Šolski razvojni projekt 2011-12

Download Šolski razvojni projekt 2011-12

Post on 25-Jan-2016

39 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Priloga 4: Predstavitev RP 2011-12 uiteljskemu zboru Gimnazije Breice. olski razvojni projekt 2011-12. 6. 7. 2012 - zakljuna konferenca Gimnazija Breice Mirjana Markovi, prof. in Irena Papac , univ. dipl. ekon. olske razvojne aktivnosti 2011-12. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

olski razvojni projekt 2011-12

olski razvojni projekt 2011-12

6. 7. 2012 - zakljuna konferencaGimnazija Breice

Mirjana Markovi, prof. in Irena Papac, univ. dipl. ekon.

Priloga 4: Predstavitev RP 2011-12 uiteljskemu zboru Gimnazije Breiceolske razvojne aktivnosti 2011-12naziv projekta: Posodobitev gimnazijskih programov MIZK, KSG

razvojna aktivnost:olski razvojni projekt Gimnazija Breice

raven:olski kurikul - interaktivno timsko pouevanje

razvojna prioriteta:MP strokovnih in splonoizobraevalnih predmetov

raziskovalno vpr.:Kako uinkovito izpeljati timsko pouevanje EKN in MAT?

hipoteaza: z ustrezno organizacijo unega procesa in z usklajeno pripravo gradiv, kjer poveemo skupne cilje.

MATEMATIKA

Koeficient cenovne elastinosti povpraevanja

EKONOMIJA

Vpliv cenovne elastinosti povpraevanja na prihodek in dobiek podjetijHvala za Vao pozornost!