studiereis japan

Download Studiereis japan

Post on 03-Mar-2017

96 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • J A P A NS T U D I E R E I S

 • J A P A N

  Japan is de derde economie en de tweedehoogontwikkelde economie ter wereld. Hetheeft een reputatie verworven als n van demeest innovatieve landen ter wereld. Geenenkel ander land produceert meerelektronische goederen, terwijl het land op hetgebied van autoproductie de derde plaatsinneemt.

  Op het gebied van maakindustrie heeft Japanhet afgelopen decennium desalnietteminsteeds meer concurrenten naast zich zienopkomen. Als resultaat heeft zich een nogverdere specialisatie voorgedaan op hetgebied van precisie en optische instrumenten,hybride voertuigen en robotica.

  Tevens kent Japan een bedrijfscultuur die zichmaar moeilijk laat vergelijken met die vanWesterse landen. Van de managementcultuurtot de manier van overleggen, alles verschiltsterk van zowel Europa als de VerenigdeStaten. Het bekendste voorbeeld van deJapanse managementcultuur is de zogehetenLean filosofie, die ook in Nederland op veelbelangstelling kan rekenen.

  Tijdens deze reis kijken we hoe het er in Japanzelf aan toegaat. We bezoeken bedrijven enorganisaties in verschillende steden en horenvan Japanse ondernemers en professionalsover de kenmerkende bedrijfscultuur in Japan.

  S T U D I E R E I S J A P A N | 0 1

  J A P A N

  I N T R O D U C T I E

 • DOELGROEP ERVARING MAATWERKMeetIn organiseert reizen voorNederlandse ondernemers,professionals uit diversebedrijfstakken en bestuurders uit depublieke sector.

  MeetIn organiseert al meer dan tienjaar reizen naar opkomendemarkten, innovatielocaties alsSilicon Valley en meer onbekendebestemmingen als Georgi en Iran.De werknemers van MeetIn hebbenallemaal ruime en diverse ervaringin het buitenland.

  Alle reizen worden opgezet innauwe samenwerking met deopdrachtgever en de deelnemers.

  Daarnaast kunt u uw wensen tenaanzien van contacten en bezoekendoorgeven aan MeetIn. Meetinprobeert altijd zoveel mogelijkmaatwerk af te leveren en specialewensen van de deelnemers in tepassen in het programma.

  O p r e i s m e t M e e t I n

 • Z A T E R D A G &Z O N D A G

  C O N C E P T P R O G R A M M A

  We vertrekken op zaterdag aan het begin van demiddag vanuit Amsterdam met eenrechtstreekse vlucht naar Tokyo. Na ongeveer11 uur vliegen komen we als gevolg van hettijdsverschil op zondagochtend rond 10 uur inde ochtend aan in Tokyo.

  Nadat we hebben ingecheckt in het hotel eneven de tijd hebben genomen om op te frissen, ishet tijd voor een lunch in hartje Tokyo. Hiermaken we direct kennis met de Japansegastvrijheid en het kenmerkende oog voordetail.

  Na de lunch bezoeken met een gids het Meijiheiligdom. Hier bevinden zich enkeletraditionele tempels en een groot park. Wesluiten de dag af met een bezoek aan eentraditionele Japanse Onsen, een badhuis metwarmwaterbron, waar we bijkomen van de langevlucht en dag.

  S T U D I E R E I S J A P A N | 0 2

 • M A A N D A G

  C O N C E P T P R O G R A M M A

  Op maandagochtend beginnen we hetinhoudelijke programma met een bezoek aande Nederlandse ambassade in Tokyo. Wegaan hier vooral in op de vraag watNederlanders die al langer in Japan werkzaamzijn opvalt, de belangrijkste lessen die menheeft geleerd en de meest bijzonderecultuurverschillen.

  Hierna bezoeken we de fabriek van Fujifilm.Fujifilm werd in 1934 opgericht en is n vande meeste innovatieve bedrijven ter wereldop het gebied van beeld- eninformatietechnologie. Inmiddels is het bedrijfeen wereldwijde speler op het gebied vanfotografie, optische apparatuur,gezondheidszorg en grafisch ontwerp.

  Na de lunch bezoeken we de ANA (All NipponAirways) onderhoudsfaciliteit in de buurt vanhet vliegveld van Tokyo, Haneda. ANA is degrootste luchtvaartmaatschappij van Japan,en deze faciliteit is de belangrijkste locatiewaar de middelgrote en grote vliegtuigen vanhet bedrijf worden onderhouden. We krijgenhier een tour door de faciliteit en uitleg overde manier van werken.

  's Avonds dineren we in Akihabara. Hetdistrict staat bekend om haar enormeverzameling elektronicazaken enuitgaansgelegenheden en is de wereldwijdethuisbasis van Manga-liefhebbers.

  S T U D I E R E I S J A P A N | 0 3

 • D I N S D A G

  C O N C E P T P R O G R A M M A

  We beginnen de dag met een bezoek aanTokyo Metro. De metro van Tokyo, maareigenlijk het Japanse treinsysteem in hetalgemeen, is n van de meest geroemde terwereld en staat bekend om stiptheid. Hoekrijgen de Japanners dit voor elkaar waarzoveel andere landen moeite hebben om eenefficint en stipt openbaar vervoersysteemte realiseren? We gaan op zoek naar hetantwoord bij Tokyo Metro.

  Vervolgens brengen we een bezoek aanhorlogemaker Seiko, dat in 1964 hetallereerste quartz horloge op de marktbracht. De horloges, klokken enmeetapparatuur van Seiko staan wereldwijddan ook bekend om hun ongekende precisie.

  Na de lunch brengen we een bezoek aan deSakagura Sak distilleerderij. Uiteraardkunnen we hier ook proeven van ditberoemde Japanse drankje, dat zowel bijwarm als koud weer gedronken kan worden.

  We sluiten de dag af in Shinjuku, htuitgaansgebied voor de werkenden. Degrote verscheidenheid aan entertainment isoverweldigend.

  S T U D I E R E I S J A P A N | 0 4

 • W O E N S D A G

  C O N C E P T P R O G R A M M A

  Op woensdagochtend stappen we in bullet-trein en vertrekken we in de richting vanNagoya, de vierde stad van Japan. Op deroute brengen we een bezoek MiraiIndustry. Het bedrijf produceert elektrischekabels en loodgietersmaterialen. Sinds deoprichting heeft het management erbijzonder vooruitstrevende ideen op hetgebied van werknemersbeleid op nagehouden, hetgeen heeft geresulteerd ineen van de meest innovatieve bedrijven terwereld. De werknemers zijn hierachter dedrijvende kracht.

  Na de lunch brengen we een bezoek aan deToyota fabriek nabij Nagoya en hetbijbehorende Kaikan museum voortechnologie. We krijgen een tour door defabriek en uitleg over het productieproces.In het Kaikan museum is te zien hoe detechnologie en productiemethoden vanToyota de afgelopen decennia ontwikkeldzijn.

  S T U D I E R E I S J A P A N | 0 5

 • D O N D E R D A G

  C O N C E P T P R O G R A M M A

  Op donderdagochtend reizen we per treinnaar Osaka, n van de grootste steden vanJapan.

  Na aankomst bezoeken we eerstKeyence,een bedrijf dat sensorsystemen,barcode lezers, meetapparatuur en digitalemicroscopen ontwikkelt. Keyence heeftgeen fabriek, maar besteedt alle productieuit. We brengen een bezoek aan hetbelangrijkste onderzoekslaboratorium.

  Na de lunch bezoeken we een locatie vanNitto Denko. Het bedrijf bestaat sinds 1918en vervaardigde vroeger vooral electronicaproducten. Nitto Denko is onderdeel vanMitsubishi Keiretsu en vervaardigt tapes,vinyl en LCD's, maar ookhoogwaardige Neodymium magneten, desterkste magneten ter wereld, onder meerte vinden in hard drives.

  Osaka staat bekend als de meest levendigeen gezellige stad van Japan. Er zijn hierontelbaar veel kleine restaurantjes enkroegjes, die we in de avond voor een deelzullen verkennen.

  S T U D I E R E I S J A P A N | 0 6

 • V R I J D A G

  C O N C E P T P R O G R A M M A

  Op vrijdag bezoeken we de historischehoofdstad van Japan, Kyoto. In Kyotobestaat de mogelijkheid om op egengelegenheid de stad te verkennen.

  Tijdens de vrije tijd kunnen verschillendevan de wereldberoemde tempels bezochtworden, zoals het Gouden Paviljoen, Honen-In of Fushimi Inari-taisha.

  Tevens kunnen hier de laatste inkopengedaan worden. Het aanbod isoverweldigend. 'If it's available to humankind,you can buy it in Japan', wordt wel gezegd.

  In de avond vliegen we terug naarAmsterdam.

  S T U D I E R E I S J A P A N | 0 7

  NB: dit programma is onder voorbehoud.Bedrijven worden pas aangeschreven nadat

  alle inschrijvingen binnen zijn.