sivv_2.pdf / warriors skills level 2

394
POSKUSNI PRIROČNIK JANUAR 2009 _____________________________________________ Splošne Individualne VOJAŠKE VEŠČINE SV Nivo 2

Upload: matej-praznik

Post on 25-Oct-2015

153 views

Category:

Documents


21 download

DESCRIPTION

Warrior Skills Level 2Team Leaders / CorporalsLanguage: Slovenian

TRANSCRIPT

Page 1: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

POSKUSNI PRIROČNIK

JANUAR 2009_____________________________________________

Splošne Individualne

VOJAŠKE VEŠČINE SV

Nivo 2

Page 2: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 3: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE

NIVO 2

2009

Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje

Page 4: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 2

Ta stran je namenoma izpuščena.

Page 5: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 3

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Slovenska vojskaPoveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje

Številka: Datum:

Na podlagi točke 2a Navodila za izdelavo strokovne literature (MORS, šifra 604-16/2006-5, 28. 03. 2006) predpisujem

Poskusni priročnik

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE

NIVO 2

Priročnik je namenjen za potrebe vojaškega izobraževanja in usposabljanja posameznika v PEZ SV ter v organizacijskih enotah PDRIU. Namenjen je predvsem kot pripomoček podčastnikom ter odgovornim častnikom za usposabljanje vojakov in podčastnikov.

Splošne individualne vojaške veščine so razdeljene na 4 nivoje in so osnova za načrtovanje individualnega usposabljanja v PEZ ter iz njih izhajajočih kolektivnih nalog.

Sistem uvajanja splošnih individualnih vojaških veščin temelji na podlagi ukaza NGŠ, ki opredeljuje izboljšanje stanja in odpravo pomanjkljivosti pri izvajanju vojaškega izobraževanja in usposabljnja na podlagi seznama bistvenih nalog (GŠSV, št. 603-14/2009-8 z dne 02.02.2009).

Do konca leta 2009 se zbirajo pripombe in predlogi v Centru za doktrino in razvoj.Gradivo ni recenzirano in lektorirano.

brigadirAlojz Završnik

poveljnik

Page 6: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 4

Naziv originala: STP 21-1 / 21-4 - SMCT Soldier`s Manual of COMMON TASKS

Prevedel, zbral in uredil: ŠV Matej Praznik

Strokovni recenzent: Skripta ni strokovno recenzirana

Jezikovni pregled:Skripta ni jezikovno pregledana

Pregledal: pk. Vasilije Maraš

Izdalo:Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje

CIP …

Page 7: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 5

KAZALO

UVOD IN PREDSTAVITEV……………………………………………………………………………….…10OŠTEVILČEVANJE SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN (predlog)………………………………11POMEN INDIVIDUALNIH VEŠČIN PRI USPOSABLJANJU ENOT……………………………………………….12IZVAJANJE USPOSABLJANJA IZ SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN…………………………14NEKAJ O NORMAH IN STANDARDIH……………………………………………………………………………….17KRATKA NAVODILA ZA UPORABO OCENJEVALNIH KARTONOV…………………………………………….18NAČRT USPOSABLJANJA SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN – NIVO 2 (primer)…………...21

A. PREDMET 01 – SPLOŠNI VOJAŠKI PREDPISI 2…………………………………………………..A-1SVV-2-01-001 UVELJAVLJANJE VREDNOT SV…………………………………………………………………..A-3OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………………..A-5SVV-2-01-002 UVELJAVLJANJE ŽENEVSKIH IN HAAŠKIH KONVENCIJ…………………………………….A-7OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………….….A-9SVV-2-01-003 IZVAJANJE BOJNIH OPERACIJ PO MEDNARODNEM VOJAŠKEM PRAVU………..…….A-11OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………….A-13SVV-2-01-004 UVELJAVLJANJE PRAVIL RAVNANJA Z MEDIJI……………………………………..…...…A-15OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………….A-17SVV-2-01-005 OBNAŠANJE PRIPADNIKA SV V UJETNIŠTVU………………………………………………..A-21OCENJEVALNI KARTON…..........................................................................................................................A-23SVV-2-01-006 UVELJAVLJANJE NIČNE TOLERANCE V SV………………………………………………….A-25OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………….A-27

B. PREDMET 02 – SANITETA 2…………………………………………………………………………..B-1SVV-2-02-001 EVAKUACIJA RANJENCEV……………………………………………………………………..….B-3OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………..…B-5SVV-2-02-002 UVELJAVLJAJ IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH UKREPOV…………………B-7OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………….……….…….………B-13SVV-2-02-003 ZAHTEVEK ZA EVAKUACIJO RANJENIH (MEDEVAC)……………………………………...B-15OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………….…………….B-19

C. PREDMET 03 –JRKBO 2……………………………………………………………………………....C-1SVV-2-03-001 IZVEDI POSTOPEK SNEMANJA ZAŠČITNE MASKE……………………………………...…..C-4OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………...….C-6SVV-2-03-002 IZDELAJ IN POŠLJI JRKB-1 POROČILO………………………………………………………..C-8OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………..C-10SVV-2-03-003 PRIPRAVI IN POŠLJI JRKB-4 POROČILO…………………………………………………..…C-14OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………..…C-16SVV-2-03-004 NADZOR PRI PREČKANJU KONTAMINIRANEGA OBMOČJA (KONZ)….………………..C-18OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………..………C-22SVV-2-03-005 NADZOR PRI UPORABI ZAŠČITNIH JRKB SREDSTEV…………………………………..…C-24OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….….C-26SVV-2-03-006 NADZOR PRI POSTAVLJANJU JRKB MARKERJEV………………………………………...C-28OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….…C-30SVV-2-03-007 NADZORUJ PRIPRAVO SVOJE ENOTE NA JRKB NAPAD…………………………………C-32OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………….C-34SVV-2-03-008 VARNA ZAMENJAVA OSEBNE JRKB ZAŠČITNE OPREME…………………………….….C-36OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………….C-40SVV-2-03-009 DEKONTAMINACIJA VOZIL / SKUPINSKE OBOROŽITVE (NA HITRO ROKO)……….…C-42OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….…C-44SVV-2-03-010 UPORABA OSEBNEGA DOZIMETRA – EPD…………………………………………..………C-46OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………C-48SVV-2-03-011 UPORABA RADIOLOŠKEGA DETEKTORJA SSM-1……………………………..…………..C-50OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………C-52SVV-2-03-012 UPORABA KEMIČNEGA DETEKTORJA CHEM PRO 100………………………………..….C-54OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………C-58

Page 8: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 6

D. PREDMET 04 – PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 2……………………………………………………...D-1SVV-2-04-001 POSTAVLJANJE IN ODSTRANJEVANJE ZAČASNEGA MINSKEGA POLJA…………...…D-3OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………………D-9SVV-2-04-002 NAČRTUJ UPORABO NAPRAV ZA NOČNO OPAZOVANJE………………………………..D-13OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….….D-13SVV-2-04-003 NADZIRAJ IN VODI IZDELAVO OGNJENIH POLOŽAJEV…………………………………...D-15OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………..…D-17SVV-2-04-004 POZIV ZA PODPORNI OGENJ (NEKVALIFICIRAN OPAZOVALEC)………………………..D-19OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….….D-27SVV-2-04-005 VZPOSTAVI OPAZOVALNICO…………………...……………………………………………….D-31OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………..…D-33SVV-2-04-006 PRISOTNOSTNA PATRULJA…………………………………………………………………….D-35OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………..…D-37SVV-2-04-007 PRIPRAVA PRISTAJALNEGA OBMOČJA ZA HELIKOPTER………………………………..D-41OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………..…D-45

E. PREDMET 05 – ZAŠČITA IN KONTROLA 2……………………………………………………...….E-1SVV-2-05-001 PROCESIRANJE ZAJETIH MTS…………………………………………………………………...E-3OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………………E-7

F. PREDMET 06 – NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 2…………………………………………………..F-1SVV-2-06-001 PRIPRAVI SKICO NAČRTOVANE POTI (OZNAČI RUTO)……………………………………..F-3OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………...F-7SVV-2-06-002 LOCIRAJ CILJ S PRAVOKOTNIMI KOORDINATAMI…………………………………………..F-9OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………F-11SVV-2-06-003 ANALIZA ZEMLJIŠČA IN VREMENA…………………………………………………………….F-13OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………..…..F-15SVV-2-06-004 UPORABA PROSOJNICE (OVERLAY)……………………………………………………...…..F-17OCENJEVALNI LIST…………………………………………………………………………………………….…F-21

G. PREDMET 07 – POSTOPKI IN RAVNANJE S ŽRTVAMI 2……………………………..………….G-1SVV-2-07-001 POKOP ČLOVEŠKIH OSTANKOV/TRUPLA V KRIZNIH RAZMERAH……………………….G-3OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………………G-5SVV-2-07-002 EVAKUACIJA ČLOVEŠKIH OSTANKOV/TRUPEL……………………………………..……..G-11OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………..G-13SVV-2-07-003 IZDELAJ IN POSREDUJ POROČILO O ŽRTVAH (IZGUBAH)……………………………....G-15OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….….G-17

H. PREDMET 08 – POSTOPKI V OBRAMBI 2………………………………………………………….H-1SVV-2-08-001 ODDELEK V OBRAMBI………………………………………………………………………….….H-3OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………...H-7

I. PREDMET 13 – VODENJE IN POVELJEVANJE 2…………………………………………………...I-1SVV-2-13-001 IZDELAVA MODELA TERENA……………………………………………………………………...I-3OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………….I-5SVV-2-13-002 PROCES BOJNEGA ODLOČANJA……………………………………………………….………I-19OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………………I-21SVV-2-13-003 PRIPRAVI IN IZDAJ PRIPRAVLJALNI UKAZ (PRIPUK)……………………………………….I-23OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………..….I-25SVV-2-13-004 PRIPRAVI IN IZDAJ DELNI (DOPOLNILNI) UKAZ…………………………………………...…I-27OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………………I-29SVV-2-13-005 PRIPRAVA ENOTE ZA PREMIK (DO VKRCAVANJA)………………………………………….I-31OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………..…………………………….I-33

Page 9: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 7

SVV-2-13-006 DOLOČANJE SREDNJEGA ZADETKA (NA TARČI)…………………………………………..I-39OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….…I-41SVV-2-13-007 POROČAJ O SITUACIJI – PRIPRAVI SITREP……………………………………………..…..I-43OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………....I-43SVV-2-13-008 POROČAJ O LOGISTIČNI SITUACIJI – PRIPRAVI LOGREP……………………………..…I-47OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………...….I-47

J. PREDMET 14 – ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 2…………………………….…………….J-1SVV-2-14-001 PREDLAGAJ POSAMEZNIKA ZA PRIZNANJE……………………………………………..….J-3OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………..J-5SVV-2-14-002 RAZVOJNO SVETOVANJE……………………………………………………………………....J-11OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………J-13SVV-2-14-003 IZDELAJ LETNO SLUŽBENO OCENO ZA SVOJEGA VOJAKA…………………………...J-27OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………J-33SVV-2-14-004 SKRB ZA VOJAŠKO-OSEBNOSTNI RAZVOJ SVOJIH PODREJENIH……………………J-41OCENJVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….….J-43SVV-2-14-005 PODAJ PREDLOG ZA UVEDBO DISCIPLINSKEGA POSTOPKA………………………….J-45OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………...J-47SVV-2-14-006 BOJNO POROČANJE O STATUSU ENOTE (PERSREP)…………………………………...J-49OCENJEVALNI KARTON…………………………………………………………………………………………J-51SVV-2-14-007 IZDELAJ RAZPORED DOLŽNOSTI………………………………………………………….…J-53OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………...J-55

K. PREDMET 15 – IZVAJANJE PREGLEDOV IN NADZOROV 2……………………………….…..K-1SVV-2-15-001 NADZIRAJ IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV VZDRŽEVANOSTI IN BREZHIBNOSTI MTS / OPREME………………………………………………………………………………..…K-3OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………….K-5SVV-2-15-002 PREGLED OSEBNE UREJENOSTI PRIPADNIKOV SV………………………………….….K-21OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………..…K-25SVV-2-15-003 PREGLEJ OPREMO (ŠTEVILČNO STANJE / BREZHIBNOST)………………………..….K-29OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………..K-30SVV-2-15-004 PREGLED ENOTE PRED BOJEM / NALOGO………………………………………………..K-31OCENJEVALNI KARTON………………………………………………………………………………………..K-31

L. PREDMET 16 – OCENITEV TVEGANJA 2…………………………………………………………..L-1SVV-2-16-001 IZDELAJ POROČILO O TVEGANJU…………………………………………………………….L-3OCENJEVALNI KARTON……………………………………………………………………………………….…L-7

M. VIRI................................................................................................................................................M-1

Page 10: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 8

Ta stran je namenoma izpuščena.

Page 11: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 9

PREDGOVOR

Cenjeni sodelavci, podčastniki, soborci. Pred vami so v obliki poskusnih priročnikov pripravljene SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE, ki so sestavljene iz štirih nivojskih delov, ki si sledijo po zahtevnosti veščin.

Priporočam vam, da si zelo pazljivo preberete uvodni del in predstavitev priročnika, kjer boste našli vse potrebne informacije, ki so nujno potrebne za učinkovito uporabo splošnih individualnih veščin v različnih fazah usposabljanja posameznikov in enot.

Če boste poskusne priročnike dobili v elektronski obliki in če se boste odločili za tiskanje le-teh v papirnato obliko jih zvežite tako, da bo vezava omogočala zamenjavo posameznih listov. Vsaka nadgradnja, sprememba ali zamenjava določene veščine bo tako veliko bolj enostavna in predvsem ekonomična. V načrtu je namreč formiranje določene skupine izkušenih podčastnikov, ki bo skrbela za ažurno nadgrajevanje in dopolnjevanje veščin na podlagi vaših predlogov in izkušenj, ter na podlagi novih znanj, pridobljenih na različnih vojaško-strokovnih tečajih, seminarjih in seveda iz kriznih območij.

Dovolite mi, da citiram dve vrstici iz Podčastniškega kodeksa; »Nihče ni bolj profesionalen kot jaz; in »VODIM S PRIMEROM«!

Podčastniki; če boste v skripti ki je pred vami, naleteli na kakšne napake, ali če mislite, da je potrebno kaj spremeniti, dopolniti ali odstraniti, takrat računam na vašo profesionalnost. Vse je stvar dogovora in strokovne debate. Moja in verjamem da tudi vaša želja je, da usposobimo učinkovite, motivirane in visoko profesionalne vojake, bojevnike. Ta priročnik je nastal samo iz enega razloga; V pomoč nam, ki v miru PRIPRAVLJAMO SVOJE VOJAKE ZA BOJ!

Page 12: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 10

UVOD IN PREDSTAVITEV

UVOD IN PREDSTAVITEV---------------------------------------------------------------------------------------10OŠTEVILČEVANJE SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN (Predlog)--------------------------------------11POMEN INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN PRI USPOSABLJANJU ENOT -----------------------------------------12IZVAJANJE USPOSABLJANJA IZ SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN--------------------------------14NEKAJ O NORMAH IN STANDARDIH ----------------------------------------------------------------------------------------------17KRATKA NAVODILA ZA UPORABO OCENJEVALNIH KARTONOV ------------------------------------------------------18NAČRT USPOSABLJANJA SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN - NIVO 2 (PRIMER) ------------21

Page 13: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 11

OŠTEVILČEVANJE SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN (Predlog)

XYZ - 0 - 00 - 000NAMEMBNOST VEŠČINE

Rod / SlužbaNIVO VEŠČINE PREDMET VEŠČINE

ZAP. ŠTEVILKA VEŠČINE

NAMEMBNOST VEŠČINSVV SPLOŠNE VOJAŠKE VEŠČINEPEH PEHOTAOKE OKLEPNE ENOTEART ARTILERIJAINZ INŽENIRSTVOZVZ ZVEZERKB JRKBOLET LETALSTVOZOB ZRAČNA OBRAMBANZP NADZOR ZRAČNEGA PROSTORAPOM POMORSTVOTSL TEHNIČNA SLUŽBAINS INTENDANTSKAZDS ZDRAVSTVENAPTR PREMIK in TRANSPORT

TEMESPLOŠNI VOJAŠKI PREDPISI 01SANITETA 02JRKBO 03PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 04ZAŠČITA IN KONTROLA 05NAVIGACIJA / TOPOGRAFIJA 06POSTOPKI IN RAVNANJE S ŽRTVAMI 07POSTOPKI V OBRAMBI 08ZVEZE / KOMUNICIRANJE 09NADZOR IZGREDOV 10OPAZOVANJE 11OBOROŽITEV 12VODENJE IN POVELJEVANJE 13ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 14PREGLEDI IN NADZORI 15OCENITEV TVEGANJA 16POSTOPKI IN RAVNANJE S SOVRAŽNIM OSEBJEM 17

Primer:Št. Veščine: SVV-01-12-002Pomen: Splošna Vojaška Veščina; Nivo 1; iz predmeta Oborožitev; Napolni Pi M92 Beretta

Page 14: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 12

POMEN INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN PRI USPOSABLJANJU ENOT

Kaj sploh so Individualne Veščine?

Individualne veščine so tiste naloge/postopki, ki jih izvaja posameznik. Obvladovanje teh veščin je izrednega pomena za učinkovito urjenje in izvajanje kolektivnih nalog. Individualne veščine pokrivajo bojne postopke, kadrovske postopke, kot tudi ravnanje s opremo in oborožitvijo.

Kaj so SPLOŠNE individualne veščine?

To so individualne veščine, ki veljajo v vseh enotah, ne glede na njen rod, VED ali specialnost. Te veščine imajo absolutno prednost v fazi načrtovanja usposabljanja enote.

Kaj so SPECIALISTIČNE individualne veščine?

To so veščine, vezane na vojaške dolžnosti (specialnosti), rodove in VED-e enot. Pehotne enote imajo (bi morale imeti) tako svoje specialistične individualne veščine za PEHOTO, vojaki-specialisti (npr. mitraljezci) pa morajo biti izurjeni še v svojih specialističnih veščinah, ki se tičejo samo vojakov, ki so na dolžnosti mitraljezca.

KATALOG SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN OMOGOČA in STANDARDIZIRA:

Poenoteno usposabljanje SPLOŠNIH individualnih vojaških veščin v enotah SV. Dosledno usposabljanje po SBN (METL / Mission Essential Task List) enot. Objektivno preverjanje in ocenjevanje usposobljenosti posameznikov in enot.

OBIČAJNI STANDARD: ČETA – 4 do 5 kolektivnih nalog za VOD. VOD - 12 do 20 kolektivnih nalog za ODD. Načeloma 75 do 100 individualnih nalog/veščin za posameznike (VOJ / PČ / Č).

SEZNAM BISTVENIH NALOG BATALJONA

Mission-to-Collective Task Matrix

INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE (VOJ & PČ)

-SPLOŠNE-SPECIALISTIČNE

SEZNAM KOLEKTIVNIH NALOG ČETE

ARTEP 63-XXX-60-MTP

INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE (ČASTNIKI)

ČASTNIŠKI POKLICNI STANDARDI(OFS)

Page 15: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 13

PRIMER:

Naloga/poslanstvo X. enote: Sodelovanje na OKO – pripraviti enoto za izvajanje nalog na območju kriznega odzivanja.

Poveljnik bataljona s pomočjo svojega BPČ, na osnovi matrice izdela seznam bistvenih nalog (SBN) za čete.

Poveljniki čet na podlagi SBN, določijo kolektivne naloge za svoje vode. Vsaka kolektivna naloga vsebuje seznam PODPORNIH INDIVUALNIH VEŠČIN, ki so nujno

potrebne za njeno uspešno izvedbo (slika spodaj). ČPČ in VPČ bodo nato izdelali seznam Individualnih veščin (splošnih in specialističnih), ki so

nujno potrebne za uspešno urjenje kolektivnih nalog.

KOLEKTIVNA NALOGA : SPREMSTVO KONVOJAENOTA: PEHOTNI/MOTORIZIRAN VOD

POGOJI: Vod izvaja operacijo kot del večje enote in sprejme povelje (OPORD) ali dopolnilno povelje (FRAGO), da izvede spremljanje konvoja na določeni lokaciji in ob določenem času. Vod ima lahko nalogo čelno varovanje, glavne sile ali začelnega varovanja. Vod ima na razpolago celotno enoto in vso predvideno opremo za izvedbo naloge. Vod ima zvezo z nadrejenim, s sosedi in znotraj voda. Vod deluje v skladu z pravili bojevanja (ROE) in z pravili sodelovanja (ROI). Koalicijske sile in nebojevniki so lahko prisotni v coni operacije. Določene ponovitve tega postopka se lahko izvajajo v pogojih zmanjšane vidljivosti. Določeno število ponovitev bi moralo biti izvršenih v sklopu MOPP4 (zaščitni RKB ukrepi za izvedbo naloge).

STANDARDI NALOGE: Vod izvede spremljanje konvoja v skladu z taktičnim SOP-om (TSOP), ukazom in ali v skladu z navodili nadrejenega poveljnika. Vod izvede potrebno koordinacijo z vodjo konvoja. Vod se postavi na mesto, katero mu je določeno, in zagotavlja učinkovito varovanje kot čelno varovanje, glavne sile ali začelno varovanje. Med zaustavljanjem vod zagotavlja varovanje 360°. Vod izvaja vse postopke v skladu z ROE in ROI.

*Zgornja Kolektivna naloga je samo primer. Seznam prikazanih podpornih veščin je le VZORČEN.

Page 16: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 14

IZVAJANJE USPOSABLJANJA IZ SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN

VLOGA POVELJUJOČIH ČASTNIKOV. Kot poveljnik enote morate poskrbeti, da vaš načrt usposabljanja pripravlja enoto za izvajanje nalog v širokem spektru sodobnih groženj.

Načrt mora vašim podrejenim omogočati doseganje in vzdrževanje predpisanih / določenih standardov, oziroma določene stopnje usposobljenosti. Učinkovit načrt usposabljanja pretvori neproduktiven čas v učinkovit čas usposabljanja, ki nadgrajuje veščine posameznih vojakov in razvija mlajše poveljujoče.

Pri načrtovanju usposabljanj iz splošnih individualnih vojaških veščin upoštevajte naslednjih sedem spodaj navedenih korakov:

1. Korak: Določite cilje usposabljanja.2. Korak: Načrtujte potrebne vire/resurse za izvedbo (osebje, čas, pripomočki, naprave, vadbeni

objekti, vadišča).3. Korak: Usposobite inštruktorje (učenje iz izkušenj / podčastniški čas).4. Korak: Zagotovite potrebne vire za izvedbo usposabljanja.5. Korak: Upoštevajte varnostne ukrepe in ocene tveganja.6. Korak: Izvedite usposabljanje.7. Korak: Ocenjujte in beležite rezultate.

VLOGA NOSILCEV USPOSABLJANJA. Čeprav je usposabljanje vloga vsakega posameznika v SV, ste vi kot podčastnik ključna oseba pri izvajanju usposabljanja svojih podrejenih.

Vi morate prvi prepoznati, katere veščine delajo vašim podrejenim težave.Vi morate poskrbeti, da vsak vaš podrejeni doseže predpisane standarde iz določenih individualnih veščin.

Za učinkovito usposabljanje upoštevajte spodaj navedena navodila:

(1) Načrtujte usposabljanje. Načeloma lahko vključite usposabljanje določenih splošnih individualnih veščin v ostala usposabljanja, ali pa izkoristite vmesne proste termine. Pomagajte si s primerom načrta na strani 21 - Načrt usposabljanja splošnih individualnih vojaških veščin - NIVO 2.

(2) Pripravite se. Ko ste izbrali določeno individualno veščino za urjenje, najdite že predpisan standard za to veščino. Če predpisanih standardov za to veščino ni, jih določite vi. Poskrbite, da VI, KOT VODJA URJENJA / USPOSABLJANJA DOSEGATE STANDARDE, ki ste jih določili za svoje podrejene! Kako določati časovne norme, si poglejte na strani 17 – Nekaj o normah in standardih.

(3) Zagotovite potrebne resurse. Zberite vsa potrebna MTS, ki jih boste potrebovali za izvedbo in pripravite mesto, kjer boste izvedli usposabljanje – kot je predpisano v vsaki veščini posebej (pogoji izvedbe in priprave za preverjanje). Izdelajte zanimiv/kreativni načrt, kako veščino predstaviti podrejenim. Zagotovite učne pripomočke, ki bodo vašim podrejenim v pomoč pri razumevanju veščine. Prepričajte se, da imajo vaši podrejeni pri urjenju s seboj vso potrebno oborožitev in opremo, potrebno za urjenje/usposabljanje. Poskrbite, da bodo vsa potrebna MTS in oprema brezhibna in kompletna.

Page 17: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 15

(4) Usposabljajte podrejene. Jasno jim razložite nalogo, pogoje in standarde. To je najbolj pomemben korak. Vaši podrejeni morajo poznati standarde, ki se od njih pričakujejo/zahtevajo. Demonstrirajte nalogo – tako kot ste jo razložili. Nato naj vsak posameznik izvede nalogo. Podrejeni se najbolje učijo s praktičnim delom. Vodite jih skozi veščino. Opazujte njihovo izvajanje in popravljajte njihove napake. Svojim podrejenim dovolite, da nato sami izvajajo nalogo.

(5) Ocenjujte podrejene. Vsa usposabljanja/urjenja individualnih veščin se zaključijo s ocenjevanjem. Poskrbite, da vsi vaši podrejeni dosežejo določene standarde. Ocenjevanje lahko izvajate med usposabljanjem individualnih veščin, ali pa med izvajanjem kolektivnih nalog enote. Pomagajte si s primerom načrta na na strani 21 - Načrt usposabljanja splošnih individualnih vojaških veščin - NIVO 2, s katerim lahko takoj ugotovite, kako pogosto je potrebno preverjati znanje podrejenih da vzdržujejo določeno stopnjo usposobljenosti.

(6) Beležite rezultate. Za beleženje rezultatov uporabite STATUS POV ODD - na strani 19.Podrejene ocenjujte s OPRAVIL / NI OPRAVIL.

(7) Do-usposabljajte in ponovno ocenjujte. Posvetite se svojim podrejenim, ki imajo težave pri usposabljanju. Urite jih, vse dokler ne dosežejo standardov.

Zapomnite si: Dobro usposabljanje poveča profesionalizem vsakega vojaka in pomaga pri izgradnji učinkovite vojaške enote. VI (nosilec usposabljanja) ste vitalni člen za izvajanje dobrega usposabljanja.

Page 18: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 16

Ta stran je namenoma izpuščena.

Page 19: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 17

NEKAJ O NORMAH IN STANDARDIH

Pri prebiranju splošnih individualnih veščin boste verjetno opazili, da ni za skoraj nobeno veščino predpisanih časovnih norm; razen pri veščini ZAŠČITA PRED KEMIČNO/BIOLOŠKO KONTAMINACIJO Z UPORABO ZAŠČITNE MASKE (9 sekund).

Definitivno je potrebno dati prednost PRAVILNI IZVEDBI POSTOPKA, pred časovno normo.Šele nato, ko vsi pripadniki določene enote PRAVILNO OPRAVIJO VSE POSTOPKE, lahko določimo norme.

Torej, kako določiti časovne norme?

Enostavno. Vzemimo recimo individualno veščino: NAPOLNI M2 HB QCB.Ocenjevalci, torej inštruktorji, torej Poveljnik oddelka in njegov Vodja ognjene skupine bosta najprej sama izvedla nalogo; napolnila M2 v najhitrejšem času, ki sta ga sposobna doseči. Recimo, da je PO dosegel čas 42 sekund, VOS pa 46.

Oba bosta nato izračunala povprečje obeh doseženih časov, torej njun povprečni čas je 44. Temu času bosta dodala +50%; (44 + 22 = 66 sekund).

Dobili smo rezultat 66 sekund.

Ta čas je ZAČETNA NORMA ZA NJUNE VOJAKE / ODDELEK za oceno OPRAVIL!

Začetna norma je tista norma, ki naj velja v začetni fazi usposabljanja/urjenja neke veščine. Kasneje, ko vsi vojaki enote osvojijo posamezno veščino, torej ko jo znajo izvesti po PRAVILNIH POSTOPKIH v določeni začetni normi, lahko poveljnik enote oteži izvedbo veščine – JRKB pogoji, omejena vidljivost, strožje časovne norme…

Takšen način določanja norm avtomatično podpira podčastniški kodeks:

VODIM S PRIMEROM!

Enotovni podčastniki lahko nato zberejo vse rezultate določenih veščin in jim določijo skupno normo, ki velja za njihovo enoto.

Na primer; ČPČ je na podlagi rezultatov preverjanja temeljne veščine NAPOLNI M2 HB QCB, ki jih je dobil od svojih VPČ, določil normo za svojo četo.

BPČ pa lahko na podlagi določenih norm v četah, določi normo za celoten bataljon.

Page 20: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 18

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO OCENJEVALNIH KARTONOV

Pred preverjanjem si pazljivo preberite KAJ VSE POTREBUJETE za ocenjevanje določene veščine (MTS / dodatni inštruktorji / navajalci-igralci / ustrezne lokacije…)Nekatere veščine ne potrebujejo natančnega opisa postopkov / korakov; zato sem opis korakov združil s OCENJEVALNIM LISTOM (kot primer spodaj).

O - OPRAVIL / Vojak je pravilno izvedel korak / postopekNO – NI OPRAVIL / Vojak ni izvedel / nepravilno izvedel korak / postopek

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NOPOZOR: Pištola M92 ima dva načina streljanja; SINGLE in DOUBLE ACTION! Če je pištola zavarovana (varovalka na SAFE položaju), in če pritisnemo na sprožilec- se pištola avtomatsko napne in sproži naboj v načinu DOUBLE-ACTION.TOREJ, PRST VSTRAN S SPROŽILCA, VSE DOKLER NE NAMERAVAŠ USTRELITI!!!

1. IZPRAZNI PIŠTOLO.a. Varovalka v položaj SAFE (do konca navzdol)b. Pritisni na gum za utrjevalo okvirja in odstrani okvir iz pištolec. Pištolo usmeri v varno smer (v tarčo, ali v zrak)d. Zaklepišče povleči do konca nazaj, tako da se izvrže naboj iz cevie. Z utrjevalom zaklepišča zakleni zaklepišče v zadnjem položaju in se prepričaj, da v

ležišču ni nabojaf. Sprosti zaklepišče. Poskrbi, da je varovalka v položaju SAFE.

X

2. IZ OKVIRJA ODSTRANI VSE NABOJE.a. Okvir primi z eno roko z dnom navzdol in s sprednjo stranjo obrnjeno vstran od nas.

Nato z vrhom palca druge roke močno potisnemo naboj na zadnjem delu navzdol in naprej, tako da naboj pade med prste druge roke.

b. Postopek ponavljaj, dokler okvir ni prazen.

X

Priimek/ime vojakaNOVAK JANEZ

Datum/kraj ocenjevanja:Vojašnica Celje (VCE)25NOV2006

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILOpombe: Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca: KOVAČ IVAN

OCENJEVALNE LISTE lahko prirejate po potrebah v vaših enotah. Pomembno je le, da kritičnih–glavnih korakov ne spreminjate / odstranjujete. Lahko pa dodate še kakšen korak iz opisa postopkov, za katerega mislite, da bi za vašo situacijo bil koristen, oziroma ustrezen.

Nekatere posamezne veščine, predvsem veščine iz oborožitve, so sestavljene iz več različnih nalog. Na primer:Veščina Ravnanje s AP FN F2000S je sestavljena iz več različnih nalog:

Varnostni pregled Razstavljanje Pregled Vzdrževanje Sestavljanje Pregled funkcionalnosti.

Za potrebe usposabljanja (predvsem v začetni fazi), lahko preverjate samo določeno nalogo. Ko vojaki pravilno izvedejo vse sestavne naloge, ga preverimo in ocenimo v celotni veščini.

Page 21: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 19

STATUS POV ODD X. VOD – SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE 2 ŠTEVILO LISTOV1 od XX

IMENA & PRIIMKI POVELJNIKOV ODDELKAX. VOD

VPČ:

SPLOŠNE INDIVIDUALNE

VOJAŠKE VEŠČINE

NIVO 2 VV

OD

JA

NE

Z N

OV

AK

STATUSŠTEVILKA IN NASLOV VEŠČINE

O NO O NO O NO O NO O NO O NO O NO O NO O NO

SVV-2-14-002 Razvojno svetovanje 3-2-08

SVV-2-14-003 Izdelava službene ocene 3-2-08

SVV-2-08-001 Oddelek v obrambi 4-3-08

SVV-2-15-002 Pregled osebne urejenosti 4-9-08

OBRAZEC ZA BELEŽENJE VODNIH REZULTATOV OCENJEVANJA VEŠČIN – POVELJNIKI ODDELKOV.

Pod stolpce O / NO (Opravil / Ni Opravil) vpisujemo datume ocenjevanja/preverjanja določene veščine.

Page 22: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 20

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 23: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 21

NAČRT USPOSABLJANJA SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN - NIVO 2 (PRIMER)

Ta načrt zagotavlja vse potrebne informacije za pomoč inštruktorjem pri načrtovanju, pripravi, urjenju, ocenjevanju in nadziranju individualnega usposabljanja v enotah.

Načrt prikazuje kje in priporoča kako pogosto izvajati usposabljanje posameznih splošnih individualnih veščin.

NTPČ Nadaljevalni tečaji za PČ (ŠTPČ, TVPČ…)

ŠPČ Šola za PČ

TPOS Tečaj za desetnike / Tečaj za Poveljnike Skupin

TVSU Temeljno vojaško strokovno usposabljanje

NUE Nadaljevalno usposabljanje v enoti

OUE Osnovno usposabljanje v enoti

SUE Samostojno usposabljanje v enoti

Pomen kratic v načrtu usposabljanja

FREKVENCA USPOSABLJANJA

1LT 1 x na LETO

2LT 2 x na LETO (vsake pol leta)

4LT 4 x na LETO (na vsako četrtletje)

Page 24: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 22

NAČRT USPOSABLJANJA SPLOŠNIH INDIVIDUALNIH VOJAŠKIH VEŠČIN

NIVO 2

ŠTEVILKA VEŠČINE NAZIV VEŠČINE LOKACIJA FREKVENCA

PREDMET 01 - SPLOŠNI VOJAŠKI PREDPISI 1SVV-2-01-001 UVELJAVLJANJE VREDNOT SV TPOS/OUE 1LTSVV-2-01-002 UVELJAVLJANJE ŽENEVSKIH IN HAAŠKIH KONVENCIJ OUE 1LTSVV-2-01-003 IZVAJANJE BOJNIH OPERACIJ PO PRAVILIH MVP OUE 1LTSVV-2-01-004 UVELJAVITEV PRAVIL RAVNANJA Z MEDIJI OUE 2LTSVV-2-01-005 OBNAŠANJE PRIPADNIKA SV V UJETNIŠTVU TPOS/OUE 1LTSVV-2-01-006 UVELJAVLJANJE NIČNE TOLERANCE V SV TPOS/OUE 4LT

PREDMET 02 - SANITETA 2SVV-2-02-001 EVAKUACIJA RANJENCEV TPOS 2LT

SVV-2-02-002UVELJAVLJAJ IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH UKREPOV

TPOS 2LT

SVV-2-02-003 ZAHTEVEK ZA EVAKUACIJO RANJENCEV - MEDEVAC TPOS 1LT

PREDMET 03 - JRKBO 2SVV-2-03-001 IZVEDI POSTOPEK SNEMANJA ZAŠČITNE MASKE OUE 2LTSVV-2-03-002 PRIPRAVI IN POŠLJI V-A-L-E-Č-O IN JRKB-1 POROČILO OUE 2LTSVV-2-03-003 PRIPRAVI IN POŠLJI JRKB-4 POROČILO OUE 2LT

SVV-2-03-004NADZOR PRI PREČKANJU KONTAMINIRANEGA OBMOČJA

OUE 2LT

SVV-2-03-005 NADZOR PRI UPORABI ZAŠČITNIH JKB SREDSTEV OUE 2LTSVV-2-03-006 NADZOR PRI POSTAVLJANJU JKB MARKERJEV OUE 1LTSVV-2-03-007 NADZOR PRI PRIPRAVI ENOTE NA JKB NAPAD OUE 1LTSVV-2-03-008 VARNA ZAMENJAVA OSEBNE JKB ZAŠČITNE OPREME OUE 2LTSVV-2-03-009 DEKONTAMINACIJA VOZIL IN SKUPINSKE OBOROŽITVE OUE 1LTSVV-2-03-010 UPORABA OSEBNEGA DOZIMETRA (EPD) OUE 2LTSVV-2-03-011 UPORABA RADIOLOŠKEGA DETEKTORJA – SSM 1 OUE 2LTSVV-2-03-012 UPORABA KEMIČNEGA DETEKTORJA - CHEMPRO OUE 2LT

PREDMET 04 - PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 2

SVV-2-04-001POSTAVLJANJE IN ODSTRANJEVANJE ZAČASNEGA MINSKEGA POLJA

OUE 2LT

SVV-2-04-002 NAČRTUJ UPORABO NAPRAV ZA NOČNO OPAZOVANJE TPOS/OUE 2LTSVV-2-04-003 NADZIRAJ IN VODI IZDELAVO OGNJENIH POLOŽAJEV TPOS 1LTSVV-2-04-004 POZIV ZA PODPORNI OGENJ TPOS/OUE 4LTSVV-2-04-005 VZPOSTAVI OPAZOVALNICO TPOS 1LTSVV-2-04-006 PRISOTNOSTNA PATRULJA OUE 2LTSVV-2-04-007 PRIPRAVI PRISTAJALNO OBMOČJE ZA HELIKOPTER TPOS/OUE 2LT

PREDMET 05 - ZAŠČITA IN KONTROLA 2SVV-2-05-001 PROCESIRANJE ZAJETIH MTS OUE 1LT

PREDMET 06 - NAVIGACIJA – TOPOGRAFIJA 2SVV-2-06-001 PRIPRAVI SKICO NAČRTOVANE POTI / OZNAČI RUTO TPOS/OUE 4LTSVV-2-06-002 LOCIRAJ CILJ S PRAVOKOTNIMI KOORDINATAMI TPOS/OUE 2LTSVV-2-06-003 ANALIZA ZEMLJIŠČA TPOS 1LTSVV-2-06-004 UPORABA PROSOJNICE – OVERLAY TPOS/OUE 4LT

PREDMET 07 - POSTOPKI IN RAVNANJE S ŽRTVAMI 2

SVV-2-07-001POKOP ČLOVEŠKIH OSTANKOV / TRUPLA (v kriznih razmerah)

OUE 1LT

SVV-2-07-002 EVAKUACIJA ČLOVEŠKIH OSTANKOV / TRUPEL OUE 1LTSVV-2-07-003 IZDELAJ IN POSREDUJ POROČILO O ŽRTVAH (IZGUBAH) TPOS/OUE 2LT

PREDMET 08 - POSTOPKI V OBRAMBI 2SVV-2-08-001 ODDELEK V OBRAMBI TPOS 2LT

Page 25: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] 23

PREDMET 13 - VODENJE IN POVELJEVANJE 2SVV-2-13-001 IZDELAVA MODELA TERENA TPOS/OUE 4LTSVV-2-13-002 PROCES BOJNEGA ODLOČANJA TPOS 4LTSVV-2-13-003 PRIPRAVI IN IZDAJ PRIPRAVLJALNI UKAZ TPOS 4LTSVV-2-13-004 PRIPRAVI IN IZDAJ DELNI UKAZ TPOS 4LTSVV-2-13-005 PRIPRAVA ENOTE ZA PREMIK – DO VKRCAVANJA OUE 4LTSVV-2-13-006 DOLOČANJE SREDNJEGA ZADETKA OUE 1LTSVV-2-13-007 POROČAJ O SITUACIJI – PRIPRAVI SITREP OUE/TPOS 4LTSVV-2-13-008 POROČAJ O LOGISTIČNI SITUACIJI – PRIPRAVI LOGREP OUE/ŠPČ 4LT

PREDMET 14 - ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 2SVV-2-14-001 PREDLAGAJ POSAMEZNIKA ZA ODLIKOVANJE ŠPČ 4LTSVV-2-14-002 RAZVOJNO SVETOVANJE TPOS/ŠPČ 4LTSVV-2-14-003 IZDELAJ LETNO SLUŽBENO OCENO ZA SVOJE VOJAKE TPOS/ŠPČ 1LT

SVV-2-14-004SKRB ZA VOJAŠKO-OSEBNOSTNI RAZVOJ SVOJIH PODREJENIH

TPOS 4LT

SVV-2-14-005PODAJ PREDLOG ZA UVEDBO DISCIPLINSKEGA POSTOPKA

ŠPČ/NTPČ 1LT

SVV-2-14-006 BOJNO POROČANJE O STATUSU ENOTE (PERSREP) TPOS/OUE 2LTSVV-2-14-007 IZDELAJ RAZPORED DOLŽNOSTI OUE 1LT

PREDMET 15 - IZVAJANJE PREGLEDOV IN NADZOROV 2

SVV-2-15-001NADZOR PRI PREGLEDIH VZDRŽEVANOSTI IN BREZHIBNOSTI MTS/OPREME (PVB)

ŠPČ 4LT

SVV-2-15-002 PREGLED OSEBNE UREJENOSTI TPOS 2LTSVV-2-15-003 PREGLED OPREME (Številčno stanje / Brezhibnost) TPOS/OUE 4LTSVV-2-15-004 PREGLED ENOTE PRED BOJEM / NALOGO TPOS//OUE 4LT

PREDMET 16 - OCENITEV TVEGANJA 2SVV-2-16-001 IZDELAJ POROČILO O TVEGANJU TPOS 4LT

Page 26: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 27: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-1

A.PREDMET 01 – SPLOŠNI VOJAŠKI PREDPISI 2

VSEBINA

A. PREDMET 01 – SPLOŠNI VOJAŠKI PREDPISI 2----------------------------------------A-1

SVV-2-01-001 UVELJAVLJANJE VREDNOST SV------------------------------------------------------------------- A-3OCENJEVALNI KARTON ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A-5

SVV-2-01-002 UVELJAVLJANJE ŽENEVSKIH IN HAAŠKIH KONVENCIJ ----------------------------------- A-7OCENJEVALNI KARTON ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A-9

SVV-2-01-003 IZVAJANJE BOJNIH OPERACIJ PO MEDNARODNEM VOJAŠKEM PRAVU (MVP) A-11OCENJEVALNI KARTON -------------------------------------------------------------------------------------------------- A-13

SVV-2-01-004 UVELJAVITEV PRAVIL RAVNANJA Z MEDIJI ------------------------------------------------- A-15OCENJEVALNI KARTON -------------------------------------------------------------------------------------------------- A-17

SVV-2-01-005 OBNAŠANJE PRIPADNIKA SV V UJETNIŠTVU ----------------------------------------------- A-21OCENJEVALNI KARTON -------------------------------------------------------------------------------------------------- A-23

SVV-2-01-006 UVELJAVLJANJE NIČNE TOLERANCE V SV -------------------------------------------------- A-25OCENJEVALNI KARTON -------------------------------------------------------------------------------------------------- A-27

Page 28: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 29: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-3

Predmet: NAČELA VOJAŠKEGA OBNAŠANJA 2

Individualna veščina:

SVV-2-01-001 UVELJAVLJANJE VREDNOST SV

Pogoji izvedbe: Vrednote Slovenske vojske dajejo okvirje za delovanje in vedenje posameznikov samostojno in v skupini. Kot izkušenejša vojaška oseba v enoti, vrednote SV udejanjaš s standardi svojega vedenja v Slovenski vojski. Standardi: Z voditeljstvom in usposabljanjem, uveljavljaj vrednote SV med svoje podrejene soborce in kot njihov nadrejeni poskrbi, da jih tudi oni upoštevajo pri svojem delu.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

RAZLOŽI VREDNOTO - DOMOLJUBJE.a. Je temeljna skupna vrednota pripadnikov SV.b. Domoljubje je zavest pripadnosti domovini Sloveniji in nesebično izvrševanje dolžnosti pri

uresničevanju skupnih ciljev.

2.

RAZLOŽI VREDNOTO – ČAST.a. Pripadnik SV je ponosen in mu je v čast, ker mu je zaupano, da podpira nacionalne

interese ter prispeva k varnosti in blaginji državljanov Republike Slovenije.b. Ponosen je, ker lahko prispeva k zmanjšanju trpljenja in k stabilnemu okolju v svetu. c. Svoje naloge izvaja pošteno in vestno ter skrbi za doseganje vojaških vrednot in vrednot

družbe. d. Zaveda se, da je pripadnik učinkovite vojaške organizacije, ki ima ugled v slovenski

družbi. e. Je pripadnik vojske, ki nadaljuje tradicijo boja Slovencev proti agresorjem in je odločilno

prispevala k vzpostavitvi samostojne slovenske države.

3.

RAZLOŽI VREDNOTO – POGUM. a. Pripadnik SV je pri izvajanju nalog pripravljen uporabiti orožje s skrajnim namenom

odvzeti življenje. b. Zaveda se, da je lahko pri uresničevanju poslanstva enote ogroženo njegovo življenje,

življenje njegovih soborcev in podrejenih. c. Nadaljuje z izvajanjem nalog, čeprav so njegovi soborci ranjeni ali so izgubili življenje.d. Izraža iniciativo in vztraja na visokih standardih ne glede na čas trajanja naloge,

intenzivnost naporov ali morebitno negativno sprejemanje njegovih naporov v javnosti.

4.

RAZLOŽI VREDNOTO – LOJALNOST.a. Lojalnost Republiki Sloveniji, SV in enoti povezuje pripadnike SV med seboj. b. Lojalnost SV pripadniku enote narekuje skrb za njeno učinkovitost. c. Lojalnost slovenski državi mu narekuje skrb za zaščito njenih interesov in krepitev ugleda

v svetu. d. Lojalnost podrejenih do svojih nadrejenih je sestavni del lojalnosti vojaški organizaciji. e. Podrejeni so lojalni do nadrejenih tako, da izvajajo povelja, ki uresničujejo poslanstvo SV

in podpirajo interese Republike Slovenije. f. Lojalnost se izraža z medsebojnim zaupanjem in spoštovanjem ter discipliniranim in

odgovornim opravljanjem dolžnosti.

5.

RAZLOŽI VREDNOTO- TOVARIŠTVO.a. Tovarištvo je jedro notranje povezanosti in trdnosti enote. Izraža se z medsebojnim

spoštovanjem, s pomočjo in prijateljstvom. b. Tovarištvo povezuje pripadnike SV v negotovem in nevarnem okolju in prispeva k

ohranjanju bojne morale. c. Je dejavnik zadovoljstva pri opravljanju vojaške službe.

6.

RAZLOŽI VREDNOTO – PREDANOST.a. Z vstopom v SV se državljan Republike Slovenije obveže, da bo služil in izvajal svoje

naloge povsod in vedno, ko bo to potrebno, ne glede na težave ali nevarnost. b. Predanost pri izvajanju vojaške službe od pripadnika SV zahteva požrtvovalnost in

podrejanje osebnih ciljev vojski.

Page 30: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-4

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 31: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-5

Predmet: NAČELA VOJAŠKEGA OBNAŠANJA 2

Individualna veščina: UVELJAVLJANJE VREDNOST SV

SVV-2-01-001Priprave za preverjanje: Priprava: /Razlaga: Ocenjevanemu razloži, da je za uveljavljaje vrednot SV nujno potrebno poznavanje in razumevanje le-teh. Saj le tako lahko ocenjevani, kot izkušenejša vojaška oseba v enoti poskrbi, da jih tudi njegovi podrejeni upoštevajo pri svojem delu.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

NAŠTEJE IN NA KRATKO OPIŠE VSEH ŠEST VREDNOT SV.1. Domoljubje:

(1) Temeljna skupna vrednota pripadnikov SV.(2) Izraža pripadnost domovini in nesebično izvršuje dolžnosti za doseganje

skupnih ciljev.2. Čast:

(1) V Ponos mu je, ker podpira nacionalne interese ter prispeva k varnosti in blaginji državljanov RS.

(2) V Ponosen mu je, ker lahko prispeva k zmanjšanju trpljenja in k stabilnemu okolju v svetu.

(3) Pošteno izvaja naloge in skrbi za doseganje vojaških in družbenih vrednot.

(4) Je pripadnik učinkovite in ugledne organizacije – SV, ki nadaljuje tradicijo boja proti agresorjem in ki je odločilno prispevala k vzpostavitvi samostojne slovenske države.

3. Pogum:(1) Pri izvajanju nalog je pripravljen uporabiti orožje. (2) Zaveda se, da je lahko pri uresničevanju poslanstva enote ogroženo

njegovo življenje, življenje njegovih soborcev in podrejenih. (3) Nadaljuje z izvajanjem nalog, čeprav so njegovi soborci ranjeni ali so

izgubili življenje.(4) Ves čas Izraža iniciativo in vztraja na visokih standardih.

4. Lojalnost:(1) Lojalen Republiki Sloveniji, SV in svoji enoti. (2) Skrbi za zaščito interesov RS in za njeno krepitev ugleda v svetu. (3) Lojalen svojim nadrejenih in vojaški organizaciji. (4) Izvaja povelja, ki uresničujejo poslanstvo SV in podpirajo interese RS. (5) Izraža medsebojno zaupanje in spoštovanje ter disciplinirano in

odgovorno opravljanje dolžnosti.5. Tovarištvo:

(1) S medsebojnim spoštovanjem, prijateljstvom in nesebičnostjo izraža povezanost in trdnost enote.

(2) S nenehnim izražanjem tovarištva povezuje pripadnike SV in prispeva k ohranjanju bojne morale.

6. Predanost:(1) Služi in izvaja svoje naloge povsod in vedno, ko je to potrebno, ne glede

na težave ali nevarnost. (2) Je požrtvovalen in osebne cilje podreja SV.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 32: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-6

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 33: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-7

Predmet: NAČELA VOJAŠKEGA OBNAŠANJA 2

Individualna veščina: SVV-2-01-002 UVELJAVLJANJE ŽENEVSKIH IN HAAŠKIH KONVENCIJ181-105-2001; Enforce the Geneva and Hague Conventions

Pogoji izvedbe: Si pripadnik SV. Kot pripadnik oboroženih sil, si odgovoren za poznavanje, razumevanje in upoštevanje pravil mednarodnega vojnega prava (v nadaljevanju MVP), v skladu s Ženevskim in Haaškim pravom. Prav tako si odgovoren za prepoznavanje kršitev le-teh in za obveščanje ustreznih pooblaščenih služb o takšnih kršitvah. Pooblaščene službe, vključno s tvojo linijo poveljevanja, morajo strogo upoštevati in uveljavljati MVP, v skladu s Ženevskim & Haaškim pravom. Priporočena literatura: Dr. Savin Jogan; Mednarodno Vojno/Humanitarno Pravo (1997).

Standardi: Poznavanje, razumevanje in upoštevanje MVP v skladu s Ženevskim in Haaškim pravom. Odkrivanje težav in situacij, ki kršijo MVP, in ustrezno ukrepanje – vključno s pravočasnim obveščanjem pooblaščenih služb o odkritih kršitvah.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

NAŠTEJ: KLJUČNE KRŠITVE MVP.a. Definiraj; Kaj se smatra kot kršitev MVP.b. Naštej dve osnovni vrsti vojnih zločinov.c. Definiraj; Kaj vse se smatra kot huda kršitev MVP in podaj en primer.d. Opiši katere so tvoje dolžnosti, če odkriješ hudo kršitev MVP.

2.

OPIŠI: ODGOVORNOSTI VOJAKA SV DO UPOŠTEVANJA MVP.a. Opiši; Kako so vojaki SV zavezani upoštevati MVP v skladu s Ženevskih in Haaškim

pravom.b. Opiši; Kakšne so posledice kršitev teh pravil.c. Opiši; Kdaj in Kako so lahko vojaki SV obtoženi vojnih zločinov.

3.

OPIŠI: ODGOVORNOSTI POVELJUJOČEGA ČASTNIKA DO KRŠITEV MVP.a. Opiši; Katere zakonske odgovornosti do kršenja MVP ima poveljujoči častnik in kakšne so

odgovornosti njegovih podrejenih – ki so dejansko izvršili akt kršitve MVP.b. Opiši; Pod katerimi okoliščinami je lahko poveljujoči častnik obtožen vojnega hudodelstva.

4.

OPIŠI: KDAJ JE UKAZ V NASPROTJU S MVP IN KAKŠNE SO VOJAKOVE ODGOVORNOSTI DO TAKŠNIH UKAZOV.

a. Opiši; Opravičljivost neizpolnjevanja ukazov, ki so v nasprotju s MVP.b. Razloži; Ali je lahko vojak oproščen kršitve MVP, če je za enako kršitev obtožen njegov

poveljujoči častnik.c. Opiši; Kakšne so odgovornosti vojaka do neizpolnjevanja ukazov, ki od njega zahtevajo

kršitev MVP.d. Opiši; Kakšne so odgovornosti vojaka do upoštevanja pravil bojnega delovanja (ROE), in

kakšne so potencialne posledice neupoštevanja le-teh.e. Opiši; Kakšne so odgovornosti vojaka do zahteve po potrditvi – dodatni pojasnitvi

izdanega mu ukaza, ki je v nasprotju s pravili MVP.

5.

KATERI SO KLJUČNI POSTOPKI PRI PROCESIRANJU KRŠITEV PRAVIL MVP.a. Opiši; Kateri so ključni postopki pri sumu na kršitev MVP.b. Opiši; Kakšna so navodila in usmeritve poveljujočega častnika.c. Opiši; Kakšen je postopek poročanja, če sumiš da je prišlo do kršitve MVP.d. Opiši dolžnosti in kvalifikacije preiskovalne komisije:

(1) Kdo določa častnike za preiskovalno komisijo?(2) Zakaj je pomembno pravočasno zbiranje podatkov/dokazov?(3) Opiši obrazec za Začetno Poročilo.

Page 34: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-8

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 35: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-9

Predmet: NAČELA VOJAŠKEGA OBNAŠANJA 2

Individualna veščina: UVELJAVLJANJE ŽENEVSKIH IN HAAŠKIH KONVENCIJ

SVV-2-01-002Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino ocenjuj na zaključku usposabljanja iz Mednarodnega Vojnega Prava.

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da boš ocenil njegovo poznavanje in razumevanje MVP v skladu s Ženevskim in Haaškim pravom. Ocenjevanemu povej, da boš ocenil tudi njegovo sposobnost odkrivanja in prepoznavanja problemov ali situacij v njegovi enoti, ki kažejo na kršitev MVP, in njegove nadaljnje postopke - pravočasno obveščanje ustreznih pooblaščenih služb.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

NAŠTEJE KLJUČNE KRŠITVE MVP.a. Definira; Kaj se smatra kot kršitev MVP.b. Našteje dve osnovni vrsti vojnih zločinov.c. Definira; Kaj vse se smatra kot huda kršitev MVP in poda en primer takšne kršitve.d. Opiše katere so njegove dolžnosti, če odkrije hudo kršitev MVP.

2.

OPIŠE ODGOVORNOSTI VOJAKA SV DO UPOŠTEVANJA MVP.a. Opiše; Kako so vojaki SV zavezani upoštevati MVP v skladu s Ženevskih in Haaškim

pravom.b. Opiše; Kakšne so posledice kršitev teh pravil.c. Opiše; Kdaj in Kako so lahko vojaki SV obtoženi vojnih zločinov.

3.

OPIŠE ODGOVORNOSTI POVELJUJOČEGA ČASTNIKA DO KRŠITEV MVP.a. Opiše; Katere zakonske odgovornosti do kršenja MVP ima poveljujoči častnik in

kakšne so odgovornosti njegovih podrejenih – ki so dejansko izvršili akt kršitve MVP.b. Opiše; Pod katerimi okoliščinami je lahko poveljujoči častnik obtožen vojnega

hudodelstva.

4.

OPIŠE KDAJ JE UKAZ V NASPROTJU S MVP IN KAKŠNE SO VOJAKOVE ODGOVORNOSTI DO TAKŠNIH UKAZOV.

a. Opiše; Opravičljivost neizpolnjevanja ukazov, ki so v nasprotju s MVP.b. Razloži; Ali je lahko vojak oproščen kršitve MVP, če je za enako kršitev obtožen

njegov poveljujoči častnik.c. Opiše; Kakšne so odgovornosti vojaka za neizpolnjevanje ukazov, ki od njega

zahtevajo kršitev MVP.d. Opiše; Kakšne so odgovornosti vojaka do upoštevanja pravil bojnega delovanja

(ROE), in kakšne so potencialne posledice neupoštevanja le-teh.e. Opiše; Kakšne so odgovornosti vojaka do zahteve po potrditvi – dodatni pojasnitvi

izdanega mu ukaza, ki je v nasprotju s MVP.

5.

OPIŠE KLJUČNE POSTOPKE PRI PROCESIRANJU KRŠITEV MVP.a. Opiše; Kateri so ključni postopki pri sumu na kršitev MVP.b. Opiše; Kakšna so navodila in usmeritve poveljujočega častnika.c. Opiše; Kakšen je postopek poročanja, če sumi da je prišlo do kršitve MVP.d. Opiše dolžnosti in kvalifikacije preiskovalne komisije:

(1) Kdo določa častnike za preiskovalno komisijo?(2) Zakaj je pomembno pravočasno zbiranje podatkov/dokazov?(3) Opiše obrazec za Začetno Poročilo.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 36: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-10

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 37: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-11

Predmet: NAČELA VOJAŠKEGA OBNAŠANJA 2

Individualna veščina:

SVV-2-01-003 IZVAJANJE BOJNIH OPERACIJ PO MEDNARODNEM VOJAŠKEM PRAVU (MVP)181-105-2002; Conduct Combat Operations According to the Law of War

Pogoji izvedbe: Si pripadnik enote SV na bojni nalogi, ki zahteva od tebe in od tvojih podrejenih aktivno udeležbo v operacijah, ki se izvajajo po MVP (mednarodnega vojnega prava).

Priporočena dodatna literatura: Dr. Savin Jogan; Mednarodno Vojno/Humanitarno Pravo (1997).

Standardi: Izvajanje bojnih nalog po pravilih MVP in izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje kršitev MVP.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

IDENTIFICIRAJ KLJUČNE ELEMENTE HAAŠKE IN ŽENEVSKE KONVENCIJE, KI SE NANAŠAJO NA BOJNE OPERACIJE.

a. Nezakoniti in Zakoniti cilji (omejitve vojskovanja glede na objekte).b. Ne-bojevniki (omejitve vojskovanja glede na osebe).c. Zakonita uporaba sile.d. Zaščitena lastnina – lastnina za humanitarne namene; objekti in predmeti kulturne ali zgodovinske

vrednosti; šole, vrtci, sirotišnice, in ostala območja, ali zgradbe, namenjene otrokom.e. Zaščitena zdravstvena/medicinska transportna sredstva in objekti.f. Zakonita uporaba simbolov zdravstvenih služb, belih zastav (premirje), nacionalnih simbolov in

znakov, in/ali nošenje simbolov ali uniform nasprotnikovih sil. g. Definiraj izdajstvo.h. Sorazmerna uporaba sile.i. Orožja in aktivnosti, ki lahko povzročijo nepotrebno trpljenje in poškodbe.j. Dolžnosti osvajalcev do vojnih ujetnikov, pridržanih oseb in do pripornikov.k. Dolžnosti bojevnikov do civilistov in do civilne lastnine.l. Pravice, odgovornosti in disciplina vojnih ujetnikov.m. Vojni zločini in hude kršitve MVP.n. Dolžnosti / obligacije države pri odkritju/sumu vojnih zločinov.o. Zahteve in dolžnosti poročanja o ugotovljenih kršitvah MVP.

2.

PREVENTIVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE KRŠITEV MVP.a. Zaščititi –

(1) Ne-bojevnike/civiliste.(2) Civilno Lastnino.(3) Vojne ujetnike, pridržane osebe in pripornike.(4) Medicinska/Zdravstvena transportna sredstva in objekte.

b. Preprečiti ognjeno delovanje po nezakonitih ciljih -(1) Ki imajo zaščitne / nevtralne simbole.(2) Ne-bojevniki / civilisti in zaščiteni objekti. (3) Nekontrolirano ognjeno delovanje.(4) Pravila Bojnega delovanja (ROE).

c. Naštej preventivne ukrepe za preprečevanje prekomerne uporabe sile.d. Naštej preventivne ukrepe za preprečevanje nepooblaščene uporabe zaščitnih simbolov (rdeči križ,

bela zastava, nacionalni simboli) in ukrepi za preprečevanje nepooblaščenega nošenja/uporabe nasprotnikovih simbolov in uniform.

e. Naštej preventivne ukrepe za preprečevanje nepotrebnega uničevanja ali prisvajanja lastnine.f. Naštej preventivne ukrepe za preprečevanje nepotrebnega trpljenja in poškodb.g. Naštej preventivne ukrepe za uveljavljanje pravic in odgovornosti vojnih ujetnikov.h. Opiši dolžnosti / obligacije vojaških poveljnikov za preprečevanje, zatiranje in preganjanje vojnih

zločinov.i. Opiši koncept poveljniške odgovornosti do vojnih zločinov. j. Naštej načine poročanja odkritih kršitev MVP.

Page 38: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-12

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 39: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-13

Predmet: NAČELA VOJAŠKEGA OBNAŠANJA 2

Individualna veščina: IZVAJANJE BOJNIH OPERACIJ PO MEDNARODNEM VOJAŠKEM PRAVU (MVP)

SVV-2-01-003Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino ocenjuj na zaključku usposabljanja iz Mednarodnega Vojnega Prava.

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da boš ocenil njegovo poznavanje in razumevanje MVP in njegovo poznavanje preventivnih ukrepov za preprečevanje kršitev MVP.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

POZNA PREVENTIVNE UKREPE ZA PREPREČEVANJE KRŠITEV MVP, Z ZAŠČITO –

(1) Ne-bojevnikov/civilistov.(2) Civilne Lastnine.(3) Vojnih ujetnikov, pridržanih oseb in pripornikov.(4) Medicinskih/Zdravstvenih transportnih sredstev in objektov.

2.

POZNA PREVENTIVNE UKREPE ZA PREPREČEVANJE MVP IN VOJNIH ZLOČINOV, S PREPREČEVANJEM –

(1) Ognjenega delovanja po nezakonitih ciljih.(2) Prekomerne uporabe sile.(3) Nepooblaščene uporabe zaščitnih simbolov (rdeči križ, bela zastava,

nacionalni simboli) in ukrepi za preprečevanje nepooblaščenega nošenja/uporabe nasprotnikovih simbolov in uniform.

(4) Nepotrebnega trpljenja in poškodb.

3.POZNA UKREPE ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IN ODGOVORNOSTI VOJNIH UJETNIKOV.

4.POZNA DOLŽNOSTI OSVAJALCEV DO VOJNIH UJETNIKOV , DO PRIDRŽANIH OSEB IN DO PRIPORNIKOV.

5.POZNA DOLŽNOSTI BOJEVNIKOV DO CIVILISTOV IN DO CIVILNE LASTNINE.

6. POZNA PRAVICE IN DOLŽNOSTI VOJNIH UJETNIKOV.7. POZNA POVEZAVO MED HUDIMI KRŠITVAMI MVP IN VOJNIMI ZLOČINI.

8.POZNA ODGOVORNOSTI DRŽAVE PRI ODKRITJU/SUMU VOJNIH ZLOČINOV.

9. POZNA POSTOPKE POROČANJA PRI ODKRITJU VOJNIH ZLOČINOV.10. POZNA POSEBNOSTI MVP.

11.POZNA TEMELJNE ODGOVORNOSTI POVELJUJOČIH DO VOJNIH ZLOČINOV.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 40: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-14

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 41: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-15

Predmet: NAČELA VOJAŠKEGA OBNAŠANJA 2

Individualna veščina:

SVV-2-01-004 UVELJAVITEV PRAVIL RAVNANJA Z MEDIJI224-176-2426; Enforce Compliance with Media Ground Rules

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš kopijo pravil ravnanja s mediji, ki jih je odobril poveljnik in izdalo osebje za stike z javnostjo (PIO). Nahajaš se, ali v vojašnici, na terenu, ali na območju bojnih operacij – v urbanem naselju.

Standardi: Naštej vse korake za uveljavljanje pravil ravnanja s mediji.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

POZOR!Določena pravila ravnanja s mediji so odvisna od situacije in okolja na terenu, ali območja

delovanja enote (npr. na OKO).

Zapomni si: Uvajanje in določanje pravil ravnanja s mediji v enotah, dokazujejo pomembnost medijske pokritosti bojnih operacij SV.

Namen teh pravil ni preprečevanje obveščanja javnosti s škodljivimi, ponižujočimi ali negativnimi informacijami.

Treba pa se je zavedati, da lahko širjenje nekaterih specifičnih informacij, kot so podatki o premiku, manevru, taktični razmestitvi in sestavi prijateljskih enot, resno ogrozijo operativno varnost in življenja vojakov na območju bojnega delovanja.

Zapomni si: Poveljujoči enot in pooblaščeni predstavniki za stike z javnostjo morajo vzpostaviti in določiti osnovna pravila ravnanja s mediji, ki bodo omogočala prost pretok informacij, ne da bi s tem ogrozila varnost MTS in operativnih načrtov zaupne narave.

OD POOBLAŠČENEGA ČASTNIKA ZA STIKE Z JAVNOSTJO (PIO ; Public Info Office) PRIDOBI USTREZNA PRAVILA RAVNANJA S MEDIJI-- za območje in/ali situacijo, v kateri se s svojo enoto nahajaš.

2.

DEFINIRAJ PRAVILA RAVNANJA Z MEDIJI. Osebje za stike z javnostjo (PIO) mora vzpostaviti stik s predstavniki medijev, še pred izvajanjem kakšnih koli s mediji povezanimi aktivnostmi, v katere bodo vpleteni pripadniki enote.

3.PREVERI, ALI SO PREDSTAVNIKI MEDIJEV (NOVINARJI) SEZNANJENI S DOLOČENIMI PRAVILI -- če niso, jih na njih opozori.

4. PRI SODELOVANJU / STIKU S PREDSTAVNIKI MEDIJEV BODI PROFESIONALEN.

5.OPAŽENE KRŠITVE PRAVIL RAVNANJA S MEDIJI TAKOJ POROČAJ PO LINIJI POVELJEVANJA, ALI S KRŠITVAMI SEZNANI PIO.

Page 42: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-16

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 43: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-17

Predmet: NAČELA VOJAŠKEGA OBNAŠANJA 2

Individualna veščina: UVELJAVITEV PRAVIL RAVNANJA Z MEDIJISVV-2-01-004

Priprave za preverjanje:

Priprava: Ocenjevanemu priskrbi kopijo pravil ravnanja s mediji (za primer glej Dodatek 1: Primer Navodila za ravnanje z mediji na OKO ). Vse potrebne informacije in določena pravila mora zagotoviti osebje za stike z javnostjo (PIO). Za čimbolj realistično ocenjevanje, naj bo eden od vojakov v vlogi predstavnika medijev (novinarja).

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da so na območju njegove enote predstavniki medijev in da želijo opraviti intervju s njegovimi vojaki. Povej mu, da boš ocenil njegovo znanje – uveljavljanje pravil ravnanja s mediji.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.POSKRBI, DA NJEGOVI VOJAKI VEDO, KJE DOBITI KOPIJO PRAVIL RAVNANJA S MEDIJI.

2. POSKRBI, DA NJEGOVI VOJAKI VEDO, KAKO RAVNATI S MEDIJI.

3.PREDSTAVNIKE MEDIJEV SEZNANI S DOLOČENIMI PRAVILI IN OMEJITVAMI.

4.VSE OPAŽENE KRŠITVE PRAVIL POROČA PO LINJI POVELJEVANJA, ALIPA S KRŠITVAMI SEZNANI PIO.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: - DODATEK 1: PRIMER NAVODILA / OPOMNIKA ZA RAVNANJE Z MEDIJI NA OKO.

Page 44: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-18

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 45: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] A-19

DODATEK 1: PRIMER (ŽEPNEGA) NAVODILA / HITREGA OPOMNIKA ZA RAVNANJE Z MEDIJI NA OKO

Navodilo za ravnanje z mediji na OKO

Predstavniki medijev bodo v spremstvu častnikov za odnose z javnostmi. Kadar vas na terenu opazujejo novinarji, se ne ozirajte na njih in opravljajte svoje delo naprej. Stopite v stik z njimi samo takrat, kadar imate pooblastilo od nadrejenega, kadar ne motijo vašega dela in ni nevarnosti, da bi odkrili zaupne podatke.

Zastavljena vprašanja, ki se ne nanašajo na vaše delo, naslovite na poveljstvo enote ali na HQ-PIO ( Public Information Office v poveljstvu enote).

Preveri novinarsko izkaznico/identifikacijo ali novinarski akreditiv. Če oseba pokaže ustrezne dokumente, nadaljuj z intervjujem. Če oseba ne pokaže ustrezne dokumente, se obrni na svojega nadrejenega, ali na predstavnika za stike z javnostjo.

1. Bodite prijazni, tudi če ne želite govoriti z novinarji.

2. Odgovarjajte le na vprašanja, katera razumete. Preden odgovorite na vprašanje, si vzemite čas za premislek.

3. Odgovarjajte samo na vprašanja, katerim veste odgovor in se nanašajo na vaše naloge.

4. Če ne znate odgovoriti na vprašanje novinarja, recite: “Na to vprašanje ne znam odgovoriti!” in ga naslovite na HQ - PIO.

5. Ne lažite, ne špekulirajte, ne razglabljajte, ne odgovarjajte na pogojna vprašanja in ne uporabljajte fraze: »Brez komentarja!«

6. Ne govorite o politiki, političnih namerah in vojaških skrivnostih.

7. Govorite lahko: - o sebi ( čin, ime, priimek, delovno mesto, enota,delovni staž );

- o svojih izkušnjah, počutju in delu na misiji; - o svojem področju in o stvareh, ki jih dobro poznate.

8. Vedno uporabljajte prvo osebo ednine.

PRIMER:“Za delo na misiji sem se usposabljal že v Sloveniji. Tukaj se počutim dobro in veseli me, da lahko opravljam častno delo v imenu Slovenske vojske in Slovenije. Za več informacij se prosim obrnite na predstavnika za medije v poveljstvu enote.”

9. O TVOJEM SODELOVANJU / POGOVORU Z MEDIJI OBVESTI SVOJEGA NADREJENEGA (takoj, ko je to mogoče!).

Page 46: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] A-20

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 47: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-21

Predmet: NAČELA VOJAŠKEGA OBNAŠANJA 2

Individualna veščina:

SVV-2-01-005 OBNAŠANJE PRIPADNIKA SV V UJETNIŠTVU331-202-1050; Enforce Compliance with the Code of Conduct

Pogoji izvedbe: Kot izkušenejša vojaška oseba, si skupaj s pripadniki svoje enote v vojnem ujetništvu. Vsi pripadniki tvoje enote so uspešno opravili urjenje iz preživetja/odpora/pobega v vojnem ujetništvu. Takšno usposabljanje morajo končati vsi pripadniki pred napotitvijo na območje bojnih operacij.

Standardi: Demonstriraj znanje iz šestih točk obnašanja v vojnem ujetništvu. S vzpostavitvijo in ohranitvijo linije poveljevanja, vojaške discipline in medsebojnega komuniciranja zagotovi pozitivno moralo, etično vodenje in usmerjanje svojih podrejenih iz preživetja, odpora in pobega iz vojnega ujetništva.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

RAZLOŽI 1. TOČKO OBNAŠANJA PRIPADNIKOV SV:- Jaz sem državljan Slovenije, pripadnik SV, ki s orožjem brani svojo državo. Za njeno obrambo sem pripravljen dati svoje življenje.

Obrazložitev: Ta točka se nanaša na vse pripadnike SV, ki so udeleženi v aktivnem bojevanju, v ujetništvu, ali v mirnodobnem času – kot posledica terorističnih aktivnosti zoper državo Slovenijo. Pripadniki SV so dolžni podpirati interese RS in se upreti vsem njenim nasprotnikom, ne glede na okoliščine.

(1) Vojaško Zdravstveno/medicinsko osebje in vojaški kurati v ujetništvu uživajo poseben zaščitni status, opredeljen s Ženevsko konvencijo iz leta 1949. 33. člen (IV. Poglavje) Ženevske konvencije določa, da mora biti vojaškemu medicinskemu osebju in vojaškim kuratom dovoljeno opravljanje njihovih nalog tudi v vojnem ujetništvu. Vendar pa je dejstvo, da osvajalci določajo, do katere mere se lahko takšne naloge v njihovem ujetništvu dejansko izvajajo.

(2) Dosedanje izkušnje kažejo, da v večini primerov osvajalci teh pravil ne upoštevajo. Vso zajeto osebje je bilo podvrženo enakim prisilnim postopkom obravnavanja vojnih ujetnikov. To je tudi glavni razlog, da se morajo prav vsi pripadniki SV zavedati standardov obnašanja v vojnem ujetništvu in da morajo biti vsi deležni ustreznega usposabljanja.

(3) Izkušnje iz preteklosti nas učijo, da častno preživetje v ujetništvu zahteva od vseh pripadnikov visoko stopnjo pripadnosti in motivacije.

2.RAZLOŽI 2. TOČKO OBNAŠANJA PRIPADNIKOV SV:- Nasprotniku se Nikoli ne bom prostovoljno predal. Kot poveljujoči, nasprotniku ne bom nikoli predal svojih podrejenih soborcev, ki se imajo namen še naprej bojevati in se mu upirati.

3.

RAZLOŽI 3. TOČKO OBNAŠANJA PRIPADNIKOV SV: - Če bom zajet, bom nadaljeval s uporom po vseh mojih zmožnostih. Vse svoje napore bom podredil enemu samemu cilju – pobegniti in pomagati drugim soborcem pri pobegu. Od svojih nasprotnikov ne bom sprejemal nobenih pogojev in posebnih ugodnosti, ki bi mi olajšale ujetništvo.

4.

RAZLOŽI 4. TOČKO OBNAŠANJA PRIPADNIKOV SV: - Če postanem vojni ujetnik, bom s svojimi ujetimi soborci vzdrževal visoko moralo. Nasprotniku ne bom nikoli izdajal nobenih informacij, prav tako ne bom nikoli sodeloval v aktivnostih, ki bi lahko kakorkoli ogrozile moje soborce. Če bom med ujetimi soborci najvišji po činu, bom prevzel vodenje. Če ne bom najvišji po činu, bom izpolnjeval ukaze, tistega ki nas vodi.

5.

RAZLOŽI 5. TOČKO OBNAŠANJA PRIPADNIKOV SV: - Če bom v ujetništvu zaslišan s strani nasprotnika, mu bom izdal samo:svoj PRIIMEK in IME, svoj ČIN, identifikacijsko številko MORS, številko enote in DATUM ROJSTVA. Po vseh svojih zmožnostih, se bom izogibal odgovarjanju na kakršna druga vprašanja. Nasprotniku ne bom dajal nobenih ustnih ali pisnih izjav, ki bi lahko škodile, ogrožale ali poniževale RS in njene zaveznike.

6.RAZLOŽI 6. TOČKO OBNAŠANJA PRIPADNIKOV SV: - Nikoli ne bom pozabil, da sem Slovenec ki se bori za svobodo, da sem odgovoren za vsa svoja dejanja in da sem zvest načelom, ki so mojo domovino RS napravila svobodno.

Page 48: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-22

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 49: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-23

Predmet: NAČELA VOJAŠKEGA OBNAŠANJA 2

Individualna veščina: OBNAŠANJE PRIPADNIKA SV V UJETNIŠTVUSVV-2-01-005

Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino preverjaj na način oddelčne/vodne diskusije. Vojaki naj odgovarjajo na vprašanja, povezana s šestimi točkami obnašanja pripadnikov SV v ujetništvu.

Razlaga: /

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.RAZLOŽI 1. TOČKO OBNAŠANJA PRIPADNIKOV SV:- Jaz sem državljan Slovenije, pripadnik SV, ki s orožjem brani svojo državo. Za njeno obrambo sem pripravljen dati svoje življenje.

2.

RAZLOŽI 2. TOČKO OBNAŠANJA PRIPADNIKOV SV:- Nasprotniku se Nikoli ne bom prostovoljno predal. Kot poveljujoči, nasprotniku ne bom nikoli predal svojih podrejenih soborcev, ki se imajo namen še naprej bojevati in se mu upirati.

3.

RAZLOŽI 3. TOČKO OBNAŠANJA PRIPADNIKOV SV: - Če bom zajet, bom nadaljeval s uporom po vseh mojih zmožnostih. Vse svoje napore bom podredil enemu samemu cilju – pobegniti in pomagati drugim soborcem pri pobegu. Od svojih nasprotnikov ne bom sprejemal nobenih pogojev in posebnih ugodnosti, ki bi mi olajšale ujetništvo.

4.

RAZLOŽI 4. TOČKO OBNAŠANJA PRIPADNIKOV SV: - Če postanem vojni ujetnik, bom s svojimi ujetimi soborci vzdrževal visoko moralo. Nasprotniku ne bom nikoli izdajal nobenih informacij, prav tako ne bom nikoli sodeloval v aktivnostih, ki bi lahko kakorkoli ogrozile moje soborce. Če bom med ujetimi soborci najvišji po činu, bom prevzel njihovo vodenje. Če ne bom najvišji po činu, bom izpolnjeval ukaze, tistega ki nas vodi. RAZLOŽI 5. TOČKO OBNAŠANJA PRIPADNIKOV SV: - Če bom v ujetništvu zaslišan s strani nasprotnika, mu bom izdal samo:svoj PRIIMEK in IME, svoj ČIN, identifikacijsko številko MORS, številko enote in DATUM ROJSTVA.Po vseh svojih zmožnostih, se bom izogibal odgovarjanju na kakršna druga vprašanja. Nasprotniku ne bom dajal nobenih ustnih ali pisnih izjav, ki bi lahko škodile, ogrožale ali poniževale RS in njene zaveznike.

5.

RAZLOŽI 6. TOČKO OBNAŠANJA PRIPADNIKOV SV: - Nikoli ne bom pozabil, da sem državljan RS ki se bori za svobodo, da sem odgovoren za vsa svoja dejanja in da sem zvest načelom, ki so mojo domovino napravila svobodno.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 50: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-24

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 51: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-25

Predmet: NAČELA VOJAŠKEGA OBNAŠANJA 2

Individualna veščina:

SVV-2-01-006 UVELJAVLJANJE NIČNE TOLERANCE V SV805C-PAD-2503, Enforce Compliance with the Army`s Equal Opportunity and Sexual Harassment Policies

Pogoji izvedbe: Si poveljnik oddelka/vodja, odgovoren za izvajanje nadzora nad svojimi podrejenimi. Tvoji podrejeni so predstavniki obeh spolov, več različnih ras in veroizpovedi. Na voljo imaš Izjavo o Nični toleranci v zvezi z nezaželenim ravnanjem v SV, Zakon o javnih uslužbencih in Pravila službe v SV.

Standardi: S svojim osebnim obnašanjem, dejanji in voditeljstvom, v svoji enoti uveljavljaj profesionalne vojaške standarde, ki so združljivi z nično toleranco. Če opaziš, oziroma si priča nezaželenega ravnanja v kakšni drugi enoti, o tem poročaj po liniji vodenja in poveljevanja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

OBNAŠAJ SE V SKLADU S IZJAVO O NIČNI TOLERANCI V SV.a. Spoštuj dostojanstvo in integriteto svojih podrejenih:

(1) Izogibaj se vsakršnih žaljivih ali šaljivih komentarjev in gest glede ras.(2) Izogibaj se vsakršnih žaljivih ali šaljivih komentarjev in gest glede spolov.(3) Izogibaj se vsakršnih žaljivih ali šaljivih komentarjev in gest glede nacionalnega

izvora, in/ali veroizpovedi.(4) Izogibaj se izkazovanju vsakršnih rasističnih in/ali spolno žaljivih vizualnih

predmetov.(5) Izogibaj se vsem spontanim in nezaželenim spolnim stikom s svojimi

podrejenimi. (6) Izogibaj se vsakršnih stereotipov glede kulturnega ozadja, ras in veroizpovedi.(7) Izogibaj se uporabi psovk ali spolno naravnanemu komuniciranju.(8) Izogibaj se vsiljevanju verskega prepričanja svojim podrejenim.(9) Izogibaj se pripadnosti / članstvu vsakršnim ekstremističnim organizacijam, ali

sodelovanju pri ekstremističnih aktivnostih.b. Demonstriraj voditeljstvo, ki je združljivo s nično toleranco:

(1) Do svojih podrejenih se obnašaj spoštljivo in dostojanstveno.(2) Bodi pravičen in enakopraven.(3) Spoštuj osebne potrebe, prizadevanja in zmožnosti svojih podrejenih.(4) Izogibaj se rasne, spolne in/ali verske diskriminacije.(5) Izogibaj se žaljivim, sovražnim in poniževalnim komentarjem.

2.

ZAŠČITI SVOJO ENOTO PRED DISKRIMINACIJO, NADLEGOVANJEM IN PONIŽEVANJEM.

a. Poskrbi, da bodo vsi tvoji podrejeni seznanjeni s Izjavo o nični toleranci:(1) Poskrbi, da tvoji podrejeni poznajo predpisane standarde osebnega

obnašanja.(2) Poskrbi, da so vsi tvoji podrejeni seznanjeni z izjavo o nični toleranci.(3) Svoje podrejene seznani s posledicami neupoštevanja in kratenja človekovega

dostojanstva in integritete.(4) Poskrbi, da vsi tvoji podrejeni vedo kako ukrepati, če sami postanejo žrtev

nadlegovanja, poniževanja in/ali diskriminacije.b. S svojimi podrejenimi, katero obnašanje ni v skladu s nično toleranco, izvajaj korektivne postopke na licu mesta:

(1) Na neprimerno obnašanje opozori vsakega podrejenega, ki s svojim vedenjem in ravnanjem ustvarja zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za osebo, ter žali njeno dostojanstvo.

c. Če opaziš/si priča nezaželenega ravnanja v kakšni drugi enoti, o tem poročaj po liniji vodenja in poveljevanja.

Page 52: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-26

3.

OPOZORI SVOJE PODREJENE S POSLEDICAMI KRIVIH OVADB, IZPOVEDI IN ŽALJIVIH OBDOLŽITEV.

Svojim podrejenim razloži, da so podajanja krivih ovadb, izpovedi in/ali lažnih, oziroma neutemeljenih žaljivih obdolžitev, kazniva dejanja.

a. Kriva ovadba (288. člen).

(1) Kdor koga naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, pa ve, da ga ni storil, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor podtakne sledove kaznivega dejanja ali kako drugače povzroči, da se uvede kazenski postopek za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, zoper nekoga, za katerega ve, da ga ni storil.

(3) Enako se kaznuje tudi, kdor naznani, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, čeprav ve, da tako dejanje ni bilo storjeno.

b. Kriva izpovedba (289. člen).

(1) Priča, ki pred sodiščem, v postopku o prekršku, v postopku za ugotavljanje kršitev delovnih obveznosti ali drugih kršitev delovne discipline, v drugem disciplinskem ali upravnem postopku po krivem izpove, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Enako se kaznuje stranka, ki je pri dokazovanju z zaslišanjem strank v pravdnem, nepravdnem, izvršilnem ali upravnem postopku po krivem izpovedala, in je sodišče ali drug pristojni organ na to izpovedbo oprlo svojo odločbo v tem postopku.

(3) Za krivo izpovedbo v kazenskem postopku, se storilec kaznuje z zaporom do treh let. (4) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka posebno hude posledice za obdolženca, se

storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

c. Žaljiva obdolžitev (171. člen).

(1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh mesecev.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.

(3) Če je tisto, kar se trdi ali raznaša, take narave, da ima hude posledice za oškodovanca, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

K A Z E N S K I Z A K O N I K (KZ-UPB1)

Page 53: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-27

Predmet: NAČELA VOJAŠKEGA OBNAŠANJA 2

Individualna veščina: UVELJAVLJANJE NIČNE TOLERANCE V SVSVV-2-01-006

Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino lahko ocenjuješ administrativno nalogo. Ocenjevanemu razloži scenarij, ki bo zagotavljal zadostne informacije za preverjanje njegovega poznavanja in razumevanja izjave o nični toleranci v zvezi s nezaželenim ravnanjem v SV. Preveri, ali pozna vse postopke, ki jih mora storiti, če opazi neprimerno obnašanje, ki ustvarja zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za osebo, ter žali njeno dostojanstvo.

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da boš ocenil njegovo poznavanje in razumevanje izjave o nični toleranci v zvezi s nezaželenim ravnanjem v SV. Povej mu, da boš preveril, ali pozna vse postopke, ki jih mora storiti, če opazi neprimerno obnašanje, ki ustvarja zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za osebo, ter žali njeno dostojanstvo.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.OBNAŠA SE V SKLADU S IZJAVO O NIČNI TOLERANCI V SV.

a. Spoštuje dostojanstvo in integriteto svojih podrejenih.b. Demonstrira voditeljstvo, ki je združljivo s nično toleranco.

2.

ZAŠČITI SVOJO ENOTO PRED DISKRIMINACIJO, NADLEGOVANJEM IN PONIŽEVANJEM.

a. Poskrbi, da so vsi njegovi podrejeni seznanjeni s Izjavo o nični toleranci.b. S svojimi podrejenimi, katero obnašanje ni v skladu s nično toleranco,

izvaja korektivne postopke na licu mesta.c. Na neprimerno obnašanje opozori vsakega podrejenega, ki s svojim

vedenjem in ravnanjem ustvarja zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za osebo, ter žali njeno dostojanstvo.

d. Če opazi/je priča nezaželenega ravnanja v kakšni drugi enoti, o tem poroča po liniji vodenja in poveljevanja.

3.

OPOZORI SVOJE PODREJENE S POSLEDICAMI KRIVIH OVADB, IZPOVEDI IN ŽALJIVIH OBDOLŽITEV.Svojim podrejenim razloži, da so podajanja krivih ovadb, izpovedi in/ali lažnih, oziroma neutemeljenih žaljivih obdolžitev, kazniva dejanja.

a. Kriva ovadba (288. člen).b. Kriva izpovedba (289. člen).c. Žaljiva obdolžitev (171. člen).

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: - DODATEK 1: IZJAVA O NIČNI TOLERANCI V ZVEZI Z NEZAŽELENIM

RAVNANJEM V SV.

Page 54: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] A-28

DODATEK 1: IZJAVA O NIČNI TOLERANCI V ZVEZI Z NEZAŽELENIM RAVNANJEM V SV.

I. NAMENSV postaja s profesionalizacijo sodobna in dobro organizirana vojaška organizacija. Kot taka mora zagotavljati pogoje, da so vsem njenim pripadnikom zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine. Pri tem noben pripadnik ne sme biti izpostavljen neželenemu ravnanju spolne narave ali kakem drugem nedopustnem na spolu temelječem razlikovanju. Nadlegovanje kakršnekoli vrste je nesprejemljivo in zanj ne more biti opravičila. S tem namenom načelnik GŠSV določa ravnanje pripadnikov, ki bo zagotavljalo, da bo v vseh razmerah in okoljih, v katerih SV izvaja naloge, nezaželeno ravnanje preprečeno.

II. NIČNA TOLERANCA NEZAŽELENIH RAVNANJRavnanje pripadnikov SV temelji na načelu, da je vsakršno kratenje človekovega dostojanstva in integritete nevzdržno in nesprejemljivo in da je nezaželeno vsako ravnanje, temelječe na katerikoli osebni okoliščini, ki ustvarja zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za osebo ter žali njeno dostojanstvo (nična toleranca). V tej izjavi se zrcali odločenost odpraviti vsakršno ravnanje, ki krati dostojanstvo žensk in moških pripadnikov SV, kakor tudi dostojanstvo vseh drugih oseb, s katerimi pripadniki SV pri izvrševanju svojih nalog prihajajo v stik. To ravnanje temelji tudi na obveznosti vseh poveljujočih v SV, da skrbijo za varovanje dostojanstva vseh podrejenih pripadnikov ter drugih oseb, s katerimi pripadniki SV pri izvrševanju svojih nalog prihajajo v stik.

III. ENAKOST PRIPADNIKOV IN PRAVICA DO ZAŠČITESpoštovanje osebnosti, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zaščita človekovega dostojanstva je temeljno vodilo vsakega pripadnika SV, ko izvršuje svojo dolžnost. Vsako ravnanje v nasprotju s temi načeli je nečastno in v nasprotju z interesi SV. Kakršnokoli nadlegovanje je nesprejemljivo in pripadniki SV imajo pravico, da so v svojem delovnem okolju pred njimi zavarovani, pa tudi dolžnost, da svoje sotovariše in druge pred nadlegovanjem ščitijo in varujejo. Pravica do zaščite in dolžnost ščitenja sta splošni ne oziraje se na položaj storilca ali žrtve. Vsak pripadnik SV, ne glede na njegov spol in položaj, ima pravico do zagotovitve primerne in takojšnje zaščite v primeru, da je bil izpostavljen neželenemu ravnanju. Do primerne in takojšnje zaščite imajo pravico tudi priče in vsi pripadniki SV, ki so dolžni poročati po liniji vodenja in poveljevanja, če pri opravljanju svoje dolžnosti opazijo katero od nezaželenih ravnanj.

IV. POSTOPEK ZA OBRAVNAVO NEZAŽELENIH RAVNANJRavnanja in obnašanja pripadnikov SV, odnosi med pripadniki SV, ter odnosi pripadnikov SV do drugih oseb, postopki in sankcije v primeru kršitev teh ravnanj ter ukrepi za zaščito žrtev nezaželenih ravnanj, so določeni s splošnimi predpisi in akti poveljevanja. Vsa takšna ravnanja se skladno s predpisi obravnavajo kot sum kršitve vojaške discipline, sum kršitve delovnih obveznosti oziroma kot sum storitve kaznivega dejanja.

Generalpodpolkovnik Albin Gutman

Načelnik GŠSV

Page 55: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-1

B.PREDMET 02 - SANITETA 2

VSEBINA

B. PREDMET 02 - SANITETA 2---------------------------------------------------------------------------B-1

SVV-2-02-001 EVAKUACIJA RANJENCEV (Organizacija/Nadzor/Vodenje)---------------------------------------- B-3OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B-5

SVV-2-02-002 UVELJAVLJAJ IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH UKREPOV (PZU)------------- B-7OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------B-13

SVV-2-02-003 ZAHTEVEK ZA EVAKUACIJO RANJENIH (MEDEVAC) ----------------------------------------------B-15OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------B-19

Page 56: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 57: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-3

Predmet: SANITETA 2

Individualna veščina:

SVV-2-02-001 EVAKUACIJA RANJENCEV (Organizacija/Nadzor/Vodenje)081-831-1054 Evacuate Casualties

Pogoji izvedbe: Si POS/PČ/častnik na sprednji liniji / konici bojišča. Tam so ranjenci, ki jih je treba evakuirati z bojišča. Tvoja naloga: Organiziraj, nadzoruj in vodi evakuacijo. Ranjencem je že bila nudena prva pomoč. Za evakuacijo so na voljo helikopterji, in/ali vozila. Na voljo imaš nosila in vojake (oddelek nosačev – 4. vojaki), ki ti bodo pomagali pri evakuaciji.

Standardi: Na mestu pobiranja, so ranjenci pravilno nameščeni v evakuacijska vozila/helikopterje. Ranjenci so evakuirani do mesta, kjer jim bodo nudili strokovno medicinsko pomoč. Med prenašanjem/evakuacijo jim ne povzročiš dodatnih poškodb.

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI

1. ZAHTEVAJ EVAKUACIJO RANJENCEV (glej SVV - 2: Zahtevaj evakuacijo).

a. Vzpostavi stik z evakuacijsko enoto (Radijska zveza).

b. Ugotovi / določi, ali bo potrebno ranjence prenesti do mesta pobiranja, ali pa bodo pobrani na lokaciji, kjer se ranjenci trenutno nahajajo. Če jih je potrebno prenesti do mesta pobiranja, nadaljuj z korakom 2. Če jih ni treba prenašati, nadaljuj z nadziranjem komunikacije z evakuacijskim vozilom /

helikopterjem in pojdi na korak 5.

2. NOSILA NISO NA VOLJO - ZA PRENAŠANJE RANJENCEV UPORABI ENEGA, DVA ALI VEČ VOJAKOV (glej SVV -1: Prenašanje ranjencev).

Zapomni si: Ta korak izvajaj, če medicinsko osebje ni na voljo. Takoj, ko je medicinsko osebje na voljo, jim pomagaj pri prenašanju in oskrbi ranjencev, če je to potrebno!

o

3. NOSILA SO NA VOLJO – ORGANIZIRAJ IN UPORABI ODDELEK NOSAČEV (4. VOJAKI).

Zapomni si: Vsakemu vojaku v oddelku nosačev določi številko (1 do 4); Vojak št. 1 je poveljujoč oddelku!

a. PRIPRAVI NOSILA:(1) Sestavi standardna vojaška nosila.

b. PRIPRAVI RANJENCA ZA TRANSPORT:(1) Na nosila položita ranjenca – 2 vojaka ga primeta pod rameni / pod noge.(2) Ranjenca pritrdita na nosila s trakovi.

c. DVIGNI NOSILA:(1) Vsak vojak se postavi ob ročaj nosil (4); poveljujoči stoji ob ranjenčevi desni rami.

Zapomni si: Poveljujoči ob desni strani nadzoruje stanje ranjenca!

(2) Na pripravljalno povelje: PRIPRAVI ZA DVIG! ; vojaki počepnejo in primejo vsak svoj ročaj nosil.

(3) Na izvršno povelje: DVIGNI! ; vojaki istočasno dvignejo nosila.(4) Na povelje: NAPREJ! ; Vojaki skladno stopijo naprej.

(a) Če poškodovanec nima zlomljenih nog, ima pri prenašanju po ravnem terenu noge naprej. V hoji v klanec, pa ima glavo naprej.

(b) Če ima poškodovanec zlomljene noge, ima pri prenašanju po ravnem terenu glavo naprej, pri hoji v klanec pa ima noge naprej.

Page 58: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-4

4. RANJENCE NALOŽI V EVAKUACIJSKO VOZILO.

a. REŠEVALNO (ambulantno) VOZILO (Evakuacijski VALUK, Puch, Pinzgauer…)

Zapomni si: Posadke evakuacijskih vozil imajo specialiste, ki skrbijo za ranjence med evakuacijo. Upoštevaj njihova navodila pri nalaganju in razlaganju ranjencev!

(1) Preveri, če je vsak ranjenec pričvrščen na svojih nosilih (trakovi).(2) Prvo naloži najbolj poškodovane.(3) V vozilo jih naloži z glavo naprej (v smeri vožnje), če je to mogoče.(4) Preveri, ali so vsa nosila ustrezno pritrjena na reševalno vozilo.

b. HELIKOPTER:(1) Dokler ti posadka H ne signalizira da se približaš, se zadržuj vsaj 50m vstran od H.(2) H se približaj po popolnoma vidni strani posadke, in ves čas vzdržuj vizualni stik z

njimi. Pri približevanju H se skloni.(3) H se približaj ob strani (ne od zadaj / spredaj). Če se moraš premakniti na drugo stran

H, to naredi po sprednji strani, tik ob H.(4) Prvo naloži najbolj poškodovane.(5) V H jih naloži z glavo naprej (smer leta), če je to mogoče.(6) Preveri, če so vsi ranjenci pričvrščeni na svoja nosila.(7) Preveri, če so vsa nosila ustrezno pritrjena na H.

c. DRUGA VOJAŠKA VOZILA (ki niso reševalna vozila):

Zapomni si: Če vojaška ambulantna vozila niso na voljo, se lahko uporabijo tudi druga vozila. Če je v vozilu prisotno medicinsko osebje, sledi njihovim navodilom!

(1) Prvo naloži najbolj poškodovane.(2) V vozilo jih naloži z glavo naprej (v smeri vožnje), če je to mogoče.(3) Preveri, da so vsi ranjenci pričvrščeni na svoja vozila.(4) Preveri, da so vsa nosila ustrezno pritrjena na vozilo.

Page 59: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-5

Predmet: SANITETA 2

Individualna veščina: EVAKUACIJA RANJENCEV (Organizacija/Nadzor/Vodenje)

SVV-2-02-001Priprave za preverjanje:

Priprava: Če je le možno, nalogo ocenjuj v času terenskih usposabljanj/vojaške vaje, kjer bodo na voljo evakuacijska vozila / helikopter. Ali pa simuliraj situacijo in zagotovi vsa potrebna MTS.

Razlaga: Razloži mu scenarij in želene rezultate / postopke.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. ZAHTEVAJ EVAKUACIJO RANJENCEV (glej SVV-2: Zahtevaj evakuacijo).

2.

SITUACIJA A:NOSILA NIMAŠ NA VOLJO.- Za prenašanje ranjenih uporabi ENEGA, DVA sli VEČ VOJAKOV.

(glej SVV-1: Prenašanje ranjencev)

ALI/IN

3.SITUACIJA B:

NOSILA SO NA VOLJO.– Organizira in uporabi ODDELEK NOSAČEV (4. VOJAKI).

4.

RANJENCE NALOŽI V EVAKUACIJSKO VOZILO.

VARIANTE:

A. REŠEVALNO (ambulantno) VOZILO (Evak. VALUK, Puch, Pinzgauer);B. HELIKOPTER;C. DRUGA VOJAŠKA VOZILA (ki niso reševalna vozila).

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 60: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-6

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 61: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-7

Predmet: SANITETA 2

Individualna veščina:

SVV-2-02-002 UVELJAVLJAJ IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH UKREPOV (PZU)081-831-9000 Implement Preventive Medicine Measures (PMM)

Pogoji izvedbe: Si poveljnik enote. Tvoja enota se nahaja na terenu-terensko usposabljanje. Na voljo imaš vsa potrebna sredstva in opremo, ki po formaciji spadajo v tvojo enoto. Na voljo imaš sredstva in opremo za izvajanje PZU. Osebje za izvajanje PZU je izbrano (2 pripadnika) na enoto.

Zapomni si: Četni bolničar, pridodan ali član enote po formaciji, praviloma izpolnjuje vse pogoje in znanja za izvajanje preventivnih zdravstvenih ukrepov na terenu (PZU).

Standardi: Izbrano osebje za izvajanje PZU je seznanjeno s tremi (3) glavnimi dejavniki, ki so glavni krivec za dovzetnost vojakov do najrazličnejših bolezenskih stanj. Izbrano osebje za izvajanje PZU je usposobljeno v sedmih (7) glavnih komponentah za zdravstveno oskrbo enoti na terenu. Usposobljeni vsi pripadniki enote za izvajanje sedmih (7) glavnih individualnih preventivnih zdravstvenih ukrepov, ki so nujni za preprečevanje bolezenskih stanj in ne-bojnih poškodb. Seznanitev vseh pripadnikov enote s tobačno zakonodajo v SV. Izbrano osebje je usposobljeno v vseh osmih (8) območjih odgovornosti za izvajanje PZU.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

Zapomni si: Ko je enkrat izbrano osebje za izvajanje preventivnih zdravstvenih ukrepov na terenu (v nadaljevanju PZU) in ko se za izvajanje PZU ustrezno usposobi, lahko nato to osebje delegira odgovornosti za usposabljanje iz PZU tudi na druge pripadnike v enoti.

IZBRANO OSEBJE SEZNANI S TREMI GLAVNIMI DEJAVNIKI, KI SO GLAVNI KRIVEC ZA DOVZETNOST VOJAKOV DO BOLEZENSKIH STANJ NA TERENU:

a. Neprijazna naravna okolja, kot so pragozdovi/džungle, puščave in arktična področja.

b. Zmanjšana naravna telesna odpornost pri povečanih telesnih naporih in pri izpostavljanju neprijaznim zunanjim vplivom. Primeri le-teh:

(1) Klimatske spremembe.(2) Pomanjkanje spanja.(3) Neredni obroki hrane.

c. Poslabšanje osnovnih zdravstvenih pogojev, kot so pomanjkanje čiste/neoporečne vode in ustrezno ravnanje s odpadki.

2.

OSEBJE USPOSOBI V SEDMIH GLAVNIH KOMPONENTAH ZA ZDRAVSTVENO OSKRBO ENOT NA TERENU:

a. Vročina. Vrste vročinskih poškodb/bolezenskih stanj:(1) VROČINSKI KRČI(2) VROČINSKA IZČRPANOST(3) VROČINSKI UDAR / SONČARICA – NUJNA MEDECINSKA POMOČ!

b. Mraz. Vrste poškodb/bolezenskih stanj, ki jih povzroča mraz:(1) OZEBLINE(2) OMRZLINE(3) OZEBLINE PODPLATOV(4) SNEŽNA SLEPOTA(5) PODHLADITEV

Page 62: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-8

c. Piki in ugrizi insektov:(1) Bolezni, ki jih direktno na človeka prenašajo insekti:

(a) Komarji – infekcijske tropske bolezni, kot so malarija, rumena mrzlica in encefalitis.

(b) Nekatere vrste klopov, enako kot komarji – encefalitis.(c) Peščena muha – mrzlica peščene muhe.(d) Uši – epidemični tifus.(e) Običajni klopi (slika 1) – borelioza (limfna bolezen) in klopni meningitis.

(2) Bolezni, ki jih prenašajo na človeka insekti preko glodalcev:(a) Bolhe – kuga in epidemični tifus.(b) Pršice/stenice – mišji tifus.

Slika 1. Vrste klopov.

d. Bolezni prebavil. Povzročene zaradi onesnažene/okužene hrane in vode.(1) Pri stiku s onesnaženo/okuženo vodo:

(a) Trebušni tifus.(b) Kolera.(c) Driska in griža.(d) Hepatitis A.

(2) Pri stiku s onesnaženo/okuženo hrano:(a) Driska in griža.(b) Kolera.(c) Salmonela.(d) Hepatitis.

e. Škodljivi vplivi kemikalij (Ne – RBK).(1) Primeri ne-RBK nevarnosti, v katere so vpletene kemikalije:

(a) Karbon monoksid.(b) Vodikov klorid.(c) Izpušni / smodniški plini.(d) Razredčila, goriva, maziva, insekticidi in olja.

(2) Škodljivi učinki / vplivi ne-RBK nevarnosti:(a) Vnetje kože.(b) Dihalne težave (dušitev, zadušitev).(c) Negativni vplivi na delovanje Centralnega živčnega sistema.(d) Smrt.

Page 63: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-9

f. Hrup.(1) Primeri / povzročitelji hrupa:

(a) Orožja.(b) Letala / helikopterji.(c) Večina vojaških vozil in generatorjev.

(2) Škodljivi vplivi hrupa:(a) Začasna izguba sluha—v trajanju od nekaj minut do nekaj ur.(b) Stalna izguba sluha.(c) Učinki udarov visokega zračnega pritiska.

g. Druge nevarnosti, ki ogrožajo enote na terenu:(1) Kožne bolezni—značilne za ekstremno suha ali vlažna klimatska področja.(2) Višinska bolezen—na višinah nad 2700m.(3) Škodljive živali — strupeni plazilci, pajkovci in nekateri mehkužci (kot so meduze

in korale).(4) Uživanje tobačnih izdelkov.(5) Slaba / nepopolna obveščevalna poročila/opozorila o tveganju zdravja.

3.

USPOSOBI OSEBJE ZA IZVAJANJE SEDMIH INDIVIDUALNIH PREVENTIVNIHZDRAVSTVENIH UKREPOV (PZU), KI SO NUJNI ZA PREPREČEVANJE BOLEZENSKIH STANJ IN NE-BOJNIH POŠKODB.

Zapomni si: Ko je bilo izbrano osebje enkrat deležno ustreznega usposabljanja iz PZU, morajo poveljujoči periodično preverjati njihov nivo znanja za učinkovito izvajanje PZU v njihovih enotah. Preverjanja lahko poveljujoči prilagodijo trenutnim situacijam, v kateri se njihova enota nahaja.

a. Preventiva pred vročinskimi bolezenskimi stanji/poškodbami:(1) Pij zadostne količine vode.(2) Bodi pozoren na cikluse fizične aktivnosti in/ali počitka(3) Redno uživaj vse obroke hrane, da nadomestiš porabljeno sol.(4) Seznani se z tveganjem telesnega pregretja pri uporabi zaščitnih sredstev

(fragmentacijski zaščitni jopiči, RKB zaščitna oprema, oklepljena vozila).(5) Po potrebi si prilagodi / modificiraj uniformo.

b. Preventiva pred bolezenskimi stanji/poškodbami, ki jih povzročajo nizke temperature:(1) Pij zadostne količine vode in toplih brezalkoholnih tekočin.(2) NE zaspi v vozilih s prižganim motorjem, ali v ograjenem območju/prostoru, kjer

gori odprt ogenj.(3) Ustrezno nosi in uporabljaj svojo uniformo in opremo:

(a) Uniformo in opremo nosi / uporabljaj po navodilih poveljujočega.(b) Svoja oblačila vzdržuj čim bolj čista in suha. (Izogibaj se razlitju goriv).(c) Izogni se pregretju telesa – ko je to mogoče, sleci odvečna oblačila.(d) Izogibaj se tesnih oblačil.

(4) Prepreči izgubo telesne toplote:(a) Ostani aktiven-v gibanju, vedno ko je to mogoče. (Z vadbo segrevaj večje

mišice, prste na rokah in rokah, podplate in dlani).(b) Izogibaj se stanju direktno na mrzlih in vlažnih tleh.(c) Izogibaj se kajenju. (Kajenje zmanjšuje krvni pretok v kožo).(d) Redno uživaj obroke hrane in tako vzdržuj nivo energetskih zalog v

telesu.(5) Dlani in podplate si zaščiti s nošenjem ustreznih rokavic; nogavice redno menjavaj;

izogibaj se stiku kože s snegom, s tekočimi gorivi in odkritih-nezaščitenih kovin.(6) S svojim so-vojakom si redno drug drugemu pregledujta obraz – pravočasno

odkrivanje ozeblin na izpostavljeni koži.

Page 64: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-10

c. Zaščiti se pred piki in ugrizi insektov:(1) Uporabljaj sredstva proti insektom. Pri tem bodi pazljiv in se ravnaj po priloženih

navodilih za uporabo.(2) Uniformo in opremo nosi / uporabljaj po navodilih poveljujočega.(3) Svoja oblačila vzdržuj čim bolj čista.(4) Upoštevaj medicinska navodila; po navodilih medicinskega osebja zaužij proti-

malarijske tablete, uporabljaj sredstva proti insektom (prašek, kreme, razpršila, in/ali šampon – po navodilih medicinskega osebja.

(5) Zaščita ponoči / med počitkom:(a) Uporabljaj zaščitno mrežo.(b) Uporabljaj razpršila proti insektom – sredstvo razprši znotraj zaščitne

mreže.

d. Zaščiti se pred bolezenskimi stanji prebavil – driske:(1) Upoštevaj zdravstvene ukrepe pri uporabi vode:

(a) Za pitje (za polnjenje čutar) uporabljaj prečiščeno/razkuženo vodo, kadar je to le mogoče.

(b) Očisti/razkuži vodo (kadar le-te ni na voljo) s tabletami joda, ali klora, ali pa vodo prekuhaj – 5 do 10 minut (če jodovih / klorovih tablet ni na voljo). (Pomaga že 15-sekundno prekuhavanje vode).

(2) Upoštevaj zdravstvene ukrepe pri uporabi hrane:(a) Uporabljaj le preverjene vire hrane.(b) Svoj jedilni pribor skrbno in redno umivaj s čisto vodo in ustreznimi

čistilnimi sredstvi.(c) Umij si roke po uporabi stranišča in pred stikom s hrano, ali pred stikom s

površinami kjer je hrana.(d) Ustrezno ravnaj s odvrženimi ostanki hrane in tako prepreči širjenje muh

in bacilov/mikrobov. Če za ostanke ni drugače poskrbljeno jih zakopaj v zemljo.

e. Preventiva pred Ne-RBK kemično nevarnostjo/ogroženostjo:(1) Izogni se zastrupitvi s karbon monoksidom –

(a) Motorje vozil vžigaj le na odprtih območjih.(b) Uporabljaj naravno prezračevanje, ali ventilatorske sisteme za

odstranjevanje izpušnih plinov.(c) Nikoli ne uporabljaj izpušnih plinov za segrevanje prostorov.

(2) Izogni se škodljivemu vplivu in poškodbam zaradi vodikovega klorida (in drugih pogonskih izpušnih par) –

(a) Ne izpostavljaj se izpuhom raketnih sistemov.(b) Zadrži dih (po udaru) in počakaj da se izpušni oblak umakne iz tvojega

območja.(3) Izogni se škodljivemu vplivu smodniških plinov (pri uporabi konvencionalnega

orožja):(a) V vozilih uporabljaj vgrajene prezračevalne sisteme.(b) Redno in ustrezno vzdržuj regulatorje pretoka plinov (predvsem na večjih

oborožitvenih sistemih). (4) Izogni se škodljivemu vplivu razredčil, maziv, goriv in olj (tekoče kemikalije).

(a) Uporabljaj le predpisane tekoče kemikalije.(b) Uporabljaj osebno zaščitno opremo/sredstva in redno skrbi za osebno

higieno.(c) Pravočasno poskrbi za zamenjavo / rotacijo vojakov na delovnih mestih,

kjer je večja izpostavljenost škodljivim vplivom; poskrbi za redne preglede vojakov – z namenom zgodnjega odkrivanja začetnih znakov pojavljanja poklicnih bolezni.

Page 65: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-11

f. Izogni se škodljivemu vplivu hrupa:(1) Uporabljaj ustrezna zaščitna sredstva (glušniki, ušesni čepki).(2) V vozilih uporabljaj sredstva za zaščito glave, kot so čeladofoni (za člane posadk v

helikopterjih in oklepnih vozilih).(3) Osebna sredstva za zaščito sluha (predvsem ušesni čepki) redno vzdržuj, da se

izogneš infekciji ušes.(4) Upoštevaj časovne omejitve izpostavljenosti hrupu.

g. Izogni se ostalim Ne-Bojnim poškodbam (izvajanje individualnih preventivnih zdravstvenih ukrepov):

(1) Izogni se poškodbam in bolezenskim stanjem svoje kože:(a) Zaščiti kožo pred škodljivimi zunanjimi vplivi.(b) Uporabljaj sredstva za zaščito kože pred UV žarki – soncu.(c) Izvajaj redno osebno higieno.

(2) Izogni se višinski bolezni:(a) Izvajaj postopno prilagajanje (aklimatizacijo) na višinsko razliko.(b) Pred izpostavljanjem večjim višinskim razlikam, svoje telo ustrezno

pripravi - povečaj intenziteto aerobne vadbe (psiho-fizična kondicija).(c) Sledi navodilom zdravniškega osebja.

(3) Izogibaj se nevarnim živalim:(a) Izogibaj se območjem, ki so naravna okolja nevarnih živali, če je to le

mogoče.(b) NE poskušaj ujeti nevarnih živali.

(4) Izogni se uporabi tobačnih izdelkov in uživanju alkohola.

4.

SEZNANI VSE PRIPADNIKE S TOBAČNO ZAKONODAJO (glej DODATEK 1).

a. Škodljivi učinki tobaka.b. Vpliv tobaka na psiho-fizično pripravljenost.c. Tobačna zakonodaja: Pravila novega proti-kadilskega zakona v RS.

5.

POSKRBI ZA USTREZNO USPOSABLJANJE OSEBJA, KI SO BILI DOLOČENI ZA IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH UKREPOV (PZU) NA TERENU / TERENSKEM USPOSABLJANJU.

Zapomni si: Usposabljanje osebja za izvajanje PZU poveljniku enote omogoča zagotavljanje omejenega nadzora nad insekti, omogoča ustrezno dezinfekcijo vode in varno skladiščenje hrane na terenu. Pri usposabljanju osebja za izvajanje PZU mora aktivno sodelovati pooblaščeno zdravstveno osebje.

a. Izbor osebja za izvajanje PZU na terenu:(1) Iz svoje enote izberi dva pripadnika, ki bosta deležna usposabljanja za izvajanje

PZU.(2) Eden od njiju mora biti podčastnik.

Zapomni si: Od vseh poveljnikov enot se pričakuje, da bodo izvajali preventivne zdravstvene ukrepe na terenu

b. Ukrepi in naloge PZU na terenu. Območja odgovornosti za izvajanje PZU so:(1) Redno preverjanje zalog vode.(2) Pregled kontejnerjev in/ali cistern z vodo.(3) Nadzor nad skladiščenjem hrane, ustrezno ravnanje s hrano.(4) Izvajanje omejenega nadzora nad insekti.(5) Nadzor nad ustreznim ravnanjem s odpadki (ostanki hrane / sanitarije).(6) Izvajanje omejenega nadzora nad glodalci.(7) Zagotavljanje individualnega usposabljanja iz PZU za vse pripadnike v enoti.(8) Svetovanje podrejenim poveljujočim pri ustreznem ravnanju s odpadki in pri

izvajanju osebne higiene (izdelava ustreznih mest za odlaganje odpadkov / montaža naprav za osebno higieno).

Page 66: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-12

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 67: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-13

Predmet: SANITETA 2

Individualna veščina: UVELJAVLJAJ ZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH UKREPOV (PZU)

SVV-2-02-002Priprave za preverjanje: Priprava: Vsakega pripadnika, ki je določen za izvajanje PZU med izvajanjem terenskih usposabljanj, oceni individualno. Ocenjevanje izvajaj na ustrezni lokaciji, v ustreznih vremenskih pogojih in med izvajanjem terenskega usposabljanja kot del scenarija vaje. Sprehodi se naokrog med ostale pripadnike enote in preveri njihovo znanje o individualnih preventivnih zdravstvenih ukrepih (7), ki so nujni za preprečevanje bolezenskih stanj in ne-bojnih poškodb na terenu in o njihovem poznavanju škodljivosti kajenja, ter o poznavanju proti-tobačnega zakona RS.

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da boš ocenil njegovo znanje (pravilni odgovori na zastavljena vprašanja ) o izvajanju preventivnih zdravstvenih ukrepov (PZU).

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

NAŠTEJE TRI (3) GLAVNE DEJAVNIKE, KI SO GLAVNI KRIVEC ZA DOVZETNOST VOJAKOV DO BOLEZENSKIH STANJ NA TERENU.

1. Neprijazna naravna okolja.2. Zmanjšana naravna telesna odpornost.3. Poslabšanje osnovnih zdravstvenih pogojev.

2.

NAŠTEJE SEDEM (7) GLAVNIH KOMPONENT ZA ZDRAVSTVENO OSKRBO ENOT NA TERENU.

1. Vročina.2. Mraz.3. Piki in ugrizi insektov.4. Bolezni prebavil.5. Škodljivi vplivi kemikalij (ne RKB).6. Hrup.7. Drugo (Kožne bolezni, Višinska bolezen, Škodljive živali…

3.NAŠTEJE IN NA KRATKO OPIŠE SEDEM (7) INDIVIDUALNIH PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH UKREPOV (PZU).

- Ki so nujni za preprečevanje bolezenskih stanj in ne-bojnih poškodb.4. OPIŠE TOBAČNO ZAKONODAJO – Proti-tobačni zakon v RS.

5.

NAŠTEJE IN NA KRATKO OPIŠE OSEM (8) OBMOČIJ ODGOVORNOSTI ZA IZVAJANJE PZU.

1. Redno preverjanje zalog vode.2. Pregled kontejnerjev in/ali cistern z vodo.3. Nadzor nad skladiščenjem hrane, ustrezno ravnanje s hrano.4. Izvajanje omejenega nadzora nad insekti.5. Nadzor nad ustreznim ravnanjem s odpadki (ostanki hrane / sanitarije).6. Izvajanje omejenega nadzora nad glodalci.7. Zagotavljanje individualnega usposabljanja iz PZU za vse pripadnike v enoti.8. Svetovanje podrejenim poveljujočim pri ustreznem ravnanju s odpadki in pri izvajanju

osebne higiene (izdelava ustreznih mest za odlaganje odpadkov / montaža naprav za osebno higieno).

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:Dodatki: DODATEK 1: TOBAČNA ZAKONODAJA

Page 68: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-14

DODATEK 1: TOBAČNA ZAKONODAJA

Z A K O NO OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV

uradno prečiščeno besedilo(ZOUTI-UPB2)

15. člen

Prepovedano je kajenje v javnih prostorih, razen v delih, ki so posebej označeni in ločeni od prostorov, namenjenih nekadilcem.

Prostori, namenjeni kadilcem, ne smejo presegati 50% skupne površine posameznega javnega prostora, kar mora lastnik javnega prostora, upravljalec oziroma najemnik zagotoviti najkasneje v šestih mesecih

od uveljavitve tega zakona.V celoti je prepovedano kajenje v prostorih vzgojno-izobraževalnih in zdravstvenih ustanov.

Lastnik javnega prostora, upravljalec oziroma najemnik mora prepoved kajenja ter označbo prostorov za nekadilce objaviti na vidnem mestu.

16. člen

V gostinskih objektih, kjer se gostom streže hrana (restavracije, gostilne, kavarne, okrepčevalnice in bari) se določi prostor za kadilce.

Ne glede na določbe 15. člena tega zakona velikost prostora za kadilce določi lastnik, najemnik ali uporabnik objekta. Prostor se jasno označi kot prostor za kadilce in se loči od prostora za nekadilce tako,

da se z ustreznim prezračevanjem ali fizično ločitvijo prepreči mešanje zraka.V prostorih za nekadilce je kajenje prepovedano.

Spoštovanje prepovedi iz prejšnjega odstavka je dolžan zagotoviti lastnik, najemnik ali uporabnik objekta.

Prepovedano je kajenje v slaščičarnah in mlečnih restavracijah.

17. člen

V delovnih prostorih je kajenje dovoljeno le v prostorih, ki jih določi delodajalec in ki so fizično ločeni od ostalih delovnih prostorov.

Prepovedano je kajenje v prostorih državnih organov, ki so namenjeni stikom s strankami.

18. člen

Vsak zaposleni ima pravico zahtevati od delodajalca, da mu omogoči opravljati delo v prostorih, kjer zrak ni onesnažen s tobačnim dimom.

Če delodajalec v primeru iz prejšnjega odstavka ne more ugoditi zahtevi zaposlenega s prerazporeditvijo v drug delovni prostor, je dolžan v delovnem prostoru zaposlenega

Page 69: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-15

Predmet: SANITETA 2

Individualna veščina:

SVV-2-02-003 ZAHTEVEK ZA EVAKUACIJO RANJENIH (MEDEVAC)081-831-0101 Request Medical Evacuation

Pogoji izvedbe: Si VOS/PČ/Č. V svoji enoti imaš ranjene, ki morajo biti evakuirani (MEDEVAC) do mesta, kjer jim bodo nudili strokovno medicinsko pomoč. Mesto pobiranja je že določeno.Potrebna oprema in materiali: Radijska postaja, 9.točkovni MEDEVAC Formular (v nadaljevanju 9TMF), standardna vojaška karta (UTM 1:50000), protraktor in SOP enote za komuniciranje po radijski postaji.

Standardi: Oddaj prošnjo za MEDEVAC z vsemi potrebnimi informacijami v 25 sekundah. Če v prvi oddaji enoti za evakuacijo ne uspeš sporočiti vseh 9 točk iz 9TMF, v prvi oddaji sporoči vsaj prvih 5 točk. Ostale točke (6, 7, 8, 9) sporoči v drugi oddaji, ko je evakuacijsko vozilo že na poti do mesta pobiranja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1. ZBERI VSE POTREBNE INFORMACIJE ZA SESTAVO PROŠNJE ZA MEDEVAC.a. Koordinate mesta za pobiranje.b. Podatki za uporabo radijske postaje: frekvenca / klicni znaki, (šifrant-če je potrebno).c. Število ranjenih in določitev priritet.d. Ugotovi, če potrebuješ kakšno dodatno posebno opremo.e. Ugotovi, koliko ranjenih med evakuacijo lahko sedi in koliko jih potrebuje nosila.f. Ugotovi varnost na mestu pobiranja.g. Ugotovi, kako najbolje označiti mesto pobiranja.h. Ugotovi narodnost in status ranjenih.i. Zberi podatke o RKB situaciji na mestu pobiranja – te podatke ponavadi dobiš od bolničarja (MEDIC).

Pozor: RKB točko 9 izpolnimo le, če dejansko obstaja RKB nevarnost (kontaminacija)!

2. ZABELEŽI VSE ZBRANE INFORMACIJE – UPORABI 9.TOČKOVNI MEDEVAC FORMULAR (9TMF).

Pozor: Če ne uporabljaš varnega načina (SECURE) pri oddaji sporočil po RP, moraš sporočila šifrirati (SOP). Le klicni znak lahko sporočiš v prostem načinu (CLEAR)!

a. Lokacija mesta pobiranja (TOČKA 1)b. Frekvenca, klicni znak (TOČKA 2)c. Število ranjenih po prioritetah (TOČKA 3)d. Potrebna dodatna oprema (TOČKA 4)e. Število ranjenih po tipu (TOČKA 5)f. Varnostne razmere na mestu pobiranja (TOČKA 6)g. Način označitve mesta pobiranja (TOČKA 7)h. Narodnost in status ranjenih (TOČKA 8)i. RKB kontaminacija (TOČKA 9)

3. ODDAJ PROŠNJO ZA MEDEVAC.a. Vzpostavi stik z enoto za evakuacijo:

(1) Vzpostavi ustrezno oceno razumljivosti.(2) Uporabi pravilno frekvenco in klicne znake.(3) Jasno sporoči : »IMAM PROŠNJO ZA MEDEVAC!«(4) Počakaj tri (3) sekunde na odgovor. Če odgovora ni, ponovi sporočilo.

b. Oddaj prošnjo za MEDEVAC v pravilnem zaporedju:(1) V varnem (SECURE) načinu sporoči vseh 9 TOČK jasno in razločno. Klicni znak v TOČKI 2

lahko sporočiš v prostem načinu (CLEAR).

Pozor: Če v prvi oddaji enoti za evakuacijo ne uspeš sporočiti vseh 9 točk iz 9TMF, v prvi oddaji sporoči vsaj prvih 5 točk. Ostale točke (6, 7, 8, 9) sporoči v drugi oddaji, ko je evakuacijsko vozilo že na poti do mesta pobiranja.

(2) Številke in črke sporočaj po tablicah črkovanja (NATO).(3) Za oddajo sporočila ne porabi več kot 25 sekund!(4) Končaj oddajo z besedo : »KONČANO!«(5) Radijska postaja naj ostane vklopljena in poslušaj morebitna dodatna navodila / sporočila od

posadke evakuacijskega vozila / helikopterja.

Page 70: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-16

9. TOČKOVNI MEDEVAC Formular

Točka Pomen RazlagaKje / kako zbrati

podatkeKdo

zagotoviZakaj

1

Lokacija mesta pobiranja

Šifrirane koordinate mesta pobiranja.

Iz vojaške karte Poveljnik enote Da pilot/voznik evac.vozila/H ve, kje

pobrati ranjene in/ali da pilot naredi načrt poti, če mora pobrati ranjene z

več pobirališč.

2

Radio-frekvenca, klicni znaki

Šifrirana frekvenca radia na mestu pobiranja. Klicni znak

osebe, s katero lahko pilot/voznik vzpostavi stik je lahko sporočen v prostem

načinu – CLEAR)

SOP Vezist Da lahko evak. vozilo med potjo do mesta pobiranja vzpostavi stik z enoto, ki je prosila za MEDEVAC (sprememba situacije / smeri)

3

Število pacientov – po prioritetah

Sporoči le uporabne informacije in uporabi kode:A-NUJNOB-NUJNO KirurgC-PRIORITETAD-RUTINAE-PRIPRAVLJENOST

Če gre za dve ali več kategorij v eni radijski oddaji, med različnimi kategorijami uporabi besedo »STOP«

Pri pregledu ranjenih Bolničar / prisotna

izkušena oseba

Za strokovno osebje v evak.vozilu, da pripravijo

načrt naloge po prioritetah

4

Zahtevek za posebno opremo

Uporabi kode:A-NIČB-IMOBILIZACIJSKA OPR.C-OPREMA ZA IZVLEKOD-VENTILACIJA

Pri pregledu ranjenih / oceni situacije

Bolničar / prisotna

izkušena oseba

Da bo v evac.vozilu vsa potrebna oprema

5

Število pacientov – po tipu

Sporoči le uporabne informacije in uporabi kode. Če potrebuješ MEDEVAC za oba tipa, med nosili (L) in sedeži (A) uporabi besedo »STOP«L+ # pacientov (Nosila)

A+ # pacientov (Sedeži)

Pri pregledu ranjenih Bolničar / prisotna

izkušena oseba

Da je na mesto pobiranja poslano zadostno število evac.vozil in da so vozila

primerno opremljena

6

Varnost na mestu pobiranjaVOJNI ČAS

N - NASPROTNIKA NI V BLIŽINIP - MOŽNA PRISOTNOST NASPROTNIKAE - NASPROTNIK V BLIŽINI / pazljivost pri prihoduX - NASPROTNIK V BLIŽINI / potrebno je oboroženo spremstvo

Ocena situacije Poveljnik enote Pomoč posadkam evac.vozil pri oceni situacije. Več točnih

podatkov o nasprotniku se lahko sporočajo med potjo do mesta pobiranja

(točni podatki o nasprotnikovih položajih

lahko pomagajo posadkam pri načrtovanju

pristanka)

6

Število in vrsta

poškodb/bolezni

MIRNODOBNO

Informacije o vrstah ran (strelne rane, šrapnel), resne krvavitve, tip krvi, vrsta bolezni…

Pri pregledu ranjenih Bolničar / prisotna

izkušena osebaPomoč pri ugotavljanju

ustrezne oskrbe / pomoč osebju pri evakuaciji

7

Način označitve mesta pobiranja

Uporabi kode:A – Označevalna platnaB – Pirotehnični signaliC – DimD – NičE - Drugo

Odvisno od situacije in sredstev, ki so na voljo

Bolničar / prisotna

izkušena oseba

Pomoč posadkam evac.vozil pri identifikaciji

mesta pobiranja. Zapomni si: Barvo

platna, ali dima sporoči tik pred prihodom

evac.vozila na mesto pobiranja!

Page 71: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-17

8

Narodnost in status pacientov

Uporabi kode:

A – SI vojaške osebeB – SI civilistiC – Tuje vojaške osebeD – Tuje civilne osebeE – Vojni ujetniki

Pri pregledu ranjenih Bolničar / prisotna

izkušena oseba

Pomoč pri načrtovanju naloge in destinacije / potrebe po spremstvu,

prevajalcu.

9

RKB kontaminacijaVOJNI ČAS

Le če gre za RKB kontaminacijo. Uporabi kode:

N – Nuklearna kont.B – Biološka kont.C – Kemična kont.

Odvisno od situacije Bolničar / prisotna

izkušena oseba

Pomoč pri načrtovanju naloge (kakšna vozila so

potrebna za izvedbo naloge in kdaj bo naloga

izvedena).

9

Opis zemljiščaMIRNODOBNO Vključuje opis zemljišča okoli

mesta pobiranja (jezera, gore, ovire…)

Pri pregledu zemljiščaOsebje na

mestu pobiranja

Omogoča posadki pri evakuaciji / varno

približevanje mestu pobiranja – posebej če je

potreben vitel.

Page 72: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-18

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 73: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-19

Predmet: SANITETA 2

Individualna veščina: ZAHTEVEK ZA EVAKUACIJO RANJENIH (MEDEVAC)

SVV-2-02-003Priprave za preverjanje:

Priprava: Če je le možno, nalogo ocenjuj v času terenskega usposabljanja/vojaške vaje, kjer bodo na voljo vozila za evakuacijo (ambulantno/reševalno/helikopter). Če to ni mogoče, simuliraj situacijo in zagotovi vsa potrebna MTS. Ti, ali tvoj pomočnik naj bo v vlogi radio-operaterja v enoti za evakuacijo. Ocenjevanemu zagotovi obrazec 9TMF.

Razlaga: Povej ocenjevanemu, da pripravi in odda prošnjo za evakuacijo ranjencev (MEDEVAC) po 9TMF. Povej mu, da mora sporočilo oddati po radijski postaji v varnem načinu (SECURE), razen klicnega znaka v 2. točki 9TMF (opisano v koraku 3b(1)), ki ga lahko odda v prostem (CLEAR) načinu.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. ZBERE VSE POTREBNE INFORMACIJE ZA SESTAVO PROŠNJE ZA MEDEVAC.

2. ZABELEŽI VSE ZBRANE INFORMACIJE.– UPORABI 9-TOČKOVNI MEDEVAC FORMULAR (9TMF).

3.ODDA PROŠNJO ZA MEDEVAC v 25 sekundah. Če v prvi oddaji enoti za evakuacijo ne uspe sporočiti vseh 9 točk iz 9TMF,

v prvi oddaji sporoči vsaj prvih 5 točk. Ostale točke (6, 7, 8, 9) sporoči v drugi oddaji, ko je evakuacijsko vozilo že

na poti do mesta pobiranja.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID

Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

DODATKI:

DODATEK 1: MEDEVAC REQUEST FORMAT (original)

Page 74: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] B-20

DODATEK 1: MEDEVAC REQUEST FORMAT (original)

MEDEVAC REQUEST FORMATLINE ITEM/BREVITY CODES1. Location of pickup site ______________________________________________2. Frequency/Call sign of pickup site______________________________________________3. Number of patients by precedence A – URGENT _______ B – URGENT SURG _______ C – PRIORITY _______ D – ROUTINE _______ E – CONVENIENCE _______

4. Special equipment A – NONE B – IMOBILIZATION EQUIPMENT C – EXTRACTION EQUIPMENT D – VENTILATOR

5. Number of patients by type L + # LITTER _______ A + # AMBULATORY _______

6. 1 Security of pickup site (Peace Time) N – NO ENEMY P – POSSIBLE ENEMY E – ENEMY IN AREA X – ARMED ESCORT NEEDED 2 Tip of injury (War Time) A – GUN SHOT, SHRAPNEL B – BROKEN BONES C - ILLNESS

7. METHOD of marking pickup site A – PANELS B – PYROTECHNICS C – SMOKE D – NONE E – OTHER _________________________________

8. Patient nationality and status A – SI MILITARY B – SI CIVILIAN C – NON EU MILITARY D – NON EU CIVILIAN E – EPW

9. 1 NBC contamination (War Time) N – NUCLEAR B – BIOLOGICAL C – CHEMICAL 2 Terrain description (Peace Time) A – URBAN B – SWAMP C – FOREST D – MOUNTAIN E – DESERT F – OTHER______________________________

Page 75: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-1

C.PREDMET 03 - JRKBO 2

VSEBINA

C. PREDMET 03 - JRKBO 2 -------------------------------------------------------------------------------C-1

SVV-2-03-001 IZVEDI POSTOPEK SNEMANJA ZAŠČITNE MASKE -------------------------------------------------- C-3OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C-5

SVV-2-03-002 IZDELAJ IN POŠLJI JRKB-1 POROČILO ------------------------------------------------------------------ C-7OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C-9

SVV-2-03-003 PRIPRAVI IN POŠLJI JRKB-4 POROČILO ---------------------------------------------------------------C-13OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------C-15

SVV-2-03-004 NADZOR PRI PREČKANJU KONTAMINIRANEGA OBMOČJA (KONZ) -------------------------C-17OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------C-21

SVV-2-03-005 NADZOR PRI UPORABI ZAŠČITNIH JRKB SREDSTEV ---------------------------------------------C-23OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------C-25

SVV-2-03-006 NADZOR PRI POSTAVLJANJU JRKB MARKERJEV -------------------------------------------------C-27OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------C-29

SVV-2-03-007 NADZORUJ PRIPRAVO SVOJE ENOTE NA JRKB NAPAD-----------------------------------------C-31OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------C-33

SVV-2-03-008 VARNA ZAMENJAVA OSEBNE JRKB ZAŠČITNE OPREME --------------------------------------C-35OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------C-39

SVV-2-03-009 DEKONTAMINACIJA VOZIL & SKUPINSKE OBOROŽITVE NA HITRO ROKO (uporaba PSDS-10 in BX24)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C-41

OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------C-43

SVV-2-03-010 UPORABA OSEBNEGA DOZIMETRA - EPD-------------------------------------------------------------C-45OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------C-47

SVV-2-03-011 UPORABA RADIOLOŠKEGA DETEKTORJA SSM-1--------------------------------------------------C-49OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------C-51

SVV-2-03-012 UPORABA KEMIČNEGA DETEKTORJA–CHEM PRO 100 ------------------------------------------C-53OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------C-57

Page 76: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 77: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-3

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina:

SVV-2-03-001 IZVEDI POSTOPEK SNEMANJA ZAŠČITNE MASKE031-503-3002 Conduct Unmasking Procedures

Pogoji izvedbe: Izdana ti je bila taktična situacija - s svojo enoto si na območju kjer so bili uporabljeni bojni strupi. ZM imate v zaščitnem položaju. Ti in tvoja enota je postavljena v dve možni situaciji:1. Na voljo imaš JRKB detektor in detektorske lističe (iz POD)2. Na voljo imaš samo detektorske papirčke za odkrivanje kapljične kontaminacije (iz POD).

Standardi: Izvedi postopek snemanja ZM, ne da s tem povzročiš žrtve med svojimi vojaki.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

Pozor: Preden začneš z postopkom snemanja ZM, naredi vse kar je v tvoji moči da se prepričaš ali res ni več nevarnosti bojnih strupov / JKB kontaminacije na območju, kjer želiš izvesti snemanje ZM. Uporabi JRKB detektor, detektorske lističe in vizualno preglej območje.Pozor: Za snemanje ZM, mora najvišji po činu (odgovorni vodja) dobiti ustrezno dovoljenje od nadrejenega poveljstva. Šele po dovoljenju, lahko najvišji po činu določi enega ali dva vojaka, da začneta s postopkom snemanja ZM.

1. IZVEDI POSTOPEK SNEMANJA ZM, ko imaš na voljo JRKB DETEKTOR in DETEKTORSKE LISTIČE:

a. Izberi senčnato, prikrito in od vetra zavarovano mesto, kjer boš izvedel snemanje ZM.

b. Uporabi kemični / radiološki detektor in z njim preveri območje (glej SVV-2: Uporaba kemičnega detektorja in Uporaba radiološkega detektorja). Uporabi detektorske lističe in z njimi preveri, ali obstaja na območju nevarnost kontaminacije z kapljičnimi bojnimi strupi(glej SVV-1: Uporaba POD). Nadaljuj z postopkom snemanja ZM, če sta oba testa NEGATIVNA.

c. Izberi enega, ali dva vojaka in jima ukaži naj za 5 minut snameta ZM iz zaščitnega položaja – po 5-tih minutah naj si ZM zopet nadeneta v zaščitni položaj (glej SVV-1: ZM v zaščitni položaj).

d. Izbrana vojaka pozorno opazuj 10 minut. Bodi pozoren na simptome JRKB kontaminacije/zastrupitve (glej tabelo spodaj).

e. Če vojaka ne kažeta simptomov zastrupitve, ukaži vsem ostalim vojakom da snamejo ZM.

f. Redno opazuj / pregleduj vojake, ali ne kažejo kakšnih zakasnelih simptomov JRKB kontaminacije/zastrupitve.

g. Korake od 1.a do 1.f izvedi v pravilnem zaporedju.

ZNAKI / SIMPTOMI ZASTRUPITVE Z BOJNIMI STRUPIDRAŽLJIVCI Solzenje / kihanje / izločanje sluziŽIVČNI B / S Stiskanje v prsih / zožitev zenic in slabši vid / oteženo dihanje /

vznemirjenost / glavobol / krčenje ličnih mišic / znojenje / slabostKRVNI B / S Pekoče oči in grlo / kovinski okus v ustih / stiskanje v prsih / zožitev

zenic in slabši vidDUŠLJIVCI Kašelj / dušenje / stiskanje v prsih / oteženo dihanje / slabostPSIHO-KEMIČNI B/S

Halucinacije (prividi, prisluhi)

MEHURJEVCI Pekoča koža / rdeči madeži / mehurji

Page 78: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-4

2. IZVEDI POSTOPEK SNEMANJA ZM, ko imaš na voljo SAMO DETEKTORSKE LISTIČE (iz POD):

a. Izberi senčnato in prikrito mesto, kjer boš izvedel snemanje ZM.b. Uporabi detektorske lističe in z njimi preveri, ali obstaja na območju nevarnost kontaminacije z

kapljičnimi bojnimi strupi. Nadaljuj z postopkom snemanja ZM, če je test NEGATIVEN.c. Določi enega ali dva vojaka in jima ukaži, naj pod ZM v zaščitnem položaju globoko zajameta

sapo in naj si za 15 sekund odtesnita ZM – naj primeta izhodni ventil in si privzdigneta ZM, tako da zunanji zrak vdere pod ZM – oči naj imata pri tem odprte. Po 15-tih sekundah naj si zopet nadeneta ZM v zaščitni položaj (glej SVV-1: ZM v zaščitni položaj).

d. Vojaka pozorno opazuj 10 minut. Bodi pozoren na simptome JKB kontaminacije/zastrupitve (glej tabelo zgoraj).

e. Če vojaka ne kažeta simptomov zastrupitve, jima ukaži naj si ponovno odtesnita ZM, in naj dva-do-tri krat vdihneta zunanji zrak, nato pa naj si zopet nadeneta ZM v zaščitni položaj (glej SVV-1: ZM v zaščitni položaj).

f. Vojaka pozorno opazuj 10 minut. Bodi pozoren na simptome RKB kontaminacije/zastrupitve.g. Če vojaka ne kažeta simptomov zastrupitve, jima ukaži naj si snameta ZM za 5 minut. Po 5-tih

minutah naj si zopet nadeneta ZM v zaščitni položaj.h. Vojaka pozorno opazuj 10 minut. Bodi pozoren na simptome RKB kontaminacije/zastrupitve.i. Če vojaka ne kažeta simptomov zastrupitve, ukaži vsem ostalim vojakom da snamejo ZM.j. Redno opazuj / pregleduj vojake, ali ne kažejo kakšnih zakasnelih simptomov JRKB

kontaminacije/zastrupitve. V ta namen imej vse pripravljeno za takojšnje nudenje prve pomoči. k. Korake od 2.a do 2.j izvedi v pravilnem zaporedju.

3. V višje nadrejeno poveljstvo sporoči, da na območju kjer se nahajaš ni več nevarnosti JRKB kontaminacije in da si s svojo enoto uspešno izvedel postopke snemanja ZM.

Page 79: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-5

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina: IZVEDI POSTOPEK SNEMANJA ZAŠČITNE MASKE

SVV-2-03-001Priprave za preverjanje: Priprava: To veščino preverjaj med taktičnimi vajami na terenskem usposabljanju. Pri preverjanju/urjenju naj sodeluje JRKBO specialist, ki bo zagotovil vso potrebno opremo za učinkovito izvajanje JRKBO postopkov (POD, detektor…).

Razlaga pred preverjanjem/ocenjevanjem: Ocenjevanemu povej, da boš preveril in ocenil njegovo znanje, kako bo vodil postopke snemanja ZM v »njegovi« enoti. Vojaki, ki bodo v vlogi njegove enote bodo izvajali samo tisto, kar jim bo ocenjevani ukazal in pri tem ne bodo ocenjevani.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.IZVEDE POSTOPEK SNEMANJA ZM ko ima na voljo JKB DETEKTOR in DETEKTORSKE LISTIČE, v

PRAVILNEM ZAPOREDJU

2.IZVEDE POSTOPEK SNEMANJA ZM ko ima na voljo SAMO DETEKTORSKE LISTIČE (iz POD), v

PRAVILNEM ZAPOREDJU

3.

V VIŠJE NADREJENO POVELJSTVO SPOROČI –- da na območju kjer se nahajaš ni več nevarnosti JRKB kontaminacije in

da si s svojo enoto uspešno (brez žrtev) izvedel postopke snemanja ZM.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 80: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-6

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 81: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-7

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina:

SVV-2-03-002 IZDELAJ IN POŠLJI JRKB-1 POROČILO031-503-3005; Prepare NBC-1 Report

Pogoji izvedbe: Si član opazovalne skupine in pravkar je prišlo do jedrskega, biološkega in kemičnega (JRKB) napada na območju, kjer se s svojo skupino nahajaš. Na voljo imaš uro, karto aktualnega območja, busolo, protraktor (koordinatomer), pisalo, papir in obrazec JRKB-1 poročila.

Standardi: Izdelaj in v poveljstvo čete (četnemu JRKB specialistu) pošlji začetno poročilo o odkritju (VALEČO) z namenom takojšnjega poročanja o izvedenem napadu.

*Za JRKB Specialiste: Na podlagi lastnih opažanj in/ali iz prejetih V-A-L-E-Č-O poročil, ki si jih prejel od opazovalnih skupin pripravi JRKB-1 poročilo in ga z najvišjo prioriteto (FLASH) pošlji v poveljstvo bataljona (S-2/S-3), s vsemi potrebnimi informacijami.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

REAGIRAJ NA NEVARNOST JRKB NAPADA.a. Reagiraj na nevarnost jedrskega napada (glej SVV-1: Reakcija na jedrski napad/udar ali

nevarnost).

b. Reagiraj na nevarnost kemičnega ali biološkega napada (glej SVV-1: Reakcija na kemični / biološki napad ali nevarnost).

Zapomni si: Namen začetnega poročila o odkritju (V-A-L-E-Č-O) je takojšnje poročanje o izvedenem JRKB napadu.

I

Zapomni si: V SV se z namenom poročati o JRKB nevarnosti uporabljajo tri vrste poročil:- Poročilo (začetno) V-A-L-E-Č-O (S-A-L-U-T-E)- Poročilo JRKB 1- Poročilo JRKB 4

2.

TAKOJ PRIPRAVI IN POŠLJI V-A-L-E-Č-O POROČILO – v poveljstvo čete (četnemu JRKB specialistu).V poročilu za takojšnje poročanje o izvedenem napadu podaj informacije o velikosti, aktivnosti, lokaciji, enoti, času in opremi nasprotnika. Uporabi standardni obrazec V-A-L-E-Č-O(ali S-A-L-U-T-E), če je to mogoče.

Zapomni si: S tem poročilom opazovalne skupine pošljejo začetne podatke o nasprotnikovem KB (Kemičnem / Biološkem) napadu.V primeru Jedrskega napada se V-A-L-E-Č-O NE pošilja!

I

V Velikost Število sredstev uporabe

A Aktivnost Napad s K-B orožjem

L Lokacija Koordinate napada, oziroma smer napada v stopinjah

E Enota Enota, ki je napadena

Č Čas napada Datum in čas

O Oprema Rakete, MM…

Page 82: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-8

3.

IZDELAJ IN POŠLJI POROČILO JRKB-1.NIVO JRKB Specialista je prva stopnja poročanja v primeru napada s Jedrskim orožjem!

Zapomni si: Poročilo JRKB-1 na podlagi lastnih opažanj in poročil, prejetih od opazovalnih skupin, sestavi JRKB Specialist in ga posreduje v nadrejeno poveljstvo. To poročilo se izdela tudi v primeru Jedrskega napada!

a. Poročilo naj vsebuje vse razpoložljive informacije in sicer –

JRKB-1 NUCLEAR / BIOLOGICAL / CHEMICAL / ROTAOD

ZA

PRIORITETA

KATEGORIJA

DATUM / URA

B Lokacija opazovalca (koordinate) / smer napada – dogodka ( v stopinjah)

D Datum in čas napada / čas konca napada

C Datum in čas poročila ali opaženja / čas konca napada

F Lokacija napada ali dogodka (koordinate)

G Sredstvo uporabe / količina sredstev

H Vrsta jedrske eksplozije

I Informacija o izpustu, napadu KEM-BIO agensa ali ROTA dogodka

T Opis terena / topografija / vegetacija

J Čas prihoda zvoka v sekundah

L Širina radioaktivnega oblaka na H+5 minut

M Višina radioaktivnega oblaka na H+5 minutVrstice B-D-G-H so obvezne v primeru napada s jedrskim orožjem!Vrstice B-D-G-I-T so obvezne v primeru napada s KEM-BIO orožjemVrstice B-C-G-I-T so obvezne v primeru dogodka ROTA* dogodku.

*ROTA=Release Other Than Attack (Izpusti, ki niso posledica napada s JRKB orožjem).

b. Izberi ustrezno stopnjo prioritete pri komuniciranju/poročanju.

Zapomni si: Poročila o BLISKU (Flash) NE ODLAŠAJMO, tudi v primeru pomanjkljivih informacij!

(1) Uporabi prioriteto BLISK, če gre za prvi napad te vrste (prvi jedrski napad, prvi biološki, ali prvi kemični napad). Beseda BLISK (ali prioriteta BLISK) se uporablja pri poročanju prvega JRKB napada na naše/lastne sile.

*Če si opremljen s radiološkim/kemičnim detektorjem (JRKB Izvidniki):JRKB-1 poročilo pošlji po odčitanju zanesljivih podatkov iz detektorja.

c. JRKB-1 poročilo pošlji v poveljstvo bataljona (S2 / S3).

Page 83: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-9

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina: IZDELAJ IN POŠLJI JRKB-1 POROČILO

SVV-2-03-002Priprave za preverjanje:

Priprava: Na mestu preverjanja zagotovi vsa potrebna MTS, ki so navedena v pogojih izvedbe. Pripravi si scenarij situacije, ki vsebuje vse potrebne informacije za opazovalca. Te informacije so lahko tudi v pisni obliki, ali pa jih vojaku-opazovalcu podaj ustno (opisno).

Razlaga: Povej ocenjevanemu, da preverjanje temelji na njegovem izdelanem VALEČO poročilu. Zagotovi mu vsa potrebna MTS, vključno s razlago situacije. Zagotovi mu vse potrebne podatke/informacije, s katerimi bo lahko izdelal VALEČO poročilo. Povej mu, da mora v višje poveljstvo (poveljstvo čete / četnemu JRKB specialistu) javiti JRKB nevarnost in jim poslati VALEČO poročilo.

Razlaga JRKB Specialistu: Povej vojaku, da preverjanje temelji na njegovem izdelanem JRKB-1 poročilu. Vojaku zagotovi vsa potrebna MTS, vključno s razlago situacije. Zagotovi mu vse potrebne podatke/informacije, s katerimi bo lahko izdelal JRKB 1 poročilo. Vojaku povej, da mora v višje poveljstvo (poveljstvo bataljona) javiti JRKB nevarnost in jim poslati JRKB 1 poročilo.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.REAGIRA NA NEVARNOST JRKB NAPADA.

- Reagira na nevarnost jedrskega - Reagira na nevarnost kemičnega ali biološkega napada

2.TAKOJ PRIPRAVI IN POŠLJE V-A-L-E-Č-O POROČILO.

- Pravilno pripravljeno VALEČO poročilo.- Poročilo pošlje v poveljstvo čete (četnemu JRKB specialistu).

ZA ČETNE JRKB SPECIALISTE:

3.

PRIPRAVI IN POŠLJE POROČILO JRKB-1.- Na podlagi lastnih opažanj in/ali iz poročil opazovalnih skupin pripravi

Poročilo JRKB-1, ki vsebuje vse potrebne informacije / podatke.- Izbere ustrezno stopnjo prioritete pri komuniciranju/poročanju (FLASH).- JRKB-1 poročilo pošlje v poveljstvo bataljona (S2 / S3).

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: DODATEK 1: Prazni obrazec V-A-L-E-Č-O PoročilaDODATEK 2: Prazni obrazec JRKB-1 Poročila

Page 84: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-10

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 85: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-11

DODATEK 1

V-A-L-E-Č-O Poročilo

V-A-L-E-Č-OOD

ZA

PRIORITETA

KATEGORIJA

DATUM / URA

TOČKA POMEN

V S

Število uporabljenih sredstev

A A

Napad z KEMIČNIM / BIOLOŠKIM orožjem

L L

Lokacija napada(6 ali 8mestne GRID)

Smer napada(v stopinjah)

E U

V tem primeruEnota, ki je napadena

Č T

Datum in Ura/Čas Napada

O E

Ocenjena oborožitev s katerim je bil napad izveden (artilerija, rakete, MM, letalske bombe, zadimljevanje/škropljenje…).

OPOMBE:

Page 86: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-12

DODATEK 2

JRKB 1 POROČILO

JRKB – 1 POROČILO

OBKROŽI NUCLEAR – BIOLOGICAL – CHEMICAL - ROTA

OD

ZA

PRIORITETA

KATEGORIJA

DATUM / URA

TOČKA POMEN

B

Lokacija/položaj opazovalca(6 ali 8mestne GRID)

Smer napada/dogodka(koliko km in ° od opazovalca)

D

Datum in ura napada/detonacije.

Čas/Ura konca napada

C

Datum in Čas poročila ali opaženja

Čas/Ura konca dogodka

F

Ocenjena Lokacija napada / dogodka(6 ali 8mestne GRID).

G

Ocenjena oborožitev s katerim je bil napad izveden (artilerija, MM, letalske bombe, zadimljevanje/škropljenje…).

Količina uporabljenih sredstev

H

Vrsta (v zraku/na površini/podzemna) in velikost(višina) eksplozije (jedrski napad), ali vrsta agensa in trajanje učinka (kemično/biološki napad) – če je znano. Drugače vpiši NEZNANO.

I

Informacija o izpustu / Napadu / KEM-BIO agensa, ali ROTA dogodka

T

Opis terenaTopografijaVegetacija

J

Čas prihoda zvoka v sekundah

LŠirina radioaktivnega oblaka na H+5 minut

MVišina radioaktivnega oblaka na H+5 minut

Vrstice B-D-G-H so obvezne v primeru napada s jedrskim orožjem!Vrstice B-D-G-I-T so obvezne v primeru napada s KEM-BIO orožjemVrstice B-C-G-I-T so obvezne v primeru dogodka ROTA dogodku.

Page 87: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-13

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina:

SVV-2-03-003 PRIPRAVI IN POŠLJI JRKB-4 POROČILO031-506-1053; Report Nuclear, Biological anc Chemical Information Using NBC-4 Report

Pogoji izvedbe: Si član izvidniške skupine (JRKB Specialisti) in ukazano vam je bilo, da po JRKB napadu določite točno območje, vrsto in obseg kontaminacije. Na podlagi pregleda, nadzora in izvidovanja sestavi JRKB-4 poročilo. Na voljo imaš uro, karto aktualnega območja, busolo, protraktor (koordinatomer), pisalo, papir in obrazec JRKB-4 poročila.Nahajaš se v eni od teh dveh situacij:

1. JRKB napad ni bil opažen in so podatki o kontaminaciji pridobljeni s detekcijo.2. Ukazano ti je bilo, da izdelaš JRKB-4 poročilo za posredovanje podatkov izmerjene kontaminacije v času

izvidovanja, oziroma pregledovanja.

Standardi: Na podlagi pregleda, nadzora in izvidovanja pridobi podatke o stanju na zemljišču, izdelaj JRKB-4 poročilo in ga posreduj v poveljstvo višje enote (S2/S3).

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

PRIPRAVI POROČILO JRKB-4.Zapomni si: JRKB-4 je poročilo skupine za opazovanje/pregledovanje z namenom poročanja o izsledkih izvidovanja/pregleda (JRKB specialist).

Uporabi se v dveh primerih:1. Ko JRKB napad ni bil opažen in so podatki o kontaminaciji pridobljeni z detekcijo.2. Za posredovanje podatkov izmerjene kontaminacije v času izvidovanja / pregledovanja.

JRKB-4NUCLEAR / BIOLOGICAL / CHEMICAL / ROTA

(ustrezno obkroži)

OD (Kdo pošilja)

ZA (Za Koga)

PRIORITETA (Vpiši: TAKOJ)

KATEGORIJA (Začetno / Sledeče)

DATUM / URA (DD/UU/MM)

IInformacija o izpustu, napadu KEM-BIO agensa, ali ROTA dogodka.

QUTM koordinate detekcije.

RStopnja kontaminacije / dozna hitrost.

SDatum in ura/čas merjenja.

TOpis terena / topografija / vegetacija

YSmer in hitrost vetra.

Vrstice Q-R-S so obvezne v primeru jedrskega napada.Vrstice I-Q-S-T so obvezne v primeru napada s KEM-BIO orožjem in ROTA* dogodku.Vrstice Q-R-S-T se lahko ponovijo največ 20x!

*ROTA=Release Other Than Attack (Izpusti, ki niso posledica napada s JRKB orožjem).

2.POŠLJI / POSREDUJ JRKB-4 POROČILO.JRKB-4 poročilo pošlji v poveljstvo višje enote (S2 / S3).

Page 88: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-14

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 89: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-15

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina: PRIPRAVI IN POŠLJI JRKB-4 POROČILO

SVV-2-03-003Priprave za preverjanje:

Priprava: Na mestu preverjanja zagotovi vsa potrebna MTS, ki so navedena v pogojih izvedbe. Pripravi si scenarij situacije, ki vsebuje vse potrebne informacije za opazovalca. Te informacije so lahko tudi v pisni obliki, ali pa jih vojaku-JRKB specialistu podaj ustno (opisno).

Razlaga: Ocenjevanemu povej, je član izvidniške skupine (JRKB Specialisti) in da mu je bil izdan ukaz, da po JRKB napadu določite točno območje, vrsto in obseg kontaminacije. Razloži mu, da mora na podlagi izvedenega pregleda in izvidovanja pridobiti vse potrebne podatke o stanju na zemljišču, in da mora pridobljene podatke vpisati v JRKB-4 poročilo ter ga posredovati v višje nadrejeno poveljstvo (S2/S3).

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

PRIPRAVI POROČILO JRKB-4. Poročilo zajema poleg ADMIN podatkov še:- Informacija o izpustu, napadu KEM-BIO agensa, ali ROTA dogodka.- UTM koordinate detekcije.- Stopnja kontaminacije / dozna hitrost.- Datum in ura/čas merjenja.- Opis terena / topografija / vegetacija- Smer in hitrost vetra.

2.POŠLJE / POSREDUJE IZDELANO JRKB-4 POROČILO.JRKB-4 poročilo pošlje v poveljstvo višje enote (S2 / S3).

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: DODATEK 1: JRKB-4 POROČILO

Page 90: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-16

DODATEK 1

JRKB-4 POROČILO

JRKB – 4 POROČILO

OBKROŽI NUCLEAR – BIOLOGICAL – CHEMICAL - ROTA

OD (Kdo pošilja)

ZA (Za Koga)

PRIORITETA (Vpiši: TAKOJ)

KATEGORIJA (Začetno / Sledeče)

DATUM / URA (DD/UU/MM)

TOČKA POMEN

I

Informacija o izpustu, napadu KEM-BIO agensa, ali ROTA dogodka.

Q

UTM koordinate detekcije.

R

Stopnja kontaminacije / dozna hitrost.

S

Datum in ura/čas merjenja.

T

Opis terena / topografija / vegetacija.

Y

Smer in hitrost vetra.

Vrstice Q-R-S so obvezne v primeru jedrskega napada.Vrstice I-Q-S-T so obvezne v primeru napada s KEM-BIO orožjem in ROTA* dogodku.Vrstice Q-R-S-T se lahko ponovijo največ 20x!

Page 91: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-17

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina:

SVV-2-03-004 NADZOR PRI PREČKANJU KONTAMINIRANEGA OBMOČJA (KONZ)031-503-3004 Supervise the Crossing of a Contaminated Area

Pogoji izvedbe: Dobil si ukaz za prečkanje jedrsko, biološko ali kemično kontaminiranega območja. Pripadniki tvoje enote so opremljeni s osebno JRKB zaščitno opremo, s osebnimi dozimetri in s Pribori za osebno dekontaminacijo (POD). Na voljo imaš še zaščitni material (kot so vreče peska). Pripravljeno območje – definirano kot kontaminirano območje.

Standardi: Izvedi nadzor nad svojo enoto pri prečkanju JRKB kontaminiranega območja, ne da bi povzročil žrtve med svojimi vojaki in ne da bi razširil / raznašal kontaminacijo.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

NADZIRAJ ENOTO PRI PREČKANJU RADIOLOŠKO- KONTAMINIRANEGA OBMOČJA.

a. PRED PREČKANJEM:(1) Zagotovi zaščito osebja. Uporabi vozila, če je to le mogoče. S vrečami peska obloži

dno in stranice vseh vozil (če gre za ne-oklepna vozila brez JRKB zaščitnega sistema).

(2) Voznikom vozil povej, da zaprejo vsa vrata, okna, lopute in prezračevalne odprtine na vozilih.

(3) Vojaki naj si odvihajo rokave in zapnejo vse gumbe (predvsem na ovratnikih in rokavih uniform). Preko nosa in ust naj si povežejo ustrezne kose tkanine (šali, rute..) da preprečijo vdihavanje radioaktivnega prahu.

(4) Izberi najkrajšo možno ustrezno pot za prečkanje območja, ki bo povzročila čim manjšo kontaminacijo in ki zagotavlja najhitrejši premik, upoštevajoč METT-TC (naloga/nasprotnik/zemljišče/lastne sile/razpoložljiv čas/civilisti).

(5) *Če imajo vojaki svoje osebne dozimetre, poskrbi da jih nosijo na ustreznih mestih/na ustrezen način.

(6) *Če imaš na voljo JRKBO specialista, naj preveri brezhibnost detektorja in ga pripravi za delovanje.

(7) Območje prečkajte popolnoma pripravljeni. Za 100% priprave izkoristi ves razpoložljiv čas.

b. MED PREČKANJEM:(1) Izvajaj stalen nadzor in opazuj situacijo.(2) *JRKB specialist naj s radiološkim detektorjem stalno spremlja situacijo (merjenje

radiacije). Povej mu, naj te redno informira o spremenjeni situaciji.(3) Poskrbi, da kontaminirano območje prečkate čim hitreje. Pri tem ne pozabi na

varnost in zavarovanje. (4) Poskrbi, za zadostno razdaljo med vozili v času premika - za zmanjšanje

dvigovanja prahu. Pri določanju ustrezne razdalje med vozili upoštevaj taktično situacijo, ter učinkovitost poveljevanja in nadzora.

c. PO PREČKANJU:(1) Vojaki naj s ustreznimi sredstvi (ščetke/krtače) iz svojih oblačil odstranijo ves prah.(2) Ugotovi, ali je potrebno izvesti postopke dekontaminacije (uporaba POD).

Page 92: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-18

2.

NADZIRAJ ENOTO PRI PREČKANJU KEMIČNO- KONTAMINIRANEGA OBMOČJA.

a. PRED PREČKANJEM:(1) Izberi najkrajšo možno ustrezno pot za prečkanje območja, ki bo povzročila

čim manjšo kontaminacijo in ki zagotavlja najhitrejši premik, upoštevajoč METT-TC.

(2) Voznikom vozil povej, da zaprejo vsa vrata, okna, lopute in prezračevalne odprtine na vozilih.

(3) Vsi pripadniki zavzamejo 4 stopnjo JRKB zaščite (glej tabelo spodaj)

(4) Vojaki naj si na zunanjo površino oblačil in opreme prilepijo detektorske lističe.

b. MED PREČKANJEM:(1) Poskrbi, za zadostno razdaljo med vozili v času premika - za zmanjšanje

dvigovanja prahu. Pri določanju ustrezne razdalje med vozili upoštevaj taktično situacijo, ter učinkovitost poveljevanja in nadzora.

(2) Poskrbi, da kontaminirano območje prečkate čim hitreje. Pri tem ne pozabi na varnost in zavarovanje. Stalno opazuj vojake – odkrivanje simptomov zastrupitve s kemičnimi agensi, in po potrebi nudi ustrezno prvo pomoč.

(3) Poskrbi, da se vojaki v kontaminiranem območju ničesar po nepotrebnem ne dotikajo.

(4) Pazljivo opazuj vojake in pravočasno odkrivaj simptome pregrevanja (vročinskega stresa zaradi nošenja JRKB zaščitne opreme), ter po potrebi ustrezno ukrepaj.

c. PO PREČKANJU:(1) Nadaljuj s opazovanjem vojakov in pravočasno odkrivaj simptome zastrupitve

s kemičnimi agensi. Po potrebi nudi ustrezno prvo pomoč.(2) Ukaži vojakom, da preverijo stanje (barvo) na svojih detektorskih lističih.(3) Ukaži vojakom, da izvedejo osebno dekontaminacijo (uporaba POD). Zahtevaj

ustrezno zdravniško pomoč, če je to potrebno.(4) *Če imajo vozniki vozil na razpolago opremo za dekontaminacijo vozil, jim

ukaži da izvedejo dekontaminacijo vozil – če je to potrebno.

STOPNJE JRKB ZAŠČITE

STOPNJA

OPREMA

PRIPRAV-LJENOST

SAMO MASKA

STOPNJA0

STOPNJA 1

STOPNJA 2

STOPNJA 3

STOPNJA 4

Maska Pri roki Na sebi Pri roki Pri roki Pri roki Pri roki Na sebiZaščitna obleka

Pripravljena Dosegljiva Dosegljiva Na sebi Na sebi Na sebi Na sebi

Zaščitno pokrivalo za škornje

Pripravljeni Dosegljivi Dosegljivi Dosegljivi Pri roki Na sebi Na sebi

Rokavice Pripravljene Dosegljive Dosegljive Dosegljive Pri roki Pri roki Na sebiKapuca* Pripravljena Dosegljiva Dosegljiva Dosegljiva Pri roki Pri roki Na sebiOPOMBE Kapuca* - Ni v opremi SV!

Page 93: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-19

3.

NADZIRAJ ENOTO PRI PREČKANJU BIOLOŠKO - KONTAMINIRANEGA OBMOČJA.

a. PRED PREČKANJEM:(1) Izberi najkrajšo možno ustrezno pot za prečkanje območja, ki bo povzročila čim

manjšo kontaminacijo in ki zagotavlja najhitrejši premik, upoštevajoč METT-TC.(2) Voznikom vozil povej, da zaprejo vsa vrata, okna, lopute in prezračevalne

odprtine na vozilih.(3) Vojaki naj zavzamejo ustrezno stopnjo JRKB zaščite.

b. MED PREČKANJEM:(1) Poskrbi, da kontaminirano območje prečkate čim hitreje. Pri tem ne pozabi na

varnost in zavarovanje.(2) Poskrbi, da se vojaki v kontaminiranem območju ničesar po nepotrebnem ne

dotikajo.(3) Poskrbi, za zadostno razdaljo med vozili v času premika - za zmanjšanje

dvigovanja prahu. Pri določanju ustrezne razdalje med vozili upoštevaj taktično situacijo, ter učinkovitost poveljevanja in nadzora.

c. PO PREČKANJU:(1) Vojaki naj izvedejo osebno dekontaminacijo s uporabo POD. Če sredstva in čas

to dopuščajo, naj še izvedejo umivanje s vročo milnico.(2) Zahtevaj ustrezno zdravniško pomoč, če je to potrebno.

*Če je na voljo.

Page 94: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-20

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 95: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-21

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina: NADZOR PRI PREČKANJU KONTAMINIRANEGA OBMOČJA (KONZ)

SVV-2-03-004Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino preverjaj v času terenskega usposabljanja (lahko tudi v vojašnici – s ustreznim scenarijem). Kontaminirano območje mora biti označeno s ustreznimi oznakami. Na mestu preverjanja pripravi vsa potrebna MTS za izvedbo premika enote, ter ustrezno število vojakov-igralcev. Če je le mogoče, v usposabljanje / preverjanje vključi JRKB specialista s svojo JRKB opremo.

Zapomni si: Pred preverjanjem/urjenjem te veščine, morajo biti vsi udeleženci usposobljeni v naslednjih individualnih veščinah: SVV-1: UPORABA PRIBORA ZA OSEBNO DEKONTAMINACIJO (POD)SVV-2: UPORABA KEMIČNEGA DETEKTORJASVV-2: UPORABA RADIOLOŠKEGA DETEKTORJA SMM-1

Razlaga: Povej ocenjevanemu, da mora izvesti nadzor premika enote pri premiku skozi JRKB kontaminirano območje. Izvesti mora pravilne postopke pred, med in po prečkanju kontaminiranega območja. Pokaži mu meje kontaminiranega območja, njegovo trenutno lokacijo, trenutno lokacijo njegovih vojakov in želeno smer premika skozi kontaminirano območje.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

USTREZEN NADZOR NAD ENOTO PRI PREČKANJU RADIOLOŠKO-KONTAMINIRANEGA OBMOČJA.

- pravilni postopki PRED PREČKANJEM;- pravilni postopki MED PREČKANJEM;- pravilni postopki PO PREČKANJU.

2.

USTREZEN NADZOR NAD ENOTO PRI PREČKANJU KEMIČNO-KONTAMINIRANEGA OBMOČJA.

- pravilni postopki PRED PREČKANJEM;- pravilni postopki MED PREČKANJEM;- pravilni postopki PO PREČKANJU.

3.

USTREZEN NADZOR ENOTO PRI PREČKANJU BIOLOŠKO -KONTAMINIRANEGA OBMOČJA.

- pravilni postopki PRED PREČKANJEM;- pravilni postopki MED PREČKANJEM;- pravilni postopki PO PREČKANJU.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 96: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-22

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 97: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-23

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina:

SVV-2-03-005 NADZOR PRI UPORABI ZAŠČITNIH JRKB SREDSTEV031-503-3008 Implement Mission-Oriented Protective Posture

Pogoji izvedbe: Si na JRKB kontaminiranem območju, ali pa si bil opozorjen na verjetnost JRKB nevarnosti, pri sebi imaš vso svojo JRKB zaščitno opremo. Na voljo imaš dva vojaka z vso JRKB zaščitno opremo. Ukazano ti je, da moraš s svojo enoto/vojakoma zavzeti določeno stopnjo JRKB zaščite. Svoje vojake med spanjem moraš preveriti, če je z njihovo zaščitno JRKB opremo v zaščitnem položaju vse OK. Vojaka, ki spita sta v zaščitni stopnji 4 (Glej tabelo: STOPNJE JRKB ZAŠČITE).

Standardi: Vojaki pravilno uporabljajo svojo zaščitno JRKB opremo, so v stopnji zaščite, ki jo je izdal/ukazal poveljnik. Med preverjanjem vojakov pri spanju ugotoviš vse nepravilnosti na njihovi JRKB zaščitni opremi v zaščitnem položaju in pravilno ukrepaš.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

Če ni drugače določeno, je stopnja JRKB zaščite - "PRIPRAVLJENOST"STOPNJA

OPREMAPRIPRAV-LJENOST

SAMO MASKA

STOPNJA0

STOPNJA 1

STOPNJA 2

STOPNJA 3

STOPNJA 4

Maska Pri roki Na sebi Pri roki Pri roki Pri roki Pri roki Na sebiZaščitna obleka

Pripravljena Dosegljiva Dosegljiva Na sebi Na sebi Na sebi Na sebi

Zaščitno pokrivalo za škornje

Pripravljeni Dosegljivi Dosegljivi Dosegljivi Pri roki Na sebi Na sebi

Rokavice Pripravljene Dosegljive Dosegljive Dosegljive Pri roki Pri roki Na sebiKapuca* Pripravljena Dosegljiva Dosegljiva Dosegljiva Pri roki Pri roki Na sebi

*KAPUCA – ni v uporabi SV! STOPNJE JRKB ZAŠČITE

1. UKAŽI VOJAKOMA, NAJ ZAVZAMETA ZAŠČITNE JRKB STOPNJE od 1 do 4 (glej tabelo zgoraj).

a. Poskrbi, da si ti in oba vojaka v zaščitni stopnji 1.b. Poskrbi, da si ti in oba vojaka v zaščitni stopnji 2.c. Poskrbi, da si ti in oba vojaka v zaščitni stopnji 3.d. Poskrbi, da si ti in oba vojaka v zaščitni stopnji 4.

2. PREGLEJ SEBE in VOJAKA – ALI PRAVILNO UPORABLJATE JKB ZAŠČITNA SREDSTVA.a. Poskrbi, da ste vsi v zaščitni stopnji 4.b. Poskrbi, da imate vsi ZM v pravilnem zaščitnem položaju. c. Poskrbi, da imate vsi na sebi pravilno oblečeno zaščitno obleko.

3. PREGLEJ VOJAKA, KI SPITA (v zaščitni stopnji 4).

a. Opazuj vojaka in se prepričaj, če diha:(1) Če sumiš da ne diha, ga poskušaj zbuditi.(2) Če vojaka ne moreš prebuditi, začni z SVV – 1: Preglej poškodovanca.

b. Preveri vojakovo ZM, če jo ima v pravilnem v zaščitnem položaju (tesnjenje):(1) Če opaziš, da ZM ni v pravilnem v zaščitnem položaju, vojaka zbudi in mu ukaži, naj si popravi

ZM. (2) Drugemu vojaku ukaži, naj ga pri tem opazuje in da naj bo pozoren na simptome zastrupitve z

kemičnimi živčnimi strupi.(3) Če so simptomi prisotni, začni z SVV -1: PP Živčni bojni strupi.

c. Preveri vojakovo zaščitno obleko:(1) Če vojakova koža ni izpostavljena in če ne kaže simptomov zastrupitve z kemičnimi strupi, mu

samo popravi obleko, če je to potrebno.(2) Če opaziš, da je vojakova koža izpostavljena in če sumiš da je kontaminiran, vojaka zbudi in mu

ukaži naj izvede dekontaminacijo sebe in svoje opreme (glej SVV -1: Uporaba POD). Vojak naj si pravilno namesti zaščitna JRKB sredstva in naj si zamenja zaščitno obleko, če misliš da je to potrebno.

(3) Če vojak kaže simptome zastrupitve z živčnimi strupi, začni z SVV -1: PP Živčni bojni strupi.

Page 98: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-24

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 99: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-25

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina: NADZOR PRI UPORABI ZAŠČITNIH JRKB SREDSTEV

SVV-2-03-005Priprave za preverjanje:

Priprava: Za preverjanje te veščine potrebuješ kompletna JRKB zaščitna sredstva (sodeluj z JRKBO specialistom). Oprema naj bo brezhibna in v dobrem stanju. Pri izvajanju 1. točke bodi pozoren na pravilno nameščanje JRKB zaščitne opreme in vojake sproti opozarjaj na nepravilnosti.

Zapomni si: Pred preverjanjem/urjenjem te veščine, morajo biti vsi udeleženci usposobljeni v naslednjih individualnih veščinah: SVV – 1: Preglej poškodovanca.SVV -1: PP Živčni bojni strupiSVV -1: Uporaba PODSVV -1: PP Živčni bojni strupi

Razlaga: Povej ocenjevanemu, da je preverjanje sestavljeno iz njegovega ugotavljanja vseh nepravilnostih pri nošenju JRKB zaščitne opreme in iz njegovih ukrepov, kako bo te nepravilnosti odpravil.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.UKAŽE VOJAKOMA, NAJ ZAVZAMETA ZAŠČITNE JRKB STOPNJE od 1 do 4.

2. PREGLEDA SEBE in VOJAKA – ALI VSI PRAVILNO UPORABLJAJO JRKB ZAŠČITNA SREDSTVA.

3.PREGLEDA VOJAKA, KI SPITA.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 100: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-26

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 101: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-27

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina:

SVV-2-03-006 NADZOR PRI POSTAVLJANJU JRKB MARKERJEV031-503-3010 Supervise the Employment of Nuclear, Biological, and Chemical Markers

Pogoji izvedbe: Si v taktični situaciji/okolju, kjer je bilo uporabljeno JRKB orožje. Kontaminacija območja je bila locirana in identificirana. S svojo enoto ste v ustrezni stopnji JRKB zaščite. Na voljo imaš JRKB označevalni komplet.

Standardi: Nadzoruj postavljanje JRKB oznak. Poskrbi za pravilno izbiro oznak; da bodo na oznakah zabeležene potrebne informacije, in da bodo oznake pravilno postavljene. Če se ta veščina izvaja v 4. stopnji JRKB zaščite, ni sprememb v korakih/postopkih.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

IZVAJAJ NADZOR PRI POSTAVLJANJU JRKB OZNAK ZA PRISOTNOST RADIOLOŠKE-KONTAMINACIJE.

a. Poskrbi, da so oznake postavljene na tistih mestih, kjer je izmerjena radiacija 1mSv/h, ali več.

b. Poskrbi, da so vse potrebne informacije napisane na sprednji strani oznak, tako da je izpisana beseda »ATOM« obrnjena proti tebi. Informacije na oznaki naj vsebujejo –

(1) Izmerjena doza radiacije v µSv/h / mSv/h.(2) Datum in ura detonacije. (Če sta datum in ura neznana, napiši NEZNANO).(3) Datum in ura izmerjene radiacije.

c. Poskrbi, da so oznake postavljene tako, da jih je možno brez težav videti in da so zabeležene informacije na njih obrnjene vstran od kontaminiranega območja.

(1) Poskrbi, da so oznake pritrjene na ustrezne predmete, kot so drevesa ali količki, tako da so dobro vidljivi iz vseh možnih poti, ki vodijo skozi kontaminirano območje.

(2) Poskrbi, da so oznake postavljene tako, da lahko iz položaja ene oznake vidiš drugo (naslednjo).

2.

IZVAJAJ NADZOR PRI POSTAVLJANJU JRKB OZNAK ZA PRISOTNOST BIOLOŠKE-KONTAMINACIJE.

a. Poskrbi, da so vse potrebne informacije napisane na sprednji strani oznak, tako da je izpisana beseda »BIO« obrnjena proti tebi. Informacije na oznaki naj vsebujejo –

(1) Vrsta odkritega agensa. Če to ni znano, napiši NEZNANO.(2) Datum in ura detekcije.

b. Poskrbi, da so oznake postavljene tako, da jih je možno brez težav videti in da so zabeležene informacije na njih obrnjene vstran od kontaminiranega območja.

(1) Poskrbi, da so oznake pritrjene na ustrezne predmete, kot so drevesa ali količki, tako da so dobro vidljivi iz vseh možnih poti, ki vodijo skozi kontaminirano območje.

(2) Poskrbi, da so oznake postavljene tako, da lahko iz položaja ene oznake vidiš drugo (naslednjo).

3.

IZVAJAJ NADZOR PRI POSTAVLJANJU JRKB OZNAK ZA PRISOTNOST KEMIČNE-KONTAMINACIJE.

a. Poskrbi, da so vse potrebne informacije napisane na sprednji strani oznak, tako da je izpisana beseda »GAS« obrnjena proti tebi. Informacije na oznaki naj vsebujejo –

(1) Vrsta odkritega agensa. Če ni znano, napiši NEZNANO.(2) Datum in ura detekcije.

b. Poskrbi, da so oznake postavljene tako, da jih je možno brez težav videti in da so zabeležene informacije na njih obrnjene vstran od kontaminiranega območja.

(1) Poskrbi, da so oznake pritrjene na ustrezne predmete, kot so drevesa ali količki, tako da so dobro vidljivi iz vseh možnih poti, ki vodijo skozi kontaminirano območje.

(2) Poskrbi, da so oznake postavljene tako, da lahko iz položaja ene oznake vidiš drugo (naslednjo).

Page 102: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-28

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 103: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-29

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina: NADZOR PRI POSTAVLJANJU JRKB MARKERJEV

SVV-2-03-006Priprave za preverjanje:

Priprava: Za preverjanje/urjenje uporabljaj vadbene (improvizirane) JRKB agense. Pri postavljanju oznak na območju radiološke kontaminacije, vojaku povej, kakšna je izmerjena radiacija.

Zapomni si: Pred preverjanjem/urjenjem te veščine, morajo biti vsi udeleženci usposobljeni v individualni veščini: SVV-1: UPORABA JRKB OZNAČEVALNEGA KOMPLETA.

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da bo ocena preverjanja odvisna od pravilne postavitve oznak in pravilno zapisanih informacij na oznakah.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

USTREZEN NADZOR PRI POSTAVLJANJU JRKB OZNAK ZA PRISOTNOST RADIOLOŠKE- KONTAMINACIJE.

- pravilno postavljene oznake- ustrezne informacije na oznakah

2.

USTREZEN NADZOR PRI POSTAVLJANJU JRKB OZNAK ZA PRISOTNOST BIOLOŠKE- KONTAMINACIJE.

- pravilno postavljene oznake- ustrezne informacije na oznakah

3.

USTREZEN NADZOR PRI POSTAVLJANJU JRKB OZNAK ZA PRISOTNOST KEMIČNE- KONTAMINACIJE.

- pravilno postavljene oznake- ustrezne informacije na oznakah

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki:

DODATEK 1: Primeri oznak

Page 104: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-30

DODATEK 1: Primeri NATO oznak za označevanje JRKB kontaminiranega območja

Page 105: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-31

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina:

SVV-2-03-007 NADZORUJ PRIPRAVO SVOJE ENOTE NA JRKB NAPAD031-503-4002 Supervise Unit Preparation for a Nuclear, Biological, and Chemical Attack

Pogoji izvedbe: Izdana so ti bila poveljnikova navodila, na voljo imaš RP, inženirsko orodje (krampi, lopate, sekire), JRKB detektor (četni JRKBO specialist), priročni zaščitni material (polivinil, pregrinjala / pončo, nepremočljive ponjave..) in (svoje) vojake, ki imajo vso JRKB zaščitno opremo + vsak svoj POD.

Standardi: Nadziraj vojake (enoto) pri pripravah na JRKB napad. MTS so ustrezno zaščitena pred poškodbami, kontaminacijo, vojaki ne postanejo žrtve JRKB napada.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1. NADZIRAJ SVOJE VOJAKE / ENOTO PRI PRIPRAVAH NA JEDRSKI NAPAD.

a. OSEBNA ZAŠČITA:(1) Poskrbi, da so vsi vojaki zaklonjeni v :

- dobro izdelanih ognjenih položajih z nadglavno zaščito, ali- v bunkerjih, ali- v oklepnih vozilih

(2) Poskrbi, da imajo vojaki zaščitene vse telesne površine (odvihani rokavi, zapeti ovratniki). Pred vdihavanjem kontaminiranega prahu, se lahko vojaki zaščitijo tako, da si nos in usta prekrijejo z robci/ustrezno tkanino.

b. POLOŽAJI:(1) Poskrbi, da vojaki izkoristijo zemljišče/teren za maksimalno zaščito / za zmanjšanje

učinka jedrskega napada.(2) Poskrbi, da vojaki za svojo zaščito uporabijo vse vrste zaklonilnikov, ki so jim na voljo

(zgradbe, rovi, jame, in oklepna vozila) in ki nudijo najboljšo možno zaščito pred učinki jedrskega napada.

c. MTS:(1) Poskrbi, da so vse zaloge hrane & vode, oprema, strelivo, eksplozivna / vnetljiva sredstva

in vozila razpršena (ne vse na enem mestu) in vkopana, kot je le mogoče. Prekrij jih z ponjavami, če je to mogoče.

(2) Poskrbi, da so izkoriščeni vsi obstoječi zaklonilniki – za vozila in za MTS. Poskrbi, da so klimatske naprave in ventilatorji v vozilih / objektih izklopljeni.

(3) Poskrbi, da so vsi manjši objekti pritrjeni/ pokriti/zavarovani – da jih udar/val ne nosi naokrog. Vse vnetljive snovi odstrani.

(4) Poskrbi, da so zaloge hrane in vode tesno/nepredušno zaprte v ustreznih kontejnerjih. Kontejnerji so v razpoložljivih zaklonilnikih.

(5) Poskrbi, da so vse elektronske naprave in RP izklopljene, če jih nujno ne potrebuješ.(6) Poskrbi, da so vsi električni kabli in antene izklopljene iz električne napeljave.(7) Poskrbi, da je vsa elektronska in komunikacijska oprema v bunkerjih, ali v oklepnih vozilih

– da jih zavaruješ pred elektromagnetnim pulzom (EMP).

d. ENOTA. (1) Poskrbi, da vojaki ki rokujejo z JRKB opremo (JRKBO specialisti) pripravijo opremo za

uporabo.

Page 106: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-32

2. NADZIRAJ SVOJE VOJAKE / ENOTO PRI PRIPRAVAH NA BIOLOŠKI NAPAD.

a. OSEBNA ZAŠČITA:(1) Izvedi koordinacijo z strokovnim medicinskim osebjem (imunizacija).(2) Poskrbi, da vojaki izvajajo učinkovito osebno higieno (glej SVV-1: Izvajanje individualnih

preventivnih zdravstvenih ukrepov).(3) Poskrbi, da so vojaki v dobri fizični kondiciji (spočiti, ustrezno hranjeni in zdravi).(4) Poskrbi, da imajo vojaki zaščitene vse telesne površine (odvihani rokavi, zapeti ovratniki),

ali pa da nosijo ustrezne zaščitne obleke/kombinezone (če so na voljo in če situacija tako zahteva).

(5) Poskrbi, da vojaki preverijo brezhibnost svoje ZM in POD.(6) Izvedi koordinacijo z oskrbo, če potrebuješ rezervne dele in dodatno opremo za osebna

zaščitna sredstva.

b. POLOŽAJI:(1) Poskrbi, da vojaki izkoristijo zemljišče/teren za maksimalno zaščito / za zmanjšanje

učinka biološkega napada.(2) Poskrbi, da vojaki za svojo zaščito uporabijo vse vrste zaklonilnikov, ki so jim na voljo

(zgradbe, rovi, jame, in oklepna vozila) in ki nudijo najboljšo možno zaščito pred učinki biološkega napada.

c. MTS: (1) Poskrbi, da so zaloge hrane in vode tesno/nepredušno zaprte v ustreznih kontejnerjih.

Kontejnerji so v razpoložljivih zaklonilnikih. (2) Poskrbi, da je vsa oprema ki je enota ne potrebuje, ustrezno zaščitena/pokrita pred

površinsko kontaminacijo iz zraka.(3) Poskrbi, da so klimatske naprave v vozilih / objektih in ventilatorji izklopljeni.

3. NADZIRAJ SVOJE VOJAKE / ENOTO PRI PRIPRAVAH NA KEMIČNI NAPAD.

a. OSEBNA ZAŠČITA:(1) Poskrbi, da so vojaki v dobri fizični kondiciji (spočiti, ustrezno hranjeni in zdravi).(2) Poskrbi, da vojaki preverijo brezhibnost svoje ZM in POD in zvedi koordinacijo z oskrbo, če

potrebuješ rezervne dele in dodatno opremo za osebna zaščitna sredstva. (3) Poskrbi, da so vojaki v ustrezni stopnji JKB zaščite.(4) Poskrbi, da si vojaki poiščejo razpoložljive zaklone, ki imajo nadglavno zaščito – ali pa da se

prekrijejo z pregrinjali (pončo, polivinil, nepremočljiv material..). (5) Poskrbi, da imajo vsi vojaki brezhiben POD (predvsem ANTIDOT in SREDSTVA za

DEKONTAMINACIJO).

b. POLOŽAJI:(1) Poskrbi, da vojaki izkoristijo zemljišče/teren za maksimalno zaščito / za zmanjšanje učinka

kemičnega napada.(2) Poskrbi, da vojaki za svojo zaščito uporabijo vse vrste zaklonilnikov, ki so jim na voljo (zgradbe,

rovi, jame, in oklepna vozila) in ki nudijo najboljšo možno zaščito pred učinki kemičnega napada.

c. MTS:(1) Poskrbi, da so vse zaloge hrane & vode, oprema in vozila razpršena (ne vse na enem mestu).

Poskrbi, da so vsa zgoraj našteta MTS prekrita z nepremočljivimi ponjavami (polivinil, pončo, pregrinjala…). Kot zadnjo možnost (če vam drugega res ne preostane) prekrijte vsa MTS z debelim slojem listja.

(2) Poskrbi, da so klimatske naprave v vozilih / objektih in ventilatorji izklopljeni.(3) Poskrbi, da so nenačete (zapakirane) zaloge hrane v tesno/nepredušno zaprtih kontejnerjih.

Poskrbi, da bodo vojaki odprli hrano samo takrat, ko jo imajo namen pojesti. Voda mora biti shranjena v nepredušnih kontejnerjih. Vse kontejnerje prekrijte z nepremočljivimi ponjavami.

d. ENOTA:(1) Poskrbi, da vojaki ki rokujejo z JRKB opremo (JRKBO specialisti) pripravijo opremo za uporabo.

Page 107: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-33

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina: NADZORUJ PRIPRAVO SVOJE ENOTE NA JRKB NAPAD

SVV-2-03-007Priprave za preverjanje:

Priprava: Za preverjanje te veščine izberi območje, ki omogoča zadostno razpršitev in vkopavanje vozil, zalog in MTS. Vojaka lahko vprašuješ, kaj bi naredil v določenih situacijah/vrstah napada. To veščino lahko kombiniraš z IV -1; Reakcija na JRKB napad.

Razlaga: Povej ocenjevanemu, da bo ocenjeno njegovo znanje in njegova sposobnost nadzorovanja enote/svojih vojakov pri pripravah na JRKB napad.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. NADZIRA SVOJE VOJAKE / ENOTO PRI PRIPRAVAH NA JEDRSKI NAPAD.

2. NADZIRA SVOJE VOJAKE / ENOTO PRI PRIPRAVAH NABIOLOŠKI NAPAD.

3. NADZIRA SVOJE VOJAKE / ENOTO PRI PRIPRAVAH NA KEMIČNI NAPAD.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 108: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-34

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 109: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-35

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina:

SVV-2-03-008 VARNA ZAMENJAVA OSEBNE JRKB ZAŠČITNE OPREME031-503-1023 Protect Yourself from Nuclear, Biological, and Chemical Injury/Contamination When Changing Mission-Oriented Protective Posture Gear

Pogoji izvedbe: Si v JRKB zaščitni stopnji 4. Na sebi imaš še vso osnovno bojno opremo. Tvoja osebna JRKB zaščitna oprema je kontaminirana. Tvoj soborec (ognjeni par) je v JRKB zaščitni stopnji 4, na sebi ima vso osnovno bojno opremo in ti je pripravljen pomagati pri zamenjavi osebne JRKB zaščitne opreme. Na voljo imaš komplet ne-kontaminirane osebne JRKB zaščitne opreme; za sebe in za tvojega soborca. Oba imata pri sebi pribor za osebno dekontaminacijo (POD). Na voljo imaš še 20 litrov čiste vode (če vode ni na voljo, uporabi ščetko), pončo, milo, ali tekoč detergent, dve spužvi (gobici), papirnate brisače.

Standardi: Dekontaminiraj svojo osebno opremo, ne da pri tem razširiš kontaminacijo na svojo kožo in na svoja spodnja oblačila. Komplet ne-kontaminirane opreme položi na ne-kontaminirano podlago. Zamenjaj si zgornjo/povrhnjo JRKB zaščitno opremo (zaščitna obleka-SARATOGA, pokrivalo za škornje, rokavice), ne da razširiš kontaminacijo na ne-kontaminirano zaščitno opremo. Zamenjaj svojo JKB zaščitno opremo, ne da postaneta ti in tvoj soborec žrtvi JRKB kontaminacije.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

STOPNJE JRKB ZAŠČITE

STOPNJAOPREMA

PRIPRAV-LJENOST

SAMO MASKA

STOPNJA0

STOPNJA 1

STOPNJA 2

STOPNJA 3

STOPNJA 4

Maska Pri roki Na sebi Pri roki Pri roki Pri roki Pri roki Na sebiZaščitna obleka

Pripravljena Dosegljiva Dosegljiva Na sebi Na sebi Na sebi Na sebi

Zaščitno pokrivalo za škornje

Pripravljeni Dosegljivi Dosegljivi Dosegljivi Pri roki Na sebi Na sebi

Rokavice Pripravljene Dosegljive Dosegljive Dosegljive Pri roki Pri roki Na sebiKapuca* Pripravljena Dosegljiva Dosegljiva Dosegljiva Pri roki Pri roki Na sebiOPOMBE *KAPUCA – NI V OPREMI SV.

1.

Zapomni si: Koraka 1 in 2 izvedeta vojaka (ognjeni par) istočasno.

Zapomni si: Če gre samo za kemično in/ali biološko kontaminacijo okolja, izpusti / ne izvajaj koraka 2 in 4. Če gre samo za radiološko kontaminacijo okolja, izpusti / ne izvajaj koraka 1 in 3.Če je okolje radiološko, kemično in/ali biološko kontaminirano, izvedi vse korake.

DEKONTAMINIRAJ SVOJO OSEBNO BOJNO OPREMO IN OBOROŽITEV BREZ POMOČI SOBORCA.Kemična / biološka kontaminacija.

Zapomni si: Če kadarkoli med izvajanjem postopkov posumiš da si kontaminacijo razširil na svojo kožo, ali na svoja spodnja oblačila – takoj izvedi dekontaminacijo s svojim POD. Po izvedeni dekontaminaciji nadaljuj s postopki zamenjave JRKB zaščitne opreme.

a. Svojo osebno bojno opremo iz sebe snemaj postopoma. Snet del / kos opreme dekontaminiraj s svojim POD.

Glej SVV-1 Uporaba POD.

b. Dekontaminirano opremo/oborožitev zlagaj na ne-kontaminirano površino (npr. na svoj pončo).

Page 110: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-36

2.

DEKONTAMINIRAJ SVOJO OSEBNO BOJNO OPREMO IN OBOROŽITEV BREZ POMOČI SOBORCA.Radiološka kontaminacija.

a. Ščetkaj, prebriši, ali stresi radioaktivni prah s svoje osebne bojne opreme/oborožitve.b. Opremo speri s toplo milnico, - če je na voljo.c. Očiščeno opremo in oborožitev nato položi na suho, ne-kontaminirano površino (pončo).

Zapomni si: Z vojakom, tvojim soborcem ne zamenjajta vlogi, dokler ne izvedeš vseh korakov od 3 do 8.

3.

DEKONTAMINACIJA ZAŠČITNE MASKE (ZM M95/S).Kemična / biološka kontaminacija.

a. Vojak #1 dekontaminira vojaku #2 izpostavljene dele ZM s priborom za osebno dekontaminacijo (POD).

(1) Vojak #1 prebriše leče na ZM vojaku #2.(2) Vojak #1 prebriše ostale izpostavljene dele ZM od zgoraj navzdol vojaku #2.

b. Vojak #1 s uporabo POD ponovi korake 3a(1) in 3a(2) – na svoji ZM.

c. Ko Vojak #1 dekontaminira ZM vojaku #2, nato dekontaminira še svoje rokavice s POD.

4.

DEKONTAMINACIJA ZAŠČITNE MASKE (ZM M95/S).Radiološka kontaminacija.

a. Vojak #1 potopi spužvo v vročo milnico in z njo vojaku #2 prebriše ZM in filter.b. Vojak #1 s papirnatimi robci, ali s krpo na suho prebriše ZM vojaku #2.c. Vojak #1 spere in na suho prebriše še svoje rokavice.

Zapomni si: Hladna milnica za dekontaminacijo ni tako učinkovita, kot topla/vroča. Če tople vode ni na voljo, lahko uporabiš tudi hladno – vendar moraš v tem primeru ZM večkrat prebrisati.Če tudi hladne vode ni na voljo – uporabi svoj POD.

5.

SNEMANJE KAPUCE - del JRKB zaščitne jakne SARATOGA.

a. Vojak #1 vojaku #2 sprosti/razveže kapuco – vojak #2 pri tem nekoliko dvigne glavo.

b. Vojak #1 vojaku #2 pazljivo potegne kapuco iz glave – pri tem pazi, da vojaku #2 ne premika zaščitne maske.

Zapomni si: Z vojakom, tvojim soborcem še ne zamenjajta vlogi. Nadaljuj s naslednjim korakom.

R

Page 111: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-37

6.

SNEMANJE JAKNE – zgornji del JRKB zaščitne obleke SARATOGA.

a. Vojak #1 vojaku #2 odpne zadrgo/ vse gumbe/ježke na zaščitni jakni.

b. Vojak #2 stisne svoje dlani v pest – da se pri snemanju jakne ne snamejo še njegove zaščitne rokavice.

c. Vojak #1 sname vojaku #2 jakno – povleče jo z vojaka #2 za vsak rokav posebej in nato notranji del jakne obrne navzven.

d. Vojak #1 slečeno jakno od vojaka #2 položi – razprostre na tla blizu sebe, tako da je notranji (črni) del jakne obrnjen navzgor.

Zapomni si: Vojak #2 bo na tleh položeno jakno uporabil kasneje za ne-kontaminirano podlago, na kateri bo lahko stal med preoblačenjem.

7.

SNEMANJE HLAČ – spodnji del JRKB zaščitne obleke SARATOGA.

a. Vojak #1 vojaku #2 odpne zadrgo/ vse gumbe/ježke na hlačah. (če ima vojak #2 naramnice, mu jih vojak #1 sname iz ramen).

b. Vojak #1 prime hlače vojaka #2 za spodnja robova obeh hlačnic.

c. Vojak #2 nato vsako nogo posebej dvigne / potegne iz hlač.

8.

SNEMANJE ZAŠČITNIH POKRIVAL ZA ŠKORNJE.

a. Vojak #2 se postavi poleg svoje jakne (ki je na tleh).

b. Vojak #1 vojaku #2 odveže, ali prereže vezalke na pokrivalih za škornje.

c. Vojak #1 vojaku #2 sname pokrivala iz škornjev (eno za drugo).

d. Vojak #2 nato stopi na svojo jakno (ne-kontaminirana podlaga).

9.

SNEMANJE ZAŠČITNIH ROKAVIC.

Vojak #1 pomaga vojaku #2 sneti rokavice –tako da se pri tem s svojimi golimi rokami ne dotakne zunanjega dela rokavic.

10.

OBLAČENJE NE-KONTAMINIRANE VRHNJE ZAŠČITNE OBLEKE (SARATOGA).

a. Vojak #1 odpre paket, v katerem je nova zaščitna obleka (slika 1), ne da bi se pri tem dotikal obleke.

Slika 1. Paket s JKB zaščitno obleko SARATOGA.

b. Vojak #2 iz odprtega paketa vzame zaščitno obleko, vsak del posebej. Pri tem se ne dotika zunanjega dela paketa.

(1) Vojak #2 si obleče zaščitne hlače; spodnja razporka hlačnic pusti odpeta.(2) Vojak #2 si obleče zaščitno jakno.

Page 112: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-38

11.

OBLAČENJE ZAŠČITNIH POKRIVAL ZA ŠKORNJE.a. Vojak #1 odpre paket v katerih sta novi zaščitni pokrivali za škornje, ne da bi se pri tem

dotikal pokrival.

b. Vojak #2 iz odprtega paketa vzame zaščitni pokrivali. Pri tem se ne dotika zunanjega dela paketa.

c. Vojak #2 si na škornje obleče zaščitni pokrivali.

12.

OBLAČENJE ZAŠČITNIH ROKAVIC.a. Vojak #1 odpre paket, v katerem so nove zaščitne rokavice, ne da bi se pri tem dotaknil

rokavic.

b. Vojak #2 iz odprtega paketa vzame zaščitne rokavice. Pri tem se ne dotika zunanjega dela paketa.

c. Vojak #2 si na roki obleče zaščitne rokavice.

13.

OBLAČENJE KAPUCE - del zaščitne jakne SARATOGA.a. Vojak #1 s svojim POD dekontaminira svoje zaščitne rokavice.

Zapomni si: Preden Vojak #1 nadaljuje s tem korakom, si mora obvezno dekontaminirati svoje zaščitne rokavice.

b. Vojak #1 vojaku #2 na glavo povezne kapuco.

c. Vojak #2 preveri, ali ima kapuco pravilno nameščeno – da prekriva robove zaščitne maske in da mu ne pokriva leč na ZM.

14. PONAVLJANJE KORAKOV 3 do 13. Vojaka #1 in 2 zamenjata vlogi!

15.

NAMEŠČANJE OSEBNE BOJNE OPREME IN OBOROŽITVE.a. Vojaka #1 in #2 si na sebe ponovno namestita osebno bojno opremo/oborožitev.

b. Vojak #1 pregleda vojaka #2 – če ima pravilno nameščeno opremo/oborožitev.

c. Vojak #2 pregleda vojaka #1 – če ima pravilno nameščeno opremo/oborožitev.

Zapomni si: Rabljeno/kontaminirano zaščitno obleko se odloži v zaščitno plastično vrečo. Vrečo zatesnimo in označimo.Če je prisoten JRKB specialist, se ravnamo po njegovih navodilih.

16*.

NAMESTITEV DETEKTORSKIH LISTIČEV IZ POD.Če nam je tako ukazano, na vrhnjo zaščitno oblačilo SARATOGA namestimo 3 detektorske lističe in enega na svojo oborožitev.

a. Kot posameznik (glej sliko A): b. Kot par (glej sliko B):

Slika A. Slika B.

17. PREMIK DO ZBIRNEGA RAJONA.

Page 113: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-39

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina: VARNA ZAMENJAVA OSEBNE JRKB ZAŠČITNE OPREMESVV-2-03-008

Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino lahko preverjaš v času terenskega usposabljanja/terenskih vaj, kot tudi v vojašnici. Vojaki morajo biti v 4. stopnji JRKB zaščite. Za preverjanje pripravi vadbene POD (Glej SVV-1: Uporaba POD). Določi pare (vojak #1 in vojak #2). Zapomni si: Pred preverjanjem/urjenjem te veščine, morajo biti vsi udeleženci usposobljeni v individualni veščini: SVV-1: Uporaba POD.

Razlaga: Določenim parom razloži/določi enega od treh ustreznih scenarijev:1. Vojaka sta bila izpostavljena kemično/biološki kontaminaciji (vojaka izpustita koraka 2 in 4);2. Vojaka sta bila izpostavljena radiološki kontaminaciji (vojaka izpustita koraka 1 in 3);3. Vojaka sta bila izpostavljena radiološki in kemični, ali/in biološki kontaminaciji (vojaka morata izvesti

vse korake).

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

DEKONTAMINIRA SVOJO OSEBNO BOJNO OPREMO IN OBOROŽITEV BREZ POMOČI SOBORCA.Kemična / biološka kontaminacija.

2.

DEKONTAMINIRA SVOJO OSEBNO BOJNO OPREMO IN OBOROŽITEV BREZ POMOČI SOBORCA.Radiološka kontaminacija.

3.DEKONTAMINIRA SVOJO ZAŠČITNO MASKO (ZM M95/S).Kemična / biološka kontaminacija.

4.DEKONTAMINIRA SVOJO ZAŠČITNO MASKO (ZM M95/S).Radiološka kontaminacija.

5. SNAME KAPUCO - del JRKB zaščitne jakne SARATOGA.6. SNAME JAKNO – zgornji del JRKB zaščitne obleke SARATOGA.7. SNAME HLAČE – spodnji del JRKB zaščitne obleke SARATOGA.8. SNAME ZAŠČITNA POKRIVALA ZA ŠKORNJE.9. SNAME ZAŠČITNE ROKAVICE.

10.OBLEČE NE-KONTAMINIRANO VRHNJO ZAŠČITNO OBLEKO (SARATOGA).

11. OBLEČE ZAŠČITNA POKRIVALA ZA ŠKORNJE.12. OBLEČE ZAŠČITNE ROKAVICE.13. OBLEČE KAPUCO - del zaščitne jakne SARATOGA.14. PONOVITEV KORAKOV 3 do 13. Vojaka #1 in 2 zamenjata vlogi!15. NAMEŠTI SI OSEBNO BOJNO OPREMO IN OBOROŽITEV.

16*. NAMESTITEV DETEKTORSKIH LISTIČEV IZ POD.17. PREMAKNE SE DO ZBIRNEGA RAJONA.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 114: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-40

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 115: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-41

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina:

SVV-2-03-009 DEKONTAMINACIJA VOZIL & SKUPINSKE OBOROŽITVE NA HITRO ROKO (uporaba PSDS-10 in BX24)031-507-3003; Hasty Decontamination

Pogoji izvedbe: Si voznik / član posadke oborožitvenega sistema (skupinska oborožitev). Ukazano ti je bilo, da izvedeš dekontaminacijo vozila / skupinske oborožitve. Na voljo imaš svojo JRKB zaščitno opremo (ZM, pokrivalo za škornje, rokavice, LZO ali SARATOGA). Na voljo imaš PSDS-10 (prenosni dekontaminacijski sistem za vozila/skupinsko oborožitev), dekontaminacijsko sredstvo BX24 in zadostno količino vode. Na voljo imaš še detergent / milnico in formacijska maskirna sredstva.

Standardi: Vojak ustrezno poskrbi za svojo varnost (JRKB oprema), izbere ustrezno mesto za dekontaminacijo, pripravi PSDS in ustrezno raztopino/mešanico in izvede dekontaminacijo. Po opravljeni nalogi poskrbi za svojo JRKB opremo in poroča o izvedeni nalogi.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

INFO: Dekontaminacijo vozil praviloma izvajajo vozniki. V primeru kontaminacije notranjosti, se najprej opravi dekontaminacija le-te, šele nato sledi dekontaminacija zunanjosti vozila. V kolikor se v notranjosti vozila nahajajo osebe / posadka / izkrcni del…, kontaminirana pa je le zunanjost vozila, se le-ti iz vozila ne izkrcavajo – dokler ni opravljena dekontaminacija.Dekontaminacijo skupinske oborožitve praviloma izvajajo operaterji (posadka oborožitve).

OBLEČI SI JRKB ZAŠČITNO OPREMO.

- SARATOGA ali LZO- ZM- Pokrivalo za škornje- Rokavice

Za pomoč glej SVV-1 in 2: - Uporaba ZM - Uporaba lahke zaščitne obleke(LZO)- Varna zamenjava JRKB zaščitne opreme

2.

IZBERI USTREZNO MESTO ZA IZVEDBO DEKONTAMINACIJE.

a. Ustrezno maskirano (glede na taktično situacijo).b. Okrog vozila/oborožitve, ki ga dekontaminiraš vsaj 3m brez vegetacije.c. Pazi na smer vetra – veter naj piha PROTI tebi.

3.

PRIPRAVI PSDS-10 (Prenosljiv Dekontaminacijski Sistem).

a. Preveri kompletnost in brezhibnost PSDS-10.

Page 116: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-42

4.

PRIPRAVI MEŠANICO DEKONTAMINACIJSKEGA SREDSTVA – BX24 in VODE.

MTS KOLIČINA VODE KOLIČINA SREDSTVA ZA DEKONTAMINACIJO

PUCH, Skupinska oborožitev (MM,

ABM, M2…)

20 litrov vode10 l za pripravo raztopine + 10 l za spiranje 1 kg BX24

HMWWV 40 litrov vode20 l za pripravo raztopine + 20 l za spiranje

2 kg BX24

LKOV (Valuk) 60 litrov vode30 l za pripravo raztopine + 30 l za spiranje

3 kg BX24

Zapomni si: 1 -2 kg BX24 (10% ali 20% raztopina) zadošča za 10litrov vode in zadostuje za dekontaminacijo 50m kontaminirane površine!

Zapomni si: Dekontaminant BX24 in vodo na mestu izvajanja operativne dekontaminacije praviloma zagotavlja logistični element enote.

I

5.

IZVEDI DEKONTAMINACIJO.

a. Raztopino nanašaj od ZGORAJ NAVZDOL; z LEVE proti DESNI.b. Poudarek pri nanašanju naj bo na delih, kjer ljudje vstopajo / izstopajo iz vozila.

POZOR: Vozilo / oborožitev mora biti popolnoma prekrito s BX24 – MORA BITI »POBELJENO«!!!

c. Raztopino pusti delovati 20 minut.d. S preostalo količino vode speri BX24 iz orožja, opreme in vozila.

6.

POSTOPKI PO OPRAVLJENI DEKONTAMINACIJI.

a. Zunanjo površino PSDS speri s blago milnico in vodo.b. S sebe odstrani JRKB zaščitno opremo:

(1) SARATOGA, ZM in rokavice – slečeš in odložiš v zaščitno plastično vrečo (za kasnejšo dekontaminacijo).

(2) LZO, pokrivala za škornje – slečeš in ekološko uničiš (če situacija dopušča, jih zažgi).

c. Prikrij svojo prisotnost.d. Poročaj o izvedeni dekontaminaciji in čakaj nadaljnja navodila.

Zapomni si: Rabljeno/kontaminirano zaščitno obleko SARATOGA se odloži v zaščitno plastično vrečo. Vrečo zatesnimo in označimo.Če je prisoten JRKB specialist, se ravnamo po njegovih navodilih.

i

Page 117: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-43

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina: DEKONTAMINACIJA VOZIL & SKUPINSKE OBOROŽITVE NA HITRO ROKO (uporaba PSDS-10 in BX24)

SVV-2-03-009Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino je najbolje preverjati v času terenskih vaj. Vojaki so v popolni bojni opremi, pri sebi imajo svojo JRKB zaščitno opremo (ZM, pokrivalo za škornje, rokavice, LZO ali SARATOGA). Na mestu preverjanja zagotovi vsa potrebna MTS: Vozila, skupinsko oborožitev, PSDS-10 (prenosni dekontaminacijski sistem za vozila/skupinsko oborožitev), dekontaminacijsko sredstvo BX24 in zadostno količino vode, detergent / milnico in formacijska maskirna sredstva.

Razlaga: Ocenjevanemu razloži taktično situacijo, povej mu da mora najprej ustrezno poskrbeti za svojo varnost (JRKB oprema), da mora pripraviti vse pogoje in MTS za izvedbo dekontaminacije vozila/skupinske oborožitve in da mora opraviti vse potrebne postopke po izvedeni dekontaminaciji.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

OBLEČE JRKB ZAŠČITNO OBLEKO.- ZM v zaščitni položaj- Rokavice in pokrivalo za škornje- SARATOGA ali LZO

2.

IZBERE USTREZNO MESTO ZA IZVEDBO DEKONTAMINACIJE.- Ustrezno maskirano (glede na taktično situacijo).- Okrog vozila/oborožitve je vsaj 3m brez vegetacije.- Pazi na smer vetra – veter piha PROTI vojaku.

3.PRIPRAVI PSDS-10.

- Preveri kompletnost in brezhibnost.

4.

PRIPRAVI USTREZNO MEŠANICO BX24 in VODE.- Za Vozilo PUCH ali- Za skupinsko oborožitev (MM, ABM, M2..) ali- Za vozilo HMWWV ali- Za LKOV (Valuk)

5.

IZVEDE DEKONTAMINACIJO.- Raztopino nanaša od ZGORAJ NAVZDOL; z LEVE proti DESNI.- Poudarek pri nanašanju je na delih, kjer ljudje vstopajo / izstopajo iz vozila.- Opremo (vozilo / oborožitev) popolnoma prekrije s raztopino.- Raztopino pusti delovati 20 minut.- S preostalo količino vode spere BX24 iz orožja / opreme / vozila.

6.

IZVEDE POSTOPKE PO OPRAVLJENI DEKONTAMINACIJI.- Zunanjo površino PSDS spere s blago milnico in vodo.- S sebe odstrani JRKB zaščitno obleko:

(1) SARATOGA, ZM in rokavice – sleče in odloži v zaščitno plastično vrečo.(2) LZO in pokrivala za škornje – sleče in ekološko uniči (če situacija dopušča, jih

zažge).- Prikrije svojo prisotnost.- Poroča o izvedeni dekontaminaciji in čaka nadaljnja navodila.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:Dodatki: /

Page 118: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-44

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 119: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-45

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina:

SVV-2-03-010 UPORABA OSEBNEGA DOZIMETRA - EPD031-503-2020; Use and Perform Operator Maintenance on the Dosimeter

Pogoji izvedbe: Si v taktični situaciji, kjer je verjetno prišlo do radiološke kontaminacije. S strani JRKB specialista si prejel osebni dozimeter EPD. Nadrejeni ti je izdal ustrezna navodila za uporabo in navodila za komuniciranje in poročanjeStandardi: Pripravi svoj EPD za delovanje, pravilno ga nosi in izvedi vse potrebne postopke po uporabi – v skladu z navodili nadrejenega, in/ali JRKB specialista.ZAPOMNI SI: Za to nalogo veljajo enaki standardi, ne glede na stopnje JRKB zaščite, v kateri je ocenjevani vojak!

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

INFO: EPD (Electronical Personal Dosimeter) je osebni merilec sevanja, ki ga zaznava in meri Beta sevanje (elektroni), Gama sevanje in X-žarke (fotone).

Zapomni si: Sevanje ki ga EPD zazna, se prikazuje na LCD zaslonu.Prikazani podatki so:

- predirna dozo Hp(10) – osebna doza v tkivu na globini 10mm; zaznava Gama sevanje);

- površinska dozo Hp(0.07) – osebna doza v tkivu na globini 0.07 mm; zaznava Beta in Gama sevanje);

- razmerje doz.

PRIPRAVA EPD.

a. Vstavi ustrezno baterijo (lahko je standardna alkalna 1.5V; priporočljiva pa je uporaba močnejše LTC baterije 3.6V).

(1) Baterijo vstavi z anodo (+) naprej.(2) Pokrovček baterije privij do predpisane meje (cca 85°), dokler ne začutiš, da je

privit.Zapomni si: Pri odstranjevanju pokrovčka baterije si pomagaj s kovancem, ali podobnim / primernim pripomočkom.

(3) S namestitvijo pokrovčka si aktiviral izvajanje zagonske sekvence:1- Pojavi se simbol »8888« za tri sekunde.2- Steče notranja programska inicializacija.3- Test zanesljivosti.

Če je test zanesljivosti uspel, se na zaslonu prikaže privzeti zaslon: Prikaz predirne ali globoke doze. Privzeti zaslon je mogoče tudi spreminjati – s premikanjem znotraj menija.

INFO:Ob izročitvi EPD osebi, ki bo dozimeter uporabljala, ga je potrebno konfigurirati s uporabniško številko MORS ID osebe, ki ga bo uporabljala – to izvede JRKB specialist v poveljstvu enote.Potrebna je še nastavitev želenih alarmov (npr. doza, dozna hitrost) – to izvede JRKB specialist v poveljstvu enote. Za vsak alarm se lahko nastavijo številne operacije, npr. zvok, frekvenca in glasnost.

2.

NOŠENJE IN UPORABA EPD.a. EPD nosiš na zunanji strani zaščitne obleke:

(1) Na prsih,(2) V žepu, ali(3) Okoli vratu.

S takšnim načinom nošenja je omogočen vpogled na zaslon in upravljanje z gumbom. Priporočljivo je, da je naprava v zapečateni plastični torbici – s tem se zmanjša tveganje kontaminacije s radioaktivnimi snovmi.

Page 120: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-46

INFO:EPD je opremljen s osvetlitvijo zaslona, ki omogoča da je iz zaslona moč brati tudi v temi. Lučka v ozadju bo delovala le, če jo omogočiš preko IR povezave. Lučka bo delovala le kratek čas po pritisku na gumb. Kadar je lučka omogočena, vendar trenutno izključena, jo lahko aktiviraš s prvim pritiskom na gumb. Ta postopek ne povzroči nobene spremembe na zaslonu.

EPD prikaže uporabniku vrsto podatkov, katere lahko izberemo z uporabo gumba. Prikazani so številni meniji, od katerih ima vsak svoj glavni zaslon. Menije lahko izbiraš z dolgim pritiskom na gumb – ko dosežeš želeni meni, gumb spusti. Nato se kot uporabnik s kratkimi pritiski na gumb pomikaš po meniju v vodoravni smeri – dokler ne dosežeš želenega zaslona znotraj menija –potrdiš ga z dvema zaporednima kratkima pritiskoma na gumb.

Kadar se dosežejo zahtevane vrednosti alarmov, se aktivira zvočnik in LED lučka.

Alarm potrdiš z dolgim pritiskom na gumb. To dejanje bo ugasnilo LED lučko in preklopilo zvočnik v neslišno delovanje.

3.

POSTOPKI PO UPORABI.

a. Dnevno – po končani uporabi / nalogi poročaj nadrejenemu o morebitni prejeti dozi.b. Napravo oddaj JRKB specialistu, oziroma po navodilih nadrejenega.c. V primeru, da je bil EPD izpostavljen kontaminaciji z radioaktivnim prahom in delci, je

potrebno izvesti dekontaminacijo zunanjih površin EPD.

INFO:Načeloma se EPD-ji poberejo s strani pripadnikov dozimetrijske službe, ki nato preveri in odčita vse shranjene podatke, ter vodi evidenco.

Page 121: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-47

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina: UPORABA OSEBNEGA DOZIMETRA - EPD

SVV-2-03-010Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino lahko preverjaš v času usposabljanj in vaj na terenu, ali v vojašnici. Za preverjanje pripravi brezhiben EPD s vso pripadajočo opremo in navodili. Odvisno od taktične situacije in naloge; na mestu preverjanja zagotovi še sredstva zvez in pribor za dekontaminacijo.

Razlaga: Povej ocenjevanemu, da bodo preverjeni njegovi postopki priprave osebnega dozimetra EPD za uporabo, nošenje in poznavanje postopkov po uporabi. Povej mu, da so želeni standardi enaki, ne glede na stopnjo JRKB zaščite, v kateri je ocenjevani vojak.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

PRIPRAVA EPD.- pravilno vstavi ustrezno baterijo- prikaz zagonske sekvence (»8888«)- prikaz prevzetega zaslona : Test zanesljivosti uspel

2.

PRAVILNA NAMESTITEV – NOŠENJE EPD.- Na prsih,- V žepu, ali- Okoli vratu.

3.

IZVEDENI POSTOPKI PO UPORABI.- nadrejenemu poroča o morebitni prejeti dozi- odda EPD JRKB specialistu, oziroma po navodilih nadrejenega- v primeru kontaminacije EPD izvede dekontaminacijo zunanjih površin

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 122: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-48

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 123: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-49

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina:

SVV-2-03-011 UPORABA RADIOLOŠKEGA DETEKTORJA SSM-1031-503-2023; Measure Radiation Dose Rate and Total Dose

Pogoji izvedbe: Si v taktični situaciji, kjer je prišlo do radiološke kontaminacije. Ukazano ti je bilo, da izvedeš merjenje in spremljanje radiološke kontaminacije na področju, kjer se nahaja tvoja enota. Na voljo imaš radiološki detektor SSM-1 s vso pripadajočo opremo, komplet JRKB markerjev (označb), uro, vozilo (odvisno od taktične situacije in naloge), sredstva zvez in obstoječe SOP. Nadrejeni ti je izdal navodila za izvedbo neprekinjenega, ali periodičnega spremljanja / merjenja radiološke kontaminacije in navodila za komuniciranje in poročanjeStandardi: Izvedi merjenje radiološke kontaminacije s detektorjem SSM-1; beleži in poročaj točne rezultate merjenja nadrejenemu. ZAPOMNI SI: Za to nalogo veljajo enaki standardi, ne glede na stopnje JRKB zaščite, v kateri je ocenjevani vojak!

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

Zapomni si: RD SSM-1 je namenjen merjenju intenzitete radioaktivnega sevanja – sevanje ALFA, BETA in GAMA. Lahko služi kot osebni dozimeter (lahko ocenimo absorbirano dozo operaterja SSM-1).

PRIPRAVI SSM-1 ZA DELO.a. V levi prekat vstavi bateriji, pri čemer pazi na polariteto.

Zapomni si: Napajanje z baterijami omogoča približno 500 ur neprekinjenega napajanja. Ko se bateriji skoraj izpraznita, se na zaslonu prikaže opozorilni simbol BATT, ko pa se poleg tega simbola prikaže še simbol ERR, sta bateriji prazni in ju moramo zamenjati!

b. Vklopi detektor s pritiskom na desni gumb. (1) Po uspešno opravljenem testu se na zaslonu prikaže vrednost hitrosti doze v

analogni in digitalni obliki, ter simbol za delujočo sondo. To pomeni, da je detektor pripravljen za delo.

c. Vklopi zvočno spremljanje meritve s kratkim pritiskom na levi zgornji gumb.d. Vklopi osvetlitev zaslona (po potrebi) s pritiskom na levi spodnji gumb.

POZOR: Pogosta uporaba osvetlitve bistveno skrajša čas trajanja baterij!e. Nastavi opozorilni alarm.

(1) Detektor omogoča izbiro treh opozorilni signalov:(a) Dva signala za intenziteto sevanja (10 µSv/h in 1mSv/h).(b) En signal za absorbirano dozo (5µSv).

Zapomni si: Alarmnih stopenj ni mogoče spreminjati. Lahko jih le aktiviramo, oziroma izbiramo med vrednostmi.

(c) Nastavljene vrednosti sprožiš s stalnim pritiskom na levi zgornji gumb.(d) Najprej lahko nastaviš ali prekličeš dozni alarm in nato še alarm hitrosti

doze ( vedno v 1mSv/h).(e) Vrednost alarma je aktivirana v trenutku, ko spustiš gumb; ko je na

zaslonu prikazana želena vrednost.(f) Ko / če je alarm nastavljen, to vidiš s utripajočim simbolom na zaslonu.

POZOR: Alarme je potrebno nastaviti vsakič, ko vključimo detektor!o

Page 124: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-50

2.

MERJENJE GAMA (γ).

Zapomni si: Po pripravi in vključitvi detektorja, le-ta avtomatsko meri hitrost doze in izmerjeno vrednost tudi prikazuje na zaslonu. Vrednost je prikazana v dveh oblikah: Grafično in številčno.

a. Ko/če detektirana vrednost preseže vrednost nastavljenega alarma (1mSv/h), in si na to opozorjen z zvočnim signalom – zabeleži rezultate in POROČAJ NADREJENEMU.

Zapomni si: Detektor istočasno opravlja tudi funkcijo dozimetra – torej lahko z njim oceniš trenutno dozo operaterja (sebe).

1. Detektor beleži dozo samodejno – od trenutka, ko začne meriti hitrost doze radioaktivnega sevanja.

2. Vrednost absorbirane doze prikličeš na zaslon tako, da pritisneš zgornji gumb na levi strani detektorja za dve sekundi. Po dveh sekundah se prikaz doze samodejno spremeni v prikaz hitrosti doze.

3. Detektor deluje kot dozimeter samo v primerih, ko je nanj priključena sonda – ki meri hitrost doze v Sv/h.

4. Izmerjena vrednost doze se ohrani še 30 sekund po izklopu detektorja, nato pa se izbriše. To je tudi edini način brisanja vrednosti akumulirane doze.

b. Po izklopu detektorja preveri akumulirano dozo, ki si jo prejel v času naloge. Prejeto dozo evidentiraj.

3.

MERJENJE KONTAMINACIJE ALFA IN BETA ( α , β).

a. Uporabi sondo, ki je shranjena v desnem prekatu osnovne enote in nanjo priključi kabel za priključitev zunanjih sond. Kabel se nahaja v pasu za nošenje detektorja.

Zapomni si: Med priključevanjem in menjavanjem sonde, osnovne enote (detektorja) ni potrebno izključiti. Spoja med kablom, osnovno enoto in sondo sta vodotesna.

b. Po priklopu zunanje sonde se na zaslonu prikaže simbol EXT – ki te opozori, da izvajaš meritve z zunanjo sondo.

c. Pri merjenju kontaminacije, sondo čimbolj približaj merjeni površini – zaradi močne absorpcije alfa in beta delcev v zraku.

POZOR: Okence sonde je zelo tanko in občutljivo! Pri delu moraš paziti, da ga ne umažeš (kontaminiraš) in/ali poškoduješ!

POZOR: Med delom s kontaminacijsko sondo se prekine merjenje doze. Prav tako se deaktivirajo vklopljeni alarmi!

d. Pridobljene rezultate merjenja poročaj nadrejenemu.

4.

POSTOPKI PO UPORABI.

a. Detektor izključi s pritiskom na gumb za vklop/izklop.b. V primeru daljšega mirovanja oziroma skladiščenja, odstrani baterije iz detektorja.c. Zaščiti vtikače na priključenih kablih in vtičnicah na sondah, oziroma na detektorju.

V PRIMERU KONTAMINACIJE DETEKTORJA:- Izvedi dekontaminacijo detektorja z mlačno raztopino za dekontaminacijo, ali s detergentom in mehko ščetko.

d. Detektor in vse pripadajoče dele, po potrebi očisti s vlažno krpico in tekočim detergentom.

Page 125: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-51

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina: UPORABA RADIOLOŠKEGA DETEKTORJA SSM-1

SVV-2-03-011Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino lahko preverjaš v času usposabljanj in vaj na terenu, ali v vojašnici. Za preverjanje pripravi brezhiben radiološki detektor SSM-1 s vso pripadajočo opremo in navodili. Odvisno od taktične situacije in naloge; na mestu preverjanja zagotovi še vozilo, sredstva zvez in pribor za dekontaminacijo.

Razlaga: Povej ocenjevanemu, da bodo preverjeni njegovi postopki priprave detektorja SSM-1 za delo, merjenja, beleženja in poročanja dobljenih rezultatov / vrednosti. Povej mu, da so želeni standardi enaki, ne glede na stopnjo JRKB zaščite, v kateri je ocenjevani vojak

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. PRIPRAVI SSM-1 ZA DELO.

2. IZVEDE MERJENJE GAMA (γ).

3.IZMERI TRENUTNO PREJETO OSEBNO DOZO RADIACIJE- Detektor v vlogi osebnega dozimetra.

4. IZVEDE MERJENJE KONTAMINACIJE ALFA IN BETA ( α , β).

5. IZVEDE POROČANJE NADREJENEMU.

6. IZVEDE POSTOPKE PO UPORABI.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 126: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-52

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 127: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-53

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina:

SVV-2-03-012 UPORABA KEMIČNEGA DETEKTORJA–CHEM PRO 100031-503-2001 Identify Chemical Agents Using Chemical Agent Detector Kit

Pogoji izvedbe: Si v simulirani taktični situaciji – v kontaminiranem območju, kjer so prisotni kemični agensi (npr. kemični živčni strupi). Na voljo imaš brezhiben kemični detektor CHEM PRO 100 s vso pripadajočo opremo. Si v ustrezni stopnji JRKB zaščite. Pri sebi imaš vadbeni POD.

Standardi: S pravilno uporabo kemičnega detektorja CHEM PRO 100 identificiraj prisotne kemične agense, ne da pri tem postaneš žrtev kontaminacije.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

ZAPOMNI SI: CHEM Pro 100 je ročni detektor hlapnih kemikalij s takojšnjim odzivom, namenjen detekciji kemičnih agensov in toksičnih industrijskih kemikalij. Uporablja se kot točkovni detektor, kot monitor za kontrolo terena po incidentu, ali kot stacionarni detektor.

PRIPRAVA ZA UPORABO.a. Vstavi LI-ION baterijo – vir napajanja:

(1) detektor položi na njegovo sprednjo stran in odpri baterijsko zaklopko.(2) Vstavi ustrezno baterijo in zapri varovalo baterije.

ZAPOMNI SI: Baterijski vložek se z integriranim polnilcem pred prvo uporabo polni cca. 4 ure.

b. Vstavi vstopni filter.

ZAPOMNI SI: Za zaščito pred prahom, delci in drugimi vrstami kontaminacije, detektor uporablja poseben vstopni filter.Pomembno je, da VSTOPNI FILTER namestimo PRED UPORABO, s ČISTIMI ROKAMI – da preprečimo kontaminacijo novega filtra.

c. Preveri delovanje senzorja:(1) Pritisni srednji gumb »MENU« in se z desno puščico premikaj do izbire »SENSOR

TEST«.(2) Pritisni »SELECT« in prikaže se spodaj prikazan zaslon:

Slika 1. Priprava za preverjanje senzorja.

(3) Ko je naprava pripravljena, nekajkrat odvij pokrov testne paličice in jo pridrži ob vstopnem pokrovu detektorja za približno 10 sekund – dokler se na zaslonu ne prikaže »OK«.

ZAPOMNI SI: Za uspešen preizkus mora bili testna paličica ogreta na 25-30°C.Če preizkus ni uspel (znak »OK« se ne prikaže za dalj kot 20 sekund), ponovno z dotikom preverimo temperaturo testne paličice.

(4) Če detektor deluje pravilno, se prikaže na sliki 2. prikazan zaslon, ki dokazuje, da je odziv detektorja pravilen.

(5) Po uspešno izvedenem testu senzorja pritisni »EXIT«.

Slika 2. Odziv detektorja je pravilen.

Page 128: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-54

(6) Če katerikoli senzor v sistemu ne deluje pravilno, se na zaslonu prikaže obvestilo o napaki, kot je prikazano na sliki 3.

Slika 3. Javljanje napake.

(a) V tem primeru poskusi poskušaj izvesti test z drugo testno paličico.(b) Če se napaka ponovi, detektor ne deluje pravilno in ga moramo oddati v

popravilo.

2.

PRIPRAVA DETEKTORJA V OPERATIVNO STANJE.

a. Pred vklopom sistema odpri vstopni pokrov - v pozicijo »OPEN« (ob odpiranju pokrova v to pozicijo se sliši »klik«). Vstopni pokrov je odprt takrat, ko je puščica »OPEN« obrnjena v smeri oznake (na desni strani zgornje strani ohišja).

b. Nato Desni gumb pritiskaj približno 3 sekunde – s tem vklopiš začetni protokol sistema.POZOR: Če poskusiš vklopiti detektor z zaprto vhodno odprtino, se prikaže opozorilo.V tem primeru moraš pritisniti »RESTART«.Če se kljub odprti vhodni odprtini pojavi enako opozorilo, je filter zamašen in ga je potrebno zamenjati!

ZAPOREDNJE PRIKAZOV NA ZASLONU:1. Indikator zasveti oranžno.2. Na zaslonu se prikaže Chem Pro 100 »SPLASH« , nato »RUNNING SYSTEM DIAGNOSTICS« za

približno 20 sekund.3. Barva indikatorja se spremeni najprej v zeleno, nato pa v oranžno – kar je znak za delovanje črpalke.4. Zelena barva indikatorja utripne približno vsako sekundo v času stabiliziranja zračnega pretoka. Prikaz

stabilizacije pretoka je na desni strani zaslona.5. Na koncu sistem z 1. sekundnim prikazovanjem sporoči, da je inicializacija končana – indikatorska

lučka gori neprekinjeno v zeleni barvi.6. Sistem je v normalnem operativnem stanju.

3.

DETEKTIRANJE.Detektor omogoča prikazovanje različnih tekstovnih in slikovnih sporočil (glej slike spodaj).Slikovna obvestila običajno spremlja avdio alarm in utripanje rdeče indikatorske lučke.

Prikazi detekcije na zaslonu.

Page 129: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-55

4. DOBLJENE REZULTATE DETEKTIRANJA SPOROČAJ NADREJENEMU.

5.

UGAŠANJE DETEKTORJA PO UPORABI.

Vedno – skoraj na vsakem mestu v meniju, ko je na zaslonu prikazana možnost »OFF« (v spodnjem desnem kotu zaslona), lahko detektor s izbiro »OFF« varno izklopimo.

a. Izberi možnost »OFF« na zaslonu (pritisk za približno 3 sekunde).b. S pritiskom na tipko »OK« potrdi ukaz za izklop.

Če srednje tipke »OK« ne pritisneš v eni sekundi, se sistem vrne v osnovni meni.Na koncu se ob zapiranju sistema prikaže še zadnje sporočilo na zaslonu (glej sliko spodaj).

c. Takoj po zaustavitvi sistema zapri vstopni pokrov – da preprečiš morebitno kontaminacijo sistema.

6.

DEKONTAMINACIJA DETEKTORJA.

a. Zunanjo površino detektorja dekontaminiraj s svojim POD. Za pomoč glej SVV-1: Uporaba POD.

b. Če POD nimaš na voljo, lahko detektor opereš s blago raztopino detergenta in vode.

Kadar je sistem močneje kontaminiran, moraš izvesti popolno dekontaminacijo sistema:(1) Notranje površine detektorja (cevi in pretočni kanal) očisti s vsaj 2-urnim črpanjem

čistega zraka z detektorsko črpalko.(2) Priporočljivo je, da je pri prečrpavanju temperatura zraka 10-20°C višja od sobne

temperature – s tem se poveča učinkovitost čiščenja. Temperaturo IMS senzorja nastavimo v »OPTIONS MENU«.

c. Po končanem postopku dekontaminacije preveri delovanje detektorja s testom senzorja (ponovi korak 1.c.)

Page 130: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-56

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 131: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-57

Predmet: JRKBO 2

Individualna veščina: UPORABA KEMIČNEGA DETEKTORJA–CHEM PRO 100

SVV-2-03-012Priprave za preverjanje: Priprava: To veščino preverjaj med usposabljanjem enote na terenu, ali pa v času običajnega usposabljanja/preverjanja v vojašnici. Poskrbi za pripravo simuliranega kontaminiranega območja –vojakom razloži scenarij in pogoje preverjanja. Ker v SV še ni v uporabi vadbenih detektorjev, si lahko pripraviš različna slikovna/tekstovna sporočila (kot so prikazana v koraku 3).

Zapomni si: Pred preverjanjem/urjenjem te veščine, morajo biti vsi udeleženci usposobljeni v naslednjih individualnih veščinah: SVV-1 : UPORABA PRIBORA ZA OSEBNO DEKONTAMINACIJO (POD)

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da boš ocenil / preveril njegovo znanje o uporabi kemičnega detektorja CHEM PRO 100. Povej mu, da mora detektor pravilno pripraviti za delo in ga nato pripraviti v operativno stanje. Povej mu, da boš za simuliranje detekcije kemičnih agensov uporabljal različna slikovna in tekstovna sporočila. Ocenjevani ti mora povedati pomen teh sporočil.Povej mu, da mora po uporabi pravilno ugasniti detektor in ga (po potrebi) še dekontaminirati.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

PRIPRAVI DETEKTOR ZA UPORABO.a. Vstavi LI-ION baterijo – vir napajanjab. Vstavi vstopni filter.c. Preveri delovanje senzorja.

2.

PRIPRAVI DETEKTOR V OPERATIVNO STANJE.- Pred vklopom sistema odpri vstopni pokrov.- Vklopi začetni protokol sistema.- Indikatorska lučka gori neprekinjeno v zeleni barvi - Sistem je v

normalnem operativnem stanju.

3.IZVEDE DETEKTIRANJE in DOBLJENE REZULTATE DETEKTIRANJA SPOROČA NADREJENEMU.

4.PRAVILNO UGASNE DETEKTOR.

- Po izklopu detektorja zapre vstopni pokrov.

5.

DEKONTAMINACIJA DETEKTORJA.- Običajna dekontaminacija (uporabi POD).- Popolna dekontaminacija (izvede še prečrpavanje zraka).- Po dekontaminaciji preveri delovanje senzorja.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 132: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] C-58

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 133: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-1

D.PREDMET 04 - PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 2

VSEBINA

D. PREDMET 04 - PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 2 ----------------------------------------------------D-1

SVV-2-04-001 POSTAVLJANJE IN ODSTRANJEVANJE ZAČASNEGA MINSKEGA POLJA ------------------ D-3OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D-9

SVV-2-04-002 NAČRTUJ UPORABO NAPRAV ZA NOČNO OPAZOVANJE ---------------------------------------D-13OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------D-13

SVV-2-04-003 NADZIRAJ / VODI IZDELAVO OGNJENIH POLOŽAJEV --------------------------------------------D-15OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------D-17

SVV-2-04-004 POZIV ZA PODPORNI OGENJ (Nekvalificiran Opazovalec)----------------------------------------D-19OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------D-27

SVV-2-04-005 VZPOSTAVI OPAZOVALNICO (OP) ------------------------------------------------------------------------D-31OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------D-33

SVV-2-04-006 PRISOTNOSTNA PATRULJA---------------------------------------------------------------------------------D-35OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------D-37

SVV-2-04-007 PRIPRAVA PRISTAJALNEGA OBMOČJA ZA HELIKOPTER---------------------------------------D-41OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------D-45

Page 134: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 135: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-3

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 2

Individualna veščina:

SVV-2-04-001 POSTAVLJANJE IN ODSTRANJEVANJE ZAČASNEGA MINSKEGA POLJA (Na Hitro Roko)

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš element (oddelek/vod vojakov) na obrambnih položajih. Bilo ti je ukazano, ali pa je bila strani nadrejenega poveljujočega odobrena tvoja prošnja za postavitev začasnega minskega polja. Na voljo imaš vadbene PP in PT mine, s vsem pripadajočim priborom, busolo, karto aktualnega območja, pisalo in prazen obrazec DA Form 1355-1-R.

Standardi: S pomočjo pripadnikov svoje enote postavi začasno minsko polje in izdelaj načrt Minskega polja –pravilno izpolni obrazec DA Form 1355-1-R.S pomočjo obrazca DA Form 1355-1-R varno odstrani minsko polje.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

INFO: Mine so eden od najučinkovitejših ubijalcev žive sile in tehničnih sredstev na bojišču. Nameščanje na-hitro postavljenih začasnih minskih polj (v nadaljevanju MP) je ena od glavnih nalog oddelka ali voda v obrambi.Takšna MP se postavljajo v obrambi, kot dodatek naši ognjeni moči in za zgodnje opozarjanje pred nenadnimi napadi nasprotnika.Vod lahko v sestavi svoje obrambe postavi MP samo s odobritvijo poveljnika čete.Postavljena MP morajo biti evidentirana (načrt MP) še preden se mine oborožijo.S MP pokrivamo važne komunikacije in dostope do pomembnih objektov.Ko se umaknemo iz območja, moramo MP odstraniti, ali pa ga predati v odgovornost drugi enoti.

POZOR!Polagamo samo kovinske mine in / ali SRUD!

Mine Presenečenja ne pridejo v poštev, ker je odstranjevanje le-teh preveč tvegano in dolgotrajno.

Enota, ki je odgovorna za MP mora poskrbeti da je MP pod nenehnim nadzorom in da je pokrito s ognjem.

ODOBRITEV ZA POSTAVLJANJE MP S STRANI NADREJENEGA.a. Odobritev tvoje prošnje za postavitev MP s strani nadrejenega poveljujočega. ALIb. Ukaz nadrejenega poveljujočega.

2.

DOLOČITEV LOKACIJE MP, MEST ZA POSTAVITEV POSAMEZNIH MIN in IZBIRA USTREZNIH MIN.

a. Po odobreni prošnji za postavitev MP na hitro roko, izberi / določi vojake, ki ti bodo pomagali postaviti MP.

b. S izbranimi vojaki nato preglej teren in določi mesto za postavitev MP in mesta postavitve posameznih min (natančna lokacija / vrsta min).

c. Glede na namembnost MP, izberi ustrezne mine, katere boš postavil v MP.Primer: Proti-tankovske mine (PT-mine) boš uporabil za blokiranje nasprotnikovih vozil pred mostovi in na bregovih, kjer se da s vozili prečkati vodne ovire.Proti-pehotne mine (PP-mine) boš uporabil za zavarovanje PT-min in za pokrivanje možnih smeri prihodov nasprotnikove pehote (glej sliko 1).

Slika 1. PT in PP mine v »na hitro roko« postavljenem začasnem Minskem polju.

Page 136: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-4

3.

POSTAVLJANJE MIN IN VIZUALIZACIJA MINSKEGA POLJA.a. Medtem ko tvoji vojaki postavljajo mine, lociraj razpoznavno / dobro vidno IZHODIŠČNO TOČKO

pred svojimi obrambnimi položaji. To točko označi v obrazec DA Form 1355-1-R (center obrazca). Zapomni si: Vojaki ki postavljajo mine, morajo prazno embalažo min shraniti!Potrebovali jih bodo pri odstranitvi min!

b. Linija postavljenih min, ki je najbližja nasprotniku – je vedno linija A. Sledijo ji linije postavljenih min B, C…itd, ki se po abecedi približujejo tvojim (obrambnim) položajem.

c. Oba konca vseh linij so prikazani s količki (po možnosti s kovinskimi ali s lesenimi količki, na katere obesimo kovinsko konzervo – za lažje odkrivanje linij s pomočjo kovinskega detektorja).

d. Skrajne desne količke linij označujemo s številko 1, skrajne leve pa s številko 2. e. Linije oštevilčujemo iz desne proti levi, gledano iz naših položajev.

Dokler niso vse mine postavljene, ne postavljaj skrajnih količkov!

Slika 2. Vizualna predstava minskega polja.

4.

OZNAČEVANJE LINIJ POSTAVLJENIH MIN - EVIDENTIRANJE MINSKEGA POLJA - s pomočjo obrazca DA Form 1355-1-R.

a. Ko so vse mine postavljene, od že prej določene izhodiščne točke zmeri azimut (v stopinjah) in razdaljo (v korakih) do točke, ki je od prve desno postavljene mine na najbližji liniji (v našem primeru je to linija B), oddaljena med 15 in 25 korakov v desno. Ta točka B1 – označuje začetek linije min B (glej sliko 3).

b. Na to točko postavi količek s oznako B1 in v obrazec DA Form 1355-1-R zabeleži azimut in razdaljo od izhodiščne točke, do količka B1 (v stopinjah / korakih).

Slika 3. Označevanje in beleženje MP.

Page 137: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-5

c. Nato od količka B1 zmeri azimut in razdaljo do točke, ki je od prve desne mine v liniji A, oddaljena 15-25 korakov v desno. Na to točko postavi količek s oznako A1 – ki označuje začetek linije min A.

d. Zmeri razdaljo in azimut od količka A1 do prve mine v liniji A. Lokacijo te mine zabeleži v obrazec. e. Zmeri razdaljo in azimut od prve mine do druge, in tako naprej – dokler nimaš zabeleženih lokacij

vseh postavljenih min v liniji A.f. Vsaki mini določi identifikacijsko številko – za večjo preglednost vpisanih podatkov o postavljenih

minah v tabelarični razpredelnici obrazca DA Form 1355-1-R. g. Od zadnje postavljene mine v liniji A, zmeri razdaljo do točke, ki je od te mine oddaljena 15-25

korakov v levo. To točko označi s količkom A2 – označuje konec linije A.h. Razdaljo in azimut od zadnje mine v liniji A, do količka A2, zabeleži v obrazec. i. Enak postopek ponovi za linijo B (in nato za linijo C, D…če gre za več linij).

Slika 4. Označevanje in beleženje MP (nadaljevanje).

5.

OZNAČEVANJE KONCA LINIJ.

a. Po končanem označevanju in beleženju linij, izmeri razdaljo in azimut od izhodiščne točke do označevalnih količkov B2 in od količka B2 do količka A2. Izmerjene podatke zabeleži v obrazec.

b. Če si v MP uporabil proti-tankovske mine je priporočljivo, da jih postaviš v bližino količkov A2 / B2 –zaradi njihove velikosti jih je lažje locirati in odstraniti.

Slika 5. Označevanje in beleženje MP (nadaljevanje).

Page 138: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-6

6.

DOLOČANJE RAZPOZNAVNEGA ZNAMENJA NA ZEMLJIŠČU.a. Sedaj izhodiščno točko poveži s razpoznavnim in trajnim znamenjem na zemljišču, ki ga lahko

najdeš in spoznaš na karti (v našem primeru je to križišče poti).b. Od izbranega znamenja na zemljišču izmeri razdaljo in azimut do izhodiščne točke. To znamenje

na zemljišču določamo zato, da lahko v primeru takojšnje zapustitve MP, kasneje lažje ponovno lociramo MP.

c. Lokacijo (koordinate) in opis izbranega znamenja na zemljišču zabeleži v obrazec.

Slika 6. Označevanje in beleženje MP (nadaljevanje).

7.

OBOROŽEVANJE MIN.

Medtem, ko vpisuješ še zadnje podatke v obrazec, tvoji vojaki oborožujejo mine (armiranje), ki so najbližje nasprotnikovim položajem – linija A.

Zapomni si: Vojaki, ki armirajo postavljene mine, morajo odstranjene varovalke shraniti!Potrebovali jih bodo pri odstranitvi min!

Slika 7. Izpolnjen identifikacijski del obrazca.

Page 139: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-7

8.

POROČANJE O POSTAVLJENEM MINSKEM POLJU.

Ko je minsko polje postavljeno in pripravljeno, o tem poročaj v nadrejeno poveljstvo.Pri sebi imej izpolnjen načrt minskega polja – DA Form 1355-1-R.

9.

PREDAJANJE NADZORA NAD MINSKIM POLJEM DRUGI OSEBI.

a. Če minsko polje predajaš komu drugemu v nadzor, mora ta oseba od tebe prevzeti izpolnjen obrazec DA Form 1355-1-R.

b. Novi oskrbnik minskega polja v okvirček MINE PREDANE (v tabeli za identifikacijo) vpiše datum in uro prevzema, ter svoj podpis. S tem je sedaj on odgovoren za minsko polje.

10.

NEPRIČAKOVANO ZAPUŠČANJE POLOŽAJEV – NADZORA NAD MINSKIM POLJEM.

Če moraš na hitro zapustiti položaje in s tem tudi nadzor nad minskim poljem, moraš obrazec DA Form 1355-1-R predati nadrejenemu poveljniku – poveljniku čete. On bo obrazec posredoval v poveljstvo bataljona, kjer se bo na podlagi tvojega obrazca izdelalo podrobno beleženje vseh potrebnih podatkov o obstoječem minskem polju.

11.

ODSTRANJEVANJE ZAČASNEGA MINSKEGA POLJA.

Zapomni si: Če je le možno, naj mine odstranjujejo tisti vojaki, ki so jih postavljali!

a. Vojaki, ki si jih določil za odstranjevanje minskega polja, se iz IZHODIŠČNE TOČKE premaknejo do količka B1. To storijo s pomočjo zabeleženih podatkov na obrazcu (vpisani azimuti / razdalje do vsake mine).

b. Od količka B1, se premaknejo do prve mine v liniji B, jo zavarujejo in odstranijo. c. Ko odstranijo vse mine na liniji B, ponovijo postopke na liniji A.

Zapomni si: Če je količek B1 uničen (nasprotnikovi MM, Artilerija…), se iz IZHODIŠČNE TOČKE premaknejo do količka B2, nato pa iz te točke izmerijo kontra-azimut do zadnje mine v liniji B.

d. Odstranjene mine in pripadajoč pribor (vrvice, vžigalniki, pokrovi…) vojaki shranijo nazaj v originalno embalažo.

e. Ko je minsko polje odstranjeno, uniči obrazec DA Form 1355-I-R in o tem poročaj v nadrejeno poveljstvo.

Page 140: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-8

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 141: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-9

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 2

Individualna veščina: POSTAVLJANJE IN ODSTRANJEVANJE ZAČASNEGA MINSKEGA POLJA (Na Hitro Roko)

SVV-2-04-001Priprave za preverjanje: Priprava: To veščino preverjaj na vojaških vadiščih/terenu, kjer lahko postavljamo ustrezna minsko-eksplozivna sredstva. Ocenjevani naj bo v vlogi vodje elementa v obrambi (Poveljnik voda, VPČ, ali Poveljnik oddelka). Zagotoviti mu moraš busolo, karto aktualnega območja, pisalo, vadbene PP in PT mine s vsem pripadajočim priborom in prazen obrazec DA Form 1355-1-R. Ostali vojaki so v vlogi elementa v obrambi (oddelek/vod) in so v popolni bojni opremi.Razlaga: Povej ocenjevanemu, da mora postaviti začasno minsko polje (od tebe sprejme odobritev za postavitev MP) in izdelati načrt Minskega polja – pravilno izpolniti obrazec DA Form 1355-1-R. Pokaži mu tudi lokacijo, kjer naj minsko polje postavi in iz katere smeri pričakuje prihod nasprotnika. Po izvedeni nalogi mu povej, da mora s pomočjo obrazca DA Form 1355-1-R varno odstraniti minsko polje.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

SPREJME ODOBRITEV ZA POSTAVLJANJE MP S STRANI NADREJENEGA.a. Odobritev s strani nadrejenega poveljujočega. ALI

b. b. Ukaz nadrejenega poveljujočega.

2.

DOLOČI LOKACIJO MP in LOKACIJE POSAMEZNIH MIN, TER IZBERE USTREZNE MINE.a. Izbere / določi vojake, ki mu bodo pomagali postaviti MP.b. S izbranimi vojaki nato pregleda teren in določi mesto za postavitev MP.c. Določi mesta za postavitev posameznih min (natančna lokacija / vrsta min).d. Glede na namembnost MP, izbere ustrezne mine, katere bo postavil v MP.

3.

POSTAVLJANJE MIN – DOLOČANJE IZHODIŠČNE TOČKE.a. Vojakom ukaže da začnejo s postavitvijo / vkopavanjem min na določene lokacije.b. Locira razpoznavno / dobro vidno IZHODIŠČNO TOČKO pred svojimi obrambnimi položaji in to točko

označi v obrazec DA Form 1355-1-R. c. Vojaki ki postavljajo mine, prazno embalažo min shranijo.

4.

OZNAČI LINIJE IN MESTA POSTAVLJENIH MIN IN – PODATKE ZABELEŽI V OBRAZEC.a. Začne na liniji, ki je najbližja obrambnim položajem.b. Pravilno postavljeni in označeni količki, ki označujejo začetke linij postavljenih min.c. Prve mine v liniji so od količkov oddaljene vsaj 15 korakov.d. Vsaki mini določi identifikacijsko številko. e. Pravilno postavljeni in označeni količki, ki označujejo konce linij postavljenih min.f. Zadnje mine v liniji so od količkov oddaljene vsaj 15 korakov.g. Pravilno zabeleženi podatki v obrazec (azimuti v stopinjah / razdalje v korakih).

5.

DOLOČI RAZPOZNAVNO ZNAMENJE NA ZEMLJIŠČU.a. Izhodiščno točko poveže s razpoznavnim in trajnim znamenjem na zemljišču, ki ga lahko najde na karti.b. Od izbranega znamenja na zemljišču izmeri razdaljo in azimut do izhodiščne točke. c. Lokacijo (koordinate) in opis izbranega znamenja na zemljišču zabeleži v obrazec.

6.OBOROŽEVANJE MIN.

a. Vojakom ukaže da začnejo s armiranjem min, ki so v liniji najbližji nasprotnikovim položajem.b. Vojaki, ki armirajo postavljene mine, odstranjene varovalke shranijo.

7.POROČA O POSTAVLJENEM MINSKEM POLJU.Ko je minsko polje postavljeno in pripravljeno, o tem poroča v nadrejeno poveljstvo.Pri sebi ima izpolnjen načrt minskega polja – DA Form 1355-1-R.

*8.

PREDAJANJE NADZORA NAD MINSKIM POLJEM DRUGI OSEBI.a. Novemu oskrbniku MP preda izpolnjen obrazec DA Form 1355-1-R. b. Poskrbi, da novi oskrbnik minskega polja v obrazec vpiše datum in uro prevzema, ter da se na njega

podpiše.

*9. NEPRIČAKOVANO ZAPUŠČANJE POLOŽAJEV.a. Obrazec DA Form 1355-1-R preda nadrejenemu poveljniku – poveljniku čete.

10.

ODSTRANJEVANJE ZAČASNEGA MINSKEGA POLJA.a. Če je le možno, za odstranjevanje min določi vojake, ki so jih postavljali.b. Vojaki s pomočjo zabeleženih podatkov na obrazcu DA Form 1355-1-R po pravilnem vrstnem redu

varno zavarujejo in odstranijo vse mine. c. Vojaki pobrane mine in pripadajoč pribor spravijo nazaj v originalno / ustrezno embalažo.d. Ko je minsko polje odstranjeno, uniči obrazec DA Form 1355-I-R in o tem poroča v nadrejeno poveljstvo.

*Opcija (dodatni koraki ocenjevanja).

Page 142: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-10

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: - DODATEK 1: PRAZEN (DELOVNI) OBRAZEC DA Form 1355-1-R

Page 143: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-11

OBRAZEC ZA EVIDENTIRANJE ZAČASNEGA MINSKEGA POLJA

Nasprotnik Sever

____ m

____ m

____ m

____ m

0 m

____ m

____ m

____ m

MERILO: 2cm =_______metrov____ m

TABELA MINSKIH SREDSTEV IDENTIFIKACIJA

LINIJA VRSTA AKTIVACIJA ŠTEVILKA MINE

ENOTA:

IZHODIŠČNA TOČKA:

OPOMBE:

ZVEZNA KARTA:

IZDELAL:

Podpis: Datum & Ura:

MINE ODSTRANJENE

OPOMBE:

MINE PREDANE

DA Form 1355-1-R

DODATEK 1: PRAZEN (DELOVNI) OBRAZEC DA Form 1355-1-R

Page 144: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-12

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 145: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-13

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 2

Individualna veščina:SVV-2-04-002 NAČRTUJ UPORABO NAPRAV ZA NOČNO OPAZOVANJE071-710-0006 Plan Use of Night Vision Devices

Pogoji izvedbe: Si poveljujoči voda / VPČ s svojim vodom na bojišču (taktični vaji). Načrtovati moraš uporabo naprav za nočno opazovanje v svojem vodu. Standardi: Izdelaj načrt, ki bo določal: KDO bo operiral z nočnogledi, ter KJE in KDAJ bo to počel.Pred ocenjevanjem te veščine morajo biti ocenjevani usposobljeni iz veščine:SVV-1: PRIPRAVI NOČNOGLED LORIS ZA DELOVANJEPriprave za preverjanje: Priprava: Ta IV je namenjena ocenjevanju/preverjanju Poveljnika voda in VPČ. Za vod moraš zagotoviti naprave za nočno opazovanje in vse podatke o RSTA. Razlaga vojakom: Povej PV/VPČ, da po 30. minutah uporabe nočnogleda, vojaki izgubijo koncentracijo in sposobnost učinkovito opazovati. Da se temu izognemo, mora PV/VPČ izdelati načrt, ki bo omogočal ustrezno rotacijo moštva. Vojak, ki uporablja nočnogled, mora po 30. minutah počivati, po 1 ½ - 2 urah pa ga mora zamenjati nov / spočit vojak.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. ANALIZIRAJ NALOGO VODA.

2. ANALIZIRAJ TEREN/ZEMLJIŠČE.

3. UGOTOVI, KOLIKO BREZHIBNIH NOČNOGLEDOV JE VODU NA VOLJO.

4. UPOŠTEVAJ: a. Območje delovanja voda pri Izvidovanju, Nadzoru in zmogljivost naprav za določanje/opredelitev ciljev (RSTA – recce/surveillance/target acquisition). b. Vpliv vremenskih razmer na RSTA.

5. ČE IMA VOD BOJNA VOZILA:

a. Izdelaj načrt za rotacijo moštva/odgovornosti pri opazovanju iz sestave stalnih članov posadke vozila).

b. izdelaj načrt za polnjenje baterij (vozila/nočnogledi)

6. IZDELAJ NAČRT ZA MONTAŽO NOČNIH MERKOV NA OBOROŽITVENE SISTEME:

a. Določi, kako jih bo vod uporabljal; pri opazovanju/nadzorovanju in pri določanju ciljev

7. DOGOVORI SE, kako bo vod koordiniral z drugimi enotami pri prekrivanju sektorjev opazovanja (če je to potrebno)

8. IZDELAJ NAVODILA, ki bodo zagotavljala izvajanje vodnega načrta

9. POSKRBI, da bodo VSI v vodu seznanjeni z načrtom

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 146: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-14

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 147: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-15

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 2

Individualna veščina: SVV-2-04-003 NADZIRAJ / VODI IZDELAVO OGNJENIH POLOŽAJEV071-326-5704 Supervise Construction of a Fighting Position

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš vojake, ki imajo na sebi popolno bojno opremo, orodje za vkopavanje (lopatko), pončo/šotorko, svojo oborožitev. Vsakemu vojaku moraš določiti mesto ognjenega položaja in njegov sektor ognja. Standardi: Začetne priprave za vsak posamezen ognjeni položaj so izvedene, vsak ognjeni položaj vojakom zagotavlja zaklon, prikritost, opazovanje in učinkovito ognjeno delovanje.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1. POSKRBI, DA IZDELAVA OGNJENEGA POLOŽAJA VGLAVNEM POTEKA TAKO, KOT JE OPISANO SPODAJ.2. VSAKEMU VOJAKU DOLOČI MESTO OGNJENEGA POLOŽAJA IN NJEGOV SEKTOR OGNJA. - vojak, ki položaj izdeluje mora nato svoj sektor ognja omejiti z dvema količkoma (skrajno LEVO / skrajno DESNO).3. POSKRBI, DA VOJAKI NAJPREJ IZDELAJO OGNJENI POLOŽAJ »NA HITRO ROKO«(glej sliko 1)

- Vojaki DELNO očistijo svoj sektor ognja.- Pri tem morajo vojaki paziti, da ne uničijo naravne maske okoli svojih položajev.- Izkopano travnato rušo in zemljo si prihranijo za kasnejše maskiranje položaja.

Slika 1: Ognjeni položaj »Na hitro roko«

Zapomni si: Na tej stopnji izdelan ognjeni položaj bo vojakom omogočal vsaj minimalno zaščito in učinkovito ognjeno delovanje na morebiten nenadni nasprotnikov napad!

4. POSKRBI, DA VOJAKI IZKOPAJO POLOŽAJ (LUKNJO), KI JE GLOBOK DO NJIHOVIH RAMEN. (glej sliko 2).

Slika 2: Globina ognjenega položaja

- Izkopano zemljo vojaki uporabijo za izdelavo prsobrana, ki mora:(a) biti debel/širok vsaj 45 cm(b) biti dovolj visok, da jim zakrije/zaščiti glavo(c) biti dovolj daleč naprej od izkopane luknje, da imajo vojaki prostor za svoje komolce in

za omejevalne količke (za označitev sektorja ognja)(d) Odvečno zemljo vojaki odstranijo iz položaja in jo ustrezno zamaskirajo

Page 148: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-16

5. POSKRBI, DA VSAK VOJAK GRE V SVOJ OGNJENI POLOŽAJ - PREVERI SVOJ SEKTOR OGNJA.

- Iz svojega ognjenega položaja vojak preveri, če lahko nemoteno opazuje in ognjeno deluje v svojem sektorju ognja / opazovanja.

- Sedaj lahko vojaki dokončajo z čiščenjem svojih sektorjev ognja (očistijo/odstranijo le tisto, kar je res nujno potrebno!).

6. POSKRBI, DA VOJAKI ZAMASKIRAJO SVOJE OGNJENE POLOŽAJE.- Uporabijo material, ki jim je na voljo (travnato rušo, listje…).- Položaj se mora zlivati z okolico.- Učinkovitost maskiranja preveriš tako, da se premakneš cca 35 metrov pred njihove ognjene

položaje ; če položaje zlahka odkriješ, morajo vojaki izboljšati maskiranje svojih ognjenih položajev!

7. POSKRBI, DA VOJAKI IZDELAJO NADGLAVNO ZAŠČITO– šele takrat, ko je spodnji del položaja / luknja / maska zadovoljivo izdelana!

- Za izdelavo nadglavne zaščite vojaki uporabijo hlode/tramove, premera 10 do 15 cm.- Hlode/tramove prekrijejo z vsaj 45 cm zemlje.- Vojaki nato v zadnjo steno položaja vkopajo votlino/luknjo – dovolj veliko, da se lahko

zavlečejo/sklonijo vanjo.8. POSKRBI, DA VOJAKI ZAČNEJO Z IZBOLJŠAVO / NADGRADNJO SVOJIH OGNJENIH POLOŽAJEV.

a. Vojaki izkopajo dva kanala za odvržene (RB) ročne bombe (glej sliko 3).- Širina kanala: Širina rezila lopatke- Globina kanala: Dolžina celotne lopatke- Dolžina kanala: Dolžina ognjenega položaja

b. Vojaki izkopajo drenažni kanal (za odtok vode).

c. Vojaki še izdelajo naslon/luknji za komolce, postavijo količke za nočno ognjeno delovanje, narišejo Range Cards, izboljšajo/dopolnijo maskiranje položaja….

Zapomni si: Nagib dna mora biti dovolj strm , da se odvržena RB skotali v kanal!

Slika 3. Dno zaklonilnika z kanaloma za RB.

Page 149: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-17

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 2

Individualna veščina: NADZIRAJ / VODI IZDELAVO OGNJENIH POLOŽAJEVSVV-2-04-003

Priprave za preverjanje:

Priprava: Na mestu preverjanja, vsakemu vojaku določi lokacijo kjer naj izdela ognjeni položaj; določi mu sektor odgovornosti – sektor ognja. Vsakemu vojaku zagotovi potrebno orodje za vkopavanje in MTS za izgradnjo položaja.

Razlaga: Povej ocenjevanemu, da mora nadzirati / voditi svoje vojake pri izgradnji ognjenih položajev in da bo pri tem ocenjevan.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. DOLOČI SEKTOR OGNJA VSAKEMU VOJAKU.

2.

PREVERI, ALI SO VOJAKI NAJPREJ IZDELALI OGNJENI POLOŽAJ »NA HITRO ROKO«:

a. Vojaki z dvema količkoma omejijo svoj sektor ognja.b. V zadnjo steno položaja so vkopali votlino/luknjo – dovolj veliko, da se lahko

zavlečejo/sklonijo vanjo.c. Naravna maska okoli ognjenih položajev ni uničena.

3.

NADZIRA IZBOLJŠAVO / NADGRADNJO OGNJENIH POLOŽAJEV:a. Položaj je globok do vojakovih ramen.b. Vojaki so iz položaja odstranili vso odvečno zemljo in jo zamaskirali / skrili.c. Sektorji ognja so ustrezno očiščeni / odstranijo le tisto, kar je res nujno

potrebno.d. Položaji so ustrezno maskirani – iz razdalje 35 metrov jih ni mogoče opaziti.e. Nad-glavna zaščita je debela vsaj 30 cm (tramovi=10 do 15cm + zemlja=15

do 20cm)f. Kanali na dnu položaja (za odvržene RB) so pravilno izkopani.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 150: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-18

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 151: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-19

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 2

Individualna veščina:

SVV-2-04-004 POZIV ZA PODPORNI OGENJ (Nekvalificiran Opazovalec)061-283-6003 Adjust Indirect Fire

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš daljnogled, LD Metrix, radijsko postajo, busolo, pribor za pisanje, protraktor, karto območja ciljev, določeno tarčo-cilj znotraj območja ciljev in lokacijo prijateljskih sil (pravokotne koordinate).

Standardi: Ugotovi lokacijo cilja (toleranca +/- 250 metrov). Začetno fazo poziva za podporni ogenj izvede v času 3 minut po identifikaciji cilja. Popravke ognja po smeri/daljavi pošilja v času 45 sekund po vsakem zadetku. Pred fazo učinkovitega ognja (fire-for-effect phase) ne porabi več kot 6 izstrelkov/granat (1x začetna granata + 5x granat za izvajanje popravkov po smeri/globini). Zadetki v fazi uničevalnega ognja so znotraj 50-metrskega kroga od cilja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

Zapomni si: Poziv za podporni ogenj (indirektni ogenj) je kratko in jasno sporočilo, pripravljeno s strani opazovalca. Sporočilo vsebuje vse potrebne informacije, ki jih potrebuje Center za Vodenje Ognja (CVO), na podlagi katerih bo CVO določil način napada na cilj. Sporočilo mora biti poslano hitro, vendar dovolj jasno, da ga CVO v celoti razume, zabeleži in ponovi (prebere nazaj) – brez napak.

LOCIRANJE CILJA IN DELO NA KARTI.(1) Na karti označi svojo lokacijo (OP) in lokacijo odkritega cilja.(2) Od OP do CILJA zmeri razdaljo:

s uporabo LD METRIX (glej SVV-1: Pripravi LD METRIX za delovanje), ali s merjenjem razdalj na karti (glej SVV-1: Izmeri Razdalje na Karti).

(3) Določi O-C FAKTOR.Primer določanja O-C Faktorja:Izmerjena razdalja do cilja: 4200 metrovZaokrožena razdalja: 4000Delimo z 1000 = 4000 : 1000 = Faktor O-C = 4

Če je izmerjena razdalja na polovici dveh vrednosti, npr. 3500m, zaokroži NAVZDOL (3000):3000:1000= Faktor O-C = 3

(4) S uporabo protraktorja izmeri AZIMUT do cilja.(5) Določi PK cilja na karti (glej SVV-1: Določi PK točke na karti).

Slika 1. Delo na karti.

Page 152: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-20

2.

KLICANJE V CENTER ZA VODENJE OGNJA (CVO). - 4 RADIJSKE ODDAJE:

1. ODDAJA: IDENTIFIKACIJA OPAZOVALCA in PRIPRAVLJALNO POVELJE. Vsebuje klicni znak opazovalca in pripravljalno povelje – Podporni ogenj. Primer: »A57 TUKAJ A71, POZIV ZA PODPORNI OGENJ, SPREJEM!«

2. ODDAJA: LOKACIJA OPAZOVALCA. V CVO javi svojo lokacijo s 6, 8 ali 10-mestnimi PK. Primer: »MOJA LOKACIJA JE NA KOORDINATAH NK 4950-6430, SPREJEM!«

3. ODDAJA: LOKACIJA CILJA. V CVO javi lokacijo cilja s 6, 8 ali 10-mestnimi PK. Primer: »KOORDINATE CILJA, NK 39650 70160, SPREJEM!«

4. ODDAJA: OPIS CILJA: KAJ je cilj ( enote, oprema, kamion…). KAJ cilj POČNE (status cilja). ŠTEVILO ciljev (oddelek, vod, trije kamioni…). STOPNJA ZAŠČITE (na čistini, vkopan...). VELIKOST/OBLIKA cilja, če je to pomembno. Primer: »VKOPAN TANK NA ČISTINI, SPREJEM!«

Ko sprejme klic, se CVO odloči, kako bo napadel cilj. Odločitev je poslana opazovalcu v obliki sporočila, ki je sestavljeno iz 4 točk: 1. Vrsta granat2. Spremembe v klicu za podporni ogenj3. Število granat4. Številka cilja

Primer: »OP TUKAJ CVO, 4 TRENUTNE (HE) GRANATE, ČASOVNI ZAMIK, UČINKOVIT OGENJ, SPREJEM.

Zapomni si: FIRE FOR EFFECT / UČINKOVIT OGENJIzraz pri pozivu za ogenj, ki nakazuje, da je prilagoditev/merjenje ustrezno .

Opazovalec nato ponovi sporočilo:»CVO TUKAJ OP, 4 TRENUTNE (HE) GRANATE, ČASOVNI ZAMIK, UČINKOVIT OGENJ, KONČANO!«

3.

OPAZOVANJE CILJA.

(1) Cilj poravnaj s namerilnim križcem na vizirnem risu daljnogleda (METRIX, ZRAK…).(2) Opazuj cilj in čakaj na prvo granato.

Slika 2. Opazovanje cilja s vizirno skalo na daljnogledu.

Page 153: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-21

4.

IZVAJANJE POPRAVKOV – VODENJE GRANAT DO CILJA.

Slika 3.

A. POPRAVKI PO SMERI (LEVO – DESNO).

Primer 1.

Razdalja do cilja je 4000 metrov.Faktor O-C je 4.Granata pade 50 tisočitov levo od cilja.

Popravek po smeri je: DESNO 200

ZAKAJ?50(tisočitov) x 4(O-C)= 200

Primer 2.

Razdalja do cilja je 2100 metrov.Faktor O-C je 2.Granata pade 30 tisočitov desno od cilja.

Popravek po smeri je: LEVO 60

ZAKAJ?30(tisočitov) x 2(O-C)= 60

Primer 3.

Razdalja do cilja je 1500 metrov.Faktor O-C je 1.Granata pade 20 tisočitov desno od cilja.

Popravek po smeri je: LEVO 20

ZAKAJ?20(tisočitov) x 1(O-C)= 20

Page 154: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-22

B. POPRAVKI DALJAVE (DALJE – BLIŽJE). Po načinu PRECEPA – zaporedno bližanje zadetkov.

ZAPOREDNO BLIŽANJE ZADETKOV:1.Popravek:Dalje/Bližje 400

2. Popravek:Dalje/Bližje 200

3. Popravek:Dalje/Bližje 100

4. Popravek:Dalje/Bližje 50

UČINKOVIT Ogenj!

Težimo k temu, da PRVA granata pade DALJE (preko), in DRUGA BLIŽJE (pred) cilju.

Primer 1.

Popravek daljave prve granate, ki je padla preko cilja je BLIŽJE 400!

Primer 2.

Druga granata pade pred cilj. Torej bo popravek daljave DALJE 200!

Primer 3.

Tretja granata pade preko cilja. Torej bo popravekdaljave BLIŽJE 100!

Page 155: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-23

Primer 4.

Četrta granata pade preko cilja. Torej bo popravekdaljave BLIŽJE 50, in sporočilo UČINKOVIT OGENJ!

Primer 5.

Po oddanem sporočilu UČINKOVIT OGENJ, bo cilj zadelo 6-8 granat.

V CVO samo še oddamo zadnje sporočilo:»CILJ UNIČEN, KONEC NALOGE, KONČANO«

Zapomni si:Če je cilj oddaljen 600 metrov od našega položaja, ali od položaja naših enot, moramo v poziv za podporni ogenj vključiti še: NEVARNO BLIZU!

Primer: »TANK NA ČISTINI, NEVARNO BLIZU, SPREJEM!«

5.

OPIS CELOTNEGA POSTOPKA –na primeru.

Situacija: Tvoj položaj je v kvadrantu 49 64, na hribu Δ986 (Stanovnik). Na križišču cest; na koordinatah 50510 65360, pod Otoškim vrhom si opazil nasprotnikov SAMOHODNI RAKETNI SISTEM (SCUD). Z uporabo zgoraj navedenih informacij, izvedi celoten poziv za podporni ogenj iz CVO (center za vodenje ognja).

Tvoj klicni znak: E3L21Klicni znak CVO: T4C

1. DELO NA KARTI:

1. PK tvoje stojne točke OP = PK OP =49560 643802. Opažen cilj: SAMOHODNI RAKETNI SISTEM (SCUD). PK CILJ = 50510 65360. 3. Izmeri razdaljo od OP do CILJA: Oddaljenost: 1350m4. Izračun Faktorja O-C: 15. Izmeri Azimut od OP do CILJA: Smer: 800 tisočitov (08-00)

Page 156: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-24

2. RADIO-ODDAJA / POZIV ZA PODPORNI OGENJ:

1. ODDAJA

TANGO 4 CHARLIE, TUKAJ ECHO 3 LIMA 21, POZIV ZA PODPORNI OGENJ, SPREJEM.

2. ODDAJA MOJA LOKACIJA JE NA KOORDINATAH 49560 64380, SPREJEM.

3. ODDAJA KOORDINATE CILJA 50510 65360, SPREJEM.

4. ODDAJA

SAMOHODNI RAKETNI SISTEM NA ČISTINI – Z DVIGNJENO LANSIRNO RAMPO, SPREJEM.

Ko sprejme klic, se CVO odloči, kako bo napadel cilj. Odločitev je poslana opazovalcu:

Primer: »E3L TUKAJ T4C, 4 TRENUTNE GRANATE, ČASOVNI ZAMIK, UČINKOVIT OGENJ, SPREJEM.

Opazovalec nato ponovi sporočilo:»T4C TUKAJ E3L, 4 TRENUTNE GRANATE, ČASOVNI ZAMIK, UČINKOVIT OGENJ, KONČANO!«

3. OPAZOVANJE NAPADA – JAVLJANJE POPRAVKOV PO SMERI / DALJAVI – VODENJE GRANAT DO CILJA:

1. GRANATA:

Sporočen PRVI popravek v CVO:

»DESNO 30, BLIŽJE 400, SPREJEM.«

2. GRANATA:

Sporočen DRUGI popravek v CVO:

»LEVO 30, DALJE 200, SPREJEM.«

3. GRANATA:

Sporočen TRETJI popravek v CVO:

»DESNO 20, BLIŽJE 100, SPREJEM.«

Page 157: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-25

4. GRANATA:

Sporočen ČETRTI popravek v CVO:

»DALJE 50, UČINKOVIT OGENJ, SPREJEM.«

UČINKOVIT OGENJ; 6-8 GRANAT NA CILJ:

Opazuješ uničenje cilja…..

UNIČEN CILJ:

Zadnje sporočilo v CVO:

»RAKETNI SISTEM UNIČEN, KONEC NALOGE, KONČANO.«

Page 158: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-26

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 159: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-27

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 2

Individualna veščina: POZIV ZA PODPORNI OGENJ (Nekvalificiran Opazovalec)SVV-2-04-004

Priprave za preverjanje: Priprava: To veščino preverjaj na simulatorju – v učilnici, s pomočjo Power-Point prezentacije, na katerih so prikazane projekcije padanja zadetkov. Drug način preverjanja – na terenu. Vojaku določi mesto opazovalnice. Na mestu preverjanja zagotovi daljnogled, LD Metrix, radijsko postajo, busolo, pribor za pisanje, protraktor, karto območja ciljev, določeno tarčo-cilj znotraj območja ciljev in lokacijo prijateljskih sil (pravokotne koordinate). Zadetke granat simuliraj s topovskimi udari, ki jih po načrtu prožijo inštruktorji – pomočniki. Vojaku, ki ga preverjaš zagotovi prazen obrazec za ocenjevanje (glej DODATEK 1).

Razlaga: Ocenjevanemu pokaži cilj / tarčo. Povej mu, da mora ugotovi lokacijo cilja (toleranca +/- 250 metrov). Začetno fazo poziva za podporni ogenj mora izvesti v času 3 minut po identifikaciji cilja. Popravke ognja mora v CVO oddajati v času 45 sekund po vsakem zadetku. Pred fazo učinkovitega ognja (fire-for-effect phase) ne sme porabiti več kot 6 izstrelkov/granat (1x začetna granata + 5x granat za izvajanje popravkov po smeri/daljavi). Zadetki v fazi uničevalnega ognja morajo biti znotraj 50-metrskega kroga od cilja.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

LOCIRA CILJ - DELO NA KARTI.(1) Na karti označi svojo lokacijo (OP) in lokacijo odkritega cilja - Toleranca +/- 250m.(2) Od OP do CILJA zmeri razdaljo (v metrih).(3) Določi O-C FAKTOR.(4) S uporabo protraktorja izmeri AZIMUT do cilja.(5) Določi PK svoje lokacije (OP) (s 6,8 ali 10-mestnimi koordinatami).(6) Določi PK cilja na karti (s 6, 8 ali 10-mestnimi koordinatami).

2.

KLIČE V CVO – V ČASU ZNOTRAJ 3. MINUT PO IDENTIFIKACIJI CILJA.

1. ODDAJA: IDENTIFIKACIJA OPAZOVALCA in PRIPRAVLJALNO POVELJE. Vsebuje klicni znak opazovalca in pripravljalno povelje.

2. ODDAJA: LOKACIJA OPAZOVALCA. V CVO javi svojo lokacijo s 6, 8 ali 10-mestnimi PK.

3. ODDAJA: LOKACIJA CILJA. V CVO javi lokacijo cilja s 6, 8 ali 10-mestnimi PK.

4. ODDAJA: OPIS CILJA: KAJ je cilj ( enote, oprema, kamion…). KAJ cilj POČNE (status cilja). ŠTEVILO ciljev (oddelek, vod, trije kamioni…). STOPNJA ZAŠČITE (na čistini, vkopan...). VELIKOST/OBLIKA cilja, če je to pomembno.

3.

V CVO JAVLJA POPRAVKE PO SMERI / DALJAVI. Popravke ognja v CVO oddaja v času 45 sekund po vsakem zadetku. Pred fazo učinkovitega ognja ne porabi več kot 6 izstrelkov/granat (1x začetna granata +

5x granat za izvajanje popravkov po smeri/daljavi). Zadetki v fazi uničevalnega ognja so znotraj 50-metrskega kroga od cilja.

4.V CVO JAVI KONEC NALOGE.

Po učinkovitem ognju oceni učinek ognja na cilj. CVO obvesti s posledicami podpornega ognja in zaključi nalogo.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: DODATEK 1 – Obrazec za ocenjevanje poziva za podporni ogenj.

Page 160: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-28

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 161: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-29

DODATEK 1: OBRAZEC ZA OCENJEVANJE POZIVA ZA PODPORNI OGENJ

Št. Scenarija: XX

POZIV ZA PODPORNI OGENJ

ČIN, Ime / Priimek OP:____________________ Tečaj:__________ Skupina / oddelek_________

A. RADIO-ODDAJA / POZIV ZA PODPORNI OGENJ: TOČKE:

1. ODDAJA:___________________________________________________ ___________________________________________________ ______

2. ODDAJA: __________________________________________________ __________________________________________________ ______

3. ODDAJA: ___________________________________________________

___________________________________________________ ______

4. ODDAJA: ___________________________________________________

___________________________________________________ ______

B. Faktor O-C:_____

a. ODDALJENOST:___________m; b. Smer (Az):_________ tisočitov.

C. POPRAVKI OGNJA:

PROJEKCIJA #1; Pošlji sporočilo v CVO:

D / L _________ ; DALJE / BLIŽJE __________

_____________________. ______

PROJEKCIJA #2; Pošlji sporočilo v CVO:

D / L _________ ; DALJE / BLIŽJE __________

_____________________. ______

PROJEKCIJA #3; Pošlji sporočilo v CVO:

D / L _________ ; DALJE / BLIŽJE __________

_____________________. ______

PROJEKCIJA #4; Pošlji sporočilo v CVO:

DALJE / BLIŽJE __________

________________________________________. ______

PROJEKCIJA #5; Pošlji sporočilo v CVO:

________________________________________. ______ SKUPAJ TOČKE:_______OCENA (obkroži) : OPRAVIL / NI OPRAVIL

Ocenjevalec (ČIN / Ime in Priimek / Podpis): _______ /______________________ /___________.

Page 162: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-30

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 163: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-31

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 2

Individualna veščina:

SVV-2-04-005 VZPOSTAVI OPAZOVALNICO (OP)071-326-5705 Establish an Observation Post

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš element (oddelek – ali – vod – vojakov) na obrambnih položajih, poljski telefon + kabel, ali RP in podana ti je bila možna smer od koder naj bi prišel nasprotnik (avenija prihoda N).

Standardi: Izbrana lokacija opazovalnice (OP) nudi dobro opazovanje avenije prihoda, je na dometu AP/PM orožja elementa v obrambi, nudi zadostno zaščito in prikritost. Komunikacija med Opazovalnico in Poveljnikom Voda/Poveljnikom Oddelka v elementu obrambe je vzpostavljena.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

Zapomni si: Opazovalnice so ponavadi locirane vzdolž možnih avenij prihoda nasprotnika –njihov namen je opazovanje in prisluškovanje, ter tako zagotoviti zgodnje opozarjanje elementa v obrambi na prihod nasprotnika.

1. IZBERI MESTO ZA OPAZOVALNICO.

a. Izbrano mesto mora zagotavljati:(1) Maksimalno - učinkovito opazovanje določenega območja (ki ga določi PovVoda). (2) Zaščito in prikritost posadke na OP.(3) Prikrite poti do in iz OP.

b. Vizualni pregled / opazovanje možne lokacije za OP je najboljši način za ugotovitev, ali izbrana lokacija nudi vse zgoraj naštete pogoje.

c. Ponavadi je najbolj primerna lokacija za OP pod vrhovi grebenov in primernih višinskih točk. Vrhov grebenov in hribov se moramo izogibati, saj bi bili na takšni lokaciji zlahka opaženi naši obrisi na obzorju. (slika 1).

Slika 1. Neustrezen / Ustrezen položaj OP

OP mora biti v dometu AP/PM orožja elementa v obrambi, ki vzpostavlja OP. Priporočljivo je, da je OP podprta tudi z ostalimi oborožitvenimi sistemi, če je to le mogoče (MM, BM..)2. VZPOSTAVI IN NADZORUJ DELO NA OPAZOVALNICI.

a. Žična zveza naj bo PRIORITETNA KOMUNIKACIJA med OP in elementom v obrambi (PV/PO); v skrajnem primeru jo lahko nadomesti radijska zveza (RP). Žice in antene na OP moramo položiti/postaviti na skrbno izbranih mestih, ter jih učinkovito zamaskirati – da jih ne opazi nasprotnik. (slika 2).

Slika 2. Maskiranje komunikacijskih linij.

Page 164: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-32

b. Osebje, ki gre na ali iz OP se mora premikati previdno – da nasprotniku ne odkrijejo položaja OP. V ta namen moramo določiti ločene poti do in iz OP. Maskiranje je izrednega pomena. OP mora biti dodatno zamaskirana, čeprav sama lokacija/okolje okoli OP nudi zadostno naravno masko.

Delo na OP naj poteka v izmenah. Za učinkovito delo na OP moramo zagotoviti vsaj dva vojaka na izmeno : (OPAZOVALEC in ZAPISNIKAR). Eden opazuje, medtem pa drugi beleži in poroča opažene informacije. Opazovalec in zapisnikar morata zamenjati vlogi vsakih 20 do 30 minut – zmožnost učinkovitega opazovanja se po 20-30 minutah začne zelo hitro zmanjševati.3. VZPOSTAVI IN NADZORUJ DELO NA OPAZOVALNICI V POGOJIH ZMANJŠANE VIDLJIVOSTI.

a. Nasprotnik lahko v času zmanjšane vidljivosti za premik svojih sil uporabi bolj odprte avenije prihoda; torej moramo OP premakniti na druge, bolj ustreznejše lokacije, kjer bodo OP služile kot NOČNE OPAZOVALNICE.

b. V času zmanjšane vidljivosti so OP ponavadi locirane bližje elementom na obrambnih položajih. Za učinkovito delo v nočnih pogojih moramo posadki na OP zagotoviti nočne naprave za opazovanje (glej SVV-1: Pripravi NG LORIS za delovanje). Nasprotnik bo ponoči za linijo naše obrambe pošiljal Infiltratorje / izvidnike. Številne in dobro postavljene OP, podprte s enotami v pripravljenosti ki so opremljene z nočnogledi in ostrostrelci lahko učinkovito odkrijejo in zaustavijo takšne infiltratorske / izvidniške skupine.

Za delo na OP imej pripravljenih več posadk/izmen; razen, če bi pogosti premiki do in iz OP lahko odkrili njeno lokacijo / če bi s tem ogrožali varnost posadke na OP.

*PV – Poveljnik Voda*PO – Poveljnik Oddelka*POS – Poveljnik Ognjene Skupine

Page 165: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-33

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 2

Individualna veščina: VZPOSTAVI OPAZOVALNICO (OP)SVV-2-04-005

Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino preverjaj na vojaških vadiščih/terenu, kjer lahko postavljamo ustrezne opazovalnice. Vojak, ki ga ocenjuješ naj bo v vlogi vodje elementa v obrambi (Poveljnik voda (PV), ali Poveljnik oddelka (PO)). Zagotoviti mu moraš žično ali radijsko zvezo (poljski telefon / RP), in dva vojaka, ki bosta v vlogi opazovalca in zapisnikarja. Ostali vojaki so v vlogi elementa v obrambi (oddelek/vod).

Razlaga: Povej ocenjevanemu, da mora vzpostaviti OP za opazovanje območja, ki si ga izbral ti (inštruktor/ocenjevalec) – v ospredju, ali na boku elementa v obrambi.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. OP JE NA DOMETU AP/PM OROŽJA ELEMENTA V OBRAMBI (ODD(VOD)

2.OP NUDI MAKSIMALNO UČINKOVITO OPAZOVANJE DOLOČENEGA OBMOČJA.

3. OP NUDI POSADKI ZAŠČITO in PRIKRITOST MED OPAZOVANJEM.

4.KOMUNIKACIJA MED OP in ELEMENTOM V OBRAMBI JE VZPOSTAVLJENA (žica/RP).

5. ŽICA / ANTENA JE USTREZNO ZAMASKIRANA.

6. NA / IZ OP VODI VEČ PRIKRITIH POTI.

7. OP JE USTREZNO ZAMASKIRANA.

8. POSADKA NA OP JE SESTAVLJENA IZ VSAJ DVEH VOJAKOV.

9. POSADKI NA VSAKIH 20-30 min UKAŽE, NAJ ZAMENJATA VLOGI.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 166: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-34

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 167: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-35

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 2

Individualna veščina:

SVV-2-04-006 PRISOTNOSTNA PATRULJA171-300-0016 - Conduct a Presence Patrol

Pogoji izvedbe: Si v taktični situaciji v vlogi poveljnika oddelka. Izdan ti je bil OPORD, ali FRAGO za izvedbo prisotnostne patrulje (v nadaljevanju PriPat); peš, ali z vozilom. Na voljo lahko imaš vozilo, karte območja s vrisanimi kontrolnimi ukrepi, izdana so ti bila operativna navodila. Izvesti moraš prisotnostno patruljo skozi naseljeno območje – naselje. Tvoje vozilo je lahko opremljeno s FBCB2/SITAWARE (slika-1).

Standardi: Izvedi PriPat, s ciljem izkazovanja prisotnosti enot SV v določenem območju delovanja in zbiranja vseh ustreznih obveščevalnih podatkov, v skladu s poveljnikovo namero. Sodeluj s civilnim prebivalstvom, s lokalnimi varnostnimi in vladnimi predstavniki, ki so v območju delovanja. Obnašaj se in reagiraj tako, da ne vzpodbujaš agresivnosti proti SV, ali proti zaveznikom. Patrulja s neprekinjenim nadzorovanjem FM komunikacij in/ali FBCB2/SITAWARE vzdržuje razumevanje taktične situacije v območju odgovornosti.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

Zapomni si: Glavni namen PriPat je, da smo opaženi s strani vojaških/policijskih/varnostnih enot in civilistov v območju delovanja. Kljub temu pa takšne patrulje izvajajo tudi omejene izvidniške in varnostne funkcije; PriPat naj bodo načrtovane in izvajane kot običajne bojne patrulje.

Zapomni si: Patruljno vozilo je lahko opremljeno FBCB2/SITAWARE. Sistem zagotavlja povečano stopnjo razumevanja taktične situacije na bojišču tudi do najnižjega nivoja v liniji poveljevanja – omogoča neprekinjeno poveljevanje in vodenje, ter pretok informacij na bojišču.

Slika-1. FBCB2/SITAWARE sistem

1. POVEDI IN NADZIRAJ PREMIK PriPat PROTI ZAČETNI/STARTNI TOČKI (SP).

a. Ukaži ustrezen način patruljiranja; v skladu s OPORD/FRAGO. Vkrcani v vozila Izkrcani / peš

b. Ukaži patrulji začetek premika s uporabo ustrezne formacije, tehnike premikanja, s ustrezno razdaljo in hitrostjo; v skladu s OPORD/FRAGO.

c. Postavi se na takšen položaj, od koder boš lahko najbolje nadziral premikanje/delo patrulje.2. NADZIRAJ PATRULJO.

a. Prečkaj SP pravočasno.b. Poročaj o izvedenih kontrolnih ukrepih (npr. prečkanje KT/Kontrolnih linij…); v skladu s

OPORD/FRAGO.c. Ukaži 360° zavarovanje; s opazovanjem zračnega prostora in opazovanjem zemljišča/terena.

Page 168: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-36

3. IZVAJAJ NAČRTOVANE POSTANKE; v skladu s OPORD/FRAGO.

a. Vzpostavi lokalno zavarovanje.b. Določi vodiče za usmerjanje prometa, če je to potrebno.c. Izvajaj izvidovanje, če je to potrebno.d. * Velja samo za patruljo, vkrcano v vozila:

Izvajaj vzdrževanje vozila med uporabo. Napolni vozilo s gorivom; če je to načrtovano.

d. Pošiljaj poročila o situaciji (SITREP).4. IZVAJAJ NENAČRTOVANE POSTANKE; če je to potrebno.

a. Izvajaj aktivnosti pri stiku.(1) Spremeni formacijo-razvrsti se in poročaj.(2) Oceni situacijo.(3) Priporočaj in izberi potek nadaljnjih aktivnosti/postopkov.(4) Izvrši izbrane postopke/aktivnosti.

b. Vzdržuj pozornost/budnost/pazljivost – bodite ves čas na preži.c. Vzdržuj 360° zavarovanje.d. Pošlji SITREP.

5. SODELUJ S LOKALNIM PREBIVALSTVOM; tako kot je opredeljeno v OPORD-u, oziroma primerno trenutni situaciji;

- vključujoč sodelovanje s lokalnimi ali tujimi civilisti, sodelovanje s varnostnimi in vladnimi predstavniki, ki so v območju delovanja. Obnašaj se in reagiraj tako, da ne vzpodbujaš agresivnosti proti SV, ali proti zaveznikom.

a. Sodeluj s predstavnikom HUMINT (Military Intelligence Personnel), ali pa uporabljaj njihove metode (če je to potrebno).

b. Ves čas opazuj aktivnosti lokalnih civilistov, vojaških/varnostnih sil in drugih aktivnosti, ki lahko potencialno ogrožajo patruljo.

Zapomni si: Patrulja mora pri morebitnem sodelovanju s lokalnimi civilisti in drugimi osebami v območju delovanja/vzdolž patruljne rute, dvigniti stopnjo lastnega zavarovanja.

6. MED IN PO PATRULJIRANJEM IZVAJAJ NEPREKINJENO IZVIDOVANJE.

- Zabeleži si vse sumljive aktivnosti, osebe, vozila, itd…7. O VSEH SUMLJIVIH AKTIVNOSTIH POROČAJ V VIŠJE/NADREJENO POVELJSTVO (TOC).

8. IZVEDI VRNITEV/VSTOP V PRIJATELJSKA/VARNA OBMOČJA.

a. Vzpostavi stik s prijateljskimi enotami.b. Potrdi koordinacijo pri prečkanju s prijateljskimi enotami.c. Izvrši vstop v varno območje.

9. IZPOLNI POROČILO O IZVEDENI PATRULJI (PTLREP).

a. S člani patrulje izvedi analizo (brief) in zberi vse izvidniške podatke/informacije.b. Pripravi PTLREP.c. Preglej PTLREP s člani patrulje (točnost podatkov).d. Izdelano poročilo predaj poveljniku TOC (Taktični Operativni Center). Uporabi podatke iz

FBCB2/VIS, če je to mogoče.10. Patrulja s neprekinjenim nadzorovanjem FM komunikacij in/ali FBCB2/SITAWARE vzdržuje razumevanje taktične situacije v območju odgovornosti.

Page 169: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-37

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 2

Individualna veščina: PRISOTNOSTNA PATRULJA

SVV-2-04-006

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.POVEDE IN NADZIRA PREMIK PRISOTNOSTNE PATRULJE PROTI ZAČETNI/STARTNI TOČKI (SP).

2. NADZIRA PATRULJO.

3.IZVAJA NAČRTOVANE POSTANKE; - v skladu s OPORD/FRAGO.

4.IZVAJA NENAČRTOVANE POSTANKE;- če je to potrebno.

5.SODELUJE S LOKALNIM PREBIVALSTVOM; - tako kot je opredeljeno v OPORD-u, oziroma primerno trenutni situaciji;

6.MED IN PO PATRULJIRANJEM IZVAJA NEPREKINJENO IZVIDOVANJE;- beleži si vse sumljive aktivnosti, osebe, vozila, itd…

7.O VSEH SUMLJIVIH AKTIVNOSTIH POROČAJ V VIŠJE/NADREJENO POVELJSTVO (TOC).

8. IZVEDI VRNITEV/VSTOP V PRIJATELJSKA/VARNA OBMOČJA.

9. IZPOLNI POROČILO O IZVEDENI PATRULJI (PTLREP).

10.Patrulja s neprekinjenim nadzorovanjem FM komunikacij in/ali FBCB2/SITAWARE vzdržuje razumevanje taktične situacije v območju odgovornosti.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: 1. Obrazec POROČILA PRISOTNOSTNE PATRULJE (PTLREP)2. Obrazec POROČILA O SITUACIJI (SITREP)3. Opomnik za NAČRTOVANJE PATRULJE

Page 170: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-38

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 171: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-39

Dodatek 1: Obrazec PTLREP (POROČILO PATRULJE)

POROČILO PATRULJE Št. / Kodni naziv___________

1./ Velikost in Sestava patrulje. (Vključno s številko, ali kodnim nazivom patrulje).

2./ Naloga.

3./ Čas/Ura odhoda patrulje.

4./ Čas/Ura vrnitve patrulje.

5./ Rute / Poti (odhoda in prihoda).

6./ Teren. (Opis terena: suh, močvirnat, poraščen/odprt, skalnat, stanje mostov – nosilnost, velikost…).

7./ Nasprotnik. (Ocenjena moč nasprotnika – velikost, oborožitev, lokacija, aktivnosti in čas kdaj je bil nasprotnik opažen).

8./ Popravki na karti (če so bili izvedeni).

9./ Ostali pomembni podatki / informacije.

9./ Rezultat / posledice soočenja s nasprotnikom. (Ujetniki, Identifikacija, zaseženi dokumenti in oprema.)

10./ Stanje / Status patrulje po opravljeni nalogi. (Vključno s lastnimi žrtvami).

11./ Zaključki. (Kaj je patrulja dosegla / izvedene naloge; priporočila za prihodnje patrulje).

PODPIS VODJE PATRULJE.............................................

Page 172: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-40

Dodatek 2: Obrazec SITREP (POROČILO O SITUACIJI)

SITREP št.____

Za Datum/čas OD – DO

Zveza: Karte (serija, št., izdaja, merilo)

ALFA:Aktivnosti in lokacija nasprotnika (če je znano).

(Kaj počne / Koordinate njegove lokacije)

BRAVO:Lastna situacija in lokacija.

(V kakšnem položaju je enota / Koordinate naše lokacije)

CHARLIE:ADMIN.

(Številčno stanje / stanje opreme in moštva, admin situacija, ki direktno vpliva na taktično situacijo)

DELTA:Druge pomembne Informacije.

(Informacije, ki niso zavedene pod nobeno drugo točko)

ECHO:Ocena / Odločitve poveljujočega.

(Nadaljnji postopki in aktivnosti / odločitve – ta točka se izpolni po sprejemu navodil od nadrejenega poveljstva)

PODPIS

Dodatek 3: OPOMNIK ZA NAČRTOVANJE PATRULJE

KORAKI ZA NAČRTOVANJE PATRULJEKORAK AKTIVNOST OK

1 Zberi informacije / navodila o aktivnostih patrulje na cilju, nato vse načrtuj nazaj po časovnici (od aktivnostih na cilju in nazaj).

2Analiziraj nalogo upoštevajoč METT-TC.(Naloga / Nasprotnik / Teren in Vreme / Razpoložljive sile in ognjena podpora / Civilisti)

3 Organizacija izvedbe naloge.4 Organizacija moštva / patrulje.5 Izbor moštva za patruljo, oborožitev, oprema.6 Izdaj Pripravljalno Povelje.7 Izvedi koordinacijo*.

8Izvedi izvidovanje.Fizično vsaj premik do točke prečkanja linije / izvidovanje s opazovalnimi napravami / po karti).

9 Dokončaj natančen načrt za izvedbo patrulje.V načrt vključi vse detajle.

10 Izdaj Povelje za Delovanje.11 Nadzor priprav, ponavljanje postopkov, pregled enote.

12Izvedi nalogo – začni s patruljiranjem.Vzdržuj radijsko zvezo!Pošiljaj SITREP!

*KOORDINACIJA:Med poveljnikom patrulje in poveljnikom čete; Spremembe/nove informacije o nasprotnikovi situaciji; Optimalno izkoriščanje terena za načrtovanje poti/rut/patruljne baze/KT…; Novi podatki o vremenu; Sprememba situacije prijateljskih sil; Pridodani vojaki-njihova specialna znanja; Pridodana oprema; Uporaba in lokacije LZ (pristajalnih mest za heli); Prečkanje prijateljskih linij (pri odhodu/prihodu); Ognjena podpora-na cilju/ob izbranih rutah (osnovnih in rezervnih); Lokacija in razpoložljiv čas za ponavljanje postopkov; Specialna oprema; Transport; Načrt zvez/signalov; Koordinacija s prijateljskimi enotami na položajih/linijah, ki jih bomo prečkali; Koordinacija s poveljniki ostalih patrulj.

Page 173: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-41

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 2

Individualna veščina:

SVV-2-04-007 PRIPRAVA PRISTAJALNEGA OBMOČJA ZA HELIKOPTER

Pogoji izvedbe: Si v taktični situaciji v vlogi poveljnika oddelka. Na voljo imaš oddelek vojakov. Bilo ti je ukazano, ali pa je bila strani nadrejenega poveljstva odobrena tvoja prošnja za evakuacijo/pobiranje s helikopterjem. Na voljo imaš radijsko postajo (s vnaprej pripravljenim načrtom dela), busolo, karto aktualnega območja, pribor za pisanje, prazen obrazec za načrt pristajališča, dimne bombe različnih barv, snaplight/kemostick različnih barv.

Standardi: Izberi ustrezno pristajalno območje za določen tip helikopterja. S pomočjo pripadnikov svoje enote območje pristajanja zavaruj in pravilno označi (podnevi/ponoči). Vzpostavi stik s posadko helikopterja in ga seznani s načrtom pristajališča.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

IZBERI USTREZNO OBMOČJE ZA PRISTAJALIŠČE.

a. VELIKOST. Odvisna je od vrste in števila plovil. Za vsako plovilo moraš zagotoviti krožno točko pristajanja. Najmanjše priporočljive velikosti točk pristajanja (premer v metrih) so naslednje:

Izvidniški helikopter BELL 206 JET RANGER 25 metrov

Večnamenski helikopterji BELL 412 in 212Jurišni helikopter AH-1

37 metrov

Večnamenski helikopterji UH-60, COUGAR AS 532Jurišni helikopter AH-64

50 metrov

Transportni helikopterji 80 metrov

Slika 1. Velikost točke pristajanja (za COUGAR AS 532).

b. NAGIB TERENA. Za varen pristanek teren ne sme biti nagnjen za več kot 15°.(1) Če je teren nagnjen od 0 -6%, helikopter pristaja proti pobočju (navkreber).(2) Če je teren nagnjen od 7 – 15%, helikopter pristaja bočno na hrib.(3) Če je teren nagnjen za več kot 15%, helikopter ne pristane, ampak vkrcava/izkrcava moštvo

in opremo v lebdenju.

c. POVRŠINA. Mora biti dovolj trdna, da se helikopter med natovarjanjem ne pogrezne vanjo.(1) Če takšne površine ni moč najti, moraš to sporočiti pilotu – ki v tem primeru med

vkrcavanjem/izkrcavanjem lebdi nad površjem.(2) Izogibaj se površinam, ki so prekrite s prahom ali peskom.(3) Iz pristajalne površine odstrani vse odpadke/predmete, ki jih lahko moč rotorja dvigne v zrak.

d. OVIRE. Območje pristajanja mora biti brez ovir.(1) V bližini smeri prihoda in odhoda ne sme biti visokih dreves, telegrafskih in el. drogov, ipd.(2) Ovire, ki jih ni mogoče odstraniti (velike skale, luknje…) vidno označi.

2.

ZAVARUJ PRISTAJALIŠČE.

(1) Pristajališče mora biti zaščiteno od sovražnega opazovanja in direktnega ognja.(2) Dobro pripravljeno pristajališče mora omogočiti pilotu neovirano pristajanje in vzletanje, brez da se

izpostavlja nepotrebnim nevarnostim.(3) Zavarovanje mora biti sklenjeno okoli pristajališča (varnostni parameter).

Page 174: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-42

3.

OZNAČI PRISTAJALIŠČE.

Kdaj in kako označevati pristajališče je odvisno od naloge, naših zmožnosti in trenutne situacije. Označevanje mora biti minimalno, zavarovano in mora pilotu jasno prikazovati mesto pristajanja in smer vetra.

a. OZNAČEVANJE PODNEVI. Uporabi obarvan dim (dimno bombo). Z dimom dajemo pilotu vse potrebne podatke o vetru (smer & hitrost). Dim se aktivira nižje od točke pristajanja – da ne prikriva mesta za pristanek. Barva dima mora biti vnaprej dogovorjena in potrjena s strani posadke helikopterja.

b. OZNAČEVANJE PONOČI. Ponoči uporabi enega od dveh načinov označevanja in sicer:

(1) V obliki črke »T« (NATO-T): Luči (svetilke / Snaplight / Kemostick..) postavi v obliki črke T (glej sliko – 2). Uporabi belo ali zeleno svetlobo (po možnosti NE MODRO). Ovire označi s rdečo svetlobo.

Slika 2. Označevanje točke pristajanja ponoči (NATO-T).

(2) Prekrižana svetloba vozil (glej sliko – 3): Uporabi čim nižja vozila. Uporabi kratke luči; motor vozila naj bo vžgan. Medtem ko je helikopter na tleh, pusti luči prižgane. Pusti jih prižgane še 2

minuti po vzletu (razen če ni drugače dogovorjeno s posadko helikopterja).

Slika 3. Označevanje točke pristajanja s vozili.

Page 175: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-43

4.

VZPOSTAVI STIK S POSADKO HELIKOPTERJA.

Pilota seznani s načrtom pristajanja. Uporabi spodaj prikazan obrazec:

PRIMER IZDELANEGA NAČRTA ZA PRISTAJANJE HELIKOPTERJA

Št. PODATEK SPOROČILO

1. KODNI NAZIV / ŠT. NALOGE (Zagotovljeno s strani višjega poveljstva)

2. LOKACIJA: KOORDINATE NK 456 129

3. KLICNI ZNAK ENOTE A4F

4. FREKVENCAOsnovna FM 30.50.Rezervna FM 45.10.

*5. NAČIN OZNAČEVANJA OBMOČJA PRISTAJANJA

DIM

**6. SMER VETRA / HITROST Veter iz smeri ZAHOD, hitrost 15 knots

7. VIŠINA / VELIKOST PRISTAJALIŠČAVišina 750 metrovVelikost 55 metrov v premeru

8. OVIRE12 metrov visoko drevo 90 metrov severno od pristajališča

9. POLOŽAJI LASTNIH SIL:SMER / RAZDALJA

Lastne sile: JUG-ZAHOD; 100 metrov

10. POLOŽAJI SOVRAŽNIKA:SMER / RAZDALJA

Sovražnik: JUG-ZAHOD; 500 metrov

11. ZADNJI OGNJENI STIK S SOVRAŽNIKOM:KDAJ / KAKO

18:00; lahko strelno orožje

12. SOVRAŽNIKOV OGENJ IZ SMERI / IZ RAZDALJE

Ogenj sovražnika iz JUG-ZAHOD; 500 metrov

13. VARNA SMER OGNJENEGA DELOVANJA IZ HELIKOPTERJA

JUŽNO in JUG-ZAHOD; 150 metrov od pristajališča

14. DOLET / ODLETDolet 90°Odlet 350°

15. OSEBJE / OPREMA6 oseb s bojnim nahrbtnikom in osebno oborožitvijo

16. DRUGO Naklon pristajališča 5%

*POZOR: Če boš uporabil dim za označevanje pristajališča, pilotu NE POVEJ kakšne barve bo dim. Ko se helikopter dovolj približa pristajališču, aktiviraj dim in od pilota zahtevaj njegovo

potrditev – kakšen dim vidi.

**Ugotovi in pilotu sporoči smer / hitrost vetra:Sproži in opazuj obnašanje dima

SMER DIMA HITROST VETRANaravnost navzgor NI VETRAPod kotom 30° 1.5 – 2.5 m/sPod kotom 60° 2.5 – 3.5 m/sVodoravno vzdolž podlage Nad 4 m/s

0

o

Page 176: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-44

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 177: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-45

Predmet: PREŽIVETJE NA BOJIŠČU 2

Individualna veščina: PRIPRAVA PRISTAJALNEGA OBMOČJA ZA HELIKOPTER

SVV-2-04-007

Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino preverjaj na vojaških vadiščih/terenu, po možnosti v sklopu taktičnih vaj. Če helikopterja ni na voljo, improviziraj (npr. s razpoložljivimi vozili; PUCH kot HELI). Na mestu preverjanja zagotovi ustrezno radijsko postajo (s vnaprej pripravljenim načrtom dela), busolo, karto aktualnega območja, pribor za pisanje, prazen obrazec za načrt pristajališča, dimne bombe različnih barv, snaplight/kemostick različnih barv. Če helikopterja ni na voljo, zagotovi ustrezno vozilo (ki bo v vlogi helikopterja).

Razlaga: Povej ocenjevanemu, da ima na voljo oddelek (svojih) vojakov in da mu je ukazano, ali pa je bila strani nadrejenega poveljstva odobrena njegova prošnja za evakuacijo/pobiranje s helikopterjem. Povej mu, da mora:

Izbrati ustrezno pristajalno območje za določen tip helikopterja (povej mu za kateri helikopter gre). S pomočjo pripadnikov svoje enote območje pristajanja zavarovati (povej mu Pravilno označiti pristajališče (podnevi in/ali ponoči). Izdelati načrt pristajališča in ga sporočiti posadki helikopterja.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

IZBERE USTREZNO OBMOČJE ZA PRISTAJALIŠČE. Pri izbiri upošteva:

(1) VELIKOST. Odvisna od vrste in števila plovil. Za vsako plovilo zagotovi krožno točko pristajanja.

(2) NAGIB TERENA. Teren ne sme biti nagnjen za več kot 15°.(3) POVRŠINA. Dovolj trdna, da se helikopter med natovarjanjem ne pogrezne.(4) OVIRE. Območje je brez večjih ovir.

2.

ZAVARUJE PRISTAJALIŠČE.

(1) Pristajališče je zaščiteno od sovražnega opazovanja in direktnega ognja.(2) Pilotu omogoča neovirano pristajanje in vzletanje.(3) Zavarovanje je sklenjeno okoli pristajališča (varnostni parameter).

3.

OZNAČI PRISTAJALIŠČE.

(1) PODNEVI. Uporabi obarvan dim (dimno bombo).

(2) PONOČI. Ponoči uporabi enega od dveh načinov označevanja: (NATO-T) – s pomočjo kemičnih svetilk ALI S vozili - prekrižana svetloba vozil.

4.

IZDELA NAČRT PRISTAJANJA IN VZPOSTAVI STIK S POSADKO HELIKOPTERJA.

Pilota seznani s načrtom pristajanja.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: DODATEK 1: Prazen (delovni) obrazec za načrt pristajanja

Page 178: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-46

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 179: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-47

DODATEK 1: Obrazec za izdelavo načrta pristajanja

NAČRT ZA PRISTAJANJE HELIKOPTERJA

Št. PODATEK SPOROČILO PILOTU

1. KODNI NAZIV / ŠT. NALOGE

2. LOKACIJA: KOORDINATE (6 ali 8-mestne)

3. KLICNI ZNAK ENOTE

4. FREKVENCA (Osnovna/Rezervna)

*5. NAČIN OZNAČEVANJA OBMOČJA PRISTAJANJA

**6. SMER VETRA / HITROST

7. VIŠINA / VELIKOST PRISTAJALIŠČA

8. OVIRE (opis / Lokacija)

9. POLOŽAJI LASTNIH SIL:SMER / RAZDALJA

10. POLOŽAJI SOVRAŽNIKA:SMER / RAZDALJA

11. ZADNJI OGNJENI STIK S SOVRAŽNIKOM:KDAJ / KAKO

12. SOVRAŽNIKOV OGENJ IZ SMERI / IZ RAZDALJE

13. VARNA SMER OGNJENEGA DELOVANJA IZ HELIKOPTERJA

14. DOLET / ODLET (v stopinjah)

15. OSEBJE / OPREMA (ki se bo vkrcala)

16. DRUGO (Naklon, JRKB, Spec. Oprema…)

*POZOR: Če boš uporabil dim za označevanje pristajališča, pilotu NE POVEJ kakšne barve bo dim. Ko se helikopter dovolj približa pristajališču, aktiviraj dim in od pilota zahtevaj njegovo

potrditev – kakšen dim vidi.

**Ugotovi in pilotu sporoči smer / hitrost vetra:Sproži in opazuj obnašanje dima

SMER DIMA HITROST VETRANaravnost navzgor NI VETRAPod kotom 30° 1.5 – 2.5 m/sPod kotom 60° 2.5 – 3.5 m/sVodoravno vzdolž podlage Nad 4 m/s

0

Page 180: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] D-48

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 181: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-1

E. PREDMET 05 - ZAŠČITA IN KONTROLA 2

VSEBINA

E. PREDMET 05 - ZAŠČITA IN KONTROLA 2 ----------------------------------------------------------E-1

SVV-2-05-001 PROCESIRANJE ZAJETIH MTS ------------------------------------------------------------------------------ E-3OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E-7

Page 182: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 183: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-3

Predmet: ZAŠČITA IN KONTROLA 2

Individualna veščina:

SVV-2-05-001 PROCESIRANJE ZAJETIH MTS301-371-1200 Process Captured Materiel

Pogoji izvedbe: To nalogo lahko izvajaš na terenskem usposabljanju in v vojašnici, pod vsemi pogoji. Priskrbi (vadbena) zajeta nasprotnikova MTS, ki naj vsebujejo karto, načrt zvez in neznano/neidentificirano nasprotnikovo MTS s pripadajočimi navodili. Na voljo imaš prazen SPOTREP, ustrezne oznake za označevanje zajetih MTS obrazec, dokumenti, tehnični dokument in SOP enote (če obstaja), ki predpisuje procesiranje in evakuacijo zajetih MTS.

Standardi: Zajeta nasprotnikova MTS so zavarovana. Izpolnjen SPOTREP o zajetih nasprotnikovih MTS, za katera misliš, da imajo obveščevalno vrednost. Zajeta MTS so označena s ustrezno izpolnjenimi obrazci – etiketami. Za vsak kos/predmet zajetega materiala določi ustrezen postopek evakuacije.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

ZAVARUJ ZAJETA NASPROTNIKOVA MTS (v nadaljevanju ZNMTS).

a. Kategoriziraj ZNMTS v –(1) Zajete nasprotnikove dokumente (ZND), vključno s vsemi zapiski in

zabeležkami, ki vsebujejo napisane podatke/informacije; ne glede na obliko. ZNMTS so lahko tudi dokumenti lastnih, ali zavezniških sil, ki so prišli v roke nasprotniku.

(2) Zajeta nasprotnikova oprema (ZNO), vključno s vsemi vrstami tujega materiala, ki se lahko uporablja v vojaške namene in si jih našel pri pregledu nasprotnika (vojnega ujetnika), ali na bojišču.

b. Zavaruj ZNMTS pred krajo, izgubo, zlorabo, pred ponovno nasprotnikovo osvojitvijo in uničenjem – ZNMTS zastraži za ves čas trajanja procesa črpanja in zbiranja obveščevalnih podatkov. Uporabi najboljši razpoložljiv način za ohranitev ZNMTS v prvotnem stanju.

2.

PRIPRAVI SPOTREP za poročanje vseh vrst časovno-kritičnih informacij.

a. Identificiraj časovno-kritične informacije.

Zapomni si: Časovno-kritične informacije vsebujejo vse pomembne obveščevalne informacije vojaškega, ali tehničnega pomena. Sem spadajo nasprotnikova bojna povelja za delovanje, karte, prosojnice, operativni ukazi, signali, kode, kripto-material, načrti zvez, nova vrsta nasprotnikove oborožitve ali opreme na bojišču, informacije ki so kritične za doseganje vojaškega uspeha lastnih sil, ali informacije ki odkrivajo pomembne spremembe v nasprotnikovih namerah in zmožnostih.

b. Pošlji SPOTREP v naslednje višje poveljstvo in jih tako seznani s zajetjem ali odkritjem ZNMTS, za katera misliš da imajo obveščevalno vrednost.

(1) Uporabi S-A-L-U-T-E, ali V-A-L-E-Č-O obrazec za poročanje o –(a) V – Velikost enote (Size)(b) A – Aktivnost (Activity)(c) L – Lokacija (Location)(d) E – Enota (Unit)(e) Č – Čas (Time)(f) O – Oprema (Equipment)

(2) Časovno-kritične podatke poročaj po prioriteti; od najbolj pomembnih do manj pomembnih.

Page 184: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-4

3.

USTREZNO OZNAČI VSAKO ZNMTS POSEBEJ.

a. Vsa na bojišču najdena ZNMTS, ki ne pripadajo vojnim ujetnikom označi:(1) S oznako ZNO označi vsak kos zajete nasprotnikove opreme.(2) S oznako ZND označi vsak zajet nasprotnikov dokument posebej.

b. Če dokument pripada, ali če je kakorkoli povezan s kakšnim kosom opreme, dokument označi s oznako TEHDOK (tehnični dokument).

(1) Na kos papirja s oznako TEHDOK zapiši še natančno lokacijo, čas, okoliščine zajetja in čimbolj natančen opis zaplenjenega materiala.

(2) Vse dokumente s oznako TEHDOK obravnavaj kot najvišjo prioriteto in jih čim prej predaj obveščevalnemu častniku nadrejene enote.

c. Za ravnanje s zajeto nasprotnikovo komunikacijsko opremo in dokumenti, označenimi s oznako TEHDOK uporabljaj posebne postopke.

(1) Pri ravnanju s takšnim materialom tesno sodeluj s osebjem za zvezo/komunikacije (S-6).

(2) Vse ZND, ki vsebujejo komunikacijske ali kriptografske informacije smatraj za tajni material.

(3) Takšen material takoj ustrezno označi in ga po varnih kanalih čim prej evakuiraj iz bojišča.

d. Za označevanje ZNMTS na terenu/bojišču uporabi improvizirana sredstva (kos papirja, pripet na zajet material), če predhodno izdelanih oznak ni na voljo. Poskrbi, da oznake vsebujejo vsaj spodaj navedene informacije:

(1) Datum in čas zajetja.(2) Identifikacija zajete enote in njen naziv/ime.(3) Kratka razlaga okoliščin zajetja.(4) Identifikacija ZND in ZNO (zajeta nasprotnikova dokumentacija / zajeta

nasprotnikova oprema).(5) Identifikacija lokacije, kjer je bil dokument/sredstvo zajeto; vključno s 6 ali 8-

mestnimi koordinatami.

e. ZNMTS označi, ne da jih poškoduješ, ali kakorkoli spremeniš. (1) Poskrbi, da bodo ohranjene vse obstoječe oznake/napisi/slike na zajetem

materialu.(2) Označi jih tako, da s tem ne poškoduješ, ali uničiš zajete dokumente, ali

opremo.(3) Na zajete dokumente samostojno/samovoljno ničesar ne piši/riši.(4) Oznako zaščiti pred vremenskimi vplivi – vstavi jo v vodoodporno vrečko.(5) Oznako na ZNMTS pripni tako, da ne bo odpadla.

4.

IZBERI USTREZNE POSTOPKE EVAKUACIJE ZA VSAK KOS ZNMTS.

a. Identificiraj ves časovno-kritičen zajet nasprotnikov material, ki mora biti evakuiran do S-2 in ki bo material pregledal in analiziral, ter ocenil njihovo obveščevalno vrednost. Evakuiraj ga v zaledje, kjer bo pregledan in raziskan. Vsa nasprotnikova dokumentacija, zajeta na bojišču mora biti takoj poslana do prvega obveščevalnega častnika v liniji poveljevanja. S-2 / G-2 vso zajeto dokumentacijo nato pošlje do najbližjega obveščevalno-zasliševalnega elementa za nadaljnjo taktično preučitev/raziskavo.

(1) Evakuiraj vsa ZNMTS s zajetimi pripadajočimi tehničnimi dokumenti, ki senanašajo na sestavo ali delovanje ZNMTS. Če zajetega materiala ni mogoče evakuirati, moramo pripadajočo dokumentacijo označiti s oznako TEHDOK, ki mora vsebovati naslednje informacije:

Page 185: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-5

(a) Natančna lokacija, datum, čas in okoliščine zajetja.(b) Čim bolj natančen opis zajetega materiala.(c) Če je to mogoče, fotografiraj zajeto opremo in fotografije evakuiraj

skupaj s pripadajočimi zajetimi dokumenti, ki so povezani s zajeto opremo.

(d) Če je to mogoče, fotografiraj zajet material tako, da zraven priložiš predmet znane velikosti (npr. ravnilo), ki bo vizualno zagotavljal dejansko velikost zajetega materiala na fotografiji.

(e) Zavaruj / zaščiti zajeto opremo, ki je prevelika za evakuacijo iz bojišča. (f) Zastraži zajeta NZMTS, dokler ne dobiš nadaljnjih navodil.(g) Vse fotografije priloži k pripadajočim tehničnim dokumentom

(TEHDOK), ki bodo nato skupaj evakuirani iz bojišča.

(2) Evakuiraj ZNMTS po svoji liniji poveljevanja do S-2, ki bo material pregledal in analiziral, ter ocenil njihovo obveščevalno vrednost.

(a) Ostala ZNMTS evakuiraj preko ustreznih/sorodnih logističnih elementov (na primer; zajeto nasprotnikovo gorivo, maziva in olja (POL) predaj svoji oskrbovalni postaji).

(b) ZNMTS ki jih ni mogoče evakuirati zavaruj, dokler ne dobiš nadaljnjih postopkovnih navodil.

Page 186: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-6

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 187: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-7

Predmet: ZAŠČITA IN KONTROLA 2

Individualna veščina: PROCESIRANJE ZAJETIH MTS

SVV-2-05-001Priprave za preverjanje:

Priprava: Pripravi primerke zajete nasprotnikove dokumentacije. Pripravi oznake za označevanje zajete nasprotnikove dokumentacije (ZND). Pripravi oznake ZNO za vso zajeto nasprotnikovo opremo, ki je ni mogoče identificirati, vključno s pripadajočimi tehničnimi navodili. Zagotovi oznake s napisom TEHDOK, prazne obrazce za SPOTREP in ustrezen SOP enote (če obstaja).

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da mora procesirati in evakuirati vsa zajeta nasprotnikova materialno-tehnična sredstva (zajeto nasprotnikovo dokumentacijo (ZND) in zajeto nasprotnikovo opremo (ZNO)). Pri tem mora vsa ZNMTS ustrezno označiti s oznakami za zajeto nasprotnikovo dokumentacijo, nasprotnikovo opremo in/ali za nasprotnikovo tehnično dokumentacijo (ZND, ZNO, TEHDOK oznake).

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

ZAVARUJE ZAJETA NASPROTNIKOVA MTS.

a. Uporabi najboljše razpoložljive načine za ohranitev ZNMTS v prvotnem stanju.

b. Zavaruje ZNMTS pred krajo, izgubo, zlorabo, pred ponovno nasprotnikovo osvojitvijo in uničenjem. ZNMTS zastraži za ves čas trajanja procesa črpanja in zbiranja obveščevalnih podatkov.

2.PRIPRAVI SPOTREP za poročanje vseh vrst časovno-kritičnih informacij.- s uporabo obrazca V-A-L-E-Č-O (S-A-L-U-T-E) poročila.

3.

USTREZNO OZNAČI VSAKO ZNMTS POSEBEJ.

a. Vsak najden zajet kos opreme ali zajet dokument označi s ustrezno oznako.

b. Oznako TEHDOK pripne na vsak zajet nasprotnikov dokument (ZND), ki je povezan s določenim ZNMTS. Označba vsebuje še natančno lokacijo, datum/čas, okoliščine zajetja in natančen opis zajetega materiala. Če je mogoče, fotografira ZNMTS (s predmetom, za lažjo predstavo velikosti na fotografiji). Fotografijo priloži k pripadajočemu tehničnemu dokumentu (TEHDOK).

c. Za označevanje ZNMTS na terenu/bojišču uporabi improvizirana sredstva (kos papirja, pripet na zajet material), če predhodno izdelanih oznak ni na voljo.

d. ZNMTS označi, ne da jih poškoduje, ali kakorkoli spremeni. 4. IZBERE USTREZNE POSTOPKE EVAKUACIJE ZA VSAK KOS ZNMTS.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 188: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] E-8

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 189: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-1

F. PREDMET 06 - NAVIGACIJA – TOPOGRAFIJA 2

VSEBINA

F. PREDMET 06 - NAVIGACIJA – TOPOGRAFIJA 2 ------------------------------------------------- F-1

SVV-2-06-001 PRIPRAVI SKICO NAČRTOVANE POTI (OZNAČI RUTO)----------------------------------------------F-3OCENJEVALNI KARTON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------F-7

SVV-2-06-002 LOCIRAJ CILJ S PRAVOKOTNIMI KOORDINATAMI----------------------------------------------------F-9OCENJEVALNI KARTON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- F-11

SVV-2-06-003 ANALIZA ZEMLJIŠČA IN VREMENA----------------------------------------------------------------------- F-13OCENJEVALNI KARTON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- F-15

SVV-2-06-004 UPORABA PROSOJNICE (OVERLAY) -------------------------------------------------------------------- F-17OCENJEVALNI KARTON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- F-21

Page 190: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 191: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-3

Predmet: NAVIGACIJA – TOPOGRAFIJA 2

Individualna veščina:

SVV-2-06-001 PRIPRAVI SKICO NAČRTOVANE POTI (OZNAČI RUTO)551-721-3359 Prepare a Strip Map

Pogoji izvedbe: Ukazano ti je bilo, da izdelaš in pripraviš skico načrtovane poti/rute. Sprejel si vsa potrebna navodila in usmeritve: razpoložljiv čas za izdelavo, začetno/startno točko poti (ST), točko prenehanja kontrole (TPK), prosojnico s vrisano potjo in izvidniško poročilo načrtovane poti, ali standardno vojaško karto aktualnega območja.

Standardi: Shematski prikaz poteka načrtovane poti/rute (na pravilno orientirani prosojnici, ali na papirju. Vrisana startna točka (ST), kontrolne točke (KT), točka prenehanja kontrole (TPK) in ostale pomembne točke na poti (npr. mostovi, predori, križišča, sečišča poti…). Vrisane razdalje med točkami. Skica je ustrezno oblikovana in označena.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

Zapomni si: Skica načrtovane poti/rute ali premika, je grafični prikaz poti, ki ni v merilu. Vključuje vse kritične točke na načrtovani poti/ruti. Lahko je pripravljena kot prosojnica, ali kot shematska skica karte. Je podobna prosojnici na karti, le da ni v merilu. Namen skice poti/rute je grafično prikazati načrtovano pot/ruto premika na razdaljah, ki lahko presegajo velikost standardne vojaške karte, oziroma prikaz poti, za katero bi morali uporabiti več standardnih vojaških kart..

Skica poti/rute je lahko pripravljena iz prosojnice poti, ali iz izvidniškega poročila (poročila o izvidovanju poti / območja). Narisana je na standardni (A4) papir, in mora uporabniku zagotavljati/prikazovati pomembne informacije med njegovim premikom po načrtovani poti do ciljne točke.

a. Skica poti/rute, ki jih uporabljajo poveljniki oddelkov, poveljniki konvojev, vozniki, ali vodiči, praviloma prikazujejo le eno pot/ruto (slika 1).

Slika 1. Skica s eno potjo/ruto.

b. Skica poti/rute, ki se uporablja kot dodatek, ali aneks, lahko prikazuje več načrtovanih poti/rut in lahko vključuje tudi stranske poti za vsako načrtovano pot/ruto (sliki 2 in 3).

Page 192: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-4

c. Skica poti/rute lahko prikazuje skico ali ruto premika, ki ni nujno v merilu. (slika 4).

Slika 2. Skica s več potmi/rutami (1).

Slika 3. Skica s več potmi/rutami (2).

Page 193: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-5

Slika 4. Skiciran načrt poti/rute.

2.

SKICA NAČRTOVANE POTI – kot DODATEK, ali ANEKS.Ko je skica poti/rute pripravljena kot dodatek ali aneks, je praviloma pripravljena za bataljon, ali večje enote.

a. ORIENTACIJA. V desni zgornji kot skice vriši simbol za smer severa (veliki S); s puščico nakaži smer severa.

b. VRISOVANJE DETAJLOV. (1) Nariši pot/ruto premika.(2) Na narisano pot vriši pomembne/kritične točke. Takšne točke so ST, TPK, fazne

črte, mostovi, predori, križišča, naselja, sečišča poti, območja za postanke (hrana, točenje goriva…).

(3) Vriši ST in TPK; lahko jih dodatno označimo s številkami/črkami, da ne pride do zmešnjave.

c. GLAVA SKICE. (1) Naslov. Primer: Dodatek 1 (Skica načrtovane poti), do Aneks C (prosojnica poti), do

Povelje za premik 11 (Poti RED, BLUE in GREEN do KRAKOVSKEGA GOZDA). (2) Reference/zvezni dokumenti: Zvezni dokumenti kot so standardne vojaške karte,

praviloma veljajo tudi za OPORD (Povelje za delovanje), ki podpira skico načrtovane poti.

3.Ko je skica poti pripravljena kot dodatek (ali aneks) ločeno – kadar je namenjena za širšo distribucijo, kot pa samo Povelje za delovanje; mora vsebovati glavo, zaključek in klasifikacijo stopnje zaupnosti; tako kot prosojnica.

Page 194: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-6

4.

SKICA NAČRTOVANE POTI – za SPLOŠNO UPORABO.– za distribucijo do najnižjih enot, naj vsebujejo samo tiste informacije, ki bodo za njih

primerne/uporabne (na primer: za Poveljnika oddelka, poveljnika konvoja, voznika, itd..). Glej sliko 1.

a. VRISOVANJE DETAJLOV. Detajli na takšni skici so enaki, kot na skici ki se uporablja kot dodatek ali aneks. Sprememba je le v tem, da na njej ni simbolov ali oznak enot.

b. GLAVA SKICE. (1) Uporabljaj naslov, ki namiguje na zvezno povelje (OPORD), vendar povelja ne

omenjaj s besedami, številkami, ali posamičnimi črkami. Uporabi ime poti/rute, ali ime ki bi bilo primerno vrsti premika. Na primer: POT BLUE do KRAKOVSKEGA GOZDA.

(2) Klasifikacija stopnje zaupnosti. Ni potrebna. Vendar se mora osebje, ki to skico uporablja, zavedati zaupne občutljivosti dokumenta.

5..

Skice načrtovane poti/rute (slika 4) vsebujejo različno število informacij, kot na primer:a. Izvor in cilj.b. Pot/ruto in številko le-te.c. Večja (glavna) naselja in mesta.d. Razdalje v km med točkami.e. Območja za taborjenje, počitek, postanke, za popolnjevanje s gorivom, mazivi (POL-

Petrol/Oil/Lubricants).f. Smerne puščice.g. Legenda.

Page 195: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-7

Predmet: NAVIGACIJA – TOPOGRAFIJA 2

Individualna veščina: PRIPRAVI SKICO NAČRTOVANE POTI (OZNAČI RUTO)

SVV-2-06-001Priprave za preverjanje:

Priprava: Zagotovi ustrezno mesto za preverjanje, pisala, papir, standardne vojaške karte aktualnega območja (ki prikazujejo načrtovane poti), določene ST, TPK, KT in ime poti/rute.

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da mora iz razpoložljivih informacij / podatkov in MTS, pripraviti skico načrtovane poti/rute, ki bo shematsko prikazovala načrtovano pot in vse potrebne podatke na poti od določene startne točke (ST), do točke prenehanja kontrole (TPK).

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.VRIŠE POT/RUTO NAČRTOVANEGA PREMIKA.- na podlagi informacij, pridobljenih iz izvidovanja po karti.

2. VRIŠE ST in TPK.

3.VRIŠE KT in FAZNE ČRTE.- Če je to potrebno.

4.

VRIŠE OSTALE POMEMBNE TOČKE NA POTI:- mostovi- predori- križišča- sečišča- naselja/mesta

5.VRIŠE RAZDALJE MED POMEMBNIMI TOČKAMI.- v km.

6.VRIŠE SMER SEVERA.- veliki S s puščico, ki kaže v smer severa.

7.OZNAČI (poimenuje) SKICO.- S imenom poti/rute (naslov skice).

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 196: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-8

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 197: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-9

Predmet: NAVIGACIJA – TOPOGRAFIJA 2

Individualna veščina:

SVV-2-06-002 LOCIRAJ CILJ S PRAVOKOTNIMI KOORDINATAMI061-283-1002 Locate a Target by Grid Coordinates

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš standardno vojaško karto aktualnega območja v merilu 1:50,000, daljnogled (LD METRIX), busolo, protraktor (koordinatomer) in cilj.

Standardi: Odkritemu (določenemu s strani inštruktorja) cilju določi 6 ali 8-mestne pravokotne koordinate in jih sporoči inštruktorju. Toleranca = +/-250m od dejanske lokacije cilja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

ORIENTIRAJ KARTO s pomočjo busole.

a. Karto položi na ravno horizontalno podlogo.b. Levo ravno stranico busole poravnaj z koordinatno mrežo (SEVER-JUG), tako da je

zgornji del busole usmerjen proti vrhu karte.c. Karto z busolo vrtimo tako dolgo, dokler se severni del magnetne igle ne pokrije

(koindicira) s trikotnikom, ki označuje sever na vetrovnici.Zapomni si: Ko si karto orientiral je ne premikaj – dokler ne izvedeš koraka pod točko 3.

Za pomoč glej SVV-1: ORIENTIRAJ KARTO S POMOČJO BUSOLE

2.

ORIENTIRAJ KARTO s primerjavo zemljišča.

Poznavanje ene od štirih osnovnih smeri, ali razpoznavanje kakšne zelo izstopajoče naravne, ali umetne zemljiške značilnosti na karti in v okolju, bo pripomoglo k hitrejši in natančnejši orientaciji karte s primerjavo zemljišča.

a. Najprej s primerjanjem karte in terena ugotovimo, katera črta na karti ustreza črti na terenu.b. Karto držimo v horizontalnem položaju in se postavimo na tako določeni linijski objekt.c. Karto tako dolgo sučemo, da se smeri proti drugim objektom med seboj pokrivajo (glej sliko

spodaj).

Zapomni si: Ko si karto orientiral je ne premikaj – dokler ne izvedeš koraka pod točko 3.

Za pomoč glej SVV-1: ORIENTIRAJ KARTO S PRIMERJAVO TERENSKIH ZNAČILNOSTI

3.

LOCIRAJ CILJ.

Cilj identificiraj s enim od zemljiških značilnosti v naravi. Lociraj zemljiško značilnost na karti, ter ugotovi v kakšnem položaju je izbrana zemljiška značilnost v primerjavi s ciljem. Lokacijo cilja nato na karti označi.Za pomoč glej SVV-1:UGOTOVI POMEN TERENSKIH ZNAČILNOSTI NA KARTI

4.

OZNAČENI TOČKI – CILJU NA KARTI DOLOČI 6 do 8-MESTNE PRAVOKOTNE KOORDINATE.Uporabi protraktor (koordinatomer).

Za pomoč glej SVV-1: DOLOČI PRAVOKOTNE KOORDINATE TOČKE NA KARTI

Page 198: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-10

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 199: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-11

Predmet: NAVIGACIJA – TOPOGRAFIJA 2

Individualna veščina: LOCIRAJ CILJ S PRAVOKOTNIMI KOORDINATAMI

SVV-2-06-002Priprave za preverjanje:

Priprava: Na mestu preverjanja poskrbi, da bo cilj na zemljišču dovolj dobro viden – vojaku ga pokaži. Poskrbi, da bo na mestu preverjanja vsa potrebna oprema, ki je opisana v pogojih izvedbe.Poskrbi, da bo vsa oprema brezhibna.

Razlaga: Ocenjevanemu pokaži cilj. Povej mu, da mora pokazanemu cilju določiti 6 ali 8-mestne pravokotne koordinate. Ko nalogo opravi, naj ti rezultat jasno in glasno poroča.Zapomni si: Poskrbi, da bo vojak ki ga preverjaš natančno vedel, kaj želiš od njega.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.SPOROČENE PRAVOKOTNE KOORDINATE CILJA NE ODSTOPAJO ZA VEČ KOT +/- 250m -od dejanskega položaja cilja.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 200: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-12

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 201: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-13

Predmet: NAVIGACIJA – TOPOGRAFIJA 2

Individualna veščina:

SVV-2-06-003 ANALIZA ZEMLJIŠČA IN VREMENA071-331-0820 Analyze Terrain

Pogoji izvedbe: Podana ti je taktična situacija, ki vključuje določeno pot/ruto ali lokacijo na zemljišču, ali na karti. Na voljo imaš standardno vojaško karto aktualnega območja v merilu 1:50,000 in 24-urno vremensko poročilo (iz višjega operativnega povelja za delovanje, ali od S2).

Standardi: Analiziraj določeno pot/ruto ali lokacijo in vreme v 6+1 točkah, ki jasno opisujejo kako posamično vplivajo na potek naloge.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

Zapomni si: Za pomoč pri analizi zemljišča in vremena, uporabljamo kratico OKOKA-V: O – OPAZOVANJE in SEKTORJI OGNJA K – KRITJE in ZAŠČITA O – OVIRE K – KLJUČNO ZEMLJIŠČE A – AVENIJE (POTI) PRISTOPA V – VREME

OPAZOVANJE IN SEKTORJI OGNJA.

Upoštevaj zahtevo po čim boljši oziroma čim manjši preglednosti zemljišča z zahtevo po doseganju oziroma preprečevanju učinkov maksimalnih dometov orožij, ki so ti na razpolago.

a. Učinkovito opazovanje je pogojeno s zemljiščem, ki ti mora omogočati locirati sovražnika. To lahko počneš vizualno, ali s pomočjo opazovalnih naprav. Najbolj učinkovito opazovanje praviloma nudijo najvišje ležeče zemljiške značilnosti v območju. Učinek vidljivosti na opazovanje se analizira predvsem s vremenskimi razmerami – saj se vidljivost spreminja s vremenom.

b. Zemljišče vpliva tudi na učinkovitost ognjenega delovanja iz direktnih in indirektnih orožij. Učinek na ogenj iz indirektnih orožij je večinoma pogojen s zemljiškimi pogoji v območju ciljev. Učinek na ogenj iz direktnih orožij, pa je večinoma pogojen s zemljiškimi pogoji med orožji in cilji.

c. Identificirati moraš tiste zemljiške značilnosti okoli in znotraj območja tvojega delovanja, ki lastnim silam, ali sovražniku nudijo učinkovito opazovanje in ognjeno delovanje. Rezultate tvoje analize opazovanja in ognjenega delovanja moraš upoštevati tudi pri analizi kritja in zaščite (Točka – 2), pri analizi ključnega zemljišča (Točka – 4) in tudi pri kasnejši analizi sovražnikovih sil.

2.

KRITJE IN ZAŠČITA.

Ugotoviti moraš, kateri deli zemljišča lahko nudijo naravno zaščito in kritje pred izstrelki in onemogočajo opazovanje.

a. Kritje nam lahko nudijo zemljiške značilnosti, vegetacija (gozdovi, grmičevje, ali kultivirana/obdelana vegetacija), ali vsakršne druge značilnosti, ki onemogočajo učinkovito opazovanje. Kritje nam nujno ne omogoča zaščite; ali če smo zakriti, še ne pomeni, da smo tudi zaščiteni.

b. Zaščito nam lahko nudijo naravne in/ali umetno zgrajene zemljiške značilnosti. Območja, ki nudijo zaščito pred direktnim ognjem lahko, ali pa tudi ne nudijo tudi zaščite pred indirektnim ognjem. Večina zemljiških značilnosti, ki nudijo zaščito, nudijo hkrati tudi kritje.

Page 202: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-14

3.

OVIRE.Zanimajo te že obstoječe naravne ovire, kot tudi ovire, ki jih je postavil nasprotnik oziroma smo jih postavili sami in s katerimi bomo pridobili določeno taktično prednost na bojišču.

a. Ovira je vsaka naravna ali umetno zgrajena zemljiška značilnost, ki zaustavlja, upočasnjuje ali preprečuje vojaške premike.

b. Vrsta naloge vpliva na stopnjo pozornosti, ki jo moramo posvetiti oviram v območju delovanja.

c. Ovire lahko predstavljajo prednosti ali pomanjkljivosti. Na primer; ovire, ki ležijo pravokotno na smeri napada, predstavljajo prednost za branilca – saj bodo upočasnile, ali kanalizirale napadalca. Ovire, ki pa ležijo vzporedno na smeri napada, pa lahko pomagajo ščititi boke napadalca.

4.

KLJUČNO ZEMLJIŠČE.

Ugotoviti moraš kje je področje, ki lahko ključno vpliva na izvedbo naloge.

Ključne zemljiške značilnosti so vsakršne točke, ali območja, katerih zavzetje ali nadzorovanje le-teh nudijo izrazite prednosti. Zavzetje zemljišča pomeni fizično okupacijo zemljišča. Nadzorovanje zemljišča pa lahko, ali pa tudi ne pomeni hkrati tudi fizične okupacije zemljišča. Izbira ključnih zemljišč je odvisna od stopnje poveljevanja, od vrste enote in od naloge, ki jo enota mora opraviti.

5.

AVENIJE POTI (PRISTOPA).

Zanima te, v kakšne formacije lahko prisili zemljišče nas ali nasprotnika, oziroma kje so najverjetnejše smeri premikov.

a. Avenija pristopa je izbrana pot/ruta določene vojaške sile za dospetje do določenega cilja, ali do določenega ključnega zemljišča, oziroma območja. Da lahko pot/ruto imenujemo za avenijo pristopa, mora biti pot/ruta dovolj široka za bojno razvitje vojaške enote, ki jo uporablja.

b. Analiza avenije pristopa je bazirana izključno na naslednjih zemljiških pogojih:(1) Opazovanje in ognjeno delovanje. Avenija pristopa mora enoti ki jo uporablja

nuditi učinkovito opazovanje in ognjeno delovanje enote.(2) Kritje in zaščita. Avenija pristopa mora enoti ki jo uporablja nuditi učinkovito kritje

(prikritost) in zaščito. Ta pogoj je velikokrat v nasprotju s učinkovitim opazovanjem in ognjenim delovanjem enote

(3) Ovire. Avenija pristopa se izogiba oviram, ki ležijo pravokotno na smeri napredovanja.

(4) Uporaba ključnega zemljišča.(5) Zadosten manevrski prostor.(6) Premik brez večjih težav (udobnost / hitrost).

6.

VREMENSKE RAZMERE.Praviloma velja 24 urna napoved, prejeta iz višjega povelja za delovanje oziroma koordinacije s S2 in opišemo kako to vpliva na nasprotnika in lastne sile.

DAN:_______________

SONČNI VZHOD

SONČNI ZAHOD

ZAČETEK KONECDNEVNA SVETLOBA

MIN. MAX.TEMPERATURA

SMER MOČVETER

O

Page 203: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-15

Predmet: NAVIGACIJA – TOPOGRAFIJA 2

Individualna veščina: ANALIZA ZEMLJIŠČA IN VREMENA

SVV-2-06-003Priprave za preverjanje:

Priprava: Ocenjevanemu vojaku določi taktično nalogo, ki vključuje določeno pot/ruto ali lokacijo na zemljišču, ali na karti. Vojaku zagotovi standardno vojaško karto aktualnega območja v merilu 1:50,000 in 24-urno vremensko poročilo (iz višjega operativnega povelja za delovanje, ali od S2).

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da mora izvesti analizo določene poti/rute ali lokacije in vremenskih razmer v 6+1 točkah, ki morajo jasno opisati kako le-te posamično vplivajo na nalogo.

Zapomni si: Poskrbi, da bo vojak ki ga preverjaš natančno vedel, kaj želiš od njega.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

IDENTIFICIRA UČINKE ZEMLJIŠČA NA OPAZOVANJE IN SEKTORJE OGNJA.Upošteva zahtevo po čim boljši oziroma čim manjši preglednosti zemljišča z zahtevo po doseganju oziroma preprečevanju učinkov maksimalnih dometov orožij, ki so mu na razpolago.

2.

IDENTIFICIRA ZEMLJIŠKE ZNAČILNOSTI, KI MU POLEG DOLOČENE POTI, ali POLEG DOLOČENEGA POLOŽAJA NUDIJO KRITJE IN ZAŠČITO.Ugotovi, kateri deli zemljišča lahko nudijo naravno zaščito in kritje pred izstrelki in onemogočajo opazovanje.

3.

IDENTIFICIRA OVIRE, KI MU LAHKO POLEG DOLOČENE POTI, ali POLEG DOLOČENEGA POLOŽAJA NUDIJO PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI.Pozoren je na že obstoječe naravne ovire, kot tudi na ovire, ki jih je postavil nasprotnik oziroma jih je postavil sam in s katerimi bo pridobili določeno taktično prednost na bojišču.

4.IDENTIFICIRA KLJUČNA ZEMLJIŠČA POLEG DOLOČENE POTI, ali POLEG DOLOČENEGA POLOŽAJA.Ugotovi, kje je področje, ki lahko ključno vpliva na izvedbo njegove naloge.

5.IDENTIFICIRA NAJBOLJ PRIMERNO AVENIJO PRISTOPA.Ugotovi, v kakšne formacije lahko prisili zemljišče njega ali nasprotnika, oziroma kje so najverjetnejše smeri premikov.

6.IDENTIFICIRA UČINKE VREMENSKIH RAZMER NA NJEGOVO NALOGO.S pomočjo 24 urne vremenske napovedi, ki jo je prejel iz višjega povelja za delovanje, oziroma koordinacije s S2, opiše kako bo vreme vplivalo na nasprotnika in lastne sile.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 204: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-16

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 205: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-17

Predmet: NAVIGACIJA – TOPOGRAFIJA 2

Individualna veščina:

SVV-2-06-004 UPORABA PROSOJNICE (OVERLAY)071-329-1019 Use a Map Overlay

Pogoji izvedbe: Na voljo imaš standardno vojaško karto in prosojnico (na nivoju čete).Standardi: Prosojnico pravilno poravnaj s karto, identificiraj vse grafične simbole in informacije na prosojnici.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1. IZ TABELE »INFO« NA LEVEM ROBU PROSOJNICE ODČITAJ PODATKE, KATERO KARTO POTREBUJEŠ. - pripravi ustrezno vojaško karto.2. NA KARTI LOCIRAJ TOČKE, KJER SE KRIŽAJO KOORDINATE – KI SE UJEMAJO Z KOORDINATNIMI REGISTRI, KI SO Z KRIŽI OZNAČENI NA PROSOJNICI.3. PROSOJNICO POLOŽI NA KARTO, TAKO DA SE OZNAKE KOORDINATNIH REGISTROV POPOLNOMA UJEMAJO Z TOČKAMI, KJER SE NA KARTI KRIŽAJO KOORDINATE. (slika 1).

Slika 1. Registracija prosojnice.

4. NA PROSOJNICI IDENTIFICIRAJ GRAFIČNE SIMBOLE (poznavanje pomena simbolov).

a. OSNOVNI SIMBOLI (slika 2).

Slika 2. Osnovni simboli.

Page 206: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-18

b. Simboli enot. (slika 3).

Velikost enote

Slika 3. Sestava simbola enote.

c. Velikost enot. (slika 4).

Slika 4. Velikost enote.

d. Simboli rodov / služb. (slika 5).

Slika 5. Simboli rodov / služb.

e. Prekinjene (črtkane) linije prikazujejo predvidene / bodoče lokacije / položajev (slika 6).

Slika 6. Predvideni ali bodoči položaji.

Oznaka enote Rod Nadrejena enota oz. enota kateri pripada podenota

Page 207: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-19

f. Mere taktičnega nadzora / Premiki in aktivnosti (slika 8).

Slika 8. Simboli taktičnega nadzora.

g. Simboli za oborožitev (slika 9).

Slika 9. Simboli za oborožitev.

Page 208: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-20

h. Oklepna vozila (slika 10).

Slika 10. Simboli za oklepna vozila. (CFV – Lahko oklepno bojno vozilo / Cavalry)

i. Fortifikacije in ovire (slika 11).

Slika 11. Fortifikacije (utrdbe), in ovire.

j. Žične ovire (slika 12).

Slika 12. Simboli za taktične žične ovire.

k. Mine (slika 13).

Slika 13. Simboli za mine.

l. Simboli za indirektni (posredni) ogenj (slika 14).

Slika 14. Simboli za indirektni (posredni) ogenj.

Page 209: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-21

Predmet: NAVIGACIJA – TOPOGRAFIJA 2

Individualna veščina: UPORABA PROSOJNICE (OVERLAY)

SVV-2-06-004

Priprave za preverjanje: Priprava: Za preverjanje zagotovi standardno vojaško karto in izdelano prosojnico za četni nivo.

Razlaga: Ocenjevanemu pove, da mora pravilno položiti / registrirati prosojnico na karto in da mora razložiti pomen grafičnih simbolov. Poznati mora vse informacije, ki mu jih pokažeš na prosojnici.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.IZ TABELE »INFO« NA LEVEM ROBU PROSOJNICE ODČITA VSE POTREBNE PODATKE.

2. PRAVILNO REGISTRIRA PROSOJNICO.

3. IZ PROSOJNICE ODČITA STOPNJO ZAUPNOSTI.

4. POZNA POMEN VSEH GRAFIČNIH SIMBOLOV NA PROSOJNICI.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki:DODATEK 1: Primer PROSOJNICE / obrazec.

Page 210: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-22

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 211: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-23

OSNOVNA SMER: KRATKE KODNE BESEDE:KT Smer Razdalje Kodne besede Pomen Kodne besede Pomen

REZERVNA SMER:

FREKVENCE:Enota Osn. Frekv. Rez. Frekv.

KLICNI ZNAKI:Enota Klicni znak

STOPNJA ZAUPNOSTI

INFO:Pripravil:Enota:Datum:Ime karte:Stran karte:Serija karte:Merilo:Čas odhoda:Čas vrnitve:

Namen naloge:

LEGENDA:

SEZNAM CILJEV:Številka Lokacija Opis Opombe

Stopnja zaupnostiTISK NA PROSOJNICO!

Page 212: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] F-24

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 213: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-1

G.PREDMET 07 - POSTOPKI IN RAVNANJE S ŽRTVAMI 2

VSEBINA

G. PREDMET 07 - POSTOPKI IN RAVNANJE S ŽRTVAMI 2----------------------------------- G-1

SVV-2-07-001 POKOP ČLOVEŠKIH OSTANKOV / TRUPLA V KRIZNIH RAZMERAH --------------------------- G-3OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G-5

SVV-2-07-002 EVAKUACIJA ČLOVEŠKIH OSTANKOV / TRUPEL -------------------------------------------------- G-11OCENJEVALNI KARTON ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- G-13

SVV-2-07-003 IZDELAJ IN POSREDUJ POROČILO O ŽRTVAH (IZGUBAH) ------------------------------------- G-15OCENJEVALNI KARTON ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- G-17

Page 214: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 215: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-3

Predmet: POSTOPKI IN RAVNANJE S ŽRTVAMI 2

Individualna veščina:

SVV-2-07-001 POKOP ČLOVEŠKIH OSTANKOV / TRUPLA V KRIZNIH RAZMERAH101-515-1997 / STANAG 2070(4)

Pogoji izvedbe: Si poveljujoči enoti, v taktični situaciji. Od poveljujočega podčastnika / častnika dobiš navodila / ukaz za pokop človeških trupel/ostankov, ustrezno orodje, vreče za trupla, primerno embalažo za osebne predmete (kontejner / ali v skrajni sili pločevinka ali steklenica), pravokotne koordinate mesta ostankov in transportno vozilo. Na voljo imaš ognjeno skupino / oddelek.

Standardi: Po sprejetju ustreznih pooblastil od nadrejenega poveljstva, si ustrezno poskrbel za človeške ostanke.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

Zapomni si: Ta veščina opisuje in predpisuje način pokopa trupel (so-borcev / sovražnikovihvojakov / civilistov) v kriznih razmerah, ter postopke, ki jih je pri tem potrebno upoštevati – da bo mogoč kasnejši izkop.

1. GLEDE NA SITUACIJO IN ŠTEVILO TRUPEL, DOLOČI VRSTO POKOPA.

a. NUJNI POKOP – na samem bojišču, ko razmere ne dopuščajo pokopa na pokopališču.b. SKUPINSKI POKOP – pokop dveh ali več neidentificiranih posameznih človeških ostankov.c. MASOVNI POKOP – pokop večjega števila trupel v skupinski grob.

2. IZBOR USTREZNE LOKACIJE ZA POKOP.

(1) Če je le mogoče, naj bodo trupla (če jih je več) pokopana v ločenih grobovih, ki naj ne bodo razpršeni.

(2) Grobovi morajo biti ločeni – glede na narodnost žrtev.

(3) Mesto za pokop mora biti dovolj veliko za truplo in naj bo blizu mesta smrti.

(4) Mesto pokopa naj bo na višje ležečem zemljišču – izogibaj se območij, ki jih lahko poplavijo meteorne vode (npr. globeli in vrtače).

(5) Ne kopaj v bližini vodnih zajetij / izvirov pitne vode.

(6) Izberi takšno mesto za pokop, ki bo čim bolj varno pred živalmi (potepuški psi) in pred plenjenjem.

(7) Izberi takšno mesto, ki omogoča izkop vsaj 1m v globino.

(8) Mesto za pokop mora omogočati kasnejši izkop, identifikacijo in lahek dostop.

3. IZVEDBA POKOPA. a. Grobovi naj bodo globoki vsaj 1 meter. Če je le mogoče naj bodo trupla zavita v vrečo, pelerino,

odejo.

b. Kadarkoli je le mogoče naj se izvede krajša pogrebna slovesnost, ustrezne veroizpovedi (če je le-ta znana). V izvedbo se vključi osebje VVIK.

Posebni primeri:

a. Smrt civilistov: Ne-vojskujoče osebe zavezniških sil se pokopljejo na enak način kot vojaško osebje. Lokalno skupnost je potrebno vzpodbuditi k temu, da pokoplje svoje umrle. Če to ni mogoče pokop izvedejo zavezniške sile.

b. Neidentificirani umrli:Pokopljejo se kot ostali. V poročilo (glej DODATEK 1) se v rubriko ime vpiše NEZNAN. Natančno se mora zabeležiti vse informacije, ki so kakorkoli koristne za kasnejšo identifikacijo. Potrebno je priložiti čim natančnejši fizični, posebej zobni opis in če je mogoče, vzeti tudi prsten odtise. Potrebno je navesti tudi čim natančnejše podatke o oznakah na uniformi, opremi, vozilih in zračnih plovilih ter podrobnosti o identificiranih umrlih v bližini.

Page 216: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-4

4. OZNAČEVANJE GROBOV.

(1) Grobovi so označeni s primernim in dovolj visokim verskim obeležjem. (2) Ob vznožju grobov mora biti do ½ vkopana in poveznjena steklenica, pločevinka ali druga

primerna posoda, ki vsebuje zapis z naslednjimi razpoložljivimi podatki: ime, priimek, čin, položaj, spol, identifikacijska ploščica-vgravirana EMŠO, država, enota, kraj rojstva, datum in vzrok smrti, datum pokopa, kdo je izvedel pokop, veroizpoved, vrsta kontaminacije (če je potrebno).

c. V primeru skupinskih in masovnih pokopov se mora obeležje s podatki postaviti na vse robove groba in navesti zaporedno mesto (trupla) od roba in število ostankov.

d. V primeru kontaminiranih ostankov mora biti podatek o tem naveden skladno s STANAG 2002 (Opozorilni znaki za označevanje kontaminiranih ali nevarnih področij). Za dodatne informacije glej DODATEK 2.

4. PREDPISANO DOKUMENTIRANJE POKOPA.

V vseh primerih pokopov v kriznih razmerah mora enota izpolniti poročilo (glej DODATEK 1). Število kopij poročila bo odvisna od trenutnih okoliščin. Kot minimum pa velja:

(1) Ko se izvede pokop pripadnikov zavezniških držav se kopijo poročila pošlje pristojnemu NATO poveljstvu. Le-to ga bo posredovalo poveljstvu sil države članice iz katere je pokojni.

(2) Poročilo o smrti pripadnikov nasprotnikovih sil se pošlje njihovemu poveljstvu in poveljstvu države, katere sile so izvedle pokop.

5. RAVNANJE S OSEBNIMI PREDMETI MRTVIH.

(1) Z izjemo umrlega osebja ZDA se vse osebne predmete (vključno z vsemi osebnimi in službenimi dokumenti) loči od posmrtnih ostankov in se jih shrani v primeren zabojnik.

(2) Ena identifikacijska ploščica se mora pokopati s truplom, druga se shrani v zabojnik z osebnimi dokumenti.

(3) V primeru osebja ZDA se vsi osebni predmeti in ena identifikacijska ploščica pokopljejo z ostanki, druga ploščica se pritrdi na obeležje groba.

(4) Izdelati je potrebno seznam vseh osebnih dokumentov, katerega mora preveriti in podpisati poveljujoči in ga priložiti k zabojniku z osebnimi predmeti.

(5) Pripadniki ene države, ki izvajajo pokop pripadnika druge države morajo poslati zabojnik z osebnimi predmeti na naslednji način: Smrt zaveznikov: razen v primerih osebja ZDA (glej točko (1)) se osebni predmeti pošljejo

po običajni logistični poti do točke, kjer se jih lahko preda pristojnim oblastem države pokojnega.

Smrt pripadnikov nasprotnikov sil: z osebnimi predmeti se ravna po pravilih države članice, ki izvaja pokop.

Page 217: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-5

Predmet: POSTOPKI IN RAVNANJE S ŽRTVAMI 2

Individualna veščina: POKOP ČLOVEŠKIH OSTANKOV / TRUPLA V KRIZNIH RAZMERAHSVV-2-07-001

Priprave za preverjanje:

Priprava: Ocenjevanemu razloži situacijo, zagotovi vsa potrebna MTS in orodje, prazne obrazce za izdelavo poročila o pokopu. Ker je popolnoma jasno, da se ta veščina zelo težko ocenjuje popolnoma objektivno (praktično), je dovolj, če ocenjevani zna razložiti vse zahtevane postopke.

Razlaga vojakom: Ocenjevani naj ti opiše vse postopke pri pokopu človeških ostankov / trupel. Če imaš na voljo ustrezna šolska (simulacijska) sredstva, lahko od ocenjevanega zahtevaš tudi praktični prikaz nekaterih postopkov. To veščino je na primer zelo interesantno preverjati kot del usposabljanja taktičnih postopkov med več-dnevnim patruljiranjem.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

GLEDE NA SITUACIJO IN ŠTEVILO TRUPEL, DOLOČI VRSTO POKOPA.(1) NUJNI POKOP – na samem bojišču, ko razmere ne dopuščajo pokopa na pokopališču.(2) SKUPINSKI POKOP – pokop dveh ali več neidentificiranih posameznih človeških

ostankov.(3) MASOVNI POKOP – pokop večjega števila trupel v skupinski grob.

2.

IZBERE USTREZNO LOKACIJO ZA POKOP.(1) Če je le mogoče, so trupla (če jih je več) pokopana v ločenih grobovih.(2) Grobovi so med seboj ločeni – glede na narodnost žrtev.(3) Mesto za pokop je dovolj veliko za truplo in je blizu mesta smrti.(4) Mesto pokopa je na višje ležečem zemljišču (varno pred meteornimi vodami).(5) V bližini mesta pokopa ni vodnih zajetij / izvirov pitne vode.(6) Mesto za pokop omogoča kasnejši izkop, identifikacijo in lahek dostop.

3.

IZVEDBA POKOPA. (1) Grobovi so globoki vsaj 1 meter.(2) Trupla so zavita v vrečo, pelerino, odejo. (3) Če je bilo (glede na situacijo) možno, je pri pokopu sodelovalo osebje VVIK.

POKOP CIVILISTOV:(1) Če pokopa ni izvedla lokalna skupnost, so trupla civilistov pokopana na enak način kot

vojaško osebje.

POKOP NEIDENTIFICIRANIH TRUPEL:(1) Pokopana na enak način kot ostala. (2) V poročilo o pokopu je v rubriko ime vpisal NEZNAN. (3) Zabeležil je vse razpoložljive informacije, ki so kakorkoli koristne za kasnejšo identifikacijo.

4.

OZNAČI GROBOVE. (1) Grobovi so označeni s primernim in dovolj visokim verskim obeležjem. (2) Ob vznožju grobov je do ½ vkopana in poveznjena steklenica, pločevinka ali druga

primerna posoda, ki vsebuje zapis z naslednjimi razpoložljivimi podatki (ime/priimek,čin/položaj, spol, identifikacijska ploščica-vgravirana EMŠO, država, enota,kraj rojstva, datum in vzrok smrti, datum pokopa, kdo je izvedel pokop, veroizpoved, vrstakontaminacije - če je potrebno).

SKUPINSKI / MASOVNI GROBOVI:(1) Obeležje s podatki je postavljeno na vseh robovih groba.(2) Od roba groba so navedena zaporedna mesta pokopanih trupel / število ostankov.

GROBOVI S KONTAMINIRANIMI TRUPLI / ČLOVEŠKIMI OSTANKI:(1) V primeru kontaminiranih ostankov je podatek o kontaminaciji naveden skladno s

STANAG 2002 (Opozorilni znaki za označevanje kontaminiranih ali nevarnih področij).

5. DOKUMENTIRA POKOP - Izpolni poročilo o pokopu.

Page 218: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-6

6.

IZVEDENI POSTOPKI S OSEBNIMI PREDMETI MRTVIH.

(1) Vse osebne predmete (vključno z vsemi osebnimi in službenimi dokumenti) loči od posmrtnih ostankov in jih shrani v primeren zabojnik.

(2) Ena identifikacijska ploščica je pokopana s truplom, druga je shranjena v zabojnik z osebnimi dokumenti.

(3) Izdela seznam o vseh osebnih dokumentih (katerega bo kasneje preveri in podpisalpoveljujoči in ga priložil k zabojniku z osebnimi predmeti).

OSEBJE ZDA - vsi osebni predmeti in ena identifikacijska ploščica je pokopana s truplom, druga ploščica je pritrjena na obeležje groba.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

DODATKI:

DODATEK 1: POROČILO O POKOPU V IZREDNIH RAZMERAH

DODATEK 2: POKOPI V PRIMERU JRKB KONTAMINIRANIH ŽRTEV

Page 219: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-7

DODATEK 1 : POROČILO O POKOPU V IZREDNIH RAMERAH

PRVA STRAN1. KODNO IME OPERACIJE

(če je potrebno)

2. ZVEZNI DOKUMENTI(če je potrebno - detajli o ostalih dokumentih, ki se nanašajo na poročilo)

3. DATUM / URA(Datum in ura izdelave poročila)

4. ORGANIZACIJA OSEBE, KI JE IZPOLNILA POROČILO (Enota, narodnost – kontingent, vloga, prpadnost osebe, ki je izdelala poročilo)

5. ZVEZNE KARTE(abecedna identifikacija vseh kart, ki se nanašajo na poročilo)

6. PODATKI O ENOTI, KI JE IZVEDLA POKOP

a. ID Enote(ime / naziv enote, ki je izvedla pokop)

b. Čin / Položaj vodje(čin, položaj nadzornega vodje)

c. Ime & Priimek vodje(ime in priimek nadzornega vodje)

7. PODATKI O LOKACIJI POKOPA

a. Področje pokopa(Država, pokrajina in/ali področje pokopa)

b. Pravokotne koordinate(UTM grid koordinate mesta pokopa)

c. Geo-položaj(dodatni podatki za pojasnitev – ime bližnjega mesta, naselja s 4-številčnimi UTM koordinatami)

d. Referenčna točka(če je potrebno – opis vidnega/izstopajočega objekta v bližini mesta pokopa)

e. Smer(če je bila uporabljena referenčna točka – podatki o smeri (v stopinjah) do mesta pokopa)

f. Razdalja(če je bila uporabljena referenčna točka – podatki o razdalji (v metrih) do mesta pokopa)

8. DETAJLI O MESTU POKOPA

a. Številka mesta pokopa(numerična identifikacija – zaporedna številka posamičnega, ali skupinskega groba)

b. Datum pokopa(dan, mesec in leto pokopa)

c. Vrsta kontaminacije Potrditev / zavrnitev kontaminacije s uporabo naslednjih kod:

BIO / KEM / RAD / NEZNANO / BREZ

9. ŠTEVILO TRUPEL

a. Identificirana

(točno število vseh identificiranih trupel na mestu pokopa)

b. Ne-identificirana(točno število vseh ne-identificiranih trupel na mestu pokopa)

Page 220: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-8

HRBTA STRAN

10. IDENTIFICIRANA TRUPLA - POSAMEZNIK

a. Nacionalnost(podatki o nacionalnosti mrtvega – uporaba KOD / kratic; SLO, ZDA, VB, ITA…)

b. Ime in Priimek(celotno ime in priimek mrtvega)

c. Spol(MOŠKI / ŽENSKI)

d. ID Številka(vojaška ali civilna osebna identifikacijska številka)

e. Podatki o osebnih predmetih Podatki – ali so bili osebni predmeti pokopani s truplom (POKOPANI), ali predani pooblaščeni osebi (PREDANI).

f. Čin(Čin mrtvega – če gre za vojaško osebo in če je znano; uporaba kratic)

g. Veroizpoved(če je znano)

h. Enota(Če gre za vojaško osebo in če je znano)

i. Datum rojstva(če je znano – dan / mesec / leto rojstva)

j. Datum smrti(če je znano - natančen datum smrti. Če ni znano – najbližja ocena datuma smrti)

k. Vzrok smrti(detajli o vzroku smrti – uporaba pooblaščenih kratic STANAG 2050)

11. POROČEVALEC / PRIJAVNIK

a. Čin(Čin osebe, ki je zabeležila osebne podatke o truplu/mrtvemu)

b. Ime & Priimek(Ime in priimek osebe, ki je zabeležila osebne podatke o truplu/mrtvemu)

12. NE-IDENTIFICIRANA TRUPLA – POSAMEZNIK

a. Nacionalnost(Če so znani podatki o nacionalnosti mrtvega – uporaba KOD / kratic; SLO, ZDA, VB, ITA…)

b. Spol(MOŠKI / ŽENSKI)

c. Datum smrti(če je znano - natančen datum smrti. Če ni znano – najbližja ocena datuma smrti)

d. Vzrok smrti(detajli o vzroku smrti – uporaba pooblaščenih kratic STANAG 2050)

e. Podatki o osebnih predmetih Podatki – ali so bili osebni predmeti pokopani s truplom (POKOPANI), ali predani pooblaščeni osebi (PREDANI).

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE POROČILA

1. Za vsakega posameznega mrtvega / truplo uporabi NOVO (posamezno poročilo / obrazec).2. Nazivi krajev in imena posameznikov vpiši s VELIKIMI ČRKAMI.3. Če kakšen podatek ni znan, vpiši NEZNANO.4. Neizpolnjene okvirčke prečrtaj.5. Vojaška ID številka se mora ujemati s ID številko na matrikuli.6. V primeru neznanega vzroka smrti, je potrebno zbrati čim več razpoložljivih podatkov: Detajli o uniformi, o opremi / vozilih, ki so v bližini trupla.

STANAG 2070(4)

Page 221: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-9

DODATEK 2: POKOPI V PRIMERU JRKB KONTAMINIRANIH ŽRTEV

POKOPI V PRIMERUNUKLEARNE, BIOLOŠKE IN KEMIČNO KONTAMINIRANE ŽRTVE

SPLOŠNO:Ta dodatek poda dodatno informacijo glede procedur za nujne pokope JRKB kontaminirane žrtve.

ISKANJE VZROKA SMRTI(1) Da bi se rokovalo z kontaminiranimi žrtvami s čim manjšim rizikom, je potrebno poznati vzrok smrti in vsak

mogoč strup, ki bi bil lahko prisoten v okolju, v času nastopa smrti. Strup mora biti glede na čas smrti znan in zapisan.

(2) V kontekstu nastopa smrti povzročenih od JRKB, lahko smrt nastopi tudi od gama in nevtronskega sevanja: vztrajnih in ne-vztrajnih CW agensov; strupov in mikroorganizmov.

(3) Glavno nevarnost pri rokovanju s posmrtnimi ostanki povzročajo odporni kontaminanti, ki so našteti spodaj. Lahko se pojavljajo v obliki radioaktivnega prahu, CW agensov, strupov in živih mikroorganizmov ( vključno z sporami).

TIPI NEVARNOSTI(1) NUKLEARNA Lahko se zgodi, da žrtve umrejo zunaj radioaktivnega območja. Najverjetnejša nevarnost bi

bila zaradi radioaktivnega prahu na koži in oblačilih. Osebje, ki se ukvarja z posmrtnimi ostanki mora nositi gumijaste rokavice, negorljiv predpasnik, zaščitne škornje, zaščito dihali in zaščitna pregrinjala, ki se lahko operejo ali zavržejo. Radioaktivna detekcija je potrebna ves čas. Glavno nevarnost pa lahko povzroči nehote radioaktiven prah, ki se lahko sprosti pri rokovanju z posmrtnimi ostanki in se ga lahko posredno vdihuje. Zato se morajo posmrtni ostanki spraviti v posmrtne vreče, kar se da hitro. Po pokopu mora osebje dekontaminirati svoje roke in pregrinjala z pranjem in odstranitvijo. Detekcija radioaktivnosti se izvaja ves čas. Nivo strupov, ki pridejo v stik z kožo je verjetno tako nizek, da je nepotrebno dekontaminirati posmrtne ostanke, pokojnikova oblačila ali osebne predmete.

(2) KEMIČNA Nevarnost je verjetno povzročena z tekočimi živčnimi in kožnimi strupi. Kožni strupi in nekateri živčni strupi lahko ostanejo v prsti nespremenjeni več mesecev ali celo let. Glavno nevarnost povzroča toksično okolje v katerem se giblje osebje, ki se ukvarja z posmrtnimi ostanki. Osebje mora ves čas nositi kompletno zaščitno opremo. Specialisti za JRKB bi morali poskusiti ugotoviti agense za kasnejšo dokumentiranje. Malo verjetno je, da bi žrtve že bile dekontaminirane. Uporaba posmrtnih vreč je potrebna, da se lahko zagotovi, da posmrtni ostanki ne postanejo vzrok širjenja strupov, ki bi lahko prešli v vodo in dodatno kontaminirali območje. Takšna vreča pa prav tako nudi zaščito osebju pred kontaminiranimi posmrtnimi ostanki, katere transportirajo na bolj trajno mesto pokopa. V primeru kontaminiranih posmrtnih ostankov, ki se položijo v vreče, morajo biti le-te iz takšnega materiala, ki je odporen na agense in se da popolnoma zapreti. Vreča mora biti primerno označena, da se vidi da gre za nevarno vsebino.

(3) BIOLOŠKO Živi mikroorganizmi, predvsem spore lahko vztrajajo dolgo časa in lahko predstavljajo infekcijsko nevarnost. Zaščita dihal, rokavice in zaščitna obleka so nujna, razen, če medicinsko osebje ne določi drugače. Da bi zmanjšali riziko pred uhajanjem spor v ozračje je potrebno posmrtne ostanke čim prej dati v vrečo.

DOKUMENTACIJA (1) Kritične zahteve za omejevanje problemov so zapiski kdaj in kje je bil napad z biološkim orožjem,

razsežnost nevarnega območja, trajanje, ko je bilo območje ocenjeno kot nevarno in najbolj pomembno kdaj so bile žrtve ubite.

(2) Zadnja informacija je kritična za odpošiljanje posebnih ekip za odstranjevanje tistih žrtev, ki niso bila dekontaminirane. Ta informacija mora biti zapisana v enoti in na območju pokopa.

(3) NUJNO POROČILO O POKOPU: Podrobnosti o tipu kontaminacije in o vseh opravljenih nalogah, morajo biti zapisane (glej DODATEK 1 Poročilo-Točko 8-c) in d).

PRAVILI O MASOVNIH POKOPIH (1) V situacijah množičnih žrtev, ko je večje število pokojnikov, so procedure za nujne pokope že opredeljene.

Se pa lahko glede na situacijo prilagodijo. Če pride do te situacije se izkopljejo jarki kot jih opredeljuje STANAG.

(2) OBLAČILA. Ko so bile žrtve slečene in urejene, se morajo oblačila sežgati ali zakopati ločeno in sicer v zato primerno označenih jamah, v hermetično zaprtih vrečah, če okoliščine to omogočajo.

Page 222: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-10

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 223: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-11

Predmet: POSTOPKI IN RAVNANJE S ŽRTVAMI 2

Individualna veščina:

SVV-2-07-002 EVAKUACIJA ČLOVEŠKIH OSTANKOV / TRUPEL101-515-1998 Evacuate Isolated Remains

Pogoji izvedbe: Si poveljnik ognjene skupine/oddelka v taktični situaciji. Od nadrejenega podčastnika / častnika dobiš: navodila/ukaz za evakuacijo človeških trupel, standardno vojaško karto aktualnega območja, pravokotne koordinate mesta človeških ostankov/trupel, sredstva zvez, transportno vozilo, pribor za pisanje in prazen list papirja. Na voljo imaš svojo ognjeno skupino / oddelek.

Standardi: Trupla so ustrezno evakuirana do mesta, ki ga je določilo višje poveljstvo / odgovorne službe.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOVČloveški ostanki / trupla so bila že ustrezno označena, popisana; postopki z matrikulami padlih so že bili končani.

1. VZPOSTAVI ZBIRNO MESTO.a. Zabeleži pravokotne koordinate zbirnega mesta; uporabi GPS če je na voljo.b. Zavaruj zbirno mesto.c. Poskrbi, da bodo trupla prenesena na zbirno mesto, od koder bodo evakuirana. Položaj

trupel na nosilih med prenašanjem: z nogami naprej v smer premika.d. Vzpostavi zvezo z poveljstvom nadrejene enote in zahtevaj transport in vse potrebno za

evakuacijo trupel.

Zapomni si: Zahtevek za evakuacijo trupel mora vsebovati ŠTEVILO TRUPEL in LOKACIJO MESTA POBIRANJA (Zbirnega mesta). Za evakuacijo trupel so lahko uporabljena vsa razpoložljiva transportna sredstva (vozila, helikopterji).

e. Zbirno mesto zavaruj / zastraži in prepreči odtujitev osebnih predmetov in opreme, ter dostop nepooblaščenih oseb do trupel.

f. Če bo evakuacija izvedena z helikopterji, ustrezno označi pristajalno mesto.

2. EVAKUIRAJ TRUPLA in NJIHOVO OPREMO+OSEBNE PREDMETE.

a. Poskrbi, da bodo trupla v vozilih ustrezno pripravljena in zavarovana za transport.

Zapomni si: Trupla prenašamo v vozila in v helikopterje na nosilih z nogami naprej; v letala pa z glavo naprej!

b. Trupla med evakuacijo spremljaj do ustreznega/za to določenega mesta.

Zapomni si: Pri/med evakuacijo naj bo prisotna oseba, ki je/če je bila priča okoliščinam smrti posameznika. Ta oseba naj med evakuacijo varuje truplo in njene osebne predmete/opremo pred krajami in pred vstopom nepooblaščenih oseb v evakuacijsko vozilo!

Page 224: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-12

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 225: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-13

Predmet: POSTOPKI IN RAVNANJE S ŽRTVAMI 2

Individualna veščina: EVAKUACIJA ČLOVEŠKIH OSTANKOV / TRUPEL

SVV-2-07-002Priprave za preverjanje:

Priprava: Vse postopke morajo vojaki razložiti – te veščine ne uri/ocenjuj praktično!

Razlaga vojakom: Vojak naj ti opiše vse postopke pri evakuaciji človeških ostankov / trupel.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

VZPOSTAVI ZBIRNO MESTO:- trupla so bila pravilno prenešena na zbirno mesto, od koder bodo

evakuirana- zabeležil je pravokotne koordinate zbirnega mesta (uporabil je GPS, če je

na voljo)- vzpostavil je zvezo z poveljstvom nadrejene enote in oddal pravilni/popolni

zahtevek za evakuacijo trupel- zbirno mesto je zavaroval- če bo evakuacija izvedena z helikopterji, je ustrezno označil mesto

pristajanja

2. TRUPLA SO V VOZILIH USTREZNO ZAVAROVANA ZA TRANSPORT.

3.TRUPLA SO BILA EVAKUIRANA DO USTREZNEGA / ZA TO DOLOČENEGA MESTA.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 226: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-14

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 227: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-15

Predmet: POSTOPKI IN RAVNANJE S ŽRTVAMI 2

Individualna veščina:

SVV-2-07-003 IZDELAJ IN POSREDUJ POROČILO O ŽRTVAH (IZGUBAH)805C-PAD-2060 Report Casualties

Pogoji izvedbe: Na mestu preverjanja pripravi igralce-žrtve, prazen obrazec DA Form 1156, standardno vojaško karto aktualnega območja in pisalo.

Standardi: Obrazec je pravilno izpolnjen, v njem so zajeti vsi znani podatki (glede na scenarij preverjanja). Podatki so točni.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

Zapomni si: Obrazec DA Form 1156 je prvo / začetno poročilo o žrtvi in predstavlja velik pripomoček pri izdelavi in procesiranju nadaljnjih poročil in postopkov s žrtvami (višji nivoji linije poveljevanja). Ta obrazec je zadnja verzija izdaje in je hkrati tudi izjava očividca, oziroma priče incidenta. Oseba, ki ima o žrtvi in okoliščinah incidenta podatke iz »prve roke« (prisotnost na kraju in v času incidenta) je najbolj kompetentna za izdelavo prvega poročila o žrtvah.

PRIPRAVI OBRAZEC 1156 – POROČILO O IZGUBAH.

Zapomni si: Številke (rubrike) označene s zvezdico (*) predstavljajo minimalno zahtevane podatke za izdelavo in nadaljnjo posredovanje prvega poročila o žrtvah.

PRVA STRANa. Izpolni rubriko 1*: Identifikacijska številka MORS žrtve.b. Izpolni rubriko 2*: Ime in priimek žrtve.c. Rubrika RASA/NARODNOST/SPOL: Pusti prazno.d. Izpolni rubriko 3*: ČIN in DOLŽNOST žrtve; uporabljaj ustrezne kratice činov.e. Izpolni rubriko 4*: STATUS žrtve, prekrižaj ustrezno okence. Ali je žrtev civilist, vojaška

oseba, vojaški uslužbenec, pripadnik organizacije/firme, ki ima pogodbo s SV (pogodbenik). Če gre za kaj drugega, prekrižaj okence DRUGO in zraven pripiši naziv (npr. uslužbenec nevladnih organizacij-NVO, ali vladnih organizacij-VO…).

4.a. VED; Izpolni če poznaš katere VED-e ima žrtev; drugače pusti prazno. Vpisuj številke VED.

f. Izpolni rubriko 5*: Vpiši naziv službe. Če gre za pripadnika SV, vpiši SLOVENSKA VOJSKA. Če gre za pogodbenika vpiši IME FIRME / ORGANIZACIJE, če ne veš, vpiši NEZNANO.

g. Izpolni rubriko 6*: Vpiši enoto, kateri je žrtev pripadala – od nivoja čete naprej (npr. 10. MOTB / 3. MOTČ).

h. Izpolni rubriko 7*: Prekrižaj ustrezno okence; Povzročitelj incidenta (ali je incident/smrt povzročil sovražnik, ali prijateljske enote, ali nekdo/nekaj drugega).

i. Rubrika 8: STATUS žrtve - Pusti prazno. Izpolnjuje samo pooblaščeno medicinsko osebje (LR-lažje ranjen / TR-težje ranjen / ZTR-zelo težko ranjen). I 8.a.* Izpolni okoliščine smrti (če je žrtev umrla); ali je žrtev umrla med bojem, ali po

boju zaradi ran, ki jih je dobila med bojem, ali pa zaradi drugih razlogov, ki niso vezani na bojevanje.

8.b.* Izpolni okoliščine pogrešanosti; ali je bila žrtev zajeta, ali pa je razlog pogrešanosti neznan. Vpiši še datum, uro in kraj (zaželene so pravokotne koordinate) , kjer je bila žrtev nazadnje videna.

j. Rubrika 9: Zakonski stan žrtve: Pusti prazno.k. Izpolni rubriko 10: Incident v času službe; Prekrižaj ustrezno okence; ali se je incident

zgodil v času službe.

Page 228: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-16

l. Rubrika 11: Potrebna preiskava. Ta rubrika se nanaša na vse vrste preiskav, ki bodo potrebne za razjasnitev vseh okoliščin incidenta. Na primer; če je žrtev posledica smrtne nesreče, ki ni povezana s sovražnimi / bojnimi aktivnostmi, bo verjetno potrebna dodatna preiskava za razjasnitev okoliščin smrti.

Če si v dvomih - Pusti prazno.m. Izpolni Rubriko: Uporabljena zaščitna oprema / sredstva: Prekrižaj ustrezna okenca;

kakšno zaščitno opremo je na sebi imela / uporabljala žrtev v času incidenta (Taktični FRAG jopič, čelada, zaščitna očala)

n. Rubrika 11.a: Opis žrtve: Če imena in MORS ID žrtve ne poznamo, ali če nisi prepričan o njeni točni identifikaciji, vpiši približno ocenjeno starost, težo, višino, barvo las, barvo oči in raso žrtve.

Če imena in MORS ID žrtve ne poznamo opiši še zunanje identifikacijske znake žrtve (tetovaže, znamenja in/ali brazgotine; npr. tetovaža na nadlakti desne roke –kača z mečem, črne barve).

HRBTNA STRANo. Izpolni polje 12: Če je bila žrtev v času incidenta v kakšnem od navedenih vozil; prekrižaj

ustrezno okence. Če žrtev ni bila v vozilu – pusti prazno.p. Izpolni polje 13: Se nanaša na polje 12; položaj žrtve v vozilu v času incidenta. Če žrtev

ni bila v vozilu – pusti prazno.q. Izpolni rubriko 14*: Vpiši datum in uro incidenta (npr. 20 JUN 2007 / 14:30).r. Izpolni rubriko 15*: Vpiši lokacijo incidenta, vključno s pravokotnimi koordinatami lokacije

(npr. križišče MSR DOG in komunikacije CAT, severno od naselja Grabac / 34T DN 6875 2510).

s. Izpolni rubriko 16*: Povzročitelj poškodb / opis sile, ali orožja; prekrižaj ustrezno okence. Pomen kratic je na spodnjem desnem kotu obrazca 1156.

t. Izpolni rubriko 17*: Podroben opis dogodka / incidenta. S kratkimi stavki opiši vse podrobnosti, vezane na dogodek, oziroma incident. Ne dolgovezi. Bodi jasen in kratek.

u. Rubrike 18, 19, 20: Podatke pridobi s strani pooblaščenega medicinskega osebja. Podatki opisujejo v katero zdravstveno enoto je (če je) bila žrtev evakuirana, kdo je razglasil smrt, kje in kdaj.

v. Rubrika 21: Opisuje način identifikacije trupla / človeških ostankov (matrikula, našitki na uniformi, dokumenti, vizualna prepoznava, drugo..) in kdo je izvedel identifikacijo (ČIN, Ime in PRIIMEK, MORS ID). Ponavadi je to oseba, ki tudi izdeluje prvo poročilo o žrtvah.

w. Izpolni Podatke o izdelovalcu poročila: Vpiši svoje ime in priimek, čin, dolžnost in še podpis.

x. Na koncu vpiši še datum izdelave poročila.y. Potrditev in odobritev: Ko si poročilo izdelal, ga posreduj poveljniku čete. On je najnižji v

liniji poveljevanja, ki lahko potrdi in odobri poročilo, ter ga posreduje naprej.

2.POSREDUJ POROČILO IN IZJAVO PO NAVODILIH POVELJUJOČEGA.- glede na scenarij preverjanja.

Page 229: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-17

Predmet: POSTOPKI IN RAVNANJE S ŽRTVAMI 2

Individualna veščina: IZDELAJ IN POSREDUJ POROČILO O ŽRTVAH (IZGUBAH)

SVV-2-07-003Priprave za preverjanje:Priprava: Vojaku, ki ga preverjaš zagotovi prazen obrazec DA Form 1165, standardno vojaško karto aktualnega območja, pisalo in papir A4. Vojaku moraš pripraviti ustrezen scenarij dogajanja, ki mu bo zagotovil vse potrebne informacije za izpolnitev naloge.

Razlaga: Povej ocenjevanemu, da boš s pomočjo izpolnjenega obrazca (1165) ocenil / preveril njegove sposobnosti in znanje za poročanje o žrtvah / izgubah.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NOPRIPRAVI OBRAZEC 1156 – POROČILO O IZGUBAH.*Izpolni rubriko 1: Identifikacijska številka MORS žrtve.*Izpolni rubriko 2: Ime in priimek žrtve.Rubrika RASA/NARODNOST/SPOL - Pusti prazno.*Izpolni rubriko 3: ČIN in DOLŽNOST žrtve; *Izpolni rubriko 4: STATUS žrtve - prekrižano ustrezno okence.

4.a. VED – vpiše, če je znano.

*Izpolni rubriko 5: Vpisan naziv službe*Izpolni rubriko 6: Enota, kateri je žrtev pripadala – od nivoja čete naprej.*Izpolni rubriko 7: Prekrižano ustrezno okence – Povzročitelj incidenta.*Rubrika 8: STATUS žrtve - Pusti prazno.

8.a. Izpolni okoliščine smrti (če je žrtev umrla). 8.b. Izpolni okoliščine pogrešanosti (če je žrtev pogrešana). Vpiše še

datum, uro in kraj, kjer je bila žrtev nazadnje videna.

Rubrika 9: Zakonski stan žrtve - Pusti prazno.Izpolni rubriko 10: Incident v času službe; Prekrižano ustrezno okence; ali se je incident zgodil v času službe.

Rubrika 11: Potrebna preiskava – če gre za nejasne okoliščine smrti, prekriža DARubrika 11. a: Opis žrtve: Če imena in MORS ID žrtve ne pozna.Izpolni Rubriko: Uporabljena zaščitna oprema / sredstva: Prekrižana ustrezna okenca; kakšno zaščitno opremo je na sebi imela / uporabljala žrtev v času incidenta.

Izpolni polje 12: Če je bila žrtev v času incidenta v vozilu - prekrižano ustrezno okence.

Izpolni polje 13: Položaj žrtve v vozilu v času incidenta.

Izpolni rubriko 14*: Vpisan datum in ura incidenta.Izpolni rubriko 15*: Vpisana lokacija incidenta, vključno s pravokotnimi koordinatami lokacije.Izpolni rubriko 16*: Povzročitelj poškodb / opis sile, ali orožja; prekrižano ustrezno okence.

Izpolni rubriko 17*: Podroben opis dogodka / incidenta. S kratkimi stavki opisane vse podrobnosti, vezane na dogodek, oziroma incident.Rubrike 18, 19, 20: Te podatke pridobi s strani medicinskega osebja. Rubrika 21: Prekriža ustrezno okence in navede način identifikacije.Izpolni Podatke o izdelovalcu poročila: Vpisano ime in priimek, čin, dolžnost in še podpis vojaka, ki je ocenjevan.

1.

Datum izdelave poročila.

2.POROČILO POSREDUJE PO NAVODILIH POVELJUJOČEGA.Potrditev in odobritev poročila (poveljnik čete).

* MINIMALNO ZAHTEVANI PODATKI ZA IZDELAVO IN POSREDOVANJE POROČILA!

Page 230: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-18

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: / Dodatek 1: Obrazec DA Form 1156.Dodatek 2: Primer izpolnjenega obrazca DA Form 1156.

Page 231: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-19

DODATEK 1: OBRAZEC DA Form 1156

G. POROČILO O IZGUBAH – DA 1156Za izdelavo tega poročila si natančno preberi navodila IV-2: Poročanje o žrtvah

*7. POVZROČITELJ

SOVRAŽNI NE-SOVRAŽNI NEZNAN

*4. STATUS ŽRTVE VOJAŠKA OSEBA S POGODBO SV

CIVILIST VOJAŠKI USLUŽBENEC

DRUGO: ____________________________

*1. MORS ID *3. ČIN in DOLŽNOST

*8. STATUS ŽRTVE(izpolni Medicinsko osebje)

LR TR ZTR

*2. IME IN PRIIMEK4.a. VED (če gre za vojaško osebo)

OSNOVNI VED ŠT.________________________

DODATNI VED ŠT.________________________

10. INCIDENT V ČASU SLUŽBE(ali je incident povezan s službo?)

DA NE

8.a. MRTEV

UBIT V TEKU BOJNE AKCIJE

UMRL PO BOJU ZARADI BOJNIH RAN

NE-BOJNE OKOLIŠČINE

RASA / NARODNOST / SPOL

*5. SLUŽBA

11. ALI JE POTREBNA PREISKAVA

DA NE

N/A

*6. ENOTA (do nivoja čete naprej)

UPORABLJENA ZAŠČITNA OPREMA / SREDSTVA (v času incidenta)

8.b. POGREŠAN

NEZNANO UJET

NAZADNJE VIDEN (Datum/Ura/Kraj)11.a. OPIS ŽRTVE (Izpolni samo v primeru, če gre za neznano žrtev; neznana MORS ID)

STAROST______________

VIŠINA __________ cm

TEŽA __________ kg

BARVA LAS __________________

BARVA OČI __________________

9. ZAKONSKI STAN

DA NE

IME ZAKONCA________________________

OTROCI DA NE

TAKTIČNI FRAG JOPIČ (TFJ)

TELOVNIK OBE PLOŠČI

ŠČIT GENITALIJ SAMO SPREDNJA

OVRATNIK SAMO ZADNJA

BREZ PLOŠČ TFJ SB-21 DRUGO

ČELADA

CV-610

CVC

Z ZAŠČITNIM VIZIRJEM

DRUGO

BREZ ČELADE

Z zvezdico (*) označene rubrike je potrebno OBVEZNO izpolniti!

ZAŠČITNA OČALA DA NE

EPS-21 DRUGO BALIST. NOTR. LEČE ZUNANJE LEČE

IDENTIFIKACIJSKI ZNAKI (tetovaže, brazgotine, rojstna znamenja)

PRVA STRAN DA-1156

Page 232: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-20

*14. DATUM / URA INCIDENTA 18. NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE (izpolni medicinsko osebje)

*15. KRAJ / LOKACIJA INCIDENTA

PRAVOKOTNE KOORDINATE

19. DATUM / URA SMRTI (izpolni medicinsko osebje)

_________________________________________________

SMRT POTRDIL (izpolni medicinsko osebje)

_________________________________________________

20. KRAJ / LOKACIJA SMRTI (izpolni medicinsko osebje)

12. VOZILO

HMMWV VALUK (6x6)

PUCH PATRIA (8x8)

BVP BOV

TANK_____________________________

KAMION / TOVORNJAK

HELIKOPTER

DRUGO

DODATNO OKLEPLJEN / ZAŠČITEN

DA NE

*16. SILA / OROŽJE – POVZROČITELJ

SOVRAŽNIK SV ZAVEZNIK

NEZNANO IEN SVIEN

MINOMET RPOO VIEN

GRANATA DRUGO LSO

21. TRUPLO / ČLOVEŠKI OSTANKI:

VIZUALNO IDENTIFICIRAL DA NE

KDO:__________________________________________

KAKO:_________________________________________

13. POLOŽAJ V VOZILU (sedež) IME / PRIIMEK / ČIN / DOLŽNOST IN PODPIS OSEBE, KI JE IZDELALA POROČILO

*17. OPIS OKOLIŠČIN INCIDENTA (detajli) POMEN KRATICLR – Lažje ranjenTR – Težko ranjenZTR – Zelo težko ranjenCV610 – Pehotna čeladaCVC – Čelada za posadko vozilSV – Slovenska VojskaIEN – Improvizirana Ekspl. NapravaSVIEN – Samomorilsko vozilo z eksplozivno napravoVIEN – vozilo z eksplozivno napravoLSO – Lahko Strelno OrožjeRPOO – Ročno Proti-oklepno orožje

Z zvezdico (*) označene rubrike je potrebno OBVEZNO izpolniti!

DATUM izdelave poročila (LLLLMMDD) POTRDIL IN ODOBRIL (ime / priimek / čin / podpis poveljnika čete)

DRUGA (HRBTNA) STRAN DA-1156

Page 233: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-21

PRIMER IZPOLNJENEGA OBRAZCA:

POROČILO O IZGUBAH – DA 1156Za izdelavo tega poročila si natančno preberi navodila IV-2: Poročanje o žrtvah

*7. POVZROČITELJ

SOVRAŽNI NE-SOVRAŽNI NEZNAN

*4. STATUS ŽRTVE

VOJAŠKA OSEBA S POGODBO SV

CIVILIST VOJAŠKI USLUŽBENEC

DRUGO: ____________________________

*1. MORS ID

245 0001

*3. ČIN in DOLŽNOST

PDES / Namerilec M2*8. STATUS ŽRTVE(izpolni Medicinsko osebje)

LR TR ZTR

*2. IME IN PRIIMEK

JANKO NOVAK

4.a. VED (če gre za vojaško osebo)

OSNOVNI VED ŠT. 11101

DODATNI VED ŠT. 11103

10. INCIDENT V ČASU SLUŽBE(ali je incident povezan s službo?)

DA NE

8.a. MRTEV

UBIT V TEKU BOJNE AKCIJE

UMRL PO BOJU ZARADI BOJNIH RAN

NE-BOJNE OKOLIŠČINE

RASA / NARODNOST / SPOL

*5. SLUŽBA

SLOVENSKA VOJSKA

11. ALI JE POTREBNA PREISKAVA

DA NE

N/A

*6. ENOTA (do nivoja čete naprej)

10. MOTB / 3. MOTČ

UPORABLJENA ZAŠČITNA OPREMA / SREDSTVA (v času incidenta)

8.b. POGREŠAN

NEZNANO UJET

NAZADNJE VIDEN (Datum/Ura/Kraj)11.a. OPIS ŽRTVE (Izpolni samo v primeru, če gre za neznano žrtev; neznana MORS ID)

STAROST______________

VIŠINA __________ cm

TEŽA __________ kg

BARVA LAS __________________

BARVA OČI __________________

9. ZAKONSKI STAN

DA NE

IME ZAKONCA________________________

OTROCI DA NE

TAKTIČNI FRAG JOPIČ (TFJ)

TELOVNIK OBE PLOŠČI

ŠČIT GENITALIJ SAMO SPREDNJA

OVRATNIK SAMO ZADNJA

BREZ PLOŠČ

TFJ SB-21 DRUGO

ČELADA

CV-610

CVC

Z ZAŠČITNIM VIZIRJEM

DRUGO

BREZ ČELADE

Z zvezdico (*) označene rubrike je potrebno OBVEZNO izpolniti!

ZAŠČITNA OČALA DA NE

EPS-21 DRUGO BALIST. NOTR. LEČE ZUNANJE LEČE

IDENTIFIKACIJSKI ZNAKI (tetovaže, brazgotine, rojstna znamenja)

PRVA STRAN DA-1156 (IZPOLNJEN PRIMER)

Page 234: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] G-22

*14. DATUM / URA INCIDENTA

23MAR2007 / 10:1018. NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE

ROLE 1 (CVI)

*15. KRAJ / LOKACIJA INCIDENTA

MSR DOG, 100m severno pred naseljem GORAŽDEVAC

PRAVOKOTNE KOORDINATE

34T DN 6875 2510

19. DATUM / URA SMRTI (izpolni medicinsko osebje)

23MAR2007 / 10:55_________________________________________________

SMRT POTRDIL (izpolni medicinsko osebje)

Dr. KOVAČIČ P. VU XI._________________________________________________

20. KRAJ / LOKACIJA SMRTI (izpolni medicinsko osebje)

ROLE 1 (CVI)

12. VOZILO

HMMWV VALUK (6x6)

PUCH PATRIA (8x8)

BVP BOV

TANK_____________________________

KAMION / TOVORNJAK

HELIKOPTER

DRUGO

DODATNO OKLEPLJEN / ZAŠČITEN

DA NE

*16. SILA / OROŽJE – POVZROČITELJ

SOVRAŽNIK SV ZAVEZNIK

NEZNANO IEN SVIEN

MINOMET RPOO VIEN

GRANATA DRUGO LSO

21. TRUPLO / ČLOVEŠKI OSTANKI:

VIZUALNO IDENTIFICIRAL DA NE

KDO: ŠVOD Jože KOVAČ (MORS ID: 245 0002)

KAKO: MATRIKULA, NAŠITKI

13. POLOŽAJ V VOZILU (sedež)

NAMERILEC M2 (na tureli)IME / PRIIMEK / ČIN / DOLŽNOST IN PODPIS OSEBE, KI JE IZDELALA POROČILO

Jože KOVAČ / ŠVOD / VODNI PČ

*17. OPIS OKOLIŠČIN INCIDENTA (detajli)

PDES NOVAK je bil v vlogi zavarovanja konvoja na glavni oskrbovalni poti DOG. Severno pred naseljem GORAŽDEVAC je konvoj padel v zasedo pod močan LSO in RPOO ogenj s strani upornikov. Vozilo, kjer je bil PDES NOVAK namerilec, je v bok zadel izstrelek RPG, ki je vozilo zaradi eksplozije obrnilo na bok. PDES NOVAK je bil nato evakuiran v ROLE 1 (CVI), kjer je pol ure kasneje zaradi ran umrl.

POMEN KRATICLR – Lažje ranjenTR – Težko ranjenZTR – Zelo težko ranjenCV610 – Pehotna čeladaCVC – Čelada za posadko vozilSV – Slovenska VojskaIEN – Improvizirana Ekspl. NapravaSVIEN – Samomorilsko vozilo z eksplozivno napravoVIEN – vozilo z eksplozivno napravoLSO – Lahko Strelno OrožjeRPOO – Ročno Proti-oklepno orožje

Z zvezdico (*) označene rubrike je potrebno OBVEZNO izpolniti!

DATUM izdelave poročila (LLLLMMDD)

2007 / 03 / 23POTRDIL IN ODOBRIL (ime / priimek / čin / podpis poveljnika čete)

Miha GORENC / STOT / Poveljnik 3. MOTČ

DRUGA (HRBTNA) STRAN DA-1156 (IZPOLNJEN PRIMER)

Page 235: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] H-1

H.PREDMET 08 - POSTOPKI V OBRAMBI 2

VSEBINA

H. PREDMET 08 - POSTOPKI V OBRAMBI 2-------------------------------------------------- H-1

SVV-2-08-001 ODDELEK V OBRAMBI-------------------------------------------------------------------------------------------H-3OCENJEVALNI KARTON--------------------------------------------------------------------------------------------------------------H-7

Page 236: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] H-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 237: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] H-3

Predmet: POSTOPKI V OBRAMBI 2

Individualna veščina:

SVV-2-08-001 ODDELEK V OBRAMBI071-430-0002 Conduct a Defense by a Squad

Pogoji izvedbe: Si poveljnik oddelka (PO) s svojim oddelkom. Poveljnik voda (PV) je že določil položaje za skupinska orožja v vodu (posadke mitraljezov in ABM).

Standardi: S svojim oddelkom v določenem času in po navodilih PV pripravi obrambne položaje. Med pripravo obrambnih položajev, oddelek vzdržuje lokalno zavarovanje, maskiranje in prikritost.

1. Vsi pripadniki oddelka imajo določen osnovni ognjeni položaj,2. Vsi pripadniki oddelka imajo določen dodatni (rezervni) in nadomestni ognjeni položaj,3. Vsi pripadniki oddelka sledijo določenim prioritetam dela,4. Oddelek ves čas vzdržuje svoje zavarovanje5. Delo je končano v najitrejšem možnem času, 6. Oddelek vzdržuje maskiranje in prikritost (vključno s maskirno disciplino –

hrup/svetloba/odpadki),7. Vsi ognjeni položaji so pravilno izdelani.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1. DOLOČI PRIMARNE (OSNOVNE) OGNJENE POLOŽAJE.

a. Poskrbi, da vsak določen položaj nudi zadostno zaščito, kritje in dobro ognjeno delovanje. Orožja postavi tako, da se njihov ogenj prekriva – medsebojno podpira, ter da lahko položaje popolnjuješ/dopolnjuješ z vsemi orožji, ki jih imaš na voljo v oddelku. Pazljivo preglej vse poti in območja, ki bi lahko napadalcu nudile dobre ognjene položaje, od koder bi lahko deloval na tvoje obrambne položaje. Poskrbi, da imaš z ognjem krit ves svoj oddelčni sektor, tako da boš lahko učinkovito odbil vsak napad.

Page 238: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] H-4

b. Preglej število mož ki so na voljo v oddelku, nato pa vsakemu vojaku določi njegov ognjeni položaj – tako da bo lahko ognjeno podpiral svoje sosede na desni in levi strani. Ko so glavna/ključna vodna orožja (PM / ABM) na svojih položajih, so položaji ostalih pripadnikov oddelka postavljeni tako, da jih lahko učinkovito varujejo pred sovražnikovim izkrcanim napadom. Vsak sektor ognja se mora križati pred naslednjim ognjenim položajem – izza razdalje izmeta ročne bombe. Če je to mogoče, pri izbiri ognjenih položajev izkoriščaj že obstoječe naravne zaklone in prikritost. Ko si vsakemu pripadniku določil ognjeni položaj, jim ukaži da –

(1) Očistijo svoje sektorje ognja – tako da bodo lahko iz svojih položajev učinkovito opazovali / ognjeno delovali. Sektorjev ognja NE SMEJO PREVEČ OČISTITI!!!

(2) Zgradijo nad-glavno zaščito – če je to potrebno.(3) Poskrijejo vsa MTS, opremo in de-maskirne znake.

c. Poskrbi, da so vse smeri napadalčevega prihoda v tvoj oddelčni sektor dovolj kriti z avtomatskim orožjem.

d. Preden začnejo z vkopavanjem, se premakni pred njihove položaje in preveri, ali imajo vsi ognjeni položaji zadovoljivo frontalno zaščito in da se vsi položaji medsebojno podpirajo.

ZAPOMNI SI: Dober ognjeni položaj ti mora nuditi učinkovito frontalno opazovanje in ognjeno delovanje, če ne sprejemaš sovražnega direktnega ognja. Če sprejemaš sovražen direktni ogenj, se moraš premakniti izza frontalne zaščite (prsobrana) in ognjeno delovati pod kotom.

e. Za določanje položajev v pehotnem oddelku sledi naslednjim postopkom:(1) PM (avtomatsko oddelčno orožje / FN Minimi). Lociraj možne avenije prihodov za

izkrcano sovražnikovo pehoto do tvojega oddelčnega sektorja – soteske, razi in območja z gostim drevjem ali grmičevjem, ki niso krita z mitraljezi; ugotovi kakšne mrtve prostore imajo mitraljezi in jih pokrij z PM, če je to mogoče. Če mrtvih prostorov ni, PM določi sektorje, ki se spajajo in prekrivajo z mitralješkimi sektorji ognja in z njihovimi FPF (zadnjimi linijami zaščitnega ognja).

(2) Bombometniki. BM postavi na položaje, iz katerih bodo lahko z indirektnim ognjem pokrivali mrtve prostore, ki jih (če jih) imajo mitraljezi / PM v liniji zadnjega zaščitnega ognja. BM morajo biti na takšnih položajih, da lahko učinkovito pokrivajo celoten oddelčni sektor.

(3) AP strelci. Določi jim položaje med preostalimi položaji, od koder bodo lahko učinkovito opazovali in ognjeno delovali po celotnem oddelčnem sektorju. Njihovi glavni nalogi sta zagotavljanje medsebojne podpore med položaji in identifikacija ciljev za ključna vodna orožja (BM, PM, Mitraljezi in PO-orožja).

(4) URM (Usmerjeno- Rušilne Mine). Uporabi jih za pokrivanje mrtvih prostorov, ki ne morejo biti kriti z BM in kot dodatno ognjeno moč tvojih AP strelcev.

Izberi si položaj, od koder boš lahko učinkovito nadziral svoj oddelek. Svoje orožje uporabljaj le za lastno zaščito, za navajanje/usmerjanje ognja, ali za poudarek akcije v kritičnih situacijah. Svoj položaj izberi malenkost izza oddelka, tako da boš lahko iz njega opazoval in komuniciral s svojim oddelkom, ali vsaj s svojim poveljnikom Ognjene Skupine (POS). Če je moč tvojega oddelka zmanjšana, ali če teren ne dopušča izbiro tvojega položaja izza oddelka, se premakni v ospredje. V tem primeru si boš moral izdelati zaklonilnik, od koder boš lahko opazoval svoj oddelčni sektor. Ves čas moraš vzdrževati stik s svojim vodom in s svojim POS, ne glede na izbran položaj. Najdi prikrite poti, ki jih boš uporabljal za premikanje do svojega POS in do svojega poveljnika voda.

2. DOLOČI DODATNE (REZERVNE) OGNJENE POLOŽAJE.a. Pripravi dodatne ognjene položaje, tako da bodo nared za posedanje, ko se oddelek ne bo več

mogel braniti iz svojih osnovnih položajev. Lokacije dodatnih položajev so zelo odvisne od terena, zaščite in prikritosti, ter od obstoječe sovražnikove situacije na bojišču. Morajo biti dovolj blizu osnovnim položajem - tako da lahko oddelek učinkovito ognjeno pokriva enake sektorje ognja, kot iz osnovnih položajev. Vojak lahko ima določen dodatni položaj na boku, ali nekoliko izza svojega osnovnega ognjenega položaja.

Page 239: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] H-5

b. Pri izbiri dodatnih položajev, upoštevaj naslednje:(1) Ali dodatni položaji omogočajo izvajanje enakih nalog, kot osnovni ognjeni položaji?(2) Ali zagotavljajo –

(a) Opazovanje osnovnega ognjenega sektorja?(b) Zaščito in prikritost?(c) Maksimalno izkoriščanje naravnih in umetnih ovir?(d) Nadzor nad ključnim terenom v oddelčnem sektorju?(e) Pokrivanje avenij prihodov v oddelčni sektor?(f) Zaščito in prikritost med umikom?

c. Oddelčni dodatni položaji AP strelcev naj bodo odvisni od dodatnih položajev ključnih orožij (mitraljezi, PM, PO-orožja, BM).

Vojaki naj si svoje dodatne položaje pripravijo takoj po končani izdelavi svojih osnovnih ognjenih položajev; odvisno pač od prioritet. Če čas in situacija to dopušča, naj si med osnovnimi in dodatnimi položaji izdelajo/izkopajo povezovalne rove.

3. DOLOČI NADOMESTNE OGNJENE POLOŽAJE.a. Nadomestni oddelčni položaji morajo biti za razliko od dodatnih položajev, obrnjeni v nasprotno

smer kot osnovni ognjeni položaji. Praviloma so od osnovnih položajev oddaljeni do 200m. Če situacija in čas to dopušča, si vojaki izdelajo povezovalne rove, ki bodo omogočali varovano pot med osnovnimi in nadomestnimi ognjenimi položaji.

b. Pri izbiri nadomestnih ognjenih položajev, upoštevaj naslednje:(1) Ali nadomestni položaji omogočajo oddelku, da se brani kot sestavni del voda pred

napadom iz boka, ali hrbta?(2) Ali pokrivajo najbolj nevarne avenije prihodov, ki jih ni bilo mogoče pokrivati iz osnovnih

ognjenih položajev?(3) Ali so izdelani po enakem principu, kot osnovni ognjeni položaji?

4. IZDELAJ SKICO ODDELČNEGA OBRAMBNEGA SEKTORJA.

Primer skice oddelčnega sektorja.

Page 240: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] H-6

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 241: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] H-7

Predmet: POSTOPKI V OBRAMBI 2

Individualna veščina: ODDELEK V OBRAMBISVV-2-08-001

Priprave za preverjanje:

Priprava: Izberi območje z raznolikimi terenskimi značilnostmi (naravni zakloni in prikritost).Vodji oddelka pokaži njegovo (oddelčno) cono odgovornosti.

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da mora določiti mesta za osnovne, dodatne in nadomestne ognjene položaje svojega oddelka v območju, ki ga je določil poveljnik voda. Povej mu, da morajo biti nadomestni ognjeni položaji obrnjeni v nasprotno smer, kot osnovni ognjeni položaji.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

POSKRBI, DA IZBRANI OSNOVNI OGNJENI POLOŽAJI IZPOLNJUJEJO NASLEDNJE ZAHTEVE:

a. Maksimalna izkoriščenost naravne zaščite in prikritosti;b. Vsi ognjeni položaji in orožja se med seboj podpirajo; DOLOČENA MESTA ZA OSNOVNE POLOŽAJE JE USTREZNO OZNAČIL; VSEM PRIPADNIKOM ODDELKA JE JASNO POKAZAL KJE NAJ –

IZDELAJO OSNOVNE OGNJENE POLOŽAJE; NADZIRA IZDELAVO OSNOVNIH OGNJENIH POLOŽAJEV.

2.

POSKRBI, DA IZBRANI DODATNI OGNJENI POLOŽAJI IZPOLNJUJEJO NASLEDNJE ZAHTEVE:

a. Zagotavljajo opazovanje osnovnega sektorja ognja;b. Zagotavljajo zaščito in prikritost;c. Zagotavljajo izkoriščanje naravnih in umetnih ovir;d. Zagotavljajo ognjeno pokrivanje avenij prihodov v oddelčni sektor;e. Zagotavljajo zaščiten in prikrit izmik

3.

POSKRBI, DA IZBRANI NADOMESTNI OGNJENI POLOŽAJI IZPOLNJUJEJO NASLEDNJE ZAHTEVE:

a. Oddelku omogočajo obrambo kot sestavnemu delu voda pred napadom iz boka, ali hrbta;

b. Zagotavljajo opazovanje osnovnega sektorja ognja;c. Zagotavljajo zaščito in prikritost;d. Zagotavljajo naravne in umetne ovire;e. Zagotavljajo ognjeno pokrivanje avenij prihodov v oddelčni sektor;f. Zagotavljajo zaščiten in prikrit izmik;g. Zagotavljajo pokrivanje nevarnih avenij prihodov, ki jih iz osnovnih ognjenih

položajev ni bilo mogoče ognjeno pokrivati;Izdelani so po enakem principu, kot osnovni ognjeni položaji.

4. IZDELA SKICO ODDELČNEGA OBRAMBNEGA SEKTORJA.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 242: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] H-8

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 243: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-1

I. PREDMET 13 - VODENJE IN POVELJEVANJE 2

VSEBINA

I. PREDMET 13 - VODENJE IN POVELJEVANJE 2------------------------------------------------------I-1

SVV-2-13-001 IZDELAVA MODELA TERENA----------------------------------------------------------------------------------I-3OCENJEVALNI KARTON-------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-5

SVV-2-13-002 PROCES BOJNEGA ODLOČANJA--------------------------------------------------------------------------I-19OCENJEVALNI KARTON------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-21

SVV-2-13-003 PRIPRAVI IN IZDAJ PRIPRAVLJALNI UKAZ (PRIPUK------------------------------------------------I-23OCENJEVALNI KARTON------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-25

SVV-2-13-004 PRIPRAVI IN IZDAJ DELNI UKAZ----------------------------------------------------------------------------I-27OCENJEVALNI KARTON------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-29

SVV-2-13-005 PRIPRAVA ENOTE ZA PREMIK – do vkrcavanja-------------------------------------------------------I-31OCENJEVALNI KARTON------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-33

SVV-2-13-006 DOLOČANJE SREDNJEGA ZADETKA (Na tarči)-------------------------------------------------------I-39OCENJEVALNI KARTON------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-41

SVV-2-13-007 POROČAJ O SITUACIJI – PRIPRAVI SITREP------------------------------------------------------------I-43OCENJEVALNI KARTON------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-43

SVV-2-13-008 POROČAJ O LOGISTIČNI SITUACIJI – PRIPRAVI LOGREP-----------------------------------------I-47OCENJEVALNI KARTON-------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-47

Page 244: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 245: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-3

Predmet: VODENJE IN POVELJEVANJE 2

Individualna veščina:

SVV-2-13-001 IZDELAVA MODELA TERENA

Pogoji izvedbe: S strani nadrejenega predhodno izdano povelje o nalogi/aktivnosti, ki jo bo potrebno izvesti, ter zahteva za pripravo in izdajo povelja za izvedbo podrejenim poveljujočim s pomočjo Modela terena. Na voljo imaš vsa MTS, opisana v 1. koraku.

Standardi: Model terena se dopolnjuje s poveljem in omogoča lažje razumevanje načrta. Model terena podpira povelje.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

Nekaj nasvetov, ki ti bodo v pomoč pri izdelavi modela terena.Ne izgubljate časa in denarja za kupovanje že gotovega pribora za izdelavo modela terena. Najboljši pribor za izdelavo modela terena ima vsaj 3 X 5 cm velike indeksne kartice (glej DODATEK 1.). Potrebujete vsaj 25 indeksnih kartic z vrisanimi osnovnimi simboli na večini izmed njih (prijateljska in nasprotna pehota, minometi, mitraljezi, naskok, kontrolne točke, linearni cilji, zbirni rajon,…). Za manjše simbole, kot so kontrolne točke in cilji, prerežite indeksne kartice na polovico. Enkrat ko kartico označite z simbolom, jo plastificirajte. Zagotovite si tudi vsaj 3 – 5 praznih indeksnih kartic, ki pa naj bodo prav tako plastificirane za nepredvidene stvari. Ko uporabljate plastificirane kartice na terenu ali v peskovniku, uporabljajte alkoholne flomastre za risanje stranskih simbolov.

1.

PRIPRAVA MTS.- Lopatka.- Busola.- Karta aktualnega območja.- Za označevanje linijskih oznak: vrvica, volna, krpe…z njimi lahko prikažeš oz. označiš

potoke, fazne linije, bojne položaje, ceste, smeri napredovanja, meje, ovire,…- Indeksne kartice označene z koordinatami :za ocenitev tako prijateljskih (zbirni rajon, linija

naskoka, kontrolne točke, cilji,…) kot nasprotnikovih položajev.

2.

Zapomni si: Model terena se uporablja skupaj s poveljem za delovanje in nam služi kot pomoč pri izdaji povelja.Slika pove več kot 1000 besed (Če model terena pravilno uporabljamo, nam zagotavlja sliko oz. Prikaz terena).Kadar se model terena lepo dopolnjuje s poveljem, omogoča lažje razumevanje načrta poveljujočega. Bolj kot je model terena popoln, lažje je slediti načrtu oz. Povelju.Model terena mora podpirati povelje in je zato lahko sestavni del urjenja pred odhodom na nalogo in je predvsem namenjen preverjanju razumevanja načrta oz. povelja.

NA KARTI DOLOČI OBMOČJE SVOJE NALOGE.a. Nato določi velikost svojega modela terena; v osnovi to ni le področje vaše naloge,

temveč lahko obsega tudi področja, ki so za tvojo enoto zanimiva po izteku tvoje naloge ali mogoče za vase nadaljnje delovanje.

b. Določi merilo za vaš model terena (npr. Dve dolžini stopala = 1000m).

3.

NAJDI USTREZNO LOKACIJO NA TLEH – KJER BOSTE LAHKO IZDELALI MODEL TERENA.

a. Prepričaj se ali imate dovolj prostora za izdelavo modela, in za vse svoje podrejene, katere boš seznanjali z načrtom oz. jim boš izdajali povelje.

b. Nikoli ne izdeluj modela v bližini prometnih cest ali na področjih z veliko hrupa.

4.

ORIENTIRAJ SE.a. Karto orientiraj proti severu s pomočjo objektov v naravi ali z busolo. Tako boš modelu

terena določil smer severa.b. Določi meje modela terena - v vsak vogal postavi količek. c. Z pomočjo lopatke poudari robove modela terena, ter označi koordinatno mrežo.

Page 246: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-4

5.

IZDELAVA.a. Ponovno uporabi lopatko in prekoplji to območje. b. Določi lokacijo vašega cilja in se najprej loti izdelave tega področja. Nadaljuj z izdelavo

celotnega modela terena od tu navzven. c. Na karti določi ključne terenske značilnosti in jih nakaži na modelu. S pomočjo prekopane

zemlje izdelujte relief modela razviden iz karte. Ko imaš nakazane oz. izdelane vse ključne terenske značilnosti, poteptaj zemljo, tako da dobiš gladko površino.(1) Uporabi travo, listje, majhne vejice in drugo za ponazoritev vegetacije na tistem

področju, ki ga prikazuje vaš model terena. Uporabi žico, vrvico, volno, indeksne kartice… za nakazovanje tako naravnih in umetnih terenskih značilnosti (ceste, potoki, vrhovi,…) kot tudi kontrolnih linij (mej, faznih linij…) na terenskem modelu.

(2) Uporabi indeksne kartice označene z koordinatami za ocenitev tako prijateljskih (zbirni rajon, linija naskoka, kontrolne točke, cilji,…) kot nasprotnikovih položajev. Vedno uporabljaj prave barve in simbole za predstavitev (prikaz) terenskih in linijskih značilnosti. Ob model položi lopatko ali večjo palico, ki kaže v smeri severa.

(3) Poišči si palico, ki ti bo sluzila za prikazovanje določenih stvari na modelu ob razlagi načrta.

Page 247: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-5

Predmet: VODENJE IN POVELJEVANJE 2

Individualna veščina: IZDELAVA MODELA TERENAPriprave za preverjanje:

SVV-2-13-001Priprava: Na mestu preverjanja zagotovi VODNO/ČETNO povelje za izvedbo. PČ/Č nato določi čas in kraj za izdajo svojega oddelčnega/vodnega povelja za izvedbo s pomočjo Modela terena. Na mestu preverjanja zagotovi vsa MTS, opisana v 1. koraku.

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da mora iz vodnega/četnega povelja za delovanje izvleči vse potrebne informacije, ki se nanašajo na njegov oddelek/vod. Povej mu, da mora pri izdaji povelja uporabiti model terena, ki se dopolnjuje s njegovim poveljem.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

PRIPRAVI MTS.- Lopatka- Busola- Karta aktualnega območja- Pribor za označevanje linijskih oznak: vrvica, volna, krpe…- Indeksne kartice.

2.NA KARTI DOLOČI OBMOČJE SVOJE NALOGE.

- Določi velikost modela terena.- Določi merilo za model terena (npr. Dve dolžini stopala = 1000m).

3.

NAJDE USTREZNO LOKACIJO ZA IZDELAVO MODELA TERENA.- Prepriča se ali ima dovolj prostora za izdelavo modela, in za vse svoje podrejene,

katere bo seznanil z načrtom oz. jim bo izdajali povelje.- Izbrana lokacija ni v bližini prometnih cest ali na področjih z veliko hrupa.

4.

ORIENTACIJA.- Karto orientira proti severu s pomočjo objektov v naravi ali z busolo. - Modelu terena določi smer severa.- Določi meje modela terena - v vsak vogal postavi količek. - Z pomočjo lopatke poudari robove modela terena, ter označi koordinatno mrežo.

5.

IZDELAVA.- Določi lokacijo cilja in se najprej loti izdelave tega področja. - Nadaljuje z izdelavo celotnega modela terena od tu navzven. - Na karti določi ključne terenske značilnosti in jih nakaže na modelu. - S pomočjo prekopane zemlje izdela relief modela razviden iz karte.- Uporabi travo, listje, majhne vejice in drugo za ponazoritev vegetacije na tistem

področju, ki ga prikazuje model terena. - Uporabi žico, vrvico, volno, indeksne kartice… za nakazovanje tako naravnih in

umetnih terenskih značilnosti (ceste, potoki, vrhovi,…) kot tudi kontrolnih linij (mej, faznih linij…) na terenskem modelu.

- Uporabi indeksne kartice označene z koordinatami za ocenitev tako prijateljskih (zbirni rajon, linija naskoka, kontrolne točke, cilji,…) kot nasprotnikovih položajev.

- Vedno uporablja prave barve in simbole za predstavitev (prikaz) terenskih in linijskih značilnosti.

- Ob model položi lopatko ali večjo palico, ki kaže v smeri severa. - Poišče si palico za prikazovanje določenih stvari na modelu ob razlagi načrta.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:Dodatki:

- DODATEK 1: PRIBOR ZA IZDELAVO INDEKSNIH KARTIC

Page 248: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-6

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 249: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-7

MODER PAPIR

SI Z H O D N I Š Č N A Č R T A

KONTROLNA

TOČKA

KONTROLNA

TOČKA

KONTROLNA

TOČKA

KONTROLNA

TOČKA

KONTROLNA

TOČKA

I Z H O D N I Š Č N A Č R T A

Page 250: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-8

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 251: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-9

RDEČ PAPIR

OSNOVNO

OSNOVNO OSNOVNO

TOČKA PRENEHANJA

KONTROLE

TOČKA PRENEHANJA

KONTROLEPOINT

OSNOVNO

Page 252: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-10

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 253: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-11

ZELEN PAPIR

REZERVNOREZERVNO

REZERVNO

REZERVNO

REZERVNO

REZERVNO

REZERVNO

REZERVNO

REZERVNO

REZERVNO

5KPT

5KPT

5KPT

5KPT

5KPT

Page 254: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-12

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 255: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-13

RUMEN PAPIR

VUZM

ZMŽRTVE.

PT

ZMŽRTVE

VUZM

CZTCZT

R & S TEAM

II

R & S TEAM

I

Page 256: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-14

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 257: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-15

RDEČ PAPIR

KILL ZONE

ZR

PATROLBAZA

NEVARNO OBMOČJE

KILL ZONE

NEVARNO OBMOČJE

Page 258: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-16

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 259: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-17

PINK PAPIR

ORIENTIR ZA

DOLOČANJE CILJA

ORIENTIR ZA

DOLOČANJE CILJA

Page 260: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-18

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 261: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-19

Predmet: VODENJE IN POVELJEVANJE 2

Individualna veščina:

SVV-2-13-002 PROCES BOJNEGA ODLOČANJAPogoji izvedbe: / Standardi: Ocenjevani pozna vse korake v procesu bojnega odločanja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

Zapomni si: Proces bojnega odločanja je zaporedje aktivnosti, ki jim sledijo poveljniki čet, vodov in oddelkov, z namenom optimalne izrabe časa in sredstev ki so na voljo, za pripravljenost izpolniti dano jim nalogo.

KORAK 1: SPREJEM NALOGE. Razmišljaj o poteku celotne naloge Upoštevaj METT-TC (Naloga / Oprema / Teren / Čas-ki ti je na voljo/ Enote-ki so ti na voljo / Civilisti Načrtuj porabo časa, ki ti je na voljo / svojim podrejenim moraš zagotoviti 2/3 časa za priprave Uporabljaj tehniko Načrtovanja od zadaj-naprej!

2.

KORAK 2: IZDAJA PRIPRAVLJALNEGA UKAZA.

Alarmiraj svojo enoto / določi čas in mesto izdaje operativnega ukaza (OPUK) Kaj je naloga (KDO / KDAJ / KJE / KAKO / ZAKAJ Začetne priprave (zaželjeno) Delegiraj naloge podrejenim Določi čas, mesto in komu boš izdal OPUK

3.

KORAK 3: IZDELAVA VERJETNEGA (ZAČETNEGA) NAČRTA.

IZDELAJ NAČRT O IZVEDBI NALOGE / RAZMIŠLJAJ O VARIANTAH IZVEDBE: Razmišljaj o vsaj dveh namerah / razvoju dogodkov Naredi spisek prednosti in pomanjkljivosti vsake namere Zapiši KDO/KDAJ/KJE/KAKO/ZAKAJ za vsako namero posebej

4.

KORAK 4. ZAČETNI PREMIKI.Lahko se zgodi, da mora enota začeti s premikom, med tem ko poveljnik izvaja načrtovanje ali izvidovanje. V tem primer lahko poveljevanje med premikom prevzame namestnik, vodni podčastnik, ali poveljnik oddelka.

Določi čas, kdaj mora biti enota na destinaciji Določi KDO/KDAJ/KJE/KAKO/ZAKAJ za premik Določi način premika

5.

KORAK 5. IZVIDOVANJE.

Vizualno preglej območje delovanja, če je to le mogoče Uporabi karte, fotografije, če so na voljo (če že ne moreš izvidovati območja) Vse informacije iz izvidovanja dodaj prednostim in pomanjkljivostim v namerah izvedbe

6.

KORAK 6. IZPOPOLNJEVANJE NAČRTA.Poveljnik dokonča svoj načrt ki temelji na izvidovanju ali kakršnikoli spremembi situacije. Analizira tudi nalogo, ko jo dobi od nadrejenega poveljnika in se prepriča, da njegov načrt izpolnjuje zahteve naloge ter da se nahaja v okviru namere nadrejenega.

7.

KORAK 7. IZDAJANJE OPERATIVNEGA UKAZA (povelja).

Poveljniki čet, vodov in oddelkov običajno povelja za delovanje izdajajo ustno.Po možnosti na položaju, s katerega je mogoče videti cilj ali pa uporabi maketo zemljišča ali skico.

8.

KORAK 8. NADZOR.(1) PRESKUS.

- urjenje izhajajočih nalog (izpopolnjevanje izvedbe)- odkrivanje slabosti ali pomanjkljivosti načrta- koordiniranje aktivnosti podrejenih

(2) PREGLEDI. - oborožitev in strelivo, opremo,

- nujno opremo za nalogo, razumevanje naloge- sredstva zvez, hrano, vodo in maskiranje

Page 262: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-20

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 263: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-21

Predmet: VODENJE IN POVELJEVANJE 2

Individualna veščina: PROCES BOJNEGA ODLOČANJA

SVV-2-13-002Priprave za preverjanje: Priprava: /

Razlaga: Povej ocenjevanemu, da ti mora po korakih našteti in na kratko opisati proces bojnega odločanja.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.KORAK 1: SPREJEM NALOGE.

V obliki pripravljalnega, operativnega ali dopolnilnega ukaza. Po sprejemu začne z analizo naloge.

2.KORAK 2: IZDAJA PRIPRAVLJALNEGA UKAZA.

Začetne usmeritve oziroma naloge, ki pa morajo biti dovolj jasne, da se lahko s pripravami na nalogo začne čim prej.

3.

KORAK 3: IZDELAVA VERJETNEGA (ZAČETNEGA) NAČRTA. Ocena situacije - osnova za izdelavo načelnega načrta. Odločitev predstavlja načelen

načrt. Poveljnik neprestano ocenjuje situacijo in izboljšuje svoj načrt. Začetna točka za koordinacijo, izvidovanje, izvedbo naloge in navodila za premik.

4.

KORAK 4. ZAČETNI PREMIKI. V primeru da mora enota začeti s premikom, med tem ko poveljnik izvaja načrtovanje ali

izvidovanje. V tem primer lahko poveljevanje med premikom prevzame namestnik, vodni podčastnik,

ali poveljnik oddelka

5.

KORAK 5. IZVIDOVANJE. Če dopušča čas - osebno izvidovanje zemljišča. Če ni časa - izvidovanje po karti. Uporaba izvidniških enot.

6.KORAK 6. IZPOPOLNJEVANJE NAČRTA.

Končan načrt temelji na izvidovanju ali kakršnikoli spremembi situacije. Načrt mora izpolnjevati zahteve naloge in se nahaja v okviru namere nadrejenega.

7.

KORAK 7. IZDAJANJE OPERATIVNEGA UKAZA (povelja). Poveljniki čet, vodov in ODD – običajno izdajajo ustno, po možnosti na položaju, s

katerega je mogoče videti cilj ali pa je potrebno uporabiti maketo zemljišča ali skico. Zagotovitev da vsi podrejeni razumejo nalogo, namero poveljnika, koncept delovanja in

dodeljene naloge. Uporaba kontrolnih vprašanj.

8.KORAK 8. NADZOR.

PRESKUSI. PREGLEDI.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 264: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-22

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 265: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-23

Predmet: VODENJE IN POVELJEVANJE 2

Individualna veščina:

SVV-2-13-003 PRIPRAVI IN IZDAJ PRIPRAVLJALNI UKAZ (PRIPUK)071-326-5503 Issue a Warning Order

Pogoji izvedbe: Izdano predhodno obvestilo/povelje o nalogi/aktivnosti, ki jo bo potrebno izvesti, ter zahteva za pripravo in izdajo pripravljalnega ukaza (PRIPUK) podrejenim.

Standardi: Pripravljalni ukaz in izdan podrejenim v razpoložljivem času. Ukaz je izdano tako, da vsi podrejeni razumejo nalogo in vsa koordinacijska navodila. Pripravljalni ukaz je izdan v standardnem formatu.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

Zapomni si: S PRIPUK čim prej seznani svoje podrejene –da se priprave čim prej pričnejo. Uporabi pripravljen format Uporabljaj skice (slika pove 1000 besed)

IZDAJO UKAZA ZAČNI S BESEDO »PRIPRAVLJALNI UKAZ«

2. UPORABI STANDARDNO VOJAŠKO TERMINOLOGIJO.

3.

IZDAJ PRIPRAVLJALNI UKAZ V PETIH (5) GLAVNIH TOČKAH:

1. SituacijaTeren, vreme, sovražnik in naše sile. Vsebuje namero poveljnika dva nivoja navzgor.

2. Poslanstvo (verjetno) Poslanstvo naše enote iz podrejenega PRIPOV.

3. Izvedba

a. NALOGE PODREJENIM (težišče, podpora, pridodani)b. USKLAJEVALNI NAPOTKI in KOORDINACIJSKA NAVODILA.UNIFORMA IN OPREMAOBLEČENOOPRTNIKNAHRBTNIKDODATNO

c. ČASOVNICAKDAJ KAJ KJE KDO

4. Zagotovitev delovanjSpremembe SOP in posebnosti.

5. Poveljevanje in zvezaSpremembe SOP, kje in kdaj bo izdaja povelja in potrditev (podpis) podrejenih o seznanjenosti s PRIPOV.

ZAKLJUČEK

ČAS_______PROSTOR_________UNIFORMA_________(Za izdajo operativnega ukaza)

IMA KDO KAKŠNO VPRAŠANJE???

Page 266: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-24

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 267: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-25

Predmet: VODENJE IN POVELJEVANJE 2

Individualna veščina: IZDAJ PRIPRAVLJALNI UKAZ (PRIPUK)

SVV-2-13-003

Priprave za preverjanje:

Priprava: Na mestu preverjanja zagotovi VODNI pripravljalni ukaz - ocenjevanemu ga izdaj ustno. Ocenjevani ima nato na razpolago 10 minut za pripravo svojega oddelčnega pripravljalnega ukaza.

Razlaga: Povej ocenjevanemu, da mora iz vodnega pripravljalnega ukaza izvleči vse potrebne informacije, ki se nanašajo na njegov oddelek. Povej mu, da ima na voljo 10 minut za pripravo oddelčnega pripravljalnega ukaza. Povej mu, da mora nato pripravljalni ukaz svojemu oddelku izdati USTNO.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. IZDAJO UKAZA ZAČNE S BESEDO »PRIPRAVLJALNI UKAZ«

2. UPORABI STANDARDNO VOJAŠKO TERMINOLOGIJO.

3.

PRIPRAVLJALNI UKAZ IZDA V PETIH (5) GLAVNIH TOČKAH.

1. SituacijaTeren, vreme, sovražnik in naše sile. Vsebuje namero poveljnika dva nivoja navzgor.

2. Poslanstvo (verjetno) Poslanstvo naše enote iz podrejenega PRIPOV.

3. Izvedba a. NALOGE PODREJENIM (težišče, podpora, pridodani) b. USKLAJEVALNI NAPOTKI in KOORDINACIJSKA NAVODILA. c. ČASOVNICA

4. Zagotovitev delovanjSpremembe SOP in posebnosti.

5. Poveljevanje in zvezaSpremembe SOP, kje in kdaj bo izdaja povelja in potrditev (podpis) podrejenih o seznanjenosti s PRIPOV.

ČAS_______PROSTOR_________UNIFORMA_________(Za izdajo povelja za delovanje)

IMA KDO KAKŠNO VPRAŠANJE???

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 268: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-26

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 269: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-27

Predmet: VODENJE IN POVELJEVANJE 2

Individualna veščina:

SVV-2-13-004 PRIPRAVI IN IZDAJ DELNI UKAZ071-326-5502 Issue a Fragmentary Order

Pogoji izvedbe: Podane spremembe v originalnem operativnem ukazu, in zahteva za pripravo in izdajo delnega ukaza. Standardi: Pripravi in izdaj jasen in kratek delni ukaz, ki temelji na spremembah v nalogi in na dodatnih informacijah. Izdaj delni ukaz v standardnem formatu operativnega ukaza.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

PRIPRAVI DELNI UKAZ.Obvezno mora pred tem že obstajati nek ukaz (v petih točkah).

(1) V ukaz vključi le tiste elemente ukaza, ki so se spremenili glede na prejšnje stanje: Opis novonastale situacije Naloga in poveljnikovo namero nadrejene enote in poveljnika Nalogo enote, ki ji poveljuješ in tvojo namero Shemo manevra Naloge podrejenim Potrebna koordinacijska navodila

2.

IZDAJ DELNI UKAZ.

(1) Izdaj ga po enakem vrstnem redu, kot operativni ukaz. Uporabi vseh 5 glavnih točk, kot je prikazano na sliki -1.

(2) Delni ukaz je lahko izdan na NASLEDNJI NAČIN: »Dogaja se naslednje….« »Za rešitev nastale situacije bomo naredili ….« »Nalogo bomo izvedli na naslednji način ….« »Ti naredi to.. ti to…« »Ko vidiš ta .. signal naredi to….«

Slika 1. FORMAT za DELNI UKAZ

Page 270: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-28

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 271: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-29

Predmet: VODENJE IN POVELJEVANJE 2

Individualna veščina: PRIPRAVI IN IZDAJ DELNI UKAZ

SVV-2-13-004Priprave za preverjanje:

Priprava: Na mestu preverjanja zagotovi vsa sredstva navedena v pogojih izvedbe.

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da mora pripraviti in izdati delni ukaz, ki vsebuje vse spremembe v obstoječem (originalnem) operativnem ukazu.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

PRIPRAVI DELNI UKAZ.

V ukaz vključi le tiste elemente ukaza, ki so se spremenili glede na prejšnje stanje:

Opis novonastale situacije Naloga in poveljnikovo namero nadrejene enote in poveljnika Nalogo enote, ki ji poveljuješ in tvojo namero Shemo manevra Naloge podrejenim Potrebna koordinacijska navodila

2.IZDA DELNI UKAZ.

Izda ga po enakem vrstnem redu, kot operativni ukaz.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 272: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-30

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 273: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-31

Predmet: VODENJE IN POVELJEVANJE 2

Individualna veščina:

SVV-2-13-005 PRIPRAVA ENOTE ZA PREMIK – do vkrcavanja551-88N-0002 Prepare for Unit Move

Pogoji izvedbe: Tvoja enota bo poslana na območje izvajanja bojnih nalog (npr. na OKO). Sprejel si povelje za premik svoje enote do mesta vkrcavanja. Imaš dostop do vseh SOP enote in do vseh navodil in direktiv za izvedbo premika.

Standardi: Enota je pripravljena za premik; vsa vozila in oprema je pripravljena za vkrcavanje, enota ima pripravljeno vso potrebno dokumentacijo in obrazce. Po izkrcavanju so vsa oprema in vozila nepoškodovana in pripravljena za operativno uporabo.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

PRIPRAVI VOZILA IN OPREMO ZA VKRCAVANJE.

a. Vso opremo je potrebno temeljito očistiti; odstrani vso umazanijo, in oljne madeže.b. Pregled vozil; poskrbi da so tehnično brezhibna, da ne puščajo tekočin (gorivo, olje, maziva),

da lopute ne puščajo vode, da nimajo kakšnih drugih defektov / okvar.c. Preveri nivo goriva in tekočin v vozilih.d. Preglej posode za rezervno gorivo; da so napolnjene , brezhibnost tesnil na pokrovih, da ne

puščajo.e. Odstrani in zavaruj občutljiv in zaupen material (če je to potrebno).f. Odstrani in zavaruj nevaren material (če je to potrebno)g. Zmanjšaj dolžino, višino in širino vozil – s pravilno razporeditvijo pri nalaganju opreme na

vozila (če je to potrebno).h. Zavaruj ključe za vžig motorja (s vrvjo/žico jih priveži na volanski obroč vozila).i. Zavaruj rotirajoče / vrtljive dele vozila (če je to potrebno).j. Poskrbi, da so vsa vozila in prikolice opremljene s brezhibnimi sponami/členi trakovi in

napravami za pričvrstitev tovora na/v vozila.k. Zavaruj sredstva zvez in ostale elektronske naprave na/v vozilih (RP, antene,

FBCB2/SITAWARE…). l. Vso opremo na vozilih (ONV) zaščiti s pripadajočo (ali improvizirano) zaščitno

opremo/embalažo in jo ustrezno pričvrsti na vozilo. m. Znižaj vozilo (s izpustom zraka iz pnevmatik) – le če je tako ukazano.

2.

V VOZILA NALOŽI OPREMO ENOTE.

a. Maksimalno izkoristi prostor za tovor v vozilih.b. Ne prekorači nosilnosti vozila.c. Vso opremo in tovor pred nalaganjem stehtaj in zabeleži / njihovo težo.d. Kovinsko opremo zaščiti pred medsebojnim stikom.e. Tovor zaščiti pred škodljivimi vremenskimi vplivi.f. Vso naloženo opremo /tovor varno fiksiraj v vozilih.

3.

NALOŽI VOZILA V KONTEJNERJE (če je to potrebno).a. Vsa vozila ustrezno pripravi – kot je opisano v točki 1.b. Zmanjšaj nivo goriva v vozilih za 1/4 tanka.c. Vozila daj v prestavo in zategni ročno zavoro.d. Iz baterij snemi kable in konce kablov-kontakte zavaruj.e. Zagozdi / pričvrsti kolesa na vseh štirih straneh – da preprečiš premikanje vozila po dolžini in

po straneh.f. Vse kontejnerje ustrezno označi – da vsebujejo vozila s gorivom v rezervoarjih.g. Ustrezno dokumentiraj ves tovor (tovorni list) v kontejnerjih in jih zapečati (če je to potrebno).

4.

PRIPRAVI SEZNAM / POPIS TOVORA NA VOZILIH.

a. Izpolni in kopiraj ustrezen obrazec za popis tovora).b. Eno kopijo shrani v voznikov stranski predal na vratih (ali ga nalepi na notranjo stran voznikovih

vrat); eno kopijo oddaj svojemu VPČ, ali poveljniku voda.

5. PRIPRAVI OPREMO IN ZALOGE ZA VKRCAVANJE.

Page 274: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-32

6.

NALOŽI TOVOR NA 463-L PALETE.

a. Večje in/ali težje predmete/opremo začni nalagati od centra palete navzven – za vzdrževanje centra ravnotežja palete (CR).

b. Manjše in/ali lažje predmete/opremo nalagaj na vrh ali ob straneh težjih predmetov.c. Škatle s tovorom/opremo ki zahteva posebno rokovanje, na palete zlagamo tako, da je nalepka s

opozorilom obrnjena navzven.d. Tovor na palete zlagamo v obliko kvadrata, ali piramide – če je le mogoče. Tako bo s tovorom

lažje rokovati, je bolj stabilen in ga je lažje pričvrstiti na paleto.

e. Nevarne snovi/material – ki je odobren za paletizacijo s strani pooblaščenih oseb/služb (častnik / skupina za nadzor premika) morajo biti na paletah naložene tako, da je nalepka s opozorilom dobro vidna.

f. Naložen tovor na paletah pokrijemo s plastično prevleko.g. Naložen tovor na paletah pokrit s plastično prevleko prekrijemo še z zaščitno mrežo in ga

pričvrstimo v tovorni prostor vozila.

7.

OPREMO IN ZALOGE NALOŽI V KONTEJNERJE.a. Preglej kontejnerje – če so brezhibni. Zavrni vse kontejnerje, ki imajo luknje, večje udrtine,

defektna vrata, poškodovane dvigalne točke ali kakšne druge defekte v strukturi.b. Težo tovora v kontejnerju uravnoteženo razporedi.c. Težji in vlažen material nalagaj na dno; lažji in suh material pa na vrh.d. Tovor v kontejner poskušaj nalagati tako, da bo center ravnotežja (CR) tovora čim bližje centru

kontejnerja. Če to ni mogoče, in če center ravnotežja ni v centru kontejnerja, novo točko centra ravnotežja označi na zunanji površini kontejnerja (napis CR / CB center of balance).

e. Tovor je v kontejnerju zaščiti pred vodo – z varovalno oblogo.f. Pakete, ki vsebujejo tekočine (ali če obstaja možnost odtekanja) zavaruj s dvojno varovalno

oblogo.g. Nevaren material nalagaj blizu vrat kontejnerja – za čim hitrejši dostop do njih v primeru težav.h. Prostor med tovorom in stranicami (tudi vrhnja notranja stran) kontejnerja blokiraj (ali ga ustrezno

pričvrsti), da preprečiš premikanje tovora med premikom.i. Tovor nalagaj in nato pričvrsti vsaj 15-20cm vstran od vrat kontejnerja – da se pri odpiranju vrat

tovor ne vsuje iz kontejnerja.j. Eno kopijo spiska/popisa tovora nalepi na notranjo stran, eno pa na zunanjo stran vrat kontejnerja.

Tri dodatne kopije spiska/popisa tovora izročimo častniku/skupini za nadzor premika.

8.

PRIPRAVI NEVARNE SNOVI / MATERIAL ZA VKRCAVANJE.a. Za vkrcavanje pripravi le tiste nevarne materiale, ki jih predhodno pregleda in za vkrcavanje

odobri častnik/skupina za nadzor premika.b. Za označevanje nevarnih materialov priskrbi ustrezne opozorilne označbe, serijske številke, in

potrebno dokumentacijo, ki ti jo mora zagotoviti častnik/skupina za nadzor premika.c. Jeklenke s kisikom in acetilenom označi s ustreznimi opozorilnimi oznakami, ki jih dobiš od

častnika/skupine za nadzor premika).d. 20-litrske posode za gorivo izprazni in očisti pred nalaganjem v kontejner. Prav tako je potrebno

izprazniti in očistiti rezervoarje goriva od grelnikov vode, plinskih svetilk, terenskih/premičnih generatorjev, gorilnikov in podobne opreme, ki vsebuje/deluje na vnetljiva goriva. To ne velja za opremo, ki deluje na dizelsko gorivo.

e. Na opremi ki ni samohodna (npr. generatorji), odklopi kable iz baterij in njihove konce-kontakte zavaruj.

f. Izprazni in ustrezno označi vse posode / rezervoarje za gorivo.g. Vso nepakirano (prosto-ležeče) strelivo in MES odstrani iz vozil in kontejnerjev.

Page 275: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-33

Predmet: VODENJE IN POVELJEVANJE 2

Individualna veščina: PRIPRAVA ENOTE ZA PREMIK – do vkrcavanja

SVV-2-13-005Priprave za preverjanje:

Priprava: To nalogo preverjaj med urjenjem enote na terenu/ v sklopu terenskih vaj enote. Vojake obvesti, da ocenjevanje temelji na zmožnostih izvajanja vseh postopkov, navedenih v ocenjevalnem kartonu (izvedeni koraki / postopki).

Razlaga: Ocenjevanemu razloži želene cilje pri izvedbi te veščine: Enota je pripravljena za premik. Vsa vozila in oprema je pripravljena za vkrcavanje. Enota ima pripravljeno vso potrebno dokumentacijo in obrazce. Po izkrcavanju so vsa oprema in vozila nepoškodovana in pripravljena za operativno uporabo

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. PRIPRAVI VOZILA IN OPREMO ZA VKRCAVANJE

2. V VOZILA NALOŽI OPREMO ENOTE.

3.NALOŽI VOZILA V KONTEJNERJE.- Če je to potrebno / primerno.

4. PRIPRAVI SEZNAM TOVORA NA VOZILIH.

5. PRIPRAVI OPREMO IN ZALOGE ZA VKRCAVANJE.

6.NALOŽI TOVOR NA 463-L PALETE.- Če je to potrebno / primerno.

7. NALOŽI OPREMO IN ZALOGE V KONTEJNERJE.

8. PRIPRAVI NEVARNE SNOVI / MATERIAL ZA VKRCAVANJE.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID

Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Dodatek 1: Packaging Loading List (PLL)Dodatek 2: Vehicle Loading List (VLL)Dodatek 3: Tovorna Karta Kontejnerja (TKK)

Page 276: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-34

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 277: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-35

DODATEK 1: Packaging Loading List (PLL)

Page 278: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-36

DODATEK 2: Vehicle Loading List (VLL)

Page 279: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-37

DODATEK 3: Tovorna Karta Kontejnerja (TKK)

Page 280: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-38

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 281: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-39

Predmet: VODENJE IN POVELJEVANJE 2

Individualna veščina:

SVV-2-13-006 DOLOČANJE SREDNJEGA ZADETKA (Na tarči)

Pogoji izvedbe: S svojimi vojaki si na strelišču – strelsko urjenje s AP. Si v vlogi enega od ocenjevalcev streljanja. Tvoja naloga je določiti srednji zadetek na tarči.

Standardi: S grafičnim načinom določi srednji zadetek strelov v tarči.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

GRAFIČNI NAČIN DOLOČANJA SREDNJEGA ZADETKA.

Slika 1. Primer tarče s 4-timi zadetki.

(1) Oštevilči preluknjane točke zadetkov na tarči (Slika-2).

Slika 2. Oštevilčenje zadetkov na tarči (4).

(2) Zadetka 1 in 2 poveži s črto. Dobljeno črto s točko (■) razdeli na dve enaki dolžini (Slika-3).

Slika 3.

Page 282: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-40

(3) S črto poveži zadetek št. 3 in določeno sredinsko točko 1. in 2. zadetka. Dobljeno črto s dvema točkama (■) razdeli na tri enake dolžine (Slika-4).

Slika 4.

(4) S črto poveži zadetek št. 4 in najvišjo točko na črti 3. zdetka. Dobljeno črto s tremi točkami (■) razdeli na štiri enake dolžine.

Slika 5. Določen sredinski zadetek (obkrožen).

(5) Točka, ki je na črti zadetka št. 4 najvišja – SREDNJI ZADETEK štirih strelov v tarčo (Slika-5).

Slika 5. Določen Srednji zadetek (obkrožena točka).o

Page 283: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-41

Predmet: VODENJE IN POVELJEVANJE 2

Individualna veščina: DOLOČANJE SREDNJEGA ZADETKA (Na tarči)

SVV-2-13-006Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino preverjaj na strelišču – pri izvajanju strelskega urjenja s osebno oborožitvijo. Na mestu ocenjevanja zagotovi ravnilo in pisalo za ocenjevanega vojaka.

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da mora svojim vojakom, ki streljajo na tarče s svojo osebno oborožitvijo (AP in/ali Pi) določiti SREDNJE ZADETKE. Povej mu, da naj uporabi najhitrejši in najbolj enostavni način – Grafični način določanja srednjega zadetka.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.S GRAFIČNIM NAČINOM PRAVILNO DOLOČI SREDNJE ZADETKE STRELOV V TARČI.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Page 284: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-42

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 285: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-43

Predmet: VODENJE IN POVELJEVANJE 2

Individualna veščina:

SVV-2-13-007 POROČAJ O SITUACIJI – PRIPRAVI SITREPPogoji izvedbe: Si poveljnik enote, ki je na nalogi. Izdana so ti bila navodila, da svojega nadrejenega poveljujočega redno obveščaš o trenutni situaciji. Na voljo imaš brezhibno RP, prazen (delovni) SITREP obrazec, pribor za delo na karti in pisalo. Standardi: V nadrejeno poveljstvo pošlji pravilno sestavljeno situacijsko poročilo, ki zajema vse kritične podatke o situaciji in statusu tvoje enote.

Priprave za preverjanje: Priprava: Zagotovi vsa MTS, ki so navedena pod pogoji izvedbe. Razlaga: Ocenjevanemu podaj situacijo, ki jo mora s pomočjo SITREP poročati v nadrejeno poveljstvo.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

IZPOLNI GLAVO IN PRVI DEL POROČILA.NASLOVNIK: Vpiši, komu je poročilo namenjeno (nadrejen poveljujoči / poveljstvo) in zaporedno številko poročila.

Točka A: ČAS izdelave poročila – DTG (npr. 210900DEC08).Točka B: ENOTA, kateri pripadaš (npr. 2. ODD / 1. VOD / 1. ČETA / 10. MOTB).Točka C: ZVEZA – zvezni dokumenti, karta, skice, posnetki..

2.

IZPOLNI DRUGI DEL POROČILA - AKTIVNOSTI ENOTE V TEKOČEM DNEVU.Točka D: Stiki z nasprotnikom/dogodki: (KDO, KDAJ, KJE, KAJ, ZAKAJ).Točka D-1: Reakcija na stike/dogodke: (KDO, KDAJ, KJE, KAJ, ZAKAJ).Točka D-3: Druge informacije o nasprotniku: (KDO, KDAJ, KJE, KAJ, ZAKAJ).Točka D-2: Druge aktivnosti enote: (KDO, KDAJ, KJE, KAJ, ZAKAJ).Točka D-4: Informacije o civilnih osebah: (KDO, KDAJ, KJE, KAJ, ZAKAJ).

3.

IZPOLNI TRETJI DEL POROČILA - STANJE ENOTE V TEKOČEM DNEVUTočka E-1: LOKACIJA ENOTE: (UTM / 6-mestne koordinate).Točka E-2: LOKACIJE PODREJENIH ENOT - če obstajajo in če je drugačna od lokacije nadrejene (UTM / 6-mestne koordinate).Točka E-3: LOKACIJE SOSEDNJIH ENOT – če obstajajo (UTM / 6-mestne koordinate).Točka E-4: STANJE MOŠTVA – mrtvi, ranjeni in/ali pogrešani (status ostalih, bojno sposobnih prikaži v barvi). Glej DODATEK 1. DELOVNI OBRAZEC SITREP.Točka E-5: STANJE TEHNIKE - uničena / neuporabna tehnika (preostalo tehniko prikaži v barvi).Točka E-6: STANJE PINK – status prikaži v barvi.Točka E-7: STANJE SOSEDNJIH ENOT – če obstajajo (njihov status prikaži v barvi).Točka E-8: STANJE PRIDODANIH ENOT – če obstajajo (njihov status prikaži v barvi).

4.IZPOLNI ČETRTI DEL POROČILA – ZAGOTOVITEV DELOVANJA ENOTE.Točka F: Stanje popolnjenosti s zalogami Razreda I. (hrana / voda) in Razreda V. (SIMES)

5.IZPOLNI PETI DEL POROČILA - POVELJNIKOVA OCENA TRENUTNE SITUACIJE.Točka G: Tvoja ocena situacije, vključno s okoliščinami ali pogoji, ki povzročajo odmik od zmožnosti in pripravljenosti enote za izvedbo naloge, ki ji je bila ukazana.

Priimek/ime:ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

DODATEK 1: DELOVNI OBRAZEC SITUACIJSKEGA POROČILA - SITREP

Page 286: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-44

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 287: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-45

DODATEK 1: DELOVNI OBRAZEC POROČILA – SITREP

NASLOVNIK:

A. ČAS:

B. ENOTA:

C. ZVEZA:

SITUACIJSKO POROČILO (SITREP)

Zaporedna št. poročila

AKTIVNOSTI ENOTE V TEKOČEM DNEVU

D.Stiki z nasprotnikom/dogodki:

D-1Reakcija na stike/dogodke:

D-3Druge informacije o nasprotniku:

D-2Druge aktivnosti enote:

D-4Informacije o civilnih osebah:

STANJE ENOTE V TEKOČEM DNEVU

E-1Lokacija enote:

E-2Lokacije podrejenih enot:

E-3Lokacije sosednjih enot:

E-4Stanje moštva:

E-5Stanje tehnike:

E-6Stanje PINK:

E-7Sosednje enote:

E-8Stanje pridodanih enot:

FZAGOTOVITEV DELOVANJA:

GPOVELJNIKOVA OCENA:

Zelena Brez posebnosti, zmožni opravljati vse naloge!Rumena Pomanjkljivosti vendar ne bistvene za izvedbo načrtovanih aktivnosti.Rdeča Resne omejitve za izvedbo načrtovanih aktivnostiČrna Izvedba načrtovanih aktivnosti nemogoča.

POTRDITEV PREJEMA: ____________________________

POTRJUJE: ______________________________________

PRILOGE:

POSLANO:

Čin, ime in priimek

podpis

Page 288: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-46

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 289: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-47

Predmet: VODENJE IN POVELJEVANJE 2

Individualna veščina:

SVV-2-13-008 POROČAJ O LOGISTIČNI SITUACIJI – PRIPRAVI LOGREP

Pogoji izvedbe: Si VPČ enote, ki je na nalogi. Od svojega ČPČ si dobil navodila - da ga redno obveščaš o trenutni logistični situaciji v tvoji enoti (vodu). Na voljo imaš brezhibno RP, prazen (delovni) LOGREP obrazec, pribor za delo na karti in pisalo. Standardi: V nadrejeno poveljstvo (ČPČ) pošlji pravilno sestavljeno logistično poročilo, ki zajema vse kritične podatke o logističnem statusu tvoje enote. Priprave za preverjanje: Priprava: Zagotovi vsa MTS, ki so navedena pod pogoji izvedbe. Razlaga: Ocenjevanemu podaj situacijo, ki jo mora s pomočjo LOGREP poročati v nadrejeno poveljstvo.

OCENJEVALNI KARTON

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV O NO

1.

IZPOLNI GLAVO IN PRVI DEL POROČILA.NASLOVNIK: Vpiši, komu je poročilo namenjeno (nadrejen poveljujoči / poveljstvo) in zaporedno številko poročila.

Točka A: ČAS izdelave poročila – DTG (npr. 210900DEC08).Točka B: ENOTA, kateri pripadaš (npr. 2. ODD / 1. VOD / 1. ČETA / 10. MOTB).Točka C: ZVEZA – zvezni dokumenti, karta, skice, posnetki..

2.

IZPOLNI PODATKE POD TOČKO D – STANJE.Stanje logistike v času, ko je poročilo izdelano. Lokacije logističnih enot in ostalih logističnih elementov bojne razporeditve, meje odgovornosti, stanje komunikacij, aktivnosti enot ipd.

3.

IZPOLNI PODATKE POD TOČKO E – OSKRBA.a. Številčno stanje (povprečno številčno stanje sil, ki se oskrbujejo. Vključuje tudi podatke o

vojaških ujetnikih, civilnih osebah in ostalih).b. Stanje (stanje sredstev po RAZREDIH I. do V.).c. Nabave (vrste in količine nabavljenih sredstev pri zunanjih virih).d. Razno (zajeta nasprotnikova sredstva, civilni viri, posebna oprema in ostala sredstva, ki niso

zajeta v predhodnih točkah)

4.IZPOLNI PODATKE POD TOČKO F – VZDRŽEVANJE.Količine in vrste sredstev, ki so v obdobju od predhodnega poročila popravljena ter sredstva, ki še čakajo na popravila. Podatki o evakuaciji sredstev.

5.

IZPOLNI PODATKE POD TOČKO G – PREMIKI IN TRANSPORT.Za vsako točko v nadaljevanju je potrebno navesti temeljne podatke o vrsti in količinah sredstev, ki so prepeljana, podatke o razpoložljivih kapacitetah, stanje vozil in vkrcno-izkrcnih mest, stanje komunikacij ter ostale podatke, ki so pomembni za izvajanje transporta.

a. Cestni prevozi b. Zračni prevozic. Železniški prevozid. Prevozi po vodie. Prevozi sredstev oskrbef. Prevozi oseb

6.

IZPOLNI PODATKE POD TOČKO H – STORITVE.a. Gradnje (seznam projektov ter stopnja (odstotek) uresničitve. Predviden zaključek projekta)b. Objekti (potek del na posameznih objektih, ki niso zajeti v predhodni točki – redno

vzdrževanje)c. Pogrebna služba (opravljeni ter načrtovani pokopi, lokacije grobišč)d. Razno (zemljišča, kopanje, pranje, dekontaminacija oblačil ipd.)

7.

IZPOLNI PODATKE POD TOČKO I – RAZNO.a. Meje odgovornosti, lokacije (spremembe od zadnjega poročanja)b. Poveljniško mesto (spremembe lokacije ali organiziranosti poveljstva)c. Spremembe sestave sil ali nalogd. Izgube (logistične izgube kot posledica delovanja nasprotnika. Ukrepi.)e. Načrtovane aktivnosti (pomembnejše aktivnost v naslednjih 24 urah)f. Drugo (informacije, ki niso zajete v ostalih točkah)

Page 290: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-48

Priimek/ime:ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:DODATEK 1: DELOVNI OBRAZEC LOGISTIČNEGA POROČILA - LOGREP

Page 291: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-49

DODATEK 1: DELOVNI OBRAZEC LOGISTIČNEGA POROČILA – LOGREP

NASLOVNIK:

A. ČAS:

B. ENOTA:

C. ZVEZA:

LOGREP(LOGISTIČNO POROČILO)

Zaporedna št. Poročila

D.

ST

AN

JE Stanje logistike v času, ko je poročilo izdelano:

a. Številčno stanje oskrbovanega osebja:

b. Stanje sredstev po razredih (I. – V.):

c. Nabave:E.

OS

KR

BA

d. Razno:

- Popravljena sredstva:

- Sredstva , ki čakajo na popravila:F.

VZ

DR

ŽE

VA

NJ

E

- Podatki o evakuaciji sredstev:

a. Cestni prevozi:

b. Zračni prevozi:

c. Železniški prevozi:

d. Prevozi po vodi:

e. Prevozi sredstev oskrbo:

G.

PR

EM

IKI

IN

TR

AN

SP

OR

T

f. Prevozi oseb:

a. Gradnje:

b. Objekti:

c. Pogrebna služba:H.

ST

OR

ITV

E

d. Razno:

a. Meje odgovornosti, lokacije (spremembe od zadnjega poročanja)

b. Poveljniško mesto (spremembe lokacije ali organiziranosti poveljstva)

c. Spremembe sestave sil ali nalog:

d. Izgube (logistične izgube kot posledica delovanja nasprotnika. Ukrepi.)

e. Načrtovane aktivnosti (pomembnejše aktivnost v naslednjih 24 urah)

I.

RA

ZN

O

f. Drugo:

POTRDITEV PREJEMA: ________________________

POTRJUJE: __________________________________

PRILOGE:

POSLANO:

Čin, ime in priimek

podpis

Page 292: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] I-50

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 293: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-1

J. PREDMET 14 - ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 2

VSEBINA

J. PREDMET 14 - ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 2------------------------------------J-1

SVV-2-14-001 PREDLAGAJ POSAMEZNIKA ZA PRIZNANJE----------------------------------------------------J-3OCENJEVALNI KARTON------------------------------------------------------------------------------------------------------J-5

SVV-2-14-002 RAZVOJNO SVETOVANJE-----------------------------------------------------------------------------J-11OCENJEVALNI KARTON-----------------------------------------------------------------------------------------------------J-13

SVV-2-14-003 IZDELAJ LETNO SLUŽBENO OCENO ZA SVOJEGA VOJAKA----------------------------J-27OCENJEVALNI KARTON-----------------------------------------------------------------------------------------------------J-33

SVV-2-14-004 SKRB ZA VOJAŠKO-OSEBNOSTNI RAZVOJ SVOJIH PODREJENIH-------------------J-41OCENJEVALNI KARTON-----------------------------------------------------------------------------------------------------J-43

SVV-2-14-005 PODAJ PREDLOG ZA UVEDBO DISCIPLINSKEGA POSTOPKA--------------------------J-45OCENJEVALNI KARTON-----------------------------------------------------------------------------------------------------J-47

SVV-2-14-006 BOJNO POROČANJE O STATUSU ENOTE (PERSREP)-------------------------------------J-49OCENJEVALNI KARTON-----------------------------------------------------------------------------------------------------J-51

SVV-2-14-007 IZDELAJ RAZPORED DOLŽNOSTI------------------------------------------------------------------J-53OCENJEVALNI KARTON-----------------------------------------------------------------------------------------------------J-55

Page 294: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 295: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-3

Predmet: ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 2

Individualna veščina:

SVV-2-14-001 PREDLAGAJ POSAMEZNIKA ZA PRIZNANJE805C-PAD-2044 Recommend Individual for Award

Pogoji izvedbe: Si poveljnik voda / VPČ. V svoji enoti si opazil posameznike; ali pa ti je bilo s strani tvojih podrejenih poveljujočih (poveljniki oddelkov, ali Vodje Ognjenih Skupin) svetovano, da si določeni posamezniki s svojim odličnim delom in nadpovprečnimi delovnimi rezultati/dosežki zaslužijo priznanje SV in/ali MORS. Na voljo imaš Obrazca P1-SV in P-1.MORS (v elektronski obliki), Pravilnik o priznanjih (Uradni list RS, št. 103/04) in pisalo in/ali računalnik s pooblaščeno programsko opremo, ter tiskalnik.

Standardi: Pripravi obrazec P1-SV in/ali P-1.MORS, ki vsebuje vse potrebne osebne podatke, predlagano priznanje in izvirno objasnilo – zakaj je posameznik predlagan za določeno priznanje.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

SPREJMI ODLOČITEV – ALI SI TVOJ VOJAK ZASLUŽI PRIZNANJE.

a. Če je za priznanje predlagan vojak, ki mu nisi prvi nadrejeni, od njegovega prvega nadrejenega poveljujočega (poveljnik oddelka/Vodja skupine) zberi čim več podatkov – o njegovih dosežkih in uspehih.

b. Če je za priznanje predlagan tvoj podrejeni poveljnik oddelka, se posvetuj s svojim VPČ.c. Na podlagi zbranih podatkov sprejmi odločitev, ali si predlagan posameznik zasluži

priznanje. Če se odločiš, da si predlagan vojak priznanja ne zasluži, svojo odločitev PISNO argumentiraj.

2.

DOLOČI VRSTO PRIZNANJA.

a. Preglej pravilnik o priznanjih.b. Primerjaj vojakove dosežke s predpisanimi kriteriji za določena priznanja.c. Nato na podlagi zbranih podatkov iberi ustrezno priznanje za predlaganega vojaka.

3.

IZPOLNI OBRAZEC (P1-SV in/ali P-1. MORS).

a. Točka 1: NAZIV PRIZNANJA (velike črke); Izpiši iz Pravilnika.b. Točka 2: IME IN PRIIMEK (predlaganega vojaka); Datum rojstva in MORS ID.c. Točka 3: NASLOV PREBIVALIŠČA (predlaganega vojaka).d. Točka 4: Pusti prazno.e. Točka 5: STATUS predlaganega vojaka (Podčrtaj).f. Točka 6: Podatki o zaposlitvi v SV: (organizacijska enota SV, Delovno mesto, Datum zaposlitve v SV).g. Točka 7: Vojaški podatki: (Čin, Razpored – pusti prazno, Enota).h. Točka 8: Že prejeta priznanja MORS ali SV: (Vrsta priznanja, Št. in datum dokumenta).i. Točka 9: PREDLAGATELJ (Ime in priimek, Položaj, Čin, Poveljstvo ali enota SV,

Podpis).j. Točka 10: OBRAZLOŽITEV (V obrazložitvi je potrebno navesti krajši opis karierne poti posameznika v SV, in tehtne, predvsem pa izvirno razlago – zakaj si predlagan vojak zasluži priznanje).

Zapomni si: Tvoja IZVIRNA in predvsem OBJEKTIVNA obrazložitev za podelitev priznanja izkazuje kako dejansko spremljaš in skrbiš za kariero svojih vojakov in podrejenih. Kopiranje raznih, že neštetokrat uporabljenih floskul o odličnosti dokazuje tvojo nezainteresiranost in neprofesionalni odnos do svojih podrejenih, kar dolgoročno izničuje pomembnost podeljenih priznanj.

4.

POSREDUJ IZPOLNJEN OBRAZEC.

a. Če si obrazec izpolnil elektronsko, si shrani en izvod. Če si obrazec izpolnil s pisalom, si fotokopiraj en izvod (za vodenje evidence o izdelanih in posredovanih predlogih za priznanja).

b. Izpolnjen obrazec posreduj poveljniku čete.

Page 296: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-4

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 297: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-5

Predmet: ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 2

Individualna veščina: PREDLAGAJ POSAMEZNIKA ZA PRIZNANJESVV-2-14-001

Priprave za preverjanje:

Priprava: Za preverjanje te veščine zagotovi prazne obrazce P1-SV in P-1. MORS. Zagotovi Pravilnik o priznanjih (Uradni list RS, št. 103/04), pisalo, ali računalnik s pooblaščeno programsko opremo in tiskalnik. Za čim bolj realistično preverjanje te veščine, izdelaj ustrezne scenarije – zagotovi vse potrebne informacije za izdelavo predloga za priznanja (osebni podatki / dosežki in uspehi vojakov).

Razlaga: Povej ocenjevanemu, da boš ocenil njegovo znanje o izdelavi predlogov za priznanja. Razloži mu, da bo na oceno v veliki meri vplivala njegova obrazložitev za podelitev priznanja-mora biti izvirna, objektivna!

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

SPREJME ODLOČITEV – ALI SI VOJAK ZASLUŽI PRIZNANJE.a. Če je za priznanje predlagan vojak, ki mu ocenjevani (PV ali VPČ) ni prvi nadrejeni, od

njegovega prvega nadrejenega poveljujočega (poveljnik oddelka/Vodja skupine) zbere čim več podatkov o predlaganem vojaku (njegovi dosežki in uspehi).

b. Če je za priznanje predlagan njegov podrejeni poveljnik oddelka, se posvetuje s svojim VPČ.

c. Na podlagi zbranih podatkov sprejme odločitev, ali si predlagan posameznik zasluži priznanje. Če se odloči, da si predlagan vojak priznanja ne zasluži, svojo odločitev PISNO argumentira.

2.

DOLOČI VRSTO PRIZNANJA.a. Pregleda pravilnik o priznanjih.b. Primerja vojakove dosežke s predpisanimi kriteriji za določena priznanja.c. Izbere ustrezno priznanje za predlaganega vojaka.

3.

IZPOLNI OBRAZEC (P1-SV in/ali P-1. MORS).Točka 1: NAZIV PRIZNANJA (velike črke); Izpiše iz Pravilnika.Točka 2: IME IN PRIIMEK (predlaganega vojaka); Datum rojstva in MORS ID.Točka 3: NASLOV PREBIVALIŠČA (predlaganega vojaka).Točka 4: Pusti prazno.Točka 5: STATUS predlaganega vojaka (Podčrtano).Točka 6: Podatki o zaposlitvi v SV: (organizacijska enota SV, Delovno mesto, Datum zaposlitve v SV).Točka 7: Vojaški podatki: (Čin, Razpored – pusti prazno, Enota).Točka 8: Že prejeta priznanja MORS ali SV: (Vrsta priznanja, Št. in datum dokumenta).Točka 9: PREDLAGATELJ (Ime in priimek, Položaj, Čin, Poveljstvo ali enota SV, Podpis).Točka 10: OBRAZLOŽITEV (V obrazložitvi je naveden krajši opis karierne poti posameznika v SV, in tehtna, predvsem pa izvirna razlaga – zakaj si predlagan vojak zasluži priznanje).

4.

POSREDUJ IZPOLNJEN OBRAZEC.a. Če je obrazec izpolnil elektronsko, si shrani en izvod. Če je obrazec izpolnil s pisalom,

fotokopira en izvod (za vodenje evidence o izdelanih in posredovanih predlogih za priznanja).

b. Izpolnjen obrazec posreduje poveljniku čete.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:Dodatki: DODATEK 1: Obrazec P1-SVDODATEK 2: Obrazec P-1. MORS

Page 298: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-6

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 299: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-7

DODATEK 1: Obrazec P1-SV (prva stran)

P – 1/SV

Datum: _______________

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJA

SLOVENSKE VOJSKE

1. Predlagano priznanje SV: VELIKE ČRKE, NAZIV PRIZNANJA IZPISATI IZ PRAVILNIKA

2. Ime in priimek: IME IN PRIIMEK

DATUM ROJSTVA: TOČNE PODATKEEVŠ: ŠTEVILKA IZ PRIPONKE (SLUŽBENE IZKAZNICE)

3. Naslov prebivališča: Občina:Kraj:Ulica in hišna št.:Poštna številka: Pošta:

4. V evidenci Uprave za obrambo/Izpostave :5 Status: a)Stalna sestava SV d)Tujec

b)Rezervna sestava e)Civ.ustanovac)Delavec MO RS f)Drugo:

6. Podatki o zaposlitvi v SV: Organizacijska enota SV: Delovno mesto: Datum zaposlitve v SV :

7. Vojaški podatki: Čin: Razpored: Enota:

8. Že prejeta priznanja MORS ali SV: 1.Vrsta priznanja:Št. in datum dokumenta:2.Vrsta priznanja:Št. in datum dokumenta :3.Vrsta priznanja:Št. in datum dokumenta :Itd:

9. Predlagatelj: Ime in priimek: Položaj: Čin: Poveljstvo ali enota SV: Podpis:TUKAJ VPIŠEMO OD POVELJNIKA VODA NAVZGOR

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA OBRAMBO

SLOVENSKA VOJSKAENOTA OZ. POVELJSTVO

Page 300: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-8

DODATEK 1: Obrazec P1-SV (zadnja stran)

10. OBRAZLOŽITEV:(V obrazložitvi je potrebno navesti krajši opis karierne poti posameznika v SV, in tehtne razloge za predlagano priznanje!)

Poveljnik bataljona M.P.

Page 301: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-9

DODATEK 2: Obrazec P-1. MORS (prva stran)

P-1

Številka: Datum:

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJAMINISTRSTVA ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlagano priznanje:

2. Ime in priimek:EMŠO:

3. Naslov: Občina:Kraj:Ulica in hišna št.:Poštna številka: Pošta:

4 Status: a)Stalna sestava SV d)Tujecb)Rezervna sestava e)Drugoc)Delavec MO RS

5. Podatki o zaposlitvi: Organizacijska enota:Delovno mesto:

6. Vojaški podatki (samo za pripadnike rezervne sestave, razen podatka o osebnem činu, katerega vpišejo tudi za pripadnika stalne sestave SV):

Osebni čin: ___________________________ Razpored: enota: _______________________ dolžnost:______________________

7. Podatki o že prejetih priznanjih Ministrstva za obrambo RS - nazivpriznanja in leto podelitve (samo priznanja, ki jih je podelil minister za obrambo ali načelnik Generalštaba Slovenske vojske):

1.Vrsta priznanja:Št. in datum dokumenta:2.Vrsta priznanja:Št. in datum dokumenta :3.Vrsta priznanja:Št. in datum dokumenta :Itd:

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA OBRAMBO______________________________________________________

Page 302: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-10

DODATEK 2: Obrazec P-1. MORS (zadnja stran)

OBRAZLOŽITEV:

načelnik GŠSV M.P.

Page 303: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-11

Predmet: ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 2

Individualna veščina:

SVV-2-14-002 RAZVOJNO SVETOVANJE805C-PAD-2145; Counsel a Soldier

Pogoji izvedbe: Si poveljnik oddelka in ena tvojih osnovnih nalog je svetovanje svojim podrejenim. Na voljo imaš vse potrebne obrazce, osnovne opise del in nalog svojih vojakov, vse njihove potrebne administrativne podatke in računalnik s odobreno programsko opremo.

Standardi: Izvedi začetno svetovanje svojim podrejenim vojakom v 30. dneh po prihodu v tvoj oddelek. Nato z podrejenimi vojaki redno – vsako četrtletje izvajaj nadaljevalno razvojno svetovanje. Po končanem svetovanju, se vojaki podpišejo na obrazec RAS in SKOL, ter tako potrdijo, da je z njimi bilo izvedeno svetovanje.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

Profesionalen in odgovoren poveljnik oddelka ima za celotno leto zabeležene vse odlične, dobre in slabe rezultate svojih vojakov; od urejenosti vojaka na jutranjih postrojih, do njegove izvedbe posamičnega bojnega streljanja. Prav tako ima izdelana 4 poročila o razvojnem svetovanju s svojimi podrejenimi, ki še dodatno argumentirajo njegovo vlogo pri izdelavi končnih službenih ocen za svoje podrejene vojake.

DOLOČI VRSTO SVETOVANJA (začetno ali nadaljevalno).

VRSTA SVETOVANJA KDAJ ZAKAJ

Začetno Svetovanje

V prvih 30. dneh v novem ocenjevalnem obdobju / alipo prihodu v enoto.(Za obdobje JAN – MAR)

Nadaljevalno SvetovanjeDrugo četrtletje ocenjevalnega obdobja(APRIL – JUNIJ)

Nadaljevalno SvetovanjeTretje četrtletje ocenjevalnega obdobja(JULIJ – SEPTEMBER)

Nadaljevalno Svetovanje

Zadnje četrtletje ocenjevalnega obdobja(OKTOBER – DECEMBER)

Načrtovanje za doseganje individualnih in profesionalnih ciljev. Takšno svetovanje izvajaj z namenom pomagati podrejenemu pri njegovem doseganju organizacijskih in osebnih ciljev. Med svetovanjem morata skupaj z podrejenim odkriti in se pogovoriti o njegovih prednostih in slabostih, ter narediti načrt s katerim bo podrejeni s pomočjo svojih prednosti premagal svoje slabosti.

Beleženje uspehov/neuspehov, in ocen za čimbolj objektivno izdelavo končne letne ocene.

I

2.

ZBERI IN PRIPRAVI PODPORNE DOKUMENTE / OBRAZCE.a. Pripravi potrebne obrazce:

(1) OBRAZEC ZA RAZVOJNO SVETOVANJE (obrazec RAS).(2) SVETOVALNI KONTROLNI LIST (SKOL).(3) OBRAZEC ZA IZDELAVO LETNE SLUŽBENE OCENE (obrazec LSO)

b. Pripravi opis delovnega mesta in nalog za vojaka, s katerim boš opravil svetovanje.c. Pripravi opis njegovih posebnih / dodatnih nalog.

Za seznanitev s obrazci glej DODATKA 1 in 2, SVV- 2: Izdelaj letno službeno za svoje vojakeSVV-3: Izdelaj letno službeno oceno za podrejega podčastnika

3.

PRIPRAVI NAČRT IN SEZNAM SVETOVANJA.a. Izdelaj časovnico za svetovanje (poimenski seznam in datum/ura svetovanja).b. Izberi ustrezno mesto za izvajanje svetovanja (mesto, kjer se boš s vojakom pogovarjal na

štiri oči).c. S načrtom seznani vojaka, s katerim boš izvedel svetovanje.

4.PRIPRAVA NA SVETOVANJE.

a. Preglej / preuči vse potrebne obrazce, še posebej Svetovalni Kontrolni List (SKOL).b. Določi glavne točke (rdečo nit) svetovanja.

Page 304: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-12

5.

IZVEDI SVETOVANJE.

A. Začetno (prvo) Svetovanje v ocenjevalnem obdobju:a. Poskrbi, da je ocenjevani seznanjen z linijo ocenjevalcev.b. Ocenjevanemu pokaži opis njegovih del in nalog, zapisanih na delovni kopiji obrazca za

Letno Službeno Oceno (LSO). Razloži mu vsako točko III. Dela obrazca LSO posebej. Vprašaj ga če ima še kakšne ideje za izboljšavo opisa njegovih del in nalog.

c. Pogovorita se o vsaki vrednoti / odgovornosti posebej (IV. Del LSO). Uporabljaj udarne besede pri opisu teh vrednot v IV. Delu LSO. Za pomoč uporabljaj opisane definicije vrednot na 3 in 4 strani obrazca za razvojno svetovanje (RAS).

d. Razloži mu, kako se te vrednote/odgovornosti nanašajo na različne vojaške in PČ dolžnosti in kakšni so standardi za doseganje teh vrednot. Uporabljaj primere na 3 in 4 strani tega formularja kot štartno pozicijo. Bodi specifičen, tako da bo ocenjevani natančno vedel, kaj pričakuješ od njega.

e. Če je le mogoče, ocenjevanemu razloži specifične primere za oceno ODLIČEN. S tem bomo ocenjevanemu dali nekakšen vzor / cilj, ki ga želi doseči. Zapomni si, da le redki vojaki in PČ dosežejo realno oceno ODLIČEN in da ODLIČNOST vedno vključuje specifične/merljive rezultate, v katere so pogosto vključeni rezultati podrejenih.

f. Ocenjevanemu daj možnost, da postavlja svoja vprašanja in da pove svoje mnenje / predloge.

B. Nadaljevalna Svetovanja:a. S ocenjevanim predelajta opis njegovih del in nalog. Pogovorita se o vseh morebitnih

spremembah; predvsem se posvetita njegovim prioritetnim nalogam.b. Povej mu, kako mu gre. Svoje standarde za doseganje uspehov uporabi kot vodilo med

razgovorom (primeri na strani 3 in 4 obrazca RAS ti bodo mogoče v pomoč).(1) Prvič; pogovorita se za vsako vrednoto/odgovornost posebej – kako je reagiral na

razgovor, ki sta ga imela med zadnjim svetovanjem glede na opisane vrednote in standarde za doseganje teh vrednot ( tvoja opažanja njegovega dela, njegovo obnašanje in doseženi rezultati).

(2) Drugič; pogovorita se o nalogah, ki jih je naredil dobro. (3) Tretjič; pogovorita se o nalogah, ki bi jih lahko naredil bolje. Cilj je, da so vsi vojaki in

podčastniki uspešni, torej da dosegajo predpisane standarde. c. Če je le mogoče, ocenjevanemu razloži specifične primere za oceno ODLIČEN. S tem bomo

ocenjevanemu dali nekakšen vzor / cilj, ki ga želi doseči. ZAPOMNI SI, ODLIČNOST JE NEKAJ POSEBNEGA, IN LE NEKATERI DOSEŽEJO TA CILJ!

d. Ocenjevanega vprašaj za njegove ideje, in mnenja o tem kaj je do sedaj naredil dobro in kaj bi lahko storil bolje (ta korak lahko naredimo na začetku, ali pa na koncu razgovora).

Po končanem svetovanju, se vojak podpiše na obrazec RAS in na obrazec SKOL – potrditev izvedenega svetovanja.

Page 305: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-13

Predmet: ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 2

Individualna veščina: RAZVOJNO SVETOVANJESVV-2-14-002

Priprave za preverjanje: Priprava: Za ocenjevanje te naloge, zagotovi svetovalcu vse potrebne obrazce (RAS, LSO, SKOL). Zagotovi mu tudi splošne opise dolžnosti vojakov, s katerimi bo izvajal svetovanje. Svetovalcu (ocenjevanemu PČ) razloži nalogo: da mora pripraviti vse potrebne obrazce, administrativne podatke o vojakih in splošne opise njihovih nalog/dolžnosti.

Razlaga: Svetovalcu (ocenjevanemu) razloži nalogo: da mora za določenega vojaka pripraviti vse potrebno za izvedbo svetovanja; pripraviti mora vse potrebne obrazce, administrativne podatke o vojakih in splošne opise njihovih nalog/dolžnosti. Pouči ga, da ima Profesionalen in odgovoren poveljnik oddelka za celotno leto zabeležene vse odlične, dobre in slabe rezultate svojih vojakov; od urejenosti vojaka na jutranjih postrojih, do njegove izvedbe posamičnega bojnega streljanja. Prav tako ima izdelana 4 poročila o razvojnem svetovanju s svojimi podrejenimi, ki še dodatno argumentirajo njegovo vlogo pri izdelavi končnih službenih ocen za svoje podrejene vojake.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. DOLOČI VRSTO SVETOVANJA (začetno ali nadaljevalno).

2.

ZBERE IN PRIPRAVI PODPORNE DOKUMENTE / OBRAZCE.a. Pripravi potrebne obrazce:

(1) OBRAZEC ZA RAZVOJNO SVETOVANJE (obrazec RAS).(2) SVETOVALNI KONTROLNI LIST (SKOL).(3) OBRAZEC ZA IZDELAVO LETNE SLUŽBENE OCENE (obrazec LSO)

b. Pripravi opis delovnega mesta in nalog za vojaka, s katerim bo opravil svetovanje.c. Pripravi opis njegovih posebnih / dodatnih nalog.

3.

PRIPRAVI NAČRT IN SEZNAM SVETOVANJA.a. Izdela časovnico za svetovanje (poimenski seznam in datum/ura svetovanja).b. Izbere ustrezno mesto za izvajanje svetovanja (mesto, kjer se bo s vojaki

pogovarjal na štiri oči).c. S načrtom seznani vojaka, s katerim boš izvedel svetovanje.

4.

IZVEDE PRIPRAVO NA SVETOVANJE.a. Pregleda / preuči vse potrebne obrazce, še posebej Svetovalni Kontrolni List

(SKOL).b. Določi glavne točke (rdečo nit) svetovanja.

5.IZVEDE SVETOVANJE.Po končanem svetovanju, se vojak podpiše na obrazec RAS in na obrazec SKOL –potrditev izvedenega svetovanja.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: - DODATEK 1: Primer uporabe OBRAZCA za RAZVOJNO SVETOVANJE (RAS); Primer

Začetnega in Nadaljevalnega Razvojnega svetovanja vojaku. - DODATEK 2. Prazen (delovni) obrazec RAS- DODATEK 3. Prazen (delovni) obrazec

Page 306: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-14

DODATEK 1: Primer Uporabe OBRAZCA ZA RAZVOJNO SVETOVANJE (RAS)- Začetno Svetovanje- Nadaljevalno Svetovanje

OBRAZEC ZA RAZVOJNO SVETOVANJE JE SESTAVLJEN IZ IV. DELOV:

I. DEL – ADMINISTRATIVNI PODATKI Podatki o podrejenem podčastniku, ali vojaku in o Svetovalcu.

II. DEL – OSNOVNE INFORMACIJE, ki vsebuje: NAMEN SVETOVANJA: Svetovalec navede razloge za svetovanje; npr: svetovanje za izboljšanje delovnih rezultatov, ali svetovanje za razvoj profesionalizma, vključno z mnenji in dejstvi pred svetovanjem.

III. DEL – POVZETEK SVETOVANJA, ki vsebuje:(1) KLJUČNE TOČKE RAZGOVORA(2) NAČRT BODOČEGA DELA : načrt za izboljšanje / vzdrževanje standardov in

rezultatov in obnašanja, s katerim se strinjata oba; svetovalec in podrejeni. Časovni roki za izvedbo načrta; upoštevajoč IV. del obrazca.

(3) ZAKLJUČEK RAZGOVORA: (Svetovalec naredi povzetek ključnih točk in preveri, ali podrejeni popolnoma razume načrt za njegovo bodoče delo. Podrejeni se strinja / se ne strinja z načrtom, svetovalec po potrebi vpiše še opombe-komentarje podrejenega, če je to potrebno).

(4) ODGOVORNOSTI SVETOVALCA: (Njegove odgovornosti pri uresničevanju izdelanega načrta za bodoče delo podrejenega).

IV. DEL – REZULTATI SVETOVANJA, ki vsebuje:

(1) REZULTATI SVETOVANJA: Ali je načrt dosegel želene rezultate? Ta del izpolnita oba; Svetovalec in Podrejeni – zagotovitev uporabnih informacij za naslednje svetovanje.

Na naslednjih straneh sta izpolnjena obrazca RAS; primer začetnega in nadaljevalnega svetovanja s svojim podrejenim.

Page 307: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-15

Obrazec RAS – ZAČETNO SVETOVANJEPrimer izpolnjenega obrazca (1. stran)

OBRAZEC ZA RAZVOJNO SVETOVANJE (RAS)

I. DEL – ADMINISTRATIVNI PODATKIIME, PRIIMEK in DOLŽNOST PODREJENEGA:JANEZ NOVAK PUŠKO-MITRALJEZEC

ČIN:PDES

MORS ID:245-1111

Datum Svetovanja:08 JAN 2007

ENOTA / ORGANIZACIJA:1. ODD / 1. MOTV / 2. MOTČ / 10. MOTB

ČIN, IME & PRIIMEK in STATUS SVETOVALCA:VVOD JANKO DOLINAR POV. ODDELKA

II. DEL – OSNOVNE INFORMACIJENAMEN SVETOVANJA: Svetovalec navede razloge za svetovanje; npr: svetovanje za izboljšanje delovnih rezultatov, ali svetovanje za razvoj profesionalizma, vključno z mnenji in dejstvi pred svetovanjem.

ZAČETNO SVETOVANJE:- Seznanitev s obrazci za svetovanja in s linijo njegovih ocenjevalcev;- Pregled njegovih del in nalog;- Prioritetne naloge v tem letu – kaj pričakujem od njega;- Določanje nalog za prvo četrtletje ocenjevalnega obdobja.

III. DEL – POVZETEK SVETOVANJATa del izpolni med ali takoj po svetovanju.

KLJUČNE TOČKE RAZGOVORA:

SEZNANITEV S OBRAZCI in LINIJO OCENJEVALCEV- RAS- SKOL- LSO (zakaj je pomembno, da se letna službena ocena začne izdelovati že v začetku

ocenjevalnega obdobja; njegove dosedanje izkušnje o letnih ocenah; razlaga linije ocenjevalcev, moja vloga in odgovornosti).

VPIS NJEGOVIH DEL IN NALOG - Izpolnitev III. Dela v obrazcu LSO;- Pogovor o njegovih nalogah in odgovornostih;- Pregled zahtevanih kompetenc in usposobljenosti za njegovo delovno mesto (IV. Del LSO).

PRIORITETE V TEM LETU - Uvajanje nove oborožitve;- Pomoč pri Izvedbi tečaja za vodje ognjenih skupin (v vlogi inštruktorja M249)- Dvig usposobljenosti vojakov-specialistov v individualnih veščinah;- Povečati nivo tehnične kulture v oddelku.

LANSKI DOSEŽKI/USPEHI in KJE BO LETOS BOLJŠE- Izboljšanje rezultata PGS, dvig za 15 točk (iz 260 na 275);- Večja angažiranost na specialističnih tečajih;- Usposobljenost vojakov specialistov v oddelku (poudarek na PM in BM);

DODATNA NAVODILATa obrazec se uniči v primeru: premestitve podrejenega v drugo enoto; prenehanja delovnega razmerja, ali pred upokojitvijo

podrejenega.

(DA FORM 4856-R-E)

Page 308: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-16

Primer izpolnjenega obrazca (2. stran)

NAČRT BODOČEGA DELA – (načrt za izboljšanje / vzdrževanje standardov in rezultatov in obnašanja, s katerim se strinjata oba; svetovalec in podrejeni. Časovni roki za izvedbo načrta; upoštevajoč IV. del formularja).

NJEGOVE NALOGE V PRVEM ČETRTLETJU- Dieta – shujšati za 5-10kg;- Udeležba na specialističnem tečaju za PM (PDRIU) / Podaljšanje certifikata;- Izboljšanje P-F kondicije- Priprava za pomoč pri izvedbi Tečaja za Vodje ognjenih skupin (VOS) – tema: LPM 249;- AVTO-ANALIZA; Njegove prednosti / Pomanjkljivosti.

DATUM NADALJEVALNEGA SVETOVANJANaslednji posvet / pregled stanja je načrtovano za 27 MAREC 2007.

ZAKLJUČEK RAZGOVORA: (Svetovalec naredi povzetek ključnih točk in preveri, ali podrejeni popolnoma razume načrt za njegovo bodoče delo. Podrejeni se strinja / se ne strinja z načrtom, poveljnik po potrebi vpiše še opombe-komentarje podrejenega, če je to potrebno).

Podrejeni (ki mu je bilo svetovano): SE STRINJAM SE NE STRINJAM

Opombe / Komentarji podrejenega:

Podpis podrejenega, ki mu je bilo svetovano: _PDES Janez Novak________ Datum: _08 JAN 2007_______

ODGOVORNOSTI SVETOVALCA: (Odgovornosti pri uresničevanju izdelanega načrta za bodoče delo podrejenega).

- Zagotovitev dodatne ustrezne literature M249;- Izvedba priprav za udeležbo na tečaju za PM;- Mentorstvo pri jutranji vadbi;- Pomoč pri pripravah za Tečaj VOS.

Podpis svetovalca:_VVOD Janko Dolinar____________________ Datum: __08 JAN 2007______IV. DEL – REZULTATI SVETOVANJA

REZULTATI SVETOVANJA: (Ali je načrt dosegel želene rezultate? Ta del izpolnita oba; Svetovalec in Podrejeni – zagotovitev uporabnih informacij za naslednje svetovanje).

/

Svetovalec:_____________________________ Podrejeni:_______________________Datum pregleda rezultatov:________________OPOZORILO: Kopijo izpolnjenega obrazca izroči podrejenemu, ki mu je bilo svetovano!

(DA FORM 4856-R-E)

Page 309: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-17

Obrazec RAS – NADALJEVALNO SVETOVANJEPrimer izpolnjenega obrazca (1. stran)

OBRAZEC ZA RAZVOJNO SVETOVANJE (RAS)

I. DEL – ADMINISTRATIVNI PODATKIIME, PRIIMEK in DOLŽNOST PODREJENEGA:JANEZ NOVAK PUŠKO-MITRALJEZEC

ČIN:PDES

MORS ID:245-1111

Datum Svetovanja:27 MAR 2007

ENOTA / ORGANIZACIJA:1. ODD / 1. MOTV / 2. MOTČ / 10. MOTB

ČIN, IME & PRIIMEK in STATUS SVETOVALCA:VVOD JANKO DOLINAR POV. ODDELKA

II. DEL – OSNOVNE INFORMACIJENAMEN SVETOVANJA: Svetovalec navede razloge za svetovanje; npr: svetovanje za izboljšanje delovnih rezultatov, ali svetovanje za razvoj profesionalizma, vključno z mnenji in dejstvi pred svetovanjem.

NADALJEVALNO SVETOVANJE:- Pregled izvedenih nalog, ki sva si jih zastavila na začetnem svetovanju;- Predstavitev povelja za izvedbo TVOS- Določanje nalog za naslednje četrtletje.

III. DEL – POVZETEK SVETOVANJATa del izpolni med ali takoj po svetovanju.

KLJUČNE TOČKE RAZGOVORA:

IZVEDENE NALOGE IZ PREJŠNJEGA SVETOVANJA- Dieta – shujšati za 5-10kg; DOSEGEL CILJ- iz 98 na 90kg;- Podaljšanje veljavnost certifikata LPM 249; USPEŠEN; - Izboljšanje P-F kondicije; DOSEGEL CILJ; poskusno PGS (20 MAR), 270 točk;- Priprava za pomoč pri izvedbi Tečaja za Vodje ognjenih skupin (VOS) – tema: LPM 249; -

IZDELAL OPOMNIK in PP prezentacijo za M249.

AVTO-ANALIZA

NJEGOVE PREDNOSTI (Dobre lastnosti):- Odličen strelec- Odlične tehnične veščine za svojo specialnost- Skrben do zadolžene opreme- Dobro poznavanje oddelčne taktike – delo PM

NJEGOVE POMANJKLJIVOSTI (Kaj mora izboljšati):- Neurejenost:

(1) 2x letos že opozorjen zaradi neurejenosti na jutranjem postroju (umazani škornji, ne-formacijska oprema – termo-puli pod bluzonom).

(2) Neurejena omarica / kaseta (18 FEB); manjkajoča in neoznačena oprema (po SOP).- Neusposobljenost v Osnovnih Individualnih veščinah (predvsem PP in topografija).

DODATNA NAVODILATa obrazec se uniči v primeru: premestitve podrejenega v drugo enoto; prenehanja delovnega razmerja, ali pred upokojitvijo

podrejenega.

(DA FORM 4856-R-E)

Page 310: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-18

Primer izpolnjenega obrazca (2. stran)

NAČRT BODOČEGA DELA – (načrt za izboljšanje / vzdrževanje standardov in rezultatov in obnašanja, s katerim se strinjata oba; svetovalec in podrejeni. Časovni roki za izvedbo načrta; upoštevajoč IV. del formularja).

NAČRT ZA IZBOLJŠANJE STANJA – NALOGE DO NASLEDNJEGA SVETOVANJAODPRAVA NEUREJENOSTI:

- NALOGA: Pripraviti VZORČNO urejeno omarico/kaseto (10 APRIL) za celotni ODD.- OPOZORILO: 3. opomina zaradi neurejenosti na postroju za PDES več ne bo – sledi resnejši

disciplinski ukrep.

DVIG USPOSOBLJENOSTI OSNOVNIH INDIVIDUALNIH VEŠČIN:- Ostali pripadniki oddelka so iz osnovnih individualnih veščin Prve Pomoči in Topografije solidno

izurjeni, to pomeni, da je problem v PDES Novaku. S pomočjo VPČ bomo Iz ostalih dveh oddelkov 1. MOTV sestavili ekipo vojakov, ki imajo podobne težave kot PDES Novak, ter za njih organizirali dodatna usposabljanja. (vsaj 2x tedensko).

- Veliko pa je tudi na PDES samemu – učna literatura je vsem na razpolago; - NALOGA: 2x tedensko dodatno usposabljanje iz kritičnih IV; v trajanju do izboljšanja stanja:

spraviti vse vojake oddelka na isti nivo izurjenosti.

Naslednji posvet / pregled stanja je načrtovano za 15 Junij 2007.ZAKLJUČEK RAZGOVORA: (Svetovalec naredi povzetek ključnih točk in preveri, ali podrejeni popolnoma razume načrt za njegovo bodoče delo. Podrejeni se strinja / se ne strinja z načrtom, poveljnik po potrebi vpiše še opombe-komentarje podrejenega, če je to potrebno).

Podrejeni (ki mu je bilo svetovano): SE STRINJAM SE NE STRINJAM

Opombe / Komentarji podrejenega:

Podpis podrejenega, ki mu je bilo svetovano: _PDES Janez Novak______ Datum: _27 Marec 2007_______

ODGOVORNOSTI SVETOVALCA: (Odgovornosti pri uresničevanju izdelanega načrta za bodoče delo podrejenega).

- Zagotovitev dodatnega usposabljanja iz PP in Topografije (s pomočjo VPČ), vsaj 2x tedensko.

- Njegovemu VOS bom izdal navodila za večkratno priložnostno usposabljanje iz kritičnih individualnih veščin.

Podpis svetovalca:_PDES Janko Dolinar__________________ Datum: __27 Marec 2007______IV. DEL – REZULTATI SVETOVANJA

REZULTATI SVETOVANJA: (Ali je načrt dosegel želene rezultate? Ta del izpolnita oba; Svetovalec in Podrejeni – zagotovitev uporabnih informacij za naslednje svetovanje).

S izvedeno AVTO-ANALIZO je PDES sam prišel do zaključkov, kje ima težave. Glavni rezultat korektivnih ukrepov za izboljšanje stanja bo viden v naslednjih treh mesecih, za katere sva izdelala načrt za odpravljanje napak.

Svetovalec:_____________________________ Podrejeni:_______________________Datum pregleda rezultatov:________________

OPOZORILO: Kopijo izpolnjenega obrazca izroči podrejenemu, ki mu je bilo svetovano!

(DA FORM 4856-R-E)

Page 311: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-19

DODATEK 2: PRAZNI (DELOVNI) OBRAZEC RAS

1. STRAN

OBRAZEC ZA RAZVOJNO SVETOVANJE (RAS)

I. DEL – ADMINISTRATIVNI PODATKIIME, PRIIMEK in DOLŽNOST PODREJENEGA: ČIN: MORS ID: Datum Svetovanja:

ENOTA / ORGANIZACIJA: ČIN, IME & PRIIMEK in STATUS SVETOVALCA:

II. DEL – OSNOVNE INFORMACIJENAMEN SVETOVANJA: Svetovalec navede razloge za svetovanje; npr: svetovanje za izboljšanje delovnih rezultatov, ali svetovanje za razvoj profesionalizma, vključno z mnenji in dejstvi pred svetovanjem.

III. DEL – POVZETEK SVETOVANJATa del izpolni med ali takoj po svetovanju.

KLJUČNE TOČKE RAZGOVORA:

DODATNA NAVODILATa obrazec se uniči v primeru: premestitve podrejenega v drugo enoto; prenehanja delovnega razmerja, ali pred upokojitvijo

podrejenega.

(DA FORM 4856-R-E)

Page 312: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-20

2. STRAN

NAČRT BODOČEGA DELA – (načrt za izboljšanje / vzdrževanje standardov in rezultatov in obnašanja, s katerim se strinjata oba; svetovalec in podrejeni. Časovni roki za izvedbo načrta; upoštevajoč IV. del obrazca).

ZAKLJUČEK RAZGOVORA: (Svetovalec naredi povzetek ključnih točk in preveri, ali podrejeni popolnoma razume načrt za njegovo bodoče delo. Podrejeni se strinja / se ne strinja z načrtom, poveljnik po potrebi vpiše še opombe-komentarje podrejenega, če je to potrebno).

Podrejeni (ki mu je bilo svetovano): SE STRINJAM SE NE STRINJAM

Opombe / Komentarji podrejenega:

Podpis podrejenega, ki mu je bilo svetovano: ___________________________ Datum:_________________

ODGOVORNOSTI POVELJUJOČEGA: (Poveljnikove odgovornosti pri uresničevanju izdelanega načrta za bodoče delo podrejenega).

Podpis svetovalca:_________________________________________ Datum:_________________IV. DEL – REZULTATI SVETOVANJA

REZULTATI SVETOVANJA: (Ali je načrt dosegel želene rezultate? Ta del izpolnita oba; Poveljnik in Podrejeni – zagotovitev uporabnih informacij za naslednje svetovanje).

Svetovalec:______________________________ Podrejeni:_____________________ Datum pregleda rezultatov:________________OPOZORILO: Kopijo izpolnjenega obrazca izroči podrejenemu, ki mu je bilo svetovano!

(DA FORM 4856-R-E)

Page 313: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-21

DODATEK 3: SVETOVALNI KONTROLNI LIST (SKOL)

1. Svetovalni Kontrolni List (v nadaljevanju SKOL) je sestavljen tako, da ga lahko uporabljamo skupaj z obrazcem za letno službeno oceno (LSO). SKOL vsebuje ključne in pomembne informacije za pripravo in za izvedbo svetovalnega razgovora. Prav tako omogoča vnos / vpis rezultatov ocenjevanega vojaka ali PČ. Vsi PČ, ki so v vlogi svetovalcev naj bi bili usposobljeni pravilno uporabljati SKOL.

a. Ocenjevalec ima pri sebi SKOL za vsakega podrejenega vojaka in PČ, ki jih ocenjuje. SKOL hrani do konca ocenjevalnega obdobja.

b. Na prvi pogled SKOL deluje precej zapleteno, vendar večji del njegove vsebine sestavljajo glavne točke svetovanja, vrednote SV in odgovornosti podrejenih. Informacije v SKOL so vsekakor uporabne, vendar le takrat, če jih dobro prebereš.

2. Ocenjevalci in ostali pripadniki v liniji poveljevanja so pooblaščeni za periodično preverjanje, ali se v njihovi enoti izvajajo redna svetovanja ( to je zelo priporočljivo).

KAKO NADZIRATI SVOJE PODREJENE POVELJUJOČE – NEPOSREDNE

OCENJEVALCE, da resnično izvajajo svetovanja svojim podrejenim?

Enostavno!S rednim preverjanjem Svetovalnih Kontrolnih Listov.

Na njem so datumi izvedenih svetovanj in podpisa svetovalca in svetovanega.

SAMO TISTI NADREJENI, KI REDNO IN NEPOSREDNO SVETUJE SVOJIM PODREJENIM, JE LAHKO NJIHOV KOMPETENTEN IN NEPRISTRANSKI

NEPOSREDNI OCENJEVALEC!

Page 314: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-22

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 315: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-23

SVETOVALNI KONTROLNI LIST (SKOL)IME in PRIIMEK OCENJEVANEGA: ČIN: DOLŽNOST: ENOTA:

NAMEN: Osnovni namen svetovanja je izboljšanje delovnih rezultatov in pomoč pri profesionalnem razvoju ocenjevanih vojakov in PČ. Najboljše svetovanje je vedno svetovanje s pogledom v prihodnost. Ne brskajmo po preteklosti (kaj je bilo do sedaj narejenega), ampak se raje posvečajmo prihodnjim nalogam – kaj lahko v bodoče naredimo bolje. Svetovanje le na koncu ocenjevalnega obdobja (konec leta), je prepozno in nekoristno, saj podrejenim ne zagotavljamo dovolj časa za izboljšanje delovnih rezultatov pred izdelavo njihove končne službene ocene.

PRAVILA:1. Svetovanje na štiri oči je obvezno za vse vojake in podrejene podčastnike, ki jih ocenjujemo.2. Ta obrazec se uporablja skupaj z RAS – za izvajanje in beleženje vsebine in datumov svetovanja in s obrazcem za Letno službeno oceno (LSO). Uporablja se za svetovanje vsem vojakom in PČ; od položaja VOJAK pa vse do BPČ.3. Za aktivne pripadnike SV – Začetno svetovanje mora biti izvedeno v prvih 30 dneh ocenjevalnega obdobja. Nadaljevalno svetovanje pa se izvaja vsaj za vsako četrtletje. Rezervna sestava – Svetovanje se izvaja vsaj za vsako polletje. Svetovanje na zaključku ocenjevalnega obdobja ni obvezno.

KONTROLNI LIST – PRVO / ZAČETNO SVETOVANJE NA ZAČETKU OCENJEVALNEGA OBDOBJA

PRIPRAVA1. Določi čas za izvedbo svetovanja, o tem obvesti ocenjevanega.2. Nabavi si kopijo opisa njegovih del in nalog (pomagaj si z Dopisom GŠSV Splošni Opis Del in Nalog Enotovnih PČ – 811-03-2/2005-14). Nabavi si prazen obrazec za Razvojno svetovanje in imena vseh v liniji ocenjevalcev (neposredni ocenjevalec & nadrejeni ocenjevalec).3. Dopolni opis njegovih del in nalog (glej stran SKOL 2/4).4. V delovno kopijo LETNE SLUŽBENE OCENE (LSO) vpiši imena vseh ocenjevalcev (II. Del LSO) in vpiši opis njegovih del in nalog (III. LSO).5. Preberi si vrednote SV / Odgovornosti v IV. Delu LSO, definicije in opisane primere na 3 in 4 strani tega obrazca. 6. Pomisli, kako se vse te vrednote in odgovornosti v IV. Delu LSO nanašajo na ocenjevanega in na njegov položaj / dolžnost v enoti.Zapomni si: Voditeljstvo in usposabljanje je težko ocenjevati, če ocenjevani nima podrejenih. Voditeljstvo je preprosto rečeno – vplivanje na druge da izpolnijo nalogo. Individualno usposabljanje je odgovornost vseh PČ, če imajo, ali če nimajo svojih podrejenih. Vsak PČ ima nekaj znanja, ki ga lahko prenaša na druge, torej mora biti vsak PČ na nek način vključen v program usposabljanja v enoti.7. Odloči se, kaj je nujno potrebno za doseganje uspehov (določi standarde) za vsako vrednoto / odgovornost posebej (telesna pripravljenost / voditeljstvo / usposabljanje / odgovornost+skrbnost). Uporabi primere na 3 in 4 strani tega formularja – naj ti bodo vodilo pri določanju tvojih standardov za uspeh. Lahko jih uporabiš takšne kot so napisane, lahko pa jih prilagodiš svojim potrebam. Lahko določiš tudi nove standarde, ki ustrezajo tvoji situaciji. Bodi specifičen, tako da bo ocenjevani natančno vedel, kaj pričakuješ od njega. 8. V prazen prostor (Utemeljitev ocene) v V. Delu delovnega obrazca LSO zabeleži pomembne podatke, ki ti bodo v pomoč pri svetovanju.9. V ta obrazec vpiši njegovo ime in priimek, čin, dolžnost in enoto.10. V ta obrazec si zabeleži ključne točke, ki jih moraš obdelati med svetovanjem / razgovorom z ocenjevanim.

SVETOVANJE/RAZGOVOR1. Poskrbi, da je ocenjevani seznanjen z linijo ocenjevalcev.2. Ocenjevanemu pokaži opis njegovih del in nalog, zapisanih na delovni kopiji LSO. Razloži mu vsako točko III. Dela posebej. Vprašaj ga če ima še kakšne ideje za izboljšavo opisa njegovih del in nalog.3. Pogovorita se o vsaki vrednoti / odgovornosti posebej (IV. Del LSO). Uporabljaj udarne besede pri opisu teh vrednot v IV. Delu LSO. Za pomoč uporabljaj opisane definicije vrednot na 3 in 4 strani tega obrazca. 4. Razloži mu, kako se te vrednote/odgovornosti nanašajo na različne vojaške in PČ dolžnosti in kakšni so standardi za doseganje teh vrednot. Uporabljaj primere na 3 in 4 strani tega formularja kot štartno pozicijo. Bodi specifičen, tako da bo ocenjevani natančno vedel, kaj pričakuješ od njega.5. Če je le mogoče, ocenjevanemu razloži specifične primere za oceno ODLIČEN. S tem bomo ocenjevanemu dali nekakšen vzor / cilj, ki ga želi doseči. Zapomni si, da le redki vojaki in PČ dosežejo realno oceno ODLIČEN in da ODLIČNOST vedno vključuje specifične/merljive rezultate, v katere so pogosto vključeni rezultati podrejenih.6. Ocenjevanemu daj možnost, da postavlja svoja vprašanja in da pove svoje mnenje / predloge.

PREDEN OCENJEVANI ZAPUSTI RAZGOVOR / SVETOVANJE:1. V ta obrazec vpiši datum svetovanja.2. V ta obrazec vpiši dodatne ključne točke, do katerih si prišel med svetovanjem.3. Ocenjevanemu pokaži ključne točke in pridobi njegov podpis.4. Delovno kopijo LSO shrani skupaj s tem obrazcem do naslednjega razgovora / svetovanja.

KONTROLNI LIST – KASNEJŠA / NADALJEVALNA SVETOVANJA V OCENJEVALNEM OBDOBJU

PRIPRAVA1. Določi čas za izvedbo svetovanja, o tem obvesti ocenjevanega in mu povej, naj se pripravi na razgovor o njegovem izpolnjevanju standardov o doseganju vrednot / odgovornosti (IV. Del LSO). 2. Preglej delovno kopijo LSO, ki si jo uporabljal na zadnjem svetovanju ocenjevanemu.3. Preberi in dopolni njegov opis del in nalog, če je potrebno. Posebno pozornost posveti njegovim prioritetnim nalogam; njegove prioritetne naloge so se lahko spremenile.4. Še enkrat preberi vse vrednote/odgovornosti v IV. Delu LSO in razširjene definicije in primere na 3 in 4 strani tega obrazca; nato zopet pomisli na tvoje standarde za doseganje uspehov.5. Preglej kaj si zabeležil na 2 strani tega obrazca o zadnjem razgovoru s ocenjevanim.

6. Pomisli, kaj je ocenjevani do sedaj naredil – v tem ocenjevalnem obdobju (njegove opazne naloge, obnašanje in rezultati).7. Za vsako vrednoto/odgovornost (IV. Del LSO) odgovori na tri vprašanja:Prvič; Kaj se je zgodilo, kakšna je bila reakcija ocenjevanega na razgovor, ki sta ga imela med zadnjim svetovanjem?Drugič; Kaj je naredil dobro?Tretjič; Kaj bi lahko naredil bolje?8. V prazen prostor (Utemeljitev ocene) v V. Delu delovne kopije LSO zabeleži pomembne podatke, na katere se boš osredotočil pri svetovanju (uporabi novo prazno kopijo LSO,če si na prejšnji kopiji med zadnjim svetovanjem porabil ves prostor za vpis komentarjev).9. V ta obrazec si zabeleži ključne točke, ki jih moraš obdelati med svetovanjem / razgovorom z ocenjevanim.

(DA FORM 2166-8-1) 1 / 4

Page 316: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-24

SVETOVANJE/RAZGOVOR1. S Ocenjevanim predelajta opis njegovih del in nalog. Pogovorita se o vseh morebitnih spremembah; predvsem se posvetita njegovim prioritetnim nalogam.2. Povej mu, kako mu gre. Svoje standarde za doseganje uspehov uporabi kot vodilo med razgovorom (primeri na strani 3 in 4 tega obrazca ti bodo mogoče v pomoč). Prvič; pogovorita se za vsako vrednoto/odgovornost posebej – kako je reagiral na razgovor, ki sta ga imela med zadnjim svetovanjem glede na opisane vrednote in standarde za doseganje teh vrednot ( tvoja opažanja njegovega dela, njegovo obnašanje in doseženi rezultati). Drugič; pogovorita se o nalogah, ki jih je naredil dobro. Tretjič; pogovorita se o nalogah, ki bi jih lahko naredil bolje. Cilj je, da so vsi vojaki in podčastniki uspešni, torej da dosegajo predpisane standarde. 3. Če je le mogoče, ocenjevanemu razloži specifične primere za oceno ODLIČEN. S tem bomo ocenjevanemu dali nekakšen vzor / cilj, ki ga želi doseči. ZAPOMNI SI, ODLIČNOST JE NEKAJ POSEBNEGA, IN LE NEKATERI DOSEŽEJO TA CILJ! ODLIČNOST vedno vključuje specifične/merljive rezultate, v katere so pogosto vključeni rezultati podrejenih.

4. Ocenjevanega vprašaj za njegove ideje, in mnenja o tem kaj je do sedaj naredil dobro in kaj bi lahko storil bolje (ta korak lahko naredimo na začetku, ali pa na koncu razgovora).

PREDEN OCENJEVANI ZAPUSTI RAZGOVOR / SVETOVANJE:1. V ta obrazec vpiši datum svetovanja.2. V ta obrazec vpiši dodatne ključne točke, do katerih si prišel med svetovanjem.3. Ocenjevanemu PČ pokaži ključne točke in pridobi njegov podpis.4. Delovno kopijo LSO shrani skupaj s tem obrazcem do naslednjega razgovora / svetovanja. (Tvoje zabeležke ti bodo v pomoč pri izdelavi končne LSO na koncu ocenjevalnega obdobja).

ZAPISNIK IZ SVETOVANJA / ZAPISANE KLJUČNE TOČKEZAČETNO SVETOVANJE

DATUM: PODPIS OCENJEVANEGA: NADALJEVALNO

DATUM: PODPIS OCENJEVANEGA: NADALJEVALNO

DATUM: PODPIS OCENJEVANEGA :NADALJEVALNO

DATUM: PODPIS OCENJEVANEGA:

OPIS DEL IN NALOG (III. DEL v LETNI SLUŽBENI OCENI)

Opis del in nalog je nujno potrebno za izvajanje učinkovitega svetovanja za izboljšanje delovne uspešnosti in za ocenjevanje vojakov in podčastnikov. Opis del in nalog uporabljamo pri prvem / začetnem svetovanju – da ocenjevanemu razložimo, kakšne so njegove dolžnosti in katere so njegove prioritetne naloge. Dela in naloge, predvsem prioritete, se lahko v času ocenjevalnega obdobja spreminjajo. Opis del in nalog uporabljamo tudi na koncu ocenjevalnega obdobja – dazabeležimo vse pomembne dogodke, ki so vezani na dolžnosti ocenjevanega.

Pet elementov za opis del in nalog:

1 & 2. Osnovno delovno mesto / Naziv dolžnosti. Vpiši naziv osnovnega delovnega mesta in naziv dolžnosti ocenjevanega.3. Vsakodnevna dela in dolžnosti / področje odgovornosti. Vpiši najbolj pomembne rutinske dolžnosti in odgovornosti; Za voditelje še vključno z številom podrejenih, odgovornost za MTS, vrednost zaupane opreme in druge kritične odgovornosti, ki imajo vpliv na izpolnjevanje njegovih nalog.

4. Prioritetne / Poudarjene naloge. Ta del se lahko v času ocenjevalnega obdobja spreminja. Za začetno svetovanje naj vključuje tiste prioritetne naloge, ki zahtevajo absolutno pozornost v prvem četrtletju ocenjevalnega obdobja. Na koncu ocenjevalnega obdobja, vpiši najbolj pomembne / prioritetne naloge, ki so bile ocenjevanemu dodeljene med celotnim ocenjevalnim obdobjem. (Primeri takšnih prioritetnih nalog so: Priprave za misijo KFOR / ISAF…; priprave na pomembne vojaške vaje, CREVAL; priprave za potrebe EUBG; usposabljanje za FTX…).5. Dodatne dolžnosti in naloge. Vpiši njegove dodatne naloge, ki praviloma niso direktno povezane z osnovnimi dolžnostmi, oziroma osnovnim delovnim mestom ocenjevanega.

(DA FORM 2166-8-1) 2 / 4

Po izvedenih svetovanjih, se vojak

V ta del obrazca podpiše.

Page 317: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-25

VREDNOTE SV / OCENA USPEŠNOSTI (IV. DEL v LETNI SLUŽBENI OCENI)

VREDNOTE SV: Vrednote nam povedo kakšni bi morali biti, vsak dan, v vseh situacijah, ne glede na to kaj počnemo. Vrednote SV prikazujejo Slovensko Vojsko. So kot beton, ki nas vse pripadnike SV povezuje v spoštovanja vreden poklic. O vrednotah se ne moremo pogajati: nanašajo se na vse in ves čas v vsaki situaciji. IV. Del v LSO vsebuje vse te vrednote. Te vrednote so: LOJALNOST: Izkazovanje lojalnosti Republiki Sloveniji, SV in enoti. Skrb za zaščito in interese RS, ter krepitev njenega ugleda.PREDANOST: Izkazovanje požrtvovalnosti in podrejanje svojih osebnih ciljev SV. Izvajanje nalog ne glede na težave in nevarnosti.TOVARIŠTVO: Izražanje medsebojnega spoštovanja, s pomočjo in in prijateljstvom, ter prispevek k ohranjanju bojne morale.ČAST: Je ponosen in mu je v čast, da podpira nacionalne interese RS. Skrb za doseganje vojaških in družbenih vrednot.POGUM: Pogumno soočanje s strahom, nevarnostmi, in težavami – legalno in moralno.

Primeri za oceno »DA« (IV. Del LSO - VREDNOTE):

SV, nalogam in svojim podrejenim da prednost pred svojimi osebnimi interesi. Sprejema izzive, ne da bi s tem ogrozil integriteto. Osebno obnašanje, primerno vojaškemu in podčastniškemu zboru SV, na dolžnosti in v prostem času. Izpolnjuje zakonite ukaze in počne prave stvari brez ukazov. Izbere težko in pravilno pot, pred lažjo in napačno potjo. Izkazuje ponos v enoti, je timski igralec. Demonstrira spoštovanje do vseh pripadnikov SV, ne glede na raso, prepričanja, spol in nacionalnost.

USPOSOBLJENOST in LASTNOSTI PRI DELU : Sposobnost in posedovanje znanja za opravljanje svojega dela. Je strokovnjak na svojem področju. Svoje naloge izvaja 100% in pravočasno. Ima tehnična & taktična; znanja, veščine, in sposobnosti za svoj VED / dolžnost / delovno mesto. Je odločen in jasen. Teži k samo-izpopolnjevanju; je učljiv in dovzeten za nova znanja. Zanima ga vse kar je povezano z njegovim delom. Sprejema pravočasne, jasne in pravilne odločitve.

Sorodno kompetencam je nenehna želja biti boljši, velika želja za pridobivanje znanja in da vsako nalogo popolno izpolni po vseh svojih najboljših zmožnostih. Se uči, se razvija, postavlja standarde in jih dosega. Je inovator in ustvarjalec. Strmi k odličnosti.

Primeri standardov za oceno DOBER / dosega standarde:

Strokovnjak na svojem delovnem področju Določene mu naloge izvaja popolno in pravočasno Nenehno išče poti do novega znanja, se razvija in

izboljšuje Oblikuje, izraža in razvija nove ideje

Primeri ODLIČNOSTI:

Zbran za napredovanje izmed 12 kandidatov Letos dosegel izredni razvoj in napredek na svojem

področju Na letnem bataljonskem tekmovanju izbran za najboljšega

vezista / mehanika / bolničarja / poveljnika oddelka / VOS…

Nagrajen z značko Strokovnjak Pehote (EIB) Na letošnjem TVPČ izbran za najboljšega VPČ V svojem prostem času prevedel strokovno literaturo

TELESNA PRIPRAVLJENOST IN VOJAŠKI IZGLED: Izkazovanje psihične in fizične moči in vzdržljivosti, popolna bojna pripravljenost – vedno in povsod. Energičnost in izkazovanje samozavesti. Popolna telesna pripravljenost pomeni tudi primerna telesna teža, nasprotovanje kajenju in prekomernemu uživanju alkohola in prepovedanih substanc, poznavanje in uveljavljanje stresnega managementa in psiho-fizičnega treninga. Podčastniki so odgovorni za svojo, in dobro psiho-fizično kondicijo svojih podrejenih. Vojaški izgled pomeni osebna pojava, postava, uniforma, vsesplošni vojaški izgled in način premikanja. Pravi vojak izkazuje vsesplošno samozavest in zanos. Vsak vojak je odgovoren za svoj vojaški izgled. Vsak podčastnik je odgovoren za vojaški izgled in obnašanje vseh posameznikov – pripadnikov SV, kar vključuje korekcije na licu mesta; vedno in povsod, brez izjem.

Primeri standardov za oceno DOBER / dosega standarde:

Vzdrževanje primerne teže (glede na spol in starost) Doseganje solidnih rezultatov na PGS –

USPOSOBLJEN in sodelovanje pri vsakodnevni vadbi po programu enote

Vzdrževanje primernega osebnega izgleda in izkazovanje zanosa do te točke, da je vzor novim vojakom

Nadzorovanje in uveljavljanje ukrepov za izboljšavo psiho-fizičnega stanja in vojaškega izgleda podrejenih.

Primeri ODLIČNOSTI:

Nagrajen z značko 300 točk PGS Izbran za NAJ vojaka meseca/leta Trije od zadnjih štirih NAJ vojakov so iz njegovega voda Izdelal učinkovit program fizične vadbe za celoten bataljon Uvedba novih vojaško-motivacijskih športnih tekmovanj Zmagal na bojnem plavanju (tekmovanje brigade) Vsi v njegovem oddelku so na letošnjem PGS dosegli nad

270 točk.

(DA FORM 2166-8-1) 3 / 4

Page 318: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-26

VODITELJSTVO: Vplivanje na druge, da izpolnijo nalogo. Voditeljstvo je sestavljeno iz voditeljskih atributov (prepričanja, vrednot, etike, karakterja, znanja in veščin). Vsebuje postavljanje težkih, vendar dosegljivih standardov in zahtev. Odkrita skrb za svoje podrejene in njihove družine. Njegova prioriteta – IZPOLNITI NALOGO! Poznavanje svojih podrejenih in enakopravna skrb za njih. Vzpodbujanje zmagovalnega duha v enoti. Na kratko, pomeni VODITI S PRIMEROM! Voditeljstvo lahko strnimo z tremi besedami: “BITI (predan etiki SV in vojaškemu profesionalizmu), ZNATI (poznati faktorje vojaškega voditeljstva, poznati sebe, človeško naravo, svoje delo in svojo enoto) in DELATI (zagotavljanje navodil in usmeritev in motiviranje)”. Vzpodbujanje želje po doseganju ciljev in zmag: Vzpodbujanje in doseganje odličnosti. Skrben vojak danes – jutrišnji vodja!

Primeri standardov za oceno DOBER / dosega standarde:

Motivira svoje podrejene, da kot posamezniki izvajajo naloge po svojih najboljših zmožnostih in da skupaj kot discipliniran in kohezivni tim izpolnijo nalogo

Demonstrira odkrito in iskreno skrb za svoje vojake in zadovoljstvo, da jim lahko ustreže

Vzpodbuja željo po doseganju ciljev in zmag Z svetovanjem vzpodbuja odličnost Vodi s primerom: BITI, ZNATI, DELATI

Primeri ODLIČNOSTI:

Motiviral svoj celoten oddelek, da so vsi dosegli odličen rezultat pri streljanju z osebno oborožitvijo

Zmagal na zadnjih treh poveljniških pregledih Svoje oddelke je pripravil in motiviral, da so nosilci treh

najboljših časov pri bojnem premagovanju pehotnih ovir S svojim svetovanjem je tri svoje povprečno ocenjene PČ

vodil do odlične ocene Dva njegova podrejena PČ sta bila izbrana za izredno

povišanje Mentor svojim PČ, da so uspešno končali TVOS

USPOSABLJANJE: Priprava posameznikov, enote in posadk za izvajanje svojih dolžnosti / nalog. Učenje veščin. Podčastniki, ki sodelujejo pri timskem / kolektivnem usposabljanju so pogosto odgovorni za usposabljanje oddelkov, skupin in posadk. Vendar je individualno usposabljanje daleč najbolj pomembno in je ekskluzivna domena podčastnikov. Kvaliteta usposabljanja se izkazuje v direktnemu vodenju do visoke discipline, približevanju realnim situacijam – težavno in zahtevno usposabljanje in odpravljanje slabosti. Svoja znanja in izkušnje za bojevanje, preživetje na bojišču in veščine za doseganje zmag učinkovito prenaša na druge. Dobro usposabljanje pomeni; učenje iz napak in zagotavljanje prostora za profesionalni razvoj. Prenašanje svojega znanja in izkušenj je eden največjih privilegijev, ki ga lahko zapustimo svojim podrejenim.

Primeri standardov za oceno DOBER / dosega standarde:

Poskrbi, da njegovi vojaki:a. popolnoma obvladajo svoje individualne veščineb. so vedno pripravljeni na poveljnikovo preverjanjec. razvijajo in prakticirajo veščine za svoje dolžnostid. se usposabljajo kot oddelek/skupina/posadka

Sodeluje pri kolektivnem usposabljanju enote Deli svoje znanje in izkušnje s svojimi podrejenimi

Primeri ODLIČNOSTI:

V svoji enoti dosegel 100% pri obvladovanju »40 Bojevniških veščin«

Usposobil najboljšo MM posadko v bataljonu Osebno načrtoval in izvedel letno usposabljanje iz IV-1, ter

sodeloval pri preverjanju ISAF / KFOR Izdelal učno predstavitev FIBUA za celoten bataljon Načrtoval in uvedel krožno usposabljanje (cross training),

ter s tem občutno izboljšal rezultate v enoti

ODGOVORNOST IN SKRBNOST: Ustrezna skrb za brezhibnost opreme, sredstev in prostorov. Skrb za varnost svojih podrejenih in zaupane mu opreme (vozila, oborožitev, opreme in zalog). Vzdrževanje opreme je odgovornost podčastnikov – in je povezano z uspehom na bojišču. Odgovornost in skrbnost za opremo vsebuje: pogosti pregledi opreme vojakov z uporabo kontrolnih listov in/ali tehničnih priročnikov; svoje vojake vzgaja, da so sami odgovorni za svojo opremo – tako da jih uči kako pravilno uporabljati in vzdrževati opremo. Podčastniki so prvi, ki se morajo seznaniti z novo opremo. Svoja tehnična znanja morajo ves čas nadgrajevati. Podčastniki morajo ves čas poznati stanje opreme v svoji enoti – zagotavljanje bojne pripravljenosti enote. Odgovornost in skrbnost podčastnikov pomeni tudi –ves čas vedeti, kje so njegovi podrejeni, zakaj je nekdo na bolniški, koliko njegovih ljudi je na dopustu; poznavanje družinskih razmer svojih podrejenih.Zagotavljanje varnih razmeri in ekonomičnosti pri usposabljanju. Pri podrejenih spodbuja njihovo voljo do učenja, njihovo osebno rast in samo-iniciativnost.Podčastnik mora sprejemati odgovornost za svoja dejanja in za dejanja svojih podrejenih - Priznava svoje napake in za njih prevzema polno odgovornost.

Primeri standardov za oceno DOBER / dosega standarde:

Poskrbi, da je vsa oprema za katero je odgovoren, brezhibna, vzdrževana in vedno v bojni pripravljenosti

Preprečuje nepotrebno trošenje zalog in omejenih sredstev

Sprejema odgovornost za svoja dejanja in za dejanja svojih podrejenih – ne išče izgovorov

Primeri ODLIČNOSTI:

Vzdrževal in zagotovil brezhibnost opreme vrednosti ….€ V 6 mesecih je zagotovil brezhibnost vseh svojih bojnih

vozil Kompletno reorganiziral prostore enote – za boljši

izkoristek in za vzpostavitev prave vojaške klime v enoti Nikoli ni bil v situaciji, da ne bi vedel natančnega

številčnega stanja svoje enote – vsak trenutek natančno ve, kje se nahajajo njegovi podrejeni

(DA FORM 2166-8-1) 4 / 4

Page 319: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-27

Predmet: ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 2

Individualna veščina:

SVV-2-14-003 IZDELAJ LETNO SLUŽBENO OCENO ZA SVOJEGA VOJAKA805C-PAD-2146; Prepare the Rater`s Portion

Pogoji izvedbe: Si poveljnik oddelka – in kot neposredni ocenjevalec moraš za svojega podrejenega vojaka izdelati letno službeno oceno. Na voljo imaš vse potrebne obrazce, osnovne opise del in nalog svojih vojakov, vse njihove potrebne administrativne podatke in računalnik s odobreno programsko opremo.

Standardi: Pravilno izpolni svoj del obrazca za letno službeno oceno (LSO). Letna službena ocena temelji na vojakovih celoletnih rezultatih.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

Profesionalen in odgovoren poveljnik oddelka ima za celotno leto zabeležene vse odlične, dobre in slabe rezultate svojih vojakov; od urejenosti vojaka na jutranjih postrojih, do njegove izvedbe posamičnega bojnega streljanja. Prav tako ima izdelana 4 poročila o razvojnem svetovanju s svojimi podrejenimi, ki še dodatno argumentirajo njegovo vlogo pri izdelavi končnih službenih ocen za svoje podrejene vojake.

IZPOLNI 1. DEL OBRAZCA – ADMINISTRATIVNI PODATKI:

Točka I.a. IME in PRIIMEK. Vpiši ime in priimek ocenjevanega vojaka.

Točka I.b. Vpiši ČIN ocenjevanega vojaka (uporabljaj standardne kratice, VOJ / PDES / DES).

Točka I.c.DATUM ZADNJEGA POVIŠANJA. Vpiši datum zadnjega povišanja ocenjevanega vojaka.Če tega podatka ne veš, oziroma če ga nimaš zabeleženega (kar je nesprejemljivo), ti ga mora zagotoviti tvoj nadrejeni EPČ, ali poveljujoči častnik.

Točka I.d. Vse VED-e ocenjevanega.

Točka I.e.ORG. ENOTA. Vpiši enoto ocenjevanega (ODD/VOD/ČETA/BAT)

Točka I.f. REDNA / POSEBNA OCENA. Če gre za službeno oceno za redno ocenjevalno obdobje, vpiši križec pod Redno oceno. Vsaka dodatna, izredna ali naknadno izdelana službena ocena je Posebna ocena.

Točka I.g. OCENJEVALNO OBDOBJE: Vpiši datum začetka in konca ocenjevalnega obdobja.

Točka I.h. OCENJEVANI MESECI:Združi število ocenjenih mesecev in število vpiši v spodnji okvirček.

Page 320: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-28

Točka I.i.VZROKI ODSOTNOSTI / ne-ocenjevanja so lahko:(V spodnji okvirček vpiši razloge odsotnosti.)Bolniški staležPripor/zaporNeupravičena OdsotnostIzobraževanje (tečaji)Tranzit med enotami/premestitvami + Izredni Dopusti + Začasne naloge (misije)Začasna zamrznitev aktivne službe v SVRedni Letni Dopust se šteje v ocenjevane mesece!

Točki I.j. in I.k.Status OCENE. PUSTI PRAZNO – IZPOLNJUJE NADREJENI OCENJEVALEC!Datum - Kdaj je bila dana v pogled ocenjevanemu.Datum - Kdaj jo je podpisal / se strinjal z njo. Datum – Kdaj jo je ocenjevani vrnil nadrejenemu ocenjevalcu.

2.

IZPOLNI II. DEL OBRAZCA – PODATKI O OCENJEVALCIH:

NEPOSREDNI OCENJEVALEC:Točke II.a.; II.b.; II.c.; II.d.Vpiši svoje ime in priimek – NEPOSREDNI OCENJEVALEC, svoj ČIN in DOLŽNOST.Pod točko d. se podpiši.

Točka II.e.Vpiši DATUM IZDELAVE OCENE.

NADREJENI OCENJEVALEC:Točke II.a.; II.b.; II.c. Lahko vpišeš še ime in priimek NADREJENEGA OCENJEVALCA – POVELJUJOČI ČASTNIK, njegov ČIN in njegovo DOLŽNOST.

Točki II.d. in II.e.PUSTI PRAZNO – IZPOLNI NADREJENI OCENJEVALEC.

3.

IZPOLNI III. DEL OBRAZCA - OPIS DELOVNIH ZAHTEV :

Točka III.a. Vpiši NAZIV DOLŽNOSTI ocenjevanega.

Točka III.b. Vpiši OPIS DEL IN NALOG ocenjevanega.Priporočljivo je, da se opis del in nalog ocenjevanega razčleni na tri vrste nalog in dolžnosti (če jih ocenjevani seveda ima). Te tri vrste nalog so:

(1) OPIS VSAKODNEVNIH DEL IN NALOG: Kratek in jasen opis njegovih vsakodnevnih zadolžitev in nalog. Točen opis njegove odgovornosti; npr: število in vrednost opreme, za katero je odgovoren.

(2) PRIORITETNE NALOGE; Njegove prioritetne naloge naj mu bodo določene na njegovem začetnem svetovanju. Opis nalog, ki jim mora ocenjevani posvetiti največ pozornosti. S tem ocenjevanemu še enkrat razložimo, kaj pričakujemo od njega.

(3) DODATNE DOLŽNOSTI in NALOGE: Opis dodatnih dolžnosti, ki vplivajo na delovni čas ocenjevanega. Sem vpišite tiste naloge, ki nimajo direktne zveze z njegovim delovnim mestom/dolžnostjo.

Page 321: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-29

4.

IZPOLNI IV. DEL OBRAZCA – OCENA USPEŠNOSTI, LASTNOSTI PRI DELU, IN USPOSOBLJENOSTI:

Rubrika 1. OCENJEVANJE USPOSOBLJENOSTI ZA OPRAVLJANJE VOJAŠKE DOLŽNOSTI OBSEGA:

a) Ocena splošnih znanj; Ocena splošnih znanj obsega oceno poznavanja temeljnih predpisov in dokumentov pomembnih za določeno vojaško dolžnost, znanja osnov vodenja in poveljevanja, splošnih taktičnih znanj, vojaško teoretičnih in veščinskih znanj ter teoretičnih in praktičnih znanj pomembnih za posameznika.

b) Ocena specialističnih znanj; Ocena specialističnih znanj obsega oceno strokovnih računalniških, jezikovnih in drugih posebnih znanj, poznavanje razvoja stroke in drugih znanj, pomembnih za določeno vojaško dolžnost ter teoretičnih in praktičnih oziroma veščinskih znanj o orožju, opremi in drugih sredstvih rodu oziroma službe v katero spada vojaška dolžnost.

c) Ocena gibalnih sposobnosti; Ocena gibalnih sposobnosti obsega teste gibalne sposobnosti, ki jo sestavljajo sklece, dviganje trupa in tek na 3200 m, ki se izvedejo v skladu z določenim programom v Slovenski vojski, pri čemer se upošteva spol in starostne razlike.

d) Ocena strelske usposobljenosti. Ocena strelske usposobljenosti obsega ocenjevanje strelske usposobljenosti z osebnim ali lahkim pehotnim orožjem ter s skupinskim orožjem rodu oziroma službe v skladu z navodili in programi za izvedbo streljanj različnih vrst v Slovenski vojski.

Rubrika 2. OCENA USPEŠNOSTI OPRAVLJANJA VOJAŠKE DOLŽNOSTI OBSEGA:

a) Ocena obsega/ količine dela;b) Kvaliteta opravljenega dela in uporaba delovnih metod;c) Ocena lastnosti, ki jih kaže ocenjevani pri delu.Obseg in kvaliteta dela se ocenjujeta glede na obremenjenost, količino opravljenega dela in kvaliteto izdelkov. Pri uporabi predpisanih metod se ocenjuje pravilnost njihove uporabe in temu pričakovane visoke oziroma majhne rezultate.

Rubrika 3.1. OCENA LASTNOSTI, KI JIH KAŽE OCENJEVANI PRI DELU, OBSEGA:

a) Zmožnosti za delo v skupini; Pri oceni zmožnosti za delo v skupini se ocenjuje aktivnost ocenjevanega pri skupinskem delu, obseg in vsebina sodelovanja z drugimi ter pripravljenost na prilagajanje drugim.

b) Natančnosti pri opravljanju dela; Pri natančnosti pri delu se ocenjuje postopke po posameznih fazah dela, spremljanja rezultatov dela in upoštevanje različnih predpisov, aktov in metod.

c) Ustvarjalnosti pri delu; Pri ustvarjalnosti se ocenjuje sposobnost zaznavanja problemov, iskanja ustaljenih in novih rešitev, prizadevanj za racionalnost dela, dovzetnost za nove pobude in pobude sodelavcev.

d) Zanesljivosti pri delu; Ali je vojak zanesljiv? Ali se lahko zaneseš na njega? Ga ni potrebno ves čas nadzirati? Ali svoje delo opravlja zanesljivo in 100%.

e) Osebni zgled; Pri osebnem zgledu se ocenjuje zlasti vpliv ocenjevanega na sodelavce in okolje. o Je psihično in fizično močan in vzdržljiv? o Je energičen in vztrajen? o Izkazuje samozavest in zanos? o Ima vojaški izgled – izgleda kot vojak?

f) Sposobnosti za sodelovanje s sodelavci. Kakšen odnos ima do svojih so-borcev, nadrejenih, podrejenih? Ali jih spoštuje?

Page 322: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-30

Rubrika 3.2. Ocenjevanje lastnosti pri delu vodij se ocenjuje zlasti način odločanja, avtoriteto ocenjevanega, samostojnost pri delu, organizacijske sposobnosti, sposobnosti za pisno in ustno komuniciranje ter vodenje.

Če ocenjuješ vojake, ki nimajo vodstvenih funkcij – PUSTI PRAZNO!Če ocenjuješ vojake na voditeljskih dolžnostih – IZPOLNI.

Ali je Njegova prioriteta – IZPOLNITI NALOGO?Ali Pozna svoje podrejene in enakopravno skrbi za njih?Ali Vzpodbuja zmagovalni duh?Ali Svoje podrejene pravočasno in redno informira?Ali Vodi s primerom; »BITI, ZNATI, DELATI« ?Ali Izvaja individualna in skupinska usposabljanja Ali je Osredotočen na nalogo; visok standard izvedbe nalogeAli Svoje podrejene uči / usposablja (individualne veščine , kolektivne veščine)Ali Svoja znanja in izkušnje za bojevanje, preživetje in doseganje zmag na bojišču deli z drugimi.

DOLOČANJE POVPREČNE OCENE ZA POSAMIČNE RUBRIKE.

Predpisane skupne povprečne ocene, ki se uporabljajo v službeni oceni so nezadovoljiv (1), zadovoljiv (2), dober (3) in odličen (4).Za povprečno oceno (4) odličen – 3,5 in več.Za povprečno oceno (3) dober - 2,5 do 3.4.Za povprečno oceno (2) zadovoljiv - 2 do 2.4.Za povprečno oceno (1) nezadovoljiv - manj kot 2.

Primer izračuna povprečne ocene za posamično rubriko (primer : 1. rubrika):1. Ocenjevanje usposobljenosti za opravljanje vojaške dolžnosti

4 3 2 1

a) Ocena splošnega znanja Xb) Ocena specialističnega znanja Xc) Ocena gibalnih sposobnosti Xd) Ocena strelske usposobljenosti XΣ= povprečna ocena X

1x4 + 2x3 + 1x2 = 12 : 4 (število ocen) = 3Za oceno dober - 2,5 do 3.4.Torej je povprečna ocena za 1. rubriko ocena 3!

5.

IZPOLNI V. DEL OBRAZCA – OCENA IN NJENA UTEMELJITEV

SKUPNA - KONČNA OCENA. Obkroži skupno dobljeno oceno.Predpisane skupne službene ocene, ki se uporabljajo v službeni oceni so nezadovoljiv (1), zadovoljiv (2), dober (3) in odličen (4).Za službeno oceno odličen – 3,5 in več.Za oceno dober - 2,5 do 3.4.Za oceno zadovoljiv - 2 do 2.4.Za oceno nezadovoljiv - manj kot 2.

Primer izračuna skupne ocene:1. Ocenjevanje usposobljenosti za opravljanje vojaške dolžnosti

3

2. Ocenjevanje uspešnosti opravljanja vojaške dolžnosti 43.1 Ocenjevanje lastnosti pri delu 43.2 Ocenjevanje lastnosti pri delu vodij 3Σ= povprečna ocena 4

2x3+2x4= 14 : 4 = 3.5Za službeno oceno odličen – 3,5 in več.Torej je skupna ocena 4!

Page 323: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-31

Točka V.b. UTEMELJITEV.Komentarji za utemeljitev ocene naj bodo kratki in jasni. Pri vpisovanju komentarjev upoštevaj spodaj navedena pravila:

kratki, jasni, »udarni« komentarji idealen komentar je napisan v eni vrstici, največ v dveh v eno vrstico vpiši le en komentar najboljši komentar se začne z besedo NJEGOV(I) / NJEN(I) izogibaj se uporabi imena ocenjevanega vojaka in/ali uporabi ON / ONA prvi komentar za vsako vrednoto naj bo najbolj udaren-močan, torej tisti, ki opravičuje oceno ODLIČEN komentarji naj bodo napisani v preteklem času (ocenjujemo njegove pretekle dosežke) specifičen komentar lahko uporabimo le enkrat; določi za katero vrednoto je najbolj primeren vpisovanje z svinčnikom, poševna pisava in prečrtovanje ni dovoljeno če je le mogoče, vpiši/vtipkaj komentarje elektronsko uporaba kratice itd (in tako naprej) ali etc; ni dovoljeno komentarji za opis ODLIČNOSTI naj bodo kratki in jasni – ki opisujejo dosežke, ki so nad običajnimi /

povprečnimi, nekaj kar je merljivo in je bilo izvedeno v zadnjem ocenjevalnem obdobju

Točka V.c. OPIS DODATNIH VEŠČIN, ZNANJ IN SPOSOBNOSTIVpiši vse veščine, znanja in sposobnosti, ki so pomembne za opravljanje dela, ki ga ocenjevani vojak opravlja.Točka V.d. PRIMERJAVA USPEŠNOSTI OCENJEVANJA s ostalimi pripadniki v enoti.PUSTI PRAZNO – IZPOLNI NADREJENI OCENJEVALEC.

5.

V INFO:VI. DEL – KOMENTARJI IN PREDLOGI NADREJENEGA OCENJEVALCATA DEL SLUŽBENE OCENE IZPOLNI NADREJENI OCENJEVALEC – POVELJUJOČI ČASTNIK.PRI TEM MORA SODELOVATI TUDI NADREJENI ENOTOVNI PODČASTNIK!

Točka VI.a. OCENA PRIMERNOSTI ZA POVIŠANJE (ko so izpolnjeni vsi formalni pogoji).Višji ocenjevalec vpiše komentar, s katerim prikaže splošen potencial ocenjevanega.Izražati morajo PRIPOROČILA nadrejenega ocenjevalca za način napredovanja:

ZELO PRIMEREN ZA NAPREDOVANJE ali ODLIČEN – Ocena »4« predstavlja odličnost, in odlični/zelo dobri delovni rezultati; Vojak, ki ga zelo priporočamo za napredovanje. Ocena »4« naj bo rezervirana le za absolutno najboljše.

PRIMEREN ZA NAPREDOVANJE ali DOBER – Ocena »3« predstavlja vojake z dobrimi delovnimi rezultati, in jih priporočamo za napredovanje, če so za njih prosta višja delovna mesta.

ŠE NI PRIMEREN ZA NAPREDOVANJE ali ZADOVOLJIV – Ocena »2« predstavlja vojake, ki za izboljšanje delovnih rezultatov potrebujejo dodatno usposabljanje /šolanje/ in strokovnonadzorovanje. Ta trenutek niso primerni za napredovanje.

NI PRIMEREN ZA NAPREDOVANJE ali NEZADOVOLJIV – Ocena »1« predstavlja vojake, ki so po mnenju višjih ocenjevalcev slabi / pomanjkljivi in ki morajo zelo izboljšati svoje delovne rezultate. Potrebni so dodatnega usposabljanja / šolanja na več področjih. Niso primerni za napredovanje!

Točka VI.b. UTEMELJITEV OCENE IN OPIS SPOSOBNOSTI OCENJEVANEGA.V tej točki nadrejeni ocenjevalec potrdi svoje strinjanje, ali pa nestrinjanje s predlogom službene ocene, ki jo je izdelal vojakov neposredni ocenjevalec.Če se nadrejeni ocenjevalec strinja s oceno, samo še potrdi utemeljitve ocene in obrazložitev za povišanje oz. napredovanje, ki jih je navedel neposredni ocenjevalec.

Če pa nadrejeni ocenjevalec meni, da je neposredni ocenjevalec vojaka ocenil nepošteno / nepravilno, se pogovori z njim – z namenom ugotoviti razloge za nepravilnosti pri ocenjevanju. Če se nadrejeni ocenjevalec kljub pogovoru in dodatnem pregledu dokazil ne strinja z oceno, ki jo je izdelalneposredni ocenjevalec, v rubriko vpiše NE STRINJAM SE Z OCENO NEPOSREDNEGA OCENJEVALCA. Vendar to ni dovolj. V rubriko mora nadrejeni ocenjevalec vpisati argumente – pojasnila, s katerim pojasni/razloži svoje nestrinjanje s oceno. Zraven napiše še svoje mnenje o ocenjevanem vojaku. Nadrejeni ocenjevalec ne more ukazati neposrednemu ocenjevalcu, da spremeni svojo ocenoče le-ta vztraja pri svoji poštenosti glede podane ocene.Za končno odločitev in razrešitev ocenjevalnega konflikta je odgovoren višji nadrejeni častnik in njegov enotovni podčastnik.

Page 324: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-32

Točka VI.c. PREDLOG TREH DOLŽNOSTI OCENJEVANEGA V PRIHODNOSTI.

Višji ocenjevalec našteje največ tri in najmanj eno različno delovno mesto/dolžnost, kjer bi po njegovem mnenju, in po ocenah, ki jih je izdelal neposredni ocenjevalec, ocenjevani najbolj koristil SV, oziroma enoti. V poštev pridejo le tista delovna mesta, ki zahtevajo enak, ali en čin višje od čina ocenjevanega. To pomeni, da ne priporočamo npr. PDES za dolžnost VV, ali DES za dolžnost ŠV.

Če je npr. ocenjevani vojak/Poveljnik ognjene skupine s činom DES, zaradi slabega voditeljstva ocenjen z oceno »ZADOVOLJIV ali celo NEZADOVOLJIV«, ga ne priporočamo za delo na položaju z večjo voditeljsko odgovornostjo. Lahko pa ima ta ocenjevani vojak odlična tehnična znanja in izkušnje (tehnično žilico), torej ga lahko priporočamo za delo na višjem položaju na tehničnem področju.

4.

IZDELANO SLUŽBENO OCENO PREDAJ NADREJENEMU ČASTNIKU – NADREJENI OCENJEVALEC.

a. Ko je službena ocena s tvoje strani izdelana, nadrejeni ocenjevalec ocenjevanega pokliče na letni razgovor, kjer se mu službena ocena da v pogled.

b. Nadrejeni ocenjevalec izroči službeno oceno ocenjevanemu , da jo pregleda. Če se le-ta z njo strinja, jo tudi podpiše in vrne.

c. Nadrejeni ocenjevalec nato vpiše datum; kdaj je bila ocena pokazana ocenjevanemu, in datum; kdaj je bila vrnjena.

INFO:Če se ocenjevani ne strinja s oceno, torej če je ne podpiše, se na željo nadrejenega ocenjevalca razgovoru pridruži še vojakov neposredni ocenjevalec. Odgovoren in profesionalen neposredni ocenjevalec ima iz izvedenih razvojnih svetovanj s svojimi podrejenimi ki jim svetuje, čez celo leto zabeležene vse njegove uspehe/neuspehe, ki jih je podrejeni tudi podpisal.

Če so pravilno evidentirani vsi strelski rezultati, ocena PGS, vsi uspehi in neuspehi podrejenega….potem je zelo majhna verjetnost, da je službena ocena nepoštena/nepravilna, oziroma da se ocenjevani s tako izdelano službeno oceno ne bo strinjal.

Page 325: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-33

Predmet: ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 2

Individualna veščina: IZDELAJ LETNO SLUŽBENO OCENO ZA SVOJEGA VOJAKASVV-2-14-003

Priprave za preverjanje: Priprava: Za ocenjevanje te naloge, ocenjevanemu PČ zagotovi vse potrebne obrazce, pisalo, računalnik s pooblaščeno programsko opremo in tiskalnik. Ocenjevanemu razloži ustrezen scenarij, ki mu bo zagotovil vse potrebne informacije, ki jih bo potreboval za izpolnitev naloge.Razlaga: Ocenjevanemu povej, da boš s to nalogo ocenil njegovo znanje/sposobnost za izdelavo pravičnih letnih službenih ocen za svoje vojake.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

IZPOLNI 1. DEL OBRAZCA – ADMINISTRATIVNI PODATKI:Točka I.a. IME in PRIIMEK ocenjevanega vojaka.Točka I.b. ČIN ocenjevanega (uporablja standardne kratice)Točka I.c. DATUM ZADNJEGA POVIŠANJA. Točka I.d. Vse VED-e ocenjevanega vojaka.Točka I.e. ORG. ENOTA. Vpiše enoto ocenjevanega (ODD/VOD/ČETA/BAT)Točka I.f. REDNA / POSEBNA OCENA. Točka I.g. OCENJEVALNO OBDOBJE: Vpiše datum začetka in konca ocenjevalnega obdobja. Točka I.h. OCENJEVANI MESECI: Združeno število ocenjenih mesecev vpiši v spodnji okvirček. Točka I.i. VZROKI ODSOTNOSTI / ne-ocenjevanja.Točki I.j. in I.k. Status OCENE. PUSTI PRAZNO – IZPOLNJUJE NADREJENI OCENJEVALEC!

2.

IZPOLNI II. DEL OBRAZCA – PODATKI O OCENJEVALCIH:NEPOSREDNI OCENJEVALEC:Točke II.a.; II.b.; II.c.; II.d. Vpiše svoje ime in priimek, svoj ČIN in DOLŽNOST.Pod točko d. se podpiše.Točka II.e. Vpiše DATUM IZDELAVE OCENE.NADREJENI OCENJEVALEC:Točke II.a.; II.b.; II.c. Lahko vpiše še ime in priimek NADREJENEGA OCENJEVALCA –njegov ČIN in njegovo DOLŽNOST.Točki II.d. in II.e. PUSTI PRAZNO – IZPOLNI NADREJENI OCENJEVALEC.

3.

IZPOLNI III. DEL OBRAZCA - OPIS DELOVNIH ZAHTEV VOJAKATočka III.a. Vpiše NAZIV DOLŽNOSTI ocenjevanega vojaka.Točka III.b. Vpiše OPIS DEL IN NALOG ocenjevanega vojaka.

(1) OPIS VSAKODNEVNIH DEL IN NALOG(2) PRIORITETNE NALOGE(3) DODATNE DOLŽNOSTI in NALOGE

4.

IZPOLNI IV. DEL OBRAZCA – OCENA USPEŠNOSTI, LASTNOSTI PRI DELU, IN USPOSOBLJENOSTI VOJAKARubrika 1. Ocenjevanje usposobljenosti za opravljanje vojaške dolžnosti:a) ocena splošnih znanj; b) ocena specialističnih znanj; c) ocena gibalnih sposobnosti; d) ocena strelske usposobljenosti.

Rubrika 2. Ocena uspešnosti opravljanja vojaške dolžnosti:a) ocena obsega/ količine dela;b) kvaliteta opravljenega dela in uporaba delovnih metod;c) ocena lastnosti, ki jih kaže ocenjevani pri delu.

Rubrika 3.1. Ocena lastnosti, ki jih kaže ocenjevani pri delu: a) zmožnosti za delo v skupini;.b) natančnosti pri opravljanju dela; c) ustvarjalnosti pri delu; d) zanesljivosti pri delu; e) osebni zgled; f) sposobnosti za sodelovanje s sodelavci.

Rubrika 3.2. Ocenjevanje lastnosti pri delu vodij Če ocenjuje vojake, ki nimajo vodstvenih funkcij – PUSTI PRAZNO!Če ocenjuje vojake na voditeljskih dolžnostih – IZPOLNI.

Page 326: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-34

5.

IZPOLNI V. DEL OBRAZCA – OCENA IN NJENA UTEMELJITEV:SKUPNA - KONČNA OCENA. Obkroži skupno dobljeno oceno.

Točka V.b.UTEMELJITEV. Komentarji za utemeljitev ocene so kratki in jasni.Točka V.c. OPIS DODATNIH VEŠČIN, ZNANJ IN SPOSOBNOSTIVpiše vse veščine, znanja in sposobnosti, ki so pomembne za opravljanje dela, ki ga ocenjevani opravlja.Točka V.d. PRIMERJAVA USPEŠNOSTI OCENJEVANJA s ostalimi pripadniki v enoti. PUSTI PRAZNO – IZPOLNI NADREJENI OCENJEVALEC.

6. IZDELANO SLUŽBENO OCENO PREDA NADREJENEMU ČASTNIKU – NADREJENI OCENJEVALEC.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: - DODATEK 1: PRIMER IZDELANE LETNE SLUŽBENE OCENE (LSO) VOJAKA- DODATEK 2: ODGOVORNOSTI IN NASVETI NEPOSREDNIM OCENJEVALCEM- DODATEK 3: PRIMERI KOMENTARJEV ZA UTEMELJITEV OCENE- DODATEK 4: PRAZEN (DELOVNI) OBRAZEC LSO VOJAKA

Page 327: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-35

DODATEK 1: Primer Izdelane LSO(1. stran)

SLUŽBENA OCENA VOJAKAI. DEL – Administrativni podatki

c. Zadnje povišanjea. Priimek in ime NOVAK JANEZ

b. Čin

PDES Leto

2007

Mesec

OKT

Dan

22

d. VED

11101 PEH

f. Vrsta ocene

X Redna

e. Organizacijska enota

1. ODD / 2. MOTV / 1. MOTČ / 10. MOTBPosebna

k. Datumg. Ocenjevalno obdobje j. Ocena

Leto Mes Dan

OD DO Dana ocenjevanemu 2008 OKT 23

Leto Mes Dan Leto Mes DanVrnjena 2008 OKT 23

2007 FEB 15 2008 JAN 15

h. Št.

Ocenjevani

h mesecev:

11

i. Vzrok

odsotnosti

Tečaj Tujina

Warrior Leader

Course (NEM)

Podpis ocenjevanega:

Podpis ocenjevanega vojaka

II. DEL – Podatki o ocenjevalcihe. Datuma. Priimek in ime neposrednega

ocenjevalcab. Čin c. Dolžnost d. Podpis

Leto Mesec Dan

KRAJNC JOŽE VVOD POV ODDELKA Podpis 2008 JAN 16e. Datumb. Priimek in ime nadrejenega

ocenjevalcab. Čin c. Dolžnost d. Podpis

Leto Mesec Dan

GORENC TOMAŽ POR POV VODA Podpis

III. DEL – Opis delovnih zahtev

a. Naziv dolžnosti VOJAK SPECIALIST - PUŠKOMITRALJEZEC

b. Opis del in nalog ocenjevanega

OPIS VSAKODNEVNIH DEL IN NALOG: Je glavno formacijsko oddelčno orožje za uničevanje izkrcane pehote in lahko-oklepljenih vozil Je popolnoma seznanjen z karakteristikami svojega orožja Skrbi za brezhibnost in čistočo svojega orožja Zagotavlja glavni podporni ogenj svojemu oddelku Koncentrira ogenj tja, kjer želi uničiti nasprotnika Ognjeno deluje v predpolje svojega oddelka Z direktnim ognjem pokriva ovire Uničuje nasprotnikova avtomatska orožja, P-O posadke… Skrbi za zadostno količino streliva

PRIORITETNE NALOGE; Priprave oddelka na nalogo ISAF/KFOR, pomočnik inštruktorja pri Tečaju za VOS

DODATNE DOLŽNOSTI in NALOGE Pomoč pri prevajanju in izdelavi strokovne vojaške literature (Osnovne individualne veščine), protokolarne naloge, sodelovanje s OPK

IV. DEL – Ocena uspešnosti, lastnosti pri delu, lastnosti pri delu vodje in usposobljenosti

1. Ocenjevanje usposobljenosti za opravljanje vojaške dolžnosti 4 3 2 1

a) OCENA SPLOŠNEGA ZNANJA Xb) OCENA SPECIALISTIČNEGA ZNANJA Xc) OCENA GIBALNIH SPOSOBNOSTI Xd) OCENA STRELSKE USPOSOBLJENOSTI XΣ= povprečna ocena X

MODRA / RAVNA PISAVA – Izpolni neposredni ocenjevalec RDEČA / POŠEVNA PISAVA – Izpolni nadrejeni ocenjevalec

Page 328: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-36

(2. stran)2. Ocenjevanje uspešnosti opravljanja vojaške dolžnosti 4 3 3 1

a) Obseg (količina) dela Xb) Kakovost izdelkov Xc) Delovna metoda XΣ= povprečna ocena X3.1 Ocenjevanje lastnosti pri delu 4 3 2 1

a) Zmožnosti za delo v skupini Xb) Natančnost pri opravljanju dela Xc) Ustvarjalnost Xd) Zanesljivost pri opravljanju dela Xe) Osebni zgled Xf) Sodelovanje XΣ= povprečna ocena X3.2 Ocenjevanje lastnosti pri delu vodij 4 3 2 1

g) Odločanje

h) Avtoriteta

i) Samostojnost

j) Organizacijska sposobnost

k) Pisno komuniciranje

l) Ustno komuniciranje

m) Vodenje

Σ= povprečna ocena

V. DEL – Ocena in njena utemeljitev

Končna ocena (obkroži) 3 2 1b. Utemeljitev ocene in obrazložitev za povišanje oz. napredovanje

- uspešno končal interni tečaj za vodje ognjenih skupin in tečaj WLC - večkrat nadomeščal svojega VOS (tudi na vaji SOKOLJI UDAR)

- z odliko končal vsa specialistična usposabljanja za PM (M249 MINIMI) - letos že drugič sodeloval pri uvajanju novih vojakov v enoto- na letošnjem PGS dosegel 290 točk – IZURJEN

Kljub temu, da je uspešno končal interni tečaj za vodje ognjene skupine, je izrazil željo da se udeleži še tečaja za DESETNIKE v Grafenwohru (NEMČIJA) – Warrior Leader Course, kjer je prejel odlikovanje za vojaško voditeljstvo. NOVAK je na dolžnosti vojaka specialista s činom PDES že 2 leti in obe leti je bil ocenjen s službeno oceno 4. Izpolnil je vse formalne in neformalne pogoje za čin DESETNIK in za napredovanje na dolžnost VOS. Pri svojem delu presega predpisane standarde in je prva izbira za takojšnje/izredno povišanje.c. Opis dodatnih veščin, znanj in sposobnosti pomembnih za opravljanje dela, ki jih ocenjevani obvlada

- inštruktor IPSC - Padalstvo (200 skokov)- STANAG 2221 (Angleščina) - C in D vozniško dovoljenje

25 Odličen (% STAS, ki jih ocenjujem)

37.5 Dober (%STAS, ki jih ocenjujem)

25 Zadovoljiv (% STAS, ki jih ocenjujem)

d. Primerjava uspešnostiocenjevanja z ostalimi STAS v enoti

12.5 Nezadovoljiv (% STAS, ki jih ocenjujem)

VI. DEL – Izpolni nadrejeni ocenjevaleca. Ocena primernosti z povišanje v čin (ko izpolni pogoje za to)

ZELO PRIMEREN – odličen vojak, ki vseskozi dosega odlične in nadpovprečne delovne rezultate. Vojak, ki ga zelo priporočam za napredovanje.b. Utemeljitev ocene in opis sposobnosti ocenjevanega

Na podlagi utemeljitev ocene njegovega poveljnika oddelka ga smatram za absolutno enega najboljših vojakov v vodu, ki ves čas jasno izkazuje predanost svojemu poklicu.Poleg svojih tehničnih znanj, ima še velik voditeljski potencial. Njegov poveljnik oddelka ga vidi kot bodočega vodjo ognjene skupine.

c. Predlog največ treh dolžnosti, katere naj bo ocenjevani opravljal v prihodnosti

VODJA OGNJENE SKUPINE (MOTORIZIRAN ODDELEK).MODRA / RAVNA PISAVA – Izpolni neposredni ocenjevalec RDEČA / POŠEVNA PISAVA – Izpolni nadrejeni ocenjevalec

Page 329: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-37

DODATEK 2: ODGOVORNOSTI IN NASVETI NEPOSREDNIM OCENJEVALCEM

Njegova osnovna naloga pri ocenjevanju je, da se osredotoči na delovno uspešnost in na svetovanje ocenjevanim vojakom.Neposredni ocenjevalec bo:

a. Vsaj 1x na 3 mesece v ocenjevalnem obdobju svetoval svojim vojakom (torej vsem, ki jih ocenjuje), kako izboljšati njihove delovne uspehe/rezultate. Na svetovanjih neposredni ocenjevalec svojim podrejenim določi njegove naloge in z njimi diskutira o njihovih delovnih uspehih/neuspehih in dolžnostih.

b. Za vsakega svojega podrejenega ki ga ocenjuje, neposredni ocenjevalec pripravi:(1) Svetovalni Kontrolni List (SKOL);(2) Obrazec za izdelavo predloga službene ocene (Obrazec LSO).

c. Zbira, pregleduje / analizira delovne uspehe/rezultate svojih vojakov, ki jih ocenjuje.

d. Pri ocenjevanju vojakov pripravi/izdela pošteno in natančno poročilo o njihovih delovnih dosežkih/rezultatih, o njihovem upoštevanju vrednot SV, oceni njihovo sprejemanje odgovornosti, ter ugotovi vse njihove potenciale.

NASVETI OCENJEVALCEM

Najboljši nasvet vsem neposrednim ocenjevalcem, ki ocenjujejo svoje vojake in podrejene podčastnike je: nabavite si kopijo Svetovalnega Kontrolnega Lista (SKOL)! Preberite ga, uporabljajte ga in shranite ga! Glej SVV- 2:Izvajanje Razvojnega svetovanja svojim podrejenim.

Porabljen čas, ki si ga pred svetovanjem porabil za vpisovanje, ali pregled opisa del in nalog ocenjevanih vojakov, se ti bo kasneje izplačal. Če imaš težave pri razumevanju opisa del in nalog svojih podrejenih, potem vedi, da bodo imeli še večje težave pri razumevanju tvoji vojaki, ki jih ocenjuješ. Torej; opis naj bo čimbolj preprost in jasen.

Najtežji del svetovanja je vsekakor postavljati / določati standarde svojim podrejenim. Za pomoč: Za začetek preberi »Primeri Standardov« v SKOL. Lahko jih uporabljaš takšne kot so zapisani, ali pa jih po potrebi prilagodi svoji situaciji.

Ko svetuješ, porabi večino časa za debato/pogovoru o prihodnosti; torej kaj bo potrebno storiti, ali kaj bi lahko bilo storjeno bolje. Ne brskaj po preteklosti. Ne pozabi dati ocenjevanim vojakom ideje, iztočnice – nato pa jih poslušaj, naj se razgovorijo!

MED OCENJEVANJEM:

Drži se pravil za vpisovanje komentarjev. Službene ocene, ki ne sledijo tem pravilom so načeloma slaba / brezpredmetna.

Kot neposredni ocenjevalec si odgovoren za to, da so podatki in komentarji v službeni oceni točni in pošteni.

Ocena »ODLIČEN (4)« mora biti jasno argumentirana kot nekaj kar je nad standardi, nekaj kar je merljivo in izvedeno v ocenjevalnem obdobju. Najbolj »udarne« komentarje, ki potrjujejo odličnost vpisuj v prvo vrstico, torej po vrsti od najbolj, do manj udarnih.

Bolje kot poznaš svoje vojake ki jih ocenjuješ, bolje boš opravil svoje delo kot njihov neposredni ocenjevalec!

Page 330: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-38

DODATEK 3: PRIMERI KOMENTARJEV ZA UTEMELJITEV OCENE

V tem dodatku so primeri komentarjev, ki podpirajo ocene ODLIČEN (4), DOBER(3), ZADOVOLJIV (2) in NEZADOVOLJIV (1). Ti primeri so v pomoč ocenjevalcem pri odkrivanju razlik med zgoraj navedenimi ocenami. ODLIČNOST je nekaj, kar je nad določenimi / predpisanimi standardi, nekaj kar je nenavadnega in kar izstopa iz povprečja. ODLIČNOST mora biti predstavljena/opisana z specifičnimi primeri in z merljivimi rezultati. Zadnji del tega poglavja vsebuje primere komentarjev nadrejenih ocenjevalcev.

PRIMERI KOMENTARJEV ZA OCENO – ODLIČEN (4)

Skozi vso leto ocenjen ODLIČNO pri rednih poveljniških pregledih – najboljši v vodu. V odsotnosti poveljujočega je odlično poveljeval enoti na dveh večjih vojaških vajah. Dobil najvišjo oceno na tečaju za poveljnike ognjenih skupin (10. MOTB). Direktno odgovoren za 3 vojake, ki so bili nagrajeni z medaljo enote. Dosegel 100% uspeh pri Poveljniškem pregledu za brezhibnost JRKB opreme, voznega

parka, sredstev zvez in skupinske oborožitve. Izdelal / prevedel vojaško-strokovno literaturo. Odgovoren za pripravo zmagovalne ekipe na letošnjem vojaškem peteroboju. Inštruktor na strokovno-vojaških tečajih. Pomoč pri Izdelavi enotnih SOP, ki so jih zaradi strokovnosti / praktičnosti prevzele tudi

druge enote.

PRIMERI KOMENTARJEV ZA OCENO – NEZADOVOLJIV (1)

Na PGS dosegel oceno DELNO SPOSOBEN ali NESPOSOBEN. Malomarnost pri zavarovanju in vzdrževanju občutljive opreme na terenskem

usposabljanju. Neprimerno vedenje, ki je negativno vplivalo na moralo in disciplino v enoti. Korektivno svetovan s strani VPČ zaradi najbolj neorganizirane ognjene skupine. Neredno in pomanjkljivo izvajanje svetovanj svojim vojakom. Velikokrat odpovedal pri pregledu svojih vojakov in njihove opreme. Slab, ali nikakršen nadzor nad svojo enoto (številčno stanje / odsotnost…). Neopravičljiva odsotnost z dela – zapustil svojo enoto brez odobritve. Nenehno pomanjkljivo obveščanje svoje enote. Večkratno neizpolnjevanje ukazov/navodil, prejetih od svojih nadrejenih. Vojake vzpodbujal pri njihovem nevojaškem vedenju. Nenehno pritoževanje zaradi časa porabljenega na terenskih usposabljanjih. Nenehno iskanje izgovorov za svoje pomanjkljivosti. Revanšizem in neprofesionalnost. Nenehna brezvoljnost in nezainteresiranost. Svoje privatne potrebe postavil pred potrebe svoje enote. Neuspešnost na strokovno-vojaških usposabljanjih.

Page 331: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-39

DODATEK 4: Prazen (delovni) obrazec LSO

SLUŽBENA OCENA VOJAKAI. DEL – Administrativni podatki

c. Zadnje povišanjea. Priimek in ime

b. Čin

Leto Mesec Dan

d. VED

f. Vrsta ocene

Redna

e. Organizacijska enota

Posebna

k. Datumg. Ocenjevalno obdobje j. Ocena

Leto Mes Dan

OD DO Dana ocenjevanemu

Leto Mes Dan Leto Mes DanVrnjena

h. Št.

Ocenjevani

h mesecev:

i. Vzrok

odsotnosti

Podpis ocenjevanega:

II. DEL – Podatki o ocenjevalcih

e. Datuma. Priimek in ime neposrednega ocenjevalca

b. Čin c. Dolžnost d. Podpis

Leto Mesec Dan

e. Datumb. Priimek in ime nadrejenega ocenjevalca

b. Čin c. Dolžnost d. Podpis

Leto Mesec Dan

III. DEL – Opis delovnih zahtev vojaka

a. Naziv dolžnosti

b. Opis del in nalog ocenjevanega

IV. DEL – Ocena uspešnosti, lastnosti pri delu, lastnosti pri delu vodje in usposobljenosti vojaka

1. Ocenjevanje usposobljenosti za opravljanje vojaške dolžnosti 4 3 2 1

a) OCENA SPLOŠNEGA ZNANJA

b) OCENA SPECIALISTIČNEGA ZNANJA

c) OCENA GIBALNIH SPOSOBNOSTI

d) OCENA STRELSKE USPOSOBLJENOSTI

Σ= povprečna ocena

1/2

Page 332: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-40

2. Ocenjevanje uspešnosti opravljanja vojaške dolžnosti 4 3 3 1

a) Obseg (količina) dela

b) Kakovost izdelkov

c) Delovna metoda

Σ= povprečna ocena

3.1 Ocenjevanje lastnosti pri delu 4 3 2 1

a) Zmožnosti za delo v skupini

b) Natančnost pri opravljanju dela

c) Ustvarjalnost

d) Zanesljivost pri opravljanju dela

e) Osebni zgled

f) Sodelovanje

Σ= povprečna ocena

3.2 Ocenjevanje lastnosti pri delu vodij 4 3 2 1

g) Odločanje

h) Avtoriteta

i) Samostojnost

j) Organizacijska sposobnost

k) Pisno komuniciranje

l) Ustno komuniciranje

m) Vodenje

Σ= povprečna ocena

V. DEL – Ocena in njena utemeljitevKončna ocena (obkroži) 4 3 2 1

b. Utemeljitev ocene in obrazložitev za povišanje oz. napredovanje

c. Opis dodatnih veščin, znanj in sposobnosti pomembnih za opravljanje dela, ki jih ocenjevani obvlada

-

Odličen (% STAS, ki jih ocenjujem)Dober (%STAS, ki jih ocenjujem)Zadovoljiv (% STAS, ki jih ocenjujem)

d. Primerjava uspešnostiocenjevanja z ostalimi STAS v enoti

Nezadovoljiv (% STAS, ki jih ocenjujem)VI. DEL – Izpolni nadrejeni ocenjevalec

a. Ocena primernosti z povišanje v čin (ko izpolni pogoje za to)

b. Utemeljitev ocene in opis sposobnosti ocenjevanega

c. Predlog največ treh dolžnosti, katere naj bo ocenjevani opravljal v prihodnosti

2/2

Page 333: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-41

Predmet: ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 2

Individualna veščina:

SVV-2-14-004 SKRB ZA VOJAŠKO-OSEBNOSTNI RAZVOJ SVOJIH PODREJENIH805C-PAD-2402 Provide Input on Personnel Actions Affecting Subordinates

Pogoji izvedbe: Si poveljnik oddelka/vodja skupine in moraš na podlagi delovnih uspehov/dosežkov izdelati priporočila o potencialih, kvalifikacijah, izkušnjah in o možnostih za napredovanja svojih podrejenih –oziroma za razvoj njihove nadaljnje vojaške kariere.

Standardi: Ugotovi sposobnosti in potencial svojih podrejenih za njihova napredovanja, določanje odgovornosti, usposabljanja/šolanja in za potek njihove vojaške kariere. Svojim podrejenim svetuj in jim daj navodila/smernice za vzdrževanje ali za doseganje potrebnih kvalifikacij za njihova napredovanja. Vsa izdelana priporočila in ugotovitve pravočasno posreduj naprej po liniji poveljevanja - do poveljnika. Vse spremembe v predhodnih priporočilih in ugotovitvah za napredovanja svojih vojakov pravočasno posreduj naprej po liniji poveljevanja do poveljnika čete.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

PREVERI USPOSOBLJENOST IN PRIMERNOST VOJAKA – ZA NAPREDOVANJE V VOJAKA-SPECIALISTA.

a. Preveri pogoje in zahteve za napredovanje iz vojaka v vojaka-specialista.b. Preveri usposobljenost in potencial svojih vojakov za napredovanja.c. S vojaki izvedi svetovanje (razvojno svetovanje); svetuj jim na katerih področjih morajo izboljšati

svoje delovne rezultate, kaj še morajo doseči če želijo napredovati, oziroma kako ohraniti že dosežen nivo usposobljenosti in kako vzdrževati že dosežene pogoje/zahteve/znanja za napredovanja.

d. Vsa izdelana priporočila in ugotovitve posreduj naprej po liniji poveljevanja - do poveljnika.

2.

PREVERI RAZPOLOŽLJIVOST IN MOŽNOSTI DODATNEGA (SPECIALISTIČNEGA) USPOSABLJANJA ZA SVOJE VOJAKE.

a. Preveri in oceni, katera dodatna usposabljanja, tečaji, delavnice in učni programi so primerni za tvoje vojake.

b. Preveri datume izbranih tečajev/usposabljanj/delavnic in kakšne so zahteve za udeležbo na njih. Oceni, kdaj bi bilo najbolj primerno na izbrane tečaje in usposabljanja poslati svoje vojake.

c. Na podlagi ocen usposobljenosti in potenciala svojih vojakov se odloči, kateri vojaki so najbolj primerni za določene tečaje/usposabljanja.

d. S vojaki izvedi svetovanje – razloži jim, kaj vse bodo pridobili s uspešno končanimi tečaji/usposabljanji in kako bo to vplivalo na nadaljnji potek njihove vojaške kariere. Razloži jim tudi, katere pogoje morajo izpolnjevati za udeležbo na določenih tečajih/usposabljanjih.

e. Vsa izdelana priporočila in ugotovitve posreduj naprej po liniji poveljevanja - do poveljnika.

3.

OCENI / UGOTOVI POTENCIAL SVOJIH VOJAKOV ZA NADALJNJI RAZVOJ NJIHOVE VOJAŠKE KARIERE.

a. Na podlagi ocen vojakovih dosedanjih delovnih uspehov/dosežkov, oceni njihov potencial za nadaljnjo vojaško kariero.

b. Svetuj jim, na katerih področjih se morajo izboljšati – kaj še morajo doseči, oziroma kako vzdrževati stopnjo že dosežene usposobljenosti- že osvojenih znanj.

c. Svetuj jim, kako lahko njihovi slabi delovni rezultati dolgoročno vplivajo na njihovo nadaljnjo vojaško kariero.

d. Izdelana priporočila posreduj naprej po liniji poveljevanja do poveljnika.

4.

REDNO SPREMLJAJ NASTALE SPREMEMBE – VOJAKOVE DELOVNE USPEHE/NEUSPEHE IN SPREMEMBE V PREDPISANIH ZAHTEVAH ZA DOLOČENE VOJAŠKE (SPECIALISTIČNE) DOLŽNOSTI.

a. Redno spremljaj in beleži vse spremembe v predpisanih zahtevah in pogojih za določene specialistične vojaške dolžnosti.

b. Vojake redno informiraj o njihovih delovnih uspehih – izboljšanja / poslabšanja.c. Vse potrjene spremembe v predhodnih priporočilih za napredovanje posreduj naprej po liniji

poveljevanja do poveljnika.

Page 334: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-42

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 335: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-43

Predmet: ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 2

Individualna veščina: SKRB ZA VOJAŠKO-OSEBNOSTNI RAZVOJ SVOJIH PODREJENIH

SVV-2-14-004Priprave za preverjanje:

Priprava: To veščino lahko preverjaš čez celo leto – redno ugotavljaj kako podrejeni poveljujoči (Vodje skupin/ Poveljniki oddelkov) spremljajo in skrbijo za karierni razvoj svojih podrejenih. Redno preverjaj, ali podrejeni poveljujoči beležijo uspehe/neuspehe svojih podrejenih vojakov. Redno preverjaj, ali tvoji podrejeni poveljujoči izvajajo razvojna svetovanja svojim podrejenim vojakom. Dobre povratne informacije lahko pridobiš tudi od vojakov – vprašaj jih, kako si predstavljajo svojo nadaljnjo vojaško kariero in ali imajo o svojih uspehih/dosežkih dovolj povratno-korektivnih informacij s strani svojih prvo-nadrejenih.

Razlaga: Ocenjevanim podrejenim poveljujočim razloži/daj vedeti, da boš redno spremljal in preverjal njihovo skrb za razvoj karierne poti njihovih podrejenih vojakov. Razloži jim, da boš redno vpraševal njihove vojake, ali imajo o svojih uspehih/dosežkih dovolj povratno-korektivnih informacij s strani svojih prvo-nadrejenih.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

PREVERI USPOSOBLJENOST IN PRIMERNOST VOJAKA – ZA NAPREDOVANJE V VOJAKA-SPECIALISTA.

a. Preveri pogoje in zahteve za napredovanje iz vojaka, v vojaka-specialista.b. Preveri usposobljenost in potencial svojih vojakov za napredovanja.c. S vojaki izvede svetovanja (razvojno svetovanje); svetuje jim na katerih področjih

morajo izboljšati svoje delovne rezultate, kaj še morajo doseči če želijo napredovati, oziroma kako ohraniti že dosežen nivo usposobljenosti in kako vzdrževati že dosežene pogoje/zahteve/znanja za napredovanja.

d. Vsa izdelana priporočila in ugotovitve pravočasno posreduje naprej po liniji poveljevanja - do poveljnika.

2.

PREVERI RAZPOLOŽLJIVOST IN MOŽNOSTI DODATNEGA (SPECIALISTIČNEGA) USPOSABLJANJA ZA SVOJE VOJAKE.

a. Preveri in oceni, katera dodatna usposabljanja, tečaji, delavnice in učni programi so primerni za tvoje vojake.

b. Preveri datume izbranih tečajev/usposabljanj/delavnic in kakšne so zahteve za udeležbo na njih. Oceni, kdaj bi bilo najbolj primerno na izbrane tečaje in usposabljanja poslati svoje vojake.

c. Na podlagi ocen usposobljenosti in potenciala svojih vojakov se odloči, kateri vojaki so najbolj primerni za določene tečaje/usposabljanja.

d. S vojaki izvede svetovanja – razloži jim, kaj vse bodo pridobili s uspešno končanimi tečaji/usposabljanji in kako bo to vplivalo na nadaljnji potek njihove vojaške kariere. Razloži jim tudi, katere pogoje morajo izpolnjevati za udeležbo na določenih tečajih/usposabljanjih.

e. Vsa izdelana priporočila in ugotovitve pravočasno posreduje naprej po liniji poveljevanja - do poveljnika.

3.

OCENI / UGOTOVI POTENCIAL SVOJIH VOJAKOV ZA NADALJNJI RAZVOJ NJIHOVE VOJAŠKE KARIERE.

a. Na podlagi ocen vojakovih dosedanjih delovnih uspehov/dosežkov, oceni njihov potencial za nadaljnjo vojaško kariero.

b. Svetuje jim, na katerih področjih se morajo izboljšati – kaj še morajo doseči, oziroma kako vzdrževati stopnjo že dosežene usposobljenosti- že osvojenih znanj.

c. Svetuje jim, kako lahko njihovi slabi delovni rezultati dolgoročno vplivajo na njihovo nadaljnjo vojaško kariero.

d. Izdelana priporočila pravočasno posreduje naprej po liniji poveljevanja do poveljnika.

4.

REDNO SPREMLJA NASTALE SPREMEMBE – VOJAKOVE DELOVNE USPEHE/NEUSPEHE IN SPREMEMBE V PREDPISANIH ZAHTEVAH ZA DOLOČENE VOJAŠKE (SPECIALISTIČNE) DOLŽNOSTI.

a. Redno spremlja in beleži vse spremembe v predpisanih zahtevah in pogojih za določene specialistične vojaške dolžnosti.

b. Vojake redno informira o njihovih delovnih uspehih – izboljšanja / poslabšanja.c. Vse potrjene spremembe v predhodnih priporočilih za napredovanje pravočasno

posreduje naprej po liniji poveljevanja do poveljnika.

Page 336: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-44

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 337: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-45

Predmet: ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 2

Individualna veščina:

SVV-2-14-005 PODAJ PREDLOG ZA UVEDBO DISCIPLINSKEGA POSTOPKA805C-PAD-2407; Recommend Disciplinary Action for a Soldier

Pogoji izvedbe: Si poveljnik voda / VPČ. Eden od tvojih podrejenih je storil dejanje - kršitev vojaške discipline za katerega verjetno obstaja podlaga za uvedbo disciplinskega postopka. Njegova kršitev temelji na kršenju predpisanih standardov, neprimernemu obnašanju, kršenju discipline, ali nepokorščine. Na voljo imaš računalnik s odobreno programsko opremo, tiskalnik in ustrezno literaturo – Zakon o Obrambi, Pravila Službe v SV, Zakon o Javni Upravi in Zakon o Službi v SV.

Standardi: Potrdi kršitev vojaške discipline, določi vrsto kršitve in pripravi, ter podaj predlog za uvedbo disciplinskega postopka.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

INFO:Pravila službe v Slovenski vojski določajo, da vsakdo lahko obvesti o sumu kršitve vojaške discipline neposredno nadrejenega vojaški osebi (velja tudi za civilne osebe, ki delajo v vojski), za katero obstoja sum, da je kršila vojaško disciplino. Če obvestilo prejme nepristojna oseba, ga mora najkasneje v treh dnehposredovati pristojni osebi. Pristojna oseba mora obvestilo proučiti in ugotoviti ali obstaja utemeljen sum kršitve vojaške discipline. Če ugotovi, da utemeljen sum obstaja, mora pripraviti predlog za uvedbo postopka, ki ga pošlje načelniku GŠSV neposredno. Predlog za uvedbo se ne pošlje po službeni poti. Če oseba, ki obvestilo prejme, ugotovi, da ne obstaja utemeljen sum kršitve vojaške discipline, mora o tem najkasneje v 30 dneh obvestiti tistega, ki je posredoval obvestilo. Roka navedena v tem odstavku (3 in 30 dni) nista prekluzivne narave, kar pomeni, da je dejanje kljub zamudi mogoče opraviti tudi po poteku roka (npr. tudi po petih dneh od prejema obvestila lahko nepristojna oseba pošlje obvestilo pristojni osebi).

POTRDI KRŠITEV VOJAŠKE DISCIPLINE.

a. Pridobi pisne/ustne izjave očividcev / prič dogodka.(1) Od prvega nadrejenega poveljujočega vojaku (npr. od njegovega Poveljnika

Oddelka), ki je osumljen kršitve vojaške discipline pridobi pisno ali ustno izjavo prič o dogodku.

(2) Od prvega nadrejenega poveljujočega vojaku (npr. od njegovega Poveljnika Oddelka), ki je osumljen kršitve vojaške discipline pridobi njegovo pisno mnenje o storjeni kršitvi vojaške discipline.

2.

IZVEDI URADNI SLUŽBENI RAZGOVOR S VOJAKOM, KI JE OSUMLJEN KRŠITVE VOJAŠKE DISCIPLINE.

a. Temo / potek razgovora zabeleži v Knjigo uradnih službenih razgovorov.b. Na podlagi pridobljenih podatkov in informacij, sprejmi odločitev za izdelavo in podajo

predloga za uvedbo disciplinskega postopka.

3.

DOLOČI VRSTO KRŠITVE.

a. Lažje kršitve vojaške discipline so:1. neupravičena zapustitev ali neupravičena vrnitev v poveljstvo, enoto ali zavod do osem ur;2. malomarno izvrševanje dolžnosti, ki ne povzroči večjih škodljivih posledic;3. namerna povzročitev manjše materialne škode na vojaškem premoženju;4. malomarno vzdrževanje vojaškega premoženja;5. nepravilno in malomarno nošenj uniforme in predpisanih oznak;6. malomarno ravnanje s tajnimi podatki, ki ne povzroči večjih škodljivih posledic.

Page 338: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-46

b. Težje kršitve vojaške discipline so:1. neupravičena zapustitev ali nepravočasna vrnitev v poveljstvo, enoto ali zavod nad osem ur;2. uživanje alkohola ali psihotropnih snovi med opravljanjem vojaške službe oziroma opravljanje

vojaške službe pod vplivom alkohola ali psihotropnih snovi;3. odklonitev preizkusa ali strokovnega pregleda, s katerim se ugotavlja prisotnost alkohola oziroma

psihotropnih snovi, ki zmanjšujejo zmožnost za delo oziroma vojaško službo ali opravljanje dolžnosti v zvezi s službo;

4. opustitev požarno-varnostnih, varnostnih in drugih ukrepov, ki lahko ogrozijo varnost moštva ali vojaškega premoženja;

5. malomarno izvrševanje dolžnosti ali opuščanje oziroma nepooblaščeno spreminjanje predpisanih postopkov za določeno ravnanje, ki povzroči večje škodljive posledice;

6. odklonitev, neizvršitev ali nepopolna izvršitev sprejetega akta vodenja ali poveljevanja;7. napačno poročanje ali prekrivanje podatkov v zvezi z vojaško službo ali opravljanjem določenih

dolžnosti v zvezi z njo;8. neupravičeno sprejemanje daril ali kakršnih koli koristi od podrejenih in drugih oseb v zvezi z

vojaško službo;9. namerno povzročanje večje materialne škode na vojaškem premoženju;10. žaljivo ali nasilno obnašanje do podrejenih, nadrejenih ali drugih vojaških oseb na istem položaju

oziroma do civilnih oseb;11. neizvrševanje odrejenih inšpekcijskih ukrepov, za katere je vojaška oseba pristojna;12. dejanje, ki pomeni kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, drugo kaznivo dejanje, storjeno na delu

ali v zvezi z delom ali storjeno iz nečastnih nagibov, in drugo kaznivo dejanje ali prekršek, s katerim se krni ugled državnega organa;

13. opravljanje dela v gospodarskih družbah ali opravljanje enakih oziroma podobnih del pri drugem organu ali organizaciji brez pisnega dovoljenja ministra, razen za delo, za katero po tem zakonu dovoljenje ni potrebno;

14. neopravičeni izostanek z dela pet delovnih dni v obdobju šestih mesecev ali neopravičeni izostanek z dela tri dni zaporedoma;

15. kršitev pravic vojaških oseb, določenih s tem zakonom in pravili službe v Slovenski vojski;16. neupravičena odklonitev predpisanega zdravstvenega pregleda;17. več kot tri ponovitve lažjih kršitev vojaške discipline v obdobju dveh let;18. protipravna odtujitev tajnih podatkov ali malomarno ravnanje s tajnimi podatki, ki povzroči večje

škodljive posledice.

4.

IZDELAJ PREDLOG ZA UVEDBO DISCIPLINSKEGA POSTOPKA.

Predlog za uvedbo disciplinskega postopka mora vsebovati naslednje podatke:

- ime in priimek domnevnega kršitelja;- formacijsko dolžnost, enoto; - za katero kršitev vojaške discipline naj bi šlo (ta pravna kvalifikacija kršitve ni

zavezujoča);- čas (datum in ura) in kraj domnevne kršitve vojaške discipline;- opis dejanskega stanja (kaj se je v resnici zgodilo) z navedbo dokazov (izjave

prvega nadrejenega / izjave prič);- datum, ko se je za domnevno kršitev vojaške discipline in domnevnega kršitelja

izvedelo;- podpis predlagatelja.

Vsekakor pa ni nič narobe, če predlog za uvedbo disciplinskega postopka vsebuje še kakšno dodatno informacijo, ki bi olajšala odločanje o tem, ali naj se disciplinski postopek uvede ali ne.

5.IZDELAN PREDLOG POSREDUJ PRISTOJNI OSEBI – POVELJNIKU ČETE.- najkasneje v treh dneh od prijave / ugotovitve kršitve vojaške discipline.

Page 339: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-47

Predmet: ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 2

Individualna veščina: PODAJ PREDLOG ZA UVEDBO DISCIPLINSKEGA POSTOPKA

SVV-2-14-005Priprave za preverjanje:

Priprava: Za preverjanje te naloge, ocenjevanemu podaj scenarij, ki mu bo zagotavljal vse potrebne informacije za izvedbo vseh zahtevanih postopkov/korakov. Ocenjevanemu omogoči dostop do računalnika, tiskalnika in potrebne literature.

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da boš ocenil njegova znanja za izdelavo predloga za uvedbo disciplinskega postopka zoper njegovega podrejenega pripadnika.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.POTRDI KRŠITEV VOJAŠKE DISCIPLINE.Pridobi pisne/ustne izjave očividcev / prič dogodka.

2.

S OSUMLJENIM IZVEDE SLUŽBENI RAZGOVOR.a. Temo / potek razgovora zabeleži v Knjigo uradnih službenih

razgovorov.b. Na podlagi pridobljenih podatkov in informacij, sprejme odločitev

za izdelavo in podajo predloga za uvedbo disciplinskega postopka.

3.DOLOČI VRSTO KRŠITVE.

- Lažja Kršitev- Težja Kršitev

4.

IZDELA PREDLOG ZA UVEDBO DISCIPLINSKEGA POSTOPKA.- ki vsebuje naslednje podatke:

1. ime in priimek domnevnega kršitelja;2. formacijsko dolžnost, enoto; 3. za katero kršitev vojaške discipline naj bi šlo;4. čas (datum in ura) in kraj domnevne kršitve vojaške

discipline;5. opis dejanskega stanja (kaj se je v resnici zgodilo) z navedbo

dokazov;6. datum, ko se je za domnevno kršitev vojaške discipline in

domnevnega kršitelja izvedelo;7. podpis predlagatelja.

5.IZDELAN PREDLOG POSREDUJE PRISTOJNI OSEBI – POVELJNIKU ČETE.- najkasneje v treh dneh od prijave / ugotovitve kršitve vojaške discipline.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 340: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-48

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 341: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-49

Predmet: ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 2

Individualna veščina:

SVV-2-14-006 BOJNO POROČANJE O STATUSU ENOTE (PERSREP)805C-PAD-2461; Mantain Accountability of Personnel

Pogoji izvedbe: Si poveljnik oddelka/ voda / VPČ / ČPČ. Si v situaciji, ko moraš pripraviti bojno poročilo o statusu enote. Na voljo imaš prazen (delovni) obrazec PERSREP, karto aktualnega območja, pisalo in koordinatomer/protraktor.

Standardi: Izpolni PERSREP za svojo enoto.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.PREGLEJ IN PREVERI DEJANSKO ŠTEVILČNO STANJE SVOJE ENOTE.- Pregled poimenskega seznama pripadnikov (pridodani / odvzeti vojaki).

2.

IZDELAJ POROČILO - PERSREP.a. Enota, ki je izdelala poročilo.b. Vpiši številko poročila.c. Vpiši čas in lokacijo – kdaj in kje je bilo poročilo izdelano (DTG)

Pojasnila k obrazcu PERSREP: Tabela 1 je kombinacija obrazca PERSREP (1. BRSV) in obrazca za dnevno poročanje številčnega stanja (DPŠS – DNPOR-1), ki nam omogoča hkratno oddajanje številčnega stanja.

Zapomni si: Vrstica RN: Črke v vrstici RN se uporablja pri podajanju poročila PERSREP preko radijske zveze in samo v primeru, če ni možna oddaja poročila v pisni obliki.

I. DEL OBRAZCATABELA 1 – PERSREP:Stolpec (a): Številčno stanje po formaciji.

Stolpec (b): Dejansko številčno stanje (popolnjenost / evidenčno stanje).

Stolpec (c): V enoti prisotni pripadniki enote:(1) Na terenu.(2) V vojašnici.

Stolpec (d): Število mrtvih v enoti.

Stolpec (e): Število ranjenih v enoti.

Stolpec (f): Število pogrešanih / število odsotnih – razlog: Neznan

Stolpec (g): Ne-bojne izgube:(1) Odpust / Odpoved.(2) Pripadniki enote v bolniškem staležu.

Stolpec (h): Skupno število izgub (d+e+f+g)

Stolpec (i): Povratne izgube:(1) Pripadniki enote na varovanju objektov SV (VNS, Intervencija…).(2) Službeno odsotni pripadniki (v Sloveniji);(3) Službeno odsotni pripadniki (v tujini); Misije, tečaji…(4) Pripadniki enote na izobraževanju v Sloveniji (tečaji, delavnice, vojaške šole..)(5) Pripadniki enote na dopustu (redni/študijski/izredni), PDK, Prost Vikend.

Stolpec (j): Dopolnitve enote z novimi pripadniki.

Stolpec (k): Opombe.o

Page 342: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-50

3.

TABELA 1 - DPŠS / DNPOR-1 (DNEVNO POROČANJE ŠTEVILČNEGA STANJA):

Zapomni si: Pri seštevanju v TABELI 1, se posebej seštevajo podatki za PERSREP in posebej za DPŠS, čeprav se podatki prekrivajo. To je potrebno zaradi sistema operativnega poročanja, ki se v SV razlikuje od sistema bojnega poročanja.

Stolpec 8.0: Dejansko številčno stanje (popolnjenost / evidenčno stanje).

Stolpec 3.0: Število pogrešanih / število odsotnih – razlog: Neznan

Stolpec 3.1: Pripadniki enote na varovanju objektov SV (VNS, Intervencija…).

Stolpec 3.2: Službeno odsotni pripadniki v Sloveniji.

Stolpec 3.3: Službeno odsotni pripadniki v tujini (Misije, tečaji…).

Stolpec 3.4: Pripadniki enote na izobraževanju v Sloveniji (tečaji, delavnice, vojaške šole..).

Stolpec 3.5: Pripadniki enote na dopustu (redni/študijski/izredni), PDK, Prost Vikend.

Stolpec 3.6: Pripadniki enote v bolniškem staležu.

Stolpec 3.8: Odpust / Odpoved.

4.

INFORMATIVNOII. DEL OBRAZCA

TABELA 2 – ZAHTEVE ZA POPOLNITEV ENOTE: - NI POTREBNO IZPOLNITI!

Stolpec (a): Vojaška evidenčna dolžnost

Stolpec (b): Dolžnost za katero se zahteva popolnitev

Stolpec (c): Čin

Stolpec (d): Zahtevano število

5.

INFORMATIVNOIII. DEL OBRAZCA

OPOMBE - NI POTREBNO IZPOLNITI.

Page 343: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-51

Predmet: ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 2

Individualna veščina: BOJNO POROČANJE O STATUSU ENOTE (PERSREP)

SVV-2-14-006

Priprave za preverjanje:

Priprava: Za ocenjevanje te naloge, ocenjevanemu podaj ustrezen scenarij, ki bo od njega zahteval pripravo in izdelavo obrazca PERSREP za bojno poročanje o statusu enote. Scenarij naj vsebuje spremembe v statusu/številčnemu stanju v enoti (pridodani/odvzeti vojaki). Na mestu ocenjevanja zagotovi prazne (delovne) obrazce PERSREP.

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da boš ocenil njegove sposobnosti in znanje za izdelavo obrazca PERSREP za bojno poročanje o statusu njegove enote. Razloži mu, da II. Dela (Tabela 2 -Zahteve za popolnitev enote) in III. Dela (Opombe) v obrazcu PERSREP ni potrebno izpolnjevati.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

PREGLEDA IN PREVERI DEJANSKO ŠTEVILČNO STANJE SVOJE ENOTE.- Pregleda poimenski seznam pripadnikov enote.- Ugotovi spremembe v številčnem stanju (število Pridodanih / ali odvzetih

vojakov).

2.

IZDELA POROČILO - PERSREP.a. Vpiše Enoto, ki je izdelala poročilo (svojo enoto).b. Vpiše številko poročila.c. Vpiše datum in uro – kdaj je bilo poročilo izdelano, ter lokacijo (GRID)- kje

je bilo poročilo izdelano.d. Pravilno izpolni I. DEL Obrazca - Tabelo 1:

(1) PERSREP (za bojno poročanje o statusu enote)(2) DPŠS / DNPOR-1 (za dnevno poročanje številčnega stanja)

e. II. Del Obrazca - Tabela 2: Pri ocenjevanju te veščine, tega dela PERSREP ni potrebno izpolnjevati.

f. III. Del Obrazca - Opombe: Pri ocenjevanju te veščine, tega dela PERSREP ni potrebno izpolnjevati.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: - DODATEK 1. PRAZEN (DELOVNI) OBRAZEC PERSREP.

Page 344: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-52

DODATEK 1: PRAZEN (DELOVNI) OBRAZEC PERSREP

PERSREPENOTA: (tista, ki ga je izdelal)

ŠT. POROČILA:

STANJE: (Datum/Ura/Grid)

I. ŠTEVILČNO STANJE (Tabela 1 PERSREP+DPŠS)P

RIS

OT

NI

NE

BO

JN

E

IZG

UB

E

POVRATNE IZGUBE

EN

OT

A

PO

FO

RM

AC

IJI

DE

JAN

SK

O S

TA

NJE

PO

E

VID

EN

CI

NA

TE

RE

NU

V V

OJ

NIC

I

MR

TV

I

RA

NJE

NI

PO

GR

AN

I /

NE

ZN

AN

O

Od

pu

st,

od

po

ved

BO

LN

IŠK

A

IZG

UB

E -

SK

UP

AJ

VA

RO

VA

NJ

E

SO

SL

O

V T

UJI

NI

IZO

B. V

SL

O

DO

P.,

VIK

., P

DK

NO

VI

Op

om

ba

RN zveza A B D E F G H I J K L M N O R S T

PERSREP (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k)

DPŠS 8.0 3.0 3.8 3.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

1.1 Č

1.2 PČ

1.3 V

PERSREP SKUP

DPŠS SKUP

II. ZAHTEVE (Tabela 2)

A. ČASTNIKI B. PODČASTNIKI C. VOJAKIVED DOLŽ ČIN ŠT VED DOLŽ ČIN ŠT VED DOLŽ ČIN ŠT(a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d)

III. OPOMBE

DA Form 5367-R

Page 345: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-53

Predmet: ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 2

Individualna veščina:

SVV-2-14-007 IZDELAJ RAZPORED DOLŽNOSTI805C-PAD-2472; Prepare Duty Roster

Pogoji izvedbe: Si poveljnik oddelka. Si v situaciji, ko moraš zagotoviti ustrezno število svojih vojakov za izvajanje dodatnih (periodičnih) dolžnosti, oziroma nalog v enoti (npr. stražarske dolžnosti, dežurstva, redarstva…). Na voljo imaš prazne (delovne) obrazce DA Form 6.

Standardi: Pripravi in izdelaj razpored dolžnosti (DA Form 6) za vsako nalogo/dolžnost, na katerem so navedena imena vseh vojakov, ki si jih izbral / določil za izvedbo naloge, oziroma dolžnosti in na katerem so vpisani vsi dnevi Za vsako različno vrsto naloge, izdelaj ločen razpored dolžnosti.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

DOLOČI, oziroma UGOTOVI OSNOVNE PODATKE ZA IZVAJANJE DOLŽNOSTI / NALOGE.

a. Določi / Ugotovi periodični čas trajanja dolžnosti (od prevzema do predaje dolžnosti).b. Določi / Ugotovi vrsto dolžnosti / naloge.

2.

DOLOČI / IZBERI USTREZNO USPOSOBLJENE VOJAKE ZA IZVAJANJE DOLŽNOSTI / NALOGE.

a. Določi / Ugotovi zahtevano usposobljenost vojakov za izvajanje naloge / dolžnosti.b. Določi / Ugotovi potrebna specialna znanja / veščine za izvedbo naloge / dolžnosti.

3.

PRIPRAVI in IZDELAJ RAZPORED DOLŽNOSTI (DA Form 6).

a. Za vsako različno periodično dolžnost pripravi ločen obrazec Da Form 6 / Razpored dolžnosti.

b. V obrazec vpiši vse administrativne podatke:(1) Naziv ali vrsta naloge / dolžnosti.(2) Začetek naloge / prevzem in trajanje dolžnosti.(3) Vpiši mesec in dneve izvajanja naloge / dolžnosti.

c. Vpiši imena izbranih vojakov za izvajanje naloge / dolžnosti.d. Poudari pomembne dnevne detajle izvajanja naloge / dolžnosti, če je to potrebno.

4.

RAZGLASITEV in SEZNANITEV.

a. Vse izbrane / določene vojake seznani s nalogo / dolžnostjo.b. Objavi razpored dolžnosti (oglasna deska).

Page 346: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-54

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 347: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-55

Predmet: ADMINISTRACIJA IN MANAGEMENT 2

Individualna veščina: IZDELAJ RAZPORED DOLŽNOSTI

SVV-2-14-007Priprave za preverjanje:

Priprava: Za ocenjevanje te naloge, ocenjevanemu vojaku podaj ustrezen scenarij, ki bo od ocenjevanega vojaka zahteval pripravo in izdelavo razporeda dolžnosti in izbor ustreznih vojakov za opravljanje dolžnosti / naloge. Na mestu ocenjevanja zagotovi prazne (delovne) obrazce DA Form 6 in pisalo.

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da boš ocenil njegove sposobnosti in znanje za izdelavo razporeda dolžnosti.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

DOLOČI, oziroma UGOTOVI OSNOVNE PODATKE ZA IZVAJANJE DOLŽNOSTI / NALOGE.

a. Določi / Ugotovi periodični čas trajanja dolžnosti (od prevzema do predaje dolžnosti).

b. Določi / Ugotovi vrsto dolžnosti / naloge.

2.

DOLOČI / IZBERE USTREZNO USPOSOBLJENE VOJAKE ZA IZVAJANJE DOLŽNOSTI / NALOGE.

a. Določi / Ugotovi zahtevano usposobljenost vojakov za izvajanje naloge / dolžnosti.

b. Določi / Ugotovi potrebna specialna znanja in veščine za izvedbo naloge / dolžnosti.

3.

PRIPRAVI in IZDELA RAZPORED DOLŽNOSTI (DA Form 6).

a. Za vsako različno periodično dolžnost pripravi ločen obrazec Da Form 6 / Razpored dolžnosti.

b. V obrazec vpiše vse potrebne administrativne podatke:(1) Naziv ali vrsta naloge / dolžnosti.(2) Začetek naloge / prevzem in trajanje dolžnosti.(3) Vpiše mesec in dneve izvajanja naloge / dolžnosti.

c. Vpiše imena izbranih vojakov za izvajanje naloge / dolžnosti.d. Poudari pomembne dnevne detajle izvajanja naloge / dolžnosti, če je to

potrebno.

4.

RAZGLASITEV in SEZNANITEV.

a. Vse izbrane / določene vojake seznani s nalogo / dolžnostjo.b. Objavi razpored dolžnosti (oglasna deska).

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: - DODATEK 1: PRAZEN (DELOVNI) OBRAZEC DA Form 6- DODATEK 2: PRAZEN (DELOVNI) OBRAZEC - Primer Razporeda Stražarskih Dolžnosti

Page 348: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] J-56

-

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 349: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] J-57

DODATEK 1: PRAZEN (DELOVNI) OBRAZEC DA Form 6TRAJANJE NALOGERAZPORED

DOLŽNOSTI

VRSTA NALOGE ORGANIZACIJA / ENOTA

OD (Datum) DO (Datum)

MesecČIN IME in PRIIMEKDan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

DA FORM 6

Page 350: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SKUPNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] J-58

DODATEK 2: PRAZEN (DELOVNI) OBRAZEC - Primer Razporeda Stražarskih Dolžnosti

RAZPORED STRAŽARSKE DOLŽNOSTI

Objekt:Vod: Oddelek:Velja od: Velja do:

Geslo:

Čas Od Čas Do Oseba na Dolžnosti Stražarsko Mesto Opombe

Izdelal: _________________________

Page 351: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-1

K.PREDMET 15 – IZVAJANJE PREGLEDOV IN NADZOROV 2

VSEBINA

K. PREDMET 15 – IZVAJANJE PREGLEDOV IN NADZOROV 2-------------------------------K-1

SVV-2-15-001 NADZIRAJ IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV VZDRŽEVANOSTI IN BREZHIBNOSTI MTS/OPREME (PVB)--------------------------------------------------------------------------------------------- K-3

OCENJEVALNI KARTON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ K-5

SVV-2-15-002 PREGLED OSEBNE UREJENOSTI PRIPADNIKOV SV -----------------------------------------------K-21OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------K-25

SVV-2-15-003 PREGLEJ OPREMO (Številčno stanje / Brezhibnost) ------------------------------------------------K-29OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------K-30

SVV-2-15-004 PREGLED ENOTE PRED BOJEM / NALOGO -----------------------------------------------------------K-31OCENJEVALNI KARTON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------K-31

Page 352: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 353: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-3

Predmet: IZVAJANJE PREGLEDOV IN NADZOROV 2

Individualna veščina:

SVV-2-15-001 NADZIRAJ IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOVVZDRŽEVANOSTI IN BREZHIBNOSTI MTS/OPREME (PVB)091-CLT-4029 Supervise Preventive Maintenance Checks and Services

Pogoji izvedbe: Si na terenskem usposabljanju (tabor), ali v avto-parku svoje enote. Na voljo imaš ustrezna MTS, ustrezna tehnična navodila, podporne obrazce in dokumentacijo, orodje in osebje.

Standardi: O izvedenih pregledih vzdrževanosti in brezhibnosti (v nadaljevanju PVB) zadolžene opreme / MTS so izdelana ustrezna poročila (status MTS), osebje je usposobljeno za izvajanje ustreznih postopkov/procedur za izvajanje PVB.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

PRIPRAVI SE ZA IZVEDBO PREGLEDA VZDRŽEVANOSTI IN BREZHIBNOSTI MTS/OPREME(v nadaljevanju PVB).

a. Preveri, ali so na voljo vsa potrebna in posodobljena tehnična navodila za opremo, ki jo dolži enota.

b. Preveri, ali so na voljo vsa potrebna orodja/pribor, maziva/goriva, osebje in ostali potrebni viriin sredstva za izvajanje PVB.

c. Redno (v določenih časovnih intervalih) preverjaj, ali uporabniki (operaterji) izvajajo predpisane PVB.

d. Preglej kontrolne liste o izvedenih PVB – ali so ažurni in točni.Zapomni si: Kontrolni listi o izvedenih PVB so stvar internih SOP enot. Za pomoč je v dodatku 1. prikazanih nekaj primerov le-teh .

2.

IZDELAVA POROČIL O STATUSU ZADOLŽENE OPREME.a. Preveri, ali so operaterji/uporabniki pravilno identificirali in odpravili , ali pa zabeležili okvare v

obrazcu ST 01 (Zahtevek za popravilo MTS in Prevzemni zapisnik; slika 1).b. Preveri, ali so obrazci pravilno izpolnjeni (točnost podatkov, vsi potrebni podatki).

Zapomni si: MTS, za katera se servisi izvajajo v delavnicah SV, se servisirajo na osnovi zahtevka za popravilo ST01.

Slika 1. Obrazec ST 01.

Page 354: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-4

3.

USPOSOBI OSEBJE ZA IZVAJANJE PRAVILNIH POSTOPKOV PRI PVB.

a. Poskrbi, da bo v mesečnem načrtu usposabljanja enote (MNU) vedno rezerviran čas za izvajanje PVB (1x tedensko ; tedenski pregled/tehnični dan) in da bodo PVB dejansko izvajani.

b. Poskrbi, da bo v mesečnem načrtu usposabljanja enote (MNU) vedno rezerviran čas za usposabljanje uporabnikov / operaterjev zadolžene opreme/MTS (vozniki, posadke oborožitvenih sistemov, vezisti, specialisti) in da bodo ta usposabljanja dejansko izvajana.

c. Vodi in usmerjaj kolektivna usposabljanja uporabnikov / operaterjev zadolžene opreme/MTS (vozniki, posadke oborožitvenih sistemov, vezisti, specialisti).

d. Redno preverjaj, ali imajo vsi uporabniki/operaterji ustrezne (veljavne) licence za uporabo zadolžene opreme.

e. Poskrbi, da bodo poveljniki oddelkov/vodje skupin usposabljali svoje uporabnike/operaterje zadolžene opreme/MTS (vozniki, posadke oborožitvenih sistemov, vezisti, specialisti).

Page 355: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-5

Predmet: IZVAJANJE PREGLEDOV IN NADZOROV 2

Individualna veščina: NADZIRAJ IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV VZDRŽEVANOSTI IN BREZHIBNOSTI MTS/OPREME (PVB)

SVV-2-15-001

Priprave za preverjanje:

Priprava: Veščino preverjaj na terenskem usposabljanju (tabor), ali v avto-parku enote. Na mestu preverjanja zagotovi ustrezna MTS, ustrezna tehnična navodila, podporne obrazce in dokumentacijo, orodje in osebje.

Razlaga: Ocenjevanemu razloži pozitivne cilje pri izvajanju te veščine: O izvedenih pregledih vzdrževanosti in brezhibnosti zadolžene opreme (PVB) / MTS so izdelana

ustrezna poročila (status MTS). Osebje je usposobljeno za izvajanje ustreznih postopkov/procedur za izvajanje PVB.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1. Preveri, ali so v enoti na voljo vsa potrebna in posodobljena tehnična navodila za opremo/MTS, ki jih dolži enota.

2. Preveri, ali so na voljo vsa potrebna orodja/pribor, maziva/goriva, osebje in ostali potrebni viri in sredstva za izvajanje PVB.

3. Krepi in vzpodbuja upoštevanje SOP enote o izvajanju PVB.- če jih enota ima.

4. Preveri, ali imajo vsi uporabniki/operaterji ustrezne (veljavne) licence za uporabo zadolžene opreme, ali delovnih/bojnih sredstev in sistemov.

5. Redno preverja, ali uporabniki/operaterji zadolžene opreme, ali delovnih/bojnih sredstev in sistemov izvajajo PVB v določenih / predpisanih intervalih.

6. Pregleda vsa do sedaj izdelana poročila o izvedenih PVB v enoti.

7. Sproti opozarja na tehnične napake in administrativne pomanjkljivosti, ter zagotavlja operaterjem/uporabnikom učinkovite korektivne povratne informacije.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki:

DODATEK 1: PRIMERI KONTROLNIH LISTOV O IZVEDENIH PREGLEDIH VZDRŽEVANOSTI IN BREZHIBNOSTI MTS (Vozila; Oborožitev; Sredstva zvez).

DODATEK 2: Obrazec ST01

Page 356: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-6

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 357: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-7

1/2 (PUCH 300 GE)

Reg. št. : __________________ Št. mot.: ________________

Prevož. km: ________________ Št. šasije: ________________

TEDENSKA in MESEČNAKONTROLNA LISTA

PUCH 300 GEOZN.

OP. OPIS OPERACIJE IN VRSTE KONTROLEINTER. PREGL.

tedenski mesečni OPRAVLJENO NE DA OPOMBE

1 Motor 1.1 Pregled tesnjenja motorja 1.2 Kontrola nivoja olja 1.3 Kontrola nivoja hladilne tekočine 1.4 Kontrola umazanosti in čiščenje hladilnika 1.5 Pregled klinastih jermenov 2 Naprava za gorivo2.1 Vizualna kontrola tesnjenja 2.2 Kontrola stanja vode v gorivu 3 Sesalna naprava3.1 Čiščenje vložka za filter 4 Menjalnik4.1 Vizualna kontrola tesnjenja 4.2 Kontrola prestavljanja 4.3 Kontrola nivoja olja 4.4 Kontrola sklopke 5 Razdelilni menjalnik in kardanski prenosi5.1 Kontrola tesnjenja 5.2 Kontrola vklapljanja diferencijala in blokad 5.3 Kontrola nivoja olja in dolitje olja 6 Prednja prema6.1 Kontrola tesnosti prednje preme - vizualni pregled 6.2 Mazanje kardanskih glav prednje preme Po potrebi 7 Zadnja prema7.1 Kontrola tesnosti prednje preme - vizualni pregled 8 Krmilna naprava8.1 Kontrola tesnjenja hidravličnega dela 8.2 Kontrola nivoja olja 8.3 Kontrola zračnosti volana 8.4 Kontrola krmilnih drogov 9 Hidravlična zapora diferencijala9.1 Kontrola nivoja tekočine 10 Zavorna naprava10.1 Kontrola nivoja zavorne tekočine 10.2 Kontrola obrabljenosti zavornih oblog 10.3 Kontrola iztekanja tekočin – vizualni pregled 11 Ročna zavora11.1 Kontrola delovanja ročne zavore 12 Pnevmatike12.1 Vizualna kontrola površine pnevmatik, morebitnih poškodb,

obrabe in stanje tlaka

13 Električna naprava13.1 Kontrola delovanja luči in signalov 13.2 Kontrola varovalk 13.3 Kontrola delovanja opozoril 13.4 Nastavitev žarometev Po potrebi14 Akumulatorji14.1 Kontrola stanja priključnih sponk in mazanje 14.2 Kontrola stanja elektrolita 15 Naprava za čiščenje stekel15.1 Kontrola in dolivanje tekočinw za pranje 15.2 Kontrola brisalcev vetrobranskega stekla

DODATEK 1: Primeri Kontrolnih listov

Page 358: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-8

16 Vzmetenje in blažitev udarcev16.1 Vizualna kontrola tesnjenja blažilcev udarcev 16.2 Vizualna kontrola morebitnih poškodb vzmeti 17 Podvozje17.1 Kontrola stanja podvozja 17.2 Kontrola poškodb šasije 18 Karoserija18.1 Mazanje kljuk in tečajev vrat in pokrova motorja 18.2 Mazanje vlečne priklopne sklopke 18.3 Kontrola delovanja vrat, ključavnic in oken vozila 19 Testna vožnja z kondiciranjem vozila19.1 Izvedba predpisane kontrole pred zagonom in po njem 19.2 Rutinsko obvladovanje opozoril in ukrepanje 19.3 Vklop vseh sistemov vozila 20 Nega in čiščenje vozila20.1 Redno čiščenje zunanjosti in notranjosti vozila 21 Naprava za gretje in zračenje21.1 Kontrola delovanja naprave 22 Gasilni aparat 22.1 Vizualna kontrola gasilnega aparata 23 Oprema23.1 Pregled kompletnosti opreme 24 Vitlo24.1 Vizualna kontrola vitla 24.2 Preizkus delovanja vitle 25 Sredstva zvez25.1 Vizualna kontrola radijske naprave (HF, VHF, UHF) in

pripadajoče opreme

25.2 Preizkus delovanja radijskih naprav 26 Tehnična dokumentacija26.1 Pregled kompletnosti dokumentacije

Ugotovitve:

Ugotovitve mehanika ob mesečnem pregledu vozila:(vpišeje so ogotovitve o vzdrževanju vozila in morebitne poškodbe in okvare vozila)

Mehanik:___________________

Voznik: ____________________(podpiše se po izvedbi pregleda)

Poveljnik vozila: ____________________ (podpiše se po izvedbi tedenskega pregleda)

Poveljnik voda: ____________________(podpiše se po izvedbi tmesečnega pregleda)

Datum pregleda: ____________________

2/2

Page 359: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-9

1/2 (HMMWV)

Reg. št. : Št. mot.: ________________

Prevož. km: ________________ Št. šasije: ________________

TEDENSKA in MESEČNAKONTROLNA LISTA

LKOV M1114-HMMWV 4x4OZN.

OP. OPIS OPERACIJE IN VRSTE KONTROLEINTER. PREGL.

tedenski mesečniOPRAVLJENO NE DA OPOMBE

1 Motor 23 1.1 Pregled tesnjenja 1.2 Kontrola delovanja 1.3 Kontrola morebitnih izgub olja v oljnem krogotoku 2 Naprava za gorivo 242.1 Vizualna kontrola tesnjenja 2.2 Kontrola izločevalnika vode in smeti 3 Hladilna naprava 503.1 Kontrola jermenice ventilatorja in ventilatorja 3.2 Kontrola nivoja hladilne tekočine - dolivanje 3.3 Kontrola tesnjenja 3.4 Kontrola odpornosti proti zmrzovanju 3.5 Kontrola nosilcev hladilnika 3.6 Kontrola čistosti hladilnika (reže med hladilnikom in

hladilnikom klime)

4 Sesalna naprava 484.1 Čiščenje vložka za filter opozorilni signal 4.2 Kontrola pravilne montaže filtra 5 Izpušni sistem 425.1 Kontrola tesnenja izpušnega sistema 5.2 Kontrola pritrjenosti vseh delov 6 Menjalnik 116.1 Kontrola delovanja ročice menjalnika 6.2 Kontrola delovanja ročice reduktorja 7 Prenos moči 317.1 Vizualna kontrola tesnjenja manšet 7.2 Kontrola pravilne nameščenosti manšet 7.3 Vizualna kontrola homokinetičnih zglobov 8 Kolesni pogoni 418.1 Kontrola vijakov za pritrditev kolesa 8.2 Vzmetenje in blažitev udarcev 438.3 Vizualna kontrola tesnjenja blažilcev udarcev 8.4 Vizualna kontrola morebitnih poškodb vijačnih

vzmeti

8.5 Vizualna kontrola morebitnih poškodb členkov in manšet 9 Krmilna naprava 499.1 Kontrola tesnjenja hidravličnega dela 9.2 Kontrola nivoja olja 10 Hidravlična naprava 810.1 Kontrola nivoja olja in dolitje olja 11 Zavorna naprava 1411.1 Kontrola delovanja naprave 11.2 Kontrola nivoja zavorne tekočine 12 Ročna zavora 5512.1 Kontrola delovanja ročne zavore 13 Pnevmatike 4113.1 Vizualna kontrola površine pnevmatik, morebitnih poškodb,

obrabe in stanje tlaka

14 Karoserija 4614.1 Kontrola vrat in oken 14.2 Kontrola delovanja zapahov in ključavnic 14.3 Kontrola pokrova prtlažnjika (zapiranje in amortizerji) 14.4 Kontrola pokrova motorja (odpiranje in pritrjenost)

Page 360: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-10

14.5 Pregled sponk oklepa 15 Električna naprava15.1 Kontrola delovanja luči in signalov 36 15.2 Kontrola delovanja opozoril 16 Naprava za pranje stekel 5616.1 Kontrola delovanja pranja vetrobranskega stekla 16.2 Kontrola delovanja brisalnika 17 Akumulatorji 5117.1 Kontrola stanja priključnih sponk in napetosti 17.2 Kontrola količine elektrolita 17.3 Kontrola škatle za akumulatorje in izpustnih odprtin 18 Kontrole pred zagonom motorja in po njem 2.1.

318.1 Izvedba predpisane kontrole pred zagonom in po njem 19 Nadziranje funkcij med vožnjo 2.1.

3.319.1 Rutinsko obvladovanje opozoril in ukrepanje 20 Nega in čiščenje vozila 9420.1 Redno čiščenje zunanjosti in notranjosti vozila 21 Naprava za gretje in zračenje 1.5.

1121.1 Kontrola delovanja vklapanja gretja 21.2 Kontrola delovanja vklapanja hlajenja 21.3 Kontrola delovanja gretja vetrobranskega stekla 22 Vitel 5922.1 Kontrola delovanja, vrv popolnoma odviti in naviti 22.2 Kontrola delovanja komand za krmiljenje vitla 23 Strelna odprtina 5223.1 Kontrola pokrova in tečajov 23.2 Pregled zavore strelne odprtine 23.3 Pregled jermena za oporo 24 Komplet prve pomoči24.1 Kontrola vsebine, po potrebi staro dopolniti oziroma zamenjati 25 Gasilni aparat 1025.1 Vizualna kontrola gasilnega aparata 26 Sistem radiskih naprav26.1 Kontrola delovanja radiske naprave (HF, VHF, VERTEX) 26.2 Čiščenje radijskih naprav 26.3 Vizualni pregled 26.4 Pregled napeljave 26.5 Pregled anten 27 Klimatska naprava27.1 Kontrola delovanja klimatske naprave 27.2 Pregled rež za zrak klimatske naprave 27.3 Vizualni pregled ventilatorjev hladilnika 28 Oprema28.1 Pregled kompletnosti opreme vozila 28.2 Pregled izpravnosti orodja in obvezne opreme 29 Tehnična dokumentacija29.1 Pregled kompletnosti dokumentacije Ugotovitve:Ugotovitve mehanika ob mesečnem pregledu vozila:(vpišeje so ogotovitve o vzdrževanju vozila in morebitne poškodbe in okvare vozila)

Mehanik:___________________ Voznik: ____________________(podpiše se po izvedbi pregleda)

Poveljnik vozila: ____________________ (podpiše se po izvedbi tedenskega pregleda)

Poveljnik voda: ____________________(podpiše se po izvedbi tmesečnega pregleda)

Datum pregleda: ____________________

2/2

Page 361: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-11

KONTROLNI LISTI – OBOROŽITEV

Serijska številka. : __________________

Število izstrelkov: ____________

TEDENSKA in MESEČNAKONTROLNA LISTAPi BERETTA FS 92

OZN.OP.

OPIS OPERACIJE IN VRSTE KONTROLEINTER. PREGL.

tedenski mesečni OPRAVLJENO

NE DA

OPOMBE

1 Pregled tehnične knjižice – vpisanih podatkov 2 Pregled - čiščenje cevi 3 Kompletnost in čistost 5 Razstavljanje oborožitve 6 Kontrola zaklepa 7 Kontrola ogrodja in delov oborožitve 8 Kontrola sprožilnega mehanizma 9 Kontrola pritrjenih delov 10 Kontrola zadnjega in prednjega merka 11 Naoljenje delov 12 Sestavljanje oborožitve13 Pregled okvirjev 14 Kontrola NOP 15 Kontrola delovanja

Ugotovitve:

Uporabnik:__________________________________________(podpiše se po izvedbi pregleda)

Poveljnik oddelka: ______________________________________ (podpiše se po izvedbi tedenskega pregleda)

Poveljnik voda / VPČ: ________________________________________(podpiše se po izvedbi mesečnega pregleda)

Datum pregleda: ____________________

Page 362: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-12

Serijska številka. : __________________

Število izstrelkov: ____________

TEDENSKA in MESEČNAKONTROLNA LISTA

AP F2000S

OZN.OP.

OPIS OPERACIJE IN VRSTE KONTROLEINTER. PREGL.

tedenski mesečni OPRAVLJENO

NE DA

OPOMBE

1 Pregled tehnične knjižice – vpisanih podatkov 2 Pregled - čiščenje cevi 3 Kompletnost in čistost 5 Razstavljanje oborožitve 6 Pregled in Kontrola zaklepa 7 Pregled ogrodja in delov oborožitve 8 Pregled in Kontrola sprožilnega mehanizma 9 Pregled pritrjenih delov

10 Pregled zadnjega in prednjega mehanskega merka 11 Naoljenje delov 12 Sestavljanje oborožitve 13 Kontrola varovalke 14 Kontrola pribora 15 Kontrola okvirjev 16 *Kontrola Optični merek Aimpoint Comp 2 17 *Kontrola Optični merek Trijicon ACOG TA11 18 Pregled bajoneta / nožnice 19 *Kontrola Podcevni BM LG1 40mm 20 Kontrola delovanja

*OPCIJAUgotovitve:

Uporabnik:__________________________________________(podpiše se po izvedbi pregleda)

Poveljnik oddelka: ______________________________________ (podpiše se po izvedbi tedenskega pregleda)

Poveljnik voda / VPČ: ________________________________________(podpiše se po izvedbi mesečnega pregleda)

Datum pregleda: _______________________

Page 363: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-13

Serijska številka. : __________________

Število izstrelkov: ____________

TEDENSKA in MESEČNAKONTROLNA LISTALPM FN MINIMI 5.56

OZN.OP.

OPIS OPERACIJE IN VRSTE KONTROLEINTER. PREGL.

tedenski mesečni OPRAVLJENO

NE DA

OPOMBE

1 Pregled tehnične knjižice – vpisanih podatkov 2 Pregled - čiščenje cevi 3 Kompletnost in čistost 5 Razstavljanje oborožitve 6 Pregled zaklepišča 7 Pregled pokrova zaklepišča z uvodnikom in polnilnim

mehanizmom

8 Pregled plinske komore s regulatorjem pretoka plinov 9 Pregled plinskega valja

10 Pregled zaklepa 11 Pregled nosilca zaklepa z batom 12 Pregled in kontrola povratnega mehanizma 13 Pregled in kontrola sprožilnega mehanizma 14 Kontrola zadnjega in prednjega merka 15 Pregled optike 16 Pregled kopita in nožic 17 Naoljenje delov 18 Pregled nabojnikov19 Pregled pribora in rezervne cevi 20 Kontrola delovanja varovalke 21 Kontrola delovanja

Ugotovitve:

Uporabnik:__________________________________________(podpiše se po izvedbi pregleda)

Poveljnik oddelka: ______________________________________ (podpiše se po izvedbi tedenskega pregleda)

Poveljnik voda / VPČ: ________________________________________(podpiše se po izvedbi mesečnega pregleda)

Datum pregleda: ____________________

Page 364: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-14

Serijska številka. : __________________

Število izstrelkov: ____________

TEDENSKA in MESEČNAKONTROLNA LISTAUPM FN MAG 7.62

OZN.OP.

OPIS OPERACIJE IN VRSTE KONTROLEINTER. PREGL.

tedenski mesečni OPRAVLJENO

NE DA

OPOMBE

1 Pregled tehnične knjižice – vpisanih podatkov 2 Pregled - čiščenje cevi 3 Kompletnost in čistost 5 Razstavljanje oborožitve 6 Pregled zaklepišča 7 Pregled pokrova zaklepišča z uvodnikom in polnilnim

mehanizmom

8 Pregled plinske komore s regulatorjem pretoka plinov 9 Pregled plinskega valja

10 Pregled zaklepa 11 Pregled nosilca zaklepa z batom 12 Pregled in kontrola povratnega mehanizma 13 Pregled in kontrola sprožilnega mehanizma 14 Kontrola zadnjega in prednjega merka 15 Pregled kopita in nožic 16 Naoljenje delov 17 Pregled pribora in rezervne cevi 18 Pregled in Kontrola mehanizma S&V 19 Pregled in Kontrola trinožca 20 Kontrola delovanja varovalke 21 Kontrola delovanja

Ugotovitve:

Uporabnik:__________________________________________(podpiše se po izvedbi pregleda)

Poveljnik oddelka: ______________________________________ (podpiše se po izvedbi tedenskega pregleda)

Poveljnik voda / VPČ: ________________________________________(podpiše se po izvedbi mesečnega pregleda)

Datum pregleda: ____________________

Page 365: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-15

Serijska številka. : __________________

Število izstrelkov: ____________

TEDENSKA in MESEČNAKONTROLNA LISTA

HMG M2HB QCB 12,7

OZN.OP.

OPIS OPERACIJE IN VRSTE KONTROLEINTER. PREGL.

tedenski mesečni OPRAVLJENO

NE DA

OPOMBE

1 Pregled tehnične knjižice – vpisanih podatkov 2 Pregled - čiščenje cevi 3 Kompletnost in čistost 4 Razstavljanje oborožitve 5 Pregled zadnje plošče 6 Pregled pokrova zaklepišča 7 Pregled zadnjega in sprednjega merka 8 Pregled zaklepišča in ročice 9 Pregled nosilca amortizerja & amortizerja

10 Pregled nosilca cevi 11 Pregled in kontrola zaklepa 12 Pregled refleksnega merka VSM 009 13 Pregled in kontrola laserja TwinBeam 00565-19 14 Naoljenje delov 15 Pregled pribora in rezervne cevi 16 Kontrola mehanizma S&V 17 Kontrola trinožca M-3 18 Kontrola delovanja

Ugotovitve:

Uporabnik:__________________________________________(podpiše se po izvedbi pregleda)

Poveljnik oddelka: ______________________________________ (podpiše se po izvedbi tedenskega pregleda)

Poveljnik voda / VPČ: ________________________________________(podpiše se po izvedbi mesečnega pregleda)

Datum pregleda: ____________________

Page 366: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-16

Serijska številka. : __________________

Število izstrelkov: ____________

TEDENSKA in MESEČNAKONTROLNA LISTA

ABM H&K

OZN.OP.

OPIS OPERACIJE IN VRSTE KONTROLEINTER. PREGL.

tedenski mesečni OPRAVLJENO

NE DA

OPOMBE

1 Pregled tehnične knjižice – vpisanih podatkov 2 Pregled - čiščenje cevi 3 Kompletnost in čistost 4 Utrjenost cevi 5 Kontrola zaklepišča z nosilom cevi 6 Kontrola zaklepa 7 Kontrola polnilnega pokrova 8 Kontrola zadnje plošče in napenjalnega mehanizma 9 Kontrola zadnjega in prednjega merka

10 Razstavljanje oborožitve 11 Kontrola sprožilnega in varovalnega mehanizma 12 Kontrola NOP 13 Naoljenje delov, sestavljanje oborožitve 14 Kontrola delovanja 15 Kontrola trinožnika 16 Kontrola mehanizma po smeri in višini (S&V)

Ugotovitve:

Uporabnik:__________________________________________(podpiše se po izvedbi pregleda)

Poveljnik oddelka: ______________________________________ (podpiše se po izvedbi tedenskega pregleda)

Poveljnik voda / VPČ: ________________________________________(podpiše se po izvedbi mesečnega pregleda)

Datum pregleda: ____________________

Page 367: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-17

KONTROLNI LISTI – SREDSTVA ZVEZ

NAZIV : PRC 04 (VHF- prenosna) delovne ure.: _____________

Serijska številka: ________________

TEDENSKA in MESEČNAKONTROLNA LISTA

R/n

OZN.OP. OPIS OPERACIJE IN VRSTE KONTROLE

INTER. PREGL.tedenski mesečni

OPRAVLJENO

NE DAOPOMBE

1 Sprejemno – oddajni blok oz. PRC1.1 Mors številka:

1.2 Čistoča

1.3 Privitost vijakov

1.4 konektorji

1.5 preklopniki

1.6 Svetlobni indikatorji

1.7 Prikazovalnik 2 Kompletnost in izpravnost pribora2.1 Antena-kratka

2.2 Nastavek za kratko anteno

2.3 Antena-dolga

2.4 Nastavek za dolgo anteno

2.5 Antenska prilagoditev

2.6 Škatla za akumulator- privitost viljakov

2.7 Akumulator 1

2.8 Akumulator 2

2.9 Torba za pribor 3 Tehnična knjižica3.1 Vpisane ure delovanja

3.2 Vpis zadnjega lastnika 4 Kontrola delovanja4.1 Test sprejemnika

4.2 Test oddajnika

Ugotovitve:

vezist:___________________

Poveljnik vozila: ____________________ (podpiše se po izvedbi tedenskega pregleda)

Poveljnik voda: ____________________(podpiše se po izvedbi tmesečnega pregleda)

Datum pregleda: ____________________

Page 368: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-18

NAZIV : RRC 04 (VHF- ROČNA)

Serijska številka: ________________ MORS _________________

TEDENSKA in MESEČNAKONTROLNA LISTA

R/n

OZN.OP.

OPIS OPERACIJE IN VRSTE KONTROLEINTER. PREGL.

tedenski mesečniOPRAVLJENO

NE DAOPOMBE

1 Sprejemno – oddajni blok 1.1 Čistoča

1.2 Konektorji

1.3 Preklopnik

1.4 Osvetlitev

1.5 Prikazovalnik 2 Kompletnost in izpravnost pribora2.1 Antena-kratka

2.2 Antena-dolga

2.3 Akumulator 1(ŠT. ____________)

2.4 Akumulator 2(ŠT. ____________)

2.5 Torba za nošenje na bojevniku

2.6 Torba za pribor

2.7 Torba za antene 1 Enojni polnilec ( samo RRC 05P, 06 in 06 P)1.1 Čistoča

1.2 Konektorji

1.3 Kompletnost pribora (adapterji za omrežne vtičnice) 3 Tehnična knjižica3.1 Vpisane ure delovanja

3.2 Vpis zadnjega lastnika 4 Kontrola delovanja4.1 Avtomatsko samotestiranje

Ugotovitve:

vezist:___________________

Lastnik naprave: ____________________ (podpiše se po izvedbi tedenskega pregleda)

Poveljnik voda: ____________________(podpiše se po izvedbi tmesečnega pregleda)

Datum pregleda: ____________________

Page 369: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-19

DODATEK 2: OBRAZEC ST 01

Page 370: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-20

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 371: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-21

Predmet: IZVAJANJE PREGLEDOV IN NADZOROV 2

Individualna veščina:

SVV-2-15-002 PREGLED OSEBNE UREJENOSTI PRIPADNIKOV SV

Pogoji izvedbe: Si v vojašnici. 1x tedensko izvajaš pregled- kontrolo osebne urejenosti pripadnikov svojega oddelka/skupine/enote. Tvoj oddelek/skupina/enota je postrojena v ustrezno formacijo (eno-vrstni / x-vrstni postroj). Na voljo imaš kontrolni list za izvajanje pregleda osebne urejenosti (glej DODATEK 1).

Standardi: Izveden pregled osebne urejenosti, na katerem so bile ugotovljene in ustrezno zabeležene vse pomanjkljivosti. Vojaki, ki ne dosegajo predpisanih standardov osebne urejenosti so ustrezno zabeleženi in seznanjeni s ugotovljenimi pomanjkljivostmi.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

SPLOŠNO O IZGLEDU IN OBNAŠANJU PRIPADNIKOV SV:Uporaba žvečilnega gumija, mobilnega telefona, cigaret; držanje rok v žepih; ali konzumiranje hrane ali pijače med hojo v uniformi, ali v postrojih, so primeri aktivnosti ki ponižujejo vojaško službo in lik pripadnika SV. Pri uporabi tega odstavka na terenskih usposabljanjih ima pomembno vlogo dobra presoja poveljujočih.

K uniformi SV se lahko nosijo samo tista ne-formacijska sredstva, ki jih predhodno dovoli poveljnik bataljona, ali višje. Dovoljena vojaška ne-formacijska oprema mora obvezno biti v barvah maskirnega vzorca bojne uniforme SV.

Organizacijsko zadolžene sisteme za pitje vode (camelbags), ki jih predpiše poveljujoči, se lahko nosijo s odobritvijo poveljujočega tudi med izvajanjem športne vadbe; torej v športni opremi.

V cilju ohraniti profesionalni vojaški videz, so pogovori po mobilnem telefonu (vključujoč uporabo slušalk) med hojo v uniformi izven objektov prepovedani. Uporaba elektronskih naprav (npr. prenosne avdio naprave) med hojo/tekom v oblačilih SV (uniforma & športna oprema SV) ni dovoljena, razen če drugače ne predpiše poveljnik bataljona, ali višje.

USTREZNO NOŠENJE NAKITA, OČAL IN KONTAKTNIH LEČ.

a. NAKIT. Spodaj opisan nakit se lahko nosi k uniformi SV. Poveljniki lahko ukažejo odstranitev vsega nakita, zaradi taktično/varnostnih vzrokov.

(1) Prstani. Običajni prstani se lahko nosijo k uniformi. Dovoljen je le en prstan na roko, (če nosimo na enem prstu zaročni in poročni prstan, se to šteje za en prstan). Prstan se nosi na spodnjem delu prsta, blizu dlani. Prstani na palcih NISO DOVOLJENI!

(2) Ure. Običajne ure neizstopajočih barv in videza se lahko nosijo k uniformi SV. (3) Civilne & Modne Ogrlice / verižice in zapestnice. Verižice, oziroma ogrlice in

zapestnice se ne smejo nositi k uniformi SV (vključno s verižicami okoli vratu).

Zapomni si: Identifikacijske ploščice (matrikule) in vojaško-motivacijski simboli ne spadajo v kategorijo civilno-modnega nakita!

(4) Uhani. Spodaj naveden predpis se nanaša na osebe v uniformi SV. (a) Moški – pripadniki SV. Ne smejo nositi uhanov. (b) Ženske – pripadnice SV. Ne smejo nositi uhanov.

(5) Zobni okraski. Uporaba zlatih, platinastih kapic (začasne ali trajne) ki služijo kot okras ni dovoljeno. Zobje, naravni ali umetni ne smejo biti okrašeni s nakitom, inicialkami, ali s drugim okrasjem. Nenaravno oblikovanje zob, brez medicinskih vzrokov ni dovoljeno.

(6) Piersing. Vidni piersing (na obrazu, na jeziku…) ni dovoljen za pripadnike SV.

b. OČALA. Očala, ki jih nosimo ne smejo vzbujati pozornosti - ne smejo biti okrašena z raznimi okraski in vzorci, prav tako naj logotip ne bo preveč opazen. Sončnih očal ni dovoljeno nositi v postrojih, razen če ni drugače ukazano ali če ima oseba v postroju zdravniško spričevalo, ki predpisuje nošenje sončnih očal.

c. SONČNA OČALA, ki jih je dovoljeno nositi, morajo imeti stekla standardnih barv (črna, zelena, rjava). Okvir očal naj bo debelejši (poln,masivnejši) črne barve.

d. KONTAKTNE LEČE. Če jih nosimo v uniformi, morajo biti v naravni barvi oči. Razni znaki in okraski na lečah niso dovoljeni.

Page 372: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-22

2.

STANDARDI ZA UREJENOST – MOŠKI.

Neobičajne in čudaške pričeske na glavi, obrazu, ali na telesu niso dovoljene.Pravilnik o standardih moške urejenosti. Moški morajo imeti negovan zgled ves čas in morajo upoštevati spodaj navedene predpise:

a. LASJE. (1) Dolžina las. Lasje morajo biti kratko pristriženi in čisti. Pri pokončni drži glave nazaj ne

smejo segati čez vrh ovratnika in ne smejo ovirati nošenja pokrivala. Zalizci morajo biti pristriženi pravokotno in lahko segajo največ do sredine ušesa.

Dolžina posamične dlake zalizcev ne sme presegati 3 mm. Od vojakov se ne sme zahtevati, da si popolnoma pobrijejo glavo; popolnoma obrita

glava pa je dovoljena, če si vojak to sam želi.

(2) Frizura / Pričeska. Moška frizura mora biti oblikovana tako, da omogoča pravilno in všečno nošenje pokrival SV. Lasje, ki neurejeno in nevšečno štrlijo izpod pokrival, še obravnavajo kot predolgi lasje – ne glede na njihovo dejansko dolžino. Moška frizura se mora prilegati naravni obliki glave in je brez neobičajnih oblik (spirale, konice, trakovi…). Spodaj opisane pričeske predstavljajo tipične (in ne edine!) prepovedane pričeske, ki niso dovoljene v SV:

Stil pričeske s posamičnimi lasnimi krpicami na vrhu glave; Stil pričeske s podolžnim ozkim pasom las na vrhu glave (“Irokeza”, ali “Mohawk”); Stil pričeske, s neobičajno velikimi pobritimi oblikami na vrhu glave (razen

naravnega izpadanja las) Stil pričeske, s oblikovanimi črkami, znaki, ali oblikami ki so izstopajočega in

nenaravnega videza. Prepleteni lasje za vojake niso dovoljeni. Uporaba raznih gelov in utrjevalcev je sicer dovoljena, vendar mora pričeska kljub uporabi le-teh dajati naravni videz. Za vojake ni dovoljen t.i. moker stil (wet look) pričeske.

(3) Barva las. Barvanje las je načeloma dovoljeno, če uporabljene barve zagotavljajo naravni videz pričeske. Barva las se mora ujemati s barvo polti.

(4) Obraz/Prsi. Obraz mora biti gladko obrit, nosijo se lahko brki in/ali brada, ki morajo biti kratko

pristriženi ustrezno in redno negovani ter urejeni. Brki ne smejo segati čez zgornjo ustnico. Dlake brade in brkov ne smejo biti krajše od 5mm in ne daljše od 20mm.

Od vojakov ne smemo zahtevati, da si brijejo dlake na prsih, vendar dlake na prsih ne smejo nevšečno štrleti preko roba ovratnika spodnje majice.

Neobičajno oblikovanje ali odstranitev obrvi ni dovoljeno, razen iz zdravstvenih razlogov.

Slika 1. Prepovedane moške frizure.

Page 373: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-23

b. NOHTI. Nohti morajo biti čisti in ustrezno postriženi, tako da ne motijo izvajanje nalog, in da ne vzbujajo pozornosti.

Dolžina nohtov ne sme presegati konic prstov. Lakiranje ali barvanje nohtov je za moške prepovedano.

3.

STANDARDI ZA UREJENOST – ŽENSKE.

Ženske morajo skrbeti za svoj videz in nego ves čas. Pri tem morajo upoštevati pravila:

a. LASJE. Ženske pričeske so kategorizirane v tri osnovne kategorije; kratki, srednje-dolgi in dolgi lasje.

(1) Dolžina las (glej sliko 2). KRATKI LASJE. Kratki lasje so definirani kot lasje, ki niso daljši od 2.5 cm (razen prečke).

Lasje naj ne bodo krajši od 0.5 mm. Če ima pričeska daljšo prečko, le-ta ne sme padati na oči in mora omogočati neovirano nošenje vojaških pokrival. Prečka mora ležati lično ob glavi. Širina prečke je dovoljena do lasne linije na sencih.

SREDNJE-DOLGI LASJE. So definirani kot lasje, ki ne presegajo zgornjega roba ovratnikov (na vseh vrstah uniform v SV), in ki so daljši od 2.5 cm. Srednje-dolgi lasje so lahko prosto spuščeni in jih ni potrebno spenjati. Lahko postopoma prehajajo iz krajših v daljše lase in jih lahko prav tako nosimo prosto spuščene, vendar njihova dolžina, od sprednjih do zadnjih ne sme presegati 2.5 cm razlike v dolžini (glej sliko 2).

DOLGI LASJE. So definirani kot lasje, ki presegajo zgornji rob ovratnikov (na vseh uniformah SV). Dolgi lasje morajo biti všečno in nevpadljivo speti (razen prečke).

(2) Pričeske / Frizure. Neobičajne/neprimerne, čudaške frizure nenaravnih oblik in stilov, neutrjeni čopki (razen med športnimi aktivnostmi) in neenakomerne ali enostransko-povešene/oblikovane pričeske niso dovoljene.

Lasje morajo biti oblikovani tako, da omogočajo všečno in pravilno nošenje vseh pokrival SV.

Vsa pokrivala se morajo lepo in udobno prilegati večjemu delu glave, brez popačenj. Ko nosimo pokrivala, lasje ne smejo neurejeno štrleti izza robov. Pričeske, ki onemogočajo pravilno in všečno nošenje vseh pokrival SV niso dovoljene. Primeri ženskih pričesk, ki se smatrajo za neobičajne, oziroma čudaške in so zaradi tega

neprimerne za uniformirane osebe so : prameni in spirale (razen Francoskih kodrov), lasne kite s razpuščenimi konicami in dolgi razpuščeni lasje (razen prečk)...

(3) Lasne kite. Srednje-dolgi in dolgi lasje so lahko spleteni v največ dve kiti. Kite morajo biti redno negovane in všečnega videza. Razni okraski ne smejo biti vpleteni v lase. Kite morajo biti pletene do konca dolžine las v eno smer in se lahko nosijo spuščene do

zgornjega roba ovratnika, drugače jih moramo speti v figo. Konice kit morajo biti spete s nevpadljivimi gumijastimi trakovi.

Slika 2. Dolžine ženskih las.

Page 374: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-24

(4) Lasni podaljški – so dovoljeni le pri srednje-dolgih in dolgih ženskih laseh. Podaljški morajo biti enakega videza kot naravni lasje.

(5) Lasulje – morajo biti naravnega videza in se nosijo s upoštevanjem zgoraj navedenih pravil.

(6) Športna vadba. Srednje-dolgi lasje so lahko spuščeni, vendar lahko vodja vadbe zaradi varnostnih ukrepov ukaže drugače. Dolgi lasje morajo obvezno biti speti s elastiko. Konjski rep je dovoljen. Pripomočki za spenjanje las morajo biti enakih barv, kot lasje. Nedovoljeni pripomočki za spenjanje las pri športni vadbi so: krokodilčki (aligator clips), broške/značke, pentlje…

(7) Ostali lasni pripomočki. Razen pri športnih aktivnostih, so nevpadljive lasne igle dovoljene. Lasne mreže ni dovoljeno nositi. Elastični trakovi in glavniki, so dovoljeni, če so skriti v laseh.

(8) Barva las. Lasje morajo biti v naravnih barvah. Barva las se mora ujemati s barvo polti.

b. KOZMETIKA. Uporabljamo zmerna / konzervativna kozmetična sredstva, ki se morajo ujemati s barvo polti. Pretirana uporaba in uporaba neobičajne kozmetike ni dovoljena.(1) Šminka. Šminke, Lipsticks, balzami za ustnice - morajo biti v barvah ustnic (v rdečem

spektru barv, vključujoč roza in bordo-rdeče barve) ali brezbarvne in se morajo ujemati s barvo polti.

(2) Make-up (drugo). Maskara – mora biti v črnem ali rjavem barvnem tonu. Kozmetična sredstva, ki vsebujejo razne bleščice (laki, utrjevalci..ki povzročajo bleščanje in svetlikanje) niso dovoljena. Umetne obrvi so dovoljene, če le-te dajejo obrazu naravni videz.

c. NOHTI. Ženski nohti ne smejo presegati konice prstov za več kot 0.5cm.

(1) Lakiranje nohtov in nošenje službene & bojne uniforme. Lakiranje nohtov s brezbarvnim lakom je dovoljeno. Več-barvno lakiranje nohtov ni dovoljeno.

(2) Manikiranje (nega nohtov). Manikiranje ki ohranja naravni videz nohtov je dovoljena. Umetni nohti so dovoljeni, če le-ti izpolnjujejo vse zgoraj navedene standarde (dolžina / stil / barva).

Page 375: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-25

Predmet: IZVAJANJE PREGLEDOV IN NADZOROV 2

Individualna veščina: PREGLED OSEBNE UREJENOSTI PRIPADNIKOV SV

SVV-2-15-002Priprave za preverjanje:

Priprava: Za to veščino potrebuješ nekaj vojakov-igralcev, ki namenoma ne izpolnjujejo predpisanih standardov o osebni urejenosti pripadnikov SV. Na mestu preverjanja zagotovi prazne kontrolne liste za izvajanje pregledov osebne urejenosti (DODATEK 1).

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da mora izvesti pregled osebne urejenosti svoje enote (skupina vojakov-igralcev). Povej mu, da mora vse ugotovljene pomanjkljivosti ustrezno zabeležiti (uporaba kontrolnih listov). Vojake, ki niso dosegli predpisanih standardov osebne urejenosti seznani s ugotovljenimi pomanjkljivostmi.

OCENJEVALNI KARTONIZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

PREVERI USTREZNO NOŠENJE NAKITA, OČAL IN KONTAKTNIH LEČ.(1) PRSTANI. (2) URE.(3) Civilne & Modne Ogrlice / verižice in zapestnice. (4) UHANI.

Moški – pripadniki SV. Ne smejo nositi uhanov. Ženske – pripadnice SV. Ne smejo nositi uhanov.

(5) ZOBNI OKRASKI. (6) PIERSING.(7) OČALA / Sončna očala.(8) KONTAKTNE LEČE.

2.

PREVERI UPOŠTEVANJE STANDARDOV OSEBNE UREJENOSTI – MOŠKI.(1) LASJE.

Dolžina las / Frizura / Pričeska / Barva las. Obraz. Dlake na prsih niso vidne preko roba ovratnika spodnje majice. Obrvi.

NOHTI. Dolžina nohtov ne sme presegati konic prstov. Lakiranje ali barvanje nohtov je za moške prepovedano.

3.

PREVERI UPOŠTEVANJE STANDARDOV OSEBNE UREJENOSTI – ŽENSKE.(1) LASJE.

Dolžina las (KRATKI LASJE / SREDNJE-DOLGI LASJE / DOLGI LASJE). Pričeske / Frizure / Lasne kite / Lasni podaljški / Lasulje. Urejenost pričeske pri izvajanju športne vadbe / Ostali lasni pripomočki. Barva las.

(2) KOZMETIKA. Šminka / Make-up (ostalo).

(3) NOHTI. Lakiranje nohtov in nošenje službene & bojne uniforme. Manikiranje (nega nohtov).

4.

VSE POMANJKLJIVOSTI USTREZNO ZABELEŽI. Pravilno uporablja kontrolni list za izvajanje pregledov osebne urejenosti. Vojaki, ki ne dosegajo predpisanih standardov osebne urejenosti so ustrezno

zabeleženi in seznanjeni s ugotovljenimi pomanjkljivostmi.

Priimek/ime:ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVILVojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: DODATEK 1: Kontrolni List za izvajanje pregleda Osebne urejenosti.

Page 376: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-26

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 377: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-27

DODATEK : KONTROLNI LIST ZA IZVAJANJE PREGLEDA OSEBNE UREJENOSTI

PRIIMEK in IME PREGLEDANEGA:

DATUM, URA in KRAJ PREGLEDA: ENOTA:

A UNIFORMA in OBUTEV DA NE1 USTREZEN MODEL / TIP UNIFORME2 PRAVILNO OBLEČENA3 ČISTA in NEZMEČKANA4 BREZ ŠTRLEČIH NITK5 USTREZNA VELIKOST6 PRAVILNO NAMEŠČENI NAŠITKI7 PRAVILNO NAMEŠČENI ČINI8 USTREZNO NAŠITI VSI GUMBI (Ustrezni gumbi SV)9 BREZ LUKENJ, RAZTRGANIN in POROZNIH DELOV

10 VEZALKE NA VOJAŠKIH ŠKORNJIH NISO VIDNE11 OZNAČENI DELI UNIFORME (prve štiri št. MORS ID)12 RAZLOČEN (neizpran) MASKIRNI VZOREC

B NAKIT, OČALA in KONTAKTNE LEČE DA NE

1 PRSTANI – Le običajni / nevpadljivi prstani. Le en prstan na roko, (če nosimo na enem prstu zaročni in poročni prstan, se to šteje za en prstan). Prstan se nosi na spodnjem delu prsta, blizu dlani. Prstani na palcih NISO DOVOLJENI!

2 URE - Običajne ure ,neizstopajočih barv in videza.

3 CIVILNE OGRLICE / VERIŽICE / ZAPESTNICE - Se ne smejo nositi k uniformi SV!

4 UHANI - Pripadniki SV ne smejo nositi uhanov.

5 ZOBNI OKRASKI - Zobje, naravni ali umetni niso okrašeni s nakitom, inicialkami, ali s drugim okrasjem. Nenaravno oblikovanje zob, brez medicinskih vzrokov ni dovoljeno.

6 PIERSING – Vidni piersing (na obrazu, jeziku…) za pripadnike SV NI DOVOLJEN.

7 OČALA (dioptrijska) - Ne vzbujajo pozornosti - niso okrašena z raznimi okraski in vzorci, logotip ni preveč opazen.

8SONČNA OČALA – če jih je dovoljeno nositi!Stekla standardnih barv (črna, zelena, rjava). Okvir očal debelejši (poln,masivnejši) črne barve.Sončnih očal ni dovoljeno nositi v postrojih, razen če ni drugače ukazano ali če ima oseba v postroju zdravniško spričevalo, ki predpisuje nošenje sončnih očal.

9 KONTAKTNE LEČE - v naravni barvi oči, brez raznih znakov in okraskov.

OSEBNA UREJENOSTCMOŠKI ŽENSKE

DA NE

1

DOLŽINA LAS - kratko pristriženi in čisti. Pri pokončni drži glave nazaj ne segajo čez vrh ovratnika in ne ovirajo nošenja pokrivala. Lasje, ki neurejeno in nevšečno štrlijo izpod pokrival, se obravnavajo kot predolgi lasje.

DOLŽINA LAS –KRATKI LASJE niso daljši od 2.5 cm (razen prečke). Lasje niso krajši od 0.5 mm. SREDNJE-DOLGI LASJE. ne presegajo zgornjega roba ovratnikov, in so daljši od 2.5 cm. So lahko prosto spuščeni in jih ni potrebno spenjati. DOLGI LASJE. presegajo zgornji rob ovratnikov Dolgi lasje so všečno in nevpadljivo speti.

2STIL FRIZURE - omogoča pravilno nošenje pokrival SV. Frizura se prilega naravni obliki glave in je brez neobičajnih oblik (spirale, konice, trakovi, “Irokeza”, ali “Mohawk”, frizura na solzico, t.i. moker stil (wet look).

STIL FRIZURE – omogoča pravilno nošenje vseh pokrival SV. Lasje ne štrlijo izza robov pokrivala. Neprimerne frizure: prameni in spirale, lasne kite s razpuščenimi konicami in dolgi razpuščeni lasje.

3 BARVA LAS - naravni videz pričeske. Barva las se ujema s barvo polti.

BARVA LAS - naravni videz pričeske. Barva las se ujema s barvo polti.

4 ZALIZCI - pristriženi pravokotno in segajo največ do sredine ušesa. Dolžina posamične dlake zalizcev ne presega 3 mm.

LASNI PRIPOMOČKI - Razen pri športnih aktivnostih, so nevpadljive lasne igle dovoljene. Lasne mreže ni dovoljeno nositi. Elastični trakovi in glavniki, so dovoljeni, če so skriti v laseh.

5

OBRAZ - gladko obrit.Brki ne segajo čez zgornjo ustnico. Dlake brade in brkov niso krajše od 5mm in ne daljše od 20mm.Neobičajno oblikovanje ali odstranitev obrvi ni dovoljeno, razen iz zdravstvenih razlogov.

LASNI PODALJŠKI – so dovoljeni le pri srednje-dolgih in dolgih ženskih laseh. Podaljški morajo biti enakega videza kot naravni lasje.

6 DLAKE NA PRSIH - ne štrlijo preko roba ovratnika spodnje majice.

KOZMETIKA - zmerna / konzervativna kozmetična sredstva, ki se ujemajo s barvo polti. Šminke v barvah ustnic ali brezbarvne in se ujemajo s barvo polti. Maskara v črnem ali rjavem barvnem tonu.

7 NOHTI –čisti, ustrezno postriženi, ne presegajo konic prstov. Lakiranje ali barvanje nohtov je za moške prepovedano.

NOHTI - ne presegajo konice prstov za več kot 0.5cm. Več-barvno lakiranje nohtov ni dovoljeno. Umetni nohti so dovoljeni, če izpolnjujejo vse zgoraj navedene standarde (dolžina / stil / barva).

ČIN, Ime in Priimek ocenjevalca Podpis:

Page 378: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-28

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 379: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-29

Predmet: IZVAJANJE PREGLEDOV IN NADZOROV 2

Individualna veščina:

SVV-2-15-003 PREGLEJ OPREMO (Številčno stanje / Brezhibnost)

SVV-2-15-003

Pogoji izvedbe: Ukazano ti je bilo, da izvedeš pregled opreme v svoji enoti. Preveriti moraš ustrezno številčno stanje opreme v enoti in tehnično stanje opreme v enoti (brezhibnost). Na voljo imaš vso potrebno literaturo (navodila in priročniki o opremi, ki jo pregleduješ).

Standardi: Preglej opremo v svoji enoti – preveri številčno stanje in brezhibnost opreme. Vse pomanjkljivosti ustrezno zabeleži in o njih poročaj po liniji poveljevanja.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

ZBERI IN PRIPRAVI VSO POTREBNO LITERATURO O OPREMI, KI JO BOŠ PREGLEDAL.

a. Navodila za uporabo.b. Seznami pripadajoče opreme.c. Tehnični priročniki.d. Katalogi opreme.e. Obstoječi SOP-i opreme.

2.

IZVEDI PREGLED OPREME.

a. Številčno stanje:(1) Preveri kompletnost opreme.(2) Pomagaj si s ustreznimi tehničnimi navodili, ali priročniki (ki opisujejo uporabo

in opis opreme, ki jo pregleduješ).(3) Izdelaj spisek vse manjkajoče opreme (ali delov opreme).(4) Izdelaj spisek viška opreme (ali delov opreme).(5) Preveri serijske številke opreme (če je to potrebno).

b. Brezhibnost:(1) Vizualno preveri stanje opreme.(2) Zabeleži vse ugotovljene poškodbe na opremi.

3.

USTREZNO UKREPAJ.

a. Vse ugotovljene pomanjkljivosti v številčnem stanju opreme poročaj po liniji poveljevanja.

b. Vse ugotovljene poškodbe / napake na opremi poročaj po liniji poveljevanja.

Page 380: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-30

Predmet: IZVAJANJE PREGLEDOV IN NADZOROV 2

Individualna veščina: PREGLEJ OPREMO (Številčno stanje / Brezhibnost)

SVV-2-15-003Priprave za preverjanje: Priprava: /

Razlaga: /

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

ZBERE IN PRIPRAVI VSO POTREBNO LITERATURO O OPREMI, KI JO BOPREGLEDAL.

a. Navodila za uporabo.b. Seznami pripadajoče opreme.c. Tehnični priročniki.d. Katalogi opreme.e. Obstoječi SOP-i o opremi.

2.

IZVEDE PREGLED OPREME.

a. Preveri številčno stanje opreme.b. Preveri brezhibnost opreme (poškodbe / napake…).

3.

USTREZNO UKREPA.

a. Vse ugotovljene pomanjkljivosti v številčnem stanju opreme poroča po liniji poveljevanja.

b. Vse ugotovljene poškodbe / napake na opremi poroča po liniji poveljevanja.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 381: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-31

Predmet: IZVAJANJE PREGLEDOV IN NADZOROV 2

Individualna veščina:

SVV-2-15-004 PREGLED ENOTE PRED BOJEM / NALOGO

SVV-2-15-004

Pogoji izvedbe: Si VPČ. Enota je dobila nalogo in tvoja prioritetna naloga je pregled enote pred bojem / nalogo.

POZOR: Spodaj je samo en primer (kontrolni list) za izvajanje pregleda pred bojem / nalogo. Vsaka enota si lahko sama izdela podobne kontrolne liste (TSOP enote).

Standardi: Izvedi pregled enote pred bojem/nalogo (v skladu s kontrolnim listom/TSOP), odpravi ugotovljene pomanjkljivosti in s situacijo seznani poveljnika.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.

IZVEDE KRATEK BRIEF OSEBJA.

(1) Ura odhoda (npr; odhod iz startne točke – ST)(2) Načrt rute/poti(3) Hitrost/način premika(4) Intervali(5) Postopki ob postankih(6) Postopki v primerih okvar vozil(7) Prioritete na ciljni točki (zbirni rajon)(8) Varnostni ukrepi

2. OSEBJE. - Preveri številčno stanje – prisotnost.

3.

PREVERI STANJE IN PRISOTNOST OSEBNE OPREME.(1) Vsi vozniki imajo vso potrebno dokumentacijo(2) Vsi vozniki imajo prosojnico poti/rute(3) MORS ID(4) Ustrezna uniforma (na sebi)(5) Osebna oborožitev (brezhibna / zavarovana)(6) Zabeležene serijske številke osebne oborožitve(7) Vsi vojaki imajo svetilko + filtri(8) Poveljujoči imajo brezhiben kompas (GPS)(9) Izpisana imena (z velikimi črkami) na zadnji zgornji strani zaščitnega jopiča(10)B21S (komplet)(11)SK-1A (komplet)(12)Polna čutara pitne vode(13)Zaščitna maska (komplet)(14)Seznanjenost s postopki komuniciranja po RP(15)Kartica s postopki za MEDEVAC (9-T)(16)Poveljujoči – beležka, pisala, karta&prosojnica, TSOP.

4.

PREVERI OBVEŠČENOST OSEBJA.(1) Seznanjenost s svojimi nalogami v vodu, z nalogami voda v četi, z nalogami čete v

bataljonu.(2) Seznanjenost s REKLI/GESLI(3) Vsi poveljujoči imajo status svojih podrejenih (štev. stanje, štev. oborožitve in

občutljive opreme, reg.štev. njihovih vozil)

5.

PREVERI STANJE JRKB OPREME.(1) Zaščitna oprema (komplet + brezhibnost)(2) POD (komplet + brezhibnost)(3) JRKB specialist – JRKB detektor (komplet + brezhibnost)(4) Vojaki, ki nosijo očala – vgrajene leče v ZM(5) Seznanjenost s JRKB nevarnostjo (v nalogi) in s JRKB zaščitnimi stopnjami(6) JRKB markerji

Page 382: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] K-32

6.

PREVERI STANJE SREDSTEV ZVEZ.(1) Brezhibnost – preverjanje zveze & kompletnost(2) Poveljujoči imajo načrt dela s RP(3) Antene / oprema za privezovanje – (komplet & brezhibnost)

7.

PREVERI STANJE VOZIL IN OPREME V VOZILIH.(1) Montirana oborožitev (brezhibnost)(2) Rezervne cevi(3) Pribor za vzdrževanje/čiščenje(4) Na vozilih – seznam tovora(5) Gorivo(6) Kante z vodo (polne)(7) Tovor pravilno naložen in zavarovan(8) Oprema za izvleko

8.

PREVERI PRISOTNOST OPREME ZA VZDRŽEVANJE MTS.(1) Dokumentacija vozil (tehnične knjižice, evidenčne knjige motornega vozila, knjiga

preventivnih pregledov).(2) Nivo olja / vode(3) Akumulatorji (čisti, pritrjeni kabli, nivo elektrolitov)(4) Čista stekla(5) Opazovalne naprave (čiste / brezhibne)(6) Gasilni aparati(7) Signalne naprave (brezhibne)

9. UGOTOVLJENO STANJE POROČA POVELJUJOČEMU ČASTNIKU.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki: /

Page 383: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] L-1

L. PREDMET 16 - OCENITEV TVEGANJA 2

VSEBINA

L. PREDMET 16 - OCENITEV TVEGANJA 2-----------------------------------------------------L-1

SVV-2-16-001 IZDELAJ POROČILO O TVEGANJU------------------------------------------------------------------L-3OCENJEVALNI KARTON------------------------------------------------------------------------------------------------------L-7

Page 384: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] L-2

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 385: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] L-3

Predmet: OCENITEV TVEGANJA 2

Individualna veščina:

SVV-2-16-001 IZDELAJ POROČILO O TVEGANJU850-001-2000 Employ Accident Prevention Measures and Risk Management Process

Pogoji izvedbe: Si poveljujoči manjše enote (ODD/VOD), izdana ti je bila naloga; v vojašnici, ali na terenskem usposabljanju.

Standardi: Izdelaj pisno poročilo o tveganju, ki pravilno identificira vse ugotovljene nevarnosti, povezane s ukazano ti nalogo. Vse ugotovljene nevarnosti v poročilu oceni s ustrezno stopnjo tveganja (Nizka/Srednja/Visoka/Zelo Visoka).Za vsako ugotovljeno nevarnost določi ustrezne varnostne ukrepe za zmanjšanje tveganja in stopnjo preostalega tveganja za vsako nevarnost, po izvedenih varnostnih ukrepih.Za vsako ugotovljeno nevarnost določi načine, s katerimi bo moč nadzirati izvajanje določenih varnostnih ukrepov (Ukazi, Navodila, TSOP, Priročniki….).Poročilo je zaključeno s splošno (skupno) stopnjo tveganja v nalogi, po izvedenih varnostnih ukrepih.

OPIS KORAKOV / POSTOPKOV

1.

IDENTIFICIRAJ NEVARNOSTI.Zapomni si:Nevarnost je vsako potencialno stanje, ki lahko povzroči poškodbe, bolezni, ali smrt osebja; poškodbe, ali izgubo MTS in lastnine; in vsa druga stanja, ki negativno vplivajo na nalogo. Taktične operacije in vojaška usposabljanja vsebujejo veliko vrst nevarnosti. Poveljnik enote mora identificirati vse nevarnosti, ki so povezane s vsemi vidiki in fazami naloge enote. Posebej mora biti pozoren na faktorje v METT-TC (Naloga / Sovražnik / Teren / Moštvo / Razpoložljiv čas / Vpleteni civilisti). Ocena tveganja ne sme nikoli biti narejena po nalogi; poveljujoči morajo z postopki izdelave ocene tveganja začeti med njihovimi postopki vodenja in poveljevanja (izdelava OPORD) in v nadaljevanju med potekom operacije

a. Izdelaj seznam vseh nevarnosti, ki so povezane s nalogo. Tabela 1 je spisek možnih virov nevarnosti na bojišču, s katerimi se lahko sooča enota v tipični taktični operaciji. Spisek je narejen s upoštevanjem faktorjev v METT-TC.

NALOGA Trajanje naloge / operacije. Zapletenost / jasnost načrta. Ali je načrt dobro izdelan in ga je lahko razumeti? Bližina in število enot v manevru.

SOVRAŽNIK Poznavanje sovražnikove situacije. Njegove zmogljivosti / sposobnosti. Razpoložljiv čas in sredstva za izvedbo izvidovanja.

TEREN IN VREME Pogoji vidljivosti (osvetlitev, prah, megla in dim). Padavine in njihov efekt na našo mobilnost. Ekstremna vročina ali mraz. Dodatne naravne nevarnosti na terenu (luknje, strmine, vodne ovire…).

MOŠTVO IN OPREMA Status opreme. Izkušenost enote pri izvajanju naloge (skupinsko delo). Nevarnosti, povezane z oborožitvenimi sistemi enote. Znanje, sposobnosti vojakov & poveljujočih. Psiho-fizično stanje vojakov & poveljujočih. (Ali so dovolj spočiti?) Stopnja aklimatizacije na okolje. Vpliv novih poveljujočih ali članov posadk v enoti. Situacija prijateljskih enot. NATO ali večnacionalne vojaške aktivnosti, kombinirane z SV.

RAZPOLOŽLJIV ČAS Razpoložljiv čas za proceduro vodenja in poveljevanja. Razpoložljiv čas podrejenih za ponavljanje kritičnih taktičnih / bojnih postopkov. Razpoložljiv čas za pregled pred bojem / inšpekcijo enote pred bojem.

CIVILISTI ROE, ali ROI (Pravila delovanja / Pravila medsebojnega sodelovanja).

Potencialne stabilizacijske in naloge za podporo miru, ki vključujejo stike z civilisti (evakuacije nevojaškega osebja, pomoč pri naravnih nesrečah, postopki z begunci, proti-terorizem…).

Potencialni stiki z novinarji. Sodelovanje z državo – gostiteljico, ali z drugimi sodelujočimi državami.

Tabela 1. Primeri možnih virov nevarnosti.

Page 386: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] L-4

2.

ANALIZIRAJ NEVARNOSTI – UGOTOVI NJIHOV VPLIV NA NALOGO.

Zapomni si: Ocena nevarnosti je postopek za določanje direktnega vpliva vsake posamezne nevarnosti na našo nalogo (v obliki nevarnih incidentov).

Uporabljaj spodaj opisane korake.a. Določi nevarnosti/nesreče, ki jih je mogoče odpraviti, ali ki se jim je mogoče izogniti.

b. Nevarnosti/nesreče, ki jih je nemogoče odpraviti, ali ki se jim je nemogoče izogniti vsako posebej oceni in določi njihovo verjetnost, da se dejansko zgodijo.

c. Oceni resnost vseh nevarnosti/nesreč, ki jih ni mogoče odpraviti / se jim izogniti. Resnost nevarnosti/nesreče – definirano kot rezultat nevarnega incidenta, izraženega v stopnjah poškodb ali bolezni (vključujoč smrt), izguba ali poškodbe MTS ali lastnine, škoda na okolje, drugi faktorji, ki negativno vplivajo na nalogo (neugodna, nenaklonjena publiciteta ali izguba bojne moči).

d. Upoštevaj oboje; verjetnost in resnost nevarnosti, določi stopnjo tveganja (zelo visoko, visoko, srednje in nizko). Tabela 2 prikazuje in opisuje štiri stopnje tveganja.

e. Upoštevajoč faktorje pri oceni nevarnosti (verjetnost, resnost in stopnjo tveganja), izpolni obrazec Poročila za Oceno Tveganja. Slika 3 prikazuje primer izpolnjenega obrazca.

STOPNJA TVEGANJA VPLIV NA NALOGO

Zelo Visoka (Z) Če se med izvajanjem naloge določena nesreča/nevarnost zgodi, ne bomo sposobni izpolniti nalogo.

Visoka (V)

Če se med izvajanjem naloge določena nesreča/nevarnost zgodi, bo to imelo zelo velik negativni vpliv na naše zmožnosti in na želene/predpisane standarde v nalogi. Zaradi nesreče/nevarnosti ni mogoče izpolniti vseh delov naloge, ali pa niso izvedene po predpisanih standardih.

Srednja (S)

Če se med izvajanjem naloge določena nesreča/nevarnost zgodi, lahko pričakujemo da naloge ne bomo izpolnili po predpisanih standardih. Zmanjšana je zmožnost / sposobnost enote.

Nizka (N) Določena nesreča/nevarnost ne vpliva, ali pa ima majhen negativni učinek na uspešno izpolnitev naloge.

Tabela 2. Stopnje tveganja in vpliv na izvedbo naloge.

A. POSLANSTVO ali NALOGA:

Izvedi premišljen / načrtovan napad (VOD)

B. Datum/Ura:

Začetek: 010035MAJ XX Konec: 010600MAJ XX

C. Datum izdelave:

29 April XX

D. Izdelal: (Čin, Priimek in Ime, Dolžnost / Položaj / Enota) ŠVOD Novak Janez, VPČ 1. MOTV / 3. MOTČ

E. Naloga F. Ugotovljene nevarnosti v nalogi

G. Stopnja tveganja za vsako ugotovljeno nevarnost

H. Določeni varnostni ukrepi za zmanjšanje tveganja

I. Stopnja preostalega tveganja

J. Načini nadzora nad Izvajanjem določenih varnostnih ukrepov

Pre

mag

ova

nje

Žič

nih

ovi

r

Žične Ovire

Neizkušeni vojaki

Delovanje pod pogoji omejene vidljivosti

Strm teren

Premalo časa za načrtovanje

Visoka (V)

Visoka (V)

Srednja (S)

Visoka (V)

Visoka (V)

Izdelava in uporaba vadbenih sredstev in zaščitnih sredstev

Dodatno usposabljanje / do-usposabljanje

Uporaba nočno-gledov, IR oznake na vozilih

Ponavljanje postopkov –uporaba plezalne vrvi

Hkratno načrtovanje in pripravljanje na nalogo

Nizka (N)

Srednja (S)

Nizka (N)

Srednja (S)

Srednja (S)

TSOP, operativni ukaz, priročnik za usposabljanje

Ponavljanje, dodatno usposabljanje

TSOP, Operativni ukaz

FM 3-97.6 Operacije v gorah, TC 90-6-1 Gorništvo

Operativni Ukaz, Procedura vodenja in poveljevanja

K. Določi splošno stopnjo tveganja v nalogi po izvedenih varnostnih ukrepih (obkroži eno)

NIZKA (N) SREDNJA (S) VISOKA (V) ZELO VISOKA (Z)

Slika 3. Primer izpolnjenega obrazca – Poročila o Tveganju.

Page 387: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] L-5

3.

DOLOČI VARNOSTNE UKREPE IN SPREJMI ODLOČITVE O TVEGANJU.Zapomni si: Ta korak izpolnimo v dveh pod-korakih: določimo varnostne ukrepe in sprejmemo odločitve o tveganju. Ta pod-koraka izvedemo med proceduro vodenja in poveljevanja – pri načrtovanju za izdelavo ukaza / načrta.

a. Določi varnostne ukrepe. Po identifikaciji in oceni vseh možnih nevarnosti, določi eno ali več varnostnih ukrepov ki bodo ali odpravili nevarnost, ali pa zmanjšali tveganje(verjetnost, resnost, ali oboje). Pri določevanju ukrepov upoštevaj vzroke nevarnosti in ne nevarnost kot samo.

b. Sprejmi odločitve o tveganju. Ključni element v postopku odločanja o tveganju je odločanje o tem, ali je tveganje opravičljivo, ali pa nepotrebno. Poveljujoči mora primerjati tveganje z pričakovanimi rezultati – izpolnjeno nalogo. On sam se mora odločiti, ali so varnostni ukrepi zadostni in sprejemljivi, in če bo sprejel tveganje, ki lahko ostane kljub vsem opredeljenim zaščitnim ukrepom. Če se odloči da je tveganje nepotrebno, bo ukazal da se določijo / predpišejo dodatni varnostni ukrepi. Druga možnost pa je, da lahko priredi, spremeni ali odvrne izbrano varianto delovanja.

4.

DOLOČI STOPNJO PREOSTALEGA TVEGANJA ZA VSAKO NEVARNOST, PO IZVEDENIH VARNOSTNIH UKREPIH.

Za vsako nevarnost določi stopnjo tveganja, ki ostaja po izvedenih varnostnih ukrepih.

Primer:

V nalogi si ugotovil, da žične ovire predstavljajo eno od nevarnosti. Tej nevarnosti si določil visoko stopnjo tveganja in ustrezne varnostne ukrepe za zmanjševanje tveganja, kot npr. uporaba vadbenih in zaščitnih sredstev (uporaba navadne ne-bodeče žice ali vrvice, uporaba rokavic…). Ugotovil si, da kljub izvedenim varnostnim ukrepom, še vedno obstaja nekaj tveganja; npr. obstaja nevarnost, da se vojaki poškodujejo med premagovanjem ovire. Ker je to preostalo tveganje zaradi uvedenih varnostnih ukrepov manjše, je tudi stopnja tveganja manjša – npr. srednja in ne več visoka.

5.

DOLOČI NAČINE, S KATERIMI BO MOČ NADZIRATI IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOVZA ODPRAVLJANJE IN ZMANJŠANJE TVEGANJA.

Zapomni si: Predpisani varnostni ukrepi so postopki, ki jih enota izvaja z namenom odpravljanja ali zmanjšanja njihovega tveganja. Izvajanje teh ukrepov je najbolj pomemben del pri oceni tveganja; je prispevek linije poveljevanja k višanju varnosti enote. Predpisani varnostni ukrepi vsebujejo koordinacijo in komuniciranje z ustreznimi nadrejenimi, pri-dodanimi ali z podrejenimi enotami ter z posamezniki, ki izvajajo nalogo. Poveljnik enote mora zagotoviti, da so varnostni ukrepi vključeni v operativni načrt (Ukazi, SOP, in ponavljanje postopkov). Kritična varovalka za ta korak je zagotovitev, da so vsi ukrepi preoblikovani v jasne in enostavne ukaze/povelja, ki jih razumejo vsi na vseh nivojih. Če je poveljnik enote skrbno izdelal Oceno tveganja, bodo vsi določeni ukrepi tudi v celoti izvedeni.

a. Za vsako ugotovljeno nevarnost si že določil varnostne ukrepe za odpravljanje in zmanjševanje tveganja, sedaj pa moraš določiti, na kakšen način bo moč nadzirati izvajanje teh ukrepov. Najbolj pogost in učinkovit način za nadzor je implementacija teh ukrepov v načrtovanje; torej v ukaze in SOP enote. Ostali načini so še uporaba različnih literatur in publikacij, ki so vezane na tvojo nalogo in s dodatnim usposabljanjem / urjenjem.

6.

DOLOČI SPLOŠNO (SKUPNO) STOPNJO TVEGANJA V NALOGI – po izvedenih varnostnih ukrepih.

a. Na podlagi določenih stopenj tveganja po izvedenih varnostnih ukrepih, določi splošno (skupno) stopnjo tveganja za sprejeto nalogo.

Page 388: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] L-6

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 389: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] L-7

Predmet: OCENITEV TVEGANJA 2

Individualna veščina: IZDELAJ POROČILO O TVEGANJU

SVV-2-16-001Priprave za preverjanje:

Priprava: Za preverjanje te naloge potrebuješ ukaz za izvedbo določene naloge; lahko uporabiš operativni ukaz za izvedbo naloge, Delni ukaz, ali Pripravljalni ukaz, Ukaz za izvedbo patrulje, ukazza izvedbo usposabljanja, itd.

Pripravi prazne obrazce za izdelavo poročila o tveganju.

Razlaga: Ocenjevanemu povej, da mora za ukazano nalogo izdelati poročilo o tveganju.

OCENJEVALNI KARTON

IZVEDENI KORAKI / POSTOPKI O NO

1.IDENTIFICIRA NEVARNOSTI.Identificira vse nevarnosti, ki so povezane s izvedbo naloge, ki mu je bila ukazana. (Identificira vsaj eno možno nevarnost – odvisno od naloge).

2.ANALIZIRA NEVARNOSTI – ugotovi njihov vpliv na nalogo inDOLOČI STOPNJO TVEGANJA (N, S, V, Z) – za vsako nevarnost posebej

3.ZA VSAKO NEVARNOST DOLOČI USTREZNE VARNOSTNE UKREPE ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA.

4.ZA VSAKO NEVARNOST DOLOČI STOPNJO PREOSTALEGA TVEGANJA – ki ostaja po izvedenih varnostnih ukrepih.

5.DOLOČI NAČINE, S KATERIMI JE MOČ NADZIRATI IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV ZA ODPRAVLJANJE IN ZMANJŠANJE TVEGANJA.

6. DOLOČI SPLOŠNO (SKUPNO) STOPNJO TVEGANJA V NALOGI.

Priimek/ime:

ODD/VOD/ČETA:

MORS ID Datum/kraj ocenjevanja:

Skupna ocena (obkroži): OPRAVIL NI OPRAVIL

Vojaka oceni z OPRAVIL, če je vse korake izvedel pravilno (O). Če vojak ni pravilno izvedel kakšnega koraka (NO), ga oceni z NI OPRAVIL.

OPOMBE:

Priimek/Ime/Podpis ocenjevalca:

Dodatki:

DODATEK 1: OBRAZEC ZA IZDELAVO POROČILA O TVEGANJU.

Page 390: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Praznik Matej / E-mail: [email protected] L-8

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 391: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-9

DODATEK 1: OBRAZEC ZA IZDELAVO POROČILA O TVEGANJU.

A. NALOGA ali POSLANSTVO: B. Datum/Ura:

Začetek naloge: Konec naloge:

C. Datum izdelave:

D. Izdelal: (Čin, Priimek in Ime, Dolžnost / Položaj)

E. Naloga F. Ugotovljene nevarnosti v nalogi

G. Stopnja tveganja

H. Določeni varnostni ukrepi za zmanjšanje tveganja

I. Stopnja preostalega tveganja

J. Načini nadzora nad izvajanjem določenih varnostnih ukrepov

K. Določi splošno stopnjo tveganja v nalogi po izvedenih varnostnih ukrepih (obkroži eno)

NIZKA (N) SREDNJA (S) VISOKA (V) ZELO VISOKA (Z)

Page 392: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] L-10

Ta stran je namenoma izpuščena

Page 393: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-1

Viri:

- STP 21-24-SMCT (2006)- Učna literatura iz VIU SNCOA USMC, Quantico- Učna literatura iz TVPČ- Taktični SOP 10. MOTB- Mednarodno Vojno/Humanitarno Pravo (1997) Dr. Savin Jogan- FM 22-100; Army Leadership- Pravilnik o službeni oceni- Vojaška doktrina 2006; Brigadir Branimir Furlan- Kazenski zakonik (KZ-UPB1)- APP-6A Military Symbols for Land Based Systems- Pravilnik o priznanjih (Uradni list RS, št. 103/04)- Podčastnik – Voditelj, Učitelj, Svetovalec in Ocenjevalec; Praznik M. (2008)- CTJF-7 OIF Smart Card 4 (Verzija 1.A)- Priročnik poveljnikov nižje taktične ravni (NPOR Avsec Aleš)

- www.armystudyguide.com- www.us.army.mil- www.adtdl.army.mil- www.ncopd.com- www.ncocorps.net

Matej Praznik

[email protected]

Page 394: SIVV_2.pdf / Warriors Skills Level 2

SPLOŠNE INDIVIDUALNE VOJAŠKE VEŠČINE – NIVO 2

Izbor & Prevod & Priredba: ŠVOD Matej Praznik / E-mail: [email protected] M-2

Ta stran je namenoma izpuščena