timog silangang asya

16
“Timog Silangang Asya” Inihanda ng GROUP 4 Pahina 309-310 Libro:Kabihasnang asyano kasaysayan at kultura

Upload: chubbychibs

Post on 14-Nov-2014

404 views

Category:

Documents


21 download

TRANSCRIPT

Page 1: Timog Silangang Asya

“Timog Silangang Asya”

Inihanda ng GROUP 4Pahina 309-310

Libro:Kabihasnang asyano kasaysayan at kultura

Page 2: Timog Silangang Asya

Timog Silangang Asya

Dalawang anyo ng nasyonalismo sa Timog Silangang Asya

1. Marahas at tahasang naghanap ng kalayaan- ito’y isinagawa ng Pilipinas, Vietnam at Indonesia sa pamamagitan ng rebolusyon laban sa kolonyalista.

Page 3: Timog Silangang Asya

2. Diplomatiko at bayanad- mapayapang paghingi ng kanilang kalayaan tulad ng isinagawa ng Malaysia at Singapore.

Page 4: Timog Silangang Asya

“Pilipinas”• May dalawang anyo ng nasyonalismo ay

ipinamalas ng mga Pilipino.• Pagdating ng mga Espanyol ay nagbigay-daan sa

pagtatag ng sentralisadong pamahalaan. Sadyang makapangyarihan ang mga Espanyol.

• Ngunit sa kabilang dako, pagpapairal naman ng mga batas tungkol sa koleksyon ng buwis,sapilitang pagtrabaho at monopolyo, at pagtatangi ng lahi o racial discrimination ay humantong sa pag-aalsa ng mga Pilipino.

Halimbawa nito ay ang mga pag-aalsa nina Fransisco Dagohoy, Diego Silang, Hermano Pule at iba pa

Page 5: Timog Silangang Asya

• Ika-19 siglo, nabuksan ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Nagkaroon ng palitan ng produkto at mga kalakal ng pilipinas at mga bansang Kanluranin.

• Katulad ng asukal, kopra, tabako, abaka at iba pa.

• Umunlad sa labas o loob man ng Pilipinas dahil sa mga produkto. Dahil dito nabuo ang samahang ng gitnang uri o Middle class o mas kilalang sa tawag na ILUSTRADO na ibig sabihin ay naliwanagan. Sila ay mga principalia o Pilipinong mayaman at may posisyon sa pamahalaang kolonyal.

• Binubuo ito ng mga mestisong Tsino at Espanyol at mayayamang Pilipino.

• Ang mga anak nila ay nakapag-aral sa mga kolehiyo sa Pilipinas at Europa.

Page 6: Timog Silangang Asya

• Ang Ilustradong tulad nina Jose Rizal, Graciano Lopez Jaena at Marcelo del Pilar –naglunsad ng Kilusang Reporma o Propaganda.Layunin nila na humiling ng pagbabago para sa ikabubuti ng Lipunan. Isa dito ang “La Solidaridad” ay naging pahayagan ng mga Propagandista, tumulong ito upang mabuksan ang isipan ng mga tao. Ito ay sa pamamagitan ng pagsulat at pamamahayag;

• At ang huli ay nangangahulugang pagbigay ng karapatan sa mga paring Pilipino na mamahala ang mga Parokya.

Page 7: Timog Silangang Asya

• Ngunit sa kamaang palad hindi nagtagumpay ang kilusang Propaganda kaya’t nabuo naman ang KATIPUNAN noong HULYO 7 1892 sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Ito ay naglalayon ng kalayaan para sa Pilipinas. Ang Rebulosyong Pilipino noong 1896 ay naging hudyat ng pagbagsak ng gobyerno ng Espanyol.

• Hunyo 12, 1898 nakamit na ng pilipinas ang kalayaan laban sa Espanyol. Ito rin ang kauna-unahang republika sa Asya.

Page 8: Timog Silangang Asya

• Hindi nagtagal ang Unang Republika ng Pilipinas sapagkat napasailalim ang bansa natin sa bansang Amerika. Kung sa Espanyol ang paghingi ng kalyaan ang sa santongs paspasan sa amerika ay idinaan sa mapayapang paraan. Ngunit bago makamtan ang kalayaan kailangan munang mapatunayan ng Pilipinas na marunong na silang humawak ng kanilang bansa.

Page 9: Timog Silangang Asya

Iba pang mga Bansa sa Timog Silangang Asya:

THAILAND

• Ang bansang Thailand ay isa sa mga bansang hindi nasakop sa maraming kadahilanan isa na rito ang isang magaling na pagpapatakbo ng monarkiya upang mapaamo ang England at France na parehong interesado sa bansang Thailand. Buong ang pagiging nasyolista ng mga tao dito kaya’t nanatiling malaya ang bansang Thailand. Maliban sa pangyayari noong Ikalawang digmaang Pandaigdig nang nilusob sila ng bansang Japan, nanatiling malaya ang Thailand.

Page 10: Timog Silangang Asya

MALAYSIA AT BURMA

• Sa Malaysia naman, ang Malaysia at Burma na parehong kolonya ng England ay matagpumay na nakamit ang kalayaan sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Pinagkalooban sila ng kalayaan matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Page 11: Timog Silangang Asya

INDONESIA

• Ang Indonesia ay nasakop ng mga Dutch ay bumubuo ng samahang makabayan, ang Budi Otomo noong 1908.

• Noong 1919, Itinatag naman ni Sukarno ang Partido Nasyonalista ng Indonesia at nanguna siya sa pagpapamalas ng nasyonalismo. Ngunit nagbuwis ng buhay ang Indonesia upang makamit ang kalayaan.

• Nakamtan ng mga Indonesian ang kalayaan matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Page 12: Timog Silangang Asya

VIETNAM

• Isang pangmatagalang digmaan naman ang nangyari sa Vietnam upang makmtan ang pinakaaasam-asam na kalayaan.

• Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nahati ang vietnam sa dalawang bansa

• Ang hilagang vietnam- ay komunismo• Timog vietnam- demokratiko samantalang

nagsulong ng sosyalismo.• Ipinasa ng France ang Suliranin niya sa Vietnam

sa United States.

Page 13: Timog Silangang Asya

• Naging madugo at magastos para sa United States ang Vietnam War. Ang pandaigdigang opinyon ay para iwan na ng mga kanluranin ang Vietnam. Sa pagkakatalo at pag-iwan ng United States sa Timog Vietnam, muling nagkaisa ang dalwang Vietnam(hilaga at timog) at naging isang bansa na lamang noong 1975.

Page 14: Timog Silangang Asya

MARAMING SALAMAT!!

• PRAMIS!!

• Maraming salamat sa LAPTOP ng Tita ko TOSHIBA!!

• Maraming salamat din sa mga nag-basa nito

• At maraming salamat kay sir ezek kasi for sure bibigyan niya kami ng magandang

grade pramiss!!

Page 15: Timog Silangang Asya
Page 16: Timog Silangang Asya

MARAMING SALAMAT SA PAKIKINIG!!

Isinagawa at ginawa ni AIRIELA AT NI ELAIRI…