sosiale medier - kampanje

of 10 /10
Oslo-fergene Båt til øyene i Oslofjorden: Hovedøya, Gressholmen, Lindøya, Nakholmen, Langøyene og Bleikøya

Upload: kristine-nostmo

Post on 13-Feb-2017

170 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sosiale medier - kampanje

Oslo-fergene

Båt til øyene i Oslofjorden: Hovedøya, Gressholmen, Lindøya,

Nakholmen, Langøyene og Bleikøya

Page 2: Sosiale medier - kampanje

Kampanje

• Dette er en kampanje for alle som skal tilbringe sommeren 2017 i Oslo og ønsker å benytte seg av de flotte øyene i Oslos vakre skjærgård

• Kampanjen går ut på at man kan kjøpe et såkalt ”Sommerkort” der man har mulighet til å kjøre et ubegrenset antall turer

• Sommerkortet vil koste 1000 kroner og i tillegg får man 20% på et utvalg av restauranter på Aker brygge, 15% på alle Thon hotell i Oslo og et kort som gir gratis inngang på stort sett alle Museum i hovedstaden

Page 3: Sosiale medier - kampanje

Mål• Målet med kampanjen er å få

større oppslutning rundt båtene i Oslofjorden både for å øke omsetning, men også for å få flere folk til å bruke Oslo og det byen har å tilby

• Kampanjen skal gjøre at flere får med seg at tilbudet faktisk eksiterer og skape mye blest rundt båtene og at de får et ekstra stort fokus sommeren 2017

Page 4: Sosiale medier - kampanje

Hva skal til for å lykkes?

• Skaffe seg en stor målgruppe og mange interesserte

• Kunne utvide tilbudet utover kun båt-tilbudet

• Få til et godt og appellerende tilbud som kundene får et behov for

Page 5: Sosiale medier - kampanje

Forarbeid

• Det er viktig å være ute i god til for å nå flest mulig

• Legge mye vekt på å presentere et godt tilbud som kundene får lyst på

• Bruke mye midler og kostnader på å bleste kampanjen

• Lage en god prosjektplan

Page 6: Sosiale medier - kampanje

Gjennomføring• Dersom etterspørselen blir

stor er det viktig å ha nok ressurser til å kunne møte den

• Ha nok ansatte på jobb gjennom hele perioden

• Selge ”sommerkortet” på flere steder rundt om i Oslo gjerne på Gardermoen og andre sentrale steder

Page 7: Sosiale medier - kampanje

Etterarbeid• Måle resultatene ved hjelp av

et godt regnskap• Sende ut mail til kundene

med en spørreundersøkelse der man kan vinne noe om hvordan de opplevde kampanjen

• Analysere arbeidet som ble gjort og finne muligheter for forbedringer

Page 8: Sosiale medier - kampanje

Verktøy

• Tilgang til nok båter• Det blir nødvendig med et godt kontor

Page 9: Sosiale medier - kampanje

Ressurspersoner

• Nok ansatte med god kunnskap om båt og servicebransjen

• En økonomiansvarlig med relevant kunnskap fra tidligere erfaringer

• Nok folk som er interessert i å gjennomføre en god kampanje

Page 10: Sosiale medier - kampanje

Ansvarsforhold• Økonomiansvarlig- holder

orden på økonomien• Båtansvarlig- sørger for at

båtene leverer god nok kvalitet og at det er tilgang på nok båter

• Driftsansvarlig- sørger for at alt går som det skal

• Kampanjeansvarlig- har ansvar for hele kampanjen