the lean startup principals applied an experience report

51

Upload: xebia-nederland-bv

Post on 10-Jun-2015

412 views

Category:

Technology


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: The lean startup principals applied an experience report
Page 2: The lean startup principals applied an experience report

Daniel Burm – Consultant Xebia

Joost Borsboom – Product Owner

ThiemeMeulenhoff

Page 3: The lean startup principals applied an experience report

DE ONTDEKKINGSREIS

Page 4: The lean startup principals applied an experience report

KLAAR OM TE VERTREKKEN?

Page 5: The lean startup principals applied an experience report
Page 6: The lean startup principals applied an experience report

250  JAAR  HISTORIE  

Page 7: The lean startup principals applied an experience report

VAN 8 NAAR 1 IN 13 JAAR

 

Page 8: The lean startup principals applied an experience report

GREEP UIT ONZE PRODUCTEN  

Page 9: The lean startup principals applied an experience report

MISSIE

Page 10: The lean startup principals applied an experience report

OMZET UIT SCHOOLBOEKVERKOOP

VOORTGEZET ONDERWIJS

DAALT

Page 11: The lean startup principals applied an experience report

EN WEINIG OMZET UIT ICT

Page 12: The lean startup principals applied an experience report

BUSINESS NOT AS USUAL  

Page 13: The lean startup principals applied an experience report

AANVALSPLAN!

Page 14: The lean startup principals applied an experience report

DOELSTELLING: klanten behouden

D’R OP en D’R OVER!

Page 15: The lean startup principals applied an experience report

MAAR VOORAL PRONKEN MET ONZE VEREN

Page 16: The lean startup principals applied an experience report

HET CONCEPT

Page 17: The lean startup principals applied an experience report
Page 18: The lean startup principals applied an experience report
Page 19: The lean startup principals applied an experience report
Page 20: The lean startup principals applied an experience report

“THE GAME PLAN” AGILE EN SCRUM OMDAT: Beperkte tijd tot werkende oplossing

Niet eerst een zwaar functioneel ontwerp

Op elk moment kunnen bijsturen

Op basis van een audit/advies

 

Page 21: The lean startup principals applied an experience report

DE ONTDEKKINGSREIS

✔  

Page 22: The lean startup principals applied an experience report

LET’S GO!.....

Page 23: The lean startup principals applied an experience report

WAT KUNNEN WE WEL?

Page 24: The lean startup principals applied an experience report

LEAN STARTUP

A startup is a human institution designed to deliver a new product or service under conditions of extreme uncertainty.

Page 25: The lean startup principals applied an experience report

LEAN STARTUP •  De lean startup vraag #1 is – welke activiteiten voegen

waarde toe en welke zijn verspilling?

•  Traditioneel gezien wordt waarde gecreëerd middels het leveren van producten en diensten.

•  In een startup zijn klanten en producten vaak onbekend.

•  Binnen startups hebben we een nieuwe definitie van waarde nodig: Gevalideerd leren met betrekking tot klanten.  

Page 26: The lean startup principals applied an experience report

Minimize TOTAL time through the loop

IDEAS

CODEDATA

LEARN BUILD

MEASURE

Page 27: The lean startup principals applied an experience report

DE ONTDEKKINGSREIS

✔  ✔  

Page 28: The lean startup principals applied an experience report

IDEAS

CODEDATA

LEARN BUILD

MEASURE

CLICKDUMMY EN METEN DMV BEVRAGEN!

Page 29: The lean startup principals applied an experience report

•  Feedback-­‐loop  op  de  visuele  weergave  •  Meer  zekerheid  in  prioriteiten  •  Meer  zekerheid  begrijpelijkheid  van  het  concept  

•  Zekerheid  koers  intern  (stakeholders)  •  Faciliteren  besluitvorming  •  ook  ‘oud’  bedrijf  ThiemeMeulenhoff  bewijst  dat  het  agile  kan  werken!  

WAT BRACHT HET ONS?

Page 30: The lean startup principals applied an experience report

•  Valideren  of  huidige  content  voldoet  •  Valideren  of  het  wel  voldoende  past  in  feitelijk  werkproces  klant  (geen  observaPe)  

•  Valideren  van  het  groeimodel    

HET HIELP ONS NIET BIJ

Page 31: The lean startup principals applied an experience report

RISICO’S…

Page 32: The lean startup principals applied an experience report

VAST IN DE GROEF

Page 33: The lean startup principals applied an experience report

RISICO 1 MENTALE PRODUCT GEVANGENIS

Page 34: The lean startup principals applied an experience report

KENNEN WE DEZE NOG?

Never 45%

Always 7%

Often 13%

Rarely 19%

Sometimes 16%

Page 35: The lean startup principals applied an experience report

RISICO 2 CREATIE VAN WASTE

Page 36: The lean startup principals applied an experience report

“NEE” - verkopen

Page 37: The lean startup principals applied an experience report

RISICO 3 “TELEURGESTELDE” STAKEHOLDERS

Page 38: The lean startup principals applied an experience report

OH NEEEEEE!!

Page 39: The lean startup principals applied an experience report

DE ONTDEKKINGSREIS

✔   ✔  

✔  BIG UPFRONT DESIGN  

Page 40: The lean startup principals applied an experience report

HOE LIEP DIT AF?

Page 41: The lean startup principals applied an experience report

•  12 keer een sprint van 1 week •  Op 1 mei daadwerkelijk in productie

met een verkoopbare featureset •  Op 1 mei in top 5 best verkochte

producten van ThiemeMeulenhoff

TOCH EEN GROOT SUCCES

Page 42: The lean startup principals applied an experience report

WAT ALS WE TERUG KONDEN

IN DE TIJD!

Page 43: The lean startup principals applied an experience report

IDEAS

CODEDATA

LEARN BUILD

MEASURE

•  IniPële  waarde-­‐  en  groeihypothese  expliciet  opstellen  

•  Maak  deze  klein,  concreet,  meetbaar.  Verklein  zo  risico’s  bij  fouten  en  verhoog  snelheid.  

•  Maak  gat  tussen  UX  en  bouw  niet  te  groot.  

•  Lever  daadwerkelijk  product  snel  uit  en  meet  feedback  vanuit  het  veld.  

•  Ook  kijken  naar  niet  code  gebaseerde  oplossingen  

FEEDBACKCYCLUS VERSNELLEN

Page 44: The lean startup principals applied an experience report

Randvoorwaarden  •  Zo  klein  en  concreet  •  Geen  gaten  laten  ontstaan  tussen  ex  en  bouw  •  beperkte  scope  voor  beperken  risico  bij  pivot:  

–  1  methode/vak  –  Liever  iets  later  accelerate  als  de  waardehypotheses  beter  gevalideerd  

zijn  (levert  uiteindelijk  meer  op!)  •  Alleen  basis  clickmodel  en  eerder  gaan  daadwerkelijk  bouwen  en  

laten  gebruiken  •  Start  een  nieuwe  feature  in  de  pagina  als  een  poll  •  Elke  (nieuwe)  feature  in  detail  meten  (Google  AnalyPcs)  of  en  hoe  

(vaak)  het  wordt  gebruikt.  •  Evalueer  een  feature  als  een  poll.  •  Daarnaast  een  docentenpanel  en  leerlingpanel  voor  in  het  gesprek  

genereren  van  spontane  ideeën  voor  features  

Page 45: The lean startup principals applied an experience report

WAARDEHYPOTHESE

•  Een  docent  aardrijkskunde  in  het  voortgezet  onderwijs  vindt  het  waardevol  dat  hij  na  inloggen  binnen  maximaal  5  clicks  zijn  ‘basis  content’  kan  inzien.  

Page 46: The lean startup principals applied an experience report

GROEIHYPOTHESE

•  Een  docent  aardrijkskunde  in  het  voortgezet  onderwijs  wil  meer  voor  het  product  betalen  als  hij  toetsresultaten  van  leerlingen  kan  inzien.    

Page 47: The lean startup principals applied an experience report

IDEAS

CODEDATA

LEARN BUILD

MEASURE

CONCLUSIE

Page 48: The lean startup principals applied an experience report

VEEL SNELLER

Page 49: The lean startup principals applied an experience report

VEEL MINDER WASTE

Page 50: The lean startup principals applied an experience report

EN TEVREDEN KLANTEN

Page 51: The lean startup principals applied an experience report