thu yet minh

Download Thu Yet Minh

If you can't read please download the document

Post on 24-Sep-2015

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tm

TRANSCRIPT

Li ni u

TRNG I HC CNG NGH GTVT N TT NGHIP

Li ni u Trong mc tiu pht trin n nm 2030, nc ta v c bn s tr thnh mt nc cng nghip. Do , nhu cu v xy dng c s h tng c bit l pht trin mng li giao thng vn ti tr nn thit yu hn bao gi ht nhm phc v cho s pht trin nhanh chng v bn vng ca t nc.

Sau thi gian hc tp ti Trng i hc cng ngh giao thng vn ti, em c giao nhim v thc hin n l Lp d n, thit k k thut, thit k thi cng v t chc thi cng cu Km 17+392,12 ng Ph L - M Lc, tnh Nam nh. di s hng dn ca thy gio ThS. Lng Mnh Tin. y l c hi tt em cng c, trau di kin thc l thuyt thit k cu, thc hnh nng lc chuyn mn, bin kin thc l thuyt thnh nng lc thc t, gip em lm quen vi cng vic thit k v t chc thi cng, m bo yu cu trong k hoch o to ca trng, phc v thit thc cho cng vic sau ny.

n tt nghip ca em bao gm 180 trang thuyt minh, ---- bng biu, 01 cun ph lc v 15 bn v A1.

Kt cu n ca em gm 3 phn:

- Phn 1: Lp d n u t xy dng cng trnh

- Phn 2: Thit k k thut- Phn 3 : Thit k thi cng v t chc thi cng

Ngy thng nm 2014

Sinh vin

(k tn) Phm Vn Trng

Mc lcLi ni u...........................................................................................................................1PHN I: LP D N U T XY DNG CNG TRNH.........................................6

CHNG 1: GII THIU CHUNG..........................................................................6

1.1 S cn thit phi u t.................................................................................6

1.2 Cn c php l...............................................................................................6

1.3 iu kin t nhin, kinh t, x hi.................................................................7

1.4 Yu cu thit k v t chc thi cng..............................................................8

1.5 Tiu chun, quy trnh p dng.......................................................................8

1.6 Quy m xy dng cng trnh.........................................................................9

CHNG 2: PHNG N 1..................................................................................10

2.1 B tr chung v cu to phng n..............................................................10

2.1.1 Kt cu phn trn..............................................................................10

2.1.2 Kt cu phn di.............................................................................12

2.1.3 Cc b phn ph tr..........................................................................13

2.1.4 ng dn hai u cu.....................................................................14

2.2 Bin php thi cng phng n............................................................14

CHNG 3: PHNG N 2..................................................................................15

3.1 B tr chung v cu to phng n..............................................................15

3.1.1 Kt cu phn trn..............................................................................15

3.1.2 Kt cu phn di.............................................................................17

3.1.3 Cc b phn ph tr..........................................................................18

3.1.4 ng dn hai u cu.....................................................................19

3.2 Bin php thi cng phng n.....................................................................19

CHNG 4: SO SNH LA CHN PHNG N..............................................20

4.1 C s la chn phng n...........................................................................20

4.2 So snh v kinh t........................................................................................20

4.3 So snh v k thut......................................................................................29

4.4 So snh yu t m quan, an ninh quc phng.............................................30

4.5 So snh yu t mi trng, bo dng..........................................................30

4.6 Kt lun........................................................................................................30

PHN II: THIT K K THUT....................................................................................31

CHNG 5: THIT K M CU..........................................................................31

5.1 M t mt m thit k k thut....................................................................31

5.2 Tnh ton xc nh ni lc ti cc tit din m cu.....................................32

5.3 B tr ct thp ti mt s tit din m cu...................................................55

5.4 Kim ton sc khng ti mt s tit din m cu........................................57

5.4.1 Kim ton thn m ti tit din C-C.................................................57

5.4.2 Kim ton tng nh ti tit din D-D............................................72

5.4.3 Kim ton tng cnh ti tit din vt E-E......................................79

CHNG 6: THIT K CC TRONG MNG M CU.....................................85

6.1 Xc nh sc chu ti ca cc......................................................................85

6.1.1 Tnh ton sc chu ti ca cc theo t nn......................................85

6.1.2 Tnh ton sc chu ti ca cc theo vt liu lm cc........................86

6.1.3 Xc nh sc chu ti ca cc...........................................................87

6.1.4 Xc nh s lng cc cho mng m...............................................87

6.1.5 B tr cc trong mng m.................................................................87

6.2 Tnh ton chnh xc s lng cc trong mng.............................................88

6.3 B tr cc trong mng..................................................................................88

6.4 Xc nh ni lc trong tng cc..................................................................88

6.5 B tr ct thp thn cc................................................................................88

6.6 Kim ton cc khoan nhi...........................................................................89

PHN III: THIT K THI CNG V T CHC THI CNG M CU.....................95

CHNG 7: GII THIU V H S K THUT...............................................95

7.1 Gii thiu chung v cng trnh cu..............................................................95

7.1.1 iu kin t nhin, kinh t, x hi....................................................97

7.1.2 c im kh hu..............................................................................97

7.1.3 Thy vn dc tuyn...........................................................................97

7.1.4 a cht.............................................................................................97

7.1.5 Qui m xy dng cu........................................................................98

7.1.6 ngha xy dng cu.......................................................................99

7.1.7 Tiu chun, quu trnh p dng..........................................................99

7.1.8 Cu to m......................................................................................100

7.1.9 Bin php thi cng m....................................................................101

7.1.10 Vt liu..........................................................................................102

CHNG 8: THIT K THI CNG.....................................................................103

8.1 iu kin thi cng v bin php thi cng chi tit......................................103

8.1.1 iu kin thi cng...........................................................................103

8.1.2 Bin php thi cng chi tit..............................................................103

8.2 Tnh ton thit k phc v thi cng...........................................................103

8.2.1 Thit k t l phi hp b tng M300.............................................103

8.2.2 Tnh ton khi lng sn xut b tng...........................................107

8.2.3

Recommended

View more >