veszélyes hulladékok szállítása rid-adr aktualitások · veszélyes hulladékok szállítása...

15
2018.06.06. 1 2018.06.06. www.hvesz.hu 1 Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU® MÉRNÖKI IRODA Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége 2018.06.06. www.hvesz.hu 2 Veszélyes áruk és hulladékok szállítása Hulladékmozgások és néhány adat Aktuális szabályozás áttekintése Hulladékok RID ‐ ADR szerinti osztályozása Fém hulladékok osztályozási példái ADR szállítások személyi feltételei Szállítási módok és minősítések EsettanulmányRIDADR 2019 RIDADR bírságolások Kérdések ?

Upload: others

Post on 25-Jan-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások · Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU®

2018.06.06.

1

2018.06.06. www.hvesz.hu 1

Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások

Dr SÁROSI GYÖRGY

Veszélyes áru Szakértő

HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU® MÉRNÖKI IRODA

Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége

2018.06.06. www.hvesz.hu 2

Veszélyes áruk és hulladékok szállítása

❶ Hulladékmozgások és néhány adat❷ Aktuális szabályozás áttekintése❸ Hulladékok RID ‐ ADR szerinti osztályozása❹ Fém hulladékok osztályozási példái❺ ADR szállítások személyi feltételei❻ Szállítási módok és minősítések❼ Esettanulmány‐ RID‐ADR 2019 ❽ RID‐ADR bírságolások❾ Kérdések ?

Page 2: Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások · Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU®

2018.06.06.

2

2018.06.06. www.hvesz.hu 3

Top veszélyes hulladékmozgás irányai 2009-ben EU-27

Source: ETC/SCP, based on national reporting to the European Commission(Eurostat).

2018.06.06. www.hvesz.hu 4

Fémhulladék export az EU tagállamokból

Source: Compiled by ETC/SCP based on Eurostat, 2012b.

Page 3: Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások · Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU®

2018.06.06.

3

2018.06.06. www.hvesz.hu 5

Meghatározó jogszabályok Veszélyes Áruk Szállítása

ADR/RID/ADN

50/44/19 ország

IMDG Code

171 ország

ICAO/IATA‐DGR

191 (298 légi társaság)USA/Canada/Australia

UN Ajánlások TDG

2018.06.06. www.hvesz.hu 6

Meghatározó jogszabályok Veszélyes hulladékok szállítása

The Basel Convention on the Control ofTransboundary Movements of Hazardous Wastesand their Disposal was adopted on 22 March1989 and entered into force on 5 May 1992.The Stockholm Convention on Persistent OrganicPollutants was adopted on 22 May 2001 inStockholm, Sweden. The Convention enteredinto force on 17 May 2004.The Rotterdam Convention was adopted by theConference of the Plenipotentiaries (Rotterdam,10 September 1998). The Convention enteredinto force on 24 February 2004.

Page 4: Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások · Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU®

2018.06.06.

4

2018.06.06. www.hvesz.hu 7

Meghatározó jogszabályok Veszélyes hulladékok szállítása

2018.06.06. www.hvesz.hu 8

Hulladékok csoportosítása szállítás szempontjából

Page 5: Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások · Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU®

2018.06.06.

5

2018.06.06. www.hvesz.hu 9

Hulladékok osztályozása az RID - ADR szerint

Hulladék fogalma – ADR 1.2.1 meghatározás:

olyan anyag, oldat, keverék és tárgy, amelyet általában közvetlenül nem lehetfelhasználni, de amelyet újrahasznosítási eljárás, lerakóhelyen való tárolás,égetéssel vagy más módon történő ártalmatlanítás céljából szállítanak;

Osztályozási alapelvek:RID ‐ ADR 2.1.3 szakasza szerintIgy határozandó meg a RID ‐ ADR szerinti osztályba sorolás és az UN szám

NAGY HIBAVESZÉLYES HULLADÉK = UN 3077 vagy UN 3082 RID ‐ ADR 9 osztály

2018.06.06. www.hvesz.hu 10

Hulladékok osztályozása RID - ADR szerint

Page 6: Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások · Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU®

2018.06.06.

6

2018.06.06. www.hvesz.hu 11

Hulladékok osztályozása RID - ADR szerint

2018.06.06. www.hvesz.hu 12

Hulladékok osztályozása RID - ADR szerint

Page 7: Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások · Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU®

2018.06.06.

7

2018.06.06.www.hvesz.hu

13

RID - ADR osztályok és UN szám példák Fémhulladékokra

2018.06.06. www.hvesz.hu 14

Néhány példa a Bázeli Egyezményból Fémhulladékokra

IX. Melléklet

„B” LISTA

Az e mellékletben szereplő hulladékok nem tartoznak az Egyezmény 1. Cikk 1(a)pontja alá, hacsak nem tartalmaznak olyan I. Melléklet szerinti anyagot, amelytől a III. Melléklet szerinti jellemzőket mutatják.

B1 Fém hulladékok és fémet tartalmazó hulladékok

.

Page 8: Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások · Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU®

2018.06.06.

8

2018.06.06. www.hvesz.hu 15

A veszélyes áru szállításának személyi feltételei

2018.06.06. www.hvesz.hu 16

Szállítási módok az ADR szerint

Page 9: Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások · Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU®

2018.06.06.

9

2018.06.06. www.hvesz.hu 17

RID - ADR 2015 - től – Ömlesztett szállítás szabályozása

2018.06.06. www.hvesz.hu 18

RID - ADR – Ömlesztett szállítás szabályozása

BK

BK1

BK2

BK3

VV /VW(17 db)

VC1

VC2

VC3

AP1AP2AP3AP4AP5AP6AP7AP8AP9AP10

3.2.1 Táblázat (10) oszlopa – Bulk= Ömlesztett3.2.1 Táblázat (10) oszlopa – Bulk= Ömlesztett 3.2.1 Táblázat (17) oszlopa ‐ VRAC=Ömlesztett3.2.1 Táblázat (17) oszlopa ‐ VRAC=Ömlesztett

Additional Provision

Page 10: Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások · Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU®

2018.06.06.

10

2018.06.06. www.hvesz.hu 19

RID - ADR 2019 – 7.3.3.1 Ömlesztett szállítás szabályozása

7.3.3.1 – hez egy új megjegyzés:Ahol a 3.2 fejezet „A” táblázat (17) oszlopában VC1 kód van feltüntetve, szárazföldiSzállításhoz BK1 ömlesztettáru‐konténer is használható, amennyiben a 7.3.3.2 bekezdéskiegészítő előírásait teljesítik.Ahol a .3.2 fejezet „A” táblázat (17) oszlopában VC2 kód van feltüntetve, szárazföldiszállításhoz BK2 ömlesztettáru‐konténer is használható, amennyiben a 7.3.3.2 bekezdéskiegészítő előírásait teljesítik.

(17) Van VC kód → (10) nincs BK kód = Ömlesztve szállítható BK + AP ‐ vel

BK1 + AP7 vagy BK2 + AP7 

2018.06.06. www.hvesz.hu 20

Konténerek (jármű felépítmény) minősítése ömlesztett szállításhoz

Page 11: Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások · Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU®

2018.06.06.

11

2018.06.06. www.hvesz.hu 21

Konténerek (jármű felépítmény) minősítése ömlesztett szállításhoz

CÉG

2018.06.06. www.hvesz.hu 22

Lítium akkumulátorok szállítása - 2019

Page 12: Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások · Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU®

2018.06.06.

12

2018.06.06. www.hvesz.hu 23

Lítium akkumulátorok szállítása - 2019

UN szám

903 908 909 910 911 903 904 905 906

UN 3090  x  x  x  x  x  x  x  x  x

UN 3091  x  x  x  x  x  x  x  x  x

UN 3480  x  x  x  x  x  x  x  x  x

UN 3481  x  x  x  x  x  x  x  x  x

UN 3536  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐

norm

ál

kism

értékben

 sérült

hulladék (ártalmatlanitás)

kis sorozatú és prototipus

nagym

értékben

 sérült

norm

ál 

kism

értékben

 sérült

kis sorozatú és prototipus

nagym

értékben

 sérült

P LP

Csomagolási előírások

2018.06.06. www.hvesz.hu 24

Lítium akkumulátorok szállítása 2019

Sérült Powerbank

P911 / LP906

Page 13: Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások · Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU®

2018.06.06.

13

2018.06.06. www.hvesz.hu 25

Lítium akkumulátorok szállítása 2019

Új csomagolási előírások A csomagolásoknak a I csomagolási csoport szintjének 

(LP906 PG II) kell megfelelniük. A külső felület hőmérséklete ≤ 100 oC ( rövid ideig lehet 

legfeljebb 200 oC) Láng nem jelenhet meg kívül a csomagoláson Csomagolás integritása meg kell maradjon Megfelelő gázkezelési rendszerrel kell ellátni Rövidzárlat elleni védelem Illetékes hatóság által előírt kiegészítő csomagolási 

vizsgálati követelményeket igazoló jegyzőkönyv Hűtés, ha szárazjég vagy nitrogén akkor 5.5.3 szerinti 

feltételek

2018.06.06. www.hvesz.hu 26

Lítium akkumulátorok szállítása 2019

UN szám

188 230 310 348 360 376 377 387 389 636 670

UN 3090  x  x  x  ‐  ‐  x  x  x  ‐  x   ‐

UN 3091  x  x  x  ‐  x  x  x  x  ‐   x  x

UN 3480  x  x  x  x  ‐  x  x  x  ‐  x  ‐

UN 3481  x  x  x  x  x  x  x  x  ‐  x  x

UN 3536  ‐  ‐  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  x  ‐  ‐

Különleges előírások

670 ‐ A háztartásokból összegyűjtött vagy a háztartásokból származó ésszétbontás, újrahasznosítás vagy megsemmisítés céljából illetve a köztesfeldolgozóig szállításra kerülő készülékben levő lítium cellákra vagyakkumulátorokra vonatkozik.

Page 14: Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások · Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU®

2018.06.06.

14

2018.06.06. www.hvesz.hu 27

Lítium akkumulátorok szállítása 2019

RID / ADR szerintTILOS

2018.06.06. www.hvesz.hu 28

ADR pont >1000

Bírságtétel

100 % ‐ a (50%)

ADR pont=<1000

Bírságtétel

30 % ‐ a

Egyéb ADR mentesség

Bírságtétel

10 % ‐ a

Page 15: Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások · Veszélyes hulladékok szállítása RID-ADR aktualitások Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU®

2018.06.06.

15

2018.06.06. www.hvesz.hu 29

HVESZ ADR HELPER – Mobil applikáció

Letöltés GOOGLE PLAYER / Android és IOS 

2018.06.06. www.hvesz.hu 30

2018. november 2. felétől már elérhető !!!!

KÉRDÉSEK?