trecia sila

of 13 /13
Trecia sila ód ITMS projektu: 26110130519 ymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet Fyzika Ročník, triedy: 1.A Tematický celok: Sila a pohyb Vypracoval: RNDr. Marián Koreň Dátum: január 2013

Upload: benita

Post on 21-Jan-2016

166 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia. Trecia sila. Obsah. Odporové sily Trecia sila Príčiny šmykového trenia Trenie v praxi Trenie a pneumatiky Pneumatiky – hĺbka dezénu Ako zamedziť treniu? Úloha 1 Úloha 2 Domáca úloha - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Trecia sila

Trecia sila

Kód ITMS projektu: 26110130519Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

Predmet Fyzika

Ročník, triedy: 1.A

Tematický celok: Sila a pohyb

Vypracoval: RNDr. Marián Koreň

Dátum: január 2013

Page 2: Trecia sila

Obsah• Odporové sily• Trecia sila• Príčiny šmykového trenia• Trenie v praxi• Trenie a pneumatiky• Pneumatiky – hĺbka dezénu• Ako zamedziť treniu?• Úloha 1• Úloha 2 • Domáca úloha• Zdroje

2

Page 3: Trecia sila

Odporové sily

3

Proti pohybu pôsobia rôzne druhy síl:Proti pohybu pôsobia rôzne druhy síl:

Trecia sila prejavujúca sa pri šmýkaní dvoch povrchov telies

Odporové sily prostredia vznikajúce v dôsledku prúdenia tekutiny:

odpor vzduchuodporová sila vody

Page 4: Trecia sila

Trecia sila

4

Trenie delíme na: Trenie delíme na:

dynamické – v pohybedynamické – v pohybestatické – z pokoja do pohybustatické – z pokoja do pohybu

Statické trenie je vždy väčšie ako dynamickéStatické trenie je vždy väčšie ako dynamické

Page 5: Trecia sila

Príčiny šmykového trenia

5

Nerovnosť povrchovrovný - nerovný Tvrdosť povrchov

tvrdý – mäkký

Príťažlivé sily medzi časticami

Page 6: Trecia sila

Trenie v praxi

6

citácia:

„Motoristická dilemaVšeobecne sa trenie vníma ako nežiaduca fyzikálna kategória, ktorá spôsobuje iba neúmernú spotrebu energie a opotrebenie materiálu. Na príklade automobilu si však ukážeme, že spomínaný úzus nie vždy platí. Existujú minimálne tri výnimky z

tohoto pravidla. Sú to brzdy, spojky a pneumatiky, kde práve naopak, trenie je podmienkou ich funkcie.“

http://www.tribotechnika.sk

Page 7: Trecia sila

Trenie a pneumatiky

7

Tabuľka uvádza koeficienty trenia rôznych typov pneumatík a príslušnú brzdnú dráhu.

Page 8: Trecia sila

Pneumatiky - hĺbka dezénu

8

Dôležitý je aj stav opotrebenia pneumatík. Brzdná dráha na mokrej ceste s ojazdenými pneumatikami sa oproti novým dramaticky predĺžila o vyše 18 m.

Page 9: Trecia sila

Ako zamedziť treniu?

9

LOŽISKÁ + MAZANIE

Page 10: Trecia sila

Úloha 1

10

Pri pokuse podľa obrázka sme zistili:a) Hranol na obrázku sa rovnomerne šmýka po podložke, ak závažie spolu s miskou má hmotnosť 100 g. Určte koeficient dynamického šmykového trenia. [0,2]

Pri pokuse podľa obrázka sme zistili:a) Hranol na obrázku sa rovnomerne šmýka po podložke, ak závažie spolu s miskou má hmotnosť 100 g. Určte koeficient dynamického šmykového trenia. [0,2]

Page 11: Trecia sila

Úloha 2

11

b) Hranol je na začiatku experimentu v pokoji a zotrvá v pokoji aj keď postupne zväčšujeme hmotnosť závaží na miske. Dá sa do pohybu, keď závažia spolu s miskou majú hmotnosť 250 g. Určte koeficient statického šmykového trenia. [0,5]

b) Hranol je na začiatku experimentu v pokoji a zotrvá v pokoji aj keď postupne zväčšujeme hmotnosť závaží na miske. Dá sa do pohybu, keď závažia spolu s miskou majú hmotnosť 250 g. Určte koeficient statického šmykového trenia. [0,5]

Page 12: Trecia sila

Domáca úloha

12

Príklad 1 Aký je súčiniteľ šmykového trenia saní o hmotnosti 400 kg, ak na udržanie saní v rovnomernom pohybe treba prekonať silu trenia FT = 80 N. Zistite tiež aký náklad dreva utiahnu kone na týchto sánkach, ak ich ťažná sila je F‘T = 1400 N

Príklad 1 Aký je súčiniteľ šmykového trenia saní o hmotnosti 400 kg, ak na udržanie saní v rovnomernom pohybe treba prekonať silu trenia FT = 80 N. Zistite tiež aký náklad dreva utiahnu kone na týchto sánkach, ak ich ťažná sila je F‘T = 1400 N

Príklad 2Na naklonenej rovine je kváder s hmotnosťou 5 kg. Naklonená rovina má sklon α = 30o a súčiniteľ šmykového trenia f = 0,35. Akou silou treba na teleso pôsobiť, aby bolo v pokoji?

Príklad 2Na naklonenej rovine je kváder s hmotnosťou 5 kg. Naklonená rovina má sklon α = 30o a súčiniteľ šmykového trenia f = 0,35. Akou silou treba na teleso pôsobiť, aby bolo v pokoji?

Page 13: Trecia sila

Použité zdroje

13

Fyzika pre 1. ročník gymnázií, Koubek, Šabo, SPN Bratislava 2004http://www.aerospaceweb.org/question/aerodynamics/sports/sphere-flow-comparison.jpghttp://cs.autolexicon.net/articles/kammova-kruznice-prilnavosti/www.autolexicon.netDrivingfast.nethttp://kcmd.uniza.sk/securing/vypocet/sikme.htmlhttp://www.edlin.cz/phen/3soft.htmhttp://www.zschemie.euweb.cz/latky/latky14.htmlhttp://www.akobyvat.sk/foto/clanky/200_1433_3.jpghttp://www.tribotechnika.sk/1-2008/Tribologia_Dominik_motoristicka_dilema.htmlhttp://duvalo.sk/loziska/http://www.linger.sk/var/539/48917-Trnava_gufer%C3%A1_lo%C5%BEisko1.jpghttp://www.nidus.sk/http://www.mmspektrum.com/clanek/mazani-plastickym-mazivem-a-trvala-udrzitelnost.html