termékismertető - villamos forgatóhajtóművek atomerőművek ... · a villamos hajtóművek az...

Click here to load reader

Post on 29-Aug-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ISO 9001ISO 14001

  Tanúsítvány reg. sz.12 100 426912 104 4269

  Villamos forgatóhajtóművek

  Termékismertető

  Atomerőművek hermetikus terén belülalkalmazott szerelvényneinek

  automatizálásáhozSAI 6 – SAI 100

  SARI 6 – SARI 100

 • 2

  A villamos hajtóművek az erőművekbiztonsági rendszereinek legfonto-sabb alkotóelemeihez tartoznak. Ahajtóművek számára ez azt jelenti,hogy adott feltételek mellett a sze-relvényt megfelelően mozgassák,pl. bekövetkező üzemzavar eseténbiztonságosan működjenek.

  Az AUMA a világ egyik vezető elek-tromos hajtómű gyártója és többmint 25 éve fejleszt és gyárt villamoshajtóműveket atomerőművialkalmazásra. Az ezidőből származóhajtóművek, mint a korábbiak, prob-lémamentesen üzemelnek – ez akészülékek üzembiztonságátigazolja.

  A hagyományos területeken alkal-mazott SA/SAR típusú forgatóhajtó-művek mellett az AUMA kétatomerőművi alkalmazásraminősített forgatóhajtómű sorozat-tal rendelkezik: SAN/SARN ésSAI/SARI. Az SAI/ SARI hajtóműveka hermetikus téren belülifelhasználásra engedélyezettek, azSAN/ SARN sorozat hermetikustéren kívülre minősített.

  Jelen füzettel az AUMA átfogóáttekintést kínál az SAI/ SARI forga-tóhajtómű-sorozat felépítéséről,funkcióiról és felszereltségeiről. AzSAN/ SARN hajtóműveket különfüzet tárgyalja.

  További információk találhatók aműszaki adatlapokon ésárjegyzékekben.

  Tartalomjegyzék

  Alkalmazási terület 3Lépcsőzetes védelmi koncepció 3

  SAI 6 – SAI 100, SARI 6 – SARI 100 forgatóhajtóművek 4A forgatóhajtóművek meghatározása aEN ISO 5210 alapján 4

  Funkciók / felszereltségek áttekintése 5Funkciók 6

  Típusjelölés 6Vezérlő üzemmód 6Szabályzó üzemmód 7A vezérlő és a szabályzó üzemmód összehasonlítása 7Kikapcsolási módok 8Kikapcsolási nyomaték beállítható tartományai /

  forgatónyomatékok szabályzó üzemmódban 8Túlterhelés-védelem túlzott nyomaték ellen 9Kalapácsütés-hatás 9

  Felszereltség 10Út- és nyomatékkapcsolók 10Mechanikus helyzetjelző (opció) 10Helyzettávadó (opció) 11DUO-útkapcsolás/ Köztes helyzet kapcsolók (opció) 11

  Kimenő fordulatszámok 12Felszereltség 13

  Motorok 13Konstrukciós elv 14Felszereltség 16

  Kúpkerekes áttétel 16Kombinációk GSI csigahajtóművel 16Kombinációk LEN lineáris egységgel 17

  Csatlakozások 18Villamos csatlakozás 18Bekötési rajzok 19Szerelvény-csatlakozás 20Csatlakozó formák 20IP 68 védelmi fokozat 21KI korrózióvédelem / szín 21Környezeti hőmérséklet/ Páratartalom 21Élettartam IEEE 382 szerint 21Egyéb alkalmazási feltételek 21

  Minősítés 22A hajtóművek IEEE 382-1978 (tervezet)

  szerinti minősítése 22Egyéb 24

  EU-irányelvek 24Funkcionális vizsgálat 24Minőségbiztosítás 24

  Üzembiztonság 25Vizsgálati tanúsítvány 26Tárgymutató 27

  További irodalom 27A továbbfejlesztések miatti változások joga fenntartva.Az ábrák kötelezettség nélküliek.

 • 3

  Alkalmazási területA SAI és SARI sorozatú AUMA for-gatóhajtóművek a hermetikus térenbelüli alkalmazásra minősítettek ésmegfelelnek az IEEE 382 szerinti 1Eosztálynak. Ez az ábra lila területétjelenti.

  Szinte minden szerelvény-automatizálási feladat követelmé-nyeihez hozzáilleszthetők.Ez a következők szerint érhető el:

  ■ Variációk magas száma. Szinteminden alkalmazási esetre ren-delkezésre áll a megfelelő kivitel.

  ■ Változatos kombinációslehetőségek AUMA fokozómű-vekkel, melyek úgyszintén ren-delkeznek atomerőművialkalmazásra szóló minősítéssel.

  Hermetikus téren belül,SAI 6 – SAI 100/ SARI 6 – SARI 100

  Hermetikus téren kívül,SAN 07.1 – SAN 25.1/ SARN 07.1 – SARN 25.1 (külön füzetben)

  Hagyományos hajtóművek,SA 07.1 – SA 48.1/ SAR 07.1 – SAR 30.1 (külön füzetben)

  Lépcsőzetes védelmi koncepció

  A mechanikusan szilárd, stabil ésüzemzavarbiztos IP 68 védettségűházba olyan alkotóelemek vannakbeépítve, amelyek maguk is üzem-zavarbiztosak. A ház minden külsőrésze alumíniummentes anyagbólkészül.

  A robusztus alapkoncepció, vala-mint a kiváló minőségű alkatrészekfelhasználása garantálják a műkö-dést normál üzemben és üzemzavaresetén, ehhez járulnak még példáula megfelelő kenőanyagok, aszigetelőanyagok vagy avédőgázzal töltött út- és nyomaték-kapcsolók.

 • 4

  SAI 6 – SAI 100, SARI 6 – SARI 100 forgatóhajtóművek

  SAI 6 – SAI 100SARI 6 – SARI 100 forgatóhajtóművek

  ■ Forgatónyomaték: 20 - 1 000 Nm■ Fordulatszám: 4 - 180 min-1

  Kúpkerekesáttétellel

  A forgatóhajtóművekmeghatározása azEN ISO 5210 alapjánA forgatóhajtómű a forgatónyoma-tékot legalább egy teljes fordulatmegtételével adja át a szerelvény-nek. Tolóerőt is felvehet.

 • 5

  Funkciók / felszereltségek áttekintése● Standard■ Opció

  SAR 6 – SAR 100 SARI 6 – SARI 100Leírásoldalszáma

  Fels

  zere

  ltség

  ,fun

  kció

  k Vezérlő üzemmód (SAI) ● 6, 7

  Szabályzó üzemmód (SARI) ● 7

  Kikapcsolási módok ● ● 8, 14

  – útfüggő kikapcsolás ● ● 8, 11, 14

  – nyomatékfüggő kikapcsolás ● ● 8, 11, 14

  Túlterhelésvédelem túl nagy nyomaték ellen ● ● 9, 11

  Kalapácsütés-hatás ● ● 9

  Út-/ nyomatékkapcsolók ● ● 10

  – tandemkapcsolók ■ ■ 10

  DUO-útkapcsolás (köztes helyzet kapcsolók)1) ■ ■ 11

  Mechanikus helyzetjelző1) ■ ■ 10, 15

  Helyzettávadó ■ ■ 11

  Háromfázisú motorok ● ● 13

  Kúpkerekes áttétel ■ ■ 4, 16

  Kombinációk AUMA fokozóművekkel ■ ■ 16

  Kombinációk AUMA lineáris egységgel2) ● ● 17

  Kézi üzemmód ● ● 15

  Csa

  tlako

  záso

  k Villamos csatlakozás 18, 19, 25

  – sorkapcsokkal ● ● 18, 19, 25

  – AUMA dugós körcsatlakozóval ■ ■ 18, 19, 25

  Szerelvénycsatlakozás ISO 5210/ DIN 3210 szerint ● ● 15, 20

  Csatlakozó formák 20

  – A, B1, B2, B3, B4, AF (ISO 5210) ● ● 20

  – A, B, E, AF (DIN 3210) ■ ■ 20

  Alk

  alm

  azás

  ikö

  rülm

  énye

  k

  IP 68 védelmi fokozat ● ● 21

  Korrózióvédelem(sugár-szennyeződéstől mentesíthető) ● ● 21

  Hőmérséklet-tartományok (normál üzemben) – 20 ˚C ...+ 80 ˚C – 20 ˚C ...+ 60 ˚C 21

  IEEE 382-1978 (tervezet) szerinti minősítés ● ● 22

  EU-irányelvek ● ● 24

  Funkcionális vizsgálat ● ● 24

  Minőségbiztosítás ● ● 24

  1) SAI/SARI 6 és 12 hajtóműméreteknél a mechanikus helyzetjelző ill. a DUO-útkapcsolók kizárják egymást, a kettő együtt nem lehetséges.2) Hermetikus téren kívüli környezetre szóló minősítéssel.

 • 6

  Funkciók

  Típusjelölés

  Vezérlő üzemben a szerelvényszokásos helyzete a két véghelyzet:NYITVA ill. ZÁRVA. Megfelelőfutásparancsra a hajtómű a szerel-vényt a két véghelyzet egyikébe, ill.adott esetben egy előremeghatározott köztes helyzetbemozgatja.

  A szerelvények viszonylag ritkánműködnek, a nyugalmi időszaknéhány perc vagy több hónap is lehet.

  t

  tfutás max = 10 perc

  Vezérlő üzemmód

  A különböző kivitelek típuskódalapján különböztethetők meg.

  Bemen jelő

  Beavatkozószerv(szerelvény)

  Vezérl üzemhajtóm

  ő űű

  Szabályzó kivitel estén R

  Hermetikus téren belüli minősítés

  Hajtóműméret, pl. 6 (max. forgatónyomaték daNm-ben)

  Karimaméret, pl. F10

  SA I -

  minden hajtóműnél szereplő jelölés

  csak az adott kivitel esetén szerepel.

  Haj

  tóm

  űhel

  yzet

  tfutás

  Vezérlő üzemű forgatóhajtómű-vek (SAI) üzemmódja:

  A vezérlő üzemmódú AUMA SAI for-gatóhajtóművek un. S2 - 10 minrövid üzemidőre szabottak.

  Tipikus üzemvitel vezérlő üzemmódban

 • 7

  Funkciók

  Szabályzó üzemmód

  A folyamatszabályzóvezérl jeleő

  A szabályzott jelvisszacsatolása afolyamatszabályzóhoz

  Érzékelő

  Beavatkozószerv

  (szerelvény)

  A szerelvény helyzete

  Szabályzott folyamat

  Szabályzóüzem

  hajtóműű

  Helyzetszabályzó

  t

  Haj

  tóm

  űhel

  yzet

  Szabályzó alkalmazásban az alapjelsokféle hatásnak van kitéve. Avezérlő jel változásai – nyomás-ingadozások a csővezetékben,hőmérséklet változások – oly módonbefolyásolják a folyamatot, ami abeavatkozó szerv gyakoriutánállítását teszi szükségessé,érzékeny szabályzások esetén akárnéhány másodpercen belül.

  Ennek megfelelően magasak azalkalmazandó hajtóművel szembentámasztott követelmények. Amechanikának és a motornakmegfelelőnek kell lennie, hogy anagy kapcsolási számot elviselje aszükséges szabályzási pontosságcsorbulása nélkül.

  A vezérlő és a szabályzó üzemmód összehasonlítása

  Vez

  érlõ

  üze

  dS

  zabá

  lyzó

  üzem

  mód

  Üze

  mm

  ódok

  aVD

  E05

  30/

  IEC

  34-1

  szer

  int Vezérlő üzemód S2

  Az üzemidő hossza állandó terhelés mellett olyanrövid, hogy az álladósult hőmérsékleti állapot mégnem valósul meg. A szünet olyan hosszú, hogy aberendezés visszahűl a környezeti hőmérsékletre.A rövid üzem hossza 10 percben korlátozott.

  Szabályzó üzemmód S4

  Terhelési szakaszból és nyugalmi időtartambólálló, hasonló periódusokat tartalmazó tartósműködéssorozat. A nyugalmi idő elegendőenhosszú, hogy az állandósult hőmérsékleti állapotmég nem valósul meg. S4 - 25 % esetén a relatívbekapcsolt időtartam 25 %-ban korlátozott.

  Szabályzó üzemű forgatóhajtó-művek (SARI) üzemmódjai.

  Az AUMA SARI szabályzó üzem-módú forgatóhajtóművek S4 - 25 %szakaszos üzemre szabottak.

  Megengedett kapcsolási gyakoriság

  Hajtóműméret

  SARI

  Kapcsolási gyakoriság max.

  [c/h]

  6 1 20012 1 200 1)

  25 1 200 1)

  50 1 200 1)

  100 1 200 1)

  1) magasabb kimenő fordulatszám esetén a kapcsolásigyakoriság csökken, ld. a műszaki adatlapot.

  Tipikus üzemvitel szabályzó üzemmódban

 • 8

  Funkciók

  Kikapcsolási módok

  A mozgatandó szerelvény felépítéseszerint a hajtóművet a véghelyzet-ben útfüggően - azaz a befutott útmérésével, vagy nyomatékfüggően– azaz adott nyomatékkal kellkikapcsolni. Ezért a hajtómű két füg-

  getlen mérőrendszerrel rendelkezik:útra történő kikapcsolás és nyoma-tékra történő kikapcsolás.

  A kikapcsolás módját egyrészt ahajtómű beállításánál, másrészt a

  hajtóművezérlésben kell figyelembevenni. A két kikapcsolási módjelfeldolgozása különbözik.

  Nyomatékfüggő kikapcsolás

  A NYITVA véghelyzetet elhagyva a hajtómű ZÁRÓirányba fut. A ZÁRVA véghelyzetben a szerelvényzárófelületén megnövekszik a nyomaték, míg abeállított határétéknél a hajtómű automatikusanlekapcsol.

  Kikapcsolási nyomaték beállítható tartományai / forgatónyomatékok szabályzó üzemmódban

  A következő táblázatban szereplő értékek normál üzemben és névleges feszültség mellett érvényesek.

  Vezérlő üzemmódú forgatóhajtóművek – minimális és maximális kikapcsolási nyomatékok1)

  SAI hajtóműméret 6 12 25 50 100

  min. [Nm] 20 30 60 100 200

  max.2) [Nm] 60 120 250 500 1 000

  Szabályzó üzemmódú forgatóhajtóművek – minimális és maximális kikapcsolási nyomatékok –Forgatónyomatékok szabályzó üzemben

  SARI hajtóműméret 6 12 25 50 100

  min. [Nm] 30 60 120 250 500

  max.2) [Nm] 60 120 250 500 1 000

  Szabályzó nyomaték[Nm] 30 60 120 250 500

  1) Nagy fordulatszámoknál részben csökkentett nyomtékok. Lásd külön adatlapon.2) Speciális motorok alkalmazásából adódóan a megadott névleges értékektől eltérő forgatónyomatékú hajtóművek szállítása lehetséges.

  Útfüggő kikapcsolás

  A hajtómű névleges fordulaton fut a rögzített Pkikapcsolási pontig. A mindenkori kimenő fordulatszám,a hajtómű mérete és a szerelvény típusa szerint aberendezés valamilyen tehetetlenséggel rendelkezik,ami a beavatkozó szervet a motor kikapcsolásátkövetően a véghelyzet irányában továbbmozgatja(utánfutás). Az utánfutás ezenkívül az ellenállástól isfügg. Útfüggő kikapcsolás esetén az utánfutás a Pkikapcsolási pont előrébb állításával figyelembe vehető.

  ZÁRVANYITVA

  Út

  Beállított kikapcsolási nyomaték

  For

  gató

  nyom

  aték

  Út

  For

  dula

  tszá

  m

  P

  ZÁRVANYITVA

 • 9

  Funkciók

  Túlterhelés-védelem túlzott nyomaték ellen

  A véghelyzetbeni nyomatékfüggőkikapcsolásra használatos nyo-matékkapcsolás (ld. 8. oldal)útfüggő kikapcsolás esetén is véde-lemül szolgál a túlterhelés ellen, ateljes út mentén.

  Ha a végrehajtó szerven valamelyköztes helyzetben túlzottan nagynyomaték ébred, pl. egy beragadttárgy miatt, a kikapcsolási nyomatékértékét elérve a nyomatékkapcsoláskapcsol.

  Ha a vezérlés a nyomatékkapcsolójelét megfelelően dolgozza fel, ahajtómű kikapcsol, megóvva ezzel aszerelvényt és a hajtóművet akárosodástól.

  Az útkapcsolót is figyelembe véve avéghelyzetbeni üzemszerű nyoma-tékfüggő kikapcsolás és a közteshelyzetben túlterhelés miattbekövetkező kikapcsolás (hiba)egymástól megkülönböztethető.

  Kalapácsütés-hatás

  ZÁRVANYITVA

  Út

  Beállított kikapcsolási nyomaték

  For

  gató

  nyom

  aték

  A „kalapácsütés” -hatás lehetővéteszi a ritkán működő, megszorultvagy beragadt szerelvénykiszabadítását.

  A csigakerék és a kihajtó üreges ten-gely közötti kösszeköttetés játékkalillesztett körmös kapcsolóval való-sul meg. A forgásiránymegfordulásakor először ezt a héza-got kell befutni, mielőtt az erőátvitelikapcsolat létrejön (kalapácsütés).Motoros üzemben a motor így terhe-lés nélkül tud felfutni a névlegesfordulatszámra.

  A kézi kerék és a kihajtó üreges ten-gely közötti kapcsolat hasonlókép-pen játékkal illesztett körmös kup-lunggal történik. Így a kezelő „lendü-letet” szerezhet, hogy a szerelvényt„kalapácsütéssel” kiszabadítsa amegszorult állapotból.

  Túlzott forgatónyomaték

  A hajtómű-szerelvény össze-állítástól függően lehetséges, hogy akikapcsolási késedelem és azutánfutás következtében túlzottnyomaték ébred a szerelvényen. Afellépő túlzott nyomaték pl. akikapcsolási késedelem tartamától,a kimenő fordulatszámtól, a hajtóműméretétől, de a szerelvénymerevségétől is függ. Kívánságra azAUMA egy adott helyzetre meg tudjaállapítani a várható forgatónyoma-ték-növekedést. Így egy előzetesfázisban lehetőség nyílik a hajtóműés a szerelvény tervezésénekmegfelelő módosítására.

 • 10

  Felszereltség

  Út- és nyomatékkapcsolók

  A mechanikus úton érzékelt utat ésnyomatékot kapcsolók alakítják ahajtóművezérlés számáraértékelhető jellé. A kapcsolók avezérlőegységben helyezkednek el,mely alapkivitel esetén négykapcsolót tartalmaz:

  ■ egy-egy útkapcsoló a NYITVA ésZÁRVA véghelyzetekhez,

  ■ egy-egy nyomatékkapcsolóNYITÓ és ZÁRÓ irányban.

  Az útkapcsolók akkor lépnek műkö-désbe, mikor a hajtómű a beállítottkapcsolási pontot, azaz a véghely-zetet eléri; a nyomatékkapcsolókakkor, mikor fellép a beállítottkikapcsolási nyomaték.

  Ha a hajtómű DUO-útkapcsolót istartalmaz (ld. alább), köztes helyzetjelzésére két további útkapcsoló isvan a hajtóműben.

  A magas igények, a megbízhatóságteljesítése érdekében az AUMAvédőgázzal töltött rugós érintkezőjűmikrokapcsolókat alkalmaz, melye-ket kifejezetten atomerőművifelhasználásra fejlesztettek ésminősítettek.

  Kis feszültségek és csekély áramokesetén a kifogástalan jelzés teljesí-tése érdekében a kapcsolókérintkezői aranyozottak.

  KivitelekAlkalmazás / leírás Érintkező típus

  Egyszerű kapcsoló Standard egyszerű megszakítóváltókapcsolóTandemkapcsolók(Opció)

  Két különböző potenciál kapcsolására. Két egyszerű kapcsoló egybeépítve ésegyidejűleg kapcsolva.

  két egyszerű megszakítóváltókapcsoló

  Kapcsolt teljesítmények

  ÁramfajtaKapcsolási képesség

  Imax24 V 48 V 115 V 240 V

  Egyfázisúáram

  ohmikus terhelés – – – 2,5 Ainduktív terhelés1) – – – 1,5 A

  Egyenáramohmikus terhelés 4 A 3 A 1 A 0,4 Ainduktív terhelés2) 2,5 A 1,8 A 0,5 A 0,2 A

  1) cos ϕ = 0,32) 24 V és 48 V esetén L/R = 10 ms, 115 V és 230 V esetén L/R = 40 ms

  Műszaki adatok

  Sugárzásállóság max. 2 x 108 radÜzemzavar-hőmérséklet max. 180 ˚CVédelmi fokozat IP 68Működtetés lapos karralÉrintkező elemek rugós érintkezőÉrintkező anyaga aranyVédőgáz nitrogénKábelkeresztmetszet 1,5 mm2Élettartam min. 100 000 kapcsolás

  NyomatékkapcsolóÚtkapcsoló

  A szerelvény helyzete a NYITVA ésZÁRVA szimbólumokkal ellátott,beállítható jelzőtárcsával a kapcso-lómű fedelében lévő üvegablakonkeresztül folyamatosan nyomonkövethető.

  A mechanikus helyzetjelzőhözleosztó áttételt kell a vezérlőegy-ségbe építeni.

  Mechanikus helyzetjelző (opció)

 • 11

  Felszereltség

  Helyzettávadó (opció)

  A szerelvény helyzete folyamatosjelként érhető el:

  ■ távjelzéshez■ helyzet-visszacsatolásra

  szabályzókör számára

  A folyamatos helyzettávadóhozleosztó áttételt kell a hajtóművezérlőegységébe építeni.

  Az analóg visszacsatoló jellé történőátalakítás történhet

  ■ huzalos potenciométerrel,amely hermetikus téren belülialkalmazásra minősített;

  ■ precíziós potenciométerrel,amely a huzalos potenciométer-nél pontosabb jelet ad, ami pl. ahelyzetszabályzáshoz szüksé-ges. A precíziós potenciométernem üzenzavarbiztos.

  ■ RWG elektronikushelyzetjelzővel,mely 0/4 – 20 mA helyzetvissza-csatoló jelet ad. Az elektronikushelyzettávadó nem üzem-zavarbiztos.

  A huzalos potenciométer adatai

  Teljesítmény 10 W vagy 20 W

  Ellenállás 100 Ω, 500 Ω, 1 kΩ(egyéb értékek kérésre lehetségesek)

  A precíziós potenciométer adatai

  Linearitás ≤ 1 %Teljesítmény 0,5 WEllenállás (standard) 0,2 kΩEllenállás (opció) 0,1 kΩ, 0,5 kΩ, 1,0 kΩ, 5,0 kΩ

  Az RWG elektronikus helyzettávadó adatai

  Kimenő jel- 2 vezetékes rendszer- 3 vagy 4 vezetékes rendszer

  4 – 20 mA0/4 – 20 mA

  Tápfeszültség 24 V DC, ± 15% csillapított

  DUO-útkapcsolás/ Köztes helyzet kapcsolók (opció)

  A DUO-útkapcsolókkal1) mindegyikirányban egy-egy kiegészítőkapcsolási pont rögzíthető (közteshelyzet kapcsolók). A kapcsolók akét véghelyzet között bármely sze-relvényhelyzetre beállíthatók. Akapcsoló a beállított kapcsolásiponttól a véghelyzetig megnyomvamarad, amennyiben közben akihajtó tengely 120 fordulatnálkevesebbet forog.

  A kapcsoló jele tetszés szerintfelhasználható, pl.:

  ■ adott szerelvényhelyzet elérésé-nek jelzésére,

  ■ további hajtómű kapcsolására,mely pl. egy megkerülő szerel-vényt működtet,

  ■ tetszőleges berendezés, pl. szi-vattyú be- vagy kikapcsolására.

  működtetve

  Kapcsolásipontok

  NYITÓirány

  ZÁRÓirány

  Hajtóműhelyzet

  nyugalomban

  1) Az SAI 6 és SAI 12 hajtóműméreteknél a DUO-útkapcsolók nem alkalmazhatók mechanikus helyzetjelzővel (ld. 10. oldal) együtt.

 • 12

  Kimenő fordulatszámok

  Kimenő fordulatszámok

  Az AUMA forgatóhajtóművekkel alehetséges fordulatszámok szélestartománya miatt a kívánt futásidőkcsaknem mindig elérhetők.

  A kimenő fordulatszámot kizárólag amotor fordulata és a hajtóműáttétele határozza meg. Ezért már arendeléskor meg kell adni a szüksé-ges kimenő fordulatszámot.

  Az "A" csatlakozó formájú menetesperselyes forgatóhajtóműveknél (ld.20. oldal) ügyelni kell a maximálisanmegengedett futási sebességre(fordulatszám):

  ■ tolózáraknál max. 500 mm/min■ szelepeknél max. 250 mm/min

  (max. 45 min-1)Magasabb sebességeknél/fordulatszámoknál rugóscsapágyazású AF menetes persely(ld. 20. oldal) alkalmazása javasolt.

  n kimenő fordulatszámokvezérlő üzemmódú forgatóhajtóművek esetén

  Hajtóműméret

  Forgatónyomaték1)max.

  Háromfázisú motorS2 - 10 min rövid

  üzemidőSAI [Nm] n 50 Hz-nél [min-1]

  6 60 4 – 18012 120 4 – 18025 250 4 – 18050 500 4 – 180

  100 1 000 4 – 180

  n kimenő fordulatszámokszabályzó üzemmódú forgatóhajtóművek esetén

  Hajtómű-méret

  Szabályzó nyomatékmax.

  Háromfázisú motorS4 - 25 % ED

  szakaszos üzemSARI [Nm] n 50 Hz-nél [min-1]

  6 30 4 – 4512 60 4 – 4525 120 4 – 4550 250 4 – 45

  100 500 4 – 22

  1) Egyes méreteknél a nagyobb fordulatszámokhoz csökkentett forgatónyomaték tartozik.

 • 13

  Felszereltség

  Motorok

  Háromfázisú motorok

  Az AUMA forgatóhajtóművek soro-zatszerűen háromfázisú motorokkalvannak felszerelve (hűtés nélkülifazékmotor).

  Ezeket a motorokat az AUMA aszerelvényautomatizálás területénfellépő speciális igényekre

  fejlesztette ki. Ezen konstrukció főismertetőjele a nagy indulási nyo-maték és a motor hővédelem.

  Részletes információk találhatók azAUMA SAI 6 – SAI 100 forgatóhajtó-művek Villamos adatok c. adatla-pon.

  Forgatónyomaték illesztése

  Minden megrendelt hajtóműhözkülön motor készül. Ezzel lehetővéválik, hogy megfelelő kivitelű motor-ral vegyük figyelembe az adott for-gatónyomatékot. Az AUMA ezértolyan hajtóműveket is kínál, melyekforgatónyomatéka eltér a 8. oldalonjelzetteknél, illeszkedve valamelyalkalmazás egyedi igényeihez.

  Műszaki adatok

  Háromfázisú motorok

  Standard feszültségek 50 Hz: 230 V; 380 V; 400 V; 415 V; 440 V; 475 V; 500 V60 Hz: 440 V; 460 V; 480 V

  Megengedett ingadozás ± 5 %1)

  Motoradatok ld. az adatlapokat

  Építési méret, forma IM B14 a DIN IEC 34-7 szerint

  Forgórész Kalitkás forgórész

  Védelmi fokozat IP 68

  Hűtés Önmagától hűl/ felületi hűtés (IC 40 az IEC 34-6 szerint)

  Szigetelési osztály H az IEC 85 szerint, trópusálló

  Motor villamos csatlakozása Sorkapcsokkal vagy AUMA dugós körcsatlakozóval

  Bekapcsolás módja direkt

  Üzemmód S2 - 10 min (SAI) vagy S4 - 25 % (SARI)

  Forgásirány jobbra és balra (irányt váltva)1) Ezen tartományon belül a hajtómű eléri az adott forgatónyomatékot. Nagyobb feszültség a motor meg nem engedett melegedéséhez ve-

  zethet. A billenőnyomaték a feszültséggel négyzetesen növekszik. Ennek megfelelően feszültségcsökkenéssel a motor által leadott forgató-nyomaték (billenőnyomaték) négyzetesen csökken. Ezért a hajtómű kiválasztásánál tekintettel kell lenni a nagyobbfeszültség-ingadozásokra.

  Tfo

  rgat

  ónyo

  mat

  ék

  n fordulatszám

  Tömörebb kivitelű nagyobb nyomatékúháromfázisú AUMA motor

  Azonos teljesítményű nagyobb építésíméretű általános motor

 • 14

  Konstrukciós elv

  MotorA szerelvény véghelyzetből valókimozdításához gyakran különösen

  nagy indulási nyomatékra van szükség. AzAUMA által kifejlesztett háromfázisúmotorok kielégítik ezt az alapfeltételt.További információk találhatók a 13. olda-lon.

  NyomatékkapcsolásA nyomatékkapcsolás akkor lépműködésbe, mikor a beállított nyo-

  maték fellép. Ez a feltétele a véghelyzetbeninyomatékfüggő kikapcsolásnak. A minden-kori hajtóműméretre érvényes határokközött minden futásirányban más-más értékadható meg. A véghelyzetbeninyomatékfüggő kikapcsoláshoz aszerelvénygyártó által megadottkikapcsolási nyomatékot kell beállítani. Anyomatékkapcsolás továbbá védelmi funk-ciót is ellát az egész út mentén, ha a forgató-nyomaték megnövekszik.

  1

  HajtóműA motorfordulat kívánt kimenőfordulatszámra csökkentésére a

  csigahajtás jól bevált elve használatos. Acsigahajtással továbbá az önzárás is meg-valósul (ld. a 12. oldalt). A csigahajtás és acsigakerekes kihajtó üreges tengely golyós-ill. száraz siklócsapágyakban fut.

  Az elcsúszásra képes csiga két, a csigaten-gelyre szerelt rugóköteg között helyezkedikel. Növekvő forgatónyomatékra a csigaelmozdul. Az elmuzdulás, mint a forgató-nyomatékkal arányos érték, egy karonkeresztül adódik át a nyomaték mérőegységre.

  A hajtóműtér fel van töltve kenőanyaggal.Ezáltal hosszú ideig biztosított agondozásmentes üzem.

  2

  3

  1

  3

  4

  5

  ÚtkapcsolásAz útkapcsolás lehetővé teszi a vég-helyzetbeni útfüggő kikapcsolást. A

  beállított kapcsolási pontok (végállások)elérését kapcsolók jelzik a hajtómű-vezér-lésnek, ami kikapcsolja a motort.

  4

 • 15

  Konstrukciós elv

  6

  2 6

  8

  Mechanikus helyzetjelző(opció)

  A mechanikus helyzetjelző a szerelvény-helyzet folyamatos jelzésére szolgál. Ehhezszükség van egy kiegészítő leosztóáttételre, mely a hajtómű kimenő fordulataita helyzetjelző működési tartományára csök-kenti.

  5

  Kézi üzemÜzembehelyezéskor vagy vészhely-zetben a forgatóhajtóművet a kézi

  kerékkel lehet működtetni. Az átváltó karralkell a motort szétkapcsolni és ezzel egyide-jűleg bekapcsolódik a kézi üzem.

  A motor elindulásával a kézi üzem automati-kusan szétkapcsolódik. Villamos üzemben akézi kerék állva marad.

  7

  Villamos csatlakozásA motor- és a vezérlővezetékekcsatlakozása vagy sorkapcsokon,

  vagy az 50 pólusos AUMA kördugós csatla-kozóval történik.

  Ha karbantartás során a villamoscsatlakozást meg kell bontani, a kördugóscsatlakozón a vezérlés bekötése mindigmegmarad. Továbbá a dugós csatlakozó asorkapcsokkal szemben kisebb méretű éskisebb súlyú is.

  További információk találhatók a 18. olda-lon.

  8

  Szerelvény-csatlakozásA csatlakozó karima a EN ISO 5210ill. DIN 3210 szerint készül.

  Csatlakozó formákból számos variáció állrendelkezésre. Ezáltal minden járatos szerel-vénytípusra történő csatlakozás lehetséges.

  További információk a 20. oldalontalálhatók.

  6

 • 16

  Felszereltség

  Kúpkerekes áttétel

  Kombinációk GSI csigahajtóművel

  Az SAI forgatóhajtóművekGSI csigahajtóművelkombinálhatók.

  GSI 63.3 – GSI 250.3 sorozatú csi-gahajtóművekkel való kombináció-val 90˚-os mozgású szerelvények-hez kapunk hajtóművet.

  Ezen kombinációval 24 000 Nm for-gatónyomaték érhető el.

  A csigahajtóműveknek különbözőkivitelei léteznek, pl. balra záróváltozat.

  Részletes információk találhatók amegfelelő műszaki adatlapokon.

  A kúpkerekes áttétel kéttulajdonsággal rendelkezik:

  ■ Az áttétel következtében a kézierő kézi üzemben kisebb lesz.

  ■ Szűkös beépítési körülményekközött előnyös lehet az oldalra ki-vezetett, 90˚-onként elfordíthatókézi kerék.

  Áttételek

  SAI/ SARIhajtóműméret

  Áttételek

  6 2 : 1

  12 2 : 1

  25 3 : 150 3 : 1

  100 4 : 1

 • 17

  Felszereltség

  Kombinációk LEN lineáris egységgel

  LEN lineáris egységgel valókombinációval tolóhajtóművetkapunk, pl. szelepek működtetésé-hez.

  Az LEN 12.1 – LEN 200.1 lineárisegységek hermetikus téren kívülialkalmazásra minősítettek. Az LENlineáris egységek és a SAI/SARI for-gatóhajtóművek kombinációit azAUMA nem minősíttette. Ezekalkalmazását eseti jelleggel atervezőnek vagy avégfelhasználónak kellbevizsgáltatnia.

  Az LEN egységekkel 150 kN tolóerőill. 100 mm löket érhető el.

  Részletes információk találhatók amegfelelő műszaki adatlapokon.

 • 18

  Csatlakozások

  Villamos csatlakozás

  Sorkapocs

  Ha a villamos csatlakozáshoz sorkapocs vanelőírva, a hajtóművek kifejezetten atomerőművialkalmazásra engedélyzett és minősítettkerámia-sorkapoccsal szállíthatók. A hajtóműcsatlakozó rajza szerint szükséges kapocsszámkerül beépítésre. A sorkapcsok szürkeöntvénybőlkészült keretre vanak szerelve.

  AUMA dugós körcsatlakozó (Opció)

  Ezen csatlakozás előnyei:

  ■ Az egyszer már elvégzett vezetékbekötés meg-marad akkor is, ha a hajtóművet pl. karbantartáscéljából le kell szerelni a szerelvényről.

  ■ Kis súly■ Kompakt kivitel

  Tartókeret, védőfedél (Opció)

  Ezek az alkatrészek lehetővé teszik, hogy ahajtóműről lehúzott csatlakozót falra rögzítsük, és ahajtómű nyitott csatlakozórészét védőfedéllellezárjuk. Ezáltal elkerülhető, hogy a lehúzottcsatlakozónál a csatlakozótérbe idegen anyag,szennyeződés vagy folyadék kerüljön.

 • 19

  Csatlakozások

  Bekötési rajzok

  KSA bekötési rajzok

  Az AUMA SAI és SARI forgatóhajtó-művek villamos felszereltségét aKSA bekötési rajzok ábrázolják. Abemutatott bekötési rajzok kétjellemző felszereltséget mutatnak ajobbra forgatva záró alapkivitelhez.

  Felhasználói kérésre egyéb bekötésis lehetséges.

  T T

  S 2DOEL

  S 1DSR

  S 3WSR

  S 4WOEL

  24

  48

  17 18 19 20 21

  21

  U1 V1 W1 22

  22

  23

  23

  M3~

  17 18 19 20 24

  KSA 9.397Alapfelszereltség

  T T

  S 2DOEL

  S 1DSR

  S 3WSR

  S 4WOEL

  23

  489 21

  17 22

  22

  U1 V1 W1 23

  23

  24

  24

  R2f1

  1

  M3~

  KSA 9.391Potenciométerrel, mint helyzettávadóval

  Műszaki adatok

  Sorkapcsok

  Műszaki adatok Teljesítmény érintkezők Földelő vezeték Vezérlő érintkezőkKapcsok száma max. 3 1 50Jelölés U1, V1, W1 VDE szerint 1 – 50Csatlakozó feszültség max. 750 V – 250 VFelhasználói csatlakozás Csavaros érintkező Csavaros érintkező Csavaros érintkezőCsatlakozó keresztmetszet max. 10 mm2 10 mm2 2,5 mm2 rugalmas, 4 mm2 merev

  AUMA dugós körcsatlakozó

  Műszaki adatok Teljesítmény érintkezők1) Földelő vezeték Vezérlő érintkezőkÉrintkezők száma max. 6 (3 szerelt) 1 (elsőként csatlakozó kontaktus) 50 tüske/hüvelyJelölés U1, V1, W1, U2, V2, W2 VDE szerint 1 – 50Csatlakozó feszültség max. 750 V – 250 VNévleges áram max. 25 A – 16 AFelhasználói csatlakozás Csavaros érintkező Csavaros érintkező kábelsaruhoz Csavaros érintkező, Crimp (opció)Csatlakozó keresztmetszet max. 6 mm2 6 mm2 2,5 mm2Anyag: szigetelő test Ryton Ryton Ryton

  csatlakozó Sárgaréz Sárgaréz Ónozott vagy aranyozott (opció)sárgaréz

  Kábeltömszelencék menete2)

  ■ 2 x Pg 21; 1 x Pg 13,5 vagy■ 2 x M 25 x 1,5; 1 x M 20 x 1,5

  Kérésre egyéb menetméretű és fajtájú menet, pl. NPT-menet, valamint más számú menetes furat is lehetséges.Külön igény esetén megfelelő adatszolgáltatás alapján alkalmas kábelcsavarzatok is szállíthatók.1) Réz vezeték csatlakozására alkalmas. Alumínium vezeték esetén egyeztetni kell a gyárral.2) Kiszállításkor dugóval lezárva.

 • 20

  Csatlakozások

  Szerelvény-csatlakozás

  A szerelvény-csatlakozás a DIN ENISO 5210 vagy a DIN 3210 szerintkészülnek.

  Karimaméretek

  SAI/ SARI hajtóműméret 6 12 25 50 100

  Forgatónyomaték max. [Nm] 60 120 250 500 1 000

  ISO 5210 Standard F10 F10 F14 F14 F16

  DIN 3210 Opció G0 G0 G1/2 G1/2 G3

  Csatlakozó formák

  A hajtóműnek a különböző szerel-vénytípusokhoz való mechanikaiillesztésére a DIN EN ISO 5210 ill. aDIN 3210 szabványok szerintikülönböző csatlakozó formákállnak rendelkezésre.

  "A" csatlakozó forma(ISO 5210 / DIN 3210)

  Menetes perselyemelkedő, nem forgó sze-relvénytengelyekhez. Amenetes perselyes ésaxiális csapágyas csatla-kozó karima olyan egysé-get képez, mely tolóerőt isfelvehet.

  "B1", "B2" (ISO 5210)vagy"B" (DIN 3210) csatla-kozó formák

  Dugós persely a forgató-nyomaték átvitelére. Acsatlakozó karima és adugós persely külön egy-séget képeznek. Csekélyradiális erőt is felvehetnek.

  "B3", "B4" (ISO 5210)vagy "E" (3210) csatla-kozó formák

  A hajtómű üreges tenge-lyébe integrált hornyosfurat a forgatónyomatékátvitelére.

  AF (ISO 5210 / DIN 3210)csatlakozó forma

  Rugós csapágyazásúmenetes persely. Az "A"csatlakozó formáhozhasonlóan emelkedő, nemforgó szerelvényorsókhozalkalmas. Az axiálisirányban működő rugókkalelnyelhetők a gyorsanzáródó szerelvény nagydinamikus terhelési, vagya szerelvény tengelyénekhőtágulás okozta meg-nyúlása kiegyenlíthető.

 • 21

  Alkalmazási körülmények

  IP 68 védelmi fokozat

  Az AUMA SA és SARN forgtóhajtó-művek sorozatszerűen az EN 60 529szerinti IP 68 védettségi fokozattalkerülnek leszállításra.

  Az IP 68 védettség eléréséhezmegfelelő kábelcsavarzat szüksé-ges. Ezt az AUMA szállítási terje-delme nem tartalmazza, de különrendelésre szállítható.

  KI korrózióvédelem / szín

  Az AUMA SAI, SARI forgatóhajtó-művek és GSI csigahajtóművekatomerőművi alkalmazásramegfelelő KI korrózióvédelemmelvannak ellátva.

  Minden külső rész és a rétegek alu-míniummentesek. A fedőlakkozáselőtt a homokszórt hajtómű epoxi-gyanta alapú kétkomponensűalapozást és köztes lakkréteget kap.Az egész hajtóműsugárszennyeződés-mentesíthetőpoliuretán alapú kétkomponensűbevonattal van ellátva.

  A teljes rétegvastagság legalább220 µm.

  Minden kívül fekvő csavar rozsda-mentes acélból készül.

  Szín

  A fedőlakk alapszíne ezüstszürke(RAL 7001). Opcionálisszínárnyalatok: tűzpiros (RAL 3000)és fehér (RAL 9010).

  Környezeti hőmérséklet/ Páratartalom

  Típusok Hajtóműfajták Hőmérséklet-tartomány max. hőmérséklet üzemzavar eseténSAI Vezérlő üzemmódú forgató-

  hajtóművek– 20 ˚C .................+ 80 ˚C üzemzavar esetén rövid ideig 172 ˚C-ig

  SARI Szabályzó üzemmódú forga-tóhajtóművek

  – 20 ˚C .................+ 60 ˚C üzemzavar esetén rövid ideig 172 ˚C-ig

  Típusok Hajtóműfajták Hőmérséklet-tartomány max. hőmérséklet üzemzavar eseténSAI Vezérlő üzemmódú forgató-

  hajtóművek– 20 ˚C .................+ 80 ˚C üzemzavar esetén rövid ideig 172 ˚C-ig

  SARI Szabályzó üzemmódú forga-tóhajtóművek

  – 20 ˚C .................+ 60 ˚C üzemzavar esetén rövid ideig 172 ˚C-ig

  A megadott értékek nagy páratartalom (> 95 %) mellett is érvényesek.

  Élettartam IEEE 382 szerint

  Az IEEE 382 szabványban a vezérlőüzemmódú hajtóművek számáraelőírt minimális 2 000 működésiciklus élettartamot az SAI forgató-hajtóművek esetében atípusvizsgálat igazolja.

  SARI szabályzó üzemű forgatóhajtóművek

  Az üzemórákban (h) számolt élettar-tam a terheléstől és a kapcsolásokgyakoriságától függ. Sűrűkapcsolás csak ritka esetben ered-ményez jobb szabályzást. A lehetőleghosszabb karbantartás- észavarmentes üzemidő eléréséhezcsak olyan gyakori kapcsolást kellválasztani, ami a folyamathoz

  szükséges.

  Az IEEE 382 szabványban aszabályzó üzemmódú hajtóművekszámára előírt minimális 100 000működtetés élettartamot az SARIforgatóhajtóművek esetében atípusvizsgálat igazolja.

  Egyéb alkalmazási feltételek

  Beépítési helyzet

  Az AUMA hajtóműveket tetszőlegeshelyzetben korlátozások nélkül lehetüzemeltetni.

  Üzemzavar-nyomás

  A hajtóművek működőképessége5,6 kg/cm2 túlnyomásig van iga-zolva, mely kb. 0,65 MPa abszolútnyomásnak felel meg.

  Sugárzás

  A hajtóművek működőképessége2 x 106 Gy (2 x 108 rad) integráltsugárdózisig van igazolva.

  Lengések

  A hajtóművek OBE esetére (Opera-ting Basis Earthquake, 3 g-ig2-35 Hz frekvenciatartományban) ésSSE esetére (Safe Shutdown Earth-quake, 4,5 g-ig 2-32 Hzfrekvenciatartományban) vannakminősítve.

 • Übe

  rdru

  ckin

  bar

  Minősítés

  22

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 1210 119 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34

  200

  80

  120

  160

  40

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Terhelési görbe üzemzavar vizsgálatesetéreSAI 50 fogatóhajtómű példáján(Vizsgálati jelentés: TB-N 79/124)

  Vizsgálati adatok

  Időtartam: 31 nap, 10 óraRel. páratartalom: > 95 %Működési ciklusok:15Permetezés: 18 óra, 17 percPermetező anyag: pH 10,5 pH értékű sósav

  és egy rész 1,6 %-os bórsavPermetmennyiség: 12 l/min/m2

  Percek Órák Napok

  HőmérsékletNyomásPermetezésMűködési ciklus

  Hőm

  érsé

  klet

  [˚C]

  Túln

  yom

  ás[b

  ar]

  A hajtóművek IEEE 382-1978 (tervezet) szerinti minősítése

  Vizsgálati folyamat

  A próbadarab kiválasztása

  A próbadarab legyártása

  A kibocsátás időpontjának megállapítása

  Igénybevétel

  ■ Termikus igénybevétel

  ■ Nyomáspróba

  ■ Besugárzás

  Élettartam-vizsgálat

  Lengés vizsgálat

  ■ Az üzemi lengések szimulálása

  ■ OBE (Operating Basis Earthquake)A legerősebb földrengés, amely az atomerőműműszaki élettartama során felléphet, anélkül,hogy az üzemkieséshez vezetne.

  ■ SSE (Safe Shutdown Earthquake)A legerőssebb földrengés, amely az atomerőműhelyén felléphet. Ekkor biztonságos leállást kellbiztosítani.

  Zavarvizsgálat

  A befejezés dátumának rögzítése

  Minden vizsgálati lépés között funkciópróba kerül végrehajtásra.

 • Übe

  rdru

  ckin

  bar

  23

  Minősítés

 • 24

  Egyéb

  EU-irányelvek

  Géptani irányelvek

  A hajtóművek ezen irányelvek sze-rint nem tekintendők teljes gépek-nek. Ez azt jelenti, hogy nem adhatóki megfelelőségi tanúsítvány. AzAUMA azonban gyártóművi nyilat-kozatban (www.auma.com internet-címen letölthető) megerősíti, hogy ahajtóművek kialakítása a géptaniirányelvekben megemlítettszabványok figyelembe vételéveltörtént.

  Az irányelvek értelmében vett gépmás egységekkel (szerelvények,csővezeték, stb.) való összeépítéssorán keletkezik. Ezen gép üzembe-helyezése előtt kell megfelelőségitanúsítványt kiállítani.

  Kisfeszültségi éselektromágneses kompatibilitásiirányelvek

  Az AUMA hajtóművek kielégítik eze-ket a követelményeket, melyettesztek igazolnak. Ennek alapján azAUMA megfelelőségi nyilatkozatotbocsát rendelkezésre azirányelveknek megfelelően.

  CE-jelölés

  Mivel az AUMA hajtómű-vek a vonatkozó kisfe-szültségi éselektromágneses

  kompatibilitási követelményeketkielégítik, a készülékek azirányelveknek megfelelően el van-nak látva a CE jelöléssel.

  Funkcionális vizsgálat

  Az összeszerelés után mindenhajtómű beható funkcionálisvizsgálatnak van alávetve, és anyomatékkapcsolás kalibrálva.

  Minden esetben készül gyári műbi-zonylat. Az ellenőrző vizsgálat azInterneten online letölthető(www.auma.com).

  Minőségbiztosítás

  Az AUMA az ISO 9001-2000 szerintiminőségbiztosítási rendszerrel ren-delkezik. A vezetési kézikönyvbenminden gyártói folyamat rögzítvevan.

  A készülékek hosszú, zavarmentesüzemidejének előfeltétele afunkcionalitás biztonsága és kiválóminőségű anyagok felhasználása.Ezért a gyártási folyamatba többellenőrzés és funkciópróba vanbeiktatva.

  Minden gyártási és szerelési folya-mat, valamint a készülékek szervi-zelése gondosan dokumentálásrakerül, így ezzel mindignyomonkövetkető.

 • 25

  ÜzembiztonságAz AUMA SAI és SARI forgatóhajtó-művek több, mint 25 éve üzemelneksikerrel. Ezt az atomerőműviüzemeltetők jó tapasztalataiigazolják, amit a következő levelek istükröznek.

 • 26

  Vizsgálati tanúsítvány

 • 27

  Tárgymutató

  AAlkalmazási feltételek 21Alkalmazási terület 3AUMA

  dugós körcsatlakozó 15,18,19

  BBeépítési helyzet 21Bekötési rajzok 19

  CCE-jelölés 24Csatlakozó formák 20Csigahajtás 14Csigahajtóművek 16

  DDIN 3210 20DIN EN ISO 5210 20Dugós körcsatlakozó 18,19Dugós persely 20DUO-útkapcsolás 11DUO-útkapcsoló 10

  EEgyszerű kapcsoló 10Elektromágneses kompatibilitási

  irányelvek 24Élettartam 21EN 60 529 21EU-irányelvek 24

  FFordulatszámok 4,12Forgatóhajtómű meghatá-

  rozása 4Forgatónyomatékok 4,8Funkciók áttekintése 5Funkcionális vizsgálat 24

  GGéptani irányelvek 24Gyártóművi nyilatkozat 24

  HHajtómű 14Hajtóműtér 14Háromfázisú motorok 12,13Helyzetjelző 10,15Helyzettávadó 11Hornyos furat 20

  IIrodalom 27

  JJelzőtárcsa 10

  KKábeltömszelencék menete 19Kalapácsütés-hatás 9Kapcsolási gyakoriság 7Kapcsolók 10,11,14Kapcsolt teljesítmények 10Karimaméretek 20Kézi kerék 15Kézi üzem 15Kikapcsolási mód 8Kikapcsolási nyomaték 8Kimenő fordulatszámok 12Kisfeszültségi irányelvek 24Kombinációk 16,17Konstrukciós elv 14,15Környezeti hőmérséklet 21Korrózióvédelem 21Köztes helyzet kapcsolók 11Kúpkerekes áttétel 16

  LLakkozás 21Lengés-vizsgálat 22Leosztó áttétel 10,11Lineáris egység 17

  MMechanikus helyzetjelző 10,15Megfelelőségi tanúsítvány 24Menetes persely 12,20Minőségbiztosítás 24Minősítés 22,23Motorok 13,14Műszaki adatok 8,12,19,27

  NNyomatékfüggő

  kikapcsolás 8,9Nyomatékkapcsolás 14Nyomatékkapcsolók 10

  OOBE

  (Operating Basis Earthquake) 21,22

  PPáratartalom 21Potenciométer 11

  RReferenciák 25Rövid üzemidő 6,7

  SSorkapcsok 15,18SSE (Safe Shutdown Earthquake) 21,22Szabályzó nyomaték 8,12Szabályzó üzemmód 7Szakaszos üzem 7Szerelvény-csatlakozás 20Szigetelési osztáIy 13Szín 21

  TTandemkapcsolók 10Tápfeszültség 13Tartókeret 18Típusjelölés 6Túlterhelés-védelem 9Túlzott forgatónyomaték 9

  UÚtfüggő kikapcsolás 8Útkapcsolás 10,14Útkapcsoló 11Üzemmód 6,7,13

  VVédőfedél 18Vezérlő jel 7Vezérlő üzemmód 6,7,8,12Vezérlőegység 10Villamos csatlakozás 15,18Visszacsatoló jel 11Vizsgálati tanúsítvány 26

  ZZavarvizsgálat 22

  További irodalom

  ■ Műszaki leírásAUMA NORM SAI 6 – SAI 100IEEE 382-1978 (tervezet) szerintiforgatóhajtóművek

  ■ Műszaki adatokAUMA SAI 6 – SAI 100 forgatóhajtóművekdugós csatlakozóval(IEEE 382-1978)

  ■ Műszaki adatokAUMA SARI 6 – SARI 100szabályzó üzemmódú forgatóhajtóművekdugós csatlakozóval(IEEE 382-1978)

  ■ Villamos adatokAUMA SAI 6 – SAI 100 forgatóhajtóművek(IEEE 382-1978)

  Tárgymutató

 • ISO 9001ISO 14001

  Tanúsítvány reg. sz.12 100 426912 104 4269

  AUMA Riester GmbH & Co. KGP. O. Box 1362D - 79373 Mü[email protected]

  +49 (0)7631/809-0+49 (0)7631/809 250

  Az AUMA termékekkel kapcsolatos további információk találhatók az Interneten:

  www.auma.com

  EurópaAUMA Riester GmbH & Co. KGFactory MüllheimDE-79373 MüllheimTel +49 7631 809 - 0Fax +49 7631 809 - [email protected] Ostfildern-NellingenDE-73747 OstfildernTel +49 711 34803 - 0Fax +49 711 34803 - [email protected] CologneDE-50858 KölnTel +49 2234 20379 - 00Fax +49 2234 20379 - [email protected] MagdeburgDE-39167 NiederndodelebenTel +49 39204 759 - 0Fax +49 39204 759 - [email protected] BavariaDE-85748 Garching-HochbrückTel +49 89 329885 - 0Fax +49 89 329885 - [email protected]üro Nord, Bereich SchiffbauDE-21079 HamburgTel +49 40 791 40285Fax +49 40 791 40286Stephan.Die[email protected]üro Nord, Bereich IndustrieDE-29664 WalsrodeTel +49 5167 504Fax +49 5167 [email protected]üro OstDE-39167 NiederndodelebenTel +49 39204 75980Fax +49 39204 [email protected]üro WestDE-45549 SprockhövelTel +49 2339 9212 - 0Fax +49 2339 9212 - [email protected]üro Süd-WestDE-69488 BirkenauTel +49 6201 373149Fax +49 6201 [email protected]üro WürttembergDE-73747 OstfildernTel +49 711 34803 80Fax +49 711 34803 [email protected]üro BadenDE-76764 RheinzabernTel +49 7272 76 07 - 23Fax +49 7272 76 07 - [email protected]üro KraftwerkeDE-79373 MüllheimTel +49 7631 809 192Fax +49 7631 809 [email protected]üro BavariaDE-93356 Teugn/NiederbayernTel +49 9405 9410 24Fax +49 9405 9410 [email protected]

  AUMA Armaturenantriebe GmbHAT-2512 TribuswinkelTel +43 2252 82540Fax +43 2252 [email protected] (Schweiz) AGCH-8965 BerikonTel +41 566 400945Fax +41 566 [email protected] Servopohony spol. s.r.o.CZ-10200 Praha 10Tel +420 272 700056Fax +420 272 [email protected] AUMATOR ABFI-02270 EspooTel +35 895 84022Fax +35 895 [email protected] FranceFR-95157 Taverny CédexTel +33 1 39327272Fax +33 1 [email protected] ACTUATORS Ltd.GB- ClevedonNorth Somerset BS21 6QHTel +44 1275 871141Fax +44 1275 [email protected] ITALIANA S.r.l.IT-20023 Cerro Maggiore MilanoTel +39 0331-51351Fax +39 [email protected] BENELUX B.V.NL-2314 XT LeidenTel +31 71 581 40 40Fax +31 71 581 40 [email protected] PolskaPL-41-310 Dabrowa GórniczaTel +48 32 26156 68Fax +48 32 26148 [email protected] Priwody OOORU-141400 Moscow regionTel +7 095 221 64 28Fax +7 095 221 64 [email protected] ARMATUR ABSE-20039 MalmöTel +46 40 311550Fax +46 40 [email protected]ØNBECH & SØNNER A/SDK-2450 København SVTel +45 33 26 63 00Fax +45 33 26 63 [email protected] S.A.ES-28027 MadridTel +34 91 3717130Fax +34 91 [email protected] G. Bellos & Co. O.E.GR-13671 Acharnai AthensTel +30 210 2409485Fax +30 210 [email protected] SØRUM A. S.NO-1301 SandvikaTel +47 67572600Fax +47 [email protected]

  INDUSTRAPT-2710-297 SintraTel +351 2 1910 95 00Fax +351 2 1910 95 [email protected] Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti.TR-06460 Övecler AnkaraTel +90 312 472 62 70Fax +90 312 472 62 [email protected]

  AfrikaAUMA South Africa (Pty) Ltd.ZA-1560 SpringsTel +27 11 3632880Fax +27 11 [email protected] CairoTel +20 2 3599680 - 3590861Fax +20 2 [email protected]

  AmerikaAUMA ACTUATORS INC.US-PA 15317 CanonsburgTel +1 724-743-AUMA (2862)Fax +1 [email protected] Chile Respresentative OfficeCL- La Reina Santiago de ChileTel +56 2 8214108Fax +56 2 [email protected] S. A.AR-C1140ABP Buenos AiresTel +54 11 4307 2141Fax +54 11 4307 [email protected] Termoindustrial Ltda.BR-13190-000 Monte Mor/ SP.Tel +55 19 3879 8735Fax +55 19 3879 [email protected] Inc.CA-L4N 5E9 Barrie OntarioTel +1 705 721-8246Fax +1 705 [email protected] Ferrostaal de Colombia Ltda.CO- Bogotá D.C.Tel +57 1 4 011 300Fax +57 1 4 131 [email protected]TIC Procesos y Control AutomáticoEC- QuitoTel +593 2 292 0431Fax +593 2 292 [email protected] DE MEXICO S. A. de C. V.MX-C.P. 02900 Mexico D.F.Tel +52 55 55 561 701Fax +52 55 53 563 [email protected] Latin America S. A.PE- San Isidro Lima 27Tel +511 222 1313Fax +511 222 [email protected] Inc.PR-00936-4153 San JuanTel +18 09 78 77 20 87 85Fax +18 09 78 77 31 72 [email protected]

  SuplibarcaVE- Maracaibo Estado, ZuliaTel +58 261 7 555 667Fax +58 261 7 532 [email protected]

  ÁzsiaAUMA (INDIA) PRIVATE LIMITEDIN-560 058 BangaloreTel +91 80 2839 4655Fax +91 80 2839 [email protected] JAPAN Co., Ltd.JP-210-0848 Kawasaki-ku,Kawasaki-shi KanagawaTel +81 44 329 1061Fax +81 44 366 [email protected] ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.SG-569551 SingaporeTel +65 6 4818750Fax +65 6 [email protected] Middle East Rep. OfficeAE- DubaiTel +971 4 3682720Fax +971 4 [email protected] CONTROLS Ltd.HK- Tsuen Wan, KowloonTel +852 2493 7726Fax +852 2416 [email protected] Controls Co., Ltd.KR-153-803 Seoul KoreaTel +82 2 2113 1100Fax +82 2 2113 1088/[email protected] Eng. Company W. L. L.KW-22004 SalmiyahTel +965 4817448Fax +965 [email protected] Trading EnterprisesQA- DohaTel +974 4433 236Fax +974 4433 [email protected] Valves and Intertrade Corp. Ltd.TH-10120 Yannawa BangkokTel +66 2 2400656Fax +66 2 [email protected] Advance Enterprises Ltd.TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)Tel +886 2 2225 1718Fax +886 2 8228 [email protected] Beijing Representative OfficeCN-100029 BeijingTel +86 10 8225 3933Fax +86 10 8225 [email protected]

  AusztráliaBARRON GJM Pty. Ltd.AU-NSW 1570 ArtarmonTel +61 294361088Fax +61 [email protected]

  2005-04-11

  Y003.242/003/hu/1.04

  TartalomjegyzékAlkalmazási terület 3Lépcsõzetes védelmi koncepció 3

  SAI 6 ‰ SAI 100, SARI 6 ‰ SARI 100 forgatóhajtómûvek 4A forgatóhajtómûvek meghatározása a

  Funkciók / felszereltségek áttekintése 5Funkciók 6Típusjelölés 6Vezérlõ üzemmód 6Szabályzó üzemmód 7A vezérlõ és a szabályzó üzemmód összehasonlítása 7Kikapcsolási módok 8Kikapcsolási nyomaték beállítható tartományai / forgatónyomatékok szabályzó üzemmódban 8Túlterhelés-védelem túlzott nyomaték ellen 9Kalapácsütés-hatás 9

  Felszereltség 10Út- és nyomatékkapcsolók 10Mechanikus helyzetjelzõ (opció) 10Helyzettávadó (opció) 11DUO-útkapcsolás/ Köztes helyzet kapcsolók (opció) 11

  Kimenõ fordulatszámok 12Felszereltség 13Motorok 13

  Konstrukciós elv 14Felszereltség 16Kúpkerekes áttétel 16Kombinációk GSI csigahajtómûvel 16Kombinációk LEN lineáris egységgel 17

  Csatlakozások 18Villamos csatlakozás 18Bekötési rajzok 19Szerelvény-csatlakozás 20Csatlakozó formák 20IP 68 védelmi fokozat 21KI korrózióvédelem / szín 21Környezeti hõmérséklet/ Páratartalom 21Élettartam IEEE 382 szerint 21Egyéb alkalmazási feltételek 21

  Minõsítés 22A hajtómûvek IEEE 382-1978 (tervezet) szerinti minõsítése 22

  Egyéb 24EU-irányelvek 24Funkcionális vizsgálat 24Minõségbiztosítás 24

  Üzembiztonság 25Vizsgálati tanúsítvány 26Tárgymutató 27További irodalom 27

  TárgymutatóAAlkalmazási feltételek 21Alkalmazási terület 3AUMA dugós körcsatlakozó 15,18,19

  BBeépítési helyzet 21Bekötési rajzok 19

  CCE-jelölés 24Csatlakozó formák 20Csigahajtás 14Csigahajtómûvek 16

  DDIN 3210 20DIN EN ISO 5210 20Dugós körcsatlakozó 18,19Dugós persely 20DUO-útkapcsolás 11DUO-útkapcsoló 10

  EEgyszerû kapcsoló 10Elektromágneses kompatibilitási irányelvek 24Élettartam 21EN 60 529 21EU-irányelvek 24

  FFordulatszámok 4,12Forgatóhajtómû meghatá-rozása 4Forgatónyomatékok 4,8Funkciók áttekintése 5Funkcionális vizsgálat 24

  GGéptani irányelvek 24Gyártómûvi nyilatkozat 24

  HHajtómû 14Hajtómûtér 14Háromfázisú motorok 12,13Helyzetjelzõ 10,15Helyzettávadó 11Hornyos furat 20

  IIrodalom 27

  JJelzõtárcsa 10

  KKábeltömszelencék menete 19Kalapácsütés-hatás 9Kapcsolási gyakoriság 7Kapcsolók 10,11,14Kapcsolt teljesítmények 10Karimaméretek 20Kézi kerék 15Kézi üzem 15Kikapcsolási mód 8Kikapcsolási nyomaték 8Kimenõ fordulatszámok 12Kisfeszültségi irányelvek 24Kombinációk 16,17Konstrukciós elv 14,15Környezeti hõmérséklet 21Korrózióvédelem 21Köztes helyzet kapcsolók 11Kúpkerekes áttétel 16

  LLakkozás 21Lengés-vizsgálat 22Leosztó áttétel 10,11Lineáris egység 17

  MMechanikus helyzetjelzõ 10,15Megfelelõségi tanúsítvány 24Menetes persely 12,20Minõségbiztosítás 24Minõsítés 22,23Motorok 13,14Mûszaki adatok 8,12,19,27

  NNyomatékfüggõ kikapcsolás 8,9Nyomatékkapcsolás 14Nyomatékkapcsolók 10

  OOBE (Operating Basis Earthquake) 21,22

  PPáratartalom 21Potenciométer 11

  RReferenciák 25Rövid üzemidõ 6,7

  SSorkapcsok 15,18SSE (Safe Shutdown Earthquake) 21,22Szabályzó nyomaték 8,12Szabályzó üzemmód 7Szakaszos üzem 7Szerelvény-csatlakozás 20Szigetelési osztáIy 13Szín 21

  TTandemkapcsolók 10Tápfeszültség 13Tartókeret 18Típusjelölés 6Túlterhelés-védelem 9Túlzott forgatónyomaték 9

  UÚtfüggõ kikapcsolás 8Útkapcsolás 10,14Útkapcsoló 11Üzemmód 6,7,13

  VVédõfedél 18Vezérlõ jel 7Vezérlõ üzemmód 6,7,8,12Vezérlõegység 10Villamos csatlakozás 15,18Visszacsatoló jel 11Vizsgálati tanúsítvány 26

  ZZavarvizsgálat 22