valorificarea principalilor factori ce intră în componența ... · pdf...

Click here to load reader

Post on 05-Sep-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • „Valorificarea principalilor factori ce intră în componența PIB-ului potențial -

  premisă a dezvoltarii regionale”

  FORUM PRIVIND DEZVOLTAREA REGIONALĂ

  1

  Veronica BUTNARU, drd., lect.univ., AAP

 • 2

  Politica de Coeziune a UE

  Acordul de Asociere RM-UE (Capitolul 20)

  Politica de dezvoltare regională a Republicii Moldova (SNDR 2020)

  Dezvoltarea echilibrată și durabilă asigurată întoate regiunile de dezvoltare

 • PROGRESUL OBIECTIVULUI GENERAL AL SNDR 2020

  3

  Obiectivul general al SNDR 2020 :

  „Dezvoltarea echilibrată și durabilă asigurată în toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova”

  va fi cuantificat prin estimarea următorilor indicatori:

  PIB – ul regional

  Nivelul de sărăcie în

  regiuni

  Indicele de disparitate

  Nivelul emisiilor de

  gaze cu efect de seră

 • PROGRESUL OBIECTIVULUI GENERAL AL SNDR 2020

  FACTORI CARE INTRĂ ÎN COMPONENȚA PIB-ULUI POTENȚIAL

  4

  FORȚA DE MUNCĂ EDUCAȚIE SĂNĂTATE NATALITATE DIASPORA

  PRODUCTIVITATE AGRICULTURA ENERGIE TEHNOLOGIA

  INFORMAŢIEI

  CAPITAL FONDURILE ASISTEŢEI EXTERNE

  PIAȚA DE CAPITAL

  INVESTIȚII DIRECTE

 • FORȚA DE MUNCĂ

  FORȚA DE MUNCĂ

  CAPITALUL UMAN este cel mai important pilon pentru o

  economie competitivă, iar valorificarea acestuia trebuie să

  țină cont de crearea unor condiții de dezvoltare care să

  asigure egalitatea de șanse prin acces la serviciile esențiale care

  țin de calitatea vieții.

  FORȚA DE MUNCĂ EDUCAȚIE SĂNĂTATE NATALITATE DIASPORA

 • PRODUCTIVITATE

  PRODUCTIVITATEA

  PRODUCȚIA este elementul esențial al viziunii de

  dezvoltare, iar domeniile vizate sunt acele sectoare care,

  reprezintă pilonii care pot contribui semnificativ la

  accelerarea creșterii economice în regiunile din RM.

  PRODUCTIVITATE AGRICULTURA ENERGIE TEHNOLOGIA

  INFORMAŢIEI

 • CAPITALUL

  CAPITALUL

  INVESTIȚIILE sunt vitale pentru dezvoltarea

  economiei, iar potențialul de creștere al regiunilor poate fi ușor translatat în capacitatea de a atrage fonduri externe și

  de a atrage interesul investitorilor

  CAPITAL FONDURILE ASISTEŢEI EXTERNE

  PIAȚA DE CAPITAL

  INVESTIȚII DIRECTE

 • CATALIZATORI

  Pe lângă cei trei factori care intră în componența PIB-ului potențial, există o serie de catalizatori

  care creează condițiile indispensabile dezvoltării regiunilor din Republica Moldova:

  INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

  CERCETAREA ȘI DEZVOLTAREA

  DEBIROCRATIZAREA ACHIZITIILE PUBLICE

 • ANALIZA CONVERGENȚEI NIVELULUI PIB/LOCUITOR LA NIVEL REGIONAL REPUBLICA MOLDOVA CU NIVELUL DIN ȚĂRILE EUROPENE DEZVOLTATE.

  Creșterea medie anuală necesară Moldovei este de cel puțin 7%, pentru ca spre anul 2040 să atingem jumătate din standardele de viață ale Europei emergente și în dezvoltare***, iar ajungerea lor din urmă cere un ritm anual de creștere de minimum 10%. (Sursa: Raportul de stare a țării 2014, Expert Grup)

  Situația este sumbră, investițiile străine și interne întârzie, pentru a produce un avans simțitor al producției, deci și a veniturilor, pe când prețurile înaintează accentuat. **** Europa emergentă și în dezvoltare: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Turcia și Ungaria.

 • PRINCIPIILE - CONVERGENȚEI NIVELULUI PIB/LOCUITOR LA NIVEL REGIONAL REPUBLICA MOLDOVA CU NIVELUL DIN ȚĂRILE EUROPENE DEZVOLTATE.

  •ORIENTAREA PERMANENTĂ CĂTRE CETĂȚEAN

  •CONTINUITATE, COLABORARE

  •COMPETITIVITATE PRIN SECTOARE CREATIVE

 • Dezvoltarea capacităților umane, instituționale și economice, prin cercetare, educație și formare sunt esențiale pentru orientarea dezvoltarii viitoare a Moldovei ca o țară care își valorifică în mod competitiv și inteligent capitalul natural și uman, asigurând bunăstare pentru toți cetățenii săi.

 • MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE !