via'nni5iianmge.w smes 11al4va1dnaqm5

9
[email protected] ( Term of Reference ) fian558JFinouluti8J61 n "mivaii1CitlunguniThni" (New Entrepreneurs Creation : NEC) n59Jd11aluqS11tin578J n5dm511qm- 1Vtnm thr,411111.11_15alifld ID&&b .01 0. 01 0 111.11 1 1@llinfinitivull,V1/15 VIA ' nni5iianmge.w winn- a " nlmiiiiuTuululut - nwildiuLtatvZmuleTnunwrual SMEs 11aL4va1dnaqm5 iiellkiturn5iikroulms,ilaTolthtLviolvitiluw,uttm qiuluViumuniwilLefiulmmrivouqonalluar, Tu- wd@uutiu'vl cn (11.m.tD&&&-1v&e) almouLanhviA'filuni5NA'noiulv ' f50- nernu - ionmluanulot.i@u fi - nuFioai c iumpi uimmu 66az,6@na'filldrvill74111.15551.1 1 7 i111.4 5141J01111pSrNlot5thijthtnEunn, 66at8luillua1J1Jmn3J5rAn156GIulvit@555N an5Wiulnlymln5udlo3uvialmn5lu ii2:014- 1111Ki15t n@uni Invifivul1101101116atTUWEID 111,1at )01VitelTplitl1Jf17111091J15011.1{115(M1d55Nti4j141.11lat011.1150601litiliall5t A'uolna natfo5ni5o5l166azviniu- 1PInunlvdjtinmoun15 1 :I1 i "ilfpu55lvilu 0 - ) lu cJ naqm6vit - i nquI9qvigmlamigi "f11562151MilliiMFI7Mall11150:Uf11111 ° Ulit11101 1MVINIU 1 JWallllat TulotiaLlmo" CrihF,noun - nlvial Ilut-ri5e15-11LolvlaaarAviTtinlunlwiluri1J5z,noung5 6o58Jo5cilvioun6suaz thtoun- 15tAl6riEJ7riun - ITthz , nDu55N uatnItlakniltnoun- 15 lul,142i11lifm- yuiiioa5 - oalpiluni5 N'AmStAmlar,u3m5fialfyluLivincillaatilajoiltil Gllldld luil1u115:antu t9& &b nIa1s916?I58Jgoionvtn558J li6fluc;: ithtn@unl56'U1fItun- nl Atn - i - 156Gl5u3Jm5 ' au497- 10,1urn5 thun@ut - m t - muivyM'on15s5Pra n-mTaulutnrimlunl5NSoOmfitusfrViiifrnmancilluazilajafilz, i1 nnwholupi-la Filwaoku aatli1515ulliulalung5tht nous5N l'i'virulfiviannvialumufmi ,viultau niu n1511nounvioqtliin 15 nlnvinwr,n - mhtnaun- 15 n-151,ifhtlinblu,uz,11-loloavi@ukivnlyti-)Inmi@$VINn15 rmi19111,110 ' 51,1611JUN'bliitli s i f i 1J15N irmilum@ovvinIulagi atl1if17luIi7EJ61lS4115r,no1n15@d-o

Upload: others

Post on 11-Dec-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: VIA'nni5iianmge.w SMEs 11aL4va1dnaqm5

[email protected]

( Term of Reference )

fian558JFinouluti8J61 n "mivaii1CitlunguniThni"

(New Entrepreneurs Creation : NEC)

n59Jd11aluqS11tin578J n5dm511qm-1Vtnm

thr,411111.11_15alifld ID&&b .01 0. 01 0

111.1111@llinfinitivull,V1/15

VIA'nni5iianmge.w

winn-a"nlmiiiiuTuululut-nwildiuLtatvZmuleTnunwrual SMEs 11aL4va1dnaqm5

iiellkiturn5iikroulms,ilaTolthtLviolvitiluw,uttm qiuluViumuniwilLefiulmmrivouqonalluar,

Tu-wd@uutiu'vl cn (11.m.tD&&&-1v&e) almouLanhviA'filuni5NA'noiulv'f50-nernu-ionmluanulot.i@u

fi-nuFioaiciumpi uimmu 66az,6@na'filldrvill74111.15551.1 17i111.4

5141J01111pSrNlot5thijthtnEunn, 66at8luillua1J1Jmn3J5rAn156GIulvit@555N

an5Wiulnlymln5udlo3uvialmn5lu ii2:014-1111Ki15t n@uni Invifivul1101101116atTUWEID111,1at

)01VitelTplitl1Jf17111091J15011.1{115(M1d55Nti4j141.11lat011.1150601litiliall5t A'uolna

natfo5ni5o5l166azviniu-1PInunlvdjtinmoun151:I1 i "ilfpu55lvilu 0-) lu cJ naqm6vit-i

nquI9qvigmlamigi "f11562151MilliiMFI7Mall11150:Uf11111°Ulit111011MVINIU1JWallllat

TulotiaLlmo"

CrihF,noun-nlvial Ilut-ri5e15-11LolvlaaarAviTtinlunlwiluri1J5z,noung5 6o58Jo5cilvioun6suaz

thtoun-15tAl6riEJ7riun-ITthz,nDu55N uatnItlakniltnoun-15 lul,142i11lifm-yuiiioa5-oalpiluni5

N'AmStAmlar,u3m5fialfyluLivincillaatilajoiltil

Gllldld luil1u115:antu t9& &b nIa1s916?I58Jgoionvtn558J

li6fluc;:ithtn@unl56'U1fItun-nl Atn-i-156Gl5u3Jm5'au497-10,1urn5thun@ut-m

t-muivyM'on15s5Pra n-mTaulutnrimlunl5NSoOmfitusfrViiifrnmancilluazilajafilz,i1 nnwholupi-la

Filwaoku aatli1515ulliulalung5tht nous5N

l'i'virulfiviannvialumufmi,viultau niu n1511nounvioqtliin 15 nlnvinwr,n-mhtnaun-15

n-151,ifhtlinblu,uz,11-loloavi@ukivnlyti-)Inmi@$VINn15 rmi19111,110'51,1611JUN'bliitlisifi 1J15N

irmilum@ovvinIulagi atl1if17luIi7EJ61lS4115r,no1n15@d-o

Page 2: VIA'nni5iianmge.w SMEs 11aL4va1dnaqm5

m. '5919thr,a14

• 1,iAl@NA'nkti

• Lf+@alluatru lifislin -Rulval 01mu ttatio.:Ifilluqn4-mtKnun-rviiiblan5nai'll

Innal.htlimis5NkaumuLal

• LuilaTormuuloiAfill.nhlriaiVang5(cn IA.5n) °t.1"lotjwo-ILLar,

5m4-1mnvIn-154-114-ru

• LiAlaviitiaorraminLtri

n'15a'155'11.466snvni'lllan'1nl - E155flaflD1,tjluenu'1fm

sn. f-11.1t9111/1111E1 faitlfV111.1VA@WAtilleN5r,navni5

sn.a) liumluvo`vz

snip lIngrn.4-Ntavai 4158J66trAioLiathiihanbur.):115trigurmiulmi (Young Entrepreneur)

6T1.611 kithr.naturil ifLiult11.15:.:fl@US5rR1`115ZIOr. TY4-11.1111 Loig5N611,1iLiudo

m.e miuivil>41110111'@f115 iiimiuukJoili'uni5aumboriani5A@i-aLuivmNn15kau

[email protected]

viu i-1511m15 YV1Jrv5 ll4 q‘the,nourn511iliivqb'o5E

(oiu 111.12E1F1'111.1 iai) [email protected]'mt'Liv1(15`1a@t6tAI141JlL1)1J(ri.15:,nuunl

1ldsnlJlJGIt114t11dUenSFll°rl'1'fl 11(154@15

thraivi Lrinaiqn.lautiii

alq 1a.iiifYjl bo Ti ull,pni IlaZ1111,felll bo 111i111101.111JOITM

-avrin-iflintql 5:',Pu thr,rnmilviimfrcnilly ed-rb.) viieviluu6viliTu111

vanunol : Ciiu4-11enui5nrilvruoLnaoriqnma.n.iiii,umuLfiuLiiLloilosEloNahtrvit.opl

ImInn51 viit&hkloth'i@5UiuF12naut@uv1nn51 al56a5liqma-1om51,

110116/10f1110116.1.1.11111

olall,frmai-me:11.1tnoung51,mahmqvarTmt-Ithr,olg nlwilLafiLqmolvin551.1 av~Vla 15

willulnufil,PruvitliluuviluillIm.4-rmln5n15-An17f4liiatillealn5firgvra4Lian.15 tounlmitunn

ai'lli,Lanikiulejthvioung5onmouvticoru@lyalii

Page 3: VIA'nni5iianmge.w SMEs 11aL4va1dnaqm5

e.0 imillfilmuLLaziviinfrnarrlioarn1441761-ru litlitriNoLviinaJtmainTlar,cfailqulun-nkuiluNn5nici-11 1 LiiolieFiEnial

ilfnimill'huiEnfivImln-15u,wran5t-r1J0114171-1171Tolomliodlerihr:Avitnlyi 66ataapm6o5fivolivanu 5711i1v-18movii-1lAiviq115r,a14 01141118 ViAintuvi mr.,In1Jnqkl,1d114114 571.11(TI6L1r1Jvia58i

91-111 iftilulmlni5 LLatfrnilin54911.11t-plmonnTarSitrinvn Siol113l61wavronnwilLilulnuila@mmk1

riunnilnauu

e.10 115tt ihvitsguarmiiumifn 7'1566Nur-i-51httwiviiugmln-1511o04114-11J5:AnhaTualAol1I661111oilli 115or-n5

40Nn5ufiviwti4@a4FiLLIAAoljallyamn15"[email protected] 1,SariliJ'AmJuln?illihaiiithr,Frvitinvanihviroi-R 7 ll'ionnzaLvilFiob'i6nmoilnAiLat,AoFiliiani Tou 6Sarnia4v114n-15nzAquAafi11a1n11alu LilolvT13i4nrrunamlivianuci6'aln-maimvii-61111,mln11,44-nnu

ih "LvantaLrivn-MoelnauuluLiviatfil

esn fl 151S16~af1Cl6°A 15 JBJ~f155f1 15 n1564@nqi,ihi-nilmln15i*ilinyRzoiolvi-Ini54LSonlou4onlwou'eTanyrulli

tiar,4ollifilfitua,q-mainilOipiLS@ntlunouil-JueTmlqarpilLor 41,vvril

magilLaillTlOqVif1551J viqu) ildlunqKotSonqiii-iulf151n-15iillitruggo4fi-vruo

viA'rnnaliii,LatIt'n-1546'onfiLvarzaDLLataaowklii'unlivtInvm-unrurt*villinvilPtigialloaotonnu

nOninvanuilnudwillo,monlin5uri-niruo

e.e ni5101frai0iiiuni5ifini5Ltwznivrilartqlria fillinblvilLiTunnwunRillTfriT6in15Lotli,frraipqunl5ionilLtatn-15-rmiNu

55FN 1:171-11,61111/119'11@d -Nnuiignb-mamalum-rapeilrini5

LiHhaatollivifmr,lut-riTtilimpvin module 611.11.4rvilLtr-rus5N 16filitIbtaumlfilin5alvviA31

Llatfrria,Aadtaufn5-4155fl loutilul,q1,41-ii-aLlmln25N-aui-al,unwoolm-auholtulannfAuu

liTtiaurnwieilyilarlviugn5 ar,grduounmil

fitlinwlm56111:1T, "Coach" (YlLgEN) 6tiAlo6il1Jk66a66uniqlun1I1l1ioajmo4

aar,aopralLiSohArn5kLiluq5N1Ail

w,li@AniTt4'nzifii51.1"f000mA@IfiunOol-rvanu [email protected] fiTwuolozw4"alii4-NTAILan@uu'lliiloun-ii -ru-rt44.15unq5ovuthr,Intu snCc 510

66911,1j6fi1l co 51E1 viaiu e.& n-1511-liduaL6141451Flq

1.15r.fl@lik7fJ egitlwavnquatinn11.15tnounql 1:in7Avn5 n1571416Ni.A411

Page 4: VIA'nni5iianmge.w SMEs 11aL4va1dnaqm5

LLat(iLmuw-Innudlailliqvolvinm (5-nI66A"-Alii.'ioun-il 611 Vhu) 6ilaVIW6411+-nAmIn111E11@nio

e.b niltfianrinvtnilthtnounil

ilritrt.4- atklon15t-huviao-iFamitilLvfrilfAmvitihu

lanwilq1,41-&nAmInwt.1-a-v,vnLiatql.lemf) Vilf1-111.111104i1ITI@Lfidititun15$1155fiVillIfif11.491111:11.19

$11.1V111 1 lAurn509-1/mTuinWnlwrdolvnlni7malo 1a1 Yn..14-rtat,rvi4VnvAliilaunil vacs ihlaa

esi nilAntrlyru Iv1u01oLSon

anTuthtnounl5iia@omkleiuthrAnvq5N4ai,ii-ii-nAmln-mt6ICi'llnlvtiErmpria Aalb.11151

41_11,4011/14@1:11-1PLI66IJailn15W15IN

n15iaianInn61lonwhittn11.4oivi4/vt.nuq5iia

iiitlinillwaial'oNn5uLilan5r4u1i(lyihi-nAfilln15Lriom12.driAlut-n5W1/

[email protected].&aill'unwtilLertaaN'Acuit-oiitatLanAoci@u

u- tl nwiltn-amit,r4.455Fia/115:,moN'AcisituOAitru/website/n15milliuoLimo Display visa

n151.11auoLitaoulvimuvills-i 1,'[email protected]'[email protected] 5'11.1171151A1K-nalooluitivilu

thaulda-inqviiii-amlnnwaunattn5lain-arla-m-IncmITtAlfranlunolA-g.(mJ5:inounll NEC itriNc1

vi-vu

195Inn5fiv.A'o9i115N/TEnustiwio111

v141dtun-M'mNn551Ja14oll'hInl5Ciovrart_lit61Jttraf11fi176 (NEC-Foe) loUni5

alin-tdimIleiuejvini-n.Am4m5LLattilieljaarrthzar-oNaSiolhoua nn. YV5a1J115 'ovi'- °1a2,3„a Success

Case 11@l017111UTEJlEJSM V111.51EATU NEC-FG)e VIn51E1 asAtrlo5 aronualLe3 iqoienvin5urlviuo

louiovhb.qth,61ALatAirl661,6nviwilnet

• i'fitlif-rtIlkIthviTuFrrafirivio'N n151.1nvuuoraiummloil.i (NEC-Foci))

6orOuctinalli.nnyu511dimponAn5In15

• filf5ni.4-Rtklail "at.iqrmltrufwa" IlDqVillilaJIM5111151/1151E1 ili7,166N11

ar,kleinsn-milLetta,aupii@ 1119fIltf1551.111159111A0 SSfla51EJ11flf1aVltd1a4n51Ja46a511~Vlaw 1n5511

n15115r6811ma

• iitlinyik41J5tLilu "(mi-ru" n1511nou51J laElaun-ini@uar, '1a14-ru-nril-Aaan-dinalmam

e.e

Page 5: VIA'nni5iianmge.w SMEs 11aL4va1dnaqm5

e.mo

Lijann5Aalullulmmtu-niumvill fillintilklaviNaLLat

vihnlolluatIv15-ingolja mrt& 051Mtv,vil q1.1?155f1 'at Liu-rolitufv-malm luLoiatnwinurn5

• 4mh,Lat'lLh51.tviNan-mili:iito-rulunlv15-ni T1a55fiTInnl5

viliCrum Lwt,LottovionudwiLgninvin553.1

• ".'ovi-rii@imailtir,r_kartmatignvviilung5o5-iledthtnating5liniodllvioviiN

.6)a) ni5thtirliMaatO

LiAloFiningwinLIllinn5G19;Z1141@l181055N/17111intlqial-nuiNunliovraivila

nnumA62{5junlv11 ung5ai-AeOtnounlIlv3l Flograrii-alhri9nsub'u vii6.191V111 tld at-ntrthr,nourn5IoslilLaniimmuNAgivit.uolq1152.1noung5

bull (NEC-Fo) vrantmlurnn 1G1f111 tdG1l2 LLart.hr,Inali-uruonudwiLqnrron5lloyannyirrl@iai

NEC-F

f115111ZW11.1f117F101013./19111111111111111 tar,n151:10niokia

[email protected],uni5iiiillolu ttd ofrriA

41LiTut-15 LtatSiolmanwaiolionm7146ns,TACIVIErriiolfiummffrNllullifitian551ifynfigriuo,i,Ltang5ill

• i'fitlinioloilLilunwiPufiniakplaiiitruvloiLviisiTuollmln15 n-15171Jib

ejr,ilun-a'oLSan r,:vun1511nmini i@I,an-mhr,dium-naimola5ltru,mma ifoalarn5Cioorm

Nahqvit 1u5r,uusquiaajaT@Almln-151 GJ11J62tIl4lV1 http://nec dip go th @Eillf15116'')11610t

VI5I92{nfrillJtjnk5°Unmum6Zumi1Jm@unn5IT1acinioaja

• luir1551E1111,1M111t1cITA11.161,Giat1W111.1 POMTVIAV151410Cli/li.'[email protected]

1,1k1?1Mk11A141:1101.1@51fAllniD11511d10111q91?1114 f15511

• nn-nqu niaajai,anollnol-rukulml nm nAvInlw alluutru

[email protected] rviTuMult9i http://contractorwork.dip.go.th

b. il'afr.501 • 4-rting"zir,iluviA?jmoiliaillCrihtnounl1val vii'mair4uq5iiwimefia

friiollvanuNaOmprmitlAnaltrii@ougmln15

• Lrion-t5oApriVIvili/vnus7ria 6T10 [email protected]

ltA1,2111@1,1111@l2i1-1@lf111n1

• iflofyilavruLjurian-nar, G).0

Page 6: VIA'nni5iianmge.w SMEs 11aL4va1dnaqm5

• LriOnl5illITULUANM5at 01 fiti

• LrIOVII3.117119NOIVIMIE:164115un25aunilou5 a8J

5tutraiink1otwu CAMI

le11118VVIGI 4117'Atall.railtAppU9i@dio1Al'umiaiLiNuAiiitoitaLatur,rusnr05111.12nd

l.9&&`0 (11.15r,noun151vaiii.U5teruFrnaghLIlun-aob/TEntlIi'N iitmoAlL111tn15c1-n.4n

liat-imr,n5un-M'o4-111 Li4athtnutirmirla95folurn5vilornmtruvl@iarilap

et.h:ingun-nlvalluVtda.n@rwimim,11(16ZLAnmar.inA

nilduatmu

fr1d12.1@urru LiiwooLiinluluthaantilluaciatlwrthSil)inwlatoialo?i151U1111

b 110

21161.4151E1111.1Allhig'6Anvi5ofinif 4-ru-lu G) loI.J17ilonAlTL.15tnolAtrViLrit.nivIn'uLttal-ru 6@r21'15

thr,n@un-mmulti 66N1.d55N11.d66trtiViv16.6LAnmoilnii @dilat Lia2gillAntutrma.m15filfitILLa

in74-1 ckfintil 5uvieritlinYiklvilt-n5litrilnilovonm5yomu

vtluliAl6L6n115@ilneivInlw utiiwlniove.fi'tAlnalnudlLebiamoivinI5a., ell1.467ult91

http://contractorwork.dip.go.th

6)o. n 1568 1E1641A •1101V1 cno IGIES11,[email protected]@li $1111

51olTuntlNan15thr,vAilm..tuotnlwiinfrranliminiwilvilumat

allMlaill111511iV115111.,1

• lloaL'AouNunnwhiSlulluvilat-n5L 0111611Jtrr✓ a58i (NEC-Foe

sn. Lb'oo 66 Nunw1hrAn2i 8dvitt666atn15511nim

• uu-mrilailviErimuatikfinvn (NEC-FG)&)

• 5luar,C6uo75nn566ar,Lnnovin1146Son(6ii-15ul1151m5

b. 66Nun1511,if12l8JPl1.dn156ing566atnwy1566A1155fiaLiat5-1fJatLOuv 611avil

vinpwranaitriAl@iL (NEC-Fow)

• 61(1'1v1-15rmilaSinbtn-mhtnaurn5

L61.1'11/111t1156ILLatIlln11111115518111.1NaTin5ufliflITIT,111.1

LilnYillniiaVAli..iNnInnWIF.ATUNarRnI5Ln54Un15641q5rA

MO. 661dWILLarA5GYlLilUn156419113-ni5r,SIUNaS:giti15

Page 7: VIA'nni5iianmge.w SMEs 11aL4va1dnaqm5

141.1'1E,11,1491 .0. 11, 0 40

CGO 711 1:11N1n5'`UallnlatieTtV1/14'il

4100 ID (:;■ 60DTA ChailiAl 411 10 Ual ol@lquiht nou

m. 51t41 uron15A1i1u5luthvinil8i1iu5

5n1-0.4Nan-M"uaiim fl'15fiGILS8flejVihi'nJ1F1511115 LI,OtYIENTLINa1Al5D2.1

ITufiniimpwa n1541:6'w-wrmivulnlaii, (NEC-Foe) u,ar,4vh5lnyrata

Li146711.15tnauaNtujil

C11. 5101-114Nanwihninioap(1017m mia.66uuvi@51ilunim5 (NEC-Fom) 1,Lar,

tr5Ln_I55onnutioaTmii6llut-n5h1c4on d-rthi o),19,sn,d a5tu5r,trupttiokla

TNIn5111'15 NEC

d. 5181-ruNarn5WFrrailkrung5onlwatn-)5-yoLiNcus5NLiatiTufingiolja

alli.45ttruptrilwdalmln15 NEC wIlituruvlaii, (NEC-Fmo) VVSeplJ

5101111Nalon Print out Larwi'mhtnuunq5lin151ifrrillihtin-a9m15LLar.,nq5-Jili,imuq5 'ria

4-n.au G)

b. thtISJWIT11.19411AdholD)VIErlf15111M5fiqUVI@OMTIIJPTIZYlli'Mfr151,Latill5

T111,[email protected] (NEC-Fmm)

thr,LriufrinAlmlairroma.male,„Iviini-Dilmlim5Pi@n5tu-rungwiql

e:1115r,nuunqlmai yiEnefiavramtroloili (NEC-Fosn) Lottiihinifoldalu

5tuusquiAa1951n-15 LLat 5-mmeanwi.15tAilubm Print out a1n5tuu

ruilakia muLoyirol@ili (NEC-Fowl)

c. 5101-11.1NM51111,MaLIMUS5N5lUtelf10 iiar,521J521aiNu55f1a5ntrv1fia

21l6f1 ulMAialeOL6nmo11fiA 4111214 G)

',I'Olvicll111.111'111,i1,1,A''31,0q%6MIINAD11,2111@l1/140110Lijil 1 fl10,11

Sl@triti d1711@lflitialtillAtik,f04'11

Iwigoraitr2565t1115n.na45'auar, 6110 TO111111.44,C011 IG1f11J LUe25114t r, nuu 6140

0.)

"allivinwtn151.15tn@1Jn15" TolCiernilL

ImInn5vIn5quaarAfincsiann5oi-wthlyuallinnrup.rialA911n2

miennqsz- ur4arn7Crufinimplou Print out Praii,vutroioili (NEC-Fw9)

D. Lono-M5r,noun-miqumoofna4n-i5Lcia.vinwlin-miltnounmile

11E111111111114111AfIlJ1111.11;11-11910oii-Auly1Miakiab'AnmurinA

m. vithrualliNang4Nn551.1n5r,q1.1frIli0111157r1@

5'101-11,40IIIN8TIVISUfralf11.4'1%11-11,1

Page 8: VIA'nni5iianmge.w SMEs 11aL4va1dnaqm5

ulluesian-156ivivarthtLiluNa?Talqvt/Ja4auvana,v151A51n-15 NEC

51014ffla G111.1LiutivlaiL (NEC-Fob) LianTuilniaajal'otturruivada

Im51n15 1N5aaj Print out 5101-naidr4a2(aJqvitTa3ed115:inuun151,1411

(NEC-FGA)

b. /011(7-rtimjaNaaliqvi"6vilow14'lLilur-n5vilvivoi 011.11,1,uviAlaiL (Success ..1

case) 0-)6a8J 66atly1661,6nyiwilnei

Gq. aTtiNaniwi-Rilimungram itlioagivAt-pri atlmfluatipiauaLita:

11.4f1151.ffirti55f115A6111,1111,1

141.11MVIP1 i/illinvloi@lail5181-runl5ALCrun-159ilna-noimutn551inli

5tu,,nal o

vailukt-In viaa ttoi'uf1numa1a1nn15i6161111d11nn561naltp,t ilt)Sv£JvV1115f1161 minthr,alknoi'ulivh

ilatiritlinvlatoialda@uvrt71SofiTLITzticu ih@onlousirwminoluthrzawi

61.4- u65lid21vi1f-nit@i'ti Lot c:f-i-ii-ila:Ami:11Sofi-ithr,614$ilnd-rRiurifillinwaior:j-ilicillA'IXnatt 'iliii

60d-mii-Nlni,luff-14-ililluvrimayuLiviatnom5u6"-rua"-,

AEL ni549114-141 G a1MM

1J5tngu6l'-au

iiaimuokummilm 4-ru-ru thtneai-Ju

- 518atlgoolitivioultn-mildrul-nAlmouflalionliviTimouoiniat'An-15

mi'Dmilri-municnufil'unnwhviltolu

6lwun-154- 694un15rtilmouf1amrrAn55illu5tota7a1iiri-rvta

[email protected]

[email protected],1MilitrifIlllIk1141.1011-if115k161.111111.1

[email protected]

ifotau@Ann-ifillJunotikni

Lisruf-n56iinluCtul1J66G1at1'J61

Page 9: VIA'nni5iianmge.w SMEs 11aL4va1dnaqm5

OM. 5.5nilfRilnii Mflan55SJn114o-11

otutn5unlImilslirff15f141 911116114WY% nal tat eit-rnA iild@lave,Wril11211d@1u

luiialot@lkuLmilfnnlainuvi61TinnlIalotalkturprilmciLauoln

nudItoialqmoqvinm

i@LauoviglkrumfrtiF1

GAD 6-) ImErirn loufm5nm1n gtuvil thuoun-15aluni5lIna1J5alurr15uivn5

n-1591aawatn15.nuerus5N LLarkrtAui iluitnialtium5o5-11(ithtnaung5lvai

VIlIJK111J6VIVIZ:01.1

6-)b.b 1.15t0U1115f11/101(11,211.1@TEi'1111150111,C11,11111100171T152.11@lnthr,aut-mal Liatconil

i'iviltonu6qun.MAInvinailliiriuvrt:rnolubjulronimilluationttanui-J ImuL61Ftaonai5k2Ei15

anyii'aLi-iun-nouom

ab.en LanFwniatuNunnwilLit'ulmlnl louciaqm-R-Infrylaimuti-au Liatonnv,mruol

vilaviTtliri-muo1,51>uia6'nwtionl4-11 'Au 1,16'[email protected] 1,1141.4f-melnalna.,

Limn:11 NnsuLaiL6'1,11

o)b. 41@l011@'61.41 171L01,4115VAUVLIGigMlf111

d o ee. 1N1d11G1 161111n15

ktiv'41.wiffilolloArn NaOm Gil& 51E1

wthul-ruti-rooltn54ail

flutidloaJqierivIn551n-rmii nuailLaiugvlernimu

do G)b. an-ummma

-31,rdin-15pri'qvioivin51.1

flutidlLolLgownvinummii cn nudlLailigoolvirnu

LaTil loo via] outjudiol 41611@lil@A 114101174915 bb000

1115011111 : o-&bbG)-c-no)bo--)- 910 roc

I1'15025 : o-&bbm-sn&&O

od.

-71,1171 e 1Nq4nno11 19&&&

mnumol frmilipouolfmnls11ii'vniliaLauunwripmar,41@i,zruaProlmiLiunalnriuotillat

4t@l66atlIONCinia62111ak`U51MiVlii'V11in4M.nU ) 6601 (G) NO) LIatjfninledVAIMil 411nti (& NO)