staj raporu a.Şen

91
İÇİNDEKİLER 1. TRT’NİN TARİHÇESİ……………………………………………………………………...2 2. TRT’NİN MİSYONU………………………………………………………………………24 3. YÖNETİM ŞEKLİ………………………………………………………………………….24 4. TELEVİZYON DİZGESİ GENEL BİLGİLER………………………………………….31 5. TV AKTARICILARI ve KULLANILMA NEDENLERİ………………………………..36 6. TÜRKİYE' de KULLANILMAKTA OLAN TV AKTARICILARI……………………38 7. TÜRKİYE' de KULLANILMAKTA OLAN DÜŞÜK GÜÇLÜ TV VERİCİLERİ……40 7.1 Resim Katları………………………………………………………………………41 7.1.1. Resim düzeltici devrede………………………………………………....41 7.1.2. Resim yükselteçte………………………………………………………..41 7.2 Ses Katları …………………………………………………………………………43 7.2.1. Ses yükselteci…………………………………………………………….43 7.2.2. Ses süzgeci………………………………………………………………..43 8. ANTENLER………………………………………………………………………………...44 9. TV AKTARICILARI……………………………………………………………………...44 10. MODÜLASYON…………………………………………………………………………….45 11. MODÜLASYONUN GEREĞİ……………………………………………………………..45 12. MODÜLASYON TÜRLERİ………………………………………………………………..46 12.1. Örneksel modülasyon ( sürekli dalga modülasyon )…………………………...46 12.1. Sayısal modülasyon………………………………………………………………46 13. GENLİK MODÜLASYONU ( AM )……………………………………………………...46 14. FREKANS MODÜLASYONU ( FM )…………………………………………………...48 15. ARA FREKANS ( IF ) ve OTOMATİK KAZANÇ KONTROL ( AGC )………………49 16. UYDU HABERLEŞMESİ………………………………………………………………….49 17. İZMİR TRT RADYO FREKANSLARI…………………………………………………..50 18. İZMİR TRT TV YAYIN KANALLARI…………………………………………………..50 19. VERİCİLERİN SINIFLANDIRILMASI………………………………………………. ..50 19.1. Ön Vurgu ( Pre – Emphasis ) ……………………………………………………51 20. GÖRÜNTÜ TEKNİĞİ……………………………………………………………………..52

Upload: tahakaplan

Post on 09-Aug-2015

237 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

İÇİNDEKİLER

1. TRT’NİN TARİHÇESİ……………………………………………………………………...22. TRT’NİN MİSYONU………………………………………………………………………243. YÖNETİM ŞEKLİ………………………………………………………………………….244. TELEVİZYON DİZGESİ GENEL BİLGİLER………………………………………….315. TV AKTARICILARI ve KULLANILMA NEDENLERİ………………………………..366. TÜRKİYE' de KULLANILMAKTA OLAN TV AKTARICILARI……………………387. TÜRKİYE' de KULLANILMAKTA OLAN DÜŞÜK GÜÇLÜ TV VERİCİLERİ……40

7.1 Resim Katları………………………………………………………………………41 7.1.1. Resim düzeltici devrede………………………………………………....41 7.1.2. Resim yükselteçte………………………………………………………..41 7.2 Ses Katları …………………………………………………………………………43 7.2.1. Ses yükselteci…………………………………………………………….43 7.2.2. Ses süzgeci………………………………………………………………..43 8. ANTENLER………………………………………………………………………………...44 9. TV AKTARICILARI……………………………………………………………………...44 10. MODÜLASYON…………………………………………………………………………….45 11. MODÜLASYONUN GEREĞİ……………………………………………………………..45 12. MODÜLASYON TÜRLERİ………………………………………………………………..46 12.1. Örneksel modülasyon ( sürekli dalga modülasyon )…………………………...46

12.1. Sayısal modülasyon………………………………………………………………4613. GENLİK MODÜLASYONU ( AM )……………………………………………………...4614. FREKANS MODÜLASYONU ( FM )…………………………………………………...4815. ARA FREKANS ( IF ) ve OTOMATİK KAZANÇ KONTROL ( AGC )………………4916. UYDU HABERLEŞMESİ………………………………………………………………….4917. İZMİR TRT RADYO FREKANSLARI…………………………………………………..5018. İZMİR TRT TV YAYIN KANALLARI…………………………………………………..5019. VERİCİLERİN SINIFLANDIRILMASI………………………………………………. ..50 19.1. Ön Vurgu ( Pre – Emphasis )……………………………………………………5120. GÖRÜNTÜ TEKNİĞİ……………………………………………………………………..52 20.1. Video Bant Genişliği……………………………………………………………..52 20.2. Yagi Alıcı Antenleri……………………………………………………………...5221. LNB ‘ LER HAKKINDA…………………………………………………………………..5522. AZ / EL AÇILARI………………………………………………………………………….5723. ÖZET………………………………………………………………………………………..62

1. TRT’NİN TARİHÇESİ

Türkiye’nin kamu yayıncılığı yapmakla görevlendirilen tek yayın kuruluşu TRT,halkın geri bildirimine önem veren açık, dinamik, üretken ve en önemlisi cumhuriyet ilkelerine bağlı, tarafsız yayıncılığı hedef edinmiştir.TRT yönetimi ve personeli, dün olduğu gibi bugün de, bu ilkeler çerçevesinde TRT’yi, sizlerin de desteği ile yarına, daha büyük başarılarla taşıyacaktır.

Gerçekleştirdiği ulusal, uluslararası ve uydu yayıncılığı ile dünyanın sayılı yayın kuruluşları arasında yer alan TRT, devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla, 1 Mayıs 1964’te, özel yasayla özerk bir kamu tüzel kişiliğine sahip olarak kuruldu. TRT’nin özerkliği, 1972’deki anayasa değişikliği sırasında kaldırıldı ve kurum “tarafsız” bir kamu iktisadi kuruluşu olarak yeniden düzenlendi. Bu sayfada TRT’nin yıllar içerisinde yaşadığı önemli kilometre taşlarını ve geçirdiği değişimi bulabileceksiniz.

02.01.1964 ; 359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanunu Resmi Gazete'de yayınlandı.28.04.1964 ; TRT Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Başkanlığına Sedat Tolga seçildi. 29.04.1964 ; Yönetim Kurulu, oybirliği ile Adnan Öztrak'ı TRT Genel Müdürü olarak seçti.01.05.1964 ; 359 sayılı TRT Kanunu yürürlüğe girdi.04.05.1964 ; Adnan Öztrak Kararname ile Genel Müdür olarak atandı. 11.05.1964 ; Yönetim Kurulu, Adnan Öztrak ile birlikte Ankara Radyo binasında 2. toplantısını yaptı. 18.05.1964 ; Siyasi partilerin Türkiye Radyoları'nda yapacakları seçim konuşmaları sırası için Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekildi.19.06.1964 ; TRT, ilk kez EBU'nun Viyana'da yapılan genel kurul toplantısına katıldı. 10.07.1964 ; TRT Kuruluş ve Görev Yönetmeliği Yönetim Kurulu'nda kabul edildi.11.07.1964 ; TRT Kadrolar Yönetmeliği ve Kadro cetvelleri TRT Yönetim Kurulu'nda kabul edildi.10.08.1964 ; TRT Personel Yönetmeliği Yönetim Kurulu'nda kabul edildi. 09.09.1964 ; 10 kw. gücünde "Kıbrıs'ın Sesi Radyosu" yayına başladı. 17.09.1964 ; TRT'nin Kuruluş ve Görev Yönetmeliği Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nca onaylandı. 26.09.1964 ; TRT Personel Yönetmeliği yürürlüğe girdi. 01.10.1964 ; Televizyon yayınları için eğitilmek üzere, teknik personel alımına başladı. 05.10.1964 ; Van İl Radyosu deneme yayınlarına başladı. 09.10.1964 ; TRT, ABU 'ya aktif üye oldu. 20.11.1964 ; TRT Genel Müdürlüğü, Ankara Radyoevi'nden Ankara'da Sanayi Caddesi'nde Paket Postanesi üzerindeki yerine taşındı. 27.11.1964 ; Ankara Ticaret Mahkemesi, TRT Kurumu'nun "Tacir" sıfatıyla Ankara Ticaret siciline kaydedilmesine karar verdi. 04.12.1964 ; Alman teknik yardım çerçevesinde Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'na yetiştirilmek üzere eleman gönderildi. 08.01.1966 ; TRT Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu, CHP ve TİP'in radyodan cevap hakkını kabul etti.10.01.1966 ; CHP radyoda cevap hakkını kullandı.11.01.1966 ; TİP radyoda cevap hakkını kullandı. Prof. Dr. İsmet Giritli TRT Yönetim Kurulu Başkanı oldu.22.01.1966 ; Radyo yayınlarında fonetik, diksiyon ve dil birliği konusunda bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.18.02.1966 ;TRT'nin dış politikası bakımından yayınlarında ve dış temaslarında tabi olacağı esaslar belirlendi.

2

10.03.1966 ; Batı Müziği ve Çok Sesli Türk Müziği Danışma Kurulu raporu Yönetim Kurulu'nda kabul edildi.12.03.1966 ; Yönetim Kurulu, Türk Müziği Denetleme Kurulu'nun sanatçıları sınıflandırma ve mikrofon dışı bırakma kararını iptal etti.01.04.1966 ; TRT, Associated Press (AP) ile dış kaynaklı haber anlaşması yaptı.11.04.1966 ; TRT ile MEB arasında "Eğitim Ortak Kurul" protokolü imzalandı.06.05.1966 ; Adnan Öztrak, O. Yılmaz Hiçyılmaz ve Cemal Aygen hakkında dava açıldı.07.05.1966 ; Bestecilere beste siparişi ile ilgili esaslar kabul edildi.21.05.1966 ; TRT "Amblem Yarışması" açıldı.30.05.1966 ; Yüksek Seçim Kurulu, TRT'nin seçim sonuna kadar Hükümet bildirilerini yayınlamamasına karar verdi.11.06.1966 ; Genel Kurmay'ın, "Kıbrıs'ın Sesi Radyosu"nun yayınları hakkındaki yazısı Yönetim Kurulu'nda görüşüldü.13.06.1966 ; Ankara'da ilk kapalı devre televizyon yayını için hazırlıklara başlandı.08.07.1966 ; TRT ile TMO arasında Erzurum, Van, Diyarbakır, İskenderun ve İzmir il radyoları ile ilgili anlaşma yapıldı.14.08.1966 ; TRT kapalı devre televizyon eğitimi yayınları başladı.22.08.1966 ; TRT ve Müzik-İş arasında toplu sözleşme imzalandı.02.09.1966 ; "Halk Müziği Derleme Kurulu'nun Teşkili" kararlaştırıldı.02.11.1966 ; Tazminat Yönetmeliği yürürlüğe girdi.05.11.1966 ; Yönetim Kurulu, Amblem Yarışması'nda kazanmış olan eserlerin istenilen nitelikte olmadığına karar verdi.10.11.1966 ; Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Ankara Radyosu özel ir yayın yaptı.16.01.1967 ; TBMM Bütçe Komisyonu üyeleri için özel kapalı devre televizyon yayını yapıldı.22.01.1967 ; TRT dışı radyo ve televizyon vericileri ile ilgili çalışmalar başlatıldı.23.01.1967 ; İzmir Bölge Danışma Kurulu toplandı.30.01.1967 ; 100 radyo sanatçısı İstanbul Radyosu'na yürüyüş yaptı.04.02.1967 ; Ankara Radyosu Yurdışı Yayınlar Şube Müdürlüğü kuruldu.17.02.1967 ; Radyo sanatçılarının yürüyüş ve boykot olaylarından sonra TRT, sanatçı ücretlerine yüzde 150 - 200 arasında zam yaptı.23.02.1967 ; TRT Haber ve Yorum Müdürlüğü kurulması çalışmaları başladı.14.03.1967 ; TRT ve Türkiye Müzisyenler Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı.03.04.1967 ; Erzurum Bölge Danışma Kurulu toplandı.04.05.1967 ; Spor haberleri sabah 7.30 haber bülteninde ilk kez yer aldı.07.05.1967 ; 100 kw uzun dalga Erzurum radyo verici istasyonu yayına başladı.01.06.1967 ; Danıştay, TRT'nin Malye Bakanlığı teftişine tabi olmadığına karar verdi.07.07.1967 ; TRT'nin düzenlediği EBU 18. Genel Kurulu, İstanbul'da toplandı.19.07.1967 ; Televizyon eğitim merkezi için 50 kişilik öğrenci bursu ayrıldı.11.08.1967 ; İstanbul Radyosu'nda 25 ses ve saz sanatçısı boykot yaptı.19.08.1967 ; Yurt dışında yapılacak önemli spor karşılaşmalarının radyodan naklen verilmesi kararlaştırıldı.22.08.1967 ; 100 kw orta dalga İzmir Radyosu yayına başladı.01.10.1967 ; Ankara Televizyonu'nun teknik deneme yayınları başladı.11.10.1967 ; "Türk Sanat ve Halk Musikisi Uzmanlar Kurulları'nın Sanatçıları Deneme Esasları" belirlendi.20.10.1967 ; Televizyon eğitim kursu başladı.23.12.1967 ; Televizyon haber hizmetleri için VISNEWS ve AP ajansı ile anlaşma yapılmasına karar verildi. 01.01.1970 ; İzmir Radyosu 2. Program yayınına başladı.

3

16.01.1970 ; Yönetim Kurulu, bölge yayınları konusunda sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaç ve özelliklerin araştırılmasına karar verdi.04.02.1970 ; Yönetim Kurulu, program planlarının üçer aylım dözenlenmesine karar verdi.12.03.1970 ; TRT, müzik sanatçılarının "zam farklarının ödenmemesi" konusunda açtıkları dava sonucu 500.000 TL tazminat ödemeye mahkum oldu.13.03.1970 ; Yönetim Kurulu, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde televizyon şebekesi kurulması için inceleme yapılmasını kararlaştırdı.27.04.1970 ; Yönetim Kurulu, program ve eğitim planlaması, denetim ve reklam ile ruhsatiye esasları konularında çalışma yapılmasını kararlaştırdı.10.05.1970 ; Yönetim Kurulu, kültür, sanat ve bilim ödülleri verilmesini kabul etti.28.05.1970 ; Diyarbakır Bölge Danışma Kurulu toplandı.17.06.1970 ; Yönetim Kurulu, TRT Haberlerinde sıkıyönetim şartlarının gözönünde bulundurulmasını kararlaştırdı.27.06.1970 ; TRT Film Seçme Komisyonu esasları kabul edildi.07.09.1970 ; Teknik arıza nedeni ile 1 Eylül'de yayına başlayamayan İzmir Televizyonu yayına girdi. 7. ABU Genel Kurulu ve komite toplantıları ilk kez İstanbul'da yapıldı.06.10.1970 ; Televizyonun yayına başlama saatleri 19.30'a alındı.25.10.1970 ; Televizyon nüfus sayımı dolayısıyla ilk kez kesintisiz 9 saat gündüz yayını yaptı.04.11.1970 ; Ankara Radyosu 3. Programının yayın süresi 2 saat uzatıldı.24.11.1970 ; İstanbul Televizyonu'nun montajı ile ilgili olarak Almanlarla yapılan anlaşma Resmi Gazete'de yayınlandı. 100 kw orta dalga İstanbul Televizyon verici istasyonunun temeli Çamlıca'da atıldı.25.11.1970 ; 10 Tabii Senatör TRT hakkında Senato soruşturması açılması için önerge verdi.30.12.1970 ; 250 kw kısa dalga yurtdışı vericisi yayına başladı.26.01.1971 ; Yönetim Kurulu, plak yapımı konusunda girişimlerde bulunulmasını kararlaştırdı.04.02.1971 ; Yönetim Kurulu, TRT'ye yönelik eleştirilere Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın cevap vermesini kararlaştırdı.02.03.1971 ; Yeni TRT kanun tasarısı Devlet Bakanı Turhan Bilgin tarafından basına açıklandı. 12.03.1971 ; Yönetim Kurulu, ilk kez kitap haline getirilen yurtdışı yayınları 1971 yılı önplan taslağını görüştü.19.03.1971 ; Eskişehir televizyonu yayına başladı. Yönetim Kurulu toplantısı, kurum içi olaylar görüşülürken yarıda kesildi.26.03.1971 ; Yönetim Kurulu, dünya olayları dışında yorum yapılmamasına karar verdi.27.03.1971 ; Yönetim Kurulu, milli televizyon şebekesinin öngörülenden daha kısa sürede gerçekleşmesi için DPT'ye başvurmayı kararlaştırdı.30.03.1971 ; Yönetim Kurulu, radyonun, iç olaylar konusunda yorum yapmasını yasakladı.28.05.1971 ; Radyo ve televizyon ruhsat ücretleri kararnamesi yayınlandı.02.06.1971 ; TRT Genel Müdürü Adnan Öztrak istifa etti.26.06.1971 ; Yönetim Kurulu üyesi Muammer Sun Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nca gözaltına alındı.19.07.1971 ; Yönetim Kurulu, TRT yayınlarında izlenecek politikanın 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu çerçevesinde yürütülmesine karar verdi.27.07.1971 ; Tümgeneral Musa Öğün TRT Genel Müdürü olarak atandı.30.07.1971 ; TBMM Karma Komisyonu TRT'nin 1967, 1968 ve 1969 yıllarına ait hesap ve işlemlerinde usülsüzlük bularak Başbakanlığa geri gönderdi.16.08.1971 ; Yönetim Kurulu üyesi Emin Galip Sandalcı, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nca gözaltına alındı.30.08.1971 ; İstanbul Televizyonu, İTÜ televizyon vericisinden Ankara bağlantılı yayınlara başladı.01.09.1971 ; Yönetim Kurulu, TRT dışı radyoların, yasalara uygun politikalarının saptanması için TRT ile ortak bir toplantıya çağrılmasına karar verdi.

4

20.09.1971 ; Anayasa'nın 120'nci maddesinde TRT ile ilgiili değişiklik yapıldı.01.10.1971 ; Ankara - İstanbul ve İzmir arasındaki radyo-link hattı tamamlandı.03.10.1971 ; Televizyonda ilk spor naklen yayını olarak İzmir'den "Karşıyaka - İstanbulspor" futbol karşılaşması verildi.06.10.1971 ; İzmir'deki Akdeniz Oyunyları televizyondan naklen verildi.16.10.1971 ; Bakanlar Kurulu, yeni TRT Kanun tasarısını TBMM'ye sundu.28.11.1971 ; TBMM Geçici Komisyonu, TRT Kanun tasarısını kabul etti.01.12.1971 ; İstanbul televizyonu, merkez televizyon şebekesine bağlandı.06.12.1971 ; 700 Watt gücündeki İzmir Televizyonu merkez televizyon şebekesine bağlandı.11.12.1971 ; İstanbul Televizyonu haftada 4 gün yayına başladı.24.12.1971 ; Ankara Televizyonu 2'nci stüdyosu hizmete girdi.04.12.1972 ; TRT Eskişehir Televizyonu, ETİİA televizyon vericisinden yayına başladı.01.01.1972 ; Merkez televizyon yayınları 4 güne çıkarıldı.21.01.1972 ; TRT Kanun tasarısının tümü Millet Meclisi'nde kabul edildi.01.02.1972 ; TRT spikerlerinin 6 aylık sürelerle BBC Türkçe servisine gönderilmelerine başlandı.10.02.1972 ; TRT Kanun tasarısı, Cumhuriyet Senatosu'nda kabul edildi. 14.02.1972 ; Televizyonun 6 yapımcısının işine son verildi.15.02.1972 ; Federal Almanya Hükümeti ile TRT arasında İstanbul ve İzmir'de kurulacak televizyon vericileri ile ilgili sözleşme imzalandı.28.02.1972 ; Yönetim Kurulu, TRT reklam sözleşmesinin tip sözleşme olarak kabul edilmesine karar verdi.29.02.1972 ; 359 sayılı TRT Kanunu'nun bazı maddelerini değiştiren 1568 sayılı TRT Kanunu Resmi Gazete'de yayınlandı.03.03.1972 ; Televizyonda 12 saat süreli ilk canlı yayın yapıldı. Televizyonda reklam yayınlarına başlandı.08.03.1972 ; TRT Geçici Yönetim Kurulu toplandı.15.03.1972 ; TRT Geçici Yönetim Kurulu üyelerinin görevi sona erdi.31.03.1972 ; TRT "Fazla Çalışma Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayınlandı.10.04.1972 ; TBMM KİT Karma Komisyonu TRT'nin 1967, 1968, 1969 ve 1970 yılı hesapları hakkında soruşturma açtı.14.04.1972 ; TRT Seçim Kurulu toplandı.19.04.1972 ; TRT Seçim Kurulu, Yönetim Kurulu'nun 7 üyesini belirledi.25.04.1972 ; 5 kw. gücünde Edirne Televizyonu ilk paket program yayınına başladı. 5 kw. gücünde Eskişehir Televizyonu yayına başladı. 17.05.1972 ; Televizyonda ilk kez "Bedava Dünya Gezisi" adlı yabancı dizi Türkçe seslendirildi.21.06.1972 ; Merkez televizyon yayınları haftada 5 güne çıkarıldı.13.07.1972 ; "Apollo 17" ile ilgili televizyon yayınları naklen verildi.26.07.1972 ; TRT köylere televizyon alıcısı dağıtım kampanyası başlattı.26.08.1972 ; TRT Eurovision bağlantısına katıldı. Münih Olimpiyatları Eurovision aracılığı ile ilk kez televizyondan naklen verildi.30.08.1972 ; 2,5 kw. gücünde İstanbul Çamlıca televizyon istasyonu yayına başladı. 31.08.1972 ; TRT Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.18.10.1972 ; Yeni Personel Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı.16.11.1972 ; 1'inci Genel Danışma Kurulu Ankara'da toplandı.21.11.1972 ; 1200 kw. uzun dalga Ankara radyo verici istasyonu yayına başladı.30.12.1972 ; 100 kw. gücünde İstanbul Çamlıca televizyon vericisi yayına başladı. 13.01.1973 ; Türkiye - İtalya milli maçı ilk kez Eurovision aracılığı ile televizyondan naklen verildi.31.01.1973 ; TRT Hizmet sözleşmesi Yönetim Kurulu'nda kabul edildi.03.02.1973 ; Yönetim Kurulu "TRT Reklam Esasları ve Ücret Tarifesinde" değişiklik yaptı.02.03.1973 ; Yönetim Kurulu "İstisna Sözleşme" yönetmeliğini kabul etti.

5

04.03.1973 ; TRT Basın bülteni çıkarmaya başladı.10.03.1973 ; San Remo Müzik Festivali, Eurovision aracılığıyla naklen verildi.27.03.1973 ; TRT'nin Keldağ (Ödemiş) televizyon yansıtıcısı için açmış olduğu dava TRT lehine sonuçlandı.04.04.1973 ; 600 kw. orta dalga Antalya Bölge Radyosu yayına başladı.06.04.1973 ; TBMM'den ilk kez naklen televizyon yayını yapıldı.07.04.1973 ; İstisna Sözleşme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı.08.04.1973 ; Ankara Televizyonu Arı stüdyosuna sabit donanım yerleştirildi.24.04.1973 ; Hakkari Radyosu yayına başladı.30.04.1973 ; Türkiye Radyoları Genel Yayın Talimmatı hazırlandı.11.05.1973 ; Antalya Televizyonu paket program yayınına başladı.13.05.1973 ; Seçmen kütüklerinin yazımı dolayısıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında radyo ve televizyon özel gündüz yayını yaptı.16.06.1973 ; TRT - MEB ortak yapımı üniversite giriş sınavı hazırlık kursları televizyondan yayınlanmaya başlandı.23.06.1973 ; Yönetim Kurulu, siyasi partilerin çeşitli faaliyetlerine ilişkin haberlerin radyo ve televizyon haber bültenlerinde verilmesi ile ilgili esasları belirledi.11.08.1973 ; TRT - ZDF arasında ZDF'de yayınlanacak Türkçe programların yapımı için anlaşma yapıldı.17.08.1973 ; TRT'nin UPITN ve VISNEWS ile anlaşma yapması kararlaştırıldı.28.08.1973 ; 100 kw. gücünde İzmir televizyon verici istasyonu yayına başladı.30.08.1973 ; TRT Genel Müdürü Tümgeneral Musa Öğün görevinden ayrıldı.03.09.1973 , Genel Müdür Teknik Yardımcısı Doğan Erden, Baknlar Kurulu kararı ile Genel Müdür vekili olarak atandı.05.09.1973 ; TRT, Avrupa Konseyi Hukuk Komisyonu çalışmalarına ilk kez katıldı.08.09.1973 ; Eurovision'dan ilk kez haber kaydı (EVN) yapıldı.28.10.1973 ; ZDF, TRT'nin hazırlamış olduğu "Türkiye'den Mektup Var" adlı programı yayınlamaya başladı.29.10.1973 ; Erzurum Televizyonu paket program yayınına başladı.30.10.1973 ; İstanbul Boğaz Köprüsü'nün açılış törenleri Eurovision'dan naklen Avrupa'ya verildi.13.12.1973 ; 2'nci Genel Danışma Kurulu Ankara'da toplandı.28.12.1973 ; İsmet İnönü'nün cenaze töreni televizyondan naklen verildi.31.12.1973 ; Televizyon yılbaşı gecesi 11 saat özel yayın yaptı.13.01.1974 ; İzmir Yamanlar tepesindeki televizyon vericisi fırtınadan yıkıldı.26.01.1974 ; TRT Yönetim Kurulu, Ankara Televizyonu "Arı Stüdyosu"nun adının "Orkut Stüdyosu" olarak değiştirlmesine karar verdi.15.02.1974 ; İsmail Cem İpekçi, TRT Genel Müdürü olarak atandı.22.02.1974 ; TRT ile GS, FB ve BJK kulüpleri arsında maçların televizyondan verilmesi konusunda ön anlaşma imzalandı.27.02.1974 ; Yönetim Kurulu, "Televizyon Reklam Esasalarını" kabul etti. 03.03.1974 ; FB - GS futbol karşılaşması televizyondan naklen verildi.18.03.1974 ; Televizyon yayınları, çarşamba günleri dışında haftada 6 güne ve 35 saate çıkarıldı.09.04.1974 ; TRT Genel Müdürlüğü Kavaklıdere'deki yeni binasına taşındı.20.04.1974 ; İstanbul Stüdyosu hizmete başladı.01.05.1974 ; TRT'nin 10'uncu yıl kutlamaları için Türkiye Radyoları 19:00 - 01:00 arası ortak yayın yaptılar.1200 kw. orta dalga İstanbul Mudanya radyo verici istasyonu hizmete girdi.09.05.1974 ; TRT yayınları konusunda verilen Meclis araştırma önergesi reddedildi.13.05.1974 ; TRT ile Türkiye Müzisyenler Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı.22.05.1974 ; 700 watt gücündeki Kayseri televizyon vericisi haftada üç gün paket yayına başladı.24.05.1974 ; Televizyon yayınları 7 güne çıkarıldı.

6

05.06.1974 ; 700 watt gücündeki Diyarbakır televizyon vericisi yayına başladı. 60 kw. İzmir televizyon verici istasyonu yayına başladı.12.06.1974 ; TRT, Eurovision'un aktif üyesi oldu.13.06.1974 ; Televizyon "Dünya Kupası" maçlarını naklen yayınlamaya başladı.01.07.1974 ; TRT, EBU'nun 1975 - 1978 yılları için Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.02.08.1974 ; TRT, Kıbrıs Harekâtı dolayısıyla yorum vermeye başladı.05.08.1974 ; Türkiye radyolarında ilk kez "Sabahtan Sabaha" ve "Kadın Dünyası" adları ile iki canlı-kuşak yayına başladı.15.08.1974 ; İkinci Kıbrıs Harekâtı dolayısıyla Türkiye radyoları ortak yayın yaptılar.27.08.1974 ; "Türkiye'nin Sesi" radyosu Kıbrıs'a yönelik yayınlara başladı.29.08.1974 ; Dünya Serbest Güreş Şampiyonası İstanbul'dan yurtdışına naklen verilmeye başlandı.02.09.1974 ; 100 kw. Eskişehir Televizyon vericisi yayına girdi. TRT iç haberleşme bülteni yayınlamaya başladı.09.09.1974 ; Türkiye Radyoları "TRT 1" radyoları adı altında 24 saat kesintisiz ortak yayına başladı. Televizyon yayınları haftada 60 saate çıkarıldı.27.09.1974 ; TRT'de kadın spikerlerin haber okumaları yasaklandı.30.09.1974 ; Çukurova Radyosu, TRT 1 ortak yayınından, teknik yetersizlik nedeniyle ayrıldı.02.10.1974 ; 30 kw. gücünde Adana televizyon verici istasyonu yayına başladı.05.11.1974 ; 30 kw. gücünde Edirne televizyon verici istasyonu yayına başladı.08.11.1974 ; "Türkiye'nin Sesi" radyosunun İngilizce yayınlarının süresi günde yarım saatten üç saate çıkarıldı. 11.11.1974 ; 3'üncü Genel Danışma Kurulu Ankara'da toplandı.15.11.1974 ; İkinci 100 kw. orta dalga İzmir radyo verici istasyonu yayına başladı.15.11.1974 ; TRT, ilk radyo dinleyici araştırmasını yaptı.17.11.1974 ; İkinci 100 kw. uzun dalga Erzurum radyo vericisi yayına başladı.22.12.1974 ; Kayseri televizyon verici istasyonu merkez televizyon şebekesine katıldı.01.01.1975 ; TRT 2 ve TRT 3 radyoları ortak yayınlarına başladılar.24.01.1975 ; CGP, TRT'de "bazı yolsuzluklar" olduğu gerekçesi ile Senato araştırması istedi. 30.01.1975 ; İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü'ne atanması ile ilgili kararname, TBMM Bütçe Karma Komisyonu'nda reddedildi.09.02.1975 ; İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü'ne atanması ile ilgili kararname, Senato Bütçe Plan Komisyonu'nda reddedildi. TRT'nin düzenlediği Eurovision şarkı yarıxması finali yapıldı.28.02.1975 ; Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Kıbrıs'a yönelik Türkçe yayınları sona erdi.22.03.1975 ; TRT'nin ilk kez katıldığı 20'nci Eurovision şarkı yarışması, Stockholm'den naklen verildi.26.03.1975 ; Yönetim Kurulu'nun yeni üyeleri belli oldu.01.04.1975 ; TRT, "Yayıncılık ve Haberleşme" adlı bir dergi çıkarmaya başladı.28.04.1975 ; TRT'nin ilk dış haber bürosu Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde açıldı.29.04.1975 ; 30 kw. gücünde Samsun televizyon vericisi Merkez televizyon şebekesine bağlandı.17.05.1975 ; Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş TRT Genel Müdürü olarak atandı.20.05.1975 ; İsmail Cem, Genel Müdürlükten alınma kararının iptali için Danıştay'a başvurdu.25.05.1975 ; TRT'nin Kavaklıdere stüdyolarında yangın çıktı.04.06.1975 ; Prof. Dr. Şaban Karataş, TRT Yönetim Kurulu'na hükümet temsilcisi olarak atandı.05.06.1975 ; Danıştay, İsmail Cem İpekçi'nin görevden alınması ile ilgili kararı durdurdu.13.06.1975 ; Genel Müdür Prof. Nevzat Yalçıntaş, dil ile ilgili bir genelge yayınladı.29.06.1975 ; İlk televizyon izleyici araştırmasının sonuçları açıklandı.03.07.1975 ; İzmir televizyon stüdyosu açıldı.04.07.1975 ; Televizyonda siyasi partilerin seçim propagandası yapmalarını sağlayan kanun tasarısı TBMM'de kabul edildi.15.07.1975 ; Yönetim Kurulu, Uluslararası Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı verdi.18.07.1975 ; Apollo - Soyuz kenetlenmesi televizyondan naklen verildi.

7

29.08.1975 ; Yönetim Kurulu, Ramazan ayı dolayısıyla Televizyonda "İftar Saati" kuşak yayını yapılmasına karar verdi.01.09.1975 ; TRT. Uluslararası Yayın Enstitüsü'ne katıldı.02.09.1975 ; 30 kw.gücünde Gaziantep televizyon verici istasyonu yayına başladı.06.09.1975 ; 100 kw.gücünde Diyarbakır televizyon verici istasyonu yayına başladı.12.09.1975 ; TRT, 1975 Kısmi Senato seçim sonuçlarının verilmesi için sabaha kadar canlı yayın yaptı.19.09.1975 ; Yönetim Kurulu, "Atatürk İlkeleri, programlar ve müzik konularında uyulması gereken esaslar ve alınacak tedbirleri" kabul etti.06.10.1975 ; İstanbul ve İzmir televizyon haber büroları ilk kez Merkez Ankara'ya bağlandı.16.10.1975 ; Yönetim Kurulu, TRT'nin Türkiye'de kurulacak elektronik sanayiine ortak olmasına karar verdi.20.10.1975 ; 4'üncü Danışma Kurulu Ankara'da toplandı.24.11.1975 ; Genel Müdür Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş görevinden istifa etti.02.12.1975 ; Doğan Erden vekaleten TRT Genel Müdürü olarak atandı.31.12.1975 ; Ankara - Adana radyo-link sistemi işletmeye açıldı.01.01.1976 ; Çukurova, Gaziantep ve Diyarbakır televizyon vericileri merkeze bağlandı. TRT, Eurovision Devamlı Şebekesine, Teknik ve Haber Konferansı devrelerine sürekli bağlandı.19.01.1976 ; Prof. Dr. Şaban Karataş, TRT Genel Müdürü olarak atandı.08.02.1976 ; Insbruck'ta yapılan kış olimpiyatları televizyondan naklen verildi.13.02.1976 ; Danıştay, Şaban Karataş'ın Genel Müdürlüğü için yürütmeyi durdurma kararı verdi.04.03.1976 ; Danıştay, TRT Kurmunun istimlak kararlarının herhangi bir onayı gerektirmediğine karar verdi.08.03.1976 ; Televizyonda Yay - Kur eğitim yayınları başladı.06.04.1976 ; TRT Eğitim Merkezi kuruluş çalışmalarına başladı.07.04.1976 ; "İngiltere Kral Kupası" televizyondan ilk renkli naklen yayın olarak verildi.03.05.1976 ; Radyoda Yay - Kur eğitim yayınları başladı.10.05.1976 ; İslam Ülkeleri radyo ve televizyon genel müdürleri toplantısı İstanbul'da yapıldı.12.05.1976 ; TRT ilk renkli naklen yayınını İslam Ülkeleri Zirve Konferansı'ndan yaptı.18.05.1976 ; Televizyonun ilk haber spikeri Zafer Cilasun öldü.21.06.1976 ; 4'üncü Genel danışma Kurulu Ankara'da toplandı.21.06.1976 ; TRT ilk kez Avrupa Konseyi İletişim Uzmanları komisyon toplantısına katıldı.06.07.1976 ; CHP, TRT genel Müdürü Şaban Karataş'ın görevden alınması için TRT Seçim Kurulu'na başvurdu.01.02.1977 ; TRT çalışanları Genel Müdür Karataş'ı protesto için yemek boykotuna başladı.06.02.1977 ; KTFD'den ilk naklen canlı yayın, TRT 2 radyolarından Bakanlar Kurulu üyelerinin açıklaması sırasında verildi.12.02.1977 ; TRT ile Müzisyenler Sendikası arasında anlaşmaya varıldı, müzisyen boykotu sona erdi.24.02.1977 ; Genel Müdür, gazetecilerin TRT binasına girmesini yasakladı.27.02.1977 ; Danıştay, Şaban karataş'ın Genel Müdürlük kararnamesini iptal etti.16.03.1977 ; TRT Seçim Kurulu, Genel Müdür Karataş'ın görevde kalmasına karar verdi.28.03.1977 ; Yargıtay Genel Ceza Kurulu, Kartaş'ın Genel Müdürlüğü ile ilgili kararnameyi iptal eden Danıştay kararına uygun karar aldı.01.04.1977 ; TRT'de çalışanlar TRT-DER adlı bir dernek kurdu.08.04.1977 ; Yönetim Kurulu, siyasi partilerin, seçim konuşmalarının televizyondan da verilmesine karar verdi.11.04.1977 ; Devlet Tiyatroları sanatçıları TRT'yi boykot etti.14.04.1977 ; İstanbul Televizyonu Kuruçeşme'deki yeni binasına taşındı.29.04.1977 ; 30 kw. gücünde Aydın ve Muğla televizyon verici istasyonu yayına başladı.01.06.1977 ; TRT, seçim sonuçlarını vermek üzere 18 ilde Seçim Bürosu kurdu.13.06.1977 ; 30 kw. gücünde Kayseri televizyon verici istasyonu yayına başladı.

8

21.06.1977 ; TRT trafik semineri düzenledi. Yönetim Kurulu, elektrik sıkıntısı nedeniyle televizyon yayınlarının bir saat kısaltılmasını kararlaştırdı. 22.06.1977 ; Prof. Dr. Şaban Karataş TRT Genel Müdürlüğü görevinden alındı.27.06.1977 ; Dr. Cengiz Taşer, TRT Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atandı.11.07.1977 ; 30 kw. gücünde Antalya televizyon verici istasyonu merkez televizyon şebekeye bağlandı.06.08.1977 ; 30 kw. gücünde Ordu - Giresun televizyon verici istasyonu merkez şebekeye bağlandı.10.09.1977 ; 30 kw. gücünde Zonguldak televizyon verici istasyonu yayına başladı.11.09.1977 ; Yönetim Kurulu, Eurovision Şarkı Yarışması'na yeniden katılma kararı aldı.17.09.1977 ; 17 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında ABU Genel Kurulu, TRT'nin düzenlemesi ile İzmir Çeşme'de ikinci kez toplandı. Televizyonun yeni program döneminde, elektrik kısıntısı nedeni ile yayın süreleri daha da azaltıldı.27.09.1977 ; TRT ile THA ve AA arasında fax sistemi kurulması için anlaşma yapıldı.28.09.1977 ; 30 kw. gücünde İzmit televizyon verici istasyonu yayına başladı.04.10.1977 ; TRT Genel Müdürlüğü'ne vekalet eden Dr. Cengiz Taşer görevden alındı.04.11.1977 ; 30 kw. gücünde Kastamonu televizyon verici istasyonu yayına başladı.01.12.1977 ; Televizyon yayınları, elektrik kesintisi nedeni ile bir saat daha kısaltıldı.14.12.1977 ; 5'inci Genel Danışma Kurulu Ankara'da toplandı.23.12.1977 ; 30 kw. gücünde Sivas televizyon verici istasyonu yayına başladı.01.01.1978 ; Milli ve yurtdışı yayın linkleri bağımsız duruma geldi.05.01.1978 ; Bakanlar Kurulu'ndaki yeni düzenleme ile TRT'den sorumlu bir Devlet Bakanlığı oluşturuldu.07.01.1978 ; Yönetim Kurulu, radyolardaki dini musiki yayınlarının durdurulmasını kararlaştırdı.24.01.1978 ; Eurovision elemelerinde yarışan "Biz" adlı şarkı Danıştay kararı ile finalist oldu.09.02.1978 ; TBMM'de TRT konusunda Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.16.02.1978 ; Danıştay, İsmail Cem'in TRT'nin yasal Genel Müdürü olduğuna karar verdi. 14.04.1978 ; TRT 3 yayınları FM yayınına geçti.17.04.1978 ; Yeni Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu. 20.04.1978 ; Danıştay kararı ile Genel Müdürlüğe dönen İsmail Cem istifa etti.26.04.1978 ; Dr. Cengiz Taşer TRT Genel Müdürü olarak atandı.08.05.1978 ; 250 kw. gücünde Ankara Radyosu kısa dalga verici istasyonu yayına başladı.28.06.1978 ; "Kıbrıs'ın Sesi Radyosu" 14 yıllık yayınına son verdi.29.06.1978 ; 11 AP Milletvekili TRT'nin önünde televizyon alıcısı yaktı.07.07.1978 ; 250 kw. gücünde üçüncü Türkiye'nin Sesi Radyosu kısa dalga Çakırlar verici istasyonu yayına başladı.04.08.1978 ; 100 kw. gücünde Elazığ - Malatya televizyon verici istasyonu yayına başladı.01.09.1978 ; TRT'de Eurovision'un sorumluluğu, yeni kurulan bir şube müdürlüğüne verildi.24.09.1978 ; 100 kw. gücünde Amasya televizyon verici istasyonu yayına başladı.16.10.1978 ; 6'ncı Genel Danışma Kurulu Ankara'da toplandı.02.11.1978 ; 30 kw. gücünde Silifke televizyon verici istasyonu yayına başladı.10.12.1978 ;30 kw. gücünde Isparta - Burdur televizyon verici istasyonu yayına başladı.11.12.1978 ; 300 kw. gücünde Trabzon radyo verici istasyonu "Bölge Radyosu" statüsü ile yayına başladı.23.12.1978 ; TRT Ankara Çocuk Korosu kuruldu.24.12.1978 ; Arabesk şarkıları ile ün kazanan Orhan Gencebay televizyonda ilk kez şarkı söyledi.01.01.1979 ; Radyo yayınlarındaki akşam reklam kuşağı, isteklerin azalması nedeni ile kaldırıldı.02.01.1979 ; TRT'nin düzenlediği ilk Çocuk Resim Sergisi açıldı. Radyolarda ara verilen "Gece Yarısı" yayınlarına yeniden başlandı.04.01.1979 ; TRT'nin hesapları TBMM KİT Komisyonu'nda aklanmadı.06.01.1979 ; TRT İstanbul Çocuk Korosu kuruldu.08.01.1979 ; İlk çocuk haber programı "Gökkuşağı" yayımlanmaya başladı.

9

23.01.1979 ; Televizyon reklamlarında hediye verme yasaklandı.29.01.1979 ; Türk Müziği dalında ilk kez beste yarışması açıldı.23.02.1979 ; Yönetim Kurulu, "Bir Ceza Avukatının Anıları", "Seyahatname" ve "Yorgun Savaşçı" filmlerinin çekimine karar verdi. Yönetim Kurulu, radyo alıcılarından ruhsatiye ücreti alınmamasına kara verdi.02.03.1979 ; Televizyon Reklamları Yönetmeliği yürürlüğe girdi.05.03.1979 ; "TRT Program Sözleşmeleri Yönetmeliği" yürülüğe girdi. 16.04.1979 ; TRT tarafından ilk kez düzenlenen "Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" 27 Avrupa ülkesine naklen verildi.19.09.1979 ; ABU Teknik Komitesi Yönetim Bürosu İstanbul'da toplandı.04.10.1979 ; 8'inci Genel Danışma Kurulu Ankara'da toplandı.26.10.1979 ; TRT Çocuk Yayınları semineri Antalya'da toplandı.09.11.1979 ; Yönetim Kurulu, 1980 yılı Eurovision Şarkı Yarışması esaslarını belirledi. TRT, Silifke - Kandıra - Lefkoşe radyo-link sistemini Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu'na devretti.10.11.1979 ; TRT 3 radyolarında, İngilizce haber bülteni yanında Fransızca haberlere de yer verilmeye başlandı.29.11.1979 ; 30 kw. gücünde Bingöl - Muş televizyon verici istasyonu yayına başladı.13.12.1979 ; Dr. Cengiz Taşer'in TRT Genel Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu kararı ile sona erdi. Doğan Kasaroğlu TRT Genel Müdürü olarak atandı.17.12.1979 ; 30 kw. gücünde ağrı televizyon verici istasyonu yayına başladı.13.01.1980 ; Reklamlarda ciklet yasağı kalktı.10.02.1980 ; Televizyon haberlerinde ilk kez ENG kameraları kullanıldı.16.02.1980 ; TBMM'den ilk kez 5 saat televizyon naklen yayını yapıldı.13.03.1980 ; TRT yayınlarında faydalanılan fikir ve sanat eserleri "hakkında uygulanacak esaslar" ile ilgili kararname yürürlüğe girdi.31.03.1980 ; TRT-1 radyolarındaki "Kadın Dünyası" programı yayından kaldırıldı.04.04.1980 ; Yönetim Kurulu, açık ve kapalı spor alanlarındaki reklamlardan ücret alınmasına karar verdi.05.04.1980 ; 86 eser sahibi ile GEMA, TRT Kurumu yayınlarında faydalanılan "fikir ve sanat eserleri hakkında uygulanacak esaslar"ın iptali için Danıştay'a dava açtı.09.05.1980 ; TRT Kadın Yayınları Danışma Kurulu Ankara'da toplandı.01.06.1980 ; Yönetim Kurulu, Reklam Yayınları Dairesi kurulmasına karar verdi.02.06.1980 ; TRT Köy ve Tarım Yayınları Danışma Kurulu Ankara'da toplandı.15.06.1980 ; TRT Eğitim Yayınları Danışma Kurulu toplandı.16.06.1980 ; 8. Genel Danışma Kurulu Ankara'da toplandı.19.06.1980 ; TRT'de hizmetiçi eğitim amacı ile dilbilgisi kursları başladı.20.06.1980 ; İki yıllık TRT hesapları, TBMM KİT Komisyonu'nda aklanmadı.20.07.1980 ; TRT ilk kez dış ülkelere yerli yapım satışı yaptı.13.09.1980 ; Tümgeneral Servet Bilgi geçici olarak TRT Başkanlığı'na getirildi. Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Batman radyo-linkle merkeze bağlandı.15.09.1980 ; TRT bölge müdürlükleri kuruldu.24.09.1980 ; Tümgeneral Servet Bilgi, TRT'yi Doğan Kasaroğlu'na devretti.02.10.1980 ; TRT Kuruluş ve Görev Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı.04.10.1980 ; TRT Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı.31.10.1980 ; İzmir Karatepe televizyon vericisi yeniden yayına başladı.14.12.1980 ; Konya'da yapılmakta olan Mevlevi törenleri ilk kez televizyondan naklen yayınlandı.19.12.1980 ; Türk Halk Müziği ve Oyunları Özel Danışma Kurulu toplandı.27.12.1980 ; 100 kw gücünde Erzincan televizyon verici istasyonu yayına başladı.29.12.1980 ; Bütçe Plan Komisyonu'nda TRT Reklam ücretlerinin yüzde 20'sine gider vergisi getirildi.31.12.1980 ; Yılbaşı gecesi dansöz Nesrin Topkapı ilk kez televizyona çıktı.

10

12.01.1981 ; Elektrik kısıntısı nedeniyle televizyonun gece yayınları 3 saate indirildi.17.01.1981 ; Yönetim Kurulu, Türk Hafif Müziği Denetim Esaslarını yenidenbelirledi.23.01.1981 ; Doğan Kasaroğlu TRT Genel Müdürlüğü'nden ayrıldı. Emekli Tümgeneral Macit Akman TRT Genel Müdürü olarak atandı.25.01.1981 ; TRT Personel Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı.29.01.1981 ; 30 kw gücünde Kırşehir vericisi yayına başladı.03.02.1981 ; TRT ile BTGM arasında maçların naklen verilmesi konusunda protokol imzalandı.22.02.1981 ; TBMM Bütçe ve Plan Komisyon, TRT Reklamları için yüzde 15 vergi esasını kabul etti.02.03.1981 ; "Televizyon Okulu" adlı okuma-yazma öğretmeyi amaçlayan bir dizi başladı.18.05.1981 ; 30 kw gücünde Akşehir verici istasyonu yayına başladı.19.06.1981 ; Türkiye'nin Sesi Radyosu Arnavutça, Macarca, Sırpça, Çince ve Rusça yayınlara başladı. TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı.01.09.1981 ; 10. Genel Danışma Kurulu toplandı.16.09.1981 ; Radyo ve televizyondaki banka ve basın reklamları sınırlandı.19.12.1981 ; Kars ve Gaziantep radyolarının yayınları sona erdi.31.12.1981 ; Televizyonda ilk kez yılbaşı gecesi renkli yayınlandı.18.01.1982 ; Hükümet, renkli televizyon yayınlarının Temmuz 1984'te başlayacağını açıkladı.01.02.1982 ; TRT Eurovision Bağlantı Merkezi hizmete açıldı.02.02.1982 ; "Televizyon Okulu" dizisi ikinci kez yayınlanmaya başlandı.11.02.1982 ; TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası kuruldu.07.04.1982 ; 11. Gneel Danışma Kurulu Ankara'da toplandı.19.04.1982 ; İzmir Radyosu THM ses ve saz sanatçıları sınavı sonuçlandı.14.05.1982 ; Banker reklamlarının radyo ve televizyondan yayınlanması yasaklandı.17.05.1982 ; Bankalar Birliği'nce banka reklamlarının radyo ve televizyondan yayınlanması yasaklandı.19.05.1982 ; Atatürk'ün doğumunun 100. yılı dolayısıyla TRT tarafından hazırlanan iki program Mısır televizyonunda gösterildi.04.06.1982 ; TRT "Festival ve Benzeri Hizmetler" yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı.18.06.1982 ; TRT, Venedik'te yapılan EBU İstatistik Grubu 2. toplantısına katıldı.21.06.1982 ; Ankara Radyosu'nda Türk Halk Müziği ses ve saz sanatçısı sınavı yapıldı.28.06.1982 ; İstanbul Radyosu THM ses ve saz sanatçıları sınavı yapıldı.02.07.1982 ; Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kuzey Doğu Amerika ve Avustralya'ya yönelik Türkçe yayınlara başlandı.20.12.1982 ; Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun TRT Genel Müdürlüğü binasındaki ilk stüdyosu açıldı.07.01.1983 ; TRT İstanbul Çok Sesli Gençlik Korosu için sınav yapıldı.15.01.1983 ; Televizyonda "Açık Öğretim Fakültesi Yayınları" başladı.02.04.1983 ; 2 adet 500 kw gücündeki kısa dalga radyo verici istasyonu yayına başladı.07.04.1983 ; 12. Genel Danışma Kurulu Ankara'da toplandı.15.04.1983 ; Yönetim Kurulu, TRT'ye ait malların satışında taban satış fiyatları tarifesini belirledi.16.04.1983 ; Yönetim Kurulu, yerli sinema filmleri arasına alınacak reklam ücret ve süresini belirledi.03.05.1983 ; TRT Ankara Gençlik Korosu kuruldu.23.05.1983 ; TRT Çok Sesli Korosu, Polheim Koro Şenliği ve Yarışması'na katıldı.27.08.1983 ; Yönetim Kurulu, birimlerin bilgisayarla donatılmasına karar verdi.02.10.1983 ; Radyo ve televizyonda seçim konuşmaları başladı.22.10.1983 ; Yeni kurulan üç partinin lideri, genel seçimler nedeni ile televizyonun "Açık Oturum" programında tartıştılar.06.11.1983 ; TRT, seçim sonuçlarını radyo ve televizyondan sabaha kadar verdi.11.11.1983 ; Yeni TRT Kanunu, 2954 sayı ile Milli Güvenlik Konseyi'nce kabul edildi.14.11.1983 ; 2954 sayılı TRT Kanunu Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayınla ilgili kısmı yürürlüğe girdi.23.12.1983 ; Yönetim Kurulu, Avrupa Haberleşme Uydusu (ECS) Kullanma Protokolü'nü imzalaması için Genel Müdüre yetki verdi.

11

01.01.1984 ; 2954 sayılı TRT Kanunu tümüyle yürürlüğe girdi.31.01.1984 ; Kanunun 19. maddesi gereğince hükümet çalışmalarını yansıtan program, "İcraatın İçinden" adı altında ilk kez yayınlandı.13.02.1984 ; Yerel seçimler için radyo ve televizyonda seçim konuşmaları başladı.18.02.1984 ; Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu (RTYK) üyeleri belli oldu.21.02.1984 ; Trabzon Bölge Radyosu TRT 1 ortak yayınına katıldı.01.03.1984 ; Halkçı Parti (HP) Genel Başkanı Necdet Calp, 2954 sayılı TRT Kanunu'nun 19. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili kanun değişikliğini TBMM'ne verdi.15.03.1984 ; TRT Televizyon programlarının tümü renkli olarak yapılmaya başlandı.21.03.1984 ; Ankara Gölbaşı yer istasyonundan atlantik üzerinde bulunan Intelsat uydusu ile yurtdışına ilk yayın yapıldı.22.03.1984 ; Intelsat uydusundan Ankara Gölbaşı yer istasyonu aracılığı ile yurt dışından ilk yayın alındı.25.03.1984 ; Televizyonda "Küçük Ağa" dizisi başladı.28.03.1984 ; Prof. Dr. Tunca Toskay, Bakanlar Kurulu kararnamesi ile TRT Genel Müdürü olarak atandı. Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu.16.04.1984 ; Anadolu liseleri için televizyonda hazırlık kursları başladı.26.04.1984 ; Radyolarda düzenlenmekte olan "Ankara Konserleri" ilk kez EBU ülkelerine naklen verildi.04.05.1984 ; Televizyn reklamları renkli olarak yayınlanmaya başlandı.15.05.1984 ; TRT Reklam Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Bira reklamları yasaklandı.01.07.1984 ; TRT Reklam Yönetmeliği değişti, özel tanıtıcı reklamlara ve filmler arasında reklamlara yer verilmeye başlandı. 01.07.1984 ; Televizyon yayınlarının tümü renkli yayınlanmaya başladı.09.07.1984 ; Ankara Radyosu sanatçıları için toplu 2 ay izin kullanma izin kullanma esası getirildi.18.07.1984 ; TRT-BTGM arasında, spor saha ve tesislerindeki reklamlarla ilgili protokol imzalandı.24.07.1984 ; TRT Kurumu programlarının son denetimi hakkında yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.17.09.1984 ; Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu (RTYK), TRT'nin 1985 yılı yayın ilkelerini belirledi.20.09.1984 ; Yerli dizilerin yurt dışına satılması ile ilgili sözleşme imzalandı.28.09.1984 ; RTYK, ilk kez TRT'nin yayın ilkelerini belirledi.01.10.1984 ; TRT radyolarında stereo yayınlara başlandı. Televizyonda "Hanımlar Sizin İçin" adl ısabah programı başladı.14.10.1984 ; Televizyonda "İşitme Engelliler İçin Haber" yayını başladı.17.10.1984 ; Radyolarda stereo yayın başladı.26.10.1984 ; Yönetim Kurulu, yayınlarda kullanılacak dil konusunda geçici bir danışma kurulu kurulmasına karar verdi. Ayrıca video, kaset, plak, kitap ve dergi gibi kar sağlayacak konularda inceleme yapılmasını kararlaştırdı.04.11.1984 ; Yönetim Kurulu, PTT ilan ve reklamlarına yüzde 30 indirim yapılmasına karar verdi.16.11.1984 ; Televizyon Programlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi Protokolüne Ek Yeni Protokol'ün onay kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.01.12.1984 ; Yayın Denetleme Kurulu kuruldu.15.12.1984 ; 3093 sayılı TRT Kurumu Gelirleri Kanunu Resmi Gazete'de yayınlandı.01.01.1985 ; Radyo ve Televizyon Ruhsat Yönetmeliği yayınlandı.09.01.1985 ; Yönetim Kurulu, 205 kelimenin radyo ve televizyonda kullanılmamasını öngören komisyon raporunu kabul etti.18.01.1985 ; Yönetim Kurulu, elektronik dış çekim (EFP) araçlarının satın alınmasına karar verdi.08.02.1985 ; SODEP'in başvurusu üzerine toplanan Radyıo ve Televizyon Yüksek Kurulu (RTYK), Genel Müdür Tunca Toskay'ın görevine devam edeceği kararını verdi.

12

10.02.1985 ; Radyo Televizyon Yüksek Kurulu (RTYK), TRT 1986 yılı genel yayın planında yer alacak yayın ikelerini belirledi.14.03.1985 ; Yönetim Kurulu, 15 takım elektronik haber toplama aracı (BETACAM) alınmasına karar verdi.21.03.1985 ; TRT-3 radyoları, Avrupa Müzik Yılı dolayısıyla Brüksel'den naklen müzik yayını yaptı.26.03.1985 ; Yönetim Kurulu, Antalya-Lara'da eğitim tesisleri yapılmasına karar verdi. Ayrıca TRT sitesi ve lojman inşaatlarının başlaması Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırıldı.02.04.1985 ; Türkiye'nin Sesi Türkçe yayınları 22 saatten 28 saate çıkarıldı.02.04.1985 ; Balkan yayını bu tarihe kadar Kuzey Batı Avrupa yayınlarıyla ortak yürütülüyordu. Balkanlara yönelik "III. Türkçe Yayın Postası" adı altında bağımsız yayın yapılmaya başlandı.06.06.1985 ; 205 kelimelik dil yasağı reklamlara da uygulanmaya başlandı.12.07.1985 ; Yönetim Kurulu, İstanbul Radyosu'nun onarımına karar verdi.01.08.1985 ; Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu (RTYK), TRT ile ilgili ilk üç aylık yayın değerlendirme raporunu açıkladı.01.09.1985 ; TRT, reklamlarda basın ve tiyatroya yüzde 50 indirim sağladı.01.10.1985 ; TRT Haber Merkezi haberleşmede telsiz kullanmaya başladı.06.10.1985 ; TRT Yönetim Kurulu Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu (RTYK)'nun belirlediği yayın ilkelerinin 1986 yılı genel yayın planına alınmasına karar verdi.12.10.1985 ; TRT, 1985 yılı ABU Popüler Şarkı Yarışması'na katıldı.02.11.1985 ; EBU çocuk ve gençler için çalışma grubu toplantısı İstanbul'da yapıldı.19.12.1985 ; TRT Ankara Sitesi'nin temeli atıldı.27.12.1985 ; Yönetim Kurulu, "Osmancık" adlı dizinin yapılmasına karar verdi.10.01.1986 ; Yönetim Kurulu, TRT gelirleri ile ilgili yönetmelik değişikliğini kabul etti.16.01.1986 ; Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu (RTYK), 2. kanal televizyon yayınlarında izelenecek genel yayın politikasını belirledi.28.02.1986 ; Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu (RTYK) Başkanlığı'na atandı.01.03.1986 ; İzmir renkli televizyon stüdyosu açıldı. 25.04.1986 ; Yönetim Kurulu, ABD'nin AFRTS uydu yayınları projesini kabul etti.03.05.1986 ; EBU T-5 Radyo İşletmeleri Konferansı İstanbul'da toplandı.05.05.1986 ; Telvizyonda "Öğretmene Televizyon Okulu" adlı program dizisi başladı.06.06.1986 ; TRT Reklam Yönetmeliği'nde sektördeki gelişmeler gözönüne alınarak değişiklik yapıldı.14.06.1986 ; DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel 6 yıl aradan sonra ilk kez televizyonda konuştu16.06.1986 ; Yönetim Kurulu, "Susam Sokağı" (Sesame Street) dizisi ile ilgili ortak yapım projesini kabul etti. "TRT Radyo ve Televizyon Programlarının Alımı ve Satımı Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe girdi.07.07.1986 ; Yönetim Kurulu, TRT enerji nakil araçlarının TEK'e devredilmesini kararlaştırdı.11.07.1986 ; TRT-PTT arasında TVRO (Uydudan Televizyon Alıcısı) temini ve kurulup işletilmesini kapsayan bir protokol imzaladı.15.07.1986 ; TRT gelirlerinin yüzde 30'unu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'na aktaran yasal düzenleme yürürlüğe girdi.03.09.1986 ; TRT Kurumunun eser sahiplerine ödeyeceği telif ücretleri ile ilgili kararname yürürlüğe girdi.03.09.1986 ; Bakanlar Kurulu'nun 86/10849 sayılı kararı doğrultusunda belirlenen tarifeye göre, TRT'de yayınlanan fikir ve sanat eserlerine ait telif ücretleri Meslek Birliği'ne, Meslek Birliği'ne üye olmayan eser sahiplerine ise doğrudan kendilerine ödenmeye başlandı.15.09.1986 ; 2. Kanal deneme yayınları başladı.06.10.1986 ; İlk "Akdeniz Akdeniz Şarkı Yarışması" Aspendos'dan naklen yayınlandı.06.10.1986 ; TV - 2 kanalı yayına başladı.24.10.1986 ; Radyolardaki "Ankara Konserleri" EBU ülkelerine naklen verildi.

13

25.10.1986 ; 30 kw güçlü Elbistan televizyon verici istasyonu yayına başladı.03.11.1986 ; ABU 23. Genel Kurulu, TRT'nin evsahipliğinde İstanbul'da yapıldı.09.12.1986 ; Film seslendirme sanatçıları, ücret anlaşmazlığı nedeni ile işi bıraktılar.15.12.1986 ; TRT film seslendirme sanatçıları anlaşma sağlanınca göreve yeniden başladılar.29.12.1986 ; Yönetim Kurulu, TRT'nin Cannes Film Festivali'nde "stand" açmasına karar verdi.01.01.1987 ; TRT 90 yataklı İstanbul misafirhanesi hizmete girdi.06.01.1987 ; Cumhurbaşkanı Kenan Evren, televizyonda paralı siyasi propaganda yapılması ile ilgili tasarıyı veto etti.01.02.1987 ; TRT, AVrupa Haberleşme Uydusu (ECS) ile Eurovision şebekesine bağlandı.19.04.1987 ; TRT, Cannes Televizyon program pazarına ilk kez katılarak 17 ülkeye program satışı yaptı.29.04.1987 ; DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, TRT'den cevap hakkı istedi.03.05.1987 ; 30 kw gücündeki Cizre televizyon verici istasyonu yayına başladı.06.05.1987 ; Radyonun 60. yıldönümü törenlerle kutlandı.29.05.1987 ; TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, Radio France'ın Amiens'de düzenlediği caz konserine katıldı.02.06.1987 ; EBU Çocuk Programları Yarışması'nda TRT ödül aldı.01.07.1987 ; 600 kw gücündeki Van Radyosu vericisinin 250 metre uzunluğundaki direği, açılışa hazırlanırken yakıldı.19.07.1987 ; TRT Kurumu yayınlarında faydalanılan fikir ve sanat eserleri hakkındaki esaslar 10849 sayılı kararname ile yürürlüğe girdi.01.08.1987 ; Antalya/Lara Film Platosu Destek Tesisleri "TRT Kamp ve Eğitim Tesisleri" olarak hizmete açıldı.04.09.1987 ; TRT - TÜTAV işbirliği ile "Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 1987" adlı bir yarışma düzenledi.06.09.1987 ; Halk oylaması sonuçları ilk kez TRT bilgisayar merkezinde değerlendirilerek verildi.18.09.1987 ; "Susam Sokağı" adlı çocuk dizisi için Amerikalı yapımcılar ile lisans anlaşması yapıldı.05.10.1987 ; Televizyon 1. kanalı sabah yayınları haftada 5 güne çıkarıldı.05.10.1987 ; Televizyonun bir haftalık yayın süresi 129.5 saat oldu.07.10.1987 ; TRT Yönetim Kurulu, "Kuruluş" adlı dizinin yalnızca çekim harcamaları için 650 milyon TL ödenek ayırdı.18.10.1987 ; TRT radyolarının dördüncü kanalı "Radyo 4" adı ile Türk Sanat ve Halk Müziği yayınına başladı.15.11.1987 ; "TRT Radyo Televizyon Aylık Haber Yayın Dergisi"nin ilk sayısı çıktı.19.11.1987 ; TRT, ilk kez Rio De Janerio Film ve Televizyon Programları Festivali'ne (FESTRIO) katıldı.24.11.1987 ; Genel seçim dolayısıyla televizyonda siyasi partilerin görüntülü propaganda yayını başladı. Propaganda konuşmalarında ilk kez karşıdan okuma (Auto-q) aracı kullanıldı.02.12.1987 ; TRT ile ZDF arasında program değişimi ile anlaşma yapıldı.21.12.1987 ; TRT Reklam ödülleri seçici kurulu, 1986'nın reklam ödüllerini belirledi.27.12.1987 ; "Yeniden Doğmak" adlı yerli yapım belgesel televizyon dizisi, Dışişleri Bakanlığı'nın isteği ile yayından kaldırıldı.12.02.1988 ; TRT'nin televizyon haberlerinde "Zakkum çiçeğinin kansere iyi geldiği" konusunda haber yayınlandı.18.02.1988 ; Diyarbakır Radyosu, "Her Fidana Bir Damla Su" kampanyası başlattı.20.02.1988 ; TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu kuruldu.01.03.1988 ; Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu (RTYK), TRT Genel Müdürlüğü için üç, TRT Yönetim Kurulu için ise 12 aday belirledi.27.03.1988 ; Cem Duna, TRT Genel Müdürü olarak atandı.29.03.1988 ; TRT yeni Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu.

14

04.04.1988 ; Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu (RTYK), televizyonda yayımlanan "Çanakkale" programı için toplandı.06.04.1988 ; Yönetim Kurulu, 2 Aralık 1984 tarihli dil genelgesini yürürlükten kaldırdı.23.04.1988 ; TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne ilk kez 35 ülke ile birlikte film yıldızı Audrey Hepburn de katıldı.12.05.1988 ; TRT vericilerinin PTT'Ye devredilme hazırlığı nedeni ile 5 adet kısa dalga 500 kw gücünde verici anten alımından vazgeçildi.30.05.1988 ; ABU 44. Yönetim Kurulu toplantısı Antalya'da yapıldı.03.07.1988 ; TRT, ikinci kez 4 yıl süreyle EBU Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.10.07.1988 ; TRT'nin "Sözleşmeli Personel Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.12.07.1988 ; TRT Reklam Yönetmeliği değiştirilerek reklam ajanslarına kolaylık sağlayan bazı hükümler getirildi.23.07.1988 ; 11.30 - 03.32 saatleri arasında TV Hac törenlerini Mekke'den naklen yayınladı.20.09.1988 ; TRT yabancı kuruluşlar için haftalık televizyon haberleri hazırlamaya başladı.26.09.1988 ; 00.02 - 03.32 saatleri arasında ABD Başkan adayları George Bush - Michael Dukakis tartışması TV'den naklen yayınlandı.03.10.1988 ; TV'Deki sabah programları canlı olarak, Ankara, İstanbul ve İzmir bağlantılı verilmeye başlandı. Radyo 1, günde üç canlı kuşak yayınına başladı.15.10.1988 ; TRT İzmir Gençlik Korosu sınavları yapıldı.25.10.1988 ; Yönetim Kurulu, TRT'nin 1989 yılı genel yayın planını kabul etti.06.11.1988 ; "TRT Konser, Festival ve Benzeri Sanat Faaliyetlerinde Görevlendirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" değişiklik yapıldı.17.11.1988 ; İstanbul Radyosu "Kan Verme" kampanyası başlattı.26.12.1988 ; PTT; uydu yolu aldığı dış ülke televizyon yayınlarını kablo yolu ile dağıtma pilot uygulamasına Ankara Çankaya'da başladı.01.01.1989 ; TRT, Ankara Yer İstasyonu ile Intelsat Hint Okyanusu şebekesine, ülkerelerarası program ve haber alışverişi amacıyla bağlandı.12.01.1989 ; TRT vericilerinin PTT'ye devredilmesini öngören 3517 sayılı kanun TBMM'nde kabul edildi.18.01.1989 ; Yönetim Kurulu, TRT'nin 25. yıldönümünün 12 Mayıs'da başlamak üzere çeşitli etkinliklerle kutlanmasına karar verdi.21.01.1989 ; TRT vericilerinin PTT'ye devredilmesini öngören 3517 sayılı kanun Resmi Gazete'de yayınlandı.08.02.1989 ; SHP, TRT haberlerinde ve "Gelişen Türkiye" adlı programlarda yanlı davranıldığı gerekçesi ile Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu'na başvurdu.19.03.1989 ; Siyasi partilerin 26 Mart'ta yapılacak mahalli seçimler için radyo ve televizyonda propaganda konuşmaları başladı.20.03.1989 ; TRT - MEB Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin işbirliği ile lise son sınıflarına yönelik "Okul Televizyonu" başladı.26.03.1989 ; Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun 4. yayın stüdyosu açıldı.17.04.1989 ; ANAP, SHP ve DYP Genel Başkanları mahalli seçimler sonrası durumu, TV 1'de yapılan açık oturumda tartıştılar.18.04.1989 ; TRT'nin Avrupa Sinema-Televizyon yılı çerçevesinde yaptığı "Divandan Sandalye"ye adlı belgeselin galası Brüksel'de yapıldı.25.04.1989 ; TRT Genel Müdürü Cem Duna istifa etti.03.05.1989 ; Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu toplanarak TRT Genel Müdürü için üç aday belirledi.11.05.1989 ; TRT, Ankara'da bir törenle 25 yılını dolduran çalışanlarına ve önemli görevlerde bulunan kişilere plaket verildi.12.05.1989 ; TRT, 25 Gümüş Yılı kutlamalarını Arı Stüdyosu'nda yapılan bir program ve kokteyl ile kutladı.

15

13.05.1989 ; Bir gün önce yapılan 25. yıl törenleri, TV 1'de banttan 1.5 saat süre ile yayınlandı.23.05.1989 ; TRT'nin 25 yıl kutlamaları İstanbul'da bir balo ile kutlandı.25.05.1989 ; TRT, "Susam Sokağı" projesi için Dedeman Oteli'nde Amerikalılıarında katıldığı bir seminer düzenledi.07.07.1989 ; TRT Genel Müdürlüğü'ne Kerim Aydın Erdem atandı.22.09.1989 ; Havana'da TRT - Küba Radyo ve TV Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalandı.01.10.1989 ; Diyarbakır Radyosu 20 saat bölgesel yayına geçti.02.10.1989 ; Ağrı Stüdyosu'nda düzenlenen bir törenle TV - 3 ve Gap Televizyonu yayına başladı.06.10.1989 ; Kültür ve sanat ağırlıklı programların yer aldığı TV - 2 yayına başladı.29.10.1989 ; Asya - Pasifik Yayın Birliği 26'ncı Genel Kurulu Pekin'de gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde yapılan TV Programları Yarışması'nda "Gürül Gürül Akan Sular" adlı belgesel "Jüri Özel Ödülü" ile 1000 Amerikan Doları para ödülü kazandı.01.12.1989 ; Avrupa Yayın Birliği 83'üncü Yönetim Kurulu toplantısı Cenevre'de yapıldı.01.01.1990 ; Erzurum Radyosu 20 saat bölgesel yayına geçti.10.01.1990 ; TRT, "Telegün" adını verdiği "Teleteks" deneme yayınlarına başladı.07.02.1990 ; TRT- NHK Japonya arasında ikili işbirliği protokolü Tokyo'da imzalandı.08.02.1990 ; Tokyo'da TRT - Japon Yayın Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı.28.02.1990 ; Avrupa'ya yönelik yayın yapacak olan TRT-INT televizyonu deneme yayınlarına başladı.23.04.1990 ; TRT 12. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği 36 ülkenin katılmasıyla kutlandı.05.05.1990 ; Yugoslavya'da yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan Kayahan, "Gözlerinin Hapsindeyim" adlı parça ile 17. oldu.05.05.1990 ; TRT, İtalya'da yapılan Dünya Kupası maçlarını geniş bir kadroyla izleyerek TV ve radyodan naklen yayınladı.18.05.1990 ; 3517 sayılı Radyo ve TV Verici İstasyonlarının PTT Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve İşletilmesine İlişkin Kanun Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi.02.06.1990 ; EBU 6. Genç Solistler Klasik Müzik Konseri, TRT'nin ev sahipliğinde İstanbul Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı.11.06.1990 ; 1982 yılından bu yana düzenlenmekte olan Reklam Yarışması'nın sekizincisi sonuçlandı.26.06.1990 ; Ankara'da TRT - Arnavutluk Radyo Televizyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.29.06.1990 ; Avrupa Yayın Birliği'nin 41. Genel Kurulu Paris'te gerçekleştirildi.09.07.1990 ; Turizm Radyosu İngilizce olarak yayına başladı. Radyonun haberleri ise İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yayınlanıyor.09.07.1990 ; Turizm amaçlı ilk Türkiye'nin Sesi Radyosu, Antalya'dan deneme yayınlarına başladı.14.07.1990 ; Portekiz'de yapılan 12. Uluslararası Çocuk Şarkıları Yarışması'na katılan TRT Ankara Çocuk Korosu Koristlerinden Işıl Fulya Orkunoğlu Yunanistan ekibi ile birinciliği paylaşarak "Gümüş Tekne" ödülüne layık görüldü.16.07.1990 ; TRT - Kızılay işbirliği ile "Kan Kampanyası" başlatıldı.30.07.1990 ; Eğitim ağırlıklı program yayınlayacak olan TV - 4, İzmir'den deneme yayınlarına başladı.29.08.1990 ; TRT- INT'in daha net seyredilebilmesi için yayınlar Eutelsat II F1 uydusundan iletilmeye başlandı. 14.10.1990 ; Asya - Pasifik Yayın Birliği Genel Kurulu Yeni Delhi'de yapıldı.29.11.1990 ; Avrupa Yayın Birliği 85'inci Yönetim Kurulu toplantısı Cenevre'de yapıldı.03.12.1990 ; "TELEGÜN" adı verilen teletekst deneme yayını başladı.15.01.1991 ; GAP Radyosu deneme yayınına başladı.01.04.1991 ; Turizm Radyosu'nda haberlerin yanısıra programlar ve röportajlar da İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yayınlanmaya başlandı.15.04.1991 ; GAP Radyosu yayın hayatına başladı.06.05.1991 ; Alman televizyon kanalı ZDF tarafından yayınlanan "Avrupadaki Komşularımız" adlı programın yıllık toplantısı İstanbul'da yapıldı.27.06.1991 ; Avrupa Yayın Birliği Genel Kurul toplantısı Vatikan'da gerçekleştirildi.

16

28.08.1991 ; Türkiye'nin Sesi Radyosu Amerika ve Avustralya'ya yönelik Türkçe yayınlarını kaldırırken Almanya'ya yönelik yayın süresini 24 saate çıkardı. 13.09.1991 ; Ankara Radyosu ile İstanbul TV Prodüksiyon Merkezi'nin ek hizmet binası hizmete açıldı.18.09.1991 ; Bükreş'te TRT - Romanya Radyo Televizyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.20.10.1991 ; Milletvekili genel seçimleri nedeniyle hazırlanan ve 12 saat süren Seçim Özel Yayını tamamen bilgisayar desteği ile gerçekleştirildi.24.10.1991 ; Portatif kameradan okuma sistemi haberlerde kullanılmaya başlandı.24.12.1991 ; Radyo yayınları 91 adet FM vericisinden yapılmaya başlanıyor.31.12.1991 ; Trabzon Radyosu 20 saat bölgesel yayına başladı.06.01.1992 ; Trabzon Radyosu bölgesel yayın yapmaya başladı.27.04.1992 ; Türk Cumhuriyetleri'ne yönelik AVRASYA yayınları başlatıldı.01.07.1992 ; TRT - INT / AVRASYA yayınları başladı.06.07.1992 ; INT ve AVRASYA yayınları için 1. Avrasya Yayınları Danışma Kurulu Ankara'da toplandı.25.11.1992 ; Endonezya'nın Bali adasında ABU Genel Kurulu düzenlendi.01.01.1993 ; Antalya Radyosu bölgesel yayın yapmaya başladı.12.04.1993 ; AVRASYA kanalı, TRT - INT'ten ayrılarak zaman farklılığı esasına göre müstakil yayına başladı.13.09.1993 ; Tematik televizyon yayıncılığına geçildi.22.08.1994 ; TRT Müzesi açıldı.26.08.1994 ; İMKB'de işlem gören hisse senetleriyle ilgili bilgiler, seans süresince doğrudan canlı olarak yayınlanmaya başladı.10.01.1995 ; TBMM Televizyonu kuruldu ve oturumlar canlı olarak TRT - 3'ten yayınlanmaya başladı.09.03.1995 ; Türkiye'de ilk kez veri yayıncılığı, TRT ve Reuters Haber Ajansı ortaklığında gerçekleştirildi.02.07.1995 ; Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Boşnakça yayın yapılmaya başlandı. Böylece yayın yapılan dillerin sayısı 17'ye yükseldi.20.04.1996 ; Hatay İl Radyosu, Çukurova Bölge Müdürlüğü bünyesinde yayın hayatına başladı.28.07.1996 ; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki 3984 sayılı Kanunun 37'inci maddesinin verdiği yetkiye göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından çıkarılan 28.07.1996 tarih 22710 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 11'inci maddesine dayanarak, TRT yapım ve yayınlarında kullanılan fikir ve sanat eserlerinin sahipleri ile talepleri halinde sözleşme yapılarak telif hakları ödenmeye başlandı.01.01.1997 ; GAP Radyosu yayınlarını GAP - Diyarbakır Radyosu adıyla sürdürmeye başladı.03.02.1997 ; 5. Kısa Dalga Koordinasyon Konferansı İstanbul'da yapıldı.01.06.1997 ; TRT, Bulgaristan'ın Albena kentinde düzenlenen 7'nci Uluslararası Altın Anten Müzik ve Eğlence Programları Festivali'ne "Kokteyl" adlı programla katıldı.18.07.1997 ; Yücel Yener, TRT ĞGenel Müdürlüğü'ne atandı.05.09.1997 ; Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, TRT'yi Yunanistan'ın Karditsa kentinde düzenlenen 15'inci Uluslararası Koro Festivali'nde temsil etti.08.09.1997 ; TRT - FM radyo yayını Türksat 1 C uydusunda bulunan TRT - INT TV yayınının alt taşıyıcılarından iletilmeye başlandı.06.10.1997 ; TRT, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Arkeolojik Film Festivali ve Premio Paolo Orsi Yarışması'na "Akdeniz'de Solan Güneş" adlı belgesel ile katıldı.08.10.1997 ; TRT, Slovakya'da düzenlenen 5'inci Uluslararası Dağ Filmleri Festivali'ne "Köprüçay, Altaylar ve Çoruh'ta Bir Serüven" adlı programlarla katıldı.10.10.1997 ; Bulgaristan'da düzenlenen 1'inci Balkan Film ve Televizyon Programları Festivali Sandaski 1997'de TRT'yi "Az Gittik Uz Gittik" ve "Ömer" adlı programlar temsil etti. Festivalde, "Ömer" programı ikincilik ödülünü kazandı.

17

24.10.1997 ; Fransa'da düzenlenen 19'uncu Uluslararası Akdeniz Sinema Festivali'nde TRT, "Salkım Hanımın Taneleri" adlı film ile temsil edildi.27.10.1997 ; Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) çatısı altında 2 yılda bir düzenlenen, Dünya Radyokomünikasyon Konferansı'na katılan Türk heyetinde 3 mühendis görev aldı.29.10.1997 ; Fransa'da yapılan 24'üncü Dünya Sualtı Filmleri Festivali'nde TRT'yi "Derindeki İzler" adlı belgesel temsil etti.19.11.1997 ; TRT - INT ve AVRASYA Yayınları Danışma Üst ve Alt Kurulları oluşturuldu. 05.12.1997 ; Yapılan düzenleme ile TRT FM radyo ve TRT - INT TV yayınları uydu üzerinden stereo olarak yayınlanmaya başladı.09.12.1997 ; TRT, Hollanda'da yapılan "Eşitlik ve Hoşgörü için Avrupa Medya Ödülü Prix IRIS 1997 Yarışması"na "Zamanın Durduğu Yer Kaya Köyü" adlı belgesel ile katıldı.23.12.1997 ; Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda spor programlarının yer almaya başlamasının 10. yıldönümü kutlandı.29.12.1997 ; TRT Oran Sitesi'nde bulunan Ankara GAP Devamlılık Stüdyosu açıldı.02.02.1998 ; TRT, Fransa'da Monte Carlo Televizyon Festivali çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Yaratıcı Belgeseller Büyük Ödülü'ne "Gökkubbede Gezintiler" adlı programla katıldı.24.02.1998 ; TRT Çocuk ve Gençlik Vakfı kuruldu.27.02.1998 ; TRT Çocuk ve Gençlik Vakfı senedinin noter huzurunda tasdiki ile çalışmalarına başladı.12.03.1998 ; Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun hergün 24 saat yapılan Türkçe yayınları, TÜRKSAT 1 C 42 derece Doğu Uydusu üzerinde bulunan TRT - INT ile TRT Avrasya Televizyon yayını alt ses taşıyıcılarından yayınlanmaya başlandı.13.03.1998 ; Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Gürcüce yayın yapılmaya başlandığından yayın süresi 29 saate çıktı.20.04.1998 ; Türkiye'de ilk kez "Televizyonda Şiddet"e karşı kampanya başlatıldı.20.04.1998 ; Hatay İl Radyosu kuruldu.24.04.1998 ; TRT, Yugoslavya - Bar'da düzenlenen Uluslararası Bar'98 Televizyon Festivali'ne "Bulutlara Yürüyüş", "Çakıltaşı" ve "Mey'in Hatırlattıkları" programları ile katıldı.04.05.1998 ; At yarışlarının yeniden TRT kanallarından yayınlanmasına olanak sağlayan anlaşma Genel Müdür Yücel Yener ile Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hazım Gözlükçü tarafından imzalandı.13.05.1998 ; Avrupa Radyo Televizyon Birliği EBU 4. Bölgesel Haber Değişim Toplantısı (ERNE) İstanbul'da yapıldı.15.05.1998 ; Lara Turizm Radyosu'nun yayın süresinde 2 saatlik bir artış gerçekleştirilerek 07.30 - 24.00 saatleri arasında kesintisiz 16 saat 30 dakikalık yayın yapılmaya başlandı.15.05.1998 ; Lara Turizm Radyosu'nda denizciler için özel hava durumu sunulmaya başlandı.23.05.1998 ; Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 24.04.1998 tarihli kararı ile resmen tanınan TRT Çocuk ve Gençlik Vakfı, 23350 sayılı Resmi Gazete'de ilan edildi.25.05.1998 ; TRT Avrasya Koordinasyon Toplantısı, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri yayın kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımı ile İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirildi.25.05.1998 ; Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Tatarca yayın yapılmaya başlandığından yayın süresi 29 saat 30 dakikaya çıktı.26.05.1998 ; "2'nci Avrasya Toplantısı" Ankara'da yapıldı.27.05.1998 ; TRT Oran Sitesi'ndeki Adnan Öztrak Salonu'nda eski genel müdürlerden Doğan Kasaroğlu'nu anma toplantısı düzenlendi.01.06.1998 ; TRT, Bulgaristan - Albena'da düzenlenen 8'inci Uluslararası Altın Anten Televizyon Müzik ve Eğlence Programları Festivali'ne "4'üncü Apendos Opera ve BaleFestivali", "Konser Salonlarından" ve "Ankara Rüzgarı" adlı programlarla katıldı.

18

13.06.1998 ; TÜRKSAT 1C uydusu Batı transponderinden ulaştırılan TRT - INT yayını içinde Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu'na Cumartesi günleri iki saat, Pazar ve Perşembe günleri birer saat olmak üzere haftada toplam 4 saat yayın imkanı verildi.06.07.1998 ; TRT Çocuk ve Gençlik Vakfı'nın internet sitesi tanıtımı TRT Oran Sitesi'ndeki Adnan Öztrak Salonu'nda gerçekleştirildi.20.07.1998 ; TRT - INT TV yayını Türksat 1C uydusunun 1 nolu transponderinden 7 nolu transponderine aktarıldı. Böylece TRT INT televizyon yayınının kalitesi biraz daha arttırıldı.26.08.1998 ; TRT Oran Sitesi'ndeki TRT Müzesi, Atatürk Fotoğrafları Sergisi ile birlikte İstanbul Harbiye'deki Askeri Müze ve Kültür Sitesi Hasan Rıza Salonu C Bölümü'nde sergilendi.14.09.1998 ; Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yönelik 7 saatlik Türkçe yayın kaldırılarak Kazakça, Kırgızca, Özbekçe ve Türkmence yayın yapılmaya başladı. Böylece, günlük yayın süresi 33 saat 30 dakikaya çıktı.16.09.1998 ; Yönetim Kurulu'nun 19 Haziran 1998 tarih ve 1998 / 182 kararı doğrultusunda Mc Kinsey & Company Firması ile 10 hafta sürecek bir teşhis çalışması yapılması için sözleşme imzalandı.26.09.1998 ; Diyarbakır TRT - GAP TV stüdyoları işletmeye açıldı.12.10.1998 ; ABD- Minneapolis'te düzenlenen Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Tam Yetkili Temsilciler Konferansı'na katılan Türk heyetinde 2 mühendis yer aldı.12.10.1998 ; Erzurum Radyosu tarafından "Aile Günlüğü" pogramı içerisinde Cumhuriyetin 75. yılı kutlamaları nedeniyle "Her Eve Bir Bayrak Kampanyası" başlatıldı. 16 gün süren kampanyanın sonunda toplanan bayraklar Erzurum çevresine de dağıtıldı.19.10.1998 ; Tema Vakfı tarafından düzenlenen Erozyonla Mücadele ve Meşe Tohumu Ekim Kampanyaları için "Günden Güne" programında bağış toplanmaya başlandı. Programda bağış kampanyası, 2 Aralık 1998'e kadar sürdürüldü.26.10.1998 ; TRT yapımı "Cumhuriyet" filminin galası devlet protokolünün katılmıyla gerçekleştirildi.30.10.1998 ; TRT yapımı "Cumhuriyet" filmi sinemalarda gösterime girdi.03.11.1998 ; Yahya Kemal Beyatlı, 40. ölüm yıldönümünde TRT İstanbul Televizyonu Müzik Programları Müdürlüğü tarafından Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda hazırlanan programla anıldı.10.11.1998 ; Eutelsat II F1 uydusu üzerinde bulunan TRT INT TV yayını, bu uydunun ömrünü tamamlaması nedeniyle yine aynı pozisyonda bulunan Eutelsat HotBird - 5 uydusuna aktarıldı.10.11.1998 ; TRT, Fransa- Grenoble'da yapılan 13. Uluslararası Doğa ve Çevre Festivali'ne "Bulutlara Yürüyüş", "Akdeniz'de Solan Güneş" ve "Bu Toprağın Sesi Yaşayan Türkiye" adlı programlarla katıldı.10.11.1998 ; TRT Çocuk ve Gençlik Vakfı, Atatürk'ün öldüğü tarihten sonra sadece 46 adet basılan (10 Kasım 1938 - 22 Kasım 1938) ve ilk defa gün ışığına çıkarılan Ulus Gazetesi'nin tıpkı basımını yaptırarak dağıtımını gerçekleştirdi.14.11.1998 ; TRT Almanya - Berlin Temsilciliği açıldı.25.11.1998 ; Radyo - televizyon yayınlarında Türk dilinin kullanımı konulu "Geçici Danışma Kurulu" Ankara'da toplandı.10.12.1998 ; Televizyonun yayına başlamasının 30. yılı Arı Stüdyosu'nda yapılan canlı yayınla kutlandı.15.12.1998 ; Mc Kinsey & Company firması tarafından 25 Kasım 1998 tarihinde hazırlanan raporda öngörülen "Başarılı Bir Gelecek İçin Değişim Programı Tasarımı" Yönetim Kurulu'nun 1998 / 358 sayılı kararı ile kabul edildi.05.01.1999 ; TRT_SAYTEK (Sayısal Yayın Teknoloji Merkezi) kuruldu.16.02.1999 ; "THM - TSM Özel Danışma Kurulu" toplantısı İstanbul Radyosu Mes'ud Cemil Stüdyosu'nda gerçekleştirildi.01.03.1999 ; İşitme Engelliler Bülteni, TRT - 2'de her gün saat 19.30'da yayınlanmaya başlandı.03.03.1999 ; Yönetim Kurulu'nun 1999 / 44 sayılı kararı ile TRT - INT, Türkiye'nin Sesi Radyosu (TSR) ve TRT - FM yayınlarının Avustralya'ya ulaştırılması kabul edildi.16.03.1999 ; "Yeniden Yapılanma" programının gerçekleştirilebilmesi için Değişim Ofisi kuruldu.

19

05.04.1999 ; TRT Çocuk ve Gençlik Vakfı'nın TCDD desteğiyle gerçekleştirdiği "Cumhuriyet Treni" projesi hayata geçti. "Cumhuriyet Treni" Edirne'den yola çıktı. 27 Aralık 1999'a kadar 11156 km yol kateden Cumhuriyet Treni, 35 il 118 ilçeyi ziyaret ederek 7'den 70'e 3 milyon kişiyle buluştu.13.04.1999 ; "Günden Güne" programında 16 Nisan 1999 tarihine kadar sürecek "Kosova'ya Yardım Kampanyası" başlatıldı.18.04.1999 ; Mahalli İdareler ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde seçim özel programı gerçekleştirildi.19.04.1999 ; ABD Telekomünikasyon Eğitim Enstitüsü tarafından düzenlenen "Yayıncılık Teknolojisinin Prensipleri" kursuna katılım Amerika'nın Sesi Radyosu'nun sağladığı bursla gerçekleştirildi.20.04.1999 ; Arnavutluk Televizyon Kurumu'na (RTVSH), Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla fotokopi makinası ve üç adet Betacam SP program bandı gönderildi.01.05.1999 ; TRT'nin kuruluşunun 35. yıldönümü nedeniyle her yıl verilmek üzere TRT Ödülleri belirlendi. Bunlar, Adnan Öztrak, Doğan Kasaroğlu ve Mesut Cemil adına verilen ödüller ile Yurt Dışı Radyo ve Yurt Dışı Televizyon Başarı Ödülleri. 01.05.1999 ; TRT internet sitesi www.trt.net.tr adresi ile yayına başladı. TRT internet sitesi, trt.net.tr yayına başladı.14.05.1999 ; TRT'nin 35. yıldönümü kapsamında canlı yayınlanan konser programında Kuruma 30 yıl hizmet etmiş personele altın rozet verildi.14.05.1999 ; TRT'nin 35. yılı Arı Stüdyosu'ndan yapılan canlı yayınla kutlandı.19.05.1999 ; Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 80. yıldönümü nedeniyle genç bestecilerin TRT Gençlik Koroları için hazırladığı 4 sesli acapella eserlerin seslendirildiği program yayınlandı.24.05.1999 ; TRT Haber Merkezi, son teknoloji ürünleriyle donatılmış TRT Sitesi içindeki yeni binasına taşındı. 27.05.1999 ; "Radyo Çocuk Programları Danışma ve Değerlendirme Toplantısı" Ankara Radyosu'nda yapıldı.05.06.1999 ; Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen "Golden Rooster Çocuk Koroları Festivali"ne TRT İstanbul Çocuk Korosu katıldı.10.06.1999 ; TRT'nin ilk genel müdürü Adnan Öztrak, TRT Oran Sitesi'nde kendi adı verilen salonda düzenlenen törenle anıldı.17.06.1999 ; İmzalanan Lisans Sözleşmesi'ne göre TRT - INT yayınları, Gagavuz Televizyonu tarafından yerel şebekeden iletilmeye başlandı.03.07.1999 ; Portekiz'in Figueira da Foz kentinde düzenlenen 21. Küçük Şarkıcılar Uluslararası Galası'na TRT Ankara Çocuk Korosu öğrencilerinden Ezgi Karadere ile koro öğretmeni Fulya Gedikli katıldı.03.07.1999 ; Çetin Işıközlü tarafından bestelenen "Ağrı Dağı Operası", Doğu Beyazıt İshakpaşa Sarayı'nda senfoni orkestraları tarafından seslendirildi. Dinleti, TRT-1, TRT-INT ve TRT- AVRASYA kanallarından naklen yayınlandı.06.07.1999 ; Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Önerisi 4397 sayı ile kanunlaştı ve 23751 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.08.07.1999 ; Yönetim Kurulu'nun 1999/ 164 sayılı kararı gereğince yeniden yapılanma programının gerçekleştirilebilmesi için Değişim Ofisi'nin Mc Kinsey & Company firması ile 4 ay süren bir çalışma yapması uygun görüldü.10.07.1999 ; Vericilerin, TC Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden TRT'ye devredilmesini öngören ve 6 Temmuz 1999'da kabul edilen 4397 sayılı kanun 23751 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.15.07.1999 ; Kurum içi özel mekanlara eski genel müdürlerin adlarının verilmesi kararlaştırıldı.15.07.1999 ; TRT-FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu yayınları Avustralya'dan da dinlenmeye başladı.22.07.1999 ; TRT, 14'üncü Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 70 kişilik ekip ve 24 kamera ile 40 ülkeye canlı yayınladı.

20

25.07.1999 ; TRT - INT yayınları artık Avustralya kıtası ve Yeni Zelanda'dan izlenebiliyor.29.07.1999 ; TRT - INT TV yayını ile bu yayının alt taşıyıcılarından iletilen Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun 24 saatlik Türkçe yayını ve Radyo - 2 (TRT - FM) yayınları Thaicom - 3 uydusundan Avustralya'ya ulaştırılıyor. Avustralya üzerinde bulunan Optus - B3 doğrudan yayın uydusundan ise yayınlanıyor.17.08.1999 ; Marmara Depremi'nin ardından Deprem Özel Haber programı TRT 1, TRT INT, TRT GAP ve TRT AVRASYA kanallarından yayınlandı.24.08.1999 ; 17 Ağustos Depremi'nden sonra TRT Çocuk ve Gençlik Vakfı ile TCDD'nin başlattığı yardım kampanyasında toplanan yardım malzemesi, Ankara Garı'ndan yola çıktı.04.09.1999 ; Özbekistan Taşkent'te düzenlenen "Silkroad TV Bazaar" Uluslararası TV Programları Pazarı'ndaki TRT standı büyük ilgi gördü. Ancak bölge ülkelerdeki kuruluşların içinde bulundukları ekonomik ve teknik koşullardan dolayı program satışını gerçekleşmedi. Talepler, program yardımı yönündeydi.20.09.1999 ; TRT Türkmenistan - Aşkabat Temsilciliği açıldı.10.10.1999 ; Bulgaristan Devlet Televizyonu tarafından Plovdiv'de 24'üncü Altın Sandık Uluslarası Televizyon Festivali düzenlendi.14.10.1999 ; TRT Çocuk ve Gençlik Vafkı, Alman Kinder Haben Rechte Derneği ile İzmit'in Yuvacık ilçesinde 500 öğrencinin eğitim görebileceği kendinden ısıtma sistemli 800 metrekarelik çadır okul projesini gerçekleştirdi. "Çadır Okul" İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredildi.16.10.1999 ; Berlin ve Postdam'da gerçekleştirilen 1999 Prix Europa Radyo ve TV Programları Festivali'nde yönetmenliğini İ. Taha Feyizli'nin yaptığı "Eskici - Orada Dans Vardı" adlı program ön elemeyi kazandı.01.11.1999 ; Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev'e Atatürk Barış Ödülü verilmesi naklen yayınlandı.06.11.1999 ; EBU Gençlik Programları Çalışma Grubu Toplantısı İstanbul'da yapıldı.09.11.1999 ; TRT Çocuk ve Gençlik Vakfı'nın hazırladığı "Dostluk Treni" Yunanistan'a hareket etti. 10.11.1999 ; Atatürk'ün ölümünün 61. yılı nedeniyle 10 Kasım 1999 günü Atatürkçü Düşünce Dernekleri tarafından düzenlenen "Atatürk'le 2000'e Çiçeklerle Elele Yürüyüşü" güzergah boyunca ve Anıtkabir'den kurulan bağlantılarla TRT - 1, TRT - INT, TRT - AVRASYA kanallarından naklen yayınlandı.11.11.1999 ; İstanbul İletişim Fuarı'nda, TRT Müzesi'nde yer alan materyaller sergilendi.12.11.1999 ; Düzce depremi nedeniyle 3 gün aralıksız yayın yapıldı. 31 Aralık 1999'a kadar deprem bölgesinden her gün 1 canlı saatlik canlı yayın TRT-2'den izleyiciye ulaştırıldı.17.11.1999 ; AGİT Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirilen Lirik Tarih Gösterisi TRT 2'den yayınlandı.18.11.1999 ; İstanbul'da gerçekleştirilen AGİT Zirvesi Açılış Töreni, İmza ve Kapanış Törenleri ile Ortak Basın Toplantısı TRT-1, TRT- INT ve TRT - AVRASYA'dan yayınlandı.18.12.1999 ; TRT Çocuk ve Gençlik Vakfı, Kültür Bakanlığı'ndan sağlanan 33 yerli çizgi filmin yer aldığı "Çizgi Film Gösterisi" düzenledi.04.01.2000 ; Adana Haber Merkezi Binası açıldı.19.01.2000 ; Osmanlı'nın 700. kuruluş yıldönümü çerçevesinde Bratislava'da gerçekleştirilen "Mehter'den Alla Turca'ya" adlı müzik gösterisinin bant kaydı yapıldı.31.01.2000 ; Trabzon Bölge Radyosu, bilgisayar destekli yayına geçti.31.01.2000 ; Televizyonun yayına başlamasının 32. yıldönümü nedeniyle tüm gün özel yayın akışı uygulanarak tarihsel süreç gözler önüne serildi. 12.02.2000 ; Uluslararası Okçuluk Federasyonu (FITA) ile Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen "TRT Cup 2000 Salon Okçuluk Yarışması" yapıldı.18.02.2000 ; Eurovisin Şarkı Yarışması Türkiye finali gerçekleştirildi.24.02.2000 ; TRT Çocuk ve Gençlik Vakfı'nın 2. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle İstanbul Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Fahir Atakoğlu 2000 Konseri" banttan yayınlandı.21.03.2000 ; Nevruz kutlamaları Taşkent'ten naklen yayınlandı.

21

28.03.2000 ; EBU Spor Çalışma Grubu Toplantısı İstanbul'da yapıldı.05.04.2000 ; Polonya'nın Wizna kentinde düzenlenen "1. Uluslararası Doğa Filmleri Festivali"nde yapımcılığını Fatih Orbay'ın yaptığı "Türkiye'nin Kuşları" adlı yapım finale kaldı.16.04.2000 ; Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin 22'ncisi 36 ülke çocuklarının katılımıyla İzmir - Efes'te yapıldı.21.04.2000 ; "Haydi Türkiye Mehmetçikle Elele" kampanyasından sağlanan kaynakla inşaası ve tıbbi tefrişi tamamlanan TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nin Açılış Töreni TRT - 1, TRT - INT ve TRT - AVRASYA kanallarından; Ulusal Savunma Sanayi ürünü Kara Silah Sistemleri'nin Tanıtımı töreni ise, TRT - GAP kanalından naklen yayınlandı.23.04.2000 ; Türkiye'nin ilk gezici müzesi olan Cumhuriyet Treni, uzun yolculuğunun ardından fotoğraf ve hediyelerle yeniden düzenlenerek TCDD Açık Hava Müzesi'nde hizmete açıldı.25.04.2000 ; Çanakkale Kara Zaferi'nin 85. Yıldönümü ve Anzak Günü nedeniyle ilgili ülkelerin devlet erkanı ve yaklaşık 10 bin Avustralyalı'nın katılımıyla Çanakkale Büyük Abide ve Anzak Koyu'nda düzenlenen törenler Avusturalya'dan da izlenebilecek şekilde naklen yayınlandı.26.04.2000 ; EBU Teletekst ve Veri Yayıncılığı Grup Toplantısı Antalya'da yapıldı.01.05.2000 ; TRT'nin kuruluşunun 36. yıldönümü çerçevesinde TRT Ödülü Yarışması düzenlendi. Kazananlara ödülleri, TRT'ye 30 yıl hizmet etmiş personelin de plaketle onurlandırıldığı özel konserde verildi.05.05.2000 ; Nida Tüfekçi'nin adı İstanbul Radyosu'nun müzik yayınlarına ayrılmış B Stüdyosu'na verildi.05.05.2000 ; Radyo yayıncılığının 73. yıldönümü İstanbul Radyosu Mesut Cemil Stüdyosu'nda düzenlenen bir konserle kutlandı.08.05.2000 ; Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) üyesi 121 ülkeden 1342 delegenin katılımı ile İstanbul'da düzenlenen ITU WRC - 2000 Dünya Radyo Komünikasyon Konferansı'na TRT'den dönüşümlü olarak 16 kişi katıldı.08.05.2000 ; 1927 yılında ilk radyo yayınının başladığı Sirkeci'deki Büyük Postane binasının ön cephesine "İstanbul Radyosu İlk Yayınına Bu Binada Başladı. 1927 - 1936" yazısı bulunan plaket çakıldı. Beyoğlu Postanesi'nin ön cephesine ise hayattaki en eski İstanbul Radyosu spikeri Selahattin Küçük tarafından "İstanbul Radyosu 1993 - 1994 Yıllarında Bu Binada Yayın Yaptı" yazısı bulunan plaket çakıldı.09.05.2000 ; Galatasaray'daki Yapı Kredi Kültür Merkezi Vedat Nedim Tör Müzesi'nde "Radyo Günleri / İstanbul Radyosu - Anılar, Yaşantılar" sergisi açıldı.09.05.2000 ; Yönetim Kurulu, 2000 / 144 sayılı kararı ile kurum kimliğinin yeniden oluşturulması ve kamuoyuna tanıtılmasını sağlayacak stratejik çalışma, tasarım ve üretim aşamalarının Pittard - Sullivan firması ile gerçekleştirilmesini uygun buldu.10.05.2000 ; Balkan Ülkeleri Kamu Yayıncıları 3'üncü Konferansı, Antalya'da gerçekleştirildi.11.05.2000 ; 3. Balkan Ülkeleri Kamu Yayıncıları Toplantısı gerçekleştirildi.13.05.2000 ; İsveç'te yapılan 45. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Pınar Ayhan ve Grup SOS "Yorgunum Anla" adlı eserleriyle 10. oldu.14.05.2000 ; Almanya Berlin Bürosu tv stüdyosu ve naklen yayın aracı hizmete girdi.21.05.2000 ; Mc Kinsey & Company firması tarafından hazırlanan "Yeni Organizasyonel Yapı ve Süreçler" adlı nihai çalışmanın amacına uygun olarak hayata geçirilebilmes için hazırlanan "Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu'nun Teşkilatlanmasına İlişkin Usul Hakkında Yönetmelik" Yönetim Kurulu'nun 2000 / 165 sayılı kararı ile kabul edildi.23.05.2000 ; EBU / P / FTA Grup Toplantısı Ankara'da yapıldı.24.05.2000 ; Ankara Radyosu ile Hacettepe Üniversitesi "Kültür - Sanat Şenliği"ni gerçekleştirdi.28.05.2000 ; TÜRKSAV'ın Türkiye Dünyasına Hizmet Ödülü, "Yörelerimiz Türkülerimiz" programına verildi.05.06.2000 ; Hollanda - Amsterdam'da gerçekleştirilen Uluslararası Besteciler Rostrumu'nda "Aydaki Ayak İzleri" ve "Sforzati" eserleri gösterildi.

22

07.06.2000 ; Kablo şebekeleri veya çanak antenler aracılığı ile Ümit Burnu'ndan Bering Boğazı'na kadar dünyanın hemen her yerinden izlenebilen TRT - INT, artık ABD'nin tamamı ve Kanada'da izlenebiliyor.22.06.2000 ; TRT Sitesi'ndeki Ankara Televizyonu Devamlılık Stüdyoları hizmete girdi.20.08.2000 ; Deprem felaketine uğrayanlara yardım amacıyla başlatılan kampanyanın sürdürüldüğü "Gün Bugündür" yayını, Deprem Özel Yayını ile ortak yürütülmeye başlandı.31.01.2001 ; TRT'nin TV kanalları yeni kimlikleri ve logoları ile yayına geçti.02.06.2001 ; TRT'nin 3'üncü yurt dışı bürosu Azerbaycan - Bakü'de açıldı.16.06.2001 ; TRT'nin 4'üncü yurt dışı bürosu Mısır - Kahire'de açıldı.10.08.2001 ; Görev süresi sona eren Yücel Yener, yeniden Genel Müdür seçildi.31.01.2002 ; TRT İstanbul Tepebaşı Stüdyoları törenle işletmeye açıldı.01.06.2002 ; TRT, Güney Kore ve Japonya'nın Seul ve Tokyo'da ortaklaşa düzenlediği, Türk Milli Futbol Takımı'nın da dünya 3'üncüsü olduğu Dünya Futbol Şampiyonası'nı, ev sahibi ülkelerin yaptığı çekimleri doğrudan yayınlamanın yanı sıra, kendi çekimlerini de canlı olarak naklen yayına dahil ederek izleyiciye ulaştırdı. Kısa adı EBU/UER olan Avrupa Yayın Birliği, tarihinde ilk kez şampiyonanın yayın haklarını satın alamadı.25.06.2002 ; TRT'nin 5'inci yurt dışı bürosu Belçika, Brüksel'de açıldı.02.07.2002 ; TRT Turizm Radyosu, 24 saat aralıksız yayın yapmaya başladı. Antalya Lara'daki stüdyolardan dinleyicilerine ulaşan radyo, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve Yunanca yayın yapıyor. 08.08.2002 ; TRT'nin 6'ncı yurt dışı bürosu ABD, Washington'da açıldı.4.03.2003 ; Genel Müdür Yücel YENER görevinden istifa etti.24.05.2003 ; TRT, ülkemiz adına katıldığı 48. Eurosion Şarkı Yarışmasını, Sertap ERENER’in yorumladığı “Every Way that I can” şarkısıyla kazandı.03.10.2003 ; 40'ıncı ABU Genel Kurulu ve Yan Toplantıları İstanbul'da yapıldı.09.01.2004 ; TRT Genel Müdürlüğüne Şenol DEMİRÖZ atandı.20.01.2004 ; Türksat 1C uydusunun Türkiye-Avrupa kapsamalı batı ışınından, TRT-1, TRT-2, TRT3, TRT4 ve TRT-INT Tv yayınları ile tüm Radyo yayınlarımızdan oluşan TRT yapısal yayınımız başladı.01.03.2004 ; Gap Radyosu yayını yapan 200 kW’lık Diyarbakır Çınar Genlik Modülasyonlu Radyo vericisi yenilenmiştir.28.03.2004 ; Mahalli İdareler Genel Seçiminde, seçim sonuçları hızlı ve güvenli bir şekilde sayısal ortama aktarılmış, televizyon, internet ve mobil cihazlar üzerinden sonuçların metin ve grafik olarak yayınlanması sağlanmıştır.31.03.2004 ; TRT-3 ve TRT-4 TV yayınlarımız ile alt seslerindeki Radyo-3, Radyo-4, Turizm Radyosu ve Radyo-GAP radyo yayınlarının Türksat 1C uydusundaki analog yayınlar sona erdi.12.05.2004 ; 49. Eurovision şarkı yarışması, İstanbul’da ülkemiz ve kurumumuz evsahipliğinde ilk defa iki aşamalı olarak gerçekleştirilerek, 36 ülkeye canlı yayın iletimi sağlanmıştır.04.07.2004 ; TRT - Bahreyn adyo Televizyon Kurumu (BRTC) ile İkili İşbirliği Protokolü Ankara'da imzalandı.03.11.2004 ; TRT web sitesi (trt.net.tr) yeni tasarımı ve iyileştirilmiş altyapısı ile yenilenmiş olarak hizmete girmiştir. Bu kapsamda içeriği zenginleştirilmiş, tüm tarayıcılarla izlenebilen, dolaşımı kolay,hızlı ve anlaşılır, televizyon, radyo, prime-time programlarının tanıtımına yer verilmiş, izleyicilerin progtamlara ait tanıtım ve kimlik bilgilerine ulaşabildikleri arayüzler geliştirilmiştir.25.11.2004 ; TRT - Azerbaycan Devlet Televizyon ve Radyo Verilişleri Şirketi ile İkili İşbirliği Protokolü Bakü'de imzalandı.14.12.2004 ; TRT-TURK TV ve TSR- Türkçe Radyo yayınımız, Türksat 1C uydusunun Türkiye-Orta Asya kapsamalı doğu ışınından digital olarak yayınlanmaya başlamıştır.20.12.2004 ; Dikmen-Çaldağı verici istasyonumuzdan 5 kW’lık verici ile DVB-T(Sayısal Televizyon) yayını gerçekleştirilmiştir.31.12.2004 ; TRT-2 TV yayınımız ile alt sesindeki Radyo-2(TRT-FM) yayınının Türksat 1C uydusundaki analog yayını sona ermiştir.

23

31.01.2005 ; TRT-TÜRK TV yayınımız ile alt sesindeki TSR-Türkçe ve TSR Yabancı Dil radyo yayınlarının Türksat 1C uydusundaki analog yayını sona erdi.28.02.2005 ; TRT-INT TV yayınımız ile alt sesindeki Radyo-2(TRT-FM), TSR-Türkçe ve TSR Yabancı Dil Radyo yayınlarının Hotbird uydusundaki analog yayını sona erdi.31.03.2005 ; TRT-INT TV yayınımız, Avrupa kapsamalı Astra 1E uydusundan digital olarak yayınlanmaya başladı.26.05.2005 ; TRT - RTÜK İkame Program Teminine İlişkin Protokol İmzalandı.10.06.2005 ; TRT-INT yayınımız ile alt sesindeki Radyo-2(TRT-FM), TSR-Türkçe ve TSR Yabancı Dil Radyo yayınlarının Eutelsat Scat uydusundaki digital yayını sona erdi.15.06.2005 ; TRT - ERT Hellenic Yayın Kurumu ile Mutabakat Zaptı imzalandı.20.06.2005 ; TRT-INT yayınımız ile alt sesindeki Radyo-2(TRT-FM), TSR-Türkçe ve TSR Yabancı Dil Radyo yayınlarının Intelsat 907 uydusundaki digital yayını sona erdi.24.06.2005 ; TRT'nin 7'nci yurt dışı bürosu Özbekistan - Taşkent'te açıldı.10.08.2005 ; Uluslararası İzmir Universiade Olimpiyat Oyunları yurtiçi ve Yut dışı yayın iletimleri başarı ile gerçekleştirilmiştir.01.11.2005 ; TRT - (ABU) Asya-Pasifik Yayın Birliği, Asıavısıon Sözleşmesi imzalandı.

2. TRT’NİN MİSYONU

TRT, yüklendiği sorumlu habercilik misyonu gereği, Türkiye'nin her noktasında, sizinle birlikte. Edirne'den Kars'a, yurtta yaşanan tüm gelişmeler, Yurttan Haberler ile evinize geliyor.

Yurttan Haberler, TRT INT aracılığıyla da yurt dışında yaşayan gurbetçilerimize, köylerinden, memleketlerinden haberler sunuyor. Onların sıla özlemini gidermeye çalışıyor.

3. YÖNETİM ŞEKLİ

24

TRT İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TV Müdürlüğü İdari İşleri Müdürlüğü

Haber Müdürlüğü

Radyo Müdürlüğü

Program Müdürlüğü

Teknik Müdürlüğü

İşletme Müdürlüğü Ölçü Bakım Müd.

Yayın montaj Röportaj Yayın Ses Alma

15.08.2006

16.08.2006

PUE 115 çekmecesinde bulunan güç kaynaklarından PEN201 ve PEN203 kartlarının üzerlerindeki elemanların bozuk olanlarını , IRF 450 transistör ve 33 μF çıkartarak yerlerine yenisini taktım. Çalıştırarak sağlam olduklarını tespit ettim.

UHF cihazlarda PEN203 VHF cihazlarda PEN201 kullanılmaktadır.

Her iki kaynakta çalışma prensipleri olarak birbirinin aynısıdır.

PEN201 ‘ de +24 / +25.5 V için akım 1.1 APEN203 ‘ de +24 / +25.5 V akım 3 A

Her iki tip güç kaynağı da anahtarlamalı modda çalışmakta dır.Bu modda çalışmanın özellinden dolayı kaynak çıkışındaki DC voltajları oldukça kararlı olup , giriş voltajı ile yük değişmelerinden pek etkilenmezler . Kaynak girişine , giriş voltaj tolerans değerinden fazla voltaj gelirse 9 nsn de çıkışı keser.

25

17.08.2006

Çıkış kanal filtresinin UHF bandında kullanılan PZK 658 , VHF bandında kullanılanı PZK 655 dır. Cihazda oluşacak intermödülasyon ürünlerinin komşu kanallarını etkilememesi için UHF bandında 4 , VHF bandında ise 2 frekansta bastırma yapılmaktadır.

Ayarları : Filtre ayar düzeyi kurulur.A ) Kuplör ayar elemanları orta kuplör durumuna ayarlanır. VHF de K6 ve K7 ile UHF de K6 ,

K7, K8 ve K9 ile ayarlama yapılmaz.B ) Frekans ayarına A1 ile Başlanır.A2 , A3 , A4 ile devam edilir.C ) İstenilen kanala göre kaba ayar K1 ile K5 elemanları ile yapılır. Böylelikle A ve K ile bant

düzeltilir.Ç ) Geçiş kanalı dışındaki bastırmalar frekansı;

VHF bandında A5 ve A6UHF bandında A5 , A6 ve A7 ile yapılır.

D )Bu bastırmaların derinlikleri ;

VHF bandında K6 ve K7UHF Bandında K6 , K7 ve K8 ile maksimum olacak şekilde ayarlanır.

26

22-23-24.08.2006

Aktarıcını bozuk olan katlarının tamiri yapılmasından sonra yerlerine takıldı.

Aktarıcıya suni yük ( anten ) takarak wattmetrede çıkışın 10 W olduğunu tespit ettim.Bu aktarıcı alıcıdan 55. kanalı alarak 33. kanaldan yayın yapıyor.

27

01.09.2006

DC Power Supply OSN 531 ( güç kaynağı ) fanı arızalandığından yerine aynı tip aynı değerlikli

yeni bir fan monta edildi.Ayrıca güç kaynağın transformatörü yanmış , bazı elektronik elemanlarıda bu nedenle bozulmuştu.

İlk önce transformatörü değiştirildi.Ardından devresine bakılaraktan transistör , bazı direnç ve kondansatörle değiştirilerek normal çıkış elde edilmesi sağlandı.Böylelikle yerlerine monta edilerek normal düzeyde çalışması sağlandı.

28

06.09.2006

Aktarıcı cihazlarında kullanılan giriş kanal filtrenin ayarını yaptım.UHF için PZK652 , VHF için de PZK651 kullanılır. Filtrenin ayar adımları şöyledir :

1 ) K1 den K5 e kadar olan kuplaj elemanları orta kuplaj konumuna alanır.2 ) Frekans ayarına A1 ile başlanır. A2 , A3 ve A4 ile devam edilir.3 ) İstenilen kanala göre kaba ayar K1 den K5 e kadar olan elemanlar ile yapılır. Sonra A ve K

elemanları ile bant düzeltilir. Yansıma tepesi 4 tepe olacak şekilde ayarlanır.4 ) Ölçülen değerler , filtrenin tolerans sınırları içerisinde kalıncaya kadar ayarlar tekrarlanır.

29

18.09.2006

Karaburun TV – FM verici istasyonundan gelen 50 W güç kuvvetlendiricinin soğutucu sisteminde bulunan TYP 4650 Z soğutucu sistemin arızalı olduğu için 50 W güç yükselteçte bulunan gövdesini çıkarıp daha sonra soğutma görevi yapan iki soğutucular çıkarılıp aynı özellikli yeni iki TYP 4650 Z 50 Hz 115 mA 19 W , 60 Hz 105 mA 18 W soğutucular gövdeye takıldı. O gövdeyi 50 W güç yükselteçten çıkarıldığı yere monta edildi. Böylelikle çalışması kontrol edildi. Normal bir şekilde çalıştığı görülmüş oldu.

30

22.09.2006

Karatepe TV – FM verici istasyonundan gelen 50 W güç kuvvetlendiricisinde bulunan kasalar hasarlı olduğunu ve ayrıca soğutucu sisteminde bulunan soğutucular yenilenecektir. İlk baş bulunduğu yerlerden söküldü ve önce kasalarda bulunan hasar tamir edildi . Arkasından soğutucular TYP 4650 Z soğutucu yerine aynı tip yeni soğutucular takıldı bunların değerinde TYP 4650 Z 50 Hz 115 mA 19 W, 60 Hz 105 mA 18 W yerlerine takıldı. Önce soğutucular 50 W güç kuvvetlendiriciye monta edildi . Arkasından kasalar monta edildi.

Kasalarda elektronik devreler bulunmaktadır . Bu devrelerde çoğunlukla transistör ve kondansatörler arızalanır.Bu elektronik devreler frekansı kuvvetlendirmek için kullanılır.

Diğer günler atölyede bulunan teknisyenler arızalı TV verici ve aktarıcı istasyonlara gitmişlerdir.

31

4. TELEVİZYON DİZGESİ GENEL BİLGİLER

En genel anlamda,resim ve sesi elektrik imleri aracılığı ile bir noktadan başka bir noktaya ulaştıran dizgeye televizyon dizgesi adı verilebilir.Resim ve ses bilgisini iletme işlemi üç bölüme ayrılabilir:a) Stüdyo bölümü;resim ve ses bilgisini elektrik imine dönüştürür.b) Vericiler bölümü;stüdyodan alınan TV imi yüksek sıklıktaki bir taşıyıcıya bindirilir,güçlendirilir ve anten aracılığıyla yayılır.c) TV alıcıları ; anteni ile aldığı yayını elektrik bilgisinden resim ve ses bilgisine çevirerek izlenmesini sağlar.

Stüdyoda görüntüden ve sesten elde edilen imler resim imi ve ses iminden oluşur.Resim imi,resim bilgisi ile eş zamanlama vuruşlarından oluşur. Eş zamanlama vuruşlarının görevi TV alıcısında elde edilen resim ile stüdyodan gönderilen resmi eşzamanlı bir duruma getirmektir.Türkiye'de uygulanan standartlarda resim imi genliği 1 V ses imi düzeyi ise 0 dBm dir.Resim imi şekil 1' de görüldüğü gibi 0,3 V eş zamanlama ve 0,7 V resim bilgisinden oluşur.Bu gerilim 75 ohm giriş empedansına uygulanır.Resim bilgisinin kapsadığı sıklık alanı 0-5 MHz arasıdır.Ses imi ise, yaklaşık olarak,kulağın duyma sınırları ile sınırlıdır;20 Hz' den başlar,15 yada 20 KHz' e kadar ulaşır.

Televizyon alıcılarında gözü rahatsız etmeyecek bir görüntü için giriş düzeyi en az 300 mV 400 mV olarak belirlenmiştir.Alıcıların duyarlı olduğu sıklık alanı Çok Yüksek Sıklık,ÇYS (VHF)ve Ultra Yüksek Sıklık,UYS (ÜHF) alanları içinden seçilmiştir.Bu arada sıklık spektrumunu incelemekte yarar :

3 KHz 30 KHz arası Çok Alçak Sıklık,ÇAS (VLF)30 KHz 300 KHz arası Alçak Sıklık,A1S (LF)300 KHz 3 MHz arası Orta Sıklık,OS (MF)3 MHz 30 MHz arası Yüksek Sıklık,YS (HF)30 MHz 300 MHz arası Çok Yüksek Sıklık,ÇYS (VHF)300 MHz 3 GHz arası Ultra Yüksek Sıklık, UYS (UHF)3 GHz 30 GHz arası Süper Yüksek Sıklık, SYS (SHF)30 GHz 300 GHz arası Aşırı Yüksek Sıklık, AYS (FHF)

32

Şekil.1: Resim imi

Şekil.2 : Çift yan bantlı genlik bindirmeli resim taşıyıcı.

Yukarıdaki sıklık alanı içinde kalan dalgalara "radyo dalgaları" denir.Bu dalgaların sıklığı için Radyo Sıklık (RS)adı genel bir ad olarak verilmiştir.RS dalgalarını ışık,X ışınları, gama ışınları ve kozmik ışınlar izler.

Televizyon yayınının iletilmesi için ÇYS v e UYS alanları içinde bantlar oluşturulmuştur.Çok Yüksek Sıklık (ÇYS)bölgesinde üç bant vardır.Bu üç banttan 'birinci ve üçüncü bantlar televizyon yayınlarına,ikinci bant (88 108 Mhz) sıklık bindirmeli (FM)radyo yayınlarına ayrılmıştır. TV bantları 7 MHz genişlikte kanallara ayrılırlar:

l.BANT1.kanal (kullanılmıyor)

33

2.kanal 47 54 MHz3.kanal 54 61 MHz4.kanal 61 68 MHz

3.BANT 5 174 181 Mhz 6 181 188 Mhz 7 188 195 Mhz 8 195 202 Mhz 9 202 209 Mhz10 209 216 Mhz11 216 223 Mhz12 223 230 Mhz

Şekil.3: Artık yan bantlı genlik bindirmeli resim taşıyıcısı

Ultra Yüksek Sıklık (UYS)bölgesi ise 4.ve 5. bantları içine alır.Bu bölge 8 MHz genişlikte kanallara ayrılmıştır.En düşük sıklıklı 21.kanal 470 478 MHz ,en yüksek sıklıklı 60.kanal ise 782 790 MHz olmak üzere 40 tane kanal vardır.Son zamanlarda daha yüksek sıklıklı kanallar da kullanılmaktadır.

Taşıyıcı dalga sıklıkları niçin bu kadar yüksek seçilmiştir? Resim bilgisi bilindiği gibi 5 MHz 1 lik bir bant içinde iletilirse bir görüntü meydana getirir.5 MHz geniş bir banttır.Taşıyıcı dalganın sıklığının bu 5 MHz genişliğindeki bilgiyi taşıyabilmesi için 5 MHz 'in en az 10 15 katı olan bir değerde olması doğaldır.

TV verici aygıtları girişine gelen resim ve ses imleri,taşıyıcılara bindirilerek ve gücü arttırılarak anten aracılığı ile elektromanyetik dalgalar şeklinde havada yayılır.Resim bilgisi taşıyıcı dalgaya genlik bindirme ( amplitude modulation )yöntemi kullanılarak bindirilir. Fakat çift yan bant olarak kullanılması, Şekil 2'de görüldüğü gibi,bant genişliğinin sınırlı olması açısından kullanışsızdır.Bunun için artık yan bant

34

Şekil.4 : 0-1.25 MHz aralığındaki resim bilgisi imi 1.25-5 MHz arasındaki resim bilgisinin iki katı genliktedir

( vestigal sidetand ) yöntemi uygulanır (şekil 3).0 1,25 MHz'e kadar olan resim bilgisi şekil 4'de görüldüğü gibi 1,25 MHz' den 5 MHz' e kadar olan bilgilerden iki kat genlikte iletilmekte ve elde edilmektedir.iletilmesi açısından bu doğrudur fakat resim bilgisini taşıyıcıdan çözerken özel bir çözücü (demodulator ) kullanılmalıdır.Bu çözücülere Nyquist çözücüsü denir,bugün kullanılan tüm alıcıların çözücüleri şekil 5'te görülen Nyquist çözücüsüdür.

Şekil.5 : Nyquist çözümleyici

( a )

35

( b)

a.Taşıyıcıya bindirilmiş resim bilgisi. b.Nyquist çözücüsü. c.Çözülmüş resim bilgisi.

Şekil.6 : Resim ve ses taşıyıcılarının iletilen bant içindeki yerleri

36

Şekil.7 : 5. Kanalda taşıyıcı sıklıkları ve kanal başlama ve bitim noktaları.

Ses bilgisi,taşıyıcıya sıklık bindirme (frequency modulation)yöntemi kullanılarak bindirilir.Ses bilgisi için bant genişliği sorunu yoktur. Taşıyıcı sıklık sapması 50 KHz yada 75 KHz'dir.şekil 7'de gösterildiği gibi resim taşıyıcısı ve ses taşıyıcısı arasında 5,5 MHz ' lik bir bant genişliği vardır.

5.kanaldan yayın yapan bir vericide taşıyıcıların yerleri ve 174 181 MHz arasında yerleşme Şekil 8 ' de gösterilmiştir.

5. TV AKTARICILARI ve KULLANILMA NEDENLERİ

TV vericileri ile yayını tüm yerleşme merkezlerine ulaştırabilirmiyiz ? Bu sorunun yanıtı teknolojik açıdan olumludur.Fakat bu şekilde bir çözüm tutumlu olmaz.Özellikle Türkiye gibi dağlık birülke için çok büyük ve gereksiz harcama yaratır. Ortaya çıkan sorun yayının en küçük yerleşme merkezlerine kadar iletilmesidir.Bu arada unutulmaması gereken en önemli noktalardan biri de,verici istasyonu ile alıcının birbirlerini görmeleri gerektiğidir.

37

Şekil.8 : Doğa koşulları nedeni ile aynı uzaklıktaki iki yerleşme merkezinden birinin yayını izleyememe durumu.

Şekil 9'da görüldüğü gibi A tepesinden bölgeye yayın yapan bir TV vericisi vardır.Büyük yerleşme merkezi,doğrudan görüş alanı içinde olduğundan,yayını izleyebilmektedir.Buna karşı,istasyona büyük yerleşme merkezi ile yaklaşık aynı uzaklıkta olan küçük yerleşme merkezi yayından yararlanamamaktadır.B tepesi bu yayını izlemeye engeldir.B tepesine verici kurmak pahalı olacağından buna başka bir çözüm yolu gerekir.Yayını iletme açısından ikinci bir aksaklık da imin zayıflamasıdır.

Şekil.9 : Uzaklık nedeni ile yayını izleyemeyen yerleşme bölgesine yayın iletilmesi.

Şekil 10'daki örnekte görüldüğü gibi A tepesinden yayın yapılmaktadır.Birinci yerleşme merkezi yayını izlemektedir.İkinci yerleşme merkezi ise doğrudan görüş alanı içinde olduğu halde,aradaki uzaklığın fazla olması nedeni ile,yayını izleyememektedir.

Bu iki örnekteki aksaklığı gidermek için bulunan çözüm ucuza elde edilebilecek bir aygıta kalıyor.Bu aygıtın ana özellikleri şunlar olmalıdır:

38

a) Zayıf olan imin düzeyini yükseltmek,b) Işına yön değiştirmek,c) Kanal değiştirmek (teknik zorunluluklar gereği olarak).

Yukarıda anlatılanları bir tanımla özetleyebiliriz:

TV vericisinin yayın alanı içinde olup,doğal engeller yada aradaki uzaklığın çok olması gibi nedenlerle yayını izleyemeyen yerleşme merkezlerine,yayını güçlendirerek , kanalını değiştirerek ve yönlendirerek aktaran aygıtlara TV aktarıcıları denir. Yukarıdaki iki örnekte B tepelerinin uygun yerlerine yerleştirilecek iki TV aktarıcısı ile yayını izleyemeyen yerleşme merkezlerine yayın ulaştırılmış olur.

6. TÜRKİYE' de KULLANILMAKTA OLAN TV AKTARICILARI

Bugün 28 yerleşme merkezi aktarıcı yayınları ile beslenmektedir.Ülkemizde kullanılan aktarıcılar, Thomson Hou8ton firmasının bir yan kuruluşu olan LGT firmasınca Fransa'da yapılmış olup,1973 -76 yılları arasında TRT teknik elemanlarınca çeşitli yerlere kurmuşlardır.1975 yılında Hirschmann (Avusturya)firması ile yapılan sözleşme ile 20 çift TV aktarıcısı satın alınmıştır.Bunlardan 5 çifti kurulmuş,diğerleri henüz yurda getirilmemiştir.Bir aktarıcı genel olarak üç ana bölümden oluşur:

1 ) Alıcı katlar:Antenden elde edilen im istenmeyen imlerden süzülür,yükseltilir ve ara sıklık bandına indirilir.

2 ) Ara sıklık katları:30 40 MHz aralığında otomatik kazanç denetimi,küme gecikme zamanı düzeltme ve istenmeyen imlerin bastırılması işlemleri yapılır.

3 ) Verici katlar:Ara sıklıktan kanal sıklığına dönüştürülen im yükseltilir ve verici antene uygulanır.

Ayrıca,verici ve alıcı antenler ya yagi pano yada köşe yansıtıcılı tiplerdir.Yagi antenlerkanal anteni,diğerleri 3.bant antenleridir. Aktarıcı,alıcı ve ara sıklık katları akü ile beslendiğinden, giriş imi olduğunda diğer besleme yolları açılarak çalışmaya başlar.Yayın kesilmesi durumunda yaklaşık 5 dakika sonra aygıt çalışmasını durdurur.

Çift aktarıcı çalışma durumunda otomatik değiştirme katı (ODK)adı verilen bir kat iki aktarıcıdan birini ana aktarıcı olarak seçer;bir arıza olduğunda yedeği ana aktarıcı yapar,arızalıyı susturur ve arıza uyarısı yapar.Aktarıcıların 10 W,50 W ve 100 W lık modelleri kullanılmaktadır.100 W lık aktarıcılarda 100 W güç sağlayan lambalı yükselteç devresi dışında tüm katlar tranzistorludur. Aktarıcılar CCIRB özelliklerine göre tasarlanmışlardır.Bu özelliklerin önemlileri şunlardır:

Resim/ses güç oranı : 5/1 (genellikle 10/1 kullanılmaya geçilmiştir )Resim bindirme : Genlik bindirme A5C eksiSes bindirme : Sıklık bindirme F3Kanal genişliği : 7 MHzResim taşıyıcısına göre ses taşıyıcısı 5,5 MHz üsttedir

39

Şekil.10 : TV aktarıcısı alıcı katları

Şekil.11 : TV aktarıcısı ara sıklık ( AS ) katları

Resim üst yan bant genişliği 5 MHzResim artık bant genişliği 0,75 MHz Bir resimdeki satır sayısı 625Resim alan tarama sıklığı 50 HzSatır tarama sıklığı:15 625 HzResim bilgisi bant genişliği 50 >f flz

Teknik özellikleri böylece belirttikten sonra aktarıcının üç ana bölümünü daha ayrıntılı inceleyelim:

a ) Alıcı katlar,şekil 11'de görüldüğü gibi,girişte istenilen kanal imini geçiren bir bant geçiren süzgeç,gürültü katsayısı küçük bir yükselteç ve bir dengeli karıştırıcı olmak üzere üç bölümden oluşur.

Ayrıca karıştırıcı için gerekli olan yerel sıklık imi kristalli bir salıngaçtan elde edilenim sıklığının 4 ile çarpılması ile elde edilir.

b ) Ara sıklık katları,değişmez kazançlı bir yükselteç, komşu kanallara ait resim ve ses taşıyıcılarını 20 dB ve 17 dB bastıran bir ara sıklık süzgeci,küme gecikme zamanı düzeltme devreleri ve otomatik kazanç denetimini 36 dB içinde gerçekleştiren bir yükselteçten oluşur( şekil 12 ).Yükselteç denetimi,yardımcı bir devre ile ya aktarıcı çıkışından yada ara sıklık çıkışından elde edilen bilgi ile yapılır.

c ) Verici katlar,bir dengeli karıştırıcı,bunu izleyen güç yükselteçlerinden ve kapan süzgecinden oluşur. Çıkış gücü için saptanan değere göre yükselteçlerin sayıları belirlenir. LGT markalı aktarıcıların verici katları şekil 13'de, Hirschmann markalı aktarıcıların verici katları şekil 14'de görülmektedir.Kapan süzgeci,etken devrelerin doğrusal olmayan niteliklerinden dolayı oluşan taşıyıcılar arası bindirme ürünlerini bastırmak için konmuştur.

Bastırma sıklıkları RT 5,5 MHz,RT 11 MHz, ST +5,5 MHz,ST +11 MHz dir.Zayıflama 20 dB ile 40 dB arasında değiştirilebilir.Ayrıca giriş kanalı çıkış kanalından 5 kanal yüksek olan aktarıcılarda çıkışta EGS koyulması,verici katların salıngaç çıkışında istenmeyen imleri bastırmak açısından uygun

40

görülmüştür.Tüm yükselteçler geniş bantlı yükselteçlerdir.Aktarıcılarda tüm devrelerin giriş ve çıkış empedansları 50 ohm' dur.

Şekil.12 : LET markalı TV aktarıcılarının verici katları

7. TÜRKİYE' de KULLANILMAKTA OLAN DÜŞÜK GÜÇLÜ TV VERİCİLERİ

Bu bölümde çıkış gücü 100 W' a kadar olan TV vericileri konusunda bilgi verilmiştir. ülkemizde 100 W çıkış güçlü LGT markalı TV vericilerinden 7 tane bulunmaktadır.Ayrıca 1 tane 10 W 1’ lık TV vericisi Zonguldak'ta çalışmaktadır.Yapı olarak yarı yarıya TV aktarıcısı ile aynıdır.TV aktarıcısındaki çıkış dengeli karıştırıcıdan itibaren tüm devreler ve katlar aynıdır.Vericinin bindirme katı resim ve ses bilgilerini ayrı ayrılır. Çıkışında resim bilgisi 38,9 MHz ' de ,ses bilgisi 33,4 MHz' de taşıyıcılara bindirilmiş durumdadır.

Bindirici katı iki ayrı bölümde incelenebilir:a) Resim katları,b) Ses katları.

41

7.1. Resim Katları :Resim bilgisi,verici girişine 0 5 MHz bant genişliği içinde eş zamanlama bilgisi de eklenmiş olarak

birleşik resim imi (BRI) şeklinde 75 ohm karakteristik empedanslı kablo ile gelir.Resim bilgisi taşıyıcıya bindirilene kadar devreler arası giriş çıkış empedansları 75 ohm 1 dur.Giriş düzeyi ise 1 Vtt dır. Resim bilgisi,resim düzeltici ve resim yükseltici devrelerinde işlemlerden geçtikten sonra resim bindiriciye iletilir .

7.1.1. Resim düzeltici devrede :

a.Doğrusallık (linearity)b.Genlik sıklık tepkesic.Giriş düzeyi ayarıd.Beyaz tepe düzeyi sınırlama (kırpma)e.Karartma düzeyinde kenetleme yapma işlemleri yapılır.

7.1.2. Resim yükselteçte :

a.Eş zamanlama vuruş genişliğini ayarlamab.Karartma düzeyinde kenetleme yaparak kararlıkılma işlemleri yapılır.

Bu iki devreye yardımcı olan vuruş üreteci ve otomatik karartma düzeyi devreleri vardır. Vuruş üreteci devresi .Bu devrede:

a.Girişteki eş zamanlama vuruşunun genliğine bakmadan,bundan elde ettiği bilgi ile,genliği değişmeyen eş zamanlama vuruşları üretir; resim yükseltecinde resim bilgisine tekrar eklenmesi için yükselteç devresine iletir.

b.Karartma düzeyi kararlılığı için kenetleme vuruşları üretir;gerekli işlem için resim yükseltecine iletir.

50 W AKTARICI

42

Şekil.13 : TV vericisi resim sıklığı ( 0-5 MHz ) devreleri.

Otomatik karartma düzeyi düzelticisinde :

a.Bindirilmiş ara sıklık iminde karartma düzeyinin kararlı kalmasını sağlar.b.Vericiye giriş olmadığından ara sıklıkta çıkış olmasını engeller.İşlemleri resim yükselticidevresinde gerçekleştirir.

Bindirici ( modulatör )devresi:

a.Yerel salıngaçtan aldığı ime resim bilgisini bindirir.b.Çıkışında 50 ohm için uyum sağlar.

Ara sıklık düzeyindeki taşıyıcıya bindirilmiş resim bilgisi 5 MHz bant genişliği olan seçici süzgeçlerden geçer.Bunlardan dolayı oluşan küme gecikme zamanındaki bozulmayı sayıları 7 8 arasında bulunan küme gecikme zamanı düzeltici devreler düzeltir.Bazı devreler arasında empedans uyumunu sağlayan tampon yükselteçler de kullanılmıştır. Zayıflatması 2 -12 dB arasında değilken çıkıştan denetimli bir devre,resim gücünün girişteki değişikliğe karşın çıkışta değişmeden kalmasınısağlar. Şekil 16'da görüldüğü gibi resim bilgisi ses bilgisi ile birleşmek için bağlaç (coupler) verilir.

43

7.2 Ses Katları :Ses bilgisi girişi 15 KHz bant içinde 0 dBm düzeyinde dengeli 600 ohm giriş empedanslı girişe

uygulanır.%100 bindirme 50 KHz sapmaya karşılıktır.

Şekil . 14 Ses bilgisi üzerinde yapılan işlemler

7.2.1. Ses yükselteci : Bu devrede yükseltme işlemi yapılır,istenirse 50 saniyelik ön vurgulama (pre emphasis)devreye

sokulup çıkarılabilir. Bindirici salıngaca 5,5 MHz de serbest salınım yapan salıngaca değişken sığalı (varicap)diyot ile ses bilgisi bindirilir.Ayrıca salınım kararlı tutmak için,ikinci bir değişken sığalı diyota değişen bir doğru gerilim (sıklık denetim devrelerinden)uygulanır.

Ses karıştırıcı Bindirici salıngaç çıkışındaki 5,5 MHz ile yerel salıngaçtan elde edilen 38,9 MHz karıştırılır ve 33,4 MHz bir taşıyıcı elde edilir.33,4 MHz ses bilgisi ara sıklık taşıyıcısıdır.

7.2.2. Ses süzgeci : 33,4 MHz bir bant geçiren süzgeçten geçirilerek istenmeyen imlerden arındırılır ve resim ses

bağlacına uygulanır. Devreler arasında gerekli yerlerde tampon yükselteçler,empedans uyumu ve istenilen kazancı elde etmek için koyulmuştur.

Ses devrelerinin sıklık denetimi 5,5 MHz bindirici salıngaç üzerinde yapılır.Bindirici salıngaçtan alınan 5,5 MHz 7040'a bölünerek 781,25 Hz elde edilir.Diğer yandan kristal denetimli 15625 Hz ' lık bir salıngaçtan alınan bir kare dalga 20 ye bölünerek 781,25 Hz elde edilir.

Bu iki sıklık karşılaştırılarak aradaki farktan elde edilen doğru gerilim bindirici salmgaçtaki değişken sığalı diyota uygulanarak sıklığın 5,5 MHz kalması sağlanır. Ara sıklık düzeyindeki (resim+ses) karıştırıcıda kanal taşıyıcı sıklıklarına dönüştürülür,yükseltilir ve antene verilir (Bu kısım aktarıcılarla aynı yapıda olduğundan tekrar edilmemiştir).

44

8. ANTENLER

Antenler , enerjiyi elektromanyetik şeklinde yayan veya alan bir iletken veya iletken sistemidir. Elektromanyetik dalgalar halindeki enerji , vericiler tarafından meydana getirilip transmisyon hatları vasıtası ile bir anten beslenir. Antenler bu enerjiyi 300.000 km /sn hızla uzaya yayar. Alıcı antenleri , yayılan dalgaların yolu üzerine yerleştirildiği zaman elektromanyetik dalganın bir kısmını emer , transmisyon hatları ile alıcıya gönderir. Kullanım yerlerine göre :

Yarım dalga ( hertz ) antenleri Çeyrek dalga ( markani ) antenleri Rombile anten Tepeden yüklü antenler

TV veya FM alıcı veya vericisine anten olarak bağlanmış bulunan dipol , iki ucu birbirine yaklaştırılmış bükülü çubuktur. Bu çubuğun iki ucu TV yada FM alıcısına ( veya vericisi ) koaksiyel kablo ile bağlanır. Metal taşıyıcı üzerine tespit edilmiş bulunan bir sinyal geliş yada gidiş yönünde arkasına düşen ve yaklaşık olarak televizyon kanallarımız orta dalga boyunun ¼ ‘ü kadar mesafeye , yerleştiren dipol uzunluğunu biraz daha aşacak şekilde düz bir borudan yapılmış anten elemanına reflektör denir.

Dipolün ön kısmında dalga boyunun 1/8 ‘i kadar bir mesafeye dipolün diş boyutlarından biraz daha kısa çubuk şeklindeki metal borudan yapılmış anten elemanına direktör ( yönlendirici ) denir.

9. TV AKTARICILAR

Televizyon yayınlarını uzak mesafelere iletmek için TV aktarıcıları ( tekrarlayıcı – transpozer) kullanılır. Basit blok şeması verilmiştir. Bir TV aktarıcısı uzaydan yayılan elektromanyetik dalgayı , anteni yardımı ile alır.Bu işaretin kanal dışı bileşenlerini süzmek için filtreden geçirilir. Giriş kanal konvertenin de ( 1. mikser diye de adlandırılır ) 1. osilatör sinyali ile karıştırılarak ara frekans ( IF ) elde edilir. Ara frekans üzerinde gerekli ölçüm ve kontroller yapıldıktan sonra 2. çıkış kanal konverterinde 2. osilatör frekansı ile karıştırılarak cıkış kanal frekansına çıkartılır. Kuvvetlendirilip , istenmeyen harmonikler filtrede süzdükten sonra çıkış antenine verilir. Blok şemadaki güç kaynağı aktarıcıdaki ilgili

45

bütün birimlerin DC gerilimlerinin üretildiği kısımdır. Bu şekilde TV aktarıcısı yedeksizdir.

Şekil.15 : TV aktarıcısı basit blok şeması

Uygulamada genellikle TV aktarıcıları yedekli olarak çalışırlar ve bazı kontrol bilgileri içerirler. Yedekli çalışmada bu iki aktarıcı arasındaki iletişimi sağlayan devrelere değişik isimler verilmektedir. Ancak ‘’otomatik kontrol ünitesi ‘’ adı ( AGC ) en çok kullanılandır.

10. MODÜLASYON

Haberleşmenin amacı , bilgi işaretlerinin bir nokta ile uzaktaki başka bir nokta arasında karşılıklı olarak iletilmesidir.Gönderilecek olan bilgi , doğal olarak elektriksel işaretlerdir. Ancak elektriksel işaretlerin belli bir iletim ortamında iletilmeleri her zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle bilgi işaretleri kullanacak iletim ortamında ; verimli bir iletime uygun şekle sokulmalıdır. Bu işleme ‘’modülasyon ‘’ denir. Modülasyon işlemi , taşıyıcı olarak kullanılan bir dalganın çeşitli parametrelerini bilgi işaretine bağlı olarak düzenli bir şekilde değiştirmekle yapılmaktadır. Ancak bu işlemin tersinin olması gerekmektedir. Çünkü alıcılarda bilgi işaretini yeniden elde etmek için taşıyıcının bünyesinden çıkarmak gerekir.Alıcıda yapılan bu işleme ‘’ demodülasyon ‘’ denir.

11. MODÜLASYONUN GEREĞİ

Bilgi işaretlerini elektromanyetik dalgalarla ileten radyo haberleşme sistemlerinde ; frekans bandından tasarruf etmek amacı ile bilgi işaretlerinin 300-3000 Hz. Arasındaki bileşenleri iletilmektedir.Radyo haberleşme sistemleri genellikle ses frekans işaretlerini iletmektedir.Duyulabilir seslerin frekansları ise 16 kHz ‘e kadar çıkmaktadır.

Ancak insan konuşması sonucu oluşan işaretlerin büyük bir kısmı 300-3000 Hz bandında toplanmaktadır. Yani bu kısıtlama insan sesinin anlaşılabilirliğini bozmamaktadır.Konuşma işaretini elektromanyetik dalgalar ile iletmek için gerekli dalga boyları C = ּג.ƒ formülü ile belirlenir. 300-3000 Hz frekans bölgesi için dalga boyu ;

Giriş kanal filtresi RF

Giriş kanal konverteri

Ara frekans AGC IF

Çıkış kanal kon.

RF güç kuv.

Güç kaynağı 220 V

Çıkış kanal filtresi

1. osilatör2. osilatör

46

8 3 5 8 2 6

10 = 3.10 / 3.10ּג = m = 10 = 3.10 / 3.10ּג m

arasında değişmektedir.

Elektromanyetik dalgalar antenler ışıması yoluyla gönderilirler. İyi bir iletim için anten boyunun dalga boyu ile aynı basamaklarda olması gerekir. O halde bu radyo vericisi için anten boyu 25 km ile 250 km arasında olmalıdır.Bunun uygun bir çözüm olmadığı açıktır. Böyle büyük antenler kurulduğu varsayılsa bile şu sonuç ortaya çıkacaktır. İkinci bir radyo haberleşme sistemi kurulduğunda , iki sistemin bilgilerinde 300-3000 Hz frekans yayın olacağından birbirine karışacaktır.

Bu iki sakınca modülasyon ile ortadan kalkmaktadır. Anten boyu , gönderilen işaretin yüksek frekanslı taşıyıcı üzerine bindirilmesi ile kısaltılır. Birden çok sistemi kullanmak ise değişik frekanslarda taşıyıcı kullanmakla sağlanabilmektedir. Ayrıca modülasyonla gürültü de azalmaktadır.

12. MODÜLASYON TÜRLERİ

Kullanılan taşıyıcı dalganın türüne göre modülasyon ikiye ayrılır.

12.1. Örneksel modülasyon ( sürekli dalga modülasyon ) : Taşıyıcı dalga yüksek frekanslı sinüzoidal bir işarettir. Daha düşük frekanstaki bilgi işaretinin

değişimleri taşıyıcı dalganın belirli parametrelerini değiştirir. İkiye ayrılır :

1 . Genlik Modülasyonu2 . Açısal Modülasyonu a- Frekans Modülasyonu b- Faz Modülasyonu

12.2. Sayısal modülasyon : Taşıyıcı dalga periyodik bir darbe dizisidir. Bilgi işareti darbe dizisinin çeşitli parametrelerini

değiştirir.

13. GENLİK MODÜLASYONU ( AM )

Bilgi sinyalinin frekans ve genliğine bağlı olarak taşıyıcı sinyalin sadece genliği değiştirilir.Taşıyıcı işaretin genlik bilgi işaretinin genliğine göre değişmektedir.

Genlik modülasyonunda bir elektronik devre elemanına bilgi ve taşıyıcı işareti gibi iki farklı sinyal uygulandığında ; devrenin çıkışından farklı frekanslarda kenar bandlar alınır.Bunlar bilgi işaretinin frekansına bağlıdır.

47

Şekil . 16

48

14. FREKANS MODÜLASYONU ( FM )

Taşıyıcı işaretin frekans bilgi işaretinin genliğine göre değişmektedir. Frekans modülasyonu genlik modülasyonunda daha günceldir.Ticari amaçla yayın yapan FM vericiler 87,5 – 108 Mhz arasında yayın yaparlar. Genlik modülasyonu ile yayın yapan AM vericiler 550 – 1600 Khz orta dalga , 150 – 350 Khz uzun dalga ve 6 -18 Mhz kısa dalgadan yayın yaparlar . FM vericileri AM vericileri gibi güçlü değildir ama daha uzak mesafelere ulaşabilir.

Şekil . 17

49

15. ARA FREKANS ( IF ) ve OTOMATİK KAZANÇ KONTROL ( AGC )

Ara frekans , değişken RF ‘ ten sabit frekans çıkarmak için modüleli gelen RF sinyali ile osilatör sinyalinin karıştırılması ile çıkar. Doğrusallık , sınırlama ,diferensiyel ayrışım IF katında yapılır.

IF çıkışındaki AGC tarafından taşıyıcı seviyesi ile orantılı bir DC gerilim üretilir. Bu DC gerilim RF devresine frekans değiştiriciyi ve RF kuvvetlendiricisine geri besleme olarak verilrse her katın kazancı ayarlanır.

16. UYDU HABERLEŞMESİ

Uydunun çekim kuvveti gibi dış etkenler nedeniyle yörüngede çizdiği 8 şeklindeki hareketi zamanla büyür. Bu hareket yeryüzünden bakan bir antene göre 0.01 dereceği geçtiğinde takibi çok güçleşir. O zaman uydu , roketleri ateşlenerek yörüngesine oturtulur. Esasen uydunun 60-70 yl olan pratik ömrü , katı yakıt roketlerinin bu manevralar 10-12 yıl dayana bilmesi sonucu azalır. Ufak çaplı antenlerin ışın süzmeleri geniş açılı olduğundan uydunun hareketinden çok daha az etkilenir ve tracking sistemine gerek duyulmaz.

Uydular yer istasyonlarından aldıkları sinyali frekanslarını değiştirerek tekrar dünyaya gönderirler. Bazı yer istasyonlarının hem alış hem de veriş yapabilme özelliği , bazılarında ise sadece alış yapabilme özelliği vardır.

İnsan sesi 0 - 4 KHz arası bir sinyal olduğundan telefondan santrale bu seviyede gelir. Santralden mux. denilen sisteme gelen telefon uçları burada birleştirilir. Tek bir frekans üzerine modülasyon yapılarak yüklenir. Bu sinyal modülatör birimine girer , tekrar modülasyona uğrayarak çıkışta IF (ara frekans ) elde edilir. Modülatörden çıkan IF sinyali Up Converter gelir. Burada IF sinyali uyduya çıkmada kullanılan GHz düzeyindeki frekansa bindirilir ve bu sinyali uyduya gönderebilmek için güçlü yükseltece HPA ( High Power Ampl. ) girer. 40000 km yolu gidebilecek güçe erişince uydu yer istasyonundan anten kazancıda ilave edilerek uyduya gönderilir.

Uydu tarafından alınan bu sinyal kuvvetlendirilir , frekansı değiştirir ve tekrar alıcı istasyona gönderilir.

Alıcı istasyon antenine gelen sinyale anten kazancı ilave olur.Üzerine uzay dan gelen sinyal farklı nedenlerden dolayı gürültü biner ve bu sinyali LNA ( Düşük Gürültülü Yükselteç ) tarafından kuvvetlendirilerek veriş istasyonunun ters işlemine tabi tutulur. Girişi yüksek olan bu sistemin çıkışı IF seviyesine indirilir. Bu IF sinyali demodülatör birimine gönderilir.Burada düşük frekansa indirilir ve kuranportör sistemine gönderilir.Burada kanallar tekrar ayrılır santrallere ve oradan da aboneye iletilir ve iki abonenin konuşması sağlanmış olur.

Uydu Sisteminde Kullanılan Frekanslar :

L band 1.4 – 1.675 GHzC band 3.7 – 4.2 GHzKU band 11.7 – 12.7 GHz

50

Radyo Frekans :

VLF ( Very – low frekansı ) 3 – 30 KHzLF ( Low frekansı ) 30 – 300 KHzMF ( Medium frekansı ) 300 – 3000 KHzHF ( High frekansı ) 3 -30 MHz VHF ( Very – high frekansı ) 30 – 300 MHzUHF ( Ultra – high frekansı ) 300 - 3000 MHz

Kullanılabilir band aralığı : 100 KHz – 100 GHz

17. İZMİR TRT RADYO FREKANSLARIKaraburun Vericisi :

Radyo 1 88.7 MHzRadyo 2 93.8 MHzRadyo 3 99.1 MHzTuristik radyo 101.6 MHz

Karatepe Vericisi :

Radyo 1 94.7 MHzRadyo 2 ( TRT FM ) 91.2 MHzRadyo 3 88.0 MHzRadyo 4 100.5 MHz

18. İZMİR TRT TV YAYIN KANALLARIKaratepe Ana Vericisi Balçova Vericisi Karaburun Vericisi

TV 1 10 CH 51 CH 43 CHTV 2 23 CH 40 CH 46 CH TV 3 26 CH 7 CH 49 CHTV 4 29 CH 60 CH 53 CH

Anten sistemine uygulanan sinyal hem görüntü hem de sese ait RF bandına sahiptir. Görüntü taşıyıcısına FT denilirse bant FT - 1.25 MHz frekansından başlar. FT + 5.75 MHz frekansına kadar devam eder.Toplam bant genişliği 7 MHz ‘ dır. 7 MHz bandın 1.25 MHz alt yan bandı ile 5 MHz üst yan bandı görüntüye ilişkindir. Üst yan bant da ses ve görüntü RF sinyalleri arasındaki dar bir koruma bölgesinden sonra ses RF bandı başlar. Bu bandın merkezi üst an bant da 5.5 MHz frekansındadır.

VHF bölgesinde toplam RF bant genişliği 7 MHz dır. Frekans bandında bir kanalın bittiği noktada bir sonraki kanal başlar. Buna karşılık UHF bölgesinde komşu kanallar arasında 1 MHz kanallar arası koruma bölgesi ayrılmıştır.

19. VERİCİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Vericiler elektromanyetik dalgaları antenden yayın yolu ile göndermek üzere yüksek frekanslı enerji üreten elektronik cihazlarıdır. Temel görevi antene belirli bir frekansta güç sağlamak ve elektromanyetik dalgalar ile bilgiyi iletmektir.

51

Mikrofon

Şekil. 18 : Genlik modülasyonlu vericilerin blok diyagramı

Mikrofon Şekil. 19 : Frekans modülasyonlu vericilerin blok diyagramı

19.1. Ön Vurgu ( Pre – Emphasis ) :

TV vericileri ile FM modüleli radyo vericilerinde kullanılan ses sinyal bandı geniştir. Ancak buı bandın üst bölümünde genellikle düşük seviyeli sinyaller yer alır. Ses sinyal frekansı arttıkça fazdaki bozulma da aynı ölçüde artar. Alıcıdaki yüksek frekanslı ses sinyalleri çok gürültülü olur.Bunu önlemek için FM mödülasyondan önce bu devre kullanılır.

Paralel bir direnç ve kapasiteden oluşur. Bunların değerlerinin çarpımına ön vurgu zaman sabiti denir. Bu zaman sabiti ülkemizde TV vericilerinde 50 µsn , FM radyo vericilerinde de 75 µsn dir.

Ön vurguda 3180 Hz üstündeki frekanslar 6 db/ dekode eğimle artar. TV ses ve FM vericilerinde kullanılır. Alıcıdaki dengeleme ( art vurgu ) devresi bu işlemin tersini yapar.Tiz seslerdeki hışırtının giderilmesini sağlar.

Osilatör Tampon Amp.

RF Güç Amp.

IF Amp. modülatör

Ön Vurgu

Coder

Ön Vurgu

FM Mod.

Mikser RF Amp.

Lokal Osilatör

L

R

52

20. GÖRÜNTÜ TEKNİĞİ :

Görüntünün oluşum prensibi görüntünün küçük parçalara ayrılması ve birbirinde ayrı iletilmesidir. Her parçaya piksel denir. Çözünürlük ve dolayısı ile görüntünün kalitesi piksel sayısı ile doğru orantılıdır. Ama aynı oranda maliyet de artacağından optimum performans/ fiyat oranı yüksek seçenekler tercih edilir.

Görüntünün taraması yazı yazılması gibi ve iki seferde gerçekleşir. Gözün televizyon resmini kırpışmasız akıcı görebilmesi için saniyede 50 resmin oluşması gerekir. Bunu ekonomik hale getirmek için ise bu taramayı satır atlayarak yaparak göz yanılsamasından faydalanılmıştır. Böylece saniyede 25 resim oluşur ama görüntü atlama yapmaz.

( 1 ) ( 2 )

Görüntünün elektriksel işarete çevrilmesi fotodedektörle sağlanır. Her bir parlaklık seviyesi elektrik akımı değerine çevrilir. Arka arkaya alıcı tarafa iletilir. İnsan gözünün , özelliğine bağlı olarak satır sayısının 460 ‘dan yaklaşık fazla olması koşulu ile görüntü bütünlüğü sağlanır. Ülkemizde 575 ‘tir.

20.1. Video Bant Genişliği :

Bir saniyede 25 resim görünmektedir.Bir satırın frekansı ise 25 x 625 = 15625 Hz süresi ise 1/15625 = 64 µsn dır.

20.2. Yagi Alıcı Antenleri :

Yayını kaliteli yapmak için ana vericiden alınan sinyal yeterli seviyede , yansımasız ve enterferansız olmalıdır.Yagi antenler 11 dB kazanç sağlar .İki anten kullanılarak duruma göre 6 dB artış da mümkündür.Alan şiddeti 50 dB µV / m ise tek anten yeterlidir.

Aktarıcıların girişindeki sinyalin seviyesi 0.2 mV ile 2 mV arasında olmalıdır. Daha yüksek seviyede gelirse zayıflatıcı kaynak gerekir.

E=2.U.π / 0.81.g.ּג

sinyalin dalga boyu : ּגg : anten kazancı – kablo kaybı

53

Kanal Frekans bandı Mhz

Resim taşıyıcısı Mhz

Ses taşıyıcısı Mhz

Osilatör frekansı Mhz

Kristal frekansı Mhz

Çarpım faktörü

2 47 - 54 48.25 53.75 87.15 43.57500 2 3 54 – 61 55.25 60.75 94.15 47.07500 2 4 61 – 68 62.25 67.75 101.15 50.57500 2 5 174 – 181 175.25 180.75 214.15 53.53750 4 6 181 – 188 182.25 187.75 221.15 55.28750 4 7 188 – 195 189.25 194.75 228.15 57.03750 4 8 195 – 202 196.25 201.75 235.15 58.78750 4 9 202 – 209 203.25 208.75 242.15 60.53750 4 10 209 – 216 210.25 215.75 249.15 62.28750 4 11 216 – 223 217.25 222.75 256.15 64.03750 4 12 223 – 230 224.25 229.75 263.15 65.78750 4 21 470 – 478 471.25 476.75 510.15 42.51250 12 22 478 – 486 479.25 484.75 518.15 43.17917 12 23 486 – 494 487.25 492.75 526.15 43.84583 12 24 494 – 502 495.25 500.75 534.15 44.51250 12 25 502 – 510 503.25 508.75 542.15 45.17917 12 26 510 – 518 511.25 516.75 550.15 45.84583 12 27 518 – 526 519.25 524.75 558.15 46.51250 12 28 526 – 534 527.25 532.75 566.15 47.17917 12 29 534 – 542 535.25 540.75 574.15 47.84583 12 30 542 – 550 543.25 548.75 582.15 48.51250 12 31 550 – 558 551.25 556.75 590.15 49.17917 12 32 558 – 566 559.25 564.75 598.15 49.84583 12 33 566 – 574 567.25 572.75 606.15 50.51250 12 34 574 – 582 575.25 580.75 614.15 51.17917 12 35 582 – 590 583.25 588.75 622.15 51.84583 12

36 590 – 598 591.25 596.75 630.15 52.51250 12 37 598 – 606 599.25 604.75 638.15 53.17917 12 38 606 – 614 607.25 612.75 646.15 53.84538 12 39 614 – 622 615.25 620.75 654.15 54.51250 12 40 622 – 630 623.25 628.75 662.15 55.17917 12 41 630 – 638 631.25 636.75 670.15 41.88438 16 42 638 – 646 639.25 644.75 678.15 42.38438 16 43 646 – 654 647.25 652.75 686.15 42.88438 16 44 654 – 662 655.25 660.75 694.15 43.38438 16 45 662 – 670 663.25 668.75 702.15 43.88438 16 46 670 – 678 670.25 676.75 710.15 44.38438 16 47 678 – 686 679.25 684.75 718.15 44.88438 16 48 686 – 694 687.25 692.75 726.15 45.38438 16 49 694 – 702 695.25 700.75 734.15 45.88438 16 50 702 – 710 703.25 708.75 742.15 46.38438 16 51 710 – 718 711.25 716.75 750.15 46.88438 16 52 718 – 726 719.25 724.75 758.15 47.38438 16 53 726 – 734 727.25 732.75 766.15 47.88438 16 54 734 – 742 735.25 740.75 774.15 48.38438 16 55 742 – 750 743.25 748.75 782.15 48.88438 16

54

Kanal Frekans bandı Mhz

Resim taşıyıcısı Mhz

Ses taşıyıcısı Mhz

Osilatör frekansı Mhz

Kristal frekansı Mhz

Çarpım faktörü

56 750 – 758 751.25 756.75 790.15 49.38438 16 57 758 – 766 759.25 764.75 798.15 49.88438 16 58 766 – 774 767.25 772.75 806.15 50.38438 16 59 774 – 782 775.25 780.75 814.15 50.88438 16 60 782 – 790 783.25 788.75 822.15 51.38438 16 61 790 – 798 791.25 796.75 830.15 51.88438 16 62 798 – 806 799.25 804.75 838.15 52.38438 16 63 806 – 814 807.25 812.75 846.15 52.88438 16 64 814 – 822 815.25 820.75 854.15 53.38438 16 65 822 – 830 823.25 828.75 862.15 53.88438 16 66 830 – 838 831.25 836.75 870.15 54.38438 16 67 838 – 846 839.25 844.75 878.15 54.88438 16 68 846 – 854 847.25 852.75 886.15 55.38438 16 69 854 - 862 855.25 860.75 894.15 55.88438 16

VHF VE UHF BANDI FREKANS TABLOSU

● 47 – 68 arası frekans bandı VHF 1. bandı ( TV ) ● 88 – 108 arası frekans bandı VHF 2. bandı ( FM )● 174 – 230 arası frekans bandı VHF 3. bandı ( TV )● 470 – 852 arası frekans bandı UHF 4.bandı (TV )

Frekans Aralığı Dalga Boyu Kısaltma Açıklama 3 - 30 Hz 10.000 – 100.000 km ULF –Ultra Low

FrekansUltra Alçak Frekans

30 - 300 Hz 10.000 – 1.000 km ELF-Extremely Low Frekans

Ekstra Alçak Frekans

300 Hz – 3 KHz 1.000 – 100 km VF- Voice Frekans Ses Frekans Aralığı 3 – 30 KHz 100 – 10 km VLF-Very Low Frekans Ses Frekans Aralığı 30 – 300 KHz 10 – 1 km LF- Low Frekans Uzun Dalga 300 KHz – 3 MHz 1.000 – 100 m MF- Medium Frekans Orta Dalga 3 – 30 MHz 100 – 10 m HF- High Frekans Kısa Dalga 30 – 300 MHz 10 – 1 m VHF- Very High

FrekansÇok Yüksek Frekans

300 MHz – 3 GHz 100 – 10 cm UHF-Ultra High Frekans Ultra Yüksek Frekans 3 – 30 GHz 10 – 1 cm SHF-Süper High

FrekansSüper Yüksek Frekans

30 – 300 GHz 10 – 1 mm EHF- Extremely High Frekans

Ekstra Yüksek Frekans

300 – 3000 GHz 1 – 0,001 mm İnfrared ışınları780 – 380 nm Görünebilir ışık10 nm Ultraviyole ışın0,1 nm Röntgen ışını0,001 nm Gama ışını

55

0,1 pm Kozmik ışınFREKANS SPEKTRUMU

21. LNB ‘ LER HAKKINDA

LNB ’ lerin görevi , 10,7 – 11,7 GHz , 11,7 – 12,5 GHz yada 12,5 – 12,75 GHz frekans bandlarında yayınlanan Mikro dalgalarının frekans bandlarını ilk önce belirli şekilde düşürerek daha sonra yeniden kuvvetlendirmektir.

LNB ‘ deki çıkış frekansına , yani LNB tarafından mikro dalgalar halinde alınıp değiştirilen frekansa 1. uydu ara frekansı denir. 1. ara frekansın frekans alanı 920 – 2.150 MHz arasındadır. LNB ‘ler ‘’ Yerel – Osilatör – Frekansı ‘’ ile çalışmaktadır. Bu yerel osilatör frekansı , LNB ‘deki giriş frekansı ile 1. ara frekansın arasındaki fark frekansıdır.

Uydular değişik frekans alanlarında yayın yaptıkları için , değişik LNB tiplerine ihtiyaç vardır.Böylece 10,7 – 11,7 GHz arasında analog LNB’ ler kullanılmaktadır. Uyduların çalışma bandları 11,7 – 12,5 GHz , 12,5 – 12,75 GHz aralıklarında , bir değerleri hem 10,95 – 11,7 GHz ve hem de 12,5 – 12,75 GHz aralıklarında çalışmaktadır. Diğer bir uydu türü de 11,7 – 12,75 GHz aralığında çalışan uydulardır. Böyle uyduların alımı için Universal LNB ‘ler kullanılmaktadır.Tek kullanıcılı bir sistem de normal bir alıcıya ,bir V/H-LNB ‘ye ihtiyaç vardır. İdare bir koaksiyel kablo üzerinden gerçekleşir. Çok kullanıcılı sistemlerde 4 çıkışlı LNB ‘lerin kullanılması şarttır. ( Quatro LNB ‘ler – Horizontal / Vertikal alt frekans bandı ve Horizontal / Vertikal üst frekans bandı ).

Footpint ASTRA 1A

Footpint Astra 1A 11,20 GHz – 11,45 GHz frekanslar arası ;

Horizontal Polarizasyon Modus 1Kanal 1 11214,25 MHzKanal 5 11273,25 MHz Kanal 9 11332,25 MHz Kanal 13 11391,25 MHz

Horizontal Polarizasyon Modus 2 Kanal 3 11243,25 MHzKanal 7 11302,25 MHzKanal 11 11361,25 MHzKanal 15 *

Vertikal Polarizasyon Modus 1Kanal 4* Kanal 8 11317,50 MHzKanal 12 11376,50 MHzKanal 16 11435,50 MHz

Vertikal Polarizasyon Modus 2

56

Kanal 2 11229,00 MHzKanal 6 11288,00 MHzKanal 11 11347,00 MHzKanal 14 11406,00 MHz

Footpint ASTRA 1B

Footpint Astra 1B 11,45 GHz – 11,70 GHz frekanslar arası ;

Horizontal Polarizasyon Modus 1Kanal 17 11464.25Kanal 21 11523.25Kanal 25 11582.25Kanal 29 11641.25

Horizontal Polarizasyon Modus 2 Kanal 19 11493.75Kanal 23 11552.75Kanal 27 11611.75Kanal 31 11670.75

Vertikal Polarizasyon Modus 1Kanal 20 11508.50Kanal 24 11567.50Kanal 28 11626.50Kanal 32 11685.50

Vertikal Polarizasyon Modus 2Kanal 18 11479.00Kanal 22 11538.00Kanal 26 11597.00Kanal 30 11656.00

Eutelsat II – F3 ; 16˚ Doğu Eutelsat II – F1 ; 13˚ DoğuEutelsat II – F2 ; 10˚ Doğu

Türksat 1C 42˚ Doğu

Orbit pozisyonu : 42˚ DoğuUydu tipi : Medium – Power – SatellitStart : 10 Temmuz 1996Frekans bandı : KU – band 10,95 – 11,20 GHz ve 11,45 – 11,70 GHz Transponder : 16 Transponder , 5 Geniş band Transponder ( 72 MHz band genişliği ) , 2 Orta

band ( 54 MHz ) ve 9 Dar band Transponder ( 36 MHz band genişliği )Çıkış Gücü : Transponder başına 55 wattMaksimal EIRP : TÜRKİYE ; 51 dBWAvrupa merkezi ; 48 dBWAsya merkezi ; 45 dBW

57

Türksat 1B 31,3˚ Doğu

Orbit pozisyonu : 31,3 DoğuUydu tipi : Medium – Power – SatellitStart : 11 Ağustos 1994Frekans bandı : KU – band 10,95 – 11,20 GHz ve 11,45 – 11,70 GHzTransponder : : 16 Transponder , 5 Geniş band Transponder ( 72 MHz band genişliği ) , 2 Orta

band ( 54 MHz ) ve 9 Dar band Transponder ( 36 MHz band genişliği )Çıkış Gücü : Transponder başına 55 wattMaksimal EIRP : TÜRKİYE ; 56,5 dBWAvrupa merkezi ; 58,5 dBWAsya merkezi ; 56,5 dBW

22. AZ / EL AÇILARI

Uydu TV ve uydu radyo alımı için önemli olan uydular , dünyadan 35.803 km uzakta bulunan “ Clarke Belt “ pozisyonun da ve Ekvatorun üzerinde pozisyonlanmışlardır. Bu pozisyon da dünyanın yörüngesinde bulunan nesneler , dünyanın kendi eksenindeki dönme hızına eşit yani analog olarak hareket ederler. Bu da sürekli dünyanın herhangi bir noktasına bakıyorlar anlamına gelmektedir. Bu nedenle sabit bir antenle uyduların göndermiş oldukları yayınları sürekli alabiliyoruz.

Azimut açısı, uydu anteninin horizontal pozisyonda ayarlanabilmesi için gerekli olan açıdır.Kuzey : 0˚ , Güney : 180˚

Elevasyon açısı , kalkış açısı olarak ta tanınmaktadır , uydu anteninin bir uyduyu alabilmesi için teorik ufuktaki yukarı aşağı hareketini içeren açıdır.

TÜRKSAT 1C

TÜRKSAT 1B

HOTBIRD EUTELSAT II F2

THOR

NO İL AZ EL AZ EL AZ EL AZ EL AZ EL1 Adana 11 47 -7 47 -34 42 -38 40 -51 332 Adıyaman 6 46 -12 46 -38 39 -41 38 -53 303 Afyon 18 44 1 45 -27 42 -31 41 -44 354 Ağrı -2 44 -19 43 -42 35 -46 33 -57 265 Amasya 10 43 -7 43 -33 38 -36 36 -49 306 Ankara 15 43 -2 44 -29 40 -33 39 -46 337 Antalya 19 46 1 48 -28 44 -32 42 -46 368 Artvin 1 42 -16 41 -40 34 -43 33 -54 269 Aydın 23 44 6 46 -23 44 -27 43 -42 3710 Balıkesir 22 42 5 44 -22 42 -26 41 -41 3611 Bilecik 19 42 2 44 -25 41 -29 39 -43 3412 Bingöl 3 45 -15 44 -40 37 -43 35 -55 2813 Bitlis 0 46 -18 44 -42 36 -45 35 -56 2714 Bolu 16 42 -1 43 -27 40 -31 38 -44 3315 Burdur 19 45 1 46 -27 43 -31 41 -45 3516 Bursa 20 42 3 43 -24 41 -28 39 -42 3417 Çanakkale 24 41 7 43 -20 42 -24 41 -39 3618 Çankırı 13 42 -4 43 -30 39 -34 38 -47 32

58

19 Çorum 11 43 -5 43 -31 38 -35 37 -48 3120 Denizli 21 44 3 47 -25 43 -30 42 -44 3621 Diyarbakır 3 46 -15 45 -40 38 -44 36 -55 2922 Edirne 23 40 7 42 -20 40 -24 39 -38 3523 Elazığ 5 45 -13 45 -38 38 -42 36 -54 2924 Erzincan 4 44 -13 44 -38 37 -41 35 -53 2825 Erzurum 1 44 -16 43 -40 36 -44 34 -55 2726 Eskişehir 18 43 1 44 -26 41 -30 40 -44 3427 Gaziantep 8 47 -10 47 -37 40 -40 38 -53 3128 Giresun 6 43 -11 43 -36 36 -40 35 -51 2829 Gümüşhane 4 43 -13 43 -37 36 -41 35 -53 2830 Hakkari -2 47 -20 45 -44 36 -47 34 -58 2731 Hatay 10 47 -9 47 -36 41 -40 40 -52 3332 Isparta 19 45 1 47 -27 43 -31 42 -45 3633 İçel 13 47 -6 48 -33 42 -37 40 -50 3434 İstanbul 19 41 3 43 -24 40 -28 39 -41 3435 İzmir 23 43 6 45 -22 43 -26 42 -41 3736 Kars -2 43 -18 42 -42 34 -45 32 -56 2537 Kastamonu 13 42 -4 42 -29 38 -33 37 -46 3138 Kayseri 11 45 -7 45 -33 40 -37 38 -50 3239 Kırklareli 22 40 6 42 -21 40 -25 39 -39 3440 Kırşehir 12 44 -5 45 -31 40 -35 38 -48 3241 Kocaeli 19 41 2 43 -25 40 -29 39 -42 3442 Konya 16 45 -2 47 -30 42 -34 41 -47 3443 Kütahya 19 43 2 45 -25 41 -29 40 -43 3544 Malatya 6 46 -12 45 -37 39 -41 37 -53 3045 Manisa 23 43 6 45 -22 43 -27 42 -41 3746 Kahramanmaraş 9 46 -9 46 -36 40 -39 39 -52 3247 Mardin 3 47 -15 46 -41 38 -44 36 -56 2948 Muğla 6 47 -12 46 -38 39 -42 38 -54 3149 Muş 1 45 -16 44 -41 37 -44 35 -56 2850 Nevşehir 12 45 -5 45 -32 40 -36 39 -49 3251 Niğde 12 46 -6 46 -33 41 -37 39 -49 3352 Ordu 7 43 -10 43 -35 37 -39 35 -51 2953 Rize 3 43 -14 42 -38 35 -42 33 -53 2754 Sakarya 18 42 1 43 -26 40 -30 39 -43 3355 Samsun 9 42 -8 42 -33 37 -37 35 -49 2956 Siirt 1 46 -17 45 -42 37 -45 35 -56 2857 Sinop 10 41 -6 41 -31 37 -35 35 -47 2958 Sivas 8 44 -9 44 -35 38 -39 36 -51 3059 Tekirdağ 22 41 6 43 -21 41 -26 40 -40 3560 Tokat 9 43 -8 43 -34 38 -37 36 -50 3061 Trabzon 4 43 -13 42 -37 36 -41 34 -53 2862 Tunceli 4 45 -13 44 -38 37 -42 36 -53 2963 Şanlıurfa 6 47 -12 46 -38 39 -42 38 -54 3164 Uşak 20 44 3 45 -25 42 -29 41 -43 3665 Van -2 46 -19 44 -43 36 -47 34 -58 2666 Yozgat 12 44 -5 44 -32 39 -36 38 -48 32

59

67 Zonguldak 16 41 -1 42 -27 39 -31 37 -44 3268 Aksaray 13 45 -5 46 -32 41 -36 39 -49 3369 Bayburt 3 44 -14 43 -38 36 -42 34 -54 2770 Karaman 14 46 -4 47 -31 42 -35 41 -48 3471 Kırıkkale 14 43 -4 44 -30 40 -34 38 -47 3272 Batman 2 46 -16 45 -41 38 -45 36 -56 2873 Şırnak 0 47 -18 45 -43 37 -46 35 -57 2874 Bartın 15 41 -2 42 -28 38 -32 37 -45 3175 Ardahan -1 43 -17 41 -41 34 -44 32 -55 2576 Iğdır -3 44 -20 42 -43 34 -47 32 -58 2577 Yalova 19 41 3 43 -24 40 -28 39 -42 3478 Karabük 14 41 -2 42 -28 38 -32 37 -45 3279 Kilis 8 47 -10 47 -37 41 -41 39 -53 3280 Osmaniye 10 47 -9 47 -35 41 -39 39 -52 32

Not : Azimut açısı güneye göre verilmiştir.Artı ( + ) değer doğuya , eksi ( - ) değer batıya dönme açısıdır.

60

Şekil : 20

61

Şekil : 21

62

ÖZET

İzmir TRT Bölge Müdürlüğün , Vericiler Müdürlüğünde verici ve aktarıcı istasyonların nerelerde bulunduklarını , ne görevleri olduğu , ne tip cihazların kullanıldığı ile ilgili bilgi edindik.

Ayrıca modülasyon , uydular, çanak antenler , TV - Radyo verici ve aktarıcını hangi donanım ve yazılımı kullandığı ile bilgi ve beceri kazandık.

63