Lahko se zgodi, da ne boš imel pomoči in da boš moral to storiti sam. Potrebna oprema in materiali: Dva bojna pasova za pištolo /ali pasova za nošenje puške / ali improviziran močan material (pončo, jakna, srajca, veje, palice).

Standardi: Ustrezno transportiraj poškodovanca, ne da mu povzročiš dodatne poškodbe.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. IZBERI USTREZEN NAČIN NOŠENJA.

a. POSAMEZNIK:

Pozor: Če ima poškodovanec poškodovano hrbtenico ali vrat, ga ROČNO NE PRENAŠAJ! –RAZEN, če je poškodovanec v smrtni nevarnosti v trenutnem območju. Poišči medicinsko pomoč (MEDIC) in se posvetuj kako transportirati ranjenca!(1) GASILEC. Za prenašanje nezavestnega in hudo poškodovanega ranjenca. (2) PODPIRANJE. Za poškodovanca, ki lahko hodi, oziroma poskakuje z eno nogo.(3) NOŠENJE NA ROKAH. Za kratke razdalje, za poškodovanca, ki ne more sam hoditi.(4) NA HRBTU. Samo za poškodovance pri zavesti.(5) PREKO HRBTA. Za prenašanje poškodovanca na krajše razdalje.(6) NOŠENJE Z BOJNIM PASOM. Za daljše razdalje. Ta način omogoča, da so roke poškodovanca in

vojaka, ki ga nosi proste.(7) VLEČENJE Z BOJNIM PASOM. Samo med bojem / načeloma za krajše razdalje.(8) VLEČENJE ZA VRAT. Samo med bojem / načeloma za krajše razdalje.

Pozor: Ne uporabljaj te metode, če ima poškodovanec zlomljeno roko, ali če ima poškodbe vratu!(9) PRIJEM OKOLI PRSNEGA KOŠA. Za poškodovanca, ki ne more sam hoditi / za nošenje gor in dol

po stopnicah.

b. PAR:(1) PODPIRANJE-PAR. Za nezavestnega in zavestnega poškodovanca.(2) NOŠENJE NA ROKAH-PAR. Za krajše razdalje in za prenos poškodovanca na nosila.

Zapomni si: V ekstremnih situacijah je nošenje na rokah-par, najbolj varen način, če ima poškodovanec poškodbe vratu ali hrbta. Če je le mogoče, naj pri nošenju pomagata še dva vojaka, da vzdržujeta telo poškodovanca v ravnem položaju!(3) ZA RAME IN NOGE-PAR. Za dolge razdalje in za prenos na nosila.(4) SEDEŽ-DVE ROKI. Za kratke razdalje in za prenos na nosila.(5) SEDEŽ-ŠTIRI ROKE. Za krajše razdalje, za poškodovanca ki je pri zavesti, ki lahko stoji, vendar

ne more hoditi. Če ima poškodovano glavo ali podplate, je ta način najboljši.(6) NOSILA. Uporabi jih, če imaš na voljo potrebni material, če moraš nositi poškodovanca daleč in če

bi nošenje na rokah povzročilo dodatne poškodbe.

Page 114: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-68

2. IZVEDI NOŠENJE - POSAMEZNIK:

a. GASILEC. (1) Poškodovanca prevali na trebuh.(2) Svoje roke daj okoli njegovega prsnega koša in se primi za roke.(3) Dvigni ga na njegova kolena, ko se premikaš nazaj.(4) Nadaljuj z premikom nazaj in poškodovanca postavi na noge – kolena ima zravnana.(5) Z eno roko ga podpiraj, z drugo roko ga primi za zapestje in mu dvigni roko v zrak.(6) Hitro se postavi pred poškodovanca/po tisti strani, kjer si mu dvignil roko – in spusti njegovo roko.(7) S svojimi rokami ga objemi preko pasu.(8) Hitro postavi svojo nogo med njegove noge, ter mu jih daj narazen (cca 20cm)(9) Z eno roko ga primi okoli zapestja roke in jo dvigni v zrak.(10)Počepni in potisni njegovo roko in telo preko svojega ramena. Istočasno položi roko med njegove

noge.(11)Z eno roko ga primi za zapestje, z drugo se opri na svoje koleno.(12)Vstani se.

Zapomni si: Eno roko imaš prosto!

b. PODPIRANJE.

(1) Dvigni poškodovanca – tako kot pri Gasilcu.(2) Primi ga za zapestje roke in si jo položi okoli svojega vratu.(3) Z drugo roko ga primi okoli pasu.

Zapomni si: Poškodovanec te uporabi za podpiranje!

Page 115: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-69

c. NOŠENJE NA ROKAH.(1) Dvigni poškodovanca – tako kot pri Gasilcu.(2) Položi eno roko pod poškodovančevo koleno, drugo roko okoli njegovega hrbta.(3) Dvigni poškodovanca čim višje – da se pri nošenju takoj ne utrudiš.

d. NOŠENJE NA HRBTU.(1) Dvigni poškodovanca – tako kot pri Gasilcu.(2) Podpiraj ga – z eno roko ga objemi okoli pasu.(3) Premakni se pred njega – kažeš mu hrbet.(4) Poškodovanec naj te objame okoli vratu(5) Primi se za svoje roke pod njegovimi stegni, če je to mogoče.

e. NOŠENJE PREKO HRBTA.Zapomni si: Pri tem načinu nošenja, poškodovančeva teža leži na tvojem hrbtu! Da ne poškoduješ njegovih rok, jih moraš imeti obrnjene z dlanmi navzdol!

(1) Dvigni poškodovanca – tako kot pri Gasilcu.(2) Podpiraj poškodovanca z svojimi rokami okoli njega in ga primi za zapestje najbližje roke.(3) Položi njegovo roko preko svoje glave in preko ramena.(4) Premakni se pred poškodovanca – njegova teža se naslanja na tvoj hrbet.(5) Primi ga za drugo roko (zapestje) in si jo položi preko svojega ramena.(6) Nagni se naprej, naloži si poškodovanca čim višje na svoj hrbet, tako da njegova teža leži na tvojem

hrbtu.

Page 116: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-70

f. NOŠENJE Z BOJNIM PASOM.(1) Poveži dva bojna pasa (ali tri, če je potrebno) in oblikuj zanko.

Zapomni si: Če bojni pasovi niso na voljo, uporabi pasove za puško, dve trikotni ruti, ali drug ustrezen material, ki ne bo poškodoval ranjenca!

(2) Položi zanko pod poškodovančeva stegna in pod spodnji del hrbta, tako da sta zanki na vsaki strani poškodovanca.

(3) Nogi mu daj narazen.(4) Z hrbtom se vleži med poškodovančevi nogi.(5) Porini svoji roki skozi obe zanki.(6) Z eno roko ga primi ga za zapestje, z drugo pa za hlače (tam, kjer ni poškodovan).(7) Prevali se na stran (tja, kjer nima poškodb), na svoj trebuh – poškodovanec je na tvojem hrbtu.(8) Popravi zanko, če je potrebno.(9) Dvigni se na kolena.

Zapomni si: Pas bo držal poškodovanca na tvojem hrbtu!(10)Z eno roko se opri na svoje koleno in se dvigni.(11)Poškodovanec je sedaj podprt na tvojih ramenih.(12)Med prenašanjem imaš obe roki prosti (lahko streljaš, plezaš...)

g. VLEČENJE Z PASOM.(1) Poveži dva bojna pasova (tri, če je potrebno).(2) Prevali poškodovanca na hrbet.(3) Preko njegove glave mu natakni zanko (do prsnega koša in pod pazduhama)(4) Z preostankom zanke oblikuj osmico.

Zapomni si: Pas naj bo vedno napet, da se ne sname iz položaja!(5) Uleži se na stran, z obrazom proti poškodovancu, nasloni se na komolec.(6) Zanko si natakni preko roke in ramena, na katero si naslonjen.(7) Obrni se vstran od poškodovanca, na svoj trebuh, tako da lahko vlečeš poškodovanca s plazenjem.

Zapomni si: Če si pod nasprotnikovim ognjem, je to najboljši način za izvleko poškodovanega!

Page 117: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-71

h. VLEKA ZA VRAT.Pozor: Če ima ranjenec poškodbe vratu, ali/in zlomljeno roko, tega načina NE UPORABLJAJ! Če je poškodovanec v nezavesti, pazi da mu glava ne udarja ob tla!

(1) Poškodovancu v zapestju zveži roki (če je pri zavesti, jih lahko sam drži skupaj okoli tvojega vratu).(2) Položi poškodovanca na hrbet.(3) Počepni nad njim.(4) Njegovi povezani roki si daj okoli vratu.(5) Plazi se naprej po vseh štirih, pogled je naprej.

i. PRIJEM OKOLI PRSNEGA KOŠA-VLEČENJE PO STOPNICAH.(1) Poškodovanca prevali na hrbet, in počepni pri njegovi glavi.(2) S svojimi rokami (dlani navzgor) ga primi pod rameni.(3) Močno ga primi pod pazduhami.(4) Delno vstani, glavo mu podpiraj z eno podlahtjo.

Zapomni si: Lahko daš komolca skupaj, tako da njegova glava leži na obeh tvojih rokah!(5) Dvigni se z poškodovancem v pol-sedečem položaju, in ga povleči nazaj.

Page 118: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-72

3. IZVEDI NOŠENJE - PAR:

a. PODPIRANJE – PAR.(1) Dva vojaka poškodovancu pomagata vstati; držita ga okoli pasu.(2) Vojaka primeta poškodovanca za roki (zapestje) in si ju položita okoli vratu.

b. NOŠENJE NA ROKAH – PAR:Zapomni si: V ekstremnih situacijah je nošenje na rokah-par, najbolj varen način, če ima poškodovanec poškodbe vratu ali hrbta. Če je le mogoče, naj pri nošenju pomagata še dva vojaka, da vzdržujeta telo poškodovanca v ravnem položaju!

(1) Dva vojaka počepneta ob poškodovancu in položita svoji roki pod poškodovančev hrbet (ramena), pod pas, bok in pod kolena.

(2) Vojaka istočasno dvigneta poškodovanca in poklekneta na svoja kolena. Telo poškodovanca držita v ravni liniji in ga po nepotrebnem ne premikata – da ne povzročita dodatnih poškodb.

(3) Ko se vojaka istočasno vstajata, obrneta poškodovanca proti svojemu prsnemu košu. Da zmanjšata napor pri nošenju, morata vojaka poškodovanca držati čim višje in čim bližje svojemu prsnemu košu.

Page 119: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-73

c. ZA RAME IN NOGE.(1) Poškodovanca položimo na hrbet, če je to potrebno.(2) Višji vojak počepne ob poškodovančevi glavi.(3) Nižji vojak poškodovancu raztegne nogi narazen in počepne med njegovimi nogami, z hrbtom proti

poškodovancu.(4) Nižji vojak prime poškodovanca pod koleni.(5) Višji vojak počepne ob poškodovančevi glavi, roki potisne pod njegovimi rameni in preko prsnega

koša, kjer se prime za roki.(6) Vojaka se skupaj vstaneta.

Zapomni si: Če se oba vojaka obrneta proti poškodovancu – dober način za prenos poškodovanca na nosila!

d. SEDEŽ – DVE ROKI.(1) Poškodovanca položimo na hrbet, če je to potrebno.(2) Vojaka počepneta ob bok poškodovanca – vsak na svoji strani.(3) Vojaka položita vsak svojo roko pod poškodovančeva stegna in primeta drug drugega za zapestje(4) Vojaka se vstaneta – dvigneta poškodovanca.

Page 120: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-74

e. SEDEŽ – ŠTIRI ROKE.(1) Vojaka se primeta z eno roko za svoje zapestje in z drugo drug drugega za zapestje – oblikujeta

»sedež«.(2) Vojaka se spustita nižje, tako da se poškodovanec lahko usede na »sedež«.(3) Poškodovanec ju prime okoli vratu – za podporo.(4) Vojaka se istočasno vstaneta – dvigneta poškodovanca.

4. IMPROVIZIRAJ NOSILA.

a. Uporabi pončo in dve palici / veji: (1) Razgrni pončo in na sredino položi eno palico – dobiš dve polovici. (2) Eno polovico prepogni na drugo.

(3) Drugo palico položi na sredino polovice.(4) Prosti konec ponča prepogni preko druge palice do prve palice.

b. Uporabi srajco / jakno in dve palici / veji:(1) Razpni dve srajci / jakni in ju obrni navznoter – rokave pusti znotraj.(2) Položi srajci / jakni na tla in skozi rokave porini palici.(3) Poškodovanca položi na nosila – uporabljaj naslednje načine:

(a) Nošenje na rokah – posameznik(b) Nošenje na rokah – par(c) Za rame in noge – par(d) Sedež – dve roki(e) Sedež – štiri roke

c. Dvigni nosila. (1) Vojaka vstaneta skupaj (2) Nosila držita v ravnem položaju, kolikor je pač mogoče

Zapomni si: Nosači nosil naj bodo pazljivi pri premagovanju strmin in pri spustu navzdol!o

Page 121: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-75

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: PRENAŠANJE RANJENCASVV-1-02-014

Priprave za preverjanje: Priprava: Potrebuješ vojaka, ki bo igral ranjenca. Za transport z dvema, potrebuješ dva vojaka – oceniš par. Poškodovancu povej, kakšne poškodbe ima in ali je pri zavesti/nezavesti. Na mestu ocenjevanja imej na voljo dovolj materialov (bojni pasovi za Pi, pasovi za nošenje puške, palice, veje, pončo, oblačila…)Razlaga vojakom: Povej vojaku, da je poškodovancu že nudil PP. Opiši mu situacijo v kateri se nahajata z poškodovancem, razloži mu vrste poškodb in ali je pri zavesti/nezavesti, če lahko pričakuješ stik z nasprotnikom, in kam mora odnesti poškodovanca. Povej vojaku, da mora izbrati ustrezno metodo transporta/nošenja.Pozor: Ne zakompliciraj preveč situacije in si zapomni, da naj pri ocenjevanju vojak pokaže dva ali več načinov nošenja poškodovanca. Pomembno je, da vojak(a) z nošenjem poškodovanca dodatno ne poškodujeta in da ne ogrožata življenja poškodovanca in sebe!

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

IZBERE USTREZEN NAČIN NOŠENJAA. POSAMEZNIK:

(1) GASILEC. Za prenašanje nezavestnega in hudo poškodovanega ranjenca. (2) PODPIRANJE. Za poškodovanca, ki lahko hodi, oziroma poskakuje z eno nogo.(3) NOŠENJE NA ROKAH. Za kratke razdalje, za poškodovanca, ki ne more sam

hoditi.(4) NA HRBTU. Samo za poškodovance pri zavesti.(5) PREKO HRBTA. Za prenašanje poškodovanca na krajše razdalje.(6) NOŠENJE Z BOJNIM PASOM. Za daljše razdalje. Ta način omogoča, da so roke

poškodovanca in vojaka, ki ga nosi proste.(7) VLEČENJE Z BOJNIM PASOM. Samo med bojem / načeloma za krajše razdalje.(8) VLEČENJE ZA VRAT. Samo med bojem / načeloma za krajše razdalje.(9) PRIJEM OKOLI PRSNEGA KOŠA.

B. PAR:(1) PODPIRANJE-PAR. Za nezavestnega in zavestnega poškodovanca.(2) NOŠENJE NA ROKAH-PAR. Za krajše razdalje in za prenos poškodovanca na

nosila.(3) ZA RAME IN NOGE-PAR. Za dolge razdalje in za prenos na nosila.(4) SEDEŽ-DVE ROKI. Za kratke razdalje in za prenos na nosila.(5) SEDEŽ-ŠTIRI ROKE. Za krajše razdalje, za poškodovanca ki je pri zavesti, ki lahko

stoji, vendar ne more hoditi. Če ima poškodovano glavo ali podplate, je ta način najboljši.

(6) NOSILA. Uporabi jih, če ima na voljo potrebni material, če mora nositi poškodovanca daleč in če bi nošenje na rokah povzročilo dodatne poškodbe.

2. IZVEDE PRAVILNO NOŠENJE

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 122: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-76

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 123: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-77

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina:SVV-1-02-015 IZVAJANJE INDIVIDUALNIH PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH UKREPOV (PZU)081-831-1053 Practice Individual Preventive Medicine Countermeasures

Pogoji: Si vojak na terenskem usposabljanju. Potrebna oprema in MTS je odvisna od okolja in vremena: voda, hrana, uniforme, rezervna oblačila, zaščitne kreme, repelenti, razpršila, milo, tablete proti malariji, mreže za komarje, jodove tablete, čutare, kontejnerji, plastične vreče, glušniki, puder za noge, smukec, britev, zobna ščetka, zobna pasta, in orodje za vkopavanje.

Standardi: Izvajaj individualne preventivne zdravstvene ukrepe (PZU) za zaščito pred mrazom, vročino, ugrizi/piki insektov, pred drisko, grižo, izgubo sluha, infekcijo kože, spolno prenosljivih bolezni. Prakticiraj redno ustno higieno, pravilno ravnaj z odpadki. Seznanjen si o škodljivih učinkih tobaka in alkohola

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

IZVAJAJ PZU ZA ZAŠČITO PRED POŠKODBAMI ZARADI MRAZA.

a. Oblečen bodi večplastno.

Zapomni si. Zmanjšaj potenje. Ko obleka postane mokra ali umazana, ne nudi več toplote telesu.

(1) Sleči plast oblačil, pred napornim delom.

OPOZORILO: Ne odstranjuj zaščitnih oblek v JRKB okolju!(2) Zamenjaj plast oblačil, po končanem napornem delu.(3) Redno peri/čisti oblačila.

b. Izvajaj vaje za povečanje krvne cirkulacije.(1) Napenjaj in sproščaj mišice rok in nog, prste na nogah in rokah.(2) Uporabi roke za masažo obraza.(3) Ne kadi – kajenje zmanjšuje pretok krvi v koži.

OPOZORILO: Fizična in mentalna neaktivnost zmanjšuje toploto telesa in povečuje možnost poškodb zaradi mraza!

c. Zamenjuj si nogavice.

(1) Zamenjuj si suhe nogavice med odmori/počitki – zmanjšaj možnost poškodb zaradi omrzlin in otrplosti nog.

OPOZORILO: Omrzline lahko povzročijo izgubo prstov/rok/podplatov!(2) Mokre nogavice si zatlači pod majico in jih s pomočjo telesne toplote posuši.

d. Prepreči dehidracijo.(1) Pij zadostne količine vode (pitna voda, sokovi in topli brezalkoholni napitki).

Zapomni si: Pitje zadostne količine vode v hladnem vremenu je enako pomembno, kot pitje vode v vročini. V hladnem vremenu ne čutiš, da izgubljaš tekočino in sol. Znoj izhlapeva hitro, ali pa ga vpijejo oblačila, tako da ga ne vidimo/občutimo na koži.

(2) Počivaj, ko je to mogoče.

e. Sodeluj s svojim soborcem.(1) Drug drugega opozarjajta na pogosto izvajanje vaj za povečanje cirkulacije krvi. (2) Opazujta znake poškodb zaradi mraza, kot so omrzline, otrplost nog in podhladitve.

Page 124: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-78

2.

IZVAJAJ PZU ZA ZAŠČITO PRED POŠKODBAMI ZARADI VROČINE.

a. Pij zadostne količine vode.Zapomni si: Tvoje telo potrebuje zadostno minimalno količino vode za hlajenje, za uriniranje in metabolizem. Vsak poskus urjenja / navajanja telesa za porabo manj vode, lahko privede do poškodb.

(1) Pogostost pitja vode naj ne preseže 1 in ½ litra vode na uro. Dnevna količina popite vode naj ne preseže 13 in ½ litra vode. Če je tvoj urin obarvan temno rumeno, ne piješ dovolj vode!

(2) Potreba po vodi je odvisna od tipa naše aktivnosti in temperature ozračja (glej razpredelnico 1in tabelo 1).

Razpredelnica 1. *Potreba po tekočini v vročem podnebju*Povprečno aklimatiziran vojak, oblečen v letno (Ribstop) uniformo

Lahko delo Normalno delo Težko deloKategorija

vročine

TemperaturaStopinje○C Delo / počitek Pitje vode

L / uroDelo /

počitekPitje vode

L / uroDelo /

počitekPitje vode

L / uro

1*25.5 – 27.7 NO ½ NO ¾ 40 / 20

min ¾

2(zeleno)

27.7 – 29.4 NO ½ 50 / 10 min ¾ 30 / 30

min 1

3(rumeno)

29.4 – 31NO ¾ 40 / 20

min ¾ 30 / 30 min 1

4(rdeče) 31 – 32.1 NO ¾ 30 / 30

min ¾ 20 / 40 min 1

5**(črno)

>32.2 50 / 10 min 1 20 / 40 min 1 10 / 50

min 1

Pogostost pitja vode naj ne preseže 1 in ½ litra vode na uro. Dnevna količina popite vode naj ne preseže 13 in ½ litra vode.

* Čas dela in počitka, ter količina popite vode zagotavlja storilnost in preprečuje dehidracijo za vsaj 4 ure dela v določenih kategorijah vročine. Potreba posameznika po pitju vode variira ± ¼ litra vode na uro.

* NO = NI OMEJITVE dela na uro. Počitek pomeni minimalno fizično aktivnost (sedenje ali stanje) in se naj izvaja v senci, če je to mogoče.

Nošenje zaščitnega jopiča (body Armor) doda 3 stopinje k temperaturi ozračja.

*Nošenje JRKB zaščitne obleke doda 6 stopinj k temperaturi ozračja.

** Ne izvajaj fizične vadbe in napornega dela. Če situacija (realna) zahteva naporno delo , povečaj vnos tekočin in s tem zmanjšaj poškodbe zaradi vročine.

*Primeri kategorij dela

Lahko delo Normalno delo Težko deloČiščenje orožja

Hoja 4 km/uro po trdi podlagi, z tovorom 15 kg.

Postopki z orožjem

Streljanje (usposabljanje)

Postrojila in ceremonije

Hoja 4 km/uro, brez tovora, po sipkem pesku.

Hoja 5.6 km/uro, z tovorom manj kot 20kg.

Telovadba / Patruljiranje.

Tehnike premikanja (nizko plazenje, visoko plazenje).

Izdelava obrambnih položajev.

Hoja 4 km/uro po sipkem pesku z tovorom.

Hoja 5.6 km/uro po trdni podlagi, z tovorom več kot 20 kg.

Tabela 1. Primeri kategorij dela.

(3) Pred bojno nalogo spij dodatno količino vode.

(4) Vzdržuj količino vode v svojem telesu za ohranitev moči in pripravljenosti.

(5) Zaščiti se pred dehidracijo in vročinskimi poškodbami pri uporabi polne JRKBO opreme.

Page 125: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-79

b. Počivaj vedno, ko je to mogoče.(1) Upoštevaj razpredelnico 1 pri načrtovanju počitka, če bojna situacija to omogoča.(2) Pri počitku spij vodo in se ohladi.

c. Jej!(1) Uživaj redne obroke hrane, za obnavljanje soli v telesu pri močnem znojenju.(2) Pri vsakem obroku nekaj pojej, četudi nisi lačen.

Zapomni si: Načeloma, SDO in vojaška hrana vsebuje dovolj soli. Izogni se prekomernega uživanja soli.

d. Zaščiti se pred žgočim soncem.(1) Nosi ustrezno uniformo.(2) Zagotovi si senco, ko/če je to mogoče.(3) Uporabljaj zaščitno kremo.

3.

IZVAJAJ PZU ZA ZAŠČITO PRED PIKI INSEKTOV IN PRED BOLEZNI, KI JIH POVZROČAJO INSEKTI.

a. Uporabljaj obstojna sredstva za zaščito pred insekti.(1) Sredstva ne nanesi na oči, ustnice in na občutljivo kožo.(2) Nanesi sredstvo cca 5 cm pod robove uniforme.(3) Sredstva ne približuj ognju, ali veliki vročini.(4) Obriši si roke po uporabi.

Zapomni si: Na terenu ne uporabljaj vodic za po britju; privlači mrčes in insekte!

b. Uporabljaj permetrin (ali kakšno drugo podobno sredstvo) za nanos na oblačila.(1) Uporabljaj permetrin, tako kot piše v navodilih(2) Permetrin nanašaj samo na oblačila/tkanino.(3) Ne nanašaj permetrina na kožo.(4) Permetrin lahko naneseš na mrežo proti komarjem/insektom.(5) Ne nanašaj ga na spodnje perilo in pod pokrivala.(6) Izogibaj se vdihavanju hlapov permetrina.(7) Pred nanosom na obleko, jo dobro posuši.

c. Pravilno nosi uniformo.(1) Robove hlač si zatlači v škornje (ali uporabi elastiko), rokave odvihaj, in zapri si

ovratnik.(2) Uniforma naj bo ohlapna/zračna.(3) Redno pregleduj uniformo.(4) Naj ti soborec pomaga pri pregledu uniforme.

d. Jemlji tablete proti malariji. (po navodilih bolničarja enote).

e. Skrbi za svojo higieno. Vsak dan se umivaj, če to dopušča taktična situacija.

f. Redno čisti in pregleduj svojo uniformo/oblačila.(1) Operi svojo uniformo in s tem odstrani insekte v/na njej.(2) Za pranje uporabljaj milo in vodo.

g. Uporabljaj spalno mrežo (če je na voljo).(1) Robove spalne mreže zatlači/spodvihaj pod spalno vrečo.(2) Na spalno mrežo lahko naneseš permetrin (spray).(3) Na notranji del spalne vreče nanesi sredstvo (repelent) za zaščito pred insekti.(4) Ne vdihuj hlapov.

Page 126: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-80

4.

IZVAJAJ PZU ZA ZAŠČITO PRED BOLEZNI, KI SE PRENAŠAJO Z VODO IN HRANO.

a. Identificiraj znake driske in griže.(1) Driska je prebavna motnja, ki se kaže v nenormalno ponavljajočem premikanju

črevesja.(2) Griža je infekcijska bolezen, ki se kaže v bolečem želodcu in krvavi driski.

b. Če razpoložljiva voda ni na voljo, jo razkuži.

Zapomni si: Pred uporabo jodovih tablet, preveri njihov rok uporabe. Če so stare, lahko izgubijo svojo lastnost razkuževanja. Tablete, ki izgubijo barvo in so zlepljene skupaj, ne uporabljaj!

(1) Čutaro napolni z najčistejšo vodo, ki jo lahko najdeš.(2) Dodaj jodove tablete - na liter vode, dodaj dve tableti.(3) Čutaro zapri s pokrovom.(4) Počakaj 5 minut, da se tablete raztopijo.(5) Čutaro pretresi.(6) Razkuži pokrov čutare:

Odtegni pokrov (ne ga odviti do konca). Obrni čutaro navzdol in jo stisni, da priteče izza pokrova malo vode. Obrni čutaro navzgor. Zapri pokrov.

(7) Počakaj 30 minut / nato pij vodo.

c. Hrano in vodo jemlji iz zanesljivih virov.(1) Hrano, vodo in led jemlji/uporabljaj le iz zanesljivih virov.

Zapomni si: Ne sprejemaj vode, hrane in leda, od prodajalcev, ki jih prej ne odobri medicinsko osebje.

(2) Uporabljaj hrano iz vojaške kuhinje, če je to mogoče.

d. Roke si umivaj vsaj 30 sekund –(1) po uporabi WC-ja/latrine(2) Pred dotikanjem hrane(3) Po jedi.(4) Po kajenju.

e. Ustrezno ravnaj z odpadki hrane.(1) V ustrezen pokrit kontejner/posodo.(2) Uporabljaj PVC vrečke.(3) Zakoplji ostanke hrane, če posod za ostanke ni na voljo.

Zapomni si: Preden zakopaš ostanke hrane, se posvetuj z nadrejenim!o

5.

ZAŠČITI SE PRED IZGUBO/POŠKODBAMI SLUHA.

a. Uporabljaj zaščitna sredstva (čepki za ušesa).b. Posadke vozil – uporaba čeladofona.c. Zaščitna sredstva naj bodo čista, da ne pride do (zelo boleče) infekcije ušes.

6.

IZVAJAJ PZU ZA ZAŠČITO PRED INFEKCIJAMI KOŽE.

a. Redno umivanje - tuš 1x tedensko. Če to ni mogoče, nosi vsaj oprano uniformo. Dnevno si umivaj:

(1) Genitalije(2) Pod pazduho(3) Noge/podplate(4) Ostala območja, ki so pogosto prepotena (moški-med bedri / ženske-pod oprsjem)

Page 127: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-81

b. Koža naj bo suha(1) Uporabljaj puder za noge (še posebej, če imaš ali si imel na podplatih glivično vnetje)

c. Redno menjuj uniformo/perilo, posebej po umivanju.(1) Nosi udobna oblačila za boljšo zračnost in cirkulacijo krvi.(2) Nosi ustrezno uniformo.

Zapomni si: Ne nosi najlonskega ali svilenega spodnjega perila. Bombaž je najbolj primeren!

d. Brij se redno/vsak dan-za učinkovito uporabo ZM.

IZVAJAJ PZU ZA ZAŠČITO PODPLATOV.

7.

a. Pred premikom:(1) Obuvalo naj bo pravilne velikosti(2) Nosi sveže nogavice/brez lukenj(3) Uporabljaj puder za podplate(4) Pravočasno oskrbi žulje, otiščance in

infekcije pred premikom

b. Med premikom:(1) Čuvaj noge pred vlago/čim dlje kot je

mogoče(2) Zamenjuj nogavice, ko postanejo

prepotene/vlažne(3) Posuši nogavice – daj si jih pod srajco

okoli pasu(4) Napudraj si podplate vsaj 2x dnevno

c. Med počitki si pregleduj podplate:(1) Če je mogoče, si med popoldanskim

počitkom umij podplate.(2) Med počitkom postavi noge v višji

položaj, da preprečiš zatekanje nog

d. Poskrbi za žulje (glej sliko desno)!(1) Umij območje žulja z vodo in milom(2) Boleče in vnete žulje naj oskrbi bolničar,

če je to mogoče.

Samo-oskrba žuljev.

8.

SKRBI ZA USTNO HIGIENO.

a. Umivaj si zobe po vsaki jedi, če je to mogoče.b. Uporabi zobno pasto vsaj 1x dnevno.c. Izpiranje ust s pitno vodo – po ščetkanju zob.

9.

ZAŠČITI SE PRED NALEZLJIVIMI SPOLNIMI BOLEZNIMI.

a. Uporaba kondomov med spolnim odnosom.b. Uriniranje takoj po spolnem odnosu.c. Temeljito umivanje / tuširanje - z milom in vodo.

10.

ZAŠČITI SE PRED OKUŽBO Z VIRUSOM HIV.

a. Preventiva pred okužbo – prakticiranje varnejšega seksa.(1) Seks z neokuženim stalnim in varnim partnerjem.(2) Seks s kondomom. Ta se seveda med odnosom ne sme strgati ali sneti.

b. Prepreči prenos okužbe z okuženimi iglami ali injekcijami – ne uporabljaj rabljenih igel/injekcij.

Page 128: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-82

11.

USTREZNO RAVNAJ Z ODPADKI.

a. Človeški odpadki –(1) Uporabi latrine (če so na voljo).

(2) Uporabi »mačjo luknjo« - v zemljo izkopana luknja (slika spodaj).(a) Le v času pehotnih premikov/patruljiranj – za individualno uporabo.(b) Takoj po uporabi jo zasuj z zemljo.

(3) Uporabi WC jarke, če si z enoto na 1–3 dnevnem bivakiranju.

MAČJA LUKNJAZa individualno uporabo.

30 x 30cmZasujemo takoj po uporabi.

b. Ostali odpadki –(1) Sežiganje – če si z enoto na terenu manj kot teden dni.(2) Upepelitev – če si z enoto na terenu več kot en teden.

12.

SEZNANI SE Z ŠKODLJIVOSTJO TOBAKA.

a. Dolgoročni in kratkoročni škodljivi učinki tobaka.(1) Eden od glavnih povzročiteljev prezgodnjih smrti v SLO.(2) Bolezni srca in ožilja, rak, kap.

b. Negativni učinki tobaka v vojski.(1) Zmanjšana pripravljenost in budnost, zmanjšan nočni vid, zmanjšana koordinacija

rok-vida in zmanjšana telesna odpornost.(2) Poveča verjetnost poškodb, predvsem v hladnem vremenu (zmanjšana

prekrvavitev).(3) Odvisnost.

c. Kako se odvaditi kajenja.(1) Uporaba Nikotinskih žvečilk in obližev.(2) Pomoč s strani Zdravstvenih delavcev.(3) Razna društva za odvajanje kajenja.

13.

SEZNANI SE Z ŠKODLJIVOSTJO ALKOHOLA.

a. Dolgoročni in kratkoročni škodljivi učinki alkohola. Opijanje lahko privede do takojšnjih posledic - zastrupitve, prometne in delovne nezgode, nasilje v družini, dolgotrajno pitje alkohola pa vodi v kronične zdravstvene in socialne probleme.

b. Zdravju škodljivi učinki prekomernega in dolgotrajnega pitja alkohola.(1) Alkoholne psihoze (odvisnost od alkohola).(2) Akutni alkoholni hepatitis. (3) Alkoholna ciroza in okvara jeter.(4) Sladkorna bolezen.(5) Cerebrovaskularne bolezni.

c. Pomoč pri odvajanju od alkohola.(1) Zdravstveni delavci in razna društva za odvajanje od alkohola.

Page 129: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-83

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: IZVAJANJE INDIVIDUALNIH PZUSVV-1-02-015

Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino preverjaj na terenskem usposabljanju.

Razlaga vojakom: Ocenjevani vojak mora vedeti, kako se zaščititi pred boleznimi in ne-bojnimi poškodbami na terenu. Vojak mora poznati škodljive učinke tobaka in alkohola.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. VOJAK VE, KAKO SE ZAŠČITITI PRED POŠKODBAMI ZARADI MRAZA.

2. VOJAK VE, KAKO SE ZAŠČITITI PRED POŠKODBAMI ZARADI VROČINE.

3.VOJAK VE, KAKO SE ZAŠČITITI PRED PIKI INSEKTOV IN PRED BOLEZNI, KI JIH POVZROČAJO INSEKTI.

4.VOJAK VE, KAKO SE ZAŠČITITI PRED BOLEZNIMI, KI SE PRENAŠAJO Z VODO IN HRANO.

5. VOJAK VE, KAKO SE ZAŠČITITI PRED IZGUBO/POŠKODBAMI SLUHA.

6. VOJAK VE, KAKO SE ZAŠČITITI PRED INFEKCIJAMI KOŽE.

7. VOJAK VE, KAKO SI ZAŠČITITI PODPLATE

8. VOJAK VE, KAKO SKRBETI ZA USTNO HIGIENO.

9. VOJAK VE, KAKO SE ZAŠČITITI PRED NALEZLJIVIMI SPOLNIMI BOLEZNIMI.

10. VOJAK VE, KAKO SE ZAŠČITITI PRED OKUŽBO Z VIRUSOM HIV.

11. VOJAK VE, KAKO USTREZNO RAVNATI Z ODPADKI.

12. VOJAK POZNA ŠKODLJIVOST TOBAKA.

13. VOJAK POZNA ŠKODLJIVOST ALKOHOLA.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 130: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-84

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 131: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-85

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina:SVV-1-02-016 POLOŽAJ ZA NEZAVESTNEGA

Pogoji izvedbe: Vidiš poškodovanca, ki nepremično leži. Je nezavesten, vendar sam diha.

Standardi: Poškodovanca položimo v ustrezen položaj, ki mu omogoča neovirano dihanje. Iz ust mu odstranimo morebitne tujke.

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKIPozor: Če nezavestni poškodovanec NE DIHA (ima pa pulz), mu moramo takoj pomagati sami –glej IV: UMETNO DIHANJE!

Pozor: Ta individualna veščina se izvede le takrat, če je poškodovanec v nezavesti in SAM DIHA!

1. POŠKODOVANCA OBRNEMO NA BOK.Zapomni si: Če nezavestni poškodovanec leži na hrbtu, se lahko zaduši!Jezik mu namreč lahko zdrkne v žrelo, ali pa se zaduši z izbljuvki oziroma s lastno krvjo!

a. odstrani žrtvi očala in trde predmete iz žepov;b. poklekni ob žrtev in iztegni ter poravnaj obe njegovi nogi;c. odpri mu dihalno pot tako, da glavo zvrneš nazaj in privzdigneš spodnjo čeljust.d. odroči bližnjo roko v pravem kotu, tako da je z dlanjo obrnjena navzgor in

upognjena v komolcu prav tako v pravem kotu (slika 1)e. potegni drugo roko preko prsi in položi dlan na bližnje rame (slika 2)f. primi oddaljenejšo nogo tik nad kolenom in jo potegni kvišku - da ostane stopalo na tleh (slika 3)g. z drugo roko na oddaljenem ramenu žrtve potegni nogo proti sebi in jo obrni na bok;h. prilagodi zgornjo nogo tako, da sta kolk in koleno skrčena v pravem kotu (slika 4)i. potisni glavo nazaj, da bo ostala dihalna pot odprta;j. v rednih časovnih razmakih preverjaj znake krvnega obtoka in dihanje.k. če mora biti žrtev več kot 30 minut v stabilnem bočnem položaju za nezavestnega jo po tem času

namesti v enak položaj na drugo stran.

1. 2. 3.

4.

Page 132: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-86

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 133: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-87

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: POLOŽAJ ZA NEZAVESTNEGA

SVV-1-02-016Priprave za preverjanje:

Priprava: Potrebuješ igralca »poškodovanca«. Razlaga vojakom: Povej vojaku, da je poškodovanec nezavesten in da sam diha. Poškodovanca mora položiti v pravilen položaj in mu sprostiti dihalne poti.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

POŠKODOVANCA OBRNE NA BOK.a. žrtvi odstrani očala (če jih ima) in trde predmete iz žepov;b. poklekne ob žrtev in iztegne ter poravna obe njeni nogi;c. žrtvi odpre dihalno pot tako, da mu glavo zvrne nazaj in mu

privzdigne spodnjo čeljust.d. žrtvi odroči njeno bližnjo roko v pravem kotu, tako da je z dlanjo

obrnjena navzgor in upognjena v komolcu prav tako v pravem kotu;e. potegne žtvino drugo roko preko prsi in položi njeno dlan na bližnje

rame;f. prime žrtvino oddaljenejšo nogo tik nad kolenom in jo potegne

kvišku, tako da ostane stopalo na tleh;g. z drugo roko na oddaljenem ramenu žrtve potegne nogo proti sebi

in jo obrne na bok;h. prilagodi žrtvino zgornjo nogo tako, da sta kolk in koleno skrčena v

pravem kotu;i. žrtvino glavo potisne nazaj, da bo ostala dihalna pot odprta;j. v rednih časovnih razmakih preverja znake krvnega obtoka in

dihanje žrtve.k. če mora biti žrtev več kot 30 minut v stabilnem bočnem položaju za

nezavestnega jo po tem času namesti v enak položaj na drugo stran.

Pravilen položaj nezavestnega.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 134: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-88

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 135: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-89

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina:SVV-1-02-017 PREGLEJ RANJENEGA SOBORCA V TAKTIČNI / BOJNI SITUACIJI081-831-1001 - Evaluate a Casualty (Tactical Combat Casualty Care)

Pogoji izvedbe: Si na bojišču. Tvoja enota je pod sovražnikovim ognjem. Tvoj soborec je ranjen.

Standardi: Preglej ranjenega soborca po pravilnem vrstnem redu. Identificiraj vsa stanja, ki ogrožajo soborčevo življenje in ostale resne poškodbe.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOVZapomni si: Taktično-Bojna-Oskrba-Poškodovancev = TBOP / (Tactical-Combat-Casualty-Care=TCCC) je lahko razdeljena na tri faze:

1. Faza: Medicinska oskrba pod sovražnikovim ognjem2. Faza: Taktična medicinska oskrba na terenu3. Faza: Medicinska oskrba med evakuacijo

V 1. fazi se z ranjencem/poškodovancem nahajaš na samem bojišču, pod sovražnikovim ognjem, kjer mu lahko nudiš zelo omejeno medicinsko oskrbo.V 2. fazi se oba nahajata na relativno varnem območju, torej izven dosega sovražnega direktnega ognja, kjer mu lahko po svojih najboljših močeh/sposobnostih nudiš medicinsko oskrbo.V 3. fazi ranjenim med evakuacijo nudimo medicinsko pomoč (CASEVAC).POZOR: Če ima poškodovanec poškodovan vrat ali hrbtenico, ga ne premikaj – razen če to moraš storiti, da rešiš njegovo življenje!

I

1. OSKRBI / POMAGAJ POŠKODOVANEMU SOBORCU POD SOVRAŽNIKOVIM OGNJEM.a. Preden ranjenemu soborcu začneš nuditi medicinsko oskrbo, vrni ogenj sovražniku; če ti je tako

ukazano, ali če je to potrebno. b. Ugotovi, ali je soborec še živ.

Zapomni si: Na bojišču so izkrvavitve najbolj pogost vzrok smrti ranjencev. Pri ugotavljanju, ali ranjenec diha / ima proste dihalne poti, se boš izpostavljal nasprotnikovemu ognju.NE POSKUŠAJ NUDITI PRVE POMOČI RANJENEMU SOBORCU, ČE JE TVOJE ŽIVLJENJE V

NEPOSREDNI NEVARNOSTI!

Zapomni si: Če na bojišču naletiš na soborca, ki ne kaže znakov življenja – žrtev nima pulza, in ne diha; NE IZVAJAJ OŽIVLJANJA - PREKINI Z NUDENJEM PRVE POMOČI! c. Če je soborec živ, začni z nudenjem prve pomoči.

Zapomni si: Omejitev, ali nevtraliziranje sovražnega ognja lahko ranjenemu soborcu bolj koristi, kot medicinska oskrba, ki mu jo lahko nudiš.

(1) Ognjeno deluj po sovražniku – omejitev / nevtralizacija sovražnikovega ognja.(2) Uporabi zaklon, ali prikritost (dim).(3) Ukaži ranjenemu soborcu, naj strelja na sovražnika / naj se premakne v zaklon / naj si

nudi samo-pomoč (zaustavi krvavitev) – če je to mogoče / če je to sposoben narediti. Če se ranjen soborec ni sposoben premikati in če ga ne moreš premakniti v zaklon – in je soborec še vedno pod sovražnikovim ognjem – mu ukaži, naj se naredi mrtvega.

(4) Če ranjen soborec na tvoje pozive ne reagira/ne odgovarja, premakni njega+njegovo orožje+opremo, ki je nujno pomembna za izvedbo naloge, v zaklon; če taktična situacija to dopušča.

(5) Ranjenega soborca zaščiti pred dodatnimi poškodbami.(6) Ohrabri, pomiri ga. (»Vse bo OK. Ni tako hudo, kot zgleda! Vse je na svojem

mestu…«).

Page 136: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-90

d. Zaustavi krvavitve.(1) Ugotovi razmerje med: A. Ogroženost v trenutni taktični situaciji, in B. Nevarnost

izkrvavitve do smrti.(2) Če ima ranjen soborec na okončinah več krvavečih ran, ali če ima okončino amputirano –

zaustavi krvavitve z uporabo Esmarcha (glej SVV-1: Krvavitve iz okončin).e. Prenesi ranjenega soborca, njegovo orožje in pomembno opremo na varno; ko taktična situacija

to dopušča.f. Še enkrat preveri, ali si ustavil krvavitve; če taktična situacija to dopušča.

2. OSKRBI / NUDI PRVO POMOČ RANJENEMU SOBORCU, KO SI (STA) IZVEN DOSEGA SOVRAŽNIKOVEGA DIREKTNEGA OGNJA.

Zapomni si: Taktično medicinsko oskrbo na terenu nudimo ranjenim soborcem takrat, ko nismo več pod sovražnim ognjem. Takšno medicinsko oskrbo poškodovancem nudimo vedno, kadar smo v taktični situaciji, vendar nismo pod sovražnim ognjem. Razpoložljiva medicinska oprema/sredstva so omejena. Na voljo imamo samo tisto medicinsko opremo, ki jo imajo vojaki pri sebi (SK-1A).

POZOR: Če poškodovanec kaže znake zastrupitve z živčnimi bojnimi strupi, prekini z pregledom, zavzemi potrebne JRKB zaščitne ukrepe, in nadaljuj z nudenjem ustrezne prve pomoči (glej SVV-1:PP- Živčni bojni strupi).

Zapomni si: Preden nadaljuješ z nudenjem prve pomoči/medicinske oskrbe, poveljnika enote seznani z situacijo o ranjenih in se prepričaj, da taktična situacija dopušča čas za izvedbo naslednjih postopkov / korakov.

Zapomni si: Med pregledom in/ali oskrbo ranjenega soborca, poišči ustrezno medicinsko pomoč (bolničar) takoj, ko je to mogoče. NE PREKINI Z NUDENJEM PRVE POMOČI! Če situacija dopušča, pošlji nekoga po bolničarja.

a. Zavzemi splošen vtis o stanju ranjenega soborca (resnost poškodb, možnost preživetja).

Zapomni si: Če ima ranjen soborec opekline, ga odstrani od vira ognja in začni z nudenjem PP (glej SVV-1: PP-Opekline).b. Preveri njegovo odzivnost.

(1) Glasno, vendar umirjeno ga vprašaj: »Ali si OK?« Blago ga potrepljaj po ramenu.(2) Ugotovi stopnjo njegove zavesti z uporabo PGBN : Pozor; reagira na Glas; reagira na

Bolečino; Ne reagira.Zapomni si: Poškodovančevo reagiranje na bolečino preverimo tako, da ga s sklepom prsta podrgnemo po rebrih, ali pa ga ščipnemo za noht na prstu.

(3) Če je ranjen soborec pri zavesti, ga vprašaj kje čuti bolečino. Začni z korakom 2e. Če je ranjen soborec pri zavesti, vendar se duši in ne more govoriti, prekini z pregledom mu odstrani tujek iz grla (glej SVV-1: PP- Tujek v grlu).

(4) Če je v nezavesti, nadaljuj z korakom 2c.

c. Postavi poškodovanca v pravilni položaj in mu sprosti dihalne poti (glej SVV-1: PP-Oživljanje).

d. Preveri njegovo dihanje in preglej, ali ima poškodovan prsni koš.(1) Opazuj, poslušaj, občuti njegovo dihanje (glej SVV-1: PP-Oživljanje).

Zapomni si: Če poškodovanec diha, mu vstavi nosni tubus (nasopharyngeal) ; (glej SVV-1: PP-Oživljanje), in ga položi v položaj za nezavestnega.

Zapomni si: Izkušnje iz bojišč so pokazale, da izvajanje masaže srca (CPR) na bojišču / taktičnih situacijah naredi več škode, kot koristi. Na bojiščih so najbolj pogoste rane v predelu prsnega koša; z masažo srca lahko povzročimo še več resnih poškodb in zdravstvenih zapletov, ki se ponavadi končajo s smrtjo poškodovancev.

Če ima poškodovanec rane na prsnem košu – masaže srca NE IZVAJAJ!

Page 137: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-91

(2) Poškodovancu razkrij prsni koš (sleči mu zgornji del uniforme) in ugotovi, ali se njegov prsni koš spušča/dviga. Preglej tudi, ali ima na prsnem košu kakšne poškodbe (glej SVV-1: PP- Rane na prsnem košu).

(a) Če ima poškodovanec na prsih strelno rano, in diha / ali poskuša dihati, prekini z pregledom in mu oskrbi rano z mašilnim/hermetičnim materialom.

(b) Opazuj poškodovanca in če pride do dihalne stiske, mu iz rane odstrani mašilni material (glej SVV-1: PP- Rane na prsnem košu).

(c) Poškodovanca obrni na trebuh / tako da ima rano obrnjeno navzdol, če je to mogoče. V takem položaju ga tudi transportiramo.

e. Ugotovi in ustavi krvavitve.(1) Ugotovi, ali poškodovanec krvavi.

(a) Odstrani zgornje dele uniforme in odkrij rane. Zaščiti poškodovanca pred mrazom / vročino.

(b) Bodi pozoren na krvave madeže na oblačilih.(c) Poišči vhodne in izhodne rane.(d) Svoji roki položi za poškodovančev vrat in z njima nežno tipaj od vratu do vrha

glave. Poglej svoji roki, če imaš na njih krvi ali možgansko tkivo.(e) Svoji roki položi za poškodovančeva ramena in pojdi z njima navzdol po hrbtu,

do zadnjice in do nog. Preglej svoji roki.

(2) Če poškodovanec krvavi in mu grozi izkrvavitev, prekini z pregledom in ustavi krvavitev. Uporabi gaze in prve povoje (glej SVV:1 PP-Rana na trebuhu / PP-Rana na prsnem košu / PP-Krvavitve iz okončin in PP-Rana na glavi). Poškodovancu nudi PP, če pade v šok (glej SVV-1 :PP-Šok).

(3) Oskrbi vse rane; vstopne in izstopne.

f. Ugotovi in oskrbi zlome.

(1) Preveri, ali ima poškodovanec odprte zlome – krvavitev in iz kože štrleče kosti.(2) Preveri, ali ima poškodovanec zaprte zlome – otekline, deformacije/nenavadne oblike

udov.(3) Če ima poškodovanec zlome, prekini z pregledom in zlome ustrezno oskrbi

(glej SVV-1: PP-Zlomi).g. Ugotovi in oskrbi opekline.

(1) Bodi pozoren na pordečelo, ožgano kožo in mehurje. Prav tako preveri, če ima ožgana oblačila.

(2) Če najdeš opekline, prekini z pregledom in opekline oskrbi (glej SVV-1: PP-Opekline).

h. Poškodovancu daj tableto proti bolečinam in antibiotike (iz poškodovančevega SK-1A), če je to potrebno.

i. Prenesi / transportiraj poškodovanca do mesta za evakuacijo (glej SVV-1: Prenašanje ranjencev).

3. OPAZUJ NEZAVESTNEGA POŠKODOVANCA MED EVAKUACIJO (CASEVAC).

Zapomni si: CASEVAC se začne z premeščanjem ranjenih v ne-ambulantna vozila / plovila. Vojak, ki med evakuacijo spremlja nezavestnega ranjenca, mora opazovati/nadzirati (dihanje, krvavitve).

Page 138: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-92

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 139: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-93

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: PREGLEJ RANJENEGA SOBORCA V TAKTIČNI / BOJNI SITUACIJI

SVV-1-02-017Priprave za preverjanje:

Priprava: Za preverjanje 2. koraka, pripravi »poškodovanca«, ki simulira eno ali več ran/poškodb. Simuliraj poškodbe z uporabo umetnih ran, ali z drugimi priročnimi sredstvi (barva…). Lahko svetuješ in vodiš »poškodovanca«, če je le-ta pri zavesti; lahko kaže znake šoka, ali poškodbe glave in kako se naj odziva vojaku, ki ga pregleduje, recimo; kako naj odgovarja vojaku na vprašanja, kot so: Kje si poškodovan?, ali Kje te boli?Če gre za nezavestnega poškodovanca, moraš voditi vojaka, ki pregleduje. Na primer; objasni vojaku, ali poškodovanec diha, ali pa mu opiši znake (šok).

Razlaga vojakom: Za preverjanje 1. koraka; povej vojaku, da je njegova enota pod sovražnikovim ognjem. Vprašaj ga, kako bi v takšni situaciji pomagal ranjenemu soborcu. Za 2. korak; povej vojaku, da taktična situacija dovoljuje popolni pregled poškodovanca. Povej mu, da mora po pravilnem vrstnem redu izvesti vse nujne korake/postopke za pregled in identifikacijo poškodb. Za 3. korak; Vojaka vprašaj, kaj mora početi med evakuacijo nezavestnega ranjenca.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

OSKRBI / POMAGA POŠKODOVANEMU SOBORCU POD SOVRAŽNIKOVIM OGNJEM.a. Sovražniku vrne ogenj in zavaruje ranjenega soborca pred dodatnimi poškodbamib. Ohrabri in pomiri ranjenega soborca, ki je pri zavesti, ga vzpodbuja da se brani in da si

nudi samo-pomoč, če je za to sposoben.c. Zaustavi krvavitved. Ranjenega soborca, njegovo orožje in pomembno opremo prenese na varno območje, ko

situacija to dopušča.

2.

OSKRBI / NUDI PRVO POMOČ RANJENEMU SOBORCU, KO SI (STA) IZVEN DOSEGA SOVRAŽNIKOVEGA DIREKTNEGA OGNJA.

a. Preveri njegovo odzivnostb. Postavi poškodovanca v pravilni položaj in mu sprosti dihalne potic. Preveri njegovo dihanje in preveri, ali ima poškodovan prsni košd. Ugotovi in ustavi krvavitvee. Ugotovi in oskrbi zlomef. Ugotovi in oskrbi opeklineg. Poškodovancu da tableto proti bolečinam in antibiotike, če je to potrebnoh. Prenese / transportira poškodovanca do mesta za evakuacijo

3.OPAZUJE NEZAVESTNEGA POŠKODOVANCA MED EVAKUACIJO (CASEVAC).

- njegovo dihanje- krvavitve

4. VSE KORAKE / POSTOPKE IZVEDE V PRAVILNEM ZAPOREDJU5. IDENTIFICIRA VSE POŠKODBE / RANE

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 140: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-94

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 141: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-95

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina:SVV-1-02-018 OŽIVLJANJE (CPR)081-831-1023 - Perform First Aid to Restore Breathing and/or Pulse

Pogoji izvedbe: Vidiš odraslega poškodovanca, ki je nezavesten in zgleda, da ne diha. Nisi v bojni situaciji, ali v JRKB okolju. Potreboval boš nosni tubus (nasopharyngeal).

Standardi: Po pravilnem vrstnem redu izvedi postopke oživljanja (dihanje+pulz). Nadaljuj z postopki, dokler:

- poškodovanec ne začne sam dihati / povrnitev pulza; - te ne zamenja kvalificirana oseba (bolničar / zdravnik / reševalec)

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. POLOŽI POŠKODOVANCA NA HRBET.Izberi stabilno in ravno podlago.Pozor: Poškodovanca previdno prevali na hrbet / telo se ne sme zvijati-prepogibati!

(1) Poklekni ob stran poškodovanca.(2) Bližjo poškodovančevo roko dvigni in jo raztegni nad njegovo glavo(3) Nogi mu raztegni in položi skupaj.(4) Svojo roko položi pod njegov vrat, in ga s svojo drugo (prosto) roko primi pod roko.(5) Počasi in previdno ga obračaj na hrbet (k sebi), vzdržujoč njegovo glavo v liniji z telesom.(6) Obrni ga na hrbet.(7) Njegove roke položi ob telesu.

2. SPROSTI DIHALNE POTI.

Zapomni si: Če ima v ustih tujek/bruhanje, ga moraš čim hitreje odstraniti (glej korak 7)!

(1) Metoda »Glava nazaj, brada gor«:

Pozor: NE UPORABLJAJ TE METODE, če sumiš, da ima poškodovanec poškodovano hrbtenico ali vrat!

o Počepni pri poškodovančevih ramenih.o Eno roko položi na njegovo čelo in pazljivo z dlanjo pritisni glavo navzdol.o S prsti druge roke ga primi okoli kosti spodnje čeljusti in jo dvigni/brada navzgor.

Glava nazaj / brada gor.

Zapomni si: Z prsti ne pritiskaj globoko v mehko tkivo pod brado!Zapomni si: Poškodovancu NE SMEŠ popolnoma zapreti ust!

Page 142: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-96

(2) Metoda »Pritisk na čeljust«:Zapomni si: To metodo ponavadi uporabimo na poškodovancih, ki imajo poškodbe vratu, ali večjo/resno poškodbo glave!

o Počepni nad poškodovančevo glavo (pogled proti njegovim nogam).o Svoje komolce položi na tla.o S svojimi podlahtnicami stabiliziraj njegovo glavo.o Kazalca in sredinca obeh rok položi pod kostjo spodnje čeljusti, tik pod zobmi.o Z prsti dvigni čeljust naprej (navzgor).

Zapomni si: Če so poškodovančeva usta še zmeraj zaprta, z prsti razpri spodnjo ustnico in s tem omogoči vdor zraka v njegova usta!

Pozor: NE dviguj in NE obračaj poškodovančeve glave!

Pritisk na čeljust

3. PREVERI, ČE DIHA.

(1) Svoje uho približaj poškodovančevim ustom in opazuj njegov prsni koš; hkrati vzdržuj njegove sproščene dihalne poti.

(2) Opazuj, če se njegov prsni koš dviga in spušča.(3) Poslušaj njegovo dihanje (izdih zraka).(4) Začuti njegov dih na svojem licu.(5) Štej njegove vdihe 15 sekund.(6) Izvedi ustrezne ukrepe/postopke:

A. Če je poškodovanec nezavesten, vendar sam diha; če v 15-tih sekundah vdihne manj kot 2x; in/ali če poškodovanec spušča nenavadne glasove (grgranje / smrčanje) – MU V NOS VSTAVI NOSNI TUBUS!Pozor: NE uporabi NOSNEGA TUBUSA, če opaziš, da poškodovancu iz nosu, ali ušes teče svetla tekočina (cerebrospinalna tekočina – CSF). To lahko nakazuje na zlomljeno lobanjo!

(a) Poškodovančevo glavo vzdržuj v položaju; z obrazom navzgor.(b) Namoči tubus v vodo.(c) Konico nosu rahlo privzdigni.(d) Tubus nastavi tako, da je zadnji (označen / poševen) del tubusa obrnjen proti

septumu (prekat znotraj nosu, ki ločuje nosnici).Zapomni si: Večina nosnih tubusov je prilagojena za vstavljanje v desno nosnico!

(e) Tubus porini v nosnico tako daleč, da se prirobek tubusa usede ob nosnico.Pozor: Tubusa NIKOLI na silo ne tišči v nosnico! Če občutiš odpor, potegni tubus ven in ga poskušaj vstaviti v drugo nosnico. Če to ne pomaga, poškodovanca položi v položaj za nezavestnega!

(f) Poškodovanca položi v položaj za nezavestnega tako, da ga obrneš na stran. Dlan zgornje roke mu položi pod lice. Zgornjo nogo mu pokrči.

(g) Opazuj poškodovanca; preglej če nima še kakšnih drugih poškodb. Poišči strokovno medicinsko pomoč.

Page 143: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-97

Vstavljanje nosnega tubusa

B. Če poškodovanec ne diha, nadaljuj z korakom 4, če taktična situacija to dopušča.

Zapomni si: Če začne poškodovanec med zgoraj navedenimi postopki sam dihati, poskrbi, da njegove dihalne poti ostanejo sproščene/odprte. Poškodovanca še naprej pazljivo opazujemo. Če poškodovanec nato normalno diha, ga transportiramo do strokovne medicinske pomoči; v nasprotnem primeru nadaljujemo z postopki oživljanja!

o

4. IZVEDI UMETNO DIHANJE.Zapomni si: Če ima poškodovanec poškodovano čeljust, ali krč v čeljustih, ne boš mogel izvesti umetnega dihanja usta-na-usta. V tem primeru izvedi umetno dihanje usta-na-nos!

Zapomni si: Pri metodi usta-na-nos, izdihni/pihni zrak v njegov nos – z dlanjo zapri njegova usta. Po vdihu odmakni svoja usta, da spustiš vdihan zrak iz poškodovančevih pljuč. To lahko v nekaterih primerih storiš tudi z razmikom poškodovančevih ustnic!

Zaščitna obrazna maska (ni še v uporabi SV)

(1) Če imaš na voljo zaščitno obrazno masko – jo uporabi. Z njo boš zaščitil sebe in poškodovanca.

(2) Vzdržuj sproščene dihalne poti, z prstoma (palec in kazalec) mu nežno stisni nosnici. (3) Globoko vdihni in položi svoja usta nepredušno na poškodovančeva usta.(4) Izvedi dva izdiha (1 ½ do 2 sekundi – vsak vdih). Med vdihoma zajemi zrak (vdihni). Vmes

opazuj poškodovančev prsi koš (dviganje/spuščanje) in poslušaj ali/in občuti njegov izdih zraka iz pljuč.

Umetno dihanje usta-na-usta.

Pozor: Če se prsni koš dviga, začni z korakom 8! Če se prsni koš ne dviga, nadaljuj z korakom 5!

i

Page 144: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-98

5. POŠKODOVANČEVO GLAVO PREMAKNI RAHLO NAZAJ IN IZVEDI DVA VDIHA.

Pozor: Če se prsni koš dviga, začni z korakom 8! Če se prsni koš ne dviga, nadaljuj z korakom 6!

I6. IZVEDI TREBUŠNI ALI PRSNI PRITISK.

Zapomni si: Izvedi trebušni pritisk, razen če je poškodovanka v visoki nosečnosti, če je poškodovanec/ka zelo debel, ali če ima resne rane na trebuhu!a. Trebušni pritisk:

(1) Počepni nad poškodovančevimi bedri (proti njegovi glavi).(2) Dlan ene roke položi na njegov trebuh / tik nad popkom, s prstmi proti njegovi glavi.(3) Položi drugo roko na vrh prve.(4) Pritisni na želodec (naprej/nazaj).

Zapomni si: Vsak pritisk izvedi ločeno!(5) Izvedi nekoliko pritiskov (do 5).

b. Prsni pritisk:(1) Počepni ob strani poškodovanca.(2) Lociraj spodnji rob reber in s prsti otipaj mesto, kjer se rebra stikajo s prsnim košem.(3) Sredinec položi na mesto, kazalec je tik ob spodnjem koncu prsnega koša.(4) Spodnji del dlani druge roke položi na spodnjo polovico prsnega koša, poleg sredinca in

kazalca prve roke.(5) Odmakni prste prve roke od mesta in jo položi na vrh druge (prste iztegni ali pa jih

prepleti).(6) Iztegni roki v komolcih / ramena so točno nad rokami.(7) Brez tresenja/zibanja izvedi pritisk na prsni koš (pritisk za 2-4 cm).

Zapomni si: Vsak pritisk izvedi počasi, odločno in z namenom odpraviti motnjo!(8) Izvedi nekoliko pritiskov (do 5).

Prsni pritisk.

Page 145: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-99

7. ODSTRANI TUJEK IZ GRLA IN NADALJUJ Z UMETNI DIHANJEM.

(1) Poškodovancu odpri usta/jezik stisni ob spodnjo čeljust.(2) V usta porini kazalec druge roke, do korena jezika.(3) Kazalec oblikuj v »kavelj« in z gibom (iz strani proti centru ust) odstrani tujek.

Pozor: Pazi, da tujka ne porineš še globje v grlo!!!(4) Sprosti dihalne poti in izvedi umetno dihanje.

Zapomni si: Če se prsni koš dviga, nadaljuj z korakom 8! Če se prsni koš ne dviga, ponavljaj koraka 6 in 7, dokler ne sprostiš dihalne poti!

8. PREVERI, ČE IMA POŠKODOVANEC PULZ (preverjaj 5 – 10 sekund).

Zapomni si: Za preverjanje pulza uporabi kazalec/sredinec (NE PALCA!). Položi ju na poškodovančevo grlo, poleg Adamovega jabolka!

(1) Če zaznaš pulz, vendar poškodovanec ne diha, nadaljuj z izvajanjem umetnega dihanja usta-na-usta.

(2) Izvedi približno 12 vdihov na minuto.

(3) Po vsakih 12-tih vdihih ponovno za 3-5 sekund preverjaj pulz. Če pulza ne zaznavaš več, začni z korakom 9.

(4) Nadaljuj z umetnim dihanjem / preverjanjem pulza, dokler poškodovanec ne začne sam dihati / dokler te ne zamenja kvalificirana oseba. Če poškodovanec začne sam dihati, začni s korakom 10.

Tako pravilno preverimo pulz.

c. Če pulza ne zaznaš, moraš izvesti MASAŽO SRCA (CPR). Nadaljuj z korakom 9!

Page 146: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-100

9. IZVEDI MASAŽO SRCA (CPR)

a. Pravilni položaj rok in telesa.(1) Poškodovancu razgali prsni koš.(2) Položi dlan ene roke na sredo prsnega koša in s tem prsnice (Slika -2).(3) Položi dlan druge roke na hrbtišče prve in prepleti prste obeh rok, da ne pritiskaš na rebra (slika-4).(4) Nagni se nad poškodovanca s stegnjenimi rokami .

1. 2.

3. 4.

b. Izvedi začetnih 30 pritiskov.(1) Pritisni naravnost navzdol, da se prsni koš vda za 4-5cm. (2) Popusti in ponovno pritisni.(3) Izvedi 30 pritiskov s frekvenco 100/min.(4) Pritisk in popust naj trajata enako dolgo.

Zapomni si: Med izvajanjem pritiskov NE MENJUJ POLOŽAJA ROK!

IZVAJANJE OŽIVLJANJAV RAZMERJU

30 (pritiskov) : 2 (vdiha)

c. Izvedi dva polna vdiha (usta-na-usta).(1) Sprosti poškodovančeve dihalne poti.(2) Izvedi dva izdiha (1 ½ do 2 sekundi – vsak vdih).

d. Ponovi korake 9b do 9c 4-KRAT!

e. Ponovno preveri stanje poškodovanca.(1) Preveri, ali se mu je vrnil pulz (3-5 sekund).

(a) Če otipaš pulz, nadaljuj z korakom 9e(2).(b) Če pulza ne otipaš, nadaljuj z korakom 9f.

(2) Preveri, če poškodovanec diha (3-5 sekund).(a) Če diha, nadaljuj z korakom 10.(b) Če ne diha, nadaljuj z izvajanjem umetnega dihanja usta-na-usta (korak 8a).

f. Nadaljuj z masažo srca (korak 9b).

g. Vsakih 3-5 minut preverjaj poškodovančev pulz.

h. Nadaljuj z masažo srca, dokler se poškodovancu pulz ne vrne, ali dokler te ne zamenja kvalificirana oseba.

10. KO SE POŠKODOVANCU VRNE PULZ IN KO ZAČNE SAM DIHATI, GA POLOŽI V POLOŽAJ ZA NEZAVESTNE – dokler ne pride pomoč.Pazljivo opazuj poškodovanca, poskrbi, da ima ves čas proste dihalne poti, in ga preglej, če sumiš da ima še kakšne druge poškodbe.

Page 147: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-101

Predmet: SANITETA 1

Individualna veščina: OŽIVLJANJE (CPR)SVV-1-02-018

Priprave za preverjanje:

Priprava: Potrebuješ lutko (Ančka) DVC 08-15. Imej pripravljeno steklenico z alkoholom in gaze/vato (za razkuževanje). Položi lutko na tla, alkohol in gaze na mizo. Očisti nos in usta na lutki, preden oceniš vsakega vojaka. Če imaš na voljo lutko za preverjanje vstavljanja nosnega tubusa, jo uporabi pri preverjanju koraka 3f(1).

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da v pravilnem zaporedju izvede korake za povrnitev dihanja in pulza. Po koraku 3f(1), povej vojaku da poškodovanec diha prepočasi in da naj ti pokaže/opiše kako vstaviti nosni tubus. Po koraku 3, vojaku povej, da poškodovanec ne diha.Ko ocenjuješ koraka 4 in 5, lahko otežiš individualno veščino; prsni koš poškodovanca se dviga, ali pa ne.Če ocenjuješ korak 7, povej vojaku da so dihalne poti proste/odprte. Pri preverjanju koraka 8, povej vojaku, da ne more otipati pulza na poškodovancu. Lahko ustaviš preverjanje, ko vojak ponovno preveri poškodovančev pulz (korak 10).Koraka 12 (na ocenjevalnem kartonu) pri usposabljanju/preverjanju ne ocenjuj.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. POLOŽI POŠKODOVANCA V PRAVILNI POLOŽAJ.2. SPROSTI DIHALNE POTI.

3.

PREVERI, ČE DIHA. Opazuje / Posluša / Občuti Vstavi nosni tubus, če je potrebno

4. IZVEDE UMETNO DIHANJE IN ZAGOTOVI PROSTE DIHALNE POTI.

5. POŠKODOVANČEVO GLAVO PREMAKNE RAHLO NAZAJ IN NADALJUJE Z UMETNIM DIHANJEM, če je to potrebno.

6. IZVEDE TREBUŠNI ALI PRSNI PRITISK, če je to potrebno.

7. ODSTRANI TUJEK IZ GRLA IN NADALJUJE Z UMETNI DIHANJEM.Če je to potrebno.

8. PREVERI, ČE IMA POŠKODOVANEC PULZ

9.NADALJUJE Z UMETNIM DIHANJEM USTA-NA-USTA / ali USTA-NA-NOS / ali IZVEDE MASAŽO SRCA (CPR).Razmerje= 30 pritiskov : 2 vdiha.

10. PONOVNO PREVERI PULZ in DIHANJE.11. VSE POTREBNE KORAKE IZVEDE V PRAVILNEM ZAPOREDJU.

12.

KO SE POŠKODOVANCU VRNE PULZ IN KO ZAČNE SAM DIHATI, GA POLOŽI V POLOŽAJ ZA NEZAVESTNE,Pazljivo opazuje poškodovanca, poskrbi, da ima ves čas proste dihalne poti, in ga pregleda, če je to potrebno.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 148: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-102

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 149: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-1

C.PREDMET 03 - JRKBO 1

VSEBINA

C. PREDMET 03 - JRKBO 1 ----------------------------------------------------------------------------C-1

SVV-1-03-001 UPORABA PRIBORA ZA OSEBNO DEKONTAMINACIJO (POD) -------------------------------C-3OCENJEVALNI KARTONI – UPORABA POD -------------------------------------------------------------------------------C-7

SVV-1-03-002 REAKCIJA NA JEDRSKI NAPAD / UDAR ------------------------------------------------------------ C-11OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- C-15

SVV-1-03-003 REAKCIJA NA KEMIČNI / BIOLOŠKI NAPAD ALI NEVARNOST ------------------------------ C-17OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- C-21

SVV-1-03-004 ZAŠČITA PRED K/B KONTAMINACIJO Z UPORABO ZAŠČITNE MASKE ---------------- C-23OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- C-25

SVV-1-03-005 VZDRŽEVANJE ZAŠČITNE MASKE -------------------------------------------------------------------- C-27OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- C-29

SVV-1-03-006 UPORABA LAHKE ZAŠČITNE OBLEKE (LZO) ---------------------------------------------------- C-31OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- C-35

SVV-1-03-007 UPORABA JRKB OZNAČEVALNEGA KOMPLETA------------------------------------------------ C-37OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- C-41

SVV-1-03-008 REAKCIJA NA OSIROMAŠEN URAN ------------------------------------------------------------------ C-43OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- C-45

Page 150: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 151: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-3

Predmet: JRKBO 1

Individualna veščina: SVV-1-03-001 UPORABA PRIBORA ZA OSEBNO DEKONTAMINACIJO (POD)031-503-1013 Decontaminate Yourself and Individual Equipment Using Chemical Decontaminating Kits

V POD boste našli:1. Detektorski lističi (za odkrivanje kapljične kontaminacije)2. Sredstvo za dekontaminacijo odkritih / zunanjih delov telesa in opreme (Reaktivna Dekont. Gobica)3. Sredstvo za dekontaminacijo notranjih delov telesa (Natrijev Hidrogenkarbonat)4. Preventivno sredstvo pred posledicami kontaminacije z živčnimi bojnimi strupi (Piridostigmin Bromid

Tablete)5. Preventivno sredstvo pred radiološko kontaminacijo (Kalijev Jodid)6. Sredstvo za samopomoč pri kontaminaciji z živčnimi bojnimi strupi (Avtoinjektor)7. Sredstvo za dezinfekcijo vode (Tablete Aquatabs)8. Sredstvo za nevtralizacijo posledic pri kontaminaciji z solzivci (pršilka Decon Aftercare + robčki)

I. UPORABA DETEKTORSKIH LISTIČEV

Namen: Za odkrivanje kapljične kontaminacije z bojnimi strupi:- tabun, sarin, soman- VX- S-iperit, N-iperit, luzit

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. IZ BLOKA IZTRGAJ DETEKTORSKI LISTIČ.2. LISTIČ SI PRILEPI NA UNIFORMO, ALI DRUGO ZUNANJO POVRŠINO – tako, da bo

izpostavljen kapljicam.3. ČE SE LISTIČ OBARVA, TAKOJ POSKRBI ZA ZAŠČITO TELESA IN DIHAL.

4.

BARVO LISTIČA PRIMERJAJ Z BARVNO SKALO NA BLOKU IN DOLOČI VRSTO KONTAMINACIJE.RUMENA – ŽIVČNI STRUPIRDEČA – MEHURJEVCIZELENA - VX

II. UPORABA REAKTIVNE DEKONTAMINACIJSKE GOBICE

Namen: Za odstranjevanje oziroma nevtralizacijo vseh do danes znanih bojnih strupov na odkritih delih telesa (kože), ter na opremi vojaka

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. VZAMI VREČKO Z REAKTIVNO DEKONTAMINACIJSKO GOBICO IN JO ODPRI.

- Vrečko odpri po oznaki.

2.

Z GOBICO SI NATRI VSE ODKRITE DELE TELESA – KOŽO.POZOR: Če imaš kontaminiran obraz in si si že nadel ZM v zaščitni položaj, PRENEHAJ Z DIHANJEM, ZAPRI OČI IN DVIGNI MASKO. Z gobico si natri celoten obraz in tudi notranje površine ZM. Ponovno si namesti ZM, z dlanjo zatesni izhodni ventil, močno izdihni – očisti ZM, preveri tesnenje, zadihaj in jo prebriši tudi z zunanje strani. Z gobico si natri še vse ostale izpostavljene dele obraza in vratu.

I3. Z GOBICO PREBRIŠI SVOJO OPREMO.4. GOBICO PO UPORABI UNIČI S SEŽIGOM.

Page 152: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-4

III. UPORABA NATRIJEVEGA HIDROGENKARBONATA

Namen: Za samopomoč in prvo pomoč pri kontaminaciji kože, oči, nosu in prebavnih organov z dražljivci in mehurjevci.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. VZAMI VREĆKO Z NaHCO IN JO ODPRI .

- Vrečko odpri na zgornjem delu 2. VSEBINO VREČKE STRESI V NE-PREPOLNO ČUTARO IN JO MOČNO PRETRESI.

- Tresemo vsaj 10-15 sekund!

3.

Z RAZTOPINO IZPIRAJ PRIZADETA MESTA.- rane / praske / oči / nos / ustaZapomni si: Če je prišlo do kontaminacije požiralnika in želodca je potrebno manjšo količino raztopine POPITI in nato prisilno izzvati BRUHANJE! Postopke izpiranja in bruhanja je potrebno večkrat ponoviti!

4.ČIMPREJ POIŠČI MEDICINSKO POMOČ.POZOR: Kljub opravljeni dekontaminaciji notranjih delov telesa, je potrebno čim prej poiskati medicinsko pomoč!

IV. UPORABA PIRIDOSTIGMIN BROMID TABLET

Namen: Tablete se uporabljajo kot preventivno sredstvo pred posledicami kontaminacije z živčnimi bojnimi strupi in drugimi organofosfati.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

ZAUŽIJ PREVENTIVNO SREDSTVO – PIRIDOSTIGMIN BROMID TABLETE.POZOR 1: Tablete jemljemo samo po ukazu nadrejene osebe, oziroma odobritve strokovne službe!POZOR 2: Tablete NE SMEJO jemati:

- otroci in starejše osebe- osebe z motnjami prebavnega sistema in pretoka urina, - osebe ki so alergične na bromide ali na katerikoli druge sestavine, ki so v tableti,- osebe z bronhialno astmo morajo jemati tablete pod skrbnim zdravniškim nadzorom!

2.

NA VSAKIH OSEM (8) UR ZAUŽIJ PO ENO TABLETO.POZOR 3 : V obdobju osmih ur se ne sme zaužiti več kot ena tableta – predoziranje lahko povzroči več neprijetnih stranskih učinkov!

Zapomni si: V kolikor si po osmih urah pozabil zaužiti tableto – to stopi v najkrajšem možnem času!Zapomni si: Trajanje uživanja tablet določi poveljstvo enote, oziroma strokovna služba!

V. UPORABA KALIJEVEGA JODIDA

Namen: Za preventivno sredstvo pri radiološki kontaminaciji. Preprečuje, da bi se radioaktivni jod kopičil v žlezi ščitnici.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

V 2 DCL VODE RAZTOPI DVE (2) TABLETI – RAZTOPINO TAKOJ POPIJ!Zapomni si: Radioaktivni jod pride v telo z vdihovanjem radioaktivnih delcev in z vnosom kontaminirane hrane/vode!

i

2.

PO PRETEKU OSMIH (8) UR RAZTOPI ENO (1) TABLETO V ENEM DCL VODE IN RAZTOPINO POPIJ.Zapomni si: Postopek se ponavlja, dokler ne porabiš vseh tablet kalijevega jodida iz POD!

POZOR: V nobenem primeru se tableta ne sme zaužiti NERAZTOPLJENA, ker lahko povzroči razjedo na želodčni sluznici!

I

Page 153: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-5

VI. UPORABA AVTOINJEKTORJA (ANTIDOTA)

Namen: Za samopomoč / prvo pomoč pri kontaminaciji z živčnimi bojnimi strupi. Omogoča hitro, učinkovito in varno uporabo – igla je hermetično zaprta! Uporablja se v vojaške in tudi civilne namene v primeru, če so osebe ki ga uporabljajo usposobljene za uporabo!

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. ODSTRANI VAROVALO NA AVTOINJEKTORJU.2. AVTOINJEKTOR VZEMI V ROKO IN USMERI SPODNJI DEL NA ZUNANJO STRAN STEGNA.3. STISNI STEGENJSKO MIŠICO IN PRITISNI AVTOINJEKTOR VODORAVNO OB STEGNO, DA

SE SPROŽI IGLA – AVTOINJEKTOR V TEM POLOŽAJU ZADRŽI 10 SEKUND.

4.MESTO, KJER JE BILO VBRIZGANO ZDRAVILO MASIRAJ.Zapomni si: Mesto vboda masiramo zato, da mišično tkivo absorbira zdravilo!Zapomni si: Če so simptomi kontaminacije še vedno prisotni – postopek ponovi / poišči medicinsko pomoč!

5.PO UPORABI AVTOINJEKTOR ODLOŽI NA DOGOVORJENO MESTO (ZABOJ).- Zaboje z uporabljenimi avtoinjektorji zakopljemo v zemljo!

VII. UPORABA AQUA TABS TABLET

Namen: Tablete Aqua Tabs se uporabljajo za dezinfekcijo vode. Uporabimo jih takrat, ko sumimo da je zajeta voda biološko oporečna!

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. ŠUMEČO TABLETO RAZTOPI V ČUTARI, KI VSEBUJE CCA EN (1) LITER VODE.

2.POČAKAJ 10 MINUT – RAZTOPINA JE PRIPRAVLJENA ZA PITJE.POZOR 1: Tablete Aqua Tabs se lahko mešajo SAMO Z VODO!POZOR 2: Tablete so dražilne in oksidativne – povzročajo pekoče oči, srbenje in rdečico!POZOR 3: Raztopine NE SMEMO SPUŠČATI V OKOLJE!

VIII. UPORABA PRŠILKE DECON AFTERCARE + PAPIRNATI ROBČKI

Namen: Pršilka se uporablja za nevtralizacijo posledic kontaminacije z solzivci (OC, CS, CN ali zmesi le-teh). Pri osebi, ki je prišla v stik z solzivci, se pojavi oteženo dihanje, kašljanje, boleča in razdražena koža in bruhanje. Papirnati robčki se uporabljajo skupaj s pršilko Decon Aftercare!

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. PRŠILKO DECON AFTERCARE PRED UPORABO DOBRO PRETRESI.

2.

S PRŠENJEM NAMOČI PRIZADETO POVRŠINO KOŽE.POZOR: Med izvajanjem dekontaminacije obraza, moramo imeti med postopkom ZAPRTE OČI IN USTA!

a. Pršimo z razdalje 20-30 cm. b. Pršimo toliko časa, dokler ne opazimo, da je začela tekočina odtekati s prizadetega mesta in s seboj odnašati delce kontaminanta.

3.

PO NEKAJ MINUTAH DELOVANJA Z VPOJNIM PAPIRNATIM ROBČKOM POPIVNAJ PRIZADETO POVRŠINO KOŽE.POZOR: NE DRGNI KOŽE in NE MENCAJ OČI!

Zapomni si: Papirnati robček večkrat zamenjaj z novim!Zapomni si: Koraka 2 in 3 ponavljaj toliko časa, dokler posledice kontaminacije ne izginejo!

4. S 3% RAZTOPINO NATRIJEVEGA HIDROGENKARBONATA VEČKRAT SPLAKNI PRIZADETO MESTO (glej Uporaba Natrijevega Hidrogenkarbonata – stran 1)

5.POSTOPEK DEKONTAMINACIJE ZAKLJUČI S SPLAKOVANJEM PRIZADETEGA MESTA Z ČISTO HLADNO VODO.Zapomni si: Če kljub opravljeni dekontaminaciji simptomi niso odpravljeni – poišči medicinsko pomoč!

I

Page 154: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-6

ZNAKI / SIMPTOMI ZASTRUPITVE Z BOJNIMI STRUPI

DRAŽLJIVCI Solzenje / kihanje / izločanje sluzi

ŽIVČNI B / SStiskanje v prsih / zožitev zenic in slabši vid / oteženo dihanje / vznemirjenost / glavobol / krčenje ličnih mišic / znojenje / slabost

KRVNI B / SPekoče oči in grlo / kovinski okus v ustih / stiskanje v prsih / zožitev zenic in slabši vid

DUŠLJIVCI Kašelj / dušenje / stiskanje v prsih / oteženo dihanje / slabostPSIHO-KEMIČNI B / S Halucinacije (prividi, prisluhi)MEHURJEVCI Pekoča koža / rdeči madeži / mehurji

Navodila za preverjanje: PREDLOG…Za preverjanje izdelaj in uporabljaj vadbeni POD:

1. Detektorski papirčki – blok navadnih papirčkov2. Dekontaminacijska gobica – v vrečki zaprta vadbena/navadna gobica3. Natrijev Hidrogenkarbonat – prašek sode bikarbone v vrečki4. Piridostigmin Bromid tablete – bomboni v tablicah (npr. Septolete, Vitergin..)5. Kalijev Jodid in Aqua Tabs – v vodi raztopne šumeče tablete (vitamin-Mineral)6. Avtoinjektor – uporabite domišljijo!7. Pršilka Decon Aftercare – pršilka z vodo8. Papirnati robčki

Vse veščine lahko povezujete z RKBO veščinami: 1. Reakcija na Jedrski Udar/Napad2. Reakcija na Kemični/Biološki Napad.3. Uporaba ZM

Nekaterih korakov ne moreš ocenjevati – zato od vojaka zahtevaj, naj ti te korake/postopke razloži. Npr: »Razloži mi, kako bi izvedel dekontaminacijo požiralnika in želodca.« ali: »Razloži mi, kdaj in kdo lahko uporablja piridostigmin bromid tablete in koliko časa mora preteči od zaužitja prve tablete, da lahko vzameš naslednjo?Ali pa: »Naštej vse varnostne ukrepe pri uporabi Aqua Tabs dezinfekcijskih tablet!«Za simuliranje kemičnega/biološkega napada lahko uporabiš dimne vložke in/ali topovske udare.V glavnem: Uporabite svojo domišljijo, ter preverjanja naredite čimbolj realna in zanimiva!

Page 155: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-7

Predmet: JRKBO 1

Individualna veščina: UPORABA PRIBORA ZA OSEBNO DEKONTAMINACIJO (POD)

SVV-1-03-001

OCENJEVALNI KARTONI – UPORABA PODPriprava za preverjanje: Za preverjanje uporabljaj vadbeni POD. Vojak ima ZM v zaščitnem položaju. Vojaku povej, da mora z pomočjo detektorskih lističev določiti vrsto kontaminacije – vprašaj ga, katere vrste kontaminacije predstavljajo naslednje barve (zelena/rdeča/rumena).To veščino lahko povežeš z veščino: Reakcija na Kemično/Biološko nevarnost-napad.

I. UPORABA DETEKTORSKIH LISTIČEVOdkrivanje kapljične kontaminacije z bojnimi strupi.

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. IZ BLOKA IZTRGAJ DETEKTORSKI LISTIČ.

2.LISTIČ SI PRILEPI NA UNIFORMO, ALI DRUGO ZUNANJO POVRŠINO – tako, da bo izpostavljen kapljicam.

3. ČE SE LISTIČ OBARVA, TAKOJ POSKRBI ZA ZAŠČITO TELESA IN DIHAL.

4.BARVO LISTIČA PRIMERJAJ Z BARVNO SKALO NA BLOKU IN DOLOČI VRSTO KONTAMINACIJE.

Priimek/ime vojaka Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILOpombe: Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno

izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Priprava za preverjanje: Za preverjanje uporabljaj vadbeni POD. Vojak ima ZM v zaščitnem položaju. Vojaku povej, da je kontaminiran z XXX bojnim strupom in da mora izvesti dekontaminacijo odkritih/zunanjih delov telesa in svoje opreme. To veščino lahko povežeš z veščino: Reakcija na Kemično/Biološko nevarnost-napad.

II. UPORABA REAKTIVNE DEKONTAMINACIJSKE GOBICEOdstranjevanje oziroma nevtralizacija vseh do danes znanih bojnih strupov na odkritih delih telesa

(kože), ter na opremi vojakaIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. VZAMI VREČKO Z REAKTIVNO DEKONTAMINACIJSKO GOBICO IN JO ODPRI.

2. Z GOBICO SI NATRI VSE ODKRITE DELE TELESA – KOŽO.3. Z GOBICO PREBRIŠI SVOJO OPREMO.4. GOBICO PO UPORABI UNIČI S SEŽIGOM.

Priimek/ime vojaka Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILOpombe: Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno

izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 156: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-8

Priprava za preverjanje: Za preverjanje uporabljaj vadbeni POD. Vojaku povej, da je prečkal z mehurjevci kontaminirano območje in da se ta trenutek nahaja na varnem - dekontaminiranem območju. Vojaku povej, da ima kontaminirane oči in usta in/ali simulirano rano in da mora izvesti dekontaminacijo. Vojak naj ti razloži, kako poteka dekontaminacija požiralnika in želodca. Vojak naj ti razloži, kaj mora kljub izvedeni dekontaminaciji notranjih organov še storiti (poiskati medicinsko pomoč).To veščino lahko povežeš z veščino: Pitje vode iz čutare z ZM v zaščitnem položaju – vojak se še nahaja na kontaminiranem območju in ima ZM v zaščitnem položaju in z veščino: Reakcija na Kemično / Biološko nevarnost.

III. UPORABA NATRIJEVEGA HIDROGENKARBONATASamopomoč in prva pomoč pri kontaminaciji kože, oči, nosu in prebavnih organov z dražljivci in

mehurjevci.IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. VZAMI VREĆKO Z NaHCO IN JO ODPRI . 2. VSEBINO VREČKE STRESI V NE-PREPOLNO ČUTARO IN JO MOČNO

PRETRESI.3. Z RAZTOPINO IZPIRAJ PRIZADETA MESTA.4. PO OPRAVLJENI DEKONTAMINACIJI ČIMPREJ POIŠČI MEDICINSKO

POMOČ.Priimek/ime vojaka Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILOpombe: Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno

izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Priprava za preverjanje: Za preverjanje uporabljaj vadbeni POD. Vojaku povej, da je prečkal z živčnimi strupi kontaminirano območje in da se ta trenutek nahaja na varnem - dekontaminiranem območju. Povej mu, da mora vzeti preventivno sredstvo pred posledicami kontaminacije z živčnimi strupi.Vojak naj ti razloži, kdaj in kdo lahko uporablja piridostigmin bromid tablete.Vojak naj ti razloži, vse varnostne ukrepe in koliko časa mora preteči od zaužitja prve tablete, da lahko vzame naslednjo.To veščino lahko povežeš z veščino: Reakcija na Kemično / Biološko nevarnost.

IV. UPORABA PIRIDOSTIGMIN BROMID TABLETPreventiva pred posledicami kontaminacije z živčnimi bojnimi strupi in drugimi organofosfati.

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. ZAUŽIJ PREVENTIVNO SREDSTVO – PIRIDOSTIGMIN BROMID TABLETE.2. NA VSAKIH OSEM (8) UR ZAUŽIJ PO ENO TABLETO.

Priimek/ime vojaka Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILOpombe: Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno

izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 157: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-9

Priprava za preverjanje: Za preverjanje uporabljaj vadbeni POD. Vojaku povej, da je prečkal radiološko kontaminirano območje in da se ta trenutek nahaja na varnem - dekontaminiranem območju. Vojak naj ti razloži kako pride radioaktivni jod v telo. Naj pove vse varnostne ukrepe pri jemanju kalijevega jodida in kako dolgo mora jemati te tablete. Vojaku nato ukaži, da vzame preventivno sredstvo proti radiološki kontaminaciji.To veščino lahko povežeš z veščino: Pitje vode iz čutare z ZM v zaščitnem položaju – vojak se še nahaja na kontaminiranem območju in ima ZM v zaščitnem položaju in z veščino: Reakcija na jedrski napad.

V. UPORABA KALIJEVEGA JODIDAPreventiva pred radiološko kontaminacijo.

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. V 2 DCL VODE RAZTOPI DVE (2) TABLETI – RAZTOPINO TAKOJ POPIJ!2. PO PRETEKU OSMIH (8) UR RAZTOPI ENO (1) TABLETO V ENEM DCL

VODE IN RAZTOPINO POPIJ.Priimek/ime vojaka Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILOpombe: Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno

izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Priprava za preverjanje: Za preverjanje uporabljaj vadbeni POD. Vojaku povej, da kaže simptome kontaminacije z živčnimi bojnimi strupi in da mora izvesti takojšnjo samopomoč.Vojak naj razloži, kaj mora storiti, če simptomi kontaminacije ne izginejo po uporabi avtoinjektorja.To veščino lahko povežeš z veščino: Reakcija na Kemično / Biološko nevarnost.

VI. UPORABA AVTOINJEKTORJA (ANTIDOTA)Samopomoč / prva pomoč pri kontaminaciji z živčnimi bojnimi strupi.

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. ODSTRANI VAROVALO NA AVTOINJEKTORJU.2. AVTOINJEKTOR VZEMI V ROKO IN USMERI SPODNJI DEL NA ZUNANJO

STRAN STEGNA.3. STISNI STEGENJSKO MIŠICO IN PRITISNI AVTOINJEKTOR VODORAVNO

OB STEGNO, DA SE SPROŽI IGLA – AVTOINJEKTOR V TEM POLOŽAJU ZADRŽI 10 SEKUND.

4. MESTO, KJER JE BILO VBRIZGANO ZDRAVILO MASIRAJ.5. PO UPORABI AVTOINJEKTOR ODLOŽI NA DOGOVORJENO MESTO

(ZABOJ).Priimek/ime vojaka Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILOpombe: Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno

izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 158: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-10

Priprava za preverjanje: Za preverjanje uporabljaj vadbeni POD. Vojaku povej, da je voda v njegovi čutari biološko oporečna in da jo mora pripraviti za pitje. Vojak naj ti razloži vse tri varnostne ukrepe pri uporabi dezinfekcijskih tablet.To veščino lahko povežeš z veščino: Pitje vode iz čutare z ZM v zaščitnem položaju– vojak se nahaja na kontaminiranem območju in ima ZM v zaščitnem položaju.

VII. UPORABA AQUA TABS TABLETDezinfekcija biološko oporečne vode.

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. ŠUMEČO TABLETO RAZTOPI V ČUTARI, KI VSEBUJE CCA EN (1) LITER

VODE.2. POČAKAJ 10 MINUT – RAZTOPINA JE PRIPRAVLJENA ZA PITJE.

Priimek/ime vojaka Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILOpombe: Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno

izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Priprava za preverjanje: Za preverjanje uporabljaj vadbeni POD. Vojaku povej, da je prečkal z solzivci kontaminirano območje in da je njegov obraz kontaminiran. Povej mu, da se ta trenutek nahaja na varnem-dekontaminiranem območju, vendar mora izvesti dekontaminacijo svojega obraza.

VIII. UPORABA PRŠILKE DECON AFTERCARE + PAPIRNATIROBČKI

Nevtralizacija posledic kontaminacije z solzivciIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. PRŠILKO DECON AFTERCARE PRED UPORABO DOBRO PRETRESI.2. ČE IVZAJAŠ DEKONTAMINACIJO OBRAZA – ZAPRI OČI IN USTA!

S PRŠENJEM NAMOČI PRIZADETO POVRŠINO KOŽE.3. PO NEKAJ MINUTAH DELOVANJA Z VPOJNIM PAPIRNATIM ROBČKOM

POPIVNAJ PRIZADETO POVRŠINO KOŽE.4. S 3% RAZTOPINO NATRIJEVEGA HIDROGENKARBONATA VEČKRAT

SPLAKNI PRIZADETO MESTO5. POSTOPEK DEKONTAMINACIJE ZAKLJUČI S SPLAKOVANJEM

PRIZADETEGA MESTA Z ČISTO HLADNO VODO.Priimek/ime vojaka Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILOpombe: Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno

izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 159: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-11

Predmet: JRKBO 1

Individualna veščina:SVV-1-03-002 REAKCIJA NA JEDRSKI NAPAD / UDAR031-503-1018 React to Nuclear Hazard/Attack

Pogoji izvedbe: Si v taktični situaciji, ali na območju kjer je bilo, ali bo uporabljeno jedrsko orožje. Pri sebi imaš pribor za osebno dekontaminacijo (POD). Si v popolni bojni opremi, v žepu imaš kos tkanine (volnena kapa/šal/robec...), in si v eni od naslednjih situacij:

1. Zagledaš blisk jedrske eksplozije2. Zagledaš / naletiš na standardno oznako za radiološko kontaminacijo (našo, ali nasprotnikovo

oznako)3. Povedano ti je bilo, da je prišlo do jedrskega napada v tvoji bližini4. Dobiš navodila/ukaz za reakcijo na jedrski napad5. Ogroža te nevarnost osiromašenega urana (depleted Uranium – DU)

Standardi: Reagiraj na jedrsko nevarnost/napad, ne da postaneš žrtev napada. Reagiraj z, ali brez predhodnega opozorila/alarma. Identificiraj oznake za radiološko kontaminacijo z 100% natančnostjo. V roku ene (1) minute po odkritju radiološke kontaminacije začni z osebno dekontaminacijo. Prvo dekontaminiraj sebe, nato pa še svojo oborožitev in opremo.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. REAGIRAJ NA JEDRSKI NAPAD BREZ OPOZORILA.

a. Takoj zapri oči.b. Vrži se na tla v ležeči položaj / z obrazom proti tlom.

Zapomni si: Če si v vozilu z odprto loputo in imaš izpostavljeno glavo – takoj v vozilo!

c. Obraz k tlom, čelada je na glavi.d. Ostani v ležečem položaju, dokler udarni val ne mine in dokler razbitine/ruševine ne prenehajo

padati.e. Svoja usta prekrij z kosom tkanine / oblačilom in tako prepreči vdihovanje prahu.f. Poglej okoli sebe, če je kaj poškodovanih in če je poškodovana oprema (MTS).

2. REAGIRAJ NA JEDRSKI NAPAD Z OPOZORILOM.a. Izberi in uporabi najbolj primeren zaklon, ki ti je na voljo (slika-4).

(1) Premakni se v zaklonilnik (ognjeni položaj), v bunker, ali v jarek.(2) Če si že v zaklonu, takoj poklekni/zaleži (slika-3).(3) Če si v oklepnem vozilu – ostani v vozilu.

b. Zaščiti svoje oči.c. Izpostavljaj čim manj gole kože.d. Svoja usta prekrij z kosom tkanine / oblačilom in tako prepreči vdihovanje prahu.

Slika-1. Oklepna vozila uporabljena za primerno nad-glavno zaščito pred jedrskim napadom

Page 160: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-12

Slika-2. Zaščita oklepnih vozil pred jedrskim napadom

Slika-3.

Slika-4.

Page 161: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-13

3. REAGIRAJ NA OPAŽEN ZNAK ZA RADIOLOŠKO KONTAMINACIJO OBMOČJA (marker).a. Izogni se kontaminiranemu območju, če je to mogoče.b. Če kontaminirano območje moraš prečkati, to naredi čim hitreje in po najkrajši poti – upoštevajoč

METT-TC (Naloga/Nasprotnik/Zemljišče/Enote/Čas/Civilisti).(1) Zahtevaj navodila za prečkanje.(2) Izogibaj se delov zemljišča z visokim rastlinjem.(3) Uporabi opremo, s katero se lahko prekriješ/zaščitiš (poncho, šotorsko krilo, rokavice...).(4) Svoja usta prekrij z kosom tkanine / oblačilom in tako prepreči vdihovanje prahu.

Zapomni si: Če si v vozilu – okna, lopute in tovorni del zapri! Razmik med vozili naj se poveča, zaradi dvigovanja prahu in kontaminiranih delcev.

c. O odkritju znakov za radiološko kontaminacijo območja poročaj svojemu nadrejenemu.

Slika-5. Oznake (markerji) za radiološko kontaminacijo območja 4. RADIOLOŠKO KONTAMINACIJO (PRAH) ODSTRANI Z UNIFORME, OPREME IN Z IZPOSTAVLJENE KOŽE.

a. Kontaminiran prah stresi ali pometi s svoje uniforme, opreme in izpostavljene kože. Uporabi ščetko, metlico, ali svoje roke (če ščetke / metlice nimaš na voljo).b. Umij svoje telo čim prej ko je to mogoče. Posebno pozornost posveti poraščenim delom telesa in za

nohti.c. Če si kontaminiran z mokro/vlažno radioaktivno kontaminacijo izvedi zaščitne RKB ukrepe, odvrzi

kontaminirano uniformo/preobleči se!)

Page 162: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-14

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 163: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-15

Predmet: JRKBO 1

Individualna veščina: REAKCIJA NA JEDRSKI NAPAD / UDAR

SVV-1-03-002Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino preverjaj med vojaškim terenskim usposabljanjem, če je to mogoče. Izberi območje, kjer so na voljo različni zakloni, med katerimi lahko vojaki izbirajo katerega bodo uporabili (čistina, jarek, vdrtine, ali stoječ zaklonilnik z nad-glavno zaščito). Oceni vojakovo reakcijo na jedrski napad/udar brez opozorila (svetlobni blisk) in z opozorilom – vojak naj stoji/hodi po čistini, kjer so na voljo zakloni. Jedrski napad lahko simuliraš z glasom (»svetlobni blisk«), ali z uporabo bliskavice na foto-aparatu. Povej vojaku, da se bo v roku dveh (2) minut zgodila jedrska detonacija in da mora izbrati in uporabiti najbolj primeren zaklon, ki je na voljo. Oceni vojakovo zmožnost reagiranja na odkritje oznak za radiološko kontaminacijo območja – povej mu, da mora prečkati kontaminirano območje, ki je označeno z standardnimi oznakami za radiološko kontaminacijo območja (markerji). Oceni vojakove postopke pri odstranjevanju radiološke kontaminacije s svoje uniforme/opreme.To veščino lahko kombiniraš z veščino: Uporaba POD.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da se bo zgodil jedrski napad in da mora na napad reagirati brez in z opozorilom. Povej mu, da mora prav tako reagirati na odkritje oznak za radiološko kontaminacijo območja (markerje). Povej mu, da mora po izpostavljeni radiaciji izvesti ukrepe za dekontaminacijo.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO1. PRAVILNA REAKCIJA NA JEDRSKI NAPAD / UDAR BREZ OPOZORILA2. PRAVILNA REAKCIJA NA JEDRSKI NAPAD / UDAR Z OPOZORILOM

3. PRAVILNA REAKCIJA NA ODKRITJE OZNAK ZA RADIOLOŠKO KONTAMINACIJO OBMOČJA

4. ODSTRANITEV RADIOLOŠKO KONTAMINANEGA PRAHU Z UNIFORME, OPREME IN IZPOSTAVLJENE KOŽE

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 164: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-16

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 165: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-17

Predmet: JRKBO 1

Individualna veščina:SVV-1-03-003 REAKCIJA NA KEMIČNI / BIOLOŠKI NAPAD ALI NEVARNOST031-503-1019 / React to Chemical or Biological Hazard Attack

Pogoji izvedbe: Vojaku so bili izdani zaščitni RKB ukrepi za izvedbo naloge (MOPP), vojak ima pri sebi zaščitno masko, pribor za osebno dekontaminacijo (POD). Vojak se nahaja na območju, kjer je / ali bo nasprotnik uporabil kemično / biološko orožje. Vojak je v zaščitni RKB stopnji - 1 (glej aneks A).Zgodil se je eden od spodaj navedenih scenarijev, ki zahtevajo takojšnjo nošenje zaščitne maske (ZM) v zaščitnem položaju:

1. Izdan je bil ALARM za kemični/biološki napad, oziroma nevarnost2. Detektorski papir je pokazal pozitivni rezultat3. Posamezniki (soborci) kažejo simptome kemično/biološke zastrupitve4. Opazil si oznako (marker) za kontaminirano območje5. Tvoj nadrejeni ti je ukazal, da si daš ZM v zaščitni položaj6. Vidiš soborce ali drugo osebje, ki imajo ZM v zaščitnem položaju7. Opaziš druge sumljive znake, ki kažejo na kemično/biološko nevarnost

Standardi: Na kemično ali biološki napad ali nevarnost, ne da postaneš žrtev. Identificiraj oznake (markerje) za kemično kontaminacijo s 100% natančnostjo in o svojem odkritju poročaj svojemu nadrejenemu. V eni minuti od odkritja kemične kontaminacije, začni s postopki osebne dekontaminacije. Dekontaminiraj sebe in nato še svojo osebno opremo (glej IV Uporaba POD).

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. IDENTIFICIRAJ KEMIČNO/BIOLOŠKO NEVARNOST, KI ZAHTEVAJO TAKOJŠNJO UPORABO ZAŠČITNE MASKE.

a. Nadeni si ZM v zaščitni položaj, ko:(1) Je bil izdan alarm za kemično/biološko nevarnost ali napad(2) Detektorski papir je pokazal pozitivni rezultat(3) Posamezniki (soborci) kažejo simptome kemično/biološke zastrupitve(4) Opazil si oznako (marker) za kontaminirano območje(5) Tvoj nadrejeni ti je ukazal, da si daš ZM v zaščitni položaj(6) Vidiš soborce ali drugo osebje, ki imajo ZM v zaščitnem položaju(7) Opaziš druge sumljive znake, ki kažejo na kemično/biološko nevarnost

b. Reagiraj na poveljnikova navodila za takojšnjo/avtomatsko nošenje ZM v zaščitnem položaju.

Zapomni si: Poveljniki na vseh nivojih, lahko svojim enotam izdajo modificirana ali dodatna navodila za takojšnjo/avtomatsko nošenje ZM v zaščitnem položaju, če se s svojo enoto nahajajo na območju, kjer je bilo/ali bo uporabljeno kemično/biološko orožje!

i1. Z ZAŠČITNO MASKO V ZAŠČITNEM POLOŽAJU SE ZAŠČITI SE PRED KEMIČNO/BIOLOŠKO KONTAMINACIJO

(glej SVV-1: ZAŠČITA PRED KEM/BIO KONTAMINACIJO Z UPORABO ZAŠČITNE MASKE).

Zapomni si: ZM nudi takojšnjo zaščito pred vdihovanjem nevarnih hlapov!

Page 166: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-18

3. OZNANI ALARM!a. Zavpij: » STRUPI!«b. Z rokami izdaj vizualni signal za kemično/biološko nevarnost (slika-1).

Slika-1. Vizualni signal za kemično/biološko nevarnost

4. ZAVZEMI ZAKLON.Zmanjšaj svojo izpostavljenost pred kemično/biološko nevarnostjo – pojdi v zaklon, ki ti je na voljo.5. ČE JE TO POTREBNO, Z OSEBNIM DEKONTAMINACIJSKIM PRIBOROM DEKONTAMINIRAJ IZPOSTAVLJENE DELE SVOJEGA TELESA (KOŽO).(glej SVV1 - Uporaba POD).6. IZVEDI RKB ZAŠČITNE UKREPE – STOPNJA 4. ZAŠČITI VSE DELE SVOJEGA TELESA.

a. Nadeni si zaščitne rokavice.b. Nadeni si zaščitno obleko.c. Na škornje nadeni zaščitno pokrivalo.

Zapomni si: Vojaški škornji nudijo zaščito, vendar jih moramo kljub temu pokriti z zaščitnim pokrivalom – škornji vpijajo kemikalije!Zaščita škornjev s pokrivalom nam vzame veliko časa, zato jih zaščiti nazadnje!

i7. ČE JE TO POTREBNO, Z OSEBNIM DEKONTAMINACIJSKIM PRIBOROM DEKONTAMINIRAJ SVOJO OPREMO.(glej SVV-1: Uporaba POD).8. ČE NALETIŠ NA OZNAKE ZA KEMIČNO/BILOŠKO KONTAMINACIJO, TAKOJ OBVESTI SVOJEGA NADREJENEGA.9. NADALJUJ Z NALOGO.

Zapomni si: Ko si izvedel vse RKB zaščitne ukrepe – stopnja 4, izvedi še naslednje postopke:1. Stori vse, da v svoji okolici najdeš sledi o prisotnosti Kemične ali Biološke kontaminacije (glej SVV-

1: Uporaba POD).2. Če teh sledi v okolici ne odkriješ, ali če odkriješ sledi kakšne druge vrste kontaminacije – o tem

takoj poročaj v nadrejeno poveljstvo (HQ).Počakaj na nadaljnja navodila/napotke. (HQ bo zbral vsa poročila od svojih podrejenih enot o kontaminaciji na njihovih območjih. Če bodo vse enote poročale, da kontaminacije na njihovem območju ni, bo ta informacija sporočena naprej po liniji poveljevanja).

i

Page 167: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-19

STOPNJA RKB ZAŠČITE

Če ni drugače določeno, je stopnja RKB zaščite - "PRIPRAVLJENOST"STOPNJAOPREMA

PRIPRAV-LJENOST

SAMO MASKA

STOPNJA0

STOPNJA 1

STOPNJA 2

STOPNJA 3

STOPNJA 4

Maska Pri roki Na sebi Pri roki Pri roki Pri roki Pri roki Na sebiZaščitna obleka

Pripravljena Dosegljiva

Dosegljiva Na sebi Na sebi Na sebi Na sebi

Zaščitno pokrivalo za škornje

Pripravljeni Dosegljivi Dosegljivi Dosegljivi Pri roki Na sebi Na sebi

Rokavice Pripravljene Dosegljive

Dosegljive Dosegljive Pri roki Pri roki Na sebi

Kapuca* Pripravljena Dosegljiva

Dosegljiva Dosegljiva Pri roki Pri roki Na sebi

Kapuca* - Ni v opremi SV!

Pomen pojmov: pripravljena - dosegljiva vojaku v dveh urah; naslednji komplet dosegljiv v šestih urah dosegljiva - v dosegu v 5 minutah pri roki - v pripravljenosti za uporabo pri vojaku, vendar ne v zaščitnem položaju na sebi - v zaščitnem položajuStopnja "SAMO MASKA" se uporabi izjemoma, ko je moštvo v zakloniščih, kjer je zaščiteno pred neposrednim kožnim kontaktom z tekočim ali trdnim agensom.Stopnja RKB zaščite prenese s signalom "RKB ZAŠČITA" in oznako stopnje zaščite.

ZAMENJAVA ZAŠČITNE OPREMEKorak Postopek

1.2.3.4.5.6.7.8.

Dekontaminacija opremePriprava za dekontaminacijoDekontaminacija kapuceOdstrani zaščitno oblekoOdstrani rokaviceNadeni si zaščitno oblekoNadeni si zaščitno pokrivalo za čevlje in rokaviceZavaruj kapuco*

Kapuca* - Ni v opremi SV!

C.Aneks

Page 168: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-20

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 169: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-21

Predmet: JRKBO 1

Individualna veščina: REAKCIJA NA KEMIČNI / BIOLOŠKI NAPAD ALI NEVARNOST

SVV-1-03-003Priprave za preverjanje:

Priprava: Pravi čas za preverjanje te veščine je med taktičnimi vojaškimi vajami na terenu, kjer lahko simuliramo več variant kemične/biološke nevarnosti, oziroma napada. Izberi zemljišče z zadostnimi zakloni in poskrbi, da so vojaki v stopnji 1 (varnostni RKB ukrepi, stopnje 1). To veščino kombiniraj z veščino: Uporaba POD.

Razlaga vojakom: Povej vojakom, da bodo vpleteni v simuliran kemično/biološki napad, oziroma nevarnost. Njihova naloga je, da prepoznajo nevarnost/alarm in da izvedejo ustrezne postopke za svojo zaščito in da o nevarnosti opozorijo tudi druge vojake (soborce).

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. IDENTIFICIRAJ KEMIČNO/BIOLOŠKO NEVARNOST, KI ZAHTEVAJO TAKOJŠNJO UPORABO ZAŠČITNE MASKE.

2. Z ZAŠČITNO MASKO V ZAŠČITNEM POLOŽAJU SE ZAŠČITI SE PRED KEMIČNO/BIOLOŠKO KONTAMINACIJO

3. OZNANI ALARM!4. ZAVZEMI ZAKLON.

5. ČE JE TO POTREBNO, Z OSEBNIM DEKONTAMINACIJSKIM PRIBOROM DEKONTAMINIRAJ IZPOSTAVLJENE DELE SVOJEGA TELESA (KOŽO).

6. IZVEDI RKB ZAŠČITNE UKREPE – STOPNJA 4. ZAŠČITI VSE DELE SVOJEGA TELESA.

7. ČE JE TO POTREBNO, Z OSEBNIM DEKONTAMINACIJSKIM PRIBOROM DEKONTAMINIRAJ SVOJO OPREMO.

8. ČE NALETIŠ NA OZNAKE (slika-2 in 3) ZA KEMIČNO/BILOŠKO KONTAMINACIJO, TAKOJ OBVESTI SVOJEGA NADREJENEGA.

9. NADALJUJ Z NALOGO.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 170: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-22

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 171: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-23

Predmet: JRKBO 1

Individualna veščina:SVV-1-03-004 ZAŠČITA PRED KEMIČNO/BIOLOŠKO KONTAMINACIJO Z UPORABO ZAŠČITNE MASKE031-503-1035 Protect Yourself from Chemical/Biological Contamination Using Your Assigned Protective Mask

Pogoji izvedbe: Na sebi imaš svojo zaščitno masko (NZM M95-A201) in čutaro (ČZM-A201) polno pitne vode. Znajdeš se v eni od naslednjih situacij:

1. Opaziš, ali slišiš da gre za napad z kemičnim ali biološkim (KB) orožjem.2. Po drugih znakih spoznaš, da si napaden z KB orožjem.3. Ukazano ti je, da si nadeni ZM v zaščitni položaj.4. Moraš vstopiti na/v kontaminirano območje.

Ko si si nadel ZM v zaščitni položaj, moraš iz čutare piti vodo.

Standardi: Zaščiti se pred KB kontaminacijo z uporabo svoje ZM. ZM si moraš nadeti v 9 sekundah. Z ZM na obrazu pij vodo iz čutare, ne da postaneš žrtev KB kontaminacije.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. NADENI SI ZM V ZAŠČITNI POLOŽAJ ČIM HITREJE.

a. Prenehaj z dihanjem in zapri oči.b. Snemi si čelado/čeladofon.

- čelado si daj med noge (med kolena), ali pa svojo puško postavi med kolena in čelado posadi na cev puške. Če ti čelada pade na tla, nadaljuj z postopki.

- Čelado ne odlagaj na kontaminirano območjePozor: Ne nosi kontaktnih leč pod ZM! Če sumiš, da gre za KB nevarnost, si odstrani svoje kontaktne leče.

c. Snemi si očala (če jih nosiš).d. Z eno roko odpri torbico za ZMe. Z drugo roko izvleči ZM iz torbice (preveri, če se je snel pokrov cedila)f. Svojo brado položi v bradni žep v ZM in ZM pritisni na obraz.g. Z drugo roko primi zelen trak in povleči trakove preko svoje glave.h. Stresi ZM.i. Z obema rokama hkrati zategni spodnja trakova.j. Zategni ostale trakove.

2. »OČISTI« ZAŠČITNO MASKO.a. Z eno dlanjo zatesni izhodni ventil (pod brado).b. Močno izdihni (pihni), tako da izdihnjen zrak zapusti ZM okoli robov ZM.

3. PREVERI ZM.a. Z eno dlanjo zatesni ventil na cedilu in vdihni.b. Zadrži vdihnjen zrak. ZM se mora »prilepiti« na tvoj obraz – znak, da je ZM neprodušna.c. Če se ZM ne prilepi na obraz, odstrani lase, ovratnik, ali drug material, ki je mogoče obtičal med

ZM in tvojim obrazom. d. Če se ZM kljub temu ne prilepi na tvoj obraz – takoj o tem seznani četnega RKBO specialista, ali

nadrejenega.4. KORAKE 1 do 3 IZVEDI V 9. SEKUNDAH!5. DIHAJ IN ODPRI OČI.6. NA GLAVO SI NADENI ČELADO/ČELADOFON.7. ZAPRI TORBICO ZA ZM.8. NADALJUJ Z NALOGO.

Page 172: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-24

9. PIJ VODO Z ZM V ZAŠČITNEM POLOŽAJU.a. Z eno roko pritisni na izhodni ventil proti obrazu – z zobmi si namesti cevko za pitje v usta.b. Na ZM snemi pokrov iz odprtine za čutaro.c. Na čutari snemi pokrov iz nastavka za pitje z ZM.d. Nastavek na čutari porini v odprtino za pitje na ZM.

POZOR: Če pri vtikanju nastavka v odprtino za pitje ne občutiš nobenega odpora – sistem za pitje pušča! Ne pij vode! Zamenjaj čutaro. Če se težava ponavlja, o tem seznani četnega RKBO specialista, ali nadrejenega!e. Pihni v cev za pitje. Občutil boš nekaj odpora.f. Obrni čutaro »na glavo« in če sistem ne pušča – pij vodo.g. Po nekaj požirkih prenehaj z pitjem in čutaro spusti nižje. Pihni v cev – preprečitev

stiskanja/vakuuma v čutari. Ponavljaj postopke in pij vodo.h. Iz ZM izključi sistem za pitje.

10. SNEMI ZM IN JO SPRAVI NAZAJ V TORBICO.11. VSE POSTOPKE IZVEDI PRAVILNO – NE POSTANEŠ ŽRTEV KB KONTAMINACIJE.

Page 173: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-25

Predmet: JRKBO 1

Individualna veščina: ZAŠČITA PRED KEMIČNO/BIOLOŠKO KONTAMINACIJO Z UPORABO ZAŠČITNE MASKE

SVV-1-03-004Priprave za preverjanje:

Priprava: To individualno veščino (IV) preverjaj med taktičnimi vajami / usposabljanjem. Pred preverjanjem poskrbi, da imajo vsi vojaki ZM ustrezne velikosti. Vojaki, ki so člani posadk v vozilu (vozniki/namerilci/poveljniki vozil), naj imajo s seboj svoj čeladofon. Če vojak z ZM na obrazu v 2 minutah ne uspe piti vode iz svoje čutare, ga ustavi in ga oceni z NI OPRAVIL.

Razlaga vojakom: Pred ocenjevanjem/preverjanjem ukaži vojaku, naj stoji. Na sebi mora imeti torbico z ZM (NZM M95-A201) in čutaro (ČZM A201). Če je to potrebno, vojaku pred preverjanjem ukaži, naj sname svoja očala. Vojaku razloži enega od zgoraj navedenih scenarijev. Ko ima vojak ZM na obrazu, mu ukaži naj iz svoje čutare spije nekaj vode. Povej mu, da ni uradnih časovnih norm za pitje vode, vendar mora postopke končati v dveh (2) minutah.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI NO O

1. NADENI SI ZM V ZAŠČITNI POLOŽAJ ČIM HITREJE2. »OČISTI « ZAŠČITNO MASKO3. PREVERI ZM - KORAKE 1 do 3 IZVEDI V 9. SEKUNDAH4. DIHAJ IN ODPRI OČI5. NA GLAVO SI NADENI ČELADO/ČELADOFON6. ZAPRI TORBICO ZA ZM7. NADALJUJ Z NALOGO8. PIJ VODO Z ZM V ZAŠČITNEM POLOŽAJU9. SNEMI ZM IN JO SPRAVI NAZAJ V TORBICO

10.VSE POSTOPKE IZVEDI PRAVILNO – NE POSTANEŠ ŽRTEV KB KONTAMINACIJE

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 174: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-26

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 175: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-27

Predmet: JRKBO 1

Individualna veščina:

SVV-1-03-005 VZDRŽEVANJE ZAŠČITNE MASKE031-503-1036 Maintain Your Assigned Protective Mask

Pogoji izvedbe: Pred kratkim si uporabljal svojo zaščitno masko (ZM), ali pa se bo izvršil redni pregled ZM. Na voljo imaš toplo milnico, milo, alkohol, čistilo za optične leče, tehnično navodilo ZM, rezervna cedila in druge rezervne dele ZM (membrane).Standardi: Izvedi vzdrževanje ZM. Preglej svojo ZM. Očisti in posuši svojo ZM. Ne poškoduj ZM. Zabeleži si vse pomanjkljivosti in morebitne poškodbe na ZM v obrazec DA 2404 in o tem poročaj svojemu nadrejenemu, ali četnemu RKBO specialistu.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOVPOZOR 1:Ne poskušaj odstraniti gumijaste cevke za pitje vode.POZOR 2: ZM in torbice za ZM ne namakaj v vodo. ZM pazljivo očisti, tako da se cedilo ne zmoči!

Zapomni si: Vsak vojak mora pod nadzorom RKBO specialista popolnoma obvladati vse postopke za pravilno vzdrževanje in ravnanje z ZM!

1. IZVEDI PREGLED SVOJE ZM in TORBICE (v skladu z tehničnim navodilom).a. Najdi vse pomanjkljivosti na ZM:

- preveri, če so na ZM vse gumijaste membrane- preglej stekla- preglej trakove in sponke na njih- vizualno preglej cedilo- preglej torbico (krpica za čiščenje, pokrov cedila na vrvici, tehnični karton)

b. Odpravi vse pomanjkljivosti na ZM.c. Zabeleži vse pomanjkljivosti in morebitne poškodbe v obrazec DA 2404 in o tem poročaj

nadrejenemu, ali četnemu RKBO specialistu.2. OČISTI IN POSUŠI ZM, VSE DELE IN TORBICO.

a. Uporabljaj toplo milnico in krpico za čiščenje.b. Notranjo stran ZM očisti/razkuži z alkoholom.c. Leče/stekla očisti z ustreznim čistilom.d. Blato na torbici očisti z krtačo.

POZOR: Poskrbi, da je ZM popolnoma suha, preden jo zopet sestaviš in shraniš v torbico!I3. ZAMENJAJ OKVARJENE in/ali IZGUBLJENE DELE NA ZM.Zapomni si: Zamenjavo / montažo novih delov naj nadzira četni RKBO specialist!

I4. PO POTREBI ZAMENJAJ CEDILO.

a. Če je poškodovano.b. Če je potekel rok uporabe.

5. POSPRAVI ZM V TORBICO.a. Na cedilo namesti pokrov.b. Porabljeno krpico zamenjaj z novo.c. Pospravi tehnični karton.

6. IZVEDI KORAKE 1 DO 5, NE DA POŠKODUJEŠ ZM.

Page 176: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-28

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 177: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-29

Predmet: JRKBO 1

Individualna veščina: VZDRŽEVANJE ZAŠČITNE MASKE

SVV-1-03-005Priprave za preverjanje:

Priprava: Najbolj primeren čas za preverjanje te individualne veščine (IV) je med rednim vzdrževanjem RKBO opreme. Ves potreben material in sredstva postavi na primerno mesto (miza). Lahko simuliraš pomanjkljivosti na ZM, tako da namenoma odstraniš nekaj komponent (delov) iz ZM. Za preverjanje uporabljaj stara cedila (filtre). Če vojak v 30 minutah ne izvede vseh pravilnih postopkov / korakov za vzdrževanje svoje ZM, ga oceni z NI OPRAVIL.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da za to IV niso predpisane časovne norme, vendar mora pri preverjanju opraviti vse postopke v 30 minutah. Povej mu, da mora izvesti vzdrževanje svoje ZM, mora jo pregledati, očistiti in zamenjati cedilo. Povej mu, da vpisovanje podatkov v obrazec DA 2404 ni del naloge in ni v časovni normi 30 minut.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. IZVEDI PREGLED SVOJE ZM in TORBICE (v skladu z tehničnim navodilom)2. OČISTI IN POSUŠI ZM, VSE DELE IN TORBICO3. ZAMENJAJ OKVARJENE in/ali IZGUBLJENE DELE NA ZM4. PO POTREBI ZAMENJAJ CEDILO5. POSPRAVI ZM V TORBICO6. IZVEDI KORAKE 1 DO 5, NE DA POŠKODUJEŠ ZM

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 178: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-30

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 179: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-31

Predmet: JRKBO 1

Individualna veščina: SVV-1-03-006 UPORABA LAHKE ZAŠČITNE OBLEKE (LZO)

Pogoji izvedbe: Vojaku so bili izdani zaščitni JRKB ukrepi za izvedbo naloge (stopnja JRKB zaščite), vojak ima pri sebi zaščitno masko, pribor za osebno dekontaminacijo (POD). Vojak se nahaja na območju, kjer je / ali bo nasprotnik uporabil kemično / biološko orožje. Zgodil se je eden od spodaj navedenih scenarijev:

1. Izdan je bil ALARM za kemični/biološki napad, oziroma nevarnost2. Detektorski papir je pokazal pozitivni rezultat3. Posamezniki (soborci) kažejo simptome kemično/biološke zastrupitve4. Opazil si oznako (marker) za kontaminirano območje5. Tvoj nadrejeni ti je ukazal, da si daš ZM v zaščitni položaj in da si oblečeš LZO.6. Vidiš soborce ali drugo osebje, ki imajo ZM v zaščitnem položaju in ki si oblačijo LZO.7. Opaziš druge sumljive znake, ki kažejo na kemično/biološko nevarnost

Standardi: Na kemično ali biološki napad ali nevarnost, ne da postaneš žrtev.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

OBLAČENJE LZO V PRIMERU NENADNE JRKB NEVARNOSTI – pri neposrednem napadu.

POZOR: Postopek oblačenja LZO izvedemo PO namestitvi zaščitne maske!

a. Iz torbice ali bojnega nahrbtnika (SOP enote) vzemi svoj zgornji del LZO – pregrinjalo (embalirano v obliki svalja).

b. Svitek položi v dlan leve roke tako, da vidiš konec ovitka (slika-1).

Slika 1.

c. Z desno roko primi za konec ovitka in ga povleči v levo – da pretrgaš nalepko (slika-2). Ovitek z nalepko ne odvrzi kar na tla, ampak na dogovorjeno / določeno mesto – vrečko za odpadke.

Slika 1.

d. Primi za konec svitka in ga v rokah v celoti razvij do konca (slika-3).

Slika 3.

POZOR: Pri oblačenju se s razvitim pregrinjalom LZO se ne dotikaj tal!

Page 180: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-32

e. Poišči odprtino v sredini odvitega zvitka in potisni palca globoko v njo (slika-4).

Slika 4.

f. Počepni in si razprto pregrinjalo povezni čez glavo in ramena (slika-5).

Slika 5.

g. Zgornji del do konca razvij in poravnaj – tako da si popolnoma zaščiten pred morebitno kapljičasto kontaminacijo (slika-6). Pri tem se pokaže še en ovitek, v katerem je bil zložen zgornji del. Tudi ta ovoj zavrzi.

Slika 6.

h. Tesnilni rob pregrinjala namesti na zaščitno masko tako, da se tesno prilega ob obrazni del maske (slik-7).

Slika 7.

i. Vzemi drugi, spodnji del LZO zavitek (v obliki kvadrata) in ga odvij na enak način kot zgornji del. Ovitek z nalepko ne odvrzi kar na tla, ampak na dogovorjeno / določeno mesto – vrečko za odpadke.

j. V rokah imaš sedaj dva dela (nogavici).

Page 181: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-33

k. Eno, še zloženo, si zatakni za pas, drugo pa pod pregrinjalom razvij ter si jo potegni čez nogo. ŠKORNJEV NE SEZUVAJ! Zategni trakove in jih zatakni za pas (slika-8).

Slika 8.

l. Razvij še drugo nogavico in jo potegni čez drugo nogo. Zategni trakove in jih zatakni za pas.

m. Prekrivalo poravnaj do končne dolžine, ter si okoli pasu namesti pas LZO.

n. Okoli zapestij si namesti priložene elastike.

2.

OBLAČENJE LZO V PRIMERU PRIČAKOVANJA KONTAMINACIJE -(na primer pred premagovanjem KONZ).

a. Vzemi drugi, spodnji del LZO zavitek (v obliki kvadrata) in ga odvij. (ovitek z nalepko ne odvrzi kar na tla, ampak na dogovorjeno / določeno mesto – vrečko za odpadke)Ovitek z nalepko odvrzi na za to določeno mesto.

b. V rokah imaš sedaj dva dela (nogavici).

c. Eno, še zloženo, si zatakni za pas, drugo pa pod pregrinjalom razvij ter si jo potegni čez nogo. ŠKORNJEV NE SEZUVAJ! Zategni trakove in jih zatakni za pas.

d. Razvij še drugo nogavico in jo potegni čez drugo nogo. Zategni trakove in jih zatakni za pas.

e. Iz torbice ali bojnega nahrbtnika (SOP enote) vzemi še svoj zgornji del LZO – pregrinjalo (embalirano kot svitek).

f. Svitek položi v dlan leve roke tako, da vidiš konec ovitka.

g. Z desno roko primi za konec ovitka in ga povleči v levo – da pretrgaš nalepko. (ovitek z nalepko ne odvrzi kar na tla, ampak na dogovorjeno / določeno mesto – vrečko za odpadke).

h. Primi za konec svitka in ga v rokah v celoti razvij.

POZOR: Pri oblačenju se s razvitim pregrinjalom LZO se ne dotikaj tal!

i. Razvito pregrinjalo na spodnjem koncu s palcema razpri.

j. Počepni in si razprto pregrinjalo povezni preko glave na telo.

k. Zgornji del do konca razvij in poravnaj.

l. Namesti si zaščitno masko.

m. Tesnilni rob pregrinjala namesti na zaščitno masko tako, da se tesno prilega ob obrazni del maske.

n. Prekrivalo poravnaj do končne dolžine, ter si okoli pasu namesti pas LZO.

o. Okoli zapestij si namesti priložene elastike.

Page 182: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-34

3.

SLAČENJE LZO V PRIMERU KONTAMINACIJE.

a. Na čistem / ne-kontaminiranem območju ugotovi smer pihanja vetra in se s hrbtom obrni proti vetru.

b. Odveži trakove, s katerimi je ojačeni del hlačnic pritrjen preko obutve.c. Odveži bel plastični trak.d. Izvleči roki iz rokavov in sprosti elastični trak okoli zaščitne maske. Masko potegni v

notranjost.e. Z rokami dvigni zgornji del LZO čez glavo in ga odvrzi v smer vetra.f. Odveži pritrdilna trakova hlačnic in ju z notranje strani previdno potisni navzdol. Pomagaš

si lahko tako, da z eno nogo pohodiš hlačnico druge noge in postopoma izvlečeš nogo iz hlačnice. Enako stori še za drugo nogo.

ZAPOMNI SI: Med izvajanjem postopkov slačenja LZO je zaščitna maska v zaščitnem položaju –vse do izdaje ukaza o prenehanju JRKB nevarnosti

Page 183: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-35

Predmet: JRKBO 1

Individualna veščina: UPORABA LAHKE ZAŠČITNE OBLEKE (LZO)

SVV-1-03-006Priprave za preverjanje:

Priprava: Pravi čas za preverjanje te veščine je med taktičnimi vojaškimi vajami na terenu, kjer lahko simuliramo več variant kemične/biološke nevarnosti, oziroma napada.

Zapomni si: Pred preverjanjem/urjenjem te veščine, morajo biti vsi udeleženci usposobljeni v individualni veščini: ZAŠČITA PRED KEMIČNO/BIOLOŠKO KONTAMINACIJO Z UPORABO ZAŠČITNE MASKE.

Razlaga vojakom: Povej vojakom, da bodo vpleteni v simuliran kemično/biološki napad, oziroma nevarnost. Njihova naloga je, da prepoznajo nevarnost/alarm in da izvedejo ustrezne postopke za svojo zaščito in da o nevarnosti opozorijo tudi druge vojake (soborce).

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. PRAVILNI POSTOPKI OBLAČENJA LZO V PRIMERU NENADNE JRKB NEVARNOSTI.

2. PRAVILNI POSTOPKI PRI OBLAČENJU LZO V PRIMERU PRIČAKOVANJA KONTAMINACIJE.

3. PRAVILNI POSTOPKI SLAČENJE LZO- LZO je KONTAMINIRANA.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 184: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-36

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 185: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-37

Predmet: JRKBO 1

Individualna veščina: SVV-1-03-007 UPORABA JRKB OZNAČEVALNEGA KOMPLETA

Pogoji izvedbe: na voljo imaš JRKB označevalni komplet, s vso pripadajočo opremo.

Standardi: Vojak preveri vsebino kompleta – ugotovi status (ali kaj manjka); pozna načine nošenja kompleta. Vojak na zastavice pravilno dopiše potrebne podatke in oznake pravilno postavi.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

Zapomni si: Označevalni JRKB komplet je namenjen za označevanje kontaminiranega zemljišča, poti in objektov. Vsebuje markerje – zastavice za označevanje vseh vrst kontaminacij (radiološko / biološko / kemično). Z njimi lahko nadziramo obvezno ravnanje, prepoved gibanja v določeni smeri.

PREVERI VSEBINO KOMPLETA.1. Škatla za nošenje (vsebuje vse dele kompleta v celoto).2. Naramnice za nošenje kompleta.3. Zastavice: Tri role s zastavicami ATOM, GAS, BIO nevarnost (3 x 20 zastavic).4. Trakovi: Rola s 13. zvitki trakov rumene barve.5. Količki: v dnu škatle za nošenje je 48 količkov.6. Voščene barvice za zapisovanje dodatnih informacij na zastavice.

Slika 1. KOMPLET JRKB MARKERJEV.

2.

NOŠENJE KOMPLETA.Komplet lahko nosimo na dva načina:

a. Nošenje na prsih; slika 2.A. – če označujemo sami.b. Nošenje na hrbtu; slika 2.B. – če označujemo v paru / skupini.

Slika 2.A. Slika 2.B.

Page 186: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-38

3.

PRITRJEVANJE ZASTAVIC.

a. Pritrjevanje zastavic na naravne objekte/predmete:(1) Iz škatle izvleči ustrezno zastavico (glede na vrsto kontaminacije) Slika 3.

Slika 3.

(2) Na zastavice dopiši dodatne informacije o kontaminaciji (Slika 4; glej korak 3.A).

Slika 4.

(3) Zastavice pritrdi na ustrezne naravne objekte / predmete, kot so veje, drevesa, ograje…Slika 5.

(4) Ker so zastavice v škatli navite v rolo, jih po pritrditvi zvij v drugo smer in tako prepreči zvijanje zastavice.

Slika 5.

b. Pritrjevanje zastavic na količke v kompletu:(1) Iz škatle izvleči ustrezno zastavico (glede na vrsto kontaminacije) Slika 3.(2) Iz škatle izvleči količek/količke in ga/jih zapiči v zemljo, ali poleg predmeta/objekta, ki

želiš označiti. Slika 6. Za doseganje potrebne višine, uporabi največ 4 količke.

POZOR: Pri rokovanju s količki za postavljanje bodi previden – možnost predrtja zaščitne JRKB obleke!

Page 187: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-39

Slika 6.

(3) Na zastavice dopiši dodatne informacije o kontaminaciji (Slika 4; INFO; pod korakom 4).

(4) Na količek natakni zastavico – tako, njen zgornji konec zataknjen v režo zgornjega količka, spodnji konec pa v režo spodnjega količka. Če zastavico nameščaš le na en količek, zastavico zvij v drugo smer in tako prepreči njeno zvijanje.

c. Pritrjevanje zastavic na trakove v kompletu:

Zapomni si: Ta način uporabljamo pri označevanju večjih kontaminiranih območij.Trak se uporabi za zagotovitev obešanja zastavic med količki in/ali drugimi naravnimi/umetnimi objekti/predmeti.

(1) V tal zapiči količek, katerega višina ustreza okolici.(2) Količek dodatno utrdi s stranskimi trakovi/vrvicami in pomožnimi količki (slika 7).

Slika 7.

(3) Količke med seboj poveži s trakom iz kompleta.(4) Iz škatle izvleči ustrezno zastavico (glede na vrsto kontaminacije) Slika 3.(5) Količke med seboj poveži s trakom iz kompleta.(6) Na zastavice dopiši dodatne informacije o kontaminaciji (Slika 4; INFO; pod korakom 4).(7) Na trak obesi zastavico (slika 8).

Slika 8.

Page 188: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-40

(8) Ker so zastavice v škatli navite v rolo, jih po pritrditvi zvij v drugo smer in tako prepreči zvijanje zastavice.

Slika 9. S trakovi in zastavicami označeno območje.

Zapomni si: Zaradi enostavnosti kompleta posebno vzdrževanje le-tega ni potrebno. Ko porabiš eno vrsto-rolo zastavic za označevanje, jih zamenjaj s novo-polno rolo. Enako velja za vrvice.

3.A.

INFO: ZAPISOVANJE PODATKOV NA ZASTAVICE.

Zapomni si: V primeru, da smo sposobni zagotoviti podrobne podatke o kontaminaciji, te podatke na zastavice dopišemo s priloženimi voščenimi barvicami.

a. Za zapisovanje uporabi priložene voščene barvice (slika 10).b. Napisi na zastavicah morajo biti obrnjeni vstran od kontaminiranega območja.

Slika 10. Zapisovanje podatkov na zastavice.

c. Potrebni podatki na zastavicah:(1) ATOM zastavice (radiološka kontaminacija):

(a) Izmerjena intenziteta radiacije-sevanja v µSv/h / mSv/h.(b) Datum in ura detonacije. (Če sta datum in ura neznana, napiši NEZNANO).(c) Datum in ura izmerjene radiacije.

(2) BIO zastavice (kontaminacija s biološkimi agensi):(a) Vrsta odkritega agensa. Če to ni znano, napiši NEZNANO.(b) Datum in ura detekcije.

(3) GAS zastavice (kemična kontaminacija):(a) Vrsta odkritega agensa. Če ni znano, napiši NEZNANO.(b) Datum in ura detekcije.

Page 189: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-41

Predmet: JRKBO 1

Individualna veščina: UPORABA JRKB OZNAČEVALNEGA KOMPLETA

SVV-1-03-007Priprave za preverjanje:

Priprava: Na mestu preverjanja zagotovi brezhiben JRKB označevalni komplet. Vojaku pokaži območje, ki ga mora označiti in določi vrsto kontaminacije območja. To veščino lahko združiš s naslednjimi veščinami:

- NADZOR PRI POSTAVLJANJU JRKB MARKERJEV,- UPORABA RADIOLOŠKEGA DETEKTORJA SSM-1,- UPORABA KEMIČNEGA DETEKTORJA – CHEMPRO 100.

Razlaga VOS/PČ/Č: Vojaku povej, da boš preveril njegovo poznavanje JRKB označevalnega kompleta in njegovo znanje iz uporabe kompleta.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

PREVERI VSEBINO KOMPLETA.1. Škatla za nošenje (vsebuje vse dele kompleta v celoto).2. Naramnice za nošenje kompleta.3. Zastavice: Tri role s zastavicami ATOM, GAS, BIO nevarnost (3 x 20 zastavic).4. Trakovi: Rola s 13. zvitki trakov rumene barve.5. Količki: v dnu škatle za nošenje je 48 količkov.6. Voščene barvice za zapisovanje dodatnih informacij na zastavice.

2.PRIPRAVI KOMPLET ZA NOŠENJE.

a. Nošenje na prsih; slika 2.A. – če označujemo sami.b. Nošenje na hrbtu; slika 2.B. – če označujemo v paru / skupini.

3.

PRAVILNO PRITRJEVANJE ZASTAVIC.a. Pritrjevanje zastavic na naravne objekte/predmete.b. Pritrjevanje zastavic na količke v kompletu.c. Pritrjevanje zastavic na trakove v kompletu.

3.A.

NA ZASTAVICE DOPIŠE POTREBNE PODATKE.- Uporabi priložene voščene barvice.- Napisi na zastavicah so obrnjeni vstran od kontaminiranega območja.a. ATOM zastavice (radiološka kontaminacija).b. BIO zastavice (kontaminacija s biološkimi agensi).c. GAS zastavice (kemična kontaminacija).

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 190: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-42

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 191: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-43

Predmet: JRKBO 1

Individualna veščina: SVV-1-03-008 REAKCIJA NA OSIROMAŠEN URAN

Pogoji: Si v bojni situaciji, kjer je (bilo) uporabljeno strelivo, ki bi lahko vsebovalo OU. Na voljo imaš ZM, zaščitne rokavice, zaščitno obleko, SK-1A in POD. Soočil si se z eno od spodaj navedenih situacij:

1. Naletel si na potrošeno/izstreljeno strelivo, ki vsebuje OU (Deli / kosi OU Penetratorjev);2. Naletel si na prijateljska, ali sovražnikova oklepna vozila, ki so bila poškodovana z OU

strelivom;3. Naletel si na požar/ogenj, v katerega bi lahko bilo vpleteno OU strelivo (goreče transportno

vozilo, za prevoz streliva).Standardi: Reagiraj na OU in izvedi vse potrebne zaščitne ukrepe.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

Zapomni si: Prisotnost OU je lahko 100% potrjena le z AN/VDR2 ali AN/PDR77 sevanjem –detekcija z radiološkim detektorjem (SSM-1).

NUDI USTREZNO PRVO POMOČ POŠKODOVANIM.(Kot je opisano v SVV-1: Živčni bojni strupi)

2.

IDENTIFICIRAJ NEVARNOST OU.(1) Prepoznaj potrošene/izstreljene ali poškodovane OU penetratorje, ali dele OU

penetratorjev.(2) Prepoznaj oklepna vozila, ki imajo prostore/oddelke za posadko/izkrcni del

prebite/poškodovane z OU strelivom.(3) Prepoznaj nasprotnikov ogenj, v katerega je vpleteno OU strelivo.

Primerki OU penetratorjev (ZDA)

3.

ZAŠČITI SE PRED STIKOM Z OU.(1) Vse OU penetratorje pusti pri miru / ne dotikaj se jih; in o najdbi poročaj po liniji

poveljevanja (lokacija najdbe – podaj koordinate / opis);(2) Če imaš nalogo da izvedeš dekontaminacijo s OU strelivom poškodovane notranjosti

oklepnega vozila, si na sebe nadeni ZM in zaščitno obleko;(3) Če si naletel na goreče oklepno vozilo, ali na goreče transportno vozilo za prevoz streliva

– se oddalji vsaj 50metrov vstran od gorečega vozila.Zapomni si: Izvajanje standardne higiene na terenu, ki vključuje redno umivanje rok in obraza bo pripomoglo pri preprečevanju prenašanja / širjenju OU. Vso strelivo, ki je bilo najdeno na bojišču se mora smatrati za potencialno nevarnost in se ga ne smemo dotikati. Odstranjevanje takšnega streliva moramo prepustiti za to usposobljenim enotam!

4. O KONTAMINACIJI Z OU POROČAJ PO LINIJI POVELJEVANJA;Poročaj v obeh primerih – če sumiš, ali če si 100% prepričan, da gre za OU kontaminacijo!Medicinsko osebje bo nato potrdilo, ali ovrglo kontaminacijo z OU.

Page 192: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-44

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 193: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-45

Predmet: JRKBO 1

Individualna veščina: REAKCIJA NA OSIROMAŠEN URAN

SVV-1-03-008Priprave za preverjanje:

Priprava: Priporočljivo je, da to veščino uri/preverjaš v času terenskega usposabljanja. Lahko pa se izvede tudi kot običajno preverjanje. Vzpostavi primerno situacijo, kjer bi lahko prišlo do kontaminacije z OU; ali z prisotnostjo izstreljenih OU penetratorjev na tleh; ali z prisotnostjo oklepnih vozil, ki so bila poškodovana z OU strelivom, ali pa z ognjem – »goreče vozilo« za prevoz streliva.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora identificirati možne nevarnosti kontaminacije z OU in da naj situaciji primerno ukrepa.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. NUDI USTREZNO PRVO POMOČ POŠKODOVANIM.(Kot je opisano v SVV-1: Živčni bojni strupi)

2.

IDENTIFICIRAJ NEVARNOST OU.(1) Prepoznaj potrošene/izstreljene ali poškodovane OU penetratorje, ali dele OU

penetratorjev.(2) Prepoznaj oklepna vozila, ki imajo prostore/oddelke za posadko/izkrcni del

prebite/poškodovane z OU strelivom.(3) Prepoznaj nasprotnikov ogenj, v katerega je vpleteno OU strelivo.

Izvedeni postopki so odvisni od dane situacije – scenarija!.

3.

ZAŠČITI SE PRED STIKOM Z OU.(1) Vse OU penetratorje pusti pri miru / ne dotikaj se jih; in o najdbi poročaj po liniji

poveljevanja (lokacija najdbe – podaj koordinate / opis);(2) Če imaš nalogo da izvedeš dekontaminacijo s OU strelivom poškodovane

notranjosti oklepnega vozila, si na sebe nadeni ZM in zaščitno obleko;(3) Če si naletel na goreče oklepno vozilo, ali na goreče transportno vozilo za

prevoz streliva – se oddalji vsaj 50metrov vstran od gorečega vozila.

4.

O KONTAMINACIJI Z OU POROČAJ PO LINIJI POVELJEVANJA;Poročaj v obeh primerih – če sumiš, ali če si 100% prepričan, da gre za OU kontaminacijo!Medicinsko osebje bo nato potrdilo, ali ovrglo kontaminacijo z OU.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 194: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-46

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 195: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-1

D.PREDMET 04 - PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

VSEBINA

D. PREDMET 04 - PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1 -------------------------------------------------D-1

SVV-1-04-001 IZHOD IZ MINSKEGA POLJA (MP) -----------------------------------------------------------------------D-3OCENJEVALNI KARTON ---------------------------------------------------------------------------------------------------------D-7

SVV-1-04-002 LOCIRAJ MINE PRESENEČENJA ------------------------------------------------------------------------D-9OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-13

SVV-1-04-003 PREMIK POD DIREKTNIM SOVRAŽNIKOVIM OGNJEM ----------------------------------------- D-15OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-19

SVV-1-04-004 PREMIK PREKO, SKOZI ali OKOLI OVIR (ne minskih) ------------------------------------------ D-21OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-23

SVV-1-04-005 REAKCIJA NA INDIREKTNI OGENJ (Izkrcan) ------------------------------------------------------ D-25OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-25

SVV-1-04-006 REAKCIJA NA OSVETLJEVALNO RAKETO -------------------------------------------------------- D-27OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-27

SVV-1-04-007 IZBERI ZAČASNI OGNJENI POLOŽAJ ---------------------------------------------------------------- D-29OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-31

SVV-1-04-008 REAKCIJA NA INDIREKTNI (MM / Artilerijski) OGENJ / Vkrcani v vozilu ----------------- D-33OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-33

SVV-1-04-009 SEKTOR »SEDMIH VREČ PESKA«--------------------------------------------------------------------- D-35OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-37

SVV-1-04-010 IZDELAJ OGNJENI POLOŽAJ (za posameznika) -------------------------------------------------- D-39OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-43

SVV-1-04-011 IZVAJANJE MASKIRNE DISCIPLINE (Hrup/Svetloba/Odpadki)------------------------------- D-45OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-45

SVV-1-04-012 IZVAJANJE STRAŽARSKE DOLŽNOSTI ------------------------------------------------------------- D-47OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-49

SVV-1-04-013 REAKCIJA NA DIREKTNI OGENJ / Vkrcani v vozilu---------------------------------------------- D-51OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-51

SVV-1-04-014 REAKCIJA NA NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA (NUS / UXO)------------------- D-53OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-59

SVV-1-04-015 VOŽNJA VOZILA V KONVOJU--------------------------------------------------------------------------- D-61OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-63

SVV-1-04-016 REAKCIJA NA MOŽNE IMPROVIZIRANE EKSPLOZIVNE NAPRAVE (IEN)---------------- D-65OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-67

Page 196: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-2

SVV-1-04-017 NEVTRALIZACIJA MIN PRESENEČENJ -------------------------------------------------------------- D-71OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-75

SVV-1-04-018 POSTAVI BIVAK (B21S)------------------------------------------------------------------------------------ D-81OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-81

SVV-1-04-019 ODSTRANI / POSPRAVI BIVAK (B21S) --------------------------------------------------------------- D-82OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-82

SVV-1-04-020 PRIPRAVI NOČNOGLED LORIS ZA DELOVANJE ------------------------------------------------- D-83OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-85

SVV-1-04-021 PRIPRAVI LD METRIX ZA DELOVANJE -------------------------------------------------------------- D-87OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-93

SVV-1-04-022 POSTOPNA UPORABA SILE PRI SOOČENJU S NASILNIMI CIVILISTI --------------------- D-95OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- D-97

SVV-1-04-023 REAKCIJA NA NAPAD OSTROSTRELCA------------------------------------------------------------ D-99OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------D-101

SVV-1-04-024 DOLOČI RAZDALJO ---------------------------------------------------------------------------------------D-103OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------D-107

Page 197: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-3

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: SVV-1-04-001 IZHOD IZ MINSKEGA POLJA (MP)052-192-1042 Perform Self-Extraction from a Mined Area

Pogoji izvedbe: Si na območju, kjer so zakopane proti-pehotne mine (na nagaz / na poteg). Na voljo imaš tipalo, osebno zaščitno opremo (čelada, fragmentacijski jopič, zaščitna očala), material za označevanje in vozilo.Detektor kovin ni na voljo!

Standardi: Izvleči se iz minskega polja peš, ali z vozilom, če so tvoji odtisi čevljev/kolesnice vozila vidni in če niso vidni. Lociraj, označi in se izogni vsaki potezni vrvici. Lociraj, označi vse vkopane PP mine v določenem območju. Odstrani dovolj zemlje z sumljivega mesta, da se prepričaš o prisotnosti/vrsti mine. Poročaj o situaciji v višje poveljstvo.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. TAKOJ UKREPAJ (ko opaziš prisotnost PP min).

Zapomni si: Kratica za STOP, OCENI, ZABELEŽI, NAZAJ, INFORMIRAJ (SOZNI) se uporablja, da si zapomnimo vrstni red postopkov pri izhodu iz MP. Zaustavi se in se zberi. Oceni situacijo (mine, so-vojaki). Zabeleži si vse detajle. Pojdi nazaj, do najbližjega varnega mesta. Informiraj višje poveljstvo o situaciji!

a. STOP in se zberi:(1) Če si peš, ne premikaj nog.(2) Če si v vozilu, ostani v vozilu.(3) Opozori druge vojake, ki delujejo v območju, ter informiraj višje poveljstvo o situaciji za

morebitno pomoč pri izhodu iz MP.Zapomni si: Če že imaš žrtev (posameznika) v MP, pokliči pomoč. Če je žrtev pri zavesti, se pogovarjaj z njim. Povej mu, da naj ostane pri miru in da si naj sam nudi PP. Ohrabri ga in mu daj vedeti, da je pomoč že na poti. Če je mogoče, uporabi radijsko postajo. Obstajajo sicer mine, ki se sprožijo ob določeni radijski frekvenci, vendar so takšne mine izredno redke. Prednost radia za klicanje pomoči daleč pretehta nevarnost proženja min. Pošlji zahtevek/prošnjo za MEDEVAC.

b. OCENI situacijo:(1) Ugotovi najbližjo varno mesto.(2) Določi najbližjo pot do tega mesta.(3) Ugotovi, če si v središču MP.

c. ZABELEŽI situacijo:(1) Zabeleži si podatke/opis min, ki jih lahko vidiš.

- opiši obliko in nariši sliko/skico mine (škatlasta, okrogla, koničasta...)- opiši barvo mine.- Oceni velikost mine- Oceni material (plastika, les, bakelit...)

(2) Ugotovi število min (če je mogoče)(3) Opiši zemljišče.(4) Zabeleži lokacijo (koordinate).

Pozor 1: Če je le mogoče, ostani tam, kjer si, in če je na poti pomoč (pirotehniki). Če pomoč zamuja, si poskušaj z tipanjem zagotoviti varno mesto za sedeč položaj.Pozor 2: Začni z korakom 2 – izhod iz minskega polja. Uporabi »Linijsko tehniko«, če tvoje sledi čevljev niso jasno vidne (če si peš), ali če boš iz MP izvlekel ranjenca. Začni z korakom 2b; »tehniko odskočne deske«, če ni ranjenih.Začni z korakom 3, če si v vozilu. Začni z korakom 4, če so tvoje sledi čevljev jasno vidne.Začni z korakom 5, če gre za potezne mine. Začni z korakom 6, če si z tipanjem našel mino.Pozor 3: Pri čiščenju MP računaj na mesto, kjer boš lahko odložil svojo opremo (nahrbtnik....), če oceniš, da boš za izhod do varnega območja potreboval veliko časa.

Page 198: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-4

2. ZAČNI Z IZDELAVO IZHODA IZ MP (Če si peš in če tvoje sledi čevljev niso jasno vidne)

Pozor 1: Če pri sebi nimaš formacijskega tipala (kar je velika verjetnost), lahko v sili uporabiš bajonet ali izvijač.

Pozor 2: Ležeči položaj te bo najbolje zaščitil pred morebitno eksplozijo mine. »LINIJSKA« TEHNIKA se uporablja za izvleko poškodovanih iz minskega polja.

Pozor 3: TEHNIKA » ODSKOČNA DESKA« se uporablja takrat, če nimamo poškodovanih v MP. Ta tehnika je hitrejša – čiščenje minimalnega prostora za izhod iz MP. Pri tej tehniki ni potrebno zalegati. Če boš uporabil tehniko »ODSKOČNA DESKA«, začni z korakom 2.B!

A. ZALEŽI (LINIJSKA TEHNIKA):(1) Počepni, ne da se s koleni dotakneš tal. (2) Uporabi tehniko OPAZI-OBČUTI-OTIPAJ za čiščenje območja.

- Išči potezne vrvice (visoke / nizke). Išči vžigalnike, dele min ali nenaravne oblike zemljišča.

- Zaznaj potezne vrvice – uporabi »iskalca poteznih vrvic«. Premakni »iskalca« naprej proti tlom, od svojih nog naprej na levo, nato proti sredini in naprej desno. Dvigni »iskalca« do višine glave. Z prsti pazljivo potipaj okoli svojih čevljev, poskušaj otipati vžigalnik, ali druge izpostavljene dele mine.

Zapomni si: »ISKALEC POTEZNIH VRVIC« Naredimo ga iz tanke in lahke lesene ali plastične palice, ...torej materiala, ki nam pomaga začutiti potezno vrvico, ne da mino aktiviramo. Iskalec mora biti dolg najmanj 60 cm in največ 90 cm. Mora biti dovolj neupogljiv- tako da ga lahko držimo ravno pred seboj, vendar ne preveč tog-da občutimo ko pride v stik z potezno vrvico.

Zapomni si: Če gre za potezne mine, začni z korakom 5! - S tipalom pretipaj območje pred sabo-čim dlje kot je iz čepečega položaja

mogoče. Na tipalo pritiskaj samo tako močno, da ga porineš v zemljo 8 cm, in pod kotom 30 stopinj.

Pozor: Pri tipanju bodi izredno pazljiv. Če je tipalo pod večjim kotom kot 30 stopinj, lahko sprožiš mino!

- Pretipaj vsaka 2.5 cm v širini 0.6 metra (če izdeluješ prehod za sebe) - v širini 1 m (če izdeluješ prehod za izvleko ranjenca iz MP) - v širini 2 m (če boš za izvleko ranjenca potreboval nosila)

Page 199: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-5

(3) Poklekni na tla, ko si si ugotovil da je področje okoli tebe čisto in nadaljuj z tipanjem pred seboj, dokler ne očistiš dovolj prostora da lahko varno zaležeš.

(4) Nadaljuj z tehniko OPAZI-OBČUTI-OTIPAJ, vse dokler se ne izvlečeš iz MP, ali dokler ne prideš do poškodovanca.

Pozor: Če odkriješ mino, začni z korakom 6!

- Če poškodovanec leži na mini, moraš območje pod njim pregledati. - Preglej in označi območje 1m okoli poškodovanca (če ga boš sam izvlekel iz MP) - Preglej 2m okoli poškodovanca (če za izvleko potrebuješ nosila) - Poškodovanca izleči iz MP.

(5) Minsko polje OZNAČI!(6) Obvesti višje poveljstvo z zbranimi in zapisanimi podatki - uporabi UXO poročilo:

NUS/UXO poročilo:

1. Datum-Čas (kdaj si odkril MP)2. Lokacija (Koordinate in opis območja)3. Način poročanja (Radio-frekvence / klicni znaki / št. Telefona)4. Tip/vrsta min (eksplozivnih teles) (odvržena, izstreljena, postavljena, število ekspl. teles-če jih je več)5. RKB kontaminacija (bodi čimbolj natančen)6. Ogroženost (Kdo in kaj je ogroženo)7. Vpliv na tvojo nalogo (Na kratko opiši tvojo trenutno nalogo, taktično situacijo in kako prisotnost najdenih ekspl. Teles vpliva na tvoj status)8. Varnostni ukrepi (Opiši, katere varnostne ukrepe si izvedel, da si zaščitil svoje soborce in opremo)9. Priporočene prioritete (Priporoči prioritete za inženirske enote / EOD)

B. TEHNIKA »ODSKOČNA DESKA«:

Pozor: Če si odkril potezno vrvico- začni z korakom 5. Če si odkril mino – začni z korakom 6!

(1) Očisti mesto, kam boš stopil – uporabi tehniko OPAZI-OBČUTI-OTIPAJ!(2) Tipaj iz klečečega položaja – pretipaj območje v premeru cca 45 cm pred teboj, tako da

boš v območju lahko varno z obema nogama. Razdalja med naslednjim očiščenim območjem ne sme biti več kot 30 cm.

(3) Stopi na naslednjo pregledano območje.(4) Vsak center pregledanega območja OZNAČI!(5) Nadaljuj z pregledom, dokler se ne izvlečeš iz MP.(6) Minsko polje OZNAČI!(7) Obvesti višje poveljstvo z zbranimi in zapisanimi podatki - uporabi NUS poročilo!

3. IZDELAVA IZHODA IZ MP (če si z vozilom):(1) Takoj ustavi vozilo.(2) Po radijski postaji takoj obvesti višje poveljstvo o tvojem odkritju in ostani v vozilu.(3) Začni z izdelavo izhoda iz MP, če nisi uspel stopiti v kontakt z poveljstvom.(4) Izstopi iz vozila – na kolesnico.(5) Po kolesnici pojdi do območja, za katero veš da je varno.

Pozor: Lahko hodiš tudi po odtisih gosenic, vendar moraš biti pozoren na manjše proti-pehotne mine, ki jih gosenica mogoče ni sprožila (razmik med gosenicami)!

Page 200: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-6

Zapomni si: Če na svoji poti po odtisih gosenic opaziš potezne vrvice, začni z korakom 5! Če opaziš mine, začni z korakom 6!

(6) Uporabljaj tehniko OPAZI-OBČUTI-OTIPAJ, če sledovi/odtisi koles/gosenic niso jasno vidni.

(7) Pred izstopom iz vozila preglej območje, kam boš stopil.(8) Minsko polje OZNAČI!(9) Obvesti višje poveljstvo z zbranimi in zapisanimi podatki - uporabi NUS poročilo!

4. IZHOD IZ MP (Če so tvoji odtisi čevljev jasno vidni):Pozor: Ta način ni priporočljiv in se naj uporablja samo takrat, ko je ČAS odločilnega pomena!

(1) Previdno se obrni (na odtisih svojih čevljev) in sledi svoje stopinje do varnega območja.(2) Minsko polje OZNAČI!(3) Obvesti višje poveljstvo z zbranimi in zapisanimi podatki - uporabi NUS poročilo!

5. POSTOPKI OB ODKRITJU POTEZNE VRVICE:Pozor: Ko odkriješ potezno vrvico, obstani na mestu in vizualno preglej vrvico po njeni dolžini. Poskušaj najtii mesto postavljene mine in sidrišče potezne vrvice.

POZOR: NE DOTIKAJ, NE PREMIKAJ, NE REŽI POTEZNE VRVICE!

(1) Najdi najbližjo pot za tipanje okoli potezne vrvice. - Pretipaj vsaka 2.5 cm v širini 0.6 metra (če izdeluješ prehod za sebe) - v širini 1 m (če izdeluješ prehod za izvleko ranjenca iz MP) - v širini 2 m (če boš za izvleko ranjenca potreboval nosila)

(2) Na zemlji označi linijo potezne vrvice (30 cm pred potezno vrvico).

6. POSTOPKI OB ODKRITJU MINE (z tipanjem):(1) Prekini z tipanjem, takoj ko si občutil trden predmet.

(2) Preglej ta predmet:- Začni z izkopavanjem 15cm pred sumljivim predmetom.- Kopaj proti predmetu in vstran (levo/desno) – uporabljaj ustrezno orodje, ali svoje prste.

Pozor: Občasno z tipalom potrdi lokacijo sumljivega predmeta!- Prekini z izkopavanjem, ko zagledaš predmet.- Z dvema prstoma vsake roke pazljivo odstrani minimalno količino zemlje okoli predmeta –

in se prepričaj, ali gre res za mino.- Če gre za mino OZNAČI mesto mine z markerjem – 15 cm za mino. Če ne gre za mino, se

premakni naprej.POZOR: NE POSKUŠAJ RAZOROŽITI MINE. Poročaj o nevarnosti v višje poveljstvo.

- Zaobidi označeno mino in nadaljuj z premikom proti varnemu območju.

(3) Označi obe strani očiščene poti, ko se premikaš naprej!

Page 201: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-7

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: IZHOD IZ MINSKEGA POLJA (MP)

SVV-1-04-001Priprave za preverjanje:

Priprava: Vsakega vojaka oskrbi z potrebnim materialom (tipala) in jim razloži scenarij, ter pogoje. Vojak mora izvesti korake v pravilnem zaporedju in se izvleči iz minskega polja. Koraki 2 do 4 te naloge se nanašajo na različne situacije pri izvleki iz minskega polja.

Razlaga vojakom: Vojakom razloži scenarij situacije in mu določi območje delovanja.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. KO OPAZIŠ, DA SI V MINSKEM POLJU TAKOJ UKREPAJ! (STOP, OCENI, ZABELEŽI, NAZAJ, INFORMIRAJ)

2.

ZAČNI Z IZDELAVO IZHODA IZ MP:A. Če si peš in če tvoje sledi čevljev niso jasno vidne:

- ZALEŽI (LINIJSKA TEHNIKA)- TEHNIKA »ODSKOČNA DESKA«

B. Če si z vozilom.C. Če so tvoji odtisi čevljev jasno vidni.

3. PRAVILNI POSTOPKI OB ODKRITJU POTEZNE VRVICE4. PRAVILNI POSTOPKI OB ODKRITJU MINE (z tipanjem)

5.OBVESTI VIŠJE POVELJSTVO Z ZBRANIMI PODATKI (po 9. Točkovnem NUS/UXO obrazcu)

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 202: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-8

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 203: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-9

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina:SVV-1-04-002 LOCIRAJ MINE PRESENEČENJA052-192-1242 Locate Mine and Booby Trap Indicators by Visual Means

Pogoji izvedbe: Si v naselju. V naselju so znaki, ki nakazujejo na prisotnost min presenečenja.

Standardi: Vizualno lociraj vse indikatorje, ki nakazujejo na prisotnost min presenečenja (MPR). Spoznaj improvizirane oznake, ki označujejo minirana območja. Soborcem in opremi ne povzročiš poškodb. Poročaj o opaženih indikatorjih.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. ZBERI VSE INFORMACIJE O PPM (Proti-Pehotne Mine) / MPR (Mine Presenečenja), NA KATERE LAHKO NALETIŠ V OBMOČJU TVOJEGA DELOVANJA.

a. Informacije od poveljujočega.b. Priročnik o PPM / učni plakati / fotografije / specialistične revije-knjige.c. Šolske mine.d. Poročila o dosedanjih izkušnjah z minami na tvojem območju delovanja.e. Obveščevalni podatki o minah na tvojem območju delovanja.f. Povelje za delovanje.

2. PREPOZNAJ INDIKATORJE MPR MED PREMIKOMZapomni si: Edina 100% indikatorja prisotnosti MP sta, če kdo opazi, ali sproži MPR! Pozor: Pozoren moraš biti na vse stvari, ki ne zgledajo naravno in tako kot morale. Če opaziš takšne znake, se USTAVI, PREGLEJ te znake, in poskušaj najti ostale znake, ki potrjujejo, ali ovržejo prisotnost MPR v območju – preden ukrepaš naprej!

POZOR: Neeksplodirana sredstva (NUS) predstavljajo veliko nevarnost na bojišču. NUS so vsa izstreljena, odvržena ali tako nastavljena eksplozivna sredstva, ki z sprožitvijo eksplodirajo. NUS lahko povzročijo poškodbe, ali smrt vseh, ki so v neposredni bližini eksplozije. Ko jih opaziš, se jim ne približuj!

A. ZNAKI / INDIKATORJI PRISOTNOSTI PPM in PRM:

Zapomni si: Z izjemo PPM na količkih in URM (Usmerjena-Rušilna Mina), so vse PPM vkopane v zemljo. Vsako vkopavanje PPM povzroči nenaravni izgled zemlje okoli vkopanih min. Nenavadna vegetacija in živalska trupla so lahko pomembni znaki o prisotnosti PPM min/ MPR.

(1) Trupla živali (poškodovane okončine / izguba okončin).Pozor: Žival je morda prehodila kilometre, preden je poginila!

(2) Človeška trupla / ostanki.(3) Prerasla, nedotaknjena območja v bližini naselij.(4) Zapuščena poškodovana vozila ob cesti / poti.(5) Ovenela in posušena območja / vzorci na vegetaciji.(6) Nenaravni znaki in oblike na zemljišču, ki se v naravi ne pojavljajo.(7) Zapuščena vozila, zaboji, ali vojaška oprema (orožje, strelivo, uniforme, dokumenti).

POZOR: Zgoraj našteti znaki lahko nakazujejo in vodijo do MPR. Bodi pozoren na potezne vrvice, odvrženo embalažo in iz zemlje/ceste štrleče vžigalnike. Kabli za kontroliran vžig (URM) so včasih zakopani – torej bodi pozoren na nenaravne znake na zemljišču, ki potekajo v liniji, vstran od sumljivega območja.

(8) Nenaravno stanje zemljišča (razkopana / dvignjena / potlačena zemlja).(9) Zapuščene poti, ceste.(10) Znaki cestnih del (na novo zasipana zemlja / novi tlakovci ...).

POZOR: Znaki na cestah lahko nakazujejo na eno, ali več lukenj, po nekem vzorcu/modelu – na ključnih/taktičnih lokacijah.

(11) Luknje na sledeh kolesnic.(12) Sled kolesnic, ki se naenkrat končajo.(13) Kraterji.(14) Območja, ki se jim izogiba lokalno prebivalstvo.

Page 204: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-10

(15) Zapuščena/odvržena embalaža min / eksploziva.(16) Na novo vzidane opeke / svež-nov mavec v zidovih.(17) Zapuščeni obrambni položaji, rovi in uničene zgradbe.(18) Zapuščene zgradbe, skladovnice drv ali drugega materiala, ki ne pripada lokalnemu

prebivalstvu.POZOR: Zgradbe so idealne za postavljanje MPR! Vsako nezavarovano zgradbo smatraj za minirano!

(19) Potezne vrvice, žice in kabli.(20) Električni kabli, baterijski vložki, vzmeti, železne cevi, zaponke, bucike, žebljički..(21) Majhni bleščeči kovinski koščki, majhna padala – znaki odvržene kasetne bombe

B. IMPROVIZIRANE OZNAKE ZA MINSKA POLJA in NUS (glej sliko):

Zapomni si: Vse vojske, ali vojskujoče organizacije nimajo istih standardov za označevanje minskih polj. Lokalne frakcije in gverila lahko označujejo minska polja čisto po svoje. Te označbe uporabljajo za opozarjanje svojih lastnih enot in civilnega prebivalstva. Prijateljske sile, ki delujejo na teh območjih morajo od lokalnega prebivalstva pridobiti vse uporabne podatke za identifikacijo takšnih minskih polj.

(1) Kup kamenja (ali en velik kamen) obarvan v rdeče, je način označevanja nevarnih območij, ki

ga uporabljajo Združeni narodi (UN).Zapomni si: Ta znak uporabljajo tudi različne vojskujoče frakcije in lokalno prebivalstvo za označevanje perimetra minskih polj!

(2) Barvni trakovi na palicah, vejah, količkih ali zidovih(3) Prekrižane kosti, palice ali veje.(4) V vrsto zloženi svetli, ali v belo obarvani kamni.

Zapomni si: Ta način uporablja tudi UN za označevanje varnih poti in očiščenih območij

(5) V krog položeni kamni, ki obkrožajo predmete/objekte.Zapomni si: Na tak način lokalno prebivalstvo označuje posamične mine, in NUS.

(6) Koščki oblačil in kovin, pričvrščenih na količke, veje, palice ali zidove.(7) Požgana zemlja – ponavadi je to znak, da je tam je UN izvajala čiščenje minskih polj.(8) Z rdečimi črkami označeno kamenje, ali zidovi zgradb. Npr: startna točka (SP) – označuje

začetek minskega polja. Označbe UN pri čiščenju minskih polj, kot so orientirne točke (ORT) in označbe relativne višine ORV. Minska polja so v bližini teh znakov.

Page 205: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-11

C. STANDARDNE OZNAKE MINSKIH POLJ (glej sliko):

(1) Rdeči pravokotniki ali trikotniki, pritrjeni na žico / količke, z napisanim opozorilom na eni straniZapomni si: Načeloma velja; če lahko prebereš opozorilo na tabli – si na varni strani minskega polja!

(2) Trikotni znak z sliko / fotografijo žrtve min.(3) Leseni rdeči količki, na vrhu obarvanimi v belo – območje, kjer se izvaja čiščenje minskega

polja (oznaka UN).(4) Požgano zemljišče je znak čiščenja minskega polja (UN).

3. POROČAJ O OPAŽENEM MINSKEM POLJU / NAJDBI MIN PRESENEČENJ!- Po 9-točkovnem NUS obrazcu.

Page 206: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-12

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 207: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-13

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: LOCIRAJ MINE PRESENEČENJA

SVV-1-04-002

Priprave za preverjanje:

Priprava: Pripravi območje z vidnimi indikatorji, ki nakazujejo na prisotnost min. Zabeleži si vse podatke o minah in točno lokacijo miniranega območja.

Razlaga vojakom: Vojakom razloži scenarij situacije in jim določi območje delovanja.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

ZBERE VSE INFORMACIJE O PPM / MPR, NA KATERE LAHKO NALETIŠ V OBMOČJU TVOJEGA DELOVANJA.

(1) Informacije od poveljujočega.(2) Priročnik o PPM / učni plakati / fotografije / specialistične revije-knjige.(3) Šolske/vadbene mine.(4) Poročila o dosedanjih izkušnjah z minami na tvojem območju delovanja.(5) Obveščevalni podatki o minah na tvojem območju delovanja.(6) Povelje za delovanje.

2.

PREPOZNA INDIKATORJE MPR MED PREMIKOM.(1) ZNAKE / INDIKATORJE PRISOTNOSTI PPM in PRM.(2) IMPROVIZIRANE OZNAKE ZA MINSKA POLJA in NUS(3) STANDARDNE OZNAKE MINSKIH POLJ

3. POROČA O OPAŽENEM MINSKEM POLJU / NAJDBI MIN PRESENEČENJ.Po 9-točkovnem NUS obrazcu.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 208: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-14

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 209: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-15

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina:SVV-1-04-003 PREMIK POD DIREKTNIM SOVRAŽNIKOVIM OGNJEM071-326-0502 Move Under Direct Fire

Pogoji izvedbe: Vojakoma razloži taktično situacijo; približevanje položajem sovražnika na razdalji 250 – 300 metrov, preko različnega zemljišča. Vojaka sta opremljena z kompletno bojno opremo in s svojo oborožitvijo. Delujeta kot bojni (ognjeni) par.

Standardi: Vojaka se približata sovražnikovim položajem na 100metrov, uporabljajoč ustrezno tehniko premikanja; upoštevata zemljišče. Njuno premikanje je koordinirano; eden zagotavlja ognjeno podporo, drugi izvede premik. Komunikacija med vojakoma (signali z rokami).

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1. IZBERITA POT PREMIKANJA DO SOVRAŽNIKOVIH POLOŽAJEV, KI VAMA NUDI NAJVEČ ZAŠČITE IN PRIKRITOSTI.

- Čim manj izpostavljanja sovražnemu ognju.- Brez križanja poti (premik pred orožjem soborca)

(1) Kanali, grape, jame, ali drugi naravni zakloni v rahlem kotu v smeri proti sovražnikovim položajem.

(2) Pasovi vegetacije (npr. grmičevje).(3) Drevesa, skale, padla drevesa, štori, ruševine, umetni zaklonilniki (šasije vozil,

odpadki…).(4) Visoka trava/rastlinje.

2. IZBERI SI NASLEDNJI OGNJENI POLOŽAJ IN POT DO NJEGA.

Preden zapustiš svoj položaj, moraš vedeti kam greš – kje bo tvoj naslednji ognjeni položaj in kako priti do njega.3. KOMUNICIRAJ S SO-BORCEM.

So-borcu sporoči, da naj ognjeno krije tvoj premik do naslednjega položaja.(1) z glasom; »GREM!« (Soborec potrdi s »KRIJEM!«).(2) s dogovorjenimi vizualnimi signali.

Zapomni si: Učinkovita in jasna medsebojna komunikacija med »strelskim obračunom« je življenskega pomena.

POLNJENJE OROŽJA – ZAMENJAVA OKVIRJA:(1) So-borcu s opozorilom »POLNIM!« daj vedeti, da boš izvedel zamenjavo okvirja.

Nasvet: Zadnjih 5 nabojev v vsakem okvirju naj bo označevalnih:- Ko izstreliš dva-tri označevalne naboje, zamenjaj okvir. - V cevi ti bo ostal naboj, kar pomeni, da ti po zamenjavi okvirja ne bo potrebno znova polniti

(repetirati) orožja.

(2) Ko orožje napolniš s zadnjim okvirjem, so-borca o tem obvesti s »ZADNJI OKVIR!«- S tem boš so-borcu dal vedeti, da nimaš več streliva, oziroma da uporabljaš svoj zadnji

okvir.- So-borec ti bo nato pomagal, ter ti vrgel svoj polni okvir.

Page 210: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-16

4. ODLOČI SE ZA USTREZNO TEHNIKO PREMIKA.

(1) Izberi visoko plazenje, če:- pot zagotavlja zaklone in prikritost.- je slaba vidljivost, ki zmanjša uspešnost N opazovanja.- Zmanjkuje nam časa / potrebno je povečati hitrost premikanja, vendar je zemljišče

primerno le za nizko plazenje.

(2) Izberi nizko plazenje, če:- pot zagotavlja zaklone in masko, ki so nižji od 30 cm- Vidljivost je dobra in N omogoča dobro opazovanje.- Hitrost ni pomembna / zahtevana.

(3) Izberi preteke, če:

- Prečkaš čistine / odprta območja.- Čas je kritičen.

Page 211: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-17

5. IZVEDI PREMIK DO NASLEDNJEGA POLOŽAJA.

a. Uporaba visokega plazenja:

(1) Teža telesa je na podlahtnicah rok in spodnjih delov nog.(2) Telo ne leži na tleh.(3) Izmenično premikanje; desni komolec in levo koleno / levi komolec in desno koleno.(4) Orožje je na podlahtnicah, cev se ne dotika tal.

Slika 1. Visoko plazenje.

b. Uporaba nizkega plazenja:

(1) Telo se popolnoma dotika tal.(2) Orožje ob tleh, s cevjo obrnjeno naprej, cev se ne dotika tal.(3) Istočasno premikanje rok in izmenično levo / desno nogo naprej.(4) Glavni potisk izvaja leva/desna noga (izmenično).

Slika 2. Nizko plazenje.

c. Uporaba preteka iz enega zaklona do drugega:

1.

Izberi naslednji ognjeni položaj:

(1) Preden zapustiš položaj, moraš natančno vedeti, kam greš.

2.

Vstani iz ležečega položaja:

(1) Preden vstaneš poročaj soborcu: »GREM!«

(2) Počakaj na potrditev soborca (»KRIJEM!«).

(3) Zavaruj orožje.(4) Dvigni telo s pomočjo proste roke, orožje

je v strelski roki, s cevjo naprej.(5) Nogo pod telo naprej.(6) Energični iztek naprej.

Page 212: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-18

3.

Pretek do naslednjega položaja:

(1) Kratke razdalje.(2) V pokončnem položaju ne

ostani več kot 3 - 5 sekund. 1-2 sek: sovražnik me zagleda 2-3 sek: sovražnik dvigne orožje 3-4 sek: sovražnik nameri 4-5 sek: sovražnik sproži orožje

4.

Zaleži:

(1) Pred zaleganjem na novi položaj razmakni nogi.

(2) Zaleži naprej.(3) S prosto roko amortiziraj padec

na tla.

5.

Zavzemi novi položaj za streljanje:

(1) Splazi se do zaklona (če je potrebno).

(2) Kopito puške na rame.(3) Odvaruj orožje.(4) Lociraj cilj / nameri.(5) Poročaj so-borcu (»KRIJEM!«).(6) Ognjeno krij premik soborca.

o6. SO-BORCU SPOROČI, DA SI NA POLOŽAJU IN DA LAHKO SEDAJ OGNJENO KRIJEŠ NJEGOV PREMIK.

(1) z glasom; »KRIJEM!«(2) s dogovorjenim vizualnim signalom.

7. Z OGNJEM KRIJ NJEGOV PREMIK.

Page 213: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-19

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: PREMIK POD DIREKTNIM SOVRAŽNIKOVIM OGNJEM

SVV-1-04-003Priprave za preverjanje:

Priprava: Izberi področje z različnimi terenskimi značilnostmi. Izberi območje, dolgo približno 300m. Pripravi N ognjene položaje (mitralješko gnezdo / dva AP strelca…). Območje in situacijo razloži vojakoma – delujeta in ocenjevana sta kot ognjeni par.

Razlaga vojakoma: Razloži jima, da delujeta kot da sta pod direktnim N ognjem. Njuna naloga je, da izvedeta taktični premik in se N položajem približata na 100m. Uporabljati morata »Buddy« sistem –eden krije/drugi se premika. Povej vojakoma, naj uporabljata ustrezno tehniko gibanja in da naj med seboj komunicirata, kot jima narekuje teren in scenarij.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

IZBERETA SI POT PREMIKANJA DO SOVRAŽNIKOVIH POLOŽAJEV, KI JIMA NUDI NAJVEČ ZAŠČITE IN PRIKRITOSTI.

- Čim manj izpostavljanja sovražnemu ognju.- Brez križanja poti (premik pred orožjem soborca)- V mejah območja odgovornosti / naloge

2.IZBIRA SI NASLEDNJE OGNJENE POLOŽAJE IN POT DO NJIH.Preden zapušča svoj položaj, ve kam gre – kje bo tvoj naslednji ognjeni položaj in kako priti do njega.

3.

KOMUNICIRA S SO-BORCEM.So-borcu sporoča, da naj ognjeno krije njegov premik do naslednjega položaja.

(1) z glasom; »GREM!«(2) s dogovorjenim vizualnim signalom.

So-borcu s opozorilom »POLNIM!« sporoča, da bo izvedel zamenjavo okvirja.Ko orožje napolni s zadnjim okvirjem, so-borca o tem obvesti s »ZADNJI OKVIR!«

4.

IZVAJA USTREZNE IN PRAVILNO IZVEDENE PREMIKE DO IZBRANIH POLOŽAJEV.

(1) Visoko plazenje, ali(2) Nizko plazenje, ali(3) Pretek.

5.

SO-BORCU SPOROČA, DA JE NA POLOŽAJU IN DA LAHKO SEDAJ OGNJENO KRIJE NJEGOV PREMIK.

(1) z glasom; »KRIJEM!«(2) s dogovorjenim vizualnim signalom.

7. Z OGNJEM KRIJE PREMIK SO-BORCA.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 214: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-20

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 215: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-21

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: SVV-1-04-004 PREMIK PREKO, SKOZI ali OKOLI OVIR (ne minskih)071-326-0503 Move Over, Through, or Around Obstacles (Except Minefields)

Pogoji izvedbe:Vojaka delujeta v paru (ognjeni par). Opremljena sta z popolno bojno opremo in s svojo oborožitvijo. Na voljo imata še 1x dimno bombo, lesene količke, debelejše deke, lesene deske, kavelj z vrvjo, material za ovijanje žice, klešče za rezanje žice (opcija). Aktivnost izvajata podnevi ali ponoči. Na svoji poti / nalogi, vojaka opazita sovražnikove žične in naravne ovire.

Standardi:Vojaka se po določeni poti približata sovražnikovim položajem na 100m. Premagata vse ovire na njuni poti, ne da bi sprožila mine presenečenja. Vojaka imata na cilju vso svojo opremo in oborožitev, ter sta sposobna za nadaljnje bojno delovanje.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. SVOJ PREMIK PRIKRIJ S DIMOM.Uporabi dimno bombo.2. POSKRBI, DA TE TVOJ SO-BOREC KRIJE.

(1) S opazovanjem.(2) S ognjenim delovanjem

3. PREMAGAJ ŽIČNO OVIRO.

a. Preveri, če ovira ni »obogatena« s minami presenečenja in z napravami za zgodnje opozarjanje:(1) Poglej, če so naprave / mine pritrjene/obešene na žico.(2) Če imaš na voljo kavelj, ga vrzi za dolžino vrvi do in nato še preko žičnih ovir.(3) Potegni za vrv in nevtraliziraj/sproži naprave/mine (poteg poteznih/naletnih vrvic min).

b. Preko žične ovire vrzi leseno desko ali debelo deko:(1) Pri prečkanju žične ovire bodi pazljiv, ker na žico vržen les/deka ne zagotavlja stabilnega

prehoda.

c. Premagaj žično oviro s plazenjem pod njo:(1) Spodnjo žico dvigni s pomočjo količkov / odprtina mora biti dovolj velika za vojaka s vso

bojno opremo(2) Prevali se na hrbet, z glavo naprej(3) Porivaj se z rameni in s petami, orožje imaš na sebi.(4) Z roko drži žico med plazenjem pod njo.(5) Žica naj drsi po orožju in ne po uniformi/opremi

d. Prereži žico:(1) Pusti zgornje žice nedotaknjene(2) Okoli spodnje žice na obeh koncih namotaj material (oblačila/trakovi..).(3) Pazljivo prereži spodnjo žico.(4) Zvij oba konca žice vstran.(5) PREREŽI SAMO SPODNJO ŽICO!

4. PREČKAJ IZPOSTAVLJENA / NEVARNA OBMOČJA (KOMUNIKACIJE / MANJŠI VODOTOKI).

a. Izberi pot, ki je najbližja ovinku na cesti ali na potoku, in ki ima na voljo zaklon in prikritost na obeh straneh.

b. Odplazi se do roba čistine.c. Opazuj območje na drugi strani / izberi si položaj do katerega boš naredil premik.d. Premik na drugo stran izvedi hitro /pretek.e. Zavzemi zaklon na drugi strani.f. Preglej okolico.

Page 216: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-22

5. PREČKAJ ZID / OGRAJO.a. Preden prečkaš zid ali ograjo, preglej drugo stran ovire, če so morda tam mine

presenečenja, sovražnikovi položaji in če so na voljo zakloni.b. Hitro se prevali preko zidu (čim nižja silhueta).c. Na drugi strani v sklonjenem položaju takoj pripravi orožje za delovanje, ter se čim hitreje

premakni do najbližjega zaklona.

6. TVOJ SO-BOREC TVOJE PREMIKE VEDNO KRIJE (opazovanje & ogenj), IN OBRATNO.

Page 217: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-23

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: PREMIK PREKO, SKOZI ali OKOLI OVIR (ne minskih)

SVV-1-04-004Priprave za preverjanje:

Priprava: Izberi območje, ki je prepredeno s umetnimi in naravnimi ovirami. Določi sovražnikove položaje (npr. par Markirantov v mitralješkem gnezdu) in jih pokaži vojakoma. Določi čas za izvedbo; dvakrat sam poskušaj premagati ovire. Tvoj povprečen čas + 10% = standard za vojake!

Razlaga vojakoma: Povej vojakoma, da se bodo ocenjevali njuni taktični postopki; kako bosta premagala ovire in se približala sovražnikovim položajem na 100m. Premagati bosta morala naslednje naravne in umetne ovire:

nevarno območje, žično oviro, zid.

Povej jima, da morata ovire premagati v določenem času.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. SVOJ PREMIK PRIKRIJE Z DIMOM.Na drugo stran ovire vrže dimno bombo.

2.POSKRBI, DA GA SO-BOREC KRIJE.

(1) S opazovanjem.(2) S ognjenim delovanjem

3.

PREMAGA ŽIČNO OVIRO.Preveri, če ovira ni »obogatena« s MPR in/ali z napravami za zgodnje opozarjanje:

(1) Pogleda, če so naprave / mine pritrjene/obešene na žico.(2) Če ima na voljo kavelj, ga vrže za dolžino vrvi do in nato še preko žičnih ovir.(3) S potegom za vrv nevtralizira/sproži morebitne naprave/mine.

A. Preko žične ovire vrže leseno desko ali debelo deko in premaga oviro.ALI

B. Premaga žično oviro s plazenjem pod njo:(1) Spodnjo žico dvigne s pomočjo količkov / odprtina je dovolj velika(2) Prevali se na hrbet, z glavo naprej(3) Skozi odprtino se poriva se z rameni in s petami, orožje ima na sebi.(4) Z roko drži žico med plazenjem pod njo.(5) Žica drsi po orožju in ne po uniformi/opremi

ALIC. Prereže žico:

(1) Pusti zgornje žice nedotaknjene(2) Okoli spodnje žice na obeh koncih namota material (oblačila/trakovi..).(3) Pazljivo prereže SAMO SPODNJO žico.(4) Zvije oba konca žice vstran.

4.

PRAVILNO PREČKA IZPOSTAVLJENA / NEVARNA OBMOČJA (KOMUNIKACIJE / MANJŠI VODOTOKI).

(1) Izbere pot, ki je najbližja ovinku na cesti ali na potoku, in ki ima na voljo zaklon in prikritost na obeh straneh.

(2) Odplazi se do roba čistine.(3) Opazuje območje na drugi strani / izbere si položaj do katerega bo naredil premik.(4) Premik na drugo stran izvede hitro /pretek.(5) Zavzame zaklon na drugi strani.(6) Pregleda okolico.

Page 218: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-24

5.

PRAVILNO PREČKA ZID / OGRAJO.(3) Preden prečka zid ali ograjo, pregleda drugo stran ovire (mine,

sovražnik, zakloni).(4) Hitro se prevali preko zidu (čim nižja silhueta).(5) Na drugi strani v sklonjenem položaju takoj pripravi orožje za

delovanje, ter se čim hitreje premakne do najbližjega zaklona

6.SO-BOREC NJEGOVE PREMIKE VEDNO KRIJE (opazovanje & ogenj),IN OBRATNO.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 219: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-25

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: SVV-1-04-005 REAKCIJA NA INDIREKTNI OGENJ (Izkrcan)071-326-0510 React to Indirect Fire While Dismounted

SVV-1-04-005

Pogoji izvedbe: Si vojak (brez poveljniških funkcij), član OS ali oddelka. Si v obrambnem položaju, ali pa se premikaš peš. Slišiš pisk prihajajoče granate / ali eksplozijo granate / ali nekdo zakliče : Artilerijski ogenj!

Standardi: Na vsako od situacij na glas ponovi Artilerijski ogenj! Sledi navodila poveljujočega – če je prisoten. Zavzemi ali ostani v zaklonu.

Priprave za preverjanje: Priprava: Vojak(i) so v premiku ali v ognjenih obrambnih položajih na terenu.Razlaga vojaku: Povej vojaku, da mora po ukazu: Artilerijski ogenj reagirati na indirektni ogenj / ko je v premiku, ali v obrambnem položaju.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. Glasno in razločno zakliči : »ARTILERIJSKI ali MM OGENJ!«2. Opazuje poveljujočega in čaka na nadaljnja navodila.3. Ostane v obrambnem položaju / zaklonilniku (če je zaklonilnik ustrezen), in se po nepotrebnem ne premika.4. Če je v premiku, takoj zapusti območje indirektnega ognja – v nizkem položaju /sklonjeno in vedno ima poveljujočega na očeh.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 220: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-26

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 221: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-27

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: SVV-1-04-006 REAKCIJA NA OSVETLJEVALNO RAKETO071-326-0511 React to Flares

SVV-1-04-006

Pogoji izvedbe: Ponoči, vojaki zaslišijo vžig/aktiviranje rakete / ali se nenadoma znajdejo v osvetljenem območju..

Standardi: Reagiraj na osvetljevalno raketo, da te N ne opazi in da ne izgubiš »nočnega vida«!

Priprave za preverjanje: Priprava: Na voljo imaš svetlobne rakete in pištolo.Razlaga vojakoma: Povej vojaku, da mora reagirati na svetlobno raketo / sproženo na tleh / aktivirano v zraku. Sprva vojaka pred izstrelitvijo rakete opozori, nato ga oceni brez predhodnega opozorila.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. Reagiraj na svetlobno, sproženo na tleh: a. Hitro zapusti osvetljeno območje. b. Ponovno se orientiraj (sam ali v skupini). c. Nadaljuj z nalogo.2. Reagiraj na svetlobno raketo v zraku (z predhodnim opozorilom): a. Zavzemi ležeči položaj, preden svetlobna raketa osvetli območje. b. Zavaruj svoj »nočni vid«, tako da eno oko zapreš / z drugo pa opazuješ. c. Ponovno se orientiraj, ali se priključi svoji enoti, ko raketa izgori. d. Nadaljuj z nalogo.3. Reagiraj na svetlobno raketo v zraku, brez predhodnega opozorila:

a. Zavzemi ležeči položaj, dokler raketa ne izgori.b. Zavaruj svoj »nočni vid«, tako da eno oko zapreš, z drugo pa opazuješ.c. Če te raketa preseneti med premagovanjem žičnih ovir, zaleži ali pa počepni, če

ležeč položaj ni mogoč, in počakaj da raketa izgori.d. Uporabi oko za »nočni vid« in se ponovno orientiraj, ali priključi svoji enoti, ko

raketa izgori.e. Nadaljuj z nalogo.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 222: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-28

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 223: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-29

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina:

SVV-1-04-007 IZBERI ZAČASNI OGNJENI POLOŽAJ071-326-0513 Select Temporary Fighting Positions

Pogoji izvedbe: Med premikom/med postankom/ko sprejemaš nasprotnikov direktni ogenj - moraš izbrati začasni ognjeni položaj.

Standardi: Izbran ognjeni položaj te ščiti pred nasprotnikovim opazovanjem in ognjem. Položaj ti mora omogočati učinkovit ogenj na nasprotnikove položaje, ne da pri tem izpostavljaš svojo glavo in telo.

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI

1. IZBERI POLOŽAJ / ZAKLON, KI NUDI ZAŠČITO IN PRIKRITOST (glej sliko).

Zapomni si: ZAKLON – nudi zaščito pred kroglami, delci granat (RB), ognjem, RKB napadom. ZAKLON te lahko zaščiti tudi pred nasprotnikovim opazovanjem. ZAKLON je lahko naravni, ali umetni. Zaklon, ki nudi samo prikritost, te ne zaščiti pred nasprotnikovim ognjem. Ne misli si da če si zaščiten od nasprotnikovega opazovanja- da si zaščiten tudi od njegovega ognja!

0

2. IZBERI POLOŽAJ, KI TI OMOGOČA OPAZOVANJE IN OGNJENO DELOVANJE.

Položaj ti mora omogočati opazovanje in streljanje s strani – tako, da imaš zaščiten večji del svojega telesa in glave.

3. IZBERI POLOŽAJ, KI TI MED OPAZOVANJEM IN STRELJANJEM OMOGOČA ČIM BOLJ NIZEK POLOŽAJ.

Zapomni si: Takšen položaj ti omogoča boljše merjenje in ti hkrati nudi prikritost z vegetacijo!I

4. IZBERI POLOŽAJ, Z OBJEKTOM / VEGETACIJO V OZADJU.

Zapomni si: Takšen položaj zmanjša možnost tvoje sence - tvojega odkritja!I

5. SLEDI NAVODILOM TVOJEGA POVELJNIKA.

Zapomni si: Tvoj poveljnik ti lahko določi drug položaj – za boljšo zavarovanje območja!i

Page 224: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-30

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 225: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-31

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: IZBERI ZAČASNI OGNJENI POLOŽAJ

SVV-1-04-007Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino preverjaj med premikom po razgibanem zemljišču, ki nudi različne stopnje zaščite in prikritosti. Vojak naj ima na sebi popolno bojno opremo.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da je nasprotnik v bližini in da lahko vsak čas odpre ogenj.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. IZBERE POLOŽAJ / ZAKLON, KI MU NUDI ZAŠČITO IN PRIKRITOST2. IZBERE POLOŽAJ, KI MU OMOGOČA OPAZOVANJE IN OGNJENO DELOVANJE.

3. IZBERE POLOŽAJ, KI MU MED OPAZOVANJEM IN STRELJANJEM OMOGOČA ČIM BOLJ NIZEK POLOŽAJ.

4. IZBERE POLOŽAJ, Z OBJEKTOM / VEGETACIJO V OZADJU.5. SLEDI NADALJNJIM NAVODILOM TVOJEGA POVELJNIKA.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 226: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-32

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 227: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-33

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: SVV-1-04-008 REAKCIJA NA INDIREKTNI (MM / Artilerijski) OGENJ / Vkrcani v vozilu071-326-3002 React to Indirect Fire While Mounted

Pogoji izvedbe: Na bojišču / pehota (celoten oddelek) je vkrcana v bojno vozilo / APC.

Standardi: Vkrcana pehota in stalna posadka pravilno reagira na indirektni ogenj – izmik z vozilom iz območja napada in nadaljuj z nalogo.

Priprave za preverjanje:

Priprava: Usposabljanje in preverjanje te veščine, izvajajte na terenu / poligonu. Uporabljajte le vadbeno strelivo (topovski udar).Razlaga vojakom: Povej vojakom, da morajo pravilno reagirati na simuliran indirektni ogenj, ko so vkrcani v vozilu.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. UKAŽI »ZAPRI LOPUTE« (Vsi! Tudi namerilec!)- Ukaz načeloma izda poveljnik vozila / oziroma tisti vojak, ki prvi opazi nevarnost!

2. DOLOČI SMER IZMIKA. - Poveljnik vozila ukaže hiter premik/manever vstran od območja napada.3. POVELJNIK VOZILA OCENI SITUACIJO. - Poveljnik vozila preveri, če je napad povzročil poškodbe / škodo (med vojaki / na vozilu).4. POVELJNIK VOZILA PODA SITREP (Poročilo o situaciji).5. VOZILO NADALJUJE Z NALOGO.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 228: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-34

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 229: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-35

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: SVV-1-04-009 SEKTOR »SEDMIH VREČ PESKA«

Pogoji izvedbe: Vojak ima na sebi popolno bojno opremo, bajonet z nožnico, orodje za vkopavanje (lopatko), pončo/šotorko, svojo oborožitev. V svojem bojnem nahrbtniku ima 7 praznih vreč (za polnjenje s peskom). Določena sta mu približno mesto ognjenega položaja in sektor ognja. Ukazano mu je, da mora za sebe izdelati ognjeni položaj/zaklonilnik.

Standardi: Izdelan ognjeni položaj (s 7 vrečami peska) nudi vojaku zaščito pred frontalnim nasprotnikovim ognjem in hkrati omogoča učinkovito ognjeno delovanje (naprej/levo/desno).

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

INFO: Nič več Omejevalnih Količkov! Do sedaj smo se učili uporabljati omejevalne količke za določanje sektorjev ognja v ognjenem položaju. Omejevalni količki, ponavadi narejeni iz lesa (drevesnih vej), so nam vedno povzročali dvome o njihovi dejanski uporabnosti:

Težko jih je 100% fiksirati. Težko jih je premeščati, ko/če si jih uspel fiksirati v podlago. Tudi pravilno fiksirani, omejevalni količki ne določajo/omejujejo elevacije orožja. Na nekaterih zemljiščih/območjih (v puščavi in naselju - MOUT) je količke zelo, ali nemogoče

dobiti/najti.Veliko enot uporablja količke iz stavbnega lesa, iz šotorskih količkov ali iz kovinskih inženirskih količkov. Čeprav so takšni količki bolj uporabni kot tisti iz drevesnih vej, so takšni količki dražji, težji za nošenje in imajo še vedno podobne pomanjkljivosti kot »naravni« količki.

Obstaja pa enostavna, poceni in veliko bolj učinkovita alternativa: Uporaba sedmih vreč peska za določanje sektorjev ognja.

Sektor Sedmih vreč peska (v nadaljevanju SSVP) je zelo preprosto postaviti, modificirati in prilagajati. SSVP omogoča:

Jasno in točno določen sektor ognja po horizontali in vertikali. Večja možnost preživetja v ognjenem položaju. Neodvisnost od vegetacije, ki/če je na voljo.

1. S seboj vedno imej 7 praznih vreč (za polnjenje s peskom). (1) Ko izdeluješ svoj ognjeni položaj, napolni vseh 7 vreč z zemljo, ki si jo izkopal iz svojega

ognjenega položaja. (2) V naselju (MOUT) jih napolni s vsem materialom, ki ti je na voljo (pesek, zemlja,

gramoz…).

2. Tri napolnjene vreče položi pred svoj ognjeni položaj - pravokotno glede na smer ognja.(1) Tri vreče naj oblikujejo trikotnik; dve vreči spredaj in ena zadaj (slika-1).(2) Za strelce M249 Minimi: Med sprednjima in zadnjo vrečo pusti cca 5cm prostora za

nožice (bipod).

Slika-1. Osnovna podloga iz treh vreč.

Page 230: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-36

3. Dve vreči položi na levi in dve na desni rob.(1) Notranje robove stranskih vreč poravnaj s sektorjem ognja, ki ti je določen (slika-2). To

najbolje storimo s pomočjo so-borca: iz ognjenega položaja nameri orožje na levo in desno mejo sektorja, so-borec pa naj ustrezno poravna vreče. Če orožje spustimo iz rok, bo gladko ležalo na vreči na svojem pištolskem ročaju, okvir pa bo spuščen izza zadnje spodnje vreče.

Slika-2. SSVP za AP.

4. Za M249 Minimi: (1) Nožice položi v vrzel med sprednjima in zadnjo spodnjo vrečo – pri tem pusti dovolj

prostora za prečno premikanje cevi orožja po določenem sektorju ognja. (2) Notranje robove stranskih vreč poravnaj s levo/desno mejo svojega sektorja ognja. (3) Ker so nožice na M249 spredaj, moraš stranske vreče postaviti tako, da tvorijo notranji

kot (glej sliko-3).

Slika-3. SSVP za M249.

5. Za določanje PDF za M249 (Osnovna Smer Ognja – ogenj, usmerjen v sredino sektorja ognja), za zadnjo spodnjo vrečo postavi/zapiči marker (količek, bajonet, K-Bar..). Pištolski ročaj M249 poravnaj/položi na takšen marker in orožje bo usmerjeno natančno na smer PDF.

Sedaj je strelna lina v tvojem ognjenem položaju, vgrajena v prsobran. Sedaj moraš vse skupaj le še maskirati.

Slika-4.

Uporaba vreč peska je zelo učinkovit način za določanje sektorja ognja. Če želiš hitro in natančno določiti svoj sektor ognja, če si želiš na bojišču zagotoviti več zaščite – IMEJ V SVOJEM BACKPACKU VEDNO 7 PRAZNIH VREČ ZA PESEK!

Page 231: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-37

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: SEKTOR »SEDMIH VREČ PESKA«SVV-1-04-009

Priprave za preverjanje:

Priprava: Vojak ima na sebi popolno bojno opremo, bajonet z nožnico, orodje za vkopavanje (lopatko), pončo/šotorko, svojo oborožitev. V svojem bojnem nahrbtniku ima 7 praznih vreč (za polnjenje s peskom). Določena sta mu približno mesto ognjenega položaja in sektor ognja. Ukazano mu je, da mora za sebe izdelati ognjeni položaj/zaklonilnik.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora s pomočjo 7 vreč peska izdelati ognjeni položaj za AP in/ali za M249 Minimi. Povej mu, da mora ognjeni položaj uporabniku nuditi zaščito pred frontalnim nasprotnikovim ognjem in hkrati omogočati učinkovito ognjeno delovanje (naprej/levo/desno).

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

S POMOČJO 7 VREČ PESKA IZDELA OGNJENI POLOŽAJ ZA AP.(1) Tri napolnjene vreče položi pred svoj ognjeni položaj - pravokotno glede na smer

ognja. Položene vreče oblikujejo trikotnik; dve vreči spredaj in ena zadaj.

(2) Dve vreči položi na levi in dve na desni rob. Notranje robove stranskih vreč poravna s sektorjem ognja, ki mu je določen. To

stori s pomočjo so-borca: iz ognjenega položaja nameri orožje na levo in desno mejo sektorja, so-borec pa ustrezno poravna vreče.

(3) Strelna lina v njegovem ognjenem položaju je pravilno vgrajena v prsobran.

(4) Celoten ognjeni položaj ustrezno maskira.

2.

S POMOČJO 7 VREČ PESKA IZDELA OGNJENI POLOŽAJ ZA M249 MINIMI.(1) Tri napolnjene vreče položi pred svoj ognjeni položaj - pravokotno glede na smer

ognja. Položene vreče oblikujejo trikotnik; dve vreči spredaj in ena zadaj. Med sprednjima in zadnjo vrečo pusti cca 5cm prostora za nožice.

(2) Nožice položi v vrzel med sprednjima in zadnjo spodnjo vrečo – pri tem pusti dovolj prostora za prečno premikanje cevi orožja po določenem sektorju ognja.

(3) Notranje robove stranskih vreč poravna s levo/desno mejo svojega sektorja ognja.

(4) Stranske vreče postavi tako, da tvorijo notranji.

(5) Za določanje Osnovne Smeri Ognja – ogenj, usmerjen v sredino sektorja ognja: Za zadnjo spodnjo vrečo postavi/zapiči marker (količek, bajonet..). Pištolski ročaj M249 poravna/položi na takšen marker, tako da je orožje usmerjeno

natančno v osnovno smer ognja.

(6) Strelna lina v njegovem ognjenem položaju je pravilno vgrajena v prsobran.

(7) Celoten ognjeni položaj ustrezno maskira.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 232: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-38

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 233: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-39

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: SVV-1-04-010 IZDELAJ OGNJENI POLOŽAJ (za posameznika)071-326-5703 Construct Individual Fighting Positions

Pogoji izvedbe: Vojak ima na sebi popolno bojno opremo, bajonet z nožnico, orodje za vkopavanje (lopatko), pončo/šotorko, svojo oborožitev. Določena sta mu približno mesto ognjenega položaja in sektor ognja. Ukazano mu je, da mora za sebe izdelati ognjeni položaj/zaklonilnik.

Standardi: »Na hitro roko« izdelan ognjeni položaj nudi vojaku zaščito pred frontalnim nasprotnikovim ognjem in hkrati omogoča učinkovito ognjeno delovanje (naprej/levo/desno). Izboljšan ognjeni položaj za posameznika mora:

- Biti dovolj širok za vojaka in njegovo opremo- Biti dovolj globok (do ramen), z sprednjo (prsobran) in nad-glavno zaščito – debelo vsaj

45cm. - Imeti dva kanala za odvržene ročne bombe / tla morajo biti nagnjena proti kanalom.- Omogočati učinkovito ognjeno delovanje v določenem sektorju ognja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOVZapomni si: Ko boš šel prvič na bojišče, boš imel zelo malo ali pa nič časa za izdelavo in pripravo svojega ognjenega položaja!

1. IZDELAJ OGNJENI POLOŽAJ »NA HITRO ROKO«.a. Izbrano mesto ognjenega položaja »na hitro roko« mora:

- Biti za kritjem/zaščito, ki je na voljo- Nuditi frontalno zaščito / prsobran- Omogočati ognjeno delovanje naprej in vstran (levo/desno)- Biti v luknji/ali na nižje ležečem zemljišču, globokem vsaj 45 cm

Zapomni si: Izraz »Na hitro roko« ne pomeni, da ni potrebno kopati!b. Izkoristi čas ki ga imaš na voljo, za izboljšavo svojega ognjenega položaja; z poglobitvijo za ležeči

položaj, ki ti bo nudil boljšo zaščito (glej sliko).

Ognjeni položaj »Na hitro roko«2. IZDELAJ OGNJENI POLOŽAJ (za posameznika).

Ognjeni položaj za posameznika

Page 234: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-40

Zapomni si: Ta položaj omogoča fleksibilnost pri uporabi kritja. Luknja mora biti dovolj široka za tebe in tvojo opremo. Omogočati ti mora streljanje iz obeh smereh – spredaj in s strani ; VEDNO IZZA SPREDNJEGA KRITJA / PRSOBRANA! Ta položaj ne nudi takšne zaščite, kot položaj za dva (par)!

a. Od svojega poveljujočega moraš dobiti podatke o lokaciji tvojega ognjenega položaja in sektor ognja.

b. Z količki si označi sektor ognja (leva – desna skrajna meja ognjenega delovanja).c. Delno očisti svoj sektor ognja.d. Izkoplji položaj »na hitro roko« za zagotovitev minimalne zaščite – pazi, da ne uničiš naravne

maske okoli svojega ognjenega položaja.e. Izkopano travnato rušo prihrani za kasnejšo maskiranje položaja.

Zapomni si: Na tej stopnji izdelan ognjeni položaj ti bo omogočal učinkovito ognjeno delovanje na morebiten nasprotnikov napad! Poglobi in oblikuj zaklon. Izkoristi naravno masko.

Zapomni si: Od velikosti in oblike sprednjega kritja/prsobrana je odvisno, ali boš lahko izkopal pravokotno luknjo/zaklon.

- Luknja mora biti globoka do tvojih ramen (glej sliko spodaj).

Globina ognjenega položaja

Zapomni si: Sprednja zaščita/prsobran je zelo pomembna. Omogoča ti, da lahko streljaš, ne da izpostavljaš svojo glavo nasprotnikovemu ognju. Idealno je, če za prsobran uporabiš naravne zaklone, kot so: drevo, nasip, skale..., ki se zlivajo z okolico.

- Izkopano zemljo uporabi za izdelavo prsobrana, ki mora:(1) biti debel/širok vsaj 45 cm(2) biti dovolj visok, da zakrije/zaščiti tvojo glavo(3) biti dovolj daleč naprej od izkopane luknje, da imaš prostor za svoje komolce in za

omejevalne količke (za označitev sektorja ognja)- Na strmem zemljišču izboljšaj svoj ognjeni položaj; z izkopavanjem podaljšaj oba konca

luknje. Zemlja na sredini ti bo služila kot sprednja zaščita/prsobran (glej sliko spodaj).

Ognjeni položaj na strmem zemljišču

Zapomni si: Pri streljanju izza prsobrana na takšnem ognjenem položaju, bo vojak izpostavljen nasprotnikovemu ognju!

Page 235: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-41

f. Izkopano zemljo uporabi za kasnejšo izdelavo bočne, nad-glavne in zadnje zaščite (glej sliko).

Izdelava sprednje, zadnje in nad-glavne zaščite

Page 236: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-42

g. Odstrani odvečno zemljo:(1) Odvečno zemljo odnesi vstran od ognjenega položaja(2) Zamaskiraj odvečno zemljo

h. Izkopaj dva kanala za (RB)ročne bombe (glej sliko).

- kanala morata biti na vsakem koncu izkopanega ognjenega položaja.- Širina kanala: Širina rezila lopatke- Globina kanala: Dolžina celotne lopatke- Dolžina kanala: Dolžina ognjenega položaja

i. Dno ognjenega položaja naj bo nagnjena proti kanaloma.Zapomni si: Nagib dna mora biti dovolj strm , da se odvržena RB skotali v kanal; oziroma da jo lažje zbrcaš v kanal.

3. DOKONČAJ ČIŠČENJE SEKTORJA OGNJA.a. Očisti/odstrani le tisto, kar je res nujno potrebno.b. Iz ognjenega položaja preveri, če lahko nemoteno opazuješ in ognjeno deluješ v svojem

sektorju ognja/opazovanja.

4. IZKOPANO TRAVNATO RUŠO IN ZEMLJO UPORABI ZA MASKIRANJE POLOŽAJA. 5. IZDELAJ SPREDNJO NADGLAVNO ZAŠČITO (debelo vsaj 30 cm).Zapomni si: Sprednja nad-glavna zaščita ti nudi zaščito in ti hkrati omogoča streljanje!

a. Uporabi hlode/tramove, premera 10 do 15 cm.b. Sprednja in zadnja stranica morata biti v isti višini, kot zemljišče okoli ognjenega položaja. c. Hlode/tramove prekrij z vsaj 15 cm zemlje.

1. IZDELAJ BOČNO NADGLAVNO ZAŠČITO - Če bi sprednja nad-glavna zaščita preveč povečala silhueto ognjenega položaja – detekcija / odkritje položaja.

a. Glej sliko spodaj.

Bočna nad-glavna zaščita7. MASKIRAJ OGNJENI POLOŽAJ. a. Uporabi travnato rušo, zemljo.8. PREVERI UČINKOVITOST MASKIRANJA.Premakni se 35metrov pred ognjeni položaj; Če lahko brez težav odkriješ svoj položaj, moraš izboljšati maskiranje svojega ognjenega položaja!

Page 237: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-43

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: IZDELAJ OGNJENI POLOŽAJ (za posameznika)

SVV-1-04-010Priprave za preverjanje:

Priprava: Izberi območje z različnimi objekti (skale, drevesa, živa meja, ograde in globeli/grape).

Razlaga vojakom: Pokaži vojaku približno mesto nasprotnikovih položajev/smer prihoda. Ukaži vojaku, da mora izdelati svoj ognjeni položaj »na hitro roko« in nato izboljšati/dokončati ognjeni položaj.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. IZDELA OGNJENI POLOŽAJ »NA HITRO ROKO«2. IZDELA OGNJENI POLOŽAJ (za posameznika)3. DOKONČA ČIŠČENJE SEKTORJA OGNJA

4. IZKOPANO TRAVNATO RUŠO IN ZEMLJO UPORABI ZA MASKIRANJE POLOŽAJA

5. IZDELA SPREDNJO NAD-GLAVNO ZAŠČITO

6.IZDELA BOČNO NADGLAVNO ZAŠČITO(če je sprednja nad-glavna zaščita preveč povečala silhueto ognjenega položaja –detekcija / odkritje položaja).

7. MASKIRA OGNJENI POLOŽAJ8. PREVERI UČINKOVITOST MASKIRANJA

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 238: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-44

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 239: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-45

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: SVV-1-04-011 IZVAJANJE MASKIRNE DISCIPLINE (Hrup/Svetloba/Odpadki)071-331-0815 Practice Noise, Light, and Litter Discipline

Pogoji izvedbe: Si član elementa/enote, ki izvaja taktično nalogo.Standardi: Poskrbi, da ne povzročaš hrupa; da svojega položaja ne izdaš z lučjo/ognjem;da na območju ne puščaš nobenih dokazov o svoji prisotnosti (odpadki).

Priprave za preverjanje: Priprava: To vajo/preverjanje vključi pri taktičnih nalogah/usposabljanju na terenu.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. NE POVZROČAJ HRUPA.a. Izogni se nepotrebnemu premikanju peš/z vozili.b. Zavaruj (z samo-lepilnim trakom) vse kovinske dele (npr: zaponke, matrikula...), ki

bi med tvojim premikanjem povzročale hrup.Pozor: Ko si pripravljaš opremo/orožje – ne odstranjuj delov, ki so pomembni za učinkovito delovanje opreme/orožja!

c. Govori le takrat, ko je to potrebno (npr: razlaga naloge).d. Uporabljaj radijsko postajo le kadar je to potrebno. Glasnost naj bo na minimumu –

tako da lahko samo ti slišiš sporočila.2. SVETLOBNA DISCIPLINA.

a. Ne kadi, razen če si v zaklonu, ki nudi zaščito pred nasprotnikovim opazovanjem –in če je kajenje dovoljeno.

Zapomni si: Kajenje v mraku/ponoči MORA BITI PREPOVEDANO! Nasprotnik bo videl tlenje in zavohal dim cigarete!

b. Če uporabljaš svetilko (baterijo), ali druga svetlobna telesa / npr: delo z karto, pisanje podatkov, risanje skic..., se pokrij z pončom – šotorskim krilom.

c. Zakrij vse predmete, ki odsevajo svetlobo (npr: kovinske površine, steklo..)d. Uporabljaj/izkoriščaj vse naravne zaklone, ki so ti na voljo.e. Zamaskiraj vsa vozila in opremo.

3. RAVNANJE Z ODPADKI.a. Vse odpadke odlagaj v za to določena mesta (npr: prazni zaboji za strelivo, prazni

kontejnerji za hrano, črne PVC vrečke...)b. Odpadke nosi s seboj / do mesta, kjer jih lahko varno odvržeš, ne da bi puščal za

seboj sledi.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 240: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-46

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 241: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-47

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina:SVV-1-04-012 IZVAJANJE STRAŽARSKE DOLŽNOSTI071-331-1004 Perform Duty as a Guard

Pogoji izvedbe: Si na določenem stražarskem mestu, imaš potrebno opremo za to stražarsko mesto in posebna navodila.

Standardi: opravljal stražarsko dolžnost v skladu z splošnimi in posebnimi ukazi ter SOP-i.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. SPREJMEŠ STRAŽARSKO MESTO

2. SI NA STRAŽARSKEM MESTU OZIROMA SI NA OBHODU. OROŽJE NOSIŠ NA PREDPISANI NAČIN3. POZDRAVLJAŠ OSEBE, KATERE NI POTREBNO ZAUSTAVITI4. OSEBE ZAUSTAVLJAŠ NA PREDPISANI NAČIN.

a. Zaustavljaš eno osebo. Zavzameš zaklon in orožje v pripravljenost. Ko je oseba oddaljena do nekje 30 korakov rečeš »STOJ !«. Ko se oseba zaustavi vprašaš »KDO GRE?«. Med tem lahko zavzameš najprimernejši položaj, tak, da bo lahko oseba šla mimo tebe, oziroma boš ji lahko preprečil prehod ali jo vklenil in izročil razvodniku straže. Ukrepaj glede na reakcijo osebe. Ko se oseba identificira jo spustiš bliže sebi in jo na 3 do 5 korakov ponoviš »STOJ!«.Vprašaš »REKLO?«, če oseba ve reklo ji poveš geslo in jo spustiš mimo. Če oseba rekla ne ve, ji rečeš »POLKROG NA LEVO, 4-6 KORAKOV NAPREJ«, nato rečeš »STOJ-OROŽJE ODLOŽI, ROKE GOR, MIRUJ«. Osebe ne spustiš s pogleda in o tem dogodku obvestiš pov. straže ter mu jo predaš.

b. Zaustavljaš neznano osebo, ki te ne uboga. Ko se oseba približuje tvojemu območju, zavzameš zaklon in jo ustavljaš s poveljem »STOJ!« ter imaš orožje v pripravljenosti. Če se oseba na poziv NE ustavi, ampak se približuje, NAPOLNIŠ orožje (naboj v cev) in z močnejšim glasom ukažeš » STOJ, STRELJAL BOM!«. Če se oseba spet NE zaustavi, ampak se še približuje, s še močnejšim glasom ponoviš »STOJ, STRELJAL BOM!« in nameriš orožje v njo. Če se oseba na tretji poziv ne zaustavi, STRELJAŠ VANJO in o tem obvestiš pov. straže. Če se oseba zaustavi na drugi ali tretji ukaz, ravnaš enako, kot če bi se zaustavila na prvi, vendar zakleneš orožje. Če oseba ne izpolnjuje zgornjih ukazov, pri tem pa spravlja v neposredno nevarnost

stražarja ali varovani objekt, jo OPOMNIŠ in odkleneš orožje in če niti na drugi opomin ne izvrši ukaza, STRELJAŠ VANJO! O tem obvestiš pov. straže.

Če je očitno, da je oseba , ki ne pozna rekla pod vplivom alkohola oz duševno motena in so izpolnjeni pogoji napisani zgoraj, najprej streljaš pred osebo v tla in šele, če si neposredno ogrožen ti ali objekt, ki ga varuješ, streljaš drugič VANJO! O tem dogodku takoj obvestiš poveljnika straže.

c. Skupino zaustavljaš na podoben način. K sebi bliže spuščaš posameznika ostali morajo ostati na mestu kjer si jih zaustavil. Če so osebe v vozilu se ti lahko približa le ena oseba.

d. Zaustavljaš več skupin ali posameznikov. Postopek je enak kot prej, približajo se ti ena po ena po načelu starešinstva oziroma nadrejenosti.

ZAPOMNI SI: Pri izvajanju stražarske dolžnosti, stražar izvršuje ukaze poveljnika straže, razvodnika straže.

5. PREDAS STRAŽARSKO MESTO – novemu stražarju.

Page 242: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-48

6. STRAŽARSKE DOLŽNOSTI(1) Budno varuješ objekt, ki ti je zaupan!

(2) Ne spustiš orožja iz rok in je stalno pripravljen, da ga uporabiš!

(3) Braniš napadeni objekt, stražo, sosednjega stražarja in sebe!

(4) Ne zapustiš stražarskega mesta oz. se ne umakneš, dokler nisi zamenjan!

(5) Nikomur razen razvodniku straže, pomočniku pov. straže ali pov. straže, dežurnemu in osebam, ki so pooblaščene za nadzor, ne dovoliš, da bi se približali stražarskemu mestu in varovanemu objektu bližje, kot je določeno oz. da bi hodil tam, kjer je to prepovedano!

(6) Zaustaviš vse osebe, kot je določeno za posamezno stražarsko mesto!

(7) Vzdržuješ zvezo z pov. straže, sosednjimi stražarji in ostalimi organi, ter pokličeš pov. straže, kadar pride v bližini do nereda ali požara, kadar grozi nevarnost za varovanje premoženja ali moštva ob naravnih in drugih nesrečah, kadar zboliš oz. potrebuješ pomoč!

Page 243: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-49

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: IZVAJANJE STRAŽARSKE DOLŽNOSTI

SVV-1-04-012Priprave za preverjanje:

Priprava: Na testu zagotovi vojaku stražarsko mesto, posebno opremo potrebno za izvajanje straže in posebne ukaze

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora prebrati posebne ukaze in nato izvrševati stražarsko dolžnost v skladu z ukazom.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. SPREJME STRAŽARSKO MESTO

2.POZDRAVLJA VIŠJE PO ČINU (če stražarsko mesto ne zahteva zaustavljanja)

3.

PRAVILNO ZAUSTAVI POSAMEZNIKA/OSEBO, KI:1. sodeluje in pozna reklo-geslo;2. sodeluje / ne pozna reklo-geslo in uboga ukaze;3. ne sodeluje.

4. PRAVILNO ZAUSTAVI SKUPINO

5. PREDA STRAŽARSKO MESTO

6. POZNA 7. STRAŽARSKIH DOLŽNOSTI

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 244: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-50

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 245: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-51

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina:SVV-1-04-013 REAKCIJA NA DIREKTNI OGENJ / Vkrcani v vozilu071-410-0002 React to Direct Fire While Mounted

Pogoji izvedbe: Na bojišču / pehota (celoten oddelek) je vkrcana v BVP / OT. Standardi: Vozilo vrne ogenj in po oceni situacije izvede ustrezne ukrepe, ki ostanejo v okvirju navodil poveljnika.

Priprave za preverjanje: Priprava: Usposabljanje in preverjanje te veščine, izvajajte na terenu / poligonu. Uporabljajte le vadbeno strelivo. Vozilo (ali kolona vozil) naj bo v premiku.Razlaga vojakom: Povej vojakom, da morajo pravilno reagirati na simuliran direktni ogenj, ko so vkrcani v vozilu.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

Zapomni si: Če se vozila gibljejo v formaciji, morajo reagirati po četnem SOP. Če niso v formaciji, morajo vozila izvesti ustrezne manevre za izmik in se izogniti nasprotnikovemu ognju med izvajanjem koraka 2!

1. VOZILO VRNE OGENJ IN UNIČI , ALI Z OGNJEM ZATRE GROŽNJO (NASPROTNIKA).Zapomni si: Če je grožnja (nasprotnik) uničena, vozilo nadaljuje z nalogo!

2. POVELJNIK VOZILA UKAŽE VOZNIKU, NAJ POIŠČE IN POSTAVI VOZILO V ZAKLON (HULL-DOWN).Zapomni si: HULL-DOWN: Iz nasprotnikove smeri je iz zaklona je vidna samo turela z orožjem. Ostali del vozila je za zaklonom!

Zapomni si: Če je to potrebno, poveljnik vozila ukaže izkrcnemu delu, da se izkrca in vzpostavi ognjeno bazo!

3. POVELJNIK VOZILA OCENI SITUACIJO.4. POVELJNIK VOZILA PODA SITREP (poročilo o situaciji).5. IZVEDE DEFENZIVNE ALI OFENZIVNE AKTIVNOSTI (v skladu z navodili poveljnika)

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 246: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-52

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 247: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-53

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina:SVV-1-04-014 REAKCIJA NA NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA (NUS / UXO)093-401-5040 React to Unexploded Ordnance Hazards

Pogoji izvedbe: Si na bojišču/terenu. Na voljo imaš simulirana (vadbena/šolska) neeksplodirana sredstva (UXO), material za označevanje in 9. Točkovni obrazec o odkritju NUS / UXO za izdelavo poročila.

Standardi: Identificiraj NUS po tipu in po podskupinah; bodi seznanjen z nevarnostjo; takoj ukrepaj da preprečiš smrt, poškodbe ali škodo. Poročaj o opaženih NUS s pomočjo obrazca o odkritju NUS.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOVNEVARNOST! Ko opaziš NUS se ne približuj. Približevanje lahko sproži eksplozijo!

NEVARNOST! Nikoli se ne dotikaj NUS. Lahko so izjemno občutljiva. Premikanje NUS lahko povzroči smrt!

NEVARNOST! Nekatera NUS lahko poleg eksploziva vsebujejo zažigalna, kemično-biološka in radiacijska sredstva!

NEVARNOST! Ne uporabljaj radijskih zvez manj kot 100m vstran od NUS. Nekateri tipi NUS so občutljiva na elektromagnetno sevanje (EMS/EMR) in lahko eksplodirajo!

1. PREPOZNAJ NEVARNOST NUS.a. Identificiraj štiri (4) tipe in podskupine NUS:

A. ODVRŽENA / SPUŠČENA:(1) Klasične bombe (slika 1):

- dolžina od 90 do 180 cm- premera od 12.5 do 92 cm- pogosto imajo zaobljen nos, ali v obliki naboja, na telesu imajo stabilizatorje in/ali padalo na repu - lahko vsebujejo visoko-eksplozivno, zažigalno ali kemično polnitev

(2) Razpršilne bombe / kasetnice (slika 2):- vsebujejo številna polnjenja ali kasete- večinoma imajo iste karakteristike, kot klasične bombe- lahko jih najdemo nedotaknjene ali delno odprte

(3) Kasete (slike 3a do 3d):

NEVARNOST: Ko naletiš na posamezno kaseto, takoj zapusti območje po isti poti, po kateri si prišel. Na območju je lahko raztrosenih več kaset. Majhnost teh kaset ne zmanjšuje njihovo ubojno moč. Že najmanjša kaseta te lahko ubije, ali resno poškoduje!

- lahko vsebujejo eksploziv, kemično-biološko, radiološko, ali zažigalno polnitev- so različnih oblik in velikosti- lahko izgledajo kot žogice, cilindri ali kot kotni profili- lahko imajo stabilizatorje, trakove, padala in potezne vrvice

Page 248: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-54

Slika 1. Klasične letalske bombe Slika 2. Kasetne letalske bombe

3.a. 3.b. 3.c.

3.d.Slike 3a/3b/3c/3d. Različne oblike/modeli posameznih kaset

B. IZSTRELJENA:(1) Projektili (sliki 4a in 4b):

- vključno z strelivom za večje mitraljeze, MM, artilerija- premera od 20mm vse do 40.5 cm, dolžine od 25.5 do 76 cm- večinoma v obliki naboja- lahko vsebujejo eksploziv, kemično-biološko, radiacijsko ali zažigalno polnitev

Sliki 4a in 4b. Izstreljeni projektili.

Page 249: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-55

(2) MM mine (sliki 5a in 5b):- večinoma so v obliki naboja in imajo stabilizatorje- premera od 60mm do 120mm, dolžine od 30.5 do 91.5cm- lahko vsebujejo eksploziv, kemično-biološko, radiacijsko ali zažigalno polnitev

Sliki 5a in 5b. MM mine.

(3) Rakete - nevodljive (slike 6a, 6b, 6c):- so brez ali z stabilizatorji- na zadnjem delu imajo raketne izpuhe- velikost od 61cm do metra in več- lahko vsebujejo eksploziv, kemično-biološko, radiacijsko ali zažigalno polnitev

Slike 6a/6b/6c. Raketni ne-vodljivi izstrelki.

(4) Vodeni izstrelki (sliki 7a in 7b):- večinoma imajo stabilizatorje- nekateri imajo na koncu žico (za vodenje)- zelo podobni raketam- lahko vsebujejo eksploziv, kemično-biološko, radiacijsko ali zažigalno polnitev

Slika 7a. in Slika 7b. Vodeni raketni izstrelki.

Page 250: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-56

(5) Trombloni (sliki 8a in 8b):- izstreljeni iz pušk, ali lansirani z ramen- podobni raketam, vendar manjši- lahko vsebujejo eksploziv, kemično-biološko, radiacijsko ali zažigalno polnitev-

Sliki 8a in 8b. Tromblonske mine.

C. VRŽENA (sliki 9a in 9b):- vključno z vsemi vrstami ročnih bomb- večinoma okrogle in cilindrične oblike- dovolj majhna, da jih lahko vrže človek- lahko vsebujejo eksploziv, kemično-biološko, radiacijsko ali zažigalno polnitev- ravnanje z njimi zahteva enake postopke, kot z drugimi NUS

Sliki 9a in 9b. Ročne bombe.

NEVARNOST: Nikoli se ne približaj odvrženi in neeksplodirani ročni bombi/granati, tudi če si jo ti vrgel. Ne premikaj ročne bombe – vžigalnik lahko detonira vsak trenutek!

D. POSTAVLJENA (sliki 10a in 10b):- vključno z vsemi minami- premera od 5 cm pa vse do 1 metra ali več v dolžino- imajo več različnih vrst vžigalnikov (potezne vrvice, elektronske senzorje, na nagaz, na odpust...)- lahko vsebujejo eksploziv, zažigalno ali kemično polnitev

Sliki 10. a in 10.b.

NEVARNOST: Vedno razmišljaj o tem, da so vse vkopane mine dodatno »zavarovane« z minami presenečenja. Nikoli ne poskušaj odstraniti takšnih NUS!

C

Page 251: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-57

2. REAGIRAJ NA NUS.

a. Ne dotikaj se NUS, žic, padal ali česar koli drugega, pritrjenega na NUS. Ne približuj se NUS.b. Če zaznaš nenavaden vonj, če opaziš nenavadno tekočino ali živalska trupla – lahko gre za

prisotnost kemičnih ali bioloških agensov. Takoj si nadeni ZM v zaščitni položaj!c. Območje označi z priročnim materialom (inženirski trak, barvni trakovi, z oblačili, ali z znaki za NUS

(če jih imaš). Znake postavi na čim višja / vidna mesta. Zapiši / nariši si obliko zemljišča in pot nazaj do območja z NUS, tako da se bodo pirotehniki lahko vrnili do območja in odstranili NUS

d. Odstrani (evakuiraj) vso osebje in MTS iz območja z NUS:(1) Bombe, kasetne bombe, večji projektili (premera 90mm in več) – izprazni perimeter 360

stopinj, polmera vsaj 600 metrov (2) Mine (postavljene ali odvržene), posamezne kasete in manjši projektili (premera manj kot

90 mm) – izprazni perimeter 360 stopinj, polmera vsaj 300 metrov

e. Če osebja in MTS ne moreš evakuirati – poiščite čim boljšo frontalno in nad-glavno zaščito / zaklon.f. Če sumiš, da NUS vsebuje kemične agense – poskrbi, da imajo vsi na sebi RKB zaščitno opremo

in da so vsi na položajih, kjer piha veter proti NUS.

3. POROČAJ O ODKRITJU NUS.a. Poročaj o odkritju NUS v svoje nadrejeno poveljstvo. Ti, ali poveljstvo mora z uporabo 9.

Točkovnega poročila o odkritju NUS zahtevati asistenco pirotehnikov.

Bodi pripravljen, da nudiš pomoč / podporo pirotehnikom (pot do NUS, natančne lokacije....)

NUS/UXO poročilo:

1. Datum-Čas (kdaj si odkril NUS/ UXO)2. Lokacija (Koordinate in opis območja)3. Način poročanja (Radio-frekvence / klicni znaki / št. Telefona)4. Tip/vrsta min (eksplozivnih teles) (odvržena / spuščena, izstreljena,

postavljena, vržena , število ekspl.teles-če jih je več)5. RKB kontaminacija (bodi čimbolj natančen)6. Ogroženost (Kdo in kaj je ogroženo)7. Vpliv na tvojo nalogo (Na kratko opiši tvojo trenutno nalogo, taktično

situacijo in kako prisotnost UXO vpliva na tvoj status)8. Varnostni ukrepi (Opiši, katere varnostne ukrepe si izvedel, da si

zaščitil svoje soborce in opremo)9. Priporočene prioritete (Priporoči prioritete za inženirske enote / EOD)

Page 252: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-58

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 253: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-59

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: REAKCIJA NA NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA (NUS / UXO)

SVV-1-04-014Priprave za preverjanje:

Priprava: Pri preverjanju / ocenjevanju ne uporabljaj »ostrih/bojnih« NUS! Predhodna navodila za to nalogo lahko dobite od pirotehnikov v vaši enoti. Najprimernejši kraj/čas za preverjanje te veščine je med vojaškimi vajami, na terenu. Vojaki morajo NUS identificirati na oddaljenosti vsaj 5-10 metrov, ali z uporabo daljnogleda.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da bo se bo preverila njegova sposobnost/znanje o poznavanju, reakciji in poročanju o NUS Vojak bo identificiral NUS po tipu in podskupinah, pravilno reagiral na morebitno nevarnost in poročal o odkritju NUS po 9. Točkovnem obrazcu.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

PREPOZNA NUS / UXO:- VRŽENA / SPUŠČENA (klasične/razpršilne/kasetne bombe)- IZSTRELJENA (projektili/MM mine/rakete/trombloni/vodeni izstrelki)- VRŽENA (ročne bombe)- POSTAVLJENA (PP/PT mine/mine presenečenja)

2. PRAVILNO REAGIRA NA NUS / UXO

3. POROČA O ODKRITJU NUS / UXO po 9. Točkovnem obrazcu)

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 254: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-60

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 255: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-61

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina:SVV-1-04-015 VOŽNJA VOZILA V KONVOJU551-88M-0005 Operate a Vehicle in a Convoy

Pogoji izvedbe: Poveljnik konvoja je izdal vsa navodila o namenu in nalogi konvoja. Vozniki so že opravili pregled pred uporabo. Namerilci so že izvedli pregled orožja. Poveljniki vozil so že pregledali svoje vojake in opremo v vozilih. Ta IV se mora izvajati pod nadzorom poveljnika konvoja.

Standardi: Upravljaj z vozilom z navodili poveljnika konvoja. Pravilno reagiraj na sprejete ročne/svetlobne signale. Upoštevaj vse CPP predpise in signalizacijo.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. ZAŽENI MOTOR.

Ko sprejmeš ustrezen signal, ali ko dobiš ustrezno povelje od poveljnika konvoja (PovK):a. Preveri, če je menjalnik v položaju PARKING / Nevtralni položajb. Nastavi si sedež, tako da boš lahko udobno upravljal z vozilomc. Nastavi si vzvratna ogledala, tako da imaš pregled na obe strani in za vozilomd. Pripni se z varnostnim pasome. Izklopi zaporo diferenciala (če je to potrebno)f. Izklopi vse porabnike.g. Stopi na sklopko (Ročni Menjalnik)h. Zaženi motor.

Zapomni si: Če motor ne vžge, počakaj najmanj 2 minuti in ponovno poskušaj zagnati motor (SAMO ZA DIESEL MOTORJE!)i. Stopi na pedal za plin, da vzdržuješ prazen tek motorja, če je to potrebno in opazuj instrument za

merjenje pritiska olja.j. Opazuj vse merilne instrumente in bodi pozoren na opozorilne lučke.

2. PREMAKNI VOZILO.

Ko sprejmeš ustrezen signal, ali na povelje »NAPREJ / PREMIK«.a. Preglej vse merilne instrumente in se prepričaj, da je vozilo pripravljeno na vožnjo.b. Vklopi luči.c. Stopi na zavoro.d. Menjalnik v položaj DRIVE (Avtomatski Menjalnik)e. Stopi na sklopko, menjalnik v prvo prestavo (Ročni Menjalnik)f. Preveri promet pred seboj.g. Sprosti zavoro.h. Počasi pritiskaj na stopalko za plin in hkrati sprosti sklopko (Ročni Menjalnik)i. Pospešuj do ustrezne hitrosti.

Page 256: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-62

3. VOZI Z PREDPISANO HITROSTJO IN VZDRŽUJ USTREZEN RAZMIK MED VOZILI

POVEČAJ RAZMIK. ZMANJŠAJ RAZMIK UPOČASNI.

POSPEŠI.

Poveljnik vozila / namerilec mora sprejete signale posredovati nazaj – vozilu za teboj!4. USTAVI VOZILO NA MESTU ZA POČITEK.

a. Menjalnik v položaj PARKING / ali v nevtralni položaj.b. Zategni ročno/parking zavoro (če je to potrebno).c. Ugasni motor.

5. IZVEDI PREGLED VOZILA MED UPORABO.a. Pred pregledom preuči ustrezen tehnični priročnik. Posebno pozornost posveti poglavju o

pregledih vozil.b. Začni z pregledom.c. Pregled izvajaj po pravilnem zaporedju, kot je opisano v tehničnem priročniku.d. Zabeleži vse pomanjkljivosti / okvare.e. Pregled boš dokončal, ko se vrneš na štartno točko.

6. NADALJUJ Z VOŽNJO (Koraki 1 do 5).7. NA CILJNI TOČKI / ZBIRNEM RAJONU PARKIRAJ VOZILO V VRSTO.

a. Menjalnik v položaj PARKING / ali v nevtralni položaj.b. Zategni ročno/park zavoro (če je to potrebno).c. Ugasni motor.

Page 257: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-63

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: VOŽNJA VOZILA V KONVOJU

SVV-1-04-015Priprave za preverjanje:

Priprava: Pripravi konvoj z šestimi (6) vozili na štartni točki poti. Izberi pot, kjer ni civilnega prometa. Poveljnika konvoja naj igra usposobljen podčastnik. Poveljnik konvoja naj pred odhodom izda vsa potrebna navodila.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora upoštevati vsa navodila, ki jih je izdal poveljnik konvoja.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. ZAŽENE MOTOR

2. PREMAKNE VOZILO / vožnja vozila

3.VOZI Z PREDPISANO HITROSTJO IN VZDRŽUJE USTREZEN RAZMIK MED VOZILI

4.IZVEDE PREGLED VOZILA MED UPORABO

5.NADALJUJE Z VOŽNJO

6.NA CILJNI TOČKI / ZBIRNEM RAJONU PARKIRA VOZILO V VRSTO

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 258: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-64

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 259: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-65

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina:SVV-1-04-016 REAKCIJA NA MOŽNE IMPROVIZIRANE EKSPLOZIVNE NAPRAVE (IEN)093-401-5050 React to IED

OPOZORILO:

Vsi vojaki morajo biti seznanjeni z vrstami eksplozivnih sredstev in naprav, ki so tipične v okolju, kjer bodo delovali.

Specifike IEN se ves čas spreminjajo in so odvisne od nasprotnikovih zmožnosti in od sredstev, ki jih ima na razpolago.

Pogoji izvedbe: Med vojaškimi operacijami si naletel na naprave, za katere sumiš da so IEN.

Standardi: Ustrezno izoliraj območje z IEN, zavaruj območje, poročaj o IEN v višje poveljstvo z 100% natančnostjo.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

POZOR!

Ne premikaj IEN!

Ne približuj se IEN!

Če je to mogoče, se izogibaj uporabi komunikacijskih/elektronskih naprav v območju IEN!

Vsak od zgoraj navedenih tveganih postopkov lahko povzroči eksplozijo IEN!

2.

TAKOJ VSTRAN!Takoj zapusti območje; verjetnost takojšnje detonacije IEN; možnost dodatnih eksplozivnih naprav.

POZOR!

Pri izolaciji območja upoštevaj METT-TC0

3.

OBKOLI NEVARNO OBMOČJE IN GA ZAVARUJ.

a. Vzpostavi varnostni obroč: 300m- manjše IEN 1000m avtobomba osebni avto / 2000m-poltovornjak).

b. Preglej najbližje območje, ki misliš da je varno, da ni v njem še več IEN.c. Identificiraj potencialne nasprotnikove opazovalnice/njihove položaje na dominantnem

zemljišču.d. Poišči vsa frontalna in nad-glavna kritja, ki so na voljo (naravna/umetna).

4.IZVAJAJ NADZOR NAD DOGAJANJEM.

(1) Vzdržuj vizualni stik s IEN (daljnogled /ACOG), poskrbi, da se nihče ne približa IEN; (2) vzdržuj zavarovanje.

Page 260: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-66

5.

POROČAJ. a. Informacije posreduj v višje poveljstvo, z uporabo standardnega 9. točkovnega UXO

poročila (glej tabelo spodaj).b. Če ti je bilo ukazano/svetovano - Kliči PIROTEHNIKE. Takoj stopi v stik s pirotehniki

(EOD team).

STANDARDNI 9. TOČKOVNI OBRAZEC O NAJDBI NUS/UXO

Točka 1: Datum in čas najdbe

Točka 2: Na kakšni nalogi je tvoja enota / aktivnost enote. Lokacija mesta najdbe UXO (8 mestne koordinate, vključujoč opis zemljišča, ali naslov ulice)

Točka 3: Način poročanja: Radio frekvenca / klicni znak / ali telefonska številka (Če uporabljaš telefon, povej svoje ime).

Točka 4: Vrsta/tip UXO (odvržena – z letal / izstreljena / postavljena / vržena – ročne bombe).

Točka 5: RKB kontaminacija: DA ali NE, sumiš, ali veš. Če je DA – poročaj o vrsti agensa (če je možno).

Točka 6: Kaj ogroža UXO?

Točka 7: Kako najdba UXO vpliva na tvojo nalogo?

Točka 8: Kakšne zaščitne mere si izvedel?

Točka 9: Priporočene prednosti/prioritete: (Takoj / Neposredno / Srednje / Ni grožnje)

Primer poročila:

Točka 1: 121300MAJ05

Točka 2: Transportni oddelek / POVLOGČ / 20.MOTB. WL21865050, 150 metrov pred križiščem.

Točka 3: 49.000 / OSKAR BRAVO 30 ali 041-504-700 VVOD KRAJNC

Točka 4: Postavljena, možna improvizirana eksplozivna naprava (IEN)

Točka 5: NE.

Točka 6: Cesta in bližnja hiša

Točka 7: Enota ne more nadaljevati poti – cesta je blokirana

Točka 8: Postavljena barikada iz vreč peska / osebje evakuirano 300m vstran od mesta IEN / vojaki so v zaklonih z vso zaščitno opremo na sebi.

Točka 9: Takoj!o

6.

POSKUŠAJ ZBRATI ČIMVEČ KORISTNIH INFORMACIJ – razen, če ti je drugače ukazano.

Kako zgleda naprava/predmet? Kdo je prvi odkril napravo?

+ Če je IEN odkrila kakšna druga oseba, naj ti razloži svojo zgodbo. +Osebo, ki je odkrila IEN zadrži do prihoda Pirotehnikov – od nje lahko pridobijo koristne informacije o IEN.

Page 261: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-67

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: REAKCIJA NA MOŽNE IMPROVIZIRANE EKSPLOZIVNE NAPRAVE (IEN)

SVV-1-04-016Priprave za preverjanje:

Priprava: Vojaka oceni z OPRAVIL, ali z NI OPRAVIL za vsak korak. Za korake, ocenjene z NI OPRAVIL vojaku razloži, kje je napravil napako.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da se nahaja na območju, kjer je velika verjetnost najdbe IEN. Razloži mu scenarij, ki od njega zahteva izvedbo postopke; reakcijo na možne improvizirane eksplozivne naprave (IEN).

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. TAKOJ ZAPUSTI BLIŽNJE OBMOČJE IEN.

2.

OBKOLI & ZAVARUJE OBMOČJE OKOLI IEN.(1) Vzpostavi varnostni obroč:

300m- manjše IEN 1000m avtobomba osebni avto / 2000m-poltovornjak).

(2) Pregleda najbližje območje, ki misli da je varno, da ni v njem še več IEN.(3) Identificira potencialne nasprotnikove opazovalnice/njihove položaje na

dominantnem zemljišču.(4) Poišče vsa frontalna in nad-glavna kritja, ki so na voljo (naravna/umetna).

3.

NADZIRA ZAVAROVANO OBMOČJE. (1) Vzdržuje vizualni stik s IEN (daljnogled /ACOG), poskrbi, da se nihče ne

približa IEN; (2) vzdržuje zavarovanje.

4.

POROČA. (1) Informacije posreduje v višje poveljstvo, z uporabo standardnega 9.

točkovnega UXO poročila.(2) Če mu je bilo ukazano/svetovano - pokliče PIROTEHNIKE.

5.

ČE MU NI BILO DRUGAČE UKAZANO - POSKUŠA ZBRATI ČIMVEČ KORISTNIH INFORMACIJ (ki bodo v pomoč pirotehnikom).

kako zgleda naprava/predmet? kdo je prvi odkril napravo?

+ Osebo, ki je odkrila IEN zadrži do prihoda

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: - DODATEK 1: Zloženka IED Smart Card

Page 262: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-68

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 263: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 69

Karakteristike IEN

IEN imajo eno ali več sledečih karakteristik: PROŽENJE NA DALJAVO-ŽIČNO / BREZŽIČNO VELIKA VERJETNOST ZAKASNITVENIH VŽIGALNIKOV

IEN so lahko postavljene na naslednjih lokacijah: NA GLAVNIH IN REZERVNIH OSKRBOVALNIH POTEH NA IMPROVIZIRANIH VOJAŠKIH POTEH SKRITE V EMBALAŽO NEDOLŽNEGA VIDEZA

NE PRIBLIŽUJ SE IEN – POKLIČI PIROTEHNIKE.

POMNI - VSTRAN, OBKOLI, NADZORUJ, kliči PIROTEHNIKE

IEN / UXO DRILL

1. VSTRAN. Takoj zapusti območje; verjetnost takojšnje detonacije IEN; možnost dodatnih eksplozivnih naprav.2. OBKOLITEV. Vzpostavi varnostni obroč (300m- manjše IEN / 1000m-avtobomba osebni avto / 2000m-poltovornjak).3. NADZOR. Vzdržuj vizualni stik s IEN (daljnogled /ACOG), poskrbi, da se nihče ne približa IEN; vzdržuj zavarovanje.4. Kliči PIROTEHNIKE. Takoj stopi v stik s pirotehniki (EOD team). Pošlji 9.točkovno IEN/UXO poročilo.

IEN in VVIEN Grožnje(Improvizirane Eksplozivne Naprave)

(v Vozila Vgrajene IEN)

IEN in VVIEN so največji povzročitelji žrtev med Koalicijskimi silami in predstavljajo največjo grožnjo. IEN so lahko skoraj vseh oblik, vrst in iz

najrazličnejših materialov, in uporabljajo različne vrste vžigalnikov.V vse vrste vozil se lahko vgradi IEN – avto-bombe. 100% pazljivost in nenehna pozornost pri opravljanju dolžnosti, ter vzpostavitev 360° zavarovanja, so ključni

elementi da ne postanemo žrtev IEN & VVIEN.

POIŠČI POMOČ PIROTEHNIKOV – NE IGRAJ HEROJA.

1Odstranjevanje vžigalnikov prepusti strokovnjakom.

IEN / UXO POROČILO

1. Datum-Čas (kdaj si odkril MP).2. Lokacija (Koordinate / opis območja).3. Način poročanja (Radio-frekvence / klicni znaki / št. Telefona).4. Tip/vrsta min (eksplozivnih teles) (odvržena, izstreljena, postavljena, število ekspl. teles-če jih je več).5. RKB kontaminacija (bodi čimbolj natančen)6. Ogroženost (Kdo in kaj je ogroženo)7. Vpliv na tvojo nalogo (Na kratko opiši tvojo trenutno nalogo, taktično situacijo in kako prisotnost najdenih ekspl. Teles vpliva na tvoj status).8. Varnostni ukrepi (Opiši, katere varnostne ukrepe si izvedel, da si zaščitil svoje soborce in opremo)9. Priporočene prioritete (Priporoči prioritete za inženirske enote / EOD)

2

TIPIČNE OBCESTNE IENTipične / najpogostejše IEN so eksplozivi, ponavadi artilerijske ali MM granate, postavljene v bližino cest na določeni coni ubijanja. Lahko so na hitro zamaskirane s zemljo, peskom, kamenjem, smetmi, ali s običajnimi objekti, ki jih najdemo ob določenih poteh / cestah. Prejšnje IEN so bile praviloma sprožene iz daljave s strani operaterja. Detonaciji IEN praviloma sledijo še izstrelki RPG in ogenj pehotnega strelnega orožja.

3

POSTAVITVE IEN1. IEN zamaskirane s vrečami smeti ob poteh / cestah, ali zakopane pod cestišči.2. Uporaba lažnih IEN na dobro vidnih mestih za upočasnjevanje / ustavljanje konvojev v coni ubijanja – kjer so postavljene prave IEN.3. Iz nadvozov ali s strani cest odvržene IEN pred prihajajočimi vozili, ali v sredino-center konvojev; večinoma s strani moških, vseh starosti.4. Postavljene IEN na poteh, prekrite z zemljo/peskom.5. Postavljene ob glavnih / rezervnih oskrbovalnih poteh (cilj: Konvoji).6. Postavljene ob improviziranih poteh (cilj: Patrulje).7. IEN so velikokrat uporabljene skupaj s RPG/AP ognjem, ki služi za preusmeritev pozornosti (vzpostavitev cone ubijanja IEN/RGP).8. SVPIEN za približevanje vojaškim objektom/zgradbam.9. Samomorilski jopiči; uporabljajo jih večinoma ženske – za približevanje vojakom.

IEN so lahko zamaskirana tako, da izgledajo kot običajen predmet in lahko deluje na več načinov hkrati. Uporaba IEN je omejena le s iznajdljivostjo in zmožnostmi

bombaša. IEN so nepredvidljive in izredno nevarne za vse, vključno za bombaša.

4

DALJINSKO VODENE IEN

AVTO –ALARM BREZŽIČNI ZVONEC

5

VRSTE UPORABLJENIH EKSPLOZIVOV

Najpogosteje uporabljeni eksplozivi so vojaška streliva, ponavadi kalibra 122mm ali več (MM / Tank / Artilerija).

- Do tega eksploziva je na večini OKO zelo preprosto dobiti.

- Ti eksplozivi zagotavljajo FRAG efekt.- Dovoljujejo razmeroma preprosto verižno proženje.

Ostale vrste eksplozivov so Trotil, PE4, ali ostali eksplozivi pripravljeni v kontejnerjih (za barve, lake, olja…).

6

155mm artilerijska granata ob cesti, V vžigalniku locirana

detonatorska kapica s detonatorsko vrvico.

Navita žica, baterija in daljinska naprava, najdena v opazovalno/ognjen

em položaju

Rezultat tega incidenta: več resno poškodovanih vojakov – MEDEVAC; izguba tovora, vozila in tovornjaka. Operater

je uspel pobegniti.

To je lahko tvoja roka, če boš poskušal sam nevtralizirati UXO ali IEN. Nasprotnik je IEN verjetno opremil s minopresenečenja.

Odkritih je bilo veliko vrst daljinskih naprav –vključno s avto-alarmi, zvonci, avtomobilčki-igrače, piloti za odpiranje garažnih vrat, mobilni telefoni, ročne radio-postaje (FRS/GMRS).Prilagoditev teh naprav omogoča operaterjem opazovanje in proženje IEN iz varne razdalje. Nasprotnik ves čas izboljšuje in nadgrajuje IEN in svojo taktiko. Vedno več je odkritih resnično sofisticiranih naprav s ogromno rušilno močjo.

IEN – ŽEPNI OPOMNIKVerzija 1. A 2006

Page 264: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 70

V VOZILA VGRAJENA IEN

VVIEN so vseh oblik, barv in velikosti. Od osebnega avtomobila do večjih kamionov in cistern. V nekaterih primerih so nasprotniki uporabljali celo samovozne generatorje in ambulantna vozila – s namenom pri čim bližje koalicijskim silam.

VVIEN lahko prevažajo velike količine eksploziva – od 50kg pa vse do 500kg, vključujejo pa vse vrste eksploziva, od MM granat, raketnih motorjev, bojnih glav. PE4 eksploziva in artilerijskih granat.

Nasprotnik zadnje čase uporablja taktiko, v kateri je uporabljenih več vozil. Vodeče vozilo se uporablja kot vaba, ali za prebijanje ovir – ko je vodeče vozilo ustavljeno ali nevtralizirano, se mu koalicijske sile približajo, z namenom preiskave in/ali zajetja preživetih napadalcev –glavno VVIEN se nato prebije skozi množico in eksplodira. S tem se poveča število žrtev.

Vojaki morajo biti ves čas na preži za signali in indikatorji VVIEN, da jim preprečijo dostop do njihovih ciljev. Nekaj takšnih indikatorjev, ki kažejo na VVIEN so lažne/ponarejene oznake in registrske tablice, službeni simboli na napačnih mestih, vozniki ki s svojo vožnjo kažejo na neizkušenost upravljanja s vozilom, in vozniki, ki se pretvarjajo da so se izgubili in ki delujejo razburjeno, vznemirjeno.

7

ZAKAJ SO VVIEN TAKO NEVARNE?

8

BREZ NAPISA BREZ ROTACIJE

POLMESEC NA NEPRAVEM MESTU

9POSTOPKI V SITUACIJAH S IEN

*Osebo, ki je odkrila IEN zadrži, doprihoda Pirotehnikov – od nje lahkopridobijo koristne informacije o IEN.

ZAPOMNI SI – NE POSKUŠAJ SAM RAZOROŽITI IEN.ZADEVO PREPUSTI STROKOVNJAKOM.

10

PROTI – UKREPI

1. Uporaba proti-izvidniških patrulj in patrulj za zavarovanje poti, ki delujejo po glavnih oskrbovalnih poteh in na ostalih poteh/cestah, po katerih se prevažajo konvoji. Agresivno patruljiranje lahko zmanjša tveganje; tako da tistemu ki postavlja IEN ne damo dovolj časa da do konca opravi svoje umazano delo.

2. Med premikanjem/vožnjo v konvoju opazuj stranske robove ceste –bodi pozoren na vse sumljive objekte/predmete. Vedno bodi pozoren in na preži!

3. Širjenje znanja in učenja iz izkušenj – o nevarnostih IEN.

4. Vsak predmet, ki ga je izdelal človek – smatraj za nevaren. Ne vozi preko / ne stopaj na vreče peska, vreče smeti, škatle…ob/na cestah in poteh.

5. Ko naletiš, ali odkriješ IEN, vedno pomisli da jo je mogoče aktivirati na daljavo. Bodi pozoren na vse sumljive osebe v območju odkritja IEN in zavaruj varnostno razdaljo okoli IEN (varnostni perimeter).

6. IEN so bile najdene na cestah/poteh – s ciljem uničiti vozila. Najpogosteje so bile postavljene na levem ali desnem voznem pasu cest. Vozi agresivno in vzdržuj svojo pozornost in budnost.

7. IEN se najpogosteje uporabljajo za napade na koalicijske aktivnosti (npr. konvoji, ali patrulje); Cilji napada pa so lahko tudi tisti, ki prvi pridejo na sceno incidenta s IEN; npr. VP, EOD).

11

KAKO PREMAGATI GROŽNJO IEN- DAJ NASPROTNIKU VEDETI, DA SI PRIPRAVLJEN; Nasprotnik išče lahke tarče – saj hoče po napadu pobegniti. Pokaži mu, da nisi lahka tarča.

- RAZPRŠITEV VOZIL; 75m do 100m, ali več – tak način vožnje zelo oteži učinkovit napad na konvoj vozil – rezultat je povečini prehitra ali prepozna detonacija IEN in v večini primerov nasprotnik ne bo mogel pobegniti .

- POZNAVANJE POKAZATELJEV / INDIKATORJEV IEN; vreče, kupi kamenja ali zemlje ob cestišču. Če ti ni všeč, kar si ob cesti opazil – zaupaj svojemu instinktu. Ustavi se, obrni in izberi drugo pot. Svoja opažanja poročaj po liniji poveljevanja – naj zadevo pregledajo specialisti.

- SPREMINJANJE POTI , ČASA IN HITROSTI POTOVANJA / VOŽNJE; Vsi vemo, da nas nasprotnik nenehno opazuje in ocenjuje. Nikoli ne uporabi iste poti dvakrat v dveh dneh.

- VEDNO POSKRBI ZA SPREDNJE IN ZADNJE ZAVAROVANJE; Odstrani ali dvigni platno/ponjavo – tako da boš lahko videl za seboj. Ugotovi kdo je zadolžen za varovanje – še preden kreneš na pot. Ves čas »skeniraj« svoj sektor ognja in opazovanja. Veliko zased je sproženih s RPG streli iz ozadja.

- POROČAJ, ZAVARUJ IN NEVTRALIZIRAJ NAPROTNIKOVA SKRIVALIŠČA ; nasprotnik zbrano orožje in razstreliva kopiči v t.i. kašejih.

- KONVOJ NAJ BO SESTAVLJENEM IZ VSAJ 3 VOZIL; Nasprotnik ne bo sprožil IEN, če se bo počutil ogroženega. Zelo težko je uspešno napasti 3 ali več vozil hkrati – če so le-ta dovolj narazen.

- MODIFICIRANJE VOZIL; na vozila montiraj mitraljeze in sedežeobrni navzven.

- OJAČAJ VOZILA (s vrečami peska), NOSI NEPREBOJNI JOPIČ in ČELADO; ……ti postopki rešujejo življenja!!!

12

1. TAKOJ VZPOSTAVI VARNOSTNO OBMOČJE. - iz njega odstrani vse civile in vojake +vključno s zračnim prostorom - bodi pozoren na dodatne IEN - zahtevaj pomoč lokalne VP

2. ZBERI ČIMVEČ INFORMACIJ. - kako izgleda naprava/predmet? - kje je naprava? - kdo je prvi odkril napravo?* + Naj ti razloži svojo zgodbo.

3. OBVESTI PIROTEHNIKE (EOD).

Po preboju skozi cestno blokado, je bila ta VVIEN ustavljena s 12.7mm ognjem. Nato je eksplodirala.Vozilo je zaradi močne eksplozije dobesedno izparelo.

Žice, priključene na baterijo speljane pod sedeži v zadnji del vozila – do eksploziva v prtljažniku in do stikala, pod voznikovim senčnikom.Ta VVIEN je bila zajeta nedotaknjena.

2.5 m širok in 1m globok krater je ostal od vozila s vgrajeno IEN. Vozilo – osebni avto je po detonaciji IEN popolnoma razpadel. Vrsta eksplozivnega telesa: 155mm artilerijska granata; število granat: Neznano.

Dostavni kombi, ki je eksplodiral tik pred vojaško bazo

Vozilo – cisterna za prevoz fekalij napolnjena s več kot 500kg eksploziva, skritega v cisterni.

Lažni rešilni avto – s več kot 500kg eksploziva.

Page 265: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-71

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: SVV-1-04-017 NEVTRALIZACIJA MIN PRESENEČENJ051-193-1013 Neutralize Booby Traps

Pogoji izvedbe: Si član oddelka, ki izvaja premik skozi območje, kjer je velika verjetnost prisotnosti min presenečenj. Tvoj poveljnik oddelka ti je ukazal, da lociraš, označiš in nevtraliziraš vse mine presenečenja. Na voljo imaš vadbeni eksploziv (topovski udar), opremo za rušenje, 50m vrvi in sidro (za izvleko min).Standardi: S opremo, ki jo imaš na voljo, moraš:

1. Odkriti mine presenečenja, ne da bi pri tem ogrožal/poškodoval so-borce.2. Označiti, aktivirati - uničiti vse odkrite mine presenečenja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

ODKRIJ MINE PRESENEČENJA (v nadaljevanju MPR), NE DA BI JIH AKTIVIRAL / SPROŽIL.

a. Odkrij MPR na odprtih območjih:(1) Bodi pozoren na eksplozivne in ne-eksplozivne pasti na in nad površjem zemljišča.(2) Bodi pozoren na skrite pasti v bližini odpadkov; neuporabljen gradbeni material; in vse

premične, vredne in uporabne predmete.(3) Bodi pozoren na nenaravno stanje zemljišča (razkopana / dvignjena / potlačena zemlja,

ovenela in posušena vegetacija-izsušeno maskiranje).(4) Bodi pozoren na pasti blizu in okoli strojev in zapuščenih vozil.(5) S tipalom (formacijsko ali improvizirano) lociraj vžigalnike.(6) S opazovanjem in pazljivim tipanjem lociraj potezne vrvice.

b. Odkrij MPR v objektih / zgradbah:(1) Vedno ko je to mogoče, poglej v objekt ali prostor od zunaj – preden vstopiš.(2) V objektu / prostoru odkrivaj MPR od spodaj navzgor, če je to mogoče.(3) Preglej električno napeljavo, preden vklopiš stikala.(4) Pazi kje hodiš in na kaj stopaš. Preglej razmajane deske, ploščice, in pod preproge.

Spodaj se lahko skrivajo MPR s vžigalnikom na pritisk (nagaz). (5) Preglej predmete in bodi pozoren na odpustne vžigalnike, ali žice/vrvice, ki so povezane

s poteznimi vžigalniki. To naredi, preden premakneš sliko, pohištvo, škatle, predale in ostale predmete, ki jih najdeš v prostoru.

(6) Preglej notranja ognjišča, peči, štedilnike, in dimnike.

2.

IDENTIFICIRAJ VRSTE VŽIGALNIKOV (SPROŽILNIH MEHANIZMOV).

a. Vžigalniki za aktiviranje eksploziva. Obstaja šest vrst teh vžigalnikov:(1) Na pritisk / nagaz. Vžigalnik se aktivira s pritiskom navzdol s človeško nogo, s kolesom

ali s gosenico (slika 1).

Slika 1. Sprožitev s pritiskom / nagazom.

Page 266: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-72

(2) Na poteg. Vžig se aktivira s potegom / naletom žice / vrvice, ki je povezana s vžigalnikom (slika 2).

Slika 2. Sprožitev s potegom / naletom.

(3) Na odpust napetosti. Vžig se aktivira odpustom napetosti. Prerez potezne vrvice –primer odpusta napetosti (slika 3).

Slika 3. Sprožitev s odpustom napetosti.

(4) Na odpust pritiska. Vžig se aktivira s odstranitvijo bremena (slika 4).

Slika 4. Sprožitev s odpustom pritiska.

(5) Električni vžigalnik. Vžig se aktivira s zaključenim električnim tokokrogom (slika 5).

Slika 5. Sprožitev s zaključenim električnim tokokrogom.

Page 267: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-73

(6) Časovni vžigalnik. Vžig se aktivira, ko kronometer doseže nastavljen čas (slika 6).

Slika 6. Časovna sprožitev.

b. Vžigalniki za aktiviranje mehanskih pasti:(1) Pasivne mehanske pasti imajo le nekaj (ali nič) premikajočih delov. Da takšne pasti

dosežejo svoj namen, mora vojak direktno delovati na njih. Primer pasivne mehanske pasti: zamaskirana izkopana luknja, v kateri so navzgor usmerjene konice/osti (slika 7).

Slika 7. Primer pasivne mehanske pasti.

(2) Aktivne mehanske pasti imajo premikajoče dele. Da se sprožijo, jih mora vojak aktivirati s npr. potegom vrvice, ali s odstranitvijo bremena. Primeri aktivnih mehanskih pasti so prikazani na sliki 7.

Slika 8. Primera aktivnih mehanskih pasti.

POZOR: Preden se lotiš nevtraliziranja mine presenečenj poskrbi, da v bližini ni prijateljskih enot/vojakov.

o

Page 268: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-74

3.

NEVTRALIZIRAJ MINE PRESENEČENJA.

Zapomni si: Svojemu poveljniku (Poveljnik oddelka) poročaj o lokaciji, vrsti MPR in o načinu, ki ga boš uporabil za nevtralizacijo / uničenje MPR.

a. Označi vse MPR, ki jih ni mogoče uničiti takoj po odkritju. MPR ali past označi s standardnim znakom za MPR, ali s ustreznim znakom ki je opredeljen s SOP enote.

Zapomni si: Standardni znak za MPR predstavlja rdeč trikotnik s belim krogom v sredini premera 8 cm. Beseda »Mina Presenečenja / Booby Trap« je s belimi črkami napisana na zgornjem delu trikotnika. Znak mora biti postavljen tako, da je pravokotna konica trikotnika usmerjena navzdol (slika 8).

Slika 8. Standardni NATO znak za označevanje min presenečenj.

b. Nevtraliziraj MPR s aktiviranjem, ali s blokiranjem sprožilnega kroga:(1) Za aktiviranje sprožilne kroga uporabi 50m dolgo vrv. En konec vrvi zatakni (zakavljaj)

ali zveži na potezno vrvico/žico, na varovalko, ali na zadrževalno breme. Izmakni se v zavarovan položaj vsaj 50m vstran in potegni za drug konec vrvi. Če se MP ne sproži, počakaj vsaj 5 minut preden se zopet približaš MPR, ki ne deluje.

(2) Sprožilni krog blokiramo s rezanjem samo tistih poteznih vrvic, ki so OHLAPNE / NENAPETE, s rezanjem električnih prevodnikov , ali s vstavljanjem nadomestnih varovalk.

Zapomni si: Pasivne mehanske pasti lahko nevtraliziraš s zasipavanjem lukenj v katerih so pasti, ali s odstranjevanjem konic / osti.

c. Uniči MPR na mestu s postavljanjem 0.5 kg eksploziva v bližino glavne eksplozivne polnitve MP.

Zapomni si: Čeprav se je sodobno bojevanje iz gozdov preselilo v naselja in mesta, so prav urbana območja pravi raj za postavljanje min presenečenj. Vsak objekt lahko skriva nešteto različnih formacijsko-izdelanih, ali improviziranih minsko-eksplozivnih ali mehanskih pasti.

Page 269: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-75

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: NEVTRALIZACIJA MIN PRESENEČENJ

SVV-1-04-017Priprave za preverjanje:

Priprava: Na mestu preverjanja uredi območje (čistina, in/ali objekti) s postavljenimi in ne skritimi vadbenimi MPR (ocenjuje se nevtraliziranje MPR in ne lociranje; lahko pa to veščino združiš s IV -1 052-192-1242 Lociraj MPR). Zagotovi vadbeni eksploziv (topovski udar) in vso ostalo opremo, opisano pod pogoji izvedbe.

Razlaga: Povej vojaku, da mora na ustrezen način nevtralizirati vse MPR v določenem območju.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.ODKRIJE MINE PRESENEČENJA , NE DA BI JIH AKTIVIRAL / SPROŽIL.

- na odprtem območju- v objektu

2.

IDENTIFICIRA VRSTE VŽIGALNIKOV (SPROŽILNIH MEHANIZMOV).- Na pritisk / nagaz- Na poteg- Na odpust napetosti- Na odpust pritiska- Električni vžigalnik- Časovni vžigalnik

3. NEVTRALIZIRA MINE PRESENEČENJA.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: DODATEK1: IMPROVIZIRANI VŽIGALNIKI / SPROŽILCI

DODATEK 2: IMPROVIZIRANA EKSPLOZIVNA PROTI-PEHOTNA SREDSTVA USMERJENEGA DELOVANJA

Page 270: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-76

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 271: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-77

DODATEK 1: IMPROVIZIRANI VŽIGALNIKI / SPROŽILCI

V konfliktih nizke intenzitete zelo pogosto naletimo na improvizirane mine in mine presenečenja. Praktično nemogoče je sestaviti seznam vseh improviziranih eksplozivnih/ubojnih materialov, ki se lahko uporabijo za nevtralizacijo človeške sile. Nekaj variant je opisanih spodaj.

Električni sprožilci zahtevajo sklenjen tokokrog. Načini kako to doseči so omejeni le s domišljijo. Primeri enostavnih električnih sprožilcev, ki so lahko narejeni s priročnimi sredstvi so prikazani na sliki 1. Primeri improviziranih mehanskih sprožilcev so prikazani na sliki 2 in 3.

Slika 1. Primeri improviziranih električnih sprožilcev. Slika 2. Improviziran mehanski sprožilec (udarna igla)

Slika 3. Improviziran mehanski sprožilec (vzmet)

Page 272: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-78

DODATEK 1: IMPROVIZIRANI VŽIGALNIKI / SPROŽILCI (nadaljevanje)

Najbolj preprost in najbolj natančen način za doseganje časovne zakasnitve, je uporaba ure ali timerja. Vendar je lahko tudi vsak mehanizem ali določena kemična reakcija, ki za svoje delovanje potrebuje določen čas, prav tako uporabljena za doseganje časovne zakasnitve.

Slika 4. Improvizirane električne naprave za doseganje časovne zakasnitve.

Slika 5. Improvizirane mehanske naprave za doseganje časovne zakasnitve.

Page 273: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-79

DODATEK 2: IMPROVIZIRANA EKSPLOZIVNA PROTI-PEHOTNA SREDSTVA USMERJENEGA DELOVANJA

Slika 1. Improvizirana usmerjena rušilna mina . Slika 2. Improvizirana proti-pehotna eksplozivna naprava (can-mine)

Ta proti-pehotna improvizirana eksplozivna naprava je sestavljena tako, da so zvitki končertine položeni ob nek fiksni objekt/zid/nasip. Zato sila eksplozije delce končertine odnese v želeno (prosto) smer. V sredino zvitkov končertine je vstavljen in pritrjen plastični eksploziv C4. Napravo s električnim induktorjem iz ustrezne razdalje sproži operater.

Slika 3. Improvizirana proti-pehotna eksplozivna naprava (Barbwire AP device).

Page 274: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-80

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 275: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-81

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina:SVV-1-04-018 POSTAVI BIVAK (B21S)

Pogoji izvedbe in Priprave: Vojak potrebuje komplet za postavitev bivaka (bivak, 4x klini, 2x podporna loka, terenska podloga, spalna vreča in 2x prevleka za čevlje). Nekje v naravi / na prostem vojaku določimo točno mesto / ali rajon, za postavitev bivaka.

Standardi: Vojak na primernem mestu pravilno in v pravilnem zaporedju postavi bivak.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. IZBIRA IN PRIPRAVA MESTA ZA POSTAVITEV.a. Vojak izbere ravno podlago, kjer se ne zadržuje voda. Odstrani kamenje, trnje in

veje.b. Če ima to možnost, na izbrano mesto razgrne šotorko/pončo/suho travo/smrečje.

2. POSTAVLJANJE BIVAKA.a. Iz torbe za nošenje vzame bivak in ga razgrne po tleh.b. Pripravi terensko podlogo, jo razgrne in namesti med trakove na spodnji zunanji

strani bivaka.Zapomni si: Če je teren raven, brez ostrih robov, ki bi poškodovali bivak, lahko vojak namesti terensko podlogo z notranje strani bivaka in jo s trakovi obvezno fiksira!c. Sestavi oba podporna loka:

- podporna loka vstavi v cevasta všitka, ali pa jih pritrdi s kaveljčki na zgornjem delu bivaka.

- Vse štiri konce podpornih lokov namesti v za to izdelane zanke.d. Iz vrečke vzame kline in z njimi fiksira bivak na vseh štirih vogalih.

Zapomni si: Če teren to omogoča, vojak dodatno fiksira bivak s pomočjo vrvice –priveže jo na bližnje drevo/skalo...!

i3. UREDITEV BIVAKA / OKOLICE.

a. Iz vreče vzame spalno vrečo in jo namesti v bivak.b. Pripravi prevleki za čevlje.c. Vojak pospravi obe kompresijski vreči, torbo za nošenje bivaka in spalne vreče,

torbo za terensko podlogo in gumico z obeh podpornih lokov.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 276: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-82

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina:SVV-1-04-019 ODSTRANI / POSPRAVI BIVAK (B21S)

Pogoji izvedbe: Za izvedbo te veščine potrebuješ pravilno postavljen bivak (glej SVV-1: POSTAVI BIVAK).

Standardi: Vojak v pravilnem zaporedju pospravi bivak.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. PRIPRAVA.a. Vojak pripravi obe kompresijski vreči, torbo za nošenje bivaka in torbo za nošenje

terenske podloge.2. POSPRAVLJANJE BIVAKA.

a. Iz bivaka vzame spalno vrečo, jo zvije in spravi v kompresijsko vrečo.b. Vrečo s spalno vrečo da v torbo.c. Vzame prevleki za čevlje, ter iz vogalov bivaka odstrani kline. Obe prevleki in vse

štiri kline spravi v vrečko.

Zapomni si: Če je bil bivak dodatno fiksiran z vrvico-vojak odstrani tudi vrvico!

d. Odstrani in zloži podporna loka in ju spne z gumico.e. S spodnje strani bivaka odstrani terensko podlogo in jo na grobo očisti.f. Podporna loka zvije v terensko podlogo.g. Terensko podlogo spravi v torbo in jo zapre.h. Strese bivak, ga zloži in zvije, ter pospravi v kompresijsko vrečo. i. Bivak spravi v torbo poleg spalne vreče.

Zapomni si: Če je imel pod bivakom razgrnjeno šotorko/pončo, vojak pospravi »zvije« tudi šotorko.

I

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 277: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-83

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina:SVV-1-04-020 PRIPRAVI NOČNOGLED LORIS ZA DELOVANJE

Pogoji izvedbe: Vojak je v popolni bojni opremi. To veščino preverjaj v TEMNEM ali ZATEMNJENEM PROSTORU!

Standardi: Vojak pravilno pripravi LORIS za delovanje!OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

POZOR: SPODAJ NAVEDNE POSTOPKE SE IZVAJA SAMO V TEMNEM ALI ZATEMNJENEM PROSTORU!

1. VSTAVI BATERIJE:(3) Vstavi baterije v napravo skladno z oznakami polarizacije po naslednjem postopku: odvij pokrov

ležišča baterij, preveri, da je ležišče baterij suho in čisto, vstavi bateriji in privij pokrovček.(4) Preveri če se obroč za nastavitev dioptrije in obroč za izostritev slike vrtita tekoče.

2. PREVERKA IN NASTAVITEV:(1) Preklopi glavno stikalo v položaj 1 in preveri, če se je prižgal ojačevalec svetlobe (zelen

zasnežen zaslon in da opozorilna LED dioda v okularju ne utripa.(2) Izostri sliko na sneg viden (zrnasta slika) v zaslonu naprave.(3) Usmeri nočnogled v objekt oddaljen približno 50metrov in odstrani pokrov objektiva, pri tem

predmet neprestano opazuj in izostri sliko. Postopek večkrat ponovi s premikanjem obeh obročev (za dioptrijo in izostritev) tako, da je slika objekta na koncu jasna, ostra in brez temnih ali svetlih pik v osrednjem delu vidnega polja.

(4) Potisni varovalko glavnega stikala in preklopi stikalo v položaj II. Preveri da se je prižgala opozorilna LED dioda in od zunaj preveri, da svetlobe IR osvetljevalca ni mogoče videti s prostim očesom. Zatem usmeri nočnogled v objekt v bližini približno 1 meter oddaljen in opazuj ali IR osvetljevalec deluje – NATO IR OSVETLJEVALEC IZKLOPI !

POZOR! Uporabo nočnogleda LORIS z vklopljenim IR osvetljevalcem lahko odkrije nasprotnik, zato je PREPOVEDANO VKLOPITI IR OSVETLJEVALEC BREZ ODOBRITVE NADREJENEGA.

I3. SISTEM PRITRDI NA ČELADO:

(1) Pritrdi sistem za pritrditev na sredino čelade;

(2) Pritrdi nočnogled na sistem za pritrditev na čeladi;

(3) Preveri če je mogoče premikati nočnogled po višini in globini, če je mogoče spreminjati nagib in

če ga je mogoče premikati levo in desno;

(4) Natakni čelado na glavo in nastavi nočnogled na oko s katerim meriš z orožjem in ga nastavi v

vseh smereh na os očesa in oddaljenost 26 mm od očesa tako da po robovih zaslona ne vidiš

temnih senc, temveč vidiš kompleten zaslon v krogu. Na koncu tudi pravilno zasukaj gumijasto

zaščitno školjko;

(5) Postavi čelado z nočnogledom v normalni položaj opazovanja in preveri če se nočnogled vklopi,

če postavimo stikalo v položaj I in če se izklopi če ga dvignemo;

Page 278: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-84

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 279: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-85

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: PRIPRAVI NOČNOGLED LORIS ZA DELOVANJE

SVV-1-04-020

Priprave za preverjanje:

Priprava: Temen/zatemnjen prostor, ali v mraku/ponoči zunaj. Na mestu preverjanja zagotovi ustrezne (polne) baterije.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora pripraviti LORIS za delovanje in si sistem pravilno pritrditi na čelado. Povej mu, da sistem vklopi le na tvoje povelje!

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. VSTAVI BATERIJE.

2. IZVEDE PREVERKO IN NASTAVITEV SISTEMA.

3.SISTEM PRITRDI NA ČELADO.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 280: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-86

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 281: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-87

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina:SVV-1-04-021 PRIPRAVI LD METRIX ZA DELOVANJE

Pogoji izvedbe: Vojak ima na voljo brezhiben / kompleten LD METRIX.

Standardi: Vojak pravilno pripravi LD METRIX za delovanje!

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. VSTAVLJANJE BATERIJSKEGA KOMPLETA: a. Z ležišča baterij odstranimo pokrov ležišča. b. Baterijski komplet je sestavljen iz šestih alkalnih baterijskih vložkov tipa AA, napetosti 1,5 volta. c. Baterijski komplet vložimo v ležišče, upoštevajoč pravilno orientacijo baterij, označeno na nalepki na spodnji strani ohišja d. Komplet vstavimo z žlebom zatiča obrnjenim navzgor, naprej v ležišče

Zapomni si: Če je baterijski komplet pravilno vstavljen ga lahko vzmetno potiskamo v ležišče, če komplet ni pravilno vstavljen vzmetni hod in s tem napačno polarizacijo napetosti preprečuje zatič v notranjosti odprtine za baterije.

Zapomni si: Ko inštrument ni v uporabi, je potrebno vložek z baterijami odstraniti iz inštrumenta in ga hraniti posebej.

NAPAJANJE IZ ZUNANJEGA VIRA:

METRIX lahko napajamo iz zunanjega vira preko konektorja na zadnji strani inštrumenta. Napajalno napetost priključimo med kontakte 3 (+) in 1 (-, GND) konektorja. Za ta namen potrebujemo stabiliziran vir enosmerne napetosti med 10 in 15 V in tokom do 1500 mA. Morebitna zamenjava polarizacije napajalne napetosti METRIX-u ne bo poškodovala. Prav tako ga ne poškoduje enosmerna napetost do 16 V.

2. NASTAVITEV MEDOČESNE RAZDALJE:Med-očesna razdalja nastavljamo s hkratnim pritiskom na ročici ob okularjih, s čimer se okularja hkrati pomikata narazen ali skupaj med vrednostma 59 in 72 mm. Med-očesna razdalja je pravilno nastavljena, kadar med opazovanjem ob robovih enega ali drugega okularja ne vidimo temnih senc (pozor: temne sence lahko nastanejo tudi zaradi nepravilne oddaljenosti očesa od prve leče okularja)

Page 282: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-88

3. NASTAVITEV DIOPTRIJE OKULARJEV:Dioptrija okularjev je nastavljiva od -5 do +5 dioptrij, za vsako oko posebej. Nastavlja se z vrtenjem okularjev. Nastavitev se odčitava na skali na okularju, kjer je trenutna nastavljena vrednost dioptrije poravnana z belo piko. Če uporabnik nima očal (nima dioptrije) se obe dioptriji nastavita na vrednost nič. Če ima uporabnik očala okularja nastavi na vrednost svoje dioptrije.

4. OPAZOVANJE :Po nastavitvi dioptrije in med-očesne razdalje lahko z METRIX opazujemo okolico kot z vsakim klasičnim daljnogledom, z 7 x povečavo. Če slika objekta ni ostra po potrebi ponovno nastavimo dioptrijo.5. VKLOP NAPRAVE:METRIX vklopimo z daljšim pritiskom na tipko □ (VKLOP) spredaj desno, dokler se na prvi levi številki v zgornji vrstici ne pojavi "r". Nato se izmenično prižigajo horizontalni segmenti na prvi levi številki v zgornji vrstici prikazovalnika, kar je znak, da potek samo-testiranje elektronskih sklopov naprave.

Gumb za vklop Samo-testiranje naprave

Zapomni si: Ko je samo-testiranje končano, se naprava vrne v pripravljeni režim (izpisan je "r".Če oznaka "r" ni dobro vidna jo izostrimo z premikanjem obroča za nastavitev dioptrije desnega okularja. Ko je oznaka vidna, po potrebi nastavimo nivo svetlosti oznak z pritiskanjem gumba ↑(GOR) in ↓(DOL).

6. MERJENJE RAZDALJE DO CILJA:Laser se aktivira s pritiskom na tipko ☼ (zadaj desno). V trenutku pritiska ugasne trenutna vsebina na prikazovalniku in starta motorček laserskega oddajnika. Po približno 200 ms držanja tipke se na skrajnem levem mestu zgornje vrstice prikazovalnika namesto "r" izpise "F". Zdaj je laser pripravljen na strel

Pripravljen na »strel« laserja. Gumb za »ogenj«.

Laserski daljinomer se aktivira z ODPUSTOM tipke OGENJ ☼. Če tipke ☼ ne odpustimo prej kot v petih sekundah, preide simbol "F" (fire) v "r" (ready) in daljinomera z odpustom tipke ni možno več aktivirati, ampak je treba postopek ponoviti. Laserski daljinomer lahko sprožimo v katerem koli režimu, razen v režimu nastavitev, pri tem pa ne sme biti pritisnjena nobena druga tipka, sicer se laser ne aktivira.

Page 283: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-89

Po opravljeni meritvi se v zgornji vrstici prikazovalnika izpiše razdalja do 1. odboja (cilja) v metrih. Črtica na levem digitu označuje, da so za prikazano razdaljo še izmerjene razdalje ali pa, da je cilj znotraj blokirane razdalje.

Izmerjena razdalja (v metrih).

Če laserski daljinomer ni izmeril nobenega cilja se v zgornji vrstici pojavijo črtice, spodnja pa je prazna. Ta pojav je pogost pri merjenju razdalj do objektov na horizontu, ki izstopajo iz njega (stolpi, daljnovodi,…). Če v tem primeru zgrešimo cilj, se pojavijo omenjene črtice.

LD ni izmeril nobenega cilja / zgrešili smo cilj!7. ODČITAVANJE POLARIH KOORDINAT CILJA:Ko je bila z LD izmerjena razdalja se s pritiskom na tipko □ iz spomina prikličeta podatka o azimutu in elevaciji meritve opravljene z LD. V zgornji vrstici prikazovalnika je prikazana vrednost azimuta v spodnji vrstici pa vrednost elevacije, pri čemer sta vrednosti lahko prikazani v tisočinkah ali stopinjah (odvisno od nastavitev naprave).Vertikalna črtica v spodnjem levem, kotu označuje, da je bila naprava med meritvijo preveč nagnjena, tako da meritev ni bila opravljena z maksimalno točnostjo, kot jo sicer omogoča naprava.

Vrednosti v stopinjah. Vrednosti v tisočitih.

IZBIRA KOTNIH ENOT:Izbira kotnih enot (stopinje ali tisočini) ------------UnIt)Vstop v meni potrdimo s tipko *. V spodnji vrstici se izpiše "6400", kolikor trenutno velja prikaz kotov v tisočinkah (poln krog je 6400 tisočink), oz "3600", v kolikor velja prikaz kotov v stopinjah. Med tema opcijama izbiramo s pritiskanjem tipke 11', oz. JJ..Izbrano opcijo potrdimo s tipko *. S tipko 0 razveljavimo nove nastavitve, oz. potrdimo opcijo, ki je veljala ob vstopu v meni. S tem - ali s potrditvijo s tipko * - se vrnemo na vrh menija za izbiro kotnih enot.

Page 284: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-90

8. IZBIRA CILJEV:Zapomni si: Pri merjenju v realnih terenskih razmerah se pogosto zgodi, da se impulz odbije od ovir pred ciljem, ali pa se odbije od objektov za ciljem. Pri tem je izpisani rezultat prva izmerjena razdalja (prvi odboj), daljinomer pa lahko registrira še dve in sicer drugo razdaljo (drugi odboj) in odvisno od nastavitev tretjo razdaljo (tretji odboj) ali zadnjo razdaljo (zadnji odboj). Pri tem lahko daljinomer prešteje največ sedem odbojev, v spomin pa kot rečeno shrani tri vrednosti. Če je iz oblike zemljišča (malo ovir) in velikosti oddaljenosti in hitrosti cilja razvidno kateri odboj je odboj cilja vrednost prikličemo iz spomina naprave.

Po daljšem pritisku (več kot 2 sekundi) na tipko □ se na zgornji vrstici prikazovalnika začnejo počasi krožiti (DOKLER DRŽIMO TIPKO) podatki o razdaljah do prvega drugega in tretjega (zadnjega) odboja, in vrednosti nastavljene blokirane razdalje.

V spodnji vrstici -2- označuje razdaljo drugega odboja, -3- označuje razdaljo tretjega (zadnjega) odboja in -b- blokirano razdaljo. Z odpustitvijo tipke □ se lahko ustavimo na katerem koli cilju in s ponovnim kratkim pritiskom tipke □ na prikazovalnik prikličemo kote, ki so seveda enaki za vse cilje, izmerjene v eni meritvi. 3sek po odpustitvi tipke 0, se inštrument vrne v stanje "r".9. NASTAVITEV BLOKIRANE RAZDALJE:Če v trenutku, ko je na prikazovalniku prikazana blokirana razdalja, spustimo tipko □, se na prikazovalniku prikaže vrednost predhodno nastavljene blokirane razdalje. Nato povečujemo vrednost blokirane razdalje s tipko ↑ (GOR) ali jo zmanjšujemo z tipko ↓ DOL. Ko je postopek končan počakamo 3 sekunde in naprava se samodejno vrne pripravljeni režim, na prikazovalniku je znak "r". Če med nastavljanjem blokirane razdalje 3 sekunde ne pritisnemo tipke, postopke pa pri tem še ni končan, se naprava vrne v režim ready ( "r" ), postopek moramo zato ponoviti.

Blokirano razdaljo je mogoče nastaviti med vrednostmi 50 metrov in 9.000 metrov, pri tem pa si naprava ob izklopu blokirane razdalje ne zapomni tako, tako da je ob ponovnem vklopu inštrumenta vrednost blokirane razdalje tovarniško nastavljenih 50 m.

10. TEKOČI PRIKAZ KOTOV – PROSTI TEK:Če v trenutku, ko so na prikazovalniku prikazani koti, pritisnemo tipko □ in jo držimo dalj časa, se po 2 sekundah začnejo kazati trenutni (tekoči) koti. Trenutni koti se tekoče prikazujejo (naprava jih meri 100 X v minuti), dokler držimo tipko □. Po odpustitvi tipke se na prikazovalniku pokažeta kota, izmerjena ob zadnji meritvi z laserjem.11. IZKLOP NAPRAVE:Ko je naprava v pripravljenem režimu "r" napravo izklopimo tako, da pritisnemo tipko □ dokler "r" ne izgine). Naprava pa se tudi izklopi samodejno 30 sekund po tem, ko je bila pritisnjena katerakoli tipka, kar ne velja za režimu nastavitev, kjer je napravo mogoče izklopiti samo z daljšim pritiskom tipke VKLOP »□«.

Page 285: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-91

12. VARNOSTNI UKREPI in VZDRŽEVANJE:

VARNOSTNI UKREPIMED UPORABO LASERSKIH DALJINOMEROV MORAMO ZAGOTOVITI, DA SE PRED LASERJEM V SMERI MERJENJA, NE NAHAJO LJUDJE ALI OBJEKTI OD KATERIH BI SE LAHKO ODBIL LASERSKI IMPULZ !

LASERSKI DALJINOMER JE PREPOVEDANO USMERJATI V LJUDI, TER MERITI RAZDALJO DO NJIH !

VGRAJENE ELEKTRONSKE KOMPONENTE SO POD NAPETOSTJO TUDI, KO NAPRAVA NI VKLOPLJENA IN NI BATERIJ V NJEJ. ZATO JE PREPOVEDANO RAZSTAVLJANJE NAPRAVE OSEBAM, KI NISO POOBLAŠČENE ZA TO !

PREVERJANJE VLAGE V INŠTRUMENTUVsebino vlage v METRIX-u kontrolira vložek silikalgela zadaj levo na inštrumentu. Ko vložek spremeni barvo iz modre v rožnato, je potrebno dostaviti inštrument v servis na prepihovanje s suhim dušikom / zrakom in na zamenjavo vložka.

ČIŠČENJE IN TRANSPORTPred uporabo morajo biti optične površine čiste, saj vsaka nečistoča na sprejemni in / ali oddajni optiki lahko znatno zmanjša domet inštrumenta. Za čiščenje uporabljamo sredstva iz kompleta inštrumenta.METRIX se transportira v originalni transportni embalaži.

SKLADIŠČENJEMETRIX se skladišči v suhem zaprtem prostoru, v originalni transportni embalaži in na primerni oddaljenosti od večjih predmetov, izdelanih iz feromagnetnih materialov ter od virov močnih električnih in magnetnih polj. Pred skladiščenjem temeljito očistimo ves inštrument, predvsem pa vse optične površine. Posebno konzerviranje pred skladiščenjem ni potrebno. Baterije se skladiščijo ločeno od inštrumenta.

Page 286: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-92

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 287: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-93

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: PRIPRAVI LD METRIX ZA DELOVANJE

SVV-1-04-021

Priprave za preverjanje:

Priprava: Vojak ima na voljo brezhiben LD METRIX. Na mestu preverjanja zagotovi ustrezne (polne) baterije.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora pripraviti LD METRIX za delovanje. Vojaku lahko ukažeš, naj z LD:

a. izmeri razdalje do določenega ciljab. odčita polarne koordinate določenega cilja (v stopinjah / v tisočitih)c. izvede nastavitev blokirane razdalje

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. VSTAVI BATERIJE

2. NASTAVI MEDOČESNO RAZDALJO / DIOPTRIJO OKULARJEV

3. VKLOPI NAPRAVO

4. IZMERI RAZDALJO

5. ODČITA POLARNO KOORDINATO CILJA

6. NASTAVI BLOKIRANO RAZDALJO

7. IZKLOPI NAPRAVO

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 288: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-94

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 289: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-95

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: SVV-1-04-022 POSTOPNA UPORABA SILE PRI SOOČENJU S NASILNIMI CIVILISTI171-300-0011 - Employ Progressive Levels of Individual Force When Confronting Civilians

Pogoji izvedbe: Pri zavarovanju pomembnega območja, ali pri sodelovanju v proti-izgredniških operacijah, si soočen z enim, ali več nasilnimi civilisti. Lahko imaš na sebi proti-izgredniško zaščitno opremo (pendrek / ščitniki…) Lahko imaš pooblastila za uporabo sredstev za nadzor izgredov (solzivec / vodni curek).

Standardi: Oceni nastalo situacijo in, če je to mogoče, takoj poročaj svojemu POS (vodja ognjene skupine), ali PO (poveljniku oddelka). Izoliraj nasilne civiliste in uporabi le toliko sile, kolikor je potrebno za nadzor situacije.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. OCENI SITUACIJO; identificiraj stopnjo ogroženosti.

a. Verbalna ogroženost (nasilneži vzklikajo in ti verbalno grozijo)b. Fizična ogroženost - brez uporabe ne-strelnega orožja (nasilneži se rinejo v tebe, se te dotikajo,

prerivajo).c. Fizična ogroženost - z uporabo ne-strelnega orožja (nasilneži te obmetavajo s predmeti, ali pa

imajo palice).d. Fizična ogroženost - nasilneži kažejo strelno orožje.e. Fizična ogroženost - nasilneži uporabijo strelno orožje.

2. O SITUACIJI TAKOJ POROČAJ svojemu nadrejenemu (VOS/PO).3. IZOLIRAJ NASILNE CIVILISTE, če je to mogoče.4. UPORABI LE TOLIKO SILE, KI JE POTREBNA ZA VZPOSTAVITEV NADZORA NAD SITUACIJO – s postopnim večanjem sile.

a. Izogni se soočenju, če je to mogoče. Ne izzivaj, ne grozi, ne provociraj, ne hujskaj in ne blefiraj. b. Deluj vojaško, strogo in nepopustljivo; vendar izkazuj miroljubno namero tvoje naloge.c. Civilistom ukaži »NAZAJ! / STAND BACK!« in jih opozori, da boš drugače uporabil silo.d. Če se te civilisti začnejo dotikati, uporabi pendrek in jih porini vstran od sebe.e. Če te civilisti poskušajo poškodovati, uporabi dovoljena/pooblaščena sredstva (vodni curek,

solzivec) za preprečitev njihove namere/gibanja.f. Svoje strelno orožje uporabi le v samo-obrambi; s streli rani, ali onesposobi nasilne civiliste, če je

to mogoče.5. VZPOSTAVI IN VZDRŽUJ NADZOR NAD SITUACIJO.

a. Deluj v skladu z Pravili Delovanja (ROE), s pravili Medsebojnega Sodelovanja (ROI), z zahtevami države gostiteljice, z mednarodnimi dogovori in operativnimi sporazumi.

Zapomni si: Pravila Delovanja (ROE / Rules of Engagement) so politično motivirane omejitve v vojaških operacijah in so ukazana od najvišjih vojaških oblasti. Odvisna so od politične in taktične situaciji, ter od stopnje ogroženosti. Vsak vojak mora razumeti Pravila Delovanja in delovati po njih v vsaki situaciji.

b. Deluj v cilju: minimalne žrtve & minimalna škoda.c. Vzdržuj svoje profesionalno vedenje in zgled.

Page 290: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-96

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 291: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-97

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: POSTOPNA UPORABA SILE PRI SOOČENJU S NASILNIMI CIVILISTI

SVV-1-04-022Priprave za preverjanje:

Priprava: /Razlaga vojakom: /

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. OCENI SITUACIJO; identificira stopnjo ogroženosti.

2. O SITUACIJI TAKOJ POROČA svojemu nadrejenemu (POS/PO).

3. IZOLIRA NASILNE CIVILISTE, če je to mogoče.

4.

UPORABI LE TOLIKO SILE, KI JE POTREBNA ZA VZPOSTAVITEV NADZORA NAD SITUACIJO– s postopnim večanjem sile.

5. VZPOSTAVI IN VZDRŽUJE NADZOR NAD SITUACIJO.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 292: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-98

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 293: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-99

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina:SVV-1-04-023 REAKCIJA NA NAPAD OSTROSTRELCA

Pogoji izvedbe: Si na dolžnosti stražarja na vhodu v varovan objekt. Stopnja ogroženosti (THREADCON) je povečana. Pri sebi imaš pisni ukaz za izvajanje straže in kartico z navodili o Uporabi Sile. Vhodu se približujejo osebe, ki imajo v rokah škatle/pakete in/ali vozila, ki nameravajo zapeljati v varovan objekt. Zaslišiš glasen pok in nekdo zavpije SNIPER/OSTROSTRELEC!

Standardi: Hitro moraš poiskati in zavzeti zaklon, opozoriti prisotne in poročati po SALUTE obrazcu poveljniku straže. Uporabi strelno orožje upoštevajoč navodila o Uporabi Sile. Pomagaj ranjenim, sodeluj z Vojaško Policijo (VP), z Civilno Policijo države gostiteljice in z Silami za Hitro Ukrepanje (QRF).

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. TAKOJ V KRITJE.2. OPOZORI / ALARMIRAJ PRISOTNE.

Povej jim, naj se umaknejo iz območja, ali da poiščejo kritje.3. PREPRIČAJ SE, ČE GRE RES ZA OSTROSTRELCA.

Lahko so tudi drugi razlogi za »POK«:(1) Pok iz avtomobilskega izpuha.(2) Petarda.(3) Nenamerno sproženje strelnega orožja.

4. O SITUACIJI POROČAJ POVELJNIKU STRAŽE. Uporabi S-A-L-U-T-E obrazec. Poveljnik straže bo na podlagi tvojega poročanja zahteval pomoč VP in/ali QRF.5. LOCIRAJ POLOŽAJ OSTROSTRELCA (če gre za ostrostrelca).

(1) Poskušaj ugotoviti natančen položaj ostrostrelca(cev).(2) O lokaciji njegovega položaja obvesti VP, ali poveljnika QRF.(3) Uporabi strelno orožje skladno z navodili o Uporabi Sile.(4) Če ugotoviš, da je »POK« posledica nečesa drugega (ne strelnega orožja), o tem takoj

obvesti poveljnika straže, VP in poveljnika QRF.6. PO PRIHODU VP / QRF, ZAVARUJ OBMOČJE.

(1) Pomagaj VP pri vzpostavitvi cestnih zapor/blokad, če je to potrebno, z namenom preprečiti dostop nepooblaščenih oseb v varovano območje in preprečiti / blokirati pobeg ostrostrelca.

(2) Bodi pripravljen pomagati QRF.

Page 294: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-100

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 295: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-101

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: REAKCIJA NA NAPAD OSTROSTRELCA

SVV-1-04-023Priprave za preverjanje:

Priprava: Straža na vhodih je lahko statično stražarsko mesto, ali patrulja, in je sestavljena iz najmanj dveh vojakov. Stražarji naj imajo pri sebi pisne ukaze za izvajanje stražarske službe in kartico z navodili o Uporabi Sile. Zagotovi nekaj vojakov, ki bodo v vlogi približujočih oseb (peš in/ali z vozili), ki želijo vstopiti, ali izstopiti v/iz varovanega območja. Skupina za preglede naj bo ustrezno oblečena in opremljena vsaj z svetilkami, iskalnimi ogledali, zaščitnimi jopiči, čelado, in z osnovno bojno opremo.

Razlaga vojakom: Vojakom razloži njegovo vlogo in situacijo. Povej jim, da bo ocenjevana njegova reakcija na ostrostrelni ogenj.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. PO »POKU« TAKOJ ZAVZAME KRITJE.2. OPOZORI / ALARMIRA PRISOTNE.

Pove jim, naj se umaknejo iz območja, ali da poiščejo kritje.3. PREPRIČA SE, ČE GRE RES ZA OSTROSTRELCA.

Poskuša ugotoviti vzrok in izvor »POKA«.4. O SITUACIJI POROČA POVELJNIKU STRAŽE.

Uporabi S-A-L-U-T-E obrazec. 5. NADALJUJE Z LOCIRANJEM ali Z OPAZOVANJEM OSTROSTRELCA.6. STRELNO OROŽJE UPORABI LE V SKLADU Z NAVODILI O UPORABI SILE.7. TAKOJ PO PRIHODU VP / QRF, JIM PREDA S-A-L-U-T-E POROČILO.8. POMAGA in SODELUJE Z VP / QRF PRI NADZORU OBMOČJA;

in ustrezno reagira na ostrostrelsko grožnjo, če mu je tako ukazano.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 296: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-102

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 297: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-103

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina:SVV-1-04-024 DOLOČI RAZDALJO071-326-0512 Estimate Range

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš cilje: osebje, MTS in vozila (stacionarna); delno ali popolnoma razkrita, na razdaljah od 50 do 3000 metrov. Nalogo izvajaš podnevi in/ali ponoči, v pogojih dobre vidljivosti.

Standardi: Določi razdalje do vsakega cilja. Toleranca +/- 20%.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

Zapomni si: Določanje razdalj je ena od najbolj zahtevnih in hkrati ena najbolj nujnih vojaških veščin, ki se jih moraš naučiti.

Kot član posadke/izkrcnega dela boš praviloma za določanje razdalj uporabljal laserske daljinomere. Vendar pa boš v primeru okvare moral znati določati razdalje tudi brez pomoči optično-namerilno-opazovalnih naprav.Za uporabo LD Metrix glej SVV-1: Pripravi LD METRIX za delovanje.

DOLOČANJE RAZDALJ NA NAČIN »NOGOMETNEGA IGRIŠČA«.(1) Seznani se, kako zgleda razdalja 100m na zemljišču (slika -1).

Slika 1. Način določanja razdalj s pomočjo primerjave Nogometnih igrišč.

(2) Za razdalje na zemljišču do 500m, določi število nogometnih igrišč med teboj in med ciljem.

(3) Za razdalje na zemljišču med 500 in 1000m, izberi točko na sredini poti med teboj in ciljem. Določi razdaljo do te točke na način, opisan pod točko b. Podvoji ugotovljeno razdaljo in določi celotno razdaljo do cilja (slika -2).

Slika 2. Določanje točke na sredini poti.

Page 298: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-104

(4) Seznani se, kako zemljišče in vremenski pogoji vplivajo na videz cilja (slika – 3).

Slika 3. Vpliv zemljišča in vremena na videz cilja.

2.

DOLOČANJE RAZDALJ S IDENTIFIKACIJO / PREPOZNAVANJEM CILJEV.

(1) Čeprav različno obnašanje in vremenski pogoji vplivajo na videz ciljev na sliki -4, so podatki v sliki -4 dokaj natančni in jih je smiselno upoštevati.

(2) Če je le mogoče, preuči videz ljudi in objektov na različnih razdaljah.

Slika 4. Določanje razdalj s prepoznavanjem ciljev.

PRIMER: Praviloma bi moral biti sposoben prepoznati vozila (goseničarje in kolesnike) s prostim očesom na razdaljah od 1.500 do 2.000 metrov. Če lahko vozilo identificiraš kot tank, ne moreš pa ugotoviti modela, je razdalja do vozila med 1.000 in 1.500 metrov. Daljnogledi zelo povečajo razdalje, na katerih še lahko identificiraš cilje.

3.

DOLOČANJE RAZDALJ PO NAČINU »BLISK&POK«.

(1) Ta način določamo razdalje s merjenjem časa med BLISKOM in POKOM orožja (slika –5). Zvok potuje s hitrostjo 330m v sekundi.

(2) Opazuj blisk orožja (blisk pri strelu iz orožja).

(3) Začni šteti (sekunde), dokler ne zaslišiš pok (strel orožja). Lahko uporabiš štoparico, ali pa se nauči pravilno šteti sekunde: Npr; 3 sekunde preštejemo tako = dvatisoč-ena, dvatisoč-dva, dvatisoč-tri. Ali pa; ena in dva in tri. Če moraš šteti prek 10 sekund, ponovno začni s 1.

Page 299: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-105

(4) Preštete sekunde zmnoži s 330m (hitrost zvoka). Rezultat =razdalja med teboj in ciljem.

Slika 5. Določanje razdalj na način BLISK&POK.

4.

DOLOČANJE RAZDALJ S POMOČJO VIZIRNEGA RISA NA DALJNOGLEDU.

(1) Za ta način določanja razdalj moraš poznati: Vizirni ris daljnogleda in vrednost/pomen tisočitov/tisočink (slika – 6). Širino, dolžino ali višino cilja (v metrih). Povprečna dolžina tanka je 7m, širina pa

3.5m (glej tabelo spodaj).

BOJNO SREDSTVO DOLŽINA ŠIRINABTR 7.5 m 2.8 mBMP 6.7 m 3.1 mM - 84 MBT 7 m 3.6 mM - 55 MBT 6.5 m 3.3 mM1 Abrams MBT 8 m 3.6 mChallenger MBT 8.3 m 3.5 mMerkava MBT 7.5 m 3.7 mM2/M3 Bradley IFV 6.5 m 3.2 mWarrior IFV 6.4 m 3 mM113 APC / OT 4.8 m 2.7 mLeclerc MBT 6.8 m 3.7 mZSU – 23-4 6.5 m 3 mLKOV Valuk 6x6 5.8 m 2.5 mSKOV Patria 8x8 8.2 m 3.1 mHMMWV 4.8 m 2.2 m

Page 300: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-106

Slika 6. Vizirni ris na daljnogledu (med veliko in malo črtico=5 tisočitov / med velikima črticama=10 tisočitov)

OPIS RAČUNSKEGA POSTOPKA:

Znano velikost cilja (dolžina, širina, ali višina v metrih) deli s izmerjenimi tisočiti, ki si jih izbral s pomočjo horizontalnega vizirnega risa daljnogleda in nato pomnoži s 1000.

PRIMERI:

1. Cilj (tank) se giblje v tvojem sektorju iz desne proti levi.

Dolžina cilja (7m)Izmerjena vrednost na Horizontalnem vizirnem risu (3 tisočiti) – glej sliko spodaj.

IZRAČUN: 7 : 3 x 1000 = 2333 metre____________________________________________________2. Cilj (tank) se giblje proti tebi.Širina cilja (3.5m)Izmerjena vrednost na Vertikalnem vizirnem risu (5 tisočitov) – glej sliko spodaj.

IZRAČUN: 3.5 : 5 x 1000 = 700 metrov.

Page 301: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-107

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 1

Individualna veščina: DOLOČI RAZDALJO

SVV-1-04-024Priprave za preverjanje:

Priprava: Osebje, MTS in vozila (ali silhuete) postavi v položaj ciljev, na razdaljah od 50 do 3000 metrov. Poskrbi, da bo vsak cilj popolnoma odkrit. Vojaku zagotovi daljnogled (s ustreznim vizirnim risom).

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora določiti razdaljo do vsaj treh ciljev (od petih). Toleranca pri napakah je +/- 20%.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. DOLOČI RAZDALJO DO CILJA NA NAČIN »NOGOMETNEGA IGRIŠČA«.

2.DOLOČI RAZDALJO DO CILJA S IDENTIFIKACIJO / PREPOZNAVANJEM CILJA.

3. DOLOČI RAZDALJO DO CILJA PO NAČINU »BLISK&POK«.

4.DOLOČI RAZDALJO DO CILJA S POMOČJO VIZIRNEGA RISA NA DALJNOGLEDU.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 302: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-108

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 303: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-1

E. PREDMET 05 - ZAŠČITA IN KONTROLA 1

VSEBINA

E. PREDMET 05 - ZAŠČITA IN KONTROLA 1 ----------------------------------------------------------E-1

SVV-1-05-001 NADZIRANJE VHODA&IZHODA IZ VARNOSTNEGA OBMOČJA ---------------------------------- E-3OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E-5

SVV-1-05-002 PREGLED TRANSPORTNIH VOZIL / ISKANJE EKSPLOZIVNIH NAPRAV IN DRUGIH PREPOVEDANIH PREDMETOV NA KONTROLNI TOČKI PRED VAROVANIM OBJEKTOM ---------------------- E-7

OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------E-15

SVV-1-05-003 NADZOR VSTOPA V VOJAŠKO VAROVANO OBMOČJE / OBJEKT-----------------------------E-17OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------E-21

SVV-1-05-004 PREGLEJ VOZILO V TAKTIČNI SITUACIJI --------------------------------------------------------------E-23OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------E-25

Page 304: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 305: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-3

Predmet: ZAŠČITA IN KONTROLA 1

Individualna veščina:

SVV-1-05-001 NADZIRANJE VHODA&IZHODA IZ VARNOSTNEGA OBMOČJA191-376-4114 Control Entry to and Exit from a Restricted Area

Pogoji izvedbe: Tvoja naloga je nadziranje vhoda/izhoda iz varnostnega območja. Izdana so ti bila dodatna povelja za delovanje, izdana ti je bila dokumentacija za lažjo identifikacijo veljavnih dovolilnic/kartic, poimenski seznam preverjenih oseb/vozil, lokalni SOP in ustrezna oprema za komuniciranje.

Standardi: Nepooblaščenim osebam, opremi in/ali vozilom prepreči vstop ali izstop iz varnostnega območja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. IDENTIFICIRAJ OSEBJE PREDEN JIM DOVOLIŠ VSTOP/IZSTOP IZ VARNOSTNEGA OBMOČJA.

a. Preveri vsakega posameznika posebej.b. S primerjavo obrazov in fotografije na identifikacijskih karticah preveri njihovo identiteto.c. Preveri, ali je ime osebe ki želi vstopiti na poimenskem seznamu preverjenih oseb. Ta seznam

mora biti potrjen/podpisan s strani poveljujočega/odgovornega v varnostnem območju.d. Če osebe, ki želi vstopiti ni na poimenskem seznamu, pokliči poveljnika straže/varovanja.e. Poskrbi, da bodo osebe ki so vstopile v varnostno območje seznanjene z direktno/najkrajšo pot

do njihovega cilja.2. UPORABA IDENTIFIKACIJSKIH KARTIC IN ZNAČK.

a. Dovoljenje za vstop je prikazano na kartici ali znački v kombinaciji črk, številk ali barv, ki jih obiskovalci dobijo pri vstopu v varnostno območje.

b. Kartica/značka se mora nositi na vidnem mestu ves čas gibanja/zadrževanja v varnostnem območju.

c. Ko obiskovalec želi zapustiti to varnostno območje, mu stražar zopet odvzame kartico.3. ČE TI JE UKAZANO - ZAGOTOVI SPREMSTVO OBISKOVALCEM, ki imajo pooblastila za vstop v varnostno območje.4. V TAKTIČNIH SITUACIJAH UPORABLJAJ REKLA/GESLA/ŠTEVILČNE KOMBINACIJE…5. PREVERI VOZILA – pred vstopom preveri, ali imajo pooblastila za vstop.

a. Zabeleži vsa vozila, ki vstopajo ali zapuščajo varnostno območje (opis vozila, registracija, identiteta voznika, namen obiska/vstopa in njihov cilj/destinacije).

b. Če ti je tako ukazano, zagotovi spremstvo vozilom, ki vstopajo v varnostno območje.7. PREPREČI VNOS (v varnostno območje) NEVARNIH PREDMETOV (npr. vžigalniki, kamere, foto-aparati, telefoni..) - če je to predpisano v SOP/ z ukazi.

a. Bodi pozoren na nezakonite prilastitve, kraje, nepooblaščenega snemanja/beleženja/slikanja…b. Izvajaj periodične preglede osebja.c. Preglej vso prtljago.d. Preglej vozila preden jim dovoliš vstop/izhod iz varnostnega območja.

8. PRAVILNO UKREPAJ V PRIMERU KRŠITVE VARNOSNIH UKREPOV.

a. Zadrži in zavaruj osumljenca, dokler ne pride pomoč.b. Poročaj o vseh odkritjih kršitve varnostnih ukrepov. c. Aretiraj osumljenca (če imaš za to ustrezna pooblastila).d. Izdelaj podrobno pisno poročilo.

Page 306: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-4

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 307: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-5

Predmet: ZAŠČITA IN KONTROLA 1

Individualna veščina: NADZIRANJE VHODA&IZHODA IZ VARNOSTNEGA OBMOČJA

SVV-1-05-001Priprave za preverjanje:

Priprava: Za preverjanje te veščine pripravi ustrezen scenarij z različnimi nadzornimi ukrepi. Uporabi markirante, ki bodo v vlogah pooblaščenih in nepooblaščenih oseb.

Razlaga vojakom: Vojaku povej, da bodo ocenjevani njegovi postopki pri nadzorovanju vstopa in izhoda iz varnostnega območja.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. PRED VSTOPOM / IZHODOM PREVERI OSEBJE.

2.POZNA VRSTE IDENTIFIKACIJSKIH KARTIC IN ZNAČK, KI DOVOLJUJEJO VSTOP/GIBANJE V VARNOSTNEM OBMOČJU.

3.ZAGOTOVI SPREMSTVO OBISKOVALCEM, ki imajo pooblastila za vstop.

4.V TAKTIČNIH SITUACIJAH UPORABLJA REKLA/GESLA, ŠTEVILČNE KOMBINACIJE..

5. PRED VSTOPOM / IZHODOM PREVERI VOZILA IN OSEBE V NJIH.

6. PREPREČI VNOS NEVARNIH PREDMETOV V VARNOSTNO OBMOČJE.

7. PRAVILNO UKREPA V PRIMERU KRŠITVE VARNOSTNIH UKREPOV.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 308: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-6

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 309: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-7

Predmet: ZAŠČITA IN KONTROLA 1

Individualna veščina:SVV-1-05-002 PREGLED TRANSPORTNIH VOZIL / ISKANJE EKSPLOZIVNIH NAPRAV IN DRUGIH PREPOVEDANIH PREDMETOV NA KONTROLNI TOČKI PRED VAROVANIM OBJEKTOM191-376-5141 - Search a Commercial Vehicle for Explosive Devices or Prohibited Items at an Installation Access Control Point

Pogoji izvedbe: Si v skupini za pregled transportnih vozil na kontrolni točki (KT), ki je namenjena za pregled vozil pred vstopom v varovan objekt / območje. Na voljo imaš iskalno ogledalo, svetilko, odbojni jopič, lokalni SOP in ti je ukazano, da izvajaš pregled tovornih vozil z namenom odkrivanja eksplozivnih naprav in drugih prepovedanih predmetov / sredstev.

Standardi: Detajlno preglej transportno vozilo in najdi morebitne eksplozivne naprave in/ali druge prepovedane predmete.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. USTAVI TRANSPORTNO VOZILO Z UPORABO ROČNIH SIGNALOV.

NEVARNOST: VEDNO BODI POSTAVLJEN TAKO, DA SI VOZNIKOM DOBRO VIDEN.

NA SEBI NOSI ODBOJNI (REFLEKTIVNI) JOPIČ. PRI USTAVLJANJU / NAVAJANJU NIKOLI NE STOPI PRED PRIBLIŽUJOČE SE VOZILO!

Ročni signal – STOP!2. UKAŽI VOZNIKU NAJ UGASNE MOTOR IN DA ZATEGNE ROČNO (PARKING) ZAVORO.

ALI Z desno roko ponazorimo rezanje vratu. Z rokama križno mahamo pred seboj v višini pasu.

Ročni signal – UGASNI MOTOR!

3. POGOVORI SE Z VOZNIKOM IN OSTALIMI POTNIKI V VOZILU.a. Predstavi se.b. Vozniku objasni, da mora biti njegovo transportno vozilo pred vstopom v objekt/območje

pregledano.c. Identificiraj vse potnike v vozilu; vzemi njihove identifikacijske dokumente, na kateri je fotografija

imetnika.

Page 310: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-8

Zapomni si: Če opaziš, da se fotografija na dokumentu ne ujema z imetnikom, ali če sumiš da je dokument ponarejen – takoj obvesti svojega nadrejenega in/ali VP.

d. Od voznika zahtevaj naslednje dokumente:(1) Registracijo vozila(2) Kontrolna knjiga, ali načrt potovanja transportnega vozila.(3) Manifest (tovorni list).

Zapomni si: Če opaziš, da dokumenti niso veljavni – takoj obvesti svojega nadrejenega in/ali VP.

e. Ugotovi specifikacijo naloženega tovora s postavljanjem naslednjih vprašanj:(1) Kam ste namenjeni?(2) Kakšno vrsto tovora prevažate in ali ste bili navzoči pri nalaganju tovora v vaše vozilo?(3) Kako je ime osebi / Kdo je oseba, za katero prevažate tovor?(4) Ali to vozilo večinoma vozite vi?(5) Ali imate pri sebi / v vozilu prepovedane predmete?(6) Ali je bilo vozilo pred kratkim na kakšnem popravilu? Če je odgovor DA, zakaj?

f. Voznika med pogovorom glej v oči in vsako njegovo sumljivo obnašanje takoj poročaj nadrejenemu.

g. Če opaziš, da je voznik alkoholiziran / drogiran, in če v vozilu opaziš kakšne sumljive predmete –takoj obvesti nadrejenega in VP.

4. VOZNIKU IN OSTALIM POTNIKOM UKAŽI, DA STOPIJO IZ VOZILA.

a. Ukaži mu, da odpre vsa vrata, prtljažnik in pokrov motorja. Vse postopke pazljivo opazuj.

b. Ostalim potnikom ukaži, naj se premaknejo do označenega varnega mesta (približno 5m vstran od vozila, kjer ne bodo napoti prometnemu pretoku in kjer so pod nadzorom).

5. PREPOZNAJ VRSTO / TIP TRANSPORTNEGA VOZILA, KI GA PREGLEDUJEŠ.

a. VLAČILEC (glej sliko-1).

Slika-1. Vlačilec.

Page 311: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-9

b. TOVORNA PRIKOLICA (glej sliko-2).

Slika-2. Tovorna prikolica.

c. CISTERNA za vroč/tekoč asfalt (glej sliko-3).

Slika-3. Cisterna za prevažanje tekočega asfalta.

d. CISTERNA za prevoz sipkega materiala (glej sliko-4).

Slika-4. Cisterna za prevoz sipkega materiala (premog / pesek).

Page 312: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-10

e. CISTERNA za prevoz goriv (glej sliko-5).

Slika-5. Cisterna za prevoz goriv.

f. CISTERNA za prevoz tekočin (glej sliko-6).

Slika-6. Cisterna za prevoz ostalih tekočin.

g. CISTERNA za prevoz plina (glej sliko-7).

Slika-7. Cisterna za prevoz plina (propan).

Page 313: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-11

h. SEPTIČNA CISTERNA (glej sliko-8).

Slika-8. Septična cisterna za prevoz fekalij.

i. HLADILNIK (glej sliko-9).

Slika-9. Tovornjak – Hladilnik.

j. SMETARSKI KAMION (glej sliko-10).

Slika-10. Kamion za odvoz smeti.

Page 314: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-12

k. KAMION PREKUCNIK (glej sliko-11)

Slika-11. Kamion – prekucnik.

l. AVTOBUS (glej sliko-12).

Slika-12. Avtobus.

m. MEŠALEC – »HRUŠKA« (glej sliko-13).

Slika-13. Mešalec.

Page 315: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-13

n. KAMION za PREVOZ KESONOV (glej sliko-14).

Slika-14. Kamion za prevoz kesonov.

o. AVTODOM (glej sliko-15).

Slika-15. Avtodom (Camper).

6. PREGLEJ PODVOZJE IN SAŠIJO TRANSPORTNEGA VOZILA.

Zapomni si: Pri pregledu uporabi svetilko in iskalno ogledalo in pazljivo preglej spodnji del transportnega vozila.

7. PREGLEJ »VROČE TOČKE« NA TRANSPORTNIH VOZILIH.Posebno pozornost posveti »vročim točkam« na transportnih vozilih, ki so opisane na slikah od 1 do 15.

NEVARNOST:NE ODPIRAJ CISTERN / NE ODPIRAJ VENTILOV NA TRANSPORTNIH VOZILIH!

VDIHAVANJE STRUPENIH HLAPOV MED PREGLEDOM TRANSPORTNIH VOZIL, KI PREVAŽAJO PLIN ALI DRUGE STRUPENE SNOVI, LAHKO POVZROČI SMRT, OZIROMA

RESNE POŠKODBE!NOTRANJOST CISTERN NA TRANSPORTNIH VOZILIH V VEČINI PRIMEROV NI MOŽNO

PREGLEDOVATI!

Page 316: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-14

8. UKREPAJ, ČE PRI PREGLEDU NALETIŠ NA VGRAJENE EKSPLOZIVNE NAPRAVE, ALI NA PREPOVEDANE PREDMETE V TRANSPORTNEM VOZILU.

a. Eksplozivne naprave (EN).(1) Nikoli ne poskušaj de-aktivirati, ali odstraniti EN.(2) Takoj Izklopi/odstrani vse radijske postaje / mobilne telefone vsaj 100m okrog vozila.(3) Zavaruj voznika in ostale potnike vozila, in takoj obvesti nadrejenega in VP.(4) Takoj evakuiraj vse, ki se nahajajo v bližini vozila.(5) Zavaruj mesto dogajanja, dokler pirotehniki ne odstranijo/de-aktivirajo EN v vozilu.(6) Voznika, potnike vozila in vse zbrane identifikacijske dokumente predaj nadrejenemu, ali VP.

b. Prepovedani predmeti.(1) Nikoli ne rokuj z najdenimi prepovedanimi predmeti, razen če ti tako ukaže nadrejeni, ali VP.(2) O odkritju takoj obvesti nadrejenega in VP.(3) Zavaruj voznika in potnike vozila.(4) Zavaruj mesto dogajanja, dokler vozila ne pregleda nadrejeni ali posebne službe (če je tako

ukazal nadrejeni).(5) Voznika, potnike vozila in vse zbrane identifikacijske dokumente predaj nadrejenemu, ali VP.

9. SPUSTI VOZNIKA IN POTNIKE če v transportnem vozilu nisi našel eksplozivnih naprav in prepovedanih predmetov.

a. Vozniku vrni vse odvzete dokumente. b. Vozniku pomagaj varno vključitev v promet (če je to potrebno).

Page 317: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-15

Predmet: ZAŠČITA IN KONTROLA 1

Individualna veščina: PREGLED TRANSPORTNIH VOZIL / ISKANJE EKSPLOZIVNIH NAPRAV IN DRUGIH PREPOVEDANIH PREDMETOV NA KONTROLNI TOČKI PRED VAROVANIM OBJEKTOM

SVV-1-05-002Priprave za preverjanje:

Priprava: Za preverjanje te veščine zagotovi vojake z transportnim vozilom, ki bodo v vlogi voznikov in potnikov v vozilu. Preveri, da imajo vsi vojaki, ki bodo v vlogi voznikov ustrezna vozniška dovoljenja. »Voznikom« in »potnikom« pred nalogo povej, da naj sledijo vsem ukazom vojakov na KT. »Vozniki / potniki« naj v transportno vozilo skrijejo lažne eksplozivne naprave in/ali prepovedane predmete. Lažne eksplozivne naprave naj bodo ustrezne velikosti. Vojaku na KT zagotovi iskalno ogledalo, svetilko, odbojni jopič in lokalni SOP.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da ga bo pri izvajanju pregleda transportnega vozila varoval stražar. Inštruktor/ocenjevalec naj bo v vlogi nadrejenega in VP. Vojaku povej, da je v vozilu »vojak - igralec« in da bo upošteval / sledil njegovim ukazom.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. USTAVI TRANSPORTNO VOZILO Z UPORABO ROČNIH SIGNALOV.

2.UKAŽE VOZNIKU NAJ UGASNE MOTOR IN DA ZATEGNE ROČNO (PARKING) ZAVORO.

3. POGOVORI SE Z VOZNIKOM IN OSTALIMI POTNIKI V VOZILU.

4. VOZNIKU IN OSTALIM POTNIKOM UKAŽE, DA STOPIJO IZ VOZILA.

5. PREPOZNA VRSTO / TIP TRANSPORTNEGA VOZILA, KI GA PREGLEDUJE.

6. PREGLEDA PODVOZJE IN SAŠIJO TRANSPORTNEGA VOZILA.

7. PREGLEDA »VROČE TOČKE« NA TRANSPORTNIH VOZILIH.

8.

PRAVILNO UKREPA, ČE PRI PREGLEDU NALETI NA VGRAJENE EKSPLOZIVNE NAPRAVE, ALI NA PREPOVEDANE PREDMETE V TRANSPORTNEM VOZILU.

9.SPUSTI VOZNIKA IN POTNIKE če v transportnem vozilu ni našel eksplozivnih naprav in prepovedanih predmetov.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 318: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-16

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 319: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-17

Predmet: ZAŠČITA IN KONTROLA 1

Individualna veščina:SVV-1-05-003 NADZOR VSTOPA V VOJAŠKO VAROVANO OBMOČJE / OBJEKT191-376-5151 - Control Access to a Military Installation

Pogoji izvedbe: Si na dolžnosti in izvajaš nadzor vstopa v vojaški objekt. Na sebi imaš odbojni jopič, bojno uniformo, seznanjen si z SOP enote. Tvoja naloga je preverjanje vseh pešcev in potnikov v vozilih, ki želijo vstopiti v vojaški objekt.

Standardi: Prepreči vstop neavtoriziranim osebam in/ali vozilom v vojaški objekt. Prepreči vnos prepovedanih predmetov v vojaški objekt.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. UGOTOVI, ALI OSEBA ŽELI VSTOPITI V OBJEKT PEŠ, ALI Z VOZILOM.

Zapomni si: Če oseba želi v objekt vstopiti peš, začni z korakom/postopkom št. 7!o2. IZVEDI VIZUALNI PREGLED ZUNANJOSTI VOZILA, KI SE PRIBLIŽUJE VSTOPNI TOČKI.

a. Preglej sprednje steklo na avtu ali sprednji odbijač in preveri, ali je dovolilnica za vstop vidna in veljavna.

b. Opazuj približevanje vozila in bodi pozoren na vse znake, ki bi lahko nakazovali na prevaro, ali na teroristično dejanje.

3. USTAVI VOZILO Z UPORABO VIZUALNIH ROČNIH SIGNALOV.

NEVARNOST: VEDNO BODI POSTAVLJEN TAKO, DA SI VOZNIKOM DOBRO VIDEN.

NA SEBI NOSI ODBOJNI (REFLEKTIVNI) JOPIČ. PRI USTAVLJANJU / NAVAJANJU NIKOLI NE STOPI PRED PRIBLIŽUJOČE SE VOZILO!

a. Postavi se na voznikovo stran približujočega vozila (na sredino ceste / na bel cestni pas).b. Postavi se v osnovni položaj.

(1) Stoj z nogami narazen v širini ramen. Bodi sproščen.(2) Roke imej naravno spuščene.(3) Pogled je naravnost naprej, drža pokončna, vendar ne zategnjena / toga.

c. Ukaži vozniku, naj ustavi vozilo.(1) Pogled je proti vozilu.(2) Iztegni levo roko navzgor in naprej. Poskrbi, da imaš roko naravnost in prste iztegnjene, z

dlanjo usmerjeno proti približujočemu vozilu (glej sliko-1).

Slika-1. Ročni signal: STOJ - USTAVI VOZILO!

Page 320: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-18

4. IDENTIFICIRAJ VOZNIKA IN POTNIKE V VOZILU.

a. Identificiraj vsakega potnika posebej; od vseh potnikov poberi identifikacijske kartice/dokumente, na kateri je fotografija imetnika.

(1) Primerjaj fotografijo na dokumentu z imetnikom, ter se prepričaj, da je dokument veljaven.(2) Če opaziš, da se fotografija na dokumentu ne ujema z imetnikom, ali če sumiš da je

dokument ponarejen – takoj obvesti svojega nadrejenega in VP.b. Med pogovorom, voznika glej v oči in opazuj ostale potnike v vozilu. Vsako sumljivo obnašanje

takoj poročaj svojemu nadrejenemu. 5. UGOTOVI, ALI IMA VOZILO IN POTNIKI V NJEM DOVOLJENJE ZA VSTOP V OBJEKT.

a. Ugotovi, ali ima vozilo dovolilnico za vstop. Če nima, ukaži vozniku da premakne vozilo v območje / linijo za pregled, kjer bo vozilo pregledano.

b. Ugotovi, ali imajo vsi potniki v vozilu dovolilnico za vstop. Če nimajo, jih napoti v Vstopni Nadzorni Center, kjer bo izvršen pregled / preverjanje (kjer lahko prosijo za izdajo dovolilnice / ali pa jim bo vstop v objekt prepovedan – primerjava z seznamom oseb, ki imajo vstop prepovedan / »črna lista«).

Zapomni si: Računaj tudi na to, da je mogoče voznik, ali drugi potniki pod pritiskom kakšne neidentificirane osebe v vozilu. Ker so takšne situacije možne, lahko odgovorni poveljujoči uvedejo posebne proti-ukrepe / SOP, ki bodo alarmirale osebje, ki nadzirajo vstop v objekt. V SOP enote / objekta preveri, kakšni naj bodo tvoji nadaljnji postopki.

6. DOVOLI, ALI PREPOVEJ VSTOP VOZILA IN POTNIKOV V OBJEKT - z uporabo vizualnih ročnih signalov.

a. Dovoli vstop, če imajo vozilo in potniki v njem veljavno dovolilnico za vstop v objekt.(1) Z ročnim signalom sporoči vozniku, da lahko zapelje v objekt (glej sliko-2).

Slika-2. NAPREJ / PRIBLIŽAJ SE MI!

b. Prepovej vstop, če vozilo nima ustrezne dovolilnice za vstop in če potniki v vozilu nimajo ustreznih dokumentov. Vsako sumljivo obnašanje takoj poročaj nadrejenemu in VP.

7. VIZUALNO PREGLEJ OSEBO, KI SE PRIBLIŽUJE VHODU ZA PEŠCE.

a. Poglej, če oseba nosi kakšno torbo, škatlo, ali kakšne druge predmete, ki jih moraš pregledati (upoštevajoč SOP).

b. Opazuj osebo in bodi pozoren na nenavadne gube na njegovih oblačilih; ali če je za ta letni čas neustrezno oblečen (npr. dolg plašč/jakna v vročem vremenu/pri visokih temperaturah).

c. Opazuj osebo, ki se približuje in bodi pozoren na vse znake, ki bi lahko nakazovali na prevaro, ali na teroristično dejanje.

8. USTAVI OSEBO z verbalnim ukazom, ali/in z ročnim signalom.9. POGOVORI SE Z OSEBO.

a. Identificiraj osebo; vzemi in preveri njegove identifikacijske dokumente, na kateri je fotografija imetnika.

(1) Primerjaj fotografijo na dokumentu z imetnikom, ter se prepričaj, da je dokument veljaven.(2) Če opaziš, da se fotografija na dokumentu ne ujema z imetnikom, ali če sumiš da je

dokument ponarejen – takoj obvesti svojega nadrejenega in VP.c. Osebo vprašaj, kaj ima v torbi, vrečki, paketu….ki ga nosi.d. Med pogovorom, osebo glej v oči, i vsako sumljivo obnašanje takoj poročaj nadrejenemu.

Page 321: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-19

10. UGOTOVI, ALI IMA OSEBA DOVOLJENJE ZA VSTOP.

a. Oseba naj ti pokaže veljavno dovolilnico za vstop v objekt, na kateri je fotografija imetnika. Če oseba dovolilnice nima, ga napoti v Vstopni Nadzorni Center, kjer bo izvršen pregled / preverjanje (kjer lahko prosi za izdajo dovolilnice / ali pa mu bo vstop v objekt prepovedan –primerjava z seznamom oseb, ki imajo vstop prepovedan / »črna lista«).

b. Vsako neidentificirano osebo ki nosi torbo, vrečko, škatlo.. napoti v Vstopni Nadzorni Center, kjer bo izvršen pregled vsebine torb, škatel…).

11. OSEBI DOVOLI, ALI PREPOVEJ VSTOP V OBJEKT - z verbalnim ukazom, ali/in z ročnim signalom.

a. Dovoli vstop, če ima oseba veljavno dovolilnico za vstop v objekt.(1) Z ročnim signalom sporoči osebi, da lahko vstopi v objekt (glej sliko-3).

Slika-3. NAPREJ!

c. Prepovej vstop, če oseba nima ustrezne dovolilnice za vstop. Vsako sumljivo obnašanje takoj poročaj nadrejenemu in VP.

Page 322: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-20

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 323: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-21

Predmet: ZAŠČITA IN KONTROLA 1

Individualna veščina: NADZOR VSTOPA V VOJAŠKO VAROVANO OBMOČJE / OBJEKT

SVV-1-05-003Priprave za preverjanje:

Priprava: Za preverjanje te veščine zagotovi primerno mesto - Vstopni Nadzorni Center. Zagotovi vojake z vozilom, ki bodo v vlogi voznikov in potnikov v vozilu, ter pešcev, ki želijo vstopiti v objekt. Preveri, da imajo vsi vojaki, ki bodo v vlogi voznikov ustrezna vozniška dovoljenja. »Voznikom«, »potnikom« in »pešcem« pred nalogo povej, da naj sledijo vsem ukazom vojakov, ki bodo preverjeni / ocenjevani. Inštruktor / ocenjevalec bo določil, katere dokumente bodo vojaki »igralci« uporabljali.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da lahko pred izvedbo naloge pregleda in se seznani z SOP objekta, če je to potrebno. Inštruktor/ocenjevalec naj bo v vlogi nadrejenega in VP. Vojaku povej, da bodo »vojaki - igralci« upoštevali / sledili njegovim ukazom.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. UGOTOVI, ALI OSEBA ŽELI VSTOPITI V OBJEKT PEŠ, ALI Z VOZILOM.

2.IZVEDE VIZUALNI PREGLED ZUNANJOSTI VOZILA, KI SE PRIBLIŽUJE VSTOPNI TOČKI.

3. USTAVI VOZILO Z UPORABO VIZUALNIH ROČNIH SIGNALOV.

4. IDENTIFICIRA VOZNIKA IN POTNIKE V VOZILU.

5.UGOTOVI, ALI IMA VOZILO IN POTNIKI V NJEM DOVOLJENJE ZA VSTOP V OBJEKT.

6.DOVOLI, ALI PREPOVE VSTOP VOZILA IN POTNIKOV V OBJEKT z uporabo vizualnih ročnih signalov.

7. VIZUALNO PREGLEDA OSEBO, KI SE PRIBLIŽUJE VHODU ZA PEŠCE.

8.USTAVI OSEBO z verbalnim ukazom, ali/in z ročnim signalom.

9. POGOVORI SE Z OSEBO.

10. UGOTOVI, ALI IMA OSEBA DOVOLJENJE ZA VSTOP.

11.OSEBI DOVOLI, ALI PREPOVE VSTOP V OBJEKT z verbalnim ukazom, ali/in z ročnim signalom.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 324: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-22

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 325: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-23

Predmet: ZAŠČITA IN KONTROLA 1

Individualna veščina:SVV-1-05-004 PREGLEJ VOZILO V TAKTIČNI SITUACIJI171-137-0001 - Search Vehicles in a Tactical Environment

Pogoji izvedbe: Dobil si nalogo in pooblastila za pregled vozil. Na voljo imaš improvizirano iskalno ogledalo, urejen prostor za pregled vozil, osebje za zavarovanje je na svojih mestih.

Standardi: Ustavi vozilo in potnikom pojasni vzroke za pregled njihovega vozila. Identificiraj vse potnike v vozilu s pregledom njihovih identifikacijskih dokumentov. Preglej notranjost in zunanjost vozila, v pravilnem vrstnem redu. Če ne najdeš sumljivih predmetov, izpusti voznika in potnike, ter jim dovoli nadaljevati vožnjo. Pridrži voznika in potnike, če si v vozilu našel sumljive predmete in o tem obvesti svojega nadrejenega.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOVPOZOR 1: Pri izvajanje nalog izven, ali brez vozila na Trenutnih Kriznih Žariščih / Contemporary Operational Environment (TKŽ / COE) moraš biti ves čas pozoren na sovražne ostrostrelce.

POZOR 2: Pri izvajanje nalog izven, ali brez vozila na TKŽ, imej na sebi zaščitno opremo (zaščitno čelado, zaščitni jopič; pri sebi imej zaščitno masko), upoštevajoč taktični SOP (TSOP) enote.

POZOR 3: Vedno bodi pozoren na dogajanja v tvoji okolici. Pričakuj različne oblike groženj, na katere moraš biti pripravljen ustrezno reagirati (samomorilski napadalci (z vozilom, ali brez); minometni napadi; napadi z RPG, ostrostrelci…).

ZAPOMNI SI: Vsaj EN član skupine za pregled mora zagotavljati neprekinjeno zavarovanje, medtem ko ostali izvajajo preiskavo!

1. USTAVI VOZILO.2. POTNIKE V VOZILU SEZNANI Z RAZLOGI, ZAKAJ BOŠ IZVEDEL PREGLED.3. IDENTIFICIRAJ VSE POTNIKE z pregledom njihovih identifikacijskih dokumentov.4. UKAŽI POTNIKOM, DA STOPIJO IZ VOZILA.5. VSEM POTNIKOM, RAZEN VOZNIKU UKAŽI NAJ SE PREMAKNEJO PRIBLIŽNO 5m VSTRAN OD VOZILA - kjer ne bodo napoti prometnemu pretoku in kjer so pod nadzorom).6. UKAŽI VOZNIKU NAJ ODPRE VSA VRATA IN PREDALE V VOZILU – vključujoč: pepelnik, predalniki, naslon za roko, prtljažnik, pokrov motorja.

ZAPOMNI SI: V tem trenutku naj se voznik pridruži ostalim potnikom, ki so približno 5m vstran odvozila!

ZAPOMNI SI: Rezultat pregleda vozila lahko zahteva istočasen pregled potnikov.i7. PREGLEJ »VROČA MESTA« V VOZILU PO PRAVILNEM VRSTNEM REDU.

ZAPOMNI SI: Uporabi improvizirano iskalno ogledalo pri pregledu podvozja in drugih težko dostopnih mest v/na vozilu!

ZAPOMNI SI: Med pregledom bodi pozoren na sumljive električne kable, in na druge neznane predmete, ki ne sodijo v vozilo.

a. Preglej notranjost vozila po naslednjem vrstnem redu:(1) Za in pod sedeži.(2) Pod armaturno ploščo.(3) Vse predalnike in prostor za orodje / prvo pomoč.(4) Za senčniki.

Page 326: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-24

b. Preglej zunanjost vozila po naslednjem vrstnem redu:(1) Pod levi sprednji blatnik in za levim sprednjim kolesom.(2) Pod sprednji odbijač in za/pod sprednjo masko.(3) Pod pokrov motorja in območje za hladilnikom, ter okoli motorja.(4) Pod desni sprednji blatnik in za desnim sprednjim kolesom.(5) Desno stran podvozja, in nazaj pod desni zadnji blatnik ter za desnim zadnjim kolesom.(6) Notranjost prtljažnika.(7) Pod in za zadnji odbijač.(8) Pod levi zadnji blatnik in za levim zadnjim kolesom.(9) Levo stran podvozja in naprej pod levi sprednji blatnik ter za levim sprednjim kolesom.(10) Streho vozila.(11) Rezervoar(je) za gorivo.

8. PREPUSTI VOZILO VOZNIKU, če v vozilu ne odkriješ sumljivih/prepovedanih predmetov.9. PRIDRŽI VOZNIKA IN OBVESTI NADREJENEGA, - če si v vozilu odkril sumljive/prepovedane predmete.

Page 327: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-25

Predmet: ZAŠČITA IN KONTROLA 1

Individualna veščina: PREGLEJ VOZILO V TAKTIČNI SITUACIJI

SVV-1-05-004Priprave za preverjanje: Priprava: /Razlaga vojakom: /

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. USTAVI VOZILO.

2. POTNIKE V VOZILU SEZNANI Z RAZLOGI, ZAKAJ BO IZVEDEL PREGLED.

3.IDENTIFICIRA VSE POTNIKE z pregledom njihovih identifikacijskih dokumentov.

4. UKAŽE POTNIKOM, DA STOPIJO IZ VOZILA.

5.VSEM POTNIKOM, RAZEN VOZNIKU UKAŽE NAJ SE PREMAKNEJO PRIBLIŽNO 5m VSTRAN OD VOZILA.

6. UKAŽE VOZNIKU NAJ ODPRE VSA VRATA IN PREDALE V VOZILU.

7. PREGLEDA »VROČA MESTA« V VOZILU PO PRAVILNEM VRSTNEM REDU.

8.PREPUSTI VOZILO VOZNIKU, če v vozilu ne odkrije sumljivih/prepovedanih predmetov.

9.PRIDRŽI VOZNIKA IN OBVESTI NADREJENEGA, če je v vozilu odkril sumljive/prepovedane predmete.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 328: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-26

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 329: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-1

F. PREDMET 06 - NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

VSEBINA

F. PREDMET 06 - NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1----------------------------------------------- F-1

SVV-1-06-001 NAVIGACIJA IZ TOČKE A DO TOČKE B (IZKRCAN) ----------------------------------------------- F-3OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------- F-9

SVV-1-06-002 NAVIGACIJA IZ TOČKE A DO TOČKE B (VKRCAN V VOZILO) --------------------------------F-11OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------F-15

SVV-1-06-003 ORIENTIRAJ KARTO S POMOČJO BUSOLE --------------------------------------------------------F-17OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------F-19

SVV-1-06-004 UGOTOVI POMEN PODATKOV NA VOJAŠKI KARTI ----------------------------------------------F-21OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------F-23

SVV-1-06-005 UGOTOVI POMEN TERENSKIH ZNAČILNOSTI NA KARTI---------------------------------------F-25OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------F-33

SVV-1-06-006 DOLOČI PRAVOKOTNE KOORDINATE TOČKE NA KARTI -------------------------------------F-35OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------F-39

SVV-1-06-007 DOLOČI VIŠINO TOČKE NA KARTI 1:50,000---------------------------------------------------------F-41OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------F-45

SVV-1-06-008 UGOTOVI LOKACIJO S PRIMERJAVO ZEMLJIŠČA -----------------------------------------------F-47OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------F-49

SVV-1-06-009 IZMERI RAZDALJE NA KARTI 1:50,000----------------------------------------------------------------F-51OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------F-53

SVV-1-06-010 PRETVORBA MAGNETNEGA AZIMUTA---------------------------------------------------------------F-55OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------F-57

SVV-1-06-011 ORIENTIRAJ KARTO S PRIMERJAVO TERENSKIH ZNAČILNOSTI --------------------------F-59OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------F-61

SVV-1-06-012 DOLOČI AZIMUT (Az) S POMOČJO PROTRAKTORJA --------------------------------------------F-63OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------F-65

SVV-1-06-013 DOLOČI KONTRA-AZIMUT (KAz) ------------------------------------------------------------------------F-67OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------F-67

SVV-1-06-014 DOLOČI SMER BREZ POMOČI BUSOLE --------------------------------------------------------------F-69OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------F-73

SVV-1-06-015 DOLOČI MAGNETNI AZIMUT S POMOČJO JAPONSKE BUSOLE ----------------------------F-75OCENJEVALNI KARTON --------------------------------------------------------------------------------------------------------F-79

Page 330: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 331: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-3

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina: SVV-1-06-001 NAVIGACIJA IZ TOČKE A DO TOČKE B (IZKRCAN)071-329-1006 Navigate from One Point on the Ground to Another Point While Dismounted

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš standardno vojaško karto določenega območja, v merilu 1:50,000; protraktor, busolo in material za pisanje in delo na karti..

Standardi: Peš izvedi premik do določene točke; hitrost premika: 3000 metrov / na uro.OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1. Ugotovi, koliko korakov potrebuješ za razdaljo 100 metrov (pace count / izmerjen korak).

a. Med hojo, s štetjem svojih korakov izmeri prehojeno razdaljo. Povprečen vojak razdaljo 100 metrov po ravnem terenu prehodi z 116-timi koraki.

Preveri dolžino svojega koraka po ravnem terenu;- izmeri pot v dolžini 100 metrov (označi začetek in konec)- nato s svojim normalnim korakom prehodi to razdaljo – preštej koliko korakov potrebuješ za 100

metrov.

b. Če hodiš po razgibanem terenu, boš za 100 metrov potreboval več korakov - približno 148 korakov.

Preveri dolžino svojega koraka tudi za razgiban teren;- izberi si 600 metrov dolgo pot po različno razgibanem terenu in jo razdeli na 6x100 metrov. - Preštej koliko korakov si potreboval za vsakih 100 metrov. - Nato pa izberi povprečje preštetih korakov, s katerimi si prehodil 6x100 metrov.

Primer:100 m = 146 korake100 m = 149 korakov100 m= 145 korakov100 m= 148 korakov100 m= 150 korakovPovprečje= cca 148 korakov!

c. Zapomni si, koliko korakov moraš narediti za 100 metrov dolgo pot; po ravnem in razgibanem terenu.

(1) Pri hoji po azimutu je največji problem vzdrževanje ravne linije. Pri hoji v temi (ponoči) moraš uporabljati busolo, drugače boš hodil v krogu. Podnevi uporabljaj busolo in vidne objekte v smeri hoje/azimuta; zapomnimo si katero drevo (ali drug izbran objekt) smo določili z prvim viziranjem. Ko pridemo do drevesa, postopek ponovimo in tako postopoma dosežemo kraj B, v katerega smo namenjeni.

(2) Naslednji problem je pravilno štetje korakov. Eden od načinov je uporaba kamenčkov. Na primer; recimo da želiš s štetjem korakov prehoditi en kilometer. (En km je 1000 metrov, ali razdalja med dvema koordinatnima črtama na karti 1:50,000). V svoj desni žep si daj 10 kamenčkov. Ko prehodiš 100 metrov, si en kamenček prestavi v svoj levi žep in ponovno začni s štetjem korakov od 0. Ko imaš vseh 10 kamenčkov v svojem levem žepu, si prehodil razdaljo enega kilometra. Drug način je uporaba vrvice z vozli; - en vozel za vsakih 100 metrov.

Page 332: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-4

d. Preprost problem: Moraš se premakniti za 715 metrov, in tvoj izmerjen korak za 100 metrov je 116 korakov.

(1) Če boš uporabil kamenčke, potrebuješ sedem (7) kamenčkov – torej boš na ta način prehodil 700 metrov. Kaj pa je z preostalimi 15. metri?

(2) Da ugotoviš koliko korakov potrebuješ za preostalih 15 metrov, pomnoži 15 metrov s svojim izmerjenim korakom za 100 metrov (15 x 116 = 1740). Označi si zadnji dve številki v rezultatu (40). Ostanek (17) pa je število korakov, s katerimi boš prehodil 15 metrov.

Torej boš prehodil 715 metrov z pomočjo kamenčkov – naredil boš 116 korakov za vsakih 100 metrov, dokler ne boš porabil vseh 7 kamenčkov, nato pa boš naredil še dodatnih 17 korakov – prehodil boš razdaljo 715-tih metrov!2. Orientiraj se z primerjavo terenskih značilnosti (izbira rute od točke A do točke B) – PO KARTI.

a. Pri tej tehniki izkoriščamo teren in na njem umetno zgrajene objekte, ki nam služijo kot kontrolne točke pri vzdrževanju smeri premika. To tehniko lahko uporabimo povsod, ponoči in podnevi, vse dokler so na terenu razpoznavni objekti. To tehniko uporabljamo (ne vedoč) vsak dan; na primer med premikom iz nastanitvene zgradbe do delavnic za vozila. Hodiš ravno po ulici, nato v križišču/pri objektu XX (kontrolna točka) zaviješ levo/desno, itd. Na terenu, kjer je le nekaj cest in zgradb pa namesto njih uporabljaš terenske značilnosti za določanje smeri in kontrolnih točk.

b. Pri tej tehniki najprej lociramo svoj trenutni položaj / stojno točko na karti, nato pa točko kam želimo priti – cilj. Velikokrat direktna pot od točke A do točke B ne bo tudi najboljša pot za hojo. Poglejmo si primer na sliki-1. Recimo, da se premikaš iz točke A do točke B. Na sliki vidiš, da bi po premiku po ravni/direktni liniji med točkama moral premagati kar nekaj manjših gorskih grebenov in sotesk (točke na sliki-1 označene z X).

Slika-1. Direktna ruta od A do B.

c. Ko boš izbiral svojo pot (ruto) moraš upoštevati naslednje:(1) TAKTIČNA SITUACIJA. Izogibaj se odprtih / nevarnih območij kot so reke, potoki, križišča

cest in vrhovi hribov. Tvoja taktična skrb je preživetje. Tvoja naloga je, da živ prideš do določene točke / cilja. Poglej si sliko-2. Iz taktičnih vzrokov si se odločil da boš potok (MILL CREEK) prečkal na mestu, kjer ne boš viden iz ceste (C), in da boš cesto prečkal v zavetju manjše soteske (D). Znano ti je, da soteske nudijo zaščito in prikritost, zato jih boš tudi izkoristil (E in F).

Page 333: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-5

Slika-2. Izbrana ruta od A do B.

(2) LAŽJA RUTA / LAŽJA HOJA. Vedno izberi najlažjo možno ruto, ki jo taktična situacija dopušča. Vendar ne pozabi, da moraš za doseganje presenečenja početi nepričakovana / neobičajna dejanja. Težka/zahtevna ruta povečuje možnosti, da se boš izgubil. Težka ruta je lahko tudi hrupna in te lahko fizično izčrpa, še preden prideš do cilja.

(3) MEJE. Skoraj nemogoče je, da bi hodil po ravni liniji, z ali brez busole. Izberi si os ali koridor po kateri se boš premikal. Izberi si meje, ki jih boš lahko prepoznal, videl ali občutil. Utrjene ceste, potoki, hribovja in železniški tiri so takšne primerne meje - če boš preveč zgrešil iz svoje smeri, boš s pomočjo primernih mej to tudi takoj spoznal.

d. Odločil si se za ruto, prikazano na sliki-3 – ker ti omogoča lažjo hojo/premikanje. Svojo smer osi premika si preveril v soteski (1); na grebenu gorskega sedla (2); prečkal si potok in zavil v levo, tako da si imel potok na svoji levi strani in hribovje na svoji desni (4); prišel si do tretje soteske (5); in sedla, dokler nisi prispel do cilja (6).

Slika-3. Ruta premika.

Page 334: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-6

e. Z mejami, ki ti pomagajo da se obdržiš v svoji smeri, in med premikanju po koridorjih moraš vedeti, kje se nahajaš. Tu si pomagaš z KONTROLNIMI TOČKAMI (KT). Najboljša KT je linija ali linijski objekt, ki ga ne moreš prezreti/zgrešiti. Izberi linijske objekte, ki prečkajo tvoj koridor ali os premika – ne glede na tvojo trenutno lokacijo na tvoji osi premika. To so utrjene ceste, železniški tiri, daljnovodi, celoletne/trajne vodne poti (na karti označeni z neprekinjenimi modrimi linijami ; črtkane/prekinjene modre linije pa predstavljajo občasno izsušene vodne poti), reke, grebeni in soteske.

Zapomni si: Za linijske objekte/ kontrolne točke NE IZBIRAJ neutrjenih cest, kolovozov in pešpoti; na zemljišču je takšnih poti vedno več, kot pa jih je označenih na karti. NE IZBIRAJ gozdnih obronkov / linij gozdov, saj te linije niso stalne.

f. Izberi si kontrolne točke (vezano na sliko-3 zgoraj). - Bližnje gorsko sedlo = obrni se v smer vidnega vrha hriba 241, da se poravnaš z dolino na desni strani, nato nadaljuj do – - Potoka = prečkaj ga in se premikaj ob njem, do – - Ovinka potoka (zavija v levo) = nato zavij desno do – - Utrjene ceste = v soteski, prečkaj jo in nadaljuj proti – - Oddaljenemu sedlu = nato zavij desno do cilja (B)

g. Če na karti ne moreš najti linijskih objektov, uporabi linije (izohipse), ki označujejo spremembo višine – hriba ali depresije, manjšega grebena, ali soteske. Za izbiro kontrolne točke, kjer moraš spremeniti smer, izberi: eno izohipso – če se premikaš podnevi; in dve izohipsi- če se premikaš ponoči. Ne glede na razdaljo med izohipsama boš ekvidistanco občutil v svojem koraku.

h. Ugotovi / izmeri razdaljo med kontrolnimi točkami. RAZDALJE SO GLAVNI VZROK ZA NAPAKE PRI ORIENTACIJI!!!. Ugotovi, ali izmeri razdalje iz ene KT do naslednje KT.

i. Preveri izmerjene razdalje (glej sliko-4). - 500 metrov do bližnjega sedla (1)- 800 metrov do potoka (2)- 500 metrov do ovinka potoka (3)- 300 metrov do ceste (4)- 1000 metrov do oddaljenega sedla (5)

Slika-4. Kontrolne točke

Page 335: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-7

3. Gibanje po Azimutu (od točke A do točke B) – Z BUSOLO.

a. Ta način uporabljamo pri gibanju po določeni ruti/smeri za določeno razdaljo. Ta način se uporablja na ravnem terenu, na primer v puščavah in močvirjih, podnevi in ponoči. Postopki –

(1) Lociraj štartno in ciljno točko na karti (slika-5).

Slika-5. Razdalja med kontrolnimi točkami.

(2) Na karti izmeri azimut od štartne do ciljne točke / ali do prve vmesne točke.(3) Izmerjeni azimut dobljen iz karte, pretvori/prenesi v magnetni azimut/na teren.(4) Določi razdaljo med štartno in ciljno točko / ali do prve vmesne točke na karti.(5) Razdaljo na karti preračunaj v korake (imeti moraš izmerjen svoj korak / glej 1. korak

veščine).(6) Na karti pazljivo izviduj/ preglej območje med štartno in ciljno točko.

b. Preden začneš z premikom iz štartne točke, nameri azimut na dobro-viden/izstopajoč objekt na terenu v smeri premika. Ti objekti, znane kot SMERNE TOČKE (ali orientirji) so lahko osamljena drevesa, zgradbe, skale, ali drugi zlahka prepoznavni objekti. Ponoči za smerne točke uporabljaj zvezde. Zaradi rotiranja zemlje, se položaji zvezd nenehno spreminjajo. Svoj azimut večkrat preveri – to počni samo pri postankih; če boš to počel med premikanjem, boš šel iz smeri. Ne pozabi na štetje korakov.

c. Ko si določil smerno točko, se premakni proti njej – in ne pozabi šteti korake (uporaba kamenčkov / vozlov).

d. Ko prideš do prve smerne točke se ustavi in nameri azimut na naslednjo smerno točko. Ponavljaj postopke, dokler ne prideš na cilj.

e. Če boš na svoji ruti naletel na ovire, jih boš mogoče moral zaobiti (slika-6). To naredimo tako, da izvedemo 90-stopinjske obrate, dokler ovire ne zaobidemo in dokler ne pridemo nazaj na svoj prvotni azimut/pravo smer.

Page 336: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-8

Slika-6. Obhod ovire.

(1) Ko prideš do roba ovire (A), si zabeleži koliko korakov si naredil do te točke.(2) Če boš naredil obhod po desni strani, dodaj prvotnemu azimutu 90-stopinj.(3) Nameri nov azimut in izberi smerno točko– ne pozabi na novo šteti korake (od 0). Po

novem azimutu se premikaj, dokler ne prideš do desnega konca ovire (B).(4) Ustavi se in zabeleži število narejenih korakov; nato odvzemi 90-stopinj od pravkar

odčitanega azimuta in se premakni na drugo stran ovire (C).(5) Ko prideš na drugo stran ovire se ustavi in zopet zabeleži število korakov. Dobljeno

število korakov prištej številu korakov, ki si jih zabeležil pred oviro – pri točki (A).(6) Nato zopet odvzemi 90-stopinj od trenutno uporabljenega azimuta, nameri nov azimut in

se po novi smeri premakni naprej za isto število korakov, kot si jih preštel pri hoji od točke (A) do (B).

(7) Na točki (D) zopet nastavi prvotni azimut, nameri dobljen azimut na smerno točko, innadaljuj z premikom proti cilju. Korake začni šteti pri številki, ki si si jo zabeležil pri točki (C); torej seštevek korakov, ki si jih naredil do točke (A) in število narejenih korakov med točkama (B) in (C).

(8) Ko pri deš do ciljne točke, izvedi natančno analizo terena – preveri in potrdi svojo lokacijo.

4. Kombinacija gibanja po azimutu – Z BUSOLO in gibanja z primerjavo terenskih značilnosti –PO KARTI.

a. Ves čas moraš upoštevati prednosti in pomanjkljivosti obeh načinov navigacije/orientacije.(1) Gibanje po karti je hitro in preprosto, ter dopušča napake. Vse pa je odvisno od

natančnosti karte in kar je najbolj pomembno; ta način lahko učinkovito uporabimo le če v območju, kjer se lahko prepoznamo terenske značilnosti.

(2) Gibanje z busolo je natančno in učinkovito; deluje na ravnih območjih, kjer ni veliko razpoznavnih terenskih značilnosti. Vendar; vsi postopki morajo biti zelo natančni in ta način nam vzame veliko časa.

b. Včasih boš moral kombinirati oba načina. Na primer; pri gibanju po močvirju se boš najverjetneje gibal po azimutu. Ko boš prišel do grebena, ali do kakšne ceste, pa boš poskušal po njej prispeti do svojega cilja.

Page 337: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-9

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina: NAVIGACIJA IZ TOČKE A DO TOČKE B (IZKRCAN)

SVV-1-06-001Priprave za preverjanje: Priprava: Za to veščino izberi območje z različnimi terenskimi značilnostmi in vegetacijo. Območje naj bo dovolj veliko za določitev vsaj dveh točk, ki bodo 1000 do 2000 metrov narazen. Vse točke naj bodo v ali blizu razpoznavnih terenskih značilnosti. Vse točke naj bodo na tleh označene z znakom (ČRKA ali ŠTEVILKA).Zavajajoče/lažne znake postavi ne manj kot 100 metrov in ne več kot 200 metrov levo in desno od prave točke. Prave točke jasno označi na kartah. Pripravi list papirja, kjer naj bodo zapisani azimuti in razdalje med točkami. Za vojake pripravi pribor za delo na karti.Razlaga vojakom:1. Gibanje z primerjavo terenskih značilnostih – PO KARTI:

Vojaku daj karto in mu povej, naj izbere najboljšo možno ruto med dvema točkama, označenima na karti (razdalja 1000 do 2000 m).

Zapomni si: Inštruktorji naj že pred preverjanjem izberejo in določijo najboljšo možno ruto. Vojaku daj karto in mu povej, da se mora premakniti iz točke A do točke B (razdalja 1000 do 2000m) z

primerjavo terenskih značilnosti. Vojak ne sme uporabljati busole.Povej vojaku, da mora za oceno OPRAVIL, nalogo uspešno končati v ______ (standard v minutah in/ali urah).

2. Gibanje po azimutu – Z BUSOLO: Vojaku daj list papirja, kjer so zapisani azimuti in razdaljami med točkami (tri do pet točk, 200 metrov do

500 metrov narazen).Vojaku daj busolo. Vojak ne sme uporabljati karte. Vojaku povej, da mora prehoditi progo po etapah, označenih z azimuti in razdaljami na papirju. Povej

mu, da mora zabeležiti vse črke/številke, ki so na koncu vsake etape. Povej vojaku, da mora za oceno OPRAVIL, nalogo uspešno končati v _______ (standard v minutah in/ali urah).

Zapomni si: Časovni standardi (norme) so bazirani na povprečnem času dveh inštruktorjev + 50%. Na primer; če je inštruktor za nalogo potreboval eno uro, naj bo standard za vojake ena ura in pol.Vojaku povej, da ima na razpolago 10 minut za preučitev karte in za odločitev o njegovih nadaljnjih postopkih. Ko čas 10tih minut mine, naj se premakne na štartno točko in naj začne z nalogo. Čas začne teči, ko vojak zapusti štartno točko. Čas se ustavi, ko vojak prečka ciljno točko.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

GIBANJE PO KARTI:a. V desetih minutah izbere najboljšo možno ruto in razloži, zakaj jo je izbral.b. Zapiše pravilne ČRKE / ŠTEVILKE, ki jih je našel na vsaki točki.c. Nalogo je končal v določeni časovni normi.

2.GIBANJE Z BUSOLO:

a. Zapiše pravilne ČRKE / ŠTEVILKE, ki jih je našel na vsaki točki.b. Nalogo je končal v določeni časovni normi.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 338: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-10

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 339: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-11

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina: SVV-1-06-002 NAVIGACIJA IZ TOČKE A DO TOČKE B (VKRCAN V VOZILO)071-329-1030 Navigate from One Point on the Ground to Another Point While Mounted

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš standardno vojaško karto območja v merilu 1:50,000, protraktor in busolo. Vkrcan si v vojaško terensko vozilo (Valuk, HMMWV, Puch…) in ukazano ti je, da se moraš iz znane štartne točke premakniti do ene ali več oddaljenih točk.Standardi: Voznika vozila usmerjaš pri vožnji do določene točke (ali več točk); z hitrostjo 9 km/uro. Za navigacijo/orientacijo uporabljaš karto (primerjava terenskih značilnosti) in busolo (gibanje po azimutu).

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. UGOTOVI, KAKO BO TEREN VPLIVAL NA VOŽNJO Z VOZILI (analiza terena).

a. HITROST in MOBILNOST VOZILA:(1) Uporabljaj števec prevoženih kilometrov (odometer), ki ti med vožnjo prikazuje prevoženo

razdaljo.(2) Mobilnost = prednost pri navigaciji/orientaciji. Če slučajno zgrešiš smer/točko, ti mobilnost

omogoča hitre premike – vrnitev na pravo smer/točko.b. KAPACITETE (ZMOŽNOSTI) VOZILA:

(1) Z večino večjih vojaških vozil (LKOV, OT, BVP…) lahko z lahkoto podremo drevo, vendar pa ne moremo podreti več dreves hkrati. Med drevesi najdi pot/prostor, dovolj širok za vozilo (slika-1).

Slika-1. Kapacitete vozila.

POZOR: Med usposabljanjem te veščine je potrebno upoštevati SOP vadišča, ali lokalna navodila in zakone, ki opredeljujejo vožnjo izven utrjenih poti!

(2) Vojaška vozila so sposobna premagovati 60-70% klance, če je podlaga suha in trdna. Preden se z vozilom lotiš zahtevne terenske vožnje, moraš biti seznanjen z taktičnimi podatki vozila. (glej tabelo-1 in sliko-2).

Max. Hitrost pri cestni vožnji 100km/hMax. Hitrost pri vzvratni vožnji 15km/hAkcijski radij na utrjeni cesti Več kot 650kmPoraba goriva Cca. 35l/100kmMax. Vzpon (polno obremenjen) 70% stop+naprejMax. Prečni / bočni nagib na obeh straneh 40%Sposobnost plezanja / vertikalna ovira 0.5mKlirens 430 mmZmožnost vožnje čez jarke do širine… 1.2mGlobina vode pri bredenju 1.2m

Tabela-1. Primer taktičnih podatkov LKOV VALUK 6x6

Page 340: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-12

Slika-2. Taktični podatki in zmožnosti vozila LKOV VALUK 6x6.

- Pri preučevanju izbrane rute na karti ugotovi kakšne vzpone boš moral z vozilom premagovati. Ena plastnica/izohipsa na razdalji 100 metrov prikazuje 10% vzpon. Dve plastnici prikazujeta 20% vzpon, itd. Če na izbrani ruti na razdalji 100 metrov najdeš štiri (4) plastnice – izberi drugo ruto.

Zapomni si: Zgoraj omenjeni podatki držijo za karte, kjer je ekvidistanca (razdalja med plastnicami) 20 metrov!

- Bočni nagib je bolj pomemben od vzpona! Za večino vojaških vozil je maksimalen 40% bočni nagib – pri primernih vremenskih okoliščinah (slika-2). Bočne nagibe premaguj počasi, previdno in brez ostrega zavijanja. Če je le možno, se območjem z večjimi bočnimi nagibi izogibaj – zelo upočasnjujejo premikanje.

(3) Zaradi taktične situacije bomo pri izbiri rute velikokrat izkoriščali soteske, ki nam nudijo kritje in zaščito. 2. UGOTOVI, KAKO BODO VREMENSKE RAZMERE VPLIVALE NA VOŽNJO Z VOZILI.

a. Slabo vreme lahko prepreči vožnjo. Sneg in led sta nevarna. Dež in sneg zmanjšujeta nosilnost (količina/teža tovora) vozil. Močan dež nas lahko prisili v vožnjo samo po utrjenih cestah.

b. Pri načrtovanju rute se izogibaj poplavljenih in močvirnatih območij. Če boš z vozilom obtičal npr. v močvirju si izgubil mobilnost – s tem pa je zmanjšana bojna/taktična moč/kapaciteta vozila.

3. OBVLADATI MORAŠ OBA NAČINA NAVIGACIJE / ORIENTACIJE (po karti & z busolo).a. PO KARTI (primerjava terenskih značilnosti):

Ta način je najbolj pogost način navigacije/orientacije. Navigator načrtuje ruto za premik iz ene terenske značilnosti do druge. Voznik osebnega avtomobila pri vožnji po mestu uporablja enak način; uporablja križišča, objekte, ali druge razpoznavne objekte v okolici. Podobno kot voznik, navigator izbira rute, ali »ulice«, med ključnimi točkami, ali »križišči«. Izbrane rute morajo biti primerne za vožnjo. Navigator ugotovi in na karti označi trenutno lokacijo vozila in lokacijo svojega cilja, ter izbere in vriše najprimernejšo ruto med obema točkama.

(1) Ugotovi štartno točko (trenutno lokacijo) in ciljno točko.(2) Nariši, ali pa si v mislih predstavljaj ravno linijo med obema točkama na karti.(3) Na karti preuči (analiziraj) teren na tej liniji med obema točkama; upoštevaj - kje nam teren

omogoča čim lažjo vožnjo, lokacije terenskih značilnosti, ki bodo razpoznavne v pričakovanih vremenskih razmerah in taktično situacijo.

Page 341: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-13

(4) Po analizi terena, izberi in prilagodi ruto upoštevajoč naslednje:

(a) Taktična situacija. Izogibaj se odprtih območij; izberi ključne položaje, ki bodo tebi nudili opazovanje in po potrebi tudi ognjeno delovanje; izberi poti, ki ti bodo nudile prikritost.

(b) Nezahtevnost. Izberi najbolj preprosto in nezahtevno ruto, kot je le mogoče. Obidi težaven teren. Po težavni in zahtevni ruti je vožnja naporna, hrupna, vzame več časa in poveča možnost okvar vozil. Taktično presenečenje dosežemo z nepričakovanimi dejanji. Poskušaj izbrati osi, ali koridorje premika in ne običajnih poti. Izberi takšno ruto, ki bo vozilom omogočala manever.

(c) Uporabljaj razpoznavne terenske značilnosti za kontrolne točke (KT). KT morajo biti zlahka prepoznavne iz premikajočega vozila. Najboljše KT so linijski objekti, ki prečkajo našo ruto. Uporabljaj stalne vodne poti (reke in potoki), utrjene ceste, grebene, soteske in železniške tire. Primerne so tudi linije, ki označujejo višinske spremembe (išči vsaj dve plastnici – manjših sprememb višine iz vozila ne boš opazil), hribi, depresije, razi in hudourniki.

(d) Sledi terenskim značilnostim. Vožnja po/ob soteskah, ali ob grebenih je najlažja.(e) Določi smeri. Ruto razdeli na več delov (etap) in ugotovi v približno katero smer vodijo.

Za to ne potrebuješ busole; uporabljaš samo glavne smeri (Sever, Sever-vzhod….itd.). Pred premikom preveri položaj sonca in smer severa. Če si slučajno zgrešil iz smeri, na izbranih kontrolnih točkah ugotovi, za koliko si se zmotil, in kako priti nazaj na pravo smer.

(f) Določi razdalje. Izmeri celotno dolžino rute in približne razdalje med KT. S števcem kilometrov ves čas nadziraj prevožene razdalje.

Zapomni si: Če se premikaš izven utrjenih poti/po terenu, izmerjenim razdaljam na karti dodaj 20%!(g) Zapiski - ali pa si zapomni vse detajle o izbrani ruti.(h) Načrt. Preuči izbrano ruto. Ugotovi, kje lahko pričakuješ težave in kako se jim izogniti.

b. Z BUSOLO (po azimutu):Vožnja s pomočjo busole pomeni – premikanje/vožnja po izbrani liniji za določeno razdaljo; premikanje/vožnja po azimutu (ponavadi določenega v stopinjah).

(1) Vožnja po azimutu S SMERNIMI TOČKAMI (izbranimi orientirji): Postopki so enaki, kot če bi se premikali peš!

(a) Izkrcaj se iz vozila.(b) Premakni se vstran od vozila (za vsaj 50 metrov)(c) Na busoli nastavi azimut in najdi/določi smerno točko (skala, drevo, vrh hriba…), ki se

nahaja v smeri nastavljenega azimuta.(d) Vkrcaj se v vozilo in vozniku pokaži izbrano smerno točko. Voznik nato v čim bolj ravni

liniji pripelje vozilo do izbrane smerne točke.(e) Pri prihodu na smerno točko, ali pri spremembi smeri – ponovimo postopke od (a) do (c).

(2) Vožnja po azimutu BREZ SMERNIH TOČK (orientirjev): Ta način uporabljamo samo pri vožnji po ravnih območjih, kjer ni razpoznavnih terenskih značilnosti (npr. po puščavah)!

(a) Izkrcaj se iz vozila, ki je usmerjeno v smer premikanja. (b) Premakni se za približno 50 metrov pred vozilo (glej sliko-3).(c) Obrni se proti vozilu in z busolo izmeri azimut od svoje stojne točke do vozila.(d) Z dodajanjem/odvzemanjem 180-stopinj od izmerjenega azimuta, določi azimut v želeno

smer vožnje/premika. Odčitan azimut (v stopinjah) si zapomni.(e) Vozniku ukaži, naj se pripelje z vozilom naravnost do tebe.(f) Vkrcaj se v vozilo, in iz vozila še enkrat z busolo odčitaj azimut v želeno smer premika. (g) Magnetna igla bo v vozilu od zunaj izmerjenega azimuta odstopala/nihala za določen

odklon. Z primerjavo odčitanega azimuta, ki si ga izmeril izven vozila in azimuta, ki ga busola kaže v vozilu ugotovi ta odklon. Na primer; zunaj si z busolo izmeril azimut 75-stopinj. Ko si se vkrcal v vozilo in ko je voznik zapeljal vozilo naravnost naprej, je busola pokazala azimut 67-stopinj. Odklon je torej minus 8-stopinj. Ta odklon upoštevaj pri vzdrževanju smeri vožnje proti 67-stopinjam.

Page 342: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-14

(h) Pri vožnji v temi/ponoči – naredi isto, vendar brez smernih točk. Iz karte določi azimut v želeno smer. Vozilo poravnaj z izmerjenim azimutom. Nato se izkrcaj in se premakni pred vozilo, ter preveri, ali je vozilo res natančno poravnano z izmerjenim azimutom. Vkrcaj se, vozniku ukaži, naj počasi zapelje naprej in si zabeleži odstopanje.

Zapomni si: Če ima vozilo stabilizirano kupolo/turelo, uporabi spodaj opisan način!

(3) Orientacija z KUPOLO/TURELO: Če ima vozilo stabilizirano kupolo/turelo, moramo izvesti naslednje postopke:

(a) VKLJUČI sistem za stabilizacijo kupole. Cev naj bo obrnjena v želeno smer vožnje, ne glede na to, v katero smer je obrnjeno vozilo.

(b) Voznik se bo orientiral po smeri, v katero kaže cev.POZOR: Če si moral med vožnjo zaradi ognjenega delovanja na cilj izklopiti sistem za stabilizacijo, moraš za ponovno orientacijo ponoviti celoten postopek!

Razdalje. Določanje/izračun razdalj pri vožnji po azimutu (z busolo) je načeloma enostavno. Na karti izmeri razdaljo med točkami in če se premikaš/voziš izven utrjenih poti-po terenu, dobljeni vrednosti dodaj 20%. S števcem kilometrov med vožnjo ves čas nadziraj prevožene razdalje. 4. NAUČI SE UPORABE OBEH NAČINOV (kombinacija orientacije po KARTI / z BUSOLO).

A. Vožnja/orientacija po karti je hitra in preprosta, ter dopušča napake. V večini primerov je to najboljši način, ter ga lahko uporabljamo podnevi in ponoči.

B. Vožnja/orientacija z busolo (po azimutu) je natančna, vendar moramo biti zelo natančni. Ta način je počasen, vendar je zelo učinkovit na ravnih območjih.

C. Včasih boš moral kombinirati oba načina. Orientacijo po azimutu (z busolo) uporabljaj pri vožnji po večjih ravnih območjih, za preostali del poti pa uporabljaj karto in z primerjavo terenskih značilnosti.

D. Priporočljivo je, da obvladaš oba načina. Spodaj so naštete možne napake, ki se največkrat pojavljajo pri orientaciji:

Napačno določanje/merjenje razdalj. Napačno premagovanje razdalj (štetje/kontrola prevoženih ali prehojenih razdalj). Nepravilno lociranje in vrisovanje ciljnih točk. Napake pri izbiri prepoznavnih kontrolnih, ali smernih točk (orientirjev). Napake pri izbiri nezahtevnih rut.

Page 343: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-15

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina: NAVIGACIJA IZ TOČKE A DO TOČKE B (VKRCAN V VOZILO)

SVV-1-06-002Priprave za preverjanje: Priprava: Na območju preverjanja zagotovi vsa MTS in opremo za izvedbo naloge. Izberi območje z različnimi terenskimi značilnostmi in vegetacijo. Območje mora biti dovolj veliko za tri(3) do pet(5) izbranih točk, ki so med seboj oddaljene 1000 do 5000 metrov. Vse točke naj bodo v ali blizu razpoznavnih terenskih značilnosti. Vse točke naj bodo na tleh označene z znakom (ČRKA ali ŠTEVILKA).Zavajajoče/lažne znake postavi ne manj kot 100 metrov in ne več kot 200 metrov levo in desno od prave točke. Prave točke jasno označi na kartah.Pripravi list papirja, kjer naj bodo zapisani azimuti in razdalje med točkami.Za vojake pripravi pribor za delo na karti.

Razlaga vojakom:1. Orientacija/vožnja z primerjavo terenskih značilnostih – PO KARTI:

a. Vojaku daj karto in mu povej, da mora usmerjati voznika in vozilo po progi/ruti, ki je vrisana na karti. b. Vojaku povej, da si mora zabeležiti vse črke/številke, ki so na vseh točkah/koncu vsake etape.c. Povej mu, da mora nalogo izvesti z uporabo karte in z primerjavo razpoznavnih terenskih značilnosti.

2. Orientacija/vožnja po azimutu – Z BUSOLO: a. Vojaku daj protraktor, busolo in list papirja, na katerem so zapisani azimuti in razdalje med točkami. Vojak ne sme uporabljati karte. b. Vojaku povej, da mora usmerjati voznika in vozilo po progi/ruti, ki je zarisana na papirju. c. Povej mu, da mora zabeležiti vse črke/številke, ki so na vseh točkah/koncu vsake etape. d. Povej mu, da mora nalogo izvesti z uporabo busole in smernih točk.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. Orientacija/vožnja z primerjavo terenskih značilnostih – PO KARTI:Vojak zabeleži vse črke/številke, ki jih je našel na točkah/koncu vsake etape.

2.

Orientacija/vožnja po azimutu – Z BUSOLO:a. Izkrca se in se premakne vstran od vozilab. Nastavi azimut in izbere smerno točko (orientir)c. Vozniku pokaže smerno točkod. Zabeleži vse črke/številke, ki jih je našel na točkah/koncu vsake etape.e. Na točkah/koncu vsake etape ponovi postopke ; 2a , 2b in 2c.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 344: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-16

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 345: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-17

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina:SVV-1-06-003 ORIENTIRAJ KARTO S POMOČJO BUSOLE

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš terensko mizo, standardno vojaško karto v merilu 1:50,000 in busolo. Nalogo izvajaš pri dnevni svetlobi.Standardi: Vojak s pomočjo busole pravilno orientira karto proti severu.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. PRIPRAVA BUSOLE.

Razdelitev na zgornji strani vetrovnice z vrtenjem naravnamo tako, da se ničla (ali oznaka N – sever) pokriva z indeksom.

2. ORIENTIRAJ KARTO.a. Karto položi na ravno horizontalno podlogo (mizo).b. Levo ravno stranico busole poravnaj z koordinatno mrežo (SEVER-JUG), tako da je zgornji

del busole usmerjen proti vrhu karte (glej sliko spodaj).

Orientirana karta z upoštevanjem magnetnega odklona.

Zapomni si: NA OBMOČJU SLOVENIJE ZARADI ZANEMARLJIVIH +1°59´; MREŽNI MAGNETNI ODKLON NI POTREBNO UPOŠTEVATI! POSTOPKE PA JE VSEENO DOBRO VEDETI, SAJ SI LAHKO ŽE JUTRI POSLAN NA NALOGO V TUJINO!

GLEJ SVV-1 : PRETVORBA MAGNETNEGA AZIMUTA

Mrežni magnetni odklon v SLO leta 2001 = 1°39´Letna sprememba= +4´4´ x 5 let= 20´Mrežni Magnetni odklon v SLO leta 2005/06 = +1°59´

c. Karto z busolo vrtimo tako dolgo, dokler se severni del magnetne igle ne pokrije (koindicira) s trikotnikom, ki označuje sever na vetrovnici.

Page 346: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-18

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 347: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-19

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina: ORIENTIRAJ KARTO S POMOČJO BUSOLE

SVV-1-06-003Priprave za preverjanje:

Priprava: Za urjenje / preverjanje te veščine izberi mesto, kjer ni magnetnih motenj. Na mestu urjenja / preverjanja imej pripravljeno terensko mizo, busolo in karto 1 : 50,000.

Razlaga vojakom: To veščino lahko uriš / preverjaš tudi v temi/mraku – torej v taktični situaciji. V tem primeru vojak poklekne na kolena, sebe in karto pokrije s pončem, ter pod njim z ustreznim virom svetlobe opravi nalogo.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. PRIPRAVI BUSOLO.

2. NA KARTO PRAVILNO POLOŽI BUSOLO.

3. PRAVILNO ORIENTIRA KARTO.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 348: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-20

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 349: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-21

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina:SVV-1-06-004 UGOTOVI POMEN PODATKOV NA VOJAŠKI KARTIIdentify Topographic Symbols on a Military Map

Pogoji: Vojaška karta 1:50.000

Standardi: Najdi in ugotovi pomen podatkov, barv in mej na vojaški karti s 100% natančnostjo.Koraki izvedbe:

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

IDENTIFICIRAJ BARVE NA VOJAŠKI KARTI.a. Idealna situacija bi bila, da bi bile vse značilnosti na karti prikazane v naravni obliki in

velikosti. To je na žalost nemogoče.b. Prikaz in številčnost detajlov se glede na merila kart razlikuje.c. Detajli so prikazani s topografskimi simboli. Ti simboli so obarvani z določenimi barvami

(glej tabelo C-1)

BARVA POMENČRNA Železnica, poti (umetne), razen cest, posamezne hiše/zgradbeMODRA VodaRJAVA Reliefi, linije, konture (stare karte), kultivirana območjaZELENA VegetacijaRDEČA Pomembnejše ceste, naselja/mesta, posebne značilnosti (stare karte)RDEČE-RJAVA

Glavne ceste

Tabela C-1

2.

IDENTIFICIRAJ SIMBOLE NA VOJAŠKI KARTI, KI PONAZARJAJO FIZIČNE ZNAČILNOSTI, KOT SO OKOLICA ZGRADB/OBJEKTOV (Tabela C-2).

Značilnost Barva OpisKanali Modra Jezera, potoki, reke, močvirja, obalne vode, barja….Relief Rjava Konturne črte, oblike, pesek….Vegetacija Zelena Gozdovi, vinogradi, travniki, tundre, grmičevja,

sadovnjaki…Ceste Rdeča, črna,

Rdeče-rjavaTrdne podlage. Prometne, dobre ceste, poti, makadam, vlake..

Železnice Črna Tiri v uporabi (eno-tirne, dvo-tirne, več-tirne)Zgradbe Črna, rumena,

rdeča, rožnata(pink)

Naselja, šole, cerkve, ruševine, mlini, pokopališča….

Tabela C-2

a. Oblika objekta na karti nam pove, čemu služi ta objekt; npr. črn, poln kvadrat = hiša, oziroma zgradba; okrogel, ali nepravilen moder krog = jezero ali ribnik.

b. Logika in pomen barve morata iti skupaj. Npr. modra predstavlja vodo. Če vidiš moder simbol z travo, je to verjetno močvirje.

c. Velikost simbolov nam prikaže približno velikost objekta. Večina simbolov je povečanih 6 do 10 krat, tako da jih lahko opaziti.

d. Uporabljaj legendo; vsebuje in opisuje večino simbolov, ki so na prikazani na karti.

Page 350: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-22

3.

IDENTIFICIRAJ PODATKE V LEGENDI.

a. Podatki na vrhu karte.(1) V levem zgornjem kotu se nahaja: GEOGRAFSKA LOKACIJA KARTE z MERILOM KARTE.(2) V zgornji sredini se nahaja: IME KARTE.(3) V desnem zgornjem kotu se nahajajo podatki o: NAKLADI, SERIJI, ime AGENCIJE, ki je

izdala karto in ŠTEVILKA KARTE.

b. Podatki na desni strani in na dnu karte.(1) Na desni strani karte se nahajajo: LEGENDA, KRAJŠAVE in SLOVAR, RAZDELITEV VTK

in RAZDELBA ZA VIŠINO ( metri / feet). (2) V spodnji levi strani se nahajajo: PODATKI o IZDAJI, G-M kot, MERIDIANSKA

KONVERGENCA, MAGNETNA DEKLINACIJA, MAGNETNI ODKLON, in LETNA SPREMEMBA.

(3) Na spodnji sredini se nahajajo: VODIČ za določanje PRAVOKOTNIH KOORDINAT, podatki o EKVIDISTANCI in MERILNA SKALA (za merjenje razdalj) v metrih/miljah/navtičnih miljah.

(4) V spodnjem desnem kotu se nahajajo: DIAGRAM NAGIBOV in podatki o IZDAJI in SERIJI karte.

Page 351: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-23

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina: UGOTOVI POMEN PODATKOV NA VOJAŠKI KARTI

SVV-1-06-004Priprava na preverjanje:

Priprava: Na vojaški karti 1:50,000, označi (obkroži) podatke, ki jih karta vsebuje. Poljubno jih označi z črkami od A do J. Označi (obkroži) območja na karti, ki so obarvana. Poljubno jih označi z številkami od 1 do 10. Podatki in območja so navedeni na ocenjevalnem listu. Imej pri roki list papirja in dve pisali za vojaka, ki ga preverjaš/ocenjuješ. Za vse vojake ki jih imaš namen preverjati, imej pripravljene papirje, karte in pisala.

Navodilo vojaku: Povej vojaku, da naj napiše, kaj katera črka/število ki označujejo določena območja na karti, predstavlja.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. Ime karte2. Serijska številka karte3. Geografska lokacija karte in merilo karte4. Mrežni Magnetni Odklon (G-M kot)5. Legenda karte6. Merilna skala (za merjenje razdalj)7. Magnetna deklinacija8. Vodič za določanje pravokotnih koordinat9. Razdelitev VTK

10. Diagram nagibov

11. Najdi 2 od 2 značilnih umetnih objektov (na karti označenih z ČRNO barvo)

12. Najdi 2 od 2 vodna območja13. Najdi 2 od 2 območja, ki so poraščena z vegetacijo

14.Najdi 2 od 2 umetna objekta (glavne ceste, naselja), ki so označena z RJAVO ali RDEČE-RJAVO barvo

15. Najdi 2 od 2 konturne linije (označene z RJAVO ali RDEČE-RJAVO BARVO)

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 352: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-24

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 353: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-25

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina:SVV-1-06-005 UGOTOVI POMEN TERENSKIH ZNAČILNOSTI NA KARTIIdentify Terrain Features on a Map

Pogoji izvedbe: Vojak ima na voljo standardno vojaško karto v merilu 1:50,000.

Standardi: Vojak pravilno identificira 5 glavnih/večjih in 3 manjše terenske značilnosti na karti.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. IDENTIFICIRAJ TERENSKE ZNAČILNOSTI V TABELI T-1; postopki so na vseh vrstah kart enaki, ne glede na razdalje med izohipsami (plastnicami), vendar se moraš zavedati, da je lahko hrib na področju Gorenjske veliko višji, kot recimo hrib v Dravski dolini. Sposoben moraš biti prepoznati vse terenske značilnosti, da boš lahko na zemljišču našel določene točke, oziroma da se boš uspešno orientiral , ter navigiral iz ene do druge točke (slika C-3 do C-10).

INŠTRUKTOR! Zapomni si: Med usposabljanjem svojim vojakom demonstriraj,kako si lahko hitro zapomnijo vse terenske značilnosti s pomočjo pesti in roke (glej sliko 1 in 2). S pomočjo pesti in dlani lahko vojakom prikažeš, kako zgleda vsaka terenska značilnost v naravi.

Slika -1. Uporaba pesti za prikaz terenskih značilnosti

Slika-2. Uporaba dlani za prikaz terenskih značilnosti.

Page 354: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-26

Terenska značilnost

Opis Simbol na karti

HRIB(slika-3A, 3B)

Točka manjšega območja na višje ležečih površinah, iz katere se teren spušča v vseh smereh.

Plastnice, ki tvorijo koncentrične kroge.

GREBEN(slika-4A, 4B)

Linija / serija med seboj povezanih hribov z različno nadmorsko višino

Plastnica, v obliki črke U ali V, ki se zaključuje vstran od vrhahriba.

SOTESKA(slika-5A, 5B)

Ponavadi nižje ležeče površine, z dovolj manevrskega prostora, s strani omejene z hribovjem. Po sredini doline ponavadi teče potok/reka.

Plastnice v obliki črke U, ki se paralelno združujejo z potokom/reko na dnu doline in prikazujejo smer toka reke/potoka.

SEDLO(slika-6)

Spodnja točka / spust med dvema hriboma.

Sedla na kartah ponavadi tvorijo obliko peščene ure.

DEPRESIJA(slika-7A, 7B)

Globel, vrtača, luknja. Zaključena plastnica, z kratkimi črticami usmerjenimi v center globeli, luknje.

Tabela-1. Glavne terenske značilnosti.

Slika-3.A. Hrib.

Slika-3.B. Hrib

Page 355: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-27

Slika-4.A. Greben / Linija med seboj povezanih hribov.

Slika-4.B. Greben

Slika-5.A. Soteska.

Page 356: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-28

Slika-5.B. Soteska

Slika-6. Gorsko sedlo.

Slika-7.A. Depresija / globel / vrtača.

Page 357: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-29

Slika-7.B. Depresija.

Terenska značilnost

Opis Simbol na karti

RAZ(slika – 8)

Spust iz višinskih točk, grebenov in hribov, ki štrlijo iz strani grebena.

Plastnica v obliki črke U ali V, usmerjena vstran od vrha hriba.

PREPAD / PEČINA

(slika – 9A, 9B)

Strmo, skoraj vertikalno pobočje. Plastnice, blizu druga drugi, aliPlastnice z kratkimi črticami, usmerjenimi proti nižini

HUDOURNIK(slika – 10A, 10B)

Podobno manjšim soteskam, kjer je zelo malo ali nič manevrskega prostora. Potekajo vzdolž gorskih sedel.

Plastnice v obliki črke V.

Tabela-2. Manjše terenske značilnosti.

Slika-8. Raz / spust iz grebena, ali hriba.

Page 358: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-30

Slika-9.A. Prepad / pečina, skoraj vertikalno pobočje.

Slika-9.B. Prepad / Pečina.

Slika-10.A. Hudournik

Page 359: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-31

Slika-10.B. Hudourniki potekajo vzdolž gorskih sedel.

Page 360: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-32

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 361: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-33

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina: UGOTOVI POMEN TERENSKIH ZNAČILNOSTI NA KARTI

SVV-1-06-005Priprave za preverjanje:

Priprava: Za to veščino uporabljaj standardno karto v merilu 1:50,000. Na karti najdi in z pisalom obkroži/označi vseh 5 glavnih/večjih in 3 manjše terenske značilnosti. Poljubno vse označene terenske značilnosti oštevilči od 1 do 8. Vojaku zagotovi pisalo, papir in označeno karto.

Razlaga vojakom: Povej mu, da naj na list papirja napiše številke od 1 do 8. Povej mu, da naj pod vsako številko zapiše ustrezne terenske značilnosti, ki so označene / obkrožene in oštevilčene na karti.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

VOJAK NA KARTI PRAVILNO NAJDE GLAVNE TERENSKE ZNAČILNOSTI:a. Hribb. Grebenc. Soteskad. Sedloe. Depresija

2.VOJAK NA KARTI PRAVILNO NAJDE MANJŠE TERENSKE ZNAČILNOSTI:

a. Razb. Pečina / prepadc. Hudournik

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 362: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-34

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 363: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-35

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina:SVV-1-06-006 DOLOČI PRAVOKOTNE KOORDINATE TOČKE NA KARTIDetermine the Grid Coordinates of a Point on a Military Map

Pogoji izvedbe: Na terenu dobiš standardno vojaško karto v merilu 1:50,000 na terenu, koordinatomer z razdelbo 1:50,000, svinčnik, list papirja, in točko na karti, ki ji moraš določiti koordinate.

Standardi: določi 6 (8) mestno koordinato za točko na karti z 100 (50)metrsko natančnostjo. Zapiši koordinato z pravilno dvo-črkovno oznako 100.000 metrskega kvadrata.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOVZapomni si:

1. Vojaška karta ti omogoča natančno ugotavljanje tvojega položaja. Karta ima vertikalne (od vrha do dna) in horizontalne črte (od leve proti desni). Te črte formirajo kvadratke s stranico 1,000 metrov v naravi, ki jim rečemo kvadranti.

2. Črte ki tvorijo kvadrante so oštevilčene po zunanjem robu karte. Dva kvadranta nikoli nimata iste številke.

3. Natančnost določanja položaja je razvidna iz števila številk v koordinatnem zapisu; več številk, bgolj točna lokacija. Na primer: 1996—nekje v kvadrant s stranico 1000 m. 192961—nekje v območju 100 × 100m.

1. Poglej sliko C-11. Tvoja točka je v kvadrantu 1181. Da ugotoviš kvadrant, začni z leve in beri številke v desno, dokler ne prideš do 11, prve polovice zapisa kvadranta. Nato beri gor do 81 - druga polovica. Tvoja točka je nekje v kvadrantu 1181.

Slika C-11. Kvadrant 11812. Določi položaj na najbližjih 100m. Kvadrant 1181 ti pokaže tvojo bližnjo soseščino,toda znotraj njega je velika površina (1km). Da bi dobil

bolj natančen zapis položaja, dodaj dodatno številko prvi polovici zapisa in dodatno številko drugi polovici zapisa, tako da bo tvoj položaj zapisan s šestimi številkami namesto s štirimi.

Da bi dobil te dve dodatni številki, si predstavljaj da je znotraj vsakega kvadranta 10 črt, ki tečejo s severa proti jugu in drugih 10, ki tečejo z vzhoda proti zahodu. Z njimi nastanejo 100 krat manjši kvadratki. Določiš lahko, kje so te namišljene črte (slika C-12).

Page 364: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-36

Slika C-12. Razdelitev kvadranta 1181

Recimo, da si na sredini med koordinatno črto 11 in koordinatno črto 12. Torej je naslednja številka 5 in prvi del zapisa tvojega položaja je 115. Recimo še, da si 3/10 razdalje med horizontalnima koordinatnima črtama 81 in 82. potemtakem je druga polovica zapisa tvojega položaja 813. Zapis položaja bi bil 115813 (slika C-12). (Če si točno na črti 81, bo drugi del zapisa 810.)3. Uporabi koordinatomer. Uporaba koordinatomera je najbolj natančen način da določiš koordinate neke točke na terenu. Ni ti

treba uporabljati namišljenih črt, ker lahko točne koordinate odčitaš z razdelbe. Ta razdelba je na koordinatomeru (Slika C-13) ali pa na protraktorju (slika C-14). Oba pripomočka imata obe razdelbi, v merilu 1:25,000 in 1:50,000. Kadar uporabljaš enega od pripomočkov se prepričaj da uporabljaš razdelbo v ustreznem merilu glede na karto..

Slika C-13. Koordinatomer

Page 365: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-37

Slika C-14. Protraktor

a. Najdi kvadrant v katerem se nahaja točka (na primer, točka A, slika C-15) (točka naj bi bila že vrisana na karti).

b. Številka na vertikalni črti, na levi (zahodni) strani kvadranta ti da prvo in drugo številko zapisa koordinate.

c. Številka na vertikalni črti, na spodnji (južni) strani kvadranta ti da četrto in peto številko zapisa koordinate.

d. Postavi koordinatomer na spodnjo, horizontalno črto kvadranta v katerem je točka A da ugotoviš še tretjo in šesto številko zapisa koordinate.

e. Prepričaj se da so ničle na razdelbi v spodnjem levem (jugozahodnem) vogalu kvadranta v katerem je točka A (slika C-15).

Slika C-15. Namestitev koordinatomera

Page 366: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-38

f. Povleci koordinatomer v desno, dokler točka A ne doseže vertikalna (desne) razdelbe, pri tem pa je spodnji del razdelbe se vedno na spodnji koordinatni črti kvadranta (slike C-16 in C-17). Da določimo 6-številčno koordinato, odčitamo 100-metrsko oznako ki je najbližja vertikalni koordinatni črti in to je tretja številka števila 115. 100-metrska oznaka na vertikalni razdelbi, ki je najbližja točki A je šesta številka števila 813. Ko obe sestaviš dobiš zapis 115813.

Slika C-16. Poravnanje koordinatne razdelbe

Slika C-17. Poravnanje koordinatomera

g. Pravilni dvo-črkovno oznako 100,000-metrskega kvadranta najdeš na robu karte, med robnimi podatki.

h. Zapiši dvo-črkovno oznako 100,000-metrskega kvadranta pred koordinate, GL115813.

Page 367: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-39

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina: DOLOČI PRAVOKOTNE KOORDINATE TOČKE NA KARTI

SVV-1-06-006Priprave za preverjanje:

Sredstva: Vojaku daj standardno vojaško karto v merilu 1:50,000, koordinatomer v merilu 1:50,000, svinčnik, papir, in točko na karti za katero naj ugotovi koordinate.

Pojasnilo vojaku: Vojaku povej, naj določi dvo-črkovno oznako 100.000 metrskega kvadrata in šest-številčno koordinato na karti določene točke in zapiše 6- številčno koordinato s pravilno dvo-črkovno oznako 100 km kvadrata

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. DOLOČI 6-ŠTEVILČNO KOORDINATO OZNAČENE TOČKE

2.ZAPIŠE 6-ŠTEVILČNO KOORDINATO Z PRAVILNO DVO-ČRKOVNO OZNAKO 100 KM KVADRATA.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 368: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-40

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 369: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-41

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina:SVV-1-06-007 DOLOČI VIŠINO TOČKE NA KARTI 1:50,000Determine the Elevation of a Point on the Ground Using a Map

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš standardno karto v merilu 1:50,000 na kateri je označena točka, in pisalo.

Standardi: Vojak pravilno določi višino točke na karti (toleranca: 10 metrov)OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1. NA KARTI NAJDI PLASTNICE in UGOTOVI RAZDALJE MED NJIMI – ekvidistanco.a. Rjave črte/linije na karti se imenujejo plastnice. Imenujemo jih tudi slojnice, izohipse ali

horizontale.Vsaka plastnica prikazuje nadmorsko višino. Plastnice se nikoli ne križajo med seboj. Na spodnjem delu karte so napisani podatki o intervalih med plastnicami – ekvidistanca, kar pomeni razliko v višini (elevaciji) med dvema plastnicama. Na standardnih vojaških kartah v merilu 1: 50,000 je ekvidistanca večinoma 20 metrov.

Primer: točka A je za 80 metrov višje, kot točka B na sliki-1 spodaj.

Slika-1. Plastnice.

b. Smer vzpona zlahka določimo – vsaka peta plastnica je debelejše poudarjena in so ponavadi opremljene s številkami, ki nam povedo njihovo absolutno višino v metrih. Takšne plastnico imenujemo tudi glavne plastnice.

Na spodnji sliki -2 vidimo, da se teren iz točke B proti točki A dviga.

Slika-2. Razdalje med plastnicami / ekvidistanca.

Page 370: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-42

c. Široko razmaknjene plastnice prikazujejo blag vzpon. Bližje skupaj narisane plastnice pa prikazujejo strm vzpon (slika-3). Bolj ko so plastnice bližje druga drugi – strmejši je vzpon.

Slika-3. Prikazovanje strmine.

d. Če so plastnice na vrhu hriba narisane blizu druga drugi – prikazujejo točkast vrh hriba. Če so plastnice na vrhu hriba narisane narazen druga drugi – prikazujejo položen vrh hriba (slika-4)

Slik-4. Prikaz točkastega in položnega vrha hriba.

Page 371: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-43

2. DOLOČI VIŠINO.

a. Na karti najdi točko, ki ji želiš določiti višino. (Lahko je že vrisana/označena na karti, ali pa ti je podana z 8-mestnimi koordinatami).

b. Iz podatkov v legendi karte (spodnji del karte) odčitaj ekvidistanco (razdaljo med plastnicami).c. Najdi glavno (debelejše tiskano) plastnico, ki je najbližja točki, ki ji določaš višino.d. Na glavni plastnici odčitaj njeno višino v metrih – sledi glavni plastnici, dokler ne najdeš vpisano

številko, ki prikazuje njeno višino v metrih.e. Od glavne plastnice (debelejše) preštej ali odštej osnovne plastnice do naše točke, ki ji določaš

višino. Če je naša točka točno na plastnici – je višina točke višina plastnice, ki seka našo točko.

Če pa je naša točka med dvema plastnicama:(1) Če je točka od najbližje plastnice oddaljena manj kot eno četrtino razdalje med

plastnicama – je višina točke enaka višini najbližje plastnice.(2) Če je točka od najbližje plastnice oddaljena od ene do treh četrtin razdalje med

plastnicama – dodaj višini spodnje plastnice eno polovico njene razdalje / ekvidistance.

f. Za določanje višine neoznačenega vrha hriba (brez trigonom.točke/kote) – dodaj najvišje vrisani plastnici, ki obkroža vrh hriba eno polovico njene ekvidistance.

g. Za določanje globine dna globeli / depresije – od najnižje vrisane plastnice, ki obkroža globel odštej eno polovico njene ekvidistance. Vrtače, globeli, depresije so na kartah označene zznakom minus (-) v sredini.

h. Ponekod v ravninskih in manj razgibanih terenih nam osnovne plastnice ne prikazujejo terena dovolj podrobno. V takem primeru si pomagamo s pomožnimi plastnicami, ki so na karti prikazane tanko črtkano. Če še to ne zadostuje, lahko osnovno plastnico razdelimo na 4 dele. Takšne plastnice so na karti prikazane pikčasto.

i. Trigonometrične točke in višinske točke (kote) nam prav tako prikazujejo točke z znano, določeno višino.

Page 372: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-44

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 373: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-45

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina: DOLOČI VIŠINO TOČKE NA KARTI 1:50,000

SVV-1-06-007Priprave za preverjanje:

Priprava: Vojaku zagotovi standardno karto v merilu 1:50,000 z označeno točko (A) in pisalo. Lahko pa vojaku podaš točko (A) z 8-številčnimi koordinatami ; takrat mu moraš zagotoviti še protraktor (združitev dveh veščin: Najdi PK na karti in Določi višino).

Razlaga vojakom: Povej mu, da mora določiti višino točke A.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.DOLOČI PRAVILNO VIŠINO TOČKE NA KARTI.- toleranca: +/-10 metrov

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 374: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-46

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 375: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-47

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina:SVV-1-06-008 UGOTOVI LOKACIJO S PRIMERJAVO ZEMLJIŠČADetermine a Location on the Ground by Terrain Association

Pogoji izvedbe: Podnevi na terenu na neznani lokaciji, standardna vojaška karta v merilu 1:50,000, list papirja, svinčnik, protraktor in znana točka na terenu.

Standardi: Določi 6-številčno koordinato svojega položaja s 100 metrsko toleranco v sedmih minutah!

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.DOLOČI TERENSKE POSEBNOSTI LOKACIJE KJER SE NAHAJAŠ.

Za pomoč glej SVV-1; Ugotovi pomen terenskih značilnosti na karti.

2. DOLOČI VRSTE TERENSKIH POSEBNOSTI, KI OBKROŽAJO TVOJ POLOŽAJ.

3.ORIENTIRAJ KARTO.

Za pomoč glej SVV-1; Orientiraj karto s pomočjo terenskih značilnosti.

5.DOLOČI ŠTIRI GLAVNE SMERI (SEVER, JUG, VZHOD IN ZAHOD).

Za pomoč glej SVV-1, Določi koordinate točke na karti.

6.

DOLOČI SVOJ POLOŽAJ.

a. Primerjaj terenske značilnosti s prikazanimi na karti.b. Ko si ugotovil kje se terenske posebnosti na zemljišču in na karti sovpadajo, s pomočjo

protraktorja določi koordinate točke.

Page 376: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-48

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 377: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-49

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina: UGOTOVI LOKACIJO S PRIMERJAVO ZEMLJIŠČA

SVV-1-06-008Priprave za preverjanje:

Pogoji: izberi zemljišče ki ga prikazuje vojaška karta. Na tem mestu pripravi terensko mizo, vojaško karto območja v merilu 1:50,000, svinčnik, list papirja in protraktor/koordinatomer.

Povej vojaku: Vojaku ukaži naj določi šest-mestno koordinato svojega položaja v sedmih minutah. Pove/pokaži mu eno od glavnih smeri neba (sever, jug, vzhod, zahod).

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. PREPOZNA TIP TERENSKE ZNAČILNOSTI TVOJEGA POLOŽAJA.

2. PREPOZNA TERENSKE ZNAČILNOSTI V OKOLICI.

3. ORIENTIRA KARTO.

4. DOLOČI PREOSTALE TRI GLAVNE SMERI NEBA.

5. PREPOZNA ISTE TERENSKE ZNAČILNOSTI NA KARTI.

6.DOLOČI ŠEST-ŠTEVILČNO KOORDINATO SVOJEGA POLOŽAJA

(IZBRANA TOČKA JE V RADIJU 100M OD DEJANSKEGA POLOŽAJA)

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 378: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-50

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 379: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-51

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina:SVV-1-06-009 IZMERI RAZDALJE NA KARTI 1:50,000Measure Distance on a Map

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš karto v merilu 1:50,000, protraktor, trak papirja z enim ravnim robom in pisalo.

Standardi: 1. Pravilno izmeri razdaljo – zračno linijo med označenimi točkami v metrih. Toleranca do 5%.

a. S pomočjo protraktorjab. S papirnatim trakom

2. Pravilno izmeri dolžino ovinkaste poti med dvema označenima točkama v metrih. Toleranca do 10%.

a. S papirnatim trakomOPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1. IZMERI RAZDALJO – ZRAČNO LINIJO MED DVEMA TOČKAMA NA KARTI.A. S protraktorjem:

a. Preveri merilo karte.b. Na karti najdi označeni točki (A in B).c. Na protraktorju najdi ustrezno merilno skalo.

Pozor: Pazi da na protraktorju izbereš pravilno merilno skalo. Zgornja skala je za karte v merilu 1:25,000; spodnja pa za karte v merilu 1:50,000!

d. S ustrezno merilno skalo poveži obe točki.e. Odčitaj razdaljo (v metrih).

B. S papirnatim trakom:a. Na karti najdi označeni točki (C in D).b. Uporabi papirnati trak z vsaj enim ravnim robom.c. S trakom poveži obe točki.d. Na traku označi razdaljo med točkama (slika 1).

Slika 1. Na trak označi dobljeno razdaljo med točkama.

e. Označeno razdaljo na traku izmeri na merilu, ki je na spodnjem delu karte (slika 2). f. Označbo na traku poravnaj s označbo 0, 1, 2 ali 3 km na merilu. Natančno odstopanje

metrov od polnih kilometrov odčitaj na levem (metrskem) koncu merila (slika 3).

Page 380: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-52

Slika 2. Merilo (spodnji del karte)

Slika 3. Odčitavanje razdalje iz merila.

Zapomni si: Če je dobljena razdalja večja od 4000 metrov, na trak označi vsakih 4000m. Dobljene 4km razdalje seštej. Natančno odstopanje od polnih kilometrov nato odčitamo na levem (metrskem) koncu merila. Seštevek polnih km in dodatnih metrov je celotna razdalja med točkama (slika 5).

2. IZMERI DOLŽINO OVINKASTE POTI MED TOČKAMA NA KARTI.

a. Na karti najdi točki E in F, ki ju povezuje pot/cesta.

b. Papirnati trak poravnaj s začetkom poti do prvega ovinka – dobljeno razdaljo označi na trak.

c. Trak poravnaj s potjo do naslednjega ovinka, označi razdaljo – ponavljaj postopke, dokler ne prideš do konca poti (slika 4A, 4B).

d. Nato dobljeno razdaljo izmeri na merilu, ki je na dnu karte (glej 1.B.f. korak in sliko 4C).

Slika 4. Merjenje razdalj poti/cest

Page 381: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-53

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina: IZMERI RAZDALJE NA KARTI 1:50,000

SVV-1-06-009Priprave za preverjanje:

Priprava: Vojaku zagotovi karto v merilu 1:50,000, trak papirja z vsaj enim ravnim robom in pisalo. Na karti naj bodo označene naslednje točke:A in B – zračna razdalja med 2 in 4 km.C in D – zračna razdalja med 2 in 4 km.E in F – zračna razdalja med 5 in 12 km. G in H – točki naj povezuje cesta/pot, z vsaj dvema ovinkoma (razdalja med 3 in 4 km.

Razlaga vojakom: Vojaku povej, da mora:1. S protraktorjem izmeriti zračno razdaljo med točko A in B.2. S papirnatim trakom izmeriti zračno razdaljo med točko C in D.3. S papirnatim trakom izmeriti zračno razdaljo med točko E in F.4. S papirnatim trakom izmeriti dolžino poti med točko G in H.

Vse dobljene razdalje mora izraziti v metrih.Toleranca pri 1. 2. in 3. nalogi je do 5%.Toleranca pri 4. nalogi je do 10%.Rezultate mora vojak ali zapisati, ali povedati ocenjevalcu.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. PREVERI MERILO KARTE.

2.S PROTRAKTORJEM PRAVILNO IZMERI ZRAČNO RAZDALJO MED TOČKO A IN B.

3. S TRAKOM PRAVILNO IZMERI ZRAČNO RAZDALJO MED TOČKO C IN D.

4. S TRAKOM PRAVILNO IZMERI ZRAČNO RAZDALJO MED TOČKO E IN F.

5. S TRAKOM PRAVILNO IZMERI DOLŽINO POTI MED TOČKO G IN H.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 382: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-54

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 383: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-55

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina:SVV-1-06-010 PRETVORBA MAGNETNEGA AZIMUTAConvert Azimuths

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš standardno vojaško karto v merilu 1: 50,000, z deklinacijskim diagramom, pisalo. Podana sta ti bila magnetni azimut in projekcijski azimut, ki ju moraš pretvoriti.

Standardi: Pretvori podan magnetni azimut v projekcijski azimut; pretvori projekcijski azimut v magnetni azimut.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. Projekcijski sever in magnetni sever se ponavadi razlikujeta za nekaj stopinj. To razliko

odčitamo iz deklinacijskega diagrama, ki se nahaja na levem spodnjem delu vojaške karte (glej sliko-1).

Slika-1. Deklinacijski diagram.2. Razliko med projekcijskim in magnetnim severom imenujemo MREŽNI MAGNETNI

ODKLON.Diagram na levem spodnjem delu karte ti pove kako spremeniti projekcijski azimut v magnetni azimut / in obratno (slika-2).

Slika-2. Mrežni magnetni odklon

Page 384: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-56

3. Poglejmo si en primer; svojo busolo nameriš v določeno točko. Na busoli odčitaš smer magnetnega azimuta 190°. Diagram na tvoji karti (glej sliko-2) ti pove, da je Mrežni Magnetni Odklon 9°. Iz busole odčitanim 190° prištej 9°; (190+9=199). Torej je tvoj PROJEKCIJSKI SEVER 199°!

4. Vrednost Mrežnega Magnetnega odklona je odvisna od tvoje lokacije na Zemlji.

Zapomni si: NA OBMOČJU SLOVENIJE ZARADI ZANEMARLJIVIH +1°59´; MREŽNI MAGNETNI ODKLON NI POTREBNO UPOŠTEVATI! POSTOPKE PA JE VSEENO DOBRO VEDETI, SAJ SI LAHKO ŽE JUTRI POSLAN NA NALOGO V TUJINO!

Mrežni magnetni odklon v SLO leta 2001 = 1°39´Letna sprememba= +4´4´ x 5 let= 20´Mrežni Magnetni odklon v SLO leta 2005/06 = +1°59´

5. Pretvori azimut, če imaš podan VZHODNI MREŽNI MAGNETNI ODKLON (glej sliko-3).

Slika-3. Pretvorba azimuta z VZHODNIM Mrežnim Magnetnim odklonom.

a. Če želimo pretvoriti magnetni azimut v projekcijski azimut, vrednost mrežnega magnetnega odklona PRIŠTEJEMO magnetnemu azimutu.

b. Če želimo pretvoriti projekcijski azimut v magnetni azimut, vrednost mrežnega magnetnega odklona ODŠTEJEMO od projekcijskega azimuta.

6. Pretvori azimut, če imaš podan ZAHODNI MREŽNI MAGNETNI ODKLON (glej sliko-4).

Slika-4. Pretvorba azimuta z ZAHODNIM Mrežnim Magnetnim odklonom.

a. Če želimo pretvoriti magnetni azimut v projekcijski azimut, vrednost mrežnega magnetnega odklona ODŠTEJEMO od magnetnega azimuta.

b. Če želimo pretvoriti projekcijski azimut v magnetni azimut, vrednost mrežnega magnetnega odklona PRIŠTEJEMO k projekcijskemu azimutu.

Page 385: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-57

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina: PRETVORBA MAGNETNEGA AZIMUTA

SVV-1-06-010Priprave za preverjanje:

Priprava: Vojaku daj standardno vojaško karto v merilu 1:50,000, list papirja in pisalo. Podaj mu Magnetni in Projekcijski sever.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora:A. podan magnetni azimut pretvoriti v projekcijski azimutB. podan projekcijski azimut pretvoriti v magnetni azimut

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. DOLOČI PRAVILNI PROJEKCIJSKI AZIMUT.

2. DOLOČI PRAVILNI MAGNETNI AZIMUT.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 386: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-58

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 387: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-59

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina:SVV-1-06-011 ORIENTIRAJ KARTO S PRIMERJAVO TERENSKIH ZNAČILNOSTIOrient a Map to the Ground by Map-Terrain Association

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš standardno vojaško karto v merilu 1:50,000, ošiljene svinčnike (ali igle). Nalogo izvajaš na terenu, podnevi.Standardi: Orientiraj karto s primerjavo terenskih značilnosti.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. ORIENTACIJA KARTE PO LINIJSKIH OBJEKTIH.Ta način izvajamo takrat, ko nimamo na voljo busole ali kompasa. Teren mora biti dovolj pregleden in dovolj naseljen (ceste, poti…). Primer (slika-1):

a. Najprej smo s primerjanjem karte in terena ugotovili, katera črta na karti ustreza črti na terenu.

b. Karto držimo v horizontalnem položaju in se postavimo na tako določeni linijski objekt.c. Karto tako dolgo sučemo, da se smeri proti drugim objektom (v našem primeru proti mlinu;

glej sliko-1) med seboj pokrivajo.

Slika-1. Poravnava karte z terenom.

Zapomni si: Če so črte, po katerih orientiramo karto daljše, je karta orientirana toliko bolj točneje.2. ORIENTACIJA KARTE PO SMEREH PROTI OBJEKTOM.Ta način orientacije je najbolj natančen. V tem primeru moramo imeti na karti točno določeno stojišče, na katerem bomo tudi na terenu orientirali karto.Primer (slika-2):

a. Naše stojišče je na koti 230. b. Karto položimo v horizontalni položaj.c. V koto 230, narisano na karti, zabodemo ostro ošiljen svinčnik, ali iglo. Karta naj bo

položena tako, da jo bomo lahko sukali okrog tega svinčnika/igle.d. Ugotovili smo, da je cerkev v vasi Rača cerkev na karti.e. Na znak za cerkev na karti nastavimo drugi svinčnik/iglo. f. S sukanjem karte okrog prvega zabodenega svinčnika/igle v koti 230 pridemo v položaj, ko

nam premica, ki povezuje svinčnik in iglo na karti, v podaljšku zadene cerkev na terenu.g. V tem hipu je karta orientirana.

Page 388: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-60

Zapomni si: Kontrolo naredimo tako, da viziramo tudi proti drugim objektom. Pomembno je, da so razdalje med objekti, proti katerim viziramo, in našimi stojišči čim večje.

Slika-2. Orientacija karte po smereh proti objektom.

Page 389: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-61

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina: ORIENTIRAJ KARTO S PRIMERJAVO TERENSKIH ZNAČILNOSTI

SVV-1-06-011Priprave za preverjanje:

Priprava: Za preverjanje te veščine uporabljaj teren, kjer so razpoznavne (naravne in umetne) terenske značilnosti. Vojakom zagotovi standardne vojaške karte območja v merilu 1:50,000. Vojakom zagotovi ošiljene svinčnike in/ali igle (za izvedbo orientacije karte po smereh proti objektom).

Razlaga vojakom: Vojakom povej, da morajo brez pomoči busole/kompasa orientirati karto.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. PRAVILNO ORIENTIRANA KARTA (PO LINIJSKIH OBJEKTIH).

2. PRAVILNO ORIENTIRANA KARTA (PO SMEREH PROTI OBJEKTOM).

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 390: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-62

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 391: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-63

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina:SVV-1-06-012 DOLOČI AZIMUT (Az) S POMOČJO PROTRAKTORJADetermine Azimuths Using a Protractor

Pogoji izvedbe: Vojak ima na voljo standardno vojaško karto v merilu 1:50,000, na kateri sta označeni dve znani točki (A in B). Na voljo ima še PROTRAKTOR, pisalo in ravnilo. Vojaku si dal nalogo, da na karti določi Az od točke A do točke B.

Standardi: Določi pravilni Az (v stopinjah in tisočitih) od tvoje lokacije (točka A) do točke B. Toleranca pri odstopanju je 1 stopinja / 00-20 tisočitov.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. Smer med eno in drugo točko, na zemljišču, ali na karti se imenuje Azimut (Az). Azimute podajamo v stopinjah ali v tisočitih, od severa v smeri urnega kazalca. Vsi azimuti na karti so pravokotni Azimuti.

a. Az v stopinjah je lahko vsaka številka od 0 do 360. 90 stopinj = VZHOD 180 stopinj = JUG 270 stopinj = ZAHOD 360 ali 0 stopinj = SEVER

b. Az v tisočitih je lahko vsaka številka od 00-00 do 64-00. 16-00 tisočitov = VZHOD 32-00 tisočitov = JUG 48-00 tisočitov = ZAHOD 00-00 ali 64-00 = SEVER

2. Za najbolj natančen način določanja Az na karti, uporabljamo protraktorje. V SV ta trenutek uporabljamo eno vrsto protraktorjev:

a. Okrogel ali kvadratni protraktor (GTA 05-02-012), ki ima merilno skalo v stopinjah in tisočitih. Notranja skala je v stopinjah, zunanja skala je v tisočitih.3. PRAVILNA UPORABA PROTRAKTORJA.

a. Označi / obkroži obe znani točki na karti (točka A in točka B)b. Z ravnilom in pisalom poveži obe točki – črta azimuta (od točke A do točke B)

Zapomni si: Črta, s katero povežemo obe točki biti dovolj dolga – tako da seka merilno skalo na protraktorju, saj drugače iz protraktorja ni mogoče natančno odčitati Az. Če sta točki preblizu, črto skozi točko B podaljšaj, tako da bo sekala merilno skalo!

c. Center protraktorja (luknjico) položi na točko, kjer zarisana črta azimuta seka eno od vertikalnih črt (sever-jug) pravokotne koordinatne mreže – vertikalno črto na protraktorju poravnaj z vertikalno črto koordinatne mreže na karti. Ta način omogoča večjo natančnost pri odčitavanju Az.

Zapomni si: Poskrbi, da je označba 0/360 stopinj, ali 00-00/64-00 tisočitov na protraktorju obrnjena proti zgornjemu vrhu (severu) karte!

d. Merilno skalo na protraktorju sledi v smeri urnega kazalca (v desno) od 0 stopinj ali 00-00 tisočitov, proti točki kjer zarisana črta Azimuta seka merilno skalo na protraktorju.

Zapomni si: Če iz protraktorja odčitavaš Az v stopinjah: vsaka krajša črtica=1 stopinja. Če iz protraktorja odčitavaš Az v tisočitih: vsaka krajša črtica=00-20 tisočitov.

Page 392: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-64

e. Iz protraktorja odčitaj Az, kjer zarisana črta seka merilno skalo (slika 1).

Slika 1. Odčitavanje Azimuta s pomočjo Protraktorja.

Page 393: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-65

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina: DOLOČI AZIMUT (Az) S POMOČJO PROTRAKTORJA

SVV-1-06-012Priprave za preverjanje:

Priprava: Vojaku zagotovi karto v merilu 1:50,000, na kateri sta označeni dve točki (A in B), protraktor, ravnilo in pisalo.To veščino lahko uriš/preverjaš tudi v temi/mraku – v taktični situaciji. V tem primeru vojak poklekne na kolena, sebe in karto pokrije s pončom, ter pod njim z ustreznim virom svetlobe opravi nalogo.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora s pomočjo protraktorja določiti Azimut od točke A do točke B. Določiti mora Azimut v stopinjah in tisočitih. Toleranca je 1 stopinja / 00-20 tisočitov.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. DOLOČI AZIMUT V STOPINJAH.

2. DOLOČI AZIMUT V TISOČITIH.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 394: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-66

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 395: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-67

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina:SVV-1-06-013 DOLOČI KONTRA-AZIMUT (KAz)Compute Back Azimuths

Pogoji izvedbe: Vojaku si podal Az (v stopinjah in tisočitih). Vojak mora podane Az pretvoriti v KAz.Standardi: Vojak pravilno pretvori Az v KAz.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. Določi KAz z uporabo stopinj. Na primer; gibaš se po Azimutu 65 stopinj, od točke A do točke B.

Nato pa se želiš vrniti na svoj začetni položaj, točko A. Takrat uporabiš KAz. To storiš tako, da prvotnemu Az=65 stopinj prišteješ 180 stopinj. Torej je tvoj KAz: 65 + 180 = 245 stopinj / KAz=245 stopinj.2. Določi KAz z uporabo tisočitov. Premikaš se od točke A do točke B, po Az=11-50 tisočitov.

Če se želiš vrniti na točko A, moraš določiti KAz. To storiš tako, da 11-50 tisočitom prišteješ 32-00 tisočitov. Torej je tvoj KAz: 11-50 + 32-00 = 43-50 tisočitov / KAz=43-50 tisočitov.

Zapomni si: Da si boš lažje zapomnil kako določiti KAz, upoštevaj naslednje PRAVILO:STOPINJE: Če je tvoj Az manj kot 180 stopinj, prištej 180 stopinj. Če je tvoj Az več od 180 stopinj, odštej 180 stopinj.TISOČITI: Če je tvoj Az manj kot 32-00 tisočitov, prištej 3200 tisočitov. Če je tvoj Az več kot 32-00 tisočitov, odštej 32-00 tisočitov.

Priprave za preverjanje: Priprava: Vojaku določi Az, enega v stopinjah in enega v tisočitih.

Razlaga vojakom: Vojaku povej, da mora podane Az pretvoriti v KAz.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. PRAVILNO DOLOČI / IZRAČUNA KAZ – AZ PODAN V STOPINJAH.

2. PRAVILNO DOLOČI / IZRAČUNA KAZ – AZ PODAN V TISOČITIH.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 396: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-68

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 397: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-69

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina:SVV-1-06-014 DOLOČI SMER BREZ POMOČI BUSOLE

Pogoji izvedbe: Podnevi in ponoči (če je na nebu jasno viden Veliki voz) vojaki ugotovijo smeri neba.

Standardi: Vojaki ugotovijo smer severa in vzhoda brez uporabe busole. Toleranca = 15°!OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1. UGOTOVI SMERI NEBA Z POMOČJO PADANJA SENCE.a. Palico na ravnem terenu zapiči vertikalno v zemljo. Izberi takšno mesto, kjer sonce meče jasne

sence na zemljišče. b. Mesto, kjer palica na tleh prikazuje svojo senco označi s kamnom (glej sliko-1).

Slika-1. Prva oznaka sence.

c. Počakaj 10 do 15 minut, da se senca premakne za nekaj centimetrov. Novi položaj sence označi s drugim kamnom (slika-2).

Slika-2. Druga oznaka sence.

Page 398: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-70

d. Skozi obe oznaki zariši ravno črto. Ta črta predstavlja smer VZHOD – ZAHOD (slika-3).

Slika-3. Črta V-Z.

e. Kako ugotovimo, na katerem koncu je VZHOD in na katerem je ZAHOD?(1) Sonce vzhaja na VZHODU in zahaja na ZAHODU.(2) Prva oznaka sence, ki si jo označil je vedno na ZAHODU, druga pa na VZHODU.(3) Senca se premika v obratni smeri.

f. Določi smer SEVERA in JUGA. Pravokotno na črto V-Z zariši črto (slika-4). Ta črta je črta SEVER-JUG.

Slika-4. Črta S-J.

2. UGOTOVI SMERI NEBA S POMOČJO URE.

Zapomni si: Uporabljaš lahko le uro s kazalci!

a. Če si na SEVERNI STRANI ekvatorja; trenutni čas (polna ura) usmeri proti soncu. Smer JUG se nahaja med trenutno uro in med 12 (glej sliko-5).

Z

V

Page 399: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-71

Slika-5. Ugotavljanje smeri s pomočjo zapestne ure – Če si na SEVERNI strani ekvatorja.

b. Če si na JUŽNI STRANI ekvatorja; uro 12 usmeri proti soncu. Smer SEVER se nahaja med trenutno uro in 12 (slika-6).

Slika-6. Ugotavljanje smeri s pomočjo zapestne ure – Če si na JUŽNI strani ekvatorja.3. PONOČI UGOTOVI SMERI NEBA S POMOČJO ZVEZDE SEVERNICE.Ponoči lahko ugotovimo smer severa tako, da na nebu najdemo zvezdo Severnico (Polaris). Položaj Severnice najlažje lociramo tako, da na nebu najprej najdemo Veliki voz. Zadnji dve zvezdi v »čaši« Velikega voza sta usmerjeni naravnost k Severnici, ki je od Velikega voza oddaljena približno za petkratno dolžino, izmerjeno med zadnjima zvezdama v »čaši« Velikega voza. Če gledamo v smer Severnice, gledamo v smer Severa; vzhod je na naši desni strani, zahod pa na levi (slika-7).

Slika-7. Ugotavljanje smeri neba s pomočjo Severnice.

Zapomni si: Med usposabljanjem, svojim vojakom razloži naslednja dejstva:1. Sonce vzhaja na VZHODU, zahaja pa na ZAHODU.2. Če si obrnjen proti SEVERU, je na tvoji desni VZHOD, na levi ZAHOD in zadaj JUG.3. Veliki Voz je po obliki podoben zajemalki.

Page 400: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-72

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 401: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-73

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina: DOLOČI SMER BREZ POMOČI BUSOLE

SVV-1-06-014Priprave za preverjanje:

Priprava: Za mesto preverjanja izberi območje, ki je ocenjevanim vojakom neznano.

Razlaga vojakom: S svojimi vojaki se premakni na območje preverjanja in jim povej, da morajo brez pomoči busole, določiti smeri neba.Med preverjanjem, vojaku NE POVEJ, kako se je odrezal(a) pri določanju smeri neba po 1. načinu (s pomočjo padanja senc). Rezultat mu sporoči šele takrat, ko bo zaključil z 2. načinom (s pomočjo ure), torej ko bo zaključil z obema korakoma naloge!

Zapomni si: Vojaka oceniš z OPRAVIL takrat, ko pravilno izvede vse tri načine (korake) naloge. Tretji korak (določanje smeri neba s pomočjo zvezde Severnice) moraš preverjati vojake na drugi lokaciji.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. UGOTOVI SMERI NEBA Z POMOČJO PADANJA SENCE.

2. UGOTOVI SMERI NEBA S POMOČJO URE.

3. UGOTOVI SMERI NEBA S POMOČJO ZVEZDE SEVERNICE.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 402: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-74

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 403: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-75

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina:SVV-1-06-015 DOLOČI MAGNETNI AZIMUT S POMOČJO JAPONSKE BUSOLE

Pogoji izvedbe: Vojak ima na voljo busolo in določeno točko na zemljišču.

Standardi: Vojak iz svoje stojne točke določi pravilni magnetni azimut do določene točke na zemljišču na oba načina.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. POZNAVANJE JAPONSKE BUSOLE.V SV poleg Recte uporabljamo tudi busolo, ki smo jo zaradi praktičnosti imenovali po izdelovalcu –Japonska Busola. V nekaterih pogledih je izredno praktična. Pri tej busoli je magnetna igla tako namagnetena in tako izdelana, da hkrati nosi tudi stekleno ploščico, na kateri je razdelba v stopinjah in tisočih. Z obračanjem igle proti severu, se nam avtomatično obrača tudi razdelba. Igla z razdelbo plava v posebni tekočini, ki dobro umirja nepotrebno gibanje igle. Tako odpade nepotrebno obračanje limba. To deloma poveča hitrost pri delu, konstrukcija pa tudi dobro kompenzira manjše nihanje na igli, ter omogoča še posebno nočno nastavitev azimuta za delo v temi.

Slika-1. Opis Japonske busole.

a. Gibljiva (plavajoča) vetrovnica se uporablja za odčitavanje smeri v katero namerimo busolo.b. Zunanji; ČRNI obroč uporabljamo za odčitavanje smeri v tisočinih (slika-2).

Slika-2. Opis gibljive (plavajoče) vetrovnice.

Page 404: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-76

c. Notranji; RDEČ obroč uporabljamo za odčitavanje smeri v stopinjah (slika-2).(1) Na vetrovnici najdemo dve razdelbi; v tisočinih in v stopinjah. Vsakih 5° ali 00-20 tisočinov

je označenih z črticami. (2) Če želimo odčitati smer, namerimo kompas v želeno smer (pokrij zarezo+mušico+točko v

želeni smeri).(3) Pod vgraviranim indeksom na steklenem pokrovu busole odčitaj smer.(4) Bodi pazljiv in med odčitavanjem drži busolo pri miru.(5) Če znaš na ta način odčitavati dobljene vrednosti, potem ne boš imel težav pri določanju

azimutov s pomočjo busole.2. DOLOČI AZIMUT.

a. Uporabi svojo busolo za določanje ali za gibanje po azimutu. Magnetna igla na busoli kaže proti magnetnemu severu. Iglo prav tako privlači kovina; na primer, vozilo, tvoja puška, električni daljnovodi. Zato pred uporabo busole poskrbi, da si dovolj oddaljen od kovinskih predmetov, ki lahko vplivajo na natančnost odčitavanja.

b. Poznamo dva načina držanja busole in merjenja.(1) Način BUSOLA-NA-LICE (slika-3):

(a) Odpri pokrov busole za 90° od podstavka. Gibljiv okvir s lupo dvigni za 45° od podstavka.

(b) Svoj palec vstavi skozi prožen obroč. S tretjim in četrtim prstom formiraj stabilno držo, kazalec iztegni ob robu podstavka busole.

(c) Z dlanjo druge roke objemi dlan roke, s katero držiš busolo.(d) Z obema rokama dvigni busolo do svojega obraza, tako da se palec, ki je v prožnem

obroču, dotika tvoje brade. (e) Poglej skozi lupo. Razdelbo na vetrnici moraš videti razločno. (f) Zarezo na gibljivem okvirju poravnaj s mušico na pokrovu busole in z izbrano točko,

do katere želiš izmeriti azimut. Poglej skozi lupo in odčitaj dobljeno vrednost pod vgraviranim indeksom za odčitavanje.

Slika-3. Način BUSOLA-LICE.

(2) Način DRŽANJE V CENTER (slika-4):

Slika-4. Način DRŽANJE V CENTER.

Zapomni si: Ta način uporabljamo samo takrat, kadar ni potrebno natančno določanje smeri!

Page 405: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-77

(a) Odpri pokrov busole do konca navzdol, tako da se pokrov poravna z podstavkom. Gibljiv okvir s lupo premaknemo do konca nazaj.

(b) Svoj palec vstavi skozi prožen obroč. S tretjim in četrtim prstom formiraj stabilno držo, kazalec iztegni ob robu podstavka busole.

(c) Palec druge roke položi med gibljiv okvir in vetrnico, kazalec iztegni ob drugem robu busole. S ostalimi prsti druge roke objemi prste pod busolo. Komolce obeh rok približaj k sebi, tako da bo busola nekje med tvojo brado in pasom.

(d) Za merjenje azimuta, premikaj celotno telo proti želeni smeri/objektu. Poglej navzdol in odčitaj azimut pod vgraviranim indeksom za odčitavanje. Ta način lahko uporabljamo ponoči.

(e) Da se izognemo tavanju v krogih med navigiranjem po terenu, se občasno ustavi in preveri azimut. Lahko se premikaš od objekta do objekta na svoji poti.

Page 406: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-78

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 407: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-79

Predmet: NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 1

Individualna veščina: DOLOČI MAGNETNI AZIMUT S POMOČJO JAPONSKE BUSOLE

SVV-1-06-015Priprave za preverjanje:

Priprava: Izberi točko, ki bo služila kot cilj in z busolo (ki jo bodo uporabljali tudi vojaki) določi azimut do te točke.

Razlaga vojakom: Izbranemu vojaku pokaži cilj/točko. Povej mu, da mora izmeriti azimut do te točke na oba načina (BUSOLA-NA-LICE in DRŽANJE-V-CENTER).

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.DOLOČI MAGNETNI AZIMUT DO TOČKE ; Z NAČINOM »BUSOLA-NA-LICE«.

Toleranca = +/- 3°

2.DOLOČI MAGNETNI AZIMUT DO TOČKE;Z NAČINOM »DRŽANJE-V-CENTER«.

Toleranca= +/- 10°

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 408: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-80

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 409: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-1

G.PREDMET 08 - POSTOPKI V OBRAMBI 1

VSEBINA

G. PREDMET 08 - POSTOPKI V OBRAMBI 1 -----------------------------------------------------G-1

SVV-1-08-001 MASKIRAJ SEBE IN SVOJO OPREMO------------------------------------------------------------------G-3OCENJEVALNI KARTON ---------------------------------------------------------------------------------------------------------G-7

SVV-1-08-002 MASKIRAJ MTS ------------------------------------------------------------------------------------------------G-9OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- G-11

SVV-1-08-003 POROČANJE – po »SALUTE/VALEČO obrazcu --------------------------------------------------- G-13OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- G-15

Page 410: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 411: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-3

Predmet: POSTOPKI V OBRAMBI 1

Individualna veščina: SVV-1-08-001 MASKIRAJ SEBE IN SVOJO OPREMO052-191-1361 Camouflage Yourself and Your Individual Equipment

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš vso osebno bojno opremo (B21S + Nahrbtnik + osebno oborožitev + čelada s maskirno prevleko). Pri sebi imaš maskirno barvico. Na sebi imaš bojno uniformo.

POSEBNI POGOJI: Če nalogo izvajaš v JRKB okolju, s maskiranjem sebe in opreme NI DOVOLJENO SPREMINJATI RKBO STANDARDE!

Standardi: Maskiraj sebe in svojo opremo – zaščiti se pred nasprotnikovim vizualnim opazovanjem, pred nasprotnikovimi infra-rdečimi/ultra-vijoličnimi, radarskimi, akustičnimi in radijskimi senzorji.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. IDENTIFICIRAJ KRITIČNE DEMASKIRNE ZNAKE:

a. PREMIKANJE.

Zapomni si: Premikanje pritegne pozornost in tema/mrak te ne zaščiti pred opazovanjem. Tvoje premikanje je lahko opaženo s prostim očesom in z infra-rdečimi / radarskimi senzorji!

(1) Svoje premike zmanjšaj na minimum.(2) Kadar moraš izvajati premike, to počni počasi in tiho.

b. OBLIKA.(1) Uporabi umetne materiale za razbitje tipičnih oblik in obrisov opreme.(2) Premikaj se po zasenčenih območjih (izkoriščaj senco).(3) Pri izvajanju nalog v bližini nasprotnika prikrij ali spremeni tipično obliko svoje čelade in

telesa z uporabo umetnih materialov.

c. SVETLOBNI ODBOJ / BLEŠČANJE.(1) Prekrij ali odstrani spodaj navedene predmete, ki odbijajo svetlobo:

- Jedilni pribor- Ogledala- Očala- Ure- Plastične mape/prosojnice- Naškrobljene uniforme- Običajne PVC vrečke za smeti- Zaščitna očala (če jih nosiš na čeladi) – uporabi maskirno nogavico/prevleko!- Cigarete in pipe- Baterijske svetilke z rdečim filtrom

Zapomni si: Pri baterijskih svetilkah (npr. Fulton) uporabljaj samo MODRE ali ZELENE filtre!

d. BARVE.(1) Svojo masko zlij z okolico. Poskrbi, da ti in tvoja oprema ne izstopa od tvojega naravnega

ozadja (glej sliko-1)

Zapomni si: Če se premikaš iz enega na drugo območje, po potrebi spremeni / prilagodi svojo masko okolici. Maska, ki te je lahko odlično maskirala na enem območju, te lahko izda na drugem (npr. prehod iz gozda na žitno polje)!

O

Page 412: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-4

2. MASKIRAJ SVOJO IZPOSTAVLJENO KOŽO.

Slika-1. Različna področja in njim primerne barve za maskiranje.

Zapomni si: Izpostavljena/ odkrita gola koža odbija svetlobo!

a. Z maskirnimi barvami prekrij svojo izpostavljeno kožo, tudi če si zelo temne polti. Kožna maščoba odbija svetlobo tudi na temni koži.

Zapomni si: Z maskirnimi barvicami učinkovito prekriješ kožno maščobo in si s tem zagotoviš zlitje z tvojim ozadjem!

Zapomni si: Maskirnih barvic NE MEHČAJ Z OLJEM ali z REPELENTOM proti insektom. Tako zmehčana barvica je NEUPORABNA ker povzroča SVETLEČO/BLEŠČEČO kožo!

Zapomni si: Najboljše maskiranje je maskiranje v PARIH; če boš maskiranje izvajal sam, je velika verjetnost, da boš nekatere dele telesa/obraza pustil nemaskirane (predvsem za ušesi, vratu…)!

b. Pri maskiranju obraza uporabljaj informacije/navodila iz spodnje tabele:KAKO MASKIRAMO:

Štrleče dele obraza…

Senčne dele obraza…MASKIRNI

MATERIALIZA PODROČJA:

Čelo, ličnice, ušesa, brada, nos

Okoli očes, pod nosom, podbradek

Ilovnata (rjava) in svetlo-zelena barva

poraščena z zeleno vegetacijo

Pobarvaj z ilovnato (rjavo) barvo

Pobarvaj z svetlo-zeleno barvo

Peščena in svetlo-zelena barva

brez zelene vegetacije

Pobarvaj z svetlo-zeleno barvo

Pobarvaj z peščeno (svetlo-rjavo) barvo

Ilovnata (rjava) in bela barva

s snegom prekrita Pobarvaj z ilovnato (rjavo) barvo

Pobarvaj z belo barvo

Zažgana pluta, oglje iz lubja, črna

barva

Uporabi, če nimaš na voljo formacijskih

maskirnih barvicUPORABI NE UPORABI

Blato Uporabi, če nimaš na voljo formacijskih

maskirnih barvicNE UPORABI UPORABI

c. Štrleča, bleščeča mesta na obrazu (čelo, ličnice, nos, ušesa in brada) pobarvaj s TEMNO BARVO.

d. Senčna mesta na obrazu pobarvaj s SVETLO BARVO.e. Izpostavljeno kožo na vratu, rokah in dlaneh pobarvaj s NEPRAVILNIMI VZORCI.

POZOR: Blato vsebuje različne bakterije. Nekatere od njih so škodljive in lahko povzročijo bolezni / infekcije. Zato uporabi blato za maskiranje le v skrajni sili!

POZOR: Pri uporabi priročnih maskirnih sredstev ki vsebujejo staro MOTORNO OLJE moraš biti IZJEMNO PAZLJIV in se naj uporablja LE V SKRAJNIH SITUACIJAH!!!

Page 413: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-5

3. MASKIRAJ SVOJO UNIFORMO in ČELADO.a. Odvihaj si rokave in zapni vse gumbe.b. Za dodatno maskiranje uniforme in čelade uporabi listje, travo, manjše vejice ali koščke maskirne

mreže (slika-2).

Slika-2. Maskiranje čelade.

Zapomni si: Z listjem, travo in vejicami boš razbil tipično obliko / obris vojaške opreme in človeške podobe, ter pripomogel k zlitju z naravnim ozadjem.

c. Pri pranju uniforme NE UPORABLJAJ ŠKROBA / mehčalca za perilo!d. Prekomerno zbledela in ponošena uniforma izgubi svoje maskirne lastnosti - zamenjaj jo z novo.

4. MASKIRAJ SVOJO OPREMO.

a. Prekrij ali odstrani vse svetleče/bleščeče dele.b. Ustrezno pritrdi/oblepi posamezne dele opreme, ki bi med nošenjem in premikanjem lahko

povzročale hrup (sponke, karabini…)

Page 414: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-6

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 415: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-7

Predmet: POSTOPKI V OBRAMBI 1

Individualna veščina: MASKIRAJ SEBE IN SVOJO OPREMO

SVV-1-08-001Priprave za preverjanje:

Priprava: Na mestu preverjanja vojakom zagotovi vse potrebne materiale in pogoje za ustrezno izvedbo veščine. Pri maskiranju obraza, naj vojaki delajo v parih.

Razlaga vojakom:Povej jim, da se pripravljajo za obrambno delovanje. Identificirati morajo vse kritične demaskirne znake, maskirati morajo izpostavljene dele kože z maskirnimi barvicami (delo v parih), ter maskirati svojo uniformo in opremo.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.IDENTIFICIRA KRITIČNE DEMASKIRNE ZNAKE:a. Zmanjša premikanje na minimum, premika se počasi in tiho.b. Razbije/popači svoj obris/obliko.c. Prekrije ali odstrani vse svetleče predmete.d. Z maskiranjem se zlije z naravnim okoljem

2.

MASKIRA SVOJO IZPOSTAVLJENO KOŽO:a. Izbere pravo kombinacijo barv za trenutno področje.b. Z maskirno barvico pobarva izpostavljeno kožo na obrazu z nepravilnimi

vzorci.c. Z maskirno barvico pobarva izpostavljeno kožo na vratu, rokah in dlaneh z

nepravilnimi vzorci.

3.MASKIRA SVOJO UNIFORMO in ČELADO:

a. Njegova uniforma ni škrobljena in pobledela.b. Ima odvihane rokave in zapete vse gumbec. Z listjem, travo… razbije/popači svoj obris/obliko

4.MASKIRA SVOJO OPREMO:

a. Prekrije ali odstrani vso opremo/predmete, ki odbijajo svetlobob. Ustrezno pritrdi predmete/ dele opreme, ki bi med nošenjem/premikanjem

povzročale hrup

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 416: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-8

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 417: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-9

Predmet: POSTOPKI V OBRAMBI 1

Individualna veščina: SVV-1-08-002 MASKIRAJ MTS052-191-1362 Camouflage Equipment

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš opremo/MTS, ki jo moraš zamaskirati (npr. vozila / kamion, terensko vozilo, Valuk). Na voljo imaš formacijska maskirna sredstva (maskirne mreže / LCSS), ali pa priročen / naravni material (vreče peska, krpe/trakove iz uniform, vrečevina…). Na sebi imaš bojno uniformo.POSEBNI POGOJI: Če nalogo izvajaš v RKB okolju, s maskiranjem MTS NI DOVOLJENO SPREMINJATI RKBO STANDARDE!Standardi: MTS je maskirana tako, da so vsi bleščeči deli pokriti, preostali deli so prekriti z nepravilnimi vzorci –maskirana MTS se zlivajo z naravno okolico. MTS so maskirana tako, da so zaščitena pred vizualnim odkritjem, in varna pred infra-rdečimi, ultra-vijoličnimi, radarskimi, akustičnimi in radijskimi senzorji.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. MTS SKRIJ Z PREMEŠČANJEM v/pod….

a. naravne zaklone (vedno, ko je to mogoče).b. naravne senčne dele/območjac. naravne ali izdelane depresije/jame/vdolbine na zemljiščud. tako, da so prekrita z obstoječo vegetacijo, ki obkroža MTS

2. UPORABI MASKIRNE MREŽE ali druge NARAVNE/PRIROČNE MATERIALEZa razbitje tipičnih oblik in obrisov opreme – tako da se zlijejo z okolico (slika-1).

1. Maskirno mrežo premaknemo iz sprednjega dela vozila, kjer jo transportiramo v boju na sredino vozila, ter jo enakomerno vlečemo proti zadnjemu oz. sprednjemu delu vozila

2. Maskirno mrežo pritrdimo na vsaki strani vozila na treh mestih s klini (pazimo, da pustimo odvečni del mreže)

3. Maskirno mrežo na več mestih podpremo z noslilnimi palicami (pazimo, da ne dajemo palic na vozilo)

4. Maskirno mrežo po potrebi s palicami spustimo (pazimo na možnost premika vozila)

Slika-1. Položaj mreže in vozila (LKOV 6x6) Slika-2. Uporaba Maskirne mreže

3. PREKRIJ VSE SVETLEČE DELE OPREME(npr. žarometi, reflektorji, ogledala in vetrobranska stekla).4. MASKIRAJ / ZABRIŠI SLEDI, KI VODIJO DO OPREME(npr. kolesnice, odtisi…)

Page 418: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-10

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 419: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-11

Predmet: POSTOPKI V OBRAMBI 1

Individualna veščina: MASKIRAJ MTS

SVV-1-08-002Priprave za preverjanje:

Priprava: Na mestu preverjanja zagotovi različna MTS, ki jih morajo vojaki zamaskirati.

Razlaga vojakom: Povej mu, da se z enoto pripravlja na obrambno delovanje in da mora zamaskirati vozilo, ali kos opreme.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

MTS SKRIJE Z PREMEŠČANJEM v/pod….a. naravne zaklone (vedno, ko je to mogoče).b. naravne senčne dele/območjac. naravne ali izdelane depresije/jame/vdolbine na zemljiščud. MTS so prekrita z obstoječo vegetacijo, ki je v okolici

2. UPORABI MASKIRNE MREŽE ali druge NARAVNE/PRIROČNE MATERIALE

3. PREKRIJE VSE SVETLEČE DELE OPREME

4. MASKIRA / ZABRIŠE VSE SLEDI, KI VODIJO DO OPREME

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 420: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-12

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 421: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-13

Predmet: POSTOPKI V OBRAMBI 1

Individualna veščina: SVV-1-08-003 POROČANJE – po »SALUTE/VALEČO obrazcu301-371-1000 Report Intelligence Information

Pogoji izvedbe: Na terenu/bojišču/patruljiranju si opazil nasprotnikovo aktivnost / pomembne pojave na zemljišču, ali/in pomembne vremenske spremembe/pojave. O videnem moraš takoj poročati v višje poveljstvo (po liniji poveljevanja) po radiu, žici, telefonu ali preko kurirja.

Standardi: Rezultate svojega opazovanja poročaj po obrazcu SALUTE/VALEČO v višje poveljstvo v petih (5) minutah od odkritja nasprotnikove aktivnosti. Pravilno poročaj vseh 6 točk po SALUTE/VALEČO obrazcu.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV1. ODKRIJ / UGOTOVI AKTIVNOST NASPROTNIKA.

Ugotovi, ali gre za SOVRAŽNO, ali za PRIJATELJSKO aktivnost. Če ne moreš identificirati enote, poročaj: AKTIVNOST NEZNANE ENOTE/VOJAKOV. 2. UPORABI SALUTE OBRAZEC.

a. Poročilo o odkritju/ opažanju (spot report) vsebuje vse potrebne informacije in ga uporabljamo takrat, ko je čas/hitrost oddaje poročila pomembna. Poročilo o odkritju nima predpisanega obrazca/formata, vendar z uporabo enostavnega SALUTE obrazca zajamemo vse pomembne podatke.

b. Razloži kratico SALUTE:(1) S – Size / Velikost. Število oseb/vojakov, vozil, letal, ali velikost objekta.(2) A – Activity / Aktivnost. Podrobnosti o aktivnostih; na primer: smer premikanja,

vkopavanje vojakov, artilerijski ogenj, vrsta napada, RKB aktivnosti, …(3) L – Location / Lokacija. Kje si opazil aktivnost. Vsebuje pravokotne koordinate, ali znane

(vnaprej določene) orientirje.(4) U – Unit / Enota. Kakšna enota izvaja aktivnosti. Če ne moreš identificirati uniforme,

poročaj o vseh detajlih na uniformi; na primer: našitki, barva, pokrivala, registrske tablice/ oznake na vozilih….

(5) T – Time / Čas. KDAJ SI OPAZIL aktivnosti in ne KDAJ SI ZAČEL POROČATI o opaženih aktivnostih. Vedno poročaj po lokalnem času.

(6) E – Equipment / Oprema. Orožje, vrsta vozil, orodja. Če ni mogoče identificirati opreme, zberi in poročaj o vseh detajlih, ki jih lahko opaziš – tako da bo lahko identifikacijo izvedlo višje poveljstvo.

c. OPOMBE. Vsebujejo vse druge podatke/informacije, ki jih ne moreš razvrstiti v SALUTE obrazec.

Zapomni si: Namesto tujke SALUTE, lahko uporabiš tudi Slovensko kratico: VALEČO!

3. POROČAJ V VIŠJE POVELJSTVO (po liniji poveljevanja).

Page 422: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-14

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 423: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-15

Predmet: POSTOPKI V OBRAMBI 1

Individualna veščina: POROČANJE – po »SALUTE/VALEČO obrazcu

SVV-1-08-003Priprave za preverjanje:

Priprava: Uporabi dva do štiri markirante – oblečeni naj bodo v nasprotnikovo uniformo (če je mogoče). Določi jim takšen položaj, od koder bodo lahko vidni s prostim očesom (ali z daljnogledom, če je na razpolago). Markirantom določi naloge; npr. postavljanje tabora, vkopavanje, čiščenje orožja, popravilo vozila, ali preučevanje karte. Vojakom, ki jih preverjaš zagotovi standardno vojaško karto območja v merilu 1:50,000 in protraktor. Če boš od vojakov zahteval pisno poročilo, jim zagotovi papir in pisala. Če boš od vojakov zahteval poročanje po radijski zvezi, zagotovi dve RP in načrt zvez.

Razlaga vojakom: Povej jim, da morajo zapisati, ali po RP poročati o zapaženih nasprotnikovih aktivnostih v višje nadrejeno poveljstvo.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

ZABELEŽI VSE POMEMBNE PODATKE O NASPROTNIKOVIH AKTIVNOSTIH PO SALUTE/VALEČO OBRAZCU:a. Size/velikost.b. Activity/aktivnost.c. Location/lokacija.d. Unit/Enota.e. Time/čas.f. Equipment/oprema.

2.VSE PODATKE POROČA V VIŠJE POVELJSTVO V 5-TIH MINUTAH PO ODKRITJU NASPROTNIKOVIH AKTIVNOSTI.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 424: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-16

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 425: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] H-1

H.PREDMET 09 - ZVEZE / KOMUNICIRANJE 1

VSEBINA

H. PREDMET 09 - ZVEZE / KOMUNICIRANJE 1 -------------------------------------------------H-1

SVV-1-09-001 PRIPRAVI RP TADIRAN PRC-04 ZA DELO------------------------------------------------------------H-3OCENJEVALNI KARTON ---------------------------------------------------------------------------------------------------------H-5

SVV-1-09-002 TABLICA ČRKOVANJA (SLO & NATO) -----------------------------------------------------------------H-7OCENJEVALNI KARTON ---------------------------------------------------------------------------------------------------------H-7

SVV-1-09-003 PREVERJANJE INDUKTORSKEGA TELEFONA M-63----------------------------------------------H-9OCENJEVALNI KARTON ---------------------------------------------------------------------------------------------------------H-9

SVV-1-09-004 POSTAVLJANJE TAKTIČNE TELEFONSKE ZANKE--------------------------------------------- H-11OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- H-13

SVV-1-09-005 PRIPRAVI RP HARRIS RRC-05 ZA DELO ------------------------------------------------------------ H-15OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- H-15

SVV-1-09-006 BRISANJE PROGRAMA RP HARRIS RRC-05------------------------------------------------------- H-17OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- H-17

SVV-1-09-007 VZPOSTAVLJANJE IN PREVERJANJE ZVEZE V BREZŽIČNEM PROMETU -------------- H-19OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------- H-21

Page 426: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] H-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 427: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] H-3

Predmet: ZVEZE / KOMUNICIRANJE 1

Individualna veščina:SVV-1-09-001 PRIPRAVI RP TADIRAN PRC-04 ZA DELO113-587-1064 Prepare SINGARS (Manpack) For Operation

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš radijsko postajo TADIRAN PRC-04, z vsemi pripadajočimi sklopi. Imej pripravljen načrt dela postaje.

Standardi: Vojak pravilno pripravi RP za delovanje.

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI1. IZVEDI VIZUALNI PREGLED NAPRAVE IN KOMPLETA.

(1) TADIRAN RC-04 sprejemno-oddajni del.(2) Antene 0.9m (tračna); in 2.7m (paličasta)(3) Prilagoditveni člen AB-288(4) Gibljivi nosilec tračne antene (gosji vrat)(5) Nosilec paličaste antene (AB-591)(6) Dva NiCd akumulatorja (TNC-2188) 12V/4.5 Ah, avtonomija (1:1:16)(7) Pogovorka z elementi upravljanja H-739L(8) Pokrov akumulatorja(9) Torbica za nošenje pribora(10) Kratka navodila za uporabo(11) Dnevnik postaje za zvezo(12) Nosilno ogrodje

Slika 1. Čelna plošča RP PRC-042. PREVERI, ČE JE POSTAJA IZKLJUČENA. - Če je vključena, jo IZKLOPI (C).3. PRIKLJUČI / ZAMENJAJ VIR NAPAJANJA.

(1) Iz torbice na postaji izvzemi rezervno baterijo in si jo pripravi za zamenjavo (2) Odstrani zaščitne pokrovčke(3) Popusti trakove in postajo dvigne iz nosilca postaje(4) Odstrani iztrošeno baterijo in jo zamenja z rezervno(5) Postajo namesti nazaj v nosilec postaje in zategne trakove(6) Kontakte na iztrošeni bateriji zavaruj z pokrovčki in jo pospravi v torbico pod postajo

4. PRIKLOPI USTREZNI NOSILEC ANTENE.

(1) Na prilagoditveni člen (A) priključi ustrezen nosilec antene (glede na načrt dela postaje): Za tračno anteno Za paličasto anteno

Zapomni si: Pazi, da nosilec antene dobro sede v prilagoditveni člen – da ne poškoduješ navoja pri privijanju.o

5. PRIKLOPI USTREZNO ANTENO.(1) Na nosilec antene privij ustrezno anteno (tračno / paličasto).

Zapomni si: Pazi, da antena dobro sede v nosilec – da ne poškoduješ navoja pri privijanju.

Page 428: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] H-4

6. PRIKLOPI POGOVORKO - na priključek AUDIO / CONT (B).

7. VKLOPI POSTAJO – SAMOTESTIRANJE.

Položaj LO, ali MD (C).Zapomni si:Samo testiranje pri vklopu naprave preveri, če vezja delujejo in če so delovni parametri v spominu. Če odkriješ napako, se sliši konstanten ton in indikator FAULT sveti. Za lociranje napake pritisni tipko TEST (D).

8. PREKLOPI KANALNI PREKLOPNIK NA DELOVNI KANAL.

Če imaš več-funkcijsko pogovorko – nastavi delovni kanal samo na njej.Če nimaš več-funkcijske pogovorke – nastavi delovni kanal na čelni plošči (E).

9. NASTAVI GLASNOST (F).

10. IZBERI USTREZEN NAČIN DELA (G). (Glede na načrt dela postaje).

CLR - Radijska naprava deluje na izbrani frekvenci na odprtem načinu dela. SEC - Radijska naprava deluje na izbrani frekvenci v zaščitenem načinu dela. A.J - Radijska naprava deluje v načinu dela z zaščito proti motnjam (frekvenčno skakanje),

vključen je zaščiten način dela.11. PREVERI DELOVANJE POGOVORKE.

(1) Pritisni tipko PTT(2) Pihni v mikrofon – slišati moraš šum.

Page 429: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] H-5

Predmet: ZVEZE / KOMUNICIRANJE 1

Individualna veščina: PRIPRAVI RP TADIRAN PRC-04 ZA DELO

SVV-1-09-001Priprave za preverjanje:

Priprava: Na ustreznem mestu imej pripravljeno brezhibno RP, z vsemi pripadajočimi sklopi v torbici in vnaprej pripravljen načrt dela za postajo.

Razlaga vojakom: Povej vojaku, da mora čim hitreje in pravilno pripraviti RP za delo. Delal bo v varnem SECURE načinu. Vojaka seznani z načrtom dela postaje

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.IZVEDE VIZUALNI PREGLED NAPRAVE IN KOMPLETA.12 kosov

2. PREVERI, ČE JE POSTAJA IZKLJUČENA.Če je vključena, jo IZKLOPI.

3. PRIKLJUČI / ZAMENJA VIR NAPAJANJA.

4.

PRIKLOPI USTREZNI NOSILEC ANTENE.(1) Na prilagoditveni člen priključi ustrezen nosilec antene (glede na načrt dela postaje):

Za tračno anteno Za paličasto anteno

5. PRIKLOPI USTREZNO ANTENO.Na nosilec antene privije ustrezno anteno (tračno / paličasto).

6. PRIKLOPI POGOVORKO - na priključek AUDIO / CONT

7.

VKLOPI POSTAJO – SAMOTESTIRANJE.

- Položaj LO, ali MD.

Če se sliši konstanten ton in indikator FAULT sveti - za lociranje napake pritisne tipko TEST!

8.PREKLOPI KANALNI PREKLOPNIK NA DELOVNI KANAL.

Če ima več-funkcijsko pogovorko – nastavi delovni kanal samo na njej.Če nima več-funkcijske pogovorke – nastavi delovni kanal na čelni plošči

9. NASTAVI GLASNOST.

10.

IZBERE USTREZEN NAČIN DELA (glede na načrt dela postaje).

CLR - odprt način dela. SEC - zaščiten način dela. A.J - frekvenčno skakanje / zaščiten način dela.

11.PREVERI DELOVANJE POGOVORKE.

(1) Pritisne tipko PTT(2) Pihne v mikrofon – sliši šum.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 430: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] H-6

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 431: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] H-7

Predmet: ZVEZE / KOMUNICIRANJE 1

Individualna veščina:SVV-1-09-002 TABLICA ČRKOVANJA (SLO & NATO)Pogoji izvedbe: /Standardi: Vojak zna slovensko in mednarodno tablico črkovanja!Priprave za preverjanje: Izberi poljubno število črk, vojaki pa morajo vedeti kako se črkuje po Slovenskih inmednarodnih tablicah črkovanja; Npr: »A, B, C«? Odgovor:»ANKARAN/ALPHA, BLED/BRAVO, CELJE/CHARLIE«

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

Črka Slovensko: Mednarodno:

A ANKARAN ALPHA

B BLED BRAVO

C CELJE CHARLIE

Č ČATEŽ /

D DRAVA DELTA

E EUROPA ECHO

F FALA FAXTROT

G GORICA GOLF

H HRASTNIK HOTEL

I IZOLA INDIA

J JADRAN JULIET

K KAMNIK KILO

L LJUBLJANA LIMA

M MARIBOR MIKE

N NANOS NOVEMBER

O ORMOŽ OSCAR

P PIRAN PAPA

R RAVNE ROMEO

S SOČA SIERRA

Š ŠMARJE /

T TRIGLAV TANGO

U UNEC UNIFORM

V VELENJE VICTOR

Z ZALOG ZULU

Ž ŽALEC /

Q QUEEN QUEBEC

W DVOJNI V WISKEY

X IKS X-RAY

Y IPSILON YANKEE

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 432: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] H-8

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 433: SIVV_1_1del.pdf / Warriors Skills Level 1 Part 1

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 1

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] H-9

Predmet: ZVEZE / KOM