universum top 100 2009

of 28 /28
UNIVERSUM TOP 100 IDEALNY PRACODAWCA 2009 Trendy w Employer Branding Polish Student Survey 2009 Generacja Y Poznaj Idealnych Pracodawców Pretendenci www.universumglobal.com

Upload: p-b

Post on 29-Mar-2016

233 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Universum Top 100 2009

TRANSCRIPT

Page 1: Universum Top 100 2009

UNIVERSUMTOP 100

IDEALNY PRACODAWCA2009

Trendy w Employer BrandingPolish Student Survey 2009Generacja YPoznaj Idealnych PracodawcówPretendenci

www.universumglobal.com

Page 2: Universum Top 100 2009
Page 3: Universum Top 100 2009

Country Manager: Anna Macnar

Redaktor Prowadzący: Jakub Jański

Redakcja: Jakub Jański, Małgorzata Szoka, Anna Macnar

Art Director: Maciej Macnar

Zdjęcia: Jan Walczewski, Paweł Mazur

Korekta: Jakub Jański

Reklama: Anna Macnar, Jacek Krauzowicz, e-mail: [email protected]

Universum TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA

REDAKCJA:Universum Polska Sp. z o.o. ul. Zawiła 56, 30-390 Krakówtel./fax: (012) 267 89 00redakc[email protected] www.kariera.com.pl

Witajcie!Kolejny rok praktycznie już za nami. Warto by dodać – burzliwy rok, w którym każda organizacja musiała się zmierzyć ze słowem na „K”, a działy HR jeszcze nigdy nie stanęły przed tak trud-nymi wyborami, za którymi stały takie wartości, jak zaufanie, przywództwo czy odpowiedzialny biznes.

Universum Top 100 – Idealny Pracodawca, którą właśnie oddajemy

w Wasze ręce, to owoc współpracy z tymi, którzy na pewno wygrali walkę o te wartości. W kilkunastu wywiadach z najlepszymi organizacjami, które wybrali studenci najbardziej prestiżowego badania w Polsce – Polish Student Survey, rozmawiamy o polityce CSR, walce o talenty oraz o wyzwaniach zawodowych.

Publikację Universum Top 100 – Idealny Pracodawca, która stanowi kon-tynuację ubiegłorocznej – Companies of the Future, dedykujemy zarówno studentom, młodym profesjonalistom, jak i menadżerom firm. Młode osoby będą mogły się przekonać, czy „giganci” naprawdę ich poszukują, młodzi profesjonaliści będą mogli sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki kapitał mogą wnieść do wielkich organizacji, a menadżerowie – czy firma, dla której poświęcają czterdzieści godzin w tygodniu, to organizacja wyznaczająca trendy na rynku pracy.

Kilkunastu Idealnych Pracodawców – kilkanaście odrębnych spojrzeń na otaczający nas świat. Wiele pytań zadanych przez zespół Universum oraz jeszcze więcej odpowiedzi. Mamy nadzieję, iż nasza roczna publikacja pozwoli się przyjrzeć największym organizacjom na świecie.

Wszystkich zainteresowanych trendami employer branding w Polsce oraz na świecie zapraszamy do pierwszej części tej publikacji, w której będziecie się mogli dowiedzieć, kim tak naprawdę jest Generacja Y i czego oczekuje od swoich przyszłych pracodawców.

Wywiady w pełnej formie zostaną opublikowane na stronie www.kariera.com.pl oraz www.employerbrandingtoday.com/pl.

Zapraszamy do owocnej lektury i oczywiście do zobaczenia za rok!

Anna Macnar wraz z Redakcją

SPIS TREŚCI

Za treść płatnych ogłoszeń rekla-mowych, prezentacji pracodawców i artykułów sponsorowanych redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów oraz zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów. Żadna część IDEALNEGO PRACODAWCY nie może być wyko-rzystywana lub publikowana bez pisemnej zgody Wydawcy.

© Universum Polska Sp. z o.o.

7 najbardziej skutecznych praktyk employer branding .............................. 4 Kim są i czego oczekują polscy studenci ..................................................... 5

Rankingi Universum TOP 100 ................................................................. 7Biznes 2009, Inżynieria 2009, IT 2009, Nauki Humanistyczne 2009 ....7Prawo 2009, Nauki Ścisłe 2009 .................................................................. 8Polish Professional Survey .............................................................................. 8Generacja Y ....................................................................................................... 8Pretendenci ...................................................................................................... 8

POZNAJ IDEALNYCH PRACODAWCÓW 2009:

Axel Springer Polska Sp. z o.o. ....................................................................... 9Bank BPH ....................................................................................................... 10Budimex SA. ....................................................................................................11Coca-Cola HBC Polska ..................................................................................12Dell Sp. z o.o ................................................................................................... 13Ernst&Young ....................................................................................................14Grupa ITI ......................................................................................................... 15Inco-Veritas SA. ............................................................................................. 16L’Oréal Polska Sp. z o.o. .................................................................................17Mars Polska .................................................................................................... 18Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o .............................................................. 19PricewaterhouseCoopers ..............................................................................20Procter & Gamble ...........................................................................................21Skanska ........................................................................................................... 22State Street .................................................................................................... 23Unilever ........................................................................................................... 24Vattenfall Poland. .......................................................................................... 25Grasz o staż ....................................................................................................26

UNIVERSUM jest Światowym Liderem w zakresie employer branding. Od 20 lat, jako kompetentni liderzy, wyznaczamy nowe trendy w biznesie, koncentrując się na działaniach związanych z marką pracodawcy. Jesteśmy zaufanym pracodawcą ponad 1200 firm na świecie, włączając w to większość organizacji rankingu „Fortune 500”. Zintegrowany proces budowania unikalnego modelu EB stał się podstawą naszego portfolio: badań, strategicznych konsultacji i rozwiązań medialnych. Każdego roku przeprowadzamy prestiżowe badania wśród ponad 300 tys. studentów oraz 80 tys. absolwentów w 22 krajach, co daje nam bezkonkurencyjną bazę wiedzy. Nasze port-folio składa się łącznie z 160 publikacji, reklam, najlepszych prezentacji video, a także eventów, które pomagają naszym partnerom przyciągnąć najbardziej utalentowanych pracowników. Więcej informacji na: www.universumglobal.com.

Universum TOP 100

UNIVERSUMTOP 100

IDEALNY PRACODAWCA2009

Trendy w Employer BrandingPolish Student Survey 2009Generacja YPoznaj Idealnych PracodawcówPretendenci

www.universumglobal.com

Page 4: Universum Top 100 2009

Universum TOP 100

Definicja i znaczenie employer branding

Celem employer branding jest zbudowanie spój-nego i pozytywnego wizerunku firmy jako praco-dawcy w opinii pracowników firmy, kluczowych kandydatów na rynku pracy (aktywni i pasywni kandydaci) oraz partnerów biznesowych, klien-tów i innych kluczowych udziałowców. Employer branding to długoterminowa strategia przyciągania, angażowania i zatrzymywania najbardziej utalentowanych pracowników w organizacji. Employer branding polega na budo-waniu ofert pracy, które są unikalne, atrakcyjne i zróżnicowane. Oczywiście takie działania nie są zbudowane tylko na aspiracjach firmy, ale także na jego zdolności do wywiązania się z obietnicy oferowanej w ogłoszeniu.Coraz więcej pracodawców uświadamia sobie ten fakt i firmy zaczynają inwestować w swój wizerunek, przygotowując strategie dzia-łań employer branding wewnątrz firmy przy współpracy działów HR, PR i marketingu lub współpracując z zewnętrznymi doradcami. Bez względu na wybraną opcję, warto wiedzieć, iż o długofalowym efekcie działań employer branding decyduje dobrze przygotowana strategia.

najbardziej skutecznych praktyk employer branding czyli co sprawia, że firma staje się Idealnym Pracodawcą?

Większość z nas zapewne zgodzi się ze stwierdzeniem, że silna marka pracodawcy, jego dobra reputacja i wysokie zaangażowanie pracowników pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i wysokich wyników finansowych firmy. Co więcej, employer branding pomaga zapewnić wyższy poziom obsługi klienta i jest jedny z najważniejszych wskaźników wartości organizacji. Silna marka pozycjonuje pracodawcę wśród idealnych firm i ułatwia przyciągnięcie i zatrzymanie talentów.

Employer Value Proposition (EVP) – czyli kogo wybrać? Podstawą przygotowania strategii organizacji jest zidentyfikowanie wartości posiadanych przez pracodawcę, aby przygotować Employer Value Proposition (EVP). EVP pomaga odpowiedzieć na pytanie, dlaczego osoba, którą pragniemy zrekrutować, powinna wybrać właśnie naszą organizację.Wartości te powinny z jednej strony spójne współgrać z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną firmy, a z drugiej – być zauważalne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Z wartości wynikają zarówno emocjonalne (czuję się dobrze pracując tutaj), jak i realne korzyści (tę orga-nizację obchodzi mój rozwój zawodowy) dla aktualnych i przyszłych pracowników. EVP to wizytówka firmy odzwierciedlająca wizerunek, poprzez jaki organizacja chce zaprezentować się pracownikom i wszystkim zainteresowanym poza firmą. Marka pracodawcy przedsiębiorstwa powinna być widoczna także w działaniach i zachowaniach liderów firmy i być włączona do polityki, postępowania i praktyk przedsiębior-stwa.

Idealny Pracodawca = idealne miejsce do pracy

Co sprawia, że organizacja jest idealnym miej-scem do pracy? Wiele firm, wskazywanych przez osoby poszukujące pracy, konsumentów, anality-ków branżowych i przede wszystkim własnych pracowników jako Idealnych Pracodawców, pro-wadzą z sukcesem aktywne działania wizerun-kowe. Poniżej zaprezentowanych jest 7 najbar-

dziej skutecznych praktyk typu employer branding realizowanych przez pracodawców.

1. Nowy model i nowe narzędzia w działaniu employer branding w organizacjach.

Wzrasta liczba międzyresortowych zespołów, niejednokrotnie międzynarodowych, pracu-jących w obszarze EB. W tworzeniu strategii employer branding uczestniczą działy HR, PR, marketingu czy corporate communications.Pracodawcy poszukują dostępu i rozwiązań do najlepszych światowych rozwiązań, których celem jest utrzymanie niskich kosztów i pozy-skanie talentów, które jeszcze niedawno nie były w zasięgu ręki. Wykorzystanie technologii Skype, komunikatorów, blogów zastąpiło tradycyjny model komunikacji twarzą w twarz.

2. Nowa generacja pracowników zmienia spoj-rzenie na życie zawodowe.

Pokolenie Y wkracza na rynek pracy. Faktem jest to, że ich nowe spojrzenie i oczekiwania stawiane pracodawcom zmuszają firmy do weryfikowania dialogu prowadzonego z grupami pracowni-czymi. Dodatkowym wyzwaniem jest ułatwienie współpracy pokolenia Y z poprzednimi pokole-niami pracowników, których spojrzenie na pracę jest zupenie inne.

3. „Top” talenty czy „właściwe” talenty?Przed firmami staje pytanie jakich pracowników poszukuje organizacja: „top” talentów czy „właści-wych” talentów? Odkrycie, kim są „właściwi” pra-cownicy jest kluczowe dla organizacji i dlatego Idealni Pracodawcy identyfikują swoją „właściwą” grupę docelową, aby móc poznać jej oczekiwania i cele zawodowe.

4 UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009

Page 5: Universum Top 100 2009

Universum TOP 100

MetodologiaBadanie, które rozpoczęto na ok. 50 uczelniach wyższych w całej Polsce, trwało cztery miesiące i zostało zakończone w styczniu br. W badaniu wzięło udział prawie 15 tys. studentów wszyst-kich roczników (średnia wieku to 22 lata). Większość respondentów (95%) wypełniało ankietę drogą elektroniczną, pozostałe 5% nato-miast wypełniło ją metodą tradycyjną (ankieta papierowa). Przebieg badania był koordynowany przez oddział badawczy Universum Polska przy współpracy z biurami karier oraz promocji uczelni wyższych.

Kim są i czego oczekują polscy studenci

W maja po raz trzeci ogłoszono wyniki największego badania studentów – Polish Student Survey, w którym wzięło udział ponad 14 tys. osób uczących się na 50 najlepszych polskich uczelniach wyższych. Studenci wszystkich kierunków, które podzielono na siedem kategorii: Inżynieria, IT, Biznes, Nauki Humanistyczne, Prawo, Nauki Ścisłe oraz Medycyna i Farmacja (ranking nie publikowany w tym numerze), wskazali najlepsze organizacje w prestiżowym rankingu Idealny Pracodawca. Dodatkowo, pracodawcy odebrali także wyróżnienie - Lider Branży; tytuł nadawany przez studentów liderom specyficznych branż na rynku pracy.

4. Idealni Pracodawcy wykorzystują nowe media jako narzędzie rekrutacji.

Nowe media stały się narzędziem rekrutacji. Tworzenie profilów na stronach społeczno-ściowych, zamieszczanie videoogłoszeń na You Tube stało się faktem. Takie działania zwiększają konkurencyjność firm na rynku.

5. Idealni Pracodawcy widzą korzyści z budowania relacji z grupą docelową.

Znajomość grupy docelowej to bardzo ważny, ale tylko początkowy etap działań wizerunko-wych. Organizacje zaangażowane w działania wizerunkowe chcą pozostawać z grupą „wła-ściwych” kandydatów w stałym kontakcie.

6. Zaangażowani pracownicy stają się amba-sadorami firmy.

Idealni Pracodawcy mają świadomość, że działania wizerunkowe muszą być prowa-dzone zarówno na zewnątrz organizacji, jak i wewnątrz. Zaangażowani pracownicy są zapraszani do wypełniania roli ambasadora marki swojego pracodawcy. Marketing szep-tany należy do najbardziej wydajnych i auten-tycznych form promocji brandu pracodawcy.

7. Idealni Pracodawcy wykorzystują nowe media jako narzędzie zaangażowania pracowników.

Teraz firmy mogą wykorzystywać wspólnoty online do własnych celów – stymulując zaan-gażowanie pracowników, a także informując ich o ważnych wiadomościach gospodarczych, imprezach czy projektach. Wiele przedsię-biorstw na całym świecie, w tym Fox i Adobe wykorzystują strony z microblogami.

Employer branding jest niezwykle ważnym czynnikiem odniesienia sukcesu przez orga-nizację. Firmy posiadające mocny wizerunek pracodawcy mogą zatrudniać najbardziej utalentowanych pracowników, niejedno-krotnie płacąc mniej; mają niższą fluktuację, niższy wskaźnik nieobecności w pracy, bardziej zaangażowany i usatysfakcjonowany zespół pracowników, a w finale większe zyski dla firmy.

Anna MacnarEmployer Branding Expert, Universum

Badania

Na podstawie przeprowadzonej ankiety zespół badawczy Universum - globalnego lidera employer branding przygotowuje ranking Idealny Pracodawca, który stanowi odzwierciedlenie kilku wartości, składających się na globalny wizerunek pracodawcy w oczach potencjalnych pracowników. Podstawowe zagadnienia, które ukrywają się za modelem Idealnego Pracodawcy, to m.in. kultura organizacji, charakterystyka pracy, etyczne standardy, prestiż, CSR, dynamika i rozwój. Z badania wynika, iż studenci uważnie obserwują markę, miejsce pracy, wynagrodzenie, a także samych pracowników swojego przy-szłego pracodawcy. Te cztery dominujące cechy przekładają się bezpośrednio na atrakcyjność pracodawcy na rynku, a więc na wysoką jakość employer branding.

Bez zmian, czyli kim są polscy studenci?Na tle innych krajów Unii Europejskiej polscy studenci wyróżniają się tym, że nadal pra-gną zostać w przyszłości ekspertami w danej dziedzinie. Aż 66% z nich wskazało ten czynnik za najważniejszy cel zawodowy. W Wielkiej Brytanii tylko co piąty student wskazał ten cel zawodowy za najważniejszy. Również młodzi profesjonaliści w Polsce dążą do zdobycia tytułu eksperta (61% z nich), co świadczy o tym, że zdobywanie wiedzy w danej branży ma ogromne znaczenie w przestrzeni zawodowej. Studenci oraz młodzi profesjonaliści w Polsce, w odróż-nieniu do swoich kolegów w innych krajach Unii Europejskiej, równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym stawiają dopiero na

Polish Student Survey 2009

UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009 5

Page 6: Universum Top 100 2009

Universum TOP 100

drugim a nie pierwszym miejscu (58% studentów w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii uważa ideę work/life balance za najważniejszy cel zawo-dowy). Polscy studenci bardziej boją się wyzwań (tylko 34% oczekuje ich w swoim idealnym miejscu pracy) - prawie co drugi ankietowany poszukuje stabilizacji w miejscu pracy; to mniej niż w Niemczech (39%) oraz w Wielkiej Brytanii (41%). W stosunku do 2008 r. nie zauważono jednakże znaczących zmian. Prawdopodobnie na te wyniki miał wiek badanych (średnia 22 lata), którzy studia skończą dopiero w 2010 roku. Nie można więc stwierdzić, czy widmo kryzysu ma bezpośredni wpływ na wzrost wartości, jaką jest stabilizacja w danym miejscu pracy.

Mój Idealny Pracodawca to...Plany płacowe polskich studentów zyskują na znaczeniu. W 2008 roku 47% studentów poszu-kiwało w miejscu pracy dobrych perspektyw na wysokie zarobki w przyszłości. W 2009 roku dobre wynagrodzenie w przyszłości ma jeszcze większe znaczenie przy definiowaniu idealnej pracy - tak uważa 54% polskich studentów. Polscy studenci nadal stawiają na jasno określoną ścieżkę zawodową oraz dofinansowanie edukacji, co bezpośrednio łączy się ze zdobyciem tytułu eksperta. Na najwyższe zarobki w przyszłości liczą studenci kierunków inżynieryjnych oraz IT, którzy także oczekują najwyższych realnych płac - 3 807 zł brutto w pierwszym roku pracy.

Czy płeć ma znaczenie?W badaniu Polish Student Survey 2009 wzięło udział 9 138 studentek oraz 5 157 studentów. Kobiety zazwyczaj chcą pracować w „miękkich branżach” - przede wszystkim w marketingu, reklamie i sektorze publicznym. Jednakże aż 25% studiujących kobiet chciałoby pracować w przyszłości w dziale R&D - w którym istotne są umiejętności twarde, m.in. znajomość linii produkcyjnych lub danej technologii IT. To sygnał, iż programy promujące politechniki (w tym „twarde” kierunki studiów) są skuteczne (np. kampania „Kobiety na politechniki”). Warto podkreślić, iż pomimo tego, że studentki kładą większy nacisk na stabilizację (49% wskazań), podobnie jak ich koledzy niechętnie podejmują wyzwania w miejscu pracy; tylko dla 33% kobiet i 34% mężczyzn jest to poszukiwana wartość.

Różnice zacierają się również w podejściu do najważniejszego z celów zawodowych - rozwoju i szkoleń, tylko o 3 punkty procentowe mniej studentek chciałoby zostać ekspertem w danej dziedzinie. Płeć warunkuje również wysokość wynagrodzenia - studentki liczą na niższą płacę (3 198 zł brutto) niż studenci (3 827 zł brutto). To dowód, że studentki same zaniżają swoje umiejętności, których miernikiem w przestrzeni zawodowej są pieniądze przy realnej ocenie sytuacji młodych profesjonalistek (niższe realne płace/niżej zajmowane stanowiska w strukturach personalnych przedsiębiorstw).

Jak dotrzeć do odbiorców?Marka pracodawcy w dzisiejszych czasach zyskuje na znaczeniu. Zarządzanie talentami wewnątrz firmy oraz pozyskiwanie dobrych

studentów świadczy o konkurencyjności całego przedsiębiorstwa. Dlatego dobrze opracowana strategia komunikacyjna stanowi podstawę sukcesu wizerunku pracodawcy. Powodzeniem cieszą się przede wszystkim strony internetowe firm (zakładki „Kariera”), reklamy internetowe na stronach rekrutacyjnych, reklamy w mediach drukowanych. Studenci jednakże oczekują także większych inwestycji w wizerunek pracodawcy. Aż 33% studentek oraz 27% studentów wskazało na ciekawe programy stażowe (najważniejsza preferowana „wizytówka” pracodawcy) oraz targi pracy (prawie jedna czwarta ankietowanych). Internet to jednakże potęga, w którą warto inwestować wizerunkowo. 34% studentów wska-zało to źródło jako najlepszy preferowany kanał komunikacyjny student - pracodawca.

Jakub Jański

Cele zawodoweKtóre z poniżej wymienionych celów zawodowych są dla Ciebie najważniejsze?

14%

18%

21%

24%

30%

34%

46%

47%

66%

29%

31%

20%

37%

22%

23%

34%

44%

58%

29%

25%

39%

16%

25%

49%

41%

58%

18%

26%

36%

17%

24%

30%

46%

39%

58%

23%

Germany

UK

Russia

Poland

Chcę zostać ekspertem

Idea work life balance

Stabilne miejsce pracy

Niemcy

Wielka Brytania

Rosja

Polska

Rozwijające wyzwania w pracy

Chcę być kreatywny

Niezależność w pracy

Praca w dobrej/ważnej sprawie

Chcę zostać liderem lub zarządzać ludźmi

Chcę zrobić międzynarodową karierę

Na tle innych krajów Unii Europejskiej polscy studenci wyróżniają się tym, że nadal pragną zostać w przyszłości ekspertami w danej dziedzinie.

6 UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009

Page 7: Universum Top 100 2009

PricewaterhouseCoopers 1Ernst & Young 2L'Oréal 3Google 4Deloitte 5Procter & Gamble 6Nestlé 7Coca-Cola 8Unilever 9KPMG 10Grupa ITI (m.in. TVN, Onet) 11McKinsey & Company 12PKO Bank Polski 13ING Grupa 14Nokia 15Grupa Żywiec 16Toyota 17Kompania Piwowarska 18Bank Millennium 19Mars Polska 20Microsoft 21Bank Zachodni WBK 22PLL LOT 23Danone 24The Boston Consulting Group 25

Google 1Microsoft 2IBM 3Nokia 4HP 5Dell 6Grupa ITI (m.in. TVN, Onet) 7Motorola 8NokiaSiemensNetworks 9Comarch 10Komputronik 11Sony Ericsson 12SAP 13Accenture 14Telekomunikacja Polska 15Polska Telefonia Cyfrowa (Era) 16Optimus 17Samsung 18Siemens 19mBank 20LG Electronics 21PTK Centertel (Orange) 22Ernst & Young 23Toyota 24PricewaterhouseCoopers 25

Toyota 1Skanska 2Budimex 3General Motors 4Siemens 5Bosch 6Nokia 7Google 8Philips 9ABB 10Vattenfall 11Strabag 12LG Electronics 13KGHM Polska Miedz 14PKN Orlen 15Procter & Gamble 16Grupa Żywiec 17GE International Poland 18L'Oréal 19Kompania Piwowarska 20Dell 21Coca-Cola 22PGNiG 23Microsoft 24NokiaSiemensNetworks 25

Grupa ITI (m.in. TVN, Onet) 1Telewizja Polska SA 2Google 3Agora 4L'Oréal 5Telewizja Polsat 6IKEA 7Coca-Cola 8Ernst & Young 9PLL LOT 10Wydawnictwo Bauer 11Procter & Gamble 12Nokia 13Nestlé 14Microsoft 15PricewaterhouseCoopers 16Axel Springer 17Kompania Piwowarska 18Grupa Żywiec 19Nivea Polska (Grupa Beiersdorf) 20Unilever 21Johnson & Johnson 22Toyota 23British American Tobacco 24HP 25

HP 26IKEA 27Deutsche Bank 28Nivea Polska (Grupa Beiersdorf) 29Philip Morris 30Telewizja Polska SA 31BRE Bank 32General Motors 33Telewizja Polsat 34Accenture 35mBank 36Johnson & Johnson 37J.P. Morgan 38Capgemini 39PKN Orlen 40IBM 41Citi Handlowy 42PZU 43British American Tobacco 44Skanska 45Bank PeKaO SA 46Cadbury Wedel 47Reiffeisen Bank 48DHL 49KGHM Polska Miedz 50

Capgemini 26ING Grupa 27Deloitte 28Polkomtel (Plus) 29Telewizja Polsat 30ABB 31Netia 32Coca-Cola 33Sygnity (Computerland) 34Philips 35Telewizja Polska SA 36PLL LOT 37Philip Morris 38P4 Play 39PKO Bank Polski 40McKinsey & Company 41General Motors 42Grupa Żywiec 43Vattenfall 44Bank Zachodni WBK 45Kompania Piwowarska 46PKN Orlen 47Procter & Gamble 48IKEA 49KPMG 50

Renault 26Sony Ericsson 27IBM 28Grupa Lotos 29Motorola 30HP 31Grupa ITI (m.in. TVN, Onet) 32Samsung 33Nestlé 34Mars Polska 35IKEA 36Shell 37Nivea Polska (Grupa Beiersdorf) 38Daimler 39Polpharma 40PLL LOT 41Electrolux 42Johnson & Johnson 433M 44Danone 45Telekomunikacja Polska 46Schneider Electric 47Philip Morris 48Volkswagen Bank Polska 49Polska Telefonia Cyfrowa (Era) 50

Mars Polska 26Danone 27Philip Morris 28Bank Zachodni WBK 29Deloitte 30General Motors 31McKinsey & Company 32IBM 33Carlsberg 34GlaxoSmithKline 35Cadbury Wedel 36PKN Orlen 37PKO Bank Polski 38ING Grupa 39NokiaSiemensNetworks 40Accenture 41Sony Ericsson 42Polska Telefonia Cyfrowa (Era) 43KPMG 44Dell 45Renault 46Philips 47Capgemini 48Avon 49Skanska 50

Biznes 2009Nazwa firmy Pozycja w rankingu 2009

IT 2009Nazwa firmy Pozycja w rankingu 2009

Inżynieria 2009Nazwa firmy Pozycja w rankingu 2009

Nauki Humanistyczne 2009Nazwa firmy Pozycja w rankingu 2009

Firma Universum, światowy doradca w zakresie działań employer branding już po raz kolej-ny prezentuje prestiżowy ranking Idealnych Pracodawców w Polsce, który stanowi znaczący wskaźnik jakości marki pracodawcy na polskim rynku pracy.

Ranking Idealnych Pracodawców – Universum Top 100 został zbudowany na podstawie profesjonalnych badań opinii studenckiej, których autorem jest globalna firma Universum. Rok temu w badaniu Polish Student Survey 2008 wzięło udział 10 tys. studentów; w tym roku – prawie o 5 tys. więcej, co czyni Polish Student

Survey największym narzędziem komunikacyjnym pomiędzy studentami a pracodawcami.W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach – ranking Idealnych Pracodawców objął firmy w siedmiu kategoriach (podział nałożony przez firmę Universum na poszczególne kierunki studiów): Biznes, Inżynieria, IT, Nauki Humanistyczne, Medycyna i Farmacja (nie-publikowana w tym numerze Idealnego Pracodawcy), Prawo oraz Nauki Ścisłe. Poniżej prezentujemy poszczególne rankingi do miej-sca 50. Wywiady z Idealnymi Pracodawcami znajdują się w dalszej części magazynu. Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.employerbrandingtoday.com/pl.

Jakub Jański

Universum TOP 100

Universum TOP 100

UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009 7

Page 8: Universum Top 100 2009

PretendenciBądź czujny! Poznaj przyszłych Idealnych Pracodawców!

W tym roku chcą zwrócić na siebie uwagę. To lide-rzy swoich branż, prężnie rozwijające się organizacje, które poszukują najlepszych z najlepszych. Mowa o pretendentach, czyli tych firmach, które w 2010 roku będą walczyć o tytuł Idealnego Pracodawcy wśród największych organizacji na świecie. Czy także Ty na nich wskażesz?Jeżeli chciałbyś ich poznać, proponujemy przeczytać wywiad z firmą State Street oraz Inco Veritas. W sekcji Pretendenci prezentujemy te organiza-cje, które od niedawna istnieją na polskim rynku pracy lub stawiają pierwsze kroki w ramach employer branding. Firmy te podejmują szereg działań mających na celu udoskonalenie własnego wizerunku, budowanie lepszej świadomości marki oraz stworzenie atrakcyjniejszych warunków zatrud-nienia dla przyszłych pracowników. Wśród nich na pewno jesteś także Ty.Dlatego zapraszamy do lektury. Poznaj przyszłych Idealnych Pracodawców!

Wokół Generacji Y – pokolenia osób urodzonych w latach 80., które właśnie wchodzą na rynek pracy, narasta coraz więcej mitów – zwłaszcza tych negatywnych. Studenci oraz ich trochę starsi koledzy mają wysokie wymagania wobec swoich przyszłych pracodawców, roszczeniowo podchodzą do swojego miejsca pracy, unikają odpowiedzialności i nie chcą rezygnować ze swojego bogatego życia prywatnego na rzecz obowiązków powierzonych im przez przełożo-

W czasach spowolnienia gospodarczego naj-lepsze organizacje nie powinny rezygnować z walki o talenty. Dlatego o opinię na temat rynku pracy i pracodawców pytamy nie tylko studentów, ale także profesjonalistów.

W połowie listopada zakończyła się kolejna edycja prestiżowego badania Polish Professional Survey przeprowadzanego przez firmę Univer-sum Polska wśród profesjonalistów, którzy posia-dają minimum roczne doświadczenie. W tym

Ernst & Young 1Domański, Zakrzewski, Palinka 2PricewaterhouseCoopers 3Deloitte 4Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak 5Grupa ITI (m.in. TVN, Onet) 6Wardyński i Wspólnicy 7Baker & McKenzie 8Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza 9Chałas i Wspólnicy 10KPMG 11Telewizja Polska SA 12McKinsey & Company 13Allen & Overy 14Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy 15Grupa Żywiec 16PKO Bank Polski 17Telewizja Polsat 18PLL LOT 19Wierzbowski Eversheds 20CMS Cameron McKenna 21White & Case 22ING Grupa 23Agora 24PKN Orlen 25

L'Oréal 1Polpharma 2Nivea Polska 3GlaxoSmithKline 4Bayer 5Nestlé 6Google 7Johnson & Johnson 8Bioton 9Unilever 10Procter & Gamble 11Danone 12Coca-Cola 13Microsoft 14Kompania Piwowarska 15PKN Orlen 16Grupa ITI (m.in. TVN, Onet) 17Stell 18Mars Polska 19Nokia 20Grupa Lotos 21BOŚ Bank Ochrony Środowiska 22PLL LOT 23Grupa Żywiec 24PKO Bank Polski 25

PZU 26Coca-Cola 27L'Oréal 28Bank BPH 29Grupa Lotos 30Tokarczuk Jędrzejczyk i Wspólnicy 31Accreo Taxand 32Nokia 33Hogan & Hartson 34Linklaters 35IKEA 36Traple Konarski Podrecki 37Philip Morris 38Nowakowski i Wspólnicy 39Clifford Chance 40Bank Zachodni WBK 41Lovells H. Seisler 42Bank PeKaO SA 43Deutsche Bank 44Bank Millennium 45Bols 46Telekomunikacja Polska 47J.P. Morgan 48Grynhoff Woźny Maliński 49The Boston Consulting Group 50

KGHM Polska Miedź 26Plisa 27IBM 28PZU 29Vattenfall 30Bank Zachodni WBK 31Ernst & Young 32PricewaterhouseCoopers 33HP 34Toyota 35ING Grupa 36Dell 37Bank Millennium 38Jelfa 39Deloitte 40PGNiG 41IKEA 42Telewizja Polsat 43Colgate-Palmolive 44mBank 45General Motors 46Philip Morris 47Carlsberg 48Telewizja Polska SA 49Cadbury Wedel 50

Prawo 2009Nazwa firmy Pozycja w rankingu 2009

Nauki Ścisłe 2009Nazwa firmy Pozycja w rankingu 2009

nych. Badanie Polish Student Survey po części potwierdza te przypuszczenia. Młode pokolenie nie tylko chce więcej zarabiać, ale także wysoko ceni sobie ideę work life balance. Istnieje jednakże jasna strona Generacji Y, którą klarownie widać w badaniach Universum. Polscy studenci cenią tych pracodawców, którzy profesjonalnie podchodzą do swoich młodych pracowników. Inwestują w ich dalszą edukację, prowadzą dobrze zorganizowane programy stażowe oraz pozwalają szybko awansować w swoich organizacjach. Te czynniki podkre-ślają mocne strony Y-ków: ich wysokie poczucie niezależności, ambicję oraz znaczenie rozwoju osobistego. I jeszcze jedno – elastyczność, która z jednej strony świadczy o szybkiej umiejętności uczenia się, z drugiej – o niskim poczuci lojal-ności. Dlatego pracodawcy powinni pamiętać o tym, że nie inwestując w szkolenia czy atrak-cyjne programy praktyk, mogą naprawdę stracić najbardziej utalentowanych pracowników.

oprac. JJ

roku o opinię na temat najlepszych pracodaw-ców w Polsce, a także o ocenę rynku pracy czy przyszłe plany zawodowe spytano prawie 8 tys. młodych profesjonalistów.Wyniki tegorocznej edycji zostaną zaprezento-wane w mediach w styczniu 2010 r. z uwzględ-nieniem podziału na grupy Young Professionals (od roku do 8 lat doświadczenia zawodowego) oraz Senior Professionals (powyżej 8 lat doświad-czenia zawodowego).

oprac. JJ

Polish Professional Survey

Universum TOP 100

Generacja Y – twardy orzech do zgryzienia

8 UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009

Page 9: Universum Top 100 2009

Czy kultura organizacyjna Axel Springer jest Państwa zdaniem atrakcyjna dla młodych profe-sjonalistów i studentów?Trzy wartości, o których wspominałem na początku rozmowy, są na tyle uniwersalne, że przemawiają do wyobraźni każdego młodego człowieka. Zawsze jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, a nasza struktura korporacyjna jest bardzo przejrzysta. Każdą z naszych redakcji charakteryzuje pełna autonomia, co gwarantuje nieskrępowaną wymianę poglądów i opinii.

Czy Państwa organizacja prowadzi politykę CSR?Jak najbardziej. Działania proekologiczne są nam bardzo bliskie. Można się o nich dowiedzieć, odwiedzając nasze strony korporacyjne. Od niezależnych audytorów otrzymujemy wysokie oceny za jakość działań CSR. Ponadto, jako pierwszy wydawca prasowy opublikowaliśmy raport z naszej „zielonej” działalności. Duch eko-logii panuje też w naszej siedzibie, gdzie każdy pracownik dba o segregację śmieci i używanie ekologicznego papieru.

Co doradziłby Pan młodym ludziom, którzy wchodzą na rynek pracy?Poszukujcie takich organizacji, w których będzie-cie szybko się uczyć. Przed skończeniem studiów zdobywajcie doświadczenie zawodowe, biorąc udział w stażach, bądź odbywając praktyki. To procentuje bez względu na to, jaką drogę później wybierzecie. Pierwszy krok jest najważniejszy. Pamiętajcie, że liczy się nie tylko kapitał wiedzy wyniesiony z uczelni, ale przede wszystkim zdol-ność do ciągłego uczenia się.

Kreatywna atmosfera, doświadczenie mię-dzynarodowego koncernu i jasna ścieżka kariery czekają na studentów w Axel

Springer Polska – jednej z największych firm medialnych w Polsce

Jakimi wartościami kieruje się Axel Springer?W Axel Springer pracujemy zgodnie z trzema dominującymi wartościami, a są nimi: kreatyw-ność, przedsiębiorczość oraz integrity, co możemy przetłumaczyć jako uczciwość i działanie zgodnie z zasadami. Kreatywność ma szczególne znaczenie w firmie takiej jak nasza, która oferuje produkty będące owocem pracy intelektualnej. W codziennej praktyce kreatywność oznacza, że poszukujemy nowych rozwiązań, staramy się wyprzedzać zmiany i samodzielnie tworzyć medialny krajo-braz. I tu pojawia się kolejna wartość – przedsię-biorczość. Codziennie uważnie śledzimy rynki medialne na całym świecie, stawiamy sobie jasne cele i realizujemy nasze biznesowe priorytety. Firmę spaja trzecia wartość – spójność, która oznacza między innymi poszanowanie niezależ-ności dziennikarskiej.

Co zyskuje młody pracownik, rozpoczynając u Państwa swoją pierwszą pracę?Przede wszystkim znakomite know how i doświadczenie w międzynarodowym koncernie. Praca w Axel Springer to nieoceniona praktyka pod kierunkiem najlepszych specjalistów, którzy kreują tytuły czytane później przez masowego odbiorcę. Stwarzamy wiele możliwości rozwoju kariery, a awans nie jest u nas fikcją. Inwestu-jemy w szkolenia, uruchamiamy programy, które obejmują całą organizację.

Jak wiele uwagi poświęca się szkoleniom w Axel Springer? Bardzo dużo. Axel Springer to idealne miej-sce dla osób chcących wciąż podnosić swoje kwalifikacje. W naszych strukturach posiadamy specjalny dział do spraw szkoleń pracowniczych.

Liczy się nie tylko wiedza, ale przede wszystkim zdolność ciągłego uczenia się.“

Cenimy ludzi kreatywnych, dynamicznych i otwartych na zmiany, którzy oprócz swojej wiedzy wnoszą do firmy nowe pomysły i chęć nieustannego rozwoju.

Tekst: Jakub Jański Foto: Jan Walczewski

Roman Szczepanik

Axel Springer Polska Sp. z o.o.

Stanowisko: Dyrektor HR i komunikacji korporacyjnej

Wykształcenie: Wyższe (mgr filozofii) - Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Szkoła Nauk Społecznych przy Polskiej Akademii Nauk

Pierwsza praca po ukończeniu studiów: NAJ International Sp. z o.o.

Dzisiaj zamierzam... Ułatwić nowym pracownikom wejście i poruszanie się w tak dużej organizacji, jaką jest Axel Springer.

www.axelspringer.pl

Axel Springer Polska istnieje od 1994 roku i należy do grona największych wydawców prasy w Polsce. W port-folio wydawcy znajduje się największa pod względem sprzedaży polska gazeta codzienna „Fakt” oraz dwa codzienne tytuły sportowe - „Przegląd Sportowy” i „Sport”. Axel Springer Polska wydaje także tygodnik społeczno-polityczny „Newsweek Polska”, miesięcznik biznesowy „Forbes”, czasopisma młodzieżowe („Po-pcorn”, „Dziewczyna”), komputerowe (m.in. „Komputer Świat”, „PLAY”) i motoryzacyjne („Auto Świat”, „Auto Świat 4x4”). Wydawca jest właścicielem kilkudziesięciu serwisów internetowych, m.in. eFakt.pl, Newsweek.pl, Sports.pl, auto-swiat.pl, komputerswiat.pl, StepStone.pl, Students.pl, Redakcja.pl, Koktajl24.pl, w-spodnicy.pl.

Liczba zatrudnionych: Około 900 osób (październik 2009)

Informacja o pracownikach: Większość zatrud-nionych w Axel Springer osób to absolwenci i studenci nauk humanistycznych, zarządzania i informatyki

Rekrutacja: Tomasz Trąbiński, doradca ds. rekrutacji, Dział HR

Wyślij CV tutaj: [email protected]

Axel Springer Polska Sp. z o.o.

UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009 9

Page 10: Universum Top 100 2009

z nią swoją przyszłość. Tu bardzo pomocne są dwa elementy: jasne, przejrzyste i zrozumiałe zasady określające cele i planowany efekt restruk-turyzacji oraz – to, co wiąże się z motywowaniem - że optymalizacja zatrudnienia służy klientom banku oraz jego pracownikom.

Pańskie doświadczenie zawodowe to zarzą-dzanie zasobami ludzkimi nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Jak przez pryzmat tych doświadczeń ocenia Pan podejście do polityki HR w naszym kraju? Z jednej strony mamy w Polsce firmy, które przykładają ogromną wagę do tych spraw. W szczególności dzieje się tak w korporacjach, które korzystają z globalnych doświadczeń i wie-dzy. Tak jak w przypadku Banku BPH mają one dostęp do wielu sprawdzonych przez lata progra-mów i narzędzi, a przede wszystkim korzystają ze wsparcia ludzi z ogromnym doświadczeniem, którzy pracują w danej organizacji. Z drugiej jed-nak strony istnieją w Polsce firmy, w przypadku których o polityce HR ciężko w ogóle mówić. Jednak z każdym rokiem wzrasta świadomość wagi motywacji, satysfakcji i efektywności pracownika i wszelkich działań podejmowanych przez pracodawców, które pomagają osiągać takie właśnie cele. Bardzo mnie cieszy, że tak się dzieje.

Jaką radę przekazałby Pan osobom rozpoczyna-jącym swoją karierę zawodową?Warto wierzyć w siebie i szukać takiej drogi zawodowej, która spowoduje, że z radością rano wstajemy do pracy. Warto także planować swój rozwój zawodowy. Ale przede wszystkim trzeba koncentrować się na swoich sukcesach – tych codziennych, bo radość z nich daje siłę do odno-szenia kolejnych.

Bank BPH

W ierzymy, że ludzie są najważniejsi w organizacji. Wszystko zaczyna się od ludzi, dzięki nim rośniemy, rozwi-

jamy się i osiągamy sukces.

Bank BPH przeprowadził w tym roku dużą restrukturyzację zatrudnienia i zdobył Godło „Inwestor w Kapitał Ludzki”. Co w tej sytuacji przesądziło o przyznaniu nagrody? Bank BPH został laureatem Programu „Inwestor w Kapitał Ludzki” już po raz drugi. Nasza insty-tucja została pozytywnie oceniona pod względem rozwoju kadr, odpowiedzialnej i przejrzystej polityki personalnej oraz sukcesów w budowaniu klimatu organizacji opartej na wiedzy. Przyznana nagroda jest dla nas tym cenniejsza, że bieżący rok obfitował w wiele trudnych decyzji, również z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Ale przez ostatnich kilka miesięcy wiele też w Banku zrobiliśmy. Bardzo wysoko zostały ocenione narzędzia HR, z których korzystamy – wprowa-dzenie elektronicznego systemu oceny pracowni-czej EMS, umożliwienie pracownikom szkoleń online poprzez platformę MyLearning, która dysponuje już bazą ponad 3000 kursów z każdej dziedziny, prowadzenie szkoleń wewnętrznych w ramach programu Akademia Rozwoju, czy wreszcie program OnBoarding, którego celem jest płynne wprowadzenie nowego pracownika do organizacji. Oczywiście, odpowiednie narzę-dzia są niezbędne, ale równie istotne jest to, by umieć je skutecznie wykorzystywać.

Z jednej strony planowane połączenie, z drugiej przeprowadzana niedawno restrukturyzacja. Co jest kluczowe w zarządzaniu tak istotnymi zmianami w organizacji? Rzeczywiście, mamy do czynienia z dużymi wyzwaniami. Bardzo ważną rolę odgrywa tu komunikacja tak, by pracownicy rozumieli, dla-czego dzieją się pewne procesy i co organizacja zyska w ich wyniku. W przypadku restrukturyza-cji kluczowe wydaje się podtrzymanie odpo-wiedniego poziomu zaangażowania i motywacji pracowników. Ludzie muszą po prostu wierzyć, że ta organizacja jest dla nich, że warto związać

Trzeba się koncentrować na swoich sukcesach – tych codziennych, bo radość z nich daje siłę do odnoszenia kolejnych.“

Wartości, którymi kierujemy się w naszym działaniu, to zorientowanie na rynek, precyzyjne myślenie, wyobraźnia, współpraca, wiedza i doświadczenie oraz bezkompromisowa uczciwość.

Tekst: Jakub Jarosz Foto: Jan Walczewski

Cezary Mączka

Bank BPH

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Zasobów Ludzkich

Wykształcenie: Ukończył studia MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Strathclyde Glasgow Business School, absolwent Wydziału Prawa Uniwersy-tetu Gdańskiego.

Pierwsza praca po ukończeniu studiów: Cezary Mączka rozpoczął swoją karierę zawodową od stanowiska Reportera w XIMA Holding. Do Banku BPH dołączył w grudniu 2007 r. jako Dyrektor Zarządzający Pionem Zasobów Ludzkich. Z dniem 10 marca 2008 r. desygnowany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Dzisiaj zamierzam... spotkać się z moimi współpra-cownikami i podsumować nasze wspólne osiągnięcia.

www.bph.pl

Jesteśmy ogólnopolskim bankiem uniwersalnym. Dzięki innowacyjnym technologiom oraz umiejętnościom naszych Pracowników zapewniamy Klientom indywidu-alnym, przedsiębiorstwom oraz Klientom korporacyjnym nowoczesne narzędzia zarządzania finansami.

Liczba zatrudnionych: ponad 3900 osób

Informacja o pracownikach: Ludzie są najważ-niejsi w organizacji; dzięki nim rośniemy, rozwijamy się i osiągamy sukces. Dążymy do tego, by każdy Pracownik był doceniany za swoją pracę oraz miał silne poczucie, że jego działania wpływają na całą organizację.

Rekrutacja: Standardowy proces rekrutacji składa się z trzech etapów: I etap - weryfikacja nadesłanych dokumentów II etap - rozmowa rekrutacyjna z przedstawicielem HR i potencjalnym bezpośrednim przełożonym III etap – złożenie oferty.

Wyślij CV tutaj: [email protected]

10 UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009

Page 11: Universum Top 100 2009

Nasza inwestycja w podnoszenie kompeten-cji pracowników jest jednym z istotniejszych elementów polityki personalnej firmy. Bardzo dbamy o rozwój naszej kadry inżynierskiej oferując szereg szkoleń branżowych, rozwijają-cych wiedzę techniczną. Dedykujemy je zarówno świeżo upieczonym absolwentom odbywającym praktykę w zakresie uprawnień budowlanych oraz doświadczonym inżynierom posiadającym predyspozycje i umiejętności, by w niedalekiej przyszłości pełnili funkcje menedżera kontraktu. Dodatkowo opracowaliśmy specjalna ścieżkę rozwoju dla ekspertów, dla których organizujemy szkolenia dotyczące zarządzania projektem, szko-lenia specjalistyczne, wsparcie dalszej edukacji. Ta grupa pracowników jest jednym z naszym priorytetów w zakresie polityki personalnej firmy.

Dlaczego warto dołączyć do zespołu Grupy Budimex?BUDIMEX to Grupa zatrudniająca 5 tysięcy pracowników. W ramach naszej działalności mamy Spółki z branży budowlanej (Budimex SA), deweloperskiej (Budimex Nieruchomości) i spółki branżowe (Mostostal Kraków i Budimex Danwood). Jako duża organizacja stwarzamy możliwości różnych ścieżek karier, w ramach danej funkcji, jak również zmieniając rolę zawo-dową. Skala firmy, jak i jej różnorodne obszary działalności dają szansę na zdobycie ciekawych doświadczeń, karierę w interesującym i dyna-micznym środowisku współpracując ze specjali-stami i ekspertami z danych dziedzin. Każdego roku jesteśmy doceniani w wielu rankingach branżowych i nagradzani jako pracodawca. W branży Inżynieria zostaliśmy wybrani Lide-rem Branży w kategorii Budownictwo w ramach Polish Student Survey. Jest to dla nas zaszczyt, ale i motywacja, aby utrzymywać najwyższy poziom.

Budimex SA

D latego przykładamy dużą wagę do atmosfery pracy, integracji zespołów, usprawniania komunikacji. Wierzymy,

że praca wykonywana w grupie dobrze rozumie-jących, wspierających i szanujących się ludzi ma ogromną wartość motywującą, a bycie częścią zgranego zespołu wyzwala w pracownikach tak pożądaną lojalność, zaangażowanie i kreatyw-ność.

Dlaczego Budimex to dobry pracodawca w branży budowlanej?Pracownicy to największa wartość każdej firmy, a pracownicy firm branży budowlanej to szczególne dobro. To specyfika branży, w której kwalifikacje, kompetencje poszczególnych menedżerów tak jednoznacznie mają przełoże-nie na sukces finansowy. Zależy nam, aby nasi pracownicy realizowali się zawodowo, pracując przy ciekawych projektach, mieli udział w efek-tach finansowych, byli zmotywowani poprzez możliwość podejmowania decyzji i kreowania własnych rozwiązań. Naszą ambicją jest być pracodawcą z wyboru, dlatego dbamy o to by stworzyć naszym pracow-nikom przyjazną atmosferę pracy.

Co może zyskać młody pracownik, rozpoczyna-jąc swoją pierwszą pracę w Państwa organizacji?Absolwent już na początku swojej drogi zawodowej chce i może zaspokoić poprzez pracę potrzebę samorealizacji. Pod pojęciem „najlepsza praca” będzie rozumiał pracę zgodną z jego kierunkiem studiów, zainteresowaniami, z jego aspiracjami, dążeniami, preferowanymi wartościami. Naszym założeniem jest rekrutacja tych absolwentów, którzy mają dużą potrzebę podejmowania inicjatywy, swój zawód traktują często z pasją, a wyzwania utożsamiają z szansą na rozwój. Zależy nam również, by każdy etap na ścieżce kariery był wspierany poprzez profe-sjonalny mentoring czy zestaw odpowiednio dobranych metod szkoleniowo-rozwojowych.

Jak wiele uwagi poświęca się szkoleniom w Grupie Budimex?

Nasza inwestycja w podnoszenie kompetencji pracowników jest jednym z istotniejszych elementów polityki personalnej firmy.“

Budimex to przede wszystkim ludzie. Ich wiedza, fachowość oraz zaangażowanie decydują o rozwoju i sukcesie firmy.

Tekst: Jakub Jarosz Foto: Jan Walczewski

Joanna Makowiecka

Budimex SA

Stanowisko: Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Zarządzania Kadrami

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w ra-mach międzynarodowego programu w CMT (University of Antwerp Belgium, Uniwersytet Warszawski, Bergische Universität Wuppertal Germany, Free University of Brussels Belgium) uzyskując dyplom MBA.

Pierwsza praca po ukończeniu studiów: Karierę rozpoczęła w 1996 r. w firmie COFINEC w obsza-rze zarządzania kadrami i rozwoju organizacji. W latach 1999-2002 dyrektor personalny UNIPROM. Od 2003 r. zatrudniona w TP działając w obszarze HR dla rynku masowego i biznesowego oraz na stanowisku dyrektora Obszaru ds. HR dla Centrum Usług Grupy TP. Od 2008 r. związana jest z Budimeksem SA, gdzie pełni funkcję dyrektora Pionu Zarządzania Kadrami.

www.budimex.pl

BUDIMEX to jedna z największych firm budowlanych w Polsce. Jesteśmy obecni we wszystkich najważniejszych segmentach rynku. Od 1995 roku jesteśmy notowani na warszawskiej GPW a od 2000 roku posiadamy strategicz-nego inwestora- hiszpańską grupę Ferrovial zatrudniającą ponad 100 tysięcy pracowników w 49 krajach.

Liczba zatrudnionych: 5 tysięcy pracowników

Informacja o pracownikach: Zatrudniamy głównie specjalistów w zakresie budownictwa drogowego, mo-stowego , kubaturowego, kolejowego jak również ochrony środowiska i inżynierii sanitarnej.

Rekrutacja: Cały rok , bieżące oferty pracy na www.budimex.pl/ zakładka kariera

Wyślij CV tutaj: [email protected] lub [email protected] (dla osób zainteresowanych Programem Praktyk Letnich)

UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009 11

Page 12: Universum Top 100 2009

projektach, wezmą udział w szkoleniach, podczas których poznają techniki i narzędzia przydatne w roli lidera. Młodzi ludzie mogą także liczyć na wsparcie ze strony swoich przełożonych. W naszej firmie duży nacisk kładzie się na coaching i uświada-mianie liderów, że sukces organizacji jest możliwy tylko dzięki ludziom, którzy ją tworzą.

Co doradziłby Pan młodym ludziom mającym niedługo wejść na rynek pracy?Przede wszystkim, aby oprócz zdobywania wie-dzy teoretycznej, szukali możliwości zdobywania kompetencji w praktyce i wykorzystywali do tego każdą możliwą okazję. Nasz system szkolnic-twa wciąż kładzie nacisk głównie na teorię, nie zauważając korzyści, jakie wynikają z odbywa-nia praktyki. Mam na myśli choćby rozwijanie zdolności pracy zespołowej czy umiejętności prezentacji. W młodych ludziach osobiście cenię energię, chęć do rozwoju i pasję. Cieszy mnie, gdy mogę obserwować, jak te wartości manifestują się w ich wyborach zawodowych, dokonywanych już na etapie studiów.

A jakie wartości ceni Państwa firma?Naszymi wartościami są pasja, poczucie własno-ści, otwartość, innowacyjność, odpowiedzialność i oczywiście ludzie. Jako firma robimy wiele, aby nasze kluczowe wartości nie pozostawały jedynie hasłami z tablic wiszących na ścianach biura. Dbamy o to, aby były prawdziwe i żywe. Aby nikt nie miał wątpliwości, jakie zachowanie jest pożądane w naszej firmie, a jakie nie, każda z wartości została opisana poprzez konkretne zachowania. Rozumiejąc je lepiej, mamy prawo, a nawet obowiązek, aby wyrażać swoją akceptację bądź dezaprobatę dla czyjegoś zachowania.

Coca-Cola HBC Polska

J ako pracodawca w Polsce istniejemy prawie 17 lat, jako marka ponad dwukrotnie dłużej. Mamy najbardziej rozpoznawalny znak

i najbardziej znany produkt na świecie. Jest wiele osób, które chciałyby spędzić u nas choć trochę czasu, aby doświadczyć pracy w organizacji z tak długimi tradycjami i przekonać się, skąd wynika nasz sukces.

Dlaczego Coca-Cola HBC Polska cieszy się dużym zainteresowaniem jako pracodawca wśród młodych ludzi?Naszym atutem jest z pewnością to, że szansę na pracę w naszej firmie mają ludzie bez konkret-nego doświadczenia. Zwracamy szczególną uwagę na osoby, które cenią te same, co my, wartości, chcą pracować, rozwijać się, otwie-rają się na wyzwania i czerpią z tego radość. Stawiamy na potencjał, dlatego młodych ludzi zatrudniamy na najniższych stanowiskach, by następnie zapewnić im dalszy rozwój w kierunku pełnienia w przyszłości stanowisk wyższych. Wielu naszych kierowników kilka lub kilkanaście lat temu rozpoczynało właśnie w ten sposób karierę w naszej firmie. Kolejnym powodem, dla którego Coca-Cola HBC Polska cieszy się dużą popularnością jako pracodawca wśród studentów, jest możliwość rozwoju nie tylko w kraju, ale również za granicą. Grupa Coca-Cola Hellenic, której jesteśmy częścią, działa obecnie w 27 krajach europejskich i Nigerii. Silne więzi łączą nas także z całym sys-temem Coca-Cola na świecie, więc możliwości rozwoju są praktycznie nieograniczone.

Wspomniał Pan o tym, że w Coca-Cola HBC Polska rozwija się młode talenty…Zgadza się. Stawiamy na rozwój naszych pracowników. Przykładem jest stworzony dla specjalistów z potencjałem program rozwoju kompetencji menedżerskich, przygotowujący ich do pełnienia w przyszłości funkcji kierow-niczych. Mówię o programie Go Up – Ruszaj w Górę!, którego druga edycja rusza lada dzień. Przez najbliższe miesiące uczestnicy programu będą mogli spróbować swoich sił w ciekawych

Robimy wiele, aby nasze kluczowe wartości nie pozostawały jedynie hasłami z tablic wiszących na ścianach biura.“

Zdobądź wiedzę i doświadczenie w firmie będącej liderem w swojej branży! Przekonaj się, skąd wynika nasz sukces!

Tekst: Jakub Jański Foto: Jan Walczewski

Zbigniew Elszt

Coca-Cola HBC Polska

Stanowisko: Dyrektor ds. Personalnych

Wykształcenie: Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (uzyskany tytuł magister inżynier)

Pierwsza praca po ukończeniu studiów: Asystent na uczelni

Dzisiaj zamierzam... Rozwiązać ważny problem HR-owy.

www.cocacola.com.pl

Coca-Cola HBC Polska jest częścią grupy Coca-Cola Hellenic z siedzibą w Atenach. Nasza firma-matka jest jednym z największych na świecie producentów napojów The Coca-Cola Company w systemie. W Polsce posiadamy trzy zakłady produkcyjne, zakład butelkowa-nia wód naturalnych oraz 33 centra sprzedaży na terenie całego kraju.

Liczba zatrudnionych: 3100 osób

Informacja o pracownikach: W naszych zakładach produkcyjnych najczęściej zatrudniamy absolwentów kierunków technicznych. W centrali firmy w działach pracują osoby głównie z wykształceniem wyższym, niekoniecznie kierunkowym. Pracownicy naszego działu sprzedaży posiadają wykształcenie średnie i wyższe.

Rekrutacja: Pierwszym krokiem jest złożenie swojej aplikacji poprzez stronę internetową http://praca.cchellenic.pl/ . Wybrani kandydaci zapraszani są na spotkanie rekrutacyjne. W niektórych przypadkach organizowane są testy umiejętności oraz Assessment Centres.

Wyślij CV tutaj: Na naszej stronie http://praca.cchellenic.pl/ wypełnij formularz i dołącz swoje CV.

12 UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009

Page 13: Universum Top 100 2009

biuro miejscem, w którym nie tylko dostarczamy rozwiązania dla naszych klientów, ale też w którym możemy miło spędzić czas i rozwijać nasze zainteresowania. Dodatkowo, coraz szerzej stosujemy opcje pracy zdalnej i uelastyczniamy czas pracy, tak aby każdy pracownik mógł realizo-wać swoje cele zawodowe w atmosferze pełnego szacunku dla jego wartości prywatnych.

Czy pokolenie 20-latków to dla Państwa wyzwanie?Już od paru lat przygotowujemy się na współ-pracę z Generacją Y. Wielu naszych pracowni-ków to reprezentanci tego pokolenia. Jako firma z sektora nowoczesnych technologii, bardzo doceniamy technologiczną biegłość naszych młodych pracowników. Korzystamy też z nowych platform komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, nowych źródeł informacji i wiedzy, które są tak naturalne dla młodych ludzi – stosujemy je w bardzo szerokim zakresie w różnych obszarach biznesu i mogę powiedzieć, że sprawdzają się one doskonale, nie tylko jako metody zwiększania naszych przychodów, ale też jako sposób na ewo-lucję relacji pomiędzy naszymi pracownikami.

Co oznacza, że Dell jest dla Państwa pracowni-ków „stylem życia”?Dell to my. My tworzymy firmę, jej wartości i cele. My jesteśmy odpowiedzialni za rezultaty naszych działań. Mamy wpływ na to, jak funkcjo-nuje firma, i jak my funkcjonujemy w jej struktu-rach. Każdy z nas ma prawo, a nawet obowiązek, realizować się w pracy – ale nie tylko zawodowo, ale również rozwijać swoje pasje. A skoro mamy możliwość współdecydowania o kształcie naszej organizacji i jej wartościach – to mamy też moż-liwość uczynienia z Dell’a części naszego życia. I z sukcesem pracujemy nad tym cały czas.

Dell Sp. z o.o.

A le jest też coś, co wyróżnia Dell spośród podobnych nam graczy rynkowych. To unikalna atmosfera, w której każdy pra-

cownik ma okazję realizować swoje pasje. Jeste-śmy zespołem ludzi nastawionych na osiąganie celów, które są nam bliskie zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Czy ma dla Państwa znaczenie opinia pracowni-ków na temat Państwa organizacji?Oczywiście, opinia pracowników w firmie opartej na kapitale intelektualnym jest jednym z najważniejszych obszarów, na których się kon-centrujemy. Co roku organizujemy badanie opinii pracowników, w którym zbieramy informacje na temat poziomu zadowolenia z przywództwa, kul-tury organizacyjnej i zaangażowania. Pracujemy w zespołach projektowych nad obszarami, które identyfikujemy jako wymagające jeszcze poprawy. To my wszyscy odpowiadamy za atmosferę w pracy, więc takie podejście traktujemy zarówno jako przywilej, jak i obowiązek.

Praca zespołowa czy indywidualna? Jaki typ pracy bardziej Państwo doceniają?Jesteśmy przekonani o dużej wartości pracy zespołowej. W zespołach powstaje więcej pomysłów, więc w firmie nastawionej na szybkie i innowacyjne rozwiązywanie problemów jest to sposób bardziej efektywny. Poza tym takie podej-ście daje możliwość spojrzenia na zadanie z punktu widzenia różnych funkcji, działów, które ostatecznie staną się beneficjentem wprowa-dzonego rozwiązania. Oczywiście doceniamy indywidualny wkład pracowników, i dajemy możliwości samodzielnej pracy nad różnymi zagadnieniami.

Jak dbają Państwo o zaangażowanie swoich pracowników?Oprócz czysto zawodowych propozycji dla naszych pracowników – jak różnorodne plat-formy rozwoju zawodowego, międzynarodowe projekty, zwracamy też uwagę na jakość miejsca pracy i równowagę pomiędzy zawodową i prywatną sferą życia. Staramy się uczynić nasze

Dell to my. My tworzymy firmę, jej wartości i cele.“

Dell jest globalną organizacją, jedną z największych na świecie firm na rynku IT. Zapewnia swoim pracownikom szereg możliwości: uczenia się, rozwoju, międzynarodowej kariery, pracy w ciekawym korporacyjnym środowisku.

Tekst: Jakub Jański Foto: Jan Walczewski

Urszula Stoczkowska

Dell Sp. z o.o.

Stanowisko: Dyrektor Personalny (Polska i Europa Wschodnia)

Wykształcenie: Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Zarządzania

Pierwsza praca po ukończeniu studiów: Konsultant w firmie rekrutacyjnej

Dzisiaj zamierzam... Jak co dzień, realizować moje pasje w pracy.

www.dell.pl

Dell jest globalnym dostawcą komputerów i rozwiązań IT. Dostarcza nowatorskie rozwiązania i usługi, dla klientów indywidualnych i firm, oferując szeroką gamę produktów: od laptopów i komputerów biurkowych, po projektory, drukarki i serwery.

Liczba zatrudnionych: 180 osób biuro warszawskie, 1900 osób fabryka w Łodzi

Informacja o pracownikach: Pracownicy Dell to zespół bardzo różnych ludzi, zarówno pod względem wykształcenia, zainteresowań, jak i zajmowanych stanowisk.

Rekrutacja: Dell cały czas rekrutuje osoby na różne stanowiska, do zakładu produkcyjnego w Łodzi, oraz do biura warszawskiego, gdzie poszukiwani są pracownicy działów sprzedaży i rozwiązań. Rekrutacja jest wielo-etapowa. W skład każdego procesu selekcji wchodzi wywiad kompetencyjny, testy i case studies. Zazwyczaj sprawdzane są też referencje i poziom znajomości języka angielskiego. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej zawsze obecny jest przyszły przełożony.

Wyślij CV tutaj: Kandydaci mogą składać aplikacje na stronie internetowej www.dell.pl w sekcji Praca.

UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009 13

Page 14: Universum Top 100 2009

żeńskie, a atmosfera pracy przyjazna. Jednakże nie samą pracą człowiek żyje, dlatego staramy się bawić i przywiązujemy dużą uwagę do spotkań integracyjnych.

Co może zyskać młody pracownik, rozpoczyna-jąc swoją pierwszą pracę w Państwa organizacji? Młody pracownik już od samego początku staje się częścią zespołu, pracując pod okiem fachowców. Nowo zatrudnione osoby nigdy nie są pozostawione bez pomocy. Wspieramy ich w ustalaniu swoich priorytetów oraz wyznaczeniu celów. Praca w grupie pozwala im szybko nabyć nowe umiejętności i ułatwia start w nowym środowisku. Proces wdrażania w powierzone obowiązki jest wieloetapowy, co również daje poczucie pewności i komfortu pracy.

Idealny kandydat na nowego pracownika Ernst & Young to…Nasze oczekiwania wobec kandydatów obejmują takie kompetencje, jak: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolności anali-tyczne, innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów. Bardzo ważne jest dla nas również zaangażowanie, energia i entuzjazm w stosunku do wykonywanych zadań. Niezbędna jest także łatwość nawiązywania kontaktów, bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz dobre wyniki na studiach.

Co mogłaby doradzić Pani młodym ludziom u progu kariery zawodowej? Pamiętajcie, aby zawsze inwestować w siebie, uczyć się i rozwijać. Szukając pracy, zwracajcie uwagę na prestiż przyszłego pracodawcy i rzetel-nie planujecie ścieżkę własnej kariery.

Ernst & Young

O dniesienie sukcesu na obecnym rynku firm świadczących usługi doradcze, który jest niezmiernie konkurencyjny,

zależy w głównej mierze właśnie od umiejętno-ści i wiedzy naszych pracowników. Wierzymy, że praca u nas jest dla wszystkich młodych ludzi przepustką do przyszłej kariery. Umoż-liwiamy odbycie szkoleń i podjęcie pracy przy projektach dla największych graczy rynkowych, a tym samym zdobycia praktycznego doświad-czenia zawodowego, które będzie procentowało w przyszłości.

Jak Ernst & Young inwestuje w rozwój swoich pracowników?Wspomaganie rozwoju naszych pracowników jest jednym z naszych priorytetów. Dlatego wprowadziliśmy program rozwoju zawodowego EYU (Ernst & Young and You). Idea EYU opiera się na trzech filarach: zdoby-waniu różnorodnego doświadczenia, korzy-staniu z odpowiednio dobranego programu szkoleń oraz coachingu – codziennym wsparciu w realizowanych zadaniach oraz prowadzeniu cyklicznych spotkań i rozmów z opiekunem. Praca nad projektami z różnorodnych dziedzin, bezpośredni kontakt z bardziej doświadczo-nymi kolegami, dostęp do globalnych baz danych oraz możliwość udziału w specjal-nie przygotowanych szkoleniach pozwala nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Nasi pracownicy w ramach poszczególnych działów mogą zdobyć uprawnienia biegłego rewidenta, doradcy podatkowego oraz wiele innych certy-fikatów zawodowych. Zależy nam na tym, aby nasi pracownicy nie przestali rozwijać się i realizowali swoje ambicje zawodowe.

Praca zespołowa czy indywidualna? Jaki typ pracy bardziej Państwo doceniają?Kultura organizacyjna Ernst & Young jest budowana na fundamentach silnie przestrze-ganych wartości. Wśród nich kluczową jest umiejętność pracy w zespole, co sprawia, że pracownicy na wspólny sukces pracują razem. Dbamy też, aby w zespołach były relacje kole-

Młody pracownik już od samego początku staje się częścią zespołu, pracując pod okiem fachowców. Nowo zatrudnione osoby nigdy nie są pozostawione bez pomocy.“

Ludzie stanowią nasz główny atut, dlatego w Ernst & Young duży nacisk kładziemy na rozwój naszych pracowników.

Tekst: Jakub Jański Foto: Ernst & Young

Urszula Gąsior

Ernst & Young

Stanowisko: People Partner

Wykształcenie: Ukończyła SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie i uzyskała dyplom magistra na wydziale Handlu Zagranicznego

Pierwsza praca: firma doradcza Arthur Andersen, następnie Commercial Union. W styczniu 2008 roku dołączyła do zespołu Ernst & Young.

Dzisiaj zamierzam... Myśleć pozytywnie

www.ey.com.pl

Od lat doradzamy przedsiębiorstwom, jak zdobyć i utrzymać przewagę rynkową nad ich konkurencją. Je-steśmy największą firmą doradczą w Polsce. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie m.in. w zakresie: audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego. Nasze działania wspierane są wiedzą i doświadczeniem ponad 144 tysięcy pracowników z 700 biur w 140 krajach.

Liczba zatrudnionych: Ponad 1300 osób w Polsce, w biurach w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Pozna-niu, Wrocławiu i Łodzi.

Informacja o pracownikach: Wśród naszych pracowników są absolwenci różnych kierunków i specja-lizacji – zarówno o profilu ekonomicznym, prawniczym, jak również ścisłym. Wszystkie osoby łączy posiadanie zdolności analitycznych, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, szeroka wiedza i zaangażowanie.

Rekrutacja: Po wstępnej analizie formularza zgłoszeniowego wybrani kandydaci zostają zaproszeni na testy numeryczne oraz testy umiejętności języka angielskiego. Osoby, które pozytywnie przejdą testy, zostają zaproszone do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych z pracownikiem działu rekrutacji, menedżerem oraz partnerem z działu, w którym kandydat ubiega się o pracę.

Wyślij CV tutaj: Formularz zgłoszeniowy zamieszczo-ny jest na stronie internetowej: www.ey.com.pl/kariera

14 UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009

Page 15: Universum Top 100 2009

zagrożeniom, jakie niesie ze sobą praca na nie-zwykle wymagającym rynku medialnym. Począw-szy od tego roku realizujemy projekt „Zdrowie”, zainicjowany przez jednego z założycieli Grupy ITI, Jana Wejcherta. Kładziemy nacisk na troskę o zachowanie równowagi pomiędzy życiem osobistym a pracą. Promujemy zdrowy styl życia, podpowiadając konkretne rozwiązania, a także umożliwiając kontakt z najlepszymi ekspertami. W naszej głównej siedzibie prowadzimy klub fitness, a dla pozostałych ośrodków zapewniamy karnety do klubów sportowych. Od kilku lat pracownicy mogą korzystać z firmowego przed-szkola, gdzie budujemy równie przyjazny świat dla rozwoju naszych najmłodszych.

Jakie platformy komunikacji z pracownikami wykorzystujecie Państwo najczęściej? Najskuteczniejsze źródło informacji to dobrze poinformowany szef, który dzieli się wiedzą ze swoim zespołem - na to kładziemy nacisk w trak-cie naszych szkoleń dla kadry managerskiej. Na co dzień każda ze spółek dba o komunikację wewnętrzną zapewniając dostęp do potrzeb-nych informacji poprzez lokalny intranet. Dwa razy do roku, w ramach budowania efektywnej komunikacji i synergii Grupy ITI, zapraszamy na wspólne spotkania wszystkich managerów firm skupionych w holdingu. W lutym przeka-zujemy informacje na temat strategii poszcze-gólnych spółek, a podczas jesiennego spotkania koncentrujemy się na projektach synergicznych. Dodatkowo, dwa razy w miesiącu menadżerowie otrzymują biuletyn z aktualnymi informacjami ze wszystkich spółek Grupy ITI. W ramach stan-dardowych procesów komunikacyjnych szefowie przekazują te wiadomości pracownikom podczas regularnych spotkań.

Grupa ITI

Siłą naszej organizacji jest różnorodność. W ramach Grupy ITI skupiamy odmienne marki, z których każda jest liderem w swo-

jej branży. Dzięki temu nasi pracownicy mogą wykorzystywać swoje talenty w bardzo wszech-stronny sposób.

Jakie są pierwsze wrażenia osób, które dołączają do Państwa organizacji?Grupa ITI to bardzo złożona organizacja, w której nowa osoba mogłaby łatwo się zagubić. Świadomi tego, dbamy o każdego nowozatrud-nionego pracownika - zapraszając na początek do programu wdrożeniowego. Zespół HR Grupy ITI przedstawia strukturę koncernu, charakte-rystykę działania spółek, strategie oraz produkty. Zależy nam na atrakcyjnej formie i dlatego zapraszamy uczestników np. do studia telewizyj-nego TVN, na stadion Legii i do kinowej projek-tornii Multikina. Dzięki temu mamy pewność, że nowozatrudnione osoby zyskują wiedzę na temat całej Grupy ITI i rozumieją szansę, jaką stwarza bycie częścią tak wielowymiarowej organizacji.

Czy angażują Państwo pracowników w działal-ność charytatywną? Od 2001 roku prężnie działa Fundacja TVN Nie jesteś sam - nasza wizytówka w tej dziedzinie. Poza tym, wielu pracowników angażuje się w działania prospołeczne. W tym roku zainicjo-waliśmy projekt Wolontariatu Pracowniczego, który ma na celu upowszechnienie takich postaw w całej Grupie ITI. Rozpoczęliśmy od badania potrzeb i wsparcia pomysłów zgłaszanych przez pracowników. W najbliższych miesiącach planu-jemy realizację kilku akcji obejmujących różne obszary. Staramy się odkrywać i pokazywać, w jaki sposób można skutecznie pomagać innym.

Czy ma dla Państwa znaczenie opinia pracowni-ków na temat środowiska pracy? Atmosfera pracy i środowisko, jakie stwarzamy są dla nas bardzo ważne. Pytamy pracowników o opinie i reagujemy na zgłoszone potrzeby. Wychodzimy także naprzeciw potencjalnym

Atmosfera pracy i środowisko, jakie stwarzamy są dla nas bardzo ważne.“

Grupa ITI osiągnęła wiodącą pozycję dzięki zaangażowaniu i pasji, z jakimi jej pracownicy realizują nowatorskie projekty na rynku mediów.

Tekst: Jakub Jański Foto: Grupa ITI

Barbara Fichtel

Grupa ITI

Stanowisko: Dyrektor Personalny Grupy ITI

Wykształcenie: Wydział Filologii Polskiej UW, studia podyplomowe na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS, studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w WSPS.

Pierwsza praca po ukończeniu studiów: Nauczycielka języka polskiego

Dzisiaj zamierzam... Budując synergię w ramach Grupy ITI stwarzać pracownikom takie warunki pracy oraz rozwoju osobistego, w których wszyscy będą odnosić sukcesy i realizować swoje marzenia.

www.iti.pl; www.multikino.pl; www.n.pl; http://ofirmie.onet.pl;www.tvn.pl

Grupa ITI to wiodący koncern multimedialny w ramach którego działają takie organizacje jak TVN z szerokim wyborem kanałów tematycznych, Onet, Multikino, platforma cyfrowa N, Klub Piłkarski Legia Warszawa, Tygodnik Powszechny, wydawnictwo Pascal.

Liczba zatrudnionych: Około 4000 osób

Informacja o pracownikach: Zatrudniamy kreatywne osoby, które dzięki pasji przyczyniają się do sukcesów Grupy ITI.

Rekrutacja: Działy HR poszczególnych spółek Grupy ITI prowadzą rekrutację na bieżąco według potrzeb.

Wyślij CV tutaj: Grupa ITI: [email protected] Multikino: www.multikino.pl/praca Neovision: pr[email protected] Onet: http://rekrutacja.onet.pl/ TVN: [email protected]

UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009 15

Page 16: Universum Top 100 2009

od nich. Obok kontaktów bezpośrednich z dyrekto-rami oddziałów, prowadzimy badania dotyczące satysfakcji pracowników z pracy i ich opinii o Spółce. W przeprowadzonym na przełomie lutego i marca 2009 roku badaniu wzięło udział 878 pracowników, którzy odpowiedzieli na ponad 107 pytań dotyczących naszej firmy. Monitoru-jemy nastroje w INCO-VERITAS i na bieżąco porównujemy się z innymi firmami. Wiemy, za co pracownicy cenią naszą firmę i swoich bezpośred-nich przełożonych, co im przeszkadza, a co sobie chwalą. Dzięki temu wprowadzamy konkretne zmiany i usprawnienia.

Jak wiele uwagi poświęca się szkoleniom w INCO-VERITAS?Pracownicy mają możliwość podnoszenia kwalifika-cji zarówno w ramach kontynuowania nauki na wyższych uczelniach, jak i dostępu do szkoleń specjalistycznych. Zależy nam by nasi pracownicy posiadali jak najszersze kompetencje. Zdobywają oni nowe i utrwalają już posiadane kompetencje w trakcie profesjonalnych szkoleń specjalistycznych. Będziemy prowadzić również cykle szkoleń rozwoju kompetencji osobowościowych, pomocnych w środowisku pracy. Przyjaznym okiem patrzymy również na wszelkie oddolne inicjatywy związane z rozwojem pracowników. Dlatego dofinansowu-jemy studia lub szkolenia zewnętrzne.

W jaki sposób można się dowiedzieć więcej o Pań-stwa organizacji, jej ludziach oraz kulturze? Większość informacji można znaleźć na naszej korporacyjnej stronie www.inco-veritas.pl. Wszystkich młodych ludzi z potencjałem zachęcam do odbywania staży w centrali w Warszawie lub w jednym z naszych oddziałów produkcyjnych. To najlepsze rozwiązanie by bezpośrednio zapoznać się z naszą kulturą organizacyjną i ludźmi ją tworzą-cymi. W ramach staży umożliwiamy ich uczestni-kom pracę w różnych działach, co pozwala lepiej zapoznać się ze specyfiką naszej firmy.

INCO-VERITAS S.A.

S iła INCO-VERITAS tkwi w ogromnym potencjale produkcyjnym, wartościach firmy i jej kapitale ludzkim. W swojej strategii na

lata 2006-2010 firma przyjęła, że jako praco-dawca swój sukces opiera na dbałości o rozwój pracowników. INCO-VERITAS umożliwia udział w niestandardowych projektach w różnych branżach, ułatwia pracownikom rozwój indywidualny oraz daje możliwość wpływu na tworzenie wartości firmy.

Jak wartości i misja Państwa organizacji przekła-dają się na konkretne działania?Dążymy do tego, by działalność INCO-VERI-TAS przyczyniała się do realizacji zasad zrów-noważonego rozwoju. Przykładowo, programy rozwojowe naszej Grupy biorą pod uwagę aspekty środowiskowe. Wytwarzamy ponad 8000 różnych produktów, a ich technologie opracowywane są w taki sposób, aby wywierały możliwie najmniej szkodliwy wpływ na środowisko. W wyniku prac badawczo-rozwojowych powstają też nowe innowa-cyjne produkty, w większości o neutralnym, a nawet korzystnym wpływie na środowisko naturalne, które są nagradzane zarówno w Polsce, jak i w Europie oraz wykorzystywane w milionach gospodarstw domowych w Polsce.

Jak INCO-VERITAS współpracuje ze społeczno-ścią lokalną?Większość z oddziałów naszej firmy to w dużej mierze jedni z większych pracodawców lokalnych. INCO-VERITAS w swojej działalności, nie skupia się tylko na zaspokajaniu potrzeb Klien-tów i na osiąganiu sukcesów finansowych, ale stara się również tymi sukcesami i osiągnięciami dzielić z innymi. Na co dzień wspieramy lokalne instytucje zajmujące się dobroczynnością oraz akcje charytatywne, troszczymy się o dzieci, pomagamy w renowacjach polskich zabytków. Aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym obecnych i byłych pracowników.

Jakie znaczenie ma dla Państwa opinia pracowni-ków na temat środowiska pracy? Przywiązujemy dużą wagę do komunikacji skiero-wanej do pracowników jak i informacji zwrotnych

Zależy nam by nasi pracownicy posiadali jak najszersze kompetencje.

INCO VERITAS S.A. to silna polska firma - lider na rynkach chemii gospodarczej i nawozów ogrodniczych, który dzięki swoim pracownikom rywalizuje z sukcesami z globalnymi koncernami.

Tekst: Jakub Jański Foto: INCO-VERITAS

Mirosław Wilczyński

INCO-VERITAS S.A.

Stanowisko: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów MBA organi-zowanych przez Szkołę Główną Handlową i University of Minnesota.

Pierwsza praca po ukończeniu studiów: w dziale analizy i kontrolingu Scanwood Sp. z o. o.

Dzisiaj zamierzam... Dynamicznie rozwijać i wzmac-niać polską firmę poprzez precyzyjnie ukierunkowane inwestycje oraz ciągłe wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu.

www.inco-veritas.pl

INCO-VERITAS działa na polskim rynku nieprzerwanie od 1947 roku i reprezentuje polski kapitał prywatny. Firma skupia się na trzech kluczowych dla siebie branżach - chemii gospodarczej (lider w kategorii płynów do mycia naczyń), nawozach ogrodniczych (również pozycja lidera) oraz produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Obok nich INCO-VERITAS S.A. działa również na rynkach: uszczelnień technicznych, art. ściernych, parafarmaceutyków, szkła ar-tystycznego, nieruchomości oraz wydawniczym. W ofercie spółki znajduje się łącznie ponad 8 tys. produktów. Wśród najbardziej znanych marek należących do INCO-VERITAS S.A. można wymienić Ludwik, Buwi, Lucek, Flesz w grupie chemii gospodarczej oraz Florovit i Azofoska w grupie nawozów ogrodniczych.

Liczba zatrudnionych: 1170

Informacja o pracownikach: Pracownicy INCO-VERITAS to ludzie kreatywni, o szerokich horyzontach, reprezentujący bardzo różne dziedziny wiedzy, wykształce-nia, doświadczenia i umiejętności. Obszary do których najczęściej Firma zatrudnia pracowników to: sprzedaż i marketing, badania i rozwój oraz produkcja i logistyka.

Rekrutacja: Bieżąca rekrutacja na stanowiska prowa-dzona przez dział HR, stała rekrutacja na staże.

Wyślij CV tutaj: www.inco-veritas.pl/kariera-formularz.html

16 UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009

Page 17: Universum Top 100 2009

Jak wygląda proces rekrutacyjny w L’Oréal Polska?Aplikować można na dwa sposoby. Pierwszy i nasz ulubiony to aplikacja on-line. Wypeł-niając formularz na stronie internetowej www.mycareers.loreal.com kandydaci mają okazję udzielić nam kilku informacji na swój temat oraz wskazać dział, w którym chcieliby praco-wać. W ten sposób aplikować można zarówno ubiegając się o etat, jak i o staż. Może to być aplikacja spontaniczna, jak również odpowiedź na konkretne stanowisko. Drugim sposobem jest wysłanie maila wraz z CV i listem motywacyj-nym na adres [email protected].

Jak wyglądała Pani ścieżka kariery?Ja też rozpoczęłam przygodę w L’Oréal Polska od stażu w dziale personalnym. Już od pierwszego dnia tempo było błyskawiczne. Po roku zapropo-nowano mi wyjazd do Paryża i pracę w centrali Grupy L’Oréal. Zaskoczyło mnie, że po tak krótkim czasie miałam okazję zdobyć międzyna-rodowe doświadczenie i pracować nad strategicz-nymi projektami dotyczącymi rekrutacji. Niewia-rygodne? A jednak L’Oréal daje takie możliwości. Po półtorarocznej paryskiej przygodzie wróciłam do Polski, naładowana pozytywną energią i głową pełną nowych pomysłów. Przez pierwsze 4 miesiące pracowałam w terenie jako przedsta-wiciel handlowy, aby lepiej poznać i zrozumieć rynek kosmetyczny, po czym objęłam stanowisko Managera ds. Rekrutacji. Teraz jestem odpowie-dzialna za rekrutację oraz wszelkie działania typu employer branding. Uważam, że moje doświadcze-nie jest bardzo bogate i różnorodne. Cieszę się, że znalazłam firmę, która dała mi taką szansę.

L’Oréal Polska Sp. z o.o.

L ’Oréal to dynamiczna, innowacyjna orga-nizacja, w której nieustannie wymagamy perfekcji i wytrwałości w dążeniu do uzy-

skania znakomitych, innowacyjnych produktów wysokiej jakości, które zapewnią konsumentom na całym świecie zdrowy i piękny wygląd. W 2008 r. nasze zespoły badawcze opracowały ponad 5 tysięcy nowych formuł i zarejestrowały 628 patentów.

Dlaczego Pani zdaniem firma cieszy się dużą popularnością wśród studentów i absolwentów?Dla młodych ludzi L’Oréal jest doskonałym miejscem na rozpoczęcie kariery, znakomitą szkołą. Zresztą 50% naszych managerów rozpo-czynało przygodę z firmą poprzez staż. Stażystom powierzamy różnorodne, odpowie-dzialne projekty oraz szybką ścieżkę kariery. Nasza firma dużo inwestuje w młode talenty. W tym roku opracowaliśmy program „EurOpportunity”, skierowany do naszych sta-żystów, który umożliwia im odbycie sześciomie-sięcznego stażu za granicą. Jest niepowtarzalną okazją do zdobycia doświadczenia na arenie międzynarodowej w tak młodym wieku.

Jak scharakteryzowałaby Pani profil idealnego kandydata na nowego pracownika L’Oréal Polska?L’Oréal to wspólnota ludzi, których łączy pasja do piękna, biznesu i przygody. Nieustannie poszukujemy utalentowanych, pełnych zapału osób, które charakteryzuje to, co naszą Grupę: otwarty umysł, innowacyjność i przedsiębior-czość. Interesują nas młodzi ludzie o różnych profilach: im mają więcej pomysłów, tym lepiej – chcemy o nich usłyszeć! Liczą się: energia, zapał i zdolność do nieszablonowego myśle-nia. Szukamy osób wyróżniających się, śmiało wyrażających siebie, uwielbiających wyzwania i twórczych. Wyczucie w sprawach biznesu w połączeniu z wrażliwością na sztukę i zmysłem estetyki to idealne cechy pozwalające odnieść sukces zawodowy w L’Oréalu!

Wyczucie w sprawach biznesu w połączeniu z wrażliwością na sztukę i zmysłem estetyki to idealne cechy pozwalające odnieść sukces zawodowy w L‘Oréalu!“

67,500 pracowników, 100 narodowości w 130 krajach, 140 produktów sprzedawanych na sekundę i 17,5 miliarda euro obrotu w 2008 r. – a to wszystko w zasięgu ręki młodych i ambitnych.

Tekst: Jakub Jański Foto: Jan Walczewski

Dorota Dzisiewska

L’Oréal Polska Sp. z o.o.

Stanowisko: Manager ds. Rekrutacji

Wykształcenie: W 2005 r. Dorota Dzisiewska uzyskała dyplom magistra filologii angielskiej, a w 2007 r. dyplom magistra na Uniwersytecie Paris II na wydziale Międzynarodowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Pierwsza praca po ukończeniu studiów: Od początku kariery pracowała w L’Oréal Polska, zaczynając jako stażystka w dziale personalnym.

www.loreal.pl

L’Oréal jest światowym leaderem w branży kosmetycz-nej. Portfolio Grupy L’Oréal obejmuje 23 międzynarodo-we marki. Pracują nad nimi centra badawcze na całym świecie, a rozwój firmy jest rezultatem innowacyjnych badań i prac nad rozwojem technologii.

Liczba zatrudnionych: 67,500 na świecie, 900 w Polsce

Informacja o pracownikach: W L’Oréal nieustannie poszukujemy utalentowanych, pełnych zapału osób, których szczególne predyspozycje, intuicja i osobowość zapewnią firmie dalsze sukcesy. Kierunek studiów nie jest dla nas najważniejszy. Firma stawia na ludzi komunikatywnych, przedsiębiorczych i kreatywnych. Każdego roku organizacja zatrudnia około 70 stażystów i aż 50% z nich po odbyciu stażu trafia na stanowiska menadżerskie.

Rekrutacja: Pracownikiem L’Oréal można zostać na kilka sposobów. Najpopularniejszy to aplikacja poprzez stronę www.mycareer.loreal.com, gdzie należy wypełnić formularz on-line. W ten sposób aplikować można zarówno ubiegając się o etat, jak i o staż.

Wyślij CV tutaj: [email protected], www.mycareers.loreal.com

UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009 17

Page 18: Universum Top 100 2009

jeśli ludzie przenoszą je do sfery „70”. O Marsie mówi się często, że to kuźnia talentów. Rzeczywiście osoby, które u nas w pełni rozwi-nęły skrzydła, są cenionymi liderami biznesu, nie tylko w Mars Polska, ale również w innych oddziałach zagranicznych Marsa.

Dlaczego Mars jest atrakcyjny dla profesjona-listów?Ponieważ to firma, za którą stoją solidne wyniki finansowe, rozpoznawalne marki i nowocze-sne technologie. Polski oddział jest największy w regionie Europy centralnej, a to oznacza, że w Warszawie lub Sochaczewie osoby na wielu stanowiskach mają odpowiedzialność międzyna-rodową. Co ciekawe, dotyczy to zarówno stano-wisk menadżerskich jak i specjalistycznych.

Jak dbają Państwo o swoich pracowników?To, co nas wyróżnia, to wyjątkowa kultura organizacyjna, ukierunkowana na zapewnienie Współpracownikom nie tylko wysokiego kom-fortu pracy i rozwoju zawodowego, ale również zdrowego trybu życia i work&life balance. Służy temu m.in. innowacyjny, wyróżniony jako najlepszy wśród 160 programów prozdrowotnych na terenie Unii Europejskiej, program Mars Wel-lness. Zapewnia on dostęp do zajęć sportowych, prywatnej opieki medycznej, profesjonalnych warsztatów np. z zakresu „zarządzania energią życiową” czy indywidualnych spotkań z dietety-kiem. Ponadto, Mars oferuje Współpracownikom inne narzędzia, które pomagają im w długofalo-wym budowaniu swojej przyszłości – na przykład program oszczędnościowy Moje Inwestycje.

Mars Polska

M ars stara się nie tylko przyciągnąć do firmy najlepszych, ale też zapewnić im ciągły rozwój oraz podnosić ich kom-

petencje zawodowe. Na każdym ze Współpra-cowników spoczywa odpowiedzialność, każdy ma też realny wpływ na biznes.

Kim jest idealny kandydat Marsa?Idealny kandydat to osoba zorientowana na cel, żądna sukcesu, chcąca się rozwijać i uczyć. Dołączają do nas osoby, które nie tylko angażują się w biznes, ale także pragną zmieniać rzeczy-wistość na lepszą, takie które działają zgodnie z wartościami etycznymi. Ukończony kierunek studiów nie jest czynnikiem decydującym. Wśród naszych Współpracowników jest osoba po prawie, ale jest Brand Managerem, dyrektor per-sonalny ukończył historię, a ja filologię romańską. Nasz kolega, który jest absolwentem astronomii, ukończył prestiżowy program menedżerski w dziale sprzedaży, a szefem działu szkoleń dla Współpracowników z obszaru sprzedaży jest teolog.

Jak Mars kształtuje swoich liderów?Wszyscy Współpracownicy w naszej firmie mają dostęp do szerokiego wachlarza narzędzi, które wspierają ich rozwój. Część z nich jest dedyko-wana dla aktualnych oraz przyszłych liderów w naszej organizacji. Aby stać się menedżerem, trzeba przede wszystkim włożyć wiele energii oraz zaangażowania w codzienną pracę. Bycie liderem to przywilej, wyróżnienie, ale i odpo-wiedzialność, nie tylko za wyniki, ale również za rozwój ludzi w zespole. Wierzymy w model „70 – 20 – 10”, który zakłada, że człowiek najszybciej (70%) uczy się i rozwija poprzez doświadczenie. Menadżerowie przekazują Współpracownikom takie projekty i przedsięwzięcia, które wytrącają ich trochę ze sfery komfortu, są ambitne, ale i możliwe do zrealizowania. 20% zdobywanej wiedzy wynika z wpływu otaczających nas osób. Dlatego też Mars kładzie duży nacisk na współ-pracę z przełożonymi, w tym mentoring, coaching, do którego przygotowujemy liderów. Pozostałe 10% to szkolenia, które tylko wtedy są efektywne,

Dołączają do nas osoby, które nie tylko angażują się w biznes, ale także pragną zmieniać rzeczywistość na lepszą, takie które działają zgodnie z wartościami etycznymi.“

W Marsie o sukcesie firmy decydują nie tylko znane produkty czy innowacje, ale przede wszystkim ludzie nastawieni na ciągłe uczenie się oraz podnoszenie swoich kwalifikacji.

Tekst: Małgorzata Szoka Foto: Jan Walczewski

Agnieszka Przybyłek

Mars Polska

Stanowisko: Talent Development Manager

Wykształcenie: Magister filologii romańskiej

Pierwsza praca: Asystentka prezesa zarządu w międzynarodowym banku

Dzisiaj zamierzam... Zrobić burzę mózgów z moim zespołem – czeka nas bowiem kolejny ciekawy projekt, a po pracy – bawić się z moim synkiem, który odkrywa świat

www.marskariera.pl

Mars to 29 miliardów dolarów obrotu rocznie, kilkadzie-siąt globalnych marek, w tym siedem wartych ponad miliard dolarów każda. Mars to 68 000 Współpracow-ników, 150 fabryk i oddziały w 75 krajach na całym świecie. Mars to prywatna, globalna firma, która daje wolność i ceni odwagę

Liczba zatrudnionych: 1400 osób

Informacja o pracownikach: Współpracownicy Mars to ludzie ambitni i ciekawi świata, którzy osiągają ponad przeciętne rezultaty

Rekrutacja: Zazwyczaj zbudowana z kilku etapów – aplikacja on-line, rozmowa kwalifikacyjna, Assessment Center

Wyślij CV tutaj: Aplikacja wyłącznie on-line

18 UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009

Page 19: Universum Top 100 2009

Konkurs ten wyzwala bardzo dużo pozytywnej energii. Cała sala aż buzuje…Poza tym mamy Najlepszego Konsultanta Roku, Najlepszego Sprzedawcę Roku w obrębie rynku prywatnego oraz biznesowego. Zatem, jak widać, bardzo dużo się dzieje. Informacjami o naszych sukcesach dzielimy się w intranecie. Także Prezes firmy Era przykłada dużą wagę do tego, by spotykać się z laureatami. Temu służą śniadania u Pana Prezesa, podczas których pracownicy mogą podzielić się swoimi nowymi pomysłami, które mogą zostać w przyszłości zrealizowane. Jedną z takich ciekawych inicjatyw był pomysł na honorowe oddawanie krwi. Obecnie to już standard w naszej organizacji.

W jaki sposób można dowiedzieć się więcej o firmie?Tego, czego oczekujemy od młodych osób, można dowiedzieć się w Internecie, przeglądając nasze zakładki poświęcone karierze, albo zapytać osób, które są częścią naszej organizacji, czy warto u nas pracować. Gorąco zachęcam wszyst-kich kandydatów – zaglądajcie na nasze strony internetowe, analizujcie nasze oferty rynkowe, odwiedzajcie nasze sklepy, rozmawiajcie z ich pracownikami – poczujcie klimat Ery.

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

A by przetrwać i odnieść sukces rynkowy w takim otoczeniu, bardzo ważne jest, aby nasi pracownicy potrafili przekładać

ogólną strategię na indywidualne programy dzia-łania; aby osiągając cele organizacji, realizowali jednocześnie swoje plany i ambicje zawodowe.

W jaki sposób Era promuje się wśród studentów?Na tym polu mamy o czym opowiadać. Można nas spotkać podczas targów pracy. Staramy się być obecni w tych miejscach, w których aktualnie rekrutujemy, np. w Łodzi, gdzie posiadamy call center, do którego poszukujemy młodych osób, przede wszystkim studentów.

Podejmujemy się oryginalnych przedsięwzięć. Na Politechnice Warszawskiej postawiliśmy nasz wóz techniczny, gdzie studenci mogli z bliska przyjrzeć się tej „zaczarowanej” sieci. Dużym powodzeniem cieszą się także warsztaty, podczas których nasi specjaliści dzielą się swoją wiedzą na temat naszych produktów, np. rozwojem mobilnej telewizji.

Idealny kandydat to…Na pewno „otwarta głowa”, pełna pomysłów, szukająca lepszych rozwiązań. Poszukujemy osób, które będą działały zgodnie z naszymi warto-ściami i będą chciały identyfikować się z naszą marką. Stawiamy na uczciwość i wzajemne zaufanie. Nie ma znaczenia, czy pracuje się dziale sprzedaż, IT czy w administracji, zawsze stosu-jemy zasadę customer attitude, która opiera się na prostym przesłaniu: jak firma pracownikowi, tak pracownik – klientowi. Jakość naszych usług jest dla naszej organizacji najważniejsza.

W jaki sposób doceniają Państwo swoich pracowników?To przede wszystkim program S-Kadra, o którym wspominałam już wcześniej i który budzi bardzo wiele emocji. Do finału dostaje się dwudziestu najlepszych pracowników, ale tylko pięciu zostaje nagrodzonych.

Poszukujemy osób, które będą działały zgodnie z naszymi wartościami i będą chciały identyfikować się z naszą marką.“

W PTC towarzyszą nam szybkie zmiany technologiczne oraz ostra konkurencja, dlatego stawiamy na ciągły rozwój naszych młodych pracowników.

Tekst: Jakub Jański Foto: Jan Walczewski

Magdalena Gera–Pikulska

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Stanowisko: Dyrektor Departamentu Polityki Personalnej

Wykształcenie: Uniwersytet Łódzki, Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Pracy; University of London– Royal Halloway College, Londyn, Wielka Brytania; Central European University – Prague College, Praga, Czech Republic.; Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Pierwsza praca po ukończeniu studiów: ABB Elta, Sp. z o.o.

Dzisiaj zamierzam... Gdy wstaję rano mam zawsze w głowie gotowy plan najważniejszych zadań, które chcę danego dnia zrealizować, ale też wiem, że każdy dzień obfituje w niespodzianki, nowe pomysły i nowe projekty... Ten właśnie aspekt mojej pracy sprawia, że słowa nuda i rutyna są mi zupełnie obce ;-)

www.era.pl

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., jest operatorem sieci telefonii komórkowej Era i Heyah. Od kiedy firma rozpoczęła działalność komercyjną w roku 1996 pod marką Era GSM (obecnie Era), szybko zyskała pozycję jednej z największych polskich firm.

Liczba zatrudnionych: ok. 5500

Informacja o pracownikach: W PTC towarzyszą nam szybkie zmiany technologiczne oraz ostra konku-rencja. Aby odnieść sukces rynkowy w takim otoczeniu bardzo ważne jest to, aby nasi pracownicy potrafili przekładać ogólną strategię na indywidualne programy działania, aby osiągając cele organizacji realizowali swoje plany i ambicje zawodowe

Rekrutacja: www.kariera.era.pl

Wyślij CV tutaj: [email protected]

UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009 19

Page 20: Universum Top 100 2009

Jako pracodawca czujemy się w pełni przygoto-wani, aby sprostać tym oczekiwaniom. Po pierwsze, wśród naszych pracowników sta-ramy się promować ideę work life balance, w miarę możliwości oferując rozwiązania uelastyczniające czas pracy. Działanie w zespole i ciągły rozwój to integralne elementy naszej codziennej rzeczywistości. Ponadto od początku swojej działalności w Polsce PwC angażuje się w działania w zakresie odpowiedzialnego biznesu. Te elementy sprawiają, że Generacja Y docenia nas jako rzetelnego pracodawcę.

Czym jest Corporate Responsibility dla PwC?Odpowiedzialny biznes - jako długofalowe podejście, nakierowane na równowagę między interesem społecznym i ekologicznym, a działal-nością firmy - stanowi integralny element naszej strategii rynkowej. Na tym gruncie wyrosła m.in. idea Fundacji PwC „Podaruj siebie”, w ramach której wspieramy doradztwem organizacje poza-rządowe, prowadzimy zajęcia przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. Jako firma staramy się także kreować i popierać ogólnospołeczne, szczytne inicjatywy (np. merytorycznie wpieramy koalicję „Charytatywny SMS bez VAT”).

Jak scharakteryzowałaby Pani profil idealnego kandydata na nowego pracownika PwC? Poszukujemy osób otwartych, odpowiedzialnych, potrafiących pracować w grupie i pragnących nie-ustannie się doskonalić, które w bardzo dobrym stopniu władają językiem angielskim. Ze względu na profil naszej działalności histo-rycznie rekrutowaliśmy najwięcej absolwentów studiów ekonomicznych, finansowych i praw-niczych. Obecnie jednak coraz częściej zatrud-niamy osoby, które ukończyły zupełnie inne kierunki, takie jak np. socjologia czy psychologia.

PricewaterhouseCoopers

S tawiamy na różnorodność i wszechstron-ność naszego zespołu.

Dlaczego studenci przyznali Państwu tytuł Idealnego Pracodawcy?Wierzymy, że uznanie studentów zdobywamy dzięki naszym największym atutom: przyjaznej atmosferze pracy i możliwościom zawodowym, które stwarzamy. Każda nagroda to nie tylko satysfakcja, że nasze wysiłki i dbanie o atrakcyj-ność oferty są dostrzegane, ale także ogromna odpowiedzialność.

Jak wiele uwagi poświęca się szkoleniom w PricewaterhouseCoopers?Poszerzanie kompetencji naszych pracowni-ków jest dla nas absolutnym priorytetem, bez względu na to, czy gospodarka jest aktualnie w kryzysie czy w fazie koniunktury. Wypo-wiedziane przez Jacka Welcha słowa: „Zanim zostaniesz liderem, twój sukces zależy od twojego własnego rozwoju. Jak już zostaniesz liderem, twój sukces zależy od rozwoju innych” można traktować jako motto każdego naszego pracownika. Dlatego tak wiele czasu i uwagi poświęcamy budowie planów rozwojowych oraz uczestnictwu w ścieżkach szkoleniowych: technicznych, „miękkich” czy też umożliwia-jących zdobycie odpowiednich kwalifikacji. Programy rozwojowe takie jak Tax Academy czy New Generation U pozwalają wszystkim naszym pracownikom na bieżące poszerzanie wiedzy z danej dziedziny.

Czy pokolenie 20-latków (Generacja Y) to dla Państwa wyzwanie?Każde pokolenie, każda jednostka jest dla nas pewnym wyzwaniem, ale i okazją do wykorzy-stania różnorodności. Kandydaci (i nierozerwalnie ich oczekiwania) powinni być postrzegani właśnie w ten sposób. Pokolenie obecnych 20-latków to ludzie wymagający - także w stosunku do pracodawców i oczekujący od nich m.in. wysokich standardów etycznych i poszanowania dla życia osobistego.

Praca zespołowa i ciągły rozwój to integralne elementy naszej codziennej rzeczywistości.“

Różnorodność, ciągły rozwój wiedzy i kompetencji oraz praca zespołowa to fundamenty naszej siły i zaufania, którym obdarzają nas pracownicy i klienci.

Tekst: Jakub Jański Foto: PricewaterhouseCoopers

Iwona Smith

PricewaterhouseCoopers

Stanowisko: Partner zarządzający w dziale doradztwa podatkowego i prawnego

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a także Podyplomowych Studiów Podatkowych na Uniwersytecie Łódzkim.

Pierwsza praca: Ernst & Young.

Dzisiaj zamierzam... przekonać Was, że PwC jest najlepszym miejscem do rozpoczęcia kariery, w którym każdy z Was może stać się liderem. Wystarczy uwierzyć w siebie, własne możliwości i zrobić pierwszy krok.

www.pwc.com/pl

PricewaterhouseCoopers jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Nasi konsultanci zatrudnieni są w 3 działach: doradztwa biznesowego, audytu oraz doradztwa podatkowego i prawnego. W ramach każdego z nich funkcjonują zespoły specjalizujące się w zakresie kluczowych branż gospodarki czy zagadnień biznesowych.

Liczba zatrudnionych: Blisko 1200 pracowników

Informacja o pracownikach: Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 163 tys. pracowników w 151 krajach, budujemy relacje z klientami dzięki usługom świadczo-nym w oparciu o zasady najwyższej jakości, przejrzystości i uczciwości w działaniu. W Polsce PricewaterhouseCo-opers zatrudnia zespół ponad 1200 specjalistów i kadry wspierającej w sześciu miastach: w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Warszawie.

Rekrutacja: W naszej ofercie znajdują się praktyki oraz praca w działach: audytu, doradztwa podatkowego i praw-nego oraz doradztwa biznesowego. Rekrutacja do naszej firmy odbywa się w trybie bieżącym. Jednak ze względu na potrzeby biznesowe najlepiej składać swoje aplikacje przed terminami: 31 października, 5 grudnia, 31 marca.

Wyślij CV tutaj: Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.pwc.com/kariera

20 UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009

Page 21: Universum Top 100 2009

wenci to potencjalnie nasi przyszli liderzy. Zatrudniamy pracowników na podstawowe stanowiska (tzw. entry positions) i od pierwszego dnia powierzamy im odpowiedzialne zadania i projekty biznesowe oraz dajemy swobodę w realizowaniu własnych pomysłów przy wspar-ciu bezpośredniego przełożonego. Dzięki temu każdy z pracowników P&G, który stale poszerza swoje umiejętności i osiąga dobre wyniki bizne-sowe, stopniowo osiąga coraz wyższe stopnie na ścieżce kariery zawodowej.

Jakie działania podejmują Państwo, aby w dal-szym ciągu pozostać w kręgu zainteresowania młodych ludzi wchodzących na rynek pracy?Studenci i absolwenci to nasza główna grupa docelowa, jeśli chodzi o obszar rekrutacji. Dlatego od lat jesteśmy obecni na uczelniach. Jesteśmy w stałym kontakcie ze środowiskiem akademickim, uczestniczymy m.in. w Targach Pracy i Dniach Kariery; spotkamy się ze studentami na organizowanych przez nas na uczelniach Dniach P&G, co roku zapraszamy do siebie przedstawicielki organizacji studenckich w ramach Dnia Kobiet w P&G; przekazujemy studentom praktyczną wiedzę i pomagamy zdobyć nowe umiejętności podczas warsztatów; współpracujemy też z Ambasadorami P&G, którzy są łącznikiem pomiędzy firmą i środowi-skiem studenckim.

Co by Pan doradził młodym ludziom, którzy chcą podążać podobną ścieżką kariery? Jeśli chcecie się rozwijać, fascynuje Was budo-wanie marek, które poprawiają jakość życia konsumentów na całym świecie, niezależnie od tego, w którym dziale chcielibyście pracować, Procter & Gamble jest miejscem, gdzie będziecie mieli możliwość realizowania swojej pasji.

Procter&Gamble

Nasza strategia budowania organizacji „od wewnątrz” daje pracownikom szerokie możliwości rozwoju oraz budowania

długoterminowej kariery w firmie. W myśl tej zasady każdy pracownik Procter & Gamble to potencjalnie przyszły Dyrektor Generalny.

Jaka jest kultura organizacyjna P&G? Fundamentem naszej kultury są nasze wartości i zasady, które towarzyszą naszemu codzien-nemu działaniu. Kierujemy się m.in. zasadą: ”Zawsze postępuj uczciwie” w odniesieniu do decyzji, które podejmujemy, współpracowników, konsumentów, partnerów biznesowych, naszych udziałowców i społeczności, wśród których żyjemy i pracujemy. Charakterystyczną cechą naszej organizacji jest zasada budowania „od wewnątrz”, w myśl której pracownicy zaczynają karierę w P&G na podstawowych stanowiskach menedżerskich i zyskują wiedzę i doświadczenie niezbędne do obejmowania coraz wyższych sta-nowisk w firmie przez zarządzanie różnorodnymi projektami, pracę w międzynarodowych zespo-łach i dostęp do szerokiego wachlarza szkoleń. Dlaczego Pana zdaniem firma cieszy się dużą popularnością wśród studentów i absolwentów? Zasada „budowania od wewnątrz” powoduje, że jesteśmy doskonałą ofertą właśnie dla studen-tów i absolwentów, ponieważ nie wymagamy doświadczenia zawodowego ani ukończenia konkretnego kierunku studiów. Szukamy poten-cjału i rozwijamy go, oferując szerokie możli-wości rozwoju w profesjonalnym środowisku biznesowym. Firma P&G znana jest na świecie jako „kuźnia” talentów i liderów biznesu. Mamy za sobą ponad 170 lat tradycji i doświadczenie w działalności w wielu krajach na całym świecie. Za cel stawiamy sobie tworzenie i ulepszanie marek, które na co dzień poprawiają jakość życia naszych konsumentów, a nam zapewniają wiodącą pozycję na rynku.

Jak wygląda typowa ścieżka kariery i możliwości rozwoju w firmie, w której Pan pracuje? Mamy świadomość, że obecni studenci i absol-

Charakterystyczną cechą naszej organizacji jest zasada budowania „od wewnątrz.“

Działamy w głębokim przekonaniu, że największą wartością naszej Firmy są i zawsze pozostaną jej pracownicy.

Tekst: Jakub Jański Foto: Procter&Gamble

Marek Kapuściński

Procter&Gamble

Stanowisko: Prezes Zarządu Procter&Gamble

Wykształcenie: Marek Kapuściński jest absolwen-tem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) oraz studiów podyplomowych SEHNAP/Stern School of Business na New York University.

Pierwsza praca po ukończeniu studiów: Karierę zawodową Marek Kapuściński rozpoczynał w cen-trali firmy Procter & Gamble w Cincinnati w stanie Ohio, a następnie był jednym z pierwszych polskich pracowników zatrudnionych po utworzeniu oddziału firmy w Polsce.

Dzisiaj zamierzam... Wspólnie z całym zespołem P&G wykorzystać jeszcze lepiej szansę, jaką daje kryzys i od-budowywanie rynkow jakie powoli następuje, po to, aby marki P&G stanowiły w każdym czasie najlepszą wartość dla konsumentki i konsumenta, ułatwiając jej i jemu codzienne życie.

www.kariera.procter.pl; www.pg.pl, www.pg.com

P&G jest jedną z największych firm na rynku FMCG. Pro-dukujemy i sprzedajemy niemal 300 marek, które trafiają do 4 miliardów konsumentów na całym świecie.

Liczba zatrudnionych: Na wspólny sukces w 80 krajach pracuje łącznie 135 000 osób, w tym ponad 3000 w Polsce.

Informacja o pracownikach: Pracownicy Procter & Gamble to kobiety i mężczyźni, reprezentujący różnorodne style pracy, wykształcenie i poglądy oraz pochodzący z różnych środowisk.

Rekrutacja: Wszystkie aktualne oferty można znaleźć na stronie www.kariera.procter.pl. Studentów zapraszamy do wzięcia udziału w Programie Letnich Praktyk Mene-dżerskich, natomiast absolwentów do rozpoczęcia kariery w jednym z naszych działów. Nie wymagamy wcze-śniejszego doświadczenia zawodowego, ani ukończenia konkretnego kierunku studiów.

UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009 21

Page 22: Universum Top 100 2009

rozwojowych i spotkaniach integracyjnych. Pra-cują pod okiem doświadczonych opiekunów. Co najważniejsze udział w praktykach jest gwarancją zatrudnienia. Warunek? Trzeba się sprawdzić w realnych działaniach. Młodym pracownikom Skanska zapewniamy ścieżkę awansu – od inży-niera, do menedżera projektu i czynnie wspie-ramy w pokonywaniu kolejnych jej szczebli.

Jak wiele uwagi poświęca się szkoleniom w Skanska?Rozwój i szkolenia w Skanska to obszar, któremu poświęcamy mnóstwo uwagi. Od kilku lat funk-cjonuje Uniwersytet Skanska – program szkoleń dostępny dla każdego pracownika. Szkolenia wzbogacają nas o umiejętności pozwalające efek-tywnie zarządzać ludźmi i projektem, uczą jak budować relacje, jak motywować siebie i innych, jak być skutecznym przywódcą. Dostarczają też wiedzy o nowych technologiach i narzędziach planowania. Skanska to korporacja między-narodowa, dlatego wspieramy naukę języka angielskiego. Stawiamy także na rozwój poprzez nowe doświadczenia – zarówno te zdobywane na projektach budowlanych w trakcie codziennej pracy, jak również poprzez uczestnictwo w pro-jektach zagranicznych realizowanych w krajach, w których obecna jest Skanska.

Co doradziłby Pan młodym ludziom, którzy chcieliby rozwijać się zawodowo w branży budowlanej? Bądźcie otwarci na nowe wyzwania. Wykorzy-stujcie każdą wolną chwilę, aby wzbogacać się o nowe doświadczenia. Ważne, aby do budowania podchodzić z pasją, bo tylko praca połączona z pasją i wynikająca z zainteresowań przynosi oczekiwane efekty i satysfakcję.

Skanska

N aszym atutem jest obecność we wszystkich obszarach budownictwa. Realizujemy największe i najbardziej

prestiżowe inwestycje w całej Polsce. Potwier-dzeniem naszej pozycji na rynku są czołowe miejsca wśród firm budowlanych w rankingach „Rzeczpospolitej” i „Newsweeka”.

Jak to się stało, że trafił Pan do Skanska i jak wyglądała Pana ścieżka kariery?W Skanska pracuję od 16 lat. Co więcej, jest to jedyna firma, w jakiej pracowałem. Przesze-dłem tu wszystkie szczeble kariery zawodowej i obecnie pełnię funkcję prezesa. Ukończyłem Wydział Budownictwa Lądowego na Politech-nice Wrocławskiej, a swoją karierę rozpocząłem pracując jako inżynier w obszarach eksportu i produkcji. Pełniłem funkcję menedżera pro-jektu i dyrektora produkcji. Byłem dyrektorem kilku oddziałów Skanska w całej Polsce. Przez ostatnie 4 lata, jako Wiceprezes Zarządu odpo-wiedzialny za obszar budownictwa ogólnego, poznałem szerzej działalność całej spółki.

Dlaczego Pana zdaniem firma cieszy się dużą popularnością wśród studentów i absolwentów?Skanska to prestiż i renoma, nowoczesność i stabilność – ale przede wszystkim ludzie, dla których budownictwo jest pasją. Realizujemy fascynujące projekty - nowoczesne budynki, mosty i autostrady, ale budujemy też relacje oparte na przyjaźni i zaufaniu. Jesteśmy otwarci na młodych ludzi. Dbamy o ich rozwój, oferu-jemy przejrzystą ścieżkę kariery i finansujemy uprawnienia budowlane. Wiemy, że nasze wysiłki są doceniane, a dowodem uznania dla naszych działań są pierwsze miejsca w rankin-gach pracodawców, które zajmujemy od lat.

Jakie możliwości rozwoju kariery Skanska ma do zaoferowania studentom? Z myślą o studentach organizujemy Program Praktyk Letnich Skanska. Młodzi ludzie reali-zują pełne wyzwań zadania, zdobywają nowe umiejętności, uczą się, jak być inżynierem lub specjalistą. Uczestniczą również w szkoleniach

Jesteśmy otwarci na młodych ludzi. Dbamy o ich rozwój, oferujemy przejrzystą ścieżkę kariery i finansujemy uprawnienia budowlane.“

Dlaczego jesteśmy liderem w branży budowlanej? Budujemy z pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem. Inwestujemy w ludzi - są dla nas najwyższą wartością.

Tekst: Jakub Jański Foto: Jan Walczewski

Krzysztof Andrulewicz

Skanska S.A.

Stanowisko: Prezes Skanska S.A.

Wykształcenie: Krzysztof ukończył Wydział Budownic-twa Lądowego Politechniki Wrocławskiej na specjalizacji konstrukcje. Uzyskał również tytuł MBA na wrocławskiej Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomicz-ny we Wrocławiu)

Pierwsza praca po ukończeniu studiów: Swoją karierę rozpoczął w 1993 r. we wrocławskiej spółce Budexpol, inkorporowanej następnie przez Skanska. W Skanska przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej.

Dzisiaj zamierzam... Swój wolny czas spędzić z ro-dziną – żoną i trójką dzieci. Najmłodsze z nich niedawno przyszło na świat.

www.skanska.pl

Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. W Polsce działa jako generalny wykonawca obiektów we wszystkich segmentach rynku: budownictwie ogólnym, drogowym, mostowym, hydroinżynieryjnym i kolejowym. Zajmuje się również realizacją mieszkaniowych projektów dewe-loperskich. Jest jedną z 500 największych firm na świecie, według rankingu magazynu „Fortune”.

Liczba zatrudnionych: Skanska zatrudnia blisko 6000 pracowników w Polsce i 60 000 na całym świecie.

Informacja o pracownikach: W Skanska pracują zarówno inżynierowie – doświadczeni eksperci w branży budowlanej, jak i pracownicy działów wspierających biznes – czyli pracownicy tzw. Funkcji Wsparcia.

Rekrutacja: Rekrutacja do Programu Praktyk Letnich rozpoczyna się w styczniu i trwa do 6 kwietnia każdego roku. Wszystkich zainteresowanych studentów zaprasza-my do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie www.skanska.pl/praktyki.

Wyślij CV tutaj: Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie www.skanska.pl.

22 UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009

Page 23: Universum Top 100 2009

W State Street działają także komitety tworzone przez pracowników. Forum, które kreują, służy otwartej dyskusji, a główne idee przekazywane są zarządowi. Poza oficjalnymi kanałami komuni-kacji, stosujemy także politykę „otwartych drzwi”, która ułatwia komunikację pomiędzy pracowni-kami a kadrą zarządzającą.

Czy ma dla Państwa znaczenie opinia pracowni-ków na temat organizacji? Temu służą przede wszystkim komitety pracow-nicze, które przekazują nam informacje związane z tymi zagadnieniami, co pozwala nam sukce-sywnie wprowadzać zmiany. Wspominałem już o tym powyżej. Świadczy to o tym, iż naprawdę zależy nam na opinii pracowników. Możemy się od nich wiele nauczyć.

W jakie działania angażują się Państwa pracow-nicy poza biurem?W naszej organizacji działa prężnie komitet ds. społecznych, który tworzy 20 aktywnych człon-ków oraz wielu ochotników. Współpracują oni ściśle z lokalnymi organizacjami charytatywnymi i pozarządowymi. Organizacje te mogą liczyć na nasze wsparcie finansowe. Wierzymy jednak, że najważniejsze jest przede wszystkim osobiste zaangażowanie naszych pracowników.

Co sądzi Pan o idei work life balance?Traktujemy poważnie ideę work life balance i wspieramy naszych pracowników w uzyskaniu równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Chcielibyśmy, by State Street było przyjaznym miejscem pracy. Możemy to osiągnąć jedynie wtedy, gdy wystarczająco odpoczniemy po wyczerpującym dniu pracy.

State Street

Naszym celem jest stworzenie struktury zarządzającej, za którą odpowiedzialni będą lokalni pracownicy. Konsekwentnie

do niego dążymy. Dlatego, jeżeli poszukujecie szansy na dynamiczną karierę, State Street Polska to miejsce idealne dla Was.

Jakie są pierwsze wrażenia osób, które dołączają do Państwa organizacji?Możliwości! Dążymy do tego, by nasi pracownicy czuli się u nas dobrze. Wspieramy ich działania od pierwszego dnia pracy, ponieważ chcemy, aby w pełni wykorzystywali swój potencjał.Nowi pracownicy reagują bardzo pozytywnie, kiedy zdadzą sobie sprawę, że ich rola w organi-zacji jest znacząca. Wiemy, że State Street potrafi wiele zaoferować i to widać od samego początku zatrudnienia.

Jak rozwinął się zespół State Street w Polce? Przygoda State Street w Polsce rozpoczęła się w listopadzie 2007 r., kiedy zatrudniliśmy 70 pracowników, w większości świeżo upieczo-nych absolwentów. W ciągu dwóch ostatnich lat nasz zespół powiększył się do prawie 500 osób. W większości za ową dynamikę odpowiada wzrost kompetencji naszych pracowników. State Street Polska przygotował wielu z nich na stanowiska zarządzające procesem lub zespołem. Na ten krok organizacje decydują się zazwyczaj dopiero po 3–4 latach.

Jak wygląda komunikacja wewnątrz Państwa organizacji?Jedną z kluczowych informacji, jaką przekazuję nowym pracownikom, jest konieczność komuni-kacji, od której zależy sukces State Street Polska. By to osiągnąć, musimy przejrzyście informować pracowników o naszych priorytetach i otrzymy-wać od nich informację zwrotną.Cztery razy w roku organizujemy spotkania dla wszystkich pracowników, na które składają się sesje pytań i odpowiedzi. Każdy zespół regularnie organizuje zebrania, podczas których kaskadowo przekazywane są najważniejsze informacje od zarządu.

Zapewniamy pracownikom warunki, dzięki którym w pełni mogą wykorzystać swój potencjał.“

State Street to firma z tradycjami i ponad 200- letnim doświadczeniem. Szukasz wyzwań w stale zmieniającym się środowisku – dołącz do nas!

Tekst: Jakub Jański Foto: Paweł Mazur

Scott Newman

State Street

Stanowisko: Vice President, General Manager

Wykształcenie: BA Business Administration & German (European College of Business & Mgmt.)

Pierwsza praca po ukończeniu studiów: Deutsche Bank London, Management Trainee

Dzisiaj zamierzam... Doskonalić język polski, wierząc, że naprawdę mi się uda!

www.statestreet.com

State Street jest uważany za światowego lidera w zakresie usług finansowych dla inwestorów instytu-cjonalnych. Nasz szeroki wachlarz usług obejmuje całe spectrum inwestycji, wliczając badania, zarządzanie inwestycjami, usługi handlowe oraz obsługę inwe-stycyjną. State Street Services Polska działa w zakresie obsługi księgowej funduszy inwestycyjnych, funduszy wysokiego ryzyka, derywatywów oraz wyceny funduszy na zlecenie naszych biur w Europie. Oferowane przez nas stanowiska obejmują pełen zakres procesu zarządzania księgowością funduszy inwestycyjnych.

Liczba zatrudnionych: State Street zatrudnia ponad 26 tysięcy pracowników na całym świecie, w tym blisko 500 w Polsce i liczba ta stale rośnie.

Informacja o pracownikach: Nasi pracownicy to młodzi, dynamiczni, dobrze wykształceni poligloci, którzy nie boją się wyzwań. Nasz zespół tworzą ludzie z wykształceniem wyższym. Ofertę pracy kierujemy zarówno do absolwentów, jaki i do osób posiadających doświadczenie w sektorze finansowym.

Wyślij CV tutaj: Zaloguj się na www.statestreet.com/careers, gdzie znajdują się wszystkie nasze ogłoszenia o pracę.

UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009 23

Page 24: Universum Top 100 2009

dzynarodowymi instytucjami. Dajemy możliwość zdobywania certyfikatów, takich jak m.in. ACCA czy CIMA. Doświadczonym menadżerom proponujemy intensywne szkolenia w między-narodowym centrum szkoleniowym Unilevera w Wielkiej Brytanii. Studentom i absolwentom oferujemy programy praktyk i staży, podczas których realizują ważne dla firmy projekty pod opieką doświadczonych menadżerów.

Kim dla Państwa jest lider? U nas liderem może być każdy pracownik. W kulturze naszej organizacji lider to osoba o bogatym doświadczeniu, posiadająca szeroką perspektywę, rozumiejąca i potrafiąca wykorzy-stać w swoim działaniu wiedzę o otaczającym ją świecie. To osoba, która w najwyższym stopniu dba zarówno o klienta, jak i o współpracowników. Jest skoncentrowana na wyniku, ale równocześnie jest zorientowana na ludzi. Taka kombinacja zachowań, naszym zdaniem, buduje zaangażowa-nie, co przekłada się na osiągnięcie zakładanych celów.

Co Unilever może zaoferować potencjalnym kandydatom?Jedną z najważniejszych cech Unilevera jest różnorodność możliwych do zdobycia doświad-czeń. W naszej firmie w Polsce są zlokalizowane wszystkie działy, które powinny charakteryzować modelową organizację z branży FMCG. Mamy rozbudowany dział marketingu, odpowiedzialny zarówno za aktywację, jak i rozwój nowych produktów, silny dział sprzedaży, dział finan-sów, biznes dla gastronomii Foodsolution, duże centrum logistyczne oraz cztery fabryki, a także międzynarodowe centrum innowacji produktów płynnych. Nasi pracownicy mają możliwość pracy za granicą, gdzie działają lokalne oddziały Unilevera.

Unilever

K ażdego dnia w Unileverze czekają na nas nowe wyzwania. Nasza firma stale się rozwija dzięki naszym pracownikom.

Dlatego bardzo dbamy o ich rozwój i o dobrą atmosferę w pracy. U nas własny styl, osobowość i pomysły są w pełni doceniane.

Czy ma dla Państwa znaczenie opinia pracowni-ków na temat środowiska pracy? Oczywiście, opinia pracowników i komunikacja wewnętrzna mają ogromne znaczenie. Dwa razy w roku w Unileverze przeprowadzana jest glo-balnie ankieta, w której pracownicy mają okazję podzielić się swoimi opiniami na temat funkcjo-nowania firmy. Wyniki ostatniej ankiety są bardzo pozytywne dla polskiego oddziału Unilevera, np. ocena zaangażowania menadżerów wzrosła z 66% do 80% w stosunku do poprzedniego badania - jest to wynik najlepszy wśród wszystkich firm Unilevera. Staramy się także poprzez lokalnie prowadzone sondaże poznać opinie i potrzeby pracowników. Zupełnie nową formą komunika-cji w naszej firmie jest blog prowadzony przez naszego prezesa. Obecnie coraz częściej dochodzi do wymiany uwag i dyskusji z prezesem – z czego się bardzo cieszymy.

Jak dbają Państwo o rozwój swoich pracowników?Do rozwoju pracowników podchodzimy kom-pleksowo. Między innymi wspieramy rozwój pracowników poprzez rotację pomiędzy różnymi funkcjami i kategoriami, co umożliwia kształto-wanie szerokiej perspektywy biznesowej. Duży nacisk kładziemy na coaching oraz na zdobywanie praktycznych umiejętności, czyli training-on-the-job. W firmie istnieje wewnętrzny program rozwojowy – Business Leaders Development Programme. Jego celem jest przygotowanie utalentowanych młodych ludzi do objęcia w przyszłości stanowisk menadżerskich. Pra-cownicy mają możliwość skorzystania ze szkoleń zewnętrznych oraz wewnętrznych, które realizu-jemy w formie tradycyjnej, jak również wykorzy-stując nowoczesne metody, takie jak e-learning. Rozwijamy wiedzę ogólną i specjalistyczną pracowników współpracując z krajowymi i mię-

Jedną z najważniejszych cech Unilevera jest różnorodność możliwych do zdobycia doświadczeń.“

Międzynarodowa atmosfera pracy i autentyczny wpływ na funkcjonowanie firmy. Różnorodność zadań i doświadczeń – Unilever stwarza niepowtarzalne możliwości rozwoju.

Tekst: Jakub Jański Foto: Unilever

Grażyna Rzehak

Unilever Polska i Kraje Bałtyckie

Stanowisko: Dyrektor HR / Członek Zarządu

Wykształcenie: Grażyna Rzehak jest absolwentką Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończyła również School of Business and Engineering Administration na Michigan Technological University w USA.

Pierwsza praca po ukończeniu studiów: Grażyna Rzehak rozpoczęła karierę zawodową w 1996 roku w firmie Unilever, jako stażysta w programie menadżerskim.

Dzisiaj zamierzam... po pracy spędzić czas z moją rodziną, odrobić lekcje z dziećmi, przeczytać im książkę, a wieczorem obejrzeć relaksujący film.

www.unilever.pl

Unilever jest jednym z wiodących światowych producentów artykułów powszechnego użytku sprzedawanych w ok. 150 krajach pod znanymi markami, jak m.in. Algida, Knorr, Hel-lman’s, Lipton, Rama, Flora, Dove, Cif, Domestos. Sprzedaż firmy w 2008 roku wyniosła 40 mld euro. Posiada w kraju cztery fabryki, a ponad 20 proc. produkowanych tu wyrobów trafia na eksport. Unilever ma pozycję lidera w kategoriach: fix’y, margaryny, herbata, lody, środki czystości i dezodoran-ty. W 95% gospodarstw domowych w Polsce chociaż raz użyto produktu wyprodukowanego przez Unilever.

Liczba zatrudnionych: Unilever globalnie zatrudnia 174 000 pracowników w 100 krajach. W Polsce Unilever zatrudnia 3 3 00 pracowników.

Informacja o pracownikach: W Unieverze pracują ludzie różnorodni pod względem wykształcenia, doświad-czeń, osobowości czy zainteresowań. W Unileverze w Pol-sce i krajach bałtyckich średni wiek kadry menadżerskiej to 34 lata. Połowę naszych menadżerów stanowią kobiety.

Wyślij CV tutaj: Aplikacja online znajduje się na stronie www.unilever.pl/kariera

24 UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009

Page 25: Universum Top 100 2009

naukę. Studia MBA nie są u nas rzadkością. Poza tym organizujemy programy adaptacyjne dla młodych pracowników oraz kierowników. Podczas tych kilkudniowych szkoleń nowe osoby mogą poczuć się częścią międzynarodowego zespołu. Istnieje także tzw. Rotation Program, który ułatwia pracownikom wyjazd do innych oddziałów, np. pracując w Gliwicach, można wyjechać na miesiąc do Berlina lub Sztokholmu.

Jak firma Vattenfall dociera do studentów?Od kilku lat ściśle współpracujemy z Politechniką Śląską w Gliwicach oraz Politechniką Warszaw-ską, organizujemy np. warsztaty, wycieczki do elektrociepłowni lub stacji energetycznej. Jesteśmy obecni na targach pracy oraz poszukujemy uta-lentowanych młodych ludzi w ramach programu „Grasz o staż”. W tym roku ogłaszamy już po raz trzeci ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny energetyki. Nasze działania kierujemy nie tylko do studentów, ale także do uczniów szkół technicznych.

Co doradziłby Pan młodym ludziom, którzy wchodzą na rynek pracy?Bądźcie otwarci na nowe wyzwania. Wiem, że na początku zazwyczaj trudno znaleźć tę wymarzoną pracę, ale warto być cierpliwym. Ważne także, by zbierać doświadczenie w wielu różnych firmach, nie pracując w jednym miejscu zbyt długo. Warto nie bać się zmian.

Co lubi Pan w swojej pracy?Lubię budować zespół ludzi, za których jestem odpowiedzialny, i obserwować, jak rozwijają się w nim moi pracownicy. Czuję się dumny, kiedy widzę, że pracownik, który stał się częścią naszej organizacji, 5 lat później jest świetnym mene-dżerem, a za kolejne – prawdopodobnie będzie dyrektorem.

Vattenfall Poland

Vattenfall jest międzynarodową firmą, która stawia na innowacyjne projekty. Inwe-stujemy m.in. w energię odnawialną oraz

w czyste technologie przy produkcji węgla. Czer-piemy satysfakcję z pracy, która ma rzeczywisty wkład w rozwój społeczeństwa.

Jakie było Pana pierwsze wrażenie, kiedy dołączył Pan do firmy Vattenfall? A jakie wrażenia innych osób?Osoby, które zaczynają pracować dla Vattenfall, wiedzą, że panuje tutaj bardzo dobra atmosfera, przekładająca się na otwartość współpracowników, samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz odpowiedzialność za obowiązki.

Czy ma dla Pana znaczenie opinia pracowników na temat warunków pracy w firmie?Wiedza dotycząca samopoczucia naszych pracow-ników to priorytet. Zadowolony pracownik jest efektywniejszy i pragnie decydować o przyszłości organizacji, do której należy. Dlatego raz w roku przeprowadzamy badanie satysfakcji wśród pra-cowników. W ankiecie każdy odpowiada między innymi na pytania dotyczące warunków pracy, kultury organizacyjnej oraz ocenia styl zarządzania menedżerów. Po zakończeniu badania, razem z pracownikami analizujemy wyniki, by sporządzić listę istotnych zadań, które w przyszłości mają zwiększyć nasze zaangażowanie.

Dlaczego warto pracować dla firmy Vattenfall?Pierwsze słowo, jakie przychodzi mi do głowy, to satysfakcja z pracy i przekonanie, że to, czemu poświęcam swój czas, jest ważne dla całego spo-łeczeństwa. Nasze produkty: energia elektryczna oraz ciepło są potrzebne. I co najważniejsze – produkujemy energię odpowiedzialnie, w trosce o środowisko naturalne.

W jaki sposób firma inwestuje w rozwój młodych pracowników?Inwestujemy oczywiście w programy szkoleniowe. Współfinansujemy także kursy języka angielskiego lub niemieckiego. Pozwalamy naszym pracowni-kom pogłębiać swoją wiedzę i finansujemy dalszą

Wiem, że na początku zazwyczaj trudno znaleźć tę wymarzoną pracę. Ale warto być cierpliwym. Warto nie bać się zmian.“

W Vattenfall cenimy otwartość na innych, samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz odpowiedzialność za obowiązki. Odpowiedzialnie produkujemy energię, w trosce o środowisko naturalne.

Tekst: Jakub Jański Foto: Jan Walczewski

Torbjörn Wahlborg

Vattenfall Poland

Stanowisko: Prezes Vattenfall Poland

Wykształcenie: Ukończył studia z zakresu informatyki na Göteborgs Universitet.

Pierwsza praca po ukończeniu studiów: Pracował jako inżynier do spraw automatyki w jednej z szwedzkich rafinerii.

Dzisiaj zamierzam... Razem z moimi pracownikami wybieram się na szkolenie z nawyków skutecznego działania, które uczy umiejętnego ustalania celów i konsekwentnego ich realizowania.

www.vattenfall.pl

Vattenfall jest jednym z największych i najnowocze-śniejszych koncernów energetycznych w Europie. Działalność prowadzi w siedmiu krajach europejskich: Szwecji, Finlandii, Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech i w Polsce. W Warszawie i w Gliwicach zatrudnia 2800 pracowników.

Liczba zatrudnionych: 2800

Informacja o pracownikach: W firmie Vattenfall pracuje wielu Project Managerów, inżynierów oraz informatyków.

Rekrutacja: Przebiega kilkuetapowo. Po nadesłaniu dokumentów na konkretne ogłoszenie przeprowadzamy wstępną selekcję, a następnie przeprowadzamy wywia-dy z kandydatami. Rekrutując na wyższe stanowiska, zazwyczaj stosujemy Assessment Centre.

Wyślij CV tutaj: www.vattenfall.pl/ofertypracy

UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009 25

Page 26: Universum Top 100 2009

26 UNIVERSUM TOP 100 - IDEALNY PRACODAWCA 2009

Page 27: Universum Top 100 2009
Page 28: Universum Top 100 2009

Are you ready to add value?

State Street is the world’s leading provider of financial services to institutional investors for a reason — we arecommitted to adding value to every group we serve. Across the globe, State Street’s nearly 27,000 dedicatedprofessionals provide innovative solutions, products and services to some of the largest and most sophisticatedinstitutional investors.

From comprehensive training and development programs to a variety of work/life offerings, State Street iscommitted to fostering a culture in which employees are encouraged to fulfill both their professional andpersonal goals.

With currently more than 400 employees and plans for significant growth in the near future, our Kraków office isseeking fund accountants and pricing administrators for full- and part-time positions. Come and help uscontinue to grow.

INVEST IN YOUR FUTURE!

State Street Poland, Edison Building, ul. Kołowa 8, 30-134 Kraków, +48 12 390 5000

APPLY ONLINE today at www.statestreet.com/careers. Click Job Opportunities and then select Poland.

WE’D LIKE TO HIREALL OF YOU.

Please include the following language when submitting your application, “I consent to the processing of my personal data for recruiting purposes, in accordance with the Personal Data ProtectionAct of 29 August 1997 (Journal of Laws, no. 101, pos. 926)”. © 2009 STATE STREET CORPORATION. 09-HRO05540909

20%Artist

14%Triathlete

8%Math Whiz

58%Financial ServicesProfessional

09-HRO0554_Poland Ad_Sept 2009_v1.qxd:Layout 1 9/18/09 10:12 AM Page 1