Šolski center novo mesto medpodjetniški izobraževalni center

Download ŠOLSKI CENTER  Novo mesto Medpodjetniški izobraževalni center

Post on 01-Jan-2016

54 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OLSKI CENTER Novo mesto Medpodjetniki izobraevalni center. IZOBRAEVANJE BREZPOSELNIH OSEB V LETU 2014. www.sc - nm.si. OLSKI CENTER Novo mesto Medpodjetniki izobraevalni center. Projekt je namenjen izkljuno izobraevanju brezposelnih oseb na podroju Republike Slovenije. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Diapozitiv 1

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

www.sc-nm.si

IZOBRAEVANJE BREZPOSELNIH OSEB V LETU 2014 OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

Projekt je namenjen izkljuno izobraevanju brezposelnih oseb na podroju Republike Slovenije.

V projekt so vkljueni vsi Medpodjetniki izobraevalni centri v RS.

Projekt je bil odobren 27. maja 2014 s sklepom ministra MIZ in sicer na osnovi letnega programa izobraevanja odraslih oseb v RS za leto 2014, ki ga je sprejela Vlada RS 25. 2. 2014.

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

Izobraevanje je za vse udeleence brezplano oziroma stroke izobraevanja bo krilo- financiralo Ministrstvo za izobraevanje znanost in port.

Programi izobraevanja za pridobitev dodatnih poklicnih kompetenc so oblikovani na podlagi potreb na trgu dela in na podlagi 68. lena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraevanju (Uradni list RS t. 79/06).

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

IZOBRAEVANJE BO V LETU 2013

ZRSZ OS Novo mesto31 vkljuenih28 uspeno zakljuilo program11 udeleencev programa se je zaposlilo (39 %)

ZRSZ OS Sevnica11 vkljuenih11 uspeno zakljuilo program9 udeleencev programa se je zaposlilo (82 %)

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

Programi se izvajajo v obsegu 104 ure in vkljuujejo teoretine vsebine (max. 40 %) in praktino delo (min. 60 %).

STROJNITVO CNC TEHNOLOGIJAELEKTROTEHNIKA ELEKTRINE INSTALACIJE

3.GRADBENITVO ZAKLJUNA DELA V GRADBENITVU 4.LESARSTVO - OBLIKOVANJE LESA5.MEHATRONIKA ROBOTIKA

STROJNITVO

CNC TEHNOLOGIJA

Izvajalec: Leopold Gantar

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

Kandidat:spozna sestavne dele in delovanje CNC strojev,izdeluje enostavne izdelovalne dokumente,vpenja in umerja orodja,pritrdi obdelovance in doloi parametre,

pripravlja in ureja programske stavke za CNC-stroje po ISO-DIN-standardih,zna simulirati proces izdelave na krmilniku,rono vodi CNC stroj,programira in vpisuje progam v CNC-stroj,upravlja s krmilniki strojev (shranjuje, testira in ureja izdelovalne programe),analizira in manipulira z izdelovalno dokumentacijo,vpenja orodja in izvaja kontrolne meritve v skladu z izdelovalno dokumentacijo,

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

pozicionira in pritrdi obdelovance,uskladi koordinatni sistem stroja in obdelovanca in orodja,nastavi strojne parametre,aktivira programsko delovanje stroja,dela varno.POTREBNO PREDZNAJE:

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

Konana triletna poklicna ola ali tiriletna tehnika ola strojne ali lesarske smeri.ELEKTROTEHNIKAELEKTRINE INSTALACIJE

Izvajalec: Nikolaj Potoar

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

Varno delo z elektrinim tokomOsnovni elementi, vezave in meritveElektrini nartiSistemi intalacijVezave razsvetljaveLogine funkcije in krmilje

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

Potrebno predznanje: konana osnovna olaTeoretina znanja podprta s praktinimi primeri in vajami

GRADBENITVO

ZAKLJUNA DELA V GRADBENITVU

Keramiarstvo, suhomontanja gradnja, fasaderstvo in izolacije

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

Izvajalec: Franci Struna

Pripravljalna in izvedbena dela na gradbenem objektu, s katerimi bo objekt dobil konni estetski izgled ter nekatere doloene uporabne karakteristike.

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

Podlage: - prepoznavanje razlinih vrst podlag, doloitev napak, sanacija, ter priprava podlage za nadaljnja dela.

Materiali in njihova uporabnost: - materiali za notranja dela - materiali za zunanja dela

Izvedbena dela: - zidanje, polaganje izolacij, montaa - polaganje, nanosi lepil, zakljuna dela

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

Orodja, stroji, zaitna sredstva, pomona delavna sredstva..

POTREBNA PREDZNANJAKonana osnovna ola.

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

LESARSTVO

OBLIKOVANJE LESA

Izvajalec: Slavko Barbori

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

Spoznavanje lesa in ostalih materialov v lesarstvu.Razrez lesa in lesnih plo na razlinih strojih, obdelava lesa na skobeljnih in rezkalnih strojih.Vrtanje in dolbljenje lesa, povrinska obdelava.Oblikovanje in izdelava izdelka iz masivnega lesa.Varstvo pri delu.

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

Oblikovanje izdelka s pomojo grafinega raunalnikega programa lasersko graviranje in rezanje.Izdelava izdelka.

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

POTREBNO PREDZNAJE:Osnovno poznavanje rone obdelave in ronega orodjaOsnovno poznavanje obdelave z lesno obdelovalnimi stroji (aganje, vrtanje)Osnovno poznavanje programov CAD raunalniko risanje

MEHATRONIKA

ROBOTIKA

Izvajalec: Robert Polanc

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

Spoznavanje osnov pnevmatike in hidravlikeSpoznavanje krmiljenja procesovSpoznavanje osnov regulacije

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

Spoznavanje robotikeSpoznavanje nainov programiranjaVaje z robotom

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

POTREBNO PREDZNAJE:Konana triletna poklicna ola katerekoli smeri.

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

POTEK IZOBRAEVANJA

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

Izobraevanja bodo potekala na C Novo mesto, egova ulica 112 v specializiranih uilnicah oziroma delavnicah MIC.

Vsa izobraevanja bodo potekala dvakrat do trikrat tedensko v popoldanskem asu od 13.30 do 19.00 ure.

Predviden zaetek vseh izobraevanj je zaetek septembra 2014.

Urniki izobraevanj bodo oblikovani naknadno na osnovi tevila prijavljenih kandidatov.

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

V primeru vejega tevila prijavljenih kandidatov za posamezni program bomo oblikovali dve ali ve skupin.

Kandidati bodo v okviru programa izobraevanja izvajali tudi praktine vaje na posameznih obdelovalnih strojih, zato bodo morali kandidati na izobraevanju uporabljati svoja osebna zaitna sredstva - delovno obleko. Vsa dodatna sredstva kot so oala, predpasnike rokavice pa bo preskrbel izvajalec- C Novo mesto,

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

ZAKLJUEK IZOBRAEVANJA

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center

Za uspeno zakljuitev izobraevanja posameznega kandidata je potrebna vsaj 90 % udeleba - prisotnost na samem izobraevanju.

Za vsa izobraevanja se bo vodila posebna evidenca- dokumentacija.

Vsi kandidati dobijo po uspeno konanem izobraevanju potrdila o uspeno pridobljenih dodatnih poklicnih kompetencah.

Izdana potrdila bodo kandidati lahko uporabili pri pridobivanju NPK.

Koordinatorka vseh izobraevanjna C Novo mesto je Damjana Gruden.

Za dodatne informacije pokliite:07 39 32 160ali piitedamjana.gruden@guest.arnes.si

OLSKI CENTER Novo mestoMedpodjetniki izobraevalni center