wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią … · 723: gdynia chylonia -...

of 19 /19
REGULAMIN SIECI 2017/2018 Network Statement 2017/2018 Załącznik 2.9 A Annex 2.9 A W tabeli znajdującej się na kolejnych stronach załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Lokalizacja PLK - nazwa stacji kolejowej, z której można dojechać do danego obiektu infrastruktury usługowej. Numer i nazwa linii - numer i nazwa linii kolejowej według instrukcji „Wykaz linii Id-12 (D-29)”. Nazwa OIU - Nazwa obiektu infrastruktury usługowej, w którym świadczone są wybrane usługi na rzecz przewoźników kolejowych. Operator OIU - Zarządzający obiektem lub podmiot świadczący usługi na rzecz przewoźników kolejowych w danym obiekcie infrastruktury usługowej. Strona internetowa Operatora OIU - adres strony internetowej, na której dostępne są Regulaminy dostępu do obiektu infrastruktury usługowej. Uwaga: Tabela zawiera wykaz obiektów infrastruktury usługowej oraz adresy stron internetowych tych operatorów, którzy przekazali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informacje, zgodnie z art. 36f ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2117). List of service facilities connected to the PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. network The following designations have been used in the table located on subsequent pages of this Annex: PLK location - name of the railway station from which is possible to get to a given service facility. Line name and number - name and number of the railway line according to the instruction titled “List of lines Id-12 (D-29)”. OIU name - name of the service facility where selected services are provided in favour of the railway undertakings. OIU provider - facility administrator or a service provider that offers services in favour of the railway undertakings in a given service facility. OIU provider website - website address on which the Rules of access to the service facility are available. Note: The table contains the list of service facilities accompanied with their website addresses of those service provides who transmitted such information to PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pursuant to art. 36f(3)2 of the Railway Traffic Act of 28 March 2003 (consolidated text: Journal of Laws of 2017, item 2117). Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r. Update on: 15.05.2018 Strona 1 z 19 Page 1 of 19

Author: others

Post on 31-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  W tabeli znajdującej się na kolejnych stronach załącznika zastosowano następujące oznaczenia:

  Lokalizacja PLK - nazwa stacji kolejowej, z której można dojechać do danego obiektu infrastruktury usługowej.

  Numer i nazwa linii - numer i nazwa linii kolejowej według instrukcji „Wykaz linii Id-12 (D-29)”.

  Nazwa OIU - Nazwa obiektu infrastruktury usługowej, w którym świadczone są wybrane usługi na rzecz przewoźników kolejowych.

  Operator OIU - Zarządzający obiektem lub podmiot świadczący usługi na rzecz przewoźników kolejowych w danym obiekcie infrastruktury usługowej.

  Strona internetowa Operatora OIU - adres strony internetowej, na której dostępne są Regulaminy dostępu do obiektu infrastruktury usługowej.

  Uwaga: Tabela zawiera wykaz obiektów infrastruktury usługowej oraz adresy stron internetowych tych operatorów, którzy przekazali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informacje, zgodnie z art. 36f ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.

  o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2117).

  List of service facilities connected to the PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. network

  The following designations have been used in the table located on subsequent pages of this Annex:

  PLK location - name of the railway station from which is possible to get to a given service facility.

  Line name and number - name and number of the railway line according to the instruction titled “List of lines Id-12 (D-29)”.

  OIU name - name of the service facility where selected services are provided in favour of the railway undertakings.

  OIU provider - facility administrator or a service provider that offers services in favour of the railway undertakings in a given service facility.

  OIU provider website - website address on which the Rules of access to the service facility are available.

  Note: The table contains the list of service facilities accompanied with their website addresses of those service provides who transmitted such information to PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pursuant to art. 36f(3)2 of the Railway Traffic Act of 28

  March 2003 (consolidated text: Journal of Laws of 2017, item 2117).

  Wykaz obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

  Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

  Update on: 15.05.2018

  Strona 1 z 19

  Page 1 of 19

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  Lp.

  No.

  Lokalizacja PLK

  PLK location

  Numer i nazwa linii

  Line name and number

  Nazwa OIU

  OIU name

  Operator OIU

  OIU provider

  Strona internetowa Operatora OIU

  OIU provider websit

  1 Baby 1: WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE PUNKT EKSPEDYCYJNY W BABACH CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W

  BIAŁYMSTOKUPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  OIU BIAŁYSTOK PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  OIU BIAŁYSTOK Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS2) PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

  paliw

  3 Białystok Fabryczny 37: BIAŁYSTOK - ZUBKI BIAŁOSTOCKIE

  PUNKT EKSPEDYCYJNY

  W BIAŁYMSTOKU FABRYCZNYM CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  4 Brzesko Okocim 91: KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKAPUNKT EKSPEDYCYJNY

  W BRZESKO OKOCIMCARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  5 Brzeszcze 93: TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE OIU - SIEĆ TRAKCYJNA PKP Energetyka S.A.

  https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-

  konstrukcje-wsporcze

  6 Brzoza Bydg. 131: CHORZÓW BATORY - TCZEW

  PUNKT EKSPEDYCYJNY

  W BRZOZIE BYDGOSKIEJ CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  7 Bydgoszcz Główna

  18: KUTNO - PIŁA GŁÓWNA

  131: CHORZÓW BATORY - TCZEW

  356: POZNAŃ WSCHÓD - BYDGOSZCZ GŁÓWNA

  745: BYDGOSZCZ GŁÓWNA - CZYŻKÓWKO

  OIU BYDGOSZCZ GŁÓWNA PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  8 Bydgoszcz Wschód

  18: KUTNO - PIŁA GŁÓWNA

  201: NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT

  209: KOWALEWO POMORSKIE - BYDGOSZCZ WSCHÓD

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W

  BYDGOSZCZYPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  9 Chełm

  7: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK

  63: DOROHUSK - ZAWADÓWKA NAFTOBAZA (SZ)

  81: CHEŁM - WŁODAWA

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W CHEŁMIE PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  2 Białystok

  6: ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA

  32: CZEREMCHA - BIAŁYSTOK

  37: BIAŁYSTOK - ZUBKI BIAŁOSTOCKIE

  38: BIAŁYSTOK - GŁOMNO

  515: BIAŁYSTOK - BIAŁYSTOK STAROSIELCE

  836: BIAŁYSTOK R1 - BIAŁYSTOK R192

  Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

  Update on: 15.05.2018

  Strona 2 z 19

  Page 2 of 19

  http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/http://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiu

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  Lp.

  No.

  Lokalizacja PLK

  PLK location

  Numer i nazwa linii

  Line name and number

  Nazwa OIU

  OIU name

  Operator OIU

  OIU provider

  Strona internetowa Operatora OIU

  OIU provider websit

  10 Chełm Wschodni 7: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK OIU CHEŁM Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  11 Chociw Łaski 131: CHORZÓW BATORY - TCZEWPUNKT EKSPEDYCYJNY

  W CHOCIWIU ŁASKIMCARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  12 Chojnice

  203: TCZEW - KOSTRZYN

  208: DZIAŁDOWO - CHOJNICE

  210: CHOJNICE - RUNOWO POMORSKIE

  211: CHOJNICE - KOŚCIERZYNA

  281: OLEŚNICA - CHOJNICE

  OIU CHOJNICE Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  13 Ciechanów 9: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY PUNKT EKSPEDYCYJNY CIECHANÓW CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  14Czechowice-

  Dziedzice

  93: TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE

  139: KATOWICE - ZWARDOŃ

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W

  CZECHOWICE DZIEDZICEPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  15 Czerwieńsk

  273: WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY

  358: ZBĄSZYNEK - GUBIN

  980: CZERWIEŃSK OSOBOWY CK - CZERWIEŃSK TOWAROWY

  T100

  OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS17) PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

  paliw

  16 Czerwionka140: KATOWICE LIGOTA - NĘDZA

  880: CZERWIONKA - KWK DĘBIEŃSKO - CZERWIONKA DĘBIEŃSKOOIU - SIEĆ TRAKCYJNA PKP Energetyka S.A.

  https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-

  konstrukcje-wsporcze

  17 Częstochowa

  1: WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE

  700: CZĘSTOCHOWA - CZĘSTOCHOWA STRADOM

  701: CZĘSTOCHOWA - KUCELINKA

  OIU CZĘSTOCHOWA Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  18Dąbrowa Górnicza

  Tow.

  154: ŁAZY - DĄBROWA GÓRNICZA TOWAROWA

  171: DĄBROWA GÓRNICZA TOWAROWA - PANEWNIKTERMINAL DABROWA GÓRNICZA

  POLZUG Intermodal Polska

  Sp. z o.o.www.polzug.de

  OIU EŁK Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  PUNKT EKSPEDYCYJNY

  W EŁKUCARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  20 Gądki 272: KLUCZBORK - POZNAŃ GŁÓWNY TERMINAL POZNAŃPOLZUG Intermodal Polska

  Sp. z o.o.www.polzug.de

  38: BIAŁYSTOK - GŁOMNO

  41: EŁK - GOŁDAP

  219: OLSZTYN GŁÓWNY - EŁK

  223: CZERWONKA - EŁK

  Ełk19

  Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

  Update on: 15.05.2018

  Strona 3 z 19

  Page 3 of 19

  https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/http://www.polzug.de/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/http://www.polzug.de/

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  Lp.

  No.

  Lokalizacja PLK

  PLK location

  Numer i nazwa linii

  Line name and number

  Nazwa OIU

  OIU name

  Operator OIU

  OIU provider

  Strona internetowa Operatora OIU

  OIU provider websit

  21Gdańsk Port

  Północny

  226: PRUSZCZ GDAŃSKI - GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY

  965: GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY R4 - GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY

  965: GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY R4 - GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY

  BOCZNICA KOLEJOWA

  ZMPG S.A.ZARZĄD MORSKIEO PORTU GDYNIA S.A.

  http://www.portgdansk.pl/o-

  porcie/transport-kolejowy

  OIU „TORY STACJI GDYNIA CISOWA

  POSTOJOWA”

  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.

  z o.o.

  http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/waru

  nki-udostepniania/?L=

  OIU „HALA NAPRAW TABORU” PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.

  z o.o.

  http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/waru

  nki-udostepniania/?L=

  OIU „MYJNIA MECHANICZNA” PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.

  z o.o.

  http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/waru

  nki-udostepniania/?L=

  OIU „STANOWISKO CZYSZCZEŃ TABORU” PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.

  z o.o.

  http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/waru

  nki-udostepniania/?L=

  OIU „TOKARNIA PODTOROWA"PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.

  z o.o.

  http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/waru

  nki-udostepniania/?L=

  OIU GDYNIA GRABÓWEK PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS9) PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

  paliw

  OIU GDYNIA PORT ZARZĄD MORSKIEO PORTU GDYNIA S.A.

  www.port.gdynia.pl/files/dla_najemcy/reg

  ulamin_bocznica/8.Regulamin_OIU_ZMP

  G_20171114.pdf

  24 Gdynia Postojowa960: GDYNIA GŁÓWNA - GDYNIA POSTOJOWA

  964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIAOIU GDYNIA POSTOJOWA PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  25 Giżycko 38: BIAŁYSTOK - GŁOMNO PUNKT EKSPEDYCYJNY W GIŻYCKU CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  26 Gomunice 1: WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE PUNKT EKSPEDYCYJNY W GOMUNICACH CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  27 Hajnówka 31: SIEDLCE - SIEMIANÓWKA

  52: LEWKI - NIEZNANY BÓR

  OIU „ANDREX

  – LOGISTICS TERMINAL CHRYZANÓW” ANDREX LOGISTICS Andrzej Konończuk http://www.andrexlogistics.eu/

  28 Idzikowice

  4: GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE

  573: IDZIKOWICE - RADZICE

  574: RADZICE 1 - IDZIKOWICE

  OIU KRUSZEWIEC Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  23

  202: GDAŃSK GŁÓWNY - STARGARD

  723: GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT GPF

  964: GDYNIA POSTOJOWA GP15 - GDYNIA CHYLONIA

  *dalej linią 250 PKP SKM w Trómieście Sp. z o.o.

  Gdynia Port

  Gdynia CHylonia22

  201: NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT

  228: RUMIA - GDYNIA PORT OKSYWIE

  725: GDYNIA GŁÓWNA R21 - GDYNIA PORT GPB

  Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

  Update on: 15.05.2018

  Strona 4 z 19

  Page 4 of 19

  http://www.portgdansk.pl/o-porcie/transport-kolejowyhttp://www.portgdansk.pl/o-porcie/transport-kolejowyhttp://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/warunki-udostepniania/?L=http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/warunki-udostepniania/?L=http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/warunki-udostepniania/?L=http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/warunki-udostepniania/?L=http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/warunki-udostepniania/?L=http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/warunki-udostepniania/?L=http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/warunki-udostepniania/?L=http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/warunki-udostepniania/?L=http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/warunki-udostepniania/?L=http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/warunki-udostepniania/?L=https://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.port.gdynia.pl/files/dla_najemcy/regulamin_bocznica/8.Regulamin_OIU_ZMPG_20171114.pdfhttp://www.port.gdynia.pl/files/dla_najemcy/regulamin_bocznica/8.Regulamin_OIU_ZMPG_20171114.pdfhttp://www.port.gdynia.pl/files/dla_najemcy/regulamin_bocznica/8.Regulamin_OIU_ZMPG_20171114.pdfhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/http://www.andrexlogistics.eu/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  Lp.

  No.

  Lokalizacja PLK

  PLK location

  Numer i nazwa linii

  Line name and number

  Nazwa OIU

  OIU name

  Operator OIU

  OIU provider

  Strona internetowa Operatora OIU

  OIU provider websit

  OIU IŁAWA Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  PUNKT EKSPEDYCYJNY W IŁAWIE CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W

  INOWROCŁAWIUPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  OIU INOWROCŁAW Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  31 Jasło 106: RZESZÓW GŁÓWNY - JASŁO

  108: STRÓŻE - KROŚCIENKOPUNKT EKSPEDYCYJNY W JAŚLE” CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  32 Jasło Towarowa106: RZESZÓW GŁÓWNY - JASŁO

  618: JASŁO TOWAROWA - SOBNIÓWPUNKT UTRZYMANIA TABORU W JAŚLE PKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W JAWORZNO

  SZCZAKOWA PKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS8)PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

  paliw

  34 Jelenia Góra

  274: WROCŁAW ŚWIEBODZKI - ZGORZELEC

  283: JELENIA GÓRA - ŁAWSZOWA

  308: OGORZELEC - JELENIA GÓRA

  311: JELENIA GÓRA - GRANICA PAŃSTWA (JAKUSZYCE)

  OIU JELENIA GÓRA PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W KAMIEŃCU

  ZĄBKOWICKIMPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS12) PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

  paliw

  36 Katowice

  1: WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE

  137: KATOWICE - LEGNICA

  138: OŚWIĘCIM - KATOWICE

  139: KATOWICE - ZWARDOŃ

  656: KATOWICE - BRYNÓW

  713: KATOWICE - CHORZÓW BATORY

  OIU KATOWICE ZAWODZIE PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  Kamieniec

  Ząbkowicki

  133: DĄBROWA GÓRNICZA ZĄBKOWICE - KRAKÓW GŁÓWNY

  134: JAWORZNO SZCZAKOWA - MYSŁOWICE

  156: BUKOWNO - JAWORZNO SZCZAKOWA

  666: SOSNOWIEC MACZKI SMA - JAWORZNO SZCZAKOWA JSC

  669: JAWORZNO SZCZAKOWA JSE - PIECZYSKA T4P

  714: JAWORZNO SZCZAKOWA JSE - PIECZYSKA T3P

  715: BOROWA GÓRKA - JAWORZNO SZCZAKOWA T3B

  9: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY

  353: POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA

  967: IŁAWA R1 - IŁAWA R142

  968: IŁAWA R2 - IŁAWA R51

  30 Inowrocław

  Iława Główna29

  35

  Jaworzno Szczakowa 33

  131: CHORZÓW BATORY - TCZEW

  353: POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA

  742: INOWROCŁAW - INOWROCŁAW RĄBINEK

  137: KATOWICE - LEGNICA

  276: WROCŁAW GŁÓWNY - MIĘDZYLESIE

  Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

  Update on: 15.05.2018

  Strona 5 z 19

  Page 5 of 19

  https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.html

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  Lp.

  No.

  Lokalizacja PLK

  PLK location

  Numer i nazwa linii

  Line name and number

  Nazwa OIU

  OIU name

  Operator OIU

  OIU provider

  Strona internetowa Operatora OIU

  OIU provider websit

  37 Kąty Wrocławskie 274: WROCŁAW ŚWIEBODZKI - ZGORZELEC

  OIU STANOWIĄCY

  INFRASTRUKTURĘ KOLEJOWĄ WCHODZĄCĄ

  W SKŁAD TERMINALU

  KONTENEROWEGO

  Schavemaker Invest Sp. z o.o.www.schavemaker.pl

  38 Kędzierzyn-Koźle

  136: KĘDZIERZYN KOŹLE - OPOLE GROSZOWICE

  137: KATOWICE - LEGNICA

  151: KĘDZIERZYN KOŹLE - CHAŁUPKI

  174: KĘDZIERZYN KOŹLE KKD - KĘDZIERZYN KOŹLE PORT

  199: RUDZINIEC GLIWICKI - KĘDZIERZYN KOŹLE KKA

  680: KĘDZIERZYN KOŹLE KKD - KŁODNICA

  681: NOWA WIEŚ - STARE KOŹLE

  682: NOWA WIEŚ - KĘDZIERZYN KOŹLE KKB

  709: KĘDZIERZYN KOŹLE - STARE KOŹLE

  872: NOWA WIEŚ - KĘDZIERZYN KOŹLE KKC

  OIU KĘDZIERZYN Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  39Kielce 8: WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY

  61: KIELCE - FOSOWSKIEOIU KIELCE Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

  https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  40 Kielce Herbskie

  61: KIELCE - FOSOWSKIE

  567: PIASKI - KIELCE HERBSKIE

  840: KIELCE HERBSKIE KHA - KIELCE HERBSKIE KHB

  842: KIELCE HERBSKIE KHA R230 - KIELCE HERBSKIE KHA R237

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W KIELCACH PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  41 Knurów149: ZABRZE MAKOSZOWY - LESZCZYNY

  863: KNURÓW - KWK BUDRYK

  TERMINAL TOWAROWY CENTRALNE

  SKŁADOWISKO ODPADÓW GÓRNICZYCH Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o. o.

  www.jsk.pl/oferta/udostępnienie-linii-

  kolejowych/

  OIU KOŁOBRZEG PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  OIU KOŁOBRZEG Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  43 Kostrzyn

  203: TCZEW - KOSTRZYN

  273: WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY

  430: BARNÓWKO - KOSTRZYN

  827: KOSTRZYN R5 - KOSTRZYN R208 T13/15A

  828: KOSTRZYN R207 - KOSTRZYN R572/T100

  OIU KOSTRZYN Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  44Kraków Prokocim

  Towarowy

  100: KRAKÓW MYDLNIKI - GAJ

  603: KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRD - KRAKÓW BONARKA

  604: KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRA

  605: KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRB

  945: KRAKÓW PROKOCIM PRD - KRAKÓW PROKOCIM PRB

  OIU KRAKÓW PROKOCIM PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  Kołobrzeg42402: KOSZALIN - GOLENIÓW

  404: SZCZECINEK - KOŁOBRZEG

  Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

  Update on: 15.05.2018

  Strona 6 z 19

  Page 6 of 19

  http://www.schavemaker.pl/http://www.schavemaker.pl/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://www.jsk.pl/oferta/udostępnienie-linii-kolejowych/http://www.jsk.pl/oferta/udostępnienie-linii-kolejowych/https://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.html

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  Lp.

  No.

  Lokalizacja PLK

  PLK location

  Numer i nazwa linii

  Line name and number

  Nazwa OIU

  OIU name

  Operator OIU

  OIU provider

  Strona internetowa Operatora OIU

  OIU provider websit

  OIU KRAKÓW PŁASZÓW PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  OIU REGIONALNE Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  OIU TRYPOLIS Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  46Kraków

  Towarowy

  118: KRAKÓW GŁÓWNY - KRAKÓW LOTNISKO

  133: DĄBROWA GÓRNICZA ZĄBKOWICE - KRAKÓW GŁÓWNYOIU KRAKÓW TOWAROWY PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  47 Krosno 108: STRÓŻE - KROŚCIENKO PUNKT EKSPEDYCYJNY W KROŚNIE CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  OIU KRZYŻ HALA NAPRAW Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  OIU KRZYŻ LOKOMOTYWOWNIA Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W KUTNIE PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  PUNKT EKSPEDYCYJNY W KUTNIE CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  50 Kuźnica Białostocka 6: ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA

  57: KUŹNICA BIAŁOSTOCKA - GIENIUSZE (SZ)

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W KUŹNICY

  BIAŁOSTOCKIEJPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  51 Knurów149: ZABRZE MAKOSZOWY - LESZCZYNY

  863: KNURÓW - KWK BUDRYK

  TERMINAL TOWAROWY KWK KNURÓW

  SZCZYGŁOWICE - RUCH KNURÓWJastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o. o.

  www.jsk.pl/oferta/udostępnienie-linii-

  kolejowych/

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W LEGNICY PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  PUNKT EKSPEDYCYJNY W LEGNICY CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  137: KATOWICE - LEGNICA

  275: WROCŁAW MUCHOBÓR - GUBINEK

  284: LEGNICA - JERZMANICE ZDRÓJ

  289: LEGNICA - RUDNA GWIZDANÓW

  382: PĄTNÓW LEGNICKI - LEGNICA LG5

  Legnica52

  91: KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA

  94: KRAKÓW PŁASZÓW - OŚWIĘCIM

  100: KRAKÓW MYDLNIKI - GAJ

  604: KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRA

  605: KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRB

  203: TCZEW - KOSTRZYN

  351: POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNYKrzyż

  3: WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE

  16: ŁÓDŹ WIDZEW - KUTNO

  18: KUTNO - PIŁA GŁÓWNA

  33: KUTNO - BRODNICA

  921: KUTNO - KUTNO AZORY LOKOMOTYWOWNIA

  Kraków Płaszów45

  Kutno49

  48

  Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

  Update on: 15.05.2018

  Strona 7 z 19

  Page 7 of 19

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://www.jsk.pl/oferta/udostępnienie-linii-kolejowych/http://www.jsk.pl/oferta/udostępnienie-linii-kolejowych/https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  Lp.

  No.

  Lokalizacja PLK

  PLK location

  Numer i nazwa linii

  Line name and number

  Nazwa OIU

  OIU name

  Operator OIU

  OIU provider

  Strona internetowa Operatora OIU

  OIU provider websit

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W LESZNIE PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  OIU GRUPA 400 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  OIU GRUPA 700 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  54 Lędziny 179: TYCHY - MYSŁOWICE KOSZTOWY MKSB1 OIU - SIEĆ TRAKCYJNA PKP Energetyka S.A.

  https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-

  konstrukcje-wsporcze

  55 Lubaczów 101: MUNINA - HREBENNE PUNKT EKSPEDYCYJNY W LUBACZOWIE CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  OIU LUBLIN PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  OIU LUBLIN Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS5) PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

  paliw

  57 Lublin Tatary

  67: LUBLIN - ŚWIDNIK

  562: ADAMPOL - LUBLIN TATARY LTB

  930: LUBLIN - LUBLIN TATARY

  PUNKTU UTRZYMANIA TABORU W LUBLINIE PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  58 Łazy

  1: WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE

  154: ŁAZY - DĄBROWA GÓRNICZA TOWAROWA

  160: ZAWIERCIE ZW - DĄBROWA GÓRNICZA ZĄBKOWICE ZA T3

  186: ZAWIERCIE - DĄBROWA GÓRNICZA ZĄBKOWICE T4

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W ŁAZACH PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  59 Łomża 49: ŚNIADOWO - ŁOMŻA PUNKT EKSPEDYCYJNY W ŁOMŻY CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  60 Łódź Kaliska

  14: ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE

  15: BEDNARY - ŁÓDŹ KALISKA

  25: ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA

  OIU ŁÓDŹ Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  Lublin

  14: ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE

  271: WROCŁAW GŁÓWNY - POZNAŃ GŁÓWNY

  359: LESZNO - ZBĄSZYŃ

  53 Leszno

  56

  7: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK

  67: LUBLIN - ŚWIDNIK

  68: LUBLIN - PRZEWORSK

  930: LUBLIN - LUBLIN TATARY

  935: LUBLIN LBA - LUBLIN LBC

  Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

  Update on: 15.05.2018

  Strona 8 z 19

  Page 8 of 19

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/http://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  Lp.

  No.

  Lokalizacja PLK

  PLK location

  Numer i nazwa linii

  Line name and number

  Nazwa OIU

  OIU name

  Operator OIU

  OIU provider

  Strona internetowa Operatora OIU

  OIU provider websit

  61 Łódź Olechów

  25: ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA

  541: ŁÓDŹ WIDZEW - ŁÓDŹ OLECHÓW

  830: ŁÓDŹ OLECHÓW - ŁÓDŹ OLECHÓW (ŁOA - ŁOB - ŁOC)

  831: ŁÓDŹ OLECHÓW ŁOC - ŁÓDŹ OLECHÓW ŁOA

  832: ŁÓDŹ OLECHÓW - ŁÓDŹ OLECHÓW (ŁOC - ŁOLAS -

  ELEKTROWOZOWNIA)

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W ŁODZI

  OLECHOWIEPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  62 Łódź Widzew

  16: ŁÓDŹ WIDZEW - KUTNO

  17: ŁÓDŹ FABRYCZNA - KOLUSZKI

  458: ŁÓDŹ FABRYCZNA - ŁÓDŹ WIDZEW

  540: ŁÓDŹ CHOJNY - ŁÓDŹ WIDZEW

  541: ŁÓDŹ WIDZEW - ŁÓDŹ OLECHÓW

  „ZAPLECZE TECHNICZNE SPÓŁKI „ŁKA"

  SP. Z O.O. - ŁÓDŹ - WIDZEW"Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. https://lka.lodzkie.pl/strona-glowna/

  63 Łuków

  2: WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL

  12: SKIERNIEWICE - ŁUKÓW

  26: ŁUKÓW - RADOM

  30: ŁUKÓW - LUBLIN PÓŁNOCNY

  523: ŁUKÓW R3 - ŁUKÓW R13

  OIU ŁUKÓW Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W

  MAŁASZEWICZACHPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS4) PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

  paliw

  REJON PRZEŁADUNKOWY MAŁASZEWICZE CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  65 Mysłowice 883: MYSŁOWICE KOSZTOWY MKSC - KWK WESOŁA OIU - SIEĆ TRAKCYJNA PKP Energetyka S.A.

  https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-

  konstrukcje-wsporcze

  66 Nekla 3: WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE PUNKT EKSPEDYCYJNY W NEKLI CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  67 Nowa Wieś Poz.

  352: SWARZĘDZ - POZNAŃ STAROŁĘKA

  804: POZNAŃ ANTONINEK - NOWA WIEŚ POZNAŃSKA

  806: POZNAŃ FRANOWO PFD - NOWA WIEŚ POZNAŃSKA

  OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS16) PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

  paliw

  68 Nowy Bieruń138: OŚWIĘCIM - KATOWICE

  885: NOWY BIERUŃ - KWK PIASTOIU - SIEĆ TRAKCYJNA PKP Energetyka S.A.

  https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-

  konstrukcje-wsporcze

  2: WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL

  867: MAŁASZEWICZE CENTRALNE (MSC) - MAŁASZEWICZE (MSE)Małaszewicze64

  Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

  Update on: 15.05.2018

  Strona 9 z 19

  Page 9 of 19

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://lka.lodzkie.pl/strona-glowna/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/http://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporcze

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  Lp.

  No.

  Lokalizacja PLK

  PLK location

  Numer i nazwa linii

  Line name and number

  Nazwa OIU

  OIU name

  Operator OIU

  OIU provider

  Strona internetowa Operatora OIU

  OIU provider websit

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W NOWYM

  SĄCZUPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  PUNKT EKSPEDYCYJNY W NOWYM SĄCZU CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  70 Olecko 39: OLECKO - SUWAŁKI

  41: EŁK - GOŁDAPPUNKT EKSPEDYCYJNY W OLECKU CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  OIU OLSZTYN PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  OIU OLSZTYN TOR 401 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  OIU OLSZTYN TOR 502 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS11) PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

  paliw

  OIU OLSZTYN Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  OIU OPOLE Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W OPOLU PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  73 Ostaszewo Toruńskie 207: TORUŃ WSCHODNI - MALBORKPUNKT EKSPEDYCYJNY W OSTASZEWIE

  TORUŃSKIMCARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  74 Pabianice 14: ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE PUNKT EKSPEDYCYJNY W PABIANICACH CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  75 Piotrków Trybunalski 1: WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE

  24: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - ZARZECZE

  PUNKT EKSPEDYCYJNY W PIOTRKOWIE

  TRYBUNALSKIMCARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  OCZYSZCZALNIA CYSTERN W PŁOCKU ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

  http://www.orlenkoltrans.pl/PL/NaszaOfert

  a/Strony/Obiekty-Infrastruktury-

  Us%c5%82ugowej--(OIU).aspx

  WARSZTAT NAPRAW WAGONÓW I

  LOKOMOTYWORLEN KolTrans Sp. z o.o.

  http://www.orlenkoltrans.pl/PL/NaszaOfert

  a/Strony/Obiekty-Infrastruktury-

  Us%c5%82ugowej--(OIU).aspx

  77 Poddębice 131: CHORZÓW BATORY - TCZEW PUNKT EKSPEDYCYJNY W PODDĘBICACH CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  216: DZIAŁDOWO - OLSZTYN GŁÓWNY

  219: OLSZTYN GŁÓWNY - EŁK

  220: OLSZTYN GŁÓWNY - BOGACZEWO

  353: POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA

  132: BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY

  144: TARNOWSKIE GÓRY - OPOLE GŁÓWNE

  280: OPOLE GROSZOWICE - OPOLE GŁÓWNE

  300: OPOLE GŁÓWNE - OPOLE WSCHÓD

  301: OPOLE GŁÓWNE - NAMYSŁÓW

  96: TARNÓW - LELUCHÓW

  104: CHABÓWKA - NOWY SĄCZ69 Nowy Sącz

  71

  33: KUTNO - BRODNICA

  Olsztyn Główny

  72

  Płock Trzepowo76

  Opole Główne

  Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

  Update on: 15.05.2018

  Strona 10 z 19

  Page 10 of 19

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/http://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttps://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/http://www.orlenkoltrans.pl/PL/NaszaOferta/Strony/Obiekty-Infrastruktury-Us%c5%82ugowej--(OIU).aspxhttp://www.orlenkoltrans.pl/PL/NaszaOferta/Strony/Obiekty-Infrastruktury-Us%c5%82ugowej--(OIU).aspxhttp://www.orlenkoltrans.pl/PL/NaszaOferta/Strony/Obiekty-Infrastruktury-Us%c5%82ugowej--(OIU).aspxhttp://www.orlenkoltrans.pl/PL/NaszaOferta/Strony/Obiekty-Infrastruktury-Us%c5%82ugowej--(OIU).aspxhttp://www.orlenkoltrans.pl/PL/NaszaOferta/Strony/Obiekty-Infrastruktury-Us%c5%82ugowej--(OIU).aspxhttp://www.orlenkoltrans.pl/PL/NaszaOferta/Strony/Obiekty-Infrastruktury-Us%c5%82ugowej--(OIU).aspxhttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  Lp.

  No.

  Lokalizacja PLK

  PLK location

  Numer i nazwa linii

  Line name and number

  Nazwa OIU

  OIU name

  Operator OIU

  OIU provider

  Strona internetowa Operatora OIU

  OIU provider websit

  78 Poznań Franowo

  352: SWARZĘDZ - POZNAŃ STAROŁĘKA

  394: POZNAŃ KRZESINY - KOBYLNICA

  800: POZNAŃ FRANOWO PFD - POZNAŃ FRANOWO PFB

  806: POZNAŃ FRANOWO PFD - NOWA WIEŚ POZNAŃSKA

  823: POZNAŃ FRANOWO PFD - STARY MŁYN

  824: POKRZYWNO - POZNAŃ FRANOWO PFD

  984: POZNAŃ FRANOWO PFB - POZNAŃ FRANOWO PFA

  T209/200/150/103

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W POZNAŃ

  FRANOWOPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  79 Police 406: SZCZECIN - TRZEBIEŻ SZCZECIŃSKI

  431: POLICE - POLICE CHEMIA

  OIU - BOCZNICA KOLEJOWA PRZY STACJI

  ZAKŁADOWEJ POLICE CHEMIA

  STANOWISKO TECHNICZNE - WAGA

  KOLEJOWA

  Grupa Azoty "KOLTAR' Sp. z o.o. http://koltar.grupaazoty.com/obiekt-

  infrastruktury-uslugowej-police.html

  OIU POZNAŃ PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  OIU POZNAŃ IC PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  OIU UMYWALNIA Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  81 Pruszków 1: WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE

  447: WARSZAWA ZACHODNIA - GRODZISK MAZOWIECKITERMINAL KONTENEROWY PRUSZKÓW

  POLZUG Intermodal Polska

  Sp. z o.o.www.polzug.de

  82 Przemyśl Bakończyce 102: PRZEMYŚL - MALHOWICE OIU PRZEMYŚL BAKOŃCZYCE PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  83 Przeworsk

  68: LUBLIN - PRZEWORSK

  91: KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA

  988: PRZEWORSK R66 - PRZEWORSK TOWAROWY R112

  OIU PRZEWORSK Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  84 Radlin Obszary158: RYBNIK TOWAROWY - CHAŁUPKI

  877: RADLIN OBSZARY - RADLIN MARCELOIU - SIEĆ TRAKCYJNA PKP Energetyka S.A.

  https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-

  konstrukcje-wsporcze

  85 Rusiec Łódzki 131: CHORZÓW BATORY - TCZEW PUNKT EKSPEDYCYJNY W RUSIEC ŁÓDZKI CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W RYBNIKU PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS7) PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

  paliw

  PUNKT EKSPEDYCYJNY W RYBNIKU CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  Poznań Główny80

  3: WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE

  271: WROCŁAW GŁÓWNY - POZNAŃ GŁÓWNY

  272: KLUCZBORK - POZNAŃ GŁÓWNY

  351: POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY

  140: KATOWICE LIGOTA - NĘDZA

  148: PSZCZYNA - RYBNIK

  173: RYBNIK - SUMINA

  688: RYBNIK TOWAROWY RTA - RYBNIK RBC

  957: RYBNIK - RYBNIK TOWAROWY RTF

  Rybnik 86

  Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

  Update on: 15.05.2018

  Strona 11 z 19

  Page 11 of 19

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://koltar.grupaazoty.com/obiekt-infrastruktury-uslugowej-police.htmlhttp://koltar.grupaazoty.com/obiekt-infrastruktury-uslugowej-police.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/http://www.polzug.de/https://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  Lp.

  No.

  Lokalizacja PLK

  PLK location

  Numer i nazwa linii

  Line name and number

  Nazwa OIU

  OIU name

  Operator OIU

  OIU provider

  Strona internetowa Operatora OIU

  OIU provider websit

  87 Rzeszów Staroniwa106: RZESZÓW GŁÓWNY - JASŁO

  611: RZESZÓW GŁÓWNY - RZESZÓW STARONIWA

  PUNKT EKSPEDYCYJNY W RZESZOWIE

  STARONIWIECARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  88 Rzepin

  3: WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE

  364: WIERZBNO - RZEPIN

  821: JERZMANICE LUBUSKIE - RZEPIN RZB11

  822: RZEPIN RZB - DRZEŃSKO

  981: RZEPIN RZA R3 - RZEPIN RZB R103 T44

  OIU RZEPIN Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  OIU RZESZÓW Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  OIU RZESZÓW GŁÓWNY PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  90 Sanok 108: STRÓŻE - KROŚCIENKO PUNKT EKSPEDYCYJNY W SANOKU CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  91 Sędziszów 8: WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY OIU SĘDZISZÓW Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  92 Siemianówka 31: SIEDLCE - SIEMIANÓWKA

  59: GRANICA PAŃSTWA (SVISLAC) - ZABŁOTCZYZNA (SZ)

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W

  SIEMIANÓWCEPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  93 Sitkówka Nowiny

  8: WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY

  73: SITKÓWKA NOWINY - BUSKO ZDRÓJ

  568: SITKÓWKA NOWINY - SZCZUKOWICE

  PUNKT EKSPEDYCYJNY W SITKÓWCE

  NOWINACHCARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W OBRĘBIE

  STACJI SKARŻYSKO - KAMIENNAPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU

  SKARŻYSKO - KAMIENNAPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  OIU SKARŻYSKO-KAMIENNA Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  95 Słupsk202: GDAŃSK GŁÓWNY - STARGARD

  405: PIŁA GŁÓWNA - USTKAp Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

  https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  96 Stargard

  202: GDAŃSK GŁÓWNY - STARGARD

  351: POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY

  411: STARGARD - PYRZYCE

  BOCZNICA KOLEJOWA PEC STARGARDPrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

  Sp. z o.o.www.pec.stargard.pl

  97 Sochaczew 3: WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICESEKCJA NAPRAW I EKSPLOATACJI TABORU

  SOCHACZEW (MNS)Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.

  http://www.mazowieckie.com.pl/pl/obiekty

  -infrastruktury-uslugowej#site

  98 Sokółka

  6: ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA

  40: SOKÓŁKA - SUWAŁKI

  57: KUŹNICA BIAŁOSTOCKA - GIENIUSZE (SZ)

  PUNKT EKSPEDYCYJNY W SOKÓŁCE CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  89 Rzeszów Główny

  71: OCICE - RZESZÓW GŁÓWNY

  91: KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA

  106: RZESZÓW GŁÓWNY - JASŁO

  611: RZESZÓW GŁÓWNY - RZESZÓW STARONIWA

  94 Skarżysko-Kamienna

  8: WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY

  25: ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA

  566: SKARŻYSKO KAMIENNA SKA - SKARŻYSKO KAMIENNA SKE

  841: SKARŻYSKO KAMIENNA SKA - SKARŻYSKO KAMIENNA R405

  936: SKARŻYSKO KAMIENNA SKB - SKARŻYSKO KAMIENNA SY

  Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

  Update on: 15.05.2018

  Strona 12 z 19

  Page 12 of 19

  http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/http://www.pec.stargard.pl/http://www.mazowieckie.com.pl/pl/obiekty-infrastruktury-uslugowej#sitehttp://www.mazowieckie.com.pl/pl/obiekty-infrastruktury-uslugowej#sitehttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  Lp.

  No.

  Lokalizacja PLK

  PLK location

  Numer i nazwa linii

  Line name and number

  Nazwa OIU

  OIU name

  Operator OIU

  OIU provider

  Strona internetowa Operatora OIU

  OIU provider websit

  99 Swarzędz

  3: WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE

  352: SWARZĘDZ - POZNAŃ STAROŁĘKA

  805: SWARZĘDZ - STARY MŁYN

  TERMINAL TOWAROWYCentrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II

  Sp. z o.o.

  http://clip-group.com/intermodal-

  container-terminal/

  100 Spytkowice 94: KRAKÓW PŁASZÓW - OŚWIĘCIM

  103: TRZEBINIA - WADOWICEPUNKT EKSPEDYCYJNY W SPYTKOWICACH CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  101 Stróże 96: TARNÓW - LELUCHÓW

  108: STRÓŻE - KROŚCIENKOPUNKT UTRZYMANIA TABORU W STRÓŻACH PKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  102 Sucha Beskidzka 97: SKAWINA - ŻYWIEC

  98: SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKAOIU BESKIDZKA Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

  https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  103Suszec

  Rudziczka

  148: PSZCZYNA - RYBNIK

  878: SUSZEC RUDZICZKA - SUSZEC KOPALNIAOIU - SIEĆ TRAKCYJNA PKP Energetyka S.A.

  https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-

  konstrukcje-wsporcze

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W SUWAŁKACH PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  PUNKT EKSPEDYCYJNY W SUWAŁKACH CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS3) PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

  paliw

  105 Szczecinek

  210: CHOJNICE - RUNOWO POMORSKIE

  404: SZCZECINEK - KOŁOBRZEG

  405: PIŁA GŁÓWNA - USTKA

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W SZCZECINKU PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  BOCZNICA KOLEJOWA SEC Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. www.sec.com.pl

  BOCZNICA KOLEJOWA PSK Polski Serwis Kolejowy Sp. z o.o. http://psk.com.pl/o-firmie/pobierz

  BOCZNICA KOLEJOWA INTERGAS Intergas sp. z o.o. www.intergas.com.pl

  39: OLECKO - SUWAŁKI

  40: SOKÓŁKA - SUWAŁKI

  51: SUWAŁKI - TRAKISZKI

  Suwałki104

  106Szczecin Dąbie

  351: POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY

  401: SZCZECIN DĄBIE SDB - ŚWINOUJŚCIE PORT

  417: GRANICA PLK - SZCZECIN DĄBIE

  428: SZCZECIN DĄBIE SDB - SZCZECIN PODJUCHY

  857: SZCZECIN DĄBIE SDA - SZCZECIN DĄBIE SDC

  Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

  Update on: 15.05.2018

  Strona 13 z 19

  Page 13 of 19

  http://clip-group.com/intermodal-container-terminal/http://clip-group.com/intermodal-container-terminal/http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Siec-trakcyjna-i-konstrukcje-wsporczehttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/http://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://www.sec.com.pl/http://psk.com.pl/o-firmie/pobierzhttp://www.intergas.com.pl/

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  Lp.

  No.

  Lokalizacja PLK

  PLK location

  Numer i nazwa linii

  Line name and number

  Nazwa OIU

  OIU name

  Operator OIU

  OIU provider

  Strona internetowa Operatora OIU

  OIU provider websit

  OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS18) PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

  paliw

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W SZCZECINIE PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  BOCZNICA „OSTRÓW GRABOWSKI" DB Port Szczecin Sp. z o.o.www.deutschebahn.com/portszczecin

  BOCZNICA „SZCZECIN PORT DROBNICA" DB Port Szczecin Sp. z o.o.www.deutschebahn.com/portszczecin

  BOCZNICA KOLEJOWA CRONIMET CRONIMET PL Sp. z o.o. www.cronimet.com.pl

  OIU SZCZECIN ZALESKIE ŁĘGI PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  BOCZNICA "REJON BASENU

  GÓRNOŚLĄSKIEGO"Bulk Cargo Port Szczecin sp. z o.o.

  http://www.bulkcargo.com.pl/pdf/Regulam

  in_dostepu_do_obiektu_port_Rejon_Bas

  enu_Gornoslaskiego.pdf

  108Szczczecin Wzgórze

  Hetmańskie

  432: SZCZECIN WSTOWO - SZCZECIN TURZYN

  433: SZCZECIN GŁÓWNY SG - SZCZECIN GUMIEŃCEOIU SZCZECIN Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

  https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  109 Szepietowo 6: ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA PUNKT EKSPEDYCYJNY W SZEPIETOWIE CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU NR 1 W

  ŚWINOUJŚCIUPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU NR 2 W

  ŚWINOUJŚCIUPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  BOCZNICA KOLEJOWA TERMINAL PROMOWY

  ŚWINOUJŚCIETerminal Promowy Świnoujście www.sft.pl

  BOCZNICA KOLEJOWA ZMPSiŚ S.A. OT Port Świnoujście S.A. www.otport.swinoujscie.pl

  111 Targowiska 108: STRÓŻE - KROŚCIENKO PUNKT EKSPEDYCYJNY W TARGOWISKACH CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  Świnoujście

  107Szczecin Port

  Centralny

  273: WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY

  854: SZCZECIN PORT CENTRALNY SPB - DZIEWOKLICZ

  855: REGALICA - SZCZECIN PORT CENTRALNY SPA

  990: SZCZECIN PORT CENTR.SPA - SZCZECIN PORT CENTR.SPD32

  991: SZCZECIN PORT CENTR.SPA - SZCZECIN PORT

  CENTR.LOKOMOTYWOWNIA

  992: SZCZECIN PORT CENTR.SPA - SZCZECIN PORT CENTR.SPC

  993: SZCZECIN PORT CENTR.SPB - SZCZECIN PORT CENTR.SPB

  TOR 400

  994: SZCZECIN PORT CENTR.SPB17 - SZCZECIN PORT

  CENTR.SPB15

  995: SZCZECIN PORT CENTR.SPD31 - NABRZEŻE STARÓWKA T846

  110

  401: SZCZECIN DĄBIE SDB - ŚWINOUJŚCIE PORT

  996: LUBIEWO - ŚWINOUJŚCIE SIB

  997: ŚWINOUJŚCIE SIB - BAZA PROMÓW MORSKICH

  Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

  Update on: 15.05.2018

  Strona 14 z 19

  Page 14 of 19

  http://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://www.deutschebahn.com/portszczecinhttp://www.deutschebahn.com/portszczecinhttp://www.deutschebahn.com/portszczecinhttp://www.deutschebahn.com/portszczecinhttp://www.cronimet.com.pl/https://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttp://www.bulkcargo.com.pl/pdf/Regulamin_dostepu_do_obiektu_port_Rejon_Basenu_Gornoslaskiego.pdfhttp://www.bulkcargo.com.pl/pdf/Regulamin_dostepu_do_obiektu_port_Rejon_Basenu_Gornoslaskiego.pdfhttp://www.bulkcargo.com.pl/pdf/Regulamin_dostepu_do_obiektu_port_Rejon_Basenu_Gornoslaskiego.pdfhttps://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://www.sft.pl/http://www.otport.swinoujscie.pl/http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  Lp.

  No.

  Lokalizacja PLK

  PLK location

  Numer i nazwa linii

  Line name and number

  Nazwa OIU

  OIU name

  Operator OIU

  OIU provider

  Strona internetowa Operatora OIU

  OIU provider websit

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W

  TARNOWSKICH GÓRACHPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS6) PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

  paliw

  113 Tarnów Filia 96: TARNÓW - LELUCHÓW

  609: TARNÓW FILIA - TARNÓW WSCHÓDPUNKT UTRZYMANIA TABORU I W TARNOWIE PKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  114 Tarnów Mościce 91: KRAKÓW GŁÓWNY - MEDYKA

  987: TARNÓW MOŚCICE - MOŚCICE AZOTY

  OIU - BOCZNICA KOLEJOWA W TARNOWIE

  WARSZTAT NAPRAW WAGONÓW I

  LOKOMOTYW

  KOLEJOWA STACJA PALIW

  MYJNIA

  STANOWISKO TECHNICZNE -

  WAGA KOLEJOWA

  Grupa Azoty "KOLTAR' Sp. z o.o. http://koltar.grupaazoty.com/obiekt-

  infrastruktury-uslugowej.html

  115 Terespol Pomorski131: CHORZÓW BATORY - TCZEW

  240: ŚWIECIE NAD WISŁĄ - TERESPOL POMORSKI

  PUNKT EKSPEDYCYJNY W TERESPOLU

  POMORSKIMCARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  116 Tłuszcz

  6: ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA

  10: LEGIONOWO - TŁUSZCZ

  29: TŁUSZCZ - OSTROŁĘKA

  513: JASIENICA - TŁUSZCZ

  SEKCJA NAPRAW I EKSPLOATACJI TABORU

  TŁUSZCZ (MNT)Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.

  http://www.mazowieckie.com.pl/pl/obiekty

  -infrastruktury-uslugowej#site

  117Tomaszów

  Mazowiecki

  22: TOMASZÓW MAZOWIECKI - RADOM

  25: ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA

  53: TOMASZÓW MAZOWIECKI - SPAŁA

  PUNKT EKSPEDYCYJNY W TOMASZOWIE

  MAZOWIECKIMCARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  118 Toruń Główny

  18: KUTNO - PIŁA GŁÓWNA

  353: POZNAŃ WSCHÓD - SKANDAWA

  734: NIESZAWKA - TORUŃ TOWAROWY TRB

  OIU TORUŃ Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  119 Toruń Kluczyki 18: KUTNO - PIŁA GŁÓWNA

  734: NIESZAWKA - TORUŃ TOWAROWY TRBPUNKT UTRZYMANIA TABORU W TORUNIU PKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  127: RADZIONKÓW - TARNOWSKIE GÓRY TGB T3

  129: TARNOWSKIE GÓRY TGB - TARNOWSKIE GÓRY TGE

  130: TARNOWSKIE GÓRY TGD - KALETY T4

  131: CHORZÓW BATORY - TCZEW

  144: TARNOWSKIE GÓRY - OPOLE GŁÓWNE

  182: TARNOWSKIE GÓRY - ZAWIERCIE

  950: TARNOWSKIE GÓRY TGA1 - TARNOWSKIE GÓRY TGE

  951: TARNOWSKIE GÓRY TGA - TARNOWSKIE GÓRY TGE

  954: TARNOWSKIE GÓRY TGB - TARNOWSKIE GÓRY TGD

  979: TARNOWSKIE GÓRY TGC - TARNOWSKIE GÓRY TGC

  Tarnowskie Góry112

  Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

  Update on: 15.05.2018

  Strona 15 z 19

  Page 15 of 19

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://koltar.grupaazoty.com/obiekt-infrastruktury-uslugowej.htmlhttp://koltar.grupaazoty.com/obiekt-infrastruktury-uslugowej.htmlhttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/http://www.mazowieckie.com.pl/pl/obiekty-infrastruktury-uslugowej#sitehttp://www.mazowieckie.com.pl/pl/obiekty-infrastruktury-uslugowej#sitehttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiu

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  Lp.

  No.

  Lokalizacja PLK

  PLK location

  Numer i nazwa linii

  Line name and number

  Nazwa OIU

  OIU name

  Operator OIU

  OIU provider

  Strona internetowa Operatora OIU

  OIU provider websit

  TERMINAL TOWAROWY VICTORIA Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o. o.www.jsk.pl/oferta/udostępnienie-linii-

  kolejowych/

  OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS13) PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

  paliw

  121Warszawa Główna

  Towarowa WOA

  19: WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - JÓZEFINÓW

  20: WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA PRAGA

  507: WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA GOŁĄBKI

  509: WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA GDAŃSKA

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W WARSZAWIE

  ODOLANACHPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  122 Warszawa Ochota 448: WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA REMBERTÓW OIU WARSZAWA OCHOTA PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W WARSZAWIE

  PRADZEPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  PUNKT EKSPEDYCYJNY WARSZAWA PRAGA CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS1)PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

  paliw

  OIU WARSZAWA GROCHÓW PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  274: WROCŁAW ŚWIEBODZKI - ZGORZELEC

  123Warszawa

  Praga

  9: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY

  20: WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA PRAGA

  456: WARSZAWA PRAGA R95 - CHOTOMÓW

  504: WARSZAWA PRAGA R22 - WARSZAWA PRAGA R25

  505: WARSZAWA PRAGA R28 - WARSZAWA PRAGA R30

  545: WARSZAWA PRAGA - WARSZAWA GROCHÓW

  833: WARSZAWA PRAGA R 41 - WARSZAWA PRAGA R 92

  834: WARSZAWA PRAGA R 33 - WARSZAWA PRAGA R 97

  Wałbrzych Fabryczny120

  Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

  Update on: 15.05.2018

  Strona 16 z 19

  Page 16 of 19

  http://www.jsk.pl/oferta/udostępnienie-linii-kolejowych/http://www.jsk.pl/oferta/udostępnienie-linii-kolejowych/http://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://cargotor.com/regulaminy-dostepu/http://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.html

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  Lp.

  No.

  Lokalizacja PLK

  PLK location

  Numer i nazwa linii

  Line name and number

  Nazwa OIU

  OIU name

  Operator OIU

  OIU provider

  Strona internetowa Operatora OIU

  OIU provider websit

  OIU WARSZAWA GROCHÓW PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  SEKCJA NAPRAW I EKSPLOATACJI TABORU

  WARSZAWA GROCHÓW (MNG)Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.

  http://www.mazowieckie.com.pl/pl/obiekty

  -infrastruktury-uslugowej#site

  SEKCJA NAPRAW I EKSPLOATACJI TABORU

  WARSZAWA OCHOTA (MNO)Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.

  http://www.mazowieckie.com.pl/pl/obiekty

  -infrastruktury-uslugowej#site

  BOCZNICA KOLEJOWA „WARSZAWA - WOLA,

  UL. POTRZEBNA 54"Szybka Kolej Miejska Sp. z o. o.

  http://www.skm.warszawa.pl/obiekt-

  infrastuktury-skm.html

  126 Wejherowo202: GDAŃSK GŁÓWNY - STARGARD

  230: WEJHEROWO - GARCZEGORZE

  OIU „BOCZNICA KOLEJOWA PRT

  WEJHEROWO”

  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

  Sp. z o.o.

  http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/waru

  nki-udostepniania/?L=

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W WĘGLIŃCU PKP CARGO S.A.https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS14)PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

  paliw

  128 Wrocław Brochów

  277: OPOLE GROSZOWICE - WROCŁAW BROCHÓW

  349: ŚWIĘTA KATARZYNA - WROCŁAW KUŹNIKI

  750: WROCŁAW BROCHÓW WBA - WROCŁAW STADION

  763: WROCŁAW BROCHÓW WBB - WROCŁAW GŁÓWNY WGA

  764: SIECHNICE - WROCŁAW BROCHÓW WBBD

  765: WROCŁAW BROCHÓW WBB - LAMOWICE

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU WE

  WROCŁAWIUPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  2: WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL

  7: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK

  9: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY

  45: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - WARSZAWA

  GROCHÓW T1G,2G

  448: WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA REMBERTÓW

  452: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - WARSZAWA

  GROCHÓW T4G

  902: WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - WARSZAWA

  ANTONINÓW T2P

  124

  1: WARSZAWA ZACHODNIA - KATOWICE

  2: WARSZAWA ZACHODNIA - TERESPOL

  3: WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE

  8: WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY

  20: WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA PRAGA

  23: WARSZAWA GŁÓWNA OSOBOWA - WARSZAWA ZACHODNIA

  T2/1G, 12/2G

  42: WARSZAWA GŁÓWNA OSOBOWA-WARSZAWA

  SZCZĘŚLIWICE T610/202/3,2/6

  46: WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA CZYSTE T201,2S

  445: WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA ALEJE

  JEROZOLIMSKIE

  447: WARSZAWA ZACHODNIA - GRODZISK MAZOWIECKI

  448: WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA REMBERTÓW

  918: WARSZAWA BEMA - WARSZAWA ZACHODNIA

  919: WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA OCHOTA

  POSTOJOWA

  920: WARSZAWA ZACHODNIA R578 - WARSZAWA ZACHODNIA

  R217

  Warszawa

  Wschodnia

  278: WĘGLINIEC - ZGORZELEC

  279: LUBAŃ - WĘGLINIEC

  282: MIŁKOWICE - ŻARY

  295: WĘGLINIEC - BIELAWA DOLNA

  975: WĘGLINIEC SKP - WĘGLINIEC WG

  127 Węgliniec

  Warszawa Zachodnia 125

  Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

  Update on: 15.05.2018

  Strona 17 z 19

  Page 17 of 19

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttp://www.mazowieckie.com.pl/pl/obiekty-infrastruktury-uslugowej#sitehttp://www.mazowieckie.com.pl/pl/obiekty-infrastruktury-uslugowej#sitehttp://www.mazowieckie.com.pl/pl/obiekty-infrastruktury-uslugowej#sitehttp://www.mazowieckie.com.pl/pl/obiekty-infrastruktury-uslugowej#sitehttp://www.skm.warszawa.pl/obiekt-infrastuktury-skm.htmlhttp://www.skm.warszawa.pl/obiekt-infrastuktury-skm.htmlhttp://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/warunki-udostepniania/?L=http://www.skm.pkp.pl/infrastruktura/warunki-udostepniania/?L=https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiu

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  Lp.

  No.

  Lokalizacja PLK

  PLK location

  Numer i nazwa linii

  Line name and number

  Nazwa OIU

  OIU name

  Operator OIU

  OIU provider

  Strona internetowa Operatora OIU

  OIU provider websit

  129 Wrocław Gądów

  349: ŚWIĘTA KATARZYNA - WROCŁAW KUŹNIKI

  751: WROCŁAW GĄDÓW - WROCŁAW ZACHODNI

  752: WROCŁAW GĄDÓW - WROCŁAW POPOWICE WP3

  753: GRABISZYN - WROCŁAW GĄDÓW

  759: WROCŁAW GĄDÓW - WROCŁAW NOWY DWÓR

  760: WROCŁAW ŚWIEBODZKI - WROCŁAW GĄDÓW

  OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS15) PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

  paliw

  OIU WROCŁAW (GRUPA TORÓW B) PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  „LOKOMOTYWOWNIA WROCŁAW GŁÓWNY” PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  OIU WROCŁAW Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  131Zabrzeg Czarnol. 150: MOST WISŁA - CHYBIE

  693: ZABRZEG - BRONÓW R4

  PUNKT UTRZYMANIA TABORU W ZABRZEG

  CZARNOLESIEPKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  132Zajączkowe

  Tczewskie

  260: ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE - PRUSZCZ GDAŃSKI

  265: ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE - PSZCZÓŁKI

  726: TCZEW R71 - ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE ZTB

  728: TCZEW R46 - ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE ZTB

  729: GÓRKI - ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE

  730: ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE ZTD - TCZEW SUCHOSTRZYGI

  731: MALINOWO - ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE ZTB

  735: GÓRKI - ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE ZTA

  OIU - KOLEJOWA STACJA PALIW (EPS10) PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-

  paliw

  Wrocław Główny130

  132: BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY

  271: WROCŁAW GŁÓWNY - POZNAŃ GŁÓWNY

  273: WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY

  276: WROCŁAW GŁÓWNY - MIĘDZYLESIE

  285: WROCŁAW GŁÓWNY - ŚWIDNICA PRZEDMIEŚCIE

  763: WROCŁAW BROCHÓW WBB - WROCŁAW GŁÓWNY WGA

  Aktualizacja z dnia: 15.05.2018 r.

  Update on: 15.05.2018

  Strona 18 z 19

  Page 18 of 19

  http://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://www.intercity.pl/pl/site/dla-biznesu/3053/infrastruktura-uslugowa.htmlhttps://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://polregio.pl/pl/dla-biznesu/infrastruktura-uslugowa/https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttps://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/oiuhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliwhttp://www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-transporcie-kolejowym/Obiekty-infrastruktury-uslugowej/Kolejowe-stacje-paliw

 • REGULAMIN SIECI 2017/2018

  Network Statement 2017/2018

  Załącznik 2.9 A

  Annex 2.9 A

  Lp.

  No.

  Lokalizacja PLK

  PLK location

  Numer i nazwa linii

  Line name and number

  Nazwa OIU

  OIU name

  Operator OIU

  OIU provider

  Strona internetowa Operatora OIU

  OIU provider websit

  133 Zakopane 99: CHABÓWKA - ZAKOPANE OIU ZAKOPANE SPYRKÓWKA PKP Intercity S.A.

  https://www.intercity.pl/pl/site/dla-

  biznesu/3053/infrastruktura-

  uslugowa.html

  134 Zduńska Wola

  14: ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE

  739: ZDUŃSKA WOLA KARSZNICE - ZDUŃSKA WOLA

  810: ZDUŃSKA WOLA - DIONIZÓW

  PUNKT EKSPEDYCYJNY W ZDUŃSKIEJ WOLI CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  135 Zebrzydowice 90: ZEBRZYDOWICE - CIESZYN

  93: TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICEPUNKT EKSPEDYCYJNY W ZEBRZYDOWICACH CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  136 Zgierz 15: BEDNARY - ŁÓDŹ KALISKA

  16: ŁÓDŹ WIDZEW - KUTNOPUNKT EKSPEDYCYJNY W ZGIERZU CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  137 Zielona Góra273: WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY

  370: ZIELONA GÓRA - ŻARYOIU ZIELONA GÓRA Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

  https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  138 Żabno 115: TARNÓW - SZCZUCIN PUNKT EKSPEDYCYJNY W ŻABNIE CARGOTOR Sp. z o.o. http://cargotor.com/regulaminy-dostepu/

  139 Żagań

  14: ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE

  275: WROCŁAW MUCHOBÓR - GUBINEK

  371: WOLSZTYN - ŻAGAŃ

  389: ŻAGAŃ - JANKOWA ŻAGAŃSKA

  OIU ŻAGAŃ Przewozy Regionalne Sp. z o.o.https://polregio.pl/pl/dla-

  biznesu/infrastruktura-uslugowa/

  140 Żurawica Rozrząd861: ŻURAWICA ŻRA - ŻURAWICA ŻRB 91: KRAKÓW GŁÓWNY -

  MEDYKAPUNKT UTRZYMANIA TABORU W ŻURAWICY PKP CARGO S.A.

  https://www.pkpcargo.com/pl/co-

  robimy/oiu

  141

  URZĄDZENIA PRZETWARZANIA I ROZDZIAŁU

  ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY

  ZASILANIA TRAKCYJNEGO

  PKP Energetyka S.A.

  www.pkpenergetyka.pl/Ustawa-o-

  transporcie-kolejowym/Obiekty-

  infrastruktury-uslugowej/Urzadzenia-

  przetwarzania-i-rozdzialu-energii-

  elektrycznej-na-potrzeby-zasilania-

  trakcyjnego

  Lokalizacja obiektów wg załączników zamieszczonych na stronie internetow