webinar: update normen

of 30 /30
Webinar Update normering Gerben Veerbeek 12 februari 2015

Author: cito

Post on 31-Jul-2015

87 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Webinar Update normering Gerben Veerbeek 12 februari 2015 2. Inhoud webinar 1. Aanleiding update en achtergronden toetsconstructie 2. Onderzoek naar verschuiving normen 3. Gevolgen voor de praktijk 3. Vraag 1 Welke functie heb je op school? Leerkracht Intern begeleider Directeur Anders, namelijk . 4. Vraag 2 Op welke vraag hoop je in dit webinar antwoord te krijgen? 5. Deel 1: Aanleiding en achtergronden toetsconstructie 6. Aanleiding voor update Aanleiding: Veronderstelde verschuiving van low stake naar high stake Resultaat: a) Afwijking scores initile normering daadwerkelijk gebruik b) Eerder / sneller dan verwacht 7. Achtergrond toetsconstructie 8 stappen van toetsconstructie: 1. Toetsdoel bepalen 2. Toetsopzet bepalen 3. Opgaven maken 4. Proefafname 5. Opgaven selecteren 6. Toets samenstellen 7. Normeringsonderzoek 8. Uitgave 8. Sophie M3 Sophie E3 Sophie M4 Sophie E4 Wat is een vaardigheidsschaal? tuin kwart klank schaats inkt voer E3 M3 M4 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 9. Wat is een vaardigheidsniveau? II 20% III 20% IV 20% V 20% I 20% 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 M5 10. Aanpassen normering 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 M5 II 20% III 20% IV 20% V 20% I 20% 11. Oude en nieuwe niveau-indeling A-E A 25% B 25% C 25% D 15% E 10% I-V II 20% III 20% IV 20% V 20% I 20% I 10% Landelijk gemiddelde ver boven het gemiddelde boven het gemiddelde onder het gemiddelde ver onder het gemiddelde hoogst scorend net boven tot ruim boven het landelijk gemiddelde net onder tot ruim onder het landelijk gemiddelde ruim onder het landelijk gemiddelde laagst scorend I+ 10% V- 10% V 10% 12. Vragen? 13. Deel 2: Onderzoek naar verschuiving normen 14. Voorbeeld Woordenschat (E3) IIIIV 15. Conclusie Groot effect in eerste jaar na normering Ieder volgend jaar klein effect Effecten zijn verschillend bij: Momenten Vakgebieden 16. Mogelijke oorzaken verschuiving Discrepantie normeringsonderzoek afname Discrepantie motivatie leerlingen per afnamesituatie Geleidelijk verschuiving: Verandering onderwijsaanbod Grote gerichtheid opbrengstgericht werken Bekend raken inhoud van de toets 17. Deel 3: Gevolgen voor de praktijk 18. Welke LVS-toetsen wanneer? September 2013 - Begrijpend lezen - Spelling - Rekenen-Wiskunde September 2014 - Woordenschat - Spelling werkwoorden (groep 7 en 8) 19. Gevolgen voor de praktijk Omzetting ruwe score vaardigheidsscore blijft gelijk Interpretatie vaardigheidsscore verandert: vaardigheidsscore vaardigheidsniveau Geen gevolgen oordeel inspectie (gebaseerd op vaardigheidsscores) 20. Voorbeeld oude normen 21. Voorbeeld nieuwe normen 22. Vergelijking oude vs. nieuwe normen 23. Vragen? 24. Voordelen nieuwe normen Rele en actuele vergelijking met landelijk gemiddelde U trekt juiste conclusies (richting Entreetoets - advies VO) Soepelere overgang naar derde generatie Beter in lijn met inspectienormen 25. Verspreiding nieuwe normen Computerprogramma LOVS (september 2013 en 2014) Normtabellen & formulieren op Cito Portal Overige verwerkingssystemen uiterlijk start nieuwe schooljaar (1 augustus 2014) 26. Vraag 3: Wat zou jij gedaan hebben? De normen niet actualiseren. Wachten op uitgave van nieuwe generatie toetsen. De normen wel actualiseren zoals Cito dat heeft gedaan. Anders, namelijk 27. Hoe nu verder? Cito intern Voortaan jaarlijkse controle en bijstellen indien nodig Embedded field testing Cito extern Indien nodig, per 1 augustus update normering (afspraak met leveranciers LAS) Communicatie 28. Vraag 4 Welke actoren spelen volgens jou een belangrijke rol in het normaliseren van het toetsgebruik? Cito Inspectie Leerkrachten/scholen Besturen Politiek Ouders Uitgeverijen Media Anders, namelijk 29. Vragen? 30. Hartelijk dank voor jullie aandacht in inbreng!