süleyman yalçın yÜksek lĠsans tezĠ ĠnĢaat...

Download Süleyman Yalçın YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ĠnĢaat mmf2.ogu.edu.tr/atopcu/index_dosyalar/Yazilim/Yalçın.pdf · Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap

Post on 04-Feb-2018

227 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Uygulamada Kullanlan Profesyonel Bir Yapsal Analiz-Betonarme Hesap ve izim Yazlmnn

  rdelenmesi: Z-PRO

  Sleyman Yaln

  YKSEK LSANS TEZ

  naat Mhendislii Anabilim Dal

  Haziran-2011

 • ii

  Examination of Professional structural Analysis-Reinforced Concrete Desing and

  Drawing Software Which is Used in Practice: Z-PRO

  Sleyman Yaln

  MASTER OF SCIENCE THESIS

  Department of Civil Engineering

  June-2011

 • iii

  Uygulamada Kullanlan Profesyonel Bir Yapsal Analiz-Betonarme Hesap ve izim Yazlmnn

  rdelenmesi: Z-PRO

  Sleyman Yaln

  Eskiehir Osmangazi niversitesi

  Fen Bilimleri Enstits

  Lisansst Ynetmelii Uyarnca

  naat Mhendislii Anabilim Dal

  Yap Bilim Dalnda

  YKSEK LSANS TEZ

  Olarak Hazrlanmtr

  Danman: Prof. Dr. Ahmet TOPU

  Haziran-2011

 • iv

  ONAY

  naat Mhendislii Anabilim Dal Yksek Lisans rencisi Sleyman Yalnn

  YKSEK LSANS tezi olarak hazrlad Uygulamada Kullanlan Profesyonel Bir

  Yapsal Analiz-Betonarme Hesap ve izim Yazlmnn rdelenmesi: Z-PRO balkl

  bu alma, jrimizce lisansst ynetmeliin ilgili maddeleri uyarnca

  deerlendirilerek kabul edilmitir.

  Danman : Prof. Dr. Ahmet TOPU

  kinci Danman : -

  Yksek Lisans Tez Savunma Jrisi:

  ye : Prof. Dr. Ahmet TOPU

  ye : Prof. Dr. Yunus ZELKRS

  ye : Prof. Dr. Eref NLOLU

  ye : Do. Dr. Nevzat KIRA

  ye : Do. Dr. Ycel GNEY

  Fen Bilimleri Enstits Ynetim Kurulunun ............................. tarih ve

  ................................... sayl kararyla onaylanmtr.

  Prof. Dr. Nimetullah BURNAK

  Enstit Mdr

 • v

  ZET

  Bu almada, inaat mhendislii alannda yaygn olarak kullanlan statik

  betonarme hesap ve izim yazlmlarndan bir tanesi irdelenecektir. lkemizde bu tr

  yazlmlar denetleyen resmi bir kurum bulunmamaktadr. almann amac,

  mhendislerin bu yazlmlar kullanarak hazrlad projelerin doruluunu kontrol

  etmektir.

  Bu ama iin izlenecek yol u ekildedir: ncelikle yazlmn genel zelliklerine

  deinilecektir. Yazlmn iaret kurallar, yap elemanlar, malzeme ve kesit

  varsaymlar ortaya konulacak ve bu konularla ilgili kritikler yaplacaktr. rdeleme

  blmnde eitli yap modelleri oluturularak yazlmn statik ve betonarme sonular

  incelenmitir. Oluturulan yap modelleri Trk standartlarnda ve deprem

  ynetmeliinde ngrlen minimum koullar ve dzensizlikler bakmndan

  irdelenmitir.

  rdelemeler sonucunda, yazlmn malzeme ve yk varsaymlarnda eksiklikler

  bulunduu, Trk standartlarnda ngrlen minimum koullarn bazlarnn

  salanmad belirlenmitir. Dzensizliklerin bazlarnn kontrol edilmedii, bazlarnn

  da hatal kontrol edildii grlmtr. Sonu olarak yaygn olarak kullanlan bir

  yazlmn nemli kusurlar olduu ve dikkatli kullanlmas gerektii belirlenmitir.

  Anahtar Kelimeler: Statik, Betonarme, Yazlm

 • vi

  SUMMARY

  In this study, one of the softwares used widely in the field of civil engineering

  for analyzing, designing and drawing of the reinforced concrete structures has been

  examined. There is not an official institution in our country to control such software

  programs. The purpose of this study is to help engineers control the correctness of their

  works by using these softwares comparatively.

  For the above mentioned purpose, first the principles of the software and their

  applications have been mentioned. Then, sign rules applied in statical analyses,

  components of the structure, material and section assumptions have been stated and also

  related critiques have been presented. In the examination part, various structural models

  have been designed and analyzed. Finally, the corresponding results obtained from the

  software have been discussed. The structural models designed have been evaluated in

  terms of both minimum requirements and structural irregularities as defined in the

  national codes.

  After examinations, it has been found out that there are some deficiencies at

  material and load assumptions. Also, there are situations where minimum requirements

  of national codes are not met. On the other hand, it is observed that some of the

  irregularities have not been checked and some of them have been checked incorrectly.

  In summary, it might be said that a widely used software has important deficiencies and

  should be used very cautiously.

  Key Words: Structural Analysis, Reinforced Concrete, Software

 • vii

  TEEKKR

  Bu almann hazrlanmasnda ve derslerimde bana yol gsteren ve yardmlar

  ile almalarm ynlendiren danmanm Sayn Prof. Dr. Ahmet TOPUya; beni

  maddi ve manevi olarak her zaman destekleyen deerli aileme en iten dileklerimle

  teekkrlerimi sunarm.

  Sleyman YALIN

  Haziran-2011

 • viii

  NDEKLER

  Sayfa

  ZET ...V

  SUMMARY ...V

  TEEKKR .V

  EKLLER DZN ..X

  ZELGELER DZN ...XV

  SMGELER VE KISALTMALAR DZN XV

  1. GR 1

  2. GENEL .3

  2.1 Z-PRO YAZILIMININ GLOBAL VE LOKAL EKSENLER LE

  ARET KABUL ..7

  2.1.1 Global eksenler .7

  2.1.2 Elemann lokal eksenleri ve teorik iaret kabulnn irdelenmesi ..7

  2.1.2.1 Kolon lokal eksenleri ve teorik iaret kural ...8

  2.1.2.2 Kiri lokal eksenleri ve teorik iaret kural .9

  2.1.2.3 Perde lokal eksenleri ve teorik iaret kural ..11

  2.2 Z-PRO YAZILIMI YAPI ELEMANLARI ...12

  2.2.1 Aks modeli ...12

  2.2.2 Kolon modeli ..13

  2.2.3 Perde (Panel) modeli 14

  2.2.4 Kiri modeli .16

  2.2.5 Deme modeli ...18

  2.2.6 Temel modeli ..20

  2.3 Z-PRO YAZILIMI VARSAYIMLARI .21

  2.3.1 Malzeme ve kesit varsaymlar 21

  2.3.1.1 Malzeme varsaymlar ...21

  2.3.1.2 Kesit varsaymlar .24

  2.3.2 Yk varsaymlar, yk aktarm ve yk kombinasyonlar 24

  3. RDELEME ...29

 • ix

  NDEKLER (devam)

  Sayfa

  3.1 MALZEME VE KEST VARSAYIMLARININ RDELENMES ..29

  3.1.1 Malzeme varsaymlarnn irdelenmesi ...31

  3.1.2 Kesit varsaymlarnn irdelenmesi ..34

  3.2 YK VARSAYIMLARININ VE YK KOMBNASYONLARININ

  RDELENMES .35

  3.3 RJT DYAFRAM KABULNN RDELENMES ..38

  3.4 Z-PRO TARAFINDAN HESAPLANAN KUVVET VE

  DEPLASMANLARIN RDELENMES ...40

  3.4.1 Kolon elemanlarn dndrlmesi sonucu kolon lokal eksen

  takmnn durumu ...41

  3.4.2 Dzlem ereve sistemlerde i kuvvetlerin irdelenmesi .43

  3.4.3 Dzlem ereve sistemlerde deplasmanlarn irdelenmesi .51

  3.4.4 Uzay erevelerde i kuvvet ve deplasmanlarn irdelenmesi 54

  3.5 KRLERDE BURULMA MOMENTNN RDELENMES ....59

  3.6 Z-PRO YAZILIMINDA KR RJT KOLLARININ RDELENMES .65

  3.7 Z-PRO YAZILIMINDA KULLANICI TANIMLI YKLERN

  RDELENMES .68

  3.8 PERDE ELEMANLARIN DEPLASMAN VE KUVVETLERNN

  RDELENMES .71

  3.8.1 Perde elemanlarn kolon olarak modellenmesi 71

  3.8.2 Perde elemanlarn kabuk olarak modellenmesi ...74

  3.8.3 Poligonal perde kavramnn irdelenmesi .......................78

  3.9 KTLE MERKEZ (KM) VE RJTLK MERKEZ (RM)

  KAVRAMLARININ RDELENMES .............................80

  3.10 Z-PRO YAZILIMI KR BETONARME HESABININ RDELENMES .83

  3.10.1 Kiri boyuna donat hesabnn irdelenmesi ..83

  3.10.2 Kiri enine donat hesabnn irdelenmesi ..93

  3.11 Z-PRO YAZILIMI KOLON BETONARME HESABININ

  RDELENMES .98

  3.11.1 Kolon boyuna donat hesabnn irdelenmesi 98

  3.11.2 Kolon enine donat hesabnn irdelenmesi .101

 • x

  NDEKLER (devam)

  Sayfa

  3.12 Z-PRO YAZILIMI PERDE BOYUNA DONATI HESABININ

  RDELENMES ...102

  3.13 Z-PRO NUN YNETMELKLERDE NGRLEN KOULLAR

  AISINDAN RDELENMES ....................................................................103

  3.13.1 Kirilerde snr deerlerin irdelenmesi ...105

  3.13.2 Kolonlarda snr deerlerin irdelenmesi .109

  3.13.3 Perdelerde snr deerler ...113

  3.13.4 Demelerde snr deerlerin irdelenmesi ..117

  3.13.5 Z-PRO nun DY-2007 de tanmlanan dzensizlikler bakmndan

  irdelenmesi ...122

  3.13.5.1 A1-Burulma dzensizliinin irdelenmesi ...122

  3.13.5.2 A2 ve A3-Tr dzensizliklerin irdelenmesi ..129

  3.13.5.3 B1-Komu katlar aras dayanm dzensisliinin (Zayf kat)

  irdelenmesi ..134

  3.13.5.4 B2-Komu katlar aras rijitlik dzensizlii (Yumuak kat)

  irdelenmesi ..141

  3.13.5.5 B3-Tayc sistemin dey elemanlarnn sreksizliinin

  irdelenmesi ..145

  3.13.6 Z-PRO ile greli kat telemelerinin snrlandrlmasnn

  irdelenmesi ...148

  3.13.7 Z-PRO ile ikinci mertebe etkilerinin irdelenmesi .........149

  3.13.8 Z-PRO ile tayc sistemin sneklik dzeyi bakmndan

  irdelenmesi ...151

  3.13.9 Z-PRO ile yap davran katsays (R) seiminin irdelenmesi ..............154

  3.13.10 Z-PRO ile kolonlarn kirilerden daha gl olmas koulunun

  irdelenmesi ...162

  3.13.11 Z-PRO ile sneklik dzeyi yksek ereve sistemlerde kolon kiri

  birleim blgelerinin irdelenmesi ...163

  3.13.12 Z-PRO ile ksa kolon oluumunun irdelenmesi .........167

  3.13.13 Z-PRO ile mod birletirme ynteminin irdelenmesi .....168

 • xi

  NDEKLER (devam)

  Sayfa

  3.13.14 Z-PR

Recommended

View more >