webinar prinsjesdag update - 18 september 2014

of 7 /7
Webinar Prinsjesdag Update Tino Meijn Directeur CorporatieNL Reinder Wiersman Partner Deloitte CorporatieNL - Burg. Pabstlaan 10, 2131 XE Hoofddorp E [email protected] Joop Hooghiemstra Director Deloitte

Author: corporatienl

Post on 25-Dec-2014

194 views

Category:

Real Estate


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Welke maatregelen neemt het kabinet en wat zijn de consequenties voor uw corporatie? Er komen na Prinsjesdag meer verplichtingen op u af. Welke zijn dat en hoe moet u daarmee omgaan? Namens Deloitte verzorgden Reinder Wiersma, partner, en Joop Hooghiemstra, director, eenmalig een exclusieve webinar waarbij zij hun expertise met u delen.

TRANSCRIPT

  • 1. Webinar Prinsjesdag Update Reinder Wiersman Partner Deloitte Joop Hooghiemstra Director Deloitte Tino Meijn Directeur CorporatieNL CorporatieNL - Burg. Pabstlaan 10, 2131 XE Hoofddorp E [email protected]
  • 2. Financile trainingen Actueel! Asset Management Derivaten Risicomanagement Treasury Management Incasso, BTW, VPB [email protected] CorporatieNL - Burg. Pabstlaan 10, 2131 XE Hoofddorp E [email protected]
  • 3. Hoe werkt het? Typ uw vraag of reactie
  • 4. Actualiteiten woningcorporaties n.a.v. Prinsjesdag 2014 v De verhuurdersheffing wordt na 2017 gecontinueerd en wordt conform eerdere afspraken in 2015 2014 Deloitte The Netherlands verhoogd naar 1,335 miljard. v In de bepaling van de maximale huurprijs gaat de marktwaarde van de woning een grotere rol spelen. v De liberalisatiegrens wordt voor drie jaar bevroren. v Er komt een liberalisatieregister voor nieuwbouwwoningen. v De garantieregeling van de WSW wordt geanalyseerd. v De herziening van de Woningwet treedt op 1 januari 2015 in werking: De herziening legt de focus van woningcorporaties op de zorg voor betaalbare huisvesting, een versterking van de lokale verankering van woningcorporaties en een adequaat intern en extern toezicht. Het financieel toezicht op woningcorporaties wordt versterkt en rechtstreeks onder ministerile verantwoordelijkheid gebracht. Webinar 4 18 September 2014
  • 5. Actualiteiten woningcorporaties n.a.v. Prinsjesdag 2014 v Er komt een aangepast woningwaarderingsstelsel, waarin de lokale marktsituatie beter wordt meegewogen. v De wettelijke mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten worden uitgebreid. v Het verlaagde btw-tarief van 6 procent op arbeidsloon bij verbouwing en renovatie van woningen geldt een half 2014 Deloitte The Netherlands jaar langer: tot 1 juli 2015. v Conform toezegging aan de Eerste Kamer in december 2013 uitwerking gegeven aan de wooncoperatie. v Er wordt gestreefd het Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders eind 2014 open te stellen voor aanvragen. v Wijziging Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek voor een wettelijk instrumentarium om overlast tegen te gaan. v Het Convenant met de filantropische sector wordt voortgezet en er wordt gezocht naar nieuwe financieringswijzen zoals Social Impact Bonds. v Het kabinet treedt in overleg met gemeenten en sociale verhuurders over de Woonagenda Sociale huursector (voorheen: Rijksbeleidskader). 5 Webinar 18 September 2014
  • 6. Actualiteiten woningcorporaties n.a.v. Prinsjesdag 2014 2014 Deloitte The Netherlands Opvallend v De huursombenadering wordt in de rijksbegroting niet genoemd. Fiscaal Tot 1 juli 2015 6% BTW op onderhoud, renovatie Noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling Geen energiebelasting bij zonnecellen richting huurders 6 Webinar 18 September 2014
  • 7. Aanvullende vragen of contact? Reinder Wiersman [email protected] Joop Hooghiemstra [email protected] Tino Meijn [email protected] CorporatieNL - Burg. Pabstlaan 10, 2131 XE Hoofddorp E [email protected]