wiper brochure cro 2013

of 40 /40
Proizvodi izrađeni za svako okruženje i za sve vrste poslova Proizvodi za brisanje

Author: enormis-doo

Post on 22-Jul-2016

227 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Industrijske Krpe Kimberly Clark

TRANSCRIPT

 • Proizvodi izraeni za svako okruenje i za sve vrste poslovaProizvodi za brisanje

 • Stvaranje vie vrijednosti za vas putem: zdravijih, sigurnijih i produktivnijih radnih mjesta.

 • Nalaenje uinkovitih rjeenja

  Zato odabrati nae proizvode za brisanje? KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* vodei je svjetski dobavlja proizvoda za zdravstvenu njegu, zatitu i sigurnost te higijenu. Kad traite pouzdane i visoko uinkovite proizvode za brisanje na nas se moete osloniti.

  Jer mi smo u potpunosti predani:

  pruanjuosobnihusluga,odravanjustabilnih odnosa sa svim naim kupcima te pruanju pomoi kod odabira za vas najboljeg rjeenja

  dosljednojvrhunskojkvaliteti,zato jamimo certifikatima struke

  inovativnimproizvodimaukoje se moete pouzdati i koji svojom kvalitetom ine razliku prilikom upotrebe na razliitim radnim mjestima, a prepoznatljvi su po globalnim markama WYPALL* i KIMTECH*

  odrivosti,jerintegriramodizajn, proizvodnju i dostavu naih proizvoda

  Mi razumijemo to je vama vano Suraujui s kupcima irom svijeta, uvidjeli smo koliko vam je vea uinkovitost proizvoda vana. Ona je stoga postala i na najvaniji cilj.

  Proizvode za brisanje uvijek izraujemo da budu uinkoviti i pristupani, kako bi vai zaposlenici mogli posao obaviti bre i efikasnije uz viu razinu higijene.

  Uinkovitost na prvom mjestu Nae bogato petnaestogodinje iskustvo omoguuje nam prepoznati vanost kontroliranja trokova uz zadravanje visoke razine higijene i produktivnosti. Naglaavanjem, prije svega, uinkovitosti, uvijek emo vam ponuditi:

  proizvodekojisunajprikladnijiza vae potrebe brisanja

  ekonominostkoritenjakojasepostie izborom specijalnih pakiranja i veliina koje e vam omoguiti smanjenu potronju proizvoda

  naprednetehnologijepoputmaterijala HYDROKNIT* i tkanine AIRFLEX*, koji brisanje obavljaju bolje i smanjuju trokove zbrinjavanja

  04-05

  Odrivost i otpad

  08-11

  Industrijski sektori

  06-07

  Vodi za odabir

  12-19

  Jake krpe za viekratnu upotrebu

  20-23

  Krpe za jednokratnu upotrebu

  24-31

  Specijalni proizvodi za brisanje

  32-33

  Specijalna pakiranja

  34

  Savrena radna okolina

  Sadraj

  3

 • Naa vizija odrivosti STVARANJE BOLJEG SVIJETA ZA VAS

  U tvrtki KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* vjerujemo da je odrivost od bitnog znaaja za svaki posao. Zbog tog razloga mi radimo usmjereni k nizu kljunih ciljeva odrivosti.

  Moete nam vjerovati da kada kupujete nae proizvode ne samo da unapreujete zdravlje svojih zaposlenika, vi dajete potporu svijetu odrivog razvoja.

  Lju

  di

  Pla

  net

  Pro

  izvo

  d

  Osiguravaju sredstva potrebna za smanjenje irenja klica koje su uzronici bolesti.

  Izvori su iscrpljeni, tako da neprestano radimo na smanjenju nepovolj-nog utjecaja na okoli u svakoj fazi ivotnog ciklusa proizvoda, od dizajniranja do ko-nanog odlaganja na otpad.

  Teimo tome da una-prijedimo blagostanje onih koji koriste nae proizvode i smanjimo koliinu proizvoda potrebnih za zadanu namjenu, pomaui da se unaprijedi gospoda-renje vaim poduzeem.

  Da biste dobili dodatne informacije o naim naporima za postizanje odrivosti posjetite www.kcpreducetoday.com/uk

  Na sustav WETTASK* smanjuje upotrebu otapala za:

  20%do uz smanjenje hlapivih

  organskih spojeva

  Nae krpe za brisanje za teke radne uvjete

  teine pet puta manje od standardnih krpa, stvaraju 37% manje otpada (po teini)

  prilikom zbrinjavanja.

  Sigurno i uinkovito

  radno okruenje

  Sretni zaposlenici=

  = via razina angamana

  =poboljana

  produktivnost

  Nae krpe za brisanje za teke radne uvjete

  upijaju dvostruko vie od ostalih tekstilnih proizvoda koji se brzo sue, tako da ih upotrebljavate manje.

  17%

  MaNje

  MaNje

  Naa Sluba za upravljanje krpama za brisanje moe uklanjati i reciklirati nae krpe

  za brisanje za jednokratnu upotrebu*.

  100%

  25%

  nula

  nula250

  20%

  25%

  100% 5%

  Socijal

  ni

  progra

  mi u s

  vim

  Kimber

  ly-Clark

  zajedn

  icama

  otpada u deponij

  milijuna novosteenih korisnika

  smanjenje nepovoljnog utjecaja

  ambalae na okolinu

  od neto prodaje u 2015. od ekoloki inovativnih

  proizvoda

  apsolutnog smanjenja emisija staklenikih plinova

  od djevianski istih vlakana iz

  certificiranih izvora

  smanjenja koritenja

  vode

  usklae

  nosti s

  drutve

  nim

  standard

  ima tvrt

  ke

  Kimberl

  y-Clark

  nesrea

  na

  radnom

  mjestu

 • Proizvodi koji ne postiu dovoljno dobre rezultate i koji su nepouzdani kad se radi o koliini proizvoda koje isporuuju mogu poveati proizvodnju otpada i potronju.

  Budui da se troak zbrinjavanja otpada temelji na njegovoj teini i koliini te injenici odlaete li opasan otpad ili ne, uporaba proizvoda za brisanje kojim se postiu iznimni rezultati u kombinaciji sa sustavom za "doziranje" koji se moe regulirati kljuna je za smanjenje trokova zbrinjavanja i poveanje profitabilnosti poslovanja.

  Nae proizvode karakteriziraju inteligentna pakiranja osmiljena na nain da, uzimajui u obzir vau potronju, smanjuju koliinu otpada koji proizvodite.

  U skladu s naim proizvodnim nasljeem, odvie dobro shvaamo da je pronalaenje naina za smanjenje trokova i poveanje dobiti od vitalnog znaaja. Imajui to na umu, nai proizvodi i sustavi oblikovani su za:

  lako odravanje

  lako punjenje

  veu uinkovitost

  smanjenje papirnog otpada

  smanjenje skladinog prostora

  Sve to tedi vam vrijeme i pomae vam smanjiti trokove.

  Mi moemo raditi zajedno s vama pomaui vam u borbi protiv otpada i u unapreivanju vaih procesa i uinkovitosti.

  Pomo u smanjivanju otpada i poboljanju vae produktivnosti

  smanjenje gubitka

  vremena

  smanjenje papirnog otpada

  smanjenje skladinog

  otpada

  5

 • odabir najprikladnije krpe za vae potrebeCijeli na asortiman nudi opcije za postizanje razliite radne uspjenosti, ponudom proizvoda razliitih veliina i naina pakiranja. U suradnji s vama, pronai emo najbolje rjeenje prilagoeno vaim specifinim potrebama i zadacima.

  Kad odluujete to vam je najvanije za posao koji je potrebno obaviti, u obzir uzmite sljedea tri podruja.

  01Uspjenost brisanjaKoje karakteristike mora imati vaa krpa za brisanje kako biste uspjeno mogli obaviti zadatak?

  velikumogunostupijanja,brzoiuinkovito?

  vrstaiotpornanatrganje?

  otpornanaotapala?

  neputadlaice?

  uraznimbojamaovisnoovrstiuporabe?

  zajednokratnuiliviekratnuuporabu?

  02Specijalna pakiranja Koje je pakiranje za vas najprikladnije?

  dalibiuvaemokruenjunajprikladniji bio sustav velikog kapaciteta, prijenosni ili spremnik iz kojeg se vadi jedan po jedan proizvod?

  kojaveliinakrpezabrisanjebivam najbolje odgovarala, a da ne stvara viak otpada?

  trebateliposebansustavkojibiumanjio oteivanje proizvoda ili sprijeio njegovo kontaminiranje?

  03Zbrinjavanje otpadaKakvu vrstu zbrinjavanja morate uzimati u obzir?

  elitelikoristitimanjeproizvodaime smanjujete koliine koje bacate?

  jelizavasveauinkovitostbrisanja jednako vana kao i zatita okolia?

  Briete li opasne tvari?

  Za vie informacija molimo vas da posjetite www.kcprofessional.co.uk

 • Tabela prikazuje specifine karakteristike proizvoda za brisanje i njihovu najprikladniju uporabu, kako biste lake i bre pronali proizvod za brisanje koji vam najbolje odgovara. Specifine primjere potraite na stranicama s proizvodima. Pomoi emo vam odabrati najbolje rjeenje za svrhu za koju vam je proizvod potreban. Specifine primjere potraite na stranicama s proizvodima.

  Va vodi za odabir

  * 1 = Najslabije 10 = Najjae

  Za vie informacija molimo vas da posjetite www.kcprofessional.co.uk/products/wipers

  MOGUNOST UPIJANJA

  VRSTOA* GRUBE POVRINE

  ULJE I MASNOE

  OTAPALA PROLIVENE TEKUINE

  PRAINA I NEISTOA

  OSJETLJIVE POVRINE

  PROIZVOD STRANICA

  ZA VIEKRATNU UPOTREBU

  5 Krpe za preciznu mehaniku str.13

  7 Industrijske krpe str.14

  5 Krpe WYPALL* X90 str.15

  6 Krpe WYPALL* X80 str.16

  5 Krpe WYPALL* X70 str.17

  4 Krpe WYPALL* X60 str.18

  3 Krpe WYPALL* X50 str.19

  OGRANIENA UPORABA

  2 Krpe za brisanje WYPALL* L40 str.21

  2 Krpe za brisanje WYPALL* L30 str.22

  1 Krpe za brisanje WYPALL* L20 str.23

  1 Krpe za brisanje WYPALL* L10 str.23

  SPECIJALNA UPORABA

  10Krpe za ienje od mikrovlakana

  WYPALL*str.30

  2 Krpe za ienje WYPALL* str.31

  Proizvodi za brisanje za specifine vrste poslova Krpe za brisanje KIMTECH* str.25

  Proizvodi za brisanje povrina samo u odreenim djelatnostima Sustav WETTASK* str.26

  7

 • Proizvodnja metalaSvjesni smo vanosti koja se pridaje upravljanju trokovima uz istovremeno inzistiranje na zadravanju visokih razina uinkovitosti i kvalitete. U suradnji s vama, moemo poboljati uinkovitost i istovremeno vam smanjiti trokove i koliine otpada. Nudimo vam iroki raspon kvalitetnih proizvoda koji se koriste u svim procesima proizvodnje metala:

  Proizvodnja metalaOblikovanje ili prerada metalnog dijela ili plohe u neki dio, komponentu ili gotov proizvod koje se obavlja bruenjem, rezanjem, oblikovanjem ili strojnom obradom.

  Poslovi koji se obavljaju:

  Uobiajeno brisanje

  Prijedlozi za koritenje proizvoda:

  Krpe WYPALL* X80, krpe za brisanje WYPALL* L30, krpe za ienje WYPALL*, industrijska krpa

  Pripremanje povrine i zavrna obrada metalaKad je izrada dijela ili komponente zavrena potrebno je oistiti, pripremiti i zavrno obraditi povrinu, primjerice kod pjeskarenja, samarenja, ienja otapalima ili kemikalijama. Kad je povrina pripremljena, na nju se moe nanijeti zatitni sloj. Procesi koji se koriste ukljuuju bojanje, rezanje i oblaganje.

  Poslovi koji se obavljaju:

  Brisanje u kontroliranom okruenju, brisanje otapala, ienje povrina i brisanje osjetljivih povrina

  Prijedlozi za koritenje proizvoda:

  Krpe WYPALL* X80, krpe za brisanje WYPALL* L30, krpe za brisanje KIMTECH*/ WETTASK* SSX, krpe za pripremu povrine od mikrovlakana KIMTECH*, industrijska krpa, krpa za preciznu mehaniku

  Radovi na sastavljanju proizvodaSklapanje komponenti u gotov proizvod procesima kao to je spajanje vijcima, kopama, zatezanje, zakivanje ili lijepljenje.

  Poslovi koji se obavljaju:

  Uobiajeno brisanje

  Prijedlozi za koritenje proizvoda:

  Krpe WYPALL* X60, krpe za brisanje WYPALL* L20, krpe od mikrovlakana za jednokratnu upotrebu KIMTECH*, krpa za preciznu mehaniku

  Odravanje i planirani prekid radaRedovito pripremanje, popravljanje i ienje strojeva, alata i voznog parka pogona.

  Poslovi koji se obavljaju:

  Uobiajeno brisanje

  Prijedlozi za koritenje proizvoda:

  Krpe WYPALL* X80, krpe za brisanje WYPALL* L30, krpe za ienje WYPALL*, industrijska krpa, krpa za preciznu mehaniku

  Da biste dobili dodatne informacije molimo vas da posjetite www.kcprofessional.co.uk/industries/fabricated-metal-manufacturing

 • Svjesni smo vanosti usklaivanja kvalitetnog brisanja i poveanja produktivnosti i profitabilnosti. Dizajnirani za odreeni zadatak, nai proizvodi zadatak obavljaju u skladu s vrhunskim standardima, bez potrebe ponavljanja. Smanjena uporaba krpa i otapala pridonosi konanom smanjenju koliine otpada. Za transportnu industriju nudimo iroki raspon proizvoda za brisanje koji zadovoljavaju sve vae potrebe prilikom obavljanja razliitih i specifinih vrsta poslova:

  Prijevoz

  Pripremanje povrine i zavrna obrada metalaKad je izrada dijela ili komponente zavrena potrebno je oistiti, pripremiti i zavrno obraditi povrinu, primjerice kod pripremanja plohe za bojanje u automobilskoj industriji.

  Poslovi koji se obavljaju:

  brisanje radi kontrole i nuno brisanje odnosno brisanje prije bojanja u automobilskoj industriji i zavrno bojanje u zrakoplovnoj industriji

  Prijedlozi za koritenje proizvoda:

  Krpe za brisanje KIMTECH*/ WETTASK* SSX, WYPALL* L40 krpe za brisanje, krpe WYPALL* X80, krpe za brisanje KIMTECH*, industrijska krpa, krpa za preciznu mehaniku

  OdravanjeRedovito pripremanje, popravljanje i ienje strojeva, alata i voznog parka pogona.

  Poslovi koji se obavljaju:

  Uobiajeno brisanje

  Prijedlozi za koritenje proizvoda:

  Krpe WYPALL* X80, krpe za brisanje WYPALL* L30, krpe za ienje WYPALL*, industrijska krpa, krpa za preciznu mehaniku

  Radovi na sastavljanju proizvodaKada se nekoliko dijelova ili komponenti sastavi u cjelinu da bi tvorilo okvir ili gotov proizvod.

  Poslovi koji se obavljaju:

  Uobiajeno brisanje, brisanje radi provjere i nuno brisanje odnosno sklapanje motora i ienje spremnika goriva u zrakoplovnoj industriji.

  Prijedlozi za koritenje proizvoda:

  Krpe za brisanje KIMTECH*/ WETTASK* SSX, krpe za brisanje brtvila KIMTECH*, krpe za ienje WYPALL*, krpe WYPALL* X80, industrijska krpa

  Zavrna obrada i isporukaGotov proizvod potrebno je temeljito oistiti prije isporuke kupcu.

  Poslovi koji se obavljaju:

  Njeno brisanje, poliranje, zavrno poliranje i uobiajeno ienje

  Prijedlozi za koritenje proizvoda:

  Krpe od mikrovlakana KIMTECH*, krpe za ienje WYPALL*

  Proizvodi su navedeni samo kao prijedlog. Za najekonominije i najuinkovitije rezultate brisanja kupcima preporuujemo provoenje analize lokacije i obavljanje probe. Detalje zatraite od zastupnika prodaje. 9

 • Proizvodnja hraneBolje upravljanje trokovima ne znai naruavanje visokih standarda higijene. Dizajnirani kako bi zadovoljili sve potrebe intenzivnih programa ienja, proizvodi namijenjeni prehrambenoj industriji brzo se i jednostavno koriste, to uvelike smanjuje vrijeme obustavljanja rada pogona i poveava uspjenost marke. Tijekom razvijanja proizvoda, u obzir smo uzeli svaku fazu obrade hrane zasebno:

  OdravanjeRedovito pripremanje, popravljanje i ienje strojeva, alata i voznog parka pogona.

  Poslovi koji se obavljaju:

  Uobiajeno brisanje

  Prijedlozi za koritenje proizvoda:

  Krpe WYPALL* X80, krpe za brisanje WYPALL* L30, krpe za ienje WYPALL*, industrijska krpa, krpa za preciznu mehaniku

  ienje tijekom uvoenja novog ili prelaska na drugi proizvodKada se linija koristi za proizvodnju razliitih proizvoda ili razliitih okusa istog proizvoda, potrebno je napraviti prekid kako bi se linija oistila i uklonili svi tragovi ranijih proizvoda.

  Poslovi koji se obavljaju:

  ienje i suenje strojne opreme

  Prijedlozi za koritenje proizvoda:

  Krpe za ienje WYPALL* X50, krpe za ienje WYPALL* X80, krpe za brisanje WYPALL* L40, industrijska krpa

  Dubinsko ienjeVrijeme odreeno za zaustavljanje linije kako bi se temeljito oistila i dezinficirala.

  Poslovi koji se obavljaju:

  ienje i suenje strojne opreme, brisanje kemikalijama

  Prijedlozi za koritenje proizvoda:

  Krpe WYPALL* X80, KIMTECH*/ Krpe za brisanje WETTASK* DSX, industrijska krpa

  ienje otpada iz proizvodnje ili prolivene tekuineUklanjanje prolivene namirnice ili nakupine sastojaka kako bi se onemoguilo nakupljanje sastojaka koji kontaminiraju proces obrade hrane.

  Poslovi koji se obavljaju:

  brisanje prekomjernih nakupina sastojaka, prolivenih tekuina

  Prijedlozi za koritenje proizvoda:

  Krpe za ienje WYPALL* X50, krpe za brisanje WYPALL* L40

  Da biste dobili dodatne informacije molimo vas da posjetite www.kcprofessional.co.uk/industries/food-processing

 • U okruenjima u kojima je higijena kljuna, iroki asortiman naih proizvoda pomoi e vam da mogunost irenja zaraze svedete na najmanju moguu mjeru i osigurate povjerenje pacijenata. Pomou njih moi ete na siguran nain potivati protokole ienja propisane za zdravstvene ustanove i smanjiti irenje uzronika bolesti i unakrsno kontaminiranje. Jednako tako, nai proizvodi namijenjeni pacijentima pruaju veu ugodnost i njegu.

  Zdravstvena njega

  Proizvodi su navedeni samo kao prijedlog. Za najekonominije i najuinkovitije rezultate brisanja kupcima preporuujemo provoenje analize lokacije i obavljanje probe. Detalje zatraite od zastupnika prodaje.

  Priprema hrane i restoraniSustavi za brisanje potrebni u prostorijama za pripremu hrane kako bi se obrisala sva prolivena tekuina i povrine te odravala istoa u prostorijama restorana.

  Poslovi koji se obavljaju:

  brisanje prolivene tekuine, ienje opreme i povrina

  Prijedlozi za koritenje proizvoda:

  Krpe za ienje WYPALL* X80, krpe za ienje WYPALL* X50, krpe za brisanje KIMTECH*/ WETTASK* DSX

  Odravanje objekataOdravanje opreme objekta i zajednikih prostorija potrebno kako bi se onemoguilo irenje zaraze i unakrsna kontaminacija.

  Poslovi koji se obavljaju:

  brisanje u cjelini, dezinfekcijsko brisanje, odvajanje zadataka

  Prijedlozi za koritenje proizvoda:

  Krpe WYPALL* X80, krpe za brisanje WYPALL* L30, krpe za ienje WYPALL*, krpe za brisanje KIMTECH*/ WETTASK* DSX, krpe za ienje WYPALL* X50/X80

  ienje i dezinfekcijaOdravanje objekata zdravstvene zatite koje zahtijeva najviu razinu higijene, primjerice viekrevetne bolesnike sobe, sobe za zbrinjavanje pacijenata, zasebne bolesnike sobe ili prostorije za primanje pacijenata na odjel.

  Poslovi koji se obavljaju:

  ienje i dezinfekcija povrina, podjela poslova

  Prijedlozi za koritenje proizvoda:

  Krpe za ienje WYPALL* X80, Krpe za ienje WYPALL* X50, Krpe za brisanje KIMTECH*/ WETTASK* DSX

  Njega pacijenataKad veliki broj pridolih pacijenata zahtijeva rjeenja koja omoguuju brzu i uspjenu primjenu izmeu dva pacijenta, a proizvodi nude mogunost odravanja visokog stupnja higijene pacijenata.

  Poslovi koji se obavljaju:

  ienje, suenje i dezinfekcija pacijenata i povrina

  Prijedlozi za koritenje proizvoda:

  Krpe za brisanje WYPALL* L20 - u malim rolama, krpe za brisanje WYPALL* L40 presavinute na etiri dijela, upijajui runici KIMTECH*, medicinske krpe za brisanje KIMTECH*

  11

 • Fast-absorbing material

  jake krpe za viekratnu upotrebu

  Prosjena krpa WYPALL* X80

  Krpe WYPaLL* X80 pet su puta lake od prosjenih krpa. Bacanjem manje proizvoda vie ete utedjeti.

  Krpe WYPALL* X dobro upijaju i otporne su na otapala. Dovoljno su vrste da mogu izdrati zahtjevnije poslove, a istovremeno su cjenovno prihvatljive i tede vrijeme.

  Proizvedene koritenjem patentiranog materijala HYDROKNIT*, krpe WYPALL* X izrauju se povezivanjem polipropilenskih vlakana i pulpe pod visokim tlakom. Pouzdane su i zadravaju oblik te se mogu ponovno koristiti mnogo puta:

  svisokomsposobnouupijanjazabrisanjeprolivenetekuine, brzo ienje ruku i strojeva

  vrsteiizdrljive,jednakokadsumokreikadsusuhe- idealne za zahtjevnije poslove kao to je ienje strojeva

  otpornenaveinuotapala-idealnezananoenjeotapala na povrine ili ienje

  nesadreadhezivenitivezivnasredstva,smanjujupovrinsku neistou

  Poboljano upijanjeJedinstvena tehnologija PowerPockets sada se koristi za krpe WYPALL* X70 i X80. Pridonosi boljem upijanju, ugodnijem osjeaju dodira i boljoj kvaliteti ribanja.

  Ugraeni depovi pomau brem i uinkovitijem sakupljanju neistoe, ostavljajui povrine istima i smanjivanjem otpada.

  Za vie informacija molimo vas da posjetite www.kcprofessional.co.uk

 • Fast-absorbing material

  To be used for applications between 1-3/4 to 2

  Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

  To be used for applications between 2 to 8 To be used for applications 8 and up

  Otporne na probijanje, visokofleksibilne krpe za ienje skuenih prostora materijal HYDROKNIT*, otporan na kidanje

  Osmiljen je tako da bude otporan na probijanje, te tanke krpe zadravaju maksimalnu fleksibilnost da bi mogle doi do najskuenijih prostora

  krpe koje ne putaju dlaice Posebna tehnologija vlakana smanjuje putanje dlaica u usporedbi s veinom drugih netkanih tkanina

  prave veliine za svoju namjenu Dostupna u pogodnim malim formatima to pomae u smanjenju otpada: Presavijene na etiri dijela ili jedinstvene pogodne kutije s otvaranjem na vrhu (pop up box)

  Krpa za preciznu mehaniku

  Idealne za: sloeno brisanje

  Meki materijal nalik krpi prua maksimalnu fleksibilnost za sloene dijelove ili komponente

  brisanje u proizvodnji metala Otpornost na abraziju i probijanje prilikom obavljanja tekih poslova

  Veliine:

  Boje:

  Tehnologija / Certifikat:

  13

 • Fast-absorbing material

  To be used for applications between 1-3/4 to 2

  Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

  To be used for applications between 2 to 8 To be used for applications 8 and up

  Nae najjae krpe, kompaktne no ipak meke za teke radne zadatke, savrena su zamjena za standardne krpe Materijal HYDROKNIT*, otporan na trganje, brzo

  upijajui Krpe za teke poslove otporne na abraziju

  Mekanmaterijalkojisepodrukomosjeakaodajerijeo krpi, za uinkovito i ugodno brisanje

  Dvaformatakojaodgovarajuvaimpotrebama:velikerole i presavinute na etiri dijela

  Industrijska krpa

  Idealne za: Zadatke tekog odravanja

  Izvrsno upijanje masti i ulja

  Brisanje u proizvodnji metala ienje grubih povrina bez raspadanja

  Pripremanje povrina Krpe koje se ispiru, osmiljene za viekratnu upotrebu s uljem, mau, mazivima i sredstvima za ienje

  dostupna uz primjenu nae tehnologije Power Pocket za dodatnu uinkovitost brisanja i dobar osjeaj pod rukom

  Veliine:

  Boje:

  Tehnologija / Certifikat:

  Za vie informacija molimo vas da posjetite www.kcprofessional.co.uk

 • Fast-absorbing material

  To be used for applications between 1-3/4 to 2

  Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

  To be used for applications between 2 to 8 To be used for applications 8 and up

  Krpe WYPaLL* X90Dvoslojni materijal prua veu mo upijanja Krpe WYPALL* X90 omoguuju znatno bolje rezultate ienja radnih povrina:

  Smanjenje otpada u proizvodnji Dva sloja naprednog materijala HYDROKNIT* spojena su u cjelinu, tvorei kompaktnije, jae krpe za brisanje koje mogu smanjiti proizvodni otpad za do 35%1

  bre obavljaju posao Kombinacijom poliestera i drvenih vlakana, ovaj dvoslojni materijal omoguuje bolje upijanje i uinkovitije brisanje

  smanjuju rizik od oteivanja povrine Poliesterska vlakna ine proizvod ugodnim za upotrebu i ienje zahtjevnijih povrina ine jednostavnijim

  inovativno kontrolirano doziranje Pomae u kontroli trokova koritenja i smanjuje ukupnu koliinu otpada

  Nevjerojatno, samo 5 velikih rola krpa WYPaLL* X90 moe upiti 200 litara ulja!

  Idealne za: brisanje koje zahtjeva visoku mo upijanja

  Za brisanje prolivenog ulja i vode

  lakoisloenobrisanje Za ienje strojeva i sitnih dijelova zahvaljujui visokom stupnju prilagodljivosti

  podrukomsupoputkrpe Dovoljno su meke za brisanje ruku

  Veliine:

  Boje:

  Tehnologija / Certifikat:

  15

 • Fast-absorbing material

  To be used for applications between 1-3/4 to 2

  Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

  To be used for applications between 2 to 8 To be used for applications 8 and up

  Jake, kompaktne krpe, za poslove grubog odravanja i brisanjaKarakterizira ih brzo upijanje u kombinaciji s odlinom otpornou na trganje. Krpe WYPALL* X80 savrena su zamjena za standardne krpe:

  materijal HYDROKNIT*, otporan na trganje, brzo upijajui Dovoljno su jake za ienje i najgrubljih povrina bez raspadanja

  koristite ih s vodom i otapalima Mogu se ispirati i ponovno upotrijebiti

  u formatima rola i listia za doziranje Da najbolje odgovaraju vaim potrebama

  Krpe WYPaLL* X80

  Idealne za: brisanje strojeva i dijelova za teke radne uvjete

  Brisanje grubih povrina bez kidanja

  zadatke odravanja Brisanje masti, ulja i upijanje veih mrlja

  pripremanje povrina krpe koje se ispiru, za koritenje s otapalima ili vodom

  Veliine:

  Boje:

  jedan sloj krpe WYPaLL* X80 moe izdrati teinu do 60 kg.

  Za vie informacija molimo vas da posjetite www.kcprofessional.co.uk

  Tehnologija / Certifikat:

 • Fast-absorbing material

  To be used for applications between 1-3/4 to 2

  Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

  To be used for applications between 2 to 8 To be used for applications 8 and up

  Krpe WYPaLL* X70Brzo-upijajue,za srednje zahtjevne poslove ak i kad su mokre, krpe WYPALL* X70 ostaju mekane, kompaktne i zadravaju izvorni oblik:

  dugotrajno, uinkovito upijanje Brzo briu mast, au i otapala

  s njima se radi lako Ostaju meke i izdrljive, mokre ili suhe, i mogu se koristiti s otapalima

  ekonomine samo ih isperite i ponovno koristite, ime smanjujete koliinu otpada

  vienamjenske Odravaju istou alata i strojeva, uz to su pogodne i za doticaj s hranom

  Idealne za: temeljito odravanje

  ekonomino briu ulje, mast, au i otapala s povrina i alata

  ienje alata i strojeva Brisanje tekuina za hlaenje reznih alata i zatitnih dijelova

  metalne povrine Brzo-upijajue, mekane i kompaktne za jednostavno i uinkovito ienje

  Veliine:

  Boje:

  Tehnologija / Certifikat:

  17

 • Fast-absorbing material

  To be used for applications between 1-3/4 to 2

  Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

  To be used for applications between 2 to 8 To be used for applications 8 and up

  Vienamjenske i izdrljive, za precizno brisanjeNamijenjene svim vrstama brisanja ukljuujui i brisanje stakla, krpe WYPALL* X60 i X50 su:

  Udobne i lake poput pera Za ienje osjetljivih dijelova, upijanje manjih mrlja, ienje teko pristupanih mjesta i brisanje ruku

  Prikladnezaprimjenurazrjeivaaiotapala Ipak su dovoljno jake da sastruu ljepilo, uklone ulje i naslage prljavtine

  Veliinespecifinoprilagoenelakimzadacima Pouzdanog radnog uinka, pomae u smanjivanju otpada i operativnih trokova

  Krpe WYPaLL* X60/50

  Idealne za: Nanoenjemazivaipreciznoienje

  Koritenje razrjeivaa i otapala. Za pristup vrstim spojevima i brisanje osjetljivih strojnih dijelova

  ienjeibrisanjestakla Skidanje prljavtine,ulja i naslaga

  ienjedijelovazazavrnosklapanjeproizvoda Vrhunska kvaliteta zavrnog ienja

  Veliine:

  Boje:

  Za vie informacija molimo vas da posjetite www.kcprofessional.co.uk

  Tehnologija / Certifikat:

 • Fast-absorbing material

  To be used for applications between 1-3/4 to 2

  Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

  To be used for applications between 2 to 8 To be used for applications 8 and up

  Za postizanje odlinih rezultata kada se radi o odravanju prostora higijenski istima Za brzo brisanje, savreno upijanje, otporne na trganje i za dugotrajnu uporabu:

  etiri varijante boja Po jedna za svaki posao ienja ime se smanjuje unakrsno kontaminiranje i pozornost daje zakonom propisanim odredbama o higijeni

  Ispiranje i ponovno koritenje Optimalna upotreba produuje vijek trajanja svake krpe, smanjuje proizvodnju otpada i trokove u primjeni

  Dvije razine radnog uinka Birajte od visoke sposobnosti upijanja, dugotrajne vrstine (krpe za ienje WYPALL* X80) do vrijednosti sustava za higijensko brisanje (krpe za ienje WYPALL* X50)

  Krpe za ienje WYPaLL* X80/50

  Idealne za: Kuhinjskeposlove,ienjestolovaiblagajni

  ienje opreme i alata za pripremu hrane, brisanje ulja i masnoa. Ispiru se i ponovno koriste, smanjujui trokove koritenja

  Posloveobradehranenaindustrijskojrazini Ultra upijajue i otporne na trganje, pogodne za dubinsko ienje, zamjene linija i ienje pokretnih traka

  Smanjujuopasnostodunakrsnogkontaminiranja Krpe razliitih boja za svako podruje/posao, smanjuje irenje klica iz sanitarnih prostorija u podruja za pregled i smjetaj pacijenata

  Veliine:

  Boje:

  Nae krpe za ienje WYPaLL* X50/80 sadre vlakna.

  Tehnologija / Certifikat:

  19

 • HigHlY absorbent Fabric

  Krpe za jednokratnu upotrebuKad krpu za jednokratnu uporabu koristite za brisanje prolivene tekuine, ienje ruku ili brisanje povrina, rezultati su odlini. To je stoga to jedinstvena struktura materijala AIRFLEX* s velikim zranim depovima upija bolje, a i vra je i deblja od klasinih proizvoda za brisanje. Zato vam za obavljanje posla treba manje komada.

  Idealni za ienje velikih mrlja tekuine, svi proizvodi za brisanje WYPALL* L uinkoviti su kako za obavljanje poslova tako i za smanjivanje trokova. 8 od 10 korisnika odabralo je ovaj proizvod1.

  vrstoamokrekrpenemjerljivasostalimproizvodima,zahvaljujui jedinstvenoj strukturi vlakana. Brzo ienje mrlja bez raspadanja i bez prekomjernog natapanja. Kad je mokra, dvostruko je vra od tradicionalnih proizvoda za brisanje2.

  SviproizvodizabrisanjeWYPALL*Ldjelujudebljenadodir i do 19% vie nabubre od klasinih proizvoda za brisanje 2, ime su vae ruke bolje zatiene. Nai proizvodi za brisanje ne izlau se pritisku. Na taj nain vlakna nisu zgnjeena.

  vrhunskirezultatiibrzovrijemesuenja,smanjujupotronju komada za 15%3 i skrauju vrijeme brisanja te smanjuju koliinu otpada.

  1 Neovisnim istraivanjem trita na razliitim lokacijama usporedili smo krpe za brisanje WYPALL* L (izraene od tkanine AIRFLEX*) s klasinim jednoslojnim krpama za raznovrsnu uporabu. 8 od 10 korisnika odabralo je radije krpe WYPALL* L10 nego klasine jednoslojne krpe.

  2 Laboratorijskim testiranjem usporedili smo krpe za brisanje WYPALL* L40 s konkurentnim troslojnim proizvodima za brisanje. Krpa WYPALL* L40 upila je 144% vie vode i 37% vie ulja. Dijagonalna vrstoa na napetost mokre krpe bila je 121% vea. Natopljenost je porasla za 19%.

  3 Neovisno istraivanje pokazalo je da krpe WYPALL* L10, u usporedbi s jednoslojnim klasinim proizvodima za ienje smanjuju broj koritenih proizvoda za 15%.

  Proizvodi za brisanje WYPaLL* L upijaju dvostruko vie od ostalih tekstilnih proizvoda koji se brzo sue. To znai da vam ih je za obavljanje istog posla potrebno 15% manje.3

  15 % manje koriteno

  Za vie informacija molimo vas da posjetite www.kcprofessional.co.uk

 • To be used for applications between 1-3/4 to 2

  Airflex Logo Applications CMYK 2728

  To be used for applications between 2 to 8 To be used for applications 8 and up

  HigHlY absorbent Fabric

  Uinkovita openamjenska krpa za jednokratnu upotrebuUpotrebom jedinstvene tehnologije osnovnih slojeva, tzv. Double Re-Creped (DRC), krpe WYPALL* L40 brzo upijaju tekuine, ulja, mast i velike mrlje:

  Visoko upijajua krpa za brisanje za jednokratnu upotrebu Jedinstven unutarnji spuvasti sloj koji brzo upija tekuinu i mokar zadrava vrstou

  Prikladna za veinu povrina, ukljuujui upotrebu za ruke/lice S mekim, opipljivim vanjskim slojem

  U formatima rolanih i presavijenih listia za doziranje Da najbolje odgovaraju vaim potrebama

  Krpe za brisanje WYPaLL* L40

  Idealne za: Rutinsko industrijsko ienje i uobiajeno

  odravanje Za ienje velikih mrlja i istjecanja

  Uinkovito brisanje procesnih linija Brzo upijanje prolivenih tekuina, minimiziranje prekida u proizvodnji

  Brisanje pacijenata Vanjski sloj dovoljno je mekan za brisanje lica i ruku. Preporuujemo jednokratnu uporabu kako bi se smanjila mogunost irenja klica

  Svojim velikim depovima od materijala aIRFLeX* proizvodi za brisanje WYPaLL* L40 upijaju dvostruku koliinu tekuine u usporedbi s tradicionalnim proizvodima za brisanje2 i do 37% vie ulja.2

  Veliine:

  Boje:

  Tehnologija / Certifikat:

  21

 • Fast-absorbing material

  To be used for applications between 1-3/4 to 2

  Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

  To be used for applications between 2 to 8 To be used for applications 8 and up

  Iznimna uinkovitost, izvrsna vrijednostTraite li vrsti proizvod za brisanje koji dobro upija i nije skup, proizvodi za brisanje WYPALL* L30 su pravi proizvodi za vas:

  Opipljivilakosjeajkrpe ini je dovoljno mekanom za osobnu primjenu na licu/rukama

  Pojaanaunutarnjamrea Jedinstvena DRC struktura za intenzivno ienje i upijanje tekuina s mokrih povrina

  Odlinacijenasvakodnevneprimjene Ekonomina alternativa za airlaid krpe za brisanje

  Krpe za brisanje WYPaLL* L30

  Idealne za: Prolivenoulje

  Brzo upija ulje i mast

  Brisanjestrojeva Za lako ienje komponenti strojeva

  Brisanje mokre povrine Mreasta struktura zadrava oblik ak i kad je mokra

  Veliine:

  Boje:

  Za vie informacija molimo vas da posjetite www.kcprofessional.co.uk

  Tehnologija / Certifikat:

 • To be used for applications between 1-3/4 to 2

  Airflex Logo Applications CMYK 2728

  To be used for applications between 2 to 8 To be used for applications 8 and up

  HigHlY absorbent Fabric

  Za njeno i precizno brisanjeTraite li dobru vrijednost za razliite vrste svakodnevnog koritenja, nai proizvodi za brisanje WYPALL* L20 i L10 s iznimnom mogunou upijanja smanjit e broj komada koje trebate koristiti:

  Brzoupijajuateksturiranavieslojnakrpazabrisanje Posebno je dizajnirana za ienje manje zaprljanih povrina i upijanje malih mrlja od tekuine

  Njenobrisanje Za njeno poliranje i uklanjanje praine i neistoa

  Izborformatavelikogkapaciteta Da najbolje odgovaraju vaim potrebama

  Krpe za brisanje WYPaLL* L20/10

  Idealne za: Brisanjeproizvodaprizavrnomsklapanju

  Mrlje od vode, prskanje, brisanje te pranje i brisanje ruku

  Uklanjanjeblagihzaprljanja,prskanjebezmrljaizavrno brisane Poliranje stakla, glatkih povrina i alata za ienje

  Praktinavienamjenskaprimjena Brzo je dostupna za ienje prolivene vode, suenje i pranje ruku i brisanje u podrujima namijenjenima pripremi hrane

  Veliine:

  Boje:

  Tehnologija / Certifikat:

  23

 • Specijalni proizvodi za brisanjeProizvodi razvijeni za postizanje uspjenih rezultata u kontroliranim okruenjimaOdreeni upravljani poslovi zahtijevaju vrlo specifine proizvode za brisanje i specijalna pakiranja. Imajui to na umu primijenili smo nae znanje i strunost i kombiniranjem tehnologija brisanja izradili asortiman proizvoda vrhunske kvalitete prilagoen specifinim poslovima. Njime moete poveati uinkovitost i produktivnost brisanja te smanjiti trokove nabave proizvoda za brisanje i otapala.

  Proizvodi KIMTECH PREP* za pripremanje radnih povrinaOsiguravaju preciznost i pouzdanost strogo kontroliranih i nunih poslova ienja u grani prijevoza i industrijskoj proizvodnji.

  Krpe KIMTECH* namijenjene odreenim postupcimavrste krpe za brisanje povrina koje ne ostavljaju dlaice, za viekratnu uporabu s kemikalijama i otapalima u transportu i industrijskoj proizvodnji.

  Krpe za brisanje KIMTECH* za sustave WETTASK* S dodatnim punjenjima, potpuno zatvoreni sustav ienja omoguuje bolju kontrolu uporabe otapala i sredstva za dezinfekciju te trokova proizvoda za ienje.

  Krpe za ienje WYPALL*Mogu se prenositi i ne sadre otapala. Spremne za uporabu u svakom trenutku i na svakom mjestu. Idealne za industrijsku proizvodnju i prijevoz.

  Krpe za ienje od mikrovlakana WYPALL*Namijenjene profesionalnom ienju te brzom i uinkovitom uklanjanju povrinske neistoe. Idealne za urede, zdravstvene ustanove, hotele, restorane i ugostiteljske objekte.

  Krpe KIMTECH* za primjenu u zrakoplovstvuNude struna rjeenja, specifino projektirane sukladno standardima preciznog djelovanja na podruju avijacije.

  Sustav WeTTaSK* pomae da se smanji opasnost od unakrsnog kontaminiranja jer se koristi jedan po jedan proizvod umjesto klasinih proizvoda koji su se koristili vie puta i uvijek iznova dezinficirali.

  Za vie informacija molimo vas da posjetite www.kcprofessional.co.uk

 • Naa linija proizvoda za brisanje KIMTECH* u stanju je zadovoljiti sve vae specifine potrebe:

  Proizvodi KIMTECH PREP* za pripremanje radnih povrina Kad su preciznost i pouzdanost presudni, najbolje rjeenje je marka KIMTECH*. Nudi odlina rjeenja za temeljito ienje u prijevozu, zdravstvu i proizvodnji. S uvijek dosljednim uspjenim rezultatima.

  Krpe KIMTECH* namijenjene odreenim postupcimavrste krpe za brisanje povrina koje ne putaju dlaice, za esto koritenje s kemikalijama i otapalima. Odline za brisanje ulja i masnoa i idealne za:

  primjenu u tiskarstvu i autolakirerskoj industriji Krpa za brisanje je 100% bez silikona

  Krpe za brisanje KIMTeCH*

  Odaberite: Krpenakojesehvatapraina

  Uklanjanje praine od pjeskarenja u industrijskim i proizvodnim okruenjima

  Krpezabrisanjebrtvila Netkana otvorena struktura idealna za brisanje brtvila s alata i etki

  Krpezabrisanjeodmikrovlakana Za ienje automobila, ova ekonomina krpa visoke kvalitete moe se prati, izraena je od poliestera i poliamida i ne puta dlaice

  Krpenamijenjeneodreenimpostupcima vrste krpe za brisanje povrina koje ne putaju dlaice, za esto koritenje s kemikalijama i otapalima

  Veliine:

  Tehnologija / Certifikat:

  Boje:

  25

 • WeTTaSK* Punjivi sustavi za brisanje za primjenu u industrijiProduktivnost Spremnostnaupotrebusustavasmanjujegubitakvremenai

  naprezanje radnika

  Dajefleksibilnostkoritenjabilokojegodprioritetnihotapala / kemikalija

  Profitabilnost Potronjaotapalasmanjujesezabarem20%

  Smanjenitrokovizbrinjavanjaotpada

  Zdravlje i sigurnost Smanjenjevautjecajnaokolizbogmanjeprimjene

  hlapivih organskih spojeva

  Ogranienoizlaganjeotapalima

  Poveavasesigurnostradnika

  Krpe za brisanje KIMTECH* SSX usklaene su s otapalima prema industrijskim standardima koji se temelje na:

  Krpe za brisanje KIMTECH* SSX za industrijsku proizvodnju Teksturiranatkaninazaprikupljanjeprljavtine

  Kompatibilnostsairokompaletomotapala

  Izraene posebno za brisanje otapala i pripremu povrina, ovaj zatvoreni sustav za brisanje koji se moe dodatno puniti odmah poveava sigurnost i smanjuje mogunost prolijevanja otapala. Idealne za: Industrijsku proizvodnju i prijevoz.

  vrste, dobro upijaju, ne putaju dlaice.

  Prikladne za zrakoplovstvo Ne sadre silikon, stabilne pH-vrijednosti, ne putaju dlaice, koriste se s otapalima i jakim kemikalijama. Izraene za potrebe sektora zranog prijevoza, sve krpe za koritenje u zrakoplovstvu WETTASK* SSX imaju certifikate BMS 15-5F i AMS 3819B.

  Krpe za brisanje WeTTaSK*

  Idealne za: Industrijskobrisanjepovrina

  Koritenje vaeg izabranog otapala

  Pripremanjeradnihpovrina Koritenje s otapalima i jakim kemikalijama

  Brisanjepovrinauzdravstvenimustanovama Koritenje vaeg izabranog dezinfekcijskog sredstva / deterdenta

  Veliine:

  Boje:

  Za vie informacija molimo vas da posjetite www.kcprofessional.co.uk

  metiletilketonu

  izopropanolacetonu

  n-heptanu

  etanolu

  etilacetatu

  ksilolu

  cikloheksanu

  triklormetanu

  Tehnologija / Certifikat: BMS 15-5F / AMS 3819B

 • Razlikovanje povrine u zdravstvuKrpe za brisanje WETTASK* DSX/DS

  Radei zajedno s vama, moemo pomoi u stvaranju zdravijeg radnog mjesta u zdravstvenim ustanovama.Povrinska istoa je vrlo vaan faktor u suzbijanju prijeteih ili unakrsnih infekcija. Potencijalno tetna bakterija moe preivjeti na neoienim povrinama mnogo sati. Stoga se uinkoviti programi kontrole infekcije oslanjaju na redovito ienje povrina.

  Nae krpe za brisanje KIMTECH* za punjivi sustav za brisanje WETTASK* dizajnirali smo s tom potrebom na umu. Na punjivi, kompaktni, samodostatni sustav za mokro brisanje nudi visoko uinkovito i ekonomino brisanje kritinih podruja u zdravstvenim ustanovama koji pomae u smanjenju opasnosti od unakrsne infekcije.

  Kompatibilan sa irokom lepezom uobiajenih otopina za ienje i dezinfekciju, temelji se na:

  glukoprotaminu(alkohol)

  benzalkonijevomkloridu(BKC)iN-(3-aminopropil)-N- dodecilpropan-1,3-diaminu

  benzalkonijevomkloridu(BKC)-glutaraldehidu

  Krpe za brisanje KIMTECH* za punjivi sustav za brisanje WETTASK* Tvrtka KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* ve dugo pomae zdravstvenom osoblju da obavlja svoje svakodnevne zadatke u skladu s najviim standardima. Nae iskustvo u ovom podruju znai da radimo naporno na razumijevanju vaih potreba, a nai razvojni timovi tee njihovom udovoljavanju putem najinovativnijih rjeenja.

  Opravdava cijenu Jednovedrokrpazabrisanjedezinficirapodrujepovrinedo250m

  Samozabrtvljujuipoklopacsprjeavaisparavanjeotopinezaienjeizmeu dva koritenja

  Doziranjepojednukrpuomoguujeveukontrolu

  Pojedinanekrpezabrisanjeosmiljenesuzaoptimiziranjeupotrebetekuine za ienje

  Sigurne i pouzdane IstraivakastudijadokazujedakrpezabrisanjeKIMTECH*zadravaju

  uinkovitost sredstva za dezinfekciju tijekom razdoblja od najmanje 28 dana

  Integriranisamozabrtvljujuipoklopacinikrpevlanimaispremnimazaupotrebu kada je to potrebno

  Potpunozatvorenisustavzadoziranjenudipoveanuzatituodprskanjaiprolijevanja tekuina za ienje primjenjuje se tamo gdje je potrebna

  Univerzalan i prenosiv Stvarajtesvojeunaprijednavlaenekrpedodajuiusustavsvojuomiljenu

  otopinu za ienje

  Prenosivostsustavaomoguujekoritenjeucijelomzdravstvenomobjektu

  Izaberite ono najboljeVa izbor materijala za brisanje dramatino utjee na snagu sredstva za dezinfekciju. Sa samo 1,75 vaeg dezinfekcijskog sredstva u kombinaciji s naim proizvodom Wet Task DS/DSX moi ete dezinficirati podruje vee od250m.

  Ispitivanje provedeno u tijekom razdoblja od 4 tjedna utvrdilo je izuzetan uinak kako KIMTECH* / WETTASK* DS tako i krpa za brisanje DSX.

  0

  10

  100

  1.000

  10.000

  100.000

  1.000.000

  10.000.000

  100.000.000

  A B C A B C A B C

  0

  10

  100

  1.000

  10.000

  100.000

  1.000.000

  10.000.000

  100.000.000

  A B C A B C A B C

  Fakt

  or

  sman

  jen

  ja k

  lica

  1-3 dana 13-14 dana

  7767 + sredstvo za dezinfekciju A, B i C

  28 dana

  Fakt

  or

  sman

  jen

  ja k

  lica

  1-3 dana 13-14 dana

  7762 + sredstvo za dezinfekciju A, B i C

  28 dana

  Izuzetan radni uinak tijekom sva 4 tjedna

  Minimalan faktor redukcije za prolaenje na testu

  Dezinfekcijsko sredstvo A obuhvaa (benzalkonij klorid + glukoprotamin2)

  Dezinfekcijsko sredstvo B obuhvaa (glutaral + benzil-C12-18-alkil-dimetil-amonijev klorid + didecil-dimetil-amonijev klorid)

  Dezinfekcijsko sredstvo C obuhvaa (benzil-C12-18 alkil-dimetil-amonijev klorid + N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan -1,3-diamin)

  27

 • Idealne za:visoke zahtjeve higijene nune u okruenjima za pruanje zdravstvene njege, gdje postoji potreba za optimalnom zatitom od infekcija:

  Otpornostnaplijesanirastbiolokihkultura Kemijski tretirane krpe za brisanje povrine, koje tite pacijente u zonama za akutnu i primarnu zdravstvenu zatitu

  Dugotrajnazatita Ostavlja sloj tekuine na obrisanoj povrini tako da sredstvo za dezinfekciju i dalje djeluje

  Zamjenazarasprivae Smanjivanje otpada i omoguavanje bolje kontrole trokova

  omoguuje vam bolju kontrolu otapala ili sredstva za dezinfekciju te smanjuje trokove proizvoda za ienjeOvo je novi pojam u sustavima brisanja. Izradili smo sustav za brisanje koji se moe puniti i koji ne proputa zrak. Omoguuje vam bolje praenje uporabe kemikalija unaprijed navlaenim krpama specifinima za potrebe ienja unutar vaeg sektora. Na vama je samo da se odluite koje ete rjeenje odabrati:

  Poboljanjehigijenskihisigurnosnihstandarda Unaprijed navlaena krpa vam pomae u kontroli trokova za otapala i dezinfekcijska sredstva

  Potpunozatvorensustav Za smanjenje unakrsnog kontaminiranja, sprjeavanje kemijskih isparavanja i prolijevanja te za poveanje zatite i sigurnosti radnika

  Krpe za brisanje WeTTaSK* dSX/dS

  Na sustav WeTTaSK* smanjuje potronju otapala za najmanje 20% u usporedbu s klasinim krpama i ostalim otvorenim sustavima.Jednostavno odaberite krpe za brisanje KIMTECH* koje su najprikladnije za posao koji trebate obaviti i zatim dodajte kemijsku otopinu koju koristite. Dodajte 2,5l otopine ili koliinu koja e namoiti krpu dovoljno da je moete koristiti.

  Za vie informacija molimo vas da posjetite www.kcprofessional.co.uk

 • Shvaanje da je priprema povrine i ienje, iako predstavlja vrlo mali dio u izradi cijelog zrakoplova i opreme, od jednako kljunog znaaja i zahtijeva precizne, po mjeri skrojene proizvode.

  Krpe KIMTeCH* za primjenu u zrakoplovstvu

  Krpe za opu namjenu i primjenu s kemikalijama Lakoprimjenjivaitanka, ona je

  rjeenje usmjereno na smanjenje otpada i poboljanje produktivnosti za uobiajene potrebe brisanja.

  Boljakontroladoziranja i primjena otapala za smanjeni otpad i bolji ukupni radni uinak naspram tradicionalnih sustava vedro/posuda i unaprijed zasienih opcija.

  Krpe za teke radne uvjete koje ne putaju dlaice Napredanmaterijal za optimalnu

  kontrolu isputanja dlaica.

  Povrinske abrazivne krpe za primjenu u zrakoplovstvu Iznimnotrajne krpe za primjenu u

  zrakoplovstvu specifino osmiljene za abrazivne povrine.

  29

 • Fast-absorbing material

  To be used for applications between 1-3/4 to 2

  Hydroknit Logo Applications CMYK 2728

  To be used for applications between 2 to 8 To be used for applications 8 and up

  Krpe za ienje od mikrovlakana WYPaLL*

  Krpe za ienje od mikrovlakana WYPaLL* upijaju koliinu tekuine koja je i do 8 puta tea od njihove teine.

  Izraene za potrebe profesionalnog ienjaZa viekratnu uporabu, krpe za ienje od mikrovlakana WYPALL* mogu se prati i do 300 puta, bez naruavanja njihove uinkovitosti ienja. Predstavljaju ekonominiji odabir za veoma zaposlene pruatelje usluga profesionalnog ienja:

  Nemapotrebezakemikalijamazaienje Smanjivanjem vaih godinjih trokova za ienje i pomaui vam da budete ekoloki osvijeteni

  etirinijanseboje,zalakerazdvajanjezadataka Pomae u smanjenju unakrsne kontaminacije

  Dizajniranazasakupljanjeiuklanjanjepovrinskeprljavtine Za bre i uinkovitije ienje

  Idealne za: ienjestolaipovrine

  Efektivno sakupljanje i uklanjanje prljavtine

  ienjestaklaiogledala Meka tekstura zelene krpe od mikrovlakana, za sjajne povrine bez tragova

  Smanjujeseopasnostodunakrsnekontaminacije Jedna krpa u boji po zadatku, zadravajui na visini klinike standarde visoke higijene

  Veliine:

  Boje:

  Za vie informacija molimo vas da posjetite www.kcprofessional.co.uk

  Znatno poveana snaga ienjaKrpa od mikrovlakana Pamuna krpa

  Povrina je ista, suha i uglaana

  Sakuplja i uklanja neistou i vlagu

  Samo gura prljavtinu i vlagu

  Povrina je jo uvijek prljava i vlana

  Tehnologija / Certifikat:

 • 31

  2

  1. Teksturirana povrina i napredno sredstvo za ienje uinkovito razdvajaju i otapaju tvrdokornu neistou i prljavtinu

  2. Upijajui sloj namae i zadrava neistou te sprjeava njeno hvatanje na ruke

  3. Glatka povrina isti preostalu neistou i na koi ostavlja sloj navlaivaa

  Unaprijed navlaene, mogu se prenositi, spremne za koritenje u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestuIdealne za proizvodnu industriju, inenjering, odravanje, prijevoz i uslune djelatnosti:

  Jednimpotezomuklanjajutvrdokornumasnouiprljavtinu Nema potrebe za gelovima, obinim krpama, sapunom ili vodom

  Uinkovitsustavnavlaivanja Posebna formulacija prirodnih i bitnih sastojaka pomae u smanjivanju suhoe koe

  Specijalnodizajniranatkanina iste brzo, uinkovito i ekonomino

  Krpe za ienje WYPaLL*

  Idealne za: Nesadreotapala,sdodanimovlaivaima

  tite ruke i smanjuju isuivanje koe

  vrstaiizdrljiva Uklanjanje ulja, masnoe i neistoe s ruku, alata i strojeva

  Kontroliranouzimanjejednepojednekrpeizpakiranja Smanjuje proizvodnju otpada i osigurava vii stupanj higijene jer krpu vadi samo osoba koja e ju koristiti

  Veliine:

  Boje:

  Tehnologija / Certifikat:

  31

 • Specijalna pakiranjaPrijenosni sustavi za specijalna pakiranja osmiljeni za sve okolineDa li bi u vaem okruenju najprikladniji bio sustav velikog kapaciteta, prijenosni ili spremnik iz kojeg se vadi jedan po jedan proizvod? Izradili smo itav niz praktinih i inovativnih specijalnih pakiranja koji odgovaraju pojedinim radnim okruenjima.

  Tijekom postupka osmiljavanja, uvijek vodimo rauna o uporabi, higijeni, otpadu, odravanju i uinkovitosti kao i o mogunostima oteivanja proizvoda i kontaminaciji. Time vama olakavamo biranje pouzdanog sustava za "doziranje".

  Za vie informacija molimo vas da posjetite www.kcprofessional.co.uk

 • Velika rolaVelikog kapaciteta za uurbana podruja visoke razine koritenja i moe se lako premjestiti na mjesto za upotrebu. Takoer dostupna sa nonom papuicom za doziranje proizvoda jednom rukom.

  Naa specijalna pakiranja dizajnirana su na nain koji osigurava uzimanje samo potrebne koliine proizvoda. Pomaemo vam kontrolirati uporabu i smanjiti proizvodnju otpada.

  Kutija BRAG* BoxMobilni sustavi koji kontroliraju koritenje za ienje ili brisanje u pokretu.

  Kutija s otvaranjem na vrhu (Pop-Up Box)Fleksibilni sustav kojim se kontrolira potronja, koji je idealan za ienje ili brisanje u pokretu, sustav nudi kontrolirano koritenje uz istovremenu zatitu krpe za brisanje.

  Vaenje krpa za brisanje presavinutih na pola ili na etiri dijela Najbolji izbor za trenutanu pristupanost u specifinim radnim podrujima sa dva sustava koji predstavljaju pojedinane krpe za brisanje u polietilenskoj vreici vodoodbojnoj i otpornoj na prskanje.

  Dozator pokrivki za krevetOmoguujui higijensko doziranje, dozator pokrivki za krevet moe se privrstiti na zid blizu bolesnikih kreveta za lako doziranje.

  Rola sa sredinjim ulaganjem Higijensko vaenje samo jednog komada, idealno za prostore za pripremu hrane. Odlikuje se jednostavnim, brzim punjenjem na prednjoj strani, higijenskim ienjem povrina brisanjem koje je u skladu sa sustavom HACCP.

  etvrtasta kutija za krpe (Right Rag Box) i vienamjenska kutija (Multi-Box)Za trenutano djelovanje krpom za brisanje dajemo vam neposredan pristup krpama za brisanje prilikom prolijevanja u sluaju nude.

  33

 • Stvorimo savrenu radnu okolinu* zajedno

  KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL* ne samo to prodajemo vrhunske proizvode mi nudimo uvid, potporu i svjeu perspektivu, pruajui cjelovite usluge koje nam pomau promijeniti lice vae radne okoline.

  Kako to inimo? To poinje promjenom konverzacije, ponovnim utvrivanjem onoga to radno mjesto moe i to bi trebalo biti. Ne iskljuivo mjesto za dolazak na posao, ve i mjesto na kojem se ljudi osjeaju iznimno sigurno, zdravo te na kojem dobivaju nadahnue da budu maksimalno produktivni.

  Naa rjeenja za cjelovitu uslugu nude vam neto vrijednije od samih proizvoda: zdravija, sigurnija i produktivnija radna mjesta.

  Mi ih zovemo savrena radna okolina*

  Zdravije Sigurnije Produktivnije

  Zdravija radna mjestaVie no ikad, organizacije rade s nedostatnom radnom snagom; budui da je tako, njima je postalo vitalno vano brinuti se za blagodat i zdravlje svojih zaposlenika, stvarajui vie higijenska radna mjesta. Mi vas opskrbljujemo alatima koji e:

  poveati angaman zaposlenika

  smanjiti nedolaenje na posao

  poveati produktivnost

  Poveana produktivnostOdvie dobro shvaamo da je pronalaenje naina za smanjenje trokova i poveanje dobiti od vitalnog znaaja. Imajui to na umu, nai proizvodi oblikovani su za:

  veu uinkovitost

  smanjenje papirnog otpada

  smanjenje skladinog prostora

  Sve to tedi vam vrijeme i pomae vam smanjiti trokove.

  Za vie informacija molimo vas da posjetite www.kcprofessional.co.uk

  Vei angaman zaposlenika

  Smanjenje nedolaenja na posao

  Poveana produktivnost

 • Znamo da je vama vea uinkovitost vrlo vana. Stoga nam je ona oduvijek bila te e i dalje biti na prvom mjestu.

  Naom zajednikom suradnjom, sredstva za brisanje mogu postati jo uinkovitija u rjeavanju izazova koji se pred njih postavljaju na vaem radnom mjestu.

  Zajedno gradimo uinkovitija radna mjesta

  Sigurnosna rjeenjaMoemo vam pomoi da ostanete na vrhu kad se radi o dananjim kljunim pitanjima sigurnosti i to uz odravanje kontinuiteta poslovanja, smanjenje izgubljenih sati rada i pripremanje za situacije koje bi mogle ugroziti sigurnost vaih zaposlenika.

  Proizvodi za odravanje sanitarnih prostoraPostavili smo standarde koji se odnose na odravanje sanitarnih prostora. Potpuno smo posveeni spajanju vrhunske higijene i vrhunske razine samosvijesti to ini kombinaciju impresivnog i inovativnog asortimana proizvoda.

 • Na posao je raditi s ljudima. Oni su naa najvea vrijednost.

  Oni pokreu nas u naoj radnoj okolini. I zato mi njihovu radnu okolinu inimo savrenom.

  Savrena radna okolina* Zdravija, sigurnija, produktivnija.

  Nae obeanje

  wwwSvoju narudbu poaljite svom lokalnom dobavljau ve danasSvojeg lokalnog dobavljaa potraite na adresi www.kcprofessional.co.uk

  Za vie informacija o projektu Savrena radna okolina posjetite nas na: www.kcprofessional.co.uk/*Robne marke tvrtke Kimberly-Clark Worldwide, Inc. 2012 KCWW ifra izdavanja ID4720.19 HR 07.12.

 • Cijeli asortiman krpa za brisanjeVodi za naruivanje

  Opis proizvoda Tehnologija ifra Sadraj pakiranja Veliina lista (D x )

  Kompatibilni dra

  Novalinija Kimberly-Clark Professional* industrijskih krpa za brisanje

  Kimberly-Clark Professional* Industrijske krpe, velika rola, jednoslojne 38676 1 x 550 = 550 (42,0cm x 34,0cm) 6146 6154 6155 6153

  Kimberly-Clark Professional* Industrijske krpe, presavijene na etiri dijela, jednoslojne 38681 4 x 50 = 200 (30,5cm x 31,8cm) Ne postoji

  Kimberly-Clark Professional* krpe za preciznu mehaniku, u kutiji na izvlaenje, jednoslojne 38662 20 x 70 = 1400 (22,4cm x 11,2cm) Ne postoji

  Kimberly-Clark Professional* krpe za preciznu mehaniku, presavijene na etiri dijela, jednoslojne 38663 12 x 76 = 912 (30,5cm x 31,8cm) Ne postoji

  Krpe WYPALL* X90

  Krpe WYPALL* X90 , velika rola, bijele, dvoslojne 12889 1 x 450 = 450 (34,0cm x 28,2cm) 6146 6154 6155

  Krpe WYPALL* X90 u kutiji BRAG*, bijele, dvoslojne 12891 1 x 136 = 136 (42,7cm x 28,2cm) Ne postoji

  Krpe WYPALL* X90 u kutiji na izvlaenje, bijele, dvoslojne 12890 5 x 68 = 340 (42,7cm x 21,1cm) 6974

  Krpe WYPALL* X80

  Krpe WYPALL* X80 velika rola, elino plava boja, jednoslojne 8374 1 x 475 = 475 (38,0cm x 42,0cm) 6146 6154 6155

  Krpe WYPALL* X80 velika rola, bijele, jednoslojne 8377 1 x 475 = 475 (34,0cm x 31,5cm) 6146 6154 6155

  Krpe WYPALL* X80 u kutiji BRAG*, elino plava boja, jednoslojne 8373 1 x 160 = 160 (42,7cm x 31,8cm) Ne postoji

  krpe WYPALL* X80 u kutiji na izvlaenje, elino plava boja, jednoslojne 8375 5 x 80 = 400 (43,0cm x 23,0cm) 6974

  Krpe WYPALL* X80 presavijene na etiri dijela, bijele, jednoslojne 8388 4 x 50 = 200 (33,0cm x 31,8cm) Ne postoji

  Krpe WYPALL* X70

  Krpe WYPALL* X70 velika rola, bijele, jednoslojne 8384 1 x 500 = 500 (38,0cm x 41,0cm) 6146 6154 6155

  Krpe WYPALL* X70 u kutiji Right Rag, bijele, jednoslojne 8381 1 x 300 = 300 (42,0cm x 37,8cm) Ne postoji

  Krpe WYPALL* X70 u kutiji BRAG*, bijele, jednoslojne 8383 1 x 150 = 150 (42,7cm x 31,8cm) Ne postoji

  Krpe WYPALL* X70 presavijene na etiri dijela, bijele, jednoslojne 8387 12 x 76 = 912 (31,8cm x 33,0cm) Ne postoji

  Krpe WYPALL* X70 velika rola, plave, jednoslojne 8389 1 x 870 = 870 (34,0cm x 31,5cm) Ne postoji

  Krpe WYPALL* X70 u kutiji na izvlaenje, plave, jednoslojne 8390 10 x 100 = 1000 (42,5cm x 23,0cm) Ne postoji

  Krpe WYPALL* X60

  Krpe WYPALL* X60 velika rola, bijele, jednoslojne 6036 1 x 750 = 750 (38,0cm x 41,0cm) 6146 6154 6155

  Krpe WYPALL* X60 velika rola, plave, jednoslojne 8371 1 x 500 = 500 (38,0cm x 31,0cm) 6146 6154 6155

  krpe WYPALL* X60 u vienamjenskoj kutiji, plave, jednoslojne 8380 1 x 150 = 150 (42,0cm x 24,5cm) Ne postoji

  krpe WYPALL* X60 u kutiji BRAG*, bijele, jednoslojne 6035 1 x 200 = 200 (42,6cm x 31,7cm) Ne postoji

  Krpe WYPALL* X60 presavijene na etiri dijela, plave, jednoslojne 8372 12 x 76 = 912 (36,6cm x 31,7cm) Ne postoji

  Krpe WYPALL* X60 u kutiji na izvlaenje, bijele, jednoslojne 8376 10 x 126 = 1260 (23,1cm x 42,6cm) 6974

  Krpe WYPALL* X50

  Krpe WYPALL* X50 u kutiji na izvlaenje, bijele, jednoslojne 8355 10 x 176 = 1760 (23,1cm x 31,7cm) 6974

  Krpe WYPALL* X50 velika rola, bijele, jednoslojne 8356 1 x 1100 = 1100 (24,9cm x 34,0cm) 6146 6154 6155

  Krpe od mikrovlakana WYPALL*

  Krpe od mikrovlakana WYPALL* presavijene, ute, jednoslojne 8394 4 x 6 = 24 (40,0cm x 40,0cm) Ne postoji

  Krpe od mikrovlakana WYPALL* presavijene, plave, jednoslojne 8395 4 x 6 = 24 (40,0cm x 40,0cm) Ne postoji

  Krpe od mikrovlakana WYPALL* presavijene, zelene, jednoslojne 8396 4 x 6 = 24 (40,0cm x 40,0cm) Ne postoji

  Krpe od mikrovlakana WYPALL* presavijene, crvene, jednoslojne 8397 4 x 6 = 24 (40,0cm x 40,0cm) Ne postoji

  Krpe za ienje WYPALL* X80

  Krpe za ienje WYPALL* X80 presavijene, plave, jednoslojne 7565 10 x 25 = 250 (35,0cm x 42,0cm) Ne postoji

  Krpe za ienje WYPALL* X80 presavijene, zelene, jednoslojne 7566 10 x 25 = 250 (35,0cm x 42,0cm) Ne postoji

  Krpe za ienje WYPALL* X80 presavijene, ute, jednoslojne 7567 10 x 25 = 250 (35,0cm x 42,0cm) Ne postoji

  Krpe za ienje WYPALL* X80 presavijene, crvene, jednoslojne 7568 10 x 25 = 250 (35,0cm x 42,0cm) Ne postoji

 • Proizvod Tehnologija ifra Sadraj pakiranja Veliina lista (D x )

  Kompatibilni dra

  Krpe za ienje WYPALL* X50

  Krpe za ienje WYPALL* X50 presavijene, plave, jednoslojne 7441 6 x 50 = 300 (41,0cm x 23,8cm) 6974

  Krpe za ienje WYPALL* X50 presavijene, zelene, jednoslojne 7442 6 x 50 = 300 (42,5cm x 25,0cm) 6974

  Krpe za ienje WYPALL* X50 presavijene, ute, jednoslojne 7443 6 x 50 = 300 (42,5cm x 25,0cm) 6974

  Krpe za ienje WYPALL* X50 presavijene, crvene, jednoslojne 7444 6 x 50 = 300 (42,5cm x 25,0cm) 6974

  Krpe za brisanje WYPALL* L40

  Krpe za brisanje WYPALL* L40 velika rola, plave, troslojne 7425 1 x 750 = 750 (38,0cm x 23,5cm) 6146 6154 6155

  Krpe za brisanje WYPALL* L40 velika rola, plave, troslojne 7426 1 x 750 = 750 (38,0cm x 33,0cm) 6146 6154 6155

  Krpe za brisanje WYPALL* L40 velika rola, bijele, jednoslojne 7452 1 x 750 = 750 (34,0cm x 32,0cm) 6146 6154 6155

  Krpe za brisanje WYPALL* L40 velika rola, bijele, jednoslojne 7454 1 x 950 = 950 (34,0cm x 31,5cm) 6146 6154 6155

  Krpe za brisanje WYPALL* L40 presavijene na etiri dijela, bijele, jednoslojne 7471 18 x 56 = 1008 (33,0cm x 32,0cm) Ne postoji

  Krpe za brisanje WYPALL* L40 u kutiji na izvlaenje, bijele, jednoslojne 7461 8 x 100 = 800 (25,0cm x 41,5cm) Ne postoji

  Krpe za brisanje WYPALL* L40 velika rola, bijele, troslojne 7331 1 x 1000 = 1000 (38,0cm x 37,0cm) 6146 6154 6155

  Krpe za brisanje WYPALL* L30

  Krpe za brisanje WYPALL* L30 velika rola, plave, dvoslojne 7300 1 x 500 = 500 (38,0cm x 23,5cm) 6146 6154 6155

  Krpe za brisanje WYPALL* L30 velika rola, plave, dvoslojne 7301 1 x 500 = 500 (38,0cm x 33,0cm) 6146 6154 6155

  Krpe za brisanje WYPALL* L30 mala rola, plave, dvoslojne 7304 24 x 100 = 2400 (38,0cm x 24,0cm) Ne postoji

  Krpe za brisanje WYPALL* L30 mala rola, plave, dvoslojne 7305 12 x 100 = 1200 (38,0cm x 51,0cm) 7056

  Krpe za brisanje WYPALL* L30 u roli sa sredinjim izvlaenjem, bijele, dvoslojne 7303 6 x 300 = 1800 (38,0cm x 20,6cm) 7087

  Krpe za brisanje WYPALL* L30 u kutiji BRAG*, plave, dvoslojne 7314 1 x 280 = 280 (42,0cm x 33,0cm) Ne postoji

  Krpe za brisanje WYPALL* L30 velika rola, plave, dvoslojne 7317 1 x 1000 = 1000 (38,0cm x 23,5cm) 6155

  Krpe za brisanje WYPALL* L30 velika rola, plave, dvoslojne 7346 1 x 1000 = 1000 (38,0cm x 23,5cm) 6146 6154 6155

  Krpe za brisanje WYPALL* L30 velika rola, plave, dvoslojne 7347 1 x 1000 = 1000 (38,0cm x 33,0cm) Ne postoji

  Krpe za brisanje WYPALL* L20

  Krpe za brisanje WYPALL* L20 velika rola, plave, jednoslojne 7200 1 x 1000 = 1000 (38,0cm x 23,5cm) 6146 6154 6155

  Krpe za brisanje WYPALL* L20 velika rola, bijele, jednoslojne 7202 1 x 1000 = 1000 (38,0cm x 24,0cm) 6146 6154 6155

  Krpe za brisanje WYPALL* L20 velika rola, plave, jednoslojne 7240 1 x 1000 = 1000 (38,0cm x 33,0cm) 6146 6154 6155

  Krpe za brisanje WYPALL* L20 u roli sa sredinjim izvlaenjem, bijele, jednoslojne 7268 6 x 400 = 2400 (38,0cm x 18,5cm) 7087

  Krpe za brisanje WYPALL* L20 velika rola, bijele, dvoslojne 7249 1 x 1000 = 1000 (38,0cm x 33,0cm) 6146 6154 6155

  Krpe za brisanje WYPALL* L20 velika rola, bijele, jednoslojne 7241 1 x 1000 = 1000 (38,0cm x 33,0cm) Ne postoji

  Krpe za brisanje WYPALL* L20 velika rola, bijele, dvoslojne 7248 1 x 1000 = 1000 (38,0cm x 23,5cm) Ne postoji

  Krpe za brisanje WYPALL* L20 u roli sa sredinjim izvlaenjem, bijele, jednoslojne 7379 6 x 400 = 2400 (38,0cm x 18,5cm) 7087 7088

  Krpe za brisanje WYPALL* L20 u roli sa sredinjim izvlaenjem, bijele, jednoslojne 7491 6 x 400 = 2400 (38,0cm x 18,5cm) Ne postoji

  Krpe za brisanje WYPALL* L20 u roli sa sredinjim izvlaenjem, plave, jednoslojne 7492 6 x 400 = 2400 (38,0cm x 18,5cm) 7928

 • Proizvod Tehnologija ifra Sadraj pakiranja Veliina lista (D x )

  Kompatibilni dra

  Krpe za brisanje WYPALL* L10

  Krpe za brisanje WYPALL* L10 mala rola, bijele, jednoslojne 7104 12 x 200 = 2400 (38,0cm x 24,0cm) Ne postoji

  Krpe za brisanje WYPALL* L10 mala rola, plave, jednoslojne 7123 12 x 200 = 2400 (38,0cm x 24,0cm) Ne postoji

  Krpe za brisanje WYPALL* L10 u roli sa sredinjim izvlaenjem, plave, jednoslojne 7265 6 x 700 = 4200 (38,0cm x 18,5cm) 7087

  Krpe za brisanje WYPALL* L10 u roli sa sredinjim izvlaenjem, bijele, jednoslojne 7266 6 x 700 = 4200 (38,0cm x 18,5cm) 7087

  Krpe za brisanje WYPALL* L10 velika rola, bijele, jednoslojne 7141 1 x 1500 = 1500 (38,0cm x 24,0cm) 6146 6154 6155

  Krpe za brisanje WYPALL* L10 rola sa sredinjim ulaganjem, bijele, jednoslojne 7371 9 x 250 = 2250 (38,0 cm x 18,5 cm) 7905

  Krpe za brisanje WYPALL* L10 rola sa sredinjim ulaganjem, bijele, jednoslojne 7373 6 x 630 = 3780 (38,0 cm x 18,5 cm) 7087 7088

  Krpe za brisanje WYPALL* L10 rola sa sredinjim ulaganjem, bijele, jednoslojne 7374 12 x 200 = 2400 (38,0 cm x 18,5 cm) 7905

  Krpe za brisanje WYPALL* L10 rola sa sredinjim ulaganjem, bijele, jednoslojne 7490 6 x 630 = 3780 (38,0 cm x 18,5 cm) 7928

  Krpe za brisanje WYPALL* L10 rola sa sredinjim ulaganjem, plave, jednoslojne 7493 6 x 88 = 525 (38,0 cm x 18,5 cm) 7928

  Krpe za brisanje WYPALL* L10 rola sa sredinjim ulaganjem, plave, jednoslojne 7494 6 x 630 = 3780 (38,0 cm x 18,5 cm) 7928

  Krpe za brisanje WYPALL* L10 rola sa sredinjim ulaganjem, bijele, jednoslojne 7495 6 x 525 = 3150 (38,0 cm x 18,5 cm) 7928

  WYPALL* Krpe za ienje

  Krpe za ienje WYPALL*, kanistar/6, zelene, jednoslojne 7772 6 x 50 = 300 (27,0cm x 27,0cm) Ne postoji

  Krpe za ienje WYPALL*, vedro, zelene, jednoslojne 7775 6 x 90 = 540 (27,0cm x 27,0cm) Ne postoji

  Dodatno punjenje krpa za ienje WYPALL*, zelene, jednoslojne 7776 6 x 75 = 450 (27,0cm x 27,0cm) Ne postoji

  Krpe za ienje KIMTECH*

  Dodatno punjenje krpa za poliranje KIMTECH*, bijele, jednoslojne 7212 1 x 300 = 300 (60,0cm x 39,0cm) 7213

  Kanta s krpama za poliranje KIMTECH*, bijele, jednoslojne 7213 1 x 300 = 300 (60,0cm x 39,0cm) Ne postoji

  Krpe za brisanje brtvila KIMTECH* velika rola, bijele, jednoslojne 7594 1 x 500 = 500 (40,0cm x 50,0cm) 6146 6154 6155

  Krpe KIMTECH* za uporabu u industriji, velika rola, plave, jednoslojne 7643 1 x 500 = 500 (38,0cm x 34,0cm) 6146 6154 6155

  Krpe za brisanje KIMTECH* / WETTASK* DSX u roli, bijele, jednoslojne 7762 6 x 90 = 540 (31,8cm x 30,5cm) 7921

  Krpe za brisanje KIMTECH* / WETTASK* SSX Wipers, bijele, jednoslojne 7764 6 x 60 = 360 (32,0cm x 31,0cm) 7921

  Krpe za brisanje KIMTECH* / WETTASK* DS u roli, bijele, jednoslojne 7767 6 x 90 = 540 (31,8cm x 30,5cm) 7922

  Krpe KIMTECH* / WETTASK* DS mala rola + kanistar, bijele, jednoslojne 7732 12 x 35 = 420 (31,5cm x 30,5cm) Ne postoji

  Krpe KIMTECH* presavijene na etiri dijela u kutiji, bijele, jednoslojne 61510 8 x 50 = 400 (30, cm x 58,0cm) Ne postoji

  Krpe od mikrovlakana KIMTECH* za pripremanje povrina, plave, jednoslojne 7589 1 x 25 = 25 (40,0cm x 40,0cm) Ne postoji

  Krpe KIMTECH* za uporabu u industriji, presavijene na etiri dijela, plave, jednoslojne 7622 12 x 35 = 420 (38,1cm x 49,0cm) Ne postoji

  Krpe od mikrovlakana KIMTECH* za poliranje, plave, jednoslojne 7635 1 x 25 = 25 (39,0cm x 39,0cm) Ne postoji

  Krpe od mikrovlakana KIMTECH* za poliranje, zelene, jednoslojne 7636 1 x 25 = 25 (39,0cm x 39,0cm) Ne postoji

  Krpe za brisanje brtvila KIMTECH*, bijele, jednoslojne 7642 1 x 500 = 500 (40,0cm x 50,0cm) Ne postoji

  Krpe KIMTECH* za uporabu u industriji, u kutiji BRAG*, plave, jednoslojne 7644 1 x 160 = 160 (30,5cm x 42,5cm) Ne postoji

  Krpe za brisanje KIMTECH* / WETTASK* SSX u roli, bijele, jednoslojne 7769 6 x 175 = 1050 (15,2cm x 22,5cm) 7921 7922

  Krpe za brisanje KIMTECH PURE* velika rola, bijele, jednoslojne 7623 1 x 600 = 600 (38,0cm x 34,0cm) 6146 6154 6155

  Krpe za brisanje KIMTECH PURE* presavijene na etiri dijela, bijele, jednoslojne 7624 12 x 35 = 420 (38,5cm x 35,1cm) Ne postoji

  Krpe za opu primjenu u zrakoplovstvu 38664 1 x 900 = 900 (34.0cm x 31,0 cm) Ne postoji

  Krpe za primjenu s kemikalijama u zrakoplovstvu 38665 6 x 60 = 360 (32,0cm x 30,0 cm) Ne postoji

  Krpe za teke radne uvjete u zrakoplovstvu 38666 1 x 540 = 540 (34,0cm x 31,0 cm) Ne postoji

  Krpe za primjenu u zrakoplovstvu za abrazivne povrine 38667 6 x 60 = 360 (32,0cm x 31,0 cm) Ne postoji

  Krpe za teke radne uvjete koje ne putaju dlaice 38668 10 x 60 = 600 (30,0cm x 30,0 cm) Ne postoji

 • www.kcprofessional.com

  / * Robne marke tvrtke Kimberly-Clark Worldwide, Inc. 2012 KCWW Publication Code ID4797.19 HR 12.12 [email protected]

  TECHNICAL INFORMATIONSERVICE

  E-mail your enquiryWe will respond within one

  working day

  DraiProizvod ifra Sadraj pakiranja

  Drai

  Dra presavijenih runika AQUA* presavinuti u c obliku, bijeli 6974 1 (V40 x 37 x D17cm)

  Zidni i stolni dra za velike role, plavi 6146 1 (H32 x W52 x D30cm)

  Podni samostojei dra za velike role, plavi 6154 1 (V96 x 52 x D55cm)

  Prijenosni dra za velike role, plavi 6155 1 (V109 x 50 x D74cm)

  Kanta s krpama za brisanje u roli WETTASK*, plava 7921 4 (V24 x 22 x D22cm)

  Kanta s krpama za brisanje u roli WETTASK*DS, bijela 7922 6 (V18 x 20 x D20cm)

  KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* dra s krpama za brisanje - mala rola, bijeli 7935 1 (V 29 x 15 x H15cm)

  Plastini dra rola 50cm, bijeli 7056 1 (V15 x 56 x D15cm)

  Dra rola sa sredinjim izvlaenjem, sivi 7087 1 (V37 x 26 x D26cm)

  Dra za mini role sa sredinjim izvlaenjem, crni 7905 1 (V32 x 17 x D17cm)

  Dra za praenje rola, sivi 7928 1 (V31 x 26 x D24cm)

  Sve informacije tone su u vrijeme tiskanja vodia.