wiper brochure cro 2013

Click here to load reader

Post on 22-Jul-2016

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Industrijske Krpe Kimberly Clark

TRANSCRIPT

 • Proizvodi izraeni za svako okruenje i za sve vrste poslovaProizvodi za brisanje

 • Stvaranje vie vrijednosti za vas putem: zdravijih, sigurnijih i produktivnijih radnih mjesta.

 • Nalaenje uinkovitih rjeenja

  Zato odabrati nae proizvode za brisanje? KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* vodei je svjetski dobavlja proizvoda za zdravstvenu njegu, zatitu i sigurnost te higijenu. Kad traite pouzdane i visoko uinkovite proizvode za brisanje na nas se moete osloniti.

  Jer mi smo u potpunosti predani:

  pruanjuosobnihusluga,odravanjustabilnih odnosa sa svim naim kupcima te pruanju pomoi kod odabira za vas najboljeg rjeenja

  dosljednojvrhunskojkvaliteti,zato jamimo certifikatima struke

  inovativnimproizvodimaukoje se moete pouzdati i koji svojom kvalitetom ine razliku prilikom upotrebe na razliitim radnim mjestima, a prepoznatljvi su po globalnim markama WYPALL* i KIMTECH*

  odrivosti,jerintegriramodizajn, proizvodnju i dostavu naih proizvoda

  Mi razumijemo to je vama vano Suraujui s kupcima irom svijeta, uvidjeli smo koliko vam je vea uinkovitost proizvoda vana. Ona je stoga postala i na najvaniji cilj.

  Proizvode za brisanje uvijek izraujemo da budu uinkoviti i pristupani, kako bi vai zaposlenici mogli posao obaviti bre i efikasnije uz viu razinu higijene.

  Uinkovitost na prvom mjestu Nae bogato petnaestogodinje iskustvo omoguuje nam prepoznati vanost kontroliranja trokova uz zadravanje visoke razine higijene i produktivnosti. Naglaavanjem, prije svega, uinkovitosti, uvijek emo vam ponuditi:

  proizvodekojisunajprikladnijiza vae potrebe brisanja

  ekonominostkoritenjakojasepostie izborom specijalnih pakiranja i veliina koje e vam omoguiti smanjenu potronju proizvoda

  naprednetehnologijepoputmaterijala HYDROKNIT* i tkanine AIRFLEX*, koji brisanje obavljaju bolje i smanjuju trokove zbrinjavanja

  04-05

  Odrivost i otpad

  08-11

  Industrijski sektori

  06-07

  Vodi za odabir

  12-19

  Jake krpe za viekratnu upotrebu

  20-23

  Krpe za jednokratnu upotrebu

  24-31

  Specijalni proizvodi za brisanje

  32-33

  Specijalna pakiranja

  34

  Savrena radna okolina

  Sadraj

  3

 • Naa vizija odrivosti STVARANJE BOLJEG SVIJETA ZA VAS

  U tvrtki KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* vjerujemo da je odrivost od bitnog znaaja za svaki posao. Zbog tog razloga mi radimo usmjereni k nizu kljunih ciljeva odrivosti.

  Moete nam vjerovati da kada kupujete nae proizvode ne samo da unapreujete zdravlje svojih zaposlenika, vi dajete potporu svijetu odrivog razvoja.

  Lju

  di

  Pla

  net

  Pro

  izvo

  d

  Osiguravaju sredstva potrebna za smanjenje irenja klica koje su uzronici bolesti.

  Izvori su iscrpljeni, tako da neprestano radimo na smanjenju nepovolj-nog utjecaja na okoli u svakoj fazi ivotnog ciklusa proizvoda, od dizajniranja do ko-nanog odlaganja na otpad.

  Teimo tome da una-prijedimo blagostanje onih koji koriste nae proizvode i smanjimo koliinu proizvoda potrebnih za zadanu namjenu, pomaui da se unaprijedi gospoda-renje vaim poduzeem.

  Da biste dobili dodatne informacije o naim naporima za postizanje odrivosti posjetite www.kcpreducetoday.com/uk

  Na sustav WETTASK* smanjuje upotrebu otapala za:

  20%do uz smanjenje hlapivih

  organskih spojeva

  Nae krpe za brisanje za teke radne uvjete

  teine pet puta manje od standardnih krpa, stvaraju 37% manje otpada (po teini)

  prilikom zbrinjavanja.

  Sigurno i uinkovito

  radno okruenje

  Sretni zaposlenici=

  = via razina angamana

  =poboljana

  produktivnost

  Nae krpe za brisanje za teke radne uvjete

  upijaju dvostruko vie od ostalih tekstilnih proizvoda koji se brzo sue, tako da ih upotrebljavate manje.

  17%

  MaNje

  MaNje

  Naa Sluba za upravljanje krpama za brisanje moe uklanjati i reciklirati nae krpe

  za brisanje za jednokratnu upotrebu*.

  100%

  25%

  nula

  nula250

  20%

  25%

  100% 5%

  Socijal

  ni

  progra

  mi u s

  vim

  Kimber

  ly-Clark

  zajedn

  icama

  otpada u deponij

  milijuna novosteenih korisnika

  smanjenje nepovoljnog utjecaja

  ambalae na okolinu

  od neto prodaje u 2015. od ekoloki inovativnih

  proizvoda

  apsolutnog smanjenja emisija staklenikih plinova

  od djevianski istih vlakana iz

  certificiranih izvora

  smanjenja koritenja

  vode

  usklae

  nosti s

  drutve

  nim

  standard

  ima tvrt

  ke

  Kimberl

  y-Clark

  nesrea

  na

  radnom

  mjestu

 • Proizvodi koji ne postiu dovoljno dobre rezultate i koji su nepouzdani kad se radi o koliini proizvoda koje isporuuju mogu poveati proizvodnju otpada i potronju.

  Budui da se troak zbrinjavanja otpada temelji na njegovoj teini i koliini te injenici odlaete li opasan otpad ili ne, uporaba proizvoda za brisanje kojim se postiu iznimni rezultati u kombinaciji sa sustavom za "doziranje" koji se moe regulirati kljuna je za smanjenje trokova zbrinjavanja i poveanje profitabilnosti poslovanja.

  Nae proizvode karakteriziraju inteligentna pakiranja osmiljena na nain da, uzimajui u obzir vau potronju, smanjuju koliinu otpada koji proizvodite.

  U skladu s naim proizvodnim nasljeem, odvie dobro shvaamo da je pronalaenje naina za smanjenje trokova i poveanje dobiti od vitalnog znaaja. Imajui to na umu, nai proizvodi i sustavi oblikovani su za:

  lako odravanje

  lako punjenje

  veu uinkovitost

  smanjenje papirnog otpada

  smanjenje skladinog prostora

  Sve to tedi vam vrijeme i pomae vam smanjiti trokove.

  Mi moemo raditi zajedno s vama pomaui vam u borbi protiv otpada i u unapreivanju vaih procesa i uinkovitosti.

  Pomo u smanjivanju otpada i poboljanju vae produktivnosti

  smanjenje gubitka

  vremena

  smanjenje papirnog otpada

  smanjenje skladinog

  otpada

  5

 • odabir najprikladnije krpe za vae potrebeCijeli na asortiman nudi opcije za postizanje razliite radne uspjenosti, ponudom proizvoda razliitih veliina i naina pakiranja. U suradnji s vama, pronai emo najbolje rjeenje prilagoeno vaim specifinim potrebama i zadacima.

  Kad odluujete to vam je najvanije za posao koji je potrebno obaviti, u obzir uzmite sljedea tri podruja.

  01Uspjenost brisanjaKoje karakteristike mora imati vaa krpa za brisanje kako biste uspjeno mogli obaviti zadatak?

  velikumogunostupijanja,brzoiuinkovito?

  vrstaiotpornanatrganje?

  otpornanaotapala?

  neputadlaice?

  uraznimbojamaovisnoovrstiuporabe?

  zajednokratnuiliviekratnuuporabu?

  02Specijalna pakiranja Koje je pakiranje za vas najprikladnije?

  dalibiuvaemokruenjunajprikladniji bio sustav velikog kapaciteta, prijenosni ili spremnik iz kojeg se vadi jedan po jedan proizvod?

  kojaveliinakrpezabrisanjebivam najbolje odgovarala, a da ne stvara viak otpada?

  trebateliposebansustavkojibiumanjio oteivanje proizvoda ili sprijeio njegovo kontaminiranje?

  03Zbrinjavanje otpadaKakvu vrstu zbrinjavanja morate uzimati u obzir?

  elitelikoristitimanjeproizvodaime smanjujete koliine koje bacate?

  jelizavasveauinkovitostbrisanja jednako vana kao i zatita okolia?

  Briete li opasne tvari?

  Za vie informacija molimo vas da posjetite www.kcprofessional.co.uk

 • Tabela prikazuje specifine karakteristike proizvoda za brisanje i njihovu najprikladniju uporabu, kako biste lake i bre pronali proizvod za brisanje koji vam najbolje odgovara. Specifine primjere potraite na stranicama s proizvodima. Pomoi emo vam odabrati najbolje rjeenje za svrhu za koju vam je proizvod potreban. Specifine primjere potraite na stranicama s proizvodima.

  Va vodi za odabir

  * 1 = Najslabije 10 = Najjae

  Za vie informacija molimo vas da posjetite www.kcprofessional.co.uk/products/wipers

  MOGUNOST UPIJANJA

  VRSTOA* GRUBE POVRINE

  ULJE I MASNOE

  OTAPALA PROLIVENE TEKUINE

  PRAINA I NEISTOA

  OSJETLJIVE POVRINE

  PROIZVOD STRANICA

  ZA VIEKRATNU UPOTREBU

  5 Krpe za preciznu mehaniku str.13

  7 Industrijske krpe str.14

  5 Krpe WYPALL* X90 str.15

  6 Krpe WYPALL* X80 str.16

  5 Krpe WYPALL* X70 str.17

  4 Krpe WYPALL* X60 str.18

  3 Krpe WYPALL* X50 str.19

  OGRANIENA UPORABA

  2 Krpe za brisanje WYPALL* L40 str.21

  2 Krpe za brisanje WYPALL* L30 str.22

  1 Krpe za brisanje WYPALL* L20 str.23

  1 Krpe za brisanje WYPALL* L10 str.23

  SPECIJALNA UPORABA

  10Krpe za ienje od mikrovlakana

  WYPALL*str.30

  2 Krpe za ienje WYPALL* str.31

  Proizvodi za brisanje za specifine vrste poslova Krpe za brisanje KIMTECH* str.25

  Proizvodi za brisanje povrina samo u odreenim djelatnostima Sustav WETTASK* str.26

  7

 • Proizvodnja metalaSvjesni smo vanosti koja se pridaje upravljanju trokovima uz istovremeno inzistiranje na zadravanju visokih razina uinkovitosti i kvalitete. U suradnji s vama, moemo poboljati uinkovitost i istovremeno vam smanjiti trokove i koliine otpada. Nudimo vam iroki raspon kvalitetnih proizvoda koji se koriste u svim procesima proizvodnje metala:

  Proizvodnja metalaOblikovanje ili prerada metalnog dijela ili plohe u neki dio, komponentu ili gotov proizvod koje se obavlja bruenjem, rezanjem, oblikovanjem ili strojnom obradom.

  Poslovi koji se obavljaju:

  Uobiajeno brisanje

  Prijedlozi za koritenje proizvoda:

  Krpe WYPALL* X80, krpe za brisanje WYPALL* L30, krpe za ienje WYPALL*, industrijska krpa

  Pripremanje povrine i zavrna obrada metalaKad je izrada dijela ili komponente zavrena potrebno je oistiti, pripremiti i zavrno obraditi povrinu, primjerice kod