tariewe 2016/2017 (vanaf 1 julie 2016 tensy anders...

58
2016/2017 TARIEWE (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS AANGEDUI) //Khara Hais Munisipaliteit Tariewelys 2016-2017 Page 1 of 58

Upload: duongnhan

Post on 25-Feb-2019

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

2016/2017TARIEWE

(VANAF 1 JULIE 2016TENSY ANDERS AANGEDUI)

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 1 of 58

Page 2: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

NOMMER DIREKTORAAT BLADSY

1 Munisipale Bestuurder 3

2 Direktoraat Korporatiewe Dienste 4 - 10

3 Direktoraat Finansiële Dienste 11 - 14

4 Direktoraat Gemeenskap Dienste 15 - 33

5 Direktoraat Tegniese Dienste 34

6 Direktoraat Elektro Meganiese Dienste 35 - 40

7 Direktoraat Siviele Ingenieurs Dienste 41 - 48

8 Direktoraat Ontwikkeling en Beplannings Dienste 49 - 58

Vir maklike naslaandoeleindes, is die tariewelys in die volgende Direktorate opgedeel:

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 2 of 58

Page 3: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

TARIEF NR BESONDERHEDE BLADSY NR

GEEN TARIEWE ONDER DIE DIREKTORAAT NIE

INHOUDSOPGAWE

POS 1: MUNISIPALE BESTUURDER

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 3 of 58

Page 4: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

TARIEF NR BESONDERHEDE BLADSY NR

1BESKIKBAARSTELLING VAN SAKELYSTE EN NOTULES VAN

RAADSVERGADERINGS AAN PRIVAATINSTANSIES 5

2 GEMEENSKAPSALE 5 – 8

3 RAADSALE 9

4 MEENTGRONDE 10

INHOUDSOPGAWE

POS 2: DIREKTORAAT KORPORATIEWE DIENSTE

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 4 of 58

Page 5: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing2016/2017 2015/2016 % Verhoging

1.1Sakelyste en Notules van Raadsvergaderings aan privaat

instansies per jaarR 600.00 R 600.00 -%

1.2Sakelyste en notules van Raadsvergaderings, insluitende

alle Komiteesakelyste per jaarR 1 750.00 R 1 750.00 -%

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.2

2.2.1

2.3

2.3.1

'n Skadeloosstellings-/vrywaringsdeposito (geen BTW) is

slegs terugbetaalbaar nadat 'n inspeksie uitgevoer en enige

skade verhaal is. Deposito’s san teen agterstallige

munisipale rekeninge verhaal word.

R 1 200.00 R 1 125.00 6.67%

1.      SAKELYSTE EN NOTULES VAN RAADSVERGADERINGS

(14% BTW INKLUSIEF)

Vir beskikbaarstelling aan Sportkodes en Kultuuraktiwiteite

Kerkdienste

Vergaderings - Openbare en Politieke (in oorleg met raadslede)

Rolprentvertonings

Konserte, sangaande en operettes

Skoue, tentoonstellings, uitstallings en modeparades

2. GEMEENSKAPSALE

(14% BTW INKLUSIEF)TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI (PABALELLO), MICHAEL BONGELA

(PABALELLO), MOSES LINKS (LOUISVALEWEG) EN ND SWARTZ GEBOU

ALGEMENE VOORWAARDES VIR HUUR VAN GEMEENSKAPSALE

Binnenshuise sport waarvoor die saal geskik is (byvoorbeeld karate, boks, vlugbal en pluimbal)

Konferensies, kongresse en seminare

Sosiale geleenthede en funksies (byvoorbeeld danse, troues, dinees, etes, "gospel shows" en

afskeidsgesellighede)

Konserte, sangaande en operettes van 'n professionele aard

BESPREKINGS

Bespreking vir die gebruik van die saal moet minstens 14 dae voor die aanbieding van sodanige geleentheid,

met betaling van die basiese huurgeld en die skadeloosstellings-deposito, by die Gemeenskapsentrumkantoor

gedoen word. Indien die bespreking ten minste 7 dae voor die aanvang van die funksie gekanselleer word, sal

die huurgeld min 10% administratiewe koste terugbetaal word. Indien die bespreking egter met minder as

7 dae kennis vooraf gekanselleer word, sal die huurder die volle huurgeld verbeur.

GELDE / TARIEWE

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 5 of 58

Page 6: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing2016/2017 2015/2016 % Verhoging

2.3.2

2.3.2.1Gebruike genoem in punte 2.1.1 – 2.1.4 per dag per

geleentheidR 435.00 R 410.00 6.10%

2.3.2.2.1Gebruike genoem in punte 2.1.5 – 2.1.8: Ander organisasies

(nie professioneel) per dag per geleentheidR 1 220.00 R 1 150.00 6.09%

2.3.2.2.2SAMRO Musiekheffing per geleentheid vir gebruike genoem

in punte 2.1.5 – 2.1.8R 250.00 R 235.00 6.38%

2.3.2.3.1Gebruike genoem in punt 2.1.9 per dag per geleentheid (alle

gevalle)R 2 725.00 R 2 570.00 6.03%

2.3.2.3.2SAMRO Musiekheffing per geleentheid vir gebruike genoem

in punte 2.1.9R 250.00 R 235.00 6.38%

2.3.2.4. Per geleentheid vir gebruike genoem in punte 2.1.10

2.3.2.4.1 Vir oefening/afrigting (per dag/per geleentheid) R 32.00 R 30.00 6.00%

2.3.2.4.2Vir toernooie/wedstryde waar toegang gehef word (per

dag/per geleentheid)R 415.00 R 390.00 6.41%

2.3.2.4.3 SAMRO Musiekheffing per geleentheid (Toernooie/Funksie) R 250.00 R 235.00 6.38%

2.3.2.5

2.3.2.5 Gebruike genoem in punte 2.1.1 – 2.1.4 per dag per geleentheid R 245.00 R 230.00 6.52%

2.3.2.6.1Gebruike genoem in punte 2.1.5 – 2.1.8: Ander organisasies (nie

professioneel) per dag per geleentheidR 800.00 R 750.00 6.67%

2.3.2.6.1SAMRO Musiekheffing per geleentheid vir gebruike genoem in

punte 2.1.5 – 2.1.8R 250.00 R 235.00 6.38%

2.3.2.7.1Gebruike genoem in punt 2.1.9 per dag per geleentheid (alle

gevalle)R 1 250.00 N.V.T - %

2.3.2.7.2 SAMRO Musiekheffing per geleentheid R 250.00 R 235.00 6.38%

2.3.2.7 Bykomende oefeninge (per dag per geleentheid) R 90.00 R 85.00 5.88%

2.3.2.9 Die Raad Gratis Gratis - %

2.3.2.10Goedgekeurde Gemeenskaps-/Kultuurorganisasies geaffilieer by

die Upington GemeenskapskultuurforumGratis Gratis - %

2.3.2.11 SALGA (Raadsbesluit 04/02/2002 gedateer 6 Februarie 2002) Gratis Gratis - %

2.3.2.12

2.4

2.4.1

2.4.2

Vir gebruike genoem in paragrawe 2.1.1 – 2.1.10 sal die tariewe soos volg betaalbaar wees:

LAMBRECHTSDRIFT, KAROS, LEERKRANS, RAASWATER EN KALKSLOOT

Vir gebruike genoem in paragrawe 2.1.1 – 2.1.8 sal die tariewe soos volg betaalbaar wees:

Organisasies in 2.3.2.7 bedoel word van die Vrywaringsdeposito in paragraaf 2.3.1 bedoel, vrygespreek, maar met dien

verstande dat die organisasies vir alle gebreke wat mag voorkom, verantwoordelik gehou word en geen agterstallige

munisipale rekeninge het nie.

ALGEMENE VOORWAARDES (Onderneming deur huurder):

Inoefening word beperk tot een gratis oefening na verhuring van saal (beskikbaarheid van saal inaggenome)

Geen ameublement of artikel van enige aard wat aan die Raad behoort sal verwyder word uit die saal of vertrek

waar dit oorspronklik gevind is, sonder die goedkeuring van die Munisipale Bestuurder of personeel deur hom

aangewys

Geen klanktoerusting of musiekinstrumente mag uit die saal of vertrek verwyder word nie

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 6 of 58

Page 7: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing2016/2017 2015/2016 % Verhoging

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.4.10

2.4.11

2.4.12

2.5

2.5.1

2.5.1.1 Per tafel N.V.T R 7.50 -%

2.5.1.2 Per stoel N.V.T R 2.40 -%

2.5.1.3 Vrywaringsdeposito (geen BTW). N.V.T R 285.00 -%

2.5.2

2.5.2.1 Per tafel N.V.T R 17.00 -%

2.5.2.2 Per stoel N.V.T R 3.50 -%

2.5.2.3 Vrywaringsdeposito (geen BTW) N.V.T R 840.00 -%

2.5.3

2.5.4

2.5.5

2.5.6

Die saal, ameublement en ander toerusting, moet na gebruik in dieselfde toestand, as waarin dit deur die

huurder ontvang is, gelaat word. Sou die huurder nalaat om aan hierdie vereiste te voldoen, behou die

verhuurder die reg voor om die saal, ameublement en ander toerusting, te herstel en die

skadeloosstellingsdeposito aan te wend ten opsigte van kostes vir hierdie doel aangegaan. Indien die

deposito bedrag nie voldoende is nie, sal die oorblywende bedrag vir rekening van die huurder wees

Die Munisipale Bestuurder of sy genomineerde, die Brandweerhoof of enige lid van die Brandweer aan diens,

enige Raadslid of enige ander gemagtigde amptenaar, mag te eniger tyd die perseel vir inspeksiedoeleindes

betree

Die Raad sal die reg hê om in geval van 'n wanvoorstelling deur die huurder, te eniger tyd sonder opgaaf van

redes, die verhuring van die saal te kanselleer. Die Raad sal gemagtig wees om hierdie reg uit te oefen deur

die Raadslede of die Munisipale Bestuurder

Enige eiendom of toerusting van die huurder, wat na 'n aandfunksie verwyder moet word, moet nie later as

10:00 die volgende oggend verwyder word nie

Die huurder onderneem om enige opdragte met betrekking tot die wyse waarop die saal en/of ameublement,

uitrusting en toebehore gebruik word, wat deur 'n gemagtigde amptenaar van die Raad aan hom gegee mag

word, onmiddellik uit te voer

Die huurder is vir die behoorlike handhawing van orde by die geleentheid waarvoor die saal gehuur word

verantwoordelik maar die Raad behou die reg voor om, deur middel van enige van sy gemagtigde beamptes,

die huurder te versoek om iemand weens wangedrag of stoornis uit die saal te sit of laat uitsit

Die huurder vrywaar hiermee die Raad teen enige eis voortspruitend uit skade aan of verlies van eiendom van

die huurder of enige van sy gaste of ander persone onder sy beheer, of enige besering of dood van die huurder

of sodanige persoon

Die akkommodasie word aan die huurder verhuur met die verstandhouding dat die aantal persone toegelaat,

beperk sal word tot die vermoë van die beskikbare akkommodasie

Die kleedkamers en toilette word beskou as integrale deel van die saal

Geen spykers, skroewe, hakies en so meer mag in enige muur, deur, paneel of vloer, ingeslaan of gedraai word

nie. Geen versiering mag aan enige elektriese lamp of iets dergliks gehang of vasgemaak word nie

Deposito’s sal teen agterstallige munisipale rekeninge verhaal word, waar van toepassing.

UITLEEN VAN STAPELSTOELE & STAALTAFELS

Verhuring aan hulpbehoewende inwoners:

Verhuring aan ander inwoners/instansies:

'n Totaal van 20 tafels en 100 stoele per persoon/instansie mag vir 1 dag gehuur word

Indien 'n persoon of instansie meer as die toegelate tafels en stoele wil huur, moet 'n formele aansoek aan die

Raad gerig word

Die frekwensie van verhurings (inkomste en verliese) van tafels en stoele moet gemonitor word en daar moet

jaarliks verslag daaroor aan die Uitvoerende Komitee gelewer word

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 7 of 58

Page 8: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016 % Verhoging

2.6

2.7

2.7.1

2.7.2

'n Deposito (geen BTW) is terugbetaalbaar indien die

instrumente en toerusting nie beskadig is nie. Deposito’s

sal teen agterstallige munisipale rekeninge verhaal word.

R 1 400.00 R 1 285.00 8.95%

2.7.3'n Bedrag is vir die huur van musiekinstrumente en

klanktoerusting betaalbaarR 800.00 R 750.00 6.67%

2.7.4

Musiekinstrumente en klanktoerusting word gratis vir Raads-

en Upington Gemeenskapskultuurforum gebruik beskikbaar

gestel

Gratis Gratis -%

2.7.5Indien slegs van die mikrofoonstelsel en/of beligting gebruik

gemaak word, is die volgende huur betaalbaarR 400.00 R 380.00 5.26%

5.4 Dat ‘n proforma vorm ontwerp word, wat deur die betrokke Wyksraadslid onderteken moet word en welke

vorm die aansoek om die huur van tafels en stoele moet vergesel."VERHURING VAN MUSIEKINSTRUMENTE EN KLANTTOERUSTING (Slegs ten opsigte van Progress

Gemeenskapsaal)Geen musiekinstrumente of klanktoerusting mag uit die saal verwyder word nie

6.1/10/2006 BESLUIT 31 OKTOBER 2006

2.6.1

“5. UITLEEN VAN STAPELSTOELE & STAALTAFELS

5.1 Verhuring aan hulpbehoewende inwoners:

1. Dat daar aan geregistreerde hulpbehoewendes, op aanbeveling van die betrokke Wyksraadslid, 50

stoele en 2 tafels gratis, beskikbaar gestel word.

2. Dat die Wyksraadslid met die Hoof Administrasie skakel in verband met die beskikbaarstelling van

die stoele en tafels.

3. Dat stoele en tafels slegs vir begrafnisse gratis beskikbaar gestel word.

4. Dat bewys van registrasie van hulpbehoewendheid en 'n afskrif van die doodsertifikaat by die

Administrasie ingedien moet word, alvorens die tafels en stoele beskikbaar gestel word.

5.2 Dat 250 stoele per wyk beskikbaar gestel word.

5.3 Dat die afhaal en terugbring van die tafels en stoele vir die aansoeker se rekening sal wees.

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 8 of 58

Page 9: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

3.1

3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

3.2

3.2.1

3.3

3.3.1

'n Skadeloosstellings-/vrywaringsdeposito (geen BTW) is

slegs terugbetaalbaar nadat 'n inspeksie uitgevoer en enige

skade verhaal is. Deposito’s sal teen agterstallige

munisipale rekeninge verhaal word.

R 450.00 R 450.00 -%

3.3.2

3.3.2.1 Per geleentheid R 200.00 R 190.00 5.26%

3.3.2.2 Die Raad Gratis Gratis -

Vergaderings

3. RAADSALE

(14% BTW INKLUSIEF)[GEMEENSKAPSENTRUM : TOL SPEELMAN, BABBELBEKKIES, PABALLELO]

ALGEMENE VOORWAARDES VIR HUUR VAN RAADSALE

Die ou Raadsale by die gemeenskapsentrums sal vir die volgende gebruike vir verhuring beskikbaar gestel

word:

Vir gebruike genoem in paragrawe 3.1.1.1 – 3.1.1.3 sal die tariewe soos volg betaalbaar wees:

Kerkaktiwiteite

Jeugbyeenkomste

Bespreking

Bespreking vir die gebruik van die saal moet minstens 14 dae voor die aanbieding van sodanige geleentheid,

met betaling van die basiese huurgeld en die skadeloosstellings-deposito, by die Gemeenskapsentrumkantoor

("Civic" ) gedoen word. Indien die bespreking ten minste 7 dae voor die aanvang van die funksie gekanselleer

word, sal die huurgeld min 10% administratiewe koste terugbetaal word. Indien die bespreking egter met

minder as 7 dae kennis vooraf gekanselleer word, sal die huurder die volle huurgeld verbeur

GELDE / TARIEWE

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 9 of 58

Page 10: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

4.1

4.1.1

4.1.1.1Vir alle diere wat na die skut gebring word, hetsy een of

meer, per kilometer of gedeelte van 'n kilometerR 5.50 R 5.00 10.00%

4.1.2

4.1.2.1

4.1.2.1.1 Perde, beeste en varke per stuk R 235.00 R 220.00 6.82%

4.1.2.1.2 Skape en bokke per stuk R 100.00 R 95.00 5.26%

4.1.2.2

4.1.2.2.1 Perde, beeste en varke per stuk R 140.00 R 130.00 7.69%

4.1.2.2.2 Skape en bokke per stuk R 42.00 R 40.00 5.00%

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.1.1 Perde, beeste en varke per stuk R 230.00 R 215.00 6.98%

4.1.3.1.2 Skape en bokke per stuk R 100.00 R 95.00 5.26%

4.1.3.2

4.1.3.2.1 Perde, beeste en varke per stuk R 150.00 R 140.00 7.14%

4.1.3.2.2 Skape en bokke per stuk R 42.00 R 40.00 5.00%

4.1.4

4.1.4.1 Perde, beeste en varke per stuk R 150.00 R 140.00 7.14%

4.1.4.2 Donkies per stuk R 58.00 R 55.00 5.45%

4.1.4.3 Skape en bokke per stuk R 42.00 R 40.00 5.00%

4.1.5

4.1.5.1 Perde, beeste en varke per stuk R 60.00 R 55.00 9.09%

4.1.5.2 Donkies per stuk R 55.00 R 50.00 10.00%

4.1.5.3 Skape en bokke per stuk R 35.00 R 30.00 16.67%

4.1.6

4.1.6.1 Perde, beeste en varke per stuk R 70.00 R 55.00 27.27%

4.1.6.2 Donkies per stuk R 60.00 R 50.00 20.00%

4.1.6.3 Skape en bokke of ander dier afsonderlik opgepas R 40.00 R 30.00 33.33%

4.2

4.2.1

4.2.1.1 Per Grootvee (Bees, Perd & Donkie) R 3.60 R 3.40 5.88%

4.2.1.2 Per Kleinvee (Vark, Bok & Skaap) R 1.50 R 1.40 7.14%

4.2.1.3 Per lammertjies, klein varkie, ens. R 1.00 R 0.90 11.10%

HUUR VAN MEENTGRONDE

Die huur betaalbaar deur ‘n opkomende boer word per dier bereken

GELDE VIR DIERE WAT AFSONDERLIK OPGEPAS MOET WORD (PER DAG)

4. MEENTGRONDE

(14% BTW INKLUSIEF)

SKUTGELDE

TARIEF VAN VERGOEDING

OORSKRYDING OP BEBOUDE GROND

Indien grond met behoorlike heining omhein is

Indien grond nie aldus omhein is nie

OORSKRYDING OP ONBEBOUDE GROND

Indien grond met behoorlike heining omhein is

Indien grond nie aldus omhein is nie

SKUTGELDE

ONDERHOUDSGELDE (PER DAG)

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 10 of 58

Page 11: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

TARIEF NR BESONDERHEDE BLADSY NR

5 MUNISIPALE BELASTINGS 12 – 13

6 DIVERSE HEFFINGS 13 - 14

INHOUDSOPGAWE

POS 3: DIREKTORAAT BEGROTING EN TESOURIE

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 11 of 58

Page 12: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

5.1

5.1.1Residensiële eiendomme

(Ratio 1.00 : 1.00)1.09024 1.01892 7.00%

5.1.2Publieke Bystands Verenigings (PBO) (Ratio

1.00 : 1.00)1.09024 1.01892 7.00%

5.1.3Onontwikkelde erwe

(Ratio 1.00 : 2.00)2.18049 2.03784 7.00%

5.1.4Besigheidseiendomme (Ratio

1.00 : 1.50)1.63537 1.52838 7.00%

5.1.5Nywerheidseiendomme (Ratio

1.00 : 1.50)1.63537 1.52838 7.00%

5.1.6

5.1.6.1Residensieël (Ratio

1.00 : 1.00)1.09024 1.01892 7.00%

5.1.6.2Owerheidsgebruik / Publieke Infrastruktuur

(Ratio 1.00 : 0.25)0.27256 1.52838 -82.17%

5.1.7.Residensiële Sone 3 (Ratio

1.00 : 1.25)1.36286 1.2737 7.00%

5.1.8

5.1.8.1Landbou eiendomme (Ratio

1.00 : 0.25)0.27256 0.25473 7.00%

5.1.8.2Landbou eiendomme - Kleinhoewes

(Ratio 1.00 : 0.25)0.27256 0.25473 7.00%

5.1.9

5.1.9.1

Landbou eiendomme - Gedeelte waarop Hernubare Energie

opgewek word (Ratio 1.00 :

1.50)

1.63537 N.V.T -%

5.1.10

5.1.10.1 Oorde met toegang tot vullis- en riooldienste 1.36286 1.2737 7.00%

5.1.10.2 Oorde sonder toegang tot vullis- en riooldienste 0.27256 0.25473 7.00%

5.1.11Opvoedkundige / Institusionele Instellings

(Ratio 1.00 : 1.50)1.63537 1.52838 7.00%

5.1.12 Bouklousules - 2.03784 -100.00%

5.1.12.1 Bouklousules (R 1 – R 50,000.00) 2.18049 N.V.T -%

5.1.12.2 Bouklousules (R 50,001 – R100,000.00) 2.18049 N.V.T -%

5.1.12.3 Bouklousules (meer as R100,001 ) 2.18049 N.V.T -%

5.1.13Die eerste R 15 000 van alle beboude residensiële eiendomme word vrygestel van die betaling van algemene

belastings

(In Sent per Rand-waarde)

Staatseiendomme

Oorde

5. MUNISIPALE BELASTINGS

(GEEN BTW)

n Algemene belasting op die belasbare waardasies van eiendomme IN DIE REGSGEBIED VAN DIE

//KHARA HAIS MUNISIPALITEIT ingevolge en kragtens Artikel 8 en 14 van Munisipale

Eiendomsbelastingswet Nr. 6 van 2004

Landbou eiendomme met Spesiale vergunnings

Landbou eiendomme

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 12 of 58

Page 13: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

5.1.14

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

6.1

6.1.1 Perseelhuur per maand op alle onvervreemde selfboupersele R 30.00 R 28.50 5.26%

6.1.2 Perseelhuur per maand op alle informele behuising R 15.00 R 14.25 5.26%

6.1.3

6.1.3.1 Huur per maand aan Militêre Veterane en Upington 26 N.V.T. N.V.T -%

6.1.3.2. Huur per maand aan ander N.V.T. N.V.T -%

6.2

6.2.1

Verskaf van inligting per eiendom ten opsigte van 'n

eiendom, byvoorbeeld oppervlakte, waardasie, eienaar,

posadres, sonering, ens. aan nie eienaars

R 20.00 R 20.00 -%

6.2.2Heruitreik van duplikaat IRP5 Sertifikaat (per

duplikaat)R 20.00 R 20.00 -%

6.2.3 Versameling en/of opsoek van inligting per uur R 65.00 R 65.00 -%

6.3

6.3.1 Waardasiesertifikaat R 115.00 R 107.00 7.48%

6.3.2 Uitklaringsertifikaat R 115.00 R 107.00 7.48%

6.3.3 Verlenging van uitklaringsertifikaat R 115.00 R 107.00 7.48%

6.4

 6.4.1

6.4.1.1 Eerste Sekondêre- en/of Vergunningsgebruik R 500.00 R 500.00 -%

6.4.1.2 Addisionele Sekondêre- en/of Vergunningsgebruik R 256.50 R 239.40 7.14%

6.4.1.3 Beroepsbeoefening R 256.50 R 239.40 7.14%

6.4.2 V/T Tjeks R 115.00 R 107.00 7.48%

6.4.3Administrasiekoste vir V/T tjeks by derde party betaalpunte

(Easy Pay, Poskantoor, ens.)R 115.00 R 107.00 7.48%

6.4.4 Aanvra vir redes tot waardasie-uitkoms R 400.00 R 370.00 7.14%

ANDER HEFFINGS

Maandelikse heffing vir die bedryf van goedgekeurde addisionele gebruik(e)

UITREIKING VAN SERTIFIKATE (PER SERTIFIKAAT / PER EIENDOM)

Belastingkortings word toegestaan aan belastingsbetalers wat kragtens die Raad se Munisipale

Belastingsbeleid daarvoor kwalifiseer

6. DIVERSE HEFFINGS

(14% BTW INKLUSIEF)

BEHUISING

HUUREENHEDE

NASLAANFOOIE

5.1.15

Waar die belastings wat gehef word op 'n spesifieke eiendom verkeerd bepaal is, hetsy as gevolg van 'n fout of

versuim aan die kant van die munisipaliteit of vals inligting voorsien deur die betrokke eienaar of 'n oortreding

van die toegelate gebruik waarvoor die betrokke eiendom aangewend mag word, sal die belasting betaalbaar

toepaslik aangepas word vir die tydperk wat strek vanaf die datum waarop die fout of versuim bespeur word

terug na die datum waarop die belasting aanvanklik gehef in terme van die waardasierol.

Daarbenewens, waar die fout plaasgevind het as gevolg van vals inligting voorsien deur die eienaar van die

eiendom of as 'n gevolg van 'n oortreding van die toegelate gebruik van die betrokke eiendom, sal rente op die

onbetaalde gedeelte van die aangepaste belasting betaalbaar gehef word teen die maksimum koers toegelaat

deur heersende wetgewing.

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 13 of 58

Page 14: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

6.5

6.5.1

6.5.1.1 Addisionele wooneenheid – per eenheid R 570.00 R 570.00 -%

6.5.1.2

6.5.1.2.1Heffing vir eerste maand en/of oortreding (2015/2016:

eerste drie maande – geen BTW)R 1 710.00 R 1 596.00 7.14%

6.5.1.2.2Heffing vir tweede maand en/of oortreding (2015/2016:

herhalende heffing – geen BTW)R 4 240.00 R 4 000.00 6.00%.

6.5.1.2.3 Heffing vir derde maand en/of oortreding R 6 360.00 R 6 000.00 6.00%.

6.5.1.2.4 Heffing vir vierde maand en/of oortreding R 8 480.00 R 8 000.00 6.00%.

6.5.1.2.5Heffing vir vyfde maand en/of oortreding en daaropvolgende

maande R 10 600.00 R 10 000.00 6.00%.

6.5.2Heffing van boete vir verklaring/voorsiening van vals

inligting aan die Raad (Geen BTW)R 265.00 R 250.00 6.00%

6.5.3 Onwettige parkering op parke (Geen BTW) R 325.00 R 300.00 8.33%

6.5.4 Onwettige strooi van rommel (Geen BTW) R 325.00 R 300.00 8.33%

6.5.5

6.5.5.1

Wanneer die Raad versoek word om 'n onderbreking van die

toevoer te ondersoek en waar bevind word dat sodanige

onderbreking van die toevoer te wyte is aan 'n fout in die

verbruiker se installasie of aan foutiewe werking van

apparate wat in verband daarmee gebruik word, moet

sodanige verbruiker 'n bedrag vir elke sodanige ondersoek

betaal.

Werklike koste

plus 15%

administrasiefo

oi

Werklike koste

plus 15%

administrasiefo

oi

-%

DIVERSE HEFFINGS

Maandelikse oortredingsheffing vir bedryf van gebruike sonder toestemming / ongemagtigde gebruike (BTW

Inklusief)

Ander gebruike

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 14 of 58

Page 15: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

TARIEF NR BESONDERHEDE BLADSY NR

7 BEGRAAFPLASE 16

8 FEESTERREIN BY ROSEPARK 17

9 ROLBALBAAN 17

10 HUUR VAN BIBLIOTEEKSALE 18 - 19

11 BIBLIOTEEKTARIEWE 20

12 REKENAARGEBRUIKTARIEWE 20

13 BRANDWEER 21 - 25

14 VERKEERSDIENSTE 26

15 VERWYDERING EN WEGDOEN VAN VULLIS 27 - 28

16 PLASTIEKVULLISSAKKE 29

17 VOEDSELPERSELE 29

18 BENUTTING VAN DICKIE JACOBS STADION 29

19 STAANPLEK VIR FORTUINVERTELLERS 30

20 SWEMBADSAAL 30

21 GEBRUIKMAKING VAN DORPSWEMBAD BRAAI AREA 30

22 SWEMBADDENS 31 - 32

23SC KEARNS STADION / UNIE-, PABALLELO-, KALKSLOOT- EN KAROS

SPORTGRONDE32 - 33

INHOUDSOPGAWE

POS 4: DIREKTORAAT ONTWIKKELINGSDIENSTE

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 15 of 58

Page 16: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

7.1

7.1.1

7.1.2

7.2

7.2.1 Selfgrawe graf (enkeldiepte): Inwoners R 375.00 R 350.00 7.14%

7.2.2Selfgrawe graf (enkeldiepte): Inwoners (Hulpbehoewende

Persone)R 55.00 R 50.00 10.00%

7.2.3 Selfgrawe graf (enkeldiepte): Nie-Inwoners R 625.00 R 583.00 7.20%

7.2.4 Reservering (enkeldiepte) (Addisioneel tot koop van graf) R 295.00 R 273.00 8.06%

7.2.5 Reservering (dubbeldiepte) R 60.00 R 52.50 14.29%

7.2.6 Reservering (dubbeldiepte) - Hulpbehoewende persone R 8.50 R 7.50 13.33%

7.2.7Selfgrawe graf (dubbeldiepte): Inwoners (addisioneel tot

koop van graf)R 60.00 R 52.50 14.29%

7.2.8Selfgrawe graf (dubbeldiepte): Inwoners (addisioneel tot

koop van graf) - Hulpbehoewend personeR 8.50 R 7.50 13.33%

7.2.9Selfgrawe graf (dubbeldiepte): Nie-Inwoners (addisioneel tot

koop van graf)R 95.00 R 88.00 7.95%

7.3

7.3.1

Dat 'n bedrag van 'n begrafnisondernemer verhaal sal word

indien grond en boumateriaal nie om graftes weggeneem

word na 'n begrafnis nie.

R 1 190.00 R 1 113.00 6.92%

7.3.2

Dat 'n bedrag van naasbestaandes, wat self 'n oorledene

begrawe, verhaal sal word indien grond en boumateriaal nie

om graftes weggeneem word na 'n begrafnis nie.

R 400.00 R 375.00 6.67%

7.3.3Selfgrawe graf (dubbeldiepte): Nie-Inwoners (addisioneel tot

koop van graf)R 95.00 R 88.00 7.95%

Dat geen grafte deur die Munisipaliteit gegrawe, uitgebou of toegemaak sal word nie. (Raadsbesluit

ST2/277/91)

Reserverings word slegs toegelaat vir die naasbestaande van 'n oorledene.

TARIEWE: ALLE BEGRAAFPLASE

ANDER KOSTES

7. BEGRAAFPLASE

(BTW INKLUSIEF)

ALGEMEEN

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 16 of 58

Page 17: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016 % Verhoging

8.1

8.2

8.2.1 Huur per geleentheid R 4 200.00 R 3 940.00 6.60%

8.2.2 SAMRO Musiekheffing per geleentheid R 250.00 R 235.00 6.38%

8.2.3

Skadeloosstellingsdeposito (geen BTW) betaalbaar voordat

die fees 'n aanvang neem. Deposito’s sal aangewend word

teen agterstallige munisipale rekeninge, waar van

toepassing.

R 17 500.00 R 16 560.00 5.68%

8.3

8.3.1 Huur per geleentheid R 1 920.00 R 1 810.00 6.08%

8.3.2 SAMRO Musiekheffing per geleentheid R 250.00 R 235.00 6.38%

8.3.4 Skadeloosstellingsdeposito (geen BTW) R 3 840.00 R 3 620.00 6.08%

8.4Die terrein moet een dag na gebruik opgeruim wees. 'n

Bedrag per dag sal vir laat opruiming gehef wordR 1 855.00 R 1 750.00 6.00%

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.1.1

9.2

9.2.1 Per uur (of gedeelte daarvan) R 8.50 R 8.00 6.25%

9.2.2

9.3

9.3.1

'n Skadeloosstellingsdeposito (geen BTW) wat slegs

terugbetaalbaar is nadat 'n inspeksie uitgevoer en enige

moontlike skades verhaal is. Deposito’s sal teen

agterstallige munisipale rekeninge verhaal word.

R 750.00 R 750.00 -%

9.3.2

Deposito

Dat as strafsanksie, waar die velde vir langer as die bespreekte tyd gebruik word, die huurgelde van die

betrokke skadeloosstellingsdeposito verhaal word en dat die deposito eers weer aangesuiwer moet word

voordat die velde weer gehuur mag word

Rekreasieprogramme deur die Rekreasiebeampte aangebied, sal net soos in die geval van sportgronde en

swembaddens, op die feesterrein hanteer word

'n Huur- en inspeksievorm, soorgelyk as die in gebruik by die sportgronde, sal gebruik word.

8. FEESTERREIN BY ROSEPARK

(14% BTW INKLUSIEF)

Die Feesterrein by Rosepark word vir feeste, soos die Kuierfees, uitverhuur en 'n skadeloos-stellingsdeposito

word, ten einde dit met die verhuring van ander fasiliteite, soos sportgronde en swembaddens in lyn te bring,

verhaal

Groot geleenthede soos meerdaagse feeste:

Kleiner eendaagse gebeurtenisse:

Onderskeid in huurtariewe word getref op grond van die impak wat die gebeurtenis op die infrastruktuur en

grasperke het

Die nodige voor-en-na-inspeksies by die terrein sal deur 'n gemagtigde Parke amptenaar en die Huurder

uitgevoer word en enige opsetlike skade ná gebruik van die terrein, sal van die skadeloosstellingsdeposito

verhaal en vir herstelkostes aangewend word

9. ROLBALBAAN

(14% BTW INKLUSIEF)BESPREKINGS

Besprekings moet minstens 8 (agt dae) voor die tyd met betalings geskied. Die gelde word verbeur indien

kansellasies minder as 3 dae voor 'n bespreking geskied

Tariewe

Dat as strafsanksie, waar die velde vir langer as die bespreekte tyd gebruik word, die oortyd van die betrokke

amptenaar/nare van die skadeloosstellingsdeposito verhaal word en dat die deposito eers weer aangesuiwer

moet word voordat die velde weer gehuur mag word

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 17 of 58

Page 18: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

10.1

10.1.1

10.1.1.1

10.1.1.2

10.1.1.3

10.1.1.4

10.1.1.5

10.1.1.6

10.2

10.2.1

10.2.1.1

10.3

10.3.1

10.4

10.4.1

10.5

10.5.1

'n Skadeloosstellings-/vrywaringsdeposito (geen BTW) is

betaalbaar en is slegs terugbetaalbaar nadat 'n inspeksie

uitgevoer en enige skade verhaal is. Deposito’s sal teen

agterstallige munisipale rekeninge aangewend word.

R 931.00 R 931.00 -%

10.5.2

10.5.2.1Gebruike genoem in punte 10.1.1.1 – 10.1.1.5 (per dag of

gedeelte per geleentheid) – slegs Paballelo BiblioteekR 310.00 R 290.00 6.90%

10.5.2.2

10.5.2.3 Bykomende oefening per geleentheid R 60.00 R 57.00 5.26%

Inoefening word beperk tot een gratis oefening na verhuring van saal (beskikbaarheid van saal inaggenome).

Vir gebruike genoem in paragrawe 10.1.1.1 – 10.1.1.6 sal die tariewe soos volg betaalbaar wees:

Konserte, sangaande en operettes

Skoue, tentoonstellings, uitstallings en modeparades van 'n nie kommersiële aard, met die uitsondering van

kunsartikels en handwerk wat wél kommersieel van aard mag wees

Inligtingsvergaderings oor munisipale aangeleenthede deur Raadslede beperk tot twee geleenthede per maand,

mits minstens drie Raadslede dit per geleentheid benut

Verbode gebruike

Die biblioteeksale onder paragraaf 10.1.1 hierbo vermeld word nie vir die volgende gebuike beskikbaar gestel

nie:

Danse, disko's, troues, kerkdoeleindes, verkoop van voedsel

Gratis gebruike

Biblioteeksale onder paragraaf 10.1.1 hierbo vermeld word gratis vir munisipale aangeleenthede, kuns en

kultuuraktiwiteite wat deur die Raad aangebied word asook ander aktiwiteite/vergaderings wat deur

Regeringsinstellings gereël word, beskikbaar gestel

besprekings

Bespreking vir die gebruik van 'n biblioteeksaal moet minstens 7 dae voor die aanbieding van sodanige

geleentheid, by die spesifieke biblioteek, met betaling van die basiese huurgeld en die

skadeloosstellingsdeposito, gedoen word. Indien die bespreking ten minste 3 dae voor die aanvang van die

funksie gekanselleer word, sal die huurgeld, min 10% administratiewe koste, terugbetaal word. Indien die

bespreking egter met minder as 3 dae kennis vooraf gekanselleer word, sal die huurder die volle huurgeld

verbeur.

GELDE / TARIEWE

Rolprentvertonings

10. OPENBARE BIBLIOTEEK: HUUR VAN SALE

(14% BTW INKLUSIEF)

Algemene gebruike

Biblioteeksale by die Forum Biblioteek en Paballelo Biblioteek word vir die volgende gebruike

verhuur/aangewend, met dien verstande dat die gebruik van die sale geweier kan word indien die beoogde

gebruik nie as gepas vir die aanwending van die saal geag word nie:

Binnehuise sport waarvoor die sale geskik is

Konferensies, kongresse, seminare en kleinere vergaderings (Beperk tot aantal sitplekke)

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 18 of 58

Page 19: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

10.5.3 Regeringsinstellings Gratis Gratis -

10.5.4 Die Raad Gratis Gratis -

10.5.5 Goedgekeurde Gemeenskapsorganisasies Gratis Gratis -

10.5.5.1

10.6

10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

10.6.5

10.6.6

10.6.7

10.6.8

10.6.9

10.6.10

10.6.11

10.6.12

10.7

10.7.1

10.7.1.1

10.7.1.2Gemeenskapsorganisasies deur die Raad goedgekeur moet word en dat Organisasies vir dié doel hul

konstitusies aan die Raad moet voorlê (RB 16.6/8/96)

Die huurder is vir die behoorlike handhawing van orde by die geleentheid verantwoordelik, maar die Raad

behou die reg voor om, deur middel van enige van sy gemagtigde beamptes, die huurder te versoek om

iemand, weens wangedrag of steurnis, uit die saal te sit of laat uitsit

Die saal, ameublement en ander toerusting, moet ná gebruik in dieselfde toestand, as waarin dit deur die

huurder ontvang is, gelaat word. Sou die huurder nalaat om aan hierdie vereiste te voldoen, behou die

verhuurder die reg voor om die saal, ameublement en ander toerusting, te herstel en die

skadeloosstellingsdeposito aan te wend, ten opsigte van kostes vir hierdie doel aangegaan. Indien die

depositobedrag nie voldoende is nie, sal die oorblywende bedrag vir rekening van die huurder wees

Wanneer die saal na amptelike kantoorure of op 'n Saterdag, Sondag of Openbare Vakansiedag gebruik word,

moet die sleutel gedurende amptelike kantoorure (Maandae tot Vrydae) persoonlik deur die huurder by die

spesifieke biblioteek afgehaal en weer die volgende dag of eerste werksdag daarna voor 10:00 by die spesifieke

biblioteek ingehandig word

GEBRUIK DEUR GEMEENSKAPORGANISASIES

Dit word goedgekeur dat Raads-goedgekeurde Gemeenskapsorganisasies, die biblioteeksale mag gebruik om

inligtingsvergaderings, kursusse en werkswinkels te hou, met dien verstande dat:

Die saal gratis beskikbaar gestel word

Die huurder onderneem om enige opdragte met betrekking tot die wyse waarop die saal en/of ameublement,

uitrusting en toebehore gebruik word, wat deur 'n gemagtigde amptenaar van die Raad aan hom gegee mag

word, onmiddellik uit te voer

Goedgekeurde Gemeenskapsorganisasies word van die Vrywaringsdeposito in paragraaf 10.5.5 genoem,

vrygespreek, maar met dien verstande dat die organisasies vir alle gebreke wat mag voorkom, verantwoordelik

gehou word

Algemene voorwaardes: (Onderneming deur huurder)

Geen ameublement of artikel van enige aard wat aan die Raad behoort sal verwyder word uit die saal of vertrek

waar dit oorspronklik gevind is, sonder die goedkeuring van die Munisipale Bestuurder of personeel deur hom

aangewys

Geen spykers, skroewe, hakies en so meer mag in enige muur, deur, paneel of vloer, ingeslaan of gedraai word

nie. Geen versiering mag aan enige elektriese lamp of iets dergeliks gehang of vasgemaak word nie

Die huurder vrywaar hiermee die Raad teen enige eis voortspruitend uit skade aan of verlies van eiendom van

die huurder of enige van sy gaste of ander persone onder sy beheer, of enige besering of dood van die huurder

of sodanige persoon

Die akkommodasie word aan die huurder verhuur met die verstandhouding dat die aantal persone toegelaat,

beperk sal word tot die vermoë van die beskikbare akkommodasie

Die kleedkamers en toilette word beskou as integrale deel van die saal

Die Munisipale Bestuurder of sy genomineerde, die Brandweerhoof of enige lid van die Brandweer aan diens, of

enige ander gemagtigde amptenaar, mag die perseel vir inspeksiedoeleindes betree

Die Munisipale Bestuurder of sy genomineerde sal die reg hê om in geval van 'n wanvoorstelling deur die

huurder, te eniger tyd sonder opgaaf van redes, die verhuring van die saal te kanselleer

Enige eiendom of toerusting van die huurder, wat na 'n aandfunksie verwyder moet word, moet nie later as

10:00 die volgende oggend verwyder word

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 19 of 58

Page 20: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

11.1

'n Verbruikersfooi per jaar buite //Khara Hais Munisipaliteit

se jurisdiksie, word ten opsigte van landelike gebruikers van

die Biblioteek, gehef

R 215.00 R 200.00 7.50%

11.2 Boetegeld per item per week (geen BTW) R 2.00 R 1.80 11.11%

11.3 Fotostate per A4 bladsy (nie-biblioteek materiaal) R 2.00 R 1.80 11.11%

11.4 Fotostate per A4 bladsy (biblioteek materiaal) R 0.80 R 0.70 14.29%

11.5 Boetegeld per video, 1 CD/DVD per dag (geen BTW) R 4.00 R 3.60 11.11%

11.6 Duplikaat biblioteekbonne (per bon) R 2.00 R 1.80 11.11%

11.7 Deposito's vir biblioteekmateriaal per item (geen BTW) R 150.00 R 140.00 7.14%

11.8 Stuur van faks (per A4 bladsy) R 4.50 R 4.10 9.76%

11.9 Verlore biblioteekboekePrys van boek

plus BTW

Prys van boek

plus BTW-

11.10 Duplikaat Lidmaatskap kaart (gelamineer) R 35.00 R 35.00 -%

11.11 Rekenaar-Uitdrukke (Wit/Swart) R 2.30 R 2.15 6.98%

11.12 Rekenaar-Uitdrukke (Gekleur -Halfbladsy) R 4.00 R 3.75 6.67%

11.13 Rekenaar-Uitdrukke (Gekleur -Halfbladsy) R 8.00 R 7.50 6.67%

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016 % Verhoging

12.1 Studente/Leerders per sessie (60 min) R 3.00 R 3.00 -%

12.2 Ander persone per sessie (60 min) R 4.50 R 4.50 -%

12.3 Ander persone per dag (09:00 – 17:00) R 45.00 R 45.00 -%

12.4 Groepbesprekings per persoon per sessie (60 min) R 7.50 R 7.50 -%

12.5 Groepbesprekings per persoon per dag (09:00 – 17:00) R 30.00 R 30.00 -%

12.6 Rekenaaruitdrukke per bladsy R 3.00 R 3.00 -%

11. BIBLIOTEKE TARIEWE

(14% BTW INKLUSIEF)

12. TARIEWE VIR GEBRUIK VAN DIE REKENAARS BY DIE PABALLELO DIGITAL VILLAGE

(14% BTW INKLUSIEF)

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 20 of 58

Page 21: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

13.1

13.1.2

13.1.2.1

13.1.2.1.1 Brandweerwa R 540.00 R 500.00 8.00%

13.1.2.1.2 Reddingsvoertuig R 540.00 R 500.00 8.00%

13.1.2.1.3 Diensvoertuig R 85.00 R 80.00 6.25%

13.1.2.1.4 Pomp : draagbaar / dryfbaar R 140.00 R 130.00 7.69%

13.1.2.1.5 Kettingsaag R 78.00 R 72.00 8.33%

13.1.2.1.6

13.1.2.2

13.1.2.2.1 Brandweerwa R 43.00 R 40.00 7.50%

13.1.2.2.2 Reddingsvoertuig R 38.00 R 35.00 8.57%

13.1.2.2.3 Diensvoertuig R 20.00 R 18.00 11.11%

13.1.2.2.4

13.1.2.3

13.1.2.3.1

13.1.2.3.2

13.1.2.4

13.1.2.4.1 Brandbestryder R 75.00 R 70.00 7.14%

13.1.2.4.2 Reddingsduiker R 190.00 R 175.00 8.57%

betrokke by:

1.         Brandbestryding;

2.         Redding- en/of bergingswerk;

Huurvoertuig teen huurtarief plus 15%

Voertuigtariewe / km

Huurvoertuig teen km tarief plus 15%

Brandblusmiddels en ander gebruiksmiddels

4.         Enige ander operasie waar daar 'n gevaar of moontlike gevaar van brand, spesiale diens of ander

noodsituasie is en waar daar, na mening van die brandweerhoof, sodanige aantal brandbestyders nodig is.

3.         Bystand waar daar enige noodsituasie heers of kan ontstaan;

13. BRANDWEER

(14% BTW INKLUSIEF)

BRANDWEERGELDE VIR DIE BRANDWEER- EN REDDINGSDIENS VAN MUNISIPALITEIT //KHARA

HAIS, UPINGTON

13.1.1

OMSKRYWING: In hierdie tariewe beteken:

   Huurvoertuig: Enige voertuig, vaartuig, vliegtuig of konstruksiemasjinerie wat vir die uitvoering van

werksaamhede soos bepaal deur die Wet, gehuur word.

   Natuurramp: Aardbeweging, oorstroming, wind, weerlig, droogte en epidemie.

   Operasioneel: Die aanwending van voertuie, toerusting en personeel asook die gebruik van materiaal soos

benodig gemeet, óf in tyd en afstand vanaf die oomblik dat die diens die brandweerstasie verlaat totdat dit weer

arriveer by die brandweerstasie of vanaf 'n insident na 'n volgende insident vertrek en terugkeer na die

brandweerstasie of vorige/volgende insident, óf werklike koste soos deur die Raad van tyd-tot-tyd bepaal.

   Reddingsduiker: Soos bepaal deur die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, Wet 85 van 1993.

   Wet: Die Wet, die Wet op Brandweerdienste, Wet 99 van 1987.

Vir elke Brandweerlid, ongeag rang, aangewend per halfuur of gedeelte daarvan as:

Enige aangewende middel, behalwe water, word teen die vervangingskoste plus 15% verhaal

Vir elke kiloliter water of gedeelte daarvan gebruik, sal die koste, teen die Raad se heersende tarief, verhaal

word

Mannekrag

OPERASIONEEL

Operasionele gelde per 30 minute of gedeelte daarvan en per voertuig/toerusting

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 21 of 58

Page 22: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

13.1.2.5

13.1.2.5.1 1 Liter tot 5 000 Liter R 400.00 R 375.00 6.67%

13.1.2.5.2 5 001 Liter tot 50 000 Liter R 510.00 R 480.00 6.25%

13.1.2.5.3 50 001 Liter en meer R 630.00 R 590.00 6.78%

13.1.2.5.4 Voertuig/Tenker (ongeag grootte van voertuig) R 400.00 R 375.00 6.67%

13.1.2.5.5 UItreiking van sertifikate R 85.00 R 80.00 6.25%

13.1.2.5.6Aanvra van afskrif van insidentverslag deur eienaar (SAPD

ondersoek is uitgesluit in die tarief)R 80.00 R 75.00 6.67%

13.1.2.7

13.1.3

13.1.3.1

13.1.3.2

13.1.3.3

13.1.3.4

13.1.3.4.1Aansluitings by die bestaande alarmpaneel teen 'n

eenmalige betaling; huurgelde en poskantoorgeld uitgesluitR 2 700.00 R 2 520.00 7.14%

13.1.3.5 Ander tariewe

13.1.3.5.1

13.2 DUIKWERKOPLEIDING

13.2.1 Binne die Brandweerafdeling se bedieningsgebied

13.2.1.1 Personeel

13.2.1.1.1 Duiktoesighouer (Per 30 minute of gedeelte daarvan) R 185.00 R 170.00 8.80%

13.2.1.1.2 Duiker (Per 30 minute of gedeelte daarvan) R 130.00 R 120.00 8.33%

13.2.1.1.3 Mediese Ordonnans (Per 30 minute of gedeelte daarvan) R 130.00 R 120.00 8.33%

3.      Wanneer 'n brand of ander noodsituasie as gevolg van natuurrampe ontstaan;

4.      Optrede ingevolge die Wet op Burgerlike Beskerming, Wet 67 van 1977; en

Sertifisering van persele vir die berg van vlambare middels asook sertifisering van voertuie vir die

vervoer van vlambare middels

Brandalarmaansluitings

Soos deur die Brandweerhoof bepaal

Sertifisering van Perseel

Enige ander uitgawes sal betaalbaar wees, soos deur die brandweerhoof bepaal, vir werklike uitgawes

aangegaan.

Buite munisipale regsgebied, maar binne ooreenkoms gebiede, (Artikel 12 van Die Wet) geld die tariewe in

paragraaf 13.1.2 bepaal, plus 15%.

Buite Munisipale regsgebied en ooreenkomsgebiede geld die tariewe soos in paragraaf 13.1.2 bepaal plus

30%.

5.      Soos deur die Brandweerhoof bepaal, ingevolge Wet 99 van 1987.

Sertifisering van Voertuig

Uitreiking van sertifikate

Ander gelde

ANDER

Geen betaling vir sekere omstandighede. Ongeag die voorafgaande gevalle, sal geen gelde in die volgende

omstandighede betaalbaar wees nie:

1.      Wanneer 'n vals alarm ontvang is, waar die persoon wat die oproep gemaak het, met goeie voornemens

optree;

2.      Wanneer 'n brand of ander noodsituasie reeds met die aankoms van die diens uitgeskakel is;

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 22 of 58

Page 23: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016 % Verhoging

13.2.1.2 Voertuie

13.2.1.2.1 Diensvoertuig (Per geleentheid) R 300.00 R 280.00 7.14%

13.2.1.2.2 Reddingsvoertuig (Per uur of gedeelte daarvan) R 300.00 R 280.00 7.14%

13.2.1.2.3Kilometertarief (Per kilometer vanaf Brandweerstasie en

terug)R 15.00 R 13.50 11.11%

13.2.1.2.4 Reddingsboot (Per uur of gedeelte daarvan) R 300.00 R 280.00 7.14%

13.2.1.3 Tyd word volgens operasionele tyd bereken

13.2.2

13.2.2.1

13.2.2.1.1 Duiktoesighouer (Per 30 minute of gedeelte daarvan) R 235.00 R 222.00 5.86%

13.2.2.1.2 Duiker (Per 30 minute of gedeelte daarvan) R 185.00 R 173.00 6.94%

13.2.2.1.3 Mediese Ordonnans (Per 30 minute of gedeelte daarvan) R 185.00 R 173.00 6.94%

13.2.2.2 Voertuie

13.2.2.2.1 Reddingsvoertuig (Per uur of gedeelte daarvan) R 110.00 R 100.00 10.00%

13.2.2.2.2Kilometertarief (Per kilometer vanaf Brandweerstasie en

terug)R 15.00 R 13.50 11.11%

13.2.2.2.3 Reddingsboot (Per uur of gedeelte daarvan) R 300.00 R 280.00 7.14%

13.2.2.3 Tyd word volgens operasionele tyd bereken

13.2.3

13.2.3.1

13.2.3.1.1 Duiktoesighouer (Per 30 minute of gedeelte daarvan) R 300.00 R 280.00 7.14%

13.2.3.1.2 Duiker (Per 30 minute of gedeelte daarvan) R 240.00 R 222.00 8.11%

13.2.3.1.3 Mediese Ordonnans (Per 30 minute of gedeelte daarvan) R 240.00 R 222.00 8.11%

13.2.3.2

13.2.3.2.1 Reddingsvoertuig (Per uur of gedeelte daarvan) R 300.00 R 280.00 7.14%

13.2.3.2.2Kilometertarief (Per kilometer vanaf Brandweerstasie en

terug)R 15.00 R 13.50 11.11%

13.2.3.2.3 Reddingsboot (Per uur of gedeelte daarvan) R 300.00 R 280.00 7.14%

13.2.3.3

13.3

13.3.1

Dat ondernemings wat van voorneme is om 'n brandalarm te

installeer wat met die brandweerstasie verbind is, gebruik

maak van die bestaande fasiliteite teen 'n eenmalige betaling

van die bedrag soos bepaal per alarm, poskantoorlyn en die

huurgeld daaraan verbonde

R 2 700.00 R 2 520.00 7.14%

Buite die ZF Mgcawu Distrik Munisipaliteit bedieningsgebied

Tyd word volgens operasionele tyd bereken

BRANDALARMS BY BRANDWEERSTASIE

Voertuie

Personeel

Personeel

Binne die Siyanda Distrik Munisipaliteit bedieningsgebied

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 23 of 58

Page 24: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016 % Verhoging

13.4

13.4.1

Die volgende bedrag per persoon per kursus is betaalbaar

deur enige persoon of onderneming wat lesings in

noodhulp, wat deur die rampbestuurafdeling van

Munisipaliteit //Khara Hais aangebied word, wil ontvang

R 360.00 R 335.00 7.46%

13.5

13.5.1 Fire Fighter I per kandidaat oor ‘n periode van 8 weke R 12 400.00 R 11 680.00 6.16%

13.5.2Elementary Fire Fighting I per kandidaat oor ‘n periode van

‘n weekR 1 435.00 R 1 350.00 6.30%

13.5.3 Per module R 630.00 R 590.00 6.78%

13.5.4 Hazmat Awareness per kandidaat oor ‘n periode van 1 week R 2 700.00 R 2 520.00 7.14%

13.5.5 Fire Fighter II per kandidaat oor ‘n periode van 2 weke R 3 550.00 R 3 340.00 6.29%

13.5.6 Per module R 115.00 R 107.00 7.48%

13.5.7

Operations per kandidaat oor ‘n periode van 1 week.

(Hierdie tariewe is in ooreenstemming met ander

geakkrediteerde opleidingsinstansies)

R 3 550.00 R 3 340.00 6.29%

13.5.8

13.5.9

13.5.10

13.6

13.6.1 Bind/Druktoets van brandslange (per kant per bind) R 100.00 R 95.00 5.26%

13.6.2 Volmaak van duiksilinders (per silinder) R 100.00 R 95.00 5.26%

13.6.3 Skerpmaak van saaglemme (per lem) R 75.00 R 70.00 7.14%

13.6.4Gebruik van lesing lokale deur buite instansies vir opleiding

(per dag of vir enige gedeelte daarvan)R 230.00 R 215.00 6.98%

13.6.5

13.6.6NOSA Veiligheidverteenwoordigerkursus (per persoon vir

een dag)R 820.00 R 770.00 6.49%

13.6.7Opleiding van beroepsveiligheids-verteenwoordigers kursus

(per kandidaat vir 3 dag kursus)R 2 100.00 R 1 980.00 6.06%

13.6.8

13.6.8.1 Handleiding R 150.00 R 140.00 7.14%

13.6.8.2 Sertifikaat R 60.00 R 55.00 9.09%

13.6.8.3 Kursusfooi R 325.00 R 305.00 6.56%

13.6.9

13.6.9.1 Handleiding R 285.00 R 265.00 7.55%

13.6.9.2 Sertifikaat R 60.00 R 55.00 9.09%

13.6.9.3 Kursusfooi R 530.00 R 495.00 7.07%

Elke kandidaat moet die Raad skriftelik, teen eise vir enige beserings gedurende die opleiding, vrywaar

Vir eksamendoeleindes moet ‘n moderator van ‘n ander instansie verkry word en die kostes van die reis- en

verblyf uit die reis- en verblyfpos verhaal moet word

Noodhulp Vlak 2

Die vrywaringsvorm vir brandbestrydingsopleiding, word deur die Raad aanvaar

ANDER KURSUSSE

Die Raad se normale tarief per kilometer is van toepassing vir opleiding buite die perseel plus 30% heffing by

die rekening vir buite area opleiding

Noodhulp Vlak 1

KURSUSSE: BRAND- EN NOODDIENSTE

AANBIED VAN LESING IN NOODHULP AAN DIE HANDEL EN NYWERHEID

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 24 of 58

Page 25: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016 % Verhoging

13.6.10

13.6.10.1 Handleiding R 430.00 R 400.00 6.82%

13.6.10.2 Sertifikaat R 60.00 R 55.00 9.09%

13.6.10.3 Kursusfooi R 820.00 R 770.00 6.49%

13.6.11

13.6.11.1 Handleiding R 150.00 R 140.00 7.14%

13.6.11.2 Sertifikaat R 60.00 R 55.00 9.09%

13.6.11.3 Kursusfooi R 530.00 R 495.00 7.07%

13.6.11.4

13.6.12

13.6.13

Noodhulp Vlak 3

Kursusgelde kan per order, tjek óf kontant betaal word

Administratiewe koste soos deur die Raad vasgestel, moet by alle rekeninge gehef word

Hervulkoste van brandblusser ook betaalbaar

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 25 of 58

Page 26: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

14.1

14.1.1 Toets van voertuie vir padwaardigheid

14.1.2 Toets van motorfiets vir padwaardigheid

14.1.3 Professionele Bestuurspermitte

14.1.4

14.1.4

14.2

14.2.1

14.2.1.1 Per begeleiding R 428.00 R 400.00 7.00%

14.2.2

14.2.2.1 Per geleentheid (Verhaal werklike koste) R 190.00 R 175.00 8.57%

14.2.3

14.2.3.1 Per begeleiding R 675.00 R 630.00 7.14%

14.3

14.3.1 Per geleentheid (verhaal werklike koste) R 190.00 R 175.00 8.57%

14.4

14.4.1

14.4.1.1 Per vakkie, per dag (Vooruitbetaalbaar); of R 65.00 R 60.00 8.33%

14.4.2

14.4.2.1 Parkeervrystellingsteken per jaar R 90.00 R 85.00 5.88%

14.4.3

14.4.3.1 Per kwartuur R 1.00 R 1.00 -%

14.5

14.5.1 Afskrif van botsingsverslag R 65.00 R 60.00 8.33%

14. VERKEERSDIENSTE

(14% BTW INKLUSIEF)

Soos deur die LUR van Vervoer bepaal

Bogemelde tariewe is vrygestel van BTW

Optog, marathon, voertuig optog en wedloop begeleidingsfooie

BESKIKBAARSTELLING VAN ONGELUKSVERSLAE

Parkeermetergelde

ASEMSIFTINGSTOETSE

Begrafnis begeleidings

Ander tariewe soos deur die Padverkeerswet bepaal

BEGELEIDINGSFOOIE

Abnormale vrag begeleidings

TOETS VAN VOERTUIE VIR PADWAARDIGHEID

PARKEERGEBIEDONTWIKKELINGSFONDS

Huur van parkeermeters vir Boudoeleindes

Parkeervrystelling vir gestremde persone

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 26 of 58

Page 27: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

15.1

15.1.1

15.1.1.1

15.1.1.1.1 Wonings tot en met 100 m² R 1 245.00 R 1 161.00 7.24%

15.1.1.1.2 Wonings vanaf 101 m² tot en met 200 m² R 1 821.00 R 1 700.40 7.09%

15.1.1.1.3 Wonings groter as 200 m² R 2 322.00 R 2 168.40 7.08%

15.1.1.1.4 Dubbelwoonstelle R 1 245.00 R 1 161.00 7.24%

15.1.1.1.5 Enkelwoonstelle R 660.00 R 612.00 7.84%

15.1.1.1.6 Enkel huurkamers R 396.00 R 366.60 8.02%

15.1.1.2

15.1.1.2.1Per m² vir die eerste 1 500 m² of gedeelte daarvan van die

vloerruimte met ‘n minimum heffing van 125 m²R 21.72 R 20.30 7.00%

15.1.1.2.2Plus per m² of gedeelte daarvan van die vloerruimte bo 1

500 m² tot 3 000 m²R 9.85 R 9.20 7.07%

15.1.1.2.3Plus per m² of gedeelte daarvan van die vloerruimte bo 3

000 m²R 5.00 R 4.60 8.70%

15.1.1.3

15.1.1.3.1Per m² of degeelte daarvan met ‘n minimum heffing van 100

m²R 35.00 R 32.50 7.69%

15.1.1.4

15.1.1.4.1Per m² of degeelte daarvan met ‘n minimum heffing van 310

m²R 5.00 R 4.60 8.70%

15.1.1.5

15.1.1.5.1Per m² vir die eerste 1 500 m² of gedeelte daarvan van die

vloerruimte met ‘n minimum heffing van 125 m²R 12.00 R 11.10 8.11%

15.1.1.5.2Plus per m² of gedeelte daarvan van die vloerruimte bo 1

500 m² tot 3 000 m²R 6.00 R 5.60 7.14%

15.1.1.5.3Plus per m² of gedeelte daarvan van die vloerruimte bo 3

000 m²R 3.90 R 3.60 8.33%

15.1.1.6

15.1.1.6.1 Gelde per jaar R 2 340.00 R 2 184.00 7.14%

15.1.1.7

15.1.1.7.1 Gelde per jaar R 15 396.00 R 14 388.00 7.01%

15.1.1.8

15.1.1.8.1 Gelde per jaar R 15 396.00 R 14 388.00 7.01%

Vullisverwydering vir Oorde met toegang tot dienste

Godsdienstige inrigtings, opvoedkundige inrigtings, navorsings-inrigtings, sportklubs, jeug-organisasies,

museums, biblioteke, openbare geriewe, sale wat nie vir verhuur beskikbaar is nie, gelisensieerde of

gedeeltelike gelisensieerde parkades (per jaar):

Fabrieke, pakhuise, werkswinkels, motorhawens, winkels wat nie onder groep 3 resorteer nie, kantore of banke,

spreekkamers, bioskope, teaters, sale wat vir verhuur beskikbaar is, bakkerye (per jaar):

Nywerheidspersele waar eienaar / huurder self verwyder

8SAI en Gevangenis waar eienaar / huurder self verwyder

Viswinkels, groetewinkels, kafees, restaurante, slagterye (per jaar):

15. VERWYDERING EN WEGDOEN VAN HUISVULLIS

(BTW EKSKLUSIEF – TENSY ANDERS VERMELD)

BINNE OU BESTAANDE MUNISIPALE GRENSE

Gelde vir verwydering van vullis bereken op oppervlakte van geboue

Wooneenhede, blokke woonstelle, blokke huurkamers (per jaar):

Hostelle, losieshuise, koshuise, hospitale, klinieke, gevangenisse, tehuise, Res 3 gastehuise (per jaar):

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 27 of 58

Page 28: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

15.1.1.9

15.1.1.9.1 Gelde per jaar R 15 396.00 R 14 388.00 7.01%

15.2

15.2.1 Per woonhuis per maand R 105.00 R 98.00 7.14%

15.2.2

15.2.2.1 Per woonhuis per maand R 153.00 R 143.00 6.99%

15.2.3

15.2.3.1 Per maand R 153.00 R 143.00 6.99%

15.3

15.3.1Spesiale verwyderings op aanvraag deur die bewoner per

vrag of gedeelte daarvan (BTW ingesluit)R 547.20 R 513.57 6.55%

15.3.2

Spesiale verwyderings op aanvraag deur die bewoner per

vrag of gedeelte daarvan (BTW ingesluit) buite gewone

werksure

R 997.50 R 933.09 6.90%

15.3.3Spesiale verwyderings op aanvraag deur die besigheid per

vrag of gedeelte daarvan (BTW ingesluit)R 1 168.50 R 1 090.41 7.16%

15.3.4

Spesiale verwyderings op aanvraag deur die besigheid per

vrag of gedeelte daarvan (BTW ingesluit) buite gewone

werksure

R 1 749.90 R 1 635.00 7.03%

15.3.5Mallemeule, sirkusse, landbouskou en dergelike instansies

per houer vullisverwydering (BTW ingesluit)R 250.80 R 232.56 7.84%

15.3.6

15.3.6.1Perde, muile, donkies, beeste en ander groot diere per stuk

(BTW ingesluit)R 456.00 R 428.50 6.42%

15.3.6.2Kalwers, skape, honde, katte en ander klein diere per stuk

(BTW ingesluit)R 148.20 R 137.00 8.18%

15.3.7

15.4

15.4.1 Per erf per maand R 103.80 R 96.75 7.29%

Dienste word onderneem na gelang van omstandighede soos en wanneer die diens moontlik is

VULLIS VERWYDERING: INFORMELE BEHUISING (BTW EKSKLUSIEF)

Die tariewe vir die verwydering van dooie diere deur die Raad uit persele binne die munisipale gebied, is soos

volg:

SKOLE & BESIGHEDE

DIVERSE GELDE (BTW INKLUSIEF)

ANDER WONINGS : (Met ander woorde, nie in woongebiede soos by 15.2 hierbo)

Kalahari Mall waar eienaar / huurder self verwyder

WOONGEBIEDE : (Lambrechtsdrift, Karos, Leerkrans, Louisvaledorp, Kalksloot, Raaswater, Leseding

en Ntsikilelo)

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 28 of 58

Page 29: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

16.1

16.1.1Plastiekvullissakke van 35 mikron kan by die Raad se

inkomstekantoor aangekoop word (per pak van 26 sakke)R 50.00 R 47.00 6.38%

17.1

17.1.1 Ondersoeke van Voedselhanteerders R 231.00 R 215.85 7.02%

17.1.2 Verwydering van afgekeurde voedsel (per kg) R 1.30 R 1.20 8.33%

17.2

17.2.1 Registrasie gelde - Informele handelaars per maand R 13.00 R 12.00 8.33%

17.2.2 Huur van staanplekke per dag R 13.00 R 12.00 8.33%

17.2.3 Skut van goedere per stalletjies (≤ 6m2) per skut R 330.00 R 300.00 10.00%

17.2.4 Skut van goedere per stalletjies (≥ 6m2) per skut R 650.00 R 600.00 8.33%

17.2.5 Verkoelde stoorgeriewe vir bederfbare produkteWerklike

Kostes

Werklike

Kostes-

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

18.1

18.1.1

18.2

18.2.1 Huur per uur (of gedeelte daarvan) R 90.00 R 81.00 11.11%

18.2.2 Spreiligte (per uur) R 235.00 R 220.00 6.82%

18.2.3 SAMRO Musiekheffing per geleentheid R 250.00 R 235.00 6.38%

18.2.4

Skadeloosstellingsdeposito - geen BTW (Terugbetaalbaar

nadat inspeksie uitgevoer is. Enige skade sal teen deposito

verhaal word, asook agterstallige munisipale rekeninge.)

R 1 300.00 R 1 205.00 7.88%

18.2.5

18.3

18.3.1

18.3.2

Besprekings moet minstens 8 (agt) dae voor die tyd met betalings geskied. Die gelde word verbeur indien

kansellasies minder as 3 dae voor 'n bespreking geskied

TARIEWE EN DEPOSITOS

Sokker en rugbywedstryde word nie vir korter periodes as twee weke uitmekaar toegelaat nie, om verwarring

van baanmerke te vermy

ALGEMENE VOORWAARDES

Die maksimum aantal aanwendings vir sokker en rugby is 26 ure per maand

Dat as strafsanksie, waar die velde vir langer as die bespreekte tyd gebruik word, die oortyd van die betrokke

amptenaar/nare van die skadeloosstellingsdeposito verhaal word en dat die deposito eers weer aangesuiwer

moet word voordat die velde weer gehuur mag word

16. PLASTIEKVULLISSAKKE

(BTW INKLUSIEF)

SWART VULLISSAKKE

17. VOEDSELPERSELE & INFORMELE HANDELAARS

(BTW INKLUSIEF)

INFORMELE HANDELAARS

Besprekings

18. BENUTTING VAN DICKIE JACOBS STADION

(BTW INKLUSIEF)

VOEDSEL PERSELE

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 29 of 58

Page 30: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

19.1

19.1.1

19.2

19.2.1

19.3

19.3.1 Per dag/geleentheid R 125.00 R 115.00 8.70%

19.3.2

Skadeloosstellingsdeposito (geen BTW) (Terugbetaalbaar

nadat 'n inspeksie uitgevoer en enige moontlike skade

verhaal is. Deposito’s sal teen agterstallige munispale

rekeninge aangewend word.)

R 750.00 R 700.00 7.14%

20.1

20.1.1

Sportbeoefening (amateur); kultuurbyeenkomste;

opvoedkundige gebruik; en, kerkdienste / byeenkomste per

geleentheid

R 175.00 R 165.00 6.06%

20.1.2Sporttoernooie / wedstryde (amateur); tentoonstellings /

uitstallings; demonstrasie; en, vergaderings per geleentheidR 325.00 R 305.00 6.56%

20.1.3 SAMRO Musiekheffing per geleentheid R 250.00 R 235.00 6.38%

20.1.4 Ander per geleentheid R 370.00 R 345.00 7.25%

20.1.5 Raadsfunksies per geleentheid Gratis Gratis -

20.1.6

20.1.7

20.1.8

n Skadeloosstellingsdeposito (geen BTW) wat terug-

betaalbaar is nadat 'n inspeksie uitgevoer en enige

moontlike skade verhaal is. (Deposito’s sal teen

agterstallige munisipale rekeninge aangewend word.)

R 1 000.00 R 933.00 7.18%

21.1

21.2

21.2.1 Per volwassene R 35.00 R 35.00 -%

21.2.2 Per kind R 17.00 R 17.00 -%

Tariewe

21. GEBRUIKMAKING VAN DORPSWEMBAD BRAAI AREA

(BTW INKLUSIEF)Algemeen

21.1.1

Die terrein aangrensend die swembadsaal kan vir die aanbied van funksies, tot 'n maksimum van 50 (vyftig)

persone, aan die publiek beskikbaar gestel word onderhewig daaraan:

a)          Dat toegang tot die terrein deur die hooftoegang van die swembadkompleks verkry word;

b)         Dat, indien die perseel na die amptelike ure waartydens die swembad vir die publiek beskikbaar is,

gebruik word, die hek tussen die terrein en die swembad gesluit word; en

c)          Dat geen steurende musiek saans na 20:00 op die terrein gespeel mag word nie. (Die musiek mag nie

buite die terrein gehoor word nie.)

Die saal sal nie vir danse beskikbaar gestel word nie

19. STAANPLEK VIR FORTUINVERTELLERS

(BTW INKLUSIEF)

Raadsbesluit 12.13/06.1/2000 bepaal:

Dat fortuinvertellers geplaas word op 'n gedeelte van Spilhaus Park, met toegang uit Kowenstraat, onderworpe

aan die betaling van 'n fooi en terugbetaalbare deposito.

BESPREKINGS

TARIEWE EN DEPOSITOS

Bespreking van die terrein word by die Hoof Parke gedoen

TARIEWE EN DEPOSITOS

20. SWEMBADSAAL

(BTW INKLUSIEF)

Hierdie tariewe geld slegs vir die saal. Geen stoele, tafels of soortgelyke geriewe word ingesluit nie

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 30 of 58

Page 31: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

22.1

22.1.1 Voorskoolse kinders per geleentheid R 7.50 R 7.00 7.14%

60 geleenthede (1 : 25) R 187.50 R 155.00 20.97%

30 geleenthede (1 : 15) R 112.50 R 95.00 18.42%

22.1.2 Skoliere per geleentheid R 9.50 R 9.00 5.56%

60 geleenthede (1 : 20) R 190.00 R 175.00 8.57%

30 geleenthede (1 : 12) R 114.00 R 105.00 8.57%

22.1.3 Volwassenes per geleentheid R 14.00 R 13.00 7.69%

60 geleenthede (1 : 25) R 350.00 R 315.00 11.11%

30 geleenthede (1 : 15) R 210.00 R 190.00 10.53%

22.2

22.2.1 Voorskoolse kinders per geleentheid R 6.00 R 5.50 9.09%

60 geleenthede (1 : 25) R 150.00 R 125.00 20.00%

30 geleenthede (1 : 15) R 90.00 R 76.00 18.42%

22.2.2 Skoliere per geleentheid R 8.50 R 8.00 6.25%

60 geleenthede (1 : 20) R 170.00 R 150.00 13.33%

30 geleenthede (1 : 12) R 102.00 R 92.00 10.87%

22.2.3 Volwassenes per geleentheid R 12.50 R 12.00 4.17%

60 geleenthede (1 : 25) R 312.50 R 280.00 11.61%

30 geleenthede (1 : 15) R 187.50 R 173.00 8.38%

22.3

22.3.1 Voorskoolse kinders per geleentheid R 4.30 R 4.00 7.50%

60 geleenthede (1 : 25) R 107.50 R 95.00 13.16%

30 geleenthede (1 : 15) R 64.50 R 60.00 7.50%

22.3.2 Skoliere per geleentheid R 7.00 R 6.50 7.69%

60 geleenthede (1 : 20) R 140.00 R 125.00 12.00%

30 geleenthede (1 : 12) R 84.00 R 75.00 12.00%

22.3.3 Volwassenes per geleentheid R 9.50 R 9.00 5.56%

60 geleenthede (1 : 25) R 237.50 R 220.00 7.95%

30 geleenthede (1 : 15) R 142.50 R 135.00 5.56%

22.4

22.4.1

22.4.1.1 Weeksdae tot Vrydag 12:00 (per uur) R 180.00 R 165.00 9.09%

22.4.1.2 Vrydagmiddae en Saterdae (per uur) R 220.00 R 205.00 7.32%

22.4.1.3 SAMRO Musiekheffing per geleentheid R 250.00 R 235.00 6.38%

22.4.1.4 Spreiligte (per uur) R 48.00 R 45.00 6.67%

22.4.2

22.4.3

22.4.4

Toegangsgelde mag tydens swemgala's deur die betrokke klub gevorder word

Gala's geniet voorrang bo ander aktiwiteite, soos afrigting

Die datums van gala's, verkieslik aan die begin van die swemseisoen, maar in elk geval nie met 'n korter

kennisgewingsperiode as een week vooraf nie, moet met die Swembadopsigter uitgeklaar word

22. SWEMBADDENS

SWEMBAD TOEGANGSGELDE : DORP (Groot 1,250m²)

SWEMBAD TOEGANGSGELDE : BELLVUE (Groot 1,050m²)

SWEMBAD TOEGANGSGELDE : PABALLELO (Groot 275m²)

Swembaddens mag gehuur word vir swemgala's en die volgende kostes sal betaal word. Die

huurtarief is gebaseer op die benaderde inkomste wat die Munisipaliteit verloor, deurdat 'n swembad

tydens 'n swemgala nie vir die publiek toeganklik is nie

GALA'S

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 31 of 58

Page 32: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

22.4.5

'n Skadeloosstellingsdeposito (geen BTW) is betaalbaar

voor 'n gala in aanvang neem. Deposito’s sal teen

agterstallige munisipale rekeninge aangewend word.

R 1 100.00 R 1 028.00 7.00%

22.4.6Skoolgroepe wat gedurende skoolure van die swembaddens

gebruik maak betaal per skoolgroep per seisoenR 180.00 R 170.00 5.88%

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

23.1

23.1.1

23.2

23.2.1Netbal/Tennis/Basketbal (per uur per baan of gedeelte

daarvan)R 13.00 R 12.00 8.33%

23.2.2Grasspeeloppervlaktes (per uur per veld of gedeelte

daarvan)R 13.00 R 12.00 8.33%

23.2.3 Die gebruik van spreiligte (oefening en wedstryde) (per uur) R 65.00 R 60.00 8.33%

23.2.4 Die gebruik van spreiligte (Netbal/Basketbal) (per uur) R 22.00 R 20.00 10.00%

23.2.5 SAMRO Musiekheffing per geleentheid R 250.00 R 235.00 6.38%

23.2.6

'n Skadeloosstellingsdeposito (geen BTW) wat slegs

terugbetaalbaar is nadat 'n inspeksie uitgevoer en enige

moontlike skades verhaal is. Deposito’s sal teen

agterstallige munisipale rekeninge aangewend word.

(Deposito is betaalbaar deur slegs die onderskeie Unies by

wie klubs geaffilieer is.)

R 700.00 R 700.00 -%

23.2.7

23.3

23.3.1

23.3.2

23. SC KEARNS STADION / UNIE-, PABALLELO-,

KALKSLOOT-, EN KAROS SPORTGRONDE

BESPREKING

Bespreking vir die gebruik van die sportterrein moet by die Gemeenskapsentrum-kantoor, minstens 8 dae voor

die tyd, met betaling van die basiese huurgeld en die skadeloosstellings-deposito, gedoen word. Huurgelde

word verbeur indien 'n bespreking met minder as 3 (drie) dae kennis vooraf gekanselleer word

TARIEWE EN DEPOSITO’S

Dat as strafsanksie, waar die velde vir langer as die bespreekte tyd gebruik word, die oortyd van die betrokke

amptenaar/nare van die skadeloosstellingsdeposito verhaal word en dat die deposito eers weer aangesuiwer

moet word voordat die velde weer gehuur mag word

ALGEMENE VOORWAARDES

Die huurder vrywaar hiermee die Raad teen enige eis voortspruitend uit skade aan of verlies van eiendom van

die huurder of enige van sy gaste of ander persone onder sy beheer, of enige besering of dood van die huurder

of sodanige persoon.

Die akkommodasie word aan die huurder verhuur met die verstandhouding dat die aantal persone toegelaat,

beperk sal word tot die vermoë van die beskikbare akkommodasie.

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 32 of 58

Page 33: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

23.3.3

23.3.4

23.3.5

23.3.6

23.3.7

23.3.8

23.3.9

23.3.10

23.3.11

23.3.12Onwettige gebruikers word, nadat hulle geïdentifiseer is, met

'n bedrag (geen BTW) beboet.R 300.00 R 280.00 7.14%

Enige eiendom of toerusting van die huurder, wat na 'n oefening/byeenkoms verwyder moet word, moet nie

later as 10:00 die volgende oggend verwyder word nie.

Die kleedkamers en toilette word beskou as integrale deel van die sportterrein.

Die Munisipale Bestuurder of sy genomineerde, die Brandweerhoof of enige lid van die Brandweer aan diens,

enige Raadslid of enige ander gemagtigde amptenaar, mag te eniger tyd die perseel vir inspeksiedoeleindes

betree.

Die Raad sal die reg hê om, in geval van 'n wanvoorstelling deur die huurder, te eniger tyd sonder opgaaf van

redes die verhuring van die sportterrein te kanselleer. Die Raad sal gemagtig wees om hierdie reg deur die

Munisipale Bestuurder uit te oefen.

Die huurder onderneem om enige opdragte met betrekking tot die wyse waarop die sporttereine en/of

ameublement, uitrusting en toebehore gebruik word, wat deur 'n gemagtigde amptenaar van die Raad aan hom

gegee mag word, onmiddellik uit te voer.

Die huurder is vir die behoorlike handhawing van orde by die geleentheid waarvoor die sportterrein gehuur

word verantwoordelik, maar die Raad behou die reg voor om deur middel van enige van sy gemagtigde

beamptes, die huurder te versoek om iemand weens wangedrag of stoornis uit die sportterrein te sit of laat

uitsit.

Die sportterrein, ameublement en ander toerusting, moet ná gebruik in dieselfde toestand, as waarin dit deur

die huurder ontvang is, gelaat word. Sou die huurder nalaat om aan hierdie vereiste te voldoen, behou die

verhuurder die reg voor om die sportterrein, ameublement en ander toerusting, te herstel en die

skadeloosstellingsdeposito aan te wend ten opsigte van kostes vir hierdie doel aangegaan. Indien die

depositobedrag nie voldoende is nie, sal die oorblywende bedrag vir rekening van die huurder wees.

Die maksimum aantal aanwendings per maand is 26 ure per veld.

Sokker en rugby word nie vir korter periodes as twee weke uitmekaar op dieselfde veld toegelaat nie, om

verwarring van baanmerke te vermy.

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 33 of 58

Page 34: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

TARIEF NR BESONDERHEDE BLADSY NR

DIREKTORAAT TEGNIESE DIENSTE BESTAAN NIE MEER NIE. IS

ONDERVERDEEL IN DIE VOLGENDE DIREKTORATE:

DIREKTORAAT: ELEKTRO MEGANIESE DIENSTE

DIREKTORAAT: SIVIELE INGENIEURSDIENSTE

DIREKTORAAT: ONTWIKKELING EN BEPLANNING DIENSTE

INHOUDSOPGAWE

POS 5: DIREKTORAAT TEGNIESE DIENSTE

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 34 of 58

Page 35: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

TARIEF NR BESONDERHEDE BLADSY NR

ELEKTRISITEIT DIVERSE GELDE 36 - 38

ELEKTRISITEITSVERKOPE 39 - 40

INHOUDSOPGAWE

POS 6: DIREKTORAAT ELEKTRO MEGANIESE DIENSTE

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 35 of 58

Page 36: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

25.1

25.2

25.2.1

Beskikbaarheidsgelde (per perseel per maand): Gehef per

eiendom, met of sonder verbeterings, wat nie by die Raad se

elektisiteitsnetwerk aangesluit is nie, maar na die Raad se

mening redelikerwys aangesluit kan word (02A5)

R 75.35 R 70.00 7.69%

25.3

25.3.1

25.3.1.1

25.3.1.1.1 Enkelfase (5 - 30 ampère) R 1 025.00 R 950.00 7.89%

25.3.1.1.2 Enkelfase (35 - 60 ampère) R 2 425.00 R 2 250.00 7.78%

25.3.1.1.3 Driefase (25 - 40 ampère) R 4 480.00 R 4 160.00 7.69%

25.3.1.1.4 Driefase (45 - 60 ampère) R 7 095.00 R 6 590.00 7.66%

25.3.1.2

25.3.1.2.1 Enkelfase (5 - 60 ampère) R 2 728.00 R 2 535.00 7.61%

25.3.1.2.2 Driefase (5 - 30 ampère) R 4 875.00 R 4 530.00 7.62%

25.3.1.2.3 Driefase (35 - 60 ampère) R 8 645.00 R 8 030.00 7.66%

25.3.1.2.4 Driefase (70 - 100 ampère) R 17 085.00 R 15 875.00 7.62%

25.3.1.3

25.3.1.3.1 Driefase (110 - 150 ampère) (Laagspanning) R 49 956.00 R 46 410.00 7.64%

25.3.1.3.2 Driefase (>150 ampère) (Mediumspanning) R 154 221.00 R 143 275.00 7.64%

25.3.2

25.3.2.1

25. ELEKTRISITEIT DIVERSE GELDE

(BTW EKSKLUSIEF)

omskakelings (BTW INGESLUIT)

25.1.1Omskakeling van hoër na laer stroomaanslag (per

omskakeling): (02A4)

Werklike Koste

van materiaal &

arbeid, vervoer

en

administrasie

heffing.

Werklike Koste

van materiaal &

arbeid, vervoer

en

administrasie

heffing.

-

Tydelike verbruikers

'n Bedrag wat die Hoof Finansies bepaal onderworpe aan 'n maksimum bedrag om 4 maande se verbruik te

dek.

BESKIKBAARHEIDSGELDE

DEPOSITO'S (GEEN BTW):

Permanente verbruikers

Huishoudelike verbruikers

Handel, Nywerheid en Algemene verbruikers

Grootmaatverbruikers

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 36 of 58

Page 37: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

25.3.3

25.3.3.1

25.4

25.4.1 Vooruitbetaalde verbruikers aansluitingsfooi (02A6) R 188.00 R 175.00 7.43%

25.4.2Die werklike koste van materiaal, arbeid en vervoerkoste

plus 'n administratiewe heffing, soos deur die Raad bepaal.Soos bereken Soos bereken -

25.5

25.5.1

Wanneer die Raad versoek word om 'n onderbreking van die

toevoer te ondersoek en waar bevind word dat sodanige

onderbreking van die toevoer te wyte is aan 'n fout in die

verbruiker se installasie of aan foutiewe werking van

apparate wat in verband daarmee gebruik word, moet

sodanige verbruiker 'n bedrag vir elke sodanige ondersoek

betaal (02A7).

R 375.00 R 345.00 8.70%

25.6

25.6.1

'n Bedrag is deur alle verbruikers vooruitbetaalbaar vir die

heraansluiting van die elektrisiteitstoevoer by 'n perseel

waar die elektrisiteitstoevoer op versoek van 'n verbruiker

tydelik afgesluit is of op 'n perseel waar die

elektrisiteitstoevoer weens wanbetaling van rekeninge of nie-

nakoming van enigeen van die Raad se

elektrisiteitsverordeninge afgesluit is. (Konvensionele

verbruikers)

R 300.00 R 280.00 7.14%

25.6.2 Administrasiefooi vir wanbetalers met konvensionele meters R 300.00 R 280.00 N.V.T.

25.6.3

25.6.4Heraansluiting van vooruitbetaalmeters na afsluiting van

toevoerR 44.00 R 41.00 7.32%

25.6.5 Administrasiefooi vir wanbetalers met vooruitbetaalmeters R 44.00 R 41.00 7.32%

25.7

25.7.1

25.7.1.1 Herstel/vervang van meter R 2 175.00 R 2 020.00 7.67%

25.7.1.2Kragverbruik vir elke maand sedert laaste aankoop

(hulpbehoewende verbruikers)R 505.00 R 470.00 7.45%

25.7.1.3Kragverbruik vir elke maand sedert laaste aankoop (ander

verbruikers)R 735.00 R 681.00 7.93%

25.1.7.4 Aanwendingsheffing - boete (geen BTW) R 1 900.00 R 1 765.00 7.65%

WANBETALERS

Die huidige deposito van wanbetalers sal verhoog word soos wat die Raad se “Customer Care, Credit Control,

Debt Collection and Indigent Support Policy” voorskryf

DIENSAANSLUITINGS (BTW INGESLUIT)

DIENSOPROEPE (BTW INGESLUIT)

HERAANSLUITING NA AFSLUITING VAN TOEVOER (BTW INGESLUIT)

Paragraaf 25.6.1 is nie van toepassing waar die afsluiting aangevra is vir die veiligheid van persone of

beskerming van uitrusting nie.

HERAANSLUITING WAAR VOORUITBETAALMETERS KWAADWILLIG BESKADIG IS (BTW INGESLUIT)

Waar die meter oopgemaak/beskadig/uitgeskakel is en 'n lesing nie op die meter geneem kan word nie:

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 37 of 58

Page 38: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

25.7.2

25.7.2.1 Herstel/vervang van meter R 2 175.00 R 2 020.00 7.67%

25.7.2.2Die koste van die lesing wat op die meter geregistreer is,

volgens heersende tariewe Soos bereken Soos bereken -

25.7.2.3 Aanwendingsheffing - boete (geen BTW) R 1 900.00 R 1 765.00 7.65%

25.8

25.8.1 Enkelfase meter R 280.00 R 260.00 7.69%

25.8.2 Driefase meter R 515.00 R 480.00 7.29%

25.8.3 Grootmaat meter R 786.00 R 730.00 7.67%

Waar die meter oopgemaak/beskadig/uitgeskakel is en 'n negatiewe lesing op die meter geneem kan word:

DEPOSITO VIR TOETS VAN METER (GEEN BTW)

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 38 of 58

Page 39: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No. /

Kode

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

26.1

K 200 Maandelikse vastekoste (30 amp)(1 fase) (laagspanning) R 101.54 R 94.33 7.64%

K 201Maandelikse vastekoste (15 kVa)(1 fase x 60 amp)

(laagspanning)R 243.57 R 226.28 7.64%

K 211Maandelikse vastekoste (30 kVa)(3 fase x 40 amp)

(laagspanning)R 426.27 R 396.01 7.64%

K 212Maandelikse vastekoste (45 kVa)(3 fase x 60 amp)

(laagspanning)R 588.59 R 546.81 7.64%

K 270Energiekoste per kWh vir 30 amp – 30 kVa aansluitings (K

200 – K 211) 140.00c 130.00c 7.69%

K 272Energiekoste per kWh vir 45 kVa aansluitings

(K 212)143.50c 133.32c 7.64%

26.2

K 50Energiekoste per kWh (30 amp)(1 fase)(laagspanning vir

hulpbehoewendes)107.02c 99.42c 7.64%

K 51Energiekoste per kWh (30 amp)(1 fase)(laagspanning ander

verbruikers) 169.78c 157.73c 7.64%

Energiekoste per kWh (60 amp)(1 fase)(laagspanning) 170.07c 158.00c 7.64%

26.3

K 202Maandelikse vastekoste (15 kVa)

(1 fase x 60 amp)(laagspanning)R 358.75 R 333.29 7.64%

K 260 Energiekoste per kWh 140.98c 130.97c 7.64%

K 213Maandelikse vastekoste (25 kVa)

(3 fase x 30 amp)(laagspanning)R 678.92 R 630.73 7.64%

K 261 Energiekoste per kWh 140.98c 130.97c 7.64%

K 214Maandelikse vastekoste (45 kVa)

(3 fase x 60 amp)(laagspanning)R 1 360.05 R 1 263.52 7.64%

K 262 Energiekoste per kWh 140.98c 130.97c 7.64%

K 215Maandelikse vastekoste (70 kVa)

(3 fase x 100 amp)(laagspanning)R 2 266.78 R 2 105.89 7.64%

K 263 Energiekoste per kWh 140.98c 130.97c 7.64%

26. ELEKTRISITEITSVERKOPE

(BTW EKSKLUSIEF)

HUISHOUDELIKE VERBRUIKERS: Huise, gastehuise, kerke, skole en ouetehuise met 'n aansluiting

kleiner as 45 kVA

(Onderhewig aan NERSA goedkeuring)

VOORUITBETAALMETERS: HUISHOUDELIKE VERBRUIKERS : Huise, kerke gastehuise, skole en

ouetehuise met 'n aansluiting kleiner as 15 kVA

(Onderhewig aan NERSA Goedkeuring)

HANDEL, NYWERHEID EN ALGEMEEN: Besighede, staatsinstellings en algemene klante met 'n

aansluiting kleiner as 70 kVA

(Onderhewig aan NERSA goedkeuring)

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 39 of 58

Page 40: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No. /

Kode

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

26.4

K 55 Energiekoste per kWh (60 amp) (1 fase) (laagspanning) 179.87c 167.10c 7.64%

K 59 Energiekoste per kWh (60 amp) (3 fase) (laagspanning) 179.87c 167.01c 7.64%

26.5

K 216Maandelikse vastekoste (<100 kVa)

(3 fase x 150 amp) (laag)R 2 705.34 R 2 513.32 7.64%

K 276 Energiekoste per kWh 74.04c 68.78c 7.65%

K 286 Maksimum aanvraagkoste per kVa R 202.65 R 188.27 7.64%

K 217Maandelikse vastekoste (>100 kVa)

(3 fase > 150 amp) (medium)R 5 408.82 R 5 024.92 7.64%

K 277 Energiekoste per kWh 67.85c 63.03c 7.65%

K 287 Maksimum aanvraagkoste per kVa R 194.71 R 180.89 7.64%

26.6

K 02A2 Maandelikse vastekoste: Verkeersligte R 5 038.75 R 4 681.10 7.64%

K 02A3 Maandelikse vastekoste: Straatligte R 89 197.20 R 82 866.21 7.64%

Energiekoste per kWh: Straatligte 105.51c 98.02c 7.64%

26.7

K 218 Maandelikse vastekoste (<100 ampère) R 219.80 R 204.20 7.64%

K 278 Energiekoste per kWh 105.51c 98.02c 7.64%

K 219 Maandelikse vastekoste (>100 ampère) (3 fase) R 2 323.41 R 2 158.50 7.64%

K279 Energiekoste per kWh 68.78c 63.90c 7.64%

K 289 Maksimum aanvraagkoste per kVa R 140.94 R 130.94 7.64%

Tarief vir tydelike verbruikers: Die tariewe soos hierbo vir die tipe aansluiting.

SKAAL 5: STRAATLIGTE EN VERKEERSLIGTE

(Onderhewig aan NERSA goedkeuring)

MUNISIPALE REKENINGS

(Onderhewig aan NERSA goedkeuring)

VOORUITBETAALMETERS: HANDEL, NYWERHEID EN ALGEMEEN: Besighede en staatsinstellings

met 'n aansluiting kleiner as 15 kVA

(Onderhewig aan NERSA goedkeuring)

GROOTMAATVERBRUIKERS: Instansies met 'n aansluiting groter as 70kVA

(Onderhewig aan NERSA goedkeuring)

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 40 of 58

Page 41: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

TARIEF NR BESONDERHEDE BLADSY NR

27 SIVIELE INGENIEURSDIENSTE: DIVERSE TARIEWE 42

28 SANITASIE 42

29 RIOOL 43 - 44

30 SUIGTENKDIENSTE 44

31 WATER 45 - 48

INHOUDSOPGAWE

POS 7: DIREKTORAAT SIVIELE INGENIEURS DIENSTE

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 41 of 58

Page 42: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

27.1 GEDROOGDE RIOOLSLYK

27.1.1

Oortollige gedroogde rioolslyk word slegs aan die

landbousektor (buite die munisipale woongebiede) verkoop

per m3

R 6.22 R 5.78 7.61%

27.1.2

27.1.3

27.1.4

27.2 ROOIGRONDVERKOPE

27.2.1 Per m3 R 16.71 R 15.52 7.67%

27.3 DRINKWATER

27.3.1 Per vrag R 285.00 R 264.00 7.95%

27.4 VERWYDERING VAN BOUROMMEL EN -MATERIAAL

27.4.1 Per vrag of gedeelte daarvan R 1 150.00 R 1 070.00 7.48%

27.4.2 Kleinere Bouwerk R 615.00 R 570.00 7.89%

27.4.3 Residensiële Sonering R 615.00 R 570.00 7.89%

27.4.4 Ander R 3 065.00 R 2 850.00 7.54%

27.5 INSTANDHOUDING IN SYLYNE

27.5.1 % verhoging per jaar 7.50% 7.00% 7.14%

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

28.1

28.1.1Verwydering van 1 emmer per maand of gedeelte van 'n

maandR 86.00 R 80.00 7.50%

28.1.2 Informele behuising per erf per maand R 86.00 R 80.00 7.50%

28.2

28.2.1

28.2.1.1 Basiese bedrag per plasing R 418.00 R 390.00 7.18%

28.2.1.2 Plus per emmer per dag R 43.50 R 40.50 7.41%

28.2.2

28.2.2.1Per maand of gedeelte daarvan per tydelike spoeltoilet /

emmerR 220.00 R 205.00 7.32%

'n Beskikbaarheidsbevestiging moet vanaf die Superintendent Rioolsuiwering verkry word alvorens die nodige

vrywaringsooreenkoms geteken en die nodige bedrag by die kassiere inbetaal word. Hierdie kwitansie moet

dan weer, voordat die rioolslyk gelaai kan word, aan die superintendent rioolsuiwering gegee word

Kopers word beperk tot die aankoop van 50 m3 op 'n slag, ten einde dit aan almal beskikbaar te stel

27. SIVIELE INGENIEURSDIENSTE: DIVERSE TARIEWE

(BTW INKLUSIEF)

28. SANITASIE

(BTW EKSKLUSIEF)

Emmerverwyderings

SPESIALE VERWYDERING

Mallemeule, sirkus en dergelike instansies:

Bouery:

Gedroogde rioolslyk moet slegs tussen 08:00 en 15:00 deur die koper self gelaai word

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 42 of 58

Page 43: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

29.1

29.1.1

29.1.1.1 Wonings onder 70 m² R 1 173.00 R 1 095.00 7.12%

29.1.1.2 Wonings vanaf 71 – 100 m² R 1 506.00 R 1 406.40 7.08%

29.1.1.2 Wonings vanaf 101 – 200 m² R 2 307.00 R 2 154.00 7.10%

29.1.1.2 Wonings groter as 200 m² R 2 760.00 R 2 577.60 7.08%

29.1.2

29.1.2.1 Geboue onder 70 m² R 1 173.00 R 1 095.00 7.12%

29.1.2.2 Geboue 71 – 100 m² R 1 908.00 R 1 782.00 7.07%

29.1.2.3 Geboue 101 – 200 m² R 3 102.00 R 2 899.20 7.00%

29.1.2.4 Geboue groter as 200 m² R 3 840.00 R 3 589.20 6.99%

29.1.3

29.1.3.1 Vir eerste 600 m² per 100 m² of deel daarvan R 2 574.00 R 2 406.00 6.98%

29.1.3.2 Vir elke 200 m² of deel daarvan bo 600 m² R 2 574.00 R 2 406.00 6.98%

29.1.4

29.1.4.1 Vir eerste 200m² of deel daarvan R 2 574.00 R 2 406.00 6.98%

29.1.4.2 Vir die volgende 300m² of deel daarvan R 2 574.00 R 2 406.00 6.98%

29.1.4.3 Vir elke 400m² of deel daarvan bo 500m² R 2 574.00 R 2 406.00 6.98%

29.1.5

29.1.5.1 Per kerk of saal R 2 574.00 R 2 406.00 6.98%

29.1.6

29.1.6.1Vir elke 30 studente of deel van 30, gebaseer op die getal

waarvoor die gebou ontwerp isR 2 574.00 R 2 406.00 6.98%

29.1.7

29.1.7.1Vir elke 12 loseerders of pasiënte en personeel of deel van

12, gebaseer op die getal waarvoor die gebou ontwerp isR 2 574.00 R 2 406.00 6.98%

29.1.8

29.1.8.1Vir elke 10 gevangenis of deel van 10, gebaseer op die

getal waarvoor die gebou ontwerp isR 2 574.00 R 2 406.00 6.98%

29.1.9

29.1.9.1 Eerste 200 m² of deel daarvan R 2 574.00 R 2 406.00 7.08%

29.1.9.2 Die volgende 300 m² of deel daarvan R 2 160.00 R 2 016.00 7.01%

29.1.9.3 Elke 400 m² of deel daarvan bo 500 m² - 4 100 m² R 1 743.00 R 1 627.80 7.02%

29.1.9.4 Elke 400 m² of deel daarvan bo 4 100 m² R 862.20 R 805.80 7.01%

29.1.10

29.1.10.1Per woonstel, uitsluitend enkel woonstelle wat deur

enkellopende persone bewoon wordR 1 743.00 R 1 627.80 7.02%

29.1.10.2Vir elke drie enkelwoonstelle of deel daarvan wat deur

enkellopende persone bewoon wordR 1 743.00 R 1 627.80 7.02%

Sakepersele, kantore en sale waaruit inkomste verkry word

29. RIOOL

(BTW EKSKLUSIEF)

RIOLERINGSGELDE (PER JAAR)

Woonhuise

Gastehuise en Losieshuise

Hotelle, Klubs en Private Hotelle

Kerke en kerksale wat uitsluitlik vir kerkdoeleindes gebruik word en waaruit inkomste nie verkry word

nie

Skole en Kolleges

Koshuise (insluitende weermaghostelle), hospitale, (insluitende tronkhospitaal) verpleeg en

kraaminrigtings en herstellingstehuise

Tronke

Nywerheidsperseel

Woonstelle

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 43 of 58

Page 44: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

29.1.11

29.1.11.1 Eerste 200 m² of deel daarvan R 2 574.00 R 2 406.00 6.98%

29.1.11.2 Die volgende 300 m² of deel daarvan R 2 160.00 R 2 016.00 7.14%

29.1.11.3 Elke 400 m² of deel daarvan bo 500 m² - 4 100 m² R 1 743.00 R 1 627.80 7.08%

29.1.11.4 Elke 400 m² of deel daarvan bo 4 100 m² R 862.20 R 805.80 7.00%

29.1.12

29.1.12.1 Per maand R 97.80 91.25 N.V.T.

29.2

29.2.1

29.2.1.1 Per perseel per jaar R 1 506.00 R 1 406.40 7.03%

29.2.2

29.2.2.1 Per aansluiting met 100mm diameter pyp R 2 292.00 R 2 140.00 7.00%

29.2.2.2 Per aansluiting met 150mm diameter pyp R 3 024.00 R 2 824.00 6.97%

29.3

29.3.1 Per kilogram R 10.70 R 10.00 6.97%

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

30.1

30.1.1

30.1.1.1 Per 4,5 kl of deel daarvan verwyder R 252.00 R 235.00 7.23%

30.1.1.2 Per 4,5 kl of deel daarvan, buite werksure verwyder R 525.00 R 490.00 7.14%

30.1.1.3

30.1.2

30.1.2.1 Per maand per huis wat oor suigtenkdienste beskik R 43.50 R 40.50 7.41%

30.1.2.2 Per maand per besigheid wat oor suigtenkdienste beskik R 252.00 R 235.00 7.23%

30.1.2.3 Per maand per skool wat oor suigtenkdienste beskik R 525.00 R 490.00 7.14%

30.2

30.2.1

30.2.1.1 Per 4,5 kl of deel daarvan R 396.00 R 370.00 7.03%

VERBRANDING VAN AFVAL (INGESLUIT OLIE EN VETTE)

Oorde met toegang tot dienste

Informele Erwe met toegang tot riolering

DIVERSE GELDE

Beskikbaarheidsgelde

Gelde vir privaat rioolaansluitings

ABATTOIR AFVAL

Buite Munisipale gebied (ou munisipale grense)

30. SUIGTENKDIENSTE

(BTW EKSKLUSIEF)

RIOOLAFVAL

Binne munisipale gebied (Uitgesluit woongebiede soos in paragraaf 30.1.2)

Versoeke na Vrydae om 12:00 sal die tarief, soos vir buite werksure, geld

Nuwe woongebiede (Kalksloot, Raaswater, Leerkrans, Karos, Lambrechtsdrift, Louisvaledorp)

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 44 of 58

Page 45: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

31.1

31.1.1

31.1.1.1 Basiese heffing per maand R - R - -%

31.1.1.2 Waterverbruik per kl (1 – 6 kl) R 5.73 R 5.35 7.10%

31.1.1.3 Waterverbruik per kl (7 – 18 kl) R 8.31 R 7.76 7.09%

31.1.1.4 Waterverbruik per kl (19 – 50 kl) R 5.85 R 5.46 7.14%

31.1.1.4 Waterverbruik per kl (51 – 80 kl) R 7.50 R 7.00 7.14%

31.1.1.5 Waterverbruik per kl (81 kl en hoër) R 7.35 R 6.87 6.99%

31.1.2

31.1.2.1 Basiese heffing per maand R 86.00 R 80.40 6.97%

31.1.2.2 Waterverbruik per kl (1 – 6 kl) R 3.10 R 2.90 6.90%

31.1.2.3 Waterverbruik per kl (7 – 18 kl) R 5.30 R 4.95 7.07%

31.1.2.4 Waterverbruik per kl (19 – 90 kl) R 5.30 R 4.95 7.07%

31.1.2.5 Waterverbruik per kl (91 kl en hoër) R 5.62 R 5.25 7.05%

31.1.3

31.1.3.1 Basiese heffing per maand R 86.00 R 80.40 6.97%

31.1.3.2 Waterverbruik per kl (1 – 6 kl) R 3.10 R 2.90 6.90%

31.1.3.3 Waterverbruik per kl (7 – 18 kl) R 5.30 R 4.95 7.07%

31.1.3.4 Waterverbruik per kl (19 – 90 kl) R 5.30 R 4.95 7.07%

31.1.3.5 Waterverbruik per kl (91 kl en hoër) R 5.62 R 5.25 7.05%

31.1.4

31.1.4.1 Basiese heffing per maand R 323.60 R 302.40 7.01%

31.1.4.2 Waterverbruik per kl (1 – 6 kl) R 3.10 R 2.90 6.90%

31.1.4.3 Waterverbruik per kl (7 – 18 kl) R 5.30 R 4.95 7.07%

31.1.4.4 Waterverbruik per kl (19 – 90 kl) R 5.30 R 4.95 7.07%

31.1.4.5 Waterverbruik per kl (91 kl en hoër) R 5.62 R 5.25 7.05%

31.1.5

31.1.5.1 Basiese heffing per maand R 886.15 R 828.18 7.00%

31.1.5.2 Waterverbruik per kl (1 – 6 kl) R 3.10 R 2.90 6.90%

31.1.5.3 Waterverbruik per kl (7 – 18 kl) R 5.30 R 4.95 7.07%

31.1.5.4 Waterverbruik per kl (19 – 90 kl) R 5.30 R 4.95 7.07%

31.1.5.5 Waterverbruik per kl (91 kl en hoër) R 5.62 R 5.25 7.05%

31.1.6

31.1.6.1 Basiese heffing per maand R - R - #VALUE!

31.1.6.2 Waterverbruik per kl (1 – 6 kl) R 4.71 R 4.40 7.05%

31.1.6.3 Waterverbruik per kl (7 – 18 kl) R 4.71 R 4.40 7.05%

31.1.6.4 Waterverbruik per kl (19 – 90 kl) R 4.71 R 4.40 7.05%

31.1.6.5 Waterverbruik per kl (91 kl en hoër) R 4.71 R 4.40 7.05%

31. WATER

(BTW EKSKLUSIEF)

GESUIWERDE WATER GELEWER

Enkelwoonpersele en Groepbehuising met afsonder-like watermeters (binne munisipale gebied)

Persele geokkupeer deur openbare en sportliggame (perseel met ‘n kerkgebou daarop ingesluit)

Algemene woonpersele (gesamentlike meter)

Alle persele nie onder 31.1.1, 31.1.2 en 31.1.3 genoem, met 'n grootte aansluiting 0 - 50mm

Alle persele nie onder 31.1.1, 31.1.2 en 31.1.3 genoem, met 'n grootte aansluiting 51 - 150mm

Kalahari Waterraad: Gemeenskapstigtings en huurders van die meent en Spitskop Natuurtuin

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 45 of 58

Page 46: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

31.1.7

31.1.7.1 Basiese heffing per maand R - R - -%

31.1.7.2 Waterverbruik per kl (1 – 6 kl) R 1.95 R 1.82 7.14%

31.1.7.3 Waterverbruik per kl (7 – 18 kl) R 1.95 R 1.82 7.14%

31.1.7.4 Waterverbruik per kl (19 – 90 kl) R 1.95 R 1.82 7.14%

31.1.7.5 Waterverbruik per kl (91 kl en hoër) R 1.95 R 1.82 7.14%

31.1.8

31.1.8.1 Basiese heffing per maand R 75.60 R 70.65 7.01%

31.1.8.2 Waterverbruik per kl (1 – 6 kl) R 4.33 R 4.05 6.91%

31.1.8.3 Waterverbruik per kl (7 – 18 kl) R 4.33 R 4.05 6.91%

31.1.8.4 Waterverbruik per kl (19 – 90 kl) R 4.33 R 4.05 6.91%

31.1.8.5 Waterverbruik per kl (91 kl en hoër) R 4.33 R 4.05 6.91%

31.1.9

31.1.9.1 2 x Vertrek woning R 128.75 R 120.30 7.02%

31.1.9.2 3 x Vertrek woning R 147.50 R 137.85 7.00%

31.1.9.2 4/5 x Vertrek woning R 185.00 R 172.85 7.03%

31.1.10

31.1.10.1

31.1.10.1.1 Waterverbruik per kl (1 – 6 kl) R 5.73 R 5.35 7.10%

31.1.10.1.2 Waterverbruik per kl (7 – 18 kl) R 8.35 R 7.80 7.05%

31.1.10.1.3 Waterverbruik per kl (19 – 50 kl) R 5.84 R 5.45 7.16%

31.1.10.1.4 Waterverbruik per kl (51 – 80 kl) R 6.42 R 6.00 7.00%

31.1.10.1.5 Waterverbruik per kl (81 kl en hoër) R 7.40 R 6.90 7.25%

31.1.10.2

31.1.10.2.1 Waterverbruik per kl (1 – 6 kl) R 5.91 R 5.52 7.07%

31.1.10.2.2 Waterverbruik per kl (7 – 18 kl) R 6.60 R 6.15 7.32%

31.1.10.2.3 Waterverbruik per kl (19 – 90 kl) R 9.18 R 8.57 7.12%

31.1.10.2.4 Waterverbruik per kl (91 kl en hoër) R 9.45 R 8.82 7.14%

31.2

31.2.1

31.2.1.1 Basiese heffing per maand R 24.10 R 22.50 7.11%

31.2.1.2 Waterverbruik per kl R 3.12 R 2.90 7.59%

31.2.2 Gholfbaan

31.2.2.1 Basiese heffing per maand R 5 925.00 R 5 535.00 7.05%

31.2.3 Gevangenis

31.2.3.1 Basiese heffing per maand R 24.10 R 22.50 7.11%

31.2.3.2 Waterverbruik per kl R 1.72 R 1.60 7.50%

31.2.4 Munisipale Parke en Sportkomplekse

31.2.4.2 Waterverbruik per kl R 0.35 R 0.32 9.37%

31.2.5 Heffing vir toegang en gebruik van staankrane

31.2.5.1 Basiese heffing per maand R 42.80 R 40.00 7.00%

31.2.6 Skole in voorheen benadeelde gebiede

31.2.6.1

Voorafbetaalde watermeters

Munisipale Parke en straatbenatting

Raadsverbruik

Ongemeterde water ten opsigte van subekonomiese wonings per maand

30% van totale maandelikse Kl verbruik teen gesuiwerde water-tariewe

Alle standaard verbruikers (sportvelde van skole ingesluit)

ONGESUIWERDE WATER GELEWER (ROU WATER)

Huishoudelik

Besighede

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 46 of 58

Page 47: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

31.3 DIVERSE GELDE

31.3.1 DEPOSITO’S (GEEN BTW)

31.3.1.1 Permanente verbruikers

31.3.1.1.1Enkelwoonpersele en Groepbehuising met afsonderlike

watermetersR 490.00 R 455.00 7.69%

31.3.1.1.2 Openbare en Sportliggame R 490.00 R 455.00 7.69%

31.3.1.1.3 Algemene woonpersele (gesamentlike meter) R 490.00 R 455.00 7.69%

31.3.1.1.4Persele nie onder paragrawe 31.3.1.1.1 – 31.3.1.1.3 genoem

met 0 - 50mm aansluiting1790 R 1 670.00 7.19%

31.3.1.1.5Persele nie onder paragrawe 31.3.1.1.1 – 31.3.1.1.3 genoem

met 51 - 150mm aansluiting4765 R 4 450.00 7.08%

31.3.1.2

31.3.2 TOETS VAN WATERMETER (BTW INGESLUIT)

31.3.2.1 20 mm Watermeter R 503.00 R 470.00 7.02%

31.3.2.2 50 mm Watermeter R 910.00 R 850.00 7.06%

31.3.2.3 Groter as 50 mm Watermeter R 1 070.00 R 1 000.00 7.00%

31.3.3 DIENSAANSLUITINGS (BTW Ingesluit)

31.3.3.1 20 mm 4550 R 4 250.00 7.06%

31.3.3.2 50 mm R 14 980.00 R 14 000.00 7.00%

31.3.3.3 80mm R 20 330.00 19000 7.00%

31.3.3.4 100mm R 25 680.00 R 24 000.00 7.00%

31.3.3.3

31.3.4

31.3.4.1

Werklike koste met die verskuiwing van vaste meter op

versoek van die verbruiker teen koste soos bepaal deur die

Direkteur Siviele Ingenieurs Dienste

R 840.00 R 785.00 7.01%

31.3.4.2Werklike koste met die verskaffing of verwydering van 'n

draagbare meter met ‘n minimum fooi van R 241.00 R 225.00 7.11%

31.3.4.3Installering van voorafbetaalde watermeter – nuwe

aansluiting op versoek van eienaarR 6 275.00 R 5 865.00 6.99%

31.3.4.4Vervanging van bestaande konvensionele meter met

voorafbetaalde watermeter op versoek van eienaarR 4 000.00 R 3 735.00 7.10%

31.3.4.5 Maandelikse huurgeld per draagbare meter R 58.85 R 55.00 7.00%

31.3.4.6 Heraansluitings na afsluiting van toevoer R 150.00 R 140.00 7.14%

31.3.4.7

Inspeksiegelde vir die uitvoer van 'n inspeksie op versoek

van die verbruiker en waar 'n fout in sodanige verbruiker

se installasie aangetoon word, wat na die mening van die

Direkteur Siviele Dienste die gevolg van 'n handeling aan

die kant van die verbruiker is

R 240.00 R 225.00 6.67%

Vir enige ander mate teen koste soos bereken deur die Direkteur Siviele Dienste.

ANDER KOSTES (BTW INKLUSIEF, TENSY ANDERS AANGEDUI)

Tydelike verbruikers, 'n bedrag wat die Hoof Finansies bepaal, onderworpe aan 'n minimum bedrag om 4

maande se verbruik te dek.

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 47 of 58

Page 48: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

31.3.4.8 Verlôre water “token” R 250.00 R 235.00 6.38%

31.3.4.9Beskikbaarheidsgelde: Per perseel per maand (BTW

uitgesluit)R 90.00 R 85.00 5.88%

31.4

31.4.1

31.4.1.1 Herstel/vervang van meter Werklike koste Werklike koste -

31.4.1.2 Aanwendingsheffing - boete (geen BTW) R 2 035.00 R 1 900.00 7.11%

Waar die meter oopgemaak/beskadig/uitgeskakel is en 'n lesing nie op die meter geneem kan word nie:

HERAANSLUITING WAAR WATERMETERS KWAADWILLIG BESKADIG IS (BTW INGESLUIT)

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 48 of 58

Page 49: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

TARIEF NR BESONDERHEDE BLADSY NR

32 ADVERTENSIE TARIEF VIR INLIGTINGSKIOSK 50

33 VERKOOP VAN REKLAMNE MATERIAAL/TOERISME 50

34 SMME VILLAGE 50

35 SIRKUS EN/OF PRETPARK 50

36 WET OP ONTWIKKELINGS EN BEPLANNING, 1998 & SPLUMA 51 - 52

37 OORSKRYDINGS 52

38 BOUPLAN EN DIVERSE GELDE 53

39 PLAN AFDRUKKE 54

40 PLAKKATE EN BANIERE 55

41 MOBIELE ADVERTERING 56

42 EILAND VAKANSIE OORD 57 - 58

INHOUDSOPGAWE

POS 8: DIREKTORAAT BEPLANNING & ONTWIKKELLING

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 49 of 58

Page 50: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

32.1 A5 Grootte (12 Maande) R 1 625.00 R 1 510.00 7.62%

32.2 A5 Grootte (6 Maande) R 1 075.00 R 1 010.00 6.44%

32.3 A5 Grootte (1 Maand) R 265.00 R 245.00 8.16%

33.1

33.1.1 Poskaart gewoon (rakprys) R 4.60 R 4.30 6.98%

33.1.2 Poskaart gewoon (aan kleinhandel) R 3.45 R 3.20 7.81%

33.1.3 Poskaart panoramies (rakprys) R 5.15 R 4.80 7.29%

33.1.4 Poskaart panoramies (aan kleinhandel) R 4.00 R 3.70 8.11%

33.1.5 Plakker silwer (rakprys) R 14.90 R 13.90 7.19%

33.1.6 Plakker silwer (aan kleinhandel) R 13.70 R 12.80 7.03%

33.1.7 Plakker wit (rakprys) R 10.30 R 9.60 7.29%

33.1.8 Plakker wit (aan kleinhandel) R 8.60 R 8.00 7.50%

33.1.9 Bufferplakker (rakprys) R 15.40 R 14.40 6.94%

33.1.10 Bufferplakker (aan kleinhandel) R 13.70 R 12.80 7.03%

33.1.11 Gholfhemp (rakprys) R 275.00 R 256.80 7.09%

33.1.12 Gholfhemp (aan kleinhandel) R 248.00 R 231.10 7.31%

33.1.13 T-Hemp (rakprys) R 156.50 R 146.10 7.12%

33.1.14 T-Hemp (aan kleinhandel) R 143.70 R 134.30 7.00%

33.1.15 Langs grootriver (rakprys) R 54.00 R 50.30 7.36%

33.1.16 Langs grootrivier (aan kleinhandel) R 54.00 R 50.30 7.36%

34.1 Huurgeld per SMME stalletjie per maand R 570.00 R 570.00 -

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

35.1

35.1.1 Eerste dag R 825.00 R 770.00 7.14%

35.1.2 Tweede dag en daarna R 325.00 R 300.00 8.33%

35.2

35.2.1 Deposito vir dienste (geen BTW) R 3 000.00 R 2 782.00 7.84%

34. SMME VILLAGE

(BTW INKLUSIEF)

35. SIRKUS / PRETPARK

PERSEELHUUR (PER DAG)

Deposito

32. ADVERTENSIETARIEF VIR INLIGTINGSKIOSK

(BTW INKLUSIEF)

33. VERKOOP VAN REKLAME MATERIAAL / TOERISMEDie volgende tariefstruktuur word vir die Inligtingskantoor se handelsvoorraad vasgestel:

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 50 of 58

Page 51: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

36.1 HEFFING VAN AANSOEKGELDE

36.1.1

36.1.1.1 Aansoek om Sekondêre- of Vergunningsgebruik

36.1.1.1.1 Waar besluitneming gedeligeer is R 1 390.00 R 1 290.00 7.75%

36.1.1.1.2Waar besluitneming by die Raad / Munispale Beplannings

Tribunaal berusR 3 350.00 R 3 130.00 7.03%

36.1.1.2

36.1.1.2.1 Waar besluitneming gedeligeer is R 1 390.00 R 1 290.00 7.75%

36.1.1.2.2Waar besluitneming by die Raad / Munispale Beplannings

Tribunaal berusR 3 350.00 R 3 130.00 7.03%

36.1.1.3

36.1.1.3.1 Waar besluitneming gedeligeer is R 1 390.00 R 1 290.00 7.75%

36.1.1.3.2Waar besluitneming by die Raad / Munispale Beplannings

Tribunaal berusR 3 350.00 R 3 130.00 7.03%

36.1.1.4

36.1.1.4.1 Erwe kleiner as 401 m² N.V.T. N.V.T -

36.1.1.4.2 Erwe groter as 401 m² N.V.T. N.V.T -

36.1.1.4.3 Waar besluitneming gedeligeer is R 1 390.00 R 1 290.00 7.75%

36.1.1.4.4Waar besluitneming by die Raad / Munispale Beplannings

Tribunaal berusR 3 350.00 R 3 130.00 7.03%

36.1.1.5

36.1.1.5.1 Waar besluitneming gedeligeer is R 1 390.00 R 1 290.00 7.75%

36.1.1.5.2Waar besluitneming by die Raad / Munispale Beplannings

Tribunaal berusR 3 350.00 R 3 130.00 7.03%

36.1.1.6

36.1.1.6.1 Waar besluitneming gedeligeer is R 1 390.00 R 1 290.00 7.75%

36.1.1.6.2Waar besluitneming by die Raad / Munispale Beplannings

Tribunaal berusR 3 350.00 R 3 130.00 7.03%

36.1.1.7

36.1.1.7.1 Waar besluitneming gedeligeer is – tot en met 20 erwe R 1 390.00 R 1 290.00 7.75%

36.1.1.7.2Plus hierdie tarief per erf vir elke bykomende erf bo die

eerste 20 erweR 81.00 R 75.00 8.00%

36.1.1.7.3Waar besluitneming by die Raad / Munisipale Beplannings

Tribunaal berus – tot en met 20 erweR 3 350.00 R 3 130.00 7.03%

36.1.1.7.4 Plus heffing vir erf vir elke bykomende erf R 81.00 R 75.00 8.00%

Aansoek om Onderverdeling

Aansoek om Sluiting van formele strate of oopruimtes

(Addisioneel tot hersonering en / of onderverdeling)

36. WET OP ONTWIKKELING EN BEPLANNING, 1998 & SPLUMA

(BTW INKLUSIEF)

Kragtens die bepalings van die Noord-Kaapse Wet op Ontwikkeling en Beplanning (Wet 7 van 1998) &

SPLUMA word die volgende gelde gehef en gevorder:

Aansoek om Hersonering

Aansoek en opheffing van beperkende voorwaardes (addisioneel tot ander aansoek)

Aansoek om Boulynverslapping

Aansoek om Tydelike afwyking van Gebruiksregte

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 51 of 58

Page 52: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

36.1.1.8

36.1.1.8.1Per bykomende erf wat geskep word, hersonerings en ander

bykomende regte

Per koste-

berekening van

grootmaat-

dienste

Per koste-

berekening van

grootmaat-

dienste

N.V.T.

36.2

36.2.1

Die heffing van ‘n nie-terugbetaalbare advertensie-deposito

(Geen BTW) sal steeds van toepassing wees waar die Raad

die administrasie hanteer. (Deposito’s sal teen agterstallige

munisipale rekeninge aangewend word).

R 4 760.00 R 4 445.00 7.09%

36.2.2Registrasie vir Beroepsbeoefening / Tuiswinkels / Gastehuis

(2 kamers)R 300.00 R 275.00 9.09%

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

37.1

37.1.1 Kanaalpompkamer per jaar R 220.00 R 205.00 7.32%

37.1.2 Pyplyn- en elektriese kabelserwitute per jaar R 220.00 R 205.00 7.32%

37.1.3Oorskrydings op grondvlak (uitgesonderd

advertensietekens) per jaar per m² of gedeelte daarvan

R 305.00 per

R 285.00 per

m² 7.02%

37.1.4 Uitsteke (uitgesonderd advertensietekens) per jaar R 145.00 R 135.00 7.41%

37.1.5

37.1.5.1

'n Terugbetaalbare deposito per m² (geen BTW) of gedeelte

daarvan in die geval van geteerde of geplaveide

oppervlaktes. Deposito’s sal teen

agterstallige munisipale rekeninge verhaal word.

R 281.00

per m²

R 262.00

per m² 7.25%

37.1.5.2

'n Terugbetaalbare deposito per m² (geen BTW) of gedeelte

daarvan in die geval van grondoppervlaktes.

Deposito’s sal teen agterstallige munisipale rekeninge

verhaal word.

R .14000

per m²

R 130.00 per

m²7.69%

37.1.5.3'n Aansoekbedrag (nie-terugbetaalbaar) sal in alle gevalle

van toepassing wees (BTW ingesluit)R 295.00 R 275.00 7.27%

37.2

37.2.1

37.2.1.1Advertensietekens aan geboue of losstaande strukture, per

m² of gedeelte daarvan

R 75.00

per m²

R 70.00 per

m² 7.14%

37.2.1.2 Plus ‘n vaste bedrag per aansoek (BTW ingesluit) R 300.00 R 280.00 7.14%

DEPOSITOS EN ANDER HEFFINGS

Kapitaalbydrae vir hoofmaatdienste

Die volgende tariewe is op alle aansoeke om die reg om advertensies te plaas, van toepassing –

ADVERTENSIES

Sypaadjievrywarings:

OORSKRYDINGS EN UITSTEKE

37. OORSKRYDINGS

(BTW INKLUSIEF)

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 52 of 58

Page 53: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

38.1

38.1.1 Kleinere bouwerk R 610.00 R 570.00 7.02%

38.1.2 Residensiële Sonering R 610.00 R 570.00 7.02%

38.1.3 Ander R 3 050.00 R 2 850.00 7.02%

38.2

38.2.1

38.2.1.1 Tarief per m² of gedeelte daarvan tot en met 200 m² R 17.50 R 16.10 8.70%

38.2.1.2Plus tarief per m² of gedeelte daarvan tussen 201 m² tot en

met 500 m²R 7.50 R 7.00 7.14%

38.2.1.3 Plus tarief per m² of gedeelte daarvan bo 500 m² R 3.80 R 3.55 7.04%

38.2.1.4'n Vaste bedrag per bouaansoek is deurgaans van

toepassingR 300.00 R 275.00 9.09%

38.2.1.5 Gewysigde bouplanne wat weer gesirkuleer moet word R 300.00 R 275.00 9.09%

38.2.1.6 Hernuwing van goedgekeurde bouplanne R 300.00 R 275.00 9.09%

38.2.1.7Minimum bedrag en alle kleinere bouwerk (Kleinere

bouwerke soos omskryf in artikel 13)R 300.00 R 275.00 9.09%

38.2.1.8

38.2.2

38.2.2.1 Per inspeksie (vanaf 3de inspeksie) R 300.00 R 275.00 9.09%

38.2.3

38.2.3.1 Bouplanne per plan A1 (per vel) R 50.00 R 46.00 8.70%

38.2.3.2 Bouplanne per plan A3 (per vel) R 12.50 R 11.50 8.70%

38.2.3.3 Bouplanne per plan A4 (per vel) R 8.70 R 8.00 8.75%

38.2.4

38.2.4.1 Instansies (per lys per jaar) R 600.00 R 550.00 9.09%

38.2.4.2 Instansies (per lys per maand) R 75.00 R 70.00 7.14%

38.2.5

38.2.5.1 Per sertifikaat R 140.00 R 130.00 7.69%

38.2.6

38.2.6.1 Per sertifikaat R 140.00 R 130.00 7.69%

38.2.7

38.2.7.1Skutgelde vir onwettige advertensietekens per

advertensietekenR 150.00 R 140.00 7.14%

38.3

38.3.1

38.3.1.1 Tarief per m² of gedeelte daarvan tot en met 200 m² R 22 .00 R 20.00 #VALUE!

38.3.1.2Plus tarief per m² of gedeelte daarvan tussen 201 m² tot en

met 500 m²R 13.00 R 12.00 8.33%

38.3.1.3 Plus tarief per m² of gedeelte daarvan bo 500 m² R 7.00 R 6.00 16.67%

Bouplanfooie ten opsigte van subsidiegebaseerde (HOP) behuising (per plan) is gratis.

Herinspeksiefooi

Fotostate van bouplanne

Beskikbaarstelling van bouplanverslag van raadsvergadering aan:

38. BOUPLAN- EN DIVERSE GELDE

(BTW INKLUSIEF)

BOUERSDEPOSITO’S (GEEN BTW)

BOUPLANFOOIE (Waar bouplanne goedgekeur word voor bouwerk aanvang neem)

Nuwe geboue of veranderings aan bestaande geboue:

Okkupasie sertifikate

Onwettige advertensietekens

Soneringsertifikate

BOUPLANFOOIE (Waar bouwerk aanvang geneem het voordat bouplanne ingedien was)

Nuwe geboue of veranderings aan bestaande geboue:

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 53 of 58

Page 54: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

39.1 PAPIERPLANNE

39.1.1 A4 Planne – (insluitend erfdiagramme) R 24.00 R 22.00 9.09%

39.1.2 A3 Planne – (insluitend erfdiagramme) R 48.00 R 45.00 6.67%

39.1.3 A2 Planne – (insluitend erfdiagramme) R 90.00 R 85.00 5.88%

39.1.4 A1 Planne – (insluitend erfdiagramme) R 190.00 R 175.00 8.57%

39.1.5 A0 Planne – (insluitend erfdiagramme) R 370.00 R 345.00 7.25%

39.1.6 A4 Planne - Kleur R 70.00 R 65.00 7.69%

39.1.7 A3 Planne – Kleur R 120.00 R 110.00 9.09%

39.1.8 A2 Planne – Kleur R 235.00 R 220.00 6.82%

39.1.9 A1 Planne – Kleur R 470.00 R 440.00 6.82%

39.1.10 A0 Planne - Kleur R 940.00 R 880.00 6.82%

39.2

39.2.1 Dorpsaanlegskemaregulasies R 175.00 R 160.00 9.38%

39.2.2 Sosio-Ekonomiese opname R 175.00 R 160.00 9.38%

39.2.3 GOP-dokument : Volledig R 175.00 R 160.00 9.38%

Diverse dokumente (Slegs Elektronies beskikbaar)

39. PLANAFDRUKKE

(BTW INKLUSIEF)

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 54 of 58

Page 55: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

40.1

40.1.1

40.1.1.1'n Deposito (geen BTW) per banier (Deposito’s sal

teen agterstallige munisipale rekeninge aangewend word)R 230.00 R 214.00 7.48%

40.1.1.2 Plus 'n nie-terugbetaalbare fooi per banier R 145.00 R 135.00 7.41%

40.1.2

40.1.2.1

40.2

40.2.1

40.2.2

40.2.3

40.2.4

40.2.5

40.2.6

40.2.7

40. BANIERE

(BTW INKLUSIEF)

Deposito’s en gelde betaalbaar indien die aansoeker die banier self aanbring en verwyder:

Plus werklike koste vir die aanbring en verwydering per banier

Die fasiliteite vir die hang van baniere sal nie vir politieke partye, –vergaderings of vir verkiesingsdoeleindes

beskikbaar wees nie.

Baniere mag hoogstens 14 (veertien) dae voor ‘n openbare byeenkoms of funksie aangebring word.

Voorbeelde van baniere moet aan die afdeling Stadsbeplanning, vir goedkeuring voorgelê word.

BANIERE

Deposito’s en gelde betaalbaar indien die Raad die banier aanbring en verwyder:

Aanbring van baniere

Baniere mag slegs deur openbare instansies of individuele groepe aangebring word.

Aansoeke vir die aanbring van baniere moet minstens sewe (7) dae, voor die hang daarvan, skriftelik by die

Raad ingedien word.

Baniere moet ten alle tye net en ordelik deur die verantwoordelike party gehou word, by gebreke waarvan die

Raad die baniere sal verwyder indien die betrokke party nie die baniere binne 24 uur nadat daartoe versoek is,

herstel nie.

d)      Schröderstraat meentgronde (Erf 5498) aangrensend aan Ds. Aubrey Beukesstraat

(Olifantshoekpad); en

40.2.8

Dat slegs die onderstaande plekke of fasiliteite vir die periodieke oprigting van baniere om aanbiedinge in die

dorp te adverteer, toegelaat sal word:

b)      Scottstraat langs die munisipale kantore;

a)       Schröderstraat by Oranjerivierbrug binne die munisipale park aangrensend aan die watermeule

(ongeveer 50 meter buite die grens);

Dat baniere binne 3 (drie) werksdae na die openbare byeenkoms of funksie verwyder moet word, by gebreke

hiervan die Raad die baniere self sal verwyder en die betrokke party die deposito sal verbeur.

c)       Diedericksweg op die munisipale sportgronde wat aangrensend is aan die ou golfklubhuis;

e)       Tussen Toekoms- en Soutpanstraat ver buite die padreserwe van Anton Labowskistraat.

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 55 of 58

Page 56: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

41.1

41.1.1

41.1.2

41.1.3

41.1.4

Per geleentheid teen ‘n fooi per 24 uur of gedeelte daarvan

per teken, vertoon mag word, waarna die eienaar dit moet

verwyder

R 500.00 R 460.00 8.70%

41.1.5

Dat ‘n deposito (geen BTW) per advertensieteken vooraf

betaalbaar sal wees en slegs terugbetaalbaar is indien alle

genoemde bepalings en vereistes ten volle nagekom is.

Deposito’s sal teen agterstallige munisipale rekeninge

aangewend word

R 915.00 R 856.00 6.89%

41.1.6

Dat enige ongemagtigde advertensietekens onverwyld

verwyder sal word en dat ‘n fooi (BTW ingesluit) per

ongemagtigde teken gehef sal word, alvorens die

advertensie aan die eienaar terugbesorg sal word

R 980.40 R 916.56 6.97%

41.1.7

Dat die plasing, voorkoms, grootte en tipe advertensie vooraf met die afdeling Stadsbeplanning uitgeklaar

word.

Dat geen sleepwa advertensieteken wat op ‘n ongelisensieerde sleepwa aangebring is, toegelaat sal word nie

41. MOBIELE ADVERTERING

(BTW INKLUSIEF)

Die volgende algemene riglyne, sowel as enige ander vereistes wat die Raad mag stel en soos vervat in die

Raad se huidige beleid sal vir die tipe advertering geld:

Dat die tipe advertering nie die sig van motoriste moet belemmer nie.

Dat die advertering nie voetgangerverkeer moet belemmer en/of verkeerstekens moet versper nie.

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 56 of 58

Page 57: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

42.1

42.1.1 E1 “Cottage” (4 persone) R 1 245.00 R 1 175.00 0.00%

42.1.2 E5 Chalet (5 persone) R 950.00 R 895.00 0.00%

42.1.3 E4 Chalet (4 persone) R 885.00 R 835.00 0.00%

42.1.4 E3 Skakel (3 persone) R 645.00 R 610.00 0.00%

42.1.5 A4 Asbeshut (4 persone) R 645.00 R 610.00 0.00%

42.1.6 B4 Asbeshut (4 persone) R 530.00 R 500.00 0.00%

42.1.7 R2 Rondawel (2 persone) R 475.00 R 450.00 0.00%

42.1.8 R1 Rondawel (1 persoon) R 335.00 R 315.00 0.00%

42.1.9 Dubbelkamer (Groepakkommodasie) (2 persone) R 185.00 R 173.00 0.00%

42.1.10

‘n Skadeloosdeposito per wooneenheid (Geen BTW) wat

slegs terugbetaal sal word nadat ‘n inspeksie uitgevoer en

enige moontlike skade verhaal is. Deposito’s sal teen

agterstallige munisipale rekeninge aangewend word, waar

van toepassing.

N.V.T. N.V.T. N.V.T.

42.1.11

42.2

42.2.1 E1 “Cottage” (4 persone) R 1 220.00 R 1 150.00 0.00%

42.2.2 E5 Chalet (5 persone) R 935.00 R 880.00 0.00%

42.2.3 E4 Chalet (4 persone) R 865.00 R 815.00 0.00%

42.2.4 E3 Skakel (3 persone) R 635.00 R 600.00 0.00%

42.2.5 A4 Asbeshut (4 persone) R 635.00 R 605.00 0.00%

42.2.6 B4 Asbeshut (4 persone) R 465.00 R 485.00 0.00%

42.2.7 R2 Rondawel (2 persone) R 465.00 R 440.00 0.00%

42.2.8 R1 Rondawel (1 persoon) R 330.00 R 310.00 0.00%

42.2.9 Dubbelkamer (Groepakkommodasie) (2 persone) R 185.00 R 185.00 0.00%

42.2.10

‘n Skadeloosdeposito per wooneenheid (Geen BTW) wat

slegs terugbetaal sal word nadat ‘n inspeksie uitgevoer en

enige moontlike skade verhaal is. Deposito’s sal teen

agterstallige munisipale rekeninge aangewend word, waar

van toepaasing.

N.V.T. N.V.T. N.V.T.

42.2.11

42.3

42.3.1Slegs woonwaens, tente of kombi’s (eerste 2

persone)R 145.00 R 135.00 7.41%

42.3.2Addisioneel per persoon (maksimum 4

persone)R 38.00 R 35.00 8.57%

42.3.3 Berging van woonwaens R 75.00 R 70.00 7.14%

42. DIE EILAND VAKANSIEOORD

(14% BTW INKLUSIEF)

WOONEENHEDE GELDE PER STANDPLAAS PER 24 UUR OF GEDEELTE DAARVAN (BINNE

SEISOEN: OKTOBER TOT MAART):

NOTA: Die dubbelkamers ("Onderwyserskamers ") wat aan die groepakkommodasie gekoppel is kan nie benut

word wanneer dit nie saam met die groepakkommodasie aangewend word nie.

Woonwapark gelde per standplaas per 24 uur of gedeelte daarvan:

NOTA: Die dubbelkamers ("Onderwyserskamers ") wat aan die groepakkommodasie gekoppel is kan benut

word wanneer dit nie saam met die groepakkommodasie aangewend word nie.

WOONEENHEDE GELDE PER STANDPLAAS PER 24 UUR OF GEDEELTE DAARVAN (BUITE SEISOEN:

JULIE TOT SEPTEMBER EN APRIL TOT JUNIE):

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 57 of 58

Page 58: TARIEWE 2016/2017 (VANAF 1 JULIE 2016 TENSY ANDERS …dkm.gov.za/wp-content/uploads/2016/04/Khara-Hais-Municipality-NC... · TOL SPEELMAN (PROGRESS), PIET THOLE (ROSEDALE), J SHIMANI

No.

Beskrywing

2016/2017

2015/2016% Verhoging

42.4 Dag/geleentheidsbesoekers per persoon bo 6 jaar

42.4.1 Rosepark R 25.00 R 23.00 8.70%

42.4.2 Die Eiland R 43.00 R 40.00 7.50%

42.5 Addisionele voertuig per dag

42.5.1 Per voertuig per dag R 38.00 R 35.00 8.57%

42.6

42.7

42.7.1

42.7.2

42.7.3

42.8

42.8.1

42.9

42.9.1 Volwasse groep (42 persone) R 80.00 R 35.00 6.67%

42.9.2 Skoolgroep (Maksimum van 4 volwassenes ingesluit) R 70.00 R 35.00 7.69%

42.9.3 Volwassenes ekstra tot 7.9.2 hierbo R 80.00 R 35.00 6.67%

42.10

42.10.1 Huur van tennisbane deur georganiseerde groepe R 15.00 R 35.00 15.38%

42.11

42.11.1

'n Skadeloosstellingsdeposito (geen BTW) wat slegs

terugbetaal sal word nadat 'n inspeksie uitgevoer en enige

moontlike skade verhaal is. Deposito’s sal verhaal word

teen agterstallige munisipale rekeninge, waar van

toepassing.

R 240.00 R 35.00 -%

42.11.2

42.11.2.1 Groepe tussen 08:00 – 20:00 R 400.00 R 35.00 9.59%

42.11.2.2 Georganiseerde groepe wat minstens 10 wooneenhede huur R 400.00 R 35.00 9.59%

42.11.2.3 Die Raad Gratis R 35.00 -

42.12 Besprekings

42.12.1

Definisie: "Groep " beteken 15 (vyftien) of meer persone tot 'n maksimum van die voorsiening, hetsy dit

volwassenes en/of skoolgaande kinders is wat saam arriveer

Die besprekings vir die gebruik van die saal en/of geriewe in die saal, moet by die Bestuurder : Oorde

of sy personeel deur hom aangewys, gedoen word

Gebruik as eetsaal en alle ander aktiwiteite wat insluit: aanbied van seminare, kongresse, vergaderings,

huweliksonthale en dergelike byeenkomsteper geleentheid per dag deur:

Basiese tariewe per groep per bed per nag

Tennisbane huur per uur

Aktiwiteite lokaal en ander geriewe

42.8.2

Indien groepbespreking plaasvind vir 7 (sewe) of meer hutte (N.V.T)

b)    Skoolgroepe moet te alle tye onder die toesig van volwasse persone wees in die verhouding van minstens 1

(een) volwasse toesighouer vir 20 skoolkinders en indien 'n skoolgroep uit beide geslagte saamgestel is, moet

daar toesighouers van beide geslagte wees.

a)    'n Bespreking word slegs vir 'n groep geneem. Waar daar dus nie aan die definisie voldoen word nie, moet

van alternatiewe akkommodasie (chalets, hutte of kampeer-geriewe) gebruik gemaak word.

Spesiale voorwaardes vir bespreking en besetting van groepakkommodasie:

Besprekings 7 - 15 dae aaneenlopend en vooruitbetaalbaar (N.V.T)

Besprekings 16 dae en langer aaneenlopend en vooruitbetaalbaar (N.V.T)

Groepakkommodasie

Beddegoed: Elke eenheid is met beddegoed vir die aantal beddens toegerus

Kortings / afslag

//Khara Hais Munisipaliteit

Tariewelys 2016-2017 Page 58 of 58