towarzystwo biznesowe gdynia

of 19 /19
ZAPROSZENIE ZAPROSZENIE do do Towarzystwa Towarzystwa Biznesowego Biznesowego W GDYNI W GDYNI Pierwsze spotkanie Pierwsze spotkanie już już 27 października w restauracji Hotelu Blick 27 października w restauracji Hotelu Blick

Author: lukasz-zajac

Post on 25-Dec-2014

524 views

Category:

Business


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zaproszenie na spotkanie. Kontakt: Przemysław Chawrilski tel. 505 305 098 [email protected]

TRANSCRIPT

 • 1. ZAPROSZENIE do Towarzystwa Biznesowego W GDYNI Pierwsze spotkanie ju27 padziernika w restauracji Hotelu Blick
 • 2. Towarzystwa Biznesowe to klub networkingowyskupiajcy przedsibiorcw, menederw i freelancerwwszelkich bran.Pierwszym celem istnienia Towarzystwa jest zwikszenieobrotw firm jego czonkw dziki rwnolegemurozwojowi ich kapitau spoecznego.Misj Towarzystwa okrelaj trzy pojcia:Wartoci + Biznes + Networking
 • 3. Wartoci + Biznes + Networking
 • 4. Wartoci w Towarzystwach Biznesowych jestemywiadomi tego, e najwikszym motorem ludzkiegodziaania s wartoci. Dlatego te wybralimynajszlachetniejsze z nich jako nasze wasne.Cho nie jestemy instytucj wyznaniow, istotne s dlanas wartoci chrzecijaskie.Dlatego na nasze spotkania zapraszamy regularnieprzedstawicieli fundacji, dzie miosierdzia oraz innychNGO-sw, eby opowiedzieli nam o swojej pracy.Podczas spotka kilka minut powicamy na inspirujclektur klasyki duchowoci o tematyce cile zwizanejz aktywnoci zawodow i biznesow.Wartoci w biznesie? Tak!Promujemy uczciwy i profesjonalnybiznes.Nie albo-albo
 • 5. Wartoci + Biznes + Networking
 • 6. Biznes gwnym celem naszych spotka jestwzrost obrotw naszych firm.Od pocztku 2010 r. czonkowie TB wydali ponad500 rekomendacji!Przede wszystkim spotykamy si, eby dzikinetworkingowi pozyska nowe kontrakty.Na tym jednak nie koniec. Dziki Towarzystwumamy moliwo rozwoju wasnych umiejtnoci: szczegowych: cotygodniowe prelekcje ekspertw z rnychdziedzin, przepyw wiedzy od innych czonkw (TB Warszawa,Katowice, Krakw, Szczecin, d), konferencje branowe, sesjepracy. oglnobiznesowych: autoprezentacja, sprzeda, negocjacje, PR,praca zespoowa, zarzdzanie, tworzenie marki, zarzdzanieczasem, ewaluacja strategii etc.
 • 7. Wartoci + Biznes + Networking
 • 8. Networking to sztuka tworzenia sieci osb yczliwych,dziki ktrej moliwy jest wsplny wzrost wszelkich formkapitau od kulturowego przez spoeczny, a pofinansowy.Wsppraca z innymi profesjonalistami pociga imotywuje do samodoskonalenia...Nowe kontakty w innych branach pozwalaj nie tylko nabezporednie pozyskanie nowych kontraktw, lecz takena atwiejsz penetracj rynku w poszukiwaniu zlecelub wykonawcw.Networking to rwnoczenie wszechstronny rozwj,moliwo suenia innym oraz korzyci pynce zpomocy Czonkw Towarzystwa.Aktualnie spotykamy si w+ Warszawie+ Katowicach+ Szczecinie.
 • 9. -Kto za nimi stoi?
 • 10. Marka Towarzystw Biznesowych naley do Gnyszka Fundraising Advisors, firmy zaoonej przez Macieja Gnyszk. Jestemy grup fundraiserw, ktrych celem jest profesjonalna pomoc organizacjom pozarzdowym w uzyskiwaniu stabilnoci organizacyjnej i finansowej. Nie wierzymy w to, e instytucje pastwowe tworz kapita spoeczny, przeciwnie, t cech przypisujemy oddolnym dziaaniom obywateli.Maciej Gnyszyka Wspieramy rozwj: Fundacji Narodowego Dnia ycia, Fundacji Poza Horyzonty, Portalu Kresy.pl, Instytutu Globalizacji, portalu dobroczynnosc.com i innych.ukasz Zajc
 • 11. Towarzystwa Biznesowe tworzymy od pocztku2010 roku. Pierwsze powstao w Warszawie, anastpne w Katowicach.Naszym gwnym celem jest wspieranieprzedsibiorcw. Chcemy, eby przedsibiorstwaosb, podzielajcych nasze wartoci byy jaknajbardziej dochodowe. To umoliwi realizacjnaszych ideaw, poniewa misja koczy si tam,gdzie kocz si pienidze...Mimo e filantropia jest dla nas istotna, niestanowi ona w tym projekcie ani gwnego, aniobligatoryjnego celu przede wszystkim chodzi orozwj naszych przedsibiorstw.
 • 12. Towarzystwo Biznesowe jak to wyglda?www.towarzystwobiznesowe.pl
 • 13. Spotkania Towarzystw Biznesowych odbywa si bdw kady wtorek o godz. 7:00 rano w Gdyni.Kawiarnia Hotelu Blick, ul. Jana z Kolna 6http://hotelblick.pl/Restauracja
 • 14. Kade spotkanie Towarzystwa ma t sam, sztywnagend, w skad ktrej wchodz nastpujceelementy:Rozpoczcie: 7:00 rano1. Powitanie2. Lektura duchowa3. I sesja networkingowa: szkolenie4. II sesja networkingowa: autoprezentacja, wymiana rekomendacji, szukanie kontraktw5. Rozmowy w kuluarachSesje szkoleniowe prowadz zarwno zaproszenieksperci, jak i Czonkowie Towarzystwa. W czasiespotka jest niadanie.Kade spotkanie koczy si o godz. 8:15.
 • 15. Towarzystwo Biznesowe ile to kosztuje?
 • 16. Czonkostwo w Towarzystwie moliwe jest po opaceniujedynie rocznego abonamentu w wysokoci 1500 z (bezVAT) oraz kadorazowo niadania, ktre kosztuje 25z/os.Jedynie, poniewa zazwyczaj czonkostwo w klubachnetworkingowych kosztuje kilkaset zotych wpisowegooraz 2000 z abonamentu, plus opata za niadanie... Towarzystwo Biznesowe wystawia swoim czonkom faktury VAT na abonament. Patno dokonywana jest po pozytywnej rekrutacji, tj. weryfikacji danych wpisanych w ankiecie rekrutacyjnej.
 • 17. Gdziedowiem si wicej?Jak mog zostaCzonkiem Towarzystwa?
 • 18. Decyzj o uczestnictwie mona podj w dowolnejchwili. Najlepiej jednak zrobi to niedugo pospotkaniu otwartym.Kady zaproszony ma prawo do uczestnictwa wdwch spotkaniach otwartych. Nastpnie prosimy owyraenie woli przyczenia si (stae czonkostwo zabonamentem) lub rezygnacji ze spotka. IdeaTowarzystw promuje prac w stabilnej i zaufanejgrupie firm. W grupie networkingowej moe by tylkojeden przedstawiciel danej brany.Po pierwszym spotkaniu otwartym nowi czonkowiebd mogli doczy do Towarzystwa jedynie dzikirekomendacji innych Czonkw lub Zarzdu.Spotkania otwarte w Gdyni s ogaszane zwyprzedzeniem.Otrzymanie niniejszej prezentacji jest rwnoznacznez zaproszeniem na spotkanie otwarte 27 X 2011 r.
 • 19. Kontakt:Networker TBGPrzemysaw Chawrilskitel. 505 305 [email protected] chci udziau w spotkaniu otwartym:1. Prosz przesa e-mail z tytuem spotkanie otwarte Gdynia2. Opisa bran i nazw firmy3. Dokona zapaty za rezerwacj 25 z(przedpata na konto: 49 1140 2004 0000 3102 6481 8453,tytuem spotkanie TBG + data). Aktualnoci, relacje, opinie na Facebooku