via'nni5iianmge.w smes 11al4va1dnaqm5

of 9 /9
[email protected] ( Term of Reference ) fian558JFinouluti8J61 n "mivaii1CitlunguniThni" (New Entrepreneurs Creation : NEC) n59Jd11aluqS11tin578J n5dm511qm- 1Vtnm thr,411111.11_15alifld ID&&b .01 0. 01 0 111.11 1 [email protected],V1/15 VIA ' nni5iianmge.w winn- a " nlmiiiiuTuululut - nwildiuLtatvZmuleTnunwrual SMEs 11aL4va1dnaqm5 iiellkiturn5iikroulms,ilaTolthtLviolvitiluw,uttm qiuluViumuniwilLefiulmmrivouqonalluar, Tu- [email protected]'vl cn (11.m.tD&&&-1v&e) almouLanhviA'filuni5NA'noiulv ' f50- nernu - [email protected] fi - nuFioai c iumpi uimmu 66az,[email protected]'filldrvill74111.15551.1 1 7 i111.4 5141J01111pSrNlot5thijthtnEunn, [email protected] an5Wiulnlymln5udlo3uvialmn5lu ii2:014- 1111Ki15t [email protected] Invifivul1101101116atTUWEID 111,1at )01VitelTplitl1Jf17111091J15011.1{115(M1d55Nti4j141.11lat011.1150601litiliall5t A'uolna natfo5ni5o5l166azviniu- 1PInunlvdjtinmoun15 1 :I1 i "ilfpu55lvilu 0 - ) lu cJ naqm6vit - i nquI9qvigmlamigi "f11562151MilliiMFI7Mall11150:Uf11111 ° Ulit11101 1MVINIU 1 JWallllat TulotiaLlmo" CrihF,noun - nlvial Ilut-ri5e15-11LolvlaaarAviTtinlunlwiluri1J5z,noung5 6o58Jo5cilvioun6suaz thtoun- 15tAl6riEJ7riun - ITthz , nDu55N uatnItlakniltnoun- 15 lul,142i11lifm- yuiiioa5 - oalpiluni5 N'AmStAmlar,u3m5fialfyluLivincillaatilajoiltil Gllldld luil1u115:antu t9& &b nIa1s916?I58Jgoionvtn558J li6fluc;: [email protected]'U1fItun- nl Atn - i - 156Gl5u3Jm5 ' au497- 10,1urn5 [email protected] - m t - muivyM'on15s5Pra n-mTaulutnrimlunl5NSoOmfitusfrViiifrnmancilluazilajafilz, i1 nnwholupi-la Filwaoku aatli1515ulliulalung5tht nous5N l'i'virulfiviannvialumufmi ,viultau niu n1511nounvioqtliin 15 nlnvinwr,n - mhtnaun- 15 n-151,ifhtlinblu,uz,[email protected])Inmi@$VINn15 rmi19111,110 ' 51,1611JUN'bliitli s i f i 1J15N [email protected] atl1if17luIi7EJ61lS4115r,[email protected]

Author: others

Post on 11-Dec-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

[email protected],V1/15
VIA'nni5iianmge.w
fi-nuFioaiciumpi uimmu 66az,[email protected]'filldrvill74111.15551.1 17i111.4
nquI9qvigmlamigi "f11562151MilliiMFI7Mall11150:Uf11111°Ulit111011MVINIU1JWallllat
li6fluc;:[email protected]'U1fItun-nl Atn-i-156Gl5u3Jm5'au497-10,[email protected]
t-muivyM'on15s5Pra n-mTaulutnrimlunl5NSoOmfitusfrViiifrnmancilluazilajafilz,i1 nnwholupi-la
Innal.htlimis5NkaumuLal
m.e miuivil>41110111'@f115 iiimiuukJoili'[email protected]
(oiu 111.12E1F1'111.1 iai) [email protected]'mt'Liv1(15`[email protected])1J(ri.15:,nuunl
-avrin-iflintql 5:',Pu thr,rnmilviimfrcnilly ed-rb.) viieviluu6viliTu111
vanunol : Ciiu4-11enui5nrilvruoLnaoriqnma.n.iiii,umuLfiuLiiLloilosEloNahtrvit.opl
esn fl 151S16~af1Cl6°A 15 JBJ~f155f1 15 n156[email protected],ihi-nilmln15i*ilinyRzoiolvi-Ini54LSonlou4onlwou'eTanyrulli
tiar,4ollifilfitua,[email protected] 41,vvril
1.15r.[email protected] egitlwavnquatinn11.15tnounql 1:in7Avn5 n1571416Ni.A411
e.b niltfianrinvtnilthtnounil
ilritrt.4- atklon15t-huviao-iFamitilLvfrilfAmvitihu
lanwilq1,41-&nAmInwt.1-a-v,vnLiatql.lemf) [email protected]$1155fiVillIfif11.491111:11.19
esi nilAntrlyru Iv1u01oLSon
louiovhb.qth,61ALatAirl661,6nviwilnet
• 4mh,Lat'lLh51.tviNan-mili:iito-rulunlv15-ni T1a55fiTInnl5
viliCrum Lwt,LottovionudwiLgninvin553.1
bull (NEC-Fo) vrantmlurnn 1G1f111 tdG1l2 LLart.hr,[email protected]
NEC-F
VI5I92{nfrillJtjnk5°[email protected]
[email protected] rviTuMult9i http://contractorwork.dip.go.th
51olTuntlNan15thr,vAilm..tuotnlwiinfrranliminiwilvilumat
allMlaill111511iV115111.,1
• uu-mrilailviErimuatikfinvn (NEC-FG)&)
CGO 711 1:11N1n5'`UallnlatieTtV1/14'il
m. 51t41 uron15A1i1u5luthvinil8i1iu5
5n1-0.4Nan-M"uaiim fl'15fiGILS8flejVihi'nJ1F1511115 LI,OtYIENTLINa1Al5D2.1
tr5Ln_I55onnutioaTmii6llut-n5h1c4on d-rthi o),19,sn,d a5tu5r,trupttiokla
5101111Nalon Print out Larwi'mhtnuunq5lin151ifrrillihtin-a9m15LLar.,nq5-Jili,imuq5 'ria
ruilakia [email protected] (NEC-Fowl)
c. 5101-11.1NM51111,MaLIMUS5N5lUtelf10 iiar,521J521aiNu55f1a5ntrv1fia
0.)
D. Lono-M5r,noun-miqumoofna4n-i5Lcia.vinwlin-miltnounmile
(NEC-FGA)
ila[email protected] [email protected]
[email protected]
nudItoialqmoqvinm
[email protected]
n-1591aawatn15.nuerus5N LLarkrtAui iluitnialtium5o5-11(ithtnaung5lvai
ktiv'41.wiffilolloArn NaOm Gil& 51E1
1115011111 : o-&bbG)-c-no)bo--)- 910 roc
I1'15025 : o-&bbm-sn&&O
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9