thuis in leeuwarden

of 28 /28
(t)huis in leeuwarden

Upload: duvoormedia

Post on 22-Mar-2016

229 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

Alles wat je wil weten over de stad Leeuwarden

TRANSCRIPT

Page 1: Thuis in Leeuwarden

(t)huis in leeuwarden

verhuizen naar Leeuwarden 2010:brochure 4-2-2010 17:04 Pagina 1

Page 2: Thuis in Leeuwarden
Page 3: Thuis in Leeuwarden

Welkom!

‘(T)huis in Leeuwarden’ geeft u een goed beeld van de stad en de mogelijkheden dieLeeuwarden u als woonplaats biedt. Leeuwarden heeft een prachtige historische binnen�stad met mooie doorvaarbare grachten en natuurlijk vele gezellige terrasjes. Leeuwardenis de hofstad van het noorden. Een stad met veel water en groen. Onze stad is het ont�dekken meer dan waard. Ik nodig u daarvoor van harte uit!

Leeuwarden heeft op het gebied van werk, vrije tijd, kennis en zorg een sterke regionalefunctie. U ziet dat aan het grote aantal winkels, culturele voorzieningen, horeca enhotels. Ook vindt u in Leeuwarden alle soorten onderwijs. Leeuwarden is bovendien eencompacte en vooral schone stad die de vlag van ‘duurzaamheid’ hoog in het vaandeldraagt.

Al met al veel reden om een verhuizing naar Leeuwarden te overwegen. Verhuizen is eenhele expeditie, maar wat is er nu praktischer dan wonen in een stad waar alles ‘om dehoek’ is?

Leeuwarden biedt voor elk wat wils op het gebied van wonen. Van betaalbare koop tothuur, van geschakeld, vrijstaand tot aan vrije kavels in het duurdere segment.Leeuwarden… Ook uw (t)huis!

Drs. Ferd. J.M. Croneburgemeester van Leeuwarden

3

verhuizen naar Leeuwarden 2010:brochure 4-2-2010 17:04 Pagina 2

Page 4: Thuis in Leeuwarden

INHOUD

4

Uitgave: DUVOOR Media Telefoon 036 534 24 84E�mail: [email protected]

Druk: Alfaprint

Tekst en vormgeving:Sector Communicatie enBestuursondersteuningGemeente LeeuwardenTelefoon 14 058E�mail: [email protected]

Welkom in Leeuwarden 3Verhuizen 5Nieuwe stadsdelen 7Wonen in de binnenstad 9Werken 11Ondernemen 13Bereikbaarheid 17Kennis 19Winkelen en recreëren 21

Leeuwarden waterstad 23

Zorg 25Stadskantoor 26

verhuizen naar Leeuwarden 2010:brochure 4-2-2010 17:04 Pagina 3

Page 5: Thuis in Leeuwarden

verhuizen

Als je gaat verhuizen moet er natuurlijk veel geregeld worden. Dozen inpakken, hetnieuwe huis verven of zelfs verbouwen.Kortom, er zijn veel dingen die je in een korte tijd moet regelen. Ook je verhuizing door�geven bij diverse organisaties en instellingen hoort er bij. Zo ook het doorgeven van jeverhuizing aan je gemeente.

Binnen vijf dagen moet je aangifte doen van verhuizing en je nieuwe adres doorgeven.Je kunt natuurlijk zelf naar het Stadskantoor aan het Oldehoofsterkerkhof komen, maarje kunt ook via het digitale loket op www.leeuwarden.nl je verhuizing doorgeven (dit iseen beveiligde omgeving doormiddel van DigiD). Het digitale loket en de gemeentelijkewebsite zijn niet alleen handig om je verhuizing door te geven. Je vindt hier ook infor�matie over bijvoorbeeld huursubsidie, culturele activiteiten, wijkverenigingen, etc.

5

verhuizen naar Leeuwarden 2010:brochure 4-2-2010 17:05 Pagina 4

Page 6: Thuis in Leeuwarden

elkien isiedereen

De familie Lantinga is Elkien

Pake en beppe Lantinga wonen dichtbij hun kleinkinderen.

Ze passen regelmatig op en ondernemen dan leuke dingen

met hen. Dat is typisch Elkien, de corporatie met een

hart. Waar wonen meer is dan een huis alleen. Bent u

ook op zoek naar een woning in Leeuwarden, kijk dan

op www.elkien.nl of bezoek één van onze vestigingen

bij u in de buurt. Bellen kan ook op 0900 - 9309.

Elkien is er, voor iedereen.

Bolsward Grou Gorredijk LeeuwardenSnekerweg 3 Parkstraat 7 Brouwerswal 1 Marshallweg 9

Page 7: Thuis in Leeuwarden

nieuwe stadsdelen

Er wordt volop gebouwd in Leeuwarden, zo ook in de nieuwe woningbouwlocaties. In2009 zijn bijna 400 woningen opgeleverd. In 2008 bijna 600 en in 2007 zelfs 700 nieuw�bouwwoningen!

De Zuidlanden, de nije buorren van LeeuwardenDe Zuidlanden wordt een stadsdeel waar je ‘buiten’ woont en toch in de stad. Het land�schap bepaalt het beeld van wonen, maar alle stedelijke voorzieningen zijn binnen hand�bereik. De Zuidlanden wordt een gevarieerd stadsdeel ten zuiden van Leeuwarden. Hetnieuwe stadsdeel bestaat uit moderne Friese buurtschappen, in het Fries: buorren. Erworden in een tijdsbestek van ongeveer 20 jaar huizen gebouwd voor zo’n 6.500 huis�houdens. Hier kun je wonen in een groene en waterrijke omgeving. Buiten en tegelijkbinnen de stadsgrenzen van Leeuwarden. De bouw van het eerste buurtschap Techumis in volle gang. De eerste huizen zijn bewoond en ook heeft de Brede School haar deu�ren geopend. Voor meer informatie: www.dezuidlanden en www.thuisintechum.nl.

Blitsaerd, ruim wonen met veel waterBlitsaerd is een groene waterrijke wijk op nog geen 10 minuten fietsen vanLeeuwarden. Het aanbod in Blitsaerd bestaat uit bouwkavels, woningen en ligplaatsengesitueerd rondom de centrale havenkom. Blitsaerd is een wijk die aan de zuidzijdebegrensd wordt door de Bonkevaart, één van Nederlands meest bekende vaarten. Inde zomertijd een vaarroute voor de vele waterliefhebbers en tijdens een hele strengewinter de finish van de Elfstedentocht. Blitsaerd staat garant voor een ongekend gevoelvan vrijheid. Door de weidsheid van de prachtige omringende natuur, de opzet en kavel�

verdeling. Wonen in Blitsaerd is dan ook wonen met allure. Eengoed uitgangspunt voor mensen die van het leven willen

genieten. Op de kavels kun je individuele woonwensenvormgeven. Voor meer informatie: www.blitsaerd.nl.

StadsvernieuwingNaast de bouw van nieuwe wijken heeftLeeuwarden ook bestaande wijken waar ste�delijke vernieuwing plaatsvindt. Zo heeft dewijk Achter de Hoven een flinke opknap�beurt ondergaan is de gemeente samenmet de woningcorporaties druk bezig in deVrijheidswijk. Zo komen in project Ee�burg

prachtige woningen aan het water. Kleine engrote projecten in de Leeuwarder wijken zor�

gen ervoor dat het goed wonen is én blijft in dehoofdstad van Fryslân.

7

verhuizen naar Leeuwarden 2010:brochure 4-2-2010 17:05 Pagina 5

Page 8: Thuis in Leeuwarden

De

wer

eld

en v

an M

BO

GR

OE

N

Heb jij je keuze al gemaaktSurprising Nature

Animal Friends

Good Food

Mighty Machines

Dynamic Design

Outdoor Life

Natural Health

Nog meer OpleidingenMBO GROEN is een onderdeel van

www.mbogroen-friesland.nl

Leeuwarden - Jansioniusstraat 2a

?

Wij doen GROEN!Jij ook?

Jij wilt weten of VMBO GROEN iets voor jou is? Goed idee! Wij hebben namelijk veel te bieden. Nu, omdat we voor jou een opleiding hebben met veel praktijk. Later, omdat je met een diploma VMBO GROEN gewoon veel kanten op kunt!

Leeuwarden - Jansoniusstraat 2

www.vmbogroen-friesland.nl

VMBO GROEN is een onderdeel van

Page 9: Thuis in Leeuwarden

wonen in de binnenstad

Het Hofplein, het standbeeld van stadhouder Willem Lodewijk van Nassau (Us Heit),het Stadhouderlijk Hof, het Princessehof en de Prinsentuin verwijzen naar de tijd datLeeuwarden nog een hofstad was. Wonen in nieuwbouw kan ook volop in en nabij dezelevendige historische binnenstad.

Zo worden diverse oude panden gerenoveerd en verbouwd tot prachtige stadswonin�gen. Daarnaast worden verschillende binnenstedelijke projecten gerealiseerd. Zo is debouw van het Tramkwartier in de Vossenparkwijk bijna klaar en wordt aan deRomkeslaan een oud ijzerpakhuis omgetoverd tot moderne appartementen. Ook hetmarkante gebouw Amicitia in het centrum ondergaat binnenkort een metamorfose,zodat je er prachtig kan wonen. Op het terrein van het voormalige Bonifatiushospitaalis gestart met de realisatie van de nieuwe groene woonwijk Sint Bonifatiuspark. Voormeer informatie: www.bonifatiuspark.nl.

Leeuwarden gaat voor de 100.000ste inwoner. Leeuwarden is één van de weinige ste�den in Nederland die in inwonersaantal groeit en is nog steeds volop in ontwikkeling.En dat is goed te zien als je door de stad rijdt. Laat je eens verrassen door het veelzij�dige woningaanbod in de stad. Je bent van harte welkom. Kijk voor meer informatie opwww.leeuwarden.nl.

9

verhuizen naar Leeuwarden 2010:brochure 4-2-2010 17:05 Pagina 6

Page 10: Thuis in Leeuwarden

10%*KORTING OP ALLES

Met deze coupon ontvangt

u maar liefst

VERHUISVOORDEEL

LEEUWARDENWEST EN DE HEMRIK

* De korting is wel geldig op aanbiedingen uit de GAMMA-krant, maar niet op reeds bestelde artikelen, cadeaubonnen, Bulky, Kluscontainer, laptops, desktops en verhuur. Deze kortingsbon is geldig t/m 31 januari 2011 en alleen inwisselbaar bij GAMMA Leeuwarden West en De Hemrik.

Leeuwarden De Hemrik, Jupiterweg 17, Ind. terrein De HemrikLeeuwarden West, Slauerhoffweg 2, www.gamma.com

Hier vindt u GAMMA Leeuwarden West en De Hemrik

HARLINGEN

TESSELSCHADE STRAAT

CENTRUM

AEGONHermesbrug

NS STATION

HARLINGERVAART

FRIESLANDHAL

INDUSTRIE-TERREINWEST

STEPHENSON VIADUCT

KE

LVIN

ST

RA

AT

GA

MM

A

HARLINGEN/AMSTERDAM

STIENS/HOLWERD

LEKKUM

BOLSWARD/HARLINGEN

DRACHTEN/SNEEK/HEERENVEEN

DRACHTEN/

GRONINGEN

ALGRAWEG

N31

N31/N32

N358

OVE

RIJS

SELS

EWEG

N358

DAMMELAANN355

GRONINGERSTRAATWEG

N358 ALDLANSDYK

DE HEMRIK

GAMM

A

N355

HENDRIK

AN

NE VO

ND

ELING

WEG

op uw eerstvolgende besteding bij GAMMA Leeuwarden West en De Hemrik

© G

AM

MA

Page 11: Thuis in Leeuwarden

werken

In Leeuwarden zijn maar liefst 55.000 arbeidsplaatsen. Er is dus volop werk in de hoofd�stad. De regionale centrumpositie van Leeuwarden in de provincie Fryslân is terug tevinden in de kracht van de financiële en de zakelijke dienstverlening, de overheid en denon�profitsector. Vandaag de dag is niet alleen het stadsbestuur in Leeuwarden geves�tigd maar ook de provinciale bestuurders. Om de provinciale bestuurders nog beter tefaciliteren is begonnen met de bouw van een nieuw provinciehuis aan deTweebaksmarkt. Lang geleden werd ook al vanuit hofstad Leeuwarden geregeerd.

Leeuwarden is de tweede kantorenstad van Noord�Nederland. Ook vervult zij landelijkeen belangrijke rol. Voorbeelden hiervan zijn de kantoren AEGON, UPC, Achmea,Avéro, ING, CJIB, FBTO en Cendris.

De top 5 van werkgevers is als volgt:1. MCL (Medisch Centrum Leeuwarden)2. ING3. Justitieel cluster (waaronder CJIB en het Gerechtshof)4. Achmea5. Vliegbasis Leeuwarden

Echter, de 55.000 arbeidsplaatsen in relatie tot de ruim 94.000 inwoners betekent ookdat vele mensen in Leeuwarden werken maar er niet wonen. ‘s Ochtend en ‘s avondgaan de forenzen de stad in en uit. Om vervolgens later op de avond weer voor het uit�gaansleven terug te keren. Zou het niet veel fijner zijn om op de fiets naar je werk te

kunnen? Geen reiskosten, meer vrije tijd, etc.

Kortom, kom wonen in de stad waar je werkt!

11

verhuizen naar Leeuwarden 2010:brochure 4-2-2010 17:05 Pagina 7

Page 12: Thuis in Leeuwarden

Welkom bij PCBO Leeuwarden

Wordt u een nieuwe

inwoner van Leeuwarden

of gaat uw kind binnenkort

z’n eerste stappen zetten in het

basisonderwijs? Kom dan alvast

kennismaken op één van de dertien

schoollocaties van PCBO Leeuwarden.

We laten u graag zien hoe wij vorm geven

aan onderwijs van de hoogste kwaliteit (*),

voor ieder kind, in een veilige en positieve

leer- en werkomgeving.

Prins ConstantijnschoolDroppingsstraat 2

CBS KlaverbladMolkenkelder 4bSchooltijden (continurooster):Dagelijks: 8:25 tot 14:00 uur

De Arke (Wirdum)Th. Beekhuisstrjitte 4

Prins MauritsschoolBrandemeer 1-3

Koningin WilhelminaschoolTransvaalstraat 75

Albertine AgnesschoolEuterpestraat 28-1

Koningin WilhelminaschoolFonteinstraat 16

Johan Willem FrisoschoolCarel Fabritiusstraat 21

Prins ConstantijnschoolWillem Sprengerstraat 77

Dr. AlgraschoolIdzerdastins 61

Koningin BeatrixschoolPieter Feddesstraat 2

Willem AlexanderschoolKeizerskroon 86 a/b

MáximaschoolGlinswei 4

. . . beste keus voor basisonderwijs!

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.PCBOLEEUWARDEN.NL

HIER VINDT U ONZE SCHOLEN:

(*) Alle PCBO-scholen in Leeuwarden & Wirdum hebben het ‘groene label’ van de Onderwijsinspectie ontvangen.

Bezoekadres:Margaretha de Heerstraat 2

Postbus 1090, 8900 CB LeeuwardenTelefoon 058 2130350

[email protected]

De Arke (Wirdum)De Arke (Wirdum)Th. Beekhuisstrjitte 4Th. Beekhuisstrjitte 4

Page 13: Thuis in Leeuwarden

Ondernemen

Vraag een willekeurige ondernemer in Amsterdam of hij/zij de reisafstand naarLeeuwarden weet en je krijgt de gekste antwoorden. Men denkt vaak nog in termenals ‘het hoge noorden’. Voor het gemak scheert men alle noordelijke steden over éénkam. Ten onrechte. We verklappen je graag een geheim: Leeuwarden ligt op slechts vijfkwartier rijden van Amsterdam! De grens van Fryslân slechts een uurtje. We merkenhet dan ook iedere keer weer: ondernemers die zich in Leeuwarden komen oriënterenzijn vrijwel altijd verrast. Over de uitstekende bereikbaarheid en over het enorme poten�tieel aan gretige, goedopgeleide hbo’ers. Leeuwarden heeft drie hbo�instellingen.Daarover lees je meer op pagina 19.

De gemeente Leeuwarden heeft ook een aantal zeer gevarieerde en goed gefacili�teerde bedrijfslocaties voor ondernemingen. De bedrijventerreinen met een hogebedrijfsconcentratie liggen zowel aan de westzijde als aan de oostzijde van de stad.Ook zijn er verspreide bedrijfsconcentraties van beperkte omvang. Uitbreiding vanbedrijventerreinen vindt plaats aan de zuid� en westzijde van de stad.

13

verhuizen naar Leeuwarden 2010:brochure 4-2-2010 17:05 Pagina 8

Page 14: Thuis in Leeuwarden

Akwadukt Langdeel

CAMMINGHABUREN

RECREATIEGEBIED GROOTE WIELEN

Station Camminghaburen

SportcomplexKalverdijkje

SportcomplexHemrik

SportcomplexMagere Weide

SportcomplexNijlan

Vliegbasis

Leeuwarder Bos

Froskepôlle

Jachthaven

Station Centrum

RECREATIEGEBIED NIEUWE WIELEN

HEMRIK

ZUIDERBUREN

HEMPENS

TEERNS

Cambuursportpark

ALDLAN OOST

ALDLAN WEST

NIJLAN

GOUTUM

SCHENKENSCHANS

VOSSEPARK

CENTRUM

HUIZUM DORP

BILGAARD

WESTEINDE

VALERIUSKWARTIER

HAVANKPARK SNAKKERBURENBLITSAERD

ZUIDLANDEN

VRIJHEIDSWIJK

SCHIERINGEN

WIELENPOLLE

Vale

riuss

traat

Dammelaan

Drachtsterw

eg

Ove

rijss

else

weg

Aldlânsdyk

Julianalaan

Hel

icon

weg

Groningerstraatweg

Anne Vondelingweg

DRACHTEN

HEER

ENVEEN

HARLINGENAMSTERDAM

STIE

NS

GRONINGEN

pagina 14 en 15:Opmaak 1 15-1-2009 9:19 Pagina 1

Page 15: Thuis in Leeuwarden

Akwadukt Langdeel

CAMMINGHABUREN

RECREATIEGEBIED GROOTE WIELEN

Station Camminghaburen

SportcomplexKalverdijkje

SportcomplexHemrik

SportcomplexMagere Weide

SportcomplexNijlan

Vliegbasis

Leeuwarder Bos

Froskepôlle

Jachthaven

Station Centrum

RECREATIEGEBIED NIEUWE WIELEN

HEMRIK

ZUIDERBUREN

HEMPENS

TEERNS

Cambuursportpark

ALDLAN OOST

ALDLAN WEST

NIJLAN

GOUTUM

SCHENKENSCHANS

VOSSEPARK

CENTRUM

HUIZUM DORP

BILGAARD

WESTEINDE

VALERIUSKWARTIER

HAVANKPARK SNAKKERBURENBLITSAERD

ZUIDLANDEN

VRIJHEIDSWIJK

SCHIERINGEN

WIELENPOLLE

Vale

riuss

traat

Dammelaan

Drachtsterw

eg

Ove

rijss

else

weg

Aldlânsdyk

Julianalaan

Hel

icon

weg

Groningerstraatweg

Anne Vondelingweg

DRACHTEN

HEER

ENVEEN

HARLINGENAMSTERDAM

STIE

NS

GRONINGEN

pagina 14 en 15:Opmaak 1 15-1-2009 9:19 Pagina 1

Page 16: Thuis in Leeuwarden

bibliotheek leeuwarden

In de bibliotheek hebben we daar ervaring mee: wekelijks tientallen nieuwe boeken, dvd’s en cd’s. Kom maar eens langs en voel je thuis.

Voor meer informatie bel 058 - 2347777 of kijk op

www. bibliotheekleeuwarden.nl

Net nieuw in Leeuwarden?CentraleWirdumerdijk 34

BilgaardKeidam 2

AldlânWeide�ora 287

CamminghaburenLieuwenburg 2

on

derd

eel van H

ulp

en W

elzijn Leeu

ward

en

(HW

L)

on

derd

eel van Sin

ne w

elzijn

Kinderspeelhuis

Zoekt u leuke, vertrouwde én bijzondere kinderopvang? Waar de ontwikkeling van uw kind altijd voorop staat?Waar veel aandacht is voor samen spelen en leuke dingen leren?Dan is het Kinderspeelhuis voor uw kind de beste plek.

Kinderspeelhuis

Meer weten of direct aanmelden?

Woudstra Specialist in :

Inbouwkasten - Raamdecoratie - Horren Vloeren - Buitenzonwering - Deuren

En diverse maatwerk artikelen

Hobbemastraat 5-Lwd-Tel: 058-2155414

Page 17: Thuis in Leeuwarden

bereikbaarheid

BereikbaarheidLeeuwarden is als hoofdstad van Fryslân de stad met de meeste inwoners en arbeids�plaatsen. Er reizen dagelijks 30.000 forenzen, ruim 10.000 studenten en enkele duizen�den anderen naar de stad om te werken, studeren en voor het culturele en winkelaanbod. Goede bereikbaarheid is dan ook van cruciaal belang. Daarom investeert Leeuwarden,samen met de provincie en Rijkswaterstaat, de komende jaren in de bereikbaarheid vanLeeuwarden. Daarbij is ook veel aandacht voor een goede inrichting van de ruimte. Want aanpak vaninfrastructuur en de ontwikkeling van het gebied daaromheen zijn niet los van elkaar tezien. Voorbeelden van grote bereikbaarheidsprojecten zijn De Haak om Leeuwarden, de herin�richting van de Heliconweg, Oostergoplein en de herinrichting van de Drachtsterweg enomgeving. De hoofdstad van Fryslân moet bereikbaar blijven via de wegen, het spoor enhet water, nu en in de toekomst.

ParkerenBij de binnenkomst van de stad via één van de invalswegen in Leeuwarden, wordt u door(matrix)borden geïnformeerd over de parkeermogelijkheden in de parkeergarages.Leeuwarden heeft vier overdekte parkeergarages, met 2.100 plekken. Eén van deze gara�ges, parkeergarage Zaailand, heeft haar deuren inmiddels gesloten voor een uitbreidingvan parkeerplaatsen. Straks is er nog meer ruimte voor overdekt parkeren in de binnen�stad. Tot die tijd zijn voldoende alternatieven in en rond het centrum en zijn er ruimereopeningstijden.

Er zijn drie P+R tereinen; één bij de Wijnhornsterstraat, één bij het WTCExpo en één bij het Kalverdijkje. Bij het WTC Expo en kalver�

dijkje kun je naar de stad met de city�bus (tarieven opwww.connexxion.nl). Parkeren op deze twee zoge�

noemde transferia is in heel 2010 gratis.

Nieuw ZaailandDe komende jaren ondergaat het Zaailand(Wilhelminaplein) een metamorfose. Het Friesmuseum krijgt een prominente plaats aan hetplein dat een levendig en aangenaam stads�plein wordt waarop de markt, kermis en aller�lei andere publieksactiviteiten kunnen

plaatsvinden. Het huidige winkelcentrumwordt uitgebreid met nieuwe winkels, apparte�

menten, galeries, horeca en het nieuw FriesMuseum.

Meer informatie: www.nieuwzaailand.nl

17

verhuizen naar Leeuwarden 2010:brochure 4-2-2010 17:06 Pagina 9

Page 18: Thuis in Leeuwarden

basis voor een goede start

obs eestroom | Leeuwarder Montessorischool | obs Oldenije | obs Oud Oost | obs Het Palet | obs Plataanschool

obs De Pionier | obs Potmarge | obs Prof. Wassenberghskoalle | ibs Uniaskoalle | obs de Vosseburcht | sbo De Trilker

obs De Wester | obs De Weide | obs Wiardaskoalle | obs De Wielen | obs Wynwizer | www.proloog.nl

Bij ons heeft uw kind

een leuke en

bloeiende schooltijd!

De basisschool is de eerste etappe in het onderwijs.

Daar wordt de basis gelegd voor de toekomst van

uw kind. In de gemeente Leeuwarden doen de

openbare basisscholen van Proloog, waarvan

1 voor speciaal basisonderwijs, er alles aan om

deze etappe tot een succes te maken. Dit betekent

dat uw kind een leuke tijd heeft op school, maar

ook dat het daadwerkelijk kennis en vaardigheden

opdoet. Een leuke en bloeiende schooltijd, daar

moet uw kind later op terugkijken.

Kiest u voor Proloog, dan kiest u voor kwaliteit.

Bij Proloog kunt u kiezen voor de school in de wijk,

maar ook voor scholen met een onderwijs-

vernieuwingsconcept: Jenaplan, Montessori,

Dalton, Vreedzame school of onderwijs volgens

de aanpak van Reggio Emilia.

Page 19: Thuis in Leeuwarden

kennis

Leeuwarden is met ongeveer 17.000 hbo�studenten en zo'n 11.000 mbo�studenten debelangrijkste studiestad van Noord�Nederland. In samenwerking met universiteitenbiedt Leeuwarden daarnaast enkele universitaire propedeuses aan. Natuurlijk ontbreekthet in Leeuwarden ook niet aan het basis� en voortgezet onderwijs.

Het Friesland College, AOC Friesland en de Friese Poort zijn drie innovatieve regionaleopleidingscentra voor het mbo. Het Van HallLarenstein, de NHL Hogeschool enStenden hogeschool bieden op vrijwel elk gebied hoogwaardige hbo�opleidingen, vantechniek tot zorg, van milieu tot hospitality, van lerarenopleidingen tot economischerichtingen. Daarnaast verwelkomt Leeuwarden ieder jaar weer honderden internatio�nale studenten. Ook het onderzoeksinstituut Wetsus, het technologisch topinstituutvoor duurzame watertechnologie, trekt jaarlijks meerdere promovendi.

Leeuwarden vervult op het gebied van scholing niet alleen lokaal en regionaal eenbelangrijke rol, maar juist ook landelijk en zelfs internationaal. Eén van de redenen voorLeeuwarden om Kenniscampus Leeuwarden te realiseren, een initiatief van de driehogescholen en de gemeente Leeuwarden. De vier partners willen samen het hogeronder wijs, onderzoek en de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven inFryslân verbeteren. Daarnaast wordt de kennisontwikkeling gestimuleerd. Door desamenwerking ontstaan nieuwe initiatieven en opleidingen. Bovendien maaktKenniscampus Leeuwarden studeren, werken, wonen, sporten en recreëren op éénlocatie mogelijk. Wie wil er niet studeren en wonen in een innovatieve duurzame omge�ving met alle faciliteiten in de buurt? Leeuwarden biedt je de toekomst!

19

verhuizen naar Leeuwarden 2010:brochure 4-2-2010 17:06 Pagina 10

Page 20: Thuis in Leeuwarden

De Bisschop Möller Stichting beheert en bestuurt 30 katholieke en oecumenische basisscholen in Friesland en op Texel.In de gemeente Leeuwarden vallen de volgende scholen onder ons bestuur:

St. Paulusschool Julianalaan 40 058 - 212 64 80St. Thomasschool Averkampstraat 10 058 - 212 17 34De Sprong Idzerdastins 63 058 - 266 07 79De Sprong Joh. de Walestraat 1 058 - 266 59 09De Sprong Molkenkelder 4c – Zuidlanden 058 - 280 45 70T.J. Roordaschool Tjissema 6 in Wytgaard 058 - 255 17 92

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.bisschopmollerstichting.nl

Page 21: Thuis in Leeuwarden

winkelen en recre�ren

De winkelgeheimen van LeeuwardenHet grootste geheim van Leeuwarden is de goedbewaarde binnenstad met zijn sfeer�volle grachten, spannende kleine kronkelende straatjes en historische gebouwen. Dehistorische pijpen zijn ’s avonds sfeervol blauw verlicht en in de grachten kunnen kleinebootjes of kano’s aanleggen aan de aanlegsteigers.

Het grote winkelaanbod is op loopafstand verspreid in het stadshart. Leeuwardenonderscheidt zich in haar kleine vaak bijzondere speciaalzaken. Uiteraard hebben ook degrote winkelketens vestigingen in de stad. Nederlandse en Friese gedichten zijn insteen gebeiteld en liggen als een lint van poëzie door de binnenstad. Met de drie over�dekte parkeerplaatsen in de binnenstad kun je in het hart van het centrum je auto par�keren.

Het winkelen houdt niet op in het centrum van Leeuwarden. Ook bij het grootschaligewinkelpark De Centrale kun je terecht. Daarnaast zijn in de Leeuwarder wijken winkel�centra te vinden voor de dagelijkse boodschappen. Zo wordt er druk gebouwd aan hetnieuwe winkelcentrum in Bilgaard en is er in 2009 een winkelcentrum in deVrijheidswijk verrezen.

SportOf je nu golft of kaatst, voetbalt of roeit, Leeuwarden heeft vele sportverenigingen enclubs. Je kan individueel of in teamverband actief zijn.

Eten en drinkenHeerlijk lunchen of dineren in gezellige restaurants en cafe’s

bevestigen dat Leeuwarden ook culinair op de kaartstaat.

CultuurLeeuwarden heeft de mooiste schouwburgvan Nederland met een gevarieerd aanbod.Daarnaast zijn er diverse musea; het FriesNatuurmuseum, het keramiekmuseumPrincessehof en het welbekende FriesMuseum.

21

verhuizen naar Leeuwarden 2010:brochure 4-2-2010 17:06 Pagina 11

Page 22: Thuis in Leeuwarden

Er is altijd een school van Piter Jelles bij jou in de buurt:

kijk ook op: www.piterjelles.nl

Piter Jelles Aldlân Dr. Jacob Botkeweg 38935 AB LeeuwardenTel. (058) 8801400

Piter Jelles !mpulse LeeuwardenArchipelweg 1358921 VX LeeuwardenTel. (058) 8801680

Piter Jelles De BrêgeEgelantierstraat 888924 EP LeeuwardenTel. (058) 8801250

Piter Jelles JuniorEgelantierstraat 868924 EP LeeuwardenTel. (058) 8801600

Piter Jelles GymnasiumNoorderweg 1 8911 ES Leeuwarden Tel. (058) 8801200

Piter Jelles MontessoriDouwe Kalmaleane 2 8915 HA LeeuwardenTel. (058) 8801300

Piter Jelles ISKNijlânsdyk 1228931 GN LeeuwardenTel. (058) 8801605

Piter Jelles NijlânPrinsessenweg 48931 EG LeeuwardenTel. (058) 8801500

MplooiJulianalaan 998931 AH LeeuwardenTel. (058) 2842364

de leukste scholen voor

voortgezet onderwijs

Page 23: Thuis in Leeuwarden

Leeuwarden waterstad 23

Ontdek Leeuwarden waterstad!Met het Van Harinxmakanaal en de Dokkumer Ee is Leeuwarden een knooppunt op hetFriese waternetwerk. Overal in en om de stad is water. In de nieuwbouwwijken tot inde binnenstad. Van kleine vaartjes en kanalen tot meren en vijvers. Het eeuwenoudestadsriviertje de Potmarge loopt als een groene long door het oosten van Leeuwarden.Natuurliefhebbers kunnen er hun hart ophalen en even de hectiek van de stad verge�ten.

Ook in de karakteristieke binnenstad is er volop water. Vanwege de vorm van de grach�ten wordt Leeuwarden ook wel de ‘Blauwe Diamant’ genoemd. Je legt aan in de histo�rische Prinsentuin, een prachtig park in hartje Leeuwarden. Kano, sloep of motorbootjevinden eenvoudig hun weg door de stadsgrachten. In de historische binnenstad kun jeeenvoudig afmeren aan één van de vele steigers. Zo zijn musea, winkels en gezelligeterrassen wel erg dichtbij. Kortom, zet koers richting Leeuwarden!

City of watertechnologyLeeuwarden is een stad van water in al zijn facetten, want Leeuwarden is hard op wegom dé Europese hoofdstad op het gebied van watertechnologie te worden. In de hoofd�stad van het waterrijke Fryslân bruist en borrelt het van activiteit. Zo heeft waterleiding�bedrijf Vitens in Leeuwarden het modernste drinkwaterlaboratorium van West�Europaneergezet. En midden in de stad, pal langs het unieke stadsriviertje ‘De Potmarge’, vindje het internationaal vermaarde kenniscentrum Wetsus en het Science CenterJohannes de Doper. Als ‘centre of excellence for sustainable water technology’ isWetsus inmiddels wereldberoemd. Pal naast Westus bevindt zich in een voormaligekerk het Science Center Johannes de Doper. In dit centrum werken tal van bedrijven ophet gebied van duurzame technologie aan een betere wereld.

verhuizen naar Leeuwarden 2010:brochure 4-2-2010 17:06 Pagina 12

Page 24: Thuis in Leeuwarden

Catalpa Kinderopvang in Leeuwarden

Bel ons voor een vrijblijvende rondleiding.Wij laten u graag kennismaken met ons kindercentrum!

www.catalpa.nl / 0800 07 43 (gratis)

Bernelan (0-13 j) Julianalaan 97 T 058-280 47 56

Bernestate (0-13 j) Wilaarderburen 3 T 058 - 266 80 13

It Sinnebern (0-4 j) Fr. Haverschmidtwei 2 T 058 - 253 43 80

Sport BSO (4-13 j) Kalverdijkje 82 T 058 - 266 80 13

Ja, ik word lid van Aed Levwerd!Vul de bon in en stuur deze op.

Naam:

Adres:

Postcode/Woonplaats:

E-mail:

Handtekening:

Datum:

U kunt deze bon in envelop sturen naar:Leeuwarder Historische VerenigingAed LevwerdAntwoordnummer 61638900 VC Leeuwarden

Word lid van Aed Levwerd!

Leeuwarder HistorischeVereniging Aed Levwerdvoor iedereen met hart voor de rijke geschiede-nis van Leeuwarden en haar dorpen!

Lidmaatschap:€ 18,- per kalenderjaar.

Drie maal per jaar Leovardia • Lezingen• Excursies en rondleidingen

• Open Monumentendag • Liwwadderdag• Leeuwarder Historische Reeks

www.aedlevwerd.nl

Page 25: Thuis in Leeuwarden

zorg

KinderopvangLeeuwarden heeft verschillende organisaties die kinderopvang aanbieden. In elke wijkis een kinderdagverblijf en in de meeste wijken is ook buitenschoolse opvang. Er zijnongeveer vijfentwintig peuterspeelzalen. In de gemeentegids van de gemeenteLeeuwarden vindt u de adressen van gastouderbureaus, kinderdagverblijven en peuter�speelzalen. De gemeentegids is ook te raadplegen via: www.leeuwarden.nl

Medisch Centrum LeeuwardenLeeuwarden heeft één centrale ziekenhuislocatie. Het Medisch Centrum Leeuwarden(MCL) is een groot, topklinisch opleidingsziekenhuis met locaties in Leeuwarden en inHarlingen en staat voor goede zorg voor patiënten in de provincie Fryslân, die zieken�huiszorg nodig hebben. Voor meer informatie: www.mcl.nl

WoonservicezonesEr komen steeds meer ouderen die in hun eigen wijk willen blijven wonen. Degemeente Leeuwarden speelt hier actief op in. Zij ontwikkelt, samen met een aantalwoningcorporaties en zorgaanbieders, dertien zogenoemde woonservicezones. Eenuniek initiatief, waardoor ouderen, maar ook jongeren met een beperking, zo langmogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen wijk, met alle voorzieningen binnen hand�bereik. Het middelpunt van een woonservicezone is vaak een MultifunctioneelCentrum. Inmiddels zijn er in Leeuwarden al vijf gebouwd, in Bilgaard, Westeinde,Zuiderburen, de Vrijheidswijk en Camminghaburen. Voor meer informatie:www.woonservicezones.nl.

25

verhuizen naar Leeuwarden 2010:brochure 4-2-2010 17:06 Pagina 13

Page 26: Thuis in Leeuwarden

stadskantoor

Stadskantoor gemeente LeeuwardenOldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden

Telefoon 14 058E�mail [email protected]

Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden

Openingstijden:Op maandag geopend van 10.00�16.00 uur. Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00�16.00 uur. Op donderdag van 08.00�19.30 uur.

www.leeuwarden.nl

26

verhuizen naar Leeuwarden 2010:brochure 4-2-2010 17:07 Pagina 14

Page 27: Thuis in Leeuwarden
Page 28: Thuis in Leeuwarden

Samen bouwen aan beter wonen,

daar staat WoonFriesland voor.

Met ruim 20.000 huurwoningen in

Friesland kunt u bij ons altijd een

passende woning vinden. In Burgum,

Drachten, Heerenveen, Koudum,

Leeuwarden en Oosterwolde vindt u

onze vestigingen. U kunt er terecht

voor het zoeken naar een woning

of informatie over huren in het

algemeen. Ook is er informatie over

de diverse nieuwbouwprojecten die

wij ontwikkelen (koop en huur).

Wilt u meer informatie? Loop dan

gerust eens binnen, bel of kijk op

www.woonfriesland.nl. U bent van

harte welkom bij WoonFriesland.

www.woonfriesland.nl

WoonFriesland

Vestiging Leeuwarden

De Eenhoorn 4

Postbus 931

8901 BS Leeuwarden

Telefoon (058) 234 71 71

Op zoek naar een woning? Het begint bij WoonFriesland