Šolski časopis oš valentina vodnika

Download Šolski časopis oš valentina vodnika

Post on 23-Jul-2016

238 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 2

  VODNIK 4 U olski asopis Osnovne ole Valentina Vodnika

  TEVILKA 1

  SEPTEMBER 2015

  LETNIK 1

  Naslovnica: Rokice (prispevali uenci podaljanega bivanja)

  Zadnja stran: sliko prispeval Marcel Lovin (1. b)

  Mentorice: Katarina Pavliha,Tatjana Furjan, Nada Benina

  Oblikovanje: Joe Franko in Katarina Pavliha

  UVODNIK

  Dragi Valentinki!

  Pa ga imamo! Spletni asopis VODNIK 4 U (fo(u)r you = za vas) je pred vami v isto novi podobi.

  Po nekaj letih premora, je v olskem letu 2014/2015 zael nastajati olski asopis. In kaj je tis-

  to, na kar sem najbolj ponosna? Da je pobudo za izdajo olskega glasila dala takrat e uenka 3.

  razreda in da je pri oblikovanju le-tega sodelovalo veliko uencev z razredne stopnje in tudi s

  predmetne. Enkrat tedensko smo se sreevali z uenci od 2. do 4. razreda. Zanimalo jih je nas-

  tajanje asopisa, pisanje zgodb in pesmi ter drugih prispevkov. Prve ure smo namenili spoznavan-

  ju postopkov pisanja prispevkov, kako se ti pripravijo, kakna naj bi bila vsebina in dolina. Med

  malimi radovednimi novinarji z razredne stopnje smo naredili manjo anketo in na podlagi razli-

  nih idej doloili tudi ime glasila in njegove rubrike. V spletni asopis so se zelo hitro prieli pisa-

  ti novi verzi in ustvarjalne vrstice, ki jih krasijo ivahni likovni izdelki uencev nae ole. asopis

  je nekoliko debeleji, to pa zato, ker je bilo olsko leto 2014/2015 polno lepih dogodkov in prav

  vsi otroci so hoteli deliti svoje prispevke z vami. Kakor ste vi v vroih poletnih dneh potovali

  naokoli, vas elim jaz zelo na kratko popeljati skozi vsebino asopisa. Sami pa se boste ustavili

  tam, kjer boste eleli. Taka potovanja so tudi najbolj zanimiva in v njih najbolj uivate, kajne?

  Prve strani namenjamo Vodnikovim novicam in prispevkom za pokuino, ki so jih povsem samostoj-

  no ustvarjali marljivi otroci z nae osnovne ole. Po prijetnem delu se je treba vedno malo razgi-

  bati ali spoznati zanimivosti iz sveta porta. Zatem boste lahko prebirali, kje vse so se potepali

  nai otroci. Izvedeli boste, da imajo nekateri e isto prave hobije. Otroci so izrazili eljo, da bi

  bila ena rubrika namenjena tudi ivalim in njihovim hinim ljubljenkom. V asopisu se skrivajo

  krianke, kjer boste najbolj vztrajni lahko preizkusili svoje znanje. Zagotovo se vam bodo v

  nadaljevanju zaele cediti sline in boste svojim starem lahko pripravili najbolji tiramisu. Lahko

  pa boste izpolnili e anketo o poznavanju bontona. Ob koncu vas aka nekaj zanimivih intervju-

  jev, med drugim tudi intervju z gospo ravnateljico Vesno agar Gabrovek, ki ga je odlino prip-

  ravila in izvedla mala novinarka iz 3. razreda.

  Sedaj vas povabim, da obrnete prvi list Vodnika 4 U, ki vas bo vodil po modrih in sonnih poteh.

  Katarina Pavliha

 • 3

  VODNIKOVE NOVICE 4

  PRISPEVKI ZA POKUINO 8

  STRIP 9

  PROSTO PO PREERNU 14

  PORT IN KORENJE ZDRAVO IVLJENJE 18

  LAHKIH NOG NAOKROG 20

  V PROSTEM ASU S KONJIKI 22

  ZA ZALJUBLJENE 24

  1000 IN 1 IVAL 26

  KUL-KO MISLI 28

  MINUTA ZA OKUS 31

  GLAS IZ KUHINJE 32

  NA KRATKO O BONTONU 33

  UENCI SO NAM ZAUPALI 35

  INTERVJU 36

  PRIKLON UMETNOSTI 38

  VSEBINA

 • 4

  VODNIKOVE NOVICE

  Hodim v olo Valentina Vodnika. Na

  oli imamo razline dejavnosti: pouk,

  port, malice in kosila. Pred olo je

  parkirie, kjer parkirajo samo

  tisti, ki na oli delajo. Naa ola je

  lososove barve in ima veliko

  oken. Na oli imamo razline

  delavce: ravnateljico, ki pazi,

  da je na oli red, uitelje, ki

  pouujejo, kuharice kuhajo

  kosila in pripravljajo malice,

  receptor pazi na varnost v

  oli.

  V oli se zelo dobro pou-

  tim. Na najdalji odmor

  traja 30 minut. Med

  odmori riemo ali delamo domae naloge.

  Moj najljubi predmet je matematika.

  Moje najljube kosilo je takrat, ko imamo

  ocvrt sir.

  Na oli praznujemo razline praznike. Vsi

  uenci se zberemo ob proslavi. Zabavamo

  se.

  Ta ola mi je zelo ve. Priporoam, da jo

  izberete tudi vi.

  Eva Lina Tratnik, 4. d

 • 5

  Neja Lavri Smrdel, 4. b

  Kot verjetno veste, se je zadnje

  ase v prometu pokodovalo veliko ljudi.

  Zato bi rada tudi vas opozorila, da pred

  vsakim prekanjem ceste pogledate levo, desno in

  spet levo. Vem, rekli boste to mi ves as govori

  tudi mama! in isto prav ima. V prometu smo naj-

  bolj ogroeni prav mi, otroci. Ko smo peci, moramo

  zelo paziti. Da bi se tudi sami zavarovali, moramo

  upotevati prometno signalizacijo, hoditi po ploni-

  ku, cesto prekati le tam, kjer je oznaen prehod

  za pece, biti obleeni im bolj vidno ter uporablja-

  ti kresniko in odsevne trakove. Prehod za pece

  pred nao olo je e posebej izpostavljen zaradi kri-

  ia s trnico, kamor hitijo vozniki. Nemalokrat

  verjetno nehote ogroajo varnost drugih udeleen-

  cev v prometu. Zato bodimo, kljub zeleni lui na

  semaforju, vseeno pozorni na dogajanje okoli

  nas.

  PROM

  ET

  Marce

  l Lovin

  , 1. b

 • 6

  PUSTNO RAJANJE

  Vsako leto na pustni torek na

  oli priredimo ples v maskah.

  Makare smo se zabavale in ple-

  sale. Na rajanju je bilo najve

  super junakov, hudikov in

  arovnic. Na tekmovanju so

  zmagali volkodlak, pingvin in

  gepardka. Meni je bila najbolj

  ve maska Japonka, volkodlak

  in meduza.

  Jaz sem bila Kleopatra, egip-

  anska kraljica, ker mi je zelo

  ve egipanska zgodovina,

  piramide in faraoni. Pustovanje

  je bilo zabavno, saj se lahko v

  maskah malo drugae vedemo in

  zganjamo norije.

  VODNIKOVE NOVICE

  Kaj pomeni Bekas? Bekas pomeni sirota brez starev.

  Ta film smo si oddelki 4. razreda ogledali v kinu Dvor.

  Film pripoveduje o dveh bratih, Dana in Zana, ki sta

  brez starev. Sliala sta, da se prodajajo vstopnice za

  film Supermen. A, ker nista imela niti dolarja, nista

  mogla kupiti vstopnic. la sta do kina in na skrivaj gledala film skozi okno. Film jima je bil zelo

  ve. Njuno uivanje je pokvaril direktor kina, ki ju je povlekel za uesa. Brata sta zbeala.

  Odloila sta se, da gresta v Ameriko, kjer ivi Supermen. Odpravila sta se na pot. Doivela sta

  zelo veliko. Na koncu Dana stopi na mino. Vendar na sreo izveta, da mina ni aktivirana. Poti v

  Ameriko ne nadaljujeta. Kar lepo se vrneta domov. Eva Lina Tratnik, 4. d

  Izabela kornik, 3. c

 • 7

  OBISK DELAVSKE HRANILNICE

  V sredo, 8. aprila 2015, smo obiskali Delavsko

  hranilnico - banko. Direktor banke nas je nau-

  il, da so lahko tudi kovanci ponarejeni, kakor

  tudi bankovci. Bankovci in kovanci imajo razli-

  ne vrste varoval. Kovanci imajo nazoban rob.

  Bankovci pa imajo vodni tisk in na doloenih

  mestih so hrapavi. V trgovinah jih preverjajo s

  posebno svetlobo. Tudi otroci lahko varujemo

  v banki. To storimo tako, da prihranimo nekaj

  epnine, potem denar odnesemo v banko, kjer

  imamo odprt raun. Simon Fier, 3. b

  OBISK V CENTRU ZA BREZDOMCE

  V ponedeljek, 22. 12. 2015, smo se uenci 5. b

  po malici zbrali pred olo. Uiteljica je vpraa-

  la: Imate Urbano? Komaj smo akali, da odi-

  demo. li smo z gospo Marijo in Tatjano. V

  centru smo izstopili z avtobusa in e malo

  hodili.

  V podhodu, pri parku Zvezda, smo pozvonili na

  zvonec ob vratih. Lepo nas je sprejela gospa

  Simona. Je zelo dobra, prijazna in vedno nas-

  mejana. Na klopco smo odloili naa darila in

  tista, ki smo jih v oli zbrali v asu zimskega

  dobrodelnega sejma. Sedli smo za mizo. Ko

  smo se predstavili, nam je povedala, kako je

  tam, v domu brezdomcev. Ona je prostovoljka.

  Najprej nismo vedeli, kaj bi vpraali, potem pa

  smo imeli veliko vpraanj. Zjutraj imajo zaj-

  trk, na katerega ponavadi pride 15 ljudi. Kosila

  nimajo, imajo pa veerjo, na katero jih pride

  60 ali 70. V domu lahko prespi samo 7 ljudi.

  Povedala nam je, da veliko ljudi umre zaradi

  bolezni ali droge. Izvedeli smo e zgodbo o

  otroku, ki je bil pretepen in ga je mami hranila

  z drogo, da je hitro zaspal, ona pa se je lahko

  zabavala. Ko smo to izvedeli, smo bili alostni.

  Simona nas je malo popeljala po domu. Ogledali

  smo si, kje hranijo oblaila, kje spijo. Sobica

  je bila majhna in zelo revna. Ko smo to videli,

  smo se zelo zamislili. Spotoma smo spoznali e

  dva brezdomca, Dejana in Aleksa, a sta hitro

  odla.

  Mi smo se malo posladkali s okolado in za vse

  brezdomce napisali voila. Upamo, da bodo

  brezdomci nali, kar iejo in da bodo sreno

  iveli.

  Tara Kveder Anteri, Tamara Petrovi,

  Silvana Rami, Ale Pranikar, 5. b

  V DOMU STAREJIH OBANOV

  IKA

  V ponedeljek smo se odpravili v dom starejih

  obanov v Dravljah. Stareje ljudi smo eleli

  razveseliti. Najprej smo odloili svoje stvari,

  poakali, da se vsi zberejo in udobno namesti-

  jo in se pripravili za nastop.

  Konno je napoil as, ko smo stopili v veliko

  jedilnico, kjer nas je akalo veliko ljudi. Ui-

  teljica nam je predlagala, naj gremo malo nao-

  koli, jih kaj vpraamo, ali jim kaj povemo. Kar

  nekaj asa smo se pogovarjali, potem pa smo

  zaeli. Prireditev je vodil Vid. Najprej smo

  zapeli pesem Raunstvo. Nik, Lea, Vid in Zar-

  ja so zaigrali igrico Kraljevi smetanovi kolaki.

  Zelo so nam ploskali. Zapeli smo e pesmi: Tan-

  caj, tancaj rni kos, Moj oka ima konjika

  dva, Tancaj, tancaj, vikracuj in e V dolini tihi.

  Bili smo zelo zanimivi in smo dobili velik aplavz.

  Za zakljuek je Vid po mikrofonu vsem zaelel

  lep teden. V manji sobi so nas e akali rog-

  ljiki in sok. Potem smo se e druili. Povedali

  so nam, da jim je v domu v redu. Bili so zelo

  prijazni. Pri njih smo se imeli lepo. Zahvalili

  smo se jim, da so nas posluali , se poslovili in

  se vrnili nazaj v olo.

  Ker nam je bilo v domu ve in ker so nas tako

  lepo sprejeli, smo se odloili, da bomo obisk e

  kdaj ponovili. Zarja Laznik Koti, Tamara Petrovi, 5. b

 • 8

  PRISPEVKI ZA POKUINO

  PRI POUKU

  Pri pouku se uimo, dobro voljo pridobimo.

  Piemo riemo dneve in noi.

  Zlahka se uimo, ker imamo visoko vroino.

  Uiteljica Lidija rada nas ui, ker pridni smo vsi.

  Uiteljica Andreja rada stvari iz gline naredi, nato se nauimo e mi.

  Nina Konik, Nika Gorjanc, Leon Kukrika, 3. a

  SLIKE

  Odloila sem se, da vam povem, zakaj imam

  rada slike. Zato, ker so mi ve. Slike so

  izjemne. Slika se naredi tako, da najprej na

  papir ali platno nekaj narie, potem pa e

  uokviri.

  iva Anderluh, 2. c

  URA, AS, NOV DAN

  Ura je pet, as za duet.

  Ura je tiri, smo na premieri.

  Ura je tri, mama se jezi.

  Ura je dve, as je za te.

  Ura je ena, malo sem prepotena.

  Zdaj je nov dan raziskujemo vulkan.

  Lorina Puko, 2. c

 • 9

  STRIP IZZA MIZE D.O.O.

  1. Velika srea

  Bil je navaden dan v nogometni oli. Cristiano in James sta

  ravnokar konala pouk. Nameravala sta iti domov. Zagleda-

  la sta plakat.

  Potem sta se odpravila domov. Vsem sta

  povedal, kaj sta videla. Naslednji dan sta

  se elela prijaviti, ko je priel gospod

  ravnatelj Joe. Oba sta e mislila, da

  jima ne bo dovolil, a na njuno zaudenje

  jima je dovolil.

  2. Prvi trening

  e isti dan so imeli prvi trening.

  3. Groza

  Ko je James brcnil ogo, se je ta spremenila v grozno ogo.

  Letel je hitreje od orjake oge. Naenkrat pa

  se je ustavil. Pred njim je stala cela vojska

  orjakih og. Zbeal je skozi okno v mesto.

  oge so mu sledile. Stavbe so padale. Podjetja

  so se ruila. Vsi so beali iz mesta.

  Odli so nazaj v olo. Tam

  je kapitan Nogometni brcnil

  eno od og v glavno ogo in

  vse so se razletele. Od

  takrat naprej je bila ola

  varna.

  oga jih je zaela loviti. Takrat pa je priel kapitan Nogo-

  metni.

  Strip je oblikoval Ju Slapar, 4. d

 • 10

  PRISPEVKI ZA POKUINO

  MOJA DEELA SANJ ivali so se kopale v mor-ju. Naredile so ogrlice iz koljk. Odnesle so jih golobu potarju in ta je eno odnesel ovci. Ovca mu je dala jesti in piti. Drugo je odnesel kuarju in kuar mu je dal jesti in piti. Nekaj asa je letel in prispel do lame in tudi njej podaril ogrlico. Domov je lahko odletel po blinjici.

  Zgodbice je pri

  spevala Lorina

  Puko, 2. c

  PIANEK PIPI IE MAMO

  Mama in pianek Pipi sta zob

  ala

  semena. Potem je pianek P

  ipi

  zagledal rva. Priel je do krave i

  n jo

  vpraal: Si ti moja mama?

  Ne,

  tvoja mama je na travniku, je od

  go-

  vorila krava.

  Pipi je el na travnik. Tam je sre

  al

  konja in ga vpraal: Ali si ti m

  oja

  mama? Ne, jaz nisem tvoja mam

  a.

  Morda je v hlevu. je odvrnil konj

  .

  Pipi je el v hlev in tam sreal pu

  jsa.

  Vpraal jo je: Si ti moja mam

  a?

  Ne jaz nisem tvoja mama. Pogle

  j v

  kurnik. je odgovoril pujs.

  Pipi je stekel v kurnik in stisnil svo

  jo

  mamo. Objel jo je in ji dal rvika.

  MALA IZGUBLJENA ZVEZDICA

  Mala zvezdica se je igrala. Naenkrat so oblaki zatemnili nebo. Zvezdica

  se je izgubila, prestraeno je gledala naokrog. Oblaki so bili preve

  temni. Mala zvezdica je klicala oka in mamico. Ko so oblaki odli, ju je

  konno spet zagledala.

 • 11

  JAZ, JAMSKI LOVEK

  Neko sem ivel jaz, jamski lovek, v jami.

  Jama se je imenovala Divje babe. Bila je naj-

  veja jama na gori.

  Nekega dne sem el na lov in sem ujel mamu-

  ta. Prav poteno sem se najedel. S krvjo sem

  narisal tega mamuta na jamsko steno. Neke-

  ga dne sem spoznal dekle. Zaela sva skupaj

  iveti. Jaz sem moral loviti, ona pa nabirati

  sadee in jih pripravljati za jesti. Odstran-

  jevala je koreninice. Spoznal sem prijatelja.

  Skupaj sva lovila in nosila domov hrano. Pos-

  tala sva najbolja prijatelja.

  A postali smo stari in neko smo v miru umr-

  li . Tako je bilo na koncu ivljenja.

  Lucas Begi, 5. b

  JAZ V ZAETKU BAKRENE DOBE

  Odpotoval sem v zaetek bakrene dobe. Bilo

  je zelo zabavno. Posluajte tole.

  Bil sem v vasi ljudstva Uga, uga, blj. Tedaj

  sliim: Uga uga! Uga ga unga! To pomeni:

  Lejte to! Nael sem neko udno snov!

  Tedaj sem spoznal: Uga uga! U, baker, u

  kovina! Kar pomeni: Dajte no! To je baker,

  to je kovina! Povedal sem jim, da tako pie

  na internetu. Vzeli so telefone, prenosne

  raunalnike in tablice. Nato so ugotovili, da

  so baker res e odkrili.

  In tega ne bom nikoli pozabil. Nasvidenje!

  Ale Bajcar, 5. b

  JAZ V KAMENI DOBI

  Danes sem el v asopisni stroj. O joj, opro-

  stite! V asovni stroj, ne pa v asopisni, joj,

  joj, kaj pa klobasam!

  Jej, v kameni dobi sem. Z mano je el e

  nekdo drug, nekdo kratke pameti. Znala sva

  se zraven jezera. Prekati to jezero, sem

  pametno dejal. Fant je vpraal:Ja kje pa

  imamo barko? V kameni dobi sva! sem ga

  pametno pouil. Torej v katero smer gre-

  va? je vpraal. Jaz bi raje el v desno!

  sem zaklical. Zakaj pa v desno? Ker z

  desne strani ne prihaja jamski medved!

  Potem sva odla nazaj v asovni stroj.

  Nik Nerali Petri, 5. b

  JAZ V KAMENI DOBI

  Rodil sem se v jami. Za

  mene je bilo ivljenje lah-

  ko, saj sem oblikoval pravi-

  la. Ugotovil sem, kaj pome-

  ni ivljenje! Svojemu ljuds-

  tvu sem dal pravila.

  Videl sem, da ival, ko jo

  ubijem, izkrvavi. Naredil sem, kar je treba,

  vzel nekaj krvi in zael risati dogodek. Ne

  vem, kako sem se spomnil tega. Moje ljuds-

  tvo in jaz smo dali drugemu ljudstvu kar smo

  imeli polovico. Zato smo preiveli kar dol-

  go. Odkril sem, da je svet velik.

  Zaradi mene smo dobili tehnologijo. udno je

  bilo, kakno govorico so imeli. Je pa res, da

  sem bil isti. Mark Gore, 5. b

 • 12

  DAN OARLJIVIH RASTLIN

  Nekega sobotnega dne sem delal na vrtu.

  arovnikem vrtu, oziroma arobnem vrtu.

  Urezala me je rastlina. Bil sem zelo jezen.

  Stekel sem k mami. Ta je pouevala Nika

  uroke. Povedal sem ji, da me je urezala ras-

  tlina po imenu Bunga Lunga. Rekla je: Ve, ko

  sem jaz bila jezna na nekaj,...

Recommended

View more >