uzgoj glista organsko djubrivo

Download Uzgoj Glista Organsko Djubrivo

Post on 03-Jun-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 Uzgoj Glista Organsko Djubrivo

  1/4

  1

  UZGOJ KALIFORNIJSKIH GLISTA (EISENIA FETIDA) I PROIZVODNJA ORGANSKOGUBRIVA(HUMUSA)

  UVOD

  Najvei proizvoai kalifornijskih glista i lumbrikohumusa u Evropi je Holandija, zatim panija,Italija itd. Sve drave koje se bave uzgojem kalifornijskih glista imaju izuzetne rezultate u razvojusvih grana poljoprivrede, kao i pozitivan uticaj na okolinu to se manifestuje kroz preraduorganskog otpada, papira, pokoene trave i drugog organskog otpada koji gliste preradom vraajuu prirodu bez tetnog uticaja na okolinu. Uzgojem glista preraujemo otpad koji bi u svakomsluaju zavrio na njivama ili gradskom otpadu. Mali broj lokalnih zajednica kod nas razdvajaorganski otpad koji ako se adekvatno ne odvaja, moe izazvati negativne posljedice po atmosferu iovjekovu okolinu. Najvei problem jeste plin metan koji nastaje kao nus proizvod razgradnjeorganskog otpada, koji odlaskom u atmosferu uzrokuje globalno zagrijavanje. Takoe, papir,razgraena piljevina sa kunim organskim otpacima, pokoena trava se koriste za ishranu glista.

  Stajsko ubrivo je jako dobra hrana za gliste odnosno mikroorganizmi koji ubrivo razgrauju.Smanjenjem deponovanja stajnjaka na obradive povrine i njegovo vraanje putem humusa,smanjuje se unos amonijaka u zemlju i smanjuje se njegovo izbacivanje u atmosferu koje dovodedo padavina u vidu kiselih kia koje se negativno odraavaju na biljke i zemljite. Upotrebomhumusa od glista znaajno se obogauje zemljite koje bolje zadrava vodu, bolja je aeracija,poroznost, tekstura i smanjuje se erozija zemljita.

  Znaaj proizvodnje glista

  1. Upotrebom mineralnih ubriva i pesticida svakim danom dolazi do smanjenja plodnosti zemljita,degradacije, koja se manifestuje loijom strukturom, aeracijom, slabijom poroznou tla itd. Plodovina takvim zemljitima nemaju ukusa i vie lie na vjetake proizvode. Prinosi gajenih biljakaprilikom upotrebe humusa od glista, su vei za 30 -35%. Bolji je kvalitet ploda (ukus, boja, sadrajvitamina C itd.). Nabavkom odreenog broja legala farmeri bi proizvodili organsko ubrivo(humus),koristei ga na svojim njivama, plastenicima, zasadima itd. Farmeri bi gajenjem glista dobivalihumus na svojim njivama jeftinije za 80%, za razliku od onih koji kupuju organsko ubrivo.Razmjena proizvoda sa farmerima (farmeri daju stajnjak uzgajivaima glista, a dobijaju legla glista)i na taj nain bi se proirila proizvodnja humusa koja bi imala jako dobre ekonomsko-ekolokeefekte u svim granama poljoprivredne proizvodnje kao i za iru lokalnu zajednicu.Cilj uzgoja glistaje takoe zbog proizvodnje veih koliinamesa koje predstavljaju visokoproteinsku hranu za ribe,peradi, svinje, tov junadi itd.

  2. Prednost humusa u odnosu na stajnjak

  2.1Humus prosjenog kvaliteta sadri: 11 puta vie kalijuma(K), 7 puta vie fosfora(P), 5 puta vienitrita, 3 puta vie Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, i dr mikroelemenata vie nego stajnjak. Jedna tona humusavrijedi koliko i 5-6 tona stajskog ubriva. Biljke tretirane humusom isti odmah apsorbuju u sebe imse biljke zaliju vodom.

 • 8/12/2019 Uzgoj Glista Organsko Djubrivo

  2/4

  2

  2.2. Vraanje plodnosti unitenim (degradiranim) zemljitima

  Takva tla su premorena sa unitenom mikroflorom i takvim zemljitima plodnost se vraa naslijedei nain:

  -

  povrina tla se usitni frezom- na cijelu povrinu od 1 dunuma razbacati 3 prikolice stajnjaka (moe biti i slama, sijeno,papir i drugi organski otpaci za gliste). Ta koliina stajnjaka moe biti dovoljna za 6mjeseci. Poslije toga treba aplicirati jo jednu istu koliinu odnosno 3 prikolice po dunumu.itava povrina dobro se zalije ili se saeka kia. Na svaki m2 potrebno je u zemljitestaviti 50 glista. Zemljite ostaviti u mirovanju godinu dana(ne obraivati). Poslije togperioda imaemo u zemljitu dovoljno humusa i 500-600 glista po m2. Jedna polno zrelaglista daje 1200-1500 komada mladih.

  3. Uporedne analize rasta biljaka tretirane humusom, m ineralnim ubrivom i stajnjakom

  1. Biljke tretirane humusom imaju zdraviji i razgranatiji korijen2. Otpornije su na suu, mraz i tee obolijevaju3. Visina biljak je vea za 25-30%4. Biljke imaju puniju kronju sa veim listovima5. Prinosi su vei za 30-35%6. Plodovi su soniji i ljepeg izgleda sa vie eera i vitamina C7. Plodovi su boljeg kvaliteta, dozrijevaju 10-30 dana ranije

  Prema istoj analizi, sadraj vitamina C (ASKORBINSKE KISELINE), u plodovima mjerilo jevrijednosti poljoprivrednih proizvoda prema kriterijima FAO (Food & Agriculture Organization-Organizacija UN za ishranu i poljoprivredu) i Svjetske zdravstvene organizacije.Sadraj askorbinske kiseline u plodovima znatnoraste ako su biljke tretirane humusom (organskimubrivom), to se vidi iz slijedee tabele:

  SADRAJ ASKORBINSKE KISELINE(VITAMIN C)

  BILJKA(PLOD) Tretirano min.. i stajnjakom Tretiranohumusom(Org.ub).

  1. Pasulj 10 mg 42 mg

  2. Krompir 15 mg 108 mg

  3. Paprika 150 g 320 g

  4. Paradajz 25 mg 54 mg

  5. argarepa 4 mg 22 mg6. Jagoda 52 mg 90 mg7. Kupina 50 mg 100 mg

  8. Jabuka 5 mg 32 mg

  9. Kruka 4 mg 28 mg10. Trenja 5 mg 30 mg11. Vinja 6 mg 32 mg12. Vinova loza 10 mg 150 mg

 • 8/12/2019 Uzgoj Glista Organsko Djubrivo

  3/4

  3

  Priprema za uzgoj kalifornijskih glista

  etiri osnovna uslova za uzgoj glista;1. Izbor mjesta2. Oprema3.

  Leglo i materijal za gradnju4. Priprema podloge

  1. Mjesto za uzgojTeren za uzgoj glista mora biti zatien od vjetra, da nije blizu saobraanice i da teren imamogunost odvodnje oborinskih voda bez obzira na nagib. Treba izbjegavati blizinu uma odetinara, hrasta, i oraha. Leglo ne smije biti u blizini sunca i moramo obezbijediti 80-90%relativnu vlanost vazduha.

  2.

  Oprema

  Neophodna oprema i alat koji su potrebni; lopata, grablje, graevinska kolica, kanta zazalivanje, aparati za mjerenje vlage, temperature, lakmus papir za provjeru pH vrijednostipodloge u leglu.

  3. Leglo i materijal za gradnjuMaterijal za gradnju legla zavisi o uzgajivau, koliko e legla trajati. Mogu biti od drveta,betona, starih cigli, plastike i sl. Najvanije je da lewglo zatitimo od predatora(krtica), protivkoje stavljamo rabic mreu ili plastine mree sa malim otvorima. Najbolje stavljati geotekstil .Gornja zatita je takoe od mreaili prostirke od trstike i sl.Leglo kalifornijskih glista je koliinaglista koja u leji (sanduku), povrine 2 m2 za jednu godinu preradi 1 tonu organskog otpada (stajnjak, slama, lie, kukuruzovina, karton, ostaci hrane i sl. Pored toga od jednog legla zagodinu dana razmnoi se jo 3-5 novih legala.

  4. Priprema podlogeZa dobru pripremu lehgla potrebno je dva mjeseca unaprijed napraviti leglo i unutra stavitipripremljenu hranu( otpatke, stajnjak i sl..), kako bi ista bolje zrela i kako bi je gliste mogleodmah konzumirati. Hranu je potrebno usitniti i svaki mjesec dana prevrnuti, kako bi vazduhpodstakao razgradnju hrane. Trebamo voditi rauna koji stajski ubar koristimo(goveri,konjski i sl, poto neke vrste kao konjski i zeiji stajnjak mogu odmah da se koriste za ishranuglista jer imaju manje amonijaka i soli.

  Optimalni uslovi za uzgoj kalifornijske gliste

  Temperatura od 15-20 C( min 4, max 30). Vlaga 80-90%(min 60, max 90%).

 • 8/12/2019 Uzgoj Glista Organsko Djubrivo

  4/4

  4

  Ph vrijednost 5-9. Kako bi se gliste mogle nesmetano razvijati potrebno je Ph vrijednost odravati urasponu 5-7. Nie Ph pogoduju razvoju gljivica koje su kvalitetnije za gliste dok vie vrijednostipogoduju rastu bakterija. Odravanjem normalnih pH vrijednosti legla pomae konzervaciji azota upodlozi i smanjuje opasnost po gliste isparavanjem amonijaka. Dodavanjem CaCO3 (kre),vri seako je utvrena prekomjerna kiselost provjerom sa lakmus papirom, rasipanjem 200-300

  grama/leglu.

  Hrana za kalifornijske gliste

  Najbolji rezultati to se tie reprodukcije postiu seprehranom iz mulja otpadnih voda(oprez zbogpatogena), dok se ishrana sa ivotinskim i biolokim otpadom rezultati smanjuju za oko 50%.Meutim, razne vrste stajskog ubriva su najpristupanija hrana za uzgoj glista. Takoe, prilikomupotrebe stajskog ubriva moramo biti oprezni jer su pojedina ubriva od razliitih ivotinjskihvrsta, razliito rastvorljiva to je jako bitno pri ishrani glista. Najpogodniji je kravlje stajsko ubrivojer je ono najlake probavljivo samo treba da odlei, dva do tri mjeseca. Konjski stajnjak je dobar

  kao toplotni izolator zbog sporog sazrijevanja te ga je poeljno mijeati sa drugim sastojcima zbogniskog sadraja proteina i minerala. Stajnjak od peradi nije preporuljiv zbog dugog periodasazrijevanja te ga je potrebno mijeati sa drugim materijalima u odnosu 10% stajskog ubriva sa90% organski otpaci i sl. Zeiji stajnjak se takoe koristi za ishranu glista samo moramo zeijiizmet isprati sa vodom, da se neutralizira alkalnost urina. Ostali materijali koji se koriste u ishranisu ; papir , karton, otpalo lie, slama i dr. Treba izbjegavati treset od etinara, lie oraha(sadriprirodni herbicid), i hrasta(sadri tanin). Od papira izbjegavati kolor promotivni papir. Mogu sekoristiti jo i drvena strugotina, piljevina, kora ali se moraju mijeati sa organskim otpadom jer sesporo razlau odnosno jako dugo je potrebno da se dovedu u fazu raspadanja.

  Slika 1. Kalifornijska glista (Eisenia fetida).